Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 365
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Engström, Carl
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Ingen sitter på hela sanningen!: En studie kring möjligheter och hinder för lärande vid samverkan mellan professioner2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Collaboration between different professions entails a meeting between different skills and perspectives which can carry great potential for different types of learning. The purpose of the study is to contribute to better understanding of the opportunities and barriers for learning when professions collaborate. Based on the shared experiences from participants in a music project containing collaboration between professions interpretations have been made about what in this interaction between professions can be considered to have the greatest impact on learning. The results tend to emphasize the importance of social interaction between professions containing verbalised communication as a promoting factor for learning and development as it is important to create shared goals and opportunities for the various professions' observations and reflections to be communicated to or shared with the other professions.

 • 102.
  Ericsson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Kunskapsbedömning ur elevperspektiv2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund                Jag har valt att skriva om elevers upplevelser av kunskapsbedömning. Då bedömning ökar i omfattning och sker allt tidigare i skolåren ställs höga krav på likvärdighet och rättvisa i bedömning. Hur bedömning eventuellt inverkar på elevers motivation, självkänsla och vidare lärande, blir då viktigt att skaffa kunskap om.

   

  Syfte                        Studiens syfte är att undersöka elevers upplevelser av kunskapsbedömning. Vad har elever för känslor inför att bli bedömda och hur uppfattar de syftet med bedömning? Jag vill även ta reda på hur resultat och respons uppfattas av elever.

   

  Metod                      Jag valde en kvalitativ ansats i min studie. För att få en uppfattning om den kontext eleverna upplever bedömning i, genomförde jag först ostrukturerade observationer i klassrummet. Under observationerna fördes löpande anteckningar som kompletterades direkt i anslutning till varje tillfälle. Därefter intervjuade jag tio elever om deras upplevelser av bedömning. Intervjuerna spelades in med diktafon och skrevs ut i sin helhet. Med stöd av observationsanteckningarna kategoriserades och analyserades sedan elevernas svar.

   

  Resultat                   Resultatet visade att eleverna i undersökningen kände trygghet inför lärarens egna prov, men oro inför nationella prov. Det tycktes finnas ett samband mellan förtrogenhet med innehåll och inställning till provet. Samtliga elever framförde att bedömning först och främst är till för lärande. En uppdelning fanns av elever som drevs av inre motivation och elever som drevs av yttre motivation. När det gäller elevernas uppfattningar av resultat och respons fann jag att samtliga presenterade sina resultat genom att ange antal fel. Responsen på elevernas bedömningar och arbeten verkade fungera mest som en bekräftelse på arbetsinsats.

 • 103. Ericsson, Claes
  et al.
  Lindgren, Monica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En start för tänket, en bit på väg: analys av ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetik i skolan2007Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 104.
  Eriksson, Alexandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  van Brakel, Ida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Matematik och matematiksvårigheter: Hur lärare arbetar i förskola och skola för att stimulera barns lärande i matematik2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Matematik är ett ämne som har uppmärksammats de senaste åren. Skolverkets undersökning visar att var sjätte elev inte når målen i matematik i årskurs nio (Skolverket, 2008a). Vad är det som gör att vissa barn misslyckas med matematiken och hur kan man som lärare hjälpa dessa barn? Det här är några av tankarna som gjorde att vi valde ämnet matematik och matematiksvårigheter. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur lärare ser på matematik och matematiksvårigheter och hur de arbetar för att stimulera barns lärande i matematik. Metod: Vi har utfört kvalitativa intervjuer med nio stycken lärare, tre specialpedagoger, tre lärare mot förskolan och tre lärare mot grundskolans tidigaste år. Alla informanter arbetar i samma kommun men vid sex olika arbetsplatser. Resultat: Matematik är ett ämne som alla informanter anser vara viktigt. Lärarna beskriver sitt arbete utifrån sina olika yrkeskategorier och generellt skiljer sig inte arbetssättet mellan ordinarie undervisning och den man tillämpar vid svårigheter. Matematikundervisningen bör enligt informanterna innehålla konkret och/eller laborativt material. De flesta förespråkar att man som lärare skall kontrollera var barnet befinner sig i sin utveckling för att undervisningen skall ske på barnets nivå. Det finns dock delade meningar om hur matematiksvårigheter visar sig och vad det kan bero på.

 • 105.
  Eriksson, Lisbeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Social pedagogy in a Swedish Context2009In: The diversity of social pedagogy in Europe / [ed] Kornbeck, Jacob, Rosendal Jensen, Niels, Bremen: Europ. Hochsch.-Verl , 2009, 1. Aufl, p. 46-63Chapter in book (Other academic)
 • 106.
  Eriksson, Lisbeth
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Larsson, Staffan
  Sipos-Zacrisson, Katarina
  Hur formas egentligen vuxnas undervisning?2009In: Lärande på vuxnas vis: vetenskap och beprövad erfarenhet / [ed] Abrandt Dahlgren, Madeleine, Carlsson, Irma, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1. uppl., p. 79-100Chapter in book (Other academic)
 • 107. Eriksson, Lisbeth
  et al.
  Winman, ThomasUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Learning to Fly: social pedagogy in a contemporary society2010Collection (editor) (Other academic)
 • 108.
  Eriksson, Michaela
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Att vara i sitt livs form: en studie om hur en ofrivillig uppsägning blir en vändpunkt i livet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how involuntary discharge affects the identity and everyday life of an individual. Further purpose is to investigate how events like this can be understood based on the concept of a turning point in life. The premises of my questions proceeds from a human facing a discharge, an involuntary change in life, and the strategies they develop to deal with the situation.

  The choice of perspective in this study is based on the concept of life form and turning point. These concepts are placed in relation to a theoretical frame of reference and research survey. The methodological chapter follows, which explains the empirical close method approach, data collection method and 5 interviews with 7 informers. Further a presentation of selected informers, the narrative analytic method and aesthetic considerations.

  Results show that an involuntary change of life circumstances through discharge leads to a reorientation in life. The informants in this study faced an involuntary change and what happened can mainly be described as accepting change and take the necessary actions in the existing society context.

  The empirical and theoretical analysis in this study leads to the conclusion that informants developed strategies to let the discharge become a chance to make a change, a possibility. The informants share life stories that contains positive memories connected both to the life before, during and after the critical event. They describe the factory shutdown were perceived as a crucial situation, but not necessary a problematic experience. How an individual reacts to a thing like this has, among other things, to do with the current life form of the individual. What their everyday life consist of and how the individual identifies itself in their own context.

 • 109.
  Fagerholm, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Genus i bilderböcker för barn: En analys av 7 bilderböcker skrivna på 2000-talet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Genus är något som engagerat och intresserat mig under hela utbildningen men även utanför skolan, i vardagen. Med denna undersökning vill jag synliggöra, inte minst för mig själv, vilka stereotyper dagens barn blir exponerade för i litteratur som riktar sig specifikt till dem. Frågor om genus, jämställdhet och könsroller är något som jag vill påstå är högaktuellt i dagens samhälle, vilket gör undersökningar av denna typ än mer angelägna. Dessutom finns det relativt få undersökningar som behandlar genus i barnlitteratur (Kåreland, 2005).

  Syfte: Mitt syfte är att undersöka hur genus framställs i ett urval bilderböcker skrivna på 2000-talet för barn i åldrarna 3-6 år; vilka stereotyper och normöverskridningar som blir synliga men också hur de olika karaktärerna framställs beroende på vilket kön de tillhör.

  Metod: Urvalet består av sju av de mest sålda bilderböckerna för barn i åldern 3-6 år på Adlibris. Böckerna är alla skrivna på 2000-talet. Varje bok lästes noggrant och analyserades ur ett genusperspektiv.

  Resultat: Resultatet visar att män/pojkar och flickor/kvinnor ofta framställs på ett stereotypt sätt med avseende på exempelvis karaktärsdrag och yrkesroller. Det finns dock även karaktärer som överskrider normerna på mer eller mindre tydliga sätt. Pojkar/män är överrepresenterade som huvudkaraktärer och i böckernas titlar, trots det högre antalet kvinnliga karaktärer totalt sett. Även de yrkesroller som var synliga i urvalet var nästan genomgående stereotypa, med kvinnor som omvårdare eller verksamma inom serviceyrken och med män i beskyddande yrken som vakt och polis.

 • 110.
  Fejes, Andreas
  et al.
  Linköpings universitet, Avdelningen för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning .
  Johansson, Kristina
  Linköpings universitet, Avdelningen för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning .
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköpings universitet, Avdelningen för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning.
  Learning to play the seminar game: Some students’ initial encounter with a basic working form in higher education2005In: Teaching in Higher Education, ISSN 1356-2517, E-ISSN 1470-1294, Vol. 10, no 1, p. 29-41Article in journal (Refereed)
 • 111.
  Fog, Elsebeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  The Social pedagogue as boundary-crossing broker in different learning cultures2006In: European Journal of Social Education, ISSN 1810-4789, no 10/11, p. 171-184Article in journal (Refereed)
 • 112.
  Fog, Elsebeth
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  How to gain Social Pedagogic Competencies from Work Integrated Learning2009In: Journal européen d'éducation sociale : revue semestrielle de la FESET = European journal of social education : a bi-annual periodical of FESET, ISSN 1810-4789, no 16/17Article in journal (Refereed)
 • 113.
  Fonjah, Ismael
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Dahlbom, Viktoria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Äldre personers upplevelser av välbefinnande: En kvalitativ studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines the experience of well-being among older people and their strategies to maintain the well-being experience. The results are based on half-structured interviews of approximately 20-45 minutes, with thirteen older people. Interviews are conducted with older people living in two different elderly homes, but we have also conducted interviews with older people who still live at home. Five of the interviewed live in elderly homes and eight live at home.

  The analysis of the material has consisted of a qualitative content analysis where the research effort is phenomenology, which means a term in which predetermined sentences should not be found by our authors. As theoretical tools, we have used the lifecycle perspective, participation, society, quality of life and needs.

  During the compilation, the various factors highlighted by the informants are most important to the well-being. These were experiences of retirement homes, safety, mental attitudes, life tensions and approaches to creating well-being. The answers differed between the older people at elderly homes and those living at home. Those who still live in their own homes had, in many cases, life partners, they participated in different associations and were generally active. Those living at home had fewer physical and mental constraints compared to those living in homes for elderly people.

  In the final discussion we have elucidated older people's experiences of well-being and discussed our findings and found that older people who are not dependent on elderly care are still living in their own homes where they can handle their daily tasks and personal hygiene, expressed well-being and more positive emotions and happiness.

 • 114.
  Forsell, Johanna
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Franzén, Sanna
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Johansson, Camilla
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  "Bryt ihop och kom igen": en kvalitativ studie av studenters uppfattning av studiemotivation på Högskolan Väst.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 115.
  Forslund Frykedal, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Föräldrastöd i grupp inom primärvården för blivande och nyblivna föräldrar2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Sverige finns Föräldrastöd i grupp för blivande och nyblivna föräldrar i primärvårdens regi som leds av barnmorskor och BVC-sköterskor. Nationella målen med föräldragrupperna är att stödja föräldraskapet, öka kunskap om barns utveckling och ge föräldrar möjlighet till sociala nätverk med andra föräldrar med barn i samma ålder. Ungefär 70 % av alla blivande och nyblivna föräldrar deltar, flertalet är kvinnor.

  I ett mångårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt med forskare inom pedagogik, psykologi och vårdvetenskap har forskning bedrivits som fokuserar ledarskap, pedagogik och gruppdynamik i föräldragrupperna. Vidare studeras om en intervention i form av bl. a. en utbildningsinsats kan stärka sjuksköterskor som gruppledare och hur de kan skapa en stödjande inlärningsmiljö i föräldragrupper. I presentationen kommer några resultat från projektet att presenteras.

 • 116.
  Forslund Frykedal, Karin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hammar Chiriac, Eva
  Linköpings Universitet.
  Student collaboration in group work: Inclusion as active participation2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Group work is an educational mode that promotes both learning and socialization among students, and students’ engagement and participation in the group work has proven to be important. Empirical research conducted on the implementation of inclusive and collaborative processes in group work is sparse. Based on social psychological perspective we will in this study focus on inclusive and collaborative processes when students are working in small groups.

   

  The aim of the study was to investigate and describe students’ inclusive and collaborative processes in group work and how the teacher supports or impedes these transactions.

   

  Social Interdependence Theory (Johnson & Johnson, 2002), one of the dominant influences on Cooperative learning, was utilized as the theoretical perspective overarching the study. Data were obtained through observations made from video-recording 500 minutes of group work undertaken in one Year 5 classroom at a municipal school in Sweden and were analysed using thematic analysis (Braun & Clark, 2006). Part of Black-Hawkins (2010, 2013) framework of participation was used to define inclusion and for the analysis of inclusive and collaborative processes.

   

  The results suggest that students’ active participation in the analytical discussions around the group task and discussions around group work structures, together with the teacher’s more defined feedback and avoidance of the traditional authoritative role are examples on prerequisites for group work to be enacted in an inclusive and collaborative manner. These prerequisites give the students opportunities to be accountable both for the individual and the group’s collective work. 

 • 117.
  Forslund Frykedal, Karin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hammar Chiriac, Eva
  Linköpings Universitet.
  Student Collaboration in Group Work: Inclusion as Participation2018In: International journal of disability, development and education, ISSN 1034-912X, E-ISSN 1465-346X, Vol. 65, p. 183-198Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Group work is an educational mode that promotes learning and socialisation among students. In this study, we focused on the inclusive processes when students work in small groups. The aim was to investigate and describe students’ inclusive and collaborative processes in group work and how the teacher supported or impeded these transactions. Social Interdependence Theory was utilised as the theoretical perspective overarching the study. The observational data employed were collected by video-recording group work. A part of Black-Hawkins framework of participation was used to define inclusion and for the analysis of inclusive and collaborative processes. The results suggest that students’ active participation in the discussions around the group work structures and analytical discussions, together with the teacher’s more defined feedback and avoidance of the traditional authoritative role, are examples of prerequisites for group work to be enacted in an inclusive manner.

 • 118.
  Forslund Frykedal, Karin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Rosander, Michael
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Barimani, Mia
  Karolinska Institutet, Solna, Sweden.
  Berlin, Anita
  Karolinska Institutet, Solna, Sweden.
  Leaders' limitations and approaches to creating conditions for interaction and communication in parental groups: A qualitative study2018In: Journal of Child Health Care, ISSN 1367-4935, E-ISSN 1741-2889, p. 1-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe and understand parental group (PG) leaders' experiences of creating conditions for interaction and communication. The data consisted of 10 interviews with 14 leaders. The transcribed interviews were analysed using thematic analysis. The results showed that the leaders' ambition was to create a parent-centred learning environment by establishing conditions for interaction and communication between the parents in the PGs. However, the leaders' experience was that their professional competencies were insufficient and that they lacked pedagogical tools to create constructive group discussions. Nevertheless, they found other ways to facilitate interactive processes. Based on their experience in the PG, the leaders constructed informal socio-emotional roles for themselves (e.g. caring role and personal role) and let their more formal task roles (e.g. professional role, group leader and consulting role) recede into the background, so as to remove the imbalance of power between the leaders and the parents. They believed this would make the parents feel more confident and make it easier for them to start communicating and interacting. This personal approach places them in a vulnerable position in the PG, in which it is easy for them to feel offended by parents' criticism, questioning or silence.

 • 119.
  Fransson, Göran
  et al.
  Högskolan i Gävle, Gävle, Sverige.
  Hrastinski, Stefan
  Jaldemark, Stefan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Sverige.
  Lindberg, Ola J.
  Umeå universitet, Umeå, Sverige.
  Lundin, Johan
  Gothenburg University, Applied Information Technology, Gothenburg, Sweden.
  Olofsson, Anders D.
  Umeå universitet, Umeå, Sverige.
  Svensson, Lars
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Öberg, Lena-Msrie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för data- och systemvetenskap, Sverige.
  On the Swedish national graduate school for digital technologies in education - GRADE: Expectations and experiences of doctoral students and supervisors2018In: ICERI2018 Proceedings: The International Academy of Technology, Education and Development, Sevilla, 2018, p. 769-774Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish National Graduate School for Digital Technologies in Education (GRADE) is a cooperative venture between six Swedish universities established during 2018. Within the field of educational sciences and in the area of digital technologies in education, GRADE aims to strengthen the expertise in the area and to increase national and international cooperation in research training activities.Over a number of years, and from multitude of sources (cf. Brown & Davis, 2004; Fisher, Higgins & Loveless, 2006; Kafai & Resnick 1996), research has stressed that increased digitalization in schools leads to a complexity that needs to be taken into account on different levels, from different perspectives and with different designs, methodologies and theoretical perspectives (cf. Olofsson, Lindberg, Fransson & Hauge, 2015; Price, Jewitt & Brown, 2013; Tondeur, Valcke & van Braak, 2008). At a micro-level, the learning situation of students, teachers and school-leaders changes and it becomes important to deepen the knowledge about the impact digital technologies has on the fundamental conditions for teaching and learning of different school subjects (cf. Chun, Kern & Smith 2016; Leung & Baccaglini-Frank, 2017). On a macro-level, conditions for education as such changes and digital technologies becomes an important object of study as agents of change (Wong & Li, 2008). The digitalization of K-12 schools has long been highlighted in policy as a necessity (cf. Kirkman et al, 2002; OECD, 2010). However, research and evaluations (cf. Fransson et al, 2012; OECD, 2015; Wastiau et al, 2013) show that many substantial challenges remain. One of the fundamental pillars of GRADE is the interdisciplinary approach. Several disciplines are present (Applied IT, Curriculum studies, Education, Informatics, Technology and Learning, Educational work, Work-interated Learning) in researching digital technologies in K-12 schools with the ambition to contribute to the continued implementation, integration and use of digital technologies in Swedish K-12 schools that stems from the evidence-based knowledge produced within the activities of GRADE. The research within GRADE will be characterized by close cooperation with stakeholders from school practice, with the aim to contribute to concrete school development. In GRADE, a multi-level approach that involves multiple layers or levels of school activities will be encouraged. When possible, studies will be longitudinal. This will imply studies from an organizational and management perspective, e.g. studies of school leaders and other members of senior management positions responsible for digital technology use and implementation. Also implied are studies of teachers' teaching practices and didactical considerations, as well as studies of the students in classrooms and their learning using digital technologies. This will also imply that several issues with a bearing on the digitalization of education, for example regarding school policy, teaching, learning, assessment and professional development will be researched from different perspectives and with different methodological approaches. In this paper, these points of departure will be explored based on the expectations and experiences of the first twelve admitted doctoral students and their supervisors

 • 120.
  Franzén Kotarevic, Emelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  För enkelhets skull: En studie om hur anställda upplever ansvar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how employees experience responsibility, primarily at work that is considered to have low autonomy and partly managed tasks. The goal was to try to find out where the boundary goes between the positive and negative dimensions of responsibility. The study was conducted with a qualitative approach in which seven semi- structured interviews were made and the material was analyzed with thematic analysis. The study found that responsibility had a major impact on employees' experience of the work, where emotions such as joy and nervousness arose. It was emphasized that responsibility is a major commitment and that the balance was important to ensure that responsibility would not contribute to negative aspects, such as health impacts. It also turned out that the possibilities for development were limited and the assignment of responsibility would increase motivation considerably when a belief inthemselves and confirmation of their competence would arise. The result showed that it was important to keep the balance between the positive and negative dimensions in order to keep their employees motivated to the level that they were willing to perform their utmost.

 • 121.
  Fridéhn, Emelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Thyrsson, Jennifer
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Samhällsvägledarens integrationsarbete: - en kvalitativ studie om yrkes- och kunskapsutveckling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Because of the global migrant crisis, the immigration to Sweden has increased markedly (SCB, 2017). The Establishment Reform was implemented in 2010 to handle the social challenges that were identified and its main purpose was to accelerate the newly arrived's establishment in the job market (lag 2010:197). The responsibility for handling the establishment of the newly arrived was allocated among different actors, were Arbetsförmedlingen was assigned the main responsibility. The primary task of Arbetsförmedlingen is to support the newly arrived to establish themselves in the job market, which entailed that the family perspective and children perspective, as well as the health perspective ended up in the background of the integration work. The Establishment Reform also meant that each municipality is responsible for the integration work, which may look different depending on interest and preconditions. Furthermore, authorities work in what is called "vertical coordination", meaning, among other things, that the assignment of responsibility between delimited assignment may become a challenge (Bolman & Deal, 2012). It may also mean challenges for the newly arrived, which is often in contact with numerous authorities and other operations. For the municipality were the aforementioned study was carried out, a need was identified for a function which bridged the gap between operations and the newly arrived, hence personel was hired to carry out this function. The municipality choose to denominate these personel as Community Guidance workers with bridging capabilities. The objective of the study was to examine the municipality's integration work preconditions, as well as the Community Guidance worker's profession and the development of professional knowledge for their health promotional integration work. The study was carried out using a quality method, were inspiration was drawn from the hermeneutic approach. Semi-structured interviews and documents constitutes the empirics were thematic analysis were performed. The result of the study shows that the Community Guidance worker's job mainly is carried out as meetings between individuals that they follow in their matters. The work of the Social Guidance worker demands a great ability to adapt and a broad knowledge, as it is distinctively based on the needs of the newly arrived individual. This is possible within the scope of the establishment's guidelines and that the Community Guidance worker works between the operations and the newly arrived. The development of the Community Guidance worker's professional knowledge is formed in the everyday integration work. They will for instance happen upon challenges that will bring about learning possibilities through conversations with the newly arrived. The Community Guidance worker is in contact with the operations in the municipality and will gain knowledge regarding how they work, which in turn will facilitate their own work when the meet newly arrived with similar needs. The Community Guidance worker's own life experiences and cultural understanding constitutes a different prerequisite for the integration work. Further, this work may be seen as health promotional efforts, as the Community Guidance worker clarifies social functions such as explaining how Arbetsförmedlingen works or refer them to Försäkringskassan. The newly arrived will be put I contact with the correct operation based on their need, via the Community Guidance worker, which may accelerate their establishment process. The profession is new and relatively unexplored, which makes this study a valuable contribution to integration work, what expertise will support integrationwork and how the professions that are part of this work may be developed.

 • 122.
  Gadd, Josefin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Börjesson, Sarah
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Fysisk integritet i förskolan: En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt till barns fysiska integritet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Bakgrund: Vi har arbetat inom förskola i fyra år och har de tre senaste åren utbildat oss till förskollärare utan att någon gång stött på ämnet barns fysiska integritet trots att det är ett av fem barn som blir sexuellt utnyttjade. Det finns mycket tidigare forskning om sexuella övergrepp men denna studie är avgränsad till fysisk integritet i förskolan vilket det tyvärr fanns begränsat med tidigare forskning om. Vi anser därför att denna studie är välbehövlig och intressant att genomföra. Studien vill påvisa hur förskollärare kan lära barnen att de har rätten till sin kropp och att andras fysiska integritet ska respekteras. Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur förskolepersonal arbetar med och ser på barns fysiska integritet i förskolan. Metod: Den valda metoden för studien är kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer som genomförts med fem kvinnliga förskollärare och två kvinnliga barnskötare i ett åldersspann mellan 25-53 från tre olika förskolor. För att analysera intervjumaterialet har vi använt oss av kategorisering och datastyrd kodning. Resultat: Studiens resultat visar att deltagarna arbetar på olika sätt med barns fysiska integritet t.ex. genom arbete med känslor, dramatiseringar av olika slag, musik, massage och samarbetsövningar. Samtliga deltagare är medvetna om att både de och barnen ska respektera varandras fysiska integritet och att det är ett arbete som pågår hela tiden vilket underlättas om förskolepersonalen är närvarande för att kunna stötta barnen. Deltagarna påvisar också en medvetenhet gällande situationer som måste utföras på grund av hygienskäl men som kan bli problematiska vid t.ex. tidspress.

 • 123.
  Gedda, Birgitta
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Sjuksköterskans pedagogiska verksamhet: villkor och processer2012In: Pedagogik inom vård och handledning / [ed] Pilhammar Andersson, Ewa, Lund, 2012, 2., [rev.] uppl, p. 89-116Chapter in book (Other academic)
 • 124. Gedda, Birgitta
  et al.
  Dahlborg, Elisabeth
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Sjuksköterskans pedagogiska verksamhet: villkor och processer2019In: Pedagogik inom vård och handledning / [ed] Pilhammar Andersson, Ewa, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3., p. 107-137Chapter in book (Other academic)
 • 125.
  Gellerstedt, Martin
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Babaheidari, Said Morad
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Svensson, Lars
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  A first step towards a model for teachers' adoption of ICT pedagogy in schools.2018In: Heliyon, E-ISSN 2405-8440, Vol. 4, no 9, article id e00786Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is important to identify and understand important factors underpinning the integration of information and communication technology (ICT) in schools. And, it is important that ICT is adopted in a sound pedagogical manner. The aim with this study was to suggest a model for the actual use of ICT in schools and how it may be related to important factors such as technological pedagogical expectations. The design of the model was inspired by TAM2 and UTAUT models, but with some modifications. We have developed a model which highlight the pedagogical aspects beyond the technical ones. Furthermore, our suggested model also include the adoption of digital techniques in everyday life as a potential predictor of adoption of ICT at work. The sample consists of 122 teachers and we analyzed the model with a structural equation model. This study contributes with a suggested model including a new construct for measuring expected performance from a technological pedagogical point of view. This new construct was a significant predictor to actual use of ICT in school. Furthermore we also developed a new construct for adoption of ICT in everyday life, which also was a significant predictor to actual use of ICT in school.

 • 126.
  Giota, Joanna
  et al.
  Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle, Göteborgs Universitet.
  Cliffordson, Christina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Advanced Nursing.
  Nielsen, Bo
  Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle, Göteborgs Universitet.
  Berndtsson, Åsa
  Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle, Göteborgs universitet.
  Insamling av enkätuppgifter i grundskolans årskurs 9 våren 2008 för UGU-projektets åttonde kohort (födda 1992)2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med föreliggande rapport är att redogöra för urval, genomförande och instrumentegenskaper för insamlingen av enkätuppgifter inhämtade från eleverna i åk 9 för det åttonde stickprovet, varav flertalet är födda 1992. Den första enkätundersökningen för denna kohort gjordes i grundskolans åk 6. Det totala antalet elever i stickprovet uppgick  ursprungligen till 10 153. Från åk 3 då urvalet gjordes och till tidpunkten för enkätundersökningen i åk 9 har antalet elever reducerats till 9 890. Den främsta orsaken till detta bortfall är att de aktuella eleverna har flyttat från Sverige. Datainsamlingen har diskuterats i UGU-projektets referensgrupp bestående av representanter för Skolverket, Högskoleverket, SCB samt några forskningsinstitutioner. Elevenkätens mer precisa innehåll och formuleringar har sedan fortlöpande diskuterats med representanter från framförallt SCB. De uppgifter som insamlats omfattar delvis modifierade och delvis samma frågeställningar som insamlats för tidigare stickprov i grundskolans åk 6 och åk 9 samt från den enkät som erbjudits efter avslutad grundskola. Dessutom tillkom ett antal frågor rörande nya områden som inte behandlats i tidigare enkäter. Den slutgiltiga enkäten kom att omfatta 25 frågor av vilka 17 frågor rör grundskolan, 5 frågor handlar om elevens fortsatta skolgång efter grundskolan, 2 frågor rör elevers motivation för lärandet och uppfattning om kognitiv förmåga och 1 fråga berör elevens fritidssysselsättningar. Enkät och följebrev distribuerades som en postenkät adresserad hem till eleverna. Enkäten skickades ut i vecka 10 år 2008. Ett tack- och påminnelsekort samt ytterligare två påminnelser med ny enkät skickades därefter med någon veckas mellanrum. Svarsfrekvensen var 59 procent och bortfallet bestod nästan uteslutande av ej avhörda personer. Det interna bortfallet varierade mellan olika frågor och var överlag lågt. Det förefaller som om enkätens frågor har fungerat väl. För de skalkonstruktioner som motsvarar tidigare använda skalor gäller att delfrågornas antal i de allra flesta fall har utökats, vilket har inneburit att de mättekniska egenskaperna har förbättrats. De skalor som är nya för datainsamlingen i åk 9 avser att mäta olika typer av motivation för lärandet samt skalor för elevernas uppfattning om kognitiv förmåga. Den nu, för fjärde gången, använda modellen med huvudfrågor och underlydande delfrågor, utifrån vilka skalor kan bildas, bedöms alltså även denna gång ha fungerat väl. I och med att samma frågor och alternativ har används vid två olika tillfällen (åk6 och åk 9) för samma kohort ökar möjligheten att studera förändringar hos samma elever över tid. Att konstruera skalor genom att summera delfrågornas poäng och att använda sig av viktade data är två metoder/tekniker, bland andra, som kan användas för att öka resultatens reliabilitet och validitet. Ambitionen med föreliggande rapport har dock inte varit att ställa olika metoder mot varandra och diskutera dess styrkor och svagheter, utan att ge exempel på hur frågorna i elevenkäten kan användas.

 • 127.
  Gisslevik, Emmalee
  et al.
  University of Gothenburg, Department of Food and Nutrition, and Sport Science, 405 30 Gothenburg, Sweden.
  Wernersson, Inga
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Larsson, Christel
  University of Gothenburg, Department of Food and Nutrition, and Sport Science, 405 30 Gothenburg, Sweden.
  Home economics teachers’ perceptions of facilitating and inhibiting factors when teaching sustainable food consumption2018In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 10, no 5, article id 1463Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present study is to explore experienced home economics (HE) teachers’ perceptions of the influencing factors that condition their teaching opportunities regarding the revised mission to implement sustainable development (SD) in food-related education. Five purposefully selected HE teachers participated in individual, semi-structured, in-depth interviews. The recorded interviews were transcribed verbatim and analysed using qualitative thematic analysis. The results show a shared view of in the importance of educating the next generation of sustainable food consumers. Teachers returned to specific influencing factors that conditioned their opportunities to implement a perspective of SD in HE food education. This generated four themes: (1) Unscheduled foodwork in preparing sustainable food education, (2) opportunities to link everyday food choices with larger food system issues, (3) access to sustainable supportive food products and materials, and (4) a school environment in support of food-related teaching. The teachers outlined a number of local and national factors perceived to inhibit access to facilitators and expressed a concern for pupils’ opportunities for quality assurance and goal achievement. The suggested influencing factors could serve as propositions for further investigations in the continued work of both resource reinforcements as well as of developing a SD perspective in food-related HE education. © 2018 by the author.

 • 128.
  Gisslevik, Emmalee
  et al.
  University of Gothenburg, Department of Food and Nutrition, and Sport Science, Gothenburg, Sweden.
  Wernersson, Inga
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Larsson, Christel
  University of Gothenburg, Department of Food and Nutrition, and Sport Science, Gothenburg, Sweden.
  Pupils' Participation in and Response to Sustainable Food Education in Swedish Home and Consumer Studies: A Case-Study2019In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 63, no 4, p. 585-604Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore conditioning factors influencing learning opportunities in food-related education taught from a perspective of sustainable development. Over the course of the eighth-grade school year, data were derived from field studies of two classes taught in Home and Consumer Studies with an exploratory case-study design. Data were analyzed using thematic and ideal-type analysis, resulting in four ideal-type portrayals: the Convinced, the Easygoing, the Unable, and the Skeptical, which characterize how pupils participate in and respond to sustainable food education in different ways. The characteristics of each of the four ideal types imply contextual frames that condition unequal learning opportunities in sustainable food education. By identifying, scrutinizing, and accommodating to existing conflicts and related structures, educational policy makers and practicing teachers can increase opportunities for pupils to develop informed reasoning, regardless of their ideal type characteristics. © 2018 Scandinavian Journal of Educational Research

 • 129.
  Granbom, Ingrid
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Vi har nästan blivit för bra": lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 130.
  Granbom, Ingrid
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Children’s Transitions from Preschool to School2016In: NERA 2016, 9-11 march, Helsinki, Finland, 44th congress, 2016, 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This is an ongoing project where one community in Sweden, along with University West, are studying children's transitions between different school types. This school differs from others in the sense that different school types are placed in the same building. One of the aim is to promote cooperation between different school forms. In the first phase, children’s transition from preschool to preschool classes and to school was studied. The project is characterized by an attempt of deepening knowledge. The researches and the professionals have reflected upon children's transitions between preschool and preschool classes and the knowledge is based on current research and the teachers own experiences. The areas treated are routines for transitions, educational and social continuity, and opportunities for children to take part in and the transition between preschool and school. We have collected our data through a case study where one school is participating. The participating school has children from 3 years to 7 years. The investigation was formed as a research circle were some themes were discussed. The discussions were recorded and transcribed by the researchers. Benefits identified in the analysis is for example that most of the participating children know both the school environment and most of the teachers. This does not apply to all children, when some children are coming from other preschools when they start preschool class at age of six. It also emerges that the structure during handovers from preschool to preschool classes vary even if the community has some guidelines for how the information should be submitted. The professionals have different systems for educational documentation in the various school forms and documentation is not used in order to learn more about children’s learning processes. Focus of documentation in preschool is learning processes in which children participate. The information requested from school teachers however, concerns children’s social relations and information about children with special needs rather than knowledge about the learning processes in which children have participated. Even though teachers work in the same school, one conclusion in this study is that there are some discontinuity regarding for example tools for documentation, the process of children's learning, organization of groups and children's social relations. The study shows that children are quite used to participate and move between different groups before they start school. These transitions differ in many ways from the transition to preschool class and school and it is not considered when the teachers are planning the classes.

 • 131.
  Grankvist, Gunne
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Holmberg, Roger
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Coaching i det moderna arbetslivet2010In: Lärande i och för det nya arbetslivet / [ed] Lagrosen, Stefan, Lundh Snis, Ulrika, Nehls, Eddy, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1., p. 23-30Chapter in book (Other academic)
 • 132.
  Green, Sara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Carlander, Jessica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Förskollärares perspektiv på och arbete med flerspråkiga barns språkutveckling.: ”Vi är på en pedagogisk resa”2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den tidigare forskning som finns om flerspråkiga barns språkutveckling kan berikas. Vi valde därför att studera området för att synliggöra förskollärares åsikter och arbetssätt kring ämnet för att bidra till en fortsatt forskning om flerspråkiga barns utveckling av språk. Syfte: Syftet med föreliggande studie är att öka kunskap om hur förskollärare arbetar för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling. Metod: För att besvara forskningsfrågorna har vi valt att använda oss av intervjuer och observationer. Studien är av kvalitativ metod. Resultat: Förskollärarna visar i resultatet att viljan till att förbättra arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling finns där men att okunskapen om vilka metoder som ska tillämpas är ett problem. Resultatet visar även att det finns likheter och skillnader i förskollärarnas åsikter kring modersmålet och de metoder som tidigare forskning beskriver.

 • 133.
  Grim, Per-Henrik
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Fantasi och skapande i undervisningen2011In: Läraryrket: ett mångfacetterat uppdrag / [ed] Henry, Alastair, Gurdal, Sevtap, Asplund Carlsson, Maj, Lund: Studentlitteratur , 2011, 1, p. 85-107Chapter in book (Other academic)
 • 134.
  Gromova, Lydia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Språkutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen: En studie om andraspråksundervisning för vuxna studerande som läser svenska som andraspråk i kombination med yrkesämnen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Dagens ökande globalisering i samband med de senaste kraftiga migrationsströmmarna ställer nya krav på flexibilitet och snabba förändringar inom vuxenutbildningen för att anpassas till samhällets behov. Tidigare forskning har visat att det finns ett stort behov av vetenskapliga studier som behandlar vuxnas andraspråksinlärning då den innefattar fler aspekter än enbart vokabulär, uttal och förståelse för målspråkets grammatiska system. Vuxnas andraspråksinlärning kräver kunskap om de nya sätten för nyanlända att tänka och fungera i samhället och kommunicera med omgivningen i alla olika sammanhang vilket i sin tur synliggjort behovet av fungerande språkutvecklande arbetssätt utarbetade i samråd med både yrkeslärare och lärare i svenska som andraspråk.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur yrkeslärare inom vård och omsorg och lärare som jobbar på barnskötarprogrammet inom vuxenutbildningen tillsammans med lärare i svenska som andraspråk resonerar kring språkutveckling hos vuxna elever samt att synliggöra de språkutvecklande metoder och arbetssätt de nämnda lärarna ser som mest användbara att tillämpa i undervisningen av svenska som andraspråk. Ytterligare ett syfte med studien är att ta reda på hur informanterna beskriver ett samarbete mellan yrkeslärare och lärare i svenska som andraspråk på yrkesutbildningen.

  Metod: De metoder som använts i denna uppsats grundas på kvalitativ forskningsstrategi som innefattar semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer.

  Resultat: Studiens resultat visar att de intervjuade lärarna använder olika språkutvecklande arbetssätt i undervisningen för vuxna elever, såväl skriftliga som muntliga. Dessa kännetecknas dels av samstämmighet dels av skiftande synpunkter kring vissa undervisningsmoment. En del av informanterna fastslår vikten av elevernas modersmål för andraspråksutveckling och andra menar att eleverna enbart bör prata svenska på lektionen för att uppnå en resultatrik andraspråksutveckling. Samtidigt som samtliga lärarna betonar stöttningens roll i språkundervisningen är det bara en del av dem som stöttar eleverna i praktiska undervisningssituationer. Majoriteten av informanterna anser att ett samarbete mellan yrkes- och språklärare behöver systematiseras och kontinuerligt utvärderas men då krävs rektorns övergripande ansvar för det språkinriktade arbetet på yrkesutbildningen.

 • 135.
  Grundén, Kerstin
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  Arbetsintegrerat E-lärande vid länsstyrelsen: utvärdering av ett pilotprojekt avseende diarieföring i Diabas2003Report (Other academic)
 • 136.
  Grönlund, Emelie
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Vinqvist, Stephanie
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Vad är det som prasslar?": En kvalitativ studie om stressrelaterad psykisk ohälsa iarbetslivet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose and issues: The purpose of the study was to examine, from a salutogenic perspective, professionals' perceptions and work experiences of detecting early signals on stress in working life and how they can be managed. The questions to be answered are: I)What are the expressions of mental illness in working life today? II) How can the individual discover early warning signals on stress? III) What strategies can the individual apply to promote his/her ability to cope with stress? IV) What is considered to be a health promotionfor the different system levels? Methods: The study design is qualitative inspired by the phenomenographic approach. Semistructured interviews were used for collecting data. Results: Four main categories emerged - Borderless work, Early warning signals of stress, Managing stress, Working in a health promotion manner. Eight subcategories were found –An individualistic society, Demands and achievements, Underlying causes, An unsustainable situation, The individual's own choices, Individual- and group level, Organizational level and environmental- and societal level. Conclusion: Symptoms such as fatigue, anxious and insomnia are warning signals of stress. Working in a health promotion manner in early stages is a success factor mentioned by the respondents. It is important to be responsive to early symptoms and underlying causes, that is, to examine "what is the rustle".

 • 137.
  Gullberg, Karolina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Olausson, Annette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Mångfald och variation i elevers uppfattning av sagan2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:     Då skolan av tradition fokuserar mer på elevernas läs- och skrivförmåga än på deras förmåga att tala och lyssna anser vi att det är av vikt att verka även för dessa aspekter av lärande. Enligt styrdokumenten skall vi anpassa vår undervisning efter varje elevs individuella förutsättningar. En förutsättning för detta är att eleverna får möjlighet att uttrycka sig på varierade sätt.

   

  Syfte:              Vår avsikt är att undersöka hur olika elever kan uppfatta en text i en högläsningssituation. Då det finns olika sätt att uttrycka sig på bör eleverna få tillgång till varierade kommunikationsmedel. Vi använder oss av bild och samtal, då vi vill se om dessa uttryck har möjlighet att komplettera varandra och samtidigt kan fylla en egen funktion. Vi vill även se om eleverna visar några tecken på att lära av eller påverka varandra. I sammanhanget är det intressant att se hur eleverna ger uttryck för tidigare påverkan av könsmönster.

   

  Metod:            Vi har utfört en undersökning av kvalitativ art. Efter högläsning av en saga har eleverna fått ge uttryck för sin uppfattning i bild och samtal. I den påföljande analysen har vi tagit en hermeneutisk utgångspunkt då vi analyserat hur eleverna tolkat texten och vad som kan ha påverkat deras uppfattning.

   

  Resultat:         Eleverna visade en mångfald och variation i uppfattning av sagan och uttryckte även detta på olika sätt. Eleverna gav oss även prov på hur de genom interaktion och olika uttrycksmedel påverkar och/eller lär av varandra. Vi fick ökad förmåga att förstå och utveckla vårt elevperspektiv då vi fick inblick i elevernas egna perspektiv.

 • 138.
  Gustafsson, Anton
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lassbo, Göran
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Risenfors, Signild
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Have Computer - Will Travel: A Discourse Analysis of a 1:1 Initiative in Upper Secondary School.2014In: Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, E-ISSN 1877-0428, Vol. 141, no 0, p. 182-187Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the presented study is to investigate how teachers and students renegotiate their positions within a pedagogical discourse where problems and possibilities are manifested through the new artifact, the personal computer. The sample consists of teachers and students at an upper secondary school in Sweden where all students have been provided with a personal laptop by their school. Information has been collected by the use of semi-structured interviews. The analysis mainly draws on Laclau & Mouffe’s theories of how subjects create discourses through articulations and then investigate qualitative differences between interviewees. The results indicate that teachers actively include some specific meanings of the computer while others are excluded. A recurring feature of this was the conflict of old and new practices with the introduction such as the perceived conflict between computers and textbooks. This relation remained controversial among teachers. The students had to negotiate the teachers’ definition of the computer because of the power relations, even though they could account for a far wider and more reflexive stance towards the potential of the computer.

 • 139.
  Gustafsson, Sofie
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Kamperin Wallin, Niclas
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  "Går du till jobbet på morgonen har du ju ingen aning om vad som händer under dagen": Enhetschefers upplevelse av arbetsmiljön inom socialförvaltningen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to catch unit managers' experience of the working environment for workers within social services. Also, the aim of the study was to examine how come the number of sickness absence is high, and what it takes to improve the situation. The interest comes from the Swedish Work Environment Authority, who from the desire of the government regarding the high amount of sickness absence, designed work environment regulations. The sample group of the study have been unit managers from social service, in the areas of care and support and support and services for the disabled. The methodology of the study has been qualitative, with an inspiration of a phenomenological approach. The empirical data collected, consist of 10 recorded semi-structured interviews. The questions have been open to capture respondents' personal experiences and thoughts. The interviews have been transcribed and analyzed, and finally resulted in four themes; Demands and decisions, the weight of unit managers, learning and private life.

  The study results in that high workload in social management is a fact. Demands varies between every patient, and the workers experiences the demands differently. The workload is high for the unit managers as well. Which results in that the unit managers can't be as supporting as desired. Learning is shown in thus study to be an important aspect to handle the work and its duties. Something that all the unit managers experiences to be a contributing factor of the sickness absence, is the private life of the workers which is located outside of the work environment.

 • 140.
  Haag, Eva
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sjögren, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sociala möten2011In: Läraryrket: ett mångfacetterat uppdrag / [ed] Henry, Alastair, Gurdal, Sevtap, Asplund Carlsson, Maj, Lund: Studentlitteratur , 2011, 1, p. 51-64Chapter in book (Other academic)
 • 141.
  Haag, Eva-Lena
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Genus och queer2011In: Läraryrket: ett mångfacetterat uppdrag / [ed] Henry, Alastair, Gurdal, Sevtap, Asplund Carlsson, Maj, Lund: Studentlitteratur , 2011, 1, p. 137-151Chapter in book (Other academic)
 • 142.
  Haag, Eva-Lena
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Risenfors, Signild
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Jämställda på egna villkor2008In: I & M: invandrare och minoriteter, ISSN 1404-6857, Vol. 35, no 1, p. 17-20Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 143.
  Halawi, Nada
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Mårtensson Harfacha, Rosita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Flickor i en mångkulturell skola2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The main purpose of our study is to try to give an idea of what a multicultural school is and what difficulties girls find with Swedish as a second language. We are at the end of our teacher education, which means that in a few months, we will be responsible for creating environments that are conducive to the students and to ensure that opportunities that allow the students to develop exist. We are aware that in a multicultural school that we no have in Sweden there has been some discussion regarding the Swedish language, which can be interpreted as the Swedish language being at a disadvantage with the students because of all the integration that occurs in schools and the lack of knowledge regarding the different cultural backgrounds. To get this knowledge we had to seek more knowledge on the subject

 • 144.
  Halvarsson, Christina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sjögren, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Läsförståelse2011In: Läraryrket: ett mångfacetterat uppdrag / [ed] Henry, Alastair, Gurdal, Sevtap, Asplund Carlsson, Maj, Lund: Studentlitteratur , 2011, 1, p. 109-121Chapter in book (Other academic)
 • 145.
  Hansen Orwehag, Monica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lindström, Ann-Charlotte
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Advanced Nursing.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  The undergraduate thesis in academic professional education (teachers, nurses and social workers): A study of supervisors’ and examiners’ perspectives2009In: Literacy as Worldmaking, 2009Conference paper (Other academic)
 • 146.
  Hansson, Josefine
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Mahrs, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Barns relation med vuxenvärlden: en kvantitativ studie om hur barn vill möta myndigheter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis exceed from the United Nations convention on the rights of the child, which implies children's right to freedom of information, freedom of speech and opinion. Furthermore, the estimated number of children who might be in danger of some sort is according to previous research substantial. Therefore, our study investigates how children in grade 6 in Sweden want to take contact with an administrative authority or another public institution through a quantitative study that is based in a questionnaire.

  Trust is key determinant in whether individuals choose to take contact with a public institution and administrative authorities. Therefore this study examines the informants' trust in public institutions in accordance with Giddens theory of trust.

  83 informants from grade 6 participated in this research and these children where from 6 different schools situated in the midst of Sweden.

  The results from this research showed that our informants' have fundamental conditions for taking contact with a public institution and administrative authorities if they are in need for help. They have access to several different communication technologies and are often members of social media websites and apps. They also express a trust toward the public institutions and administrative authorities, but even though they primarily want to take contact with their parents if the feel sad, angry or scared. In a situation where they cannot take contact with family or friends, the majority of the informants choose the option of calling a public institution and administrative authorities.

 • 147.
  Hasani, Xhavid
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Hasani, Mihane
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Lärares uppfattningar om studiehandledning på modersmål: en kvalitativ intervjustudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyze a subject teacher's perception of importance of tutoring in mother tongue in the work on language and knowledge of pupils who have a mother tongue other than Swedish. We have chosen a qualitative study consists of twelve interviews with subject teachers with different experiences from different schools in the municipality.The study shows that teacher' perceptions about the study on the native language proving the current research on work and knowledge of the study of language. The results on the basis of the study show that teachers' perceptions are that access to study in the mother tongue is important for newly arrived students should be able to understand and follow the teaching and give students the opportunity for deeper learning and safety.Despite this lack of time for collaboration, joint planning and dialogue between teacher and student counselors. The informants confirm the importance of an organization at the principal level providing guidance counseling opportunities for progress.

 • 148.
  Hattinger, Monika
  University West, Department of Engineering Science, Division of Manufacturing Processes.
  Organizational e-learning readiness for technology enhanced competence initiatives in the manufacturing industry2015In: Global e-learning / [ed] Landeta Etxeberria, Ana, Madrid: Udima , 2015, 2Chapter in book (Other academic)
 • 149.
  Hattinger, Monika
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science, Division for Mechanical Engineering.
  Organizational E-learning Readiness for Technology Enhanced Competence initiatives in the Manufacturing Industry2014In: The International Conference on E-Learning in the Workplace Conference Proceedings, 2014, p. 1-7Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The manufacturing industry constantly strive to develop the competencies of their expert production engineers in order to achieve and maintain a competitive advantage. Research shows that the absorptive capacity of a firm is central in order to reach such a goal. The absorptive capacity of a firm is their ability to recognize the value of new external information, assimilate it, and apply it to commercial ends, and thereby exploit the conditions for innovation. In this paper we explore the rationales of organizations in the manufacturing industry for taking part in technology-enhanced competence development projects in collaboration with universities. Through interviews with key informants in 15 manufacturing industries we study the capabilities that organizations’ need for participation in e-learning initiatives. We present a framework for technology enhanced learning readiness comprised of awareness, e-learning maturity, dynamic capability and co-creativity.

 • 150.
  Hattinger, Monika
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Production System.
  Norström, Livia
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Unpacking Social Media to explore professionals work practice2016In: Proceedings of IRIS39, Information Systems Research Seminar in Scandinavia, Ljungskile, August 7-10, 2016 / [ed] Pareto, Lena, Svensson, Lars, Lundin, Johan, Lundh Snis, Ulrika Lundh Snis, 2016, p. 1-14Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Organizations are inspired by the massive social media use in the private domain and try to filter interactions and knowledge sharing in socialmedia also for professional purposes. Even if the interest in social media isstrong in the private domain, the use is far less widespread in organizations. The trajectory of traditional information spread through web platforms into use of new and open social media platforms stresses organization's and professionals to enrich user-generated content and take part in and enhance social networking. This study explore how social media is used in organizations and how professionals´ practice is challenged by use of social media of reaching out, sharing knowledge and interaction with target groups. Through illustration of two research cases; municipality-citizens' interactions and university-industry collaborations, three affordances of social media practice are emerging; incentives, perceptions and openness, where social media is constituted as the boundary object

1234567 101 - 150 of 365
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf