Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 387
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdallah, Hiba
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Abdallah, Mariam
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Bortglömd och bortgift: En litteraturstudie av pojkars och mäns position i hederskultur i Arkan Asaads Stjärnlösa nätter2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arkan Asaads Stjärnlösa nätter(2012) är en roman som beskriver livet för tonåriga Amar som kommer från en kurdisk familj, med en far som är överordnad och starkt dominerande i familjen. Romanen belyser tydligt vilka förväntningar som finns på Amar i släkten och hur heder och skam och allt vad det innebär är det som styr i samhället. För att rädda samt bevara familjens heder och för att Amars far ska bli stolt över honom så var enda utvägen att han skulle gifta sig med sin kusin Amina utan egen vilja.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur pojkar och mäns position inom hederskultur skildras i Arkan Asaads Stjärnlösa nätter.

  Teoretisk bakgrund: De teoretiska ramverken som ligger till grund för denna studie är Connells (2008) maskulinitetsteori och det intersektionella perspektivet och dess maktstrukturer. Vi använder oss också av Schlytter och Rexvid (2016) definition av heder och skam samt Hanssons (2010) beskrivning av heder på individ- och gruppnivå.

  Metod: Vi har valt att göra en närläsning av verket, där vi kommer att analysera samt tolka den, för att tolka den på bästa sätt kommer vi att stödja oss på hermeneutiken, tolkningsläran. Vi gör en kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att vi fokuserar på specifika delar av verkets innehåll och de delar som är relevanta i denna studie är patriarkala maktstrukturer inom familjer, hederskultur och skam.

  Resultat: Analysen visar att Asaad (2012) skildrar män och pojkar i familjer med hedersrelaterade värderingar och normer som dominanta, aggressiva, hotfulla och våldsamma. Läsaren får också en inblick i den traditionella familjeordningen i Amars familj och den består av Casim med högsta status, mamman som är underordnad pappan och sönerna med högre status än dottern. Men resultatet visar också att Amar är ett offer för hederskulturen då han efter påfrestningar och påtryckningar tvingas gifta sig med sin kusin och tvingas glömma bortegna målsättningar i livet -- allt i hederns namn. Analysdelen visar hur heder och skam präglar Amars familj. På så sätt visar analysen att skam och heder går hand i hand i familjer med hedersrelaterade värderingar och normer, vilket Amars släkt har. Skammens roll är betydligt större och har mer inflytande över familjen än vad kärlek och respekt har. 

 • 2.
  Abdallah, Hiba
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Abdallah, Mariam
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Stereotypa manliga och kvinnliga egenskaper i We hunt the flame: En litteraturstudie ur ett genusperspektiv2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hafsah Faizals We hunt the flame från 2019 är en roman vars berättelse utspelar sig i Arawiya, en värld inspirerad av Ancient Arabia (en värld som fanns innan Islams uppkomst). I berättelsen får vi följa Zafira, en 17-årig kvinna som på grund av samhällets normer får klä ut sig till man, en berömd jägare. Romanen belyser tydligt Arawiyas samhälleliga normer och vad som förväntas av det manliga respektive det kvinnliga könet. För att få chansen att rädda sin hemstad var enda alternativet för henne att klä ut sig till en man eftersom om någon hade vetat om hon var kvinna hade hennes prestationer och hjältelika gärningar blivit fråntagna henne.

  Syfte: Syftet med vårt arbete är att undersöka hur Zafira Bint Iskandar i We Hunt the Flame skildras utifrån ett genusperspektiv och de rådande könsnormerna i romanens värld. Vi ska undersöka om hon är en normbrytare eller inte.

  Teoretisk bakgrund: De teoretiska ramverken som ligger till grund för vårt arbete är Yvonne Hirdmans teori om genusordningen och Maria Nikolajevas motsatsschema.

  Metod: Den valda metoden för detta arbete är en närläsning, vi gör en karaktärsanalys på Zafira för att se hur hon framställs i boken, utifrån Hirdmans genusteori. Vidare stödjer vi oss på den kvalitativa tolkningsmetoden, det hermeneutiska synsättet, men även Nikolajevas motsatsschema.

  Resultat: Analysen visar att Arawiya är ett mansdominerat patriarkalt samhälle där kvinnan är underordnad mannen. Zafira får på grund av omständigheterna dölja sin könstillhörighet för att kunna försörja sin familj. Det gör hon genom att bete sig på ett stereotypiskt maskulint sätt. Genom våra teoretiska utgångspunkter har vi mött en kvinnlig karaktär som kritiserar ett samhälle som begränsar kvinnan, och som bryter mot stereotypiska egenskaper genom att agera på ett sätt som anses vara manligt. I Arawiya är kvinnors positioner begränsade där de inte kan exempelvis bli kalifens efterträdare eller styra ett land. Genom analysen får vi se tydligt hur Hirdmans genusordning bekräftas i Arawiya. Zafira beskrivs ha typiskt manligt kodade egenskaper som att vara självständig, stark, modig, beskyddande och folkets försörjare. Dessa manligt kodade egenskaper är det som stärker hennes mansroll som hon intar då. Trots detta så betyder det inte att hon inte framställs som kvinnlig, då hon gör det i viss mån. Hon betraktades vara sårbar och visar även rädsla vilket är en typiskt kvinnlig egenskap. Det vi har kommit fram till är att protagonisten Zafira Bint Iskandar uppvisar kritik mot genusordningen och bryter mot könsnormerna i Arawiya och faller framförallt i den manliga kategorin i stället för den kvinnliga.

 • 3.
  Abdallah, Narjiss
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Madeline Miller’s Feminist Retelling of Circe: Turning a Cruel Witch into an Empowering Enchantress2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 4.
  Abelin, Åsa
  et al.
  Göteborgs universitet, Avdelningen för lingvistik, logik och vetenskapsteori.
  Thorén, Bosse
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  The perceptual weight of word stress, quantity and tonal word accent in Swedish2018Ingår i: Phonology in Protolanguage and Interlanguage / [ed] Babatsouli, Elena & Ingram, David, Sheffield: Equinox Publishing, 2018, s. 316-341Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Wherever migration or travelling takes place, people need to learn new languages. This learning entails a variety of interlanguages. Irrespective of whether you are a learner or a teacher of a language, you need to decide how to allocate time and effort for learning and teaching into developing different sub-skills of the language. Four skills are considered in second language teaching and learning; listening, reading, speaking and writing. Proficiency in speaking requires sub-competences, such as pragmatic competence, fluency or making a clear pronunciation. Even having each of these sub-competences for speaking require having sub-skills. For example, to have a "good" pronunciation, one needs to well realise segmental features: phonemes, phonotactics, assimilations, and prosodic features: rhythm and intonation. Most of the time, young children learning their first language (L1) as well as additional languages (L2's) acquire these pronunciation skills without formal training and often reach a native-like speech also in additional languages. By contrast, adult learners of an additional language seldom reach nativelikeness in their pronunciation of the language. However, ideally, they still can achieve a fluent, intelligible and well-received pronunciation of the language. The present paper is concerned with the pronunciation of Swedish as an additional language, in particular, three phonemic prosodic contrasts, namely stress contrast, quantity contrast and tonal word accent contrast. We attempt to find out, among these three prosodic contrasts, which is more crucial than the others for making one's speech intelligible. That is, if the second language learner cannot acquire all of them perfectly, which of them should be given more priority in learning and teaching Swedish pronunciation? We also want to study whether or not a pronunciation lacking one or two of these contrasts can still be well understood.

 • 5.
  Adler, Gerda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Pettersson, Susanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  “…inte liksom bara vara i min lilla låda”: spänningsförhållandet mellan instrumentell och identitetsutvecklande skönlitteraturundervisning2022Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa intervjustudie behandlas skönlitteraturundervisning i svenskämnet för årskurs 4–6. ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lgr11, 2019a) och dess utformning innefattar ett spänningsförhållande mellan instrumentell inlärning av mätbara kunskaper och identitetsutvecklande undervisning. I ett tidigare examensarbete vi gjort framkom att lärarna i den studien i stor utsträckning lägger tid på att utveckla elevernas instrumentella förmågor i läsundervisning. Undervisning som möjliggör elevens eget ställningstagande, att utveckla förmågan att lyssna och samtala med andra samt personlighetsutveckling får mindre utrymme. Syftet med studien är därför att undersöka elevernas berättelser kring personlighetsutveckling genom läsundervisning utifrån skönlitteratur. För att besvara syftet ovan har följande frågeställningar formulerats: Vilken undervisning beskriver elever att de får kring skönlitteratur i ämnet svenska i förhållande till identitetsutveckling och instrumentell inlärning? Hur ser elevernas beskrivning av skönlitteraturundervisning ut i relation till värdegrundsuppdraget? För att få svar på våra forskningsfrågor avseende elevernas berättelser kring skönlitteraturundervisningen har vi genomfört 20 semistrukturerade intervjuer med elever från tre olika skolor. I vår forskningsöversikt lyfter vi styrdokumenten i relation till skönlitteraturundervisning, instrumentellt lärande samt identitetsutveckling. Vidare lyfts även aktuell forskning kring skönlitteraturundervisning. Studien har sin utgångspunkt i Deweys (Roth, 2003; Rönnström, 2003; Säljö, 2017) lärandefilosofi och Biestas (2006; 2019; 2022) teorier kring lärande. Resultatet visar att de intervjuade elevernas beskrivning av undervisning där skönlitteratur används tyder på att de får utveckla instrumentella förmågor. På en av tre skolor förekommer identitetsutvecklande undervisningsmoment till viss del, som att kommunicera genom att dela åsikter, värderingar och tankar med varandra. Detta framkom inte i någon större utsträckning i intervjuerna med övriga elever och tyder på att den instrumentella inlärningen får en större plats i undervisningen, trots att båda delarna är viktiga för läsinlärningen. En framträdande del i studiens resultat är att majoriteten av eleverna som deltagit i studien uttrycker en önskan om att få samtala och diskutera sina läsupplevelser av skönlitteraturen med varandra. Vi ser en stor utvecklingspotential i undervisningen där skönlitteratur kan bli en värdefull källa till kunskapsförmedling med utrymme för både instrumentell inlärning och identitetsutvecklande arbetssätt

 • 6.
  Adolphs, Svenja
  et al.
  University of Nottingham, School of English, University Park, NG7 2RD, UK.
  Clark, Leigh
  University College Dublin, School of Information and Communication Studies, Dublin, Ireland.
  Dörnyei, Zoltan
  University of Nottingham, School of English, University Park, NG7 2RD, UK.
  Glover, Tony
  University of Nottingham, School of Computer Science, Jubilee Campus, NG8 1BB, UK.
  Henry, Alastair
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Muir, Christine
  University of Nottingham, School of English, University Park, NG7 2RD, UK.
  Sánchez-Lozano, Enrique
  University of Nottingham, School of Computer Science, Jubilee Campus, NG8 1BB, UK.
  Valstar, Michel
  University of Nottingham, School of Computer Science, Jubilee Campus, NG8 1BB, UK.
  Digital innovations in L2 motivation: Harnessing the power of the Ideal L2 Self2018Ingår i: System (Linköping), ISSN 0346-251X, E-ISSN 1879-3282, Vol. 78, s. 173-185Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sustained motivation is crucial to learning a second language (L2), and one way to support this can be through the mental visualisation of ideal L2 selves (Dörnyei & Kubanyiova, 2014). This paper reports on an exploratory study which investigated the possibility of using technology to create representations of language learners' ideal L2 selves digitally. Nine Chinese learners of L2 English were invited to three semi-structured interviews to discuss their ideal L2 selves and their future language goals, as well as their opinions on several different technological approaches to representing their ideal L2 selves. Three approaches were shown to participants: (a) 2D and 3D animations, (b) Facial Overlay, and (c) Facial Mask. Within these, several iterations were also included (e.g. with/without background or context). Results indicate that 3D animation currently offers the best approach in terms of realism and animation of facial features, and improvements to Facial Overlay could lead to beneficial results in the future. Approaches using the 2D animations and the Facial Mask approach appeared to have little future potential. The descriptive details of learners' ideal L2 selves also provide preliminary directions for the development of content that might be included in future technology-based interventions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Aijmer Rydsjö, Celia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  ‘We do no harm, we say what we want, and we get paid for it’: Academic Work and Dignity in Stoner by John Williams2021Ingår i: Engaging with Work in English Studies: An Issue-based Approach / [ed] Alastair Henry & Åke Persson, Cham: Springer, 2021, s. 69-95Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Examining the meaning of work in relation to identity, this chapter looks at literary renditions of jobs in academia, especially in the campus novel. Departing from John Williams’ Stoner (1965), the analysis situates the academic novel in a historical and cultural context where the idea that scholarly labour increases self-worth and dignity is under increasing pressure. Further, the theme of work-life dignity is expanded to a wider discussion of the borders and frontiers of the university, particularly of the humanities, in terms of value, usefulness, and productivity. To fully draw out the implications of the analysis, Stoner is read in relation to a range of academic novels that each conspicuously negotiates work, identity, and dignity, including Willa Cather’s The Professor’s House and J.M. Coetzee’s Disgrace.

 • 8.
  Ako, Clint
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Humour by violating & flouting the Gricean maxims: Male and female characters in How I Met Your Mother2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines how the female and male characters' humour in the American sitcom How I Met Your Mother explained in view of Grice's four conversational maxims and three theories of humour – the incongruity theory, hostility theory and relief theory. In doing so, the study also looks at the divergences and convergences in humour created between the male and female characters of How I Met Your Mother. Similar to previous research, results showed that the violating and flouting of Gricean maxims can lead to humour, which can be explained by the three theories of humour. In most examples of my study, all humour theories could be applied to the same humorous situation, providing different angles and interpretations. Furthermore, the results showed that the male and female characters create humour differently and the reason might be that there is a connection to social and cultural norms about genderr oles, which may have been stereotyped in the sitcom. For future studies, this paper suggests that a quantitative study should be conducted in order to draw quantitative conclusions regarding the frequency of violations and flouts of maxims between male and female genders of the show. The reason for the suggestion is that the results in this paper is based on four episodes and therefore limited to these specific episodes. A quantitative study could perhaps include more episodes in order to reach more general conclusions regarding the shows entirety.

 • 9.
  Al Bitar, Dima
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  English Loan Words and English-Swedish Cognates in Swedish Texts Among Highly Frequent Vocabulary2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  English and Swedish have descended from the same language family, the Germanic language. Over time, English and Swedish have undergone big changes both phonologically and orthographically, evolving further into different languages. Despite the difference and variance between modern English and Swedish, and although they look dissimilar at the first sight, one can still trace the remnants of the English language in the Swedish texts. This study is concerned with looking at the degree of resemblance between English and Swedish in terms of vocabulary and examines the extent to which English words and English-Swedish cognates are present in Swedish texts. 

  Previous research showed that not all languages develop the same way. All languages acquire their own unique features through their evolvement. For example, the English language showed a phonological development of its own that is different from other Germanic languages, through contact with different languages, such as the French language. The Swedish language had a more German influence which came through the translation of the New Testament from German into Swedish, which in turn left a great deal of German influence on Swedish. Despite that, both languages still share words that have mutual origins, which are called cognates. False cognates, on the other hand, are homographs that might have the same etymology or a different one but with different meanings. These are called false friends. A loanword can be defined as any word borrowed at any point in time to fulfil a lexical gap in the language. Anglicism is using an English word and inflecting it according to the Swedish norms, despite the existence of a corresponding word in Swedish.

  This essay investigated vocabulary taken from Swedish learning books. These vocabulary items were categorized in tables according to their relationships with English words, namelynon cognates, Germanic cognates, non-Germanic cognates, loan words and hybrid words in the word classes: nouns, verbs, adjectives and adverbs. The results showed that only 4 texts showed more non-cognates words, 4 other texts have a nearly equal number of cognates and non cognates. Nouns occupy the highest percent of cognates, followed by verbs, adjectives and at last adverbs. Only 30 false cognates appeared in all of the 10 texts. The more the text is close to society and people and describes traditions and social life, the less cognates it uses. A very little percentage of direct loan words could be found in Swedish texts directed to students in all levels. The texts that talk about everyday life and address people's worries tend to contain more loan words in comparison to other kinds of texts.

 • 10.
  Alenius, Filippa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  "I Can't Help What's Past!": Mourning and Melancholia in F. Scott Fitzgerald's The Great Gatsby2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to present Nick's, Gatsby's and Daisy's relations to their pasts, as they have the strongest connections to their previous history. In particular focus will be on what constitutes their losses from a psychoanalytic perspective, and the Freudian framework of mourning and melancholia will be applied. In his work from 1917, Freud claimed that both mourning and melancholia are responses to loss. However, mourning is seen as the healthy and conscious response to loss, whereas melancholia is a pathological and paralyzing response. Therefore, I interpret the novel as an exploration of how the different attitudes towards loss affect the main characters and their relation to the future.

  As this essay will show, both Nick and Daisy display mourning, in contrast to Gatsby who represents the more pathological state of melancholia. This results in Gatsby's unwillingness to let go of the past, and causes his obsession with having it repeated. Nick and Daisy, on the other hand, have an awareness of their losses, which eventually leads to an acceptance and therefore detachment from what they have lost.

  In Chapter One, a few of the critical readings of the novel that are relevant for the essay will be summarized, as well as a deeper explanation of Freud’s framework and his theory regarding mourning and melancholia. An introduction to the Lost Generation will also be provided, together with modernism and the American Dream, as they deepen the understanding for the novel’s historical and societal context and connect with the themes of loss, mourning and melancholia.

 • 11.
  Alexandersson, Alexandra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Otherness in Adrian Tchaikovsky’s Children of Time2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 12.
  Ali, Feisal
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Gender and Language similarities and differences in mixed sex conversations and same sex conversations in the American TV series Modern Family2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study aimed to analyze females and males in mixed-sex conversations and same-sex conversations using cooperative speech, competitive speech, interruptions, and similarities and differences in their communication styles in the Tv series modern family. Men and women are said to use different speech styles regarding cooperative, competitive, and interruptions. I used three conversations taken from Season 1 Episode 24, Family Portrait, for mixed-sex conversations in my analysis. I also used three same-sex discussions taken from Season 3, Episode 5, Hit and Run, and Season 1, Episode 11, Up all night. The result shows similarities in both same-sex and mixed-sex conversations regarding women’s use of cooperative speech styles and men’s use of competitive speech styles and interruptions. However, my study found differences regarding women in mixed-sex and Same-sex conversations when it comes to interruptions. Women interrupt in mixed-sex discussions and not in same-sex discussions. Therefore, my analysis of the series modern family is in line with previous research on gender and language.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Allard, Annelie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Taking things too literally: How sarcasm and irony affect the fictional character Sheldon Cooper2024Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay studies the use of indirect speech acts in dialogues from mainly Sheldon Cooper from the tv series The Big Bang Theory. By analysing the character Sheldon Cooper this essay explores the challenges people on the autistic spectrum face when someone says something that they do not mean. To investigate this, the essay focuses on the linguistic rules of the locutionary-, illocutionary- and perlocutionary act. Sheldon is seen as a special character that most people are not able to relate to and is therefore both loved and hated by many. His characteristic features align with many features of autistic criteria, such as having a hard time understanding indirect speech acts, when someone says something that they do not literally mean. This results in him often not understanding when someone is being ironic or sarcastic leading to Sheldon Cooper often being the one everyone is laughing at.

 • 14.
  Allard, Annelie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Milde, Lovisa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Pupils’ Experiences of and Attitudes Towards Textbooks in English Education2024Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to investigate the experience and attitudes of pupils when it comes to textbooks in English education. The study was carried out by doing mixed method research, combining a survey and group interviews. The survey, the quantitative aspect of the study, provided the context and an overall view. The survey was done by 80 pupils from secondary and upper secondary schools. The qualitative part of the study consisted of two group interviews, one in ninth grade of secondary school and one in upper secondary school with the pupils currently taking the course English 6.

  The findings in the study showed that the pupils, to a large extent, had not had textbooks in their English education the last year. It provided information that the pupils’ thoughts were divided on digital or physical textbooks, but the majority was still in favor of the digital version. Lastly, it showed that the pupils who did the group interview provided a different result from the survey by mostly preferring physical textbooks. In conclusion, the results are thereby divided within the pupil groups.

 • 15.
  Almér, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk. Jyväskylä universitet.
  Barns uppfattningar om språk: en studie av samtal om språk med barn på en finskspråkig förskoleavdelning i Sverige och en svenskspråkig daghemsavdelning i Finland2017Ingår i: Nordand 13: Abstrakt, 2017, s. 9-9Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Följande studie om barns uppfattningar om språk utgör en del av ett större forskningsprojekt (Child2ling 2013–2017) som studerar uppfattningar om tvåspråkighet kring barn. Projektet Child2ling är finansierat av Finlands akademi och har Jyväskylä universitet som huvudman. Följande studie syftar till att jämföra små barn i Finland och Sveriges (3–5 år) egna uppfattningar om språk. Forskningsfrågorna är sålunda:• Vilka uppfattningar om språk, språkbruk och flerspråkighet uttrycker tvåspråkiga barn (3–5 år) på en finskspråkig förskoleavdelning i Sverige sinsemellan och i interaktion med forskaren?• Vilka uppfattningar om språk, språkbruk och flerspråkighet uttrycker tvåspråkiga barn (3–5 år) på en svenskspråkig förskoleavdelning i Finland sinsemellan och i interaktion med forskaren?Studiens fältarbete skedde i två olika steg. Det första steget var etnografiskt och det andra steget bestod av olika "lek-metoder" som syftade till att stimulera samtalsämnet "språk" mellan mig och barnen. De etnografiska observationerna och fältanteckningarna analyserades med diskursanalytiskt anslag genom begreppen interaktiv agens (Nijnatten 2013) och historisk kropp (Scollon och Scollon 2004). Inspelningarna och transkriptionerna av samtalen har analyserats med samtalsanalytiska verktyg (Lindström 2014). Detaljanalyser av interaktionen möjliggjorde en högre grad av validering än vad som är möjligt via analys av observationer och fältanteckningar.Det preliminära resultatet visar ingen skillnad mellan barnens uppfattningar om språk mellan de olika länderna. De kontextuella aspekter som aktualiseras i samtal och utsagor är knutna till samtalet som sådant och till barnens närmiljö. Den främsta uppfattningen som barnen uttrycker är att språkkunskap är likställd med annan kunskap.

 • 16.
  Almér, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Children's beliefs about bilingualism and language use as expressed in child-adult conversations2017Ingår i: Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, ISSN 0167-8507, E-ISSN 1613-3684, Vol. 36, nr 4, s. 401-424Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to describe young children's beliefs about language and bilingualism as they are expressed in verbal utterances. The data is from Swedish-medium preschool units in three different sites in Finland. It was generated through ethnographic observations and recordings of the author's interactions with the children. The meaning constructions in the interactions were analyzed mainly by looking closely at the participants' turn taking and conversational roles. The results show that children's beliefs of bilingualism are that you should use one language when speaking to one person; that languages are learnt through using them; and that the advantage of knowing more than one language is being able to talk to (other) people. The results also show that this knowledge of languages is no different from other knowledge within their world. This will probably change over time as the children enter school, and it is something in which our presence as language researchers will have played a part.

 • 17.
  Almér, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Ungdomars språkbruk och identitet2020Ingår i: Ungdomar och identitet / [ed] Frisén, Ann & Hwang, Philip, Stockholm: Natur och kultur, 2020, Andra utgåvan, s. 197-217Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Almér, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk. University of Jyväskylä.
  Where communication flows, languages swim freely: developing fieldwork methods for investigating preschool children's language beliefs2015Ingår i: AFinLAn vuosikirja, E-ISSN 2343-2608, nr 73, s. 159-171Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper I reflect on methodological aspects to take into consideration when developing methods for investigating three- to five-year-old children's beliefs about language, language use and bilingualism. I analyze participant observations and notes taken in the field. The study focuses on bilingual Finnish-Swedish children in Swedish-medium preschools in Finland. At one of the schools, most of the children and I did not share a common language, so the interaction between us heightened both the children's language awareness and that of my own. This drew my attention to communicative aspects of embodiment and multimodality and to the distribution of responsibility for interaction. I detected two interaction orders in which children's agency stood out in their intention to make their voice heard, and I used my experiences to develop an ethically-oriented data-generating approach to enhance communication about communication.

 • 19.
  Altinisik, Mathias
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Grammatical Difficulties in English in Swedish L1 Learners’ Texts: A study on common errors in a Swedish secondary school class2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper investigates the grammatical phenomena that create difficulties in the second language learning of English for Swedish L1 students. By analyzing written English texts produced by Swedish as L1 students, an attempt is made to identify which grammatical errors are the most commonly occurring when Swedish students produce English texts. An attempt is also made to provide explanations for why these grammatical errors occur. The purpose of this study is to get an understanding of which errors are frequent in an L2 classroom and what causes the grammatical errors by taking into account the students’ bilingual context and second language development. To answer the research questions, both qualitative and quantitative research methods are used. The material consists of 20 authentic texts produced by 9th grade students from a Swedish elementary school. The outcome shows that most of the grammatical errors produced by the students arise due to negative transfer (interference) from the students’ L1, Swedish. The analysis of the grammatical errors was carried out using a contrastive analysis where the grammatical structures of Swedish and English were compared. The errors that the contrastive analysis could not explain, were explained using the following concepts: overgeneralization, processability theory, and communication strategies.

 • 20.
  Amin, Alan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Men det beror på vem det kommer ifrån: En undersökning om skällsorden i skolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skällsord har alltid använts av människan såvitt man vet och förekommer i alla språk, hos alla åldrar och i alla socialgrupper. Interjektioner av dessa slag har olika typer av funktion och mening beroende på vad sändaren vill förmedla. Beroende på omfattning, val av kraftuttryck och vid vilka tillfällen man väljer att använda svordomarna, blir de lämpliga respektive olämpliga. Forskning visar att uttrycken har förändrats, brett ut sig och försvunnit genom århundraden. Svordomarna förekommer oftast i det formella språket där orden är tabubelagda och har ett "förbud" över sig, men förekommer även i det informella språket då de har en viktig funktion för sändaren att förmedla exempelvis känslor på ett lekfullt sätt. I skolmiljön är skällsord inget undantag. I denna uppsats har jag valt att använda skällsord som en övergripande term för både invektiv och svordomar, men ibland har jag när det varit nödvändigt valt att skilja dem åt. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka skällsord som används i skolan. Uppsatsen kommer även att undersöka elevers attityder till skällsord och vad det har för betydelse för ungdomars språk och relationer till varandra. Metod: Enkätundersökningar.

 • 21.
  Andersson, Helene
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  "Jag vill inte bli sedd som den som inte kan, jag vill vara med och göra samma sak som de andra": Elevers upplevelser av organisationen av ämnet svenska som andraspråk2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hur ämnet svenska som andraspråk bör organiseras för att bäst möta elevernas behov är något som diskuterats och studerats i många år. Somliga förespråkar separat undervisning där sva-elever undervisas för sig, och andra en blandad undervisning där svaeleverna läser tillsammans med eleverna som läser svenska. Utifrån detta studeras i denna uppsats elevernas egna upplevelser av olika sätt att organisera undervisningen.

  Syfte: Syftet med studien är att få kunskap om några elevers upplevelser av blandad och separat undervisning i svenska som andraspråk i förhållande till språkutveckling, inkludering och integration.

  Metod: Den metod som använts är kvalitativ intervjustudie med fem elever. Intervjusvaren har analyserats enligt en kvalitativ analysmodell där svaren har tematiserats i olika kategorier. Dessa kategorier har sedan analyserats utifrån teorier om sociokulturellt lärande och inkludering som gemenskap, samt tidigare forskning om blandad respektive separat undervisning.

  Resultat: Resultatet visar att eleverna upplever blandad undervisning som mer önskvärd än separat. Skälen till detta är dels att eleverna upplever att blandad grupp innebär en mer gynnsam miljö för språkutveckling, då de menar att de lär nya ord och sätt att prata och skriva av eleverna som läser svenska, dels att de anser det viktigt att ingå i gemenskapen i helklass och att inte bli betraktad som annorlunda eller mindre kunnig. Att läsa i blandad grupp upplevs också positivt för att det erbjuder möjligheter att lära eleverna som läser svenska om andra länder och kulturer och för att eleverna upplever att det hjälper dem att komma in i samhället och "bli en av folket". Fördelar med separat undervisning som lyfts fram är att undervisningen bedrivs i mindre grupper och att undervisningen har ett tydligt andraspråksperspektiv.

 • 22.
  Andersson Hval, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  New Zealand/Aotearoa: Choosing an Identity2013Ingår i: Postcolonial texts and events: cultural narratives from the English-speaking world / [ed] Andersson Hval, Ulrika, Henry, Alastair & Bergström, Catharine Walker, Lund, 2013, 1. uppl., s. 261-292Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Andersson Hval, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  The Supoerhero and the Tiger Mom : Examining the Relation between parental expectations and career choices:: Gene Luen Yang and Sonny Liew's The Shadow Hero2021Ingår i: Engaging with Work in English Studies: An Issue-Based Approach / [ed] Alastair Henry & Åke Persson, Cham: Springer Publishing Company, 2021, s. 127-150Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Through the example of Gene Luen Yang and Sonny Liew’s The Shadow Hero (2014), this chapter interrogates the cultural clashes emerging from the discrepancy between individualist and collectivist views of work in relation to family and society. While classic superhero narratives can be understood as manifestations of individualism, this narrative presents a young hero who is pushed into the role by an overzealous mother, reminiscent of the Tiger Mother-figure of Amy Chua’s controversial autobiography (Battle Hymn of the Tiger Mother, Penguin, 2011). Applying theories from social psychology to the analysis, it is shown that the idea of the independent self, in which work is a mark of adult autonomy, is posited against an idea of the self as interdependent and associated with collectivist ideals that link work with family and prioritize filial piety.

 • 24.
  Andersson Hval, Ulrika
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Henry, AlastairHögskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.Walker Bergström, CatharineHögskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Postcolonial texts and events: cultural narratives from the English-speaking world2013Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 25.
  Andersson Hval, Ulrika
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Stibe, Anna
  The Immigrant Girl and the Western Boyfriend: The Romance Plot in Young Adult Novels of Migration2016Ingår i: ESSE messenger, E-ISSN 2518-3567, Vol. 25, nr 1, s. 122-132Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We explore a recurring motif in a number of young adult novels centered around the experiences of immigrant girls and their adjustment to life in a new country. The integration process appears to belinked to the girls’ relationships with boys from the majority culture, making romance a central element of the girls’ development of a new identity and sense of belonging in the new country. We will examine the intersections of gender and integration by focusing on the narrative voices of immigrant girls in three contemporary novels, Sarah Darer Littman’s Life, After (2010), Sarah Crossan’s The Weight of Water(2012), and Terry Farish’s The Good Braider (2012).

 • 26.
  Andersson, Olle
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  A Load to Pull: Rites, Symbols and Archetypes of Initiation in The Call of the Wild2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 27.
  Andréasson, Elisabeth
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Jonasson, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Ondskans makt: En foucauldiansk textanalys av Jan Guillous Ondskan2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Jan Guillous Ondskan, utspelar sig i 50-talets Sverige och är inte bara en berättelse om Erik och hans liv på internatskolan Stjärnsberg, det är också en berättelse om makt. Både skolan som institution och karaktärernas handlande genomsyras av systematisk maktutövning och kontroll. Eftersom verket förekommer som en del av den litteratur elever kan få ta del av i grundskolan, är det också relevant att diskutera det i relation till undervisning.

  Syfte

  Syftet med studien är att synliggöra vilka maktstrukturer Jan Guillous verk Ondskan lyfter fram, genom en foucauldiansk textanalys. Studien fokuserar dels på skildringen av skolans struktur, dels på skildringen av karaktärerna.

  Metod Vi har valt att göra en kvalitativ textanalys av Ondskan, där vi anlägger ett foucauldianskt perspektiv för att synliggöra verkets maktstrukturer och maktförhållanden.

  Resultat

  Analysen synliggör de maktförhållanden som råder dels på skolan som institution, dels utifrån karaktärerna och deras agerande. Samtliga karaktärer är omslutna av det maktsystem som präglar skolan, inklusive rådsmedlemmarna själva. Maktsystemet är baserat på överordning och underordning vilket benämns som Stjärnsbergsanda och kamratuppfostran. I enlighet med den försöker Rådet kontrollera skolan, något som blivit normaliserat och inte ifrågasätts av varken elever, lärare eller rektor. I alla fall inte förrän Erik börjar på skolan, och gör motstånd. Utifrån hans tidigare erfarenheter, och i diskussion med sin nye kamrat Pierre, går han emot normen och vägrar gå med på de krav Rådet ställer. Rådsmedlemmarna försöker styra skolan men lyckas inte hålla maktsystemet tätt, något som Erik tar vara på. Både fysisk och psykisk makt är något som präglar verket, och kan kopplas samman med att det i slutändan synliggörs sprickor i maktsystemet. Analysen visar även att det krävs en medvetenhet från läraren i arbetet med Ondskan i undervisningen, för att inte riskera att reproducera de normer och maktförhållanden som framställs i verket. För att arbeta medvetet menar vi därför att verket bör behandlas utifrån begreppet kritisk litteracitet, där läsaren antar en analytisk ställning till texten i syfte att synliggöra maktförhållanden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Antonsson, Ann-Helen
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Dumani, Gentiana
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Socialstyrelsens och Skolverkets myndighetsspråk2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Myndighetsspråk kan vara både komplext och svårbegripligt, vilket kan medföra att kommunikationen mellan myndighet och medborgare försämras (Forsberg 2012, s. 12). Inom varje myndighet finns det en yrkesjargong samtidigt som det finns riktlinjer och lagkrav att förhålla sig till. Detta betyder att varje myndighet använder ord och begrepp utifrån sin speciella yrkesjargong vilket kan leda till missförstånd mellan myndigheterna. Med den utgångspunkten har vi valt att studera myndigheters språkbruk och diskurser ur ett hälsoperspektiv för att få en förståelse för språkbruket i maktens korridorer. De myndigheter som vi har analyserat är Socialstyrelsen och Skolverkets webbsidor som handlar om psykisk ohälsa.

  Syfte: Socialstyrelsen och Skolverket är två myndigheter som deltar i samhällets konstruktion genom sin språkanvändning. Det är denna språkanvändning som en social handling (se vidare Svensson, 2019, s. 25) vi är intresserade av att studera.

  Metod:Ur ett diskursanalytiskt perspektiv både som metod men även som analysverktyg har vi valt att utgå ifrån Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori (Winther Jørgensen och Phillips,2000, s. 32–37). Vi har även valt att använda oss av LIX som är ett analysverktyg för att mäta läsbarhetsindex på våra utvalda texter.

  Resultat: Studiens resultat visar att Socialstyrelsens text tillhör den medicinska diskursen och Skolverketstext tillhör utbildningsdiskursen. Det som framkom vid analys av texterna var att Socialstyrelsens text använder sig av ord som behandling, sjukdom och diagnostisering när de skriver om psykisk ohälsa. Skolverkets text använder sig av ord och begrepp som stödjande, hälsofrämjande och förebyggande för att motverka psykisk ohälsa. Det innebär att myndigheterna skriver om psykisk ohälsa ur olika perspektiv. Utifrån Läsbarhetsindex LIX visar resultatet på att båda myndighetstexterna är medelsvåra att läsa

 • 29.
  Aronsson, Agda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Olsson, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Lärande för förändring: en normkritisk analys av läromedel i svenskämnet på gymnasiet2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Svenska impulser 1, 2 och 3 är kurslitteratur som används på en gymnasieskola i Sverige. Kurslitteraturen möjliggör för läraren att låta arbetet växla mellan lärarnas egen planering och efter läroböckernas upplägg, vilket i sin tur underlättar lärarens planeringsarbete. Utifrån skolans värdegrund om ett jämlikt klassrum har en studie gjorts för att ta reda på hur läroböcker förhåller sig till olika maktrelationer som kan påträffas i samhället. Med avstamp i Wineburgs (2001) teori om hur information presenteras i läroböcker, samt Kumashiros (2002) lära om vikten av normkritik i klassrummet.

  Syfte: Då litteraturen ska finnas för att underlätta lärarens arbete, är syftet med denna uppsats att ta reda på huruvida vald serie av läroböcker på egen hand möjliggör för ett normkritiskt lärande som utmanar maktrelationer, utan att lärarens roll spelar in. Analysen fokuserar på att ta reda på om det normkritiska perspektivet genomsyrar inkluderingsarbetet i läroböckerna eller om arbetet slutar i vad Bromseth (2010) kallar toleranspedagogik.

  Metod: En normkritisk analys har gjorts av läroböckernas diskussionsfrågor och skrivuppgifter för att ta reda på vilka möjligheter serien ger till samtal och lärande om samhälleliga maktstrukturer.

  Resultat: Resultatet påvisar en typisk struktur i berörda läromedel där informationen presenteras enligt Wineburgs (2001) teori. Den presenteras som en sanning utan att ifrågasättas, vilket därmed förstärker de rådande normer som serien berör. Det finns ställen där försök till inkluderingsarbete kan urskiljas, men informationshanteringen, kombinerat med diskussionsfrågorna där ett kritiskt förhållningssätt saknas, resulterar i det som Bromseth (2010) kallar för toleranspedagogik, vilket istället förstärker rådande normers maktstrukturer.  

 • 30.
  Asplund Carlsson, Maj
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Barn- och ungdomslitteratur som samhällsspegel2018Ingår i: Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv / [ed] Johansson, Thomas & Sorbring, Emma, Stockholm: Liber, 2018, s. 192-204Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 31.
  Asplund Carlsson, Maj
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Lunneblad, Johannes
  Göteborgs universitet, Inst för pedagogik, kommunikation och lärande.
  Till ”vildingarnas” land: Barnboksförfattaren besöker förorten2013Ingår i: Nordisk Barnehageforskning, ISSN 1890-9167, E-ISSN 1890-9167, Vol. 6, nr 7, s. 1-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Few studies have been carried out on children’s literature from a post-colonial perspective. In this article, we look closer at four picture books recently published in Sweden with the purpose of giving children from urban areas patterns of identification. The aim of our study is to see how the ‘suburb’ is articulated as a multi-accented sign. Three themes are elaborated in our analysis, i.e. loneliness and alienation, drug abuse and misery as well as small business occurrence. We also discuss the consequences for children in early years of an encounter with a distorted or alienated view of suburban culture.

 • 32.
  Avedissian, Nairi
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  The language use and its change of three Disney princesses from three different generations2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Disney princess franchise is one of the most successful brands in the world and has a powerful influence on children and their behaviour.

  The aim of this research was to examine what stereotypical women's language is present in three Disney princess movies (Cinderella, Beauty and the Beast and Brave) and to see if there has been a shift in the language use. The three selected movies are from three different generations (1937-1959, 1989-1992 and 2009-2013).

  The features that were analysed include hedges, tag questions, questions, commands and directives, empty adjectives, politeness and compliments. A mixed method of both qualitative and quantitative research was used to acquire the data.

  Although the newer princess showed some usage of stereotypical women's speech, there was a vast difference to the two older princesses' speech. The third generation movie presents a princess who uses more assertive language and was more deviating towards using politeness in her speech. Overall, the two older princesses uttered a larger frequency of features that are categorized as stereotypical women's speech, making their speech appear more uncertain. The newer princess, on the other hand, used more definite language. Although some features that are traditionally viewed as women's speech are used more by the new princess, like questions, it is important to consider the content of the features. When analysing the content of the feature, it shows that a feature is not necessarily indefinite solely because it is related to typical women's speech.

 • 33.
  Barazeghi, Mariam
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Wicked Witches and Evil Queens?: A corpus-based study of the near-synonyms evil and wicked in contemporary American English2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine what contemporary corpora can reveal about the use of the two adjectives evil and wicked. These two synonyms have been analysed using corpus linguistics in order to acquire results about the differences between them regarding frequency of use, as well as their collocating nouns. The results have also been analysed with a focus on gender perspectives. The study has a quantitative as well as a qualitative approach. The material investigated for this study consists of a corpus called The Corpus of Contemporary American English (COCA). The definitions of the two adjectives have also been searched within a few of the greater dictionaries.

  The findings reveal that the word evil is used to a greater extent by speakers and writers in different contexts in comparison to its synonym wicked. There are also significant differences between male and female nouns in adjective and noun collocations. The adjective evil is more frequently used to address male nouns, whereas its synonym wicked is more widely used as an attribute to female nouns. The differences are aligned with common gender stereotypes presented in previous studies and support the results regarding gender approaches in adjective and noun collocations. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Benmehenni, Selma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Anglicisms in the French Language: The case of the Twitter discourse2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The use of anglicisms in the French discourse is becoming very common. With the development of the internet and social media platforms, it is possible to observe an important increase in the presence of English borrowings in written discourse despite the continuous efforts from the Académie Française to propagate the correct use of the French language. The widely popular social media platform Twitter has thus been chosen to study the types of anglicisms currently employed by French Twitter users, to investigate the way they are used, and to understand the reasons behind their use. The study also sheds light on the divide between borrowers and those who call for the preservation of the French language. To answer these questions, tweets were manually retrieved using a set of keywords and short interviews were conducted with some French users of the platform. The results suggest that a wide variety of borrowings ranging from words to phrases and sentences are used indifferent contexts related to our modern society. It further shows that users of these anglicisms have either gotten used to English because of continuous exposure to the language or aim at filling a linguistic gap. Finally, the negative reactions of some Twitter users to the excess of anglicisms andthe reactions of borrowers who oppose the interferences with their language use show that a generational conflict is likely causing this divide.

 • 35.
  Bergström, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Ett textuellt rop på hjälp: En metaanalys av skolans möjligheter till suicidpreventivt arbete genom skrivuppgifter2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett utbrett samhällsproblem som resulterar i att ett barn under 17 år begår självmord varje år. Inom skolan ska preventiva åtgärdsrutiner finnas för att motverka detta, men genom att i svenskämnet arbeta med terapeutiska skrivuppgifter kan det preventiva arbetet stärkas. Genom detta kan psykisk ohälsa hos elever synliggöras, och i samarbete med övriga myndigheter och instanser kan skolan upptäcka problemet i ett tidigt skede.

  Syfte: Undersökningens syfte är att belysa forskningsläget kring psykisk ohälsa kopplat till skolan, samt huruvida svensklärare kan arbeta preventivt med skrivuppgifter för att fånga upp svår psykisk ohälsa.

  Metod: Metoden för undersökningen är en metaanalys, vilket innebär sammanställning av forskningsläget genom granskning av olika oberoende studiers resultat. 

  Resultat: Forskningsläget påvisar att skrivande i syfte att förebygga psykisk ohälsa har fungerat i skolsystem utanför Sverige, men inom svensk skola har inga studier hittats. Psykisk ohälsa bör motverkas i skolan genom att avdramatisera den stigmatisering som råder. Genom skrivande i svenskämnet kan ämnen inom fenomenet psykisk ohälsa ge läraren indikationer på psykisk problematik som upplevs hos elever. Det framgår dock ett behov av forskning inom problematiken som präglar många elevers skolgång och privatliv.

 • 36.
  Bergström Walker, Catharine
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Narrative ethics and intuition of the infinite: E. L. Doctorow's gnostic hope for the postmodern era2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 37.
  Berlin, Fanny
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  How words change meaning: A Comparative Corpus Analysis of the word Queer between 1990-1994 and 2015-20192022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This research paper analyses how the meaning and usage of the word queer has changed between 1990-2019. The aim has been to determine the primary meaning of queer in contemporary texts, comparing it with the primary definition suggested by four widely used online dictionaries. This essay has analyzed and compared the usage of queer over two different timespans provided by The Corpus of Contemporary American English (COCA), from 1990-1994 to the most recent, 2015-2019. The dictionaries chosen for the study were: The Oxford English Dictionary, Cambridge Dictionary, Merriam-Webster and Dictionary.com. The findings from the corpus analysis were compared to the primary suggestions in the online dictionaries. The results showed that the primary definition of queer suggested in three out of the four dictionaries do not correlate with the definition most frequently used in contemporary texts.

 • 38.
  Bertilsson, Alvina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Maternity: A Site of Empowerment, Resistance and Strength in Toni Morrison's Beloved2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Bertilsson, Mari
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Guilt and Reconciliation in Disgraceby J.M. Coetzee2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 40.
  Boenke-Donnelly, Ivonne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  The Feminism of Elizabeth Bennet in Pride and Prejudice2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 41.
  Bogarp, Annette
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Bristen på likvärdig bedömning: en enkätstudie om lärares bedömningsstöd2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För eleven kan det vara avgörande att få ett godkänt betyg i svenska som andraspråk eftersom den då kan komma ett steg närmare sitt utbildningsmål eller blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Att då Skolverket konstaterar gång på gång att det råder brister vad gäller likvärdigheten på betygssättningen gör att vi måste jobba för ett mer rättssäkert system. Ett sätt att närma sig en mer rättvis bedömning är att använda någon av de etablerade bedömningsmodellerna som finns, t ex Performansanalys eller Bygga svenska.

  Syfte: Undersökningens övergripande syfte har varit att dels undersöka om lärare ute i verksamheterna gör bedömningar som vilar på någon slags teoretisk grund, dels undersöka om de anser att det ges tillräckligt med förutsättningar för att genomföra en rättssäker bedömning.

  Metod: Den metod som tillämpades var en i huvudsak kvalitativ metod i form av en webbaserad enkätundersökning där 23 lärare i svenska som andraspråk svarade. Samtliga arbetade mot kunskapskapskraven för årskurs 9, både från grundskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram.

  Resultat: Resultatet av denna studie visade att i princip alla känner till, behärskar och använder någon form av etablerad bedömningsmetod. Över hälften av informanterna använder dem flera gånger per termin. Samtidigt signalerar lärare att de känner tidsbrist och att det finns behov av mer samarbete med kollegor. Resultatet indikerar att det inte är lärarnas ovilja eller kompetens som felar, det är dagens system som omöjliggör en rättvis bedömning.

 • 42.
  Boman, Matilda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Johansson, Anna Erna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Ur mörkret: En ny tematisk analys2024Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Victoria Benedictssons verk, författarskap och person är noga studerat. Ur mörkret är en av de noveller som blivit flitigt analyserade, ofta i samband med Benedictssons person. Tematiska analyser av Benedictssons verk har en tendens att vila på henne själv och hennes livsförhållanden. Ur mörkret är även den analyserad med Benedictssons person i åtanke. Denna studie vill frigöra novellen från Benedictssons person och se novellen som fristående. Tanken är att vi genom att anta detta perspektiv kan finna fler teman än de som vanligen får representera Ur mörkret.

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med uppsatsen är att analysera Victoria Benedictssons novell Ur Mörkret utifrån vilka teman som förekommer i novellen, samt hur man kan arbeta med novellen i högstadiet med lgr22 som utgångspunkt. Syftet är möjligt att besvara utifrån frågeställningarna att undersöka vilka teman som återfinns i novellen.

  Metod

  Den aktuella metoden för uppsatsen är textanalys – mer specifikt en tematisk analys som vilar på Braun och Clarkes (2006) forskning.

  Huvudresultat

   Utifrån ett hermeneutiskt tänkande i samband med Braun och Clarkes (2006) tematiska modell har vi funnit tre huvudteman i novellen Ur mörkret. Dessa huvudteman är Osunda uppväxtförhållanden, Könsstrukturer och Lidanden. Det första huvudtemat är även uppdelat i tre underteman, vilka är Mörka perioder, Försummad barndom, Sökande efter acceptans. Det andra huvudtemat har två underteman, Kvinnosyn och Självkänsla/självbild. Det tredje och sista huvudtemat har två underteman, vilka är Mörka känslor och Den sjuka punkten. 

 • 43.
  Brodal, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Den skrivande kvinnans kamp till frihet: En komparativ studie av Jane Eyre och Agnes Grey ur ett feministiskt perspektiv2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Jane Eyre från 1847 och Agnes Grey från 1847 är två kvinnoromaner skrivna av två systrar under samma epok under ett och samma år. I dessa verk gestaltas den viktorianska guvernantens liv. Båda romanerna lyfter fram kvinnors kamp för frihet, men också deras tankar, drömmar, tron på kärlek och förhoppningar om bättre livsvillkor och att våga göra sin röst hörd i ett mansdominerande samhälle.

  Syfte: Studien ämnar att synliggöra hur den viktorianska guvernantens roll gestaltas i två romaner.

  Metod: Metoden som används för denna uppsats är komparativ analys. Enligt Hellspong (2001) lämpar sig metoden bra för jämförelser av texter eller genrer för identifiering av likheter och skillnader och hur dessa förhåller sig till varandra. I denna studie ligger fokuset på att jämföra två olika romaner av Systrarna Brontë` Jane Eyre och Agnes Grey där den komparativa metoden, därför kan vara av relevans för att urskilja just likheter och skillnader. 

  Resultat: Studien visar hur dessa texter sett från feministisk teori genomsyrar båda kvinnoperspektivet från den Viktorianska-tiden vilket speglar såväl de fiktiva skildringarna av romanerna som synen på kvinnan. Att vara kvinna under denna tid präglades av normer och ideal som återfinns i båda romanerna. Kvinnan sågs som ett attribut, en ägodel som skulle kontrolleras och underordnas. Unga damer från societeten skulle föra sig väl och sköta sina studier, för att småningom giftas bort med ett bra parti till man där denne tog över rollen som förmyndare över kvinnan. Dock ser man likväl normer och barriärer brytas inom denna domän.Protagonisten i Agnes Grey är ett exempel på en ung kvinnas frustration mot de orättvisor och levnadsvillkor och som hon förväntas följa. I den andra romanen möter vi Jane Eyre som liksom hon brottas med detta. Guvernanterna avviker bit för bit från den tillvaro som anses lämpad för en anställd att undervisa överklassen i och bryter därför normer.

 • 44.
  Brolin, Beatrice
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Rydegård, Maloue
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  "Du har ju faktiskt större bröst än jag": En analys av genus och reproducerande av heteronormen i Björnstad2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har romanen Björnstad analyserats. Den har sedan den utgavs blivit populär hos ungdomar och har av ett flertal lärare använts i svenskundervisningen i grundskolans senare år och på gymnasiet.

  Med ett normkritiskt perspektiv har genus och heteronormativitet i romanen analyserats med hjälp av bland annat ett motsatsschema för maskulinitet och femininitet. Avstamp har tagits i skolans värdegrund och i dess styrdokument då man enligt dessa ska arbeta för allas lika värde, jämställdhet könen emellan samt ge eleverna möjlighet att utveckla sin identitet och att få förståelse för omvärlden och andra människors erfarenheter och livsvillkor. För att kunna åskådliggöra relationen mellan litteratur och samhälle har uppsatsen en litteratursociologisk ansats och den metod som använts är textanalys.

  Resultaten av analysen visar att det i boken finns ett antal kvinnliga karaktärer som mer eller mindre måste anpassa sig till rollen som kvinna och att de som inte gör det får ta konsekvenserna som följer. Många av de manliga karaktärerna lever i en kontext där maskulina egenskaper värderas högt, vilket färgar av sig på alla delar av deras liv. Heteronormen tas för given av nästan alla karaktärerna i romanen vilket dels visar sig som skämt om homosexuella och dels som att en karaktär väljer att inte berätta att han är homosexuell då han är rädd att uteslutas från den gemenskap som finns i dessa skämt och som genomsyrar den kultur som många av de manliga karaktärerna befinner sig i. På detta sätt synliggör uppsatsen vilka normer som skrivs fram i boken, vilka också kan vara speglingar av samhället. Detta öppnar upp för ett i klassrummet normkritiskt arbete med romanen.

 • 45.
  Broman, Elvira
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Shedding Light on Conceptual Metaphors: The interchanging meanings of light and darkness in lyrics by Arcade Fire2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper investigates the conceptual metaphors of light and darkness. However, it focuses on how their standard meaning, which can be summarized as light is positive and darkness is negative, is interchanging with each other. The study focuses on the two conceptual metaphors NEGATIVITY IS LIGHT and POSITIVITY IS DARKNESS in song lyrics by the band Arcade Fire and what the target and source domain of these metaphors are. First, a corpus with all the applicable lyrics were made, and then a search was conducted for the keywords light, dark, white, and black. These lyrics containing the keywords were then analyzed to see if the keywords were used in a literal way or in a metaphorical way. The results show that three songs contain the conceptual metaphor NEGATIVITY IS LIGHT: “We Used to Wait,” and the metaphor in this song uses the domains ADDICTION TO TECHNOLOGY ARE FLASHING LIGHTS, “Reflektor,” uses the domains LONELINESS IS WHITE,and “Sprawl II (Mountain Beyond Mountains),” uses the domains THE UNKNOWN IS LIGHT and UNDESIRABILITY IS LIGHT. The song “Sprawl II (Mountain Beyond Mountains)” is the only song that contains the conceptual metaphor POSITIVITY IS DARKNESS, and the domains used in that metaphor are SAFETY IS DARKNESS.

 • 46.
  Bruce, Amanda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Den arga tjejen: En komparativ filmanalys av Kat Stratford i 10 orsaker att hata dig och Janis Ian i Mean Girls2022Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns inom tonårsfilmer ett återkommande motiv av kvinnliga karaktärer som ser ner på andra tjejer för att imponera på killar, så kallade pick-me-girls. Detta gör att de andra karaktärer som ser ner på det normativt feminina utan att vilja imponera på killar sticker ut. I denna studien kallas denna karaktär ”den arga tjejen”. Två sådana karaktärer är Kat Stratford i 10 orsaker att hata dig (1999) och Janis Ian i Mean Girls (2004), som båda också utmärks också av sin ilska. Det är de som analyseras i studien.

  Syfte: Syftet med studien är att belysa skillnader och likheter mellan Kat Stratford och Janis Ian, med fokus på deras ilska och dess uttryck samt hur de karaktäriseras, med hjälp av komparativ analysmetod för att öka förståelsen för varför de riktar sin ilska mot det feminina och normativa.

  Metod: Studien genomförs med hjälp av en komparativ filmanalys utifrån queerperspektiv med särskilt fokus på skevhet och heteronormativitet. Även filmvetenskapliga termer som mise-en-scene används i analysen.

  Resultat: I resultatet framkommer att Kat och Janis riktar sin ilska mot dem som de anser ansvarar för tidigare händelser. I vardera tidigare händelse blev de svikna och ändrade därefter sina beteenden. Kat tar ut sin ilska på den patriarkala samhällsstrukturen och skolans popularitetskultur, medan Janis är fokuserad på en individ: Regina George. De har båda uttryck som passar inom begreppet skev – en variant av queerteori. Trots skevheten har de båda också fått heteronormativa slut med pojkvänner.

 • 47.
  Byegård, Emilia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Ämnesövergripande arbete i en ämnesindelad kontext: En kvalitativ studie om ämnesövergripande arbete utifrån Lgr 11 och progressivistisk teori2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Studien tar avstamp i läroplanens formuleringar om ämnesövergripande arbete samt de idéer om ämnesövergripande arbete som finns inom progressivismen. Syfte: Syftet med studien är att undersöka det ämnesövergripande arbetets roll i undervisningen och hur läroplanen påverkar det ämnesövergripande arbetet. Syftet är också att undersöka svenskämnets roll i ämnesövergripande undervisning. Metod: Studien är en intervjustudie. I studien har 7 lärare medverkat och svarat på frågor om sin ämnesövergripande undervisning. Resultat: Intervjuerna har visat på att lärarna ofta har tydligt definierade gränser mellan ämnena i ämnesövergripande arbetsområden. De sättet lärarna i studien arbetar ämnesövergripande på, är överlag inte karaktäristiskt för progressivismen. Lärarna i studien begränsas och påverkas framförallt av det centrala innehållet, när de planerar och arbetar med ämnesövergripande arbetsområden. Svenskämnets roll i det ämnesövergripande arbetet är till stor del att vara ett hjälpämne. Det innebär att svenskämnet ofta får en erfarenhetspedagogisk form. Däremot kan de tydliga ämnesgränserna leda till att svenskämnet får ett tydligare ämnesinnehåll i de ämnesövergripande arbetsområdena, vilket i så fall också skulle kunna påverka ämnets konception mot att bli mer av ett färdighetsämne.

 • 48.
  Börjesson, Sanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Mr Holmes? Please, call me Sherlock: Narrative structures and characterisations in A Study in Scarlet and its adaptation "A Study in Pink"2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 49.
  Carlzon, Calle
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Österberg, Matilda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Perspectives for Textbook Selection: A Study of Vocabulary in EFL Textbooks in year 8 in Swedish secondary school2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this study three different EFL textbooks designed for pupils in 8th grade in Swedish secondary school were analyzed. The analyzed textbooks are Second Time (1997), Prime Time (2009) and Sparks (2017). By limiting the text selection to only comparing fictional excerpts in the textbooks, two texts from each textbook were randomly selected. These six texts have been used as the primary sources for this analysis. The aim of this study was to investigate how textbooks can contribute to EFL learners and their vocabulary acquisition by determining the lexical diversity and density of the textbooks and look at their frequency in word occurrence. Furthermore, we discuss the implications of textbook selection in relation to these lexical phenomena. The research questions investigated are 1, What is the lexical diversity of each textbook? How many tokens, types and noun lemmas and verb lemmas are found in the texts and the textbooks? 2, What words are considered to be high-frequency words and how do they correspond to everyday English, according to the New General Service List. 3, What is the lexical density of each textbook? Finally, 4. What are the implications in relation to textbook selection? The conclusion regarding the research questions is that the textbook Sparks could arguably be considered the book that corresponds best to the researched criteria because the data showed that Sparks contains a higher amount of lexical diversity and density, together with a higher number of high-frequency words which corresponds to the NGSL. However, this conclusion is drawn solely on the researched criteria regarding vocabulary. To obtain a broader understanding of what textbook to consider, a more qualitative study that involves more criteria, such as themes or grammar would be needed.

 • 50.
  Carlén, Hanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Hadén, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Kampen mellan två identiteter: En kritisk diskursanalys av en ung kvinnas identitetsprocess mot bakgrunden av en starkt gränssättande hederskultur2022Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kropp och utseende, sexualitet och kärlek samt grupptillhörighet är framträdande faktorer i en ungdoms identitetsprocess. Dessa faktorer är även framträdande diskurser i Elaf Alis självbiografi Vem har sagt något om kärlek? Att bryta sig fri från hedersförtryck (2021). Karaktären Elaf växer upp i en hederskultur där hon utsätts för hedersförtryck och hedersvåld. Elafs identitetsprocess är en kamp mellan två identiteter. Denna analys ger en inblick i hur en ungdoms identitetsprocess mot bakgrunden av en gränssättande hederskultur kan se ut.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka de framträdande identitetsdiskurserna i verket i relation till bakgrunden av en starkt gränssättande hederskultur.

  Metod: Den metod som används är kritisk diskursanalys.

  Resultat: De gränser som hederskulturen skapar gör det omöjligt för Elaf att uppnå sitt mål, att passa in. De hedersnormer som Elafs föräldrar kräver att hon efterföljer,skapar svårigheter för henne när det kommer till hennes sexuella identitet, utseende och grupptillhörighet. Hennes föräldrar vill att hennes identitet ska upprätthålla familjens heder. Konsekvenserna av att inte följa hedersnormerna innebär både psykiskt- och fysiskt våld samt utanförskap. Elaf är medveten om vilken identitet som hon vill ha och att den inte lever upp till hederskulturens förhållningssätt. De diskurser som framträder i verket skapar problematik i förhållande till karaktärens identitetsprocess. Identitetsdiskurserna sexualitet, utseende och grupptillhörighet är vanligt förekommande underdiskurser inom hedersdiskursen och den hegemoniska ungdomsdiskursen. Den hegemoniska diskursen står som motsats till hedersdiskursen och representerar den mer förekommande identitetsprocessen bortom hederns förtryck. Elafs identitetsprocess resulterar i en kamp mellan två identiteter. En identitet som är starkt präglad av föräldrarnas hedersutövande och en hegemonisk identitet som Elaf önskar uppnå för att få vara som alla andra.

1234567 1 - 50 av 387
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf