Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 478
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Christiansen, Linn
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hugosson, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Delaktighet i missbruksbehandling: En studie om missbrukbehandlares syn på delaktighet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since the 1980s participation has been discussed increasingly. Participation can both improve the efficiency of the organization and for the individual user it can be a successful factor in care and treatment. The purpose of this study is to describe and analyze how therapists view the importance of participation, how participation is implemented by the therapists as well as highlight the obstacles therapist experience while offering participation. The central questions for the study are

  : How do the therapists define participation? How do the therapists view the importance of participation in the drug treatment of alcohol? How do therapists implement participation? What obstacles do the therapists meet in its discretion to promote participation?

  Key concepts for the study are users, addiction and abuse. A description of treatment methods, user participation and evidence-based practice is entered to the understanding of the study.

  The theoretical perspectives are participation, street-level bureaucracy with focus on discretion and power theory. The theories have been used for the construction of the interview guide and in the analyzing of the results. The study has a qualitative approach and is based on five interviews. The interviews were carried out individually with one interviewer. The interviewer used an interview guide during the interviews that contained themes and related issues. The interviews were transcribed in order to facilitate the analysis. In the analyzing the transcript were coded. The codes were then thematized and summarized. The results of the interviews are in the analysis set in relation to the purpose, issues, theory and previous research. The study's results and the conclusion is that participation is to be sought and is a factor for a successful outcome of the therapy. Meanwhile, there are obstacles in the process of implementing participation such as the power and the discretion of the therapists.

  Awareness of participation is central in social pedagogy. The results of this study view that drug therapists consider participation as important. Studies like this are needed for social work and social pedagogy as it leads to knowledge of participation. At the same time, it is important that it do not stop at just knowledge as participation must also be applied in the daily work

 • 102.
  Christiansson, Linnea
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Skogsberg, Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Samspela med 400 kg häst: en kvalitativ studie om hästunderstödd terapi som kompletterande behandlingsmetod för individer med psykisk ohälsa2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån terapeuters perspektiv ta reda på vad hästunderstödd terapi kan bidra med för individer med psykisk ohälsa. Vidare vill vi med studien ta reda på vad det är, samt på vilket sätt hästunderstödd terapi kan leda till främjande respektive hämmande effekter. Med utgångspunkt i att det är relativt lite forskat kring hästunderstödd terapi och dess effekter väcktes vårt intresse av att öka kunskapen kring detta. Val av målgrupp är individer med psykisk ohälsa eftersom att psykisk ohälsa är ett utbrett samhällsproblem som generellt sett ökar och som det läggs relativt lite resurser på. Djur har visats vara en kostnadseffektiv resurs som bidrar med att den psykiska ohälsan minskar och levnadsvanor förbättras hos individerna.Metoden som valdes för att besvara forskningsfrågan var kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Studien utformades genom bekvämlighetsurval och målinriktat urval genomfördes intervjuer med tre verksamma terapeuter inom området. Efter bearbetning av materialet framkom tre huvudteman som visar på effekterna av den hästunderstödda terapin och dess bidragande faktorer vilka är: Hästen som redskap, Ökad kunskap och medvetenhet, och Känslan av att ha kontroll. Studiens resultat visar positiv effekt på individernas självförtroende, självinsikt, motivation, välmående, gemenskap och position i samhället. Hästen är en stor bidragande effekt till detta genom att den möjliggör skapandet av goda relationer till både hästen och terapeuten. Terapin medför även utomhusvistelse i naturen vilket har stor betydelse för individers välmående.

 • 103.
  Consani Saari, Sofia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Magnusson, Teresa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  En skola för alla – utopi eller en möjlig verklighet?: en kvalitativ studie om förståelsen kring ADHD hos lärare i svenska grundskolor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolsituationen i Sverige beskrivs i vissa sammanhang som katastrofal, och kritiken låter inte vänta på sig i skoldebatten. Ojämlikheten ökar och de elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till exempel ADHD blir mer utsatta, trots skollagens direktiv om ett jämlikt lärande och en utveckling som främjar alla barn. Att sträva efter att möta elevens behov, stötta dem i sin egen lärandeprocess, och samtidigt vara styrda av en apparat där ord som effektivitet, administration och nedskärningar är centrala, skapar svårigheter. Finns tiden för lärares fortbildning, samarbete och djupare engagemang när det kommer till barnen som är i behov av extra stöd? Denna studie behandlar hur lärare i årskurs 4–6 förstår ADHD och avser belysa kunskapsbehovet gällande diagnosen. Besitter lärare idag den kunskap som behövs för att kunna genomföra inkludering och delaktighet för varje enskild elev i skolan? Hur tänker lärarna om framtiden när det kommer till ökat antal diagnoser och en skola för alla? Fyra intervjuer har utförts, tre med lärare och en med specialpedagog. Dessa intervjuer har därefter analyserats med hjälp av tematisering. I resultatdelen framkommer tydligt att det finns ett stort behov av ökad kunskap angående ADHD i skolmiljön, både för lärare och all övrig skolpersonal. Lärarna beskriver att deras kunnande om diagnosen till största delen har hittats på egen hand, det vill säga de har inte fått den i något större omfång via utbildning varken på universitetet eller i sitt yrkesliv. Samtliga uttrycker en oro för åt vilket håll utvecklingen är riktad.

 • 104.
  Crondahl, Kristine
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. University of Southern Denmark (SDU) Esbjerg,Unit for Health Promotion Research, .
  Eklund Karlsson, Leena
  University of Southern Denmark (SDU) Esbjerg,Unit for Health Promotion Research, .
  The Nexus Between Health Literacy and Empowerment2016In: SAGE Open, E-ISSN 2158-2440, Vol. 6, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article was to explore what is known about the assumed connection between health literacy and empowerment and how this connection is portrayed in the scientific literature. If empowerment is an outcome of health literacy, what are the mechanisms behind this process? A literature search conducted in 2013 yielded 216 hits, of which five met the inclusion criteria, and thus were read in depth and analyzed through a narrative-review approach. The findings indicate that health literacy might be regarded as a tool for empowerment but does not automatically lead to empowerment. Health literacy might be increased by health education. Crucial for empowerment is to achieve the critical level of health literacy including an ability to question and reflect on the prevailing power relations and societal conditions; increased senses of power, self-esteem, and self-efficacy; and an ability to utilize these resources to engage in social and political action for change. This article suggests that for health literacy to be critical to empowerment, there must be a focus on social health determinants and individuals’ subjective perceptions of health and health needs. The article proposes functional and interactive health literacy as a form of capacity building for health and empowerment and critical health literacy as a way to describe empowerment. This scoping review indicates a research gap and a need for future research examining the relationship between health literacy and empowerment.

 • 105.
  Dagobert, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av hinder och möjligheter för att agera i linje med barnets bästa i handläggandet av ärenden som rör ensamkommande barn2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   The study is aimed to investigate the social workers´ experiences of living conditions regarding unaccompanied refugee children and investigate obstacles and possibilities to act in accordance with the best interest of the child in case management and cooperation regarding unaccompanied refugee children and their cases. In the study, I have used a qualitative method with a phenomenological approach. The material was analyzed from a systems theory perspective. The terms action space and collaboration were employed in the analysis. I conducted semi structured interviews with four social workers who are all part of a network for social workers who manage cases of unaccompanied refugee children in central Sweden. The informants had different length of experience in managing involving unaccompanied children. The study reveals several factors that in different ways affected the social worker´s action space, the collaboration with other agencies and hence his or her ability to act in accordance with the best interest of the child.

  The informants spoke of that even though the children had different backgrounds they all shared the experiences of having fled the home country. The children´s living conditions were characterized by difficulties and the children often had experiences of abuse and were forced to grow up fast. When unaccompanied children come to Sweden to seek asylum, there are many agents involved in their cases, which can create a lot of confusion for the child. The asylum process is stressful for the child and can yield a feeling of uncertainty. Cultural differences are often difficult to manage and unaccompanied children have the need to get assisted in learning to with cultural conflicts that arise. The informants argued that it is important already from the initial contact, that the child is met with respect and consideration.

  Perceived barriers were the children´s lack of trust in authorities, lack of effective mechanisms for investigation, not to speak the same language – the need for an interpreter, lack of knowledge and collaboration between agencies. Perceived opportunities have been, the children´s own resources, relatively good economic resources, to build bridges between the different agents and the social worker´s network. The compiled results reveal that there were more perceived obstacles than possibilities

 • 106.
  Dall Schmidt, Torben
  et al.
  Department of Border Region Studies, University of Southern Denmark, Denmark .
  Kangasharju, Aki
  Nordea, Finland.
  Mitze, Timo
  Department of Border Region Studies, University of Southern Denmark, Denmark, RWI and RCEA .
  Rauhut, Daniel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  The impact of aging on regional employment: Linking spatial econometrics and population projections for a scenario analysis of future labor market outcomes in the Nordic region2014In: Economics and Business Letters, E-ISSN 2254-4380, Vol. 3, no 4, p. 232-246Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Ageing is a key challenge for many countries. The purpose of this paper is to simulate how ageing affects future regional labour market outcomes. We develop a simulation procedure based on data for 71 Nordic regions in Finland, Norway, Sweden and Denmark. The procedure combines spatial econometrics and population projections for scenario analyses of future employment patterns up to 2021. Compared to a "benchmark scenario" based on projections of the working age population, we find that predicted regional labour market outcomes tell a much richer story if a combination of estimation results and population projections is used. To this end, our results can be helpful for economic policymaking, which is constantly in need of accurate regional labor market forecasts.

 • 107. Daneback, Kristian
  et al.
  Sorbring, EmmaUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Socialt arbete och internet: att förstå och hantera sociala problem på nya arenor2016Collection (editor) (Other academic)
 • 108.
  Danielsson, Mikaela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Eriksson, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Samverkan professioner emellan: En studie om hinder och möjligheter vid samverkan i hemteam2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva och analysera på vilket sätt en kommuns handläggare som arbetar med utredning och beslutsfattande för äldre och funktionsnedsatta, avseende insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samverkar med andra professioner i teamträffar med utgångspunkt i deras handlingsutrymme. Samverkan är en stor del av handläggarens arbete och förekommer i olika forum. Vi har använt oss av både deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer i grupp för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Det empiriska materialet har analyserat med hjälp av tidigare forskning, teori och begrepp som valts för studien.

  Slutsatser vi kan dra av resultatet är att:

  ● I teamträffar deltar olika professioner för att försöka få ett gemensamt synsätt och förhållningssätt gentemot den enskilde brukaren.● Samverkan som sker i teamträffar kan benämnas som kollaboration, vilket innebär att att deltagarna har ett gemensamt mål och att alla bidrar till arbetet utifrån sina specifika kunskaper och yrkesroller. ● Handläggarna har ett handlingsutrymme som påverkas av verksamhetens regelverk, förordningar samt lagar. Handläggarens egen inställning och delegationsordningen påverkar också handlingsutrymmet. ● Främjande faktorer för samverkan vid teamträffarna är relationen och kommunikationen.

 • 109.
  Davour, Lina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Gustafsson, Magnus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Man är där för barnets skull: En kvalitativ studie om umgängesstödjares arbete utifrån ett omsorgs- och rättighetsperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka strategier, möjligheter och begränsningar umgängesstödjare upplever de har för att främja barnets bästa utifrån ett omsorgs- och rättighetsperspektiv vid umgängesstöd. Det finns mycket forskning kring socialsekreterares, familjerättssekreterares och tingsrättens arbete och deras upplevelser. Men relativt lite är forskat om hur umgängesstödjaren arbetar för att främja barns bästa med fokus på barns delaktighet och skydd. På grund av det bristande forskningsläget kring umgängesstödjarens arbete har vårt intresse stigit för att öka kunskapen kring detta.

    Den metod som valdes för att besvara syftet och forskningsfrågorna var kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Studiens urval utgörs av en grupp verksamma umgängesstödjare, vilket resulterade i intervjuer med nio verksamma umgängesstödjare. Empirin som framkom analyserades utifrån en tematisk innehållsanalys. Efter bearbetning av empirin framkom två huvudteman vilka var Delaktighet samt Trygghet och skydd som beskriver hur umgängesstödjarna upplever att de arbetar för att främja barnets bästa. Resultatet visar på att umgängesstödjaren arbetar både för att göra barnen delaktiga och för att skydda barnen. Det är situationen och uppdragets utformning som styr när och hur mycket barnet ska skyddas eller göras delaktig. I vissa fall är det möjligt att skydda barnet genom att göra barnet delaktig men studiens resultat visar på att barns skydd prioriteras framför barns delaktighet i de fall där dessa står i motsats till varandra.

 • 110.
  Deater-Deckard, Kirby
  et al.
  University of Massachusetts Amherst, Amherst, MA, USA.
  Godwin, Jennifer
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Caserta, Italy.
  Bombi, Anna Silvia
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Pschology, Italy..
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA.
  Chang, Lei
  University of Macau, China.
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Maseno, Kenya.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Universidad San Buenaventura, Medellín, Colombia.
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Zarqa, Jordan.
  Within- and between-person and group variance in behavior and beliefs in cross-cultural longitudinal data2018In: Journal of Adolescence, ISSN 0140-1971, E-ISSN 1095-9254, Vol. 62, p. 207-217Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract This study grapples with what it means to be part of a cultural group, from a statistical modeling perspective. The method we present compares within- and between-cultural group variability, in behaviors in families. We demonstrate the method using a cross-cultural study of adolescent development and parenting, involving three biennial waves of longitudinal data from 1296 eight-year-olds and their parents (multiple cultures in nine countries). Family members completed surveys about parental negativity and positivity, child academic and social-emotional adjustment, and attitudes about parenting and adolescent behavior. Variance estimates were computed at the cultural group, person, and within-person level using multilevel models. Of the longitudinally consistent variance, most was within and not between cultural groups—although there was a wide range of between-group differences. This approach to quantifying cultural group variability may prove valuable when applied to quantitative studies of acculturation.

 • 111.
  Doshé-Petersson, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ilvonen, Annie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Det kurativa arbetets påverkan inom skola: En kvalitativ studie om professionens förutsättningar rörande psykisk ohälsa2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The youth is a phase in life where development, learning and health have a big impact on how life is later formed. There is a current debate in society about the fact that mental illness among young people in Sweden has increased in recent years, this places high demands on the social sector on how needs are met and managed. The school is a natural arena for young people because of the implemented education act and is therefore imperative in compulsory school. Actors who work in the school operations therefore have the opportunity to create good conditions for good prospects.

  The purpose of this study was to investigate the role of school counselors in a health-promoting perspective regarding mental illness within the school´s activities. The ambition was to arrive at a result section, where the authors could increase the knowledge of how the profession can and should be used in the work with mental ill-health among students.

  The study is based on a qualitative method where four semi-structured interviews with school counselors were conducted in four different municipalities with geographical distance and different sizes. The result has been analyzed with the help of Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), which means that the perspective of school counselors, their own thoughts and values will be highlighted.

  The result showed that school counselors experienced both opportunities and limitations in their work with mental illness. However, it was difficult to discern the profession´s specific professional role in the school´s activities, since the perception of curative work was ambiguous. It emerged that there was a lack of knowledge into how the profession´s competences can be useful as their professional role is vaguely formulated. The result of this study clarifies the work of school counselors and contributes with knowledge about how their competencies can and should be used most appropriately in the work of mental illness.  

 • 112.
  Drott, Alexandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Socialpedagogiskt arbete i rollen som skolkurator2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social pedagogy is a relatively unexplored area in the Swedish school-system and there are different opinions about what social pedagogy could, and indeed already contribute with out in the Swedish schools. The study, a thesis C-level aims to capture the social pedagogical work out a specific profession perspective, the school counselors. The empirical material consists of semi-structured research interviews with five school counselors who are all trained social pedagogues. The study has an exploratory purpose where the core is to provide a picture of how the school counselors themselves perceive that they use social pedagogy in their professional role as school counselors. The theoretical framework is based on a social pedagogical perspective built on traditional social pedagogical thoughts and theories. These theories and concepts all focuses on the individual that shapes their identity in relation to their environment and the learning processes that can be found in the interaction between the individual and society. Theories about community, participation, empowerment, dialogue, inclusion and exclusion has served as starting points to consider the experiences given by the school counselors. The material was analyzed with the analytical IPA and resulted in four broad themes: Relationship building, Creating socializing processes, Inclusion and Focus on what works. In the discussion section the study's relevance to the social field and the current situation in Swedish schools today is addressed.

 • 113.
  Edberg, Evelin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Kinnsjö Jansson, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Sen jag kom hit – aktivitetscentret – har det blivit mer skratt": En studie kring den sociala gemenskapens betydelse för äldres hälsa2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka den sociala gemenskapens betydelse för äldres hälsa. Studien har grundat sig i tre frågeställningar: Hur beskriver äldre personer begreppet hälsa och hur definieras den självupplevda hälsan? Vilken betydelse har gemenskapsaktiviteter för den självupplevda hälsan? Vad har aktivitetscentret Blåklockan för hälsofrämjande effekter?

  Studien är kvalitativ med ett teoretiskt ramverk som har sin utgångspunkt i hermeneutiken och avstamp tas i empirin. Empirin är insamlad på ett aktivitetscenter som i studien benämns som Blåklockan. Fyra semistrukturerade intervjuer och ett flertal kompletterande informella samtal/fikastunder har utförts. Informanterna har varit både kvinnor och män mellan 75-91 år.

  Resultaten har analyserats mot det teoretiska ramverket och tidigare forskning. Resultaten i studien visar att social gemenskap har stor betydelse för den självupplevda hälsan. Det visar även att aktivitetscentret Blåklockan hade många hälsofrämjande effekter. Det uppdagades att informanternas svar på deras definition av hälsa speglades av deras dagsform. Slutsatser som gjorts är att informanternas övriga sociala nätverk låg till grund för hur stor betydelse aktivitetscentrets gemenskapsaktiviteter hade för informanterna. Det vill säga de informanter som hade ett stort socialt nätverk var inte lika beroende av aktivitetscentret som de med svagare nätverksband. Det var även viktigt för informanterna att kunna trivas i hemmet vilket de beskrev på lite olika sätt. De kunde vara att spela keyboard, tända en speciell ljusstake, fika eller lyssna på musik.

 • 114.
  Edvardsson, Paulina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Pålsson Hult, Amanda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Arbetsrelaterad stress och dess inverkan på privatlivet: En studie om socialsekreterares uppfattningar om den arbetsrelaterade stressens inverkan på privatlivet och hur de hanterar den2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since stress is a current subject in today's society, an interest in the subject has arisen. Based on this, we have studied how work-related stress affect the privacy of social workers and what strategies they use in their privacy to cope with this. Two key concepts used in the study are stress and coping. Based on the purpose and the questions of the study, four main themes have been created that permeate the study from beginning to end; work-related stress, coping in work life, work-related stress and privacy, as well as coping in privacy. The study is based on the perspective of relativism with phenomenology as a scientific starting point for understanding work-related stress based on the social worker´s perspectives. Theory that has been used in the analysis of the result, is symbolic interactionism which consists of the terms the definition of the situation, social interaction, symbols, emphasis on activity and the present. The concept of role-taking has also been used to analyze the results. The study has been based on a qualitative approach that has given the study a deeper understanding of the purpose and the questions. In the study, a semi-structured life-world interview has been used based on the research question and through this method, we were able to assume the social worker´s everyday world regarding working life and privacy. An interview guide has been used with open questions in order to give the social worker´s greater freedom when formulating their answers. Based on the social worker´s responses, themes have been identified that are relevant to the study by the answers being interpreted with a critical awareness regarding our own experiences and theories. The interviews have been transcribed and then processed and analyzed based on a thematic analysis. The result shows that work-related stress is caused by high workload, time pressure and acute cases, but also that sick-written colleagues and the negative impact of others can cause workrelated stress. The work-related stress affects privacy as it causes both physical and mental troubles. Even the social life can be affected and the work-related stress can result in sick leave. Strategies in the private life include recovery, physical activities, social support and various activities such as reading and relaxation exercises. We have been able to understand the workrelated stress based on how social worker´s define their current situation with the help of social interaction and symbols. This is an ongoing process where they are constantly active in their actions and that they are changing.

 • 115.
  Edvinsson, Matilda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Strömberg, Rebecka
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”På barnets villkor”: En studie om trygghetsskapande och polisens tillämpning av barnrättsperspektivet vid barnförhör2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Polisens förhörsmetod vid barnförhör har tidigare kritiserats för de metoder som använts. Polisens metoder har utvecklats och gjorts om sedan dess. Samtidigt visar rapporter från Åklagarmyndigheten att det fortfarande behöver utvecklas. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur barnrättsperspektivet med fokus på barns rätt till trygghet kan komma till uttryck vid barnförhör. Studien syftade också till att undersöka hur socialtjänst och polis samverkar kring att barnet skall uppleva trygghet under ett barnförhör. Denna uppsats är en kvalitativ studie baserad på intervjuer gjorda med fyra barnförhörsledare och en barnutredare som arbetar med barnförhör. Vi har analyserat vårt material med tematisk analys, som resulterade i fyra teman: trygghetsskapande aspekter, konsekvenser för barnet, påverkansfaktorer och samverkan mellan polis och socialtjänst. Den teoretiska utgångpunkten för denna studie är begreppet erkännande. Med teorin som stöd analyserades och förklarades hur barns rätt till trygghet kan tillgodoses under ett barnförhör. Resultatet visar att trots tydlig ambition av polisen att tillgodose barnrättsperspektivet, behöver detta beaktas ytterligare under barnförhör. Detta då polisens uppdrag i att få en detaljerad berättelse kan leda till att barnets trygghet får stå ett steg tillbaka

 • 116.
  Elgersson, Sandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Milton, Linn
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Vi tittar på månen och då känner vi oss nära varandra: Barns delaktighet då vårdnadshavaren är frihetsberövad2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hur barnombud på låst säkerhetsanstalt (klass 1) arbetar delaktighetsfrämjande mellan barn och frihetsberövad pappa. De frågeställningar som studerats är: Hur arbetar barnombud på låst säkerhetsanstalt för att skapa delaktighet mellan barn och frihetsberövad pappa samt Vilka möjligheter och hinder kommer till uttryck för att skapa delaktighet för barnen. I studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer genomförts, barnombud på anstalter med säkerhetsklass 1 har intervjuats.

  Resultatet visar att hindrande faktorer så som att pappa är inlåst och begränsad i sina möjligheter att ha kontakt med barnet också är en faktor som möjliggör delaktighet för barnet då barnet vet var pappa är och att pappa är vid liv. I och med det stora antalet barn som har en frihetsberövad förälder är förståelse och kunskap gällande barns delaktighet ytterst relevant för det socialpedagogiska arbetet. Vidare behöver arbetet med barn som har frihetsberövade föräldrar synliggöras och problematiseras, detta för att yrkesverksamma ska få en djupare kunskap och förståelse då de möter barn som lever i denna kontext.

 • 117.
  Engvall, Anders
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialpedagogen i skolan: En kvalitativ studie om socialpedagogens yrkesroll och kompetens i den svenska skolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att skapa förståelse kring socialpedagogens yrkesroll och kompetens i den svenska skolan samt utmaningar som socialpedagogen kan möta i yrkesroll, enligt socialpedagogers egna perspektiv. Det empiriska materialet är insamlat genom semistrukturerade intervjuer med fyra stycken verksamma socialpedagoger. Avsikten med materialet är att hitta svaren i socialpedagogers egna uppfattningar om deras titel, roll och utmaningar i den svenska skolan. Den teoretiska grunden för denna studie är det socialpedagogiska perspektivet. Grundläggande begrepp som delaktighet, empowerment och intersektionalitet genomsyrar socialpedagogiska perspektivet och används som utgångspunkt i denna studie. Materialet är analyserat genom meningskodning och har resulterat i tre större teman: eleven i fokus, de eklektiska socialpedagogerna och utmaningar för socialpedagogen i skolan. Resultatet som framkommer visar på att socialpedagogernas främsta yrkesroll är att sätta eleven i fokus. Det sker både genom övningar individuellt och i grupp likväl som i möten på raster. Socialpedagogernas mångsidighet och förmåga att se till helheten av eleven skapar förutsättningar för att arbeta självstärkande med eleverna i skolan. Utmaningarna de möter grundar sig i okunskap från andra professioner kring vad socialpedagogik är och hur det kan användas.

 • 118.
  Eriksson, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Holmén, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Motvindens moderskap: en studie om moderskap och intellektuell funktionsnedsättning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study seeks to from professionals perspectives describe and analyze the beliefs they have about women with intellectual disabilities and their pregnancy and motherhood. We will also discuss and reflect on the possible support that professionals find important for women to handle pregnancy and motherhood. The information has been gathered through interviews with five different professions that have come in contact with the audience in their work. In our material we found three distinctive perspectives: a child´s perspective, a parent´s perspective and a community perspective. From these perspectives, we could find many similarities in the informants´ perceptions, which resulted in different themes. These themes are: "Attachment and love is the most important", "Little children - little worry, big kids - big trouble", "The civil right to have children", "Parents dynasty limitations", "Promotion and aggravating factors", "Support in different forms", "To influence and be affected" and "Collaboration and visions for the future ". The results of the study indicate a belief that everyone has the right to have children and it is the community’s responsibility to put adequate measures to which the parental ability is not enough. An ambivalence among the professionals have interpreted when they are experiencing difficulties and sometimes conflicting demands of the role of relating to one part children's right to a safe and caring nursery and on the other hand, the mother's right to autonomy over her own lives. An important prerequisite for a functioning maternity highlighted is that the mother has the ability to bond with her children, and other practical efforts that society can come in with. The interpretation is that the community´s attitudes have changed over time towards a more positive attitude among the professional abilities with appropriate assistance for managing a maternity. The analysis is based on theories of social construction, empowerment, power, and the proximal development zone.

   

 • 119.
  Eriksson, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Angelica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Det är inte OM utan NÄR: En studie om unga vuxnas upplevelser kring att vara nykter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utforska unga vuxnas upplevelser av hur det är att som ung vuxen idag välja bort alkohol och att dessutom göra det i organiserad form. Med utgångspunkt ur vårt syfte har vi utformat frågeställningar där identitet och synen på sig själv är återkommande; Hur har nykterheten inverkat på de unga vuxnas bild av sig själva? Hur har de unga vuxnas medlemskap i ett nykterhetsförbund inverkat på deras bild av sig själva? Hur påverkar andra människor runt omkring de unga vuxnas identitet? Vi har valt att använda oss av symbolisk interaktionism för att skapa oss en förståelse för informanternas upplevelser och för att samla in empiri till vår studie har vi valt en kvalitativ ansats och använt oss av enskilda delvis strukturerade intervjuer. Vi sökte kontakt med unga vuxna som var medlemmar i någon form av nykterhetsför­bund. För att tolka och analysera vårt material använde vi oss av en kvalitativ analysmetod där vi kategoriserade och tematiserade våra data med begrepp ur symbolisk interaktionism som stöd, för att hitta mönster och strukturer. Vi har presenterat och analyserat vårt resultat under fyra olika rubriker och sedan dragit slutsatser och diskuterat våra fynd. Vad vi kan se utifrån vår studie är att nykterheten, medlemskapet i ett nykterhetsförbund och människor runt omkring har en betydelse när det kommer till informanternas syn på sig själva. Stöttning och gemenskap har gjort att de är tillfreds och stolta över sitt val samtidigt som andras reaktioner och påtryckningar gjort att de känner sig annorlunda och ifrågasatta men även starka som står emot trycket. Nykterheten och medlemskapet i nykterhetsförbunden har också förändrat hur informanterna tolkar och ser på olika situationer och på så vis även påverkat deras handlande.

 • 120.
  Eriksson, Lisbeth
  et al.
  Linköpings universitet.
  Nilsson, GunillaHögskolan i Jönköping.Svensson, Lars A.University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Gemenskaper: Socialpedagogiska perspektiv2013Collection (editor) (Other academic)
 • 121.
  Eriksson, Michaela
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Att vara i sitt livs form: En studie om hur en ofrivillig uppsägning blir en vändpunkt i livet2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how involuntary discharge affects the identity and everyday life of an individual. Further purpose is to investigate how events like this can be understood based on the concept of a turning point in life. The premises of my questions proceeds from a human facing a discharge, an involuntary change in life, and the strategies they develop to deal with the situation.

  The choice of perspective in this study is based on the concept of life form and turning point. These concepts are placed in relation to a theoretical frame of reference and research survey. The methodological chapter follows, which explains the empirical close method approach, data collection method and 5 interviews with 7 informers. Further a presentation of selected informers, the narrative analytic method and aesthetic considerations.

  Results show that an involuntary change of life circumstances through discharge leads to a reorientation in life. The informants in this study faced an involuntary change and what happened can mainly be described as accepting change and take the necessary actions in the existing society context.

  The empirical and theoretical analysis in this study leads to the conclusion that informants developed strategies to let the discharge become a chance to make a change, a possibility. The informants share life stories that contains positive memories connected both to the life before, during and after the critical event. They describe the factory shutdown were perceived as a crucial situation, but not necessary a problematic experience. How an individual reacts to a thing like this has, among other things, to do with the current life form of the individual. What their everyday life consist of and how the individual identifies itself in their own context.

 • 122.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Bohlin, Margareta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Personalansvarigas reflektioner kring jämställdhet, funktionshinder och etnicitet: en studie med beskrivande vinjetter som metod2004Report (Other academic)
 • 123.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Korvela, Anita
  Korvela, Nina
  Döva ungdomars vardag med tolk2008In: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, p. 31-51Chapter in book (Other academic)
 • 124.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Avrundning2008In: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, p. 169-170Chapter in book (Other academic)
 • 125.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Inledning: Perspektiv på ungdomars vardag2008In: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, p. 1-8Chapter in book (Other academic)
 • 126.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Sorbring, EmmaUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag2008Collection (editor) (Other academic)
 • 127.
  Esmatiar, Wazhma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hur presenteras invandrare i svenska tidningar?: En kvalitativ innehållsanalys av tre tidningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 128.
  Falk, Louise
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Kulin, Susanne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Social utveckling? Då tänker jag nog mycket på kommunikation": En studie om social utveckling hos ungdomar under insatsen korttidstillsyn enligt LSS2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: This study examines how social development occurs in adolescents with the insertshort period of supervisionin accordance withact concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments. The insert is for schoolchildren over the age of 12 outside their own home in conjunction with the school day andduring the holidays. This study is based on the professionals' perspective. The study is based on the leisure-activities available on short-term supervision and in which way they promote the social development for adolescents. It also focuses on the interactions with others and how it can lead to social development. Purpose: The purpose of the study is to explore if and how the leisure activities and interactions with others that occur during the operation short-term supervision LSS contribute to social development of adolescents, based on the professionals' perspective.Methodology: The empirical data were collected through interviews with seven informants from four different organizations engaged in short-term supervision. Social development is analyzed on the basis of the socio-cultural perspective that highlights the collective learning.Conclusions:Leisure-activities in which several can attend helps facilitate social development. In the adolescent ́s collective learning, they use the discursive tools to share their knowledge with each other. It is important that the professionals plan the adolescent ́s leisure-activities in groups. Through the creation of a collective learning promoted social development. Businesses' approach is different, which affects the interaction and social development. The adolescents are socialized into the context available on short period of supervision and learn thereby what rules apply in business. The use of aids during the short period of supervision contributes to social development. Aids are physical tools and discursive tools that promote social development.

 • 129.
  Farhoud, Narjes
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Annerhäll, Ann-Kristine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Kommunikation och socialt samspel i vardagen - boendestödets betydelse för människors delaktighet och egenmakt: en kvalitativ studie om människor med psykiska funktionshinder2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 130.
  Feldtmann Lobrant, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bedöma Risk för våld hos frihetsberövade: Vad säger forskningen?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Assessing risk for violence among incarcerated people in prisons, in inpatient settings and otherwise, is an important part of the work aimed at reducing the number of violent encounters in these settings. Reducing violence is beneficial for both incarcerated persons and for the staffs work environment. The purpose of this thesis is to make a review of research of how to assess risk for violence among incarcerated people in different settings, describe research about the assessment methods, how these methods define ‘violence’ and what theoretical explanations to violence that are used. Furthermore, what level of consideration for the interaction between staff and incarcerated people is taken when assessing risk for violence.

  The thesis is performed by searching for, and analyzing written material with the questions asked in the purpose of the study. The following words are used for search in databases: “inmate”, “inpatient”, “violence”, “risk”, “assessment”, “juvenile” and “youth”.

  The findings in the study gives that there are models for assessing violence, with research-proven validity and mostly also interrater-reliability, namely: Brøset Violence Checklist (BVC), Historical-Clinical-Risk management-20(HCR-20), Dynamic Appraisal of Situational Aggression (DASA) and Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY). Aside from these findings there are also some models using only static variables to assess risk for violence among incarcerated, also known as “actuarial” models. Generally, the research shows that more dynamic variables that are prone to change, has stronger validity in predicting violence among incarcerated than historical, static data. The BVC and the DASA takes greater consideration to interaction between staff and incarcerated than the HCR-20 and the SAVRY, that is not primarily constructed to assess risk for violence in forensic/caregiving settings in the immediate short term.

  The result is discussed on basis of the strengths and weaknesses of the thesis, as well as ethical problems with assessing risk for violence among people that have been deprived of their freedom. The purpose of different kinds of incarcerations and different categories of incarcerated people that have different needs, may cause need for the results to be carefully considered- What does apply in one setting may not be true in another. From an ethical point of view, it is to be taken into consideration how the information from violence risk assessments is used, since punitive and repressing interventions often is far from desired.

 • 131.
  Fjell Heidengård, Nathalie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Blendberg, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Jag måste klä av mig min sorg – för jag vill inte påverka barnen med min sorg": en studie i att "göra" förälder under och efter asylsökandet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka asylsökande föräldrars upplevelse av att göra föräldraskap i Sverige under och efter asyltiden, samt att identifiera resurser och hinder som de upplever föreligger för att utöva ett föräldraskap under asyltiden.

  För att undersöka detta har vi valt en kvalitativ ansats där vi utfört fem semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet har analyserats och bearbetats med en tematisk analysmetod. Analys och resultat presenteras ihop med aktuell forskning inom föräldraskap i asyl och föräldraskap samt ett handlingsteoretiskt perspektiv och socialt kapital.

  Det som framkommit i vår empiri är att föräldrarna gör sitt föräldraskap genom olika handlingar. Vilka resuser de har och vilka resurser de saknar. Genom att skapa nya sociala nätverk för att främja sina barns integrering och framtid, eller genom att söka arbete för att skapa ekonomiska förutsättningar för sitt föräldragörande. I sitt handlande använder de sig av sina sociala resurser för att skapa trygga rum för sin familj. För föräldrarna var skapandet av trygghet för barnen viktig och de har på olika sätt nyttjat sin handlingskapacitet för att säkerställa tryggheten för sina barn.

 • 132.
  Flensner, Katarina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Konsten att prova sina vingar: förutsättningar för kreativa förändringsprocesser i socialt arbete – en kvalitativ studie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In social work clients encounter arts in different contexts as in, for example, daytime activities, employment or job training. The participation in the activities may be voluntary or mandatory. This study examines how specialist crafts tutor work with creative activities in social work and the structures and attitudes necessary to provide conditions for change for the participant. The work places surveyed in this study all used creative methods involving visual arts such as paintings, ceramics, textile and sewing.

  The study´s purpose is to deepen the understanding of how visual creative activity is used to enable change for users in the field of social work. The activities evaluated in the study all use forms of visual creativity, which include various forms of creativity such as painting, sculpture, textile printing and sewing.

  The study was conducted based on a qualitative approach and the choice of method was unstructured focus groups with specialist crafts tutors. The method was extended during the research process by a telephone interview. In total, there were two focus group sessions and one telephone interview with a total of six informants.

  The theoretical framework from which creative activity is highlighted and analyzed is based on symbolic interactionism, where definition of the situation and sympathetic introspection are two key concepts. Other key concepts in the study are Axel Honneth's definition of recognition as well as Martin Buber's interpersonal encounters.

  The result of the study shows that specialist crafts tutors work contributes to change through structural and pedagogical approaches, which both are permeated by a process-oriented approach where the participant's own processes are central. In the final discussion the potential of creative activities for change within social work is discussed in relation to the theoretical concepts of interpersonal encounters, definition of the situation and symbolic violence to illuminate a choice between two approaches that social pedagogue faces.

 • 133.
  Florin, Jennifer
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Västerlund, Rebecca
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Familjehemsföräldrars perspektiv på gott stöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bakgrund: När ett barn behöver omhändertas är den vanligaste vårdformen placering i familjehem. Det är socialnämndens ansvar att för det placerade barnet skapa en gynnsam uppväxt med trygga förhållanden. Socialnämnden ansvarar också för att de familjehem som vårdar dessa barn får stöd, råd och hjälp vid behov för att klara uppdraget (Socialtjänstlagen). Syfte: Syftet med studier var att undersöka vilket stöd familjehemsföräldrarna erhåller från socialtjänsten och familjehemsföräldrarnas erfarenheter av stöd och stödets betydelse för deras uppdrag som familjehem. Metod: Studien har en kvalitativ ansats där materialet har skapats genom sex semistrukturerade intervjuer med olika familjehemsföräldrar. Det empiriska materialet har bearbetats och analyserats genom analysmetoden IPA. I relation till tidigare forskning och studiens teoretiska ram presenteras sedan resultatet. Resultat: Den här studien visar på hur stöd, eller bristen på stöd från socialtjänsten påverkar familjehemsföräldrarnas uppdrag. Vi har kommit fram till att de viktigaste komponenterna som utgör ett gott stöd är specifika utbildningar, att socialsekreterarna är lättillgängliga, att de får fullgod information om det placerade barnet innan det tas emot i familjehemmet, att socialsekreteraren tar en spontan kontakt med familjehemsföräldrarna och att relationen mellan familjehemsföräldrarna och socialsekreteraren är trygg och stabil.

 • 134.
  Fog, Elsebeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  A learning process takes part within a supportive relationship2006In: Towards active citizenship: Friskie programme as a professional method for guidance, Turku: Turku University of Applied Sciences , 2006, p. 42-48Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 135.
  Fog, Elsebeth
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Friskie Arbetsbok: ett socialpedagogiskt verktyg för arbete med ungdomar och unga vuxna2007In: Meningsskapande och delaktighet: vår tids socialpedagogik, Göteborg: Daidalos , 2007, p. 209-224Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 136.
  Forslind, Annelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Kron, Therese
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Utmaningar och möjligheter som professionell: handlingsutrymmet och professionalitetens betydelse för yrkesutövandet på ett HVB-hem2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 137.
  Fransson, Ted
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Gahnström, Viktor
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Det är inget självspelande piano": En studie om mellanchefers upplevelser av organisationskultur i socialt arbete2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ett ledarskapsperspektiv beskriva och analysera hur chefer i socialt arbete upplever att de kan påverka organisationskulturen. Metod: Denna studie bygger på kvalitativa, halvstrukturerade, intervjuer av kommunala mellanchefer i socialt arbete verksamma inom omsorg av funktionshindrade. Bakgrund: Kulturen inom medarbetargruppen kommer att påverka brukaren i sista led. Om chefer kan påverka kulturen betyder det också att de påverkar brukarens liv. Tidigare forskning som studien lyfter fram behandlar främst ledarskap och organisationskultur.

  Resultat: Resultat visar att cheferna upplever att de använder sig av motivation, delaktighet och målsättning för att påverka verksamhetens kultur i enlighet med organisationens mål. Det handlar om att motivera medarbetargruppen i sin helhet och att hitta individuella motivationsfaktorer hos varje specifik medarbetare. Cheferna är noga med att delaktiggöra medarbetarna i så stor mån som det är möjligt utifrån organisationen och den beslutsfattande hierarki den innefattar. Det skapar motivation och kan alstra en medarbetargrupp som strävar för verksamhetens mål. Cheferna lyfter fram ett antal olika ingångar för att kunna arbeta med motivation, delaktighetoch målstyrning som strategier till exempel; utvecklingssamtal, utvecklingsdagar, arbetsplatsträffar och värdegrundsarbete. Under avsnitten analys och diskussionproblematiseras dessa resultat.

 • 138.
  Frisenbrink, Rickard
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Legén, Robert
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Från biståndsbeslut till genomförandeplan: En studie i hur implementeringen går till i ett boendestöds beslut2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt socialstyrelsens rekommendationer bör varje kommun uppföra genomförandeplaner för de invånare som har en insats genom Socialtjänstlagen (SoL). För att få en insats genom SoL skall en handläggare göra en utredning som ligger till underlag för ett eventuellt beviljande av insats. Syftet med studien är att beskriva och analysera hur informationen förmedlas mellan de personer som är delaktiga i uppförandet av biståndsbeslut och genomförandeplaner inom boendestöd. Vi har studerat detta genom att granska dokumentationen i boendestödsbeslut och intervjuat de personer som är med och upprättar dessa dokument.Frågorna som vi vill ha besvarade i studien är:• • •Hur sker implementeringen av ett biståndsbeslut? Vilken hänsyn tas till brukaren vid upprättandet av dokumentationen? Hur ser dokumentationen ut och hur förhåller sig genomförandeplanen till biståndsbeslutet?Implementeringen sker i ett ständigt informationsflöde mellan de inblandade aktörerna och det som i stor utsträckning styr vad som dokumenteras i genomförandeplanen är informationen och viljan från brukaren. Beslutet kan skilja gentemot genomförandeplanen p.g.a. att ny information har tillkommit när arbetet med uppförandet av genomförandeplanen pågått.

 • 139.
  Gabrielsson, Sofie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Wiström, Oskar
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Hur och när, och för vem?: en kvalitativ studie om förväntningar på HBTQ- personers komma utprocess2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att HBTQ-personer uppfattar stress och lider av psykisk ohälsa i samband med komma ut-processen. Syftet med studien är att utforska hur HBTQ- personer uppfattar förväntningar i komma utprocessen och undersöka vilka effekter dessa förväntningar har på komma utprocessen. Studien är kvalitativ och genomförd via semistrukturerade intervjuer och studiens urval är 6 homo- och bisexuella personer i varierande åldrar från 18 år. Studiens empiri analyseras via av en kvalitativ analysmetod. Tidigare forskning och empiri från intervjuer ligger till grund för resultat och analys. Studiens resultat visar på att det bland intervjupersonerna inte finns några mönster på hur förväntningarna uppfattas i komma ut-processen. Resultatet visar att intervjupersonerna uppfattar både tilldragande och frånskjutande faktorer som försvårar och möjliggör komma utprocessen. Trygga miljöer, positiv respons och normalisering av intervjupersonernas egna sexuella läggning möjliggör komma ut processen. Rädsla, oro och utsatthet är faktorer som försvårar. Resultatet visar också att stigmatisering, heteronormer och sammanhang problematiserar komma utprocessen. Behovet för intervjupersonerna att komma ut påverkas av sammanhang, normer och attityder. Intervjupersonerna uttrycker både negativa och positiva uppfattningar om förväntningar i samband med att komma ut.

 • 140.
  Garå, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hallén, Kerstin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Jag är normen här, men män har det lättare: Om kvinnligt chefskap, sociala roller och rollmotsättning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Men has dominated the labour markets management positions through the history and formed the qualities of leadership. The leadership is linked to agentic attributes that are considered "male". How women deal with a manager role has mostly been studied in male- dominated environments where women are deviants. There is a knowledge gap in the research regarding women’s ways of handling managerial positions in a female- dominated environment where the women is the norm. The aim of this study was to see how women managers in female- dominated places of work comment on male and female qualities in the manager role. The study has a qualitative approach where six semi- structured interviews with female managers in the public sector. The interviews were recorded and transcribed. The material is processed and analyzed by thematic analysis method which has been interpreted by social role theory and role congruity theory. The two theories are used to illuminate the differences that we believe is due to the social constructions of gender and the gender order witch also is used in the analysis. The respondents felt that they were respected as managers and expressed no conflict in the role, to be a woman and at the same time manager. They constituted the norm in social services where most around them were women. The majority of the managers did not feel that they needed to use some specific strategies to be taken seriously or get their voice heard. The women felt that they did not have specific expectations because they were women; they felt that their own expectations influenced them the most. All managers describe their leadership from both communal and agentic characteristics. They describe more communal characteristics as important in the manager role, which is far from the stereotypical agentic dominated manager role. It appears that they see management to be a balance between communal and agentic qualities but that communal characteristics emphasized most. The results reveal, however, some perceived differences between male and female managers conditions. The women have sometimes been regarded as inferior managers in recruitment and one of the managers who have more men around here, sometimes felt that men wanted to step in front and take over the leadership. One manager mentions strategies to get men to handle her straight communication. Several women described that they felt that men have it easier when it comes to being accepted into the managerial role and easier accepted in its authority. It also appears that some women find that they were expected to solve more problematic situations just because they were women

 • 141.
  Gaugere, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sranka, Karolina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att bli integrerad, delaktig och empowered: en studie om samhällsorientering utifrån tidigare deltagarnas perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 2016 ökade invandringen till Sverige till rekordsiffran 163 005 personer. I Sverige finns det en tvåårig introduktionsperiod, ibland benämnd integrationsperiod. För alla nyanlända flyktingar är varje kommun skyldig att erbjuda minst 60 timmars samhällsorientering under flyktingarnas introduktionsperiod. Den här studien undersöker hur tidigare deltagarna i samhällsorientering uppfattat integrationsinsatsen Samhällsorientering för nyanlända. Det handlar mer specifikt om de nya kunskaperna som de inhämtar om det svenska samhället i kursen gör att de upplever sig vara mer integrerade och delaktiga i det nya samhället. Studien undersöker även om deltagarnas empowerment har ökat efter att de genomgått kursen. Studien har en kvalitativ ansats och studiens data är inhämtad genom semistrukturerade intervjuer med tidigare deltagare i kursen samhällsorientering. Respondenterna är vuxna kvinnor och män som har deltagit i kursen samhällsorientering för nyanlända i Västerviks kommun.

  Resultat av denna studie visar att deltagarna upplever att samhällsorientering har gett dem goda förutsättningarna för att bli integrerade och delaktiga i det svenska samhället. Samtliga respondenter upplever att efter att de tagit del av kursen har de mer kontroll över sitt liv i Sverige då de vet hur det svenska samhället fungerar, vilket innebär att deltagandet i samhällsorientering har stärkt deras empowerment.

 • 142.
  Gerenmark, Lisa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  En fallstudie av arbetssökandes upplevelse av sin arbetsitiuation under jobb- och utvecklingsgarantin.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study is a case study of an activity, called the Oliven, that provides practice for people who are in the Arbetsförmedlingens Job- and development guarantee. The purpose of this study was to examine what it is in the Olivens activities, for people who are part of Phase 2 and 3 of the Job- and development guarantee, which, according to the participants, are working well and what works less well. We wanted to study how the participants perceive their work situation during the time that they participate in the activities. That is to gain knowledge of how the activities for people who are looking for work can be designed so that the participants can, from a salutogenic perspective, create a sense of coherence while they are participating.

  We have collected the empirical data through participant-observation and semi-structured interviews during two days. The analysis was made using the concepts of

  comprehensibility, manageability and meaningfulness. We have created an image of how the participants' sense of coherence has changed during the time that they have been working at the Oliven and how their experiences of being out of a job for a long time looks like. The analysis was done in two steps, a first, empirical close interpretation and then in the second interpretation we looked for themes in the text that was highlighted by the mentioned above concepts. We found that the participants' sense of coherence has increased over time in the Oliven. The reasons for the increased sense of coherence is related to the participants' increased self-confidence, which in turn are a product of they being seen as human beings and the fact that they had their skills and resources confirmed by others. 5

  The participants highlighted the group community and meaningful work as the Olivens positive sides. However, some participants expressed that it sought a stronger leadership and clearer structure. We have learned that the main reasons for the participants increased sense of coherence is based on the participation and meaningfulness on the workplace which have increased their self-confidence. 

 • 143.
  Gidlund, Emelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Kronhoff, Mette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Limbo – hjärta och hjärna i kompromiss: Änkors nyskapande av mellanmänskliga band2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En stor del av svenska kvinnor över 60 år lever i ensamhushåll. Känsla av ensamhet har en negativ påverkan på äldres psykiska och fysiska hälsa och därför är det här en grupp som behöver uppmärksammas inom socialpedagogiken. Denna studie handlar om äldre änkors relationsskapande efter makens bortgång. Syftet med studien var att undersöka och analysera hur änkor i tredje åldern skapade nya/intima relationer på äldre dar. Frågeställningarna var vilken roll gamla och nya relationer och gemenskaper hade spelat i änkornas liv efter en långvarig tvåsamhet, hur änkorna såg på en ny parrelation och vilka förväntningar de i så fall hade, samt vilka möjligheter och hinder till en ny parrelation vi kunde identifiera i deras berättelser. Tre änkor, 70+ år, ålderspensionerade och utan biståndsbedömda insatser deltog i studien. Studien har en kvalitativ ansats och har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer; tre enskilda, samt en fokusgruppintervju där samma tre respondenter deltog. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys och intervjuerna har analyserats utifrån de teoretiska utgångspunkterna: tredje åldern, delaktighet, sociala band och livsloppsperspektiv. Ensamhet visade sig vara den största motivatorn för nya relationer, och änkorna föredrog nya vänskapsrelationer med andra solitära kvinnor framför pargemenskaper. Gemensamt för änkorna i studien var att de alla var positiva till en ny parrelation och hade önskemål och förväntningar på vad en sådan skulle innehålla. De ville leva under äktenskapsliknande former som sambo, och förväntningarna var att relationen skulle innehålla sexuell attraktion/aktivitet, kärlek, gemenskap och de vardagliga samtalen. ()()()() () () () () () () () () Det visade sig att respondenterna själva stod för både de största möjligheterna och hindren i skapandet av nya intima relationer. Respondenternas positiva inställning till att vilja leva i en ny parrelation var den största möjligheten. Även barnen (från äktenskapet med maken) samt omgivningens attityder uppgavs utgöra möjligheter eller hinder.

 • 144.
  Goles, Dario
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Emanuel, Sara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Trygghet, lojalitet och brödraskap: En kvalitativ studie om en huliganfirmas betydelse2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Hooliganism has been brought into the spotlight over the past 20 years in Swedish media and is described as a social problem. The intention of this study is to look behind the image of hooliganism that the media shows and see what meaning the group has too the individuals in it. The study aims to see how a number of men describes their experience of how their identity was formed in the group. We also have the ambition to find out what drove them too joining the group as well as we want to know how the negative image of the group effects its identity. We collected the data in the study by doing 4, half structured, qualitative life world interviews. The theories that we have used are based on symbolic interactionism, with focus on the terms identity, stigma and masculinity. Our conclusion is that the participation in a hooligan-firm and the community that it is has an important impact on the creation of the identity. We also see that a need to belong gets fulfilled in the group and the individuals become someone in that context.

 • 145.
  Gotthard, Lars-Erik
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tillsynskompetens: En studie om kunskap och erfarenhet hos inspektörer2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study concerns the work carried out at the Health and Social Care Inspectorate (IVO), concerning the treatment of complaints towards social services. After many years of conducting supervision of social care and hearing about an "auditing competence", I wanted to find out what this entails. This study aims to describe and analyse how the competence of IVO inspectors is put to use at work. The study contributes to our understanding of how knowledge and experience is used at work, and makes clear how different competencies can collaborate as well as how knowledge about the execution of a work activity can be conveyed and developed. The research is carried out through a case study, and the empirical data has been collected through surveys, observations, and focus group interviews. Interviews and observations were carried out with two work groups of inspectors at each of the two IVO divisions. The participant selection is based on the research questions and with consideration for the scope of the dissertation. The results show that the inspectors often stress the importance of a professional background in the areas, which they supervise. However, the results also show that the experience and knowledge which inspectors acquire from their work at IVO has the largest impact when they are involved in the treatment of complaints. The results further make clear that the composition of work groups has significance for the work task they carry out, as different competencies focus on different parts of a complaint. This study also sheds light on the importance of well integrated learning in the work as a foundation for the development of their particular auditing competence.

 • 146.
  Gregner, Therése
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Egstedt, Natalie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Som att skratta åt någons bilder...": Elevers erfarenheter av förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i mellanstadiet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research talks about the importance of working preventive and health promotion with early-age students to counter mental illness. The National Board of Health and Education refers to the fact that the school has a responsibility to prevent good health in the students. Previous research also shows that there are several different methods that professionals in the school's areas can use in their work to lay the foundation for a good health in the students. Despite all the methods developed, research shows that the number of people with mental illness continues to escalate. The purpose of this study was to examine the students' experiences and views of the methods used by the school in their preventive work against bullying, violations and exclusion. The aim was also to investigate whether the methods were in line with the school's expected outcomes in the students, following the prevention of mental health related to bullying, violations and exclusion. The idea was to see how and if the methods were developed and what the students who are on their way to high school consider the changes that have taken place. The study was conducted with six semi-structured qualitative interviews. Respondents were a professional educator and a professional curator and four students at the age of 16-17 years old. The interviews were analyzed by IPA as the analytical method. The result of the study showed that the professionals work with methods that the students did not consider to be adequate. This is because the students are not aware of why the methods are used. The students also consider that the methods are not adapted to their needs. More methods are needed that students themselves may develop, and that professionals need to be better at following up the methods that the school chooses to introduce to the students.

 • 147.
  Grip, Cajza
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Nåhdin, Kristin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bristande Föräldraskap: en studie om föräldrabedömning och förutsättningar för samverkan mellan två instanser kring föräldraskapet2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper is a study about parents and parenting. Our purpose with this study is to see how rep-resentatives from two authorities make valuation of parents that lack parenting skills. The chosen authorities are an authority and one performer of task. Our questions are: defined by the authori-ties – what do good parenting mean? Which factors are considered in an assessment of parents? What kind of guidelines/ work models do the organisations have? To what extent do these two authorities collaborate around support and assessment? This is an empirical study, were we have interviewed representatives from two authorities, in total four groups. We have used hermeneutic interpretation to look at the empirical material. Our analy-sis is built on the system theory, intersectional analysis and collaboration theory. The terms we examined were good parenting and good enough. The view of the term good enough depended on if the term was in Swedish or in English. Overall, good parenting is when the emotional and physical care is in relation to the needs of the child. The result we found was that these two authorities share the same view on the terms that we ex-amine. Further on we describe the condition for collaboration and the meaning of reaching for the same “language”. Our conclusion is that these terms, especially good enough, is very subjective and that it´s hard to write down criteria’s. This because it´s all about people. This study also shows that the authorities work together around people. In the discussion describes the social pedagogues’ approach that includes a salutogen perspective, intersectional analysis and empowerment.

 • 148.
  Grönkvist, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Preusse, Frida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Samverkan på lika villkor?: En studie om professionellas upplevelser av samverkan mellan två verksamheter som arbetar med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to study professional experience of the conditions that exist for collaboration while working with people with neuropsychiatric disorders. The professionals are working with two different occupations in different organizations and collaborate on the target audience. The method we used is a qualitative research interview. The informants consist of six professionals working with neuropsychiatric disorders. The results were analyzed using new institutional organization theory, the concepts of business domain, integration, professionals, discretion, and with the help of literature from systematic review and the background chapter. 

  The conclusions we can draw from the results are:

  • Collaborative process works well and is well integrated between the two studied organizations. 
  • Collaboration is built on the basis of common goals and clear roles and responsibilities. Preconditions for collaboration are sufficient resources, collaboration forums, a driving force, understanding and personal commitment.
  • All professions / occupations are important in the work of people with neuropsychiatric disorders and the professions / occupations that have the medical responsibility have a higher and more dominant role.
  • Case Management could create better conditions for cooperation between the two organizations, as the working model creates better opportunities for professions / professional groups to communicate about specific individuals.
  • Collusion on target is important the individuals have complex needs and a cohesive support is essential to make sure that the individual's needs are met in the best way.
 • 149.
  Gunnarsson Maeder, Izabelle
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hagberg, Maria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ska vi ses backstage?: Hur barn förhåller sig till sina föräldrars missbruksproblematik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to investigate different descriptions of children of parents with substance abusive problems from the socialworkers descriptions about the work of supportgroups. Based on these descriptions, we want to highlight the factors that affect these children in a positive and negative way. This is done through semi-structured qualitative interviews of socialworkers in various supportgroups in Västra Götaland. We used an interviewguide, which was based on the study's purpose and issues. The results shows that the children of substanceabusive parents benefit from a supportive network, to meet other children in similar home situations and also foster a wider perspective of their situation through a supportgroup. Most children seem to try to keep their parents substanceabusive problems as a secret or defend their parent's behaviors in different ways. It is thus clear that children are often aware of the norms of the society when it comes to addiction and sobriety, as well as their parent´s discrepance from these norms. Many of the children referred to in our study is taking responsibility for their family situations and are living under unpredictable and sometimes turbulent conditions. A dilemma may accurre where the children themselves must decide to either continue to keep the problems as a secret or to seek support and with that reveal the hidden problems.

 • 150.
  Gurdal, Sevtap
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Föräldraresursen: att samverka för stöd till föräldrar2017Report (Other academic)
1234567 101 - 150 of 478
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf