Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 11178
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  af Geijerstam, Emelie
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Wedenberg, Emelie
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Menyers effektivitet och användbarhet på webben2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today's society, everything is expected proceed quickly, easily and smoothly. This also applies to websites on the Internet. When you visit a website, you want thewebsite to be easily accessible and you also want to find what you are looking for quickly. It is therefore important that the menu is easy to navigate. The menu is very important for the experience of the website, as you use the menu to navigate through the website. The menu will guide users through the website, will help them plan their actions, will determine where they are and will help them find their way back if they would get lost.In this study, we have created and designed a website with menus of four different types. Our study is based on a number of theories about cognition, perception,usability and effectivity together with theories about how to create a good menu. We will use these theories in our study to determine which of the menus is the most effective. To find out which menu is the most effective, test participants were asked to conduct a usability test. During the usability test, we tested the effectivity of themenus by measuring the amount of time required by the test participants to perform different tasks, as well as how many clicks were required and how frustrated the test participants became. Then, we compared how the different menus performed inrelation to each other. The test participants were also asked to respond to aquestionnaire where they subjectively described their thoughts on the menus.Our results from this study can be used as guidelines when choosing which type of menu to use on a website, where navigation is expected to be as effective as possible.Our results show that the horizontal menu is the most effective one of the different menus we have tested. However, which menu is the most effective in a given situation or on a given website depends on many factors, and thus, the horizontal menu is not always preferable to use on every website.

 • 102.
  Afroz, B.
  et al.
  Karlstad University, Division of Public Health Sciences.
  Moniruzzaman, S.
  Karlstad University, Division of Public Health Sciences.
  Stark Ekman, Diana
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Andersson, R.
  Karlstad University, Division of Public Health Sciences.
  The impact of economic crisis on injury mortality: The case of the 'Asian crisis'2012In: Public Health, ISSN 0033-3506, E-ISSN 1476-5616, Vol. 126, no 10, p. 836-838Article in journal (Refereed)
 • 103.
  Agaoglu, Irem
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Musik i språkutvecklingen: Hur används den av förskollärare?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det arbetet bygger på är att förskollärare kan dra fördel av det musikaliska arbetet på förskolan för att främja barns språkutveckling. Jederlund (2011) lyfter fram att det finns samband mellan musik och språkande då språket till stor del består av rytm och takt.   

  Syfte: Studiens ändamål är att ta reda på hur förskollärare arbetar med musik i språkutvecklande syfte.  

  Metod: Denna del består av hur det empiriska materialet samlades in och arbetets tillvägagångssätt. Alltså det empiriska materialet av semistrukturerade intervjuer med nio förskollärares tankar på arbetet med musik.   

  Resultat: Resultaten av studien visar vilka förutsättningar och kunskaper som krävs och vilken syn och betydelse pedagogernas egna musikaliska kompetenser har för att musiken ska upplevas som givande för språkutvecklingen för barn i förskolan. Svaren från respondenterna är uppdelade i åtta kategorier: förskollärares kunskaper om musik i språkutvecklande syfte, förskollärarnas arbete med språkutveckling och med musik, syftet med musikaktiviteterna, arbetet med musik i språkutvecklande syfte, musik för att främja barns språk, förskollärarnas förutsättningar och verktyg för arbete med musik och språk, förskollärarnas önskningar för fortsatt arbete inom ämnet och har respondenternas användande av musik i språkutvecklingen förändrats?  

 • 104.
  Agardsson, Edvin
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mechanical Engineering and Natural Sciences.
  Leijer, Malin
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mechanical Engineering and Natural Sciences.
  Verktyg för identifiering av tidsåtgång för materialhantering2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Autoliv Sverige AB är ett företag som ligger i Vårgårda och tillverkar airbagar, gasgeneratorer samt elektronik till radarsystem. I framtiden finns planer för att expandera produktionen men i dagsläget vet företaget inte hur mycket resurser som går åt för materialflödet till de olika produktionslinorna. För att ta reda på hur mycket personella resurser som behövs både i befintligt materialflöde och i framtida produktionslinor vill företaget undersöka systemet som matar fram material till produktionen. För att ta fram ett verktyg som gör detta används aktionsforskning som huvudmetodik. Aktionsforskning utgör en iterativ process som består av observationer, framtagning av lösningsförslag och utvärdering av lösningsförslag. Observationerna genomfördes i samband med datainsamlingen där Kanbanrundan undersöktes, definierades och mätetal togs fram. Detta för att få en grundförståelse för vad innehållet i verktyget skulle vara.Nästa steg i processen var framtagning av lösningförslag, vilka skapades med hjälp av benchmarking av interna dokument och informationen som samlats från observationerna. En konceptmodell per person skapades och ett koncept valdes sedan ut som utgångspunkt för fortsatt utveckling av verktyget. Modellen blev sedan granskad respektive förbättrad av medlemmarna och handledaren på företaget i en iterativ process.När modellen ansågs klar verifierades det mot verkligheten och den insamlade datan. Verktyget validerades sedan genom att en anställd på Logistikavdelningen fick testa det. Utöver utvecklandet av verktyget och insamlingen av datan utfördes en benchmarking både internt på företaget och externt på ett annat företag för att studera olika materialhanteringsprocesser.I analysen diskuterades för- och nackdelar med olika val och iakttagelser som gjorts, både i arbetssättet för detta examensarbete och dess olika delar men också för materialhanterarens arbetssätt och instruktioner. Resultatet av arbetet blev ett verktyg som uppfyller de krav som formulerades i början av arbetet. Utöver verktyget upptäcktes även ett flertal förbättringsmöjligheter kring materialflödet och produktionen.

 • 105.
  Agatity, Szimona
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Alagic, Amra
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Sambandet mellan friskvårdsbidrag, motivation och prestation: En studie gjord vid ett universitet i Västra Götalands region2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We have studied the perceived connection between health care benefits, motivation and performance. The purpose of this study was to examine if there is a relationship between the use of health care benefits, motivation and performance.

  The basis of this essay, which is a part of the Human resource costing and accounting program at University West, is a survey that was sent to staff members at a university in Västra Götaland. The method that we chose to work with was a qualitative method, which means that we tried to understand the recipients' answers and interpret them.

  150 employees were randomly selected to take part in our study, the purpose was to see if our preconceptions regarding motivation and health care benefits were true.

  In the theory portion of our essay we presented a variation of theories regarding motivation, e.g. Herzberg theory (1966) and Maslows theory (1987). We also included different studies that had been done in various countries to help us interpret the results.

  The results portion of this essay is a summary of the answers that we got in our surveys. The recipients of the surveys stated that they believe that there is a relationship between the use of health care benefits, motivation and performance. Several respondents thought that the use of health care benefits affected their motivation and performance. Although the respondents stated that they would have liked to see the employer send out more information about this. We have a few recommendations to the employer regarding what they can do to increase the participation in health promotion.

 • 106.
  Agell, Ulrica
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mechanical Engineering and Natural Sciences.
  Robotmanipulering med Leap Motion: För små och medelstora företag2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  On-line programming of industrial robots is time consuming and requires experience in robot programming. Due to this fact, small and medium sized enterprises are reserved about the implementation of robots in production. Ongoing research in the field is focused on finding more intuitive interfaces and methods for programming to make the interaction with robots more natural and intuitive. This master thesis presents a method for manipulation of industrial robots utilizing an external device other than the traditional teach pendant. The base of the method is a PC application which handles the program logic and the communication between an external device and an ABB robot. The program logic is designed to be modular in order to allow customization of the method, both in terms of its functions and the type of external device that is used for the method.

  Since gestures are one of the most common forms of communication between humans, it is interesting to investigate gestures for the purpose to make manipulation of industrial robots more intuitive. Therefore, a Leap Motion controller is presented as an example of an external device which could be used as an alternative to the teach pendant. The Leap Motion controller is specialised on hand and finger position tracking with both good absolute accuracy and precision. Further, its associated Software Development Kit (SDK) has the capabilities which are required to enable implementation of a teach pendants most fundamental functionalities. Results obtained by a user test show that the developed application is both easy and fast to use but has poor robustness.

 • 107.
  Agerskog, Robert
  et al.
  University West, Department of Nursing.
  Sundén, Anders
  University West, Department of Nursing.
  Omvårdnad till patient med hjärtsvikt: sjuksköterskans pedagogiska funktion2002Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 108.
  Agestad, Emma
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Lindgren, Mia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Kan kreativitet manipuleras?: En experimentell studie om hur prestationskrav under tidspress påverkar kreativiteten2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Creativity is a popular term that frequently occurs in the working life. Despite its popularity, the possibility to be creative varies a lot between work places, and many employees feel that they do not have a creative outlet in their work role. The purpose of the present study was to examine how different conditions could affect creativity. The two questions that this study intended to answer was: a) Can individuals' creative performance be manipulated by performance requirements during explicit time constraint? b) Can individuals' self-rated creativity be manipulated by performance requirements during explicit time constraint? An experimental study was conducted with a total of 89 participants randomly distributed into two groups. Experimental group 1 had a total of 47 participants, of which 23 women (48.9%) and Experimental group 2 had a total of 42 participants, of which 15 women (35.7%). The experiments were conducted individually with one participant at a time. The measuring instruments used were Guilford's (1967) Alternative Uses Task to measure creativity and Mini-IPIP6 to control for personality. The current item used in Alternative Uses Task was a coffee mug that the participants were assigned to write down as many alternative uses for as possible. Experimental group 1 had a performance requirement to write down a minimum of 15 alternative uses and an explicit time constraint. Experimental group 2 did the same task, but without performance requirement and no explicit time constraint. The collected data was analysed with IBM SPSS and the tools used for the analyses was Pearson's correlation (r), independent t-test and Repeated Measures ANOVA. The results showed a) that Experimental group 1 produced a higher number of creative ideas than Experimental group 2, but that Experimental group 2 had a significantly higher creative quality on their ideas than Experimental group 1. Further the results showed b) that it was not possible to manipulate the self-rated creativity when the personality trait Openness was controlled for.

 • 109.
  Aghaee, Naghmeh
  et al.
  Stockholm Univ, Stockholm.
  Jobe, William
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Karunaratne, Thashme
  Stockholm University, Sweden.
  Smedberg, Åsa
  Stockholm University, Sweden.
  Hansson, Henrik
  Stockholm University, Sweden.
  Tedre, Matti
  Stockholm University, Sweden.
  Interaction Gaps in PhD Education and ICT as a Way Forward: Results from a Study in Sweden2016In: International Review of Research in Open and Distance Learning, ISSN 1492-3831, E-ISSN 1492-3831, Vol. 17, no 3, p. 360-383Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many research studies have highlighted the low completion rate and slow progress in PhD education. Universities strive to improve throughput and quality in their PhD education programs. In this study, the perceived problems of PhD education are investigated from PhD students' points of view, and how an Information and Communication Technology Support System (ICTSS) may alleviate these problems. Data were collected through an online open questionnaire sent to the PhD students at the Department of (the institution's name has been removed during the double-blind review) with a 59% response rate. The results revealed a number of problems in the PhD education and highlighted how online technology can support PhD education and facilitate interaction and communication, affect the PhD students' satisfaction, and have positive impacts on PhD students' stress. A system was prototyped, in order to facilitate different types of online interaction through accessing a set of online and structured resources and specific communication channels. Although the number of informants was not large, the result of the study provided some rudimentary ideas that refer to interaction problems and how an online ICTSS may facilitate PhD education by providing distance and collaborative learning, and PhD students' self-managed communication.

 • 110.
  Aghaee, Naghmeh
  et al.
  Stockholm University.
  Karunaratne, Thashmee
  Stockholm University.
  Smedberg, Åsa
  Stockholm University.
  Jobe, William
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Communication and Collaboration Gaps among PhD Students and ICT as a Way Forward: Results from a Study in Sweden2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The low completion rate and slow progress in PhD education have been highlighted in many studies. However, the interaction problems and communication gaps that PhD students encounter make this attempt even more challenging. The aim of this study is to investigate the peer interaction problems and ICT based solutions from PhD students’ perspectives. The data collection method was an online questionnaire and in-depth interviews were used to follow up. The target group for the survey was the PhD students in Computer Science at Stockholm University. The total number of respondents for the survey was 53 PhD students and eleven randomly selected PhD students for the interviews. The results reflected a lack of peer interaction as an important issue in the perspective of the students. Based on this, the study showed several ICT solutions that have the potential to reduce the interaction problems and thereby improve PhD students’ collaborative learning and research quality.

 • 111.
  Agic, Adnan
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing.
  Analysis of entry phase in intermittent machining2018Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Cutting forces and vibrations are essential parameters in the assessment of a cutting process. As the energy consumption in the machining process is directly affected by the magnitude of the cutting forces it is of vital importance to design cutting edges and select process conditions that will maintain high tool performance through reduced energy consumption. The vibrations are often the cause of poor results in terms of accuracy, low reliability due to sudden failures and bad environmental conditions caused by noise. The goal of this work is to find out how the cutting edge and cutting conditions affect the entry conditions of the machining operation. This is done utilizing experimental methods and appropriate theoretical approaches applied to the cutting forces and vibrations. The research was carried out through three main studies beginning with a force build-up analysis of the cutting edge entry into the workpiece in intermittent turning. This was followed by a second study, concentrated on modelling of the entry phase which has been explored through experiments and theory developed in the first study. The third part was focused on the influence of the radial depth of cut upon the entry of cutting edge into the workpiece in a face milling application. The methodology for the identification of unfavourable cutting conditions is also explained herein. Important insights into the force build-up process help addressing the correlation between the cutting geometries and the rise time of the cutting force. The influence of the nose radius for a given cutting tool and workpiece configuration during the initial entry is revealed. The critical angle i.e. the position of the face milling cutter that results in unfavourable entry conditions has been explained emphasizing the importance of the selection of cutting conditions. Finally, the theoretical methods utilized for the evaluation of the role of cutting edge geometry within entry phase dynamics has been explored. This has revealed the trends that are of interest for selection of cutting conditions and cutting edge design.

 • 112.
  Agic, Adnan
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing.
  Edge Geometry Effects on Entry Phase by Forces and Vibrations2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Intermittent machining is in general strongly related to the large impacts in the entry phase and related vibrations. The influence of the impact forces and vibrations on the cutting process is dependent on workpiece material, structural properties of the tool-workpiece system, cutting edge geometries and cutting parameters. Cutting forces adopt generally a periodic behaviour that gives rise to forced vibrations. In addition, self-induced vibrations may arise because of lowrigidity and insufficient damping in the tool-workpiece system at specific cutting parameters. The ability of the cutting tool to carry the loads during the entry phase and minimize the vibrations is often the key parameter for an effective machining operation.This research work is based on the experiments, analytical studies and modelling. It was carried out through six main studies beginning with a force build-up analysis of the cutting edge entry into the workpiece in intermittent turning. This was followed by a second study, concentrated on modelling of the entry phase which has partly been explored through experiments and theory developed in the first study.

  The third part was focused on the influence of the radial depth of cut upon the entry of the cutting edge into the workpiece in a face milling application. The methodology for the identification of unfavourable radial depth of cut is also addressed herein. Next, effects of the cutting edge on the vibrations in an end milling application were investigated. This study was related to a contouring operation with the maximum chip thickness in the entry phase when machining steel, ISO P material.

  The results of this work provide some general recommendations when milling this type of workpiece material. After that, the focus was set on the dynamic cutting forces in milling. The force developments over a tooth engagement in milling showed to be strongly dependent on the cutting edge geometry. A significant difference between highly positive versus highly negative geometry was found.

  The implication of this phenomena on the stress state in the cutting edge and some practical issues were analysed. Finally, the role of the helix angle on the dynamic response of a workpiece was investigated. The modelling technique using force simulation and computation of the dynamic response by means of modal analysis was presented. Extensive experimental work was conducted to compare the modelling and experimentally obtained results. The modelling results showed a similar trend as the experimental results. The influence of helix angle on the cutting forces and the dynamic response was explained in detail.The research conducted in this work contributes to the deeper understanding of the influence of the cutting edge geometry and the cutting parameters on the force build up process during the entry phase. The presented studies investigate the force magnitudes, force rates and dynamic behaviour of the tools and workpieces when machining at the challenging entry conditions. The methodologies applied are focused on the physical quantities as forces and vibrations rather than the experimental studies that evaluate tool life. The methods and results of the research work are of great interest for the design of the cutting tools and optimization of the cutting processes.

 • 113.
  Agic, Adnan
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing. Seco Tools, Fagersta, Sweden.
  Eynian, Mahdi
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing.
  Hägglund, S.
  Seco Tools, Fagersta, Sweden.
  Ståhl, Jan-Eric
  Lund University, Production and Materials Engineering, Lund, Sweden.
  Beno, Tomas
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing.
  Influence of radial depth of cut on dynamics of face milling application2016In: The 7th International Swedish Production Symposium, SPS16, Conference Proceedings: 25th – 27th of October 2016, Lund: Swedish Production Academy , 2016, p. 1-9Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The choice of milling cutter geometry and appropriate cutting data for certain milling application is of vital importance for successful machining results. Unfavourable selection of cutting conditions might give rise to high load impacts that cause severe cutting edge damage. The radial depth of cut in combination with milling cutter geometry might under some circumstances give unfavourable entry conditions in terms of cutting forces and vibration amplitudes. This phenomenon originates from the geometrical features that affect the rise time of the cutting edge engagement into work piece at different radial depths of cut. As the radial depth of cut is often an important parameter, particularly when machining difficult to cut materials, it is important to explore the driving mechanism behind vibrations generation. In this study, acceleration of the work piece is measured for different radial depths of cut and cutting edge geometries. The influence of the radial depth of cut on the dynamical behaviour is evaluated in time and frequency domains. The results for different radial depths of cut and cutting geometries are quantified using root mean square value of acceleration. The outcome of this research study can be used both for the better cutting data recommendations and improved tool design.

 • 114.
  Agic, Adnan
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing.
  Eynian, Mahdi
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing.
  Hägglund, S.
  Seco Tools, Fagersta, Sweden.
  Ståhl, J-E
  Lund University ,Production and Materials Engineering, Lund Sweden.
  Beno, Tomas
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing.
  Influence of radial depth of cut on entry conditions and dynamics in face milling application2017In: Journal of Superhard Materials, ISSN 1063-4576, Vol. 39, no 4, p. 259-270Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The choice of milling cutter geometry and appropriate cutting data for certain milling application is of vital importance for successful machining results. Unfavorable selection of cutting conditions might give rise to high load impacts that cause severe cutting edge damage. Under some circumstances the radial depth of cut in combination with milling cutter geometry might give unfavorable entry conditions in terms of cutting forces and vibration amplitudes. This phenomenon is originated from the geometrical features that affect the rise time of the cutting edge engagement into workpiece at different radial depths of cut. As the radial depth of cut is often an important parameter, particularly when machining difficult-to-cut materials, it is important to explore the driving mechanism behind vibrations generation. In this study, acceleration of the workpiece is measured for different radial depths of cut and cutting edge geometries. The influence of the radial depth of cut on the dynamical behavior is evaluated in time and frequency domains. The results for different radial depths of cut and cutting geometries are quantified using the root mean square value of acceleration. The outcome of this research study can be used both for the better cutting data recommendations and improved tool design.

 • 115.
  Agic, Adnan
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing. Seco Tools, Fagersta, Sweden.
  Eynian, Mahdi
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing.
  Ståhl, J. -E
  Lund University, Production and Materials Engineering, Lund, Sweden.
  Beno, Tomas
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing.
  Experimental analysis of cutting edge effects on vibrations in end milling2019In: CIRP - Journal of Manufacturing Science and Technology, ISSN 1755-5817, E-ISSN 1878-0016, Vol. 24, p. 66-74Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The ability to minimize vibrations in milling by the selection of cutting edge geometry and appropriate cutting conditions is an important asset in the optimization of the cutting process. This paper presents a measurement method and a signal processing technique to characterize and quantify the magnitude of the vibrations in an end milling application. Developed methods are then used to investigate the effects of various cutting edge geometries on vibrations in end milling. The experiments are carried out with five cutting edge geometries that are frequently used in machining industry for a wide range of milling applications. The results show that a modest protection chamfer combined with a relatively high rake angle has, for the most of cutting conditions, a reducing effect on vibration magnitudes. Furthermore, dynamics of a highly positive versus a highly negative cutting geometry is explored in time domain and its dependency on cutting conditions is presented. The results give concrete indications about the most optimal cutting edge geometry and cutting conditions in terms of dynamic behavior of the tool.

 • 116.
  Agic, Adnan
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing. Seco Tools, Fagersta, Sweden.
  Eynian, Mahdi
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing.
  Ståhl, Jan Erik
  Lund University, Production and Materials Engineering, Lund, Sweden.
  Beno, Tomas
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing.
  Dynamic effects on cutting forces with highly positive versus highly negative cutting edge geometries2019In: International Journal on Interactive Design and Manufacturing, ISSN 1955-2513, E-ISSN 1955-2505, Vol. 13, no 2, p. 557-565Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Understanding the influence of the cutting edge geometry on the development of cutting forces during the milling process is of high importance in order to predict the mechanical loads on the cutting edge as well as the dynamic behavior on the milling tool. The work conducted in this study involves the force development over the entire engagement of a flute in milling, from peak force during the entry phase until the exit phase. The results show a significant difference in the behavior of the cutting process for a highly positive versus a highly negative cutting edge geometry. The negative edge geometry gives rise to larger force magnitudes and very similar developments of the tangential and radial cutting force. The positive cutting edge geometry produces considerably different developments of the tangential and radial cutting force. In case of positive cutting edge geometry, the radial cutting force increases while the uncut chip thickness decreases directly after the entry phase; reaching the peak value after a certain delay. The radial force fluctuation is significantly higher for the positive cutting edge geometry. The understanding of such behavior is important for modelling of the milling process, the design of the cutting edge and the interactive design of digital applications for the selection of the cutting parameters.

 • 117.
  Agic, Adnan
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing. Seco Tools AB,Fagersta, Sweden.
  Gutnichenko, Oleksandr
  Division of Production and Materials Engineering, Lund University, Sweden.
  Eynian, Mahdi
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing.
  Ståhl, Jan-Eric
  Division of Production and Materials Engineering, Lund University, Sweden.
  Influence of cutting edge geometry on force build-up process in intermittent turning2016In: Procedia CIRP, ISSN 2212-8271, E-ISSN 2212-8271, Vol. 46, p. 364-367Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the intermittent turning and milling processes, during the entry phase the cutting edges are subjected to high impact loads that can give rise to dynamical and strength issues which in general cause tool life reduction. In this study the effect of geometrical features of the cutting tool on the force generation during the entry phase is investigated. Cutting forces are measured by a stiff dynamometer at a high sampling frequency. In addition, the chip load area is analyzed and related to the measured cutting force. The results show that micro-geometrical features, in particular the protection chamfer, significantly affect the force generation during the entry phase.

 • 118.
  Agnholm, Catarina
  et al.
  University West, Department of Studies of Work, Economics and Health.
  Moberg, Malin
  University West, Department of Studies of Work, Economics and Health.
  Sandsttröm, Madeleine
  University West, Department of Studies of Work, Economics and Health.
  Värdering av tillgångar vid konkurs: På vilket sätt skiljer sig konkursförvaltarens värdering av ett företags tillgångar i konkursbouppteckningen jämfört med bolagets sista årsbokslut?2003Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 119.
  Agrell, Per Sigurd
  Strömstad Akademi.
  Djurö: dynamik och dvala2011In: Inre och yttre verklighet / [ed] Aadu Ott, Anders Steene och Gunnar Windahl, Strömstad: Strömstad Akademi , 2011, p. 81-96Chapter in book (Other academic)
 • 120.
  Agrell, Per Sigurd
  Strömstad Akademi.
  Ett systemvetenskapligt manifest2012In: Bredd och djup: Strömstad akademi presenterar sig / [ed] Gunnar Windahl, Strömstad: Strömstad Akademi , 2012, p. 35-37Chapter in book (Other academic)
 • 121.
  Agrell, Per Sigurd
  Strömstad Akademi.
  Lobbyism som risk2010In: Strömstad akademi: Vision och verklighet : Antologi 2010 / [ed] Aadu Ott & Carl E. Olivestam, Strömstad: Strömstad Akademi , 2010, p. 67-74Chapter in book (Other academic)
 • 122.
  Agrell, Per Sigurd
  et al.
  Strömstad Akademi.
  Unckan, Baris
  Strömstad Akademi.
  The Major Risk2014In: Vår bättre framtid / [ed] Gunnar Windahl, Aadu Ott och Lars Broman, Strömstad: Strömstad Akademi , 2014, p. 5-10Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  A series of cognitive mapping exercises were produced in order to create an overview of global international risks and to have an at least intuitive help in setting priorities. The initial chaotic impression persisted all through this process and that was a result in itself. Combinations of risk factor appeared as the really notable risks and a few of those wereextracted. Recalling that risk developments not all follow linear or smooth trends, but jump,gave an additional alarm to the impression of an earth in a so far underestimated crisis.Time factors remain to be analyzed but it is already clear that there is more of an urgency thanthe well-known laws of entropy indicates. The current piecewise studies of risks and trends donot face that responsibility though, neither for the people nor for the administrations. Anethical perspective is also offered in this article: Will our serious alert do more good than harm? Who will benefit from the knowledge exposed of the weaknesses of our world?

 • 123.
  Aguilar Gómez, Raquel
  University West, Department of Engineering Science, Division of Automation Systems.
  Investigation of a Flexible Manufacturing Scenario for Production Systems: Case study: GKN Aerospace Company2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nowadays the globalization of the market has a direct impact to the companies. On one hand, gives them the opportunity to spread their business but on the other hand increases the competition and the efforts to succeed. This project is pursuing to investigate and design a system capable to take upon and optimize the production within functional shops by in-troducing automation. Although the system it would be a standard solution for the functional shops, a case study for GKN Aerospace Company with its specifications has been carried out. The task become trickier due to the aeronautic sector requires a lot of work and effort to produce their products. The items and materials are expensive as well as the processes and treatments thus the introduction of automation is quite complex. This case study has accom-plished a research through the concepts and options to introduce automation within this production process. Taking under consideration the costs and efforts that would demand the investment for automation, the project propose a new and innovative manufacturing system "Move & Play", suitable with the features and requirements GKN Aerospace Company may need.The system proposed has been designed regarding to features such as movability, modularity and flexibility. These features have been considered essentials in order to make the system worth it and cost effective. The job-shop approach that the company use in its production contemplate the continuous change of products and introduction of new ones. Hence, the idea is to use the "Move & Play" system when it is required along the production. As a consequence, this system will create a "local product flow" along that point in the production that will organize the rest of the production or "global flow". Moreover it is expected to apply the concept of "plug-in" the processes that the system need at each time and therefore give flexibility to the system. With that purposes, the work has studied three different designs of the "Move & Play" system. Each design have considered different aspects and disposition. These designs have been compared according with criteria such as geometrical, the capacity and investment needed and the cycle time spent. Finally a conclusion on which design is the most suitable has been stated as well as a future work to continue with the work has been proposed.

 • 124.
  Aguilar, Ximena
  et al.
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science.
  Jason, Daria
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science.
  Nätplan för fördelningsstationen TT7142 Ånimskog: Vattenfall Eldistribution AB2004Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 125.
  Agus, Claudio
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Svensson, Lukas
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Vilka egenskaper påverkar slutpriserna på bostadsrätter i centrala Göteborg?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyze different condominium characteristics and to find out how much they affect the prices of condominiums located in the central areas of Gothenburg. A hedonic pricing model and several regression analyzes have been used to find the results. Information from 332 sold condominiums from 18-02-2015 to 18-05-2015 has been used in the calculations, grouped into different variables. The various independent variables as living space, fees and location explains the dependent variable that is the final price of condominiums. A shorter time interval has been used to minimize price impact from macroeconomic factors such as inflation, interest rates and economic forecasts. Four different parish areas have been explored: Johanneberg, Vasa, Annedal and Domkyrkan. The information about the condominiums sold was retrieved from värderingsdata.se. The results showed that the size, fees, balcony, floor and age influence the prices. The size indicated the absolute greatest impact on prices.

 • 126.
  Ahl, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Holm, Elisabeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Vad styr barnens val av litteratur?: en undersökning om flickors och pojkars val av skönlitteratur sett ur ett genusperspektiv2006Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Enligt forskning så har flickors och pojkars läsning minskat kraftigt de senaste åren. Genom läsningen förstärks språk och läsförståelsen som i sin tur påverkar synen på omvärlden. Det är viktigt att ta reda på vad som intresserar flickor och pojkar för att öka intresset för läsning. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar flickors och pojkars val av skönlitteratur och om det finns några skillnader eller likheter mellan flickors och pojkars val. Vår empiriska undersökning innefattar intervjuer med halvstrukturerade frågor i skolmiljö. Vi har fått en inblick i flickors och pojkars val av skönlitteratur. Vi har sett att det finns en viss skillnad mellan könen vid bokvalet, där intresset kan styra. Vid undersökningen framkom också att social miljö, utbud av böcker och kamrater påverkar bokvalet. Vårt resultat har också visat att föräldrar har en oerhört viktig roll för att väcka flickors och pojkars läslust.

 • 127.
  Ahlberg, Miina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Persson, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hbtq-perspektiv inom socialtjänsten: Bemötande och inklusion2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Our study aims to problematize and examine how social workers perceive social service treatment of clients who identify them self as LGBTQ. We have chosen to analyze the social workers´ answers based on a norm-critical and social constructivist perspective. The study is based on five interviews with employees working in social services with different target groups. We have examined how they relate to LGBTQ issues arising at work. We also explored whether social workers acquired a LGBTQ perspective and norm-critical approach through their initial training and any further training through their employment. The social workers emphasize that it is very important to treat the clients without preconceptions. In summary the results shows that the five social workers do have a willingness to work with LGBTQ issues and norm critical theories. But these issues get lower priority due to time constraints. They also expressed a desire for more knowledge and training in LGBTQ issues as this is something that is missing. However the social services require tools, knowledge, time and resources to be able to meet their clients' needs

 • 128.
  Ahlbom, Sandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Gustavsson, Rebecca
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Physical activity in preeschool2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårt intresse för hur pedagogerna arbetar med fysisk aktivitet i förskolan grundar sig i att vi har uppmärksammat hur dagens barn generellt är allt mer stillasittande och upptagna av digitala medier. Eftersom många barn vistas på förskolan större delen av sin vakna tid, anser vi att det är av intresse att ta reda på hur pedagogerna arbetar för att främja fysisk aktivitet på förskolan.

  Syfte: Syftet med vår undersökning är att undersöka hur pedagoger beskriver sitt arbete med att främja fysiska aktiviteter hos barn i förskolan.

  Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ studie för att få en djupare förståelse kring vår frågeställning. Vi har genomfört ett flertal intervjuer eftersom vi ville ta del av pedagogernas tankar, åsikter och erfarenheter. Målgruppen för vår studie var både barnskötare och förskollärare då de båda yrkeskategorierna arbetar med samma läroplan och övriga styrdokument. I vår undersökning har vi utgått från det sociokulturella perspektivet där begreppen proximala utvecklingszonen, approprierad kunskap, verktyg eller redskap och kultur fick stå i fokus. Vi har genomfört vår undersökning på de förskolor som vi har haft vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och var där med kända hos pedagogerna sen tidigare.

  Resultat: Resultatet visar att samtliga pedagoger har ett gemensamt förhållningssätt till arbetet med fysisk aktivitet som bidrar till att inspirera, uppmuntra, visa glädje och föregå med ett gott exempel. Miljön är något som påverkar och utgör olika förutsättningar i arbetet med fysisk aktivitet. Inomhus arbetar pedagogerna medvetet med att skapa fria ytor med varierande inredning för att inspirera och främja fysisk aktivitet och olika rörelselekar. Utegården erbjuder stora fria ytor, pedagogerna är angelägna om att det ska finnas verktyg och redskap som stimulerar leken, de menar att den fysiska aktiviteten då kommer naturligt och bidrar till rörelse. Pedagogerna ser också till att med hjälp av olika föremål i möjliga mån skapa förutsättningar som bidrar till en varierande utemiljö för barnen. Det framgår även att pedagogerna utnyttjar skogen och gymnastiksalen för att komplettera förskolans egna resurser. I den dagliga verksamheten arbetar pedagogerna ständigt med att stötta och uppmuntra med hjälp av lek, så att barnen stegvis kan ta sig an fysiska utmaningar, samtidigt som pedagogen observerar barnens beteende.

 • 129.
  Ahlcrona, Hampus
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Framvik, Girish
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pedagogers syn på musik som språkutvecklande verktyg: På förskolan och öppna förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Idén till denna studie framkom efter vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) från förskollärarprogrammet på Högskolan Väst. Musiken och sången finns alltid närvarande genom sångstunder, spontansång vid matbordet eller i form av sångtexter och noter uppsatta på väggarna. Dock är de lärarledda musikaktiviteterna ofta i återskapande form, eller call-response form, det vill säga att barn upprepar något som en pedagog sjunger först. Hur kan det komma sig att musiken, som i läroplanen inte har en uttalad koppling till språket, har en förhållandevis stor roll i förskoleverksamhetens vardag?

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger använder musik och musikaktiviteter i språkutvecklande syfte i förskolan. Frågeställningar som användes var på vilka sätt musik kan användas i språkutvecklande syfte, och hur förskolans pedagoger talar om kopplingen mellan musik och språkutveckling.

  Metod: För att svara på dessa frågeställningar valde vi att använda oss av den kvalitativ forskningsmetod, närmare bestämt fokusgrupper. Genom de diskussioner som uppstår i fokusgrupper vidgas deltagarnas synsätt, erfarenheter och åsikter med hjälp av de andra deltagarnas perspektiv. Vi valde just denna metod då vi anser att den ger oss data som kan ge svar på de frågeställningar som framställts. Studien utfördes på förskolor i Västsverige, med deltagare i spridd ålder från flera olika kommunala förskolor samt en öppen förskola inom samma område.

  Resultat: Resultatet visar att musiken till stor del används som ett språkutvecklande verktyg på grund av det intresse och den uppmärksamhet musiken bidrar med, den sprider glädje och hjälper barn att slappna av. Det är lätt att variera lärarledda aktiviteter samt anpassa nivån på lärandeobjektet till varje individs behov och nivå. Enligt vissa pedagoger ses inte användningen av instrument i musikaktiviteter som nödvändigt för barns språkutveckling, men det ses som en stor tillgång att ha musikaliskt kunniga pedagoger i arbetslaget. Det syns även skillnad i arbetssättet på förskolor och på öppna förskolan, där öppna förskolan inte har samma krav på verksamheten. Trots det sker sångstunder och musikaktiviteter regelbundet där syftet ofta är att stötta barn i sin språkliga utveckling.

 • 130.
  Ahlerup, Pelle
  et al.
  Göteborgs universitet Handelshögskolan. Institutionen för nationalekonomi med statistik.
  Tengstam, Sven
  Do the land-poor gain from agricultural investments? Empirical evidence from Zambia using panel data2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In the context of the global land rush, some portray large-scale land acquisitions as a potent threat to the livelihoods of already marginalized rural farming households in Africa. In order to avoid the potential pitfall of studying a particular project that may well have atypical effects, this paper systematically investigates the impact on commercial farm wage incomes for rural smallholder households of all pledged investments in the agricultural sector in Zambia between 1994 and 2007. The results suggest that agricultural investments are associated with a robust moderate positive effect, but only for households with a relative shortage of land.

 • 131.
  Ahlgren, Jonas
  University West, Department of Technology.
  Operatörslift: konstruktion av hissanordning till operatörsplattform2003Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 132.
  Ahlgren, Magrethe
  et al.
  University West, Department of Economics and Informatics.
  Frostner, Catharina
  University West, Department of Economics and Informatics.
  Fyra revisorer i Varberg: en kvalitativ studie kring revisionsbranschens etiska regler, normer och skandaler samt revisionspliktens vara eller icke-vara2006Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Revisorer skall ta hänsyn till många områden när de utför sitt arbete. Sammantaget uttrycker etiken för revisorskåren den allmänna uppfattning som finns inom gruppen angående vad som är ett riktigt handlande i yrket. Detta involverar således revisionsbranschens egna värderingar och självkritik inom områden som rör oberoende, oförenlig verksamhet, upplysningsplikt samt tystnadsplikt. Genom kvalitativa intervjuer med fyra yrkesverksamma revisorer i Varbergs kommun besvaras syftet med rapporten, som är att undersöka revisorns roll med hänsyn till branschens egna etiska regler och normer, skandaler och dess konsekvenser samt revisionspliktens vara eller icke-vara. Vidare är syftet att se om revisorernas svar kan förklaras utifrån Ferdinand Tönnies teori om samhället och utifrån teorier om roller samt grupptillhörighet. Några slutsatser som rapporten leder fram till är att det hos revisorer finns en grogrund för olika rollkonflikter, till exempel i valet mellan rådgivning och revision, men det är inte ett problem specifikt för revisorerna i Varberg. En annan slutsats som dras är att en utomstående part bör medverka vid upprättandet av analysmodellen, allt för att ytterliggare stärka oberoendet. I diskussionen angående revisionspliktens vara eller icke-vara drar vi slutsatsen att ett eventuellt slopande kan få konsekvensen att revisorer i kommuner utanför storstadsområden eventuellt kan komma att få söka sina klienter där de stora bolagen finns, det vill säga i storstadsregionerna.

 • 133.
  Ahlgren, Rikard
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mechanical Engineering and Natural Sciences.
  Dörrich, Wictor
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mechanical Engineering and Natural Sciences.
  Processutveckling av förslagsverksamheten vid GKN Aerospace Sweden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The business world is constantly subject to intense competition that requires continuous development of products, personnel and operations within the company. The development towards a better state comes at the expense of strict requirements in job descriptions where continuous improvement is part of the working role of individuals. In order to link the continuous improvement of the business well-being, there is a need of structured work for improvement in ways of a well-functioning suggestion scheme. Suggestion schemes main purpose is to utilize the experience and knowledge of all employees by encouraging individuals' skills and creativity, which will contribute with innovative and competitive suggestions. Personnel is a resource that covers particular knowledge that no other company can copy; therefore it should be utilized to the maximum extent possible.

  The aim of the project is to identify and specify improvement measures for the suggestion scheme at GKN Aerospace Sweden AB in Trollhättan. The work consisted of an initial literature review, which included direct and indirect factors effecting the continuous improvement with linkage to the proposed suggestion scheme. In order to concretize the theoretical framework of the tools main purpose for the continuous improvement, a theoretical and a practical benchmarking was utilized. The company's current suggestion scheme was mapped and analyzed, and a foundation for future improvements was established.GKN Aerospace Sweden is part of the GKN Group, which operates in more than 30 countries around the world and employs about 50 000 individuals. The company manufactures components for aircraft and rocket engines, as well as service and maintenance. In the current situation GKN Aerospace manages a suggestion scheme that depends entirely on an internal IT system and has an average lead time of 43 weeks until a decision is made. The reward system for received suggestions is an economic reimbursement calculated through a complex formula. The entire suggestion scheme process is extensive and includes several loops for conducting the evaluation of suggestions.

  The thesis resulted in improvement propositions based on studies and situation analysis, but differs from the expected target to improve and develop the current system. The problem that arose was that the current system does not support the company's expectations for the suggestion scheme process. It resulted in a completely new system with associated procedures and reward guidelines were developed to create incentives and higher motivation for the submission of suggestions for improvement. The improvement propositions resulted in: dedicated time for improvements, group-based activities for continuous improvements, start-up meetings, new process, basis for the development of a new IT system, economic and symbolic rewards.Date: 2015-

 • 134.
  Ahlin, Martin
  et al.
  University West, Department of Economics and IT.
  Carler, Nicklas
  University West, Department of Economics and IT.
  Media and the Muslims: A thesis on media framing & priming in Argentina2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  All over the western world, media are giving Muslims the role as scapegoats for everything that is wrong with society. Through grave generalizations as well as alleged connections between Islam and terrorism, social categorizations are established in which Muslims become the ‘others’. Research has been made on a various amount of western nations, with the exception of a few, and this thesis explores how Argentinean media portray Islam and Muslims. With the use of quantitative and qualitative text analyses, the result will show the levels of priming and framing in relation to earlier research. By assuming social constructivism, a high frequency of these two ‘faces of power’ would affect societal relations, possibly creating a gap between an ‘us’ and ‘them’. Our findings suggest, however, this is not the case in Argentina; on the contrary, Argentinean media lack the frames which make Muslims ‘others’. This important discovery implies that the relationship between Islam and the West of today does not necessarily have to be one of two combatants, incapable of coexisting.

 • 135.
  Ahlinder, André
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Jerner, Marcus
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  viljan att dela med sig: En undersökning i svenska användares delningsvanor på Facebook.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis work researches what motivates swedish Facebook users to pass along and share

  information on Facebook, their attitude towards shared information and what affects this behavior. The goal of this thesis is to research todays behavior and motivations to enlighten  what makes information worth sharing to others on Facebook, instead of simply attracting attention. By using a web survey we have collected data by sampling a part of the actual population  of  swedens Facebook users.Our results show that swedish Facebook users main reason for using Facebook is to socialize with offline friends and share information to show others

  something

  they

  belive

  they

  will

  have

  use

  for

  and/or

  will

  appriciate.

  We

  compare

  our

  findings

  to

  existing

  research

  and

  the

  FIRO

  theory

  about

  human

  interpersonal

  needs.

  We

  find

  that

  users

  sharing

  habits

  can

  be

  identified

  as

  motivated

  by

  interpersonal

  needs

  to

  maintain

  social

  bonds,

  influence

  others

  opinion

  about

  themselves,

  feel

  unique

  and

  stand

  out

  in

  the

  crowd.

  We

  conclude

  that

  human

  needs

  are

  contributing

  to

  sharing

  activity

  on

  Facebook

  and

  influence

  the

  sharing

  habits

  of

  the

  Swedish

  Facebook

  users.

  The

  users

  show

  a

  critical

  view

  on

  sharing

  behavior

  in

  general

  but

  do

  not

  believe

  that

  they

  share

  for

  the

  same

  reason

  themselves.

 • 136.
  Ahlm, Kristin
  et al.
  Umeå University, Section of Forensic Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation.
  Hassler, Sven
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Sjölander, Per
  Högskolan i Gävle och Södra Lapplands Forskningsenhet.
  Eriksson, Anders
  Umeå University, Section of Forensic Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation.
  Unnatural deaths in reindeer-herding Sami families in Sweden, 1961-20012010In: International Journal of Circumpolar Health, ISSN 1239-9736, E-ISSN 2242-3982, Vol. 69, no 2, p. 129-137Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives. Unnatural deaths among Indigenous populations, including the Swedish Sami, occur more often than among the general population. To find prevention strategies, we explored the circumstances of the unnatural deaths of members of reindeer-herding Sami families. Study design. The number of deaths from among a cohort of 7,482 members of reindeer-herding Sami families were retrieved from the National Board of Health and Welfare for the years 1961- 2001. Methods. An evaluation of the information from autopsy records at the National Board of Forensic Medicine, police reports, and available medical records identified 158 unnatural deaths. These were then analysed in detail. Results. Transport-related deaths and suicides were the most common unnatural deaths among Swedish reindeer-herding Sami family members. Suicides contributed to 23% of all deaths, road traffic accidents to 16%, and snowmobile fatalities to 11%. The accidents generally reflected an "outdoor lifestyle" and the working conditions were characterized by the use of off-road vehicles such as snowmobiles. Half of the number of victims tested positive for alcohol and alcohol abuse was documented in 15% of all victims. Conclusions. The results indicate that alcohol is an important factor in preventing unnatural deaths among reindeer-herding Sami, together with increased safety of both on-road and off-road transportation.

 • 137.
  Ahlquist, Morgan
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Zetterman, Malin
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Rekryteringsprocessen: En studie om de olika faktorer som påverkar rekrytering2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The recruitment-subject is very emotional regardless of context. We noticed initially that the subject is very diverse and therefore we had to limit ourselves. The intent of the study was to be objective. We chose to research about the recruitment process and the building blocks behind it. The process is undeniably the heart of the recruitment process and employee turnover, which is why it should be highly developed and effective.

  This study is primarily based on a qualitative method, whereas the purpose is to answer the research question; "How does the recruitment process work? – What is the most important part in the recruitment process?". Theory and research are based on current as well as established work within the subject. The reason we use established work is that it is still useful to the degree that it has not been proved wrong or obsolete to this day. The empirics was gathered through six different set of interviews with different participants. The participants are employed within different areas of their respective organization and thereby give us different perspectives of the process. The study results in an analysis of our theory and empirics. The analysis in turn will be based upon our hermeneutical method, meaning that it is our own interpretation based on the research material. The interpretation is validated based on the theory and research presented in the study. The analysis results in a conclusion that answers the two research questions.

  The result of our research study proves that the process is dependent on different factors, such as requirement analysis, selection methods and well planned interviews. A key to success during the recruitment process are personality and behavior tests. The most important factor during the recruitment process is the more current method, which is based on e-recruitment. E-recruitment focuses on being effective and automated. It is a hybrid among the studied recruitment forms that does not affect the size of the recruiting organization.

 • 138.
  Ahlquist, Tina
  et al.
  University West, Department of Economics and Informatics.
  Andreasson, Madeleine
  University West, Department of Economics and Informatics.
  En fallstudie i hur två organisationer lokalt samverkar för att kunna ta ett socialt ansvar2008Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att studera motiven och hur man praktiskt arbetar med samhällsengagemang som en del av corporate social responsibility, (CSR) genom att genomföra en fallstudie av två organisationer som samverkar lokalt. Utifrån studiens resultat vill vi jämföra informationen och diskutera dess samband. Metod: Vi har arbetat med en kvalitativ fallstudie gjord med hjälp av intervjuer. Slutsats: Vår fallstudie visar att CSR är ett omdebatterat ämne som är under ständig utveckling. När två företag bestämmer sig för arbeta gemensamt i ett socialt engagemang för det med sig en rad fördelar för regionen i form av stöd och för företagen ett ökat personalengagemang och ett starkare varumärke. Ett begrepp som kom fram i vår undersökning är "från en göteborgare till en annan". Det tyder på att de anställda har blivit en av de viktigaste intressenterna för hur företaget i framtiden skall arbeta med CSR. Samtidigt så råder det inget tvivel om att det ligger en risk i att engagera sig lokalt utanför sin verksamhet då detta kan tolkas som ett sätt att skapa ytterligare PR för företaget och att skapa ett starkt varumärke. Även om företagen ligger i debattens centrum får vi en känsla av att det är samhället och vi individer som är de stora vinnarna i dragkampen om att framstå som "de goda".

 • 139.
  Ahlqvist, Clara
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Lundqvist, Lovisa
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Livet efter en brännskada: en litteraturstudie ur ett patientperspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Burns are a global problem and more people survive today. After a burn injury a long rehabilitation time can wait, both physical and psychological and little is known about the patients' experiences after a burn injury. 

  Aim: The aim of this study is to illuminate patients' experience of life after a burn injury. 

  Method: A method is used to contribute to evidence-based nursing, based on analysis of qualitative research. Data was collected from analyzing eleven scientific articles. 

  Results: Two themes with five sub-themes emerged. Results show that patients' experience increased vulnerability in relation to changes in the skin, the changed appearance and the mental stress. The feeling of pain, itching, stigmatization and anxiety are some of the experiences that create problems in everyday life. They also found that the experience of support and acceptance by the burned was part of the process of returning to life. 

  Conclusion: The result showed that suffering from a burn causes remaining problems after the injury. The patients needed support to be able to accept what happened and return to life.

 • 140.
  Ahlrot, Rebecca
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Egen härd är guld värd: En studie om individer med missbruks- och boendeproblematik med insats i form av beroendestöd i hemmet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate how individuals with a combined substance abuse and housing problems describe their views on their addiction, their homes and the help they receive through the care of the community social service agencies. In light of the insufficient scien-tific evidence in the fields of substance abuse and housing support, the purpose of this paper is to gain increased knowledge in the both fields. An acquisition of increased knowledge is needed and important from a societal perspective as well as from an individual perspective.

  The fact that the economic resources in society are put on actions that is utilized to increase the ability of the individual to recover from substance abuse and housing problems is of benefit to society, but above all it benefits the individual. The individual becomes an asset to society instead of a continued drain on community resources. Increased knowledge in the field can contribute to learning for those in the field, but also for others interested.

  This concept is in line with Work Integrated Learning (= AIL). The study is based on eight interviews and the methodology and analysis are inspired by the phenomenological perspec-tive. The results shows that all interviewed informants find dependencies in the home as sup-port in the form of two aspects, partly as a relative support and partly as a daily support. The results further shows that the abuse, for many, resulted in isolation from family and non-addicted friends. Additionally, the home is seen as a basis for security and integrity.

 • 141.
  Ahlstrand, Katarina
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Nordlander, Isabel
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Att ha lämnat allt: En litteraturstudie om ensamkommande barns erfarenheter av att vara asylsökande2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: During the recent years a great amount of unaccompanied children have arrived to Sweden. They constitute a vulnerable group since they lack the protection of an adult. Previous research shows that they often have traumatic experiences and suffer from mental health problems. Nurses need to be aware of these issues to be able to provide good care for the asylum seeking children. Aim: The aim of this study was to describe the experiences of unaccompanied children seeking asylum. Method: A literature review based on the content of six qualitative studies, four quantitative studies and two studies of mixed method. Results: The findings revealed four main themes; Being a survivor, Almost in safety, Mental vulnerability and Creating a new life. The results show that the children have survived war and persecution and have had to leave their families to search for safety. They have a great fear of being sent back and express a need for support and encouragement. It also appears that many of the children feel lonely and isolated and that a significant part suffer from mental health problems such as Post Traumatic Stress Disorder, depression and anxiety. The children strive to create a new network and to succeed. Conclusion: To be able to help unaccompanied children with traumatic experiences and consequences thereof, it is important for the nurse to build a relation based on trust. It is useful for nurses to engage a life-world perspective, since it includes a holistic view of the children and their lived reality.

 • 142.
  Ahlström, Anette
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Larsson, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lekens möjligheter på ett barnhem i södra Tanzania: En kvalitativ studie om vilka förutsättningar som påverkar barnens möjligheter till lek2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till vår studie startade under vår lärarutbildning då vi läst om leken och dess betydelse i ett barns liv. Vi delade en dröm att få komma till ett barnhem i Afrika. Under en föreläsning undervisades om barnkonventionen som lyfter att alla barn ska ha rätt till lek. Denna studie syftar till att undersöka vilka möjligheter barnen ges till lek på ett barnhem i södra Tanzania. I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi valde fallstudie som forskningsmetod. Det material vi har samlat in gjorde vi i form av observationer under vår vistelse på barnhemmet Bulongwa Children's Home i Tanzania. Vårt resultat visade att barnen ges goda möjligheter till lek utifrån deras förutsättningar men de förväntas att leka själva. Samspelande sker oftast barnen emellan. Kvinnorna ser sin roll som omsorgsgivande då de ger barnen tillsyn. Det tillfälle under dagen som pedagogik ges är till femåringarna under kindergarden och tillhörande lekrum.

 • 143.
  Ahlström, Britt Hedman
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Wentz, Elisabet
  he Vårdal Institute, Swedish Institute for Health Sciences, Lund.
  Difficulties in everyday life: Young persons with attention-deficit/hyperactivity disorder and autism spectrum disorders perspectives. A chat-log analysis.2014In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 9, p. 23376-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study focuses on the everyday life of young persons with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorder (ASD). There are follow-up studies describing ADHD, and ASD in adults, and residual impairments that affect life. Few qualitative studies have been conducted on the subject of their experiences of everyday life, and even fewer are from young persons' perspectives. This study's aim was to describe how young persons with ADHD and ASD function and how they manage their everyday life based on analyses of Internet-based chat logs. Twelve young persons (7 males and 5 females aged 15-26) diagnosed with ADHD and ASD were included consecutively and offered 8 weeks of Internet-based Support and Coaching (IBSC). Data were collected from 12 chat logs (445 pages of text) produced interactively by the participants and the coaches. Qualitative content analysis was applied. The text was coded and sorted into subthemes and further interpreted into themes. The findings revealed two themes: "fighting against an everyday life lived in vulnerability" with the following subthemes: "difficult things," "stress and rest," and "when feelings and thoughts are a concern"; and the theme "struggling to find a life of one's own" with the following subthemes: "decide and carry out," "making life choices," and "taking care of oneself." Dealing with the problematic situations that everyday encompasses requires personal strength and a desire to find adequate solutions, as well as to discover a role in society. This study, into the provision of support and coaching over the Internet, led to more in-depth knowledge about these young persons' everyday lives and revealed their ability to use IBSC to express the complexity of everyday life for young persons with ADHD and ASD. The implications of the findings are that using online coaching makes available new opportunities for healthcare professionals to acknowledge these young persons' problems.

 • 144.
  Ahlström, Felicia
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Dahl, Ellen
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Donald Trump - The American Machiavelli?: A single case study of Trump’s political leadership in relation to the USMexican border wall2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following bachelor’s thesis aims to examine Donald Trump’s political leadership style, and which leadership attributes he displays to gain follower support behind political policy propositions. Based on the leadership theories of Machiavellianism and charismatic leadership, the thesis more specifically examines: How Donald Trump, if at all, displays Machiavellian and charismatic leadership attributes in his political leadership. In particular, how are these attributes displayed when justifying his proposition of a US-Mexican border wall? The thesis builds upon a single case study and uses a qualitative content analysis in order to analyze the data. Through gathered speeches from the search tool “factba.se”, it has been observed that Trump’s leadership concerning the wall against the Mexican border display certain Machiavellian and charismatic leadership attributes. The results indicate that the most frequently displayed attributes in Trump’s political leadership regarding the wall is that he uses authoritarian and confident arguments to a higher extent than narcissistic and controversial arguments to justify his proposition of a US-Mexican border wall.

 • 145.
  Ahlström, Lina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  The child's stereotypical thinking2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 146.
  Ahlström, Lina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Almqvist, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Tolkningar av ansiktsuttryck ur ett könsperspektiv2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 147.
  Ahlström, Malin
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Vahtera Eliasson, Katarina
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Skolsköterskors tillvägagångssätt för att stödja flickor i grundskolan vars vårdnadshavare begränsar deltagande i hälsofrämjande insatser2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background According to the Swedish law "skollagen" the school shall encourage all children’s development and strive to mitigate differences in pupils individual conditions to utilize their education. The role of the school nurse is to proactively prevent illness amongst the pupils. With some girls, absence is high in physical exercises and their presence in other activities that aim for increased health is limited. This absence affects these pupils’ ratings and limits their chances of having physical activities, but it also reduces their possibilities to interact in social activities within and outside school.

  Aim The aim of this study was to describe school nurses’ approach to strengthen girls who are in a situation where their guardians restrict their participation in health promotive activities.

  Method This is a qualitative, descriptive study based on individual semi-structured interviews with nine school nurses. The transcribed interviews were subjected to qualitative content analysis.

  Results The school nurses had an active approach to create a mutual understanding between the girls, their guardians and the school. This was conducted by strengthening of democratic appraisals, finding new ways to reach girls and their guardians and finally building and widening the school nurses’ own competence in the situation.

  Conclusions: The studie shows that school nurses make use of the steering documents that exists within the school system in order to strengthen girls’ equality rights. A prerequisite for the school nurse to influence guardians and girls was to create a good relation for all of them. The school nurses were interested in understanding the family’s situation and their life experiences as well as inform about the core values of the school in order to create mutual understanding and build a foundation for further work based on each family’s situation. In the role of a school nurse it was not found viable to reach results only by informing the guardians and girls. Instead the school nurses tried to reach an open discussion with respect for both parties.

  Only through such a dialogue the school nurses argued that they could reach out and create the right conditions for a positive change to support the girls’ equality rights.

 • 148.
  Ahlström, Maria
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science.
  Selektivplan över mellanspänningsanläggningar på Munkedals AB2005Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 149.
  Ahlström, Olivia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Svensson, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Det skapande materialets tillgänglighet i relationtill barns lärande2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Enligt vår uppfattning påverkas barns lärande av pedagogers tankar och förhållningssätt till det skapande materialets tillgänglighet. Studien berör barns lärande kopplat till miljöns utformning och materialets placering. Vi har i vår undersökning, med hjälp av forskningsbakgrund och teoretiska utgångspunkter, diskuterat och analyserat nio pedagogers tankar om den skapande verksamheten.

  Syfte:

  Syftet med studien är att få ökad kunskap om det skapande materialets tillgänglighet och miljöns påverkan på barns lärande i förskolan.

  Metod:

  Vi har som metod utgått ifrån en kvalitativ intervju. Vi genomförde åtta intervjuer med nio pedagoger på olika förskolor. Under bearbetningen av intervjuerna valde vi att enskilt transkribera det empiriska materialet för att sedan tillsammans sammanställa ett resultat med hjälp av att kategorisera materialet.

  Resultat:

  I vårt resultat av studien ser vi att den skapande verksamheten är viktig för barns lärande och utveckling. Pedagogerna i vår undersökning lade vikt på att få in skapande i barnens vardag. Vi upplevde att samtliga pedagoger hade liknande tankar om materialets tillgänglighet och miljöns betydelse samt att det har en inverkan för barns lärande. Det fanns vissa skillnader mellan pedagogernas tankar om var materialet skulle stå, när barnen fick skapa och vem som fick skapa

 • 150.
  Ahlström, Sofia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Karlsson, Hilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En kvalitativ studie om hur lärplattor används i förskolan: men vad används de till?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Lärplattan är ett relativt nytt digitalt verktyg i förskolans verksamhet. Då lärplattan har tagit plats i förskolans vardag, är frågan hur den ska användas i praktiken. Föregångaren till lärplattan är datorn som förskolan använde sig av i praktiken, men samhället har förändrats och ny teknik har nu tagit plats i verksamheten. I den tidigare forskning som vi har tagit del av har vi funnit liknande resultat vad gäller datorer och lärplattor då användandet av dessa påverkas av pedagogen. Vidare belyser Skolverket (2016a) att förskolan kan använda multimedia i verksamheten, trots detta är det en omdebatterad fråga. Skolverket (2016b) har lagt fram ett förslag på förändring inom ämnet där barns digitala kompetens ska stärkas i förskolan. Studien belyser och problematiserar pedagogens förhållningssätt i samband med användandet av lärplattan, studien vill bidra till en djupare förståelse för hur lärplattan används i förskolan. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till och arbetar med lärplattan som arbetsredskap tillsammans med barnen på förskolan. Metod: Studien är av kvalitativ art där två fokusgruppsintervjuer har genomförts. Fokusgruppsintervjuerna har spelats in och transkriberats, därefter gjordes en textanalys av det insamlade materialet som ligger till grund för resultatet i vår studie. Resultat: Studiens resultat visar att ett lärande kan ske med hjälp av lärplattan. Där en närvarande pedagog kan vägleda och stötta barnen i användandet. Det förhållningssätt som pedagogen har är av betydelse för att ett lärande ska ske med hjälp av lärplattan. I studien har vi funnit hur pedagoger beskriver att lärplattan används i förskolans aktiviteter och de beskriver vidare hur den kan bidra till ökad kommunikation och variation i undervisningen. En negativ aspekt om förskolan inte använder lärplattan kan vara att det genererar digitala klyftor i samhället, vilket kan medföra att barnens demokratiska rättigheter förbises. Förskolan kan dock motverka dessa digitala klyftor genom att pedagogerna medvetet använder lärplattan, där alla barn får möjlighet att lära om och med de digitala verktygen.

1234567 101 - 150 of 11178
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf