Change search
Refine search result
12345 101 - 150 of 219
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Karlsson, Lisa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Samuelsson, Kajsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Förskollärares kunskap och uppfattning om utomhuspedagogik i förskolan: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Utomhuspedagogik framställs många gånger som något felfritt och något som ska kunna appliceras i de flesta typer av verksamheter. Enligt forskare kan mycket av det sociala och didaktiska ämneslärandet ske i utomhusmiljö, så länge pedagoger är medvetna om vilken form av lärande de bedriver, samt problematiserar detta (Dahlgren & Szczepanski, 2001). Utomhuspedagogik har stor påverkan på barns inlärningsförmåga, deras sociala relationer och personliga utveckling (Szczepanski, 2014). Författaren menar att den har en positiv inverkan på hälsa, multimodalitetet och koncentrationssvårigheter. Dessutom ska fysisk kontakt med natur- och kulturfenomen utomhus öka autenticiteten i lärandet "genom att erbjuda en länk till ett synsätt som rimligen borde vara medfödd hos människan" (s. 25). I läroplanen för förskolan (2016) står utomhuspedagogik inte ordagrant utskrivet. Det som står skrivet är att ett av förskolans uppdrag, är att ge barn utrymme för fantasi och kreativitet. Både i lek och lärande såväl utomhus som inomhus. Vidare står det skrivet i läroplan för förskolan att utomhusvistelsen bör ge möjligheter till lek och lärande i både genomtänkt miljö och naturmiljö. Ohlsson (2015) hävdar att i och med den revidering som skedde 2010 av läroplanen för förskolan, framkommer idag vikten av utevistelsen på ett annat sätt än tidigare. Det har lett till att det idag ska vara en naturlig och tungt vägande del av barns vistelse i förskolans verksamhet. Kan man förvänta sig att utomhuspedagogik är applicerbart i alla typer av verksamheter? Vad ställer det för krav på förskollärare och deras verksamheter? Vad är egentligen svenska förskollärares uppfattning om utomhuspedagogik? Syfte Syftet med studien är att undersöka förskollärares kunskap och uppfattning om utomhuspedagogik och hur de tillämpar denna i praktiken. Metod Studien bygger på kvalitativa intervjuer. Fem förskollärare har deltagit i studien, vilka är hemmahörande i fem skilda förskolor, i tre skilda kommuner. Resultat Det resultatet som framkommit av vår studie är att det finns en stor vilja och ett intresse från förskollärares sida att använda sig av utomhuspedagogik. I resultatet framställs utomhuspedagogik överlag som något som är fördelaktigt för verksamheterna. Det framgår också av studien att utomhuspedagogik inte används i den utsträckning som förskollärarna hade önskat. Förskollärarna anser sig stöta på en del hinder i sina försök att tillämpa utomhuspedagogik i förskolan. Hindren kan vara materiella, avsaknad av utbildning eller brist på ledning och struktur.

 • 102.
  Karlsson, Madelen
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Gustafsson, Heléne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ”Att mobbas är ocoolt”: en studie om barns uppfattningar kring mobbning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att bidra till dagens antimobbningsarbete som sker ute på skolor ser vi att barnens perspektiv bör lyftas fram. Vi tar upp olika forskare och deras definition och syn på fenomenet mobbning. Här lyfter vi även fram fyra olika perspektiv som vi använder i vårt analysarbete. Syftet med vår studie är att undersöka barns uppfattningar kring fenomenet mobbning, varför det uppstår och hur man kan stävja det. Barns perspektiv är betydelsefullt i vårt arbete då det är barns uppfattningar vi vill lyfta fram med vår studie.Vi har använt oss av en fenomenografisk kvalitativ metodansats där vi intervjuade åtta grupper med tre tioåriga barn i varje grupp. Dessa barn fick dessutom enskilt fylla i en enkät innehållande tre frågor. För att kunna utgå från barns perspektiv så långt som vi känner möjligt använder vi oss av öppna frågor i både intervjuguiden och enkätfrågorna. Grupperna var fördelade på fyra skolor med olika miljöer.Innan vi började med studien hade vi uppfattningen att barnen hade en större kunskap om hur de vuxna på skolan arbetar mot mobbning. Snabbt upptäckte vi dock att det inte stämde. Barnen har en mycket liten uppfattning eller ingen alls om hur de vuxna arbetar mot mobbningen på skolan. Vi kan se att alla de perspektiv vi använder oss av i analysarbetet är synliga vilket betyder att de alla bör ses som aktuella i dagens antimobbningsarbete. 

 • 103.
  Karlsson, Rebecca
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundgren, Sarah
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Du dominerar ju!": En kvalitativ studie om lärares syn på och arbete med feedback i svenskämnet.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Feedback är en typ av bedömning som används kontinuerligt i klassrummet. Forskare menar att feedback är ett av mest effektiva tillvägagångsätt för att påverka elevers inlärning och prestation. Därför är feedback ett högst väsentligt ämne att studera. Studien har grundats i ett intresse för lärarens feedback till eleven och lärarens syn på feedback i svenskämnet. Syftet med studien är att undersöka vad för feedback som förekommer i klassrummet och lärarens synsätt på feedback, lärande och motivation. I denna studie har en kvalitativ metod används, i form av individuella observationer och semi-strukturerade intervjuer med tre grundskollärare i årskurs 4 och 6. Studien är gjort i ett lärarperspektiv då inriktningen på studien är lärarens feedback till eleven och lärarens synsätt. Studiens resultat analyseras med hjälp av teoretiska begrepp rörande feedback-, motivation- och lärteorier. Sammanfattningsvis visar studien att samtliga lärare resonerar kring ett tydligt samband mellan feedback, motivation och lärande. Resultatet visar att lärarens arbetssätt påverkar vilken feedback som ges, feedback påverkar motivationen och motivationen påverkar elevens lärande. Feedback i form av beröm är det mest förekommande typ av feedback under observationerna. Samtliga lärare förklarar berömmande feedback som ett sätt att lyfta eleven och skapa motivation.

 • 104.
  Kasaa, Kathrin Nancy
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Elevers bedömning i sitt eget lärande: En kvalitativ intervjustudie om formativ bedömning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad elever anser om formativ bedömning. Hur påverkar formativ bedömning elevernas lärande? Vad anser/uppfattar eleverna att formativ bedömning leder till? En kvalitativ intervju genomfördes på en gymnasieskola i Västra Götaland och det var sammanlagt 6 elever som deltog i studien. Studien bygger på det sociokulturella perspektivet och som är grundmetoden för denna studie. Studieresultaten visar att formativ bedömning uppskattas mer än summativ bedömning och eleverna anser att formativ bedömning gynnar dem i deras lärande och hjälper dem att utveckla sina kunskaper. Studieresultatet visade också på för- och nackdelar med både den formativa och den summativa bedömningen

 • 105.
  Kittelmann Flensner, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Religious Education in contemporary pluralistic Sweden2013Conference paper (Refereed)
 • 106.
  Kittelmann Flensner, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Religious Education in the multicultural society2010Conference paper (Refereed)
 • 107.
  Kittelmann Flensner, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. University of Gothenburg, Department of Literature, History of Ideas, and Religion,.
  Representation of Religions: Religious Education in Classroom Practice2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Swedish mandatory and non-confessional school subject of Religious Education (RE) all pupils are taught together in the same classroom regardless of religious or secular affiliation. According to the syllabus, RE should include content concerning Christianity, other world religions and different outlooks on life. But what representations of different religions and outlooks of life appear in the classroom practice? How is the subject shaped in interaction between content, teachers and students? The research field that concerns the content of subjects in the classroom are relatively unexplored, not least in RE. The aim of the following paper is to analyse representations of different religions and outlooks of life as they are articulated in the classroom practice of RE by students and teachers. The Interpretive approach is used as a theoretical base. Ethnography of RE-lessons in three Swedish upper secondary schools was conducted during the school year 2011-2012. Discourse analysis was used as a method for analysing representations of religions and outlooks of life. The preliminary analysis indicates that different world religions appear in much different guises. Some religions were presented based on their history, other more as lived religion. Some religions were presented as more compatible with contemporary society and as an expression of an active conscious choices, while other religions were talked about as obsolete relics and described in terms of traditions and rules religious practitioner must subject to. Non-religious outlooks of life that occurred were humanism, existentialism, marxism, system-theory.

 • 108.
  Kittelmann Flensner, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Tema Hållbar utveckling2016In: Religion & livsfrågor, ISSN 0347-2159, Vol. 16, no 1, p. 4-5Article in journal (Other academic)
 • 109.
  Kittelmann Flensner, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Who is “we” in the classroom of Religious Education?2012In: NFPF/NERA'S 40TH CONGRESS: Abstract book, 2012, p. -w 247Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to analyze some of the discourses that can be discerned in a classroom of Religious Education in upper secondary school in Sweden. It is based on the findings of participant observation conducted during 2011 in two different schools. The interpretative approach, formulated by Robert Jackson (1997, 2004), is used in analyzing interactions in the classroom. A key concept in the interpretative approach is representation, which means that religions are not seen as homogeneous phenomena but multidimensional and changing and concerns how this is expressed in the context of Religious Education. The present paper focuses on perspectives and representations of the content of Religious Education that appears in the classroom. The analysis of the classroom observations show that a secular discourse dominates in the classroom and can be described as the norm. As a result, ”we” are described by concepts such as scientificity, rationality, modernity and development. Religiosity and belonging to a faith is portrayed as opposed to a modern worldview, and religious people in general are often labeled as deviant and outmoded. Simultaneously, a national/cultural discourse is discernible in which ”we” is described as Christian, in the sense of belonging to a Christian culture which is presented as opposed to other cultures, especially in relation to Muslim culture. One does not know much about how Religious Education is shaped in the classroom practice. By describing how knowledge is constructed within Religious Education and what opinions and definitions that appears in different contexts, we get a better understanding of the classroom practice, which may form the basis for dialogue in a pluralistic society.

 • 110.
  Kittelmann Flensner, Karin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Larsson, Göran
  University of Gothenburg, Department of Literature, History of Ideas, and Religion.
  From Christian Religious Education to Religious Education in Sweden: Classroom Observations, Early Video Ethnography and the National Curriculum of 19622012Conference paper (Refereed)
 • 111.
  Kjellerup, Sofia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Nyberg, Annelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Pedagoger och föräldrars uppfattningar om undervisningen med barn som har ADHD eller Aspergers syndrom2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundBakgrunden till uppsatsen är att vi vill lyfta fram möjligheterna för barn med ADHD och Aspergers syndrom att gå i en vanlig skola. För en pedagog som har elever i verksamheten med dessa svårigheter skapas det dagligen problematiska situationer som påverkas av tid, material, ekonomi och acceptansen från klassen och skolan. Utöver detta vill vi lyfta fram möjligheterna som finns, vill vi utvecklas inom området och få en ökad förståelse för barn med diagnos, för att på bästa sätt kunna ge dessa barn en fullständig skolgång. Vår förhoppning är att kunna inkludera alla elever i den gemensamma skolan. Vi vill ta reda på om och hur det arbetas med att inkludera eleverna med dessa neuropsykiatriska diagnoser i verksamheten.

   

  Syftet är att ta reda på vilket stöd det finns för elever med ADHD och Aspergers syndrom att gå i en vanlig skola.

   

  Våra frågeställningar är:

  1. På vilket sätt stödjer pedagoger elever med neuropsykiatriska diagnoser i skolår 1-3?

  2.Vilka hinder eller svårigheter finns det för pedagoger att ge det stöd elever med neuropsykiatriska diagnoser behöver?

   

  MetodVi har valt att intervjua fyra pedagoger och två föräldrar, för att få djupare infallsvinklar och förståelse för hur de samspelar med dessa barn. Vi anser att svaren skulle bli djupare och mer ingående om vi använde oss av intervjuer istället för enkäter. Enkätsvar skulle inte ge lika mycket utrymme för tolkning som påverkar validiteten, därför anser vi att intervjuer är det som ger det rimligaste resultaten, då vi ville göra en kvalitativ undersökning.

   

  ResultatI undersökningen har vi kommit fram till att det inte verkar finnas några större svårigheter som gör att dessa elever med neuropsykiatriska diagnoser inte skulle kunna gå i en vanlig klass. Det som kan bli ett problem är att eleverna växer ifrån varandra när de kommer upp i årskurserna, olikheterna blir då mer påtagliga för denna elev och för resten av eleverna i klassen.  Det var ingen av våra intervjupersoner som tyckte att deras barngrupp inte fungerat, utan eleverna accepterat och respekterat varandra väl. Föräldrarna tyckte klasskamraterna var mycket förstående mot deras barn och de har aldrig mött några större bekymmer från dem.  Det finns många hjälpmedel att få del av, både för föräldrar och pedagoger. Ett av de största hjälpmedlen är habiliteringen som finns som stöd för både skolan och hemmet.

 • 112.
  Kjellén, Bengt
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Case research and case teaching: Is it possible to close the divide?2007In: International Journal of Case Method Research & Application, ISSN 1554-7752, Vol. XIX, no 2, p. 116-122Article in journal (Refereed)
 • 113.
  Kjellén, Bengt
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Cases as boundary objects: transfer and authenticity in work-integrated learning2010In: Journal of Cooperative Education & Internships, ISSN 1933-2130, Vol. 44, no 2, p. 26-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Work integrated learning (WIL) is mostly discussed as an educa¬tional approach that requires students to leave school and enter work practice. There are, however, other conceptions of WIL that also include transfer of experiences from the workplace to the classroom. It can be argued, therefore, that WIL, seen as a pedagogical philosophy and not only as a way of organizing education, must also affect and influence instructional design in the classroom. One common way of implementing WIL in higher education is through case studies and case teaching. The author believes that in order to advance the case method in general, and as a vehicle for WIL-related instruction in particular, it is necessary to look at the case method in relation to different perspectives on learning and knowledge. He also believes that it is necessary to relate it to research that focuses on the transition of knowledge from education to working life. Furthermore, he would like to initiate a theoretical discussion of the implications for case design that are raised by WIL as a pedagogical philosophy. Such a discussion involves the relation between theory and practice where the notions of context, authenticity and transferability of experiences are especially relevant. This paper is intended as an initial effort to outline what such an approach might entail and how the praxis of both the case method and of WIL could benefit from a firmer grounding in the pedagogical perspectives and research of today. 

 • 114.
  Kjellén, Bengt
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Svensson, Lars
  University West, Department of Economics and IT, Division of Computer Science and Informatics.
  Reflection on and sharing of work-life experiences in higher education2010In: International Journal of Case Method Research & Application, ISSN 1554-7752, Vol. XXII, no 2, p. 95-102Article in journal (Refereed)
 • 115.
  Klapp Lekholm, Alli
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lärares betygsättningspraktik2010In: Bedömning för lärande: en grund för ökat kunnande / [ed] Eklund, Solweig, Stockholm: Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet , 2010, p. 20-29Chapter in book (Other academic)
 • 116.
  Korp, Helena
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sjöberg, Lena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Thorsen, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Individual Development Plans in the Swedish Comprehensive School: Supporting High Quality Learning and Equity, or Rote Learning and Social Reproduction?2017In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Swedish compulsory school, individual development plans (IDPs) are mandatory for all students up to 6th grade. The purpose is to summarize and facilitate pupils' learning and tune instruction to national standards. In this study, 233 IDPs drawn up for 5th grade pupils were analyzed with focus on qualities that have been found to impact students' learning and learner identities. The results show that the IDPs rarely display the qualities that would make them effective as tools for enhancing students' learning, and that there is a gender difference in the quality of the documents, as well as differences regarding the pupils' academic background.

 • 117.
  Kristiansen, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Rundqvist, Mariella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Mycket enklare med bild”: en kvalitativ studie för att undersöka hur lärare genom variationsteoretiskt arbetssätt kan stödja elevers användning av bild som representationsform inom matematisk problemlösning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning inom matematik belyser vikten av att eleverna får utveckla problemlösningsförmågan genom att möta varierade problemlösningsuppgifter. Det lyfts också fram att elever ska utveckla förmågan att använda och växla mellan olika representationsformer. De fyra representationsformerna benämns av Taflin (2007) som konkret representationsform, logisk/språklig representationsform, algebraisk representationsform och grafisk/geometrisk representationsform. Enligt Kilpatrick m.fl. (2001) är bilden en central representationsform. Det finns dock olika kategorier för hur bilden används, dekoration, illustration och schematiska bilder (Taflin, 2007). Schematiska bilder (bilden som stöd) är den kategori som eleverna bör använda sig av.Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur lärare genom variationsteoretiskt arbetssätt kan stödja elevers användning av bild som representationsform inom problemlösning. Vi ville genomföra en Learning Study-inspirerad undervisning med variationsteoretisk ansats för att se hur lärare kan arbeta med och synliggöra kritiska aspekter vad gäller att använda bild som stöd för att lösa problemlösningsuppgifter. Frågeställningarna som vi använde för att närma oss studiens syfte var följande: Vilka svårigheter kan uppstå när eleverna ska lösa problemlösningsuppgifter med bild som stöd för att lösa uppgiften? Hur kan lärare behandla dessa svårigheter i undervisningen?Metod: Studien har en kvalitativ ansats och för insamling av empiri genomfördes variationsteoretisk undervisning, deltagande ostrukturerade observationer, anteckningar, videoupptagning samt elevuppgifter. Studien genomfördes genom en Learning Study inspirerad undervisning med förtest, två undervisningstillfällen och eftertest med sex elever i årskurs 2.Resultat: I vår studie framgick det att eleverna till en början hade svårigheter med att använda bild som stöd för att lösa problemlösningsuppgifter och de behövde stöd för att kunna utföra dessa uppgifter. Några av de kritiska aspekter vi formulerat kvarstod medan vissa lämnade plats för nya. Sammanfattningsvis kan vi i resultatet och analysen se hur variationsteoretisk undervisning och arbete med de kritiska aspekterna i den specifika elevgruppen, konstatera att detta bidragit till ett ökat lärande vad gäller användandet av bild som stöd inom problemlösning.

 • 118.
  Larsson, Jonas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Tala inför hela klassen, aldrig i livet: en studie av talängslan av hur elever reagerar på förebyggande metoder2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många elever i skolan upplever rädsla att tala inför grupper större än fem till sju personer. Att kunna tala anses som en mänsklig rättighet, varför detta problem blir angeläget att arbete med. Syfte: Studiens syfte är att undersöka gymnasieelevers reaktioner på förebyggande åtgärder för talängslan. Metod: En kvalitativ metod används för studien. Litteraturstudier, intervjuer, och analys av intervjusvar. Övningsgrupper arbetas i där retoriska verktyg gås igenom och praktiska övningar i att tala inför grupper genomförs. Resultat: Resultatet visar att eleverna visar att det är lättare att tala inför hela klassen efter att övningarna genomförts. Gemenskapen i gruppen visar sig spela stor roll för talaren, och positiv respons visar sig ge goda effekter på talängsliga elever.

 • 119.
  Lennartsson, Stina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Den övriga världen i väst: En analys av framställningen av icke-västerländska författare, perspektiv och verk i två läromedel för svenskämnet tryckta efter att riktlinjerna för Läroplanen för gymnasiet 2011 publicerades2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats behandlas två läromedel i ämnet svenska på gymnasienivå. De läromedel som undersöks är Svenska Timmar - Litteraturen (2012) av Svante Skoglund och Fixa litteraturen 2 (2015) av Pär Sahlin, Ann- Sofie Lindholm och Helga Stensson. Ur ett postkolonialt perspektiv undersöks hur dessa läromedel framställer icke-västerländska författare, perspektiv och verk, hur många som är representerade och om innehållet motsvarar Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011: s (Skolverket, 2011) riktlinjer för en jämlik och mångkulturell undervisning. Studien visar att det är en ojämn fördelning mellan västerländska och icke-västerländska framställningar i de valda läromedlen och att stereotypa föreställningar om österlandet och den andre fortfarande är närvarande i läromedel tryckta efter 2011.

 • 120.
  Lerntoft, Mathias
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Fernandez, Rossana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Språkutvecklande undervisning?: En kvalitativ studie av förskollärares undervisning hos flerspråkiga barn2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien är en tvärsnittsstudie, det vill säga en studie som mäter bara en gång, som undersöker om förskollärare i undervisningssituationer understödjer språkutvecklingen i såväl svenska som modersmålet hos flerspråkiga barn. Frågeställningarna avser att svara på vilka sätt förskollärare undervisar för att förbättra flerspråkiga barns språkutveckling i svenska och i modersmål. Studiens undersökningsmetoder är intervjuer, observationer, men studien innefattar även fotografier på medierande redskap. Undersökningen analyseras utifrån centrala begrepp såsom, variation, inramning, stöttning och utmaning, medierande redskap och definition och utveckling av ett kunnande inom språk och kommunikation. Studien undersöker även translanguaging i flerspråkiga barns språkutveckling.

  Undersökningen har utförts på fem olika förskolor med observationer och intervjuer av sex förskollärare. Studiens frågeställningar handlar om hur undervisning är konstruerad och är överensstämmande med den fenomenografiska teorin. Studien är ute efter att förklara och beskriva idéer och kunskaper som finns om undervisning riktad till flerspråkiga barn.

  Studiens resultat visar att förskollärare understödjer språkutveckling i såväl svenska som modersmålet hos flerspråkiga barn genom att använda sig av bland annat medierande redskap och translanguaging. Undervisning som strävar mot specifika ämnesorienterade lärandemål understöds av förskollärare genom tillämpning av translanguaging i den sociala interaktionen.

  Studiens resultat indikerar medierande redskap är en central del i undervisning och samspel med andra i syfte för att utveckla språk. Redskapen har en avgörande roll i språkutvecklande undervisning och hur barnens möjligheter att delta i undervisningen konstrueras. Skillnaden mellan konkreta och språkliga redskap i språkutveckling utgörs i hög grad beroende på undervisningens syfte och lärandemål. Språkliga redskap såsom tecken som stöd förekommer i hög grad som ett redskap i språkutveckling och kommunikation men däremot är musik och sång synnerligen avgörande i barns språkutveckling för att redskapen grundar ett utrymme för barn att delta i social interaktion. Konkreta redskap som figurer och duploklossar förekommer framförallt i undervisning eller planerade aktiviteter som strävar mot specifika lärandemål inom språkutveckling i svenska och i modersmål. Studiens resultat visar på att förskollärare understödjer språkutvecklande undervisning i svenska när det gäller de fyra principerna för undervisning; variation, inramning, stöttning och utmaning samt definition och utveckling av ett kunnande inom språk och kommunikation. Däremot visar studiens resultat på att språkutvecklande undervisning i modersmål omfattas av variation och stöttning med avsaknad av utmaning.

 • 121.
  Leyon, Marcus
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Nordstrand, Veronica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Påverkar förskolegårdens utformning pedagogen?: en kvalitativ studie om förskolegårdens inverkan på pedagogers arbete utomhus2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Då barngrupperna tenderar att bli allt större i samma små lokaler blir utomhusmiljön allt viktigare, många förskolor tillbringar på grund av platsbrist allt mer tid utomhus (Nilsson, 2002). Det finns en hel del forskning om hur barnen påverkas av den miljö de vistas i utomhus. Hur utomhusmiljön är utformad har betydelse för de lekar och aktiviteter som barn sysselsätter sig med (Björklid, 2005). Vi har hittat marginellt med tidigare forskning på huruvida gårdens utformning påverkar pedagogernas arbete och har därför valt att fokusera på detta område.

  Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på om förskolegårdens utformning påverkar pedagogers arbete utomhus.

  Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie. Vi har intervjuat sex förskollärare på sex olika förskolor. Innan intervjuerna genomförde vi observationer av både gårdens utformning och pedagogernas agerande utomhus. Vi tog även fotografier av gårdarna för att säkerställa att observationerna vi gjort av gårdarna stämmer överens med verkligheten.

  Resultat: Vi har kommit fram till att gårdens utformning påverkar pedagogerna i vissa avseenden. Gårdens utformning påverkar i vilken utsträckning pedagogerna är nöjda med gården samt hur ofta de lämnar gården för besök i andra miljöer. Gårdens utformning verkar även ha betydelse för hur pedagogerna låter vädret påverka utomhusvistelsen. I flera andra avseenden har vi inte kunnat avgöra om det är pedagogens grundsyn eller gårdens utformning som påverkar pedagogernas tankar och handlingar.

 • 122.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore and describe preschool children’s use of mathematics in their communication with others. This study is limited to examining situations in which children communicate with other children and adults. Moreover, the aim is to deepen the understanding of how preschool children use mathematics to convey mathematical meanings with other children and adults in preschool. The research questions is: How do children communicate mathematics? In what kind of situations does mathematics occur in their communication? What mathematical content is communicated? The theoretical framework is selected from a sociocultural perspective, which is a collective term for theories which assume that language's original function is communicative and that it is a means of social interaction. From a socio-cultural perspective, language, culture and children's actions are seen as essential elements of childhood development and learning. Prerequisites for this development include children’s participation in creating an interaction with their environment. In order to study preschool children's mathematical communication, this study is based in ethnographic methodological traditions. The results show that preschool children communicate mathematics through: linguistic expressions, semiotics, linguistic tools and bodily expressions. Children communicate mathematically in situations when: they are making comparisons, when they are comparing changes, and when they are trying to give descriptions about the world which surrounds them. It also shows that preschool routines, material support and activities stimulate mathematical communication. When teachers are supportive and engaged in children’s communication their mathematical knowledge can also be developed and deepened

 • 123.
  Lunneblad, Johannes
  et al.
  Institutionen för Pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  De kommer från nordost: om skolkonkurrens och elevidentitet i ämnet svenska som andraspråk2009In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 18, no 2, p. 87-103Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  They come from the north-east. On competition between schools, and student identity in Swedish as a Second Language. Current educational policy in Sweden is characterized by individual choice. Many students who opt for city-centre schools are students with a first language other than Swedish, choosing a school where the majority of students speak Swedish as their first language. Our aim is to analyse the discursive practices discernible in the discourse about students of Swedish as a Second Language (SSL) in a city-centre school. The data are collected from an ethnographic inquiry undertaken in a compulsory school attended by children aged 10–12. The results show how a child’s identity as an SSL student is linked to a market view of education. The SSL student is not just one who has recently immigrated, as is stated in descriptions of the subject. Nor are all students offered education in SSL, since teachers and school leaders claim a lack of resources. In this discourse, SSL students are described as belonging to a category separate from the supposedly normal student. Students from suburban schools are described as substitutes for those living nearby. This has created a dilemma for the school, which risks losing its symbolic value as a “Swedish” school.

 • 124.
  Lyngfelt, Anna
  Göteborgs universitet.
  Kunskap som mål eller medel?: om synen på den akademiska föreläsningen, förmedlad av Chalmers-lärare 1998/992000In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 9, no 2, p. 9-27Article in journal (Refereed)
 • 125.
  Lyngfelt, Anna
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Andersson, Peter
  Göteborgs universitet.
  Analys av digitala, multimodala elevtexter i årskurs 1 och 22014Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den delstudie som presenteras utgör en del av projektet DILS (Digitala arenor för läs- och skrivpraktiker i grundskolans tidigare år, 2012–2014). Syftet med presentationen är att diskutera en modell för textanalys som är lämplig för multimodala elevtexter där en rad olika digitala verktyg använts och svårigheter som kan tänkas föreligga vad gäller lärares möjligheter att diskutera kvalitéer och utvecklingsmöjligheter i elevernas multimodala texter.Studien bygger på de grundläggande aspekter av multimodalitet och lärande som behandlas i teoribildningen om multiliteracies (Cope & Kalantzis, 2000; New London Group, 1996), New Literacy Studies (Gee, 2005; Lankshear & Knobel, 2003; Street, 1997) och multimodal semiotik (Jewitt, 2006; Kress et al, 2005). För att utveckla textanalysmodellen knyts användningen av semiotiska resurser till de textuella och (socialt) kontextuella sammanhang i vilka resurserna används. Hur de semiotiska resurserna väljs utifrån ändamål och bildar sammanhang i enskilda elevtexter diskuteras genom att textanalysmodellen består av (a) en sammanställning av de semiotiska resurser som eleverna använder, (b) analys av de inomtextuella mönster som resurserna konstituerar i texterna och (c) analys av de normer som ligger till grund för textskapandet (uppgiftsformulering, uppgiftskultur och lärares tolkning av styrdokument/praxis).

 • 126.
  Lärnefjord, Anneli
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Persson, Erika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Den dolda arenan: Hur elever upplever den?2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns en dold arena i skolan som är outforskad och som fångat vårt intressetill denna studie. Studien ger även kunskaper till all personal inom skolan som på något sättbemöter eleverna. Vi har valt att utgå ifrån elevernas perspektiv där elever från årskurs 1 och2 deltagit för att bidra med sina tankar. Vi har studerat detta utifrån ett fenomenologisktperspektiv. Eftersom det saknas tidigare forskning inom området har vi kompletterat medforskning kring socialt samspel och konflikter vilket är något som ständigt förekommer påden dolda arenan.

  Sökord: Sökorden vi har använt var dolda platser i skolan, gömda platser i skolan, när ingenvuxen ser i skolan, utan att pedagog/personal ser, egen tid, rum i skolan, pedagogersnärvaro/frånvaro.

  Syfte: Vårt syfte med undersökningen var att se om det finns en dold arena och hur denupplevs av eleverna i skolan.

  Metod: Vi har valt att använda oss av intervjuer utifrån en fenomenologisk grundtankeeftersom vi vill undersöka elevernas upplevelser kring den dolda arenan. Vi lät elevernaanvända engångskameror för att kunna fotografera sina utvalda platser.

  Resultat: Den dolda arenan är viktig för eleverna och något som de upplever på olika sätt.Detta beror på om personalen är närvarande eller inte, dock förblir inte den dolda arena doldvid personalens närvaro. Tryggheten är en del som skiljer sig åt mellan årskurserna och ävenhur de hanterar konflikter som uppstår på den.

 • 127.
  Målsäter, Karolin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Demokratiundervisning på språkintroduktionsprogrammet: En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar av att undervisa om begreppet demokrati på språkintroduktionsprogrammet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Som följd av en ökad invandring av ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern har språkintroduktionsprogrammet växt de senaste åren. Inom ramen för detta program undervisas nyanlända ungdomar främst i svenska som andraspråk men undervisning i andra av grundskolans ämnen förekommer. I den svenska forskningen om flerspråkiga elever saknas specifika strategier för samhällskunskapsundervisning. Den amerikanska forskningen har dock undersökt nyanländas utbildning och kommit fram till att kulturellt inbäddade begrepp såsom demokrati erbjuder särskilda utmaningar för nyanlända elever. Begreppet demokrati är ett begrepp som är omstritt med olika betydelser även i läroplaner, vilket forskning i samhällskunskapsdidaktik uppmärksammat. Syfte: Studiens syfte är att undersöka de uppfattningar och didaktiska strategier som lärare på språkintroduktionsprogrammet har i undervisning om begreppet demokrati i skolämnet samhällskunskap. Utifrån detta syfte har tre frågeställningar formulerats: 1. Vilka aspekter av demokrati uppfattar lärarna som viktiga att ta upp i sin undervisning? 2. Hur uppfattar lärarna elevernas förförståelse av demokrati? 3. Vilka didaktiska strategier väljer lärarna i sin undervisning om demokrati? Metod: I studien har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer genomförts och sedan analyserats utifrån en fenomenografisk analysmetod. Intervjusvaren har i en fenomenografisk analys delats in i beskrivningskategorier där lärarnas uppfattningar kartlagts. Resultat: Lärarna uppfattar tre aspekter som viktiga i demokratiundervisningen. Dessa är institutionella aspekter, rättigheter och värderingar. Lärarna uppfattar att elevernas förförståelse varierar. Dels varierar deras kunskaper om demokrati och dels varierar deras inställning till demokrati. I sin undervisning om demokrati tillämpar lärarna specifika strategier. De anpassar studietakten, knyter an undervisningen till verkligheten, använder samtal och diskussioner, arbetar relationsorienterat samt samarbetar organisatoriskt.

 • 128.
  Nettelbo, Marie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pettersson, Jenny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Elevers uppfattning av formativ bedömning i matematikundervisning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie grundar sig i att vi under vår utbildning förstått betydelsen av bedömning och återkoppling i skolan. Vi vill därför ta reda på hur det ser ute i verksamheten, när det kommer till elevens involvering gällande återkoppling. Syftet med vår studie är att undersöka hur elever i de yngre åldrarna uppfattar formativ bedömning i matematik. Vi har valt att genomföra studien med semistrukturerade elevintervjuer i grupp. Tanken med intervjuerna var att de skulle ske i form av ett samtal där eleverna kunde få berätta fritt hur de upplevde återkoppling. Intervjuerna inleddes med förutbestämda frågor som vi utgick ifrån, där svaren var öppna. Anledningen var att vi ville åt elevernas uppfattningar och valde därför en fenomenografisk vinkel på vår studie, där uppfattningar av ett fenomen är i fokus. Resultatet i vår studie pekar på att eleverna uppfattar återkopplingen mestadels från läraren och att de får den på alla Hattie och Timperleys nivåer, som vi beskriver senare i arbetet.

 • 129.
  Nielsen, Cecilia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Johansson, Eva
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Wernersson, Inga
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hansen Orwehag, Monica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Vikström, Ragnhild
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hur balanserar lärare mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn?: arbetsrapport från en pilotstudie, maj 2007 – oktober 20082009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Rapporten innehåller två delar. Den första utgörs av rapporteringen av det arbete som utförts inom projektet under de första 18 månaderna, den andra av det konferenspaper till NFPFs/NERA’s1 kongress i Köpenhamn i mars 2008, där projektet först presenterades för en vidare krets. Den forskningsfråga som undersöks är: Hur balanserar lärare i verksamheten mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn? Dataproduktionen har skett med hjälp av studenter, som i sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har gjort observationer och intervjuer med sina lärarutbildare i verksamheten (LUV). De texter som blivit resultatet av dessa observationer och intervjuer har sedan analyserats, dels av studenterna själva i seminarier, dels av projektgruppen. I det senare fallet har analysen inriktat sig mot vad studenterna har valt att observera och vad de har kunnat se, både med tanke på vilka instruktioner de fått och med utgångspunkt i vilka förutsättningar utbildningen gett dem att se vad som händer i verksamheten. Projektet står alltså på tre ben:

  1. En vetenskaplig undersökning av en allmändidaktisk forskningsfråga.

  2. Studentmedverkan i såväl dataproduktion som analys, vilket ingår i studenternas vetenskapliga skolning.

  3. En utvärdering av undervisningen och kurslitteraturen vid lärarprogrammet med avseende på vilka förhållanden studenterna givits förutsättningar att upptäcka i verksamheten.

  Pilotstudien har tydligt bekräftat hur komplex forskningsfrågan är och hur komplicerad situationen på verksamhetsgolvet är. De resultat studien gett antyder också att undervisningen vid högskolan i hög grad styr vad studenterna kan se i verksamheten, och att deras texter ofta är normativa. Projektet har visat sig synnerligen generativt. Intressanta och viktiga frågor för fortsatt forskning inom projektet har utkristalliserats, liksom avgörande problemområden som lärarutbildningen behöver ge sig i kast med.

 • 130.
  Niemi, Mariella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Naturbaserade diskurser i teori och praktik: motiv och argument2012In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 89, no 3, p. 268-276Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The article discusses how teachers who work with people with intellectual disabilities in a daily activity center specializing in horticultural work, and in an upper secondary special school specializing in farming, argues in favor of the value of nature. The theoretical starting point is based on a discourse inspired approach. Three interpretative repertoires have been identified: nature makes us happy, nature demands motivation and nature leads to fellowship, which all emphasize or deny different values connected with nature. They may also be seen as common resources that can be used when there is a need to legitimate the existence of the activities studied. The repertoires are also discussed in relation to texts about the relationship between man and nature.

 • 131.
  Niklasson, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En granskning av hur genus konstrueras i bilder i samhällskunskapsläromedel2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skollagen samt läroplanen skildrar vikten av jämställdhet och att alla som utövar inflytelse inom skolan ska gagna jämställdhet mellan könen. Det gör det relevant att undersöka hur läromedel hanterar detta uppdrag. Genus fastställer gränser för människors livschanser. Syfte: Undersökningens syfte är att undersöka hur genus konstrueras i bilder i samhällskunskap läromedel för årskurs 7. Metod: Studien är av kvalitativ och kvantitativ karaktär. Tre läromedel i ämnet samhällskunskap har granskats. Fotografierna har slumpmässigt valts ut. De utvalda fotografierna analyserades ur multimodal diskursanalys. Resultat: Studiens resultat visar att kamerans lodräta och vågräta vinklar har betydelse för hur genus konstrueras men även blickriktningar. Betraktaren är också väsentlig i sammanhanget. Vidare har resultatet klargjort att i den kvantitativa delen är två läromedel förhållandevis jämställda medan ett läromedel har en påfallande manshegemoni.

 • 132.
  Nilsson, Anders
  et al.
  University West, Department of Economics and IT.
  Pilo, Fredrik
  University West, Department of Economics and IT.
  Animerad film som undervisning: En analys av tre tidstypiska animerade undervisningsfilmer2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this work is to identify and highlight a couple of guidelines for the visual design of an animated film to be used in an educational context. We also seek to identify style elements in animated educational film that persist through time and different medium. Also to highlight new qualities and opportunities that come with the digital medium. Finally we will also look at how the audience and reception context effects and shape the expression and content of an educational movie.

  With a fixed analytical model we have made a comparative qualitative analysis of three period-characteristic animated educational films, Camouflage (1943), Den Vidunderliga Världshistorien (1993) and Gutten og Torsken (2007) which all use humor to enhance the learning.

  Through this analysis we have been able to identify style elements such as the use of stereotypes and metaphors, noted how the content and expression is largely influenced by the audience and receiver context but also of the distribution and technical capabilities.

 • 133.
  Nilsson, Ann
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media Production.
  Pareto, Lena
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media Production.
  The Complexity of Integrating Technology Enhanced Learning in Special Math Education: a Case Study2010In: Sustaining TEL: From Innovation to Learning and Practice. 5th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2010, Barcelona, Spain, September 28 - October 1, 2010. Proceedings / [ed] Martin Wolpers, Paul A. Kirschner, Maren Scheffel, Stefanie Lindstaedt and Vania Dimitrova, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag , 2010, p. 638-643Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We present a study of integrating an educational game in special math education, to explore challenges faced during the process. The game promotes an unconventional approach supporting students having math difficulties, through visual representations, learn-by-exploration and learn-by-teaching models. Our conclusion is that integration in special education is more challenging than in the main stream counterpart, due to social vulnerability of the students, learning/teaching challenges in content, motivation and attitude, a non-typical learning situation, and the challenge of matching learning peers.

 • 134.
  Nilsson, Kristin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Det heter ju tjejlego: en studie av fritidshemsmiljöns påverkan på barns könsidentiteter2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 135.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Hälsa och lärande: Kunskapssammanställning avseende samband mellan elevers hälsa och studieframgång/inlärning2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hälsa och lärande är något det talas mycket om men kunskapen på området är bristfällig. Den forskning som finns har olika utgångspunkter vilket visar på komplexitet. Rapporten ger en översikt som visar på olika sätt att angripa området. Hälsoprogram kan påverka lärande. Program för att främja skolframgång och lärande är de som bäst främjar hälsa.

 • 136.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Prytz, Joan
  Att kunna eller veta sin plats: en pedagogisk planeringsprocess för elever, skolpersonal och förvaltare2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är för det första en litteraturöversikt över forskning om rummets påverkan på elevers lärande och om olika gruppers möjligheter till lärande genom delaktighet i rumsförändringsprocesser. Den behandlar forskning om fysisk miljö, speciellt byggd miljö och lärande samt ett antal infallsvinklar till hur man kan förstå och kanske kombinera arkitektur-, planerings- och pedagogikteorier i ljuset av varandra. För det andra handlar rapporten om ett konkret renoveringsprojekt ”Rum för lärande” i samarbete mellan Lokalförsörjningsförvaltningen i Göteborg, Göteborgs skolor samt branschorganisationerna Målarmästarna och Hantverkcentrum. Detta samarbete mellan skilda verksamhetsområden i syfte att vara ömsesidigt lärande kan förstås som ett arbetsintegrerat lärande vilket varit inkörsporten för ett intresse från Högskolan Västs sida. Projektet ”Rum för lärande” bygger på en vision att leverera bästa pedagogiska miljö och genom samarbete med brukarna utveckla en ur flera aspekter hållbar modell för renoveringar. Det bemöttes med ett stort intresse från skolor som såg möjligheter till kvalitetsförbättringar av den fysiska miljön och pedagogiska vinster av att göra elever och personal delaktiga i projektet. Från målarbranschens sida var man intresserad av säsongsutjämning av sysselsättningen: att kunna måla skolor under terminstid och av kvalitetsutveckling. Man ville använda resultat från färgforskning och undersöka färgsättningens möjligheter. Vid Högskolan Väst pågår en uppbyggnad av en forskningsmiljö på temat lärande i och för arbetslivet. I projektet finns flera intressanta aspekter av arbetsintegrerat lärande. Dels handlar det om ett lärande för planerare och förvaltare av lokaler och för olika kategorier skolpersonal. Det handlar också om det som har kommit att kallas interprofessionellt lärande det vill säga lärande mellan yrkesgrupper. Detta har hittills främst undersökts inom vårdsektorn. Här kan detta tillämpas på ett nytt område där det är speciellt intressant att granska och diskutera arkitektur- och planeringsteorier ställda i relation till pedagogiska teorier. I rapporten har vi inga ambitioner att vara uttömmande. Förutom en inledande litteraturöversikt är arbetet att betrakta som en start till att undersöka och utveckla ett interprofessionellt lärande mellan byggsektorns olika aktörer och ett verksamhetsområde nämligen skolsektorn. Det speciella med renoveringsprojekt i pågående verksamhet är att där finns aktörer med speciell kompetens på det aktuella området och i just de aktuella lokalerna. Att ta tillvara den kompetensen kan tillföra såväl byggsektor och förvaltare som den aktuella verksamheten extra värden. En del i det aktuella projektet ”Rum för lärande” har även haft fokus på att utveckla barns delaktighet i konkret förändringsarbete. I den empiriska avslutande delen av rapporten tillämpas några teoretiska resonemang på projektet. Det finns mycket mer att göra på området. Vi kommer därför att utveckla några av tankegångarna i artikelform. Arbetet med rapporten har varit nästan klart sedan ett år tillbaka och när detta skrivs har medel beviljats för samproduktion av kunskap inom området.

 • 137.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Wiedel, Daniel Olof
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Tidiga insatser i förskolan: erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun2016Report (Other academic)
 • 138.
  Nilsson, Lena
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Lander, Rolf
  Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Aktioner för hälsa och skolutveckling: ett pilotprojekt om hälsa och lärande2010Report (Other academic)
 • 139.
  Norlander, Ludvig
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Tre vanliga grabbar: En studie om platsens betydelse för delaktighet och identitet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe and analyze the places importance for young people with disabilities. The study’s central questions are what type of places they visit and what characterizes them. It is also about answering the questions why the places are visited and what meaning this has for participation and identity. The study´s central concept is room/place, participation and identity. Knowledge review will be based on the key concepts. The collection of the empirical material has been inspired by the ethnographic methodology,which in this study included seven observation sessions and six interviews.

  The result shows that the boys mainly visited two different places. This is about the publicand non-public places. Public places can be described as a place for everyone and the nonpubliconly for people with disabilities. The boys show more participation towards publicplaces which can provide activities, fellowship and well-being. Both places can offer participation, but are dependent on other factors, which in this case is about activities and visitors. None of the places shows identity, but rather the interaction between the individual and the environment. Participation doesn’t necessarily show the personal identity. In the lastchapter the importance is highlighted through a perspective of social work activity. First andforemost the public places potential is highlighted and it´s limitations for participation and theidentity process. Secondly, it is also a discussion about future planning in daily socialpedagogic practice, both on an individual and society level.

 • 140.
  Nunstedt, Håkan
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Pennbrant, Sandra
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Portfoliometoden: Ett pedagogiskt verktyg för att integrera teori och praktik i sjuksköterskeprogrammet2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Portfolio is a systematic, purposeful, consolidated and structured collection of study works that the teacher and students use to follow up the development of knowledge, skills and attitudes in some area. Work integrated learning (WIL) can be seen as a process and an educational strategy for an active exchange of knowledge, reflected action and lifelong learning. The purpose of this report is to describe and discuss portfolio as a pedagogical method and WIL as a pedagogical strategy in the clinical education in the nursing program at University West. One of the main ideas behind the WIL-portfolio method isthat students have the opportunity to take control of their learning and thereby become more active in the learning and better understand the generated learning. The WIL-portfolio can create opportunities for nursing students to develop professional skills, systematized by using the portfolio structure and content. WIL-portfolio methodical process consists of the six phases; prereflection, reflection-in-action, reflection-on-action, self-evaluation, metareflection and knowledge-in-action. WIL-portfolio can serve as a basis for reflection and become a mirror image of learning, both in the present and in the future. The WIL-portfolio method can thus contribute to a deeper understanding of one's own knowledge of the process of lifelong learning.

 • 141.
  Nylén, Marie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Elefant, Lina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Yngre elevers klimatoro ur pedagogernas perspektiv2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Klimatfrågan är ett aktuellt ämne på grund av den akuta situation världen befinner sig i. I dagens samhälle får barn kunskap om klimatrelaterade problem på många olika sätt t.ex. genom föräldrar, kompisar, skola och media. Detta kan skrämma barnen och leda till klimatoro. Vi anser att vi som lärare i skolan har ett stort ansvar för att eleverna får en bra undervisning som gör eleverna handlingsbenägna och får kunskaper till att verka för en förändring mot ett bättre klimat. Vi anser därför att det är viktigt att börja tidigt med undervisningen om klimatfrågor i skolan. Syfte: Syfte med examensarbetet är att undersöka yngre elevers oro över klimatförändringarna och skolans roll i ett pedagogiskt perspektiv. Metod: En del bygger på litteraturstudier av, i huvudsak, naturvetenskaplig forskning med kvantitativ inriktning som till största delen vilar på mätningar och beräkningar av ökad global uppvärmning och stigande havsnivåer. Här ställs frågan om det objektivt finns fog för klimatoro vilket är grunden till det fortsatta arbetet. Vi har även genomfört en enkätundersökning riktad till lärare i skola och på fritids som arbetar med elever i åldrarna 6-10 år. Att prata direkt med eleverna kan skapa klimatoro, därför har vi valt att vända oss till lärarna i denna undersökning. Vi ansåg även att de var mest lämpade att svara på de frågorna vi hade. Enkäten utformades på ett sådant sätt att den skulle ta lite tid i anspråk med hänsyn till lärarna. Enkätresultaten användes i huvudsak kvalitativt. Resultat: Vår undersökning visar att det finns elever i de yngre åldrarna som visar tecken på klimatoro. Den visar också att lärarna har svårigheter i att tyda vad klimatundervisning skall innehålla, samt hur styrdokumenten skall tolkas. Vi anser inte att klimatundervisningen har den centrala roll i skolan som den bör ha om man ser på den negativa utvecklingen på klimatet som har varit de senaste 40 åren, enligt IPCC. Vi föreslår förbättringar i undervisningen, baserade på en analys av relevant litteratur och enkätsvar.

 • 142.
  Olsson, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Vikingsson, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ”Det som funkar på den ena funkar inte på den andre…”: lärares erfarenheter av individanpassad undervisning2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Som lärare har vi ett uppdrag i att bedriva en verksamhet och organisera vår undervisning så att den anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Vi har erfarit att det i många personalrum uttrycks en frustration över att inte räcka till åt alla elever. Vi upplever att viljan finns men att det ibland är svårt att se möjligheterna. Hur kan jag utifrån mina förutsättningar anpassa min undervisning på bästa sätt så att den innefattar alla eleverna? Detta gjorde att vi började fundera på hur lärare tänker kring sin verksamhet och den anpassade undervisningen.

  Syfte

  Syfte är att undersöka hur lärare organiserar sin undervisning så att varje elev motiveras och stimuleras att inhämta kunskap och hur de aktuella förutsättningarna påverkar lärarnas undervisning. Som teoretisk utgångspunkt för studien har vi blivit inspirerade av fenomenologin där tid, rum och intersubjektivitet är viktiga utgångspunkter. Vi har därför valt att fokusera på hur den enskilde läraren organiserar sin undervisning med avseende på tid, lokaler och arbetssätt.

  Metod

  Då vi är intresserade av hur informanterna upplever det egna arbetet valde vi en kvalitativ studie med halvstrukturerade intervjuer. Detta gav oss möjlighet att få personliga och omfattande svar, vilket är viktigt då vi utgår från fenomenologiska tankar.

  Resultat:

  I vår studie uppgav flertalet av informanterna att de upplevde en viss svårighet i att bedriva en individanpassad undervisning. Flera av informanterna uppger att en liten klass underlättar individanpassningen och att relationen till eleverna spelar in. Några av våra informanter påpekar att de elever som behöver mer tid, stöd och vägledning prioriteras, de är dock medvetna om att även de starka skulle behöva mer uppmärksamhet. Flertalet av våra informanter använder sig av nivågruppering när de anpassar undervisningen och då framförallt i matematik. Lokalernas utformning är viktiga för våra informanters undervisning och ett närliggande grupprum underlättar för dem som har tillgång till detta. Samtliga av lärarna uppger kollegorna som ett ovärderligt stöd i arbetet för att få tips och idéer till hur man kan organisera den egna undervisningen utifrån den enskilde elevens behov. Vi uppfattar att lärarna accepterar de förutsättningar de arbetar utifrån även om det finns tankar och önskemål om att vissa saker behöver förändras.

 • 143.
  Pareto, Lena
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Robot As Tutee2017In: Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357, E-ISSN 2194-5365, Vol. 457, p. 271-277Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the possible advantages of substituting teachable agents in a learning environment, with a humanoid robot as the non-human tutee. Teachable agents are used as an extension to educational games in order to leverage engagement, reflection and learning. The learning environment is engaging and shown to be effective for learning and promote self-efficacy in experimental studies in authentic classroom settings. Features beneficial for learning which are further enhanced by a robot compared to an agent are identified. These include embodiment of the robot; a social, empathic behaviour, better conversational abilities which together provide a better role model of an ideal learner for the student to identify with.

 • 144.
  Pareto, Lena
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Gynther, Karsten
  University College Zealand, Denmark..
  Lindhardt, Bent
  University College Zealand, Denmark..
  Spante, Maria
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Vejbaek, Leif
  University College Zealand, Denmark..
  Wølner, Tor Arne
  Vestfold University College, Norway..
  A model for instructional design in virtual Nordic classrooms2013In: Proceedings of ECTC 2013, Brighton, UK, July 11 - 14, 2013,, 2013, p. 230-241Conference paper (Refereed)
 • 145.
  Pareto, Lena
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Willermark, Sara
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Prata och göra matematik tillsammans med digital teknik2016In: Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö / [ed] Sylvana Sofkova Hashemi & Maria Spante, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, p. 21-46Chapter in book (Other academic)
 • 146.
  Pareto, Lena
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Willermark, Sara
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  TPACK in situ: A Design-based Approach Supporting Professional Development in Practice2018In: Journal of educational computing research (Print), ISSN 0735-6331, E-ISSN 1541-4140, Vol. 0, no 0, p. 1-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Technological pedagogical and content knowledge (TPACK) is a well-known conceptual framework for what knowledge teachers need in order to teach successfully using technology. Most recent TPACK studies address assessment of teacher TPACK by quantitative self-reporting surveys. Such an approach provides little guidance for teachers in how to develop their everyday teaching practice. We argue for a revival of the original TPACK design-based approach and propose a design-based, operationalization of the framework that is situated in action, context specific, and integrated in practical teaching. The approach has been developed, evaluated, and validated in a school development project in a Nordic Elementary School context using design-based research. The project engaged more than 100 professionals: in-service elementary teachers, school administrators and researchers, and more than 1,000 students during 3 years. The theoretical development evolved from rich descriptions of 38 didactic design as delimited units of teaching including planning, implementation, and evaluation of specified learning tasks acted out in practice. Contributions include framing teaching practice as design activity and a TPACK in situ model and methods targeting reflective practitioners. Our proposed approach addresses current limitations of TPACK and is aligned with advocated professional development methods.

 • 147.
  Parnevall, Emelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pettersson, Sara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Stavning i skolan: en studie av lärares uppfattning om stavningsundervisning och stavningsproblem i årskurs 4-92010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vi har valt att titta på stavning utifrån två perspektiv. Det historiska perspektivet visar hur stavningen förändrats genom åren. Det är viktigt eftersom det än idag har betydelse för hur vi stavar. Nyare forskning visar olika forskares syn på stavning. En stor del i nyare forskning är skolverkets studie 2003 där de bland annat undersökt undervisningen i svenska och elevers kunskaper. Forskare visar att det finns yttre faktorer som påverkar vår stavning. Dialekter och datorn är två faktorer som påverkar stavningen både positivt och negativt. Stavning och skriftspråk har stor betydelse för varandra så vi har valt att plocka ut de delar som stämmer bäst överens med vår studie.

   

  Syfte: Syftet med vår studie var att undersöka elevers stavningsproblem ur ett lärarperspektiv i årskurs fyra till nio. Utifrån syftet skapades följande två frågeställningar:

   

  Finns det skillnader i stavningsundervisningen på de olika stadierna?

  Finns det skillnader i stavningsproblematiken mellan de olika stadierna?

   

  Metod: Vi använder oss i vår uppsats av en kvantitativ metod som delvis består av kvalitativa frågor. Vi använder oss av en enkät undersökning som riktar sig till pedagoger i årskurs fyra till nio. Pedagogerna som svarat på enkäten arbetar i en Västsvensk kommun. Det är totalt 12 skolor, varav 9 F–sex-skolor och 3 sju–nio-skolor. 29 pedagoger medverkade i vår studie. Enkäten består av 17 frågor, varav 14 kvantitativa och 3 kvalitativa frågor. Resultatet har behandlats i tre omgångar. Vi delade upp varje stadie för sig innan vi gjorde en jämförande analys. Vi kategoriserade respondenternas svar och sedan försökt hitta likheter och skillnader i dessa.

   

  Resultat: Resultatet behandlar stavning utifrån tre aspekter: Ordkunskap, inlärning och undervisning. Resultatet har delats upp i tre delar: årskurs 4–6, årskurs 7–9 och jämförande analys. Läsning, dialekter och kommunikationsverktyg har stor betydelse för elevers stavning. Läsning har positiv inverkan på stavning eftersom elever exponeras för ord. Oavsett elevers ålder kan man se att läsning spelar stor roll. Talspråk och skriftspråk har ibland en otydlig gräns. Elever stavar orden som de uttalas istället för att använda sig av skriftspråkets normer. Dialekter berikar vårt språk men kan samtidigt ses som en svårighet i stavningssammanhang. En stor del av vår vardag innebär kommunikation av olika slag. Barn och ungdomar kommunicerar bland annat genom sms och datorer. Vid denna typ av kommunikation använder de sig av ett förkortat språk. Dessa språk har stora influenser av talspråket men även av engelskan. Det har visat sig att elever använder sig av dessa språk även i skolan. Det påverkar deras stavning eftersom de hellre använder sig av dessa ord.

 • 148.
  Patriksson, Amanda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Prins, Victoria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Noveller i svenskundervisningen i årskurs 9: En studie om valen vid arbetet med noveller2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Studien undersöker lärares åsikter om noveller. Studien tar upp hur fyra olika lärare menar sig välja ut noveller till sin undervisning och hur de sedan använder dessa i undervisningen.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare arbetar med noveller i sin undervisning av högstadieelever. Vi är särskilt intresserade av om lärare menar sig utmana eleverna i valet av noveller att läsa. Med utmana avser vi att läraren väljer noveller som kan bedömas som språkligt eller innehållsligt svåra, men också utvecklande, för flera elever.

  Metod: Studien genomförs genom kvalitativa intervjuer med fyra olika lärare i årskurs 9 i ämnet svenska.

  Resultat: Studien visar att de fyra respondenterna väljer att använda litteratur som ska utmana eleverna. Större delen av de deltagande lärarna i studien vill utmana eleverna med "klassiska" noveller, eftersom dessa noveller ofta har ett svårare språk. Respondenterna arbetade antingen med genrepedagogik eller tematiskt arbete när eleverna ska läsa noveller.

 • 149.
  Petersen, Ann-Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Distribuerat ledarskap för samverkan och pedagogisk utveckling2016In: Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö / [ed] Sylvana Sofkova Hashemi & Maria Spante, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, p. 109-124Chapter in book (Other academic)
 • 150.
  Player-Koro, Catarina
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Sjöberg, Lena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  To become a Primary teacher: A Study of Pedagogic Discourses in Swedish Teacher Education2017In: ECER 2017: “Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research”, European Educational Research Association , 2017, p. 1-2Conference paper (Refereed)
12345 101 - 150 of 219
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf