Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 1020
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Benson Bengtsson, Anna-Karin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Danielsdotter Lagerblad, Josefin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Hjälp! Socialtjänsten kidnappar våra barn!: En kvalitativ studie om desinformationskampanjers påverkaninom socialtjänstens individ- och familjeomsorg2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svensk socialtjänst, och framför allt socialsekreterare inom barn och unga är idag i blickfånget på grund av desinformationskampanjer på sociala medier.Desinformationskampanjerna består av ryktesspridning som uttrycker att socialsekreterare kidnappar barn utan stöd i lagstiftning. Detta har eskalerat och medför att socialsekreterare hamnar i hotfulla situationer. Forskning visar attdesinformationskampanjer, hot och våld mot socialsekreterare är ett problem i samhället och påverkar demokratiska processer. Det framgår att det kan öka risken för att medborgare inte får, eller vågar söka hjälp hos socialtjänsten. Syftet med studien var därav att undersöka om desinformationskampanjer och hot och våld på sociala medier, riktade mot socialtjänst påverkar myndighetsutövningen hos socialsekreterare, och iså fall hur. Studien genomfördes utifrån kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod och utfördes digitalt via Teams. Urvalet bestod av två socialsekreterare och en enhetschef med erfarenhet av myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg, barn och unga. Empirin analyserades med tematisk analys utifrån Michael Lipskys teori om Street-Level Bureaucracy - gräsrotsbyråkrati medbegreppet handlingsutrymme som en lins. I resultatet framgår att socialsekreterares myndighetsutövning, utredningsprocesser och handlingsutrymme påverkas av desinformationskampanjer och hot och våld på sociala medier. Slutsatser som dras är att arbetet med att mota desinformation är tidskrävande och påverkar socialsekreteraresandra arbetsuppgifter. Hot, våld och uthängning leder till rädsla vilket kan ställarättssäkerheten på sin spets. Det resulterar även i ett mer begränsat handlingsutrymme vilket påverkar socialsekreterares arbete. Sammantaget påverkar detta hela myndighetsutövningen på olika sätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 102.
  Beran Hadin, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Människa i första hand: En etnografisk studie av en mötesplats för socialt utsatta, med fokus på besökarnas upplevelser av bemötande och inklusion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om betydelsen av en mötesplats för människor i social utsatthet. När det gäller att nå samhällets mest utsatta är den sociala frivilligsektorn framstående. Orsaker till detta tycks vara den medmänsklighet, de låga trösklar och den välkomnande anda som är kännetecknande för verksamheter inom just frivilligsektor. Verksamheterna drivs ofta i form av mötesplatser, som har visat sig vara ett kraftfullt verktyg i motverkandet av stigma och exkludering. Syftet med denna uppsats var att ta reda på vad en mötesplats kan betyda för människor med personlig erfarenhet av social utsatthet och exkludering, och hur de upplever personalens bemötande. Detta studerades utifrån socialpedagogiska idéer om gemenskap och inklusion. Studien tar avstamp i ett café som drivs av ett antal kristna församlingar och som riktar sig till människor i utsatta situationer. Samspel och bemötande har observerats och ett tjugotal besökare intervjuats genom fältintervjuer. Även personal har intervjuats för en mer heltäckande bild. Materialet har analyserats med hjälp av tematisk analys, och inklusion använts som teoriram. Resultatet visar att caféet har stor betydelse för besökarna. Att vara på caféet innebär att grundläggande behov tillgodoses genom att det erbjuds mat, värme och gemenskap. Caféet visar sig också fungera som en fredad zon, där besökarna beskriver att de känner sig välkomna och accepterade som de är. Besökarna upplever att de blir lyssnade på och att de får ett gott stöd. Att få hjälpa andra beskrivs som mycket betydelsefullt, och de besökare som har ett missbruk menar att caféverksamheten på olika sätt ger dem styrka och motivation att hålla sig borta från missbruket. Slutligen diskuteras studiens resultat och viktiga erfarenheter i relation till socialt arbete och socialpedagogik.

 • 103.
  Berg, Emelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Engblom, Johanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  En kvalitativ studie om hur BVC sköterskor hanterar förlossningsdepression2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studien var att ta reda på hur barnhälsovårdens sköterskor hanterar förlossningsdepression i sitt yrke och hur organisationens riktlinjer ser ut. En nybliven mamma kan drabbas av en förlossnings-depression, men även av en ledsenhet. BVC sköterskors arbete består av hembesök, att informera föräldrarna om psykisk ohälsa och när barnet är 6-8 veckor får mamman fylla i en självskattningsskala – EPDS. De teorier vi utgått ifrån är Stigma och Värdeteorin men även begreppen skam, skuld, normer och värderingar har en stor betydelse i studien. Resultatet visar att sköterskornas arbetar med att få ett bra förhållande till föräldrarna är mycket viktigt och att EPDS är ett verktyg av stor betydelse i många avseenden.

 • 104.
  Berg, Emma
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Berglin, Jessica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Unga män och kvinnors tankar om pornografiskt material.2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Organisationer, professioner och media larmar om den hårda attityden kring sex och sexualitet hos unga. Läroplan ändras om för att matcha nutidens utmaningar och exponeringen för pornografi sker i allt för ung ålder. Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns några skillnader mellan unga män och kvinnors inställning till pornografiskt material samt jämställdhet. Även studera skillnader och samband mellan synen på pornografiskt material och om det påverkar föreställningar och förväntningar kring samtycke och jämställdhet. Föreliggande studie är en kvantitativ studie baserad på en webbenkät där 225 respondenter från fem olika gymnasier har deltagit. Studiens resultat bygger på statistiska analyser och flera pekar på att det är viss skillnad på hur män och kvinnor anser och tror kring ämnet och dess påverkan, föreställning och förväntningar. Majoriteten av ungdomarna ansåg att samtyckeslagen var viktigt. Studien undersökte även samband mellan vikten av samtyckeslagen och frågor om pornografins påverkan. Resultatet visade att sambanden för män och kvinnor skiljde sig åt. Studien tolkas utifrån den teoretiska utgångspunkten sexuellt script där sexuella beteenden är samhälleligt skapat snarare än en biologisk företeelse. 

 • 105.
  Berg, Håkan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Södergren, Jessica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Det svenska prekariatet. Väljarnas medvetna val, eller påtvingad frihet?: Hur våra folkvalda talar om samhället, och därmed skapar det.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om moderata politiker anammat en mer nyliberal diskurs i frågor om arbetslivet. Om så är fallet, kan vi utläsa det i politikernas sätta att tala och skriva om dessa frågor?

  Mad utgångspunkt i Guy Standings definition av begreppet prekariatet och den bild av samhällsutvecklingen han beskriver i boken med samma titel ställer vi följande frågor:

  •Hur talade Moderata politiker om arbetsmarknadsfrågor, 1991 och 2010?

  •Hur har diskursen rörande arbetsmarknadsfrågor förändrats mellan 1991 och 2010?

  För att besvara dessa frågor har vi använt metoden CDA, kritisk diskursanalys, som till skillnad från andra diskursanalysmetoder lämpar sig för ideologisk text. Diskursanalys som metod innebär också att vi anammat ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.

  Vi har i vår diskursanalys undersökt hur Moderata samlingspartiet, senare Moderaterna, framställt sin ideologi i partiprogram och idéprogram från åren 1984 och 2010, samt hur de formulerat sig i motioner angående arbetsmarknadsfrågor under samma tidsperiod. Vidare har vi jämfört hur diskursen förändrats över tid.

  Vi kan se att partiet i ord gått från en relativt tydlig vision för framtiden till en mer diffus beskrivning av samtiden. Dessutom har Moderaterna 2010 en retorik som mer vänder sig till en större del av befolkningen än den mer konservativa inriktningen mot de övre samhällsskikten i 1984 års partiprogram från moderata samlingspartiet.

  Vi tolkar detta som att partiet sökt anpassa sin retorik för att vinna stöd hos fler grupper i samhället, man har inte via den nya diskursen ändrat sin politik lika mycket som man sökt påverka värderingar i samhället och den offentliga diskursen. Vi upplever att Moderaterna varit framgångsrika i sitt projekt. Samhället präglas idag av en utbredd individualism och ett allt otryggare arbetsliv där tillfälliga anställningar till tvivelaktiga villkor snart är mer regel än undantag.

 • 106.
  Bergendahl, Elin
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Ejdbring, Nathalie
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Mätfel vid höjdmätning med RUFRIS i stadsmiljö2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Levelling is the method traditionally used for height measuring and gives the lowest measurement error. This method can, however, be time consuming and requires access to a starting point of known elevation. This study aims to determine if the RUFRIS-method can be an alternative method to levelling. RUFRIS stands for “Realtidsuppdaterad fri station” in Swedish and is a free station established with RTK and GNSS. This method can serve as a more time-saving and cost-effective way to measure heights. However, the method requires evaluation in order to find out if the measurement error is low enough to be an appropriate alternative for height measuring. This study was executed in an urban environment in order to examine if an acceptable measurement error could be attained despite the obstacles and error sources that occur in this type of environment. In the study, the heights of three points have been measured with both levelling and the RUFRIS-method. The levelled heights are used as the true elevation and the heights obtained from RUFRIS as the measured elevation. The measurement error is the difference between the true and measured heights for each point. This resulted in a measurement error between 3.4 and 3.9 cm, which meets the requirements for HMK´s standard level 3 (guidelines from the Swedish authority Lantmäteriet). Level 3 is the level which requires the lowest measurement error, with only 5 cm uncertainty allowed. The result indicates a systematic error since each height measured with RUFRIS is lower than the levelled height. However, more measurements for each point would need to be conducted in order to support this hypothesis. The result has likely also been influenced by error sources connected to the local environment with its many obstacles and reflective surfaces, which affects the visibility towards the sky and can cause multipath error. There is also uncertainty in the result due to the uncertainty of the known points that could not be declared. Based on the results it can be concluded that the RUFRIS-method is useful for height measuring. The result also indicates that the measurement errors of the heights measured with RUFRIS do not differ substantially (only 5 mm) between each other, which suggests that the method can provide heights with a small internal difference. This assumption is drawn based on only three measurements and will therefore require a more excessive investigation with a larger number of measurements to draw a definite conclusion. 

 • 107.
  Bergenhus, Elin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ljungman, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”En utförlig genomförandeplan blir på så sätt så himla personlig”: En kvalitativ studie om äldres delaktighet i genomförandeplaner2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Socialtjänstens allmänna råd om värdegrunden för omsorg om äldre (SOSFS 2012:3) står det att verksamheter inom socialtjänsten aktivt skall arbeta med självbestämmande och delaktighet. Personal skall ha ett förhållningssätt som inbjuder den äldre personen att föra fram sina åsikter och önskemål. Syftet med studien var att undersöka hur personal arbetar med att göra äldre personer bosatta på särskilt boende delaktiga i upprättandet av deras egen genomförandeplan. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer med personal inom äldreomsorgen. I studien intervjuades fyra personer från två olika verksamheter i två medelstora kommuner i Västra Götaland angående hur de ser på äldres delaktighet i genomförandeplaner. För att analysera empirin användes den tematiska analysmetoden. Vid analysarbetet så användes begreppen empowerment, företrädarskap och delaktighet i relation till empirin och den tidigare forskningen. Resultatet visar att äldres delaktighet i genomförandeplaner ses som önskvärt samt att det är viktigt för äldre att ges möjlighet till att vara delaktiga vid upprättandet efter den enskildas egna förmåga. Författarna anser även att delaktighet för äldre i genomförandeplaner är något som ständigt kan bli påverkat av andra faktorer så som sjukdomstillstånd, relationen mellan äldre och personal, verksamhetens resurser eller eventuella feltolkningar angående personer med demens och deras olika behov. Personalens inställning kring äldres delaktighet har en stor inverkan på möjligheten för att äldre skall få känna autonomi. Sammanfattningsvis om personal ser på individer som att de inte har möjlighet eller kan vara delaktiga blir dessa individer heller inte det.

 • 108.
  Bergfalk, Simone
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Vad är det egentligen det står?: En granskning av hur kön skrivs i bilderböcker2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns en allmän uppfattning att det gör våra barn gott att vi läser för dem. Att läsa bygger ett brett ordförråd och skapar en möjlighet att för barnet att lära sig saker om världen och samhället. Det ordas dock inte så mycket om vilken värld och vilket samhälle barnet får lära sig om i bilderböcker. Det syftar denna uppsats hänge sig åt, en del av det i vart fall. Nämligen hur kön reproducerar i bilderböcker och vilken diskurs bilderböcker för gällande könets inverkan på karaktärers möjligheter. Genom en kritisk diskursanalys granskas en topp100 lista över mest lånade bilderböcker i Göteborg 2019. Böckerna granskas utifrån vilka möjligheter och beskrivningar de olika könen har i bilderböcker och vilka allmängiltiga sanningar det går att finna om kön i bilderböckerna. Resultatet landar i att då böcker ur serier tar upp många av topplistans placeringar och det utöver det inte finns överhängande likheter mellan bilderböckernas beskrivning av kön att det inte går att presentera en allmängiltig sanning om kön utifrån denna studie. Däremot finns det flera lexikaliseringar och flera sociala ordningar värda att lyfta och diskutera i bilderböckerna även om de är kopplade till samma karaktärer så blir det repeterade för barn i olika böcker. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 109.
  Bergman, Mikael
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Johansson, Stefan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Kränkningar på sociala medier: en del av ungdomars vardag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The social media center is a platform where most of the young people are online a considerable time of their freetime. The new arena to socialize has many advantages, such as containing and exploring the social life. At the same time there are benefits with the huge activity on the internet. There are also plenty of risks such as sleep disorders, internet addiction and internet violations. The purpose of the study is to examine the youth's perception of what kind of violations there are on the social media center and how they may be prevented and inhibited.

  The study has a qualitative approach where our results and analysis are based on three semistructured life-world interviews in form of focus groups. The young people of the study attend a secondary school in a smaller town in southern Sweden and are anonymous in the study. We have used the symbolic interactionism as a theoretical reference framework, where the "definition of the situation", "social interaction", "symbols" and "emphasis on activity" are our theoretical concepts.

  The results of our study show that offensive images and offensive comments about the sexual orientation, political opinion and appearance are the most common violations of social media. It has been shown to be a hard climate on social media and that violations can be seen openly, especially in social media where users can be anonymous. The young participants of the study believe that one of several ways to prevent these violations are through better understanding and continuous discussion among adults and teenagers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 110.
  Bergqvist, Susanne
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Höglander, Peter
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Tillsammans tar vi ett glas vin: Samtal om relation och inställning till gemenskaper, rolltransaktioner och alkohol på äldre dagar2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att åldras handlar om att genomgå olika transaktioner i livet vilket innebär att roller tillkommer under livscykeln. Kroppen åldras i samklang med hur individen rör sig genom tid och rum. Alkoholen kan vara en del i människans liv vilket kan innebära att transaktioner kan förändra inställningen och relationen till alkohol. Det socialpedagogiska samtalet kan vara ett sätt att uppmärksamma alkoholens inverkan på äldre individer i transaktion från arbete till pension. Syftet med studien var att få en djupare förståelse om vad ålderspensionärer har för relation och inställning till gemenskaper, rolltransaktioner och alkoholkonsumtion. Frågeställningar var vilken betydelse har gemenskaper för ålderspensionärer i samband med rolltransaktioner, vad har gemenskaper för betydelser i relation till det egna åldrandet, hur beskriver ålderspensionärer sin inställning och relation till den egna alkoholkonsumtionen. Åtta personer intervjuades i studien med två olika nationaliteter vilka alla definierade sig som pensionärer. Kvalitativ metod användes i form av semi-strukturerade intervjuer. Analysen av materialet gjordes med hjälp av tematisk analys. De teorier som användes var rollteorier och gemenskapsbegreppet. Resultat visade att det var av vikt att känna sig delaktig i samhället och ha en känsla av att ingå i en gemenskap. Vidare visade det sig att alkohol inte ansågs vara en viktig faktor hos deltagarna men att det var en naturlig del i vardagen och livet. Att uppleva det egna agentskapet som pensionär med en känsla av frihet var viktigt. Delaktigheten i gemenskaper får deltagarna att uppleva sig vara del av ett större sammanhang och inte bli definierad utifrån normer i samhället om vad äldre bör och inte bör göra. Pension innebär förändringar livet vilket innebär nya roller och ändrade relationer till alkoholkonsumtion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Bergström, Gabriella
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Andersson, Josefine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Vad gör en arbetsgivare attraktiv?: En fenomenologisk studie om vad juniora personalvetare värderar hos en framtida arbetsgivare2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The labor market has been and always will be a dynamic process. Especially since it is regularly affected by the surrounding world, politics and economy. In periods it's shifting back and forward from being a market for the employer to become a market for the employee. For the employer it's important to profile themselves in the right way to attract good employees to the company but also to drive a good corporate culture to keep the already hired employees. But what is it then that makes the employer attractive and what are the valuables for a junior human resource specialist with academic background within human resources management and working life related questions? There are lots of studies connected to the employer attractiveness where the employer's perspective is the representative. We are lacking the employee perspective and what they value at a future employer. The purpose with the present study is therefore to get an insight to what makes an employer attractive and what junior human resource specialist values in their choice of a new employer. We can see a gap in today's research in this field where the perspective of the employee is missing and at the same time we are able to relate to the topic and find it interesting. This study is conducted with qualitative method through eight semi-structured interviews through skype. The gathered material was thereafter analyzed according thematic analyze method. The result of the study is showing that there are four core valuables: personal development, functional leadership, nice and transparent corporate culture and freedom. To summarize it the junior human resource specialist values the soft attributes such as corporate culture and good working conditions higher than high salaries and role titles when choosing a working place. With this study we wish to complement the previous research from another perspective and in such a way add new and useful information to employers in their strategic and operative work towards new and future employees.

 • 112.
  Berisha, Valan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Arifi, Durim
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Den betydelsefulla delaktigheten: En kvalitativ studie om LSS-handläggares arbete gällande barns delaktighet under utredningsprocessen inom LSS-enheten2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the thesis is to investigate how social workers work regarding the disabled child's participation during the investigation process within the LSS unit. The writers use a qualitative approach with the help of semi-structured interviews, interviewing five social workers who work with children with disabilities in different communities in Västra Götaland County. The results have been analyzed with the help of thematic analysis where three themes have emerged, these three themes have been analyzed in the results with the help of Sheirs (2001) participation model.

  The results show that children with disabilities have difficulty speaking and that the social workers try to make children with disabilities involved in the decision-making process by using methods and tools that are available in the workplace.

  The availability of methods and tools depended on which municipality the social workers worked in. The child's disabilities and abilities are described by the LSS administrators in different levels that limit but also to be able to participate in the decision-making process. Another factor that has emerged in the results is depending on what effort is involved in influencing to a large extent how involved children with disabilities can be.

  In summary, it happens that aids and knowledge of alternative means of communication need to be developed so that children have a greater chance of participating in the decision-making process.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 113.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Artefakters organiserande funktion2016In: Team i vård, behandling och omsorg: Erfarenheter och reflektioner / [ed] Johan Berlin, Håkan Sandberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 2:a, p. 227-248Chapter in book (Refereed)
 • 114.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bokrecension | Hartman, Laura (red.) (2011). Konkurrensens konsekvenser: vad händer med svensk välfärd?. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag2012In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 19, no 2, p. 136-140Article, book review (Other academic)
 • 115.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Synchronous work - myth or reality?: a critical study of teams in health and medical care2010In: Journal of Evaluation In Clinical Practice, ISSN 1356-1294, E-ISSN 1365-2753, Vol. 16, no 6, p. 1314-1321Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract Rationale, aims and objectives  In this article, ideal conceptions about teamwork are tested. The research question posed is: How are teams in psychiatry formed? Three theoretical concepts that distinguish groups from teams are presented: sequentiality, parallelism and synchronicity. The presumption is that groups cooperate sequentially and teams synchronously, while the parallel work mode is a transitional form between group and team. Methods  Three psychiatric outpatient teams at a university hospital specialist clinic were studied. Data were collected through 25 personal interviews and 82 hours of observations. The data collection was carried out over 18 months (2008–2009). Results  Results show: (1) that the three theoretical distinctions between group and team need to be supplemented with two intermediate forms, semiparallel and semisynchronous teamwork; and (2) that teamwork is not characterized by striving towards a synchronous ideal but instead is marked by an adaptive interaction between sequential, parallel and synchronous working modes. Conclusions  The article points to a new intermediate stage between group and team. This intermediate stage is called semiparallel teamwork. The study shows that practical teamwork is not characterized by a synchronous ideal, but rather is about how to adaptively find acceptable solutions to a series of practical problems. The study emphasizes the importance of the team varying between different working modes, so-called semisystematics.

 • 116.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Överbelastning i människobehandlande organisationer: en jämförelse mellan socialtjänst, sjukvård och polis2023In: Människobehandlande organisationer: Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete / [ed] Johansson, S. Dellgran, P. & Höjer, S, Natur och kultur, 2023, 2., p. 234-252Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bokinfo: 

  Människobehandlande organisationer är en antologi som ger en bred överblick över välfärdens kärnverksamheter, vården, skolan och omsorgen, och beskriver vad som utmärker och skiljer dessa verksamheter från privata företag och organisationer när det gäller uppdrag, organisation, ledarskap och förändringsarbete.

  I den första utgåvan från 2015 var utgångspunkten de förändringar som globaliseringen, teknikutvecklingen och marknadiseringen i form av New Public Management (NPM) medfört för de människobehandlande organisationerna. I denna andra utgåva har författarna, förutom att uppdatera och förnya innehållet utifrån aktuell forskning, även tagit hänsyn till andra betydande händelser i omvärlden, som flyktingkrisen i mitten av 2010-talet och coronapandemin. Dessutom har de följt upp det ökande intresset för granskning och kontroll och den växande kritiken mot NPM. Är alternativet en mer tillitsbaserad ledning och styrning inom välfärdssektorn?

  Sex nya kapitel har tillkommit. De tar upp kunskapsbildning och forskning om människobehandlande organisationer, migration och flyktingmottagande, hur man hanterar hög belastning inom grässrotsbyråkratier, standardisering och horisontell kunskapsstyrning, chefers roll och vardag inom socialtjänsten samt tillsyn inom social barnavård.

  Människobehandlande organisationer vänder sig till studerande på socionom-, läkar-, vård- och lärarutbildningar liksom studerande inom ekonomi, statsvetenskap, psykologi, sociologi och offentlig förvaltning. Den är även avsedd för praktiskt verksamma i människobehandlande organisationer.

  Bokens redaktörer Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer är professorer i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Övriga författare är forskare inom socialt arbete eller angränsande områden vid ett flertal svenska universitet.

 • 117.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Carlström, Eric
  University West, Department of Health Sciences, Specialist Nursing programme. University of Gothenburg.
  Learning and usefulness of collaboration exercises: A study of the three level collaboration (3LC) exercises between the police, ambulance and rescue services2015In: International Journal of Mass Emergencies and Disasters, ISSN 0280-7270, Vol. 33, no 3, p. 428-467Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we studied collaboration exercises (3LC) between the rescue services, ambulance services, and police force, which were developed to enhance learning and usefulness. The exercises’ structure was based on identified deficiencies in previous collaboration exercises. The purpose was to test the exercise model in terms of learning and usefulness. Ten 3LC exercises were observed. A total of 65 semi-structured interviews were conducted (2011–2014) in connection with the exercises. The exercises contained across-boundary elements, seminars, and interactive documentation. The participants were given the opportunity to discuss, analyze, and critically reflect on their efforts. During the seminars, the individual actions were analyzed, which led to alternative strategies that were subsequently tested in a repeated exercise. Our results demonstrate that repetitive features and seminars during collaboration exercises promote learning toward an organic behavior and usefulness in the actual incident work.

 • 118.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Carlström, Eric
  Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
  The dominance of mechanistic behaviour: A critical study of emergency exercises2013In: International Journal of Emergency Management, ISSN 1471-4825, E-ISSN 1741-5071, Vol. 9, no 4, p. 327-350Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, the focus is on emergency exercises between the police, rescue services and ambulance. By practising, it is assumed that the conditions improve for a quick normalisation after an incident. The purpose of this paper is to identify whether the exercises are designed after organic action logic and therefore can be assumed to strengthen the ability to handle emergencies. Data have been collected at two large, regional, full-scale exercises (2008 and 2012). Data collection has been done through observations and document studies. The study shows that mechanistic behaviour is quite prevalent in the two studied exercises. They are time consuming and put little emphasis on practising organic behaviour. Too complex exercise scenarios contribute to a low tempo, long waiting periods and slow implementation. To succeed, the exercises need to have a non-linear time sequence and limited scenarios that invite participants to focus on organisational interfaces.

 • 119.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Carlström, Eric
  Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
  Sandberg, Håkan
  Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola.
  Models of teamwork: ideal or not?: A critical study of theoretical team models2012In: Team Performance Management, ISSN 1352-7592, E-ISSN 1758-6860, Vol. 18, no 5/6, p. 328-340Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - There is a tendency in team research to employ concepts of stepwise models, reachingfrom the primitive to the excellent, to suggest that a higher level of evolution is better than the basic and simple. This tendency includes typologies of teams. This article aims to question the relevance of this view.

  Design/methodology/approach - Data were collected in three steps. In the first step, articles and books analyzing teams and teamwork from stepwise analytical models were collected. In the second step the collected data were classified into different themes. Each stepwise model was classified into one essential denomination. This classification resulted in eight themes. In the third step each theme was analyzed, which led to the fusion of some of the themes.

  Findings - The conclusion is that a synchronous, complementary or mature team is not necessarily optimal. Contrary to this, a differentiated, sequential or multi team approach can be optimal for some purposes. Team research needs to establish a more open, inductive and critical attitude than at present.

  Originality/value - The paper highlights the need to observe and use team theories in a balanced and critical way.

 • 120.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Jensen, Christian
  Göteborgs universitet.
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås .
  Nilsson, Viveka
  Kommunforskning i västsverige (KFi).
  Chefers strategier för att implementera samverkan2016Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om interorganisatorisk samverkan inom vård och omsorg. Här studeras vilka strategier som första och andra linjens kommunala chefer använder för att få till stånd en fungerande samverkan. Hur ser hindren ut och vilka strategier och överväganden gör cheferna för att övervinna dem. Den fråga som därför behandlas i denna rapport är; vilka strategier an-vänder kommunala chefer inom vård och omsorg för att implementera samverkan? I studien har data samlats in genom att 21 chefer inom vård och omsorg intervjuats. De chefer som medverkat i studien har alla varit verksamma i kommuner som deltagit i det Nationella kommunforskningsprogrammet, vilka är Borås, Göteborg, Lund, Norrköping, Piteå, Sjöbo och Stockholm. I studien har tre centrala iakttagelser gjorts. Dessa handlar om; 1) att cheferna väljer en form av situationsanpassad strategi beroende på vad sam-verkan har för syfte och med vilka aktörer som samverkan ska genomföras, 2) att cheferna behöver hantera den upplevda intressekonflikten som finns mellan att ta ansvar för den "egna verksamheten" samtidigt som de förväntas ta ansvar för samverkan med andra organisationer och 3) att cheferna har svårt att hantera sitt chefsansvar vid samverkan. Samverkan där linjestyrningen utmanas eller kompletteras med horisontell styrning är lösare reglerad vilket kan leda till oklar ansvarsfördelning och diffus arbetsdelning. Här kan chefer behöva tillägna sig andra uttryck för att utöva sitt ledarskap då den traditionella chefsrollen inte är lika väl anpassad till styrning vid samverkans-situationer.

 • 121.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sandberg, Håkan
  Team i vård, behandling och omsorg: Erfarenheter och reflektioner2016Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Team är populära, inte minst inom vård, behandling och omsorg.Trots att det börjar bli en väl etablerad företeelse tycks teamfortfarande stå för förnyelse och nytänkande. Teamarbete harsåledes kommit att få en allt viktigare roll.

  I denna antologi behandlas frågor som: Varför uppstår team? Vadgör team nödvändiga? Vad är utmärkande för olika typer av team? Vad skapar väl fungerande team? Vilka effekter får teamarbete förverksamheten? Du som läsare bjuds på både kritiska betraktelser,utvecklingsspår och verktyg.

  Boken vänder sig till studerande och forskare vid högskolor ochuniversitet samt till praktiskt verksamma inom vård-, behandlingsochomsorgsorganisationer. De olika kapitlen kan läsas friståendeoch ger var för sig en god bild av teamets funktion.

  ---

  Team i vård, behandling och omsorg förmedlar en unikinsikt och förståelse kring teamarbetes betydelse, funktionssätt och utmaningar baserad på omfattande och mångårig forskning. Boken förtjänar därför attanvändas inom alla utbildningar på högskolenivå som är inriktade mot vård- och omsorg.

  Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi

 • 122.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Szücs, Stefan
  Department of Social Work, University of Gothenburg, Gothenburg (SWE).
  Höjer, Staffan
  Department of Social Work, University of Gothenburg, Gothenburg (SWE).
  Liljegren, Andreas
  Department of Social Work, University of Gothenburg, Gothenburg (SWE).
  How do street-level bureaucrats manage high workloads?: Collegial mechanisms at the organisational level - experiences from public healthcare organisations2021In: European Management Review, ISSN 1740-4754, E-ISSN 1740-4762, Vol. 19, no 2, p. 299-312Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to understand and explain how street-level bureaucrats manage high workloads in public healthcare organisations. Data was collected through observations, interviews and documents. The results show that high workloads are reduced through use of collegial mechanisms at the organisation level. The study shows that workloads are reduced in a two-step process, the first is a negotiation between professionals and the second in the meeting with patients. The two-step process explains the limitation problems in more detail and makes an important contribution by explaining how high workloads are reduced in public health services.

  Download full text (pdf)
  EMR
 • 123.
  Berndtzen, Lisa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hansson, Therese
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Man måste ju så pedagogiskt visa": En studie för att ur familjebehandlares perspektiv beskriva deras verksamhet, insats och funktion för föräldrar med utvecklingsstörning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Living with an Intellectual disability entails difficulty understanding as well as learning things, and may vary depending on whether the intellectual disability is considerable, moderate or mild. Within the earlier mentioned categories, it is most common that people with mild intellectual disability have children. Intellectual disability can involve difficulties concerning social and practical skills as well as reduced intelligence. To cope with being a parent there are several skills that must be mastered, such as emotional, social and intellectual competence, a considerable challenge for parents with intellectual disabilities.

  This study aims to describe the activities, the role and affect family support workers has on parents with intellectual disabilities.

  The empirical material has been collected through qualitative semi-structured interviews with five family support workers, who in their profession come in contact with parents that have intellectual disabilities. The interviews has carefully been transcribed word for word and analyzed using the method of qualitative content analysis.

  The results show that the comprehensive theme of the study is the fact that family support workers use themselves as tools by assuming different roles in their work; here named the learning, the inventive and the authoritative. Each role plays an important part in the parents learning experience, and the family support worker alternates between the roles to suit specific needs. They work in a pedagogic, individual and precise manner in an effort to support and promote parental skills. The family support worker believes in the parent’s ability of becoming a sufficient parent, providing adequate conditions. It can be difficult for the family support worker to relate to the needs of the child and the parent as well as the parents civil rights, society and social efforts. The family support workers and the municipal activities they represent have clearly implied that working towards increasing parental abilities, in parents with intellectual disabilities, deals with developing skills in order to master everyday life

 • 124.
  Bernhardt, Emielle
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Ett familjehemsplacerat barn är ett barn till låns”: En kvalitativ studie om hur socialsekreterare resonerar kring barnets bästa vid omplacering av familjehemsplacerade barn2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Återkommande omplaceringar av familjehemsplacerade barn är ett relativt outforskat område inom svensk forskning, inte minst i relation till ”barnets bästa”. Syftet med studien var att beskriva och analysera hur socialsekreterare resonerar kring barnets bästa vid omplacering av familjehemsplacerade barn samt vilket handlingsutrymme de upplever sig besitta. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats i form av fyra semistrukturerade intervjuer med fem socialsekreterare. Samtliga arbetade inom Individ och familjeomsorgen (IFO) inom små till medelstora kommuner och var barnsekreterare med relativt lika arbetsuppgifter. Barnsekreterarna besatt varierande arbetslivserfarenhet men alla hade utbildning inom socialt arbete eller socialpedagogik samt erfarenhet av omplaceringar. För att analysera intervjuerna användes tematisk analys. De teoretiska begreppen gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme och kompetens användes vid analysarbetet i relation till studiens syfte, frågeställningar samt tidigare forskning. Studiens huvudteman blev orsak till omplacering, barnets bästa och faktorer som påverkar handlingsutrymmet. Resultatet visade att socialsekreterarna uppfattade att ett fåtal antal barn stod för majoriteten av omplaceringarna. När omplaceringen beror på barnets egna problematiska beteende är det svårt att uppnå stabilitet i vården. Barnets bästa var enligt socialsekreterarna kontextberoende och utgjordes av trygghet, stabilitet och närvarande vuxna. Faktorer som socialsekreterarna lyfte fram som påverkade deras handlingsutrymme för att tillgodose barnets bästa var officiella och inofficiella lagar och regler. Slutligen visar studien att även om det ständigt sker utveckling för att stärka barnets position och inflytande inom det sociala arbetetså tystas barnets röst ner i relation till de vuxnas. Sammanfattningsvis finns det behov att fokusera på att bryta mönstret för de barn som återkommande omplaceras. 

 • 125.
  Bernlo, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Boman, Christine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "... att göra världen begriplig...": Betydelsen av KASAM för barn inom institution och öppenvård2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på om KASAM-begreppet, trots att det har några år på nacken, fortfarande ses som betydelsefullt. Vi utgick från personalens perspektiv gällande KASAM's betydelse för barn 0-12 år, placerade på institution eller med någon form av insats från öppenvården. Genom kvalitativa intervjuer tog vi del av personalens erfarenheter av KASAM's betydelse för barnen, hur de arbetar och om de metoder de använder sig av , ger möjlighet att skapa en känsla av sammanhang för barnen. Vid tolkningen av vårt intervjumaterial utgick vi från tre teman baserade på våra frågeställningar. Det som framkom av materialet var att KASAM har stor betydelse för barnens välbefinnande. KASAM-begreppet är högst närvarande i de metoder som används inom verksamheterna, även om personalen inte talar om det i termer av KASAM.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 126.
  Berntsson, Helena
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Wikström, Lisa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Säkerhetsklimat: en studie om skillnader mellan ledning och medarbetares uppfattning av säkerhetsarbete2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The safety of an organization is based not only on safe equipment and quality assurance processes, but also on the interaction between people (Törner, 2008). A good safety climate has a positive impact on safety and has been shown to reduce accidents. The aim of the present study was to find out if there are differences in safety climate between employees and management in an industrial enterprise with a quantitative approach. The study includes a survey with 31 participants in manufacturing industries in western Sweden between the ages of 22-65 of whom 3 were women and 28 were men. To reach out to the participants a web survey based on NOSACQ-50 (Nordic Safety Climate Questionnaire) was used, which measures seven dimensions of safe climate. The results showed that safety climate was at a good level for both management and employees. However, the two groups did not differ in how they perceived safety. The result also showed that there were correlations between the dimensions of NOSACQ-50. Although no significant differences between management and employees were discovered, the study highlights the importance of studying safety climate from several perspectives. There may be benefits in considering safety climate from a group perspective as this may generate a deeper understanding of safety climate as a whole, and how organizations can achieve a more coherent safety climate

 • 127.
  Berntsson, Mattias
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ericsson, Josefine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Cannabis en klasslös drog: En kvantitativ studie kring ungdomars acceptans till cannabis utifrån ett klassperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  This study has been produced as a thesis on the social pedagogy program at University West in Trollhättan.

  Aim

  The study's aim was to analyze how socially acceptable cannabis is among the 3rd year students on high schools in Uddevalla municipality. The study did not examine how many of the young people who do or have used the drug, but the questions revolve around what they do to people in their vicinity that makes use of the drug. The study analyzes then the young people's acceptance in relation to their class indication, to see if there is a correlation between youth class belonging and acceptance of cannabis.

  Methods

  The study was carried out with a quantitative method which has been carried out with the help of a questionnaire survey addressed to 3rd year students at high schools in Uddevalla municipality. In the study, 115 students took part of the 1024 possible, which means that a little more than 10% of the sample have answered on the questionnaire.

  Results

  The results of the study found no correlation between students' class and attitude towards cannabis, which applies to previous research. A dependency when it comes to the pupil's social circle and approach to cannabis, has, however, been demonstrated. Students who have someone in their vicinity who use cannabis tends to have a more liberal attitude toward the drug. This manifests itself by about 30% of the young people said that they have someone in their vicinity who use cannabis regularly, and about 30% said they thought it is okay to use cannabis at a party and that it should be legalized. That young people tend to think like his friends, can be explained by previous findings that suggest that young people get their information about drugs from his visitation, first and foremost, and not by their parents or other adults.

 • 128.
  Berring, Carl
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Dispens från strandskydd: En undersökning om kommunernas process och deras motiveringar kring dispens från strandskydd2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many want to live and work along the coast of Bohuslän. Here is the sea with swimming, sailing and panoramic views. The shoreland protection provisions exists to protect accessibility and the rich wildlife that exists here. In some cases, shoreland protectionprovisions are waived by granting an exemption or revoking the protection. There are 6 specific reasons for doing this outside of LIS areas.The thesis examines how the municipalities handle exemptions from shoreland protection. This is done so that the results of the study may contribute to the improvement of themunicipalities' work with shoreland protection.To get answers to the questions, I have sent questionnaires that have been answered to Orust, Stenungsund, Sotenäs, Strömstad and Tanum municipality. Questionnaire questions were also sent to the County Administrative Board of Västra Götaland to investigate how they view the municipalities' work. To control the surveys, detailed development plans and legal cases from the Supreme Land and Environmental Court have been studied. It was done to see how the law works in reality. What is done right and wrong.It is possible to link the questionnaire responses with the studies of legal cases and detailed development plans. The methods I have used have given an overall picture of the problems. The results of the study show how the processes and roles work in both legislation and practice. Both the county administrative board and the municipalities emphasize that the new law works on a general level, but that the municipality does not always have the right competencies or make the correct trade-offs. There are also appeals because officials are not proficient enough at explaining the reasons for rejection.The conclusion is that there is a need for a more efficient way of using the resources available for shore protection exemptions, that the decisions made are assessments based on complicated legislation and that politicians should listen more to the expertise of officials. The conclusion is also that priorities must be changed so that outdoor life and plant and animal life has the same weight in the municipalities' examination.Four questions have emerged that may be interesting to study further. How can municipalities become better at justifying refusals? How can the municipalities become better at making trade-offs between the purposes of shoreland protection? How can the municipality become better at justifying its decisions to grant exemptions and revoke shoreland protection? What could be done to dissuade politicians from carrying throughdiscouraged decisions?

 • 129.
  Bertilsson, Erika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Lundberg, Rebecka
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Det blir vardag på ett sätt, även om det låter galet så vänjer dom [de unga] sig ju": En kvalitativ studie om professionellas upplevelse av ungas hantering av samhällskriser2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungdomsåren är för många en påfrestande tid som förutom den fysiska och psykiska utvecklingen, innefattar individens hantering av inre såväl som yttre krav. En samhällskris, som coronapandemin och kriget i Ukraina, kan ses som en ytterligare påfrestning för unga att hantera. Forskning inom området har påvisat att unga använder sig av copingstrategier för att hantera svåra påfrestningar och att en stark känsla av sammanhang kan vara en motståndsresurs.

  Syftet med uppsatsstudien är att undersöka professionellas upplevelse av ungas hantering av samhällskriser. Utifrån detta ämnar studien besvara frågeställningarna ”Hur upplever professionella att ungas synbara oro har påverkats till följd av de senaste årens samhällskriser? ” samt ”Vilka strategier ser professionella att unga använder sig av för att hantera eventuell oro för samhällskriser?”. Uppsatsstudien har utförts med en kvalitativ ansats baserad på semistrukturerade intervjuer med sju professionella, samtliga är yrkesverksamma i verksamheter med fokus på ungdomar. Respondenterna har erfarenheter av att möta unga och deras eventuella oro kopplad till samhällskriser. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av tematisk analys och med de teoretiska utgångspunkterna copingteori och KASAM.

  De huvudsakliga resultaten av studien är att de professionella upplevde att unga använde sig av flera strategier för att hantera eventuell oro vid en samhällskris. De flesta strategierna visade sig vara känslofokuserade copingstrategier som exempelvis selektiv uppmärksamhet. Resultatet visar att de professionella upplevde att vissa av ungdomarna de mött kände oro kopplad till samhällskriserna, men att oron upplevdes avta inom de första dagarna. En bidragande orsak till oron kunde i resultatet härledas till ungas användning av sociala medier. I studiens resultat fann uppsatsförfattarna även att de professionella anser att de har en viktig och betydande roll för att öka tryggheten hos unga vid en samhällskris. Resultaten ger en indikation på att tillgängliga professionella, genom att bistå med resurser som socialt stöd och kunskap, kan öka ungas känsla av begriplighet och hanterbarhet och på så vis stärkas ungas KASAM. Utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv kan inblicken i hur unga hanterar samhällskriser, bidra till att det socialpedagogiska arbetet utvecklas för att på bästa sätt stärka de unga i samhället.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 130.
  Birging, Joachim
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Karlsson, Andreas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Motivationsarbete i skolan: sex högstadielärares erfarenheter av arbete med lågt motiverade elever2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how secondary school teachers work with low-motivated students. The authors of the present study believe that a well-functioning motivational work should result in better school results and increased well-being for the students. Over 900 000 students spend their everyday in elementary school, where compulsory education should impart knowledge, standards and values, which they will bring into adulthood. The teacher is also responsible to motivate the students, something that becomes particularly clear when the student's own motivation for school work is low. By using qualitative interviews, the present study examined six secondary school teachers' experiences of working with low-motivated students. These experiences were analyzed and then interpreted based on the concepts of intrinsic and extrinsic motivation. The results show that motivational work is difficult. Factors that affect motivation are the relationship between teacher and student, the classroom environment and the teacher’s ability to engage the student in their school work. The teachers consider a meaningful education important to motivate students

 • 131.
  Bjurhult, Christofer
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Constructions of Unaccompanied Children: A study on how concepts of Unaccompanied children become credible on an online forum2016In: Nordic Youth Research Symposium: Youth Moves – Voices – Spaces – Subjectivities, Trollhättan: Högskolan Väst , 2016, p. 136-136Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Constructions of unaccompanied children have been researched to some extent. Concepts of the children have been studied in media and policy documents amongst others. How the children are constructed within an "everyday context", in form of an open online discussion forum and how the constructions become credible, are regarded as under-researched. Aim: The aim of the present study was to identify different discourses concerning unaccompanied children on the Flashback Forum, with regard to their rhetorical organization. Discourse is meant as a way to talk about and understand the world that constructs an object or phenomenon in a particular way. Method: To answer the aim, a discursive psychological approach was used, which focuses on how credibility and truth are created in communication. Based on a theoretical model, including the four rhetorical techniques category entitlement, empirical repertoire, consensus and extreme case formulations, it was examined how the writers at the forum created truth and responded to others' beliefs about the children. Result: The results showed that unaccompanied children are surrounded by the discourses: the adults, the children,the rapists, the special treated, the sexually vulnerable and the discourse of the biological male sex. Discourses were used in parallel in the speeches and to back up arguments at the forum. The writers used the studied rhetorical techniques to build credibility in the statements. With specific expression, facts about unaccompanied children were created.

 • 132.
  Bjurström, Åse Eliason
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Drama as a trans-structural catalyst in a global-local and formal -informal rhizome of ESD agents.2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Drama as a trans-structural catalyst in a global-local and formal -informal rhizome of ESD agents.

  In the center of the stage stands a collaborative theatre co –production facing sustainability with stakeholders from five continents. The project sets out to investigate a number of questions; How and if can Drama serve to enhance ESD learning with an emphasis on emerging processes in a trans-structural setting? What effect can an embodied learning that also includes a visit to the as- if –imaginary domains have on a intercultural ESD discussion? As Drama means doing - acting as well as reflecting there is a potential for a critical reflexivity, how can that be investigated? What are the ethical implications involved in the usage of such transformative tools? These are a few off all the questions that has triggered my interest in using Drama whilst working with ESD in an intercultural and network-based learning context. Findings from a pilot case study will be presented and I look forward to the possibility of enhancing the discussion within this distinguished crowd.

 • 133.
  Bjälestig, Hanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Jahr, Madelen
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Man kan ju vara ensam fastän man bor… tillsammans… så här många”: Boendepersonalens arbete med äldres ensamhet på särskilt boende2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ensamhet är ett fenomen som är lika utbrett inom särskilt boende som inom hemtjänsten. Med ensamhet följer negativa hälsorisker lika stora som att vara missbrukare. Syftet med studien var att utifrån boendepersonalens perspektiv undersöka på vilka sätt arbetet bedrivs på särskilt boende inom äldreomsorgen med att bemöta äldres känsla av ensamhet. Frågeställningarna som undersöktes var “På vilket sätt arbetar boendepersonalen för att möjliggöra att äldre ska uppleva gemenskap utifrån de äldres individuella behov?” samt “Vilka möjligheter och hinder finns i arbetet med att motverka äldres ensamhet och skapa gemenskap för dem?”. Kvalitativ ansats användes där halvstrukturerade intervjuer genomfördes med sex stycken boendepersonal samt en områdeschef. För att analysera intervjuerna användes tematisk analys. Analysen har skett utifrån de centrala begreppen ensamhet och gemenskap samt de teoretiska utgångspunkterna aktivitetsteorin och teorin om gerotranscendens. Sysselsättning och att bara vara identifierades som möjliggörare för gemenskap. Hälften av boendepersonalen såg inte någon ensamhet bland de äldre. Resterande ansåg att ensamhet fanns men att den kunde avhjälpas genom sysselsättning. Äldres ensamhet måste därav belysas inom äldreomsorgen. Hinder som identifierades för att skapa gemenskap var personalbrist, äldres skilda sjukdomsbilder och personalens avsaknad av kunskap kring äldres ensamhet. Vi ser en brist i boendepersonalens förhållningssätt genom deras starka förankring i aktivitetsteorin. Detta skulle kunna nyanseras med ökad kunskap om andra sätt att bemöta ensamhet exempelvis såsom teorin om gerotranscendens föreslår.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 134.
  Bjärgö, Christian
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Hedström, Julia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Fake it till you make it": En kvalitativ studie om unga mäns hantering av motgångar gällande känslohantering, jämställdhet och traditionella mansnormer2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöktes unga mäns möjligheter och begränsningar att samtala med varandra om teman som partnerrelationer, känslor och jämställdhet och hur deras samtal med andra unga män kan bidra till att underlätta eller försvåra hanterandet av motgångar och utmaningar. Forskning visar att unga mäns positioner i samhället hotas av kvinnors ökade möjligheter vilket leder till motstånd som könsdiskriminering och förstärkning av traditionella mansroller. Den traditionella mansrollen kan dock vara skadlig för samhället, den är ohälsosam och drabbar män och deras omgivning.

  Studien bygger på kvalitativa fokusgruppsintervjuer med unga män på gymnasiet. Deltagarna var mellan 18 och år 23 med blandad programinriktning och blandad etnisk härkomst. Intervjuerna upptogs via diktafon och tematisk analys genomfördes på transkriberad empiri. Resultatet visade att unga män inte visar känslor och döljer dessa för omgivningen. I de unga männens reflektioner framkom hur de håller känslor inom sig, till den punkt då det är nödvändigt att berätta. Då anförtror de sig helst till en nära vän. De unga männen var negativt inställda till jämställdhet vilket skapade motstånd till jämställdhetsdiskursen. Det rådde en osäkerhet hos de unga männen angående deras position i samhället eftersom de hade en uppfattning om att unga män inte kunde vara sig själva eller uttrycka sina åsikter på grund av olika krav de ställdes inför. De unga männens möjligheter/begränsningar till motståndskrafter i framtiden är beroende av normerande diskurser som samhället producerar. Antingen förstärks en traditionell, eller så accepteras en mer jämställd mansroll. Unga män behövs och har en plats inom jämställdhetsarbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 135.
  Björkdahl, Andréa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Friberg, Jennie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Betydelsen av relation vid orosanmälan: En intervjustudie om lärares upplevelse då barn far illa2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att studera betydelsen av relationen vid lärares oro om att en elev far illa. Vi vill utforska hur lärare beskriver att relationen till en elev och vårdnadshavare påverkas vid en orosanmälan. Vi vill även utforska hur lärares strategier ser ut för att hantera oro kring ett barn som de misstänker far illa. Metoden som användes är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. I studien deltog åtta informanter, samtliga arbetar som lärare på mellanstadiet och deras arbetslivserfarenhet som lärare är mellan 1–41 år. Resultatet har tolkats utifrån teorin om gräsrotsbyråkrater, handlingsteori och samt begreppet relation. Studiens resultat visar att lärare uppger att de inte har några direkta rutiner då det finns oro för en elev. Det går att urskilja att lärare har rutiner, dock i en mer informell form genom att prata med kollegor samt att lyfta oron till elevhälsoteam och rektor. I resultatet ses att en fungerande relation till både elev och vårdnadshavare är en viktig faktor för att lärare ska kunna utföra sitt uppdrag, av den anledningen tar rektorn på sig ansvaret för orosanmälningar.

 • 136.
  Björkum, Klara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Gustavsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mellan SoL och LVM: en kvalitativ studie om dilemman i arbetet med tvångslagstiftning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människor som har en allvarlig missbruksproblematik kan komma att vårdas med hjälp av LVM-lagstiftningen, vilket är en tvångslagstiftning. Detta kan komma i konflikt med socialtjänstens andra uppdrag som bygger på frivillighet enligt SoL, vilket gör det angeläget att undersöka hur socialsekreterare uppfattar de dilemman som finns mellan tvång och frivillighet. Socialsekreterare i studien handlägger och utreder klienters behov av att få hjälp enligt SoL och LVM, i de lagstiftningarna blir delaktighet, valfrihet och makt betydelsefulla begrepp. Syfte: Att undersöka vilka dilemman socialsekreterare uppfattar att det finns i arbetet mellan SoL och LVM. Metod: Studien har en kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 6 socialsekreterare. Intervjuerna transkriberades och analyserades i två steg, den första delen är en empiriskt kopplad analys utifrån IPA. Den andra delen av analysen är teoretiskt kopplad och analyseras utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med hjälp av begreppen: Pastoralmakt, disciplinering, paternalism och delaktighet. Resultat: Studien visar att det finns en gråzon mellan frivilligheten i SoL och tvånget i LVMutredningar. I denna gråzon finns det utrymme för socialsekreterarens bedömningar, men också ett stort ansvar. I gråzonen handlar det mycket om att motivera klienter, motivationsarbetet kan innebära ett underliggande hot och en maktposition som socialsekreterare behöver förhålla sig till. Dilemman i arbetet mellan SoL och LVM uppstår främst i bedömningar om att handla mot klientens vilja. Studien visar att socialsekreterare arbetar mot en norm eller mittfåra, där det som är rätt är normen och det som är fel ligger utanför normen. Studien visar att skapandet av "de andra" kan ses som en begränsning för klienters delaktighet och medverkan i missbruksvården. Vi har med hjälp av begreppet pastoralmakt problematiserat socialsekreterarnas vilja att hjälpa och funnit att det skulle kunna förstås som en del i medskapande av disciplinära processer i utförandet av pastoralmakt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 137.
  Björquist, Elisabet
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Lunds Universitet.
  Att få komma till tals2015In: Att arbeta med delaktighet inom habilitering / [ed] Hansson, Kristofer & Nordmark, Eva, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, 1. uppl, p. 111-126Chapter in book (Other academic)
 • 138.
  Björquist, Elisabet
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Lunds Universitet.
  Barn med funktionsnedsättning2015In: Pediatrisk omvårdnad / [ed] Hallström, Inger & Lindberg, Tor, Stockholm: Liber, 2015, 2. [utök. och uppdaterade], p. 330-337Chapter in book (Other academic)
 • 139.
  Björquist, Elisabet
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mind the gap: transition to adulthood – youths' with disabilities and their caregivers' perspectives2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Transition to adulthood, referring to the process of moving from childhood to adulthood, can be a complex period for youths with disabilities who might need special support transitioning into an independent life as adults. Caregivers are significant persons for the youths, which is why their own health and wellbeing is important. Therefore the overall aim of this thesis was to gain a deeper understanding of health and wellbeing, challenges, preferences and needs during the transition from childhood to adulthood in youths with disabilities and their caregivers. The thesis is comprised of two studies, study A focusing on the perspectives of youths with CP (Paper I) and of their caregivers (Paper II) and Study B focusing on the perspectives of immigrant youths with disabilities and caregivers from Middle Eastern countries residing in Sweden (Paper III and IV). Study A had a qualitative approach and involved focus groups and individual interviews with 12 male and female youths, 17-18 years of age, with CP and various physical and cognitive levels of disabilities (Paper I), as well as 15 mothers and fathers (Paper II). The interviews were analysed using qualitative content analysis. In Study B, a combination of qualitative and quantitative methods was used. Based on structured and semi-structured questionnaires in combination with open ended questions interviews were conducted in Swedish or Arabic with 17 male and female youths, 13-24 years of age with various disabilities and 10 mothers, five fathers and one sibling. The families were all immigrants with Middle Eastern origin and most of them had lived in Sweden for more than five years. The questionnaires Family Need Survey (FNS), Rotterdam Transition Profile (RTP) and Canadian Occupational Performance Measure (COPM) were all translated and adapted to Swedish except for COPM where there already was a Swedish version. The results were analysed using mainly descriptive statistics and based on the framework of International Classification of Functioning, Disability and Health – Children & Youth Version (ICF-CY). The findings from study A showed that the experiences of youths and caregivers mostly concerned mental health and wellbeing described as both positive and negative experiences. Their family life was experienced as important, secure and convenient, which made the youths feel safe and gave parents a sense of meaningfulness. Youths described participation, socialising and love as being important, but also challenging and worrying. Caregivers experienced sorrow and anger and together with demanding logistics, planning and worrying, their health was affected negatively during their children's transition to adulthood. The findings from study B showed that youths were dependent on their caregivers for transportations, participating in leisure activities and socialising with friends. They were also dependent on their caregivers for the demanding of support and health care. The youths had few or no experiences of intimate relationships but felt that they were expected to get married in the future which worried them and their caregivers. Caregivers were uncomfortable with using the term intellectual disability. Caregivers needed help to understand their child's condition and to explain the child's condition to their wives/husbands. A significant difference was found in what problems youths identified with and what their caregivers identified as their youth's problems. The youths experienced problems with handling finances, transportations and seeking employment or daily activities whilst their caregiver thought their youth's primary problems involved self-care. The overall finding showed that to strengthen health and wellbeing in youths with disabilities and their caregivers and to meet challenges, preferences and needs during transition from childhood to adulthood both youths and caregivers need information and support. Both youths and caregivers expressed a desire for individualised support given by one person who could facilitate the transition period by coordinating information and give support based on individual preferences and needs. During the recruiting process in both studies, great challenges were experienced in finding participants. Collaboration with professionals in schools and leisure activities was found to be the most effective way to get in contact with immigrant youths and thereby also their caregivers. The findings from this thesis may enable professionals to develop and improve best practice guidelines for support, habilitation and health care in youths' transition. To facilitate for the youth to transfer from services with a family-centred approach to person-centred adult services, their autonomy must be strengthened by involving them in their own transition planning early on. Immigrant youths need special information and support about love and the freedom of choice to get married. The COPM and RTP are suggested to be used as tools in person-centred transition planning given they are used customized and applied with cultural sensibility. To enable those with communication limitations to give their independent voice the use of communication tools is necessary. Furthermore, the transition to person-centred adult support and health care should be flexible and not determined by biological age. However, youths need support by their caregivers who in turn might both need, and want, support for themselves and occasionally hands-on support. Guidance by a specially designated navigator aimed to support the whole family would be an option to meet individual needs. The information and support should be culturally sensitive with respect to various linguistic and cultural experiences. To close the gaps between systems of care collaboration was discussed to be necessary to facilitate the transition between support and health care for children and youths as well as services for adults. The use of ICF-CY as a framework for understanding needs and the standardised terminology in ICF-CY in documentation can facilitate this collaboration.

 • 140.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Holm, Susanne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  KAFU: en utvärderingsstudie av ett arbetsmarknadsprojekt2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten redovisas resultat, analyser och slutsatser av en utvärdering där utgångs-punkten var ett genomfört arbetsmarknadsprojekt i Trollhättans stad, vilket delvis finan-sierades av Europeiska Socialfonden. Utvärderingen har både ett tjänstemanna- och ett deltagarperspektiv.

  När det gäller tjänstemannaperspektivet ska följande frågeställningar besvaras:

  • Hur görs urvalet av deltagare?

  • Hur görs bedömningen av enskilda deltagares motivation?

  • Vilka förväntningar och föreställningar har tjänstemän på projektet?

  • Vad menar tjänstemännen är viktiga faktorer för att lyckas med projektet?När det gäller deltagarperspektivet ska följande frågeställningar bevaras:

  • Hur gick det till för att komma med i projektet?

  • Vilka faktorer påverkar deltagarnas motivation att delta?

  • Vilka tankar och erfarenheter har deltagarna om av att vara med i projektet?

  • Vad anger deltagarna som viktiga faktorer för att lyckas?

  Projektet är uppbyggt kring en modell som består av tre huvuddelar; antagning, folk-högskolestudier och en prövo- och introduktionstid. Målet är att deltagarna efter genom-fört projekt antingen ska ha ett arbete, påbörjat studier eller startat ett företag.Resultatet av utvärderingen bygger på fokusgrupper, intervjuer och dokument. Fokus-grupper har genomförts med tjänstemän. Intervjuer har genomförts med både tjänste-män och deltagare. Utvärderingsgruppen har haft tillgång till ett omfattande skriftligt material som belyser projektets olika delar. Det handlar om ett statistiskt material och tjänstemännens erfarenheter efter projektet.

  För att illustrera antagningen redogörs för olika typfall; ett där antagningen var ”solklar”, ett där antagningen var tveksam och ett där det blev avslag. I samband med detta presenteras olika kännetecken som sedermera resulterade i antagning eller avslag. Det finns också fall som betraktas som självklara, men där personen ändå har svårt att komma i arbete. Ytterligare ett fall beskriver ett lyckat fall trots tveksamheter vid antag-ningen. Därefter redovisas tjänstemännens skriftliga erfarenheter av antagningsprocess-en samt vad som framkommit vid intervjuerna.Som framkom i det samlade materialet framstår urvalsprocessen som komplex och det är heller inte självklart vem eller vilka som borde bli deltagare i projektet. Det framgår å ena sidan att se att en deltagare som uppfyller kriterierna/kraven inte självklart lyckas i projektet, men att tveksamma fall ändå lyckas fullt ut. Det är alltså ingen enkel urvals-process att ta ut de rätta deltagarna. Det förefaller alltså vara så att projektets grundläg-gande krav enbart kan förklara en del av varför vissa lyckas bättre än andra.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 141.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Isaksson, Charlotta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tryggvason, Nina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Digitalt stöd för delaktighet: Ungas användning av digital teknik inom ramen för kommunernas LSS-verksamhet2019Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Nordmark, Eva
  Lunds universitet.
  Almasri, N.
  Hallström, Inger
  Lunds universitet.
  Identified problems during transition of immigrant youth with disabilities from Middle-Eastern countries: youths' and caregivers' prioritiesManuscript (preprint) (Other academic)
 • 143.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Nordmark, Eva
  Lunds universitet.
  Almasri, N.
  Hallström, Inger
  Lunds universitet.
  Immigrant youths with disabilities and caregivers from the Middle-East: Challenges and needs during transition to adulthoodManuscript (preprint) (Other academic)
 • 144.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Persson, Stina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Förberedelsen är väl grundbulten liksom”: Att möjliggöra barns delaktighet i utredningsprocessen enligt LSS2021Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Department for Social and Behavioral Studies, University West, Trollhättan, Sweden.
  Persson, Stina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Department for Social and Behavioral Studies, University West, Trollhättan, Sweden.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Department for Social and Behavioral Studies, University West, Trollhättan, Sweden.
  ‘There is a fear of not being SUPER knowledgeable’: social workers striving to enhance children’s participation in the assessment process for disability support2024In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, p. 1-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a need for more knowledge about how to enhance children’s participation in the assessment process when applying for support in accordance with the Swedish Disability Act (SDA). Here, Augmentative and Alternative Communication (AAC) has been highlighted as a successful way of letting children have a say in matters that concern their everyday lives. This study examines, from social workers’ perspectives, how increased participation can be made possible for children with disabilities during the process of decision-making and planning for support. Based on focus group interviews (N = 17) and individual interviews (N = 11) the findings reveal that the social worker shows a readiness to listen to children’s voices. However, they experience a range of both facilitating, but predominantly complicating, factors when meeting with the child and their parents. It is argued that the social workers’ professional discretion to some extent is influenced by the prevailing organisational culture, where a permissive work climate and proactive leadership are attributed great importance.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 146.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Persson, Stina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ‘There is a fear of not being SUPER knowledgeable’–social workers striving to enhance children’s participation in the assessment process for disability support;: 'Det finns en rädsla att inte vara SUPER kunnig’–Om socialarbetares strävan för att öka barns delaktighet i utredningsprocessen om stödinsatser enligt LSS]2024In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a need for more knowledge about how to enhance children’s participation in the assessment process when applying for support in accordance with the Swedish Disability Act (SDA). Here, Augmentative and Alternative Communication (AAC) has been highlighted as a successful way of letting children have a say in matters that concern their everyday lives. This study examines, from social workers’ perspectives, how increased participation can be made possible for children with disabilities during the process of decision-making and planning for support. Based on focus group interviews (N = 17) and individual interviews (N = 11) the findings reveal that the social worker shows a readiness to listen to children’s voices. However, they experience a range of both facilitating, but predominantly complicating, factors when meeting with the child and their parents. It is argued that the social workers’ professional discretion to some extent is influenced by the prevailing organisational culture, where a permissive work climate and proactive leadership are attributed great importance.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 147.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tryggvason, Nina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  When you are not here, I cannot do what I want on the tablet: The use of ICT to promote social participation of young people with intellectual disabilities2022In: Journal of Intellectual Disabilities, ISSN 1744-6295, E-ISSN 1744-6309, Vol. 27, no 2, p. 466-482Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Most youths use Information and Communication Technology (ICT) for socialising, but there is a discussion about whether using ICT promotes social participation for youths with intellectual disabilities (IDs). Employing the concepts of social participation and self-determination together with the youths’ perspectives, as conveyed by staff, we examine how social participation might be promoted for youths with ID in institutional settings in Sweden. The findings revealed three overarching themes. The first theme, Developing skills, self-determination and becoming less reliant, illustrates the basic use of ICT. The second theme, Sharing events, socialising and participating with others, draws attention to how youths take technology a step further to interact with others. The third theme, Resources and attitudes, concerns the youths’ need and desires for adequate support and equipment and the mindset of surrounding communities concerning ICT. Our conclusion is that ICT has the potential to promote social participation if the youths have access to personalised equipment and supportive staff. © The Author(s) 2022.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Bogoevski, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Löf, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Lyssna nu på fröken": en kvalitativ studie om barns delaktighet på förskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate preschool teacher’s views of participation in preschool. We examined how adults' power can affect children's participation in preschool. Media produces sometimes children's increased power and empowerment as something negative. We wanted to see how children's participation can be perceived by preschool teachers and the situations in which participation can be seen at the preschool and we have assumed a qualitative approach in which we used interviews to take part in pre-school teachers' experiences. In this study, we use Steven Lukes (2008) power theori and Harry Shiers (2001) ladder of participation and used it to examine how preschool teachers are working to achieve participation in preschool and if any power aspects can affect children's influence.

  In the result we present how preschool fosters participation based on the needs of the ladder as Shier highlights, and discusses the pros and cons of participation in preschool. The preschool curriculum states that children in preschool should be given the opportunity to influence their situation at the preschool and participate in various forms of collaboration and decision making. The result is also coupled to Steven Lukes theory of power and the different dimensions.

  The result shows that preschool teachers see participation as something positive. However, they were all agreed that too much involvement is not good for children as it creates anxiety and disorientation. Both previous research and our informants believe that children thrive on structure and clear rules. To give children too many choices does not fit all and we can therefore see that it is difficult to give children full participation. We can from our results see that that the preschool teachers work daily to make the children involved but some educators argue that large groups of children and lack of staff restricts the possibilities. The view of participation differs among different teachers, but the key word for creating participation according to the educators has been to listen to the children

 • 149.
  Bohlin, Margareta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Ungdomars risktagande i en existentiell och genusordnad värld2018In: Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv / [ed] Johansson, Thomas & Sorbring, Emma, Stockholm: Liber, 2018, p. 290-305Chapter in book (Other academic)
 • 150.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Erlandsson, Soly
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Att leva i transithallen: en fenomenologisk studie om arbetssökande kvinnor med utländsk bakgrund och med funktionshinder2002Report (Other academic)
1234567 101 - 150 of 1020
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf