Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 732
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abbas, Jufoon
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nelson, Lina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Blyga barn i sociala situationer: Pedagogers strategier för att inkludera blyga barn i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag uppmanas barn på förskolan att ta för sig och göra sig hörda, detta för att bli en del av gemenskapen. Blyga barn på förskolan tenderar att bli osynliga vilket leder till att de har svårt att bli delaktiga. I vår studie undersöker vi hur pedagoger arbetar för att inkludera blyga barn i förskolan.

  Syfte: I denna studie undersöker vi hur förskollärare arbetar för att blyga barn ska känna sig inkluderade i sociala situationer.

  Metod: Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat nio verksamma pedagoger på fem olika förskolor. Vi kontaktade cheferna på varje förskola via mejl innan vi skickade ut vårt missivbrev. Efter samtycke från studiedeltagarna spelade vi in våra intervjuer som sedan transkriberades och analyserades.

  Resultat: Resultatet av vår studie är att blyga barn har svårt att bli delaktiga i förskolan och inkluderas endast i vissa situationer. Att det finns olika strategier som pedagoger kan ta till för att stödja dessa barn har visat sig genom tidigare forskning. Dock behövs utbildning till pedagoger för att de ska bli medvetna om dessa strategier då det framkommit att utbildning inom området inte tillhandahålls. Det är också situationsbundet när barn blir blyga, vilket visar att barn är blyga i vissa miljöer eller sammanhang men inte i andra. Barn som är blyga går miste om upplevelser och erfarenheter på förskolan som andra barn får till sig, vilket innebär att de riskerar att gå miste om utvecklingsmöjligheter och att hamna utanför gemenskapen.

 • 2.
  Abdallah, Nour
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nyman, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Naturvetenskap i förskolan: en kvalitativ studie om förskollärares syn på naturvetenskap i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har syftat till att ta reda på hur pedagoger tänker kring arbetet samt vilka möjligheter och svårigheter det finns med att arbeta med naturvetenskap i förskolan. Under vår undersökning har vi utgått ifrån olika övergripande frågeställningar som vilka arbetssätt pedagoger utgår från när det gäller naturvetenskap i förskolan, vad ser pedagoger för möjligheter att arbeta med naturvetenskap i förskolan samt vad för svårigheter pedagoger ser med att arbeta med naturvetenskap i förskolan? I studien utgick vi från den kvalitativa metoden där åtta intervjuer utfördes på två olika förskolor. Intervjufrågorna var öppna för att försöka fånga in så mycket av de intervjuades upplevelser och tankar kring ämnet naturvetenskap. Resultaten i studien visar att pedagoger har olika tankar om hur man arbetar med naturvetenskap samt att pedagoger arbetar på ett varierat sätt. När det gäller arbetsformen fann vi fyra subkategorier, att arbeta med begreppsförståelse, att ha spontana och planerade aktiviteter, att barnen ska upptäcka själva och att uppmuntra barnen till att lära sig genom sociala samspelet.Vi kom även fram till att det finns olika möjligheter samt svårigheter med naturvetenskap somexempelvis att ha en skog nära kan vara en stor möjlighet eftersom det kan underlätta pedagogers arbete. Svårigheter som kan uppstå är att om det förekommer brister på kunskaphos pedagoger kring ämnet naturvetenskap kan detta innebära att det blir svårt att lära barnen om naturvetenskap. Det blir svårt att exempelvis att svara på frågor.

 • 3.
  Abdulla, Afrah
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Risenfors, Signild
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kursen för samhällsorientering för nyanlända: mobilisering och integration för deltagare2013In: Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv / [ed] Eriksson, Lisbeth, Nilsson, Gunilla & Svensson, Lars A., Göteborg: Daidalos, 2013, 1, p. 117-138Chapter in book (Other academic)
 • 4.
  Abraham, Getahun Yacob
  et al.
  Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  von Brömssen, Kerstin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Internationalisation in teacher education: student teachers' reflections on experiences from a field study in South Africa.2018In: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, Vol. 9, no 4, p. 347-362Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Internationalisation of higher education and teacher education has been a key issue since the 1990s and many universities still attempt to increase student mobility ever since. Much research has been done on the topic of internationalisation and higher education, including teacher education trying to show how a certain programme impacts on students’ learning, especially intercultural learning when it comes to programmes in teacher education. These studies are often directed towards programmes that last several months or a whole year. The focus of this study is rather to explore if and in what way experiences in a two-week field study can contribute to a student teacher’s intercultural learning and professional development. The findings of the research show that even a short field study has an important impact on the individual student teacher’s understanding of themselves and on awareness of teachers’ living and working conditions in a different culture like South Africa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abrahamsson Ekberg  , Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Snell, Paulina  
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  "Du måste vara trygg i dig själv som ledare": En studie om rektorers ledaregenskapers påverkan av den psykosociala arbetsmiljön i skolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The psychosocial work environment refers to the social climate in workplaces which affects all employees who interact with each other. The employees' health and satisfaction in their workplace, is the leader's responsibility and how he or she chooses to respond to their employees' needs also affects the results around the work environment. The study was comprised of eight semi structured interviews where teachers were interviewed regarding their experiences on how the leader's traits and skills affect their psychosocial work environment, and how their leaders should act when conflict arises. Traits are defined in this study as something you are born with and skills are defined as something that you learn. The results indicate that participation, clear directives and responsiveness promote good psychosocial work environment according to the teachers, while master suppression techniques and difficulties in receiving criticism counteract it. In conflict situations it is important that the principal can act as a neutral collocutor but still remain as a mainstay to the teachers.

 • 6.
  Abrahamsson, Kenneth
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Luleå.
  Eriksson, LisbethUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.Lundberg, MartinLinköpings universitet, Linköping.Myrstener, MatsFöreningen för folkbildningsforskning, Stockholm.Svensson, LenaFöreningen för folkbildningsforskning, Stockholm.
  Folkbildning & forskning: årsbok 20212021Collection (editor) (Other academic)
 • 7. Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Hult, Håkan
  Dahlgren, Lars Owe
  Hård af Segerstad, Helene
  Johansson, Kristina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  From Senior Student to Novice Worker: Learning Trajectories in Political Science, Psychology and Mechanical Engineering2009In: The Routledge international handbook of higher education / [ed] Tight, Malcolm, New York: Routledge , 2009, p. 165-179Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Science.
  Hult, Håkan
  Linköping University, Department of Behavioural Science.
  Dahlgren, Lars Owe
  Linköping University, Department of Behavioural Science.
  Hård af Segerstad, Helene
  Linköping University, Department of Behavioural Science.
  Johansson, Kristina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  The transition from higher education to work life: a comparison between a problem-based learning programme and conventional programmes in Higher education2005In: Symposium at the 33nd Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA). Oslo, March 2005., 2005Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This longitudinal study focuses on the transition from higher education (HE) to worklife. Generally, the transition is considered to have become more complicated due to the changing conditions for work in a supercomplex society. More specifically, there is also still sparse knowledge about how students in PBL programmes cope with the transition process. Previous research on the topic has suggested that there is a need for more complex studies of the relationship between HE and work. The aim of the study is twofold, (i) to describe the way students experience their programme as seniors and later their work situation as novice workers, and (ii) if there are differences regarding these experiences in comparison between a PBL programme (psychology) and conventional progammes (mechanical engineering and political science). The transition from HE to worklife in the three programmes is analysed according to five dimensions; relation to space/areas of operation, identity/tracjectory, professional role characteristics, transition process and relationships between education and work. The results indicate that the PBL-programme is preparing for worklife in a rational way, both regarding generic skills and substantive knowledge. The conventional programmes stand out as preparing for worklife either by providing generic skills or by having a ritual character.

 • 9. Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Johansson, Kristina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Dahlgren, Lars-Owe
  Hård af Segerstad, Helene
  Hult, Håkan
  From senior student to novice worker: learning trajectories in political science, psychology and mechanical engineering.2006In: Studies in Higher Education, ISSN 0307-5079, E-ISSN 1470-174X, Vol. 31, no 5, p. 569-586Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This longitudinal study focuses on the transition from higher education to working life. Research has hitherto described the transition in rather general terms, and there is still only limited knowledge about how graduates construe themselves as professionals, or how they experience the transition to the sociocultural contexts of working life. In this study, the transition is viewed as a trajectory between different communities of practice. Three different Master’s programmes at Linköping University are focused on and compared: political science, psychology and mechanical engineering. The specific aims are to: (i) identify aspects of identity and knowledge formation as reported by informants, both as...

 • 10.
  Ahlcrona, Hampus
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Framvik, Girish
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pedagogers syn på musik som språkutvecklande verktyg: På förskolan och öppna förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Idén till denna studie framkom efter vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) från förskollärarprogrammet på Högskolan Väst. Musiken och sången finns alltid närvarande genom sångstunder, spontansång vid matbordet eller i form av sångtexter och noter uppsatta på väggarna. Dock är de lärarledda musikaktiviteterna ofta i återskapande form, eller call-response form, det vill säga att barn upprepar något som en pedagog sjunger först. Hur kan det komma sig att musiken, som i läroplanen inte har en uttalad koppling till språket, har en förhållandevis stor roll i förskoleverksamhetens vardag?

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger använder musik och musikaktiviteter i språkutvecklande syfte i förskolan. Frågeställningar som användes var på vilka sätt musik kan användas i språkutvecklande syfte, och hur förskolans pedagoger talar om kopplingen mellan musik och språkutveckling.

  Metod: För att svara på dessa frågeställningar valde vi att använda oss av den kvalitativ forskningsmetod, närmare bestämt fokusgrupper. Genom de diskussioner som uppstår i fokusgrupper vidgas deltagarnas synsätt, erfarenheter och åsikter med hjälp av de andra deltagarnas perspektiv. Vi valde just denna metod då vi anser att den ger oss data som kan ge svar på de frågeställningar som framställts. Studien utfördes på förskolor i Västsverige, med deltagare i spridd ålder från flera olika kommunala förskolor samt en öppen förskola inom samma område.

  Resultat: Resultatet visar att musiken till stor del används som ett språkutvecklande verktyg på grund av det intresse och den uppmärksamhet musiken bidrar med, den sprider glädje och hjälper barn att slappna av. Det är lätt att variera lärarledda aktiviteter samt anpassa nivån på lärandeobjektet till varje individs behov och nivå. Enligt vissa pedagoger ses inte användningen av instrument i musikaktiviteter som nödvändigt för barns språkutveckling, men det ses som en stor tillgång att ha musikaliskt kunniga pedagoger i arbetslaget. Det syns även skillnad i arbetssättet på förskolor och på öppna förskolan, där öppna förskolan inte har samma krav på verksamheten. Trots det sker sångstunder och musikaktiviteter regelbundet där syftet ofta är att stötta barn i sin språkliga utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Ahlman, Madeleine
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Morton, Alisha
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Introduktionsutbildningar för nyrekryterade chefer: En undersökning av förstagångna linjechefers upplevelser av genomförd introduktionsutbildning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay aims to examines the topic of introduction process, where we approach first-time line managers experiences of what such a process should contain in order to take on the new role as manager in the best possible way. The introduction represents the process of assimilating the new line manager into the new role. The study is based on data produced through semi-structured interviews with 9 recently promoted line managers in a public organization. The results indicate that activities such as dialogue, practical participation and reflection are very important parts to include in an introductory process for first-line managers. The greatest lessons are based on experience-based and informal learning. This thanks to the large network of contacts presented early in the introduction process. The contact network is considered to be an important and supportive part in the role transition of first line managers to that extent, that the first line managers are asking for more of the planned opportunities for discussion and dialogue. The contact network includes mentoring, which provides space and opportunity to vent practical questions, feelings and thoughts. Based on these results, this study argues that organizations should keep this in mind when preparing an introductory process for managers.

 • 12. Ahmadi, Ahmad
  et al.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Högberg, Karin
  Från akademi till arbete i filmindustrin: Filmproduktionsutbildningens bidrag som kulturbärare eller kulturomformare2011In: Utmaningar och perspektiv på VerksamhetsIntegrerat LÄRande, 2011Conference paper (Refereed)
 • 13.
  Almqvist, Elenore
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Johansson, Matilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Inomhusmiljöns betydelse för barns lek och lärande i förskolan2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För att främja barns lärande och utveckling är det viktigt att utforma en miljö som stimulerar lek och lockar till utforskande. Barn lär sig genom leken och den är därför betydelsefull för deras utveckling. Förskollärarna har en betydelsefull roll att skapa miljöer där barnen ges förutsättningar att leka, lära och utvecklas tillsammans. Tidigare forskning visar att utformningen av förskolans inomhusmiljöer och det material som tillhandahålls kan påverka barns förutsättningar för lek och lärande. Beroende på hur miljön utformas kan den antingen främja eller begränsa barnens lärandemöjligheter.

  Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar kring förskolans inomhusmiljö för att stimulera barns lek och lärande. 

  Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod där empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har genomförts på 6 olika förskolor med 8 förskollärare från olika kommuner i Västra Götalandsregionen. Metoden möjliggjorde att ta del av djupgående och detaljerade svar för att synliggöra förskollärares perspektiv om inomhusmiljöns utformning och betydelse. 

  Resultat: Resultatet visar att förskolans miljö och de material som tillhandahålls genomsyras av ett syfte och präglas av en pedagogisk medvetenhet. För att stimulera barns lek och lärande lyfts betydelsen av ett tillgängligt material för att uppmuntra barnen till utforskande samt för att främja deras självständighet. Förskollärarna uttrycker att läroplanen genomsyrar förskolans verksamhet, både i valet av material samt i miljöns utformning. Förskollärares kompetens kan därmed ses som avgörande för att omsätta läroplanens mål och intentioner i miljöns utformning, samtidigt som de tillvaratar barns intressen i miljöerna. För att utmana barnens lärande förändras miljön ständigt för att kunna leda till nya erfarenheter och fortsatt lärande.

 • 14.
  Almqvist Nielsen, Lena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Prehistory in School textbooks in the 20th Century: from Homogeneity to Inclusivity and Diversity2023In: ECER 2023: Abstracts, European Educational Research Association, EERA , 2023, European Educational Research Association, EERA , 2023, p. 1-2Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  With this presentation I would like to contribute to the understanding of the way prehistory has been taught in textbooks over a period of just over a hundred years, and how both society and archaeological research have contributed to changing the way prehistoric people are represented in the textbooks.

  Scandinavian prehistory has so far received little attention in history didactics. In Swedish schools, prehistory is taught in the lower grades according to the traditional periodisation: Stone Age, Bronze Age, Iron Age and Viking Age. The aim of this paper is to give an overview of Scandinavian prehistory as it is presented in history textbooks of the 20th and early 21st centuries, and to trace its development and revision. The study highlights archaeology and gender studies in relation to the subject of history and connects textbooks with historical culture, prehistory and gender.

  Textbooks are closely linked to historical culture because they are an imprint of their contemporaries (Rüsen 2004). Our knowledge of the prehistoric period is therefore partly time-bound because it is shaped by the theories currently in force, and in this way our image of prehistory becomes a reflection of our own time (Baudou, 2004). As presented in these books, prehistory is seen as an expression of a historical culture valid in a particular era. The study shows how historical cultural change becomes visible through two categories that run through the entire period under study: Cultural memory and gender. 

  Cultural memory: The German Egyptologist Jan Assmann has addressed the question of how memory can be linked to a period as far back in time as prehistory, and how the past is recalled in social memory. Since it is a historical period very distant from our own, we cannot share these memories through interaction, but need specialists, such as teachers, to help us (Assmann, J, 2010). Aleida Assman sees our memory as highly selective and when it comes to cultural memory, forgetting thus becomes part of social normality. In a society, new information needs to be processed and new ideas emerge to help us deal with the present and the future, while at the same time, society faces new challenges (Assmann, A, 2010). Memory can thus be seen as a reconstruction of the past created in the present (Selling, 2004). In this study, the concept of cultural memory serves as a tool to explain how some stories have remained in the textbooks during the long period under study, and which ones have changed or are no longer included for various reasons.

  Gender: According to Yvonne Hirdman, the concept of gender has been used in anthropology as a descriptive concept to explain the different relationships between the sexes. The system consists of two principles. One is the taboo of separation, which states that the feminine and the masculine must not be mixed. This expression is found, among other things, in the division of labour between men and women, in the idea of what is feminine or masculine, but also in places and characteristics. The second principle is hierarchy: the man is the norm. Men are put on an equal footing with human beings and stand for what is normal and universal. Through this ordering structure, we are helped to orient ourselves in the world according to places, tasks and types (Hirdman, 2004). Gender systems change over time. In every era, there are invisible contracts between men and women that are expressed in ideas about what constitutes the relationship between them (Hirdman, 2004). This study thus describes the process by which the gender system changes and develops.

  Method

  The changes in the historical culture are explained by cultural memory and Aleida Assmann's model of remembering and forgetting. Cultural memory thus provides both a theoretical and a methodological framework for this study. The long-term perspective makes it possible to see which stories about prehistory are actively preserved as canon in our memory and which stories have been discarded by new research findings and have thus fallen into active oblivion. The textbook texts were seen in the context of archaeological research reflecting the values of society (Olsen 2003). Nordic archaeology was established as a science around the turn of the 1900s, and as this period marks the beginning of the archaeological academy, this is a natural boundary for a period division (Baudou 2004). The results are also related to curricula, as they also reflect changes in society. The texts were compared with popular archaeological works written by established archaeologists who pointed to research that could be considered representative at the time the books were published, and the periodisation of the study was based on these works: Period 1 1903- 1943 The Nation and the Invisible Woman Period 2 1944- 1968. The post-war period - women are added Period 3 1969- 1987 New social ideas and a settlement with traditional gender roles Period 4 1988- 2010 Towards individuality and equality

  Expected Outcomes

  The result shows a historical cultural change in which the representation of people in the books evolves from homogeneity to inclusivity and diversity. It becomes clear how the contemporary social climate and government policies complement the archaeological research and provide a more egalitarian picture of the prehistoric period, that the textbook authors have taken note of. This is in line with the view of how historical culture changes and is influenced by society and how textbooks are part of this history-didactic chain. Aleida Assmann's description of how the canon of cultural memory is not replaced but can change as society changes is exemplified in this study, as several stories about Nordic prehistory recur in the 20th and early 21st centuries, but at the same time the way the stories are presented changes significantly as guidelines and the social climate change. Stories about prehistoric people evolve from stories characterised by homogeneity to stories that clearly advocate inclusion. The first accounts at the beginning of the 20th century seem to consist only of middle-aged men, but gradually women, children and eventually older people are included. The stories about prehistory have a clear anchorage in the contemporary social climate and show a move towards more diversity in their representation. However, it is not always archaeological research that forms the basis for this picture; the interpretations of textbook authors also have a major influence on these representations.

  References 

  Assmann, A. (2010). Canon and Archive. A Companion to Cultural Memory Studies. Astrid Erll, Ansgar Nunning Assmann, J. (2010) Communicative and Cultural Memory. A Companion to Cultural Memory Studies. Astrid Erll, Ansgar Nunning Baudou, E. (2004). Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien Hirdman, Y. (2004). Genussystemet-reflexioner kring kvinnors sociala underordning. I genushistoria-en historiografisk exposé. Studentlitteratur, Lund. Olsen, Bjørnar (2003). Från ting till text: teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. Lund: Studentlitteratur Rüsen, J. (2004). Berättande och förnuft: historieteoretiska texter. Göteborg: Daidalos Selling, J. (2004). Ur det förflutnas skuggor: Historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000.

 • 15.
  Almqvist Nielsen, Lena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Textbooks And Experimental Archaeology: The Transformation Of Specialist Knowledge About Prehistoryto Educational Knowledge For Primary School Children2022In: Histroies of Eduvational Technologies: Cultural and Social Dimensions of Pedagogical Objects: Book of Abstract / [ed] Simonetta Polenghi & Anna Debè, Pensa Multimedia; Università Cattolica del Sacro Cuore , 2022, p. 306-307Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Andersson, Angelica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Zakrisson, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Informellt lärande i tider av distansarbete: Ett medarbetarperspektiv2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Work-related learning plays a significant part for individual development as well asorganizational success. It is also known that work-related learning mostly is informal, meaning that it occurs in an unorganized way in everyday practice. A variety of theories aimed at explaining learning includes a social aspect and believes that learning most often takes place in interaction with others. To prevent the spread of Covid-19 measures are being taken, such as asking employees to work remotely. If learning primarily occurs in interaction with others, can work-related informal learning be affected as the distance between coworkers increases? Thus, the purpose of this study is to investigate the possible impact of telework on informal learning from an employee perspective. The study also aims to identify possible prerequisites for work-related informal learning in transition to telework. To answer the study’s research questions, qualitative interviews were conducted with eleven whitecollar workers employed by Swedish municipalities. Thematic analysis with a sociocultural perspective was used to approach the collected data. The results indicated that work-related informal learning primarily occurs while interacting with coworkers. During the transition to telework, informal learning situations appears to, in some cases, have decreased. In other cases, it appears to happen to the same extent but the way that knowledge is shared has been affected. The results also revealed factors that can affect informal learning while working remotely. These factors can be summarized in three main conditions: a good team, technical tools, and individual responsibility. The conclusion is that employees informal learning is perceived to be affected by the transition to telework, mainly in form of reduced amount of knowledge sharing between coworkers. 

 • 17.
  Andersson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies.
  TALKMAP: en kommunikationsmodell för bättre ledarskap?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay was primarily to seek knowledge about how leaders using the Talkmap method, feel that their attitude and leadership was affected. The study used symbolic interactionism, communication theory, and some leadership theories, to understand and interpret the respondents' different experiences. This study is qualitative with a hermeneutic approach, and the interpretations are based on respondents' experiences of Talkmap. The study used an abductive approach when analyzing the seven semi-structured interviews.

  The result of the study showed that all respondents felt they had developed their abilities in treatment. They used tools and models in Talkmap, which gave them knowledge of how people like to reflect themselves in each other. This knowledge could be used in interpersonal meetings. One important aspects given by the respondents was that they now felt less stress, since they could control development of conversation. They also felt that the emphasis of the course was on optimism and positivity, which led to the fact that they often reflected on their leadership and how to improve as leaders. The essay concluded that good treatment always can evolve, and by participating in Talkmap the leadership could develop by gaining more tools

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Andersson, Annika
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Boundary work and boundary awareness: a case study of an emergency exercise with blue light students2015In: Proceedings of the ISCRAM 2015 Conference - Kristiansand, May 24-27 / [ed] Palen, Büscher, Comes & Huges, 2015Conference paper (Refereed)
 • 19.
  Andersson, Annika
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  In case of emergency: Collaboration exercises at the boundaries between emergency service organizations2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Due to the emergent and dynamic nature of incidents, the complexity of emergency work is often referred to as a challenge for learning. Another recurrent challenge in emergency work is that of collaboration at and across established organizational boundaries involving actors with specific types of expertise who are operating under different regulations and responsibilities. In addition, training emergency service organizations in collaboration remains a challenge. In light of the difficulties and shortcomings that have been identified in major incident responses, the need for exercises for developing and maintaining collaborative response effectiveness prior to the next incident is often highlighted. The overall aim of this thesis is to understand how full-scale exercises can provide conditions for developing inter-organizational collaboration between the police, ambulance and rescue services at the incident site. Learning activities that carry the potential to support and develop collaborative capacity, and how the alignment of distributed expertise can be trained for, were of particular interest. Interviews with participants in eight full-scale exercises with professionals and interviews and observations of one exercise with senior-level students in Sweden served as the empirical base.Central concepts from Cultural-Historical Activity Theory (CHAT) provided theoretical tools to explore the exercises and understand boundaries between organizations with a wider, systemic approach. The empirical studies show that the participants understood full-scale exercises to be valuable opportunities for becoming involved in response work, making decisions, and acting and interacting in uncertain situations and realistic environments. As in real-life responses, exercises are characterized by the stabilization and confirmation of everyday routines on the one hand, and by improvisation and change on the other hand. The studies also show that exercises tend to focus on specific scenarios,intra-organizational routines, and leadership positions. Infrequent exercises inwhich the participants were only trained in a limited role were perceived to be in adequate for developing preparedness and collaboration. However, the analysis suggested that the way in which exercises were organized and performed had implications for how participants were trained in collaboration.Realizing the potential of boundaries as resources for learning in exercises depends on how boundaries are explicated and approached. Thus, rather than striving to ignore or eliminate boundaries in exercises, the studies illustrated the learning value of explicitly reflecting on the multiple understandings around boundaries. The studies demonstrated that much of the work at an incident site takes place around negotiations. Collaboration at the incident site was not only aquestion about boundary crossing; operational tasks may not always be aligned and have to be prioritized and sequenced. The exercises comprised work situations in which no single motive could explain or determine the collaboration,due to different types of expertise, primary responsibilities and needs forinformation. These factors were understood in terms of the concepts of boundarywork and boundary awareness. These concepts point at a more divergent understanding of collaboration that reaches beyond striving to create mutual understanding between organizations in learning activities. Differences between organizations, such as in terminology, time horizons, priorities, leadership structures, understandings of safety and how intra-organizational decisions and actions could impact the collaborating organizations' work, were central triggers for discussion and negotiation. These differences required explanations in order to make the actions and decisions of one organization understandable and justifiable to another, based on organizational mandates and types of expertise.Giving emergency services the opportunity to work together, to develop an awareness of their expectations of each other in various situations, to use and interpret their own and others' terminologies, and to identify internal hierarchies and motives for prioritizations was essential dimensions of exercises

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Andersson, Christina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Carlsson, Catharina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Barns kunskaper om miljö och hållbar utveckling i vardagen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Miljöproblemen uppmärksammas idag i hela världen. Dagligen hör vi att hoten mot miljön måste åtgärdas och att alla måste hjälpas åt. Riksdag, regering, och flera stora världsorganisationer arbetar hårt med att få in ett miljöperspektiv i all undervisning. Det här gäller från förskolan ända upp till vuxenutbildning. Syftet är att undersöka vad barn vet och kan om vardagliga handlingar som påverkar miljön och en hållbar utveckling på ett positivt sätt i förhållande till vad rapporter och styrdokument föreskriver. Vi genomförde studien med hjälp av kvalitativa gruppintervjuer med 36 barn i åldrarna fem till tio år. Intervjuerna genomfördes gruppvis då vi anser att ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan vara gynnsamt i samtal om ett så stort och komplext ämne som miljö och hållbar utveckling är. Vi använde frågor, bilder och konkret material som underlag när vi genomförde intervjuerna. Generellt anser de flesta barn att det är viktigt med en bra miljö, även om kunskaperna om hur vi åstadkommer detta är varierande. Skillnaden på kunskapen mellan förskolan och grundskolan visade sig vara större än vad vi förväntat oss. Vi kunde inte se att miljöundervisning har gett det resultat och haft den centrala roll som riksdag, regering och världsorganisationer som bland andra FN och OECD föreskrivit.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Andersson, Emil
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Musik i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 22.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Börjesson, Oliver
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Att identifiera resursfaktorer för arbetsnärvaro i en västsvensk kommun: En fenomenografisk ansats2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Sickness absence in Swedish municipalities have increased during the past five years. This is a trend that follows all Swedish municipalities. A municipality in Western Sweden has worked much to prevent sickness absence through rehabilitation. However, the municipality now wants to shift focus and work more with those who are healthy by investigating what creates health among their employees.

  Purpose & Issue: This study aims to investigate which resource factors of health that contributes to the working presence in a municipality in Western Sweden. Method: A qualitative method with inspiration from phenomenography has been used for the study design, for gathering data and for the data analysis.

  Result – Outcome space & Conclusions: Four main categories emerged identifying The result shows four categories identified as the most important resource factors for health among for the informants. These four categories were: job satisfaction, morale, opportunity to influence and wholeness.

 • 23.
  Andersson, Julia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Omvandla från meter till centimeter: En läromedelsgranskning om hur området längd framskrivs i läroböcker och lärarhandledningar för årskurs tre2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att belysa hur läromedel ger elever möjlighet att utveckla sin kommunikations- och begreppsförmåga inom mätområdet längd i matematikundervisningen. Studien avgränsas till att undersöka tre lärarhandledningar med tillhörande läroböcker för årskurs 3 i matematik.

  Metod: För studien valdes kvalitativ innehållsanalys som metod. Tre elevböcker för årskurs 3 med tillhörande lärarhandledningar från tre olika förlag har analyserats utifrån det matematiska området att mäta längd. Läromedlen valdes utifrån principen bekvämlighetsurval och fyra specifika kriterier som utgångspunkt för att kunna analysera och göra jämförelser av resultatet.

  Resultat: Resultatet visade att begreppen som fokuseras i läroböckerna handlar om måttenheter och att omvandla dessa mellan varandra. Begreppet längd är centralt och begreppen förklaras olika beroende på vilken lärobok som eleverna får använda sig av. Alla representationsformer synliggörs inte i alla läroböcker och de två representationsformerna som är övervägande i läroböckerna är konkret material och symboler. Utifrån bildande eller instruerande lärarhandledning visade resultatet att två av lärarhandledningarna är bildande och en av lärarhandledningen är instruerande. 

 • 24.
  Andersson, Kajsa
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Dunsäter, Torleif
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Skolbibliotek och undervisning: En studie om lärare och skolans bibliotekariers uppfattningar om skolbibliotekets roll i undervisningen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper has been to study teachers´ and librarians´ perspectives of the role of the school library in education in secondary schools. The study is based upon interviews with teachers and librarians from two different schools. We are inspired by phenomenography but we use a descriptive method and the following four parts are described in our result: the use of the school library, investigative approaches, the role of the school library and its environment and the role of the librarian. The conclusions which are evident from our research suggest the library has a fundamental role in the heart of the school. The school library is a multi-functional service used to support school studies, independent work and promote and encourage the reading of fiction. Essential to making the school library function well is professional staff, inspiring new literature and sufficient space to allow such functions to operate without disturbing each other. To ensure co-operation functions optimally the two professions must work effectively together as one team, understanding each other’s roles fully.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Andersson, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Stark, Claes
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Implementering och vidmakthållande av kompetensutvecklingsinsatser: Friktion och möjligheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to gain an understanding of how managers within two SiS institutions feel that they are working with competence development initiatives regarding MI.

  The result shows that the competence development initiative becomes part of the implementation and the mainteanace of the method, since employees through training in MI receive a common approach with a common language.

  The study is a qualitative study that is based on interviews with managers at two institutions within the State Department Board. The results are reported on the basis of interviews with eight unit managers. The interviews were conducted with the help of semi-structured interview questions that opened up the informants' own stories and gave the researchers the opportunity to ask supplementary questions. The informants were interviewed individually and the interviews were recorded to ensure that the researchers got everything that was said.

  The phenomenological approach of the study wanted to reach the core of the phenomenon how managers at two SiS institutions feel that they are working on competence development initiatives concerning MI. Continued learning and development of MI takes place in everyday life at the workplace where learning in the method needs to be structured so as not to be forgotten. The structure of MI increases the quality of the organization for both young people and staff, as the common approach gives a security. The implementation of MI is a shared responsibility where the managers structure for a good and developing learning environment and employees are responsible for using MI in everyday life through reflection and feedback.

 • 26.
  Andersson, Marianne
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lindholm, Carola
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Reggio Emilia i tanke och handling i en svensk förskolekontext: - Pedagogers förståelser av begreppen "Det rika barnet"och "Miljön som den tredje pedagogen"2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Studien syftar till att få kunskap om hur centrala begrepp inom Reggio Emilias filosofi omsätts i tanke och handling i tre svenska Reggio Emilia förskolor. Med hjälp av ett fenomenografiskt perspektiv vill vi få kunskap om pedagogers uppfattningar kring begreppens innebörd och hur de i så fall menar att det inverkar på barn i praktiken. Det gör vi genom att undersöka hur begreppen "det rika barnet" och "miljön som den tredje pedagogen" uttrycks i tanke och handling. Metod:Intervjuer, observationer av miljöer, fotografier av miljöer, visuell metod, fenomenografisk analysmetod. Resultat: Det framgår av resultatet att innebörden av begreppet ”det rika barnet” inte diskuterats på de förskolor som ingår i studien. Istället har ”det kompetenta barnet” blivit synonymt med begreppet och med deras barnsyn. Pedagogens roll handlar till stor del om att erbjuda material och miljöer som möter barns behov och intressen. Att barns olikheter ses som en tillgång kopplas till de möjligheter miljön erbjuder att utforska. Det är också viktigt att barn tillåts vara olika i miljön. Det finns en tro på det självgående barnet som resulterar i att barn visar vägen i projekt. Miljön stöttar när barn kan fungera självgående, utan att vara beroende av en vuxen. Barns intressen ska återspeglas i miljön, som ändras utifrån deras processer. En tillgänglig och tillåtande miljö möjliggör att barn kan agera självständigt och miljön stöttar på så vis pedagogerna. En väl förberedd miljö kompenserar närvaron av en pedagog och lockar barn genom att vara inspirerande och tilltalande. Att barn ska lära sig något och utvecklas i miljöerna har en framåtsyftande funktion. Det anses också att miljön kan bidra till barns möjligheter att verka i ett demokratiskt sammanhang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Andersson, Mikael
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Andersson, Ulf
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Problem solving, reflection and lifelong learning in the junction between theory and practice2022In: International Conference on Work Integrated Learning: Abstract Book, Trollhättan: University West , 2022, p. 80-80Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In 2002 University West was commissioned by the government to develop forms for work integrated learning (WIL) as part of the work with pedagogical renewal of higher education. As a result of this assignment, WIL is now a deeply rooted philosophy and cornerstone of the university but also the main principle for pedagogical approach. We believe that knowledge, both theoretical and practical, is acquired everywhere and not only in institutions of higher learning. In other words, we are striving to connect university studies with everyday work life and the surrounding society. The purpose of this paper is to describe and evaluate a strategy for improving student awareness and skills for problem solving, reflection and lifelong learning in the junction between theory and practice. At the center of our focus are students from our bachelor's degree programme 3D-animation and visualization and a course on simulation and particle based effects. This is a challenging subject to teach since knowledge, tools and process is evolving rapidly and we rewrite the course curricula every year. The strategy consists of adding five themes focused on reflection and problem solving spread over the weeks of the course, in addition to the more direct subject-related areas. For each theme the students recieved reading material giving an overview of each theme, and then reflection based questions aimed at connecting the theme of each week to the subject of the course. The themes were Lifeling Learning, MoSCoW prioritisation, Schöns desriptions of design challenges and wicked problems and finally Fraylings ideas of Research through design and Schöns Conversation with the material. For the last week, the students wrote a summary of the entire course using the themes they had studied. At first there was some resistance among the students, and it was not easy for them to see the value of these assignments, instead their focus was on the more technical aspects of the course. However, as the course progressed a majority of the students started to see the point of these more reflective based assignments. One example where this became apparent was during the weekly presentations of the technical assignments. While some of the students still struggled with integrating the reflective assignments with the more technical parts of the course, others started to use the terminology and reasoning from the reflective assignments when talking about how they approached the problems they faced when solving the technical assignments. Having the students equipped with these new approaches also facilitated talking about problem solving and learning strategies, both during the course where this strategy was tested, as well as a subsequent course.The strategy was evaluated by analysing the written and oral presentations and reflections of the students, with special attention being paid to their problem solving and their strategies when approaching new technologies and tools. In addition to this, we also observed their reasoning about the theories that was embedded in the tools, i.e not just talk about how to do things in the software, but also the theories and principles underlying the software.Overall, the aim of the strategy was to train the students on problem solving and learning through experimentation, design and reflection. While one single course is a very short time to practice this, differences in reasoning andstrategies in the students from the beginning of the course to the end could be seen. This was both in their written reports as well as their oral presentations. Areas where improvements could be seen was more abstract reasoning, reflection on problem solving, priorities, and the ability to connect and compare different areas of the course. One theme that also was recurring in the texts was the balance between chaotic exploration and structured learning. These are skills that are valuable in a changing industry where they will need to learn new tools and develop new workflows constantly. Overall, a conclusion here is that learning to learn is far more important than learning a specific tool or skill.

 • 28.
  Andersson, Peter
  et al.
  Gothenburg university.
  Cederlund, Katarina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lyngfelt, Anna
  Gothenburg university.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Crossing borders by the use of digital tools in classrooms representing different socioeconomic backgrounds2015In: NERASymposium: “Situating literacies in educational settings”, 4-6 March 2015, Gothenburg, 2015Conference paper (Other academic)
 • 29.
  Andersson, Peter
  et al.
  Gothenburg university.
  Cederlund, Katarina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lyngfelt, Anna
  Gothenburg university.
  The Challenges of Change in Early Literacy Instruction2014In: SIG Writing: Conference on Writing Research, 2014Conference paper (Other academic)
 • 30.
  Andersson, Susanne
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ekström, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Digitalkamera, dataprojektor, smartboard, dator med mera...: En studie kring hur lärarna i år 2-5 ser på multimedia i undervisningen2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En av skolans främsta uppgifter är att rusta eleverna för framtiden på olika sätt. I studien lyfter vi vikten av att eleverna måste kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt (Lpo 94, 2006). Vi undersöker hur lärarna arbetar med olika media i sin undervisning. Vi har också intresserat oss för vilka datorprogram de väljer att använda. Dagens elever har en helt annan erfarenhet av och tillgång till Internet än tidigare elever har haft, vilket gjort att de redan i tidig ålder möts av olika utmaningar och faror. Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärarna ser på multimedia i undervisningen i år 2-5, samt hur multimedia praktiskt används i arbetet med eleverna. Metod: Som metod valde vi kvalitativ semistrukturerad forskningsintervju. Vi har utfört elva intervjuer med mp3-spelare, vilka har transkriberats till text och analyserats. Intervjupersonerna har varit lärare som arbetar i år 2-5, och arbetar i fem olika kommuner. Intervjuerna har vi analyserat utifrån en vidare hermeneutisk tolkning, utifrån ett fenomenologiskt synsätt. Resultat: Vi har funnit att de flesta lärarna arbetar mycket medvetet med multimedia i sin undervisning. De är i stort sett nöjda med de typer och antal av multimedia och program skolan tillhandahåller. Lärarna på de flesta skolorna utbildar eleverna utifrån en medvetenhet om omvärldens faror. Vi har även funnit att lärarens inställning påverkar deras användande av multimedia i undervisningen. Flera lärare anser att PIM-utbildning för kommunens lärare ökar deras engagemang. Är läraren intresserad, så blir eleverna intresserade. Att använda multimedia gör lärandet mer lustfyllt och ökar motivationen hos de flesta elever, samtidigt som det främjar deras samarbete och sociokulturella lärande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Andersson Varga, P.
  et al.
  Gothenburg University, Sweden.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Writing for life?: A case study of affordances of writing in four L1 upper secondary classrooms2015In: L1-Educational Studies in Language and Literature, ISSN 1567-6617, E-ISSN 1573-1731, Vol. 15, no SpecialIssue, p. 1-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During the period of 1994-2011 all programmes in Swedish upper secondary school comprised a set of core subjects with the aim to entail equity on the policy level. However, a division between programmes still prevailed on the school level, particularly in the core subject L1 Swedish. The main purpose of this study has been to explore how the teaching of writing in two academic and two vocational programmes differs, which writing repertoires are developed and how writing is assessed. The study is part of a long-term ethnography of writing in upper secondary school (Andersson Varga, 2014). The data produced during the two-year field study contain field notes from writing lessons, lesson observations and talks with four teachers, as well as recorded and transcribed, semi-structured teacher and student interviews, instructions on writing tasks, student texts and teachers’ responses to student texts. This article focus-ses on the preparation for the National Test, the afforded assignments, the realisations of the student texts and the assessment. The teachers in the four programmes handle the national syllabus in relation to the students, resulting in four different curricula in the classroom. Thus, issues of inequity, disparities in curricula as well as different expectations on students, depending on programme, became obvious. To understand the processes of social reproduction, we use Bernstein’s sociology of education (1996, 2000) and the concept of the pedagogic device and pedagogic identity. However, we also show one example of interruption (Singh, 2013) in one of the four classrooms. Thus, the main results demonstrate how one particular teacher brings about change to a group of working class girls. © 2015 International Association for the Improvement of Mother tongue Education.

 • 32.
  Andersson, Åsa
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Nya etniciteter, det mångkulturella och synkretiska strategier2008In: Meningsskapande och delaktighet: Om vår tids socialpedagogik, Göteborg: Daidalos , 2008, p. 83-103Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Andersson, Åsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Korp, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Work Integrated Learning from the Perspective of Internationalization2012In: The European Conference on Educational Research 2012: The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All, 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus of this presentation is on work integrated learning in higher education that takes place in a cultural context different to that which the student is accustomed to. In higher education internationalization is often stated as a central vision both in relation to education and research. This is commonly expressed in policy documents in statements such as working for an open and border crossing university and having a distinct international perspective in all forms of higher education. The research project “Work integrated learning from the perspective of internationalization” is designed to highlight some of the conditions that surround such visions by examining learning in international settings from students' experiences of practice-related activities abroad. This involves activities that are directly work-oriented or field work carried out within the framework of a university course and / or a bachelor thesis. In the project we are thereby examining students' situated learning and thus highlight the contextual practice community they can access in an international environment. This includes both specific and more general aspects of learning in which different aspects are highlighted. Specific training related to special education programs focus on the development of professional identity while generally learning affects students from all programs in which learning outcomes such as wider perspectives and critical thinking are included.Our research focus is of exploratory nature where the approach is to examine students’ experiences of practice-related learning from the perspective of internationalization. This is being researched from three relating aspects. • Emotional and identity transformational aspects of learning. What does it mean to be in a relatively unknown social environment and there be faced with work-related tasks? What kind of interpretations and understandings of the situations occur? • Communicative aspects of students' practice-oriented learning – the importance of language and cultural codes. • Comparative aspects of students’ learning – the importance of comparisons for perspective taking and development of knowledge.Previous researched has been done on students’ practice-related learning in the field of work integrated learning. The forms of practice-oriented learning are of various kinds. It may be learning through the use of practical training related to establishing a profession-specific knowledge and identity. Other forms are the use of direct working connections or cultural settings outside the university through project work in course moments and / or for a bachelor thesis. What is common to these various forms is an endeavor of higher education to make the arena and cultural settings outside the university to a direct part in students’ learning. Given that the internationalization of higher education has increased, it is important also to examine students’ learning in various international contexts. The relevance of this can be found in theories of learning particularly those focusing on the contextual meaning from the idea that learning originates from the experience of interaction with the environment. Social aspects such as the relational and dialogic qualities are central already in the work of Vygotsky (1962) but according to Cooper (2008), it is only recently that this has been researched from an international perspective.

  Method

  The study is based on qualitative interviews with post graduate students who have completed internship or field work abroad. We have conducted in depth interviews using a guide with thematic questions focusing on emotional, communicative and comparative aspects of work integrated learning abroad. When processing the raw information the interviews were digitally-recorded and transcribed verbatim. The sample includes 12 in depth interviews, three students from each four different departments (social work, teacher, health promoter, cultural studies and engineering) at a smaller Swedish university. Another category of material is the interviewed student’s written reports from their field work. A content-analysis is performed on all parts of the material according to the three mentioned aspects. The analysis is abductive, which means that it uses theoretical concepts in making sense of the material, but is also sensitive to the participants' own ways of conceptualizing their experiences and learning. Common as well as unique features in the students' stories will be presented and discussed and considered in regard to the students' personal, institutional and cultural contexts.

  Expected Outcomes

  Preliminary analysis suggest in line with previous studies that the interviewed students' experiences of practice-related learning in a different cultural context show linkage with the phenomenon of sojourning which means taking up temporary residence in another culture. The previous, more linear psychological explanatory model of "adapting" the self in a new country to study or work does not suffice to explain the students' various experiences and learning in their field of study/professional development or on a more general. Our primary analysis of the material rather indicate that these processes are best understood as a complex web of shifting links between mastery of communication, social interaction and personal development. It is the management of this web which gives the result of cross-cultural adaptation and renegotiation of the "identity". As previous studies in the field have shown, personal, educational and psychological factors are as important as organizational and social-cultural factors for influencing the learning outcome (Qing et al 2010). And when it comes to identity formation practice related learning abroad also shows deeply personal transformative possibilities (Ryanand & Viete 2009).

  References

  Cooper, G. (2008) "Assessing International Learning Experiences: A Multi-Institutional Collaboration". In: Phi Kappa Phi Forum/ Vol. 88 Qing, G., Schweisfurthb, M. & Daya, C. (2010) "Learning and growing in a 'Foreign' Context: Intercultural Experiences of International Students" In: A Journal of Comparative & International Education. Vol.40, No. 1. Ryan, J. & Viete, R. (2009) “Respectful interactions: learning with international students in the English-speaking academy”. In: Teaching in Higher Education, Vol. 14, No. 3 Vygotsky, L. (1962) Thought and language. Cambridge: MA: M IT press

 • 34.
  Andreasson, Ingela
  et al.
  Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Elevdokumentation: om textpraktiker i skolans värld2009Book (Other academic)
 • 35.
  Andreasson, Ingela
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Individual Educational Plans in Swedish schools: Forming identity and governing functions in pupils’ documentation2013In: International Journal of Special Education, ISSN 0827-3383, E-ISSN 1917-7844, Vol. 28, no 3, p. 55-67Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The documentation of pupils in Swedish schools is extensive and  a documentation culture has come to characterize the schools in recent years. In the context of decentralization and changing governance, focus has increasingly been directed towards assessment, follow-up and evaluation of pupils’ learning and social development. This article examines the Individual Educational Plans (hereafter IEP) used for pupils with special educational needs in Swedish compulsory schools from the perspective of text analyses based on discourse theory. The aim of this study is to shed light on how pupils are constructed in the school’s documentation. The study examines how these IEPs are used as a pedagogical technique for new ways of governing in order to impose self-regulation, individual responsibility and social control.The documents, which comprise the empirical material in this article, are gathered from 14 different schools and consist of documents for a total of 136 pupils with special educational needs

 • 36.
  Ankarberg, Annelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Ödebrink, Gustav
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  ”Det är den personliga feedbacken som får mig att växa”: En kvalitativ studie om medarbetares uppfattningar av medarbetarsamtalet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Despite about one hundred years of reserach on Performance Appraisals, the topic is still relevant today. Performance Appraisals is for many organizations a tool for managing their human resources, partly by giving employees feedback on their work performance and partly for setting goals for the future.

  Purpose: This study aims to investigate employee’s perceptions about the Performance Appraisals an d how it can be used to motivate employees.

  Method: This study’s questions was answered by a qualitative approach. Eight semistructured interviews were conducted, audiorecorded and transcribed. The collected empirical data were analyzed by thematic analysis. Participants: Eight people employed in the healthcare profession were interviewed in the study. Seven of the participants were assistant nurses and one was a nurse. The participants worked at the time of the study at various workplaces in southwestern Sweden and were 26 to 58 years old.

  Results: The results of this study shows the respondents generally believe that the performance appraisals is significant and has a positive effect in the form of giving employees the opportunity to have a conversation where one can discuss their work situation with their manager. The performance appraisal can contribute to increased motivationas it provides an opportunity to “look ahead” and that the employee from his/her manager gets feedback and a sense of support and confidence. In order to create a more long-lasting and persistent effect of increased motivation, the performance appraisal needs to take place more often.

 • 37.
  Antonsson, Linnéa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Hedröd, Sofie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Pojkar är rädda och flickor är tuffa: En kvalitativ studie om hur genus illustreras i tre skönlitterära barnböcker utgivna 20232024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Då många av dagens barnböcker framställer kvinnligt och manligt enligt de rådande normerna för vardera kön lär sig barn hur pojkar/män och flickor/kvinnor bör vara. Forskning visar på att barn redan i tidig ålder påverkas av de könsnormer som de får möta i litteratur. I skolans styrdokument beskrivs att skolan ska arbeta för att motverka könsmönster och att alla elever ska ges samma möjligheter att utvecklas. Enligt tidigare forskning är det betydelsefullt för personer av annan könstillhörighet än manligt och kvinnligt att få möta fiktiva personer med alternativ könsidentitet som de kan identifiera sig med. Därav är det av vikt att lärare granskar den litteratur de väljer att använda i sina klassrum, för att på så sätt kunna förmedla en bra värdegrund kring genus och kön samt kunna skapa inkludering och givande diskussioner kring ämnet.

  Syfte

  Syftet med denna kvalitativa studie är att analysera hur tre svenska barnböcker för åldrarna 6-9 år skildrar genus- och könsnormer i text och illustration, samt att analysera hur genusmedvetna/omedvetna böckerna är.

  Metod

  Vi kommer i denna studie använda oss av en multimodal genusanalys där vi använder oss av en semiotisk analys samt närläsning. Med hjälp av en multimodal analys är vår tanke att vi ska kunna få syn på hur illustrationer och text förmildrar, förstärker eller motsäger de manliga, kvinnliga eller ickebinära karaktärsdrag som tillskrivs de olika personerna.

  Resultat

  Resultatet visar att de vuxna personerna oftast följer genusnormerna och således framställs enligt de stereotypa könsmönstren för respektive kön. Medan barn gestaltas mer neutralt och könsöverskridande och där flickor och pojkar är mer jämställda. Vi kunde även se en avsaknad av ickebinära mänskliga personer i samtliga böcker.

 • 38.
  Arbjörk, Jeanette
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Andersson, Malin
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  "Man får ju känna i morrhåren när man kliver överkanten": Några anställdas uppfattningar kring sitt medarbetarskap2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper has been to investigate how employees of a public administration perceive their employeeship. We have looked at how the employees perceive that the leadership affects the employeeship, how the employees perceive their employeeship and how the employees perceive their learning, all this with the purpose as the foundation. The data was gathered through semi-structured interviews and was analyzed based on a phenomenographic approach, this as we wanted to find the variation in the employees perception. The outcome of the analysis are three categories of description with adherent subcategories to it, where several variations about employeeship are found. "The real employeeship (?)" with subcategories "I take my responsibility with support from the leader" and "Employees are motivated by being able to take care of things themselves but can feel lonely at sometimes". "Learning by work and with others" with subcategories "The significance of relationships for learning" and "Prerequisities for learning are characterized by task and will to learn" and the description category "Influence through action and attitude". The results show that the context of the employeeship determines the type of employeeship that occurs. The responsibility is defined based on various dimensions such as the responsibility to know their limitations, responsibility for relationships in the group and the responsibility to relate to organizational terms. The employees take their responsibility through their competence and with help from leaders and collegues

 • 39.
  Aregård, Alicia
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Har man nära till naturen har man nära till lugnet: En studie av landsbygdsbors förhållande till naturen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka landsbygdsbors förhållande till naturen, med fokus på dess betydelse för det mentala välbefinnandet. Studien har en kvalitativ ansats och material har samlats in i form av självrapporter, i vilka informanter i olika delar av landet har delat med sig av tankar om sin vardag på landsbygden och naturens roll i vardagen. Resultatet visar att närheten till naturen har stor betydelse för informanternas dagliga välbefinnande och deras förmåga att hantera vardagen. Naturen utgör en källa till rekreation och fungerar även som en slags terapeut för bearbetning av tankar och känslor. Den andel av informanterna som både bor och arbetar på landsbygden lägger något större fokus på upplevelsen av att ha naturen ständigt närvarande, jämfört med den grupp som arbetar i tätorter och fokuserar på att de söker sig till naturen i rekreationssyfte. Det framkommer att närheten till naturen har stor betydelse för livskvaliteten, genom att stämma överens med informanternas uppfattningar om vad ett gott liv innebär. Vikten av att leva ett liv som överensstämmer med de egna värderingarna är potentiellt den främsta slutsatsen som kan dras av resultatet. Det tredje och sista temat som framträder visar en medvetenhet kring miljöfrågor och hållbarhet, både kring den fysiska miljön och de strukturella förutsättningar som råder på landsbygden. En viss oro för framtiden lyfts och man understryker hur viktigt det är med en levande landsbygd. Resultatet har tolkats utifrån teorier om livskvalitet, rekreation och miljöengagemang.

 • 40.
  Arvidsson, Victoria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Amanda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Hur förutsättningarna för informellt arbetsplatslärande kan förändras under distansarbete: En intervjustudie2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim for this study was to investigate how the presumptions for informal workplace learning and knowledge transfer between colleagues were affected by the increase of teleworking, which has become more and more established among organizations and employees. The success of digital learning is essential if you wish to sustain or become a competitive and developing organization. We have examined how the possibilities for informal learning has been influenced by teleworking, and what sorts of shortcomings this might lead to. We also wanted to research how the knowledge transfer may be invigorated and transformed due to the possibilities with teleworking. With a qualitative method and 10 semi-structured interviews with employees in a government-controlled business in a Swedish region, we collected our data, which led to our result. Our approach to answer the study’s purpose has been with an inductive eye and a phenomenological point of view, trying to understand and make conclusions based on our informants’ experiences of learning during teleworking. Our presented result shows that the process of knowledge transfer has, as a consequence of teleworking, shifted from the working party to the individual worker who now must rely on its own abilities. A lack of social presence has been discovered, but at the same time, the feeling of being closer than ever with all your colleagues in the region has appeared, since the digital distance is now equal to everyone. Another discovery mentions the mental presence during digital meetings, and how involved you are in them during the working day, with an experienced increase of screen fatigue. Furthermore, our research also examined how currently implemented strategies were more or less successful to maintain a knowledge transfer among colleagues, together with how knowledge seeking is expressed in the organization.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Arvola, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Information and Computer Science,Linköping, Sweden.
  Samuelsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nordvall, Mathias
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Ragnemalm, Eva L.
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Simulated Provocations: A Hypermedia Radio Theatre for Reflection on Classroom Management2018In: Journal Simulation & Gaming, ISSN 1046-8781, E-ISSN 1552-826X, Vol. 49, no 2, p. 98-114Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background. Learning to manage a classroom is a difficult but important part of teacher education. Earlier research on simulations for learning classroom management has highlighted the difficulty of supporting reflection.Purpose. This case study explores and evaluates the design of a simulation for student teachers' reflection on classroom management.Design. The design process resulted in the scenario-based SIMPROV simulation, which was made in the form of a hypermedia radio theatre that students go through in pairs or triads. Authoritarian, authoritative, democratic, and compliant leadership styles were built into the choices student teachers made.Evaluation. The simulation was evaluated in two courses where the participants' level of reflection and perceived knowledge improvement was measured using a questionnaire. Forty-three first-year student teachers, 48 third-year student teachers, and 38 of the student teachers' mentors participated in the evaluation.Results. The results indicate that participants engaged in reflection and understanding to a high degree, and only to a low degree in critical reflection or habitual action.Conclusions. The conclusions are that the scenario-based simulation designed as a hypermedia radio theatre supported knowledge improvement, understanding, and reflection and that social interaction during and after simulation sessions was an important feature.

 • 42.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kommunikation och metakommunikation i forskolan2020In: Att bli förskollärare: mångfacetterad komplexitet / [ed] Engdahl, Ingrid & Ärlemalm-Hagsér, Eva, Stockholm: Liber, 2020, Andra upplagan, p. 230-234Chapter in book (Other academic)
 • 43.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kommunikation och metakommunikation i förskolan2015In: Att bli förskollärare: mångfacetterad komplexitet / [ed] Engdahl, Ingrid & Ärlemalm-Hagsér, Eva, Stockholm: Liber, 2015, 1., p. 204-208Chapter in book (Other academic)
 • 44.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Tanterna och pedagogiken2014In: Om förskolan och de yngre barnen: historiska och nutida nedslag / [ed] Balldin, Jutta, Dahlbeck, Johan, Harju, Anna, Lilja, Peter, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1, p. 37-48Chapter in book (Other academic)
 • 45.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Utvecklingspedagogiken och den sociala ordningen2011In: Barns lärande i ett livslångt perspektiv / [ed] Williams, Pia, Sheridan, Sonja, Stockholm: Liber , 2011, p. 77-85Chapter in book (Other academic)
 • 46.
  Asplund Carlsson, Maj
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Andreasson, Ingela
  Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten.
  Dovemark, Marianne
  Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten.
  Bedömnings-, dokumentationspraktiker och pedagogiska identiteter2015In: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, Vol. 2015, no 2, p. 206-233Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  When competition and an increasing level of marketisation characterises school life, the number of evaluations and the level of control has grown out of proportion. Through comparisons, assessments and ranking systems, also called ‘the terrors of performativity’ according to Ball (2003) commercial agents have gained influence over practices of assessment and documentation within the education system. Increased demands on pupils’ and parents’ participation and a belief that written documentation will lead to better results has caused an extensive use of different web based tools like Unikum. With the point of departure in a collected material of more than a hundred Individual Educations Plans (IEP) where commercial web based tools have been used, we make an analysis with Basil Bernstein’s (1996, 2000) concepts Pedagogic Identity, and Instructional and Regulative discourse in relation to expectations and constructions manifest in the plans. The results show that all four identities are expressed in the plans however, with an emphasis on a neo-liberal identity. We discuss the results in relation to the instructional and regulative discourses. The conclusion is that the tools both shape and determine possible identities and possible discourses in the web based interaction between children, parents and teachers.

 • 47.
  Asplund Carlsson, Maj
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Kullgren, Carina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  "Handen i handsken" - om yrkesmässig lämplighet2011In: Att göras till filmarbetare / [ed] Herrman, Margaretha, Nora: Nya Doxa , 2011, 1, p. 173-192Chapter in book (Other academic)
 • 48.
  Asplund Carlsson, Maj
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lunneblad, Johannes
  Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.
  Spänning och äventyr som läromedel2011In: Kritisk läsning av pedagogiska texter: genus, etnicitet och andra kategoriseringar / [ed] Carlson, Marie, Brömssen, Kerstin von, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 49-68Chapter in book (Other academic)
 • 49.
  Atle, Ylva
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kihlberg, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Känslokalla flickor och sårbara pojkar?: -En granskning av läroböcker ur ett genusperspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I samhället finns stereotypiska uppfattningar om vad som anses vara kvinnligt och manligt och enligt skolans värdegrund ska skolan motverka dessa uppfattningar. Stereotyper kan bland annat återfinnas i läroböcker. Läroböcker är något som elever dagligen får ta del av. På tidigt 1990-tal upphörde den statliga granskningen av läromedel. Detta bidrar till att lärare inte längre kan ta förgivet att läromedlen överensstämmer med skolans värdegrund och därmed blir uppgiften att granska läromedel betydelsefull. Tidigare forskning om detta ämne visar övergripande att läroböcker i olika ämnen förmedlar en stereotyp bild av det manliga och kvinnliga könet, samt att det manliga könet är överrepresenterat i läroböcker. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka skönlitterära texter från läroböckerna Bums, Prima svenska 6 och ZickZack läsrummet ur ett genusperspektiv. Avsikten är att undersöka hur kvinnor, flickor, män och pojkar gestaltas och konstrueras genom de egenskaper de tillskrivs, samt om något kön är under- eller överrepresenterat. Metod: I studien har en textanalys av läroböcker utförts på skönlitterära texter. Vi har genomfört både kvalitativa och kvantitativa analyser. Det förstnämnda genom att tolka textmaterialets innehåll, och det sistnämnda genom att mäta frekvensen av företeelser utifrån vår forskningsfråga. Den kvalitativa analysen har genomförts utifrån ett schema konstruerat av Nikolajeva, som vi använder som ett analysverktyg. Resultat: Den kvalitativa delen av vår undersökning visar att det kvinnliga och manliga könet konstrueras i läroböckerna. Könen tillskrivs i större utsträckning de stereotypa egenskaperna för respektive kön än vad de tillskrivs det motsatta könets egenskaper. När könen överskrider könsgränserna är det i större utsträckning män som får feminina egenskaper än vad kvinnor får maskulina egenskaper. Vår analys visar även att då det maskulina könet får feminina egenskaper är detta i stor grad pojkar och inte vuxna män, och att då kvinnor får maskulina egenskaper är detta vuxna kvinnor. Vårt kvantitativa resultat visar att män är överrepresenterade kvinnorna i läroböckerna. Både genom fördelningen av huvud- och bipersoner och genom antal förekommande personer, med undantag för en av läroböckerna där det kvinnliga könet får flest huvudroller

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Augustsson, Dennis
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Collaborative Media in Educational Settings: Teaching as a Design Profession2018In: The International Journal of Design Education, ISSN 2325-128X, Vol. 13, no 2, p. 1-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article reports on a participatory design project conducted with K-12 schools in the US and Sweden to create an international collaboration on Marine Biology using video production as a tool for learning and representation. The aim of the project was to explore teachers' challenges and strategies due to digitalization and new curricular demands through a lens of sociocultural perspectives. Cultural Historical Activity Theory (CHAT) was used to understand and support participating teachers' development as well as the design process. Using the CHAT model as a design tool enabled teachers to grasp a complex learning environment and frame contradictions and tensions in the activity. Challenges in terms of curricular demands and media literacy could be identified and addressed as part of interacting activity systems, and the process enabled expansion of knowledge and ideas for both design and future work practice.

1234567 1 - 50 of 732
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf