Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 313
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abbas, Mohamed
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Småskaliga elproduktionskällor som bygger på förnyelsebar energi lämpliga för installation i städer eller tätorter2021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie kartlägger ett antal olika småskaliga elproduktionsanläggningar som bygger på förnyelsebar energi lämpliga att installera i stadsmiljön. Studien inkluderar solceller, vindkraftverk och småskaliga vattenkraftverk. Arbetet studerar förutsättningarna och potentialen för att dessa kraftkällor ska kunna installeras och drivas i bostadsområden. Studien omfattar hur dessa anläggningar fungerar, faktorerna som påverkar olika anläggningar och användningsområden i stadsmiljön.

  Arbetet omfattar också ett par lönsamhetsanalyser för sol- och vindkraft. Lönsamhetsanalysen innehåller en ekonomisk jämförelse mellan sol- vindkraft och vanlig el in köpt från elföretag. Studien visar hur lönsamt det är för ett mellanstort hus med en årsförbrukning av ca 16 000 kWh att installera solceller eller ett mindre vindkraftverk. Alla intäkter som till exempel statliga bidrag och försäljning av överskottsel inkluderas

  Resultatet från lönsamhetsanalysen indikerar att det är lönsamt att satsa på produktions anläggningar som bygger på förnyelsebar energi i jämförelse med att köpa el från elleverantör. Lönsamheten är nyttig för båda privatpersoner och samhället som helhet. 

 • 2.
  Abbas, Tabassom
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Sandblom, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Digitalisering av arbetsflöde för avvikelsehantering på inköpt material: En fallstudie utförd på Nolato Cerbo AB i Trollhättan2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett examensarbete genomfördes på Nolato Cerbo AB i Trollhättan, med målet att utforma ett förslag på ett digitalt arbetsflöde för avvikelsehantering på inköpt material. De frågeställningar som arbetet skulle besvara var:

  • Kan ett arbetsflöde för avvikelser på inköpt material digitaliseras för att underlätta dokumentering, spårbarhet och hantering av information?

  • Hur ska arbetsflödet utformas för att uppnå de interna intressenternas krav och behov?

  • Vilka fördelar respektive nackdelar kan uppstå vid införandet av ett digitalt arbetsflöde?

  För att kartlägga hur flödet ser ut i nuläget samt problem med flödet, genomfördes intervjuer med de berörda avdelningarna. Intervjuerna tog också upp de anställdas åsikter om ett digitalt flöde. Ett flödesschema skapades och därefter identifierades slöseri i flödet. En benchmarking genomfördes också på Varner Retail Logistics AB, för att se hur ett annat företag arbetar med ett digitalt flöde för avvikelsehantering. Ett nytt flödesschema togs fram för avvikelsehantering på inköpt material, där de manuella delarna digitaliserades. Efter att ett test genomförts med berörd personal kunde det konstateras att det digitala flödet kommer underlätta dokumentering, spårbarhet och hantering av information. De interna intressenternas krav och behov uppfylldes också. Fördelar som respondenterna anser kan uppnås med det digitala flödet var tidsbesparing, ingen manuell pappershantering, snabbare spridning av informationoch att rätt information fylls i från början. Nackdelar som anses kan uppstå är att det kommer ta tid för personalen att lära sig och vänja sig vid det nya arbetssättet, samt begränsningar i mobilapplikationen. Slutsatserna som drogs var att det digitala flödet kommer att kunna användas om det utformas enligt författarnas förslag, men förändringar kan komma att ske i flödet i framtiden. Det kan också finnas personal på Nolato Cerbo AB som känner en osäkerhet inför digitalisering och förändringar. För att implementeringen ska bli lyckad kommer därför utbildning och information om digitaliseringens möjligheter krävas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdallah, Ali
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Yosef, Janan
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Elbilsladdning längs E62021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige finns det ca 220 000 elbilar vilket motsvarar ca 4 % av totala antalet bilar, och målet är att fram till år 2030 ha 2,5 miljoner elbilar. För att klara av målet behöver laddningsinfrastrukturen i Sverige byggas ut, inte minst vid motorvägarna. Uppgiften är att undersöka möjligheten till utbyggnad av laddinfrastrukturen på E6 mellan Göteborg och Malmö. Den valda placeringen för installation av laddningsstationer längs med E6 mellan Göteborg och Malmö är vid Heberg utanför Falkenberg. Den platsen anses vara lämplig då den har en stor parkering och en restaurang där eventuella kunder kan vila upp sig och äta mat samtidigt som deras elbil laddas. Det kör ca 25 000 bilar på E6 vid Heberg dagligen, och det kan antas att ca 50 elbilar per dygn kommer att laddas vid den valda platsen. Installationen består av 6 laddningsstationer vid Laxbutiken i Heberg, två snabbladdare och 4 semisnabbladdare. Snabbladdarna är av modell Terra 184 CC med en effekt på 180 kW och kan ladda upp till tre bilar samtidigt. Semisnabbladdarna är av modell Chargestorm Connected 2 med två laddningspunkter för varje stolpe och en effekt på 22 kW per stolpe/punkt. Snabbladdare kan ladda en bil på mellan 20–30 minuter medan det med en semisnabbladdare tar 1–2 timmar. Laddningstiden beror på batteriets storlek, hur mycket det ska laddas samt med vilken effekt som laddningen sker. Den totala effekten som krävs för att ladda med full effekt samtidigt på samtliga laddningsstolpar är 448 kW. En nätstation kommer att installeras med en transformator på 800 kVA. Överdimensioneringen görs för att säkerställa att en utbyggnad är möjlig i framtiden utan att byta ut transformatorn. Kablarna överdimensioneras också för att även dessa ska klara högre effekter i framtiden. Investeringskostnaden för projektet kommer att ligga på ca 1 856 000 kr inklusive material, kablar och laddstationer. Det förväntade inbetalningsöverskottet ligger på ca 894 000 kr första året. Betalterminaler kommer att hyras in och installeras vid varje laddningsstation till en årlig kostnad av 85 740 kr inklusive hyra och transaktionsavgifter. Fördelen med denna lösning är att administrationen sköts av en extern aktör. Med 50 % stöd från klimatklivet kommer investeringen att vara återbetald inom 1,1 år. 

 • 4.
  Abdallah, Hussein
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Gustafsson, Robin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Elbilsladdning längs vägen Trollhättan-Sälen2021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Antalet elbilar har ökat drastiskt de senaste åren och intresset för förnybar energi blir större. Dessutom ökar även behovet för bra laddinfrastruktur på vägarna som räcker för alla nya elbilar. Detta examensarbete handlar om att placera ut laddinfrastruktur längs vägen Trollhättan-Sälen. 

  I rapporten finns information kring de olika sorters elbilar som finns i nuläget med olika säkerhetsnivåer och kontaktyper. Olika metoder används för att räkna ut elbilars räckvidd. Rapporten innehåller även information kring vilka regler och lagar som gäller vid installation av laddstationer. 

  För att ta reda på var det behövs ny laddinfrastruktur på sträckan studeras hur många elbilar som kör på de specifika vägarna varje dag. Detta görs för att ta fram en uppskattning av behovet av laddstationer. Det är dock svårt att veta hur länge bilarna behöver laddas då det finns stora skillnader i elbilars kapacitet beroende på vilken modell det är. Dessutom stannar inte alla lika länge eller laddar tills batteriet är fullt.

  Det utfördes även andra studier innan arbetet på börjades för att få en bättre uppfattning om villkoren som finns på sträckan Trollhättan till Sälen. Det viktigt att placera de nyaladdstationerna där det faktiskt behövs ny laddinfrastruktur. Åmål, Sunne och Limedforsen valdes baserat på undersökningen som gjordes innan val av placering.

  Olika företag kontaktades under projektets gång fast det var bara ett företag som kunde ange priserna på produkterna, och därför valdes ABB som leverantör och priserna på laddstationer kommer därmed från ABB. EBRE’s kostnadskalkyl används för att få fram priserna på nätstation, transformator, schakt och kabel m.m.

 • 5.
  Abdo, Adel
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Tesfai, Henon
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Öka energieffektiviteten genom Industri 4.02021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts i samråd med PTC i Trollhättan, Sverige. Rapporten består av en omfattad litraturstudie om de olika aspekterna som berör, att öka energieffektiviteten genom Industri 4.0. De olika aspekterna som berör “Öka energieffektiviteten genom Industri 4.0” har undersökts och ett beslut togs av författarna, att genom att förstå sig på de olika aspekterna inom de berörda ämnet kommer en djupare förståelse existera när resultatet är presenterat. De olika aspekterna är grundläggande information om Industri 4.0, förebyggande underhåll, allmän kännedom om ventilation, minimera temperaturökningen och öka energieffektiviteten i en industrilokal med hjälp av ventilation och en informations del om litiumjonbatteriet.

  Slutligen har ett resultat framtagits till krossning och separationsrummet för att öka energieffektiviteten i rummet. Resultat består av två delar i en och samma lösning. De två stegen är genom att återanvända luften i rummet, öka energieffektiviteten i att behöva värma upp eller kyla ner en ny extern luft. Den andra steget är att med hjälp av AI och Big data teknologin skall datorsystemet som kontrollerar ventilationssystemet lära sig och känna igen mönster på vädret och temperaturen i den externa miljön utanför industrilokalen. När datorsystemet lärt sig det kan den implementera den lärdomen om när det är lägligt att ny extern luft ska ersätta den befintliga luften i rummet och när det är lägligt att försöka återanvända luften i rummet för att öka på energieffektiviteten i att värma upp och kyla ner luften. Genom personlig kommunikation med handledare Johan Dahlström har ett resultat framtagits av författarna. Resultat anses uppnå målet som är att öka energieffektivitetenmed hjälp av Industri 4.0.

 • 6.
  Abdulkareem, Haji  
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Javidan, Mustafa
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Nätutvecklingsplan för området Hälltorp i Trollhättan2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Efter att flertal långa avbrott inträffat på luftledningen som matar mottagningsstationen Torsred, och på grund av en utbredning av bostadsbebyggelsen i närliggande område har Trollhättan Energi Elnät AB insett att en ny mottagningsstation som ersätter det befintliga behöver byggas på en ny plats. Föreliggande examensarbete omfattar utredning och uträkning av ett nytt elnät samt förslag på hur det nya elnätet kan integreras med det befintliga. Även en ny selektivplan och nya reservmatningsvägar för det nya elnätet utreds.

  Den befintliga mottagningsstationen Torsred matas från Vattenfall Eldistribution AB:s 130/10 kV transformator OT00 via en drygt 1 km lång luftledning. Nollpunkten i Torsred är kopplad till högspänningsskenan och består av ett nollpunktsmotstånd och en nollpunktsreaktor. Den totala lastströmmen i Torsred är 925 A och vid kortslutning i samlingsskenan uppstår 154 MVA kortslutningseffekt. Fördelningsstationen Ängen med en kortslutningseffekt på 138 MVA är en underliggande station till Torsred som matar områdena Öresjö, Edsäter och Hjärtum. Samtliga utgående ledningar i Torsred och Ängen skyddas med reläskydd och med olika tids-och strömsinställningar på dessa reläer råder selektivitet i underliggande elnätet.

  Den nya mottagningsstationen är tänkt att byggas nära inmatningspunkten OT00. Enligt beräkningar kommer kortslutningseffekten i den nya mottagningsstationen uppgå till 227 MVA och i den nya nätstationen Ängen till 200 MVA. Generering av kapacitiva jordfelsströmmar ökar på grund av att drygt 1 km luftledning raseras och ytterligare 7,5 km jordkablar inkluderas i det nya elnätet. Nollpunktsreaktorn behöver nu uppgraderas till 20 A större än det befintliga på grund av den ökade kapacitiva genereringen i elnätet. Kostnaden för att bygga den nya mottagningsstationen uppgår till cirka 9 Mkr. Den befintliga mottagningsstationen Torsred kommer att raseras och ersättas med en ny 800 kVA nätstation som senare utgör matningen till en del av lågspänningsnätet i området Strömslund. Befintliga fördelningsstationen Ängen kommer att moderniseras och fungera som en vanlig nätstation. Den totala kostnaden för hela projektet beräknas bli 11,4 Mkr.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abrahamsson, Amanda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Wilsson, Camilla
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Framtagning av koncept för en ergonomisk materialhantering i en tillverkningsgrupp2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har genomförts på Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB i Trollhättan. Arbetet behandlar konceptframtagning för en arbetsplats i en tillverkningsgrupp. I tillverkningsgruppen behandlas detaljer med en maximal vikt på 13 kg som förflyttas mellan vagnar och fleroperationsfräsen Heckert 4, allt arbete utförs på ett höj- och sänkbart golv för att ge operatören rätt förutsättningar för arbete i Heckert 4. Den berörda arbetsytan är i nuläget inte ergonomiskt anpassad för operatörerna då belastningsergonomiska risker i form av manuella lyft, vridningar och böjda arbetsställningar förekommer i det dagliga arbetet. Syftet med detta examensarbete är att förbättra arbetsytan vid fleroperationsfräsen Heckert 4 på ett sådant sätt att den blir mer ergonomisk och riskfri för operatörerna. Målet var att generera ett koncept för en mer ergonomisk arbetsyta samt förebygga risken för belastningsskador hos operatörerna.

  Arbetet inleddes med att information samlades in i form av observationer och intervjuer. Genom detta kunde en nulägesbeskrivning fastställas samt en behov- och kravlista sammanställas. En riskanalys genomfördes över nuläget och bidrog till ytterligare krav i listan. Därefter genererades idéer på lösningar för de problem som uppmärksammades i nulägesbeskrivningen. Dessa kombinerades sedan till koncept som innehöll lösningar för de belastningsergonomiska risker som identifierades. Med en konceptsållningsmatris sållades koncepten ned och bedömdes mot nuläget. De högst rankade konceptenutvärderades vidare i en konceptvalsmatris som slutligen gav ett vinnande koncept. Det vinnande konceptet modellerades och förbättrades ytterligare.

  Det resulterande konceptet som redovisas till Parker för fortsatt arbete är koncept I+.Koncept I+ består av två rörliga avlastningsytor placerade på det höj- och sänkbara golvet vid vardera sida om Heckert 4. Även två avlastningsbänkar är placerade på golvet för att underlätta arbetet för operatörerna. Den ena avlastningsbänken är utrustad med ett verktygsställ med plats för de verktygsbrickor som ska användas för att satsa fram nödvändiga verktyg.

  Konceptet I+ minskar de belastningsergonomiska riskerna genom att tillåta skjuvning av detaljerna istället för manuella lyft i kombination med vridningar. Då detaljerna kan följa med när golvet höjs upp elimineras det böjmoment som operatörerna tidigare utförde. Om Parker väljer att fortsätta utvecklingen av detta koncept kommer de att erhålla en mer riskfri arbetsyta med förbättrad ergonomi och minskad risk för belastningsskador.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Adamsson, Kristoffer
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Analys och optimering av verktygsförslitning vid skärande bearbetning i superlegering2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom flygmotorindustrin idag används superlegeringar i komponenter till jetmotorer. För att öka verkningsgraden hos dessa motorer, genom högre förbränningstemperaturer, utvecklas nya material som bibehåller sin hållfasthet vid allt högre temperaturer. När materialegenskaper förbättras hos dessa material medför det samtidigt att de blir svårare att tillverka med skärande bearbetning.

  I Sektorverkstaden på GKN Aerospace Sweden i Trollhättan tillverkas en stor mängd detaljer med ett flertal olika skärande verktyg. Några av dessa verktyg, för en specifik detalj, har undersökts i detta examensarbete. Detaljerna tillverkas av en mycket svårbearbetad superlegering vilken medför extremt högt verktygsslitage och därmed höga verktygs-kostnader.

  För att möjliggöra förbättringar av bearbetningsprocessen utfördes först en litteraturstudie. Studiens fokus var att identifiera information om de olika verktygs-förslitningarna som förekommer vid skärande bearbetning i superlegeringar. Därefter analyserades specifikt utvalda verktyg. Analysen bestod framförallt av en klassificering av de olika verktygsförslitningstyperna. Parallellt med att verktygen klassificerades utfördes mätningar av storleken på verktygsslitaget med hjälp av ett digitalt mikroskop.

  Den insamlade informationen användes senare för en statistisk analys vilket identifierade den vanligast förekommande förslitningstypen. Analysen visade att majoriteten av verktygen hade urflisningar på skäreggen. För att identifiera var i bearbetningsprocessen dessa urflisningar uppkom så genererades förslitningskurvor på fasförslitningen för två av verktygen. Under denna del av arbetet upptäcktes att flertalet av urflisningarna uppstod då verktygen gick in i ingrepp i arbetsstycket.

  Sista delen av examensarbete var att utforma förbättringsförslag utifrån tidigare studier, på hur bearbetningsprocesserna kunde förbättras för att ge en bättre verktygsekonomi. Ett förslag var att optimera ingångarna i arbetsstycket. En annan var optimering av skärdata, då främst gällande varvtal, så rekommenderades en ökning av varvtalet för att minska risken för urflisning av skäreggen. Detta på grund av att de antas härstamma från så kallade skadliga vibrationer vilket kan avhjälpas med optimering mot varvtal. För de keramiska verktygen rekommenderades ett ökat spindelvarvtal eftersom bearbetningen idag utfördes med mycket lägre skärhastighet än vad forskningsresultat visar på är nödvändigt för skärverktyg i keramik. Slutligen formulerades en checklista för personal inom tillverkningen, som kan användas för optimering av verktygsförslitningen hos GKN Aerospace Sweden.

 • 9.
  Agovic, Emil
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kaltak, Aldin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Effektivisering av packningsflöde för filter på Ultramare AB2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag måste produktionsföretag bli mer effektiva med optimering av tillverkningsprocesser och hantering av gods, som ofta också innefattar packningsprocessen. Detta då företag inom samma bransch konkurrerar med olika strategier för att bli en ledande aktör. Ultramare AB är ett företag som kontinuerligt arbetar med minskning av slöserier för att konkurrera ut andra aktörer inom samma bransch. För att bibehålla konkurrenskraften behöver företaget förbättra packningsprocessen och till följd av detta genomfördes examensarbetet med syftet att effektivisera packningen. Målet med examensarbetet var att reducera genomloppstiden i packningsflödet från 25 procent till 15 procent av det totala fabriksflödet. Undersökningsdesignen som användes i arbetet var en fallstudie. Den bygger på en datainsamling som baserades på litteraturstudie, observationer och intervjuer. Dessutom genomfördes kvantitativa metoder, exempelvis tidmätningar på operationerna i packningsflödet. Informationen som erhölls från observationerna och intervjuerna påvisade att företaget packade på två olika leveranssätt som båda hade lika många utförande operationer. Innan kartläggningen av den nuvarande processen utfördes tidmätningar på alla operationer för att kunna effektivisera processen. Dessa tidmätningar baserades på olika kundordrar för varje leveranssätt vilket möjliggjorde att erhålla all information för att kunna redovisa nuläget. Metoden som användes vid kartläggning och analys av flödet var en värdeflödesanalys för vardera leveranssätt. Syftet med värdeflödesanalysen, i detta fall, var att tydligt och enkelt kunna urskilja de värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteterna i det nuvarande flödet. Genom att ha en överblick över packningsprocessens nuläge kunde olika förbättringsförslag genereras fram. De genererade förbättringsförslagen som sållades utifrån arbetarna i packningsavdelningen reducerades till ett antal slutgiltiga förslag. Dessa analyserades för att få fram påverkan och effekten vardera förslag hade på processen. Dessutom redogörs en uppskattad tidsminskning vid implementering av förslagen på nuläget. För att tydligt visualisera uppskattningen för varje förbättringsförslag genomfördes två nya värdeflödesanalyser med nya tider och aktiviteter. Resultatet vid implementering av alla 14 förbättringsförslag blev att den totala genomloppstiden kommer att minskas med 10,25 procent.

 • 10.
  Ahlström, Wilma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Svanling, Lovisa
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Konkurrentanalys inom marknadsföring: Ett underlag för Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB:s strategiska beslut och åtgärder2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har genomförts på uppdrag av Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB i Trollhättan, tillverkare av hydrauliska pumpar och hydrauliska motorer. Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB har i dagsläget svårigheter med att förstå hur konkurrenterna arbetar med sociala medier. Därför ville företaget genomföra en konkurrentanalys för att identifiera gapet mellan företagen. Syftet är att förse Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB med förståelse för fyra utvalda konkurrenter. Arbetet inleddes med informationsinsamling för att skapa kunskap om hydrauliska motorer och utvalda företag som tillverkar motsvarande produkter. Observationer av företagens sociala medier genomfördes med utgångspunkt i ett antal parametrar. Dessutom har ytterligare analysverktyg använts under arbetets gång, exempelvis benchmarking och marknadsföringsmixen. Informationen resulterade i likheter och olikheter som identifierades, vilket redovisas i kapitel fem. Marknadsföringen av Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB:s produkter sker på koncernnivå, därav uppstod problematik med arbetets avgränsningar. Svårigheter med att urskilja marknadsföringen förändrade arbetet från hydrauliska kolvmotorer till en generell undersökning. Vidare undersöks styrkor och svagheter med företagens marknadsföring på sociala medier. Skribenternas uppfattningar om Parker Hannifin Corporations verkliga konkurrenter diskuteras. Kapitlet analys och diskussion avslutas med redovisning av tre förslag till förbättringar: • Skapa sidor på sociala medier för marknadsföring av produkter tillverkade i Trollhättan. • Skapa en Facebook-grupp för produkter tillverkade i Trollhättan som sammankopplas till koncernens Facebook-sida. • Undersöka vad kunden har för förväntningar på företagets sociala medieplattformar. Sammanfattningsvis är specifik marknadsföring för produkter tillverkade av Parker i Trollhättan svåridentifierad. Vidare konstaterades att Parker Hannifin Corporation ur marknadsföringssynpunkt efterliknar konkurrenterna Bosch Rexroth AG och Danfoss Power Solutions AB. Rapporten är en inledning till förståelse för konkurrenterna och arbetet bör fortgå med vidareutveckling av konkurrentanalysen.

 • 11.
  Ahrnfeldt, Olof
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Användning av reservelverk för att minska avbrottstiden på grund av fel på mellanspänningskablar2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla elnätsbolag strävar efter att ha så få och korta avbrott som möjligt i elnätet och därför kablifieras befintligt elnät löpande för att vädersäkra det. Det finns därför behov av att skapa kunskap relaterat till kabelavbrott samt utreda alternativ för att minska längden på dessa. Det finns lagar och riktlinjer som måste följas som begränsar tillåten avbrottstid. Därför kan reservelverk vara ett användbart alternativ genom att minska avbrottstiden i de fall där möjlighet finns.

  Svårigheter som kan uppstå vid kabelfel är fellokalisering. Visuell felsökning kan ofta inte göras på kabel i mark vilket leder till att det behöver finnas förutsättningar att använda andra metoder. Faktorer på kabeln som kan påverka kvaliteten på felsökningen är längden på kabeln, antalet skarvar och omgivningsmiljön.

  Reservelverk används främst för att utföra underhåll utan avbrott och för att förkorta avbrottstiden vid avbrott men det kan även användas för att bistå vid belastningstoppar. De ansluts främst på lågspänningssidan men det finns även möjlighet att ansluta på mellanspänning vid användning av kompletterande transformator.

  Analys av historiska kabelavbrott visar att det finns olika faktorer som påverkar avbrottslängden- och frekvensen på avbrott. En bidragande faktor som kan leda till ökad avbrottstid är kabellängden. Det kan bero på svårigheter att lokalisera felet eller att kabeln löper större risk att passera svåråtkomliga platser. Det visar sig även att är avbrottstiden är längre under vintermånaderna men att det sker fler avbrott under sommarmånaderna.

  Vattenfall har tillgängliga reservkraftsenheter att boka och bland dessa finns reservelverk, portabla transformatorer och dieseltankar. I vissa fall hyrs utrustning av en extern part. Den mest förekommande tiden mellan avbrottets start till dess att reservelverk ansluts är mellan tre och fyra timmar. Denna tid strävas efter att hållas så kort som möjligt. Med de tillgängliga reservelverken hade det ner rätt användande funnits möjlighet att förkorta cirka 100 stycken avbrott. Potentiell minskning av SAIDI har ej varit möjlig att räkna fram på grund av formatet på använd data.

  Tillgängliga data baseras på det som fyllts i avbrottsrapporter. Det finns risk att fler användningar av reservelverk skett men inte dokumenterats. Vid högre kvalitet på dokumentation kan mer tillförlitliga analyser göras.

 • 12.
  Akram, Yasser
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Mirzad, Elias
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Studie av övertoners inverkan på relätripptiden hos ett elektromekaniskt överströmsrelä2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett uppmärksammat problem i elnätet är den ökande halten av övertoner. I ett elnät som är fritt från övertoner förekommer enbart en grundton men i vissa fall förekommer strömmar, och spänningar, med andra frekvenser och då innehåller nätet en viss halt övertoner. När anslutna belastningar är olinjära uppstår övertoner. Det är huvudsakligen ökningen av dessa typer av belastningar i elnätet, till exempel elbilsladdning och datorer, som ger upphov till den ökande övertonshalten.

  Med anledning av ovannämnda problem med övertoner utförs detta examensarbetet på uppdrag av Megger Sweden AB i Stockholm. Syftet är att studera övertoners inverkan på relätripptiden hos ett elektromekaniskt överströmrelä som finns installerad i kraftnätets kontrollanläggningar.

  Testerna utförs med testinstrumentet Sverker 900 och med ett elektromekaniskt överströmsrelä, ett RI-relä av märket ASEA. För testning av RI-reläet följs en svensk standard, en kommande internationell standard och instruktioner från uppdragsgivare. Resultaten från testerna visar på skillnader mellan tripptiden med övertoner och tripptiden för enbart grundtonen.

  Slutsatser baserade på studiens resultat är dels att överströmsreläet är långsammare vid svaga strömmar, det vill säga 2,8 A och 3 A, eller har för långa tripptider i förhållande till beteendet utan övertoner. Dels att det är svårt att säkerställa ett signifikant samband mellan närvaron av övertoner och påverkan av relätripptiden vid medel och starka strömmar, det vill säga 4 A till 8 A, eller vid kortare tripptider.

  Baserat på studiens resultat skulle det vara intressant att testa med flera övertonsnivåer. En rekommendation för liknande framtida studier är att bara testa vid låga strömmar, långa tripptider och långsamma diskhastigheter, eftersom detta skulle underlätta möjligheten att uppnå en mer överskådlig resultatanalys.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Alagic, Almira
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Balint, Norbert
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Marknadsanpassning av kabelskopa2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En skopa är ett verktyg som monteras på en anläggningsmaskin och används främst vid grävning, rivning och förflyttning av jordmassor. Beroende på vad den används till, utsätts skopan för varierande belastningar och förslitningar. För att reducera slitage och öka effektivitet kan skopans material och utformning anpassas till dess användningsområde.

  Ett skoptillverkande företag vill öka sin export genom att anpassa en kabelskopa, med avseende på material och utformning. Utifrån företagets behov har detta examensarbete inriktats på att utveckla en kabelskopa anpassad för den Nederländska marknaden och dess förhållanden.

  Skopan utvecklades med hjälp av metodiken beskriven av Ullrichs och Eppinger. Först identifierades kundkrav med hjälp av intervjuer, undersökningar av befintliga produkter, marknadsundersökningar och markundersökningar. Baserat på de identifierade kraven och en konkurrensanalys genererades ett antal koncept. Därefter, användes en konceptvalsprocess med två konceptvalsmatriser för att identifiera det bästa konceptet. Detta koncept modellerades med hjälp av CAD-verktyget NX och konstruktionens hållfasthet analyserades med hjälp av finita element metoden (FEM). Därpå utfördes en serie av förbättringar och hållfasthetsanalyser tills konstruktionen uppfyllde de identifierade kraven.

  Arbetet resulterade i ett förslag på utformning av en kabelskopa anpassad för den Nederländska marknaden. Denna skopa jämfördes med konkurrerande skopor och visat sig vara lättare och billigare på grund av dess materialval och utformning.

  Projektet har bidragit till att företaget har fått mer information om den Nederländska marknaden.

 • 14.
  Albayat, Mohammed
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Förebyggande Underhåll för en batteriåtervinnningsfabrik2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rapporten som redovisas här är ett examensarbete med uppdrag att genomföra förebyggande underhåll i kross- och separationsavdelningen på en batteriåtervinning fabrik. Fabriken återvinner litiumjonbatterier som används i elbilar. I kross- och separationsavdelningen är det mycket buller och damm som en följd av skakande och krossande processerna i den mekaniska separationen. Det är tunga maskiner som genom olika operationer sliter isär metallkomponenterna i batteriet till mindre delar för att slutligen mala dem och separera beståndsdelarna i materialet åt med avseende på deras magnetiska egenskaper. Förutsättningar i kross och separationsavdelningen medför ohälsosam miljö för människor, vilket leder till att avdelningen måste styras automatiskt utan att medarbetare behöver befinna sig i avdelningen. Det föreslagna förebyggande underhållssystemet som behandlas i rapporten stöds av teknik från Industri 4.0. Industri 4.0 är benämningen på en rad moderna teknologier och koncept som används inom automation. Maskin-till-Maskin kommunikation och Internet of things(IoT) är integrerade för högre grad av automation. Förebyggande underhållsarbetet som presenteras baseras på en förstudie analys som nischar sig inom förebyggande underhåll och industri 4.0. Förebyggande Underhållsarbetet som redovisas i denna rapport kommer inkludera ett signalflödesschema som ska visualisera kommunikationen mellan enheterna i avdelningen,en schematisk design för övervakningssystem, ventilationen och ett underhållsschema för maskinerna i avdelningen

 • 15.
  Alfredsson, Jonas
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Framtagning av kravspecifikation och affärsmodell för fjärrdiagnostisering av lyftlösning2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I samverkan med företaget Binar Quick-Lift Systems AB har ett produktutvecklingsprojekt utförts på Högskolan Väst i Trollhättan. Binar Quick-Lift Systems AB tillverkar lyftlösningar för laster upp till 300 kg och är ett dotterbolag till Binarkoncernen, där verksamheten bedrivs inom två huvudområden: Industrial Solutions och First Responder Technology.

  Visionen för de flesta företagen är att utvecklas och med tanke på den pågående trenden mot sakernas internet, ville Binar med detta examensarbete undersöka hur en trådlös kommunikationslösning kan se ut för fjärrdiagnostisering av företagets befintliga lyftlösningar. Uppdragets mål var att upprätta en kravspecifikation samt affärsmodell för en fjärrlösning utifrån kundbehov och företagets baskrav.

  Inledningen av projektet bestod av en förstudie vilken innefattade informationsinsamling samt intervjuer med intressenter och experter. En marknadsundersökning genomfördes parallellt med intervjuerna där en funktion- och konkurrentanalys utfördes för att erhålla relevant kunddata samt en förståelse för produktens marknad. Kravspecifikationen upprättades med hjälp av insamlad information i förstudien och affärsmodellen genererades utifrån förstudien samt de fastställda kund- och baskraven.

  Resultatet blev en färdigställd kravspecifikation med subjektiva krav samt en affärsmodell med grundläggande avtalserbjudande vid försäljning av fjärrlösningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Alléus, Jonas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Dalin, Patrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Vass, Sebastian
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Planering av laddstationer vid flerbostadshus2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Försäljning av laddbara elfordon växer årligen vilket ger ett ökat behov av laddstationer på boendeparkeringar. Rapporten undersöker tekniska och ekonomiska förutsättningar för elbilsladdning på parkering till flerbostadshus åt Stenungsundshem. Av de typer elbilar som finns är det laddhybrider och rena elbilar som laddas med energi från elnätet. Den vanligaste typen på marknaden är laddhybriden som kan drivas både av en elmotor och en förbränningsmotor medan den rena elbilen endast drivs av en elmotor. Tiden för laddning av en elbil beror på om stationen är utformad med normalladdning, semisnabbladdning eller snabbladdning. För hemmaladdning är det vanligast med normalladdning där elbilen blir fullt uppladdad efter sex till tio timmar, batteriets storlek påverkar också tiden för laddning. Inkoppling till en laddstation kan ske med olika typer av kontakter, inom Europa är Typ 2 standard. Säkerheten vid laddning är viktig varför laddstaioner har delats upp i fyra olika säkerhetsklasser beroende på kommunikationsmöjligheter mellan laddstation och fordon, Mode 3 är standard i Norden. Laddning av elbilar kan resultera i höga effekttoppar vilket huvudsäkringen måste vara dimensionerad för. Dessa effekttoppar kan kapas om någon form av lastbalansering används som fördelar den tillgängliga effekten under dygnet mellan laddstationer så att nätet inte blir överbelastat. De som erbjuder elbilsladdning måste följa Ellagen i form av hur debitering får ske och hur laddstationer ska installeras. Detta förtydligas med hjälp av standarder och förordningar. Dimensionering gällande kabelarea och effektbehov vid olika antal laddstationer har utförts i detta projekt, aluminium kabel med PEX-isolering har använts uteslutande i detta projekt. Det har utförts en marknadsöversikt för att titta på olika lösningar och kostnader för kabelförläggning samt laddstationer. Det i nuläget bästa alternativet för Stenungsundhem anses vara att installera två stycken laddstationer för laddning av fyra boendeparkeringar. Med bidrag i form av initiativet ”Klimatklivet” kan investeringskostnaderna för laddstationer och kabelförläggning reduceras upp till 50%.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Almhage, Tim
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Nyström, Robin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utmaningar samt förbättringsförslag vid implementering av ett simuleringsverktyg2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Målet med examensarbetet var att ta fram och kartlägga utmaningar samt förbättringsförslag vid implementering av ett simuleringsverktyg. Simuleringsverktyget som skulle implementeras används för att reducera kostnaderna inom logistik och förekommer redan i andra fabriker inom koncernen. Simuleringsverktyget var inte direkt överförbart dåinformationsunderlaget som använts för att bygga upp verktyget skiljer sig från andra fabrikers underlag. Skillnaden var bland annat att olika artiklar används och fabrikernas layout inte var likadana. Även om underlaget ej kunde användas rakt av underlättades arbetet genom möjligheten att rådfråga hur andra fabriker gått till väga vid implementering.I denna fallstudie beskrivs det hur en implementering av ett simuleringsverktyg kan se ut. Till hjälp i arbetet kommer flera metoder samt teori för ständiga förbättringar presenteras. Deninsamlade informationen har hämtats genom möten, intervjuer samt rundvandring i fabriken för att förstå hur den är uppbyggd och hur olika moment fungerade. I fallstudien beskrivs vidare att tidigare implementeringsförsök misslyckats och varför möjligheterna är större vid detta implementeringsförsök. Arbetet resulterade i flera utmaningar samt förbättringsförslag som är analyserade i fallstudien. Slutsatserna drogs att möjligheterna till att kunna förbättra verksamheten vid implementering av ett simuleringsverktyg var stora och att dessa förbättringar kan användas vid nästa implementeringsarbete. De tre förbättringsförslag som presenteras i fallstudien är att skapa ett bibliotek, en levande flödeskarta med ansvarigt förbättringslag och att sälja in förbättringsförslag innan uppstart. 

 • 18.
  Alsing, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Johansson Storm, Sandra
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Sustainability of Additive Manufacturing: Electron Beam Melting of IN7182019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine and describe the process of Additive Manufacturing (AM) and the energy use in the production of parts manufactured with the Electron Beam Melting (EBM) technology in particular IN718, which is a Nickel-based superalloy with specification according to UNS n07718 that is used in the aerospace industry. The objectives also include a brief overview of powder bed AM methods and a sustainability analysis. Consequently, this thesis will examine both energy use and the CO2-footprint for the EBM with IN718. The result of this thesis will be used in the SuMan-Next project at the Centre for Production Research, PTC, in Trollhättan where University West conducts research in materials for the Aerospace industry. AM is currently a rapidly expanding area of manufacturing. This process adds the material layer-by-layer, which results in a design freedom and flexibility that is almost impossible for traditional subtracting manufacturing. To examine the energy use, measurements with an electrical network analyzer was performed on the EBM while two different geometries was manufactured. After these measurements, the data was collected and the energy use for the build could be calculated. By doing that, the CO2 footprint for the build could be estimated. A study visit to the AM division of Sandvik Machining Solutions in Sandviken was conducted to observe, investigate and learn more about atomization of metal powder. A small Life-Cycle-Inventory was conducted and the production process could be assessed, to establish the CO2 footprint from material extraction to product. When it comes to CO2 footprint, it is definitely the production of the material before atomization that gives the most CO2 footprint, this thesis can establish that the geometry does matter for the build part and that in these conducted studies it is with a factor 2. However, compared to manufacturing of the powder or/and the build, the bulk material production gives 5-50 times more CO2footprint than the rest of the process. If using more recycled material in the metallurgy instead of virgin, the CO2 footprint will decrease significantly. Recycled material is good to decrease the energy use and CO2 footprint, but also to decrease the mining of the critical elements that are included in the alloys.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Alwahami, Ali
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Ibrahim, Gabriella
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Livscykelanalys av cykelmodell BCF Gravel2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Borås Cykelfabrik är ett svenskt företag som designar, monterar och säljer cyklar. Företaget erbjuder både skräddarsydda och färdigbyggda cyklar som mountainbikes, gravel/cross och landsvägscyklar av kolfiberkomposit och aluminiumlegering.

  Cykelförsäljningen har ökat med 30 % under 2019–2020 till följd av COVID-19-pandemin och ökad miljömedvetenhet i samhället. Därmed ser Borås Cykelfabrik en potential att öka sin försäljning av cyklar. I takt med den ökande miljömedvetenhet i samhället ökar även efterfrågan på hållbart producerade cyklar. Företaget har därmed intresse av att jämföra tre olika cykelmodeller med kolfiber-, aluminium- och stålram med avseende på miljöpåverkan.

  Syftet med följande livscykelstudie är att ge ett teoretiskt underlag över de tre cykelmodellernas miljöpåverkan under respektive fas. Faserna som undersöks i studien är materialframställning, tillverkning, användning, transport och sluthantering. För datainsamling om energianvändning och koldioxidavtryck användes databasen Granta EduPack 2020.

  Resultatet visar att cykelmodell med stålram har minst miljöpåverkan i jämförelse med kolfiber- och aluminiumram. Däremot framgår det att modellen med kolfiberram har störstförbättringspotential. Störst andel energiåtgång samt koldioxidutsläpp uppstår under framställning av material för samtliga cyklar.

  För att åstadkomma en cykel med ett cirkulärt flöde finns det tre betydande faktorer. Dessa faktorer är materialvalet, hur produkten sluthanteras och transporter

 • 20.
  Ameh, Augustine Omale
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Upscaling of Textile Sorting / Recycling Facility: At Wargön Innovation Demo Facility2021Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sustainability in consumer generated textile waste and disposal practices is a concern due to the raw materials requirements and its impact to the environment. With the Swedish government set to implement the 'Extended Producer Responsibility' legislation for textiles due to these concerns, textile sorting / recycling facilities are critical to achieve improved end-of-life consumer textile recycling. For profitability, the textile sorting / recycling operations have to be done at a scale that optimizes the opportunities. This thesis work investigates the current state and challenges of textile sorting in Sweden and researches solutions towards the scaling-up or capacity expansion of the existing textile sorting facility at Wargön Innovation from 500 tons/year to 1000 tons/year as well as application of lean manufacturing methodologies in optimisation while creating value within the supply chain. To fully grasp the situationat Wargön Innovation, detailed interviews, observations, process and equipment trails were conducted. Based on the current state, a layout was developed and sorting process flow created as well as a spaghetti diagram. Also, 3D modelling and process simulation of the sorting was carried out using Visual Components software to develop simple and yet visually powerful designs that validated the proffered solutions. To scale-up, it was established that air-throwers will need to be installed for sorted textile diversion to allow for higher sorting rates. Solutions towards improving the sorting process and value chain at Wargön Innovation was also proffered and recommendations included post-consumer textiles segregation at source, customer/suppliers diversification etc. For recommended further works, the area of automation of the manual pre-sorting process to eliminate manual handling will be another area of interest for which continued work is suggested.

 • 21.
  Andersson, Anette
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Bojort, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Nätplan för fördelningsstation M5 Hålta2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Tjuvkil på västkusten, cirka 16 kilometer väster om Kungälv centrum, planeras ett nytt bostadsområde med ungefär 140 nya bostäder och fritidsbostäder som skall bli permanentbostäder. En nätplan skall därför upprättas för att ta reda på om det föreligger några brister i 10 kV-nätet, både innan och efter införandet av den nya belastningen med bostäder, plus extra utrymme för installation av laddstolpar.

  Syftet med det här examensarbetet är att sammanställa den nätplan som ska utgöra underlaget för elnätet under fördelningsstation M5 Hålta, vilken inrymmer områden för nybebyggelse. Med programvaran dpPower simuleras och synliggörs nätets svaga punkter som tunna kablar där stora belastningsströmmar och spänningsfall uppstår, och även hur avbrottsstatistiken ser ut för de 5 utgående linjerna från M5. Arbetet tar också reda på transformatorns status i Hålta och kringliggande fördelningsnäts status när de reservmatar M5. I 4 steg visar den här rapporten statusen på elnätet för det befintliga läget, med planerad belastning, reservdrift och åtgärdsförslag.

  Rapportens åtgärdsförslag till M5 Hålta resulterar i ett förslag om kabelbyte på linjen L501 mot Tjuvkil, vilket ger lägre spänningsfall och lägre belastningsström, och avbrottssäkrare linje. Reservdrift saknas till en stor energiförbrukare och kan lösas med tillbyggd slinga istället för radial matning på linje L503. Transformatorn M5 i Hålta är redan idag hårt belastad och behöver bytas ut så småningom. Rapporten ger kopplingsförslag till reservdriften med intilliggande fördelningsstationerna M1, M4 och M6.

 • 22.
  Andersson, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Metodutveckling för analys av driftstörningar relaterade till planerade arbeten i Vattenfalls distributionsnät2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB och är en fortsättning till ett tidigare examensarbete (referensarbete) som behandlade samma ämne. Projektet syftade till att utvidga referensarbetet genom att utveckla en replikerbar metod gällande analys av oaviserade kundavbrott (driftstörningar) direkt associerade med planerade arbeten (driftorder); i detta projekt benämnda som "följdstörningar". Vid bedömning av eventuella följdstörningar har två nya filtreringskategorier tillkommit: "reläskyddsprovning" och "enskilt felbehäftade nätstationer", vilka då alltså inte ingick i referensarbetet.

  Metoden utgörs av ett konceptuellt analysverktyg programmerat i VBA via Microsoft Excel och avser endast demonstrera avsedd funktionalitet för år 2017. Verktygets arbetsflöde inleds med import av relevanta rådata exporterade ifrån Vattenfalls interna databassystem vilket inkluderar 2 292 av årets 2 501 driftorder respektive 4 607 av årets 11 263 driftstörningar. Verktygets primära matchningsfunktion jämför alla driftorder och driftstörningar individuellt och registrerar en "preliminär matchning" när en störning har inträffat inom en driftorders tidsram och därtill på samma fördelningsstation som elarbetet i fråga. Matchningar tilldelas automatiskt ett ID och en av sju bedömningskategorier som beskriver sannolikheten att det rör sig om en följdstörning, vilket dels baseras på parametrar i driftorderns arbetsbeskrivning, dels på förekomsten av utvalda nyckelord i driftstörningens avbrottsrapportskommentar.

  Via verktygets analysformulär bedömdes mellan 51 och 82 av totalt 534 preliminära matchningar vara följdstörningar; en ökning från 59 % till 256 % gentemot referensarbetets 32, år 2017. Referensarbetets genomsnittliga kundavbrottstid (SAIDI) uppgick till 0,82 minuter medan det nya minimivärdet är 1,71 (+109 %) och maximivärdet 4,43 (+540 %) SAIDI-minuter (cirka en minut ifrån reläskyddsprovningar). En extrapolering utfördes baserat på dessa procentuella förhållanden gentemot referensarbetets resultat för åren 2015– 2018. Ett årsmedelvärde om 68 följdstörningar och 4,76 SAIDI-minuter påvisades, vars uppskattade kostnadsvärdering uppgår till cirka 262 Mkr (55 Mkr per minut).

  Projektets syften anses uppfyllda, där analysverktyget har påvisats vara användarvänligt, funktionellt och flexibelt sett till framtida vidareutveckling. Uppdagade brister har primärt berott på ej erforderligt kvalitetssäkrade data, som således gav något opålitliga slutresultat. Denna aspekt kan åtgärdas genom att framöver enbart nyttja data exporterade ifrån NetBas DarWin. Framtida analyser kan främjas om Vattenfall konkretiserar sina avsikter och ambitioner kring uppkomsten av följdstörningar; främst avseende att fastställa dess relevans inom ramen för bolagets exponentiellt sjunkande målsättningar kring sin leveranssäkerhet.

 • 23.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Back, William
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utvärdering för att främja AMS i relation till planerat SAIDI i Vattenfalls distributionsnät2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vattenfall Eldistribution AB eftersträvar att upprätthålla god elleveranssäkerhet till kund isitt distributionsnät. Det åsyftar idealt sett till att inga kundavbrott får inträffa till följd avoförutsägbara nätstörningar, eller som konsekvens av planerade arbeten. Energimarksnadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över energimarknaden och reglerar Vattenfalls intäktsram med hänsyn till utfallet för nyckeltalet System Average Interruption Duration Index (SAIDI).Med avsikt att förbättra SAIDI, vid planerade arbeten, tillämpas företrädesvis avbrottsfriaarbetsmetoder, vilket inkluderar AMS (Arbete Med Spänning).

  Vattenfalls distributionsnät är uppdelat i tio avtalsområden där en entreprenör, efter att halämnat ändamålsenligt anbud, vinner upphandlingen för respektive avtalsområdes serviceavtal. En entreprenör (Entreprenör A) innehar serviceavtalet för samtliga avtalsområdengällande rapportens mätperiod år 2016–2018. I dagens distributionsnät byggs ofta kompaktnätstationer med helisolerade ställverk, vilket hämmar entreprenörers tillämpning av AMSpå grund av för trångt konstruerade utrymmen samt därigenom otillräckliga säkerhetsavstånd. Likaså hämmas AMS vid nätuppbyggnad bestående av hög andel markkabel däranslutningspunkter för förbikopplingsenheter saknas.

  Driftorderstatistik från mätperioden år 2016–2018 har analyserats och sammanställts för attutröna olika entreprenörers, avtalsområdens och stationers förhållningssätt till AMS.Upprättade driftorder uppgick år 2018 till 2969 varav 17,48 % upprättades AMS, vilket harminskat sedan år 2016 där AMS upprättades för 22,86 % utav 2616 driftorder. Orsaken kanbero på ökat antal investeringsarbeten med lägre andel AMS jämfört med underhållsarbeten.Avtalsområde 5, 9 och 10 har lägst SAIDI, vilka kan undersökas vidare avseendeförutsättningar för AMS; med eventuell implementering av undersökningens resultat i avtalsområden med hög SAIDI, såsom Avtalsområde 1 och 4.

  Vattenfall bör leda vägen till ett ökat samarbete och dialog mellan dem själva ochupphandlade entreprenörer med syfte att främja AMS. Entreprenörers erfarenhet ochkunskap ifrån riskidentifikation och AMS-hämmande anläggningskonstruktion är av högtvärde för framtida elnätskonstruktion. Vidare anses att serviceavtalens målkort bör innehållabonusgrundade nyckeltal för andel upprättade AMS-arbeten. Endast 13,75 % av unikaentreprenörer erhöll år 2018 en AMS-driftorder. Vattenfall bör undersöka orsaken tillminskningen och utvärdera lönsamheten av en påtaglig subventionering av AMSutbildningar, material och utrustning, vilket kan jämföras med tillkomna extrakostnader förArbete Utan Spänning, såsom avbrottsavisering och avbrottsersättning.

 • 24.
  Andersson, Ida
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Analysis and Process improvements of Volvo Penta's process for supplier related warranty issues: with focus on the Purchasing department2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Volvo Penta is a worldwide company that provides power solutions all over the world. They aim to be the most forward thinking and customer focused supplier of sustainable power solutions. The company's core values are Quality, Safety and Environmental care.

  Volvo Penta works with quality issues found by customers in the field. The current Quality Journal (QJ) process is perceived to be slow and inefficient. For Volvo Group customer focus is important and field complaints are both expensive and damaging to the brand. The approach method to solve a QJ is the eight discipline of problem solving.

  This thesis aimed to find where in the process time is wasted and reduce the throughput time for the QJ process. To achieve this the thesis, a Case Study has been the approached methodology. A Case Study's purpose is to gain a deeper knowledge of a subject. The methods that were used to gain deeper knowledge for the subject were semi- and open interviews, workshop and internal documents and data. To secure validity and reliability of the thesis different perspectives have been taken into consideration for each method.

  The theoretical framework for this thesis has also been used to ensure validity for the study. The choice of theoretical framework for this study has been founded on Lean manufacturing tools, Agile project methods, flow within processes and group dynamics.

  DMAIC has been the structure for this thesis. DMAIC is a method that can be used to improve upon a process. It stands for Define, Measure, Analyze, Improve and Control. The method states that to improve a process there must first be a process.

  The workshops purpose was to conduct a process- and value stream map as well as to find potential causes to why the process was perceived to be too slow. It was conducted with a cross-functional team that previously had worked in a QJ case.

  The interviews conducted for this thesis were approached in a semi-structured and opened way. This generated a lot of information that needed to be reviewed. 

  The data was to be used to find statistical and measurable conditions for the thesis. This was however not possible. The obtained data was deemed unreliable to make any conclusion from.

  The internal documents provided to this thesis have helped to get a general knowledge of how the QJ process is supposed to work. However, a lot of self-made documents have been received. They have been deemed to be unusable for this thesis since they are conducted on subjective facts. No documentation obtaining work instructions for each department has been received for this thesis.

  All methods generated potential causes to why the process did not achieve its purpose. They have been conducted in an Ishikawa cause-and-effect chart. With each approach method potential causes listed could be discarded. Eventually there were four causes left that were identified as the root causes to the problem. There was no standardized approach to QJs, lack of well formulated Key Performance Index (KPI), lack of communication tools and inefficient teams.  

  The result of the thesis is that the fundamental preconditions for improving a process were missing. It was found that there was no use to improve upon the existing QJ process, since no evident facts could be obtained that assure that the improvements would make the process more efficient.

  This thesis suggests assigning a cross-functional pilot QJ team. They will put all their focus on solving QJs and start to establish a standardized process. Making a structural change within the organization, which this thesis proposes, takes time. Full support in the entire organization is needed for this improvement to succeed. 

 • 25.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Johansson, Matilda
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Framtagning av standardiserat arbetssätt och kitlådor för montering av lågtrycksturbiner2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har genomförts på GKN Aerospace på avdelningen Low Pressure Turbine (LPT), där komponenter till lågtrycksturbiner tillverkas. Rapporten redovisar framtagning av standardiserat arbetssätt för montering av de LPT:er som tillverkas till flygplansmotorerna Leap 1B och Leap A/C i form av Job Training Documents, vilket GKN förkortar JTD. En kitlåda för materialet som ska monteras har även utformats för respektive modell. Då det inte har funnits någon standard har det lett till monteringsfel samt kvalitetsbrister i produktionen. Den befintliga monteringslådan som tillhandahålls har varit bristfällig för operatörer samt kontrollanter som packar lådorna vilket har lett till förlängda monteringstider. Syftet med projektet har varit att kvalitetssäkra monteringsarbetet genom att skapa standardiserade arbetsinstruktioner. Utformning av kitlådorna har utförts i syfte att organisera upp monteringsdetaljerna i en bestämd struktur för att underlätta för operatörer och kontrollanter. En operationsbeskrivning med tillvägagångssätt tillhandahölls och användes som grund vid utformning av JTD:erna för att inte riskera att frångå den befintliga metoden. Intervjuer och observationer av operatörer och kontrollanter har även använts som stöd till de JTD:er som togs fram och utformningen av kitlådorna. Kitlådor återanvändes från en annan avdelning där inredningen sorterades och strukturerades upp med sortiment lådor i två olika storlekar. Dessa färgkodades, märktes och anpassades till materialets storlek och antal så att varje del som monteras fick en enskild plats. JTD:erna och kitlådorna gjordes i två versioner för att anpassas för montering av både Leap 1B och Leap AC. Lådorna testades i monteringen och JTD:erna granskades av operatörer innan påskrift gjordes. På grund av oplanerade stopp innan montering intervjuades och observerades inte alla operatörer som planerat. Kitlådornas utformning begränsades då det tillhandahölls befintliga lådor som återanvändes. Utifrån det resultat som tagits fram har målen med att utforma standardiserade arbetsinstruktioner samt utforma en kitlåda för att organisera upp samtliga detaljer uppfyllts.

 • 26.
  Andersson, Kristian
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Jason, Evelina
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Beskrivning och vidareutveckling av en modell för beräkning av övertoners fördelning i distributionsnät2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att beskriva och vidareutveckla en modell för att bestämma uttagsrätt till kunder med avseende på strömövertoner, på uppdrag av Vattenfall Eldistribution. Modellens syfte är att är kunna ta fram övertonsströmmar för varje abonnemangstyp genom att studera hur strömövertoner sammanlagras i elnätet och hur kunder påverkar varandra. Denna modell ska beskrivas, då dokumentationen var bristfällig både kring det tidigare arbetet och framtagningen av modellen. Modellen ska även vidareutvecklas för att bli mer flexibel.

  Övertoner är ett elkvalitetsfenomen som förekommer i elnätet. Övertoner alstras av olinjära laster i nätet, till exempel elbilsladdare, lågenergilampor och solcellers växelriktare. En för hög halt av övertoner kan orsaka varmgång i motorer och transformatorer, ökade förluster i ledningar och att elektronisk utrustning kan fungera sämre eller inte alls.

  Det finns flertalet dokument, såsom föreskrifter, standarder och rapporter, som berör emissionsnivåer för övertoner. I rapporten sammanfattas tre av dessa för att ge en bakgrund till vad som är reglerande när denna rapport skrivs, under slutet av 2018. Två av dessa dokument fokuserar på spänningsövertoner, vilket även Vattenfall Eldistributions interna styrande dokument gör. Vattenfall Eldistribution har ett behov av att ta fram en metod för att bestämma emissionsnivåer för strömövertoner, där beräkningsmodellen är en del i processen.

  För att beskriva modellen utfördes en noggrann analys och kartläggning av dess olika ingående steg. Därefter vidareutvecklades modellen till att bli mer flexibel och förenklades jämfört med den ursprungliga modellen.

  Den ursprungliga modellen anses uppfylla sitt syfte, därför har inga strukturella förändringar gjorts. De förändringar som gjorts har införts för att modellen ska bli så flexibel som möjligt att använda. För att användaren lättare ska kunna förstå modellens uppbyggnad presenteras ett flödeschema som beskriver modellen.

  Författarna anser att en utförlig och detaljerad beskrivning av modellen har framställts och uppfyller sitt syfte i att ge representativa värden för uttagsrätt. Modellen har omarbetats för att bli mer flexibel och är numera mer överskådlig för användaren. Dock poängteras att den indata som används bör vara av god kvalitet, eftersom det starkt påverkar resultatet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Andersson, Marielle
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Localisation and improvement of production processes2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Company X develops innovative machines mostly for the pharmaceutical and healthcare industry, where they assemble and test the machines in their production department. When a machine is sold a certain amount of hours for mechanical and electrical assembly is offeredand Company X has seen a trend of these hours are being exceeded. Company X is then forced to bear the cost of the exceeded hours which decreases the financial profit.

  The purpose of this study is to locate activities within the production department regarding mechanical and electrical assembly processes that add no value to the final product, define the root causes of why these problems exist and find a way to improve them. The following questions this study is to answer are: 

  • How are the processes currently executed?

  • Which factors work less well in the processes?

  • What can be done to increase the performance of the processes and make them more effective?

  Data from these processes have been collected through interviews, observations and reading deviations reports. The processes are analysed to locate the greatest issues regarding the assembly process, the root causes are then found and examined. The issues selected for improvements are those that affect the employees in the production department way of working.

  A brainstorming session was executed and suggestions for improvement were presented for the employees working in the process, where they could come with inputs to form the best possible solution. The final solutions are presented more in detail and were chosen because of their impact to solve the problem and prioritised due to their simplicity to implement.

  The conclusions that were made is that if the suggested solutions are implemented it will take time for the employees to adjust to the change and it is of great importance the employees are open and devoted to making the change happen. It is also important to constantly improve the solutions and find new solutions on how to improve the employee's way of working. To accomplish this it is suggested the employees have continuous improvement meetings.

 • 28.
  Andersson, Markus
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Jonsson, Fredrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Säkerhetsanalys av interna IT-säkerheten på ett mellanstort företag2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete innehåller en säkerhetsanalys av ett företags IT-användande och deras interna nätverkssäkerhet. Företaget som examensarbetet genomfördes hos är medelstort med cirka 100 anställda och hälften av dessa använder IT i sitt dagliga arbete. Företaget har sin verksamhet inom indust-riell tillverkning och finns i västra Sverige. De vill utvecklas inom IT och är nyfikna på hur deras nätverk ligger till säkerhetsmässigt i dagsläget.

  Granskning av säkerheten i nätverket på lager 2 och datorer som används i det dagliga arbe-tet genomfördes och utvärderas. Anonyma intervjuer med medarbetare på företaget gjor-des för att se hur de använder IT på arbetet. En riskanalys fylldes i av ansvariga på företaget för att få en bild över hur de ser på risker och sårbarheter inom deras IT-använ-dande. Allt detta har sedan använts till att få fram rekommendationer till företaget hur de kan förbättra sin säkerhet jämfört med hur den ser ut idag.

  Resultaten från analysen av nätverket visar på brister i lager 2-säkerheten och att det idag inte används några säkerhetsfunktioner för att stoppa attacker från insidan av nätverket. Företa-get har inte haft några högre krav vad gäller nätverket och säkerheten på insidan, i stället har företaget prioriterat flexibilitet och fysisk säkerhet.

 • 29.
  Andersson, Per
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Automated Surface Inspection of Cross Laminated Timber2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The use of wood, such as Cross Laminated Timber (CLT), has increased over the last years in the construction of buildings. CLT is primarily considered a structural component inside walls, floors, and ceilings. But, when the design specifies an exposed surface of the CLT, where the wood surface will be visible in the finished building, there are requirements on the visual appearance of the CLT. To fulfil the requirements visual inspections of wood defects of the surface are conducted, before the CLT-panel is shipped to the construction site. Human inspectors are not consistent evaluators of products, and their accuracy depends on factors such as expertise, motivation, and fatigue. This study proposes a solution to automate the inspection, where captured images are analysed by an object detection model, based on deep learning. The model Faster R-CNN has proven to be successful in medical image processing and for object detection. A challenge with deep learning models, such as Faster R-CNN, is the number of test images needed to train the model. Also, there are a limited number of suitable test images of wood defects available. By using a pre-trained Faster R-CNN model and adapt the model's skill to detect wood defects, instead of the model's intended objects, the model can be trained with a relatively small number of test images. This study relies on images of planks, similar to the ones used in CLT, and the number of test images in the study is very limited. To improve the results, the model needs to be trained with more test images of CLT-panels. Nevertheless, the model can locate the defects in the CLT-panel and identify the type of defect to a high degree. The results indicate that the proposed model can be used to automate the inspection of wood defects on the CLT surface.

 • 30.
  Andersson, Rebecka
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Framtagning av styrdokument för elanläggningsinnehavare2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Styrdokument är ett dokument innehållande riktlinjer som tas fram för att underlätta underhållsarbete. På en elanläggning kan dessa styrdokument exempelvis användas för att upprätthålla rutiner och kontroller på den tillhörande elektriska utrustningen. Det är anläggningsinnehavarens ansvar att säkerställa att anläggningen och den tillhörande utrustningen kontrolleras fortlöpande för att säkerställa säkerheten på anläggningen. Intervallet på kontrollerna samt vad som bör kontrolleras nämns inte i lagar eller föreskrifter. Det är därför upp till innehavaren att bestämma intervallen samt behovet av vilka kontroller som utförs på anläggningen. För att underlätta för innehavaren har detta arbete utförts i syfte att förenkla innehavarens arbete i framtagning av dessa rutiner.

  Den framtagna informationen kommer från litterära studier samt två intervjuer på två skilda företag. Genom en jämförande studie har data framtagits som beskriver vad som bör utföras vid en rondering och funktionskontroll på en elanläggning. Studien är avgränsad till utrustning som är generellt förekommande i driftrum. Det framtagna resultatet är två styrdokument - ett för ronderingsrutiner samt ett för funktionskontroller. Dokumenten visar vad för kontroller som bör utföras under en kontroll, medan rapporten går igenom hur ofta dessa rutiner bör utföras. Tidsintervallen är framtagna utefter en jämförelse av fyra företags rutiner. Två av företagen har intervjuats medan interna dokument på två andra företag har granskats.

  Arbetet har gett insikt i ronderingsrutinerna samt funktionskontrollerna som förekommer på elanläggningar samt ansvaret som elanläggningsinnehavaren har på anläggningen. Källorna har ansetts relevanta för arbetet och intervjuerna har skett med personer som besitter kunskap inom området.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Andreassen, Håkon
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Fallstudie av tidsförluster inom kemisk industri2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts med syfte att effektivisera produktionen på Nouryons EMU-fabrik i Stenungsund. Målet har varit att kartlägga och identifiera rot orsakerna tillicke-värdeskapande tid i produktionen. Arbetet inleddes med en litteraturstudie där relevant teori och information hämtades från böcker, artiklar och hemsidor. Därefter genomfördes en fallstudie som delvis bygger på observationer och ostrukturerade intervjuer, men också på data från Nouryons interna rapporteringssystem OAM-portalen. Arbetet har kunnat konstatera att det är fem kategorier som tillsammans står för 54% av den förlorade produktionstiden i fabriken. Vid analys av dessa framkom det dock att data bör behandlas med viss förbehållsamhet. Det har under arbetsgången kunnat konstateras att 12% av eventen under kategorin Kvalitetsanalys i reaktorsteg två troligtvis är felkategoriserade. Ett förslag till förbättring är att Nouryon kartlägger dessa event vilka möjligen kan göras om till två separata kategorier. Här kan detta projekt ligga till grund för fortsatt utveckling av OAM-portalen.

 • 32.
  Antonsen, Cristoffer
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Asplund, Oscar
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Guide för projektering inom högspänning2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten är skriven i syfte att ta fram en guide för högspänningsprojektering åt Vattenfall Eldistribution AB. Vidare är syftet att guiden ska ge nyanställda ett betryggande underlag vid projekteringar och att den ska finnas tillgänglig via intranätet. Ett annat syfte med rapporten är att ge läsaren mer information om kapacitiva jordfelsströmmar.

  Arbetet använde sig av litterära studier och intervjuer för att möjliggöra skapandet av guiden. Därefter testades guiden gentemot ett fiktivt nät för att se ifall den var användarvänlig och fungerande som tänkt. Den programvaran som används vid beräkningar på avdelningen är Netbas, vilket är ett masterdatasystem där allt dokumenteras om elnätet och framtida planer. Intervjuerna användes för att ge författarna en bild av hur arbetsstrukturen och de utmaningar som finns kring projekteringar.

  Avdelningen som arbetet utförs åt är nätanslutningar där rollerna anslutningsingenjörer och- tekniker förekommer. Arbetsuppgifter inkluderar kundinitierande nyanslutningar, återanslutningar och utökningar av befintligt abonnemang.

  Guiden som arbetet tog fram består av tio steg där varje har ett enskilt avsnitt med anvisningar att följa för att genomföra högspänningsprojekteringen. För att tydligt ge en överblick gjordes ett flödesschema där stegen som inte anses nödvändigt för ett specifikt fall kan då enkelt undvikas och spara tid. Vissa avsnitt är mer teoribaserade för att ge läsaren djupare förståelse och andra har huvudfokus kring att ge användaren enkla anvisningar att följa. Designen av guiden gjordes med hjälp av plattformen powerpoint och zoomfunktioner användes för att ge en e-learning upplevelse för användaren.

  En annan slutsats från arbetet är att den behandlar mestadels normalfall och skulle i framtida examensarbetet bli ytterligare utvecklad i områden som parallella kablar och anslutningar av produktionsanläggningar som exempelvis solcellsparker

 • 33.
  Augustsson, Filip
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Processkartläggning vid nätanslutning för ökad kundnöjdhet2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under början av år 2022 utfördes ett examensarbete på Vattenfall Eldistribution AB med mål om att ta fram förbättringsförslag som leder till ökad kundnöjdhet. Missnöjda kunder förekommer i flera verksamheter och Vattenfall Eldistribution AB är det bolag som författaren har studerat för att hitta förbättringsåtgärder. Studien har utförts på uppdragen nyanslutning, servisändring, tillfällig anslutning och produktion inom nätanslutning utan frambyggnad som belastar bolaget med flest ärenden per år. Ett problem är att efterfrågan på nätanslutningar har ökat snabbare än vad personalen hinner hantera. 

  För att genomföra en processkartläggning och uppnå studiens mål har rapporten följt DMAIC-modellen för att definiera, mäta, analysera och ta fram förbättringsförslag. Med deltagande observationer och intervjuer har flödesscheman och problemområden uppdagats som definierar nuläget. Vidare har kvantitativ data tagits fram och analyserats för att slutligen redovisa lämpliga förbättringsförslag. Dessutom har en förenklad processjämförelse genomförts mot resebolaget TUI för att se om det finns delar som kan appliceras i processen på Vattenfall Eldistribution AB. I studien framkom att det finns en skillnad i hur lång tid ett ärende bör ta och hur lång tid det tar i verkligenheten. Respondenterna menar att bristande resurskapacitet är en av orsakerna till problemet. Det framkom även att ärenden har flera tidsödande överlämningar där flertalet av aktiviteterna utförs manuellt. Studieresultatet påvisar även att kundförtroendet för företaget ibland skadats eftersom återkoppling till kund inte skett som utlovats till följd av bristande externkommunikation. Dessa delar har bidragit till att installatörssupport bland annat tar emot större mängder kundsamtal med bakomliggande missnöje. 

  Med hjälp av studiens resultat har flera förbättringsförslag med tillhörande kvalitativa alternativt kvantitativa effekter redovisats för att öka kundnöjdheten. Genom att automatisera rutinarbete frigörs resurser som kan omfördelas till andra underbemannande aktiviteter och skapa ett effektivare flöde med kortare ledtid. Med system som ökar möjligheten för medarbetare att återkoppla till kund och låta kunder följa sitt ärende ökar både pålitlighet och extern kommunikation. Vattenfall Eldistribution AB bör analysera och utvärdera förbättringsförslagen mer djupgående inför implementering. De bör även se över möjliga fel och konsekvenserna av att införa en förbättring med hjälp av process FMEA.

 • 34.
  Augustsson,, Jimmy
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Printz, Kristoffer
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Svensson, Erik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Larmanalys för Vattenfall Vattenkrafts produktionsanläggningar längs Göta Älv2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vattenfall Vattenkraft AB äger 57 storskaliga vattenkraftanläggningar där den installerade effekten överstiger 10 MW. Detta arbete berör larm och dess hantering i de fyra anläggningarna längs Göta älv. Rapporten analyserar larm och utryckningar från åren 2014– 2017 samt även själva larm- och kontrollsystemen, i syfte att identifiera möjliga förbättringsområden. Larmen sorteras efter feltyp, åtgärd, anläggning och säsong. De flesta larmen utgår från turbin och generatoranläggningar och handlar om onormala nivåer eller temperaturer. Sommar- och vintertid orsakar flest larm beroende på älvens varierande vattentemperatur och flöde. De fyra anläggningarna har ungefär samma antal utryckningar vilket är intressant då de varierar stort i ålder. Analysen identifierar inga återkommande fel som inte redan är kända av företaget men författarna rekommenderar att en utredning görs om installation av ålfilter till Lilla Edets kylvattenpumpar. Larmen genereras i anläggningarna och skickas till driftcentralen i Bispgården utanför Sundsvall där operatören ringer upp vakthavande maskinist. Denne måste sedan åka till anläggningen för att på stationsdatorn få detaljerad information om larmets orsak. Rapporten undersöker möjligheten att ge vakthavande tillgång till information från stationsdatorn via VPN, vilket är möjligt att implementera men skulle kräva en noggrann genomgång av vad en sådan funktionalitet skulle innebära för säkerheten. Vidare har larmens beskaffenhet undersökts, dessa är om- och utbyggda efter hand och det saknas en bra överblick. Författarna rekommenderar här en genomgång av larmlistorna och larmens prioritet. Slutligen föreslås en mer kvalitativ inriktning på framtida studier av larmhanteringen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Augustsson, Per
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Mansori, Farsad
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Skapande av dynamiskt modellnät för analys av lasters beteenden vid nätstörningar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB i Trollhättan. Syftet med arbetet är att effektivisera modellering av kraftnät inför simuleringar, i simuleringsverktyget PSS/E, av lasters beteenden vid en nätstörning. Effektivisering erhålles med hjälp av programmering i språket Python och genom att vissa antaganden om nätet tillåts göra. Idén till detta arbete uppstod ur ett specifikt fall, där Vattenfall fick i uppdrag att utreda varför spänningen nära en industri var fortsatt låg efter att en kortslutning som inträffat i transmissionsnätet innan industrin hade kopplats bort. Utredningen krävde att störningsförloppet simulerades i PSS/E, för att kunna ge en bild av vad som inträffat. För att simulering ska vara möjligt och för att den ska vara representativ krävs att nätet och dess komponenter modelleras på ett lämpligt sätt. Svenska kraftnät har data för sådana modeller, men denna är svåråtkomlig på grund av sekretess. Denna sekretess medförde att modelleringsarbetet blev omfattande. Tidigare simuleringar har därför utgått från att vissa delar av nätet kan modelleras med förenklade modeller och typiska värden, schablonvärden, på flera storheter. Utifrån denna hypotes har även detta examensarbete utgått i framtagandet av programkod. Orsaken till de låga spänningsnivåerna efter störningar har visat sig vara motorer, närmare bestämt en stor mängd asynkronmaskiner, som drar hög ström vid återacceleration då spänningen i nätet börjat återvända efter en störning. Den höga, framförallt reaktiva, strömmen orsakar stora spänningsfall i ledningar och framför allt transformatorer vilket leder till att fler motorer drar en hög ström vilket ytterligare sänker spänningsnivån. Programkoden, eller scriptet, som är framtaget i detta arbete låter användaren snabbt bygga upp ett modellnät för att genomföra simuleringar av det dynamiska beteendet hos laster, främst asynkronmaskiner. Snabbheten i modelleringsarbetet kommer utav att generatorer antas befinna sig så långt bort i nätet att de inte kommer känna några större påkänningar. De kan således modelleras med typiska schablonvärden. Genom ett grafiskt gränssnitt får användaren sedan välja laster att modellera. För varje last anges sedan procentuell fördelning av olika typer av belastning för just den belastningspunkten. Slutligen modelleras reläskydd för redovisning av strömmar. Scriptet har testats genom jämförelser mot ett referensnät från Vattenfall. Jämförelserna visar en liten avvikelse mellan scriptet och referensen. Detta kan bero på att scriptet använder schablonvärden och modellerar färre komponenter än vad som finns i referensnätet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Axelsson, Daniel
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Olsson, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik.
  Utvärdering av olika dynamiska lastmodeller i PSS/E2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts på uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB.  Syftet med att arbetet har varit att skapa förståelse för dynamiska lastmodeller och klargöra hur de fungerar och hur de kan användas i PSS/E. Målen har varit att utföra simuleringar på kortslutningar och motorstart för två lastmodeller. Även beskrivning av grundprinciperna för asynkronmaskinen ingår för att få en koppling mellan simulering och teori. Asynkronmaskinens teori innehåller information om induktion och strömkrafter som är de grundläggande begreppen för asynkronmotorn. Det innehåller även sambanden mellan moment, varvtal, ström och spänning samt beskrivning av motorns ekvivalenta schema. Programmet IMD är ett program som tillhör PSS/E och har använts för att skapa modellen för asynkronmotorn som använts för simuleringarna. Vid utförande av simuleringarna har instruktioner från handledaren använts och även instruktioner från PSS/Es manualer. Simuleringarna har körts på två av PSS/Es inbyggda lastmodeller, en generell lastmodell och en modell för asynkronmotorer. Kortslutning har simulerats på båda modellerna och motorstart har simulerats med modellen för asynkronmaskiner. Kortslutning har simulerats med två olika feltider 0,15 och 0,4 sekunder, motorstart har simulerats med två olika storlekar på transformator 1,5 och 3,0 MVA och även tre olika tröghetstidskonstanter, 0,7, 1,0 och 1,5 MWs/MVA har använts. Vid kortslutning orsakar längre feltid större strömmar och längre återhämtningstid för båda lastmodeller. Vid motorstart påverkar storleken på transformatorn, i MVA, och tröghetstidskonstanten tiden för motorns startförlopp. Större transformator innebär kortare startförlopp på grund av minskat spänningsfall. Större tröghetstidskonstant innebär längre startförlopp.  Är man enbart intresserad av själva spänningssänkningens storlek och inte själva förloppet kan motorns startadmittans användas.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Aydin, Faruk
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Jasem, Anas
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Batterier som reservkraft i lågspänningsnät med solceller2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är skrivit som en fallstudie där syftet är att säkerställa Trollhättan Energi AB:s kunder får en avbrottsfri elleverans under ö-drift samt att företaget kan minska utsläppen av fossilbränslen från en dieselgenerator under ö-drift. Den nya strategin utförs genom att ersätta dieselgeneratorer som används för ö-drift med laddningsbara batterier.

  Ett problem uppstår idag när Trollhättan Energi AB använder en dieselgenerator som reservkraft i en nätstation där det finns solceller i området som producerar en högre effekt än områdets effektkonsumtion. En sådan överskottseffekt orsakar problem om området ska drivas i en ö-drift då effekten inte kan ta vägen någonstans och som resultat fås ett avbrott på grund av att bakeffektskyddet på dieselgeneratorn löser ut. Ett sätt att lösa denna situation är att använda sig av batterier i ö-nätet som både kan laddas i och laddas ur. 

  För att klara alla möjliga driftsituationer skulle batterikapaciteten behöva vara relativt stor. För att minska behovet av större batterikapacitet, begränsas dock i studien tidsintervallen till när ö-drift ska köras med användning av enbart batteri till mellan soluppgång och solnedgång. Utanför detta tidsintervall antas en vanlig generator med miljöbränsle HVO 100 användas parallellt och därför undersöktes två olika batterikapaciteter som är 245 kWh respektive 490 kWh.

  Metoden är att hitta en laddningsnivå för batterier som anpassar till olika årstider. Eftersom effektförbrukning inte är densamma i juni som i februari är batteriets laddningsnivå olika för de olika månaderna. Resultatet visar att med batterikapacitet 245 kWh måste Trollhättan Energi AB kontakta solcellsägaren under en ö-drift och be denne stänga av elproduktionen för att undvika avbrott. Batterikapaciteten 490 kWh klarar ö-drift inom alla studerade tidsintervaller. 

  Att köpa och underhålla ett 490 kWh batteri kostar utslaget på 15 år ungefär 400 kSEK/år. Det är dyrt och inte lönsamt för att idag lösa problemet med bakeffekt. I framtiden, om batteripriset sänks och antalet solcellsanläggningar ökar, kan det dock bli lönsammare. Det absolut enklaste och billigaste sätt idag är att beordra ägarna av solcellsanläggningar att stänga av produktionen samt därefter köra med dieselgenerator som idag. 

  I Trollhättan ökar antalet solcellsanläggningar och detta gör att det kan bli ett större problem för Trollhättan Energi AB i framtiden. I framtiden om många kunder installerar solceller och ett spontant avbrott inträffar blir det svårare att kontakta alla kunder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Bader, Mirjam
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Nuur, Ilham
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  En logistikstudie med fokus på faktorer inför implementering av produktionsflödessimulering: Siemens Industrial Turbomachinery AB2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under en tioveckorsperiod, vårterminen 2020, genomfördes ett examensarbete med syfte att skapa förståelse för hur produktionsflödessimulering kan användas som en hållbar aktivitet för att planera produktionen och därmed uppnå effektivare planering vid Siemens Industrial Turbomachinery AB i Trollhättan. Målet med examensarbetet var att studera skillnader mellan planerade produktionstider i affärssystemet och inrapporterad tid samt ge förslag på en flödesimuleringsmodell som kan vidareanvändas för att uppnå ett mer balanserat produktionsflöde.

  Problemsituationen som låg till grund för studien var att det finns en osäkerhet kring om den inrapporterade tiden stämmer överens med de tider som planeras i affärssystemet. Företaget lyfte också aspekter såsom att det förkommer långa väntetider, höga buffertnivåer och lagerhållning mellan operationer, långa transportsträckor och stort antal produkter i arbete (PIA). Med bättre produktionsplanering kan dessa problemområden belysas och i förlängningen reducera väntetider och PIA.

  Den data som låg till grund för examensarbetet delgavs av företaget och analyserades för att beräkna produktionstider och undersöka logistikaspekter. Efter analyserna framkom resultat som visade på skillnader mellan de planerade och de inrapporterade tiderna. Det kan också konkluderas att regelbundna uppföljningar av den inrapporterade datan bör genomföras på företaget för att skapa förståelse för varför det tar längre tid än planerat att genomföra vissa operationer och för att arbeta med förbättringar för att minska skillnader i planerad och inrapporterad produktionstid. Resultaten visade vidare fler trender angående produktionstider och logistikaspekter, såsom ökade produktionstider under årets gång, en funnen flaskhals i produktionen samt att det förekommer väntetider i det avgränsade flödet.

  Utifrån resultaten som åskådliggjorde produktionsflödet byggdes en konceptuell simuleringsmodell som visualiserar produktionen, vilken är en startpunkt för vidare utveckling och användning av produktionsflödessimuleringar. Generella slutsatser för projektet är datainsamlingsaspekterna och dess analys som förberedelse för modellbyggande. Det är av stor vikt att ha god insikt i företagets produktionsflöde och bearbeta och förstå produktionsdata innan beslut tas angående om en simuleringsmodell skall byggas, på vilken nivå den ska skapas och vad som ska innefattas.

 • 39.
  Baga, Moustafa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Demeter, Janos
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Undersökning av hårdhet på pulverbäddtillverkad superlegering 247 LC2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Legering 247 LC är ett nickelbaserat superlegeringsmaterial som används i tillverkning av gasturbinblad. Då materialet i gasturbinbladet har en hög hållfasthet, prestanda vid höga temperaturer och en smältpunkt som är högre än 1200 °C kan bladet användas i de hetaste sektionerna av jetmotorer och gasturbiner. Desto högre temperaturer motorn har, desto mer effektivitet utvinns. Detta medför en bränslebesparing. I dagsläget tillverkas bladen med hjälp av gjutningsmetoden vilket medför en stor resursinsats i form av tid, arbetskraft och material. För att effektivisera framställningen av Legering 247 LC-turbinblad pågår forskning i hur tillverkningen ska utföras med hjälp av olika metoder. En av dessa metoder heter additiv tillverkningsmetoden som även kallas 3D-utskrift vilket omfattar laserpulverbäddfusion (LPBF) som innebär laserbaserad smältning i pulverbädd. Laserpulverbäddfusion är en process som underlättar tillverkningen av mycket komplexa bladformer av olika slag som kan vara en problematik vid tillverkning i gjutningsmetoden. Legering 247 LC viktigaste egenskaper är styrkan och hårdheten och därmed är det viktigt att dessa egenskaper bevaras även vid laserpulverbäddfusionsprocessen. Syftet med denna studie är att mäta hårdheten hos Legering 247 LC som tillverkas genom laserpulverbäddfusion (L-PBF) i additiv tillverkningsmetoden och sedan jämföra mätresultatet av hårdhetsvärden med de givna hårdhetsvärden i gjutmetoden. Detta för att undersöka ifall dessa egenskaper bevaras genom laserpulverbäddfusion (L-PBF) då Legering 247 LC viktigaste egenskaper är styrkan och hårdheten. Till detta använde vi oss utav 36 provkuber med dimensioner 15x15x15 mm. Provkuberna tillverkades genom laserpulverbäddfusion med varierande processparametrarna på effekt och hastighet för att undersöka och komma fram till lämpligast energitäthet för materialets hårdhet. Provkuberna sågades sedan i tre tvärsnitt vardera vilket resulterade till att vi hade 108 provbitar. Sedan jämfördes hårdhetsresultaten av alla provbitarna med hårdhetsvärdena från gjutningsmetoden. För att få en djupare förståelse av hårdhetsvärdena analyserades samtliga provbitar med hjälp av optiskmikroskop. Vidare valdes fyra provbitar ut som även observerades i ett svepelektronmikroskop för att kunna undersöka mikrostrukturen. I studien framkom det att genom additiv tillverkningsmetoden och laserpulverbäddfusion (LPBF) tillverkningsprocessen kan vara en lämplig metod om den används med rätt processparametrar.

 • 40.
  Bahtiri, Besnik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Olsson, Philip
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Automatisering av lågvolymsproduktion: en fallstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En allmänt förekommande uppfattning är att det vid automation av lägre produktionsvolymer kan vara svårt att uppnå en godtagbar kostnadseffektivitet. För att detta skall ske, behöver den automatiserade stationen ha en hög beläggningsgrad av lönsamma produkter. Vänersborgs Svets & Mekaniska Verkstad bedriver lågvolymsproduktion av många olika artiklar och har nyligen investerat i en robotsvets. En undersökning har gjorts för att se om denna investering skulle vara kostnadseffektiv för fyra av företagets produkter. Då robotsvetsen ej har levererats än, är alla beräkningar teoretiska.

  Resultatet visar att den totala kostnaden för de utvalda detaljerna blir lägre vid produktion med svetsrobot än vid produktion med nuvarande arbetssätt. Stycktiderna reduceras också för samtliga utvalda produkterna vid automatisering.

  Det finns således möjlighet för Vänersborgs Svets & Mekaniska Verkstad att kostnadseffektivisera dagens lågvolymproduktion genom att automatisera delar av produktionen. Den låga beläggningsgraden gör dessutom att det finns potential för företaget att expandera verksamheten genom att ta in ett eller flera högvolymskontrakt, alternativt plocka in lågvolymskontrakt där OEM står för fixtur- och programmeringskostnader. Vänersborgs Svets & Mekaniska Verkstad bör även undersöka möjligheten att använda automatiseringen på sitt övriga sortiment.

 • 41.
  Basaran, Hüsnücan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  El Labaki, Jonathan
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Byggprojektledning: att strukturera upp projektledares tillvägagångssätt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet på 15 hp utfördes i Vara kommun efter att fastighetschefen uttalade ett behov. Uppgiften var att standardisera projektledarnas tillvägagångssätt vad gäller styrning och struktur samt att förbättra möjligheten till nyanställningar och övertaganden av projekt. Med hjälp av intervjuer identifierades det att projektledarna arbetade på olika sätt utan verktyg som stöd för att strukturera och styra sina projekt.

  För att kunna svara på hur problembilden skulle kunna redas ut utformade skribenterna ett innehåll till en manual som projektledarna kan använda sig av. Genom att följa manualens innehåll förväntas projektledarna att lättare kunna styra och strukturera sina projekt. Som följd av ett standardiserat arbetssätt förväntas även nyanställningar och övertaganden avprojekt att förenklas.

  Examensarbetets inledande kapitel beskriver hur bakgrunden till arbetet såg ut samt syftet, målet och avgränsning.

  I det andra kapitlet beskrivs skribenternas metod för att utforma arbetet som följt en vetenskaplig utgångspunkt.

  Tredje kapitlet består av skribenternas teoriavsnitt som behövdes för att skapa en förståelse kring hur själva byggprocessen samt projektledningsprocessen kunde se ut. Detta kapitel användes som en kunskapsbas för att kunna dra beslut kring manualens innehåll.

  Med hjälp av intervjuer samt möten på Vara bildades en nulägesanalys som presenteras under kapitel fyra. Nulägesanalysen användes som en grund till att utforma manualens innehåll.

  I det femte kapitlet beskrivs manualens innehåll med hjälp av ett presenterat resultat samt diskussion och analys kring varför innehållet var nödvändigt för projektledarna att följa.

  Slutligen i det sjätte kapitlet dras en slutsats kring hur examensarbetets syfte och mål ska uppfyllas samt en framtida rekommendation till fortsatt arbete inom ämnesområdet.

 • 42.
  Bassem Yehia, Khaled
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Abdowod,, Vahab
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Analys av indikatorerna AIT, AIF, SAIDI och SAIFI i lokalnätet2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet för el, fjärrvärme och naturgas, där en av myndighetens uppgifter är att kontrollera elnätbolagens distribution av el och om distributionen är av god kvalité. God leveranssäkerhet bestäms utifrån EI:s föreskrifter och allmänna råd i publikationen EIFS 2013:1.

  Varje år rapporterar elnätsbolag in avbrottsdata till EI som används för att mäta och analysera leveranssäkerheten i det svenska elnätet. Energimarknadsinspektionen använder etablerade indikatorer som beskriver leveranssäkerheten i distributionsnätet i Sverige. Indikatorerna som idag används är SAIDI och SAIFI som är kundviktade index som beskriver medelavbrottstiden och medelavbrottsfrekvensen för ett specifikt nät.

  Under 2019 överväger EI att införa två indikatorer som skall ersätta de nuvarande indexen SAIDI och SAIFI, indikatorerna benämns AIT och AIF. Enligt EI ska dessa indikatorer ge en mer rättvis bild av leveranssäkerheten än vad SAIDI och SAIFI ger, då de nya indikatorerna tar hänsyn till kundernas effektuttag.

  Detta arbete syftar till att utreda hur de nya indikatorerna AIT och AIF påverkar mätningen av leveranssäkerheten i GENAB:s nät, där leveranssäkerhetsindikatorerna beräknas på olika typer av nät för att sedan jämföras. Därefter undersöks hur de övervägda leveranssäkerhets-indikatorerna kan förbättras med hjälp av ökad automation i nätet.

  Utifrån resultatet av undersökningarna kan slutsatsen dras att en övergång till AIT och AIF kommer att medföra att indikatorernas medelavbrottstid och medelavbrottsfrekvens ökar för kunderna per år i GENAB:s nät.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Bates, William
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Casting repair and Surface Modification of Aluminum Alloys using Friction Stir Processing (FSP)2021Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis investigates using friction stir welding to repair common surface defects found in aluminum-silicon sand castings. Wherein, the effect of welding parameters: weld RPM, weld speed, and number of weld passes, were evaluated using hardness, porosity density, welding temperature, microstructure refinement as metrics. Therefrom, the results strongly suggest friction stir welding: reduces porosity size, reduces porosity density in a specific area, increases average hardness, improves hardness uniformity, increases surface roughness, redistributes microstructure features in a manner that theoretically improves strength, and maintains a welding temperature less than 660 degrees Celsius.

 • 44.
  Beissinger Bart, Andres
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Selektivplan för 40/20/10 kV transformatorstation2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Grästorp Energi ek. förening, i huvudsak för att kontrollera och uppdatera selektiviteten i tre utgående linjefack i mottagningsstationen TT1121 Odenslund. Insamling av data för arbetet är hämtade från aktuella reläskyddsinställningar och från Grästorp Energi ek. fs skartsystem – MICKEL. Programmet innefattar ledningslängder, transformatordata och underliggande nät. I arbetet ingår grundläggande principerna för selektivitet och reläskyddsteori samt aktuella föreskrifter och standarder. Arbetet redogör för de beräkningar som använts för framtagningen utav de nya reläskyddsinställningarna. I reläteorin ingår dessutom en allmän beskrivning om (IED –Intelligent Electronic Device) och hur dessa förhåller sig till tidigare generationer. Vidare nämns för- och nackdelar för varje generation av reläskydd. Kortslutningsberäkningarna i nätet har genomförts enligt SS-EN 60909–0. Ström/tid-kurvor för skydden har redovisats i Excel. Excel har även använts för att beräkna maximala och minimala kortslutningsströmmar, strukturera insamlade data över nätet och för att presentera föreslagna reläskydsinställningar. Resultatet av arbetet visar att befintliga reläskyddsinställningar har brister i sin selektivitet och nuvarande reläskyddsinställningar behöver justeras.

 • 45.
  Beissinger Bart, Andres
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Soto Vallejos, Nicolas
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Beredning av kabelnät i området Sjöhaga - Lerdala Gård2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet beskriver en beredning för Ellevio AB. Beredningsarbetet är tänkt att bygga om elnätet i Sjöhaga – Lerdala Gård i Skövde kommun med syfte att vädersäkra lokalnätet och öka tillförlitligheten. Projektet berör allt arbete kring beredningen gällande kontakt av myndigheter och markägare som berörs i projektet, för att komma överens om var de nya ledningarna kan byggas. Fältbesök utfördes löpande under projektets gång för en överblick av området och planera möjliga kabelsträckning, samt bästa möjliga placering av nätstationer vid samtal med markägare. Beredningen av ledningsnätet utförs i fyra delar, där del ett är Sjöhaga – Melldala, del två är Melldala – Karlsfors, del tre är Karlsfors – Dämman och del fyra är Dämman – Lerdala Gård. Del ett kommer ha en seriesattelit nätstation med transformator på 200kVA och ingen beredning av lokalnätet ska ske i detta stadie. I del två som berör Karlsfors kommer ingen ändring av lokalnätet eller dess nätstation ske, del tre kommer en ELIT3 nätstation att placeras med en transformator på 100kVA. För del fyra blir det en ELIT3 nätstation med transformator på 100kVA och tre kabelskåp. Utöver dessa delar utreds möjlighet för reservmatning mellan Karlsfors – Yttersöra. Men då detta inte uppfattats som möjlig på grund av omgivningsförhållandena, har det vid samråd med handledare på PSN Krafkonsult beslutats att placera reservmatningen mellan Dämman – Björnsäter med hängkabel på befintliga luftledningsstolpar. Kostnaden för ombyggnationen av samtliga delar uppgår till ca 2,6 miljoner kr varav 450 kkr för reservmatningen från Dämman till Björnsäter. Nätstationer placeras i Melldala, Dämman och Lerdala Gård som också har tre kabelskåp, och den sammanlagda kabellängden för HSPnätet är ca 6,5 km och LSP-nätet var 1,7 km.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Ben Mabrouk, Amina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Maalallah, Mustafa
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utvecklingsarbete gällande metoder för beräkning av bortkopplad last vid automatisk förbrukningsfrånkoppling2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vattenfall Eldistribution önskar sammanställa i realtid vilken förbrukningslast som finns tillgänglig för frånkoppling via AFK (automatisk förbrukningsfrånkoppling) för att motverka nätkollaps. Det görs genom att implementera olika beräkningsmetoder på Vattenfalls driftsystem för att få en uppskattning av lasten som kan bortkopplas vid aktivering av AFK-utrustning.

  Syftet med arbetet är att skapa ett summerat mätvärde som i realtid anger hur stor förbrukning som finns tillgänglig för bortkoppling med AFK i Vattenfalls nät. Detta för att Vattenfall Eldistribution ska säkerställa att de uppfyller kraven enligt SvKFS 2012:1 under årets alla timmar.

  Arbetet är uppdelat i två delar; en del för framtagning av användbara metoder för att få ut önskade mätvärden och en annan del för implementeringen som har skett på Vattenfalls driftsystem. Dessa mål har uppnåtts genom att genomföra analyser och beräkningar på ett hundratal stationer som innehåller AFK-utrustning som befinner sig i tre olika zoner i elområde SE3.

  Resultat är presenterat genom en slutlig översiktsbild, vilken är en fiktiv bild av hur det ser ut efter implementering utifrån de framtagna metoderna i Vattenfalls driftsystem. I den resulterande översiktsbilden är varje station som innehåller AFK-utrustningen presenterad med en summa av den tillgängliga aktiva effekten för bortkoppling och varje station är placerad under respektive frånkopplingssteg.

 • 47.
  Bengtsson, Carl
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Franklin, Jesper
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utväxlingssystem för testanordning2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nya elmotorer och elektriska drivlinor utvecklas konstant för att ta fram nya, snabbare och mer effektiva elbilar. För att hålla jämna steg med den snabbt växande bilindustrin kan testutrustning komma att behöva användas på nya sätt. NEVS har fått förfrågan om att testa elmotorer med upp till 20 000 rpm vilket de i nuläget inte har möjlighet att göra. Målet med examensarbetet är att framställa underlag till en riggadapter som skall använda existerande utrustning i NEVS testcell TR6 för att kunna testa direktkopplade elmaskiner upp till 20 000 rpm.

  I metodavsnittet presenteras avsnittet avgränsningar och krav där kundkrav och relevanta komponenter beskrivs för att skapa en grund till utvecklingsarbetet. Arbetets genomförande innefattar till exempel litteraturstudie inom transmissioner, intern och extern idégenerering och konceptvalsmatriser.

  I resultatsavsnittet presenteras resultatet av varje delavsnitt i metoden och beskriver specifikationer på den föreslagna adapterkonstruktionen. Resultatet redogör för teoretisk maximal belastning och prestanda för de dimensionerande komponenterna samt presenterar ett koncept på en komplett konstruktion.

  Diskussionsavsnittet diskuterar relevanta komponenter, aspekter av utvecklingsprocessen och resultatet. Slutsatsen av arbetet är att konstruktionskonceptet uppfyller kundkraven och är en möjlig kandidat för att bredda TR6 testutbud.

 • 48.
  Bengtsson, Daniel
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Gustafsson, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kvalitetsarbete inom mätteknik med FARO-arm2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts på Siemens Industrial Turbomachinery AB i Trollhättan. Företaget tillverkar brännkammare till gasturbiner. Syftet med arbetet har varit att undersöka om kvalificerade mätningar kan utföras med Siemens Industrial Turbomachinery AB:s mätinstrument. Denna undersökning har utförts genom en mätsystemanalys. Syftet har även varit att undersöka om det går att införa statistisk processtyrning för en detalj.

  För att utföra denna studie har undersökningsdesignerna fallstudie och aktionsforskning använts. Fallstudien har varit till för mätsystemanalysen eftersom den berört ett specifikt fall som har analyserats. Aktionsforskning har nyttjats till undersökningen om statistisk processtyrning eftersom undersökningen har varit en del av planeringsarbetet för införande av en förbättring.För mätsystemanalysen har det använts tre detaljer av samma sorts artikel, tre operatörer och två mätomgångar per detalj. Det har även utförts mätningar på en passbit med kända mått. Mätningarna har sammanställts i ett Excel-ark och analyserats i programmet Minitab. Därefter har en VMEA utförts.

  Analys av mätningarna har tydliggjort att operatörerna varierar i både repeterbarhet och reproducerbarhet. Mätinstrumentet har bevisats stabilt och inte en grund till variation.Undersökningen om implementering av statistisk processtyrning har visat att det inte är möjligt att införa eftersom mätresultaten är alltför ostabila. Detta har lett till att företaget måste se över sina mätmetoder för att få en minskad spridning av mätresultaten. Att studien inte har använt tillräckligt många mätobjekt för ett statistiskt riktigt resultat bör poängteras. Hänsyn bör därmed tas till att studiens resultat inte är helt tillförlitligt, utan snarare indikerar att det är ett troligt resultat som framkommit. Förbättringsförslag som har framkommit under studien:

  • Detaljerna placeras inomhus tillräckligt länge innan de mäts.

  • Företaget inför ett eget, enskilt, anpassat rum för att mäta detaljerna.

  • Företaget ser över arbetsmetodiken för mätningarna.

  • Företaget uppdaterar arbetsinstruktioner för mätningar.

  • Företaget inför mätutbildning för operatörerna.

  Det som inte har utförts är själva införandet och framtagning av underlag för statistisk processtyrning. Detta eftersom mätresultaten har för stor variation för att SPS ska kunna användas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Bengtsson, Rebecka
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Förbättringsförslag till tejpenhet i slutpackare TS8102022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts våren 2022 vid Graniten Engineering i Uddevalla, ett företag som främst erbjuder maskinlösningar för läkemedelstillverkning och sjukvårdsautomation. Med visionen om att vara ett av världens mest innovativa automationsföretag som hjälper sina kunder att öka sin produktivitet och minska sin påverkan på miljön kännetecknas Granitens maskinlösningar främst av hög flexibilitet, kort omställningstid och lågt klimatavtryck. 

  En av Granitens maskinlösningar är slutpackaren TS810 vars uppgift är att paketera medicinska kundförpackningar i en större kartong, försegla denna kartong och sedan placera den på en Europapall. Förseglingen av kartongen sker med hjälp av slutpackarens tejpenhetvilken det idag finns en del problematik kring och som i slutändan leder till onödigt stillastående av slutpackaren. Därför fokuserar detta examensarbete på att ta fram ett förbättringsförslag till dagens tejpenhet med avsikt att minimera dagens problematik kopplat till tejpenheten.

  Examensarbetet inleds med en nulägesanalys där tejpmataren som sitter monterad i tejpenheten, dess funktion, inbyggnadsmått och underlag studeras fysiskt med de konstruktörer, montörer och reparatörer som jobbar med tejpenheten i slutpackare TS810 för att få en heltäckande bild över dagens problematik. Därefter påbörjas en kartläggning och med hjälp av delar ur de sju förbättringsverktygen har roten till dagens problematik identifierats. För att kunna generera ett förbättringsförslag tillämpas relevanta delar av den generiska produktutvecklingsprocessen men också metoder för kundcentread produktutveckling och riskanalyser.

  Den första delen av resultatet är en heltäckande bild av den problematik som kan kopplas till tejpenheten och varför denna problematik uppstår. Den andra delen av resultatet är ett komplett underlag vad gäller sammanställningsritningar, detaljritningar och en enklare kostnadskalkyl över förbättringsförslaget. Sammantaget innebär detta att examensarbetets mål är uppnått.

  Förbättringsförslaget eliminerar ett antal av de problem som kan kopplas till tejpenheten, dock inte alla. Med facit i hand hade förbättringsförslaget kunnat eliminera fler problem och tillfredsställa fler kundönskemål för att genererat ett bättre resultat för Graniten. Förbättringsförslaget kan beställas och monteras om så önskas. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Bengtsson, Victor
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Svantesson, David
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Teknisk och ekonomisk analys av svetsmetoden HF-TIG i Ti-6Al-4V2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  GKN Aerospace Sweden AB tillhör en av de fyra divisionerna inom GKN och har största delen av sin verksamhet i Trollhättan där utveckling, tillverkning och underhåll utförs på komponenter till jetmotorer. GKN är mer än 250 år gammalt och har närmare 60 000 anställda, varav cirka 2 200 arbetar i Trollhättan.

  Examensarbetets syfte var att utvärdera svetsmetoden högfrekvent pulsad bågsvetsning med inert gas och Volframelektrod (HF-TIG) tekniskt och ekonomiskt för en eventuell framtida implementering i GKN Aerospace Sweden AB:s (GKN) produktion. Förhoppningen med svetsmetoden är att den kan bidra till en stabilare tillverkningsprocess med färre förseningar och minskade kvalitetsbristkostnader på den specifika produkten XWB-ICC (Xtra Wide Body – Intermediate Compressor Case), där idag konventionell TIG-svetsning tillämpas. Den befintliga svetsmetoden skapar avvikelser i kvaliteten på vissa svetsfogar på grund av hög värmepåverkan, och enligt tidigare studier ska HF-TIG erhålla en lägre värmepåverkan på materialet jämfört med konventionell TIG-svetsning. Projektgruppen har i samråd med handledare på GKN och Högskolan Väst avgränsat arbetet till materialet titan med 1,5 mm tjocklek som under experimenten har svetsas "bead-on-plate" utan tillsatsmaterial.

  Litteraturstudier inom HF-TIG, statistisk försöksplanering, investeringsbedömning och kvalitetsbristkostnader har i kombination med svetsexperiment, datainsamling, mätningar av resultat och möten med personal på GKN bidragit till goda kunskaper om HF-TIG tekniska och ekonomiska påverkan på GKN. Detta har utvärderats och sammanställts för att kunna redovisa ett tekniskt och ekonomiskt resultat för en eventuell framtida implementering.

  I studiens försöksplan har elektrodens spetsvinkel, frekvens, balans och förhållandet mellan grund- och toppström valts till faktorer att undersöka i den statistiska försöksplaneringen. Resultatet visar att valda faktorer påverkar de uppmätta svetsresultaten på ett eller annat sätt. Detta ger en förståelse av svetsprocessen och indikerar vad som kan minska kvalitetsbristkostnaderna.

  Som slutsats har projektdeltagarna tillsammans med handledare på GKN uppskattat en reducering av kvalitetsbristkostnader med 25 % på fem specifika svetsfogar på XWB-ICC. Resultatet visar att en implementering av HF-TIG blir ekonomiskt lönsam för GKN.

1234567 1 - 50 av 313
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf