Change search
Refine search result
123 101 - 133 of 133
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Mjösund, Nina Helen
  et al.
  Division of Mental Health and Addiction, Department of Research and Development, Vestre Viken Hospital Trust, Drammen, Norway.
  Eriksson, Monica
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Norheim, Irene
  Division of Mental Health and Addiction, Department of Research and Development, Vestre Viken Hospital Trust, Drammen, Norway.
  Keyes, Corey L.
  Emory University, Department of Sociology, 1555 Dickey Drive, Tarbutton Hall, Atlanta, GA, USA.
  Espnes, Geir Arild
  orwegian University of Science and Technology, Center for Health Promotion Research, N Trondheim, Norway.
  Forbech Vinje, Hege
  Buskerud and Vestfold University College, Department of Health Promotion, Faculty of Health Sciences, Kongsberg, Norway.
  Mental Health as perceived by Persons with Mental Disorders: An Interpretative Phenomenological Analysis Study2015In: International Journal of Mental Health Promotion, ISSN 1462-3730, E-ISSN 2049-8543, Vol. 17, no 4, p. 215-233Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this interpretative phenomenological analysis study, we explored how persons with mental disorders perceive mental health. Adapting a salutogenic theoretical framework, 12 former inpatients were interviewed. The analysis revealed experiences of mental health as a movement, like walking up and down a staircase. Perceived mental health is expressed both verbally in an everyday language and through body language. Mental health is an aspect of being that is always present and which is nourished by four domains of life: the emotional; physical; social and spiritual domains. Mental health is experienced in everyday life as a sense of energy, and as more or less wellbeing. Exploring persons' meanings of mental health from a subjective perspective can extend the knowledge base that can be used in mental health promotion strategies.

 • 102.
  Mårdén, Björn
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Att skriva examensarbete vid ett filmproduktionsprogram2011In: Att göras till filmarbetare / [ed] Herrman, Margaretha, Nora: Nya Doxa , 2011, p. 254-279Chapter in book (Other academic)
 • 103.
  Mårdén, Björn
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Filmproducentens syn på sin yrkeskompetens2011In: Att göras till filmarbetare / [ed] Herrman, Margaretha, Nora: Nya Doxa , 2011, p. 112-141Chapter in book (Other academic)
 • 104.
  Mårdén, Björn
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Filmproducentstudenter om sin utbildning2011In: Att göras till filmarbetare / [ed] Herrman, Margaretha, Nora: Nya Doxa , 2011, p. 193-209Chapter in book (Other academic)
 • 105.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Att utveckla kunskap om matematiksvårigheter med utgångspunkt från lärares kunskap och erfarenhet2012In: VILÄR konferens  2012, Abstract: Interaktiv session, 2012, p. 10-Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Många lärare deltar i kompetensutveckling. Tidigare var det ofta fristående ämneskurser på grund- eller fördjupningsnivå. Numera erbjuds masterprogram som ska ge fördjupade kunskaper för kvalificerad yrkesutövning eller förberedelse till forskarutbildning. Studien genomförs i kursen Matematik i specialpedagogiska perspektiv som behandlar matematiksvårigheter, ett komplext och nybildat forskningsområde (Lunde 2011).

  Det råder oenighet om hur matematiksvårigheter ska undersökas och hur stor andel det handlar om. Ca 1-3 % anses ha specifika matematiksvårigheter medan 40-50 % har bristande matematisk förståelse i något avseende vilket till viss del kan förklara försämrade resultat i internationella undersökningar som TIMSS (Skolverket 2010). Att öka elevers konceptuella förståelse är en central del i att motverka matematiksvårigheter.

  Kursdeltagarna har lång yrkeserfarenhet. Några undervisar elever med specifika matematiksvårigheter, andra är förskollärare med intresse för små barns matematik, klasslärare eller matematiklärare till exempel för vuxna i arbetsmarknadsåtgärder. Kursen ingår i ett masterprogram med inriktning mot specialpedagogik som är ett tvärvetenskapligt område där medicinska perspektiv till stor del dominerat. Det är angeläget att stärka pedagogiska och didaktiska perspektiv inom området specialpedagogik. Hur kan lärares kunskaper och erfarenhet främja elevers matematikförståelse? Hur kan lärares erfarenheter stärka det pedagogiska perspektivet i specialpedagogik?

  Kursens syfte är att öka förståelsen för komplexiteten i matematiksvårigheter och hur man kan arbeta för att främja matematikförståelse. Kursen utformas som "cogenerative learning" och dialogseminarier (Elden & Levin 1991; Lennerstad 2012) vilket innebär kommunikation mellan kursdeltagarna genom texter och examinerande seminarier. Vid seminarierna delas förberedda reflektioner utifrån litteratur och erfarenhet. En uppgift för seminariet är att formulera frågor till sin egen praktik. Frågor och idéer sammanfattas för fördjupat lärande och långsiktiga samtal mellan yrkeserfarna och forskare för att formulera praktikers kunskap för utvecklad praktik och frågor för fortsatt forskning i examensarbeten. Kursen genomförs under ht 12 och preliminära slutsatser presenteras.

 • 106.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
  Hälsofrämjande och inkluderande processer2014In: Inkludering: möjligheter och utmaningar / [ed] Margareta Sandström, Lena Nilsson, Jonas Stier, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1. uppl., p. 163-179Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet diskuterar hur inkluderande och hälsofrämjande arbetssätt kan förstås i relation till vartannat. Exempel ges från lärarstudenters användning av begreppen vid en kurs i inkluderande och hälsofrämjande pedgogik i samspel. 

 • 107.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Samverkansforskning kring satsningen i Vara2014In: Psynkprojektets Stormöte, Att främja psykisk hälsa i förskola och skola. 11 november, 2014 (websänd konferens)., 2014Conference paper (Other academic)
 • 108.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Wip - halvtidsresultat2014Conference paper (Other academic)
 • 109.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Aktionsforskning som modell för utvecklingsprocesser och lärande i äldreomsorg och förskola2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkt i detta paper är ett utvecklingsarbete vars ursprungliga syfte var att söka nya arbetsuppgifter för kommunal musikskola. Eftersom kommunen har en musikprofil väcktes idén att låta musiklärarna arbeta med barn i förskolan och låta dessa besöka äldreboenden och sjunga tillsammans med äldre. Samarbete utvecklades mellan musikskolan, äldreomsorgen och förskolan. Högskolan Väst fick uppdrag att följa projektet som dokumenterats genom film, massmedia samt en uppsats. Ett omfattande intervjumaterial ska redovisas i rapporter och artiklar.Forskning visar att kulturutövning av olika slag kan bidra till äldres hälsa och livskvalitet. En aspekt av många möjliga infallsvinklar att undersöka i den typ av verksamhetsöverskridande projekt som vi studerar är hur omsorg om äldre kan utvecklas. Problem som lyfts fram är behov av resurser för en äldrevård som kan ta hand om ökningen av antalet äldre, behov av personal samt personalens kompetens (Nilsson & Herrman 2012). Gerontologer uppmärksammar att forskning bör ske ur ett tvärvetenskapligt perspektiv (Tornstam 2005). I detta paper är syftet att undersöka hur deltagarorienterad aktionsforskning inom vård och omsorg för äldre kan bedrivas och hur akademien kan bidra till kvalitet i välfärdsarbetet? Vilka möjligheter till lärande och förändring ger intersektoriell samverkan och möte mellan kommunala verksamheter och högskolan? I projektet är huvuddelen av arbetskraften kvinnor med kvinnokodade arbetsuppgifter. Kan feministiskt inspirerad aktionsforskning framhäva kunskapsvärdet i kvinnligt kodade yrken (Heldke 2002, Minnich 2002, Gillberg 2009).Hur kan en feministiskt inspirerad forskning stödja utvecklingsarbete? Aktionsforskning kan stödja ett tekniskt och praktiskt kunskapsintresse dvs. att bidra till att tolka och förändra situationer genom att frigöra deltagares potential. I aktionsforskning fokuseras handlingar. Forskningsprocessen innebär att undersöka handlingar och aktörers föreställningar, om/hur dessa kan bli gemensamma och bidra till en kollektiv problemlösning. Kan detta stödja verksamhetsutveckling och teoretisering av erfarenheter för en ökad förståelse?

 • 110.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Att bygga gemensamma miljöer: delaktighet och lärande genom dialogplanering2012In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 6, no 1, p. 12-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim is to investigate how dialogue planning can provide users and professionals with tools for learning and be a path to organizational development in the context of design and construction of a town square and a sports hall adjacent to a K-9 school. Design and construction was carried out in collaboration between a municipality, a building contractor, school staff and students. A model for dialogue planning using artistic practice and collaboration with an artist was applied to develop an authentic dialogue. An architect and an artist were project managers. Their role was to support students to formulate interests, needs and creative solutions. Awareness of the complexity of planning was developed.

  Students’ participation had major impact on the design of the town square. With support, students can give a qualified contribution, significant for design of physical environment. Students’ involvement contributes to the learning of professional partners. Learning takes place primarily at the horizontal level around the students. Learning can be seen vertically among representatives of the school and community. Among building producers horizontal learning can be seen with entrepreneurs directly facing students.

 • 111.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Co-generative learning at the frontline of elderly care: options for full-time work in the outermost reaches of the organisation2012In: International Journal of Educational Research and Technology, ISSN 0976-4089, Vol. 3, no 2, p. 44-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  The proportion of elderly in the population grows all over the world which means a great challenge providing qualified health care, care in nursing homes and community care for the elderly. Staff in the elder care is predominantly female workforce with auxiliary part time positions and short training. Care work is often, not recognized as heavy work in the same way as male-dominated working-class occupations. From the stand point of management, the employers, home care workers are situated outermost in the organization. From the care workers perspective, however, they are on the frontline. In Sweden, for a long period, quite a lot of pilot projects to provide full time work in home care and nursing homes have been carried out. The purpose of this study is to examine how home care workers consider opportunities to work full time. What benefits could be anticipated, what are the obstacles, how should working conditions and environmental be changed for the care workers to accept and cope with full time employments? Further what training would be needed and how should education be accomplished?

  The study has been conducted with round table workshops with two groups of women, employed as assistant nurses or as unskilled auxiliary nurses. They express a strong engagement for care work. They also express a perceived competence from their experience on the front line, both for the hands on work and for higher level skills, for example of assessment and advanced commitments. Further they are voicing a disappointment in the employer regarding organization, equipment and support.

  The conclusions are, there is need for dialogue and cogenerative learning between care workers, the employer and education providers, both as a way to meet the challenge the increasing proportion of elderly imposes, increasing the quality in care work and as a way to provide care workers with better working conditions.

 • 112.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Intergenerational Learning – Children Singing Along with Older People: Possibilities and Complications in a Project Context2016In: Advances in social sciences research journal, E-ISSN 2055-0286, Vol. 3, no 1, p. 187-200Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Culture for Older People is a project funded by Swedish Arts Council. The aim of the project, managed by heads of department’s för the preschool, the older care and the culture school, is increased well-being for older people. In this article one of the activities, Children Singing Along with Older People is scrutinised in an ongoing evaluation.  In this subproject, headed by expert music teachers together with preschool teachers and care home staff, five-year old preschoolers visit care homes for singing along with the residents. The project is poly-motivated; besides improved well-being for older people, also enhanced learning for the children and interprofessional learning for staff. The concept musicking, which highlights music as an activity creating community and relations between participators, is used for discussing the meetings between the children and older people. Results are based on observations of activities and interviews with staff. Music is an activity that can be used for enhanced well-being and creating relations as well as learning. Nonetheless there are issues in the project that need to be discussed e. g. children’s participation and role, the older’s activity or desire for passivity and support for learning among the staff as well among children and older.

 • 113.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences. Uppsala universitet.
  Sandström, Margareta
  Uppsala universitet.
  Lilja, Johnny
  Displaying Mathematical Literacy: Pupils' Talk about Mathematical Activities2013In: Journal of Curriculum and Teaching, ISSN 1927-2677, E-ISSN 1927-2685, Vol. 2, no 2, p. 55-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to exemplify pupils’ mastering of mathematical literacy. The study is a comparative multiple case study. In pupils’ talk of mathematical activities aspects of mathematical literacy are discerned. A distinction is made between pupils: (1) pupils in mathematical difficulties, (2) pupils with another mother tongue than Swedish or (3) pupils without mathematical difficulties. The study was performed as a comparative multiple case study. The ”cases” were constituted by the three groups of pupils, and these were compared. Seventy-two pupils in grade 5 in six different primary schools in Sweden participated: twenty-four pupils in mathematical difficulties (twelve girls and twelve boys), twenty-four pupils with another native language than Swedish (twelve girls and twelve boys) and twenty-four pupils without mathematical difficulties (twelve girls and twelve boys). After each of the performed lessons in which the activities were carried out the pupils were interviewed (groupwise in the above defined groups) about their experience of the activities. In the analysis of the results three ideal types were described, on for each group of pupils. The idealt types were discussed with relation to mathematical literacy.

   

 • 114.
  Nilsson, Lena
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Lindström, Bengt
  Nodic school of public health.
  Learning as a health promoting process, the salutogenic interpretation of the Swedish curricula1998In: Internet journal for health promotion, Vol. 14Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Schools are important settings for health promotion. There is little evidence of positive long-term effects of health education programs especially among low performing students. This underlines the need to develop new approaches to health promotion in schools. There is also a difficulty to bridge the disciplinary understanding between the education system and the health system. This paper suggests a salutogenic interpretation of the Swedish curriculum. The curriculum focuses on the multi-dimensional characteristics of knowledge making four aspects explicit: familiarity, facts, understanding and skills. Theories of learning and health promotion include some essential similarities. The learning process is based on perceived comprehension, creation of meaning and making knowledge instrumental. The basis for salutogenic theory consists of comprehension, manageability and meaning. These common perspectives could form a basis for the health promoting school. A review of research on effective schools and a study of salutogenic mechanisms in Swedish schools points to the importance of school organisation and both health and school professionals attitudes in the health promoting process. The Swedish curriculum seems to be a good instrument for the salutogenic school. To improve the health promoting effects schools must consider a learning process focusing on comprehension, manageability and meaning.

  Download full text (pdf)
  Learning as a health promoting process
 • 115.
  Persson, Helena
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Att lära av förändringar: En studie av yrkesverksammas upplevelser av lärande i och med förändringar på arbetsplatsen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The speed of change in todays society places considerable demand on businesses adaptability. A business wishing to quickly change course requires flexible employees with a will to change. Some carry out changes for practical reasons while many do so to vitalise the organisation and create a learning organisation. A learning organisation needs teachable employees. But what is it that happens in the course of organisational change. How do the individuals involved view these changes which are more and more common in working life. Does organizational change lead to learning amongst individuals?

  Purpose: The purpose of this study is to study how employees view and reason with regard to learning in the context of change at their workplaces.

  Method: The study uses a social cultural approach where semi-structured interviews are used to encourage the respondents to describe positive and negative experiences of learning, that have taken place in conjuncture with changes in their work life.

  Result: The analyses of respondents descriptions shows that changes in work life give the individuals important experience and that a certain kind of learning does occur.

  Different individuals have different needs with regards to what encourages their learning. While some are in great need of security, others have a greater need to know the purpose and usefulness of what is to be achieved. The common basis for all is however the management of

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Qeriqi, Gentiana
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Forsberg, Michaela
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Att integreras eller tvingas delta i ett samhälle: En textanalys av Romers rätt - en strategi för romer i Sverige 2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2010 the Government issued a text on The Roma rights - a strategy for the Roma in Sweden (Romers rätt - en strategi för romer i Sverige) in order to provide a practice model, which would be applicable in the work of improving the living conditions for the Roma. The objective of the text is that it can be used by organisations, institutions and associations in order for them to, by using the described methods and procedures, work in a more adequate way to give the Roma equal rights in majority society. Our inspiration to write this thesis has sprung from our readings of a report about the riots in Rosengård written in 2008 by the Ministry of Defense. The report, which was supposed to deal with the issue of violent extremism,was instead in fact depicting conceptions about "the others" and the religious extremism, the institution of forced marriage, and rituals and harassments which are degrading to women. We find and understand that the written word and interpretations of the written word mould the general attitudes and actions performed in society. Therefore we have chosen to instigate an analysis of the discourse. We hope, by performing an analysis of the rights of the Roma, that we will enable an open reflection for the reader in a way that, according to our knowledge, never has been done before. Our intention is to make an approach to a discourse analysis the way in wich the Roma are constructed as a minority group in the SOU: n, Roma right- a strategy for Roma in Sweden with particular focus on integration and gender. Through our implemented text analysis we have been able to gather how the Roma are constructed into a peculiar minority group, how the integration work is applied and the fact that the women are made invisible

 • 117.
  Rajesh, Gururaghavendran
  et al.
  Manipal University, Department of Public Health Dentistry, Manipal College of Dental Science.
  Eriksson, Monica
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Pai, Keshava
  Manipal University, Department of Psychiatry, Kasturba Medical College.
  Seemanthini, S
  Manipal University, Manipal College of Dental Sciences.
  Naik, Dilip G
  Manipal University.
  Rao, Ashwini
  Manipal University, Department of Public Health Dentistry, Manipal College of Dental Science.
  The validity and reliability of the Sense of Coherence scale among Indian university students.2016In: Global Health Promotion, ISSN 1757-9759, E-ISSN 1757-9767, Vol. 23, no 4, p. 16-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The importance of Salutogenesis, with the focus of what creates health rather than what causes diseases, has been highlighted for a long time. This has been operationalized by Aaron Antonovsky as the Sense of Coherence (SOC) scale. The aim of this study was to further examine the psychometric properties of the SOC-13 in India. Methods: The present study was carried out among second year degree students at three randomly chosen institutions at Mangalore University. Investigators assessed the appropriateness, relevance, comprehensiveness and understandability of the scale. Further, the scale was assessed by five subject experts. The SOC-13 was then pretested by administering them to peers, individuals and a few of the study subjects. Internal consistency was assessed by Cronbach’s alpha and split half reliability. Test retest reliability was assessed by administering the instrument to the same study subjects after two weeks. Confirmatory factor analysis employing varimax rotation was employed. Results: The SOC-13 revealed a Cronbach’s alpha value of 0.76. Split-half reliability and Guttman Split-half reliability were found to be 0.71 and 0.70 respectively. Test-retest reliability was found to be 0.71 (p<0.01). Factor analysis revealed a three factor solution explaining 40.53% of the variation in SOC. Conclusions: SOC-13 was found to be a reliable and valid instrument for measuring SOC in an Indian context. The present study contributes to health promotion in an Indian context, and could be useful even in other developing countries and for further research in India.

 • 118.
  Rama, Arian
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Sadiku, Blend
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Seljo, Samir
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Film från land till land: En studie om skillnaderna i arbetsvillkoren för svenska och albanska filmarbetare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose:

  Our purpose with this paper is to investigate what the work conditions look like for Swedish and Albanian filmmakers. What they think of their current terms, how the existing conditions are affecting their well-being and health, and how their working conditions can be improved.

  Methodology:

  Information has been collected through the interviews we have conducted with fourteen filmmakers, seven filmmakers from Sweden and sven from Albania. Filmmakers we interviewed also had various professional roles, resulting in more comprehensive and broad results. The intention of this approach was to provide a comprehensive picture of the situation for Swedish and Albanian filmmakers.

  Theory:

  This paper is based on several theories, and reports that have been collected in order to explain how the working conditions look for Swedish and Albanian filmmakers. To give a broad picture of how the film is produced and created in these countries, we have deepened ourselves in further information about each country's film history and policy. We begin by describing how the film industry looks like in Sweden and then immerse ourselves in the Albanian film industry. Here, we first describe each country's film history to explain how the film industry blossomed out, then we go on to examine how the policy in these country's has affected their film development. We finish by presenting information about the work conditions for Swedish and Albanian filmmakers, this helps us describe how the situation for film makers in both Sweden and Albania looks like today.

  Empirics and analysis:

  Here we present the results we have received through the interviews we have conducted. After this we analyze the respondents´ answers with the theories we have set up in advance. The things that are emphasized in this section are primarily film workers choice of occupation, working hours, their health and wellbeing, as well as the film workers economic situation and the gender equality in the workplace. We end this section by disclosing information about the respondents´ suggestions for improvements.

  Conclusion

  : Here we have a discussion about the responses we have received from our study subjects. Among other things, we describe all the positive and negative aspects of choosing a film career. What drives the study subjects to love their profession and what causes them to hate it.

 • 119.
  Rydell, Christina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Salutogen hälsa och arbetssättet Lean: En kvalitativ studie om chefer och medarbetares hälsoupplevelser av arbetssättet Lean2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Globala och nationella krav i "det nya arbetslivet", påverkar individen till att försöka upprätthålla en bred kompetens, flexibilitet i ett alltmer individualiserat samhälle. Den ökade ohälsan skapas av problem som otrygga arbetsförhållanden, en stressigare arbetsmiljö för både fast anställd och tillfällig arbetskraft. Personalens arbetsätt utkristalliseras på många olika sätt i verksamheterna, vilket får konsekvenser för det gemensamma arbetet och dess mål. Följden blir att var och en arbetar utifrån sin troliga teori och det vardagliga "praktiska" görandet tar över arbetet alltmer i verksamheten. Detta försvårar arbetet mot gemensamma mål, visionen om den teoretiska kunskapen har gått förlorad. Om sedan det egna arbetssättet sker utan tid för någon djupreflektion, eftertanke och förankring tillbaka till vad den teoretiska visionen och praktiska kunskapen utgörs av, blir kvalitén där utefter på det vi gör. Den mjuka människan försöker finna kortvariga lösningar för stunden och samtidigt mobilisera kraft, men den strategin blir ohållbar, både för individens hälsa och för allas gemensamma arbetsmiljö. Vi behöver en god arbetsmiljö där personal känner trygghet och förutsägbarhet inför arbetet där allas hälsa och välmående främjas. Dessutom ett hållbart arbetsliv där vi skapar en grogrund att kunna växa som person. Vilket/Vilka arbetssätt skulle kunna förverkliga detta, är Lean en tänkbar strategi?Syfte: Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka chefers och medarbetares upplevelser av Lean som arbetssätt i relation till hälsa. Delsyftet är vilka faktorer som avgör om ett företag ska lyckas med sin tillämpning av Lean.Metod: Intervjuer med semistrukturerade frågor med anställda, chefer och medarbetare i företag och offentlig verksamhet och analyseras genom kvalitativ innehållsanalys (n=7).Resultat: Informanterna uttrycker att det känns som att företagen satsar på deras hälsa, de ses som viktigaste resurs och betydelse att skapa de bästa förutsättningarna för dem. Företagen ser värdet att ha involverad och engagerad personal och utan deras medverkan når man inga framsteg. Det är klart och tydligt att personalens hälsa främjas sett ur ett salutogent synsätt på hälsa genom att tillämpa Lean som arbetssätt. De känner att företaget har tilltro, litar på sina anställda och ger befogenheter som känns motiverande, meningsfulla och värt att engagera sig2i . Detta är helt i överensstämmelse med hälsopromotionens grunder och ur ett hälsofrämjande arbete (Ottawa Charter, 1986). Lean skapar påtagliga och synbara "mjuka" hälsofrämjande effekter i hela företaget på alla systemnivåer, individ-, grupp- och organisationsnivå också ut mot kund och brukare. Individen får och ges möjlighet att blomstra och växa i sin roll, att utvecklas med ett ständigt lärande och en stärkt självkänsla av att tillämpa Lean. Dessa effekter kan nås när företaget och ledningen är väl förankrade, har kunskap om filosofin och arbetssättet Lean. Det tar sin tid, en startsträcka vid tillämpning av Lean och lärandet om Lean, det är inget enkelt fixande genom kortvariga konsultuppdrag. Stöd och hjälp behövs på vägen till en lyckad implementering av arbetssättet Lean. För att nå de hälsofrämjande effekterna väljer man att implementera hela Leankonceptet och inte delar, det ger inte mer än kortvariga effekter. När företag och organisationer väljer att investera och satsa på arbetssättet Lean vinner de många positiva hälso- och arbetsmiljöeffekter. Genom sitt ständiga förbättringsarbete, värdeskapande tid och framgångar för alla anställda, brukare och kund så ökar trivseln och möjligheten att må bra.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 120.
  Sandström, Margareta
  et al.
  Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
  Inkluderande matematikundervisning2014In: Inkludering: möjligheter och utmaningar / [ed] Margareta Sandström, Lena Nilsson, Jonas Stier, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1. uppl., p. 125-143Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet har elevers i årskurs 5 upplevelse av matematik och olika sorters matematikuppgifter i fokus. Upplevelserna skiljer sig åt mellan flerspråkiga elever och elever med eller utan matematiksvårigheter. Elever erfar matematisk, kreativ, språklig och social stimulans av olika slags matematikuppgifter.

 • 121.
  Sandström, Margareta
  et al.
  Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
  Nilsson, Lena A.University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.Stier, JonasMälardalens högskola.
  Inkludering: möjligheter och utmaningar2014Collection (editor) (Other academic)
 • 122.
  Sieb, Andreas
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Flodin, Christian
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  "Man vaknar upp och det är lite alarmklockor som ringer": En studie om deltagande i en friskvårdssatsning utifrån ett förändringsperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Historically health efforts mainly have been focusing on prevention and to rehabilitate already injured and/or sick people. This vision of health and health work has recently changed towards now having a stronger belief in the importance of health promotion actions. We both think that change management is very interesting and therefore wanted to investigate whether health profile assessment is an appropriate method for preventive health care in the organizational environment.

  Purpose: The purpose of the study is to investigate the participants experiences during a healthcare project with health profile assessment as method and if it can motivate to a healthy lifestyle.

  Method: This has been investigated with the help of a qualitatively oriented study on a corporation with a total of ten employees. Empirical data have been gathered through semi-structured interviews and been analyzed with inspiration from phenomenological analyze method.

  Result: The participants experienced that the health profile assessment provided a current state to relate to when they are going to start or continue a lifestyle change to a more healthy life. They believed that the wellness intervention is a sign of how the business managers highly value health and that it shows an understanding of the relationship between good employee health and business success. Finally it seems to have been a positive change in how they think about diet, exercise and stress, where it now has a higher value than before

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Svenn, Mikael
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Kränkningar vid utåtagerande situationer: En studie för personal i gruppboenden som arbetar med personer med funktionsnedsättningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 124.
  Svensson, Lars
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Johansson, Kristina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Thång, Per-Olof
  Göteborgs universitet.
  Guest editorial: the inaugural Swedish conference on work-integrated learning2010In: Journal of cooperative education and internship, ISSN 1933-2130, Vol. 44, no 2, p. 8-8Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The inaugural Swedish Conference on Work-Integrated learning was held at University West in Trollhättan in December of 2009.  University West has adopted work-integrated learning as their main profile, and have since 2001 been assigned with a national mission to coordinate and lead the development of pedagogical models for work-integrated learning by the Swedish Ministry of Education.  The conference attracted 35 contributions of which three papers were selected for the special issue.  In addition the two keynote speakers, Kristen Betts and Lars-Owe Dahlgren, of the conference were invited to contribute

 • 125.
  Söderhamn, Olle
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  Björnestad, John Olav
  Skisland, Anne
  Cliffordson, Christina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Construct validity of the Moral Development Scale for Professionals (MDSP)2011In: Journal of Multidisciplinary Healthcare, E-ISSN 1178-2390, Vol. 4, p. 165-170Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate the construct validity of the Moral Development Scale for Professionals (MDSP) using structural equation modeling. The instrument is a 12-item self-report instrument, developed in the Scandinavian cultural context and based on Kohlberg's theory. A hypothesized simplex structure model underlying the MDSP was tested through structural equation modeling. Validity was also tested as the proportion of respondents older than 20 years that reached the highest moral level, which according to the theory should be small. A convenience sample of 339 nursing students with a mean age of 25.3 years participated. Results confirmed the simplex model structure, indicating that MDSP reflects a moral construct empirically organized from low to high. A minority of respondents >20 years of age (13.5%) scored more than 80% on the highest moral level. The findings support the construct validity of the MDSP and the stages and levels in Kohlberg's theory

 • 126.
  Söderhamn, Olle
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Advanced Nursing. University of Agder, Department of Health and Nursing Sciences, Faculty of Health and Sport Sciences,Grimstad and Kristiansand, Norway.
  Skisland, Anne
  University of Agder, Department of Health and Nursing Sciences, Faculty of Health and Sport Sciences,Grimstad and Kristiansand, Norway.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Self-care and anticipated transition into retirement and later life in a Nordic welfare context2011In: Journal of Multidisciplinary Healthcare, ISSN 1178-2390, E-ISSN 1178-2390, Vol. 2011:4, no 4, p. 273-279Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract: Few studies have appeared in the health care literature on the meaning of transition into retirement and later life. However, this predictable-involuntary transition may influence personal health and well-being, and studying it from a self-care perspective could be useful. The aim of this study was to illuminate aspects of self-care in a group of middle-aged individuals in relation to their anticipated transition into retirement in the Nordic welfare context. A total of 13 individuals, aged 55 to 65 years, were randomly chosen from the total number of inhabitants in three municipalities in mid-west Sweden. Conversational interviews took place, during which the informants shared important events in their lives that had occurred from early childhood until the present time, together with thoughts about their anticipated future developmental transition into later life. The interviews were tape recorded and transcribed verbatim. After content analyses and interpretation, a comprehensive picture of the phenomenon was revealed. The results showed that there were opportunities, expectations, wishes, concerns, and worries related to the transition into retirement and old age among informants from both rural and urban municipalities. Self-care, in connection with this, depended on motivating and demotivating factors. Autonomy and mature dependence seemed to be positive driving forces for reaching a successful transition into later life. Supporting autonomy should be a way of facilitating the transition into retirement and later life.

 • 127.
  Söderhamn, Ulrika
  et al.
  University of Agder, Center for Caring Research – Southern Norway, Faculty of Health and Sport Sciences, Grimstad, Norw.
  Sundsli, Kari
  Diakonhjemmet University College, Department of Social Welfare and Occupational therapy, Sandnes, Norway.
  Cliffordson, Christina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Dale, Bjørg
  University of Agder, Center for Caring Research – Southern Norway, Faculty of Health and Sport Sciences, Grimstad, Norw.
  Psychometric properties of Antonovsky's 29-item Sense of Coherence scale in research on older home-dwelling Norwegians.2015In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 43, no 8, p. 867-874Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: The aim of this study was to test the homogeneity and construct validity of the Sense of Coherence 29-item scale (SOC-29) among older home-dwelling Norwegians.

  METHODS: A postal questionnaire, consisting of background variables, five health-related questions, the SOC-29, and three other instruments measuring mental health, self-care ability, and risk for undernutrition, was sent to 6033 home-dwelling older people (65+ years) in southern Norway. A total of 2069 participants were included. Homogeneity was assessed with Cronbach's alpha coefficient and item-to-total correlations. The construct validity was assessed with "the known-groups technique," a linear stepwise regression analysis with SOC score serving as the dependent variable and with confirmatory factor analysis.

  RESULTS: With a Cronbach's alpha coefficient of 0.91 and statistically significant item-to-total correlations, the SOC-29 was found to be homogeneous. Construct validity was supported because the SOC-29 could separate known groups with expected high and low scores. The factors that could predict SOC were mental health, self-care ability, feeling lonely, being active, and chronic disease or handicap. Evidence of construct validity was displayed in a confirmatory factor analysis that confirmed SOC-29 as one theoretical construct with the three dimensions, comprehensibility, manageability, and meaningfulness.

  CONCLUSIONS: The Norwegian version of the SOC-29 is a reliable and valid instrument for use in research among older people. The results confirm that SOC has a particularly strong relationship with mental health and self-care ability.

 • 128.
  Talundzic, Dzevida
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Sillgren, Lazzat
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Salutogent arbetssätt - ett modeord?: en studie om undersköterskors uppfattningar av salutogent arbetssätt i hemtjänsten2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 129.
  Thorsen, Cecilia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Gustafsson, Jan-Eric
  University of Gothenburg.
  Cliffordson, Christina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  The influence of fluid and crystallized intelligence on the development of knowledge and skills2014In: British Journal of Educational Psychology, ISSN 0007-0998, E-ISSN 2044-8279, Vol. 84, no 4, p. 556-570Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Cattell’s Gf–Gc distinction is quite generally recognized. However, the developmental part of the Gf–Gc theory of intelligence has not gained the same recognition. Results are inconsistent, but recent discussions emphasize the importance of homogeneity of samples with regard to education and language when investigating the developmental Investment theory. Aims The aim of this study was to investigate the influence of Gf and Gc on the development of knowledge and skills in a sample of children in compulsory school who are homogenous with regard to level of education, age, and cultural background. Sample Totally, 9,002 individuals from the evaluation through follow-up database born in 1972 and who left compulsory school in 1988 were included. These individuals were followed up in Grades 3, 6, and 9. Methods Structural equation modelling was used, and autoregressive path models were fitted. All modelling was performed using Mplus version 6.1. Results In the first step, a path model with a simplex structure was defined. However, a second model with direct relations of Gf on Gc in Grades 6 and 9 had better model fit, suggesting a continuous influence of Gf on Gc. However, no direct influence of Gf was found for the subject grades. Conclusion Due to the continuous influence of Gf on the measures of Gc throughout compulsory school, support for Cattell’s (1987) Investment theory was found.

 • 130.
  Törner, Malin
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Velander, Therese
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  "Känns det okej?": En liten fråga med stor betydelse -en studie om subjektivt välbefinnande bland ungdomar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to examine young people's experiences and reasoning on subjective well-being, as well as its influencing factors. The study is inspired by a phenomenological approach and the material for our study were collected by means of triangulation through focus groups. The target group was 15-year-olds in Sjuhärad municipalities. The material has been analyzed using a qualitative analysis inspired by a phenomenological analysis model. The result resulted in three themes; Social support, participation and identity formation. These we then interpreted and discussed using theories of subjective well-being, Antonovsky's concept Sense of coherence and, from an empowerment perspective.

  Far from all young people feel good and youth welfare affects not only them but also the whole society and its development. We hope the study is to contribute to further research and to increase understanding primarily of politicians and officials. We believe that they are the ones that most easily can enable conditions in the soceity that lead to increased well-being. We see a need to implement a health-promotor in school then it would mean a support for students as well as teachers. It would contribute to a healthier school and workplace

 • 131.
  Wiesner, Johanna
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Adolfsson, Sofia
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser av arbetet med basala hygienrutiner: En litteraturbaserad studie2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  Every year millions of patients around the world are affected by a nosocomial infection as a consequence of poor hygiene among the caregiving staff. These infections may lead to death, thus the elderly and people with weakened immune systems are at a greater risk. By training all caregivers in proper hygiene and the ways in which infections spread, these cross infections can be avoided.

  Aim:

  The aim of this study was to describe the nurses' experiences of hygiene work. Method: A literature based study was conducted on nine scientific articles extracted from the database CINAHL. These were read, reviewed and analyzed by the authors.

  Results:

  Four themes became apparent; the experience that knowledge matters, the experience that rolemodels matters, the experience that workplace enviroment matters and the experience of a will to protect oneself.

  Conclusion:

  The nurses experienced several reasons for compliance to hygiene including; good role models, easy access to disinfectants, knowledge about hygiene and how infections spread.

 • 132.
  Wikner, Annie
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Stenberg, Linda
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  "Det gör lite ont i hjärtat, de är så unga och ensamma": Om känslor, strategier och lärande i mötet med ensamkommande ungdomar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study explores and describes the feelings that may occur for contact persons working with unaccompanied minors. The study further describes which strategies contact persons use to manage their difficult emotions and how to learn these strategies. The study was conducted using data-material from semi-structured interviews with fifteen contact persons working with unaccompanied young people. We have used the hermeneutic approach, analyzed and structured our results. Our results show that in their profession contact persons experience good emotions, but also difficult emotions. Contact persons cope with these emotions through both conscious and unconscious strategies. In conclusion, the study supplies new knowledge on how to learn strategies in work through communication, relationships and official tools

  . The study gives an important contribution of knowledge for people working with unaccompanied minors, but also for scholars interested in investigating health aspects och social work

 • 133.
  Yang Hansen, Kajsa
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Gustafsson, Jan-Eric
  Göteborgs universitet.
  Cliffordson, Christina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Changes in the variances of school marks and SES and ethnic background effect between schools and individuals: a multi-level multi-group analysis.2010In: Paper presented at the European Conference on Educational Research (25-27, August, 2010), Helsinki, Finland, 2010Conference paper (Refereed)
123 101 - 133 of 133
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf