Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 659
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abbas, Abdullah
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Danielsson, Eddi
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Distansundervisning under COVID-19-pandemin: En analys av dess påverkan på högskolestudenters upplevelse2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I studien undersöks effekterna av distansutbildning på högskolestudenter under COVID-19-pandemin. Pandemin var en extraordinär händelse som har förändrat utbildningslandskapet över hela världen. I examensarbetet presenteras bakgrundsinformation om pandemins inverkan på högre utbildning, inklusive de utmaningar och möjligheter som uppstått. Syftet är att undersöka högskolestudenters upplevelse av distansundervisning och påverkan av digitala verktyg. För att få en djupare förståelse av universitetsstudenters erfarenheter under övergången till distansundervisning genomförde vi en enkät med hjälp av snöbollsurval. Denna metod valdes eftersom den ger möjligheten att nå en bredare och mer diversifierad population av studenter. Studiens fokus var på könsspecifika skillnader och faktorer som påverkade studenternas akademiska erfarenhet och prestation. Studien undersökte tillgång till teknik, motivation och engagemang, samt hur dessa faktorer påverkade studenternas övergripande tillfredställelse och framgång. Examensarbetets resultat visar att män och kvinnor påverkas olika av distansutbildning, även om det inte finns någon signifikant skillnad i deras erfarenheter när det gällde de flesta faktorer av online-undervisning. I studien framgick att tillgång till teknik är en betydande faktor som påverkar studenternas akademiska erfarenhet och prestation, vilket framhäver vikten av likvärdiga resurser för alla studenter. Studenternas motivation och engagemang spelar en betydande roll för deras framgång i onlinekurser. Avgörande för att förbättra framtida online-undervisning är en bättre förståelse för könsspecifika skillnader.

 • 2.
  Abbas, Yasir
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Effective Cloud Computing Resource Allocation Challenges in Small and Medium Enterprises2023Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Small and medium-sized Enterprises (SMEs) play a crucial role in the global economy by generating employment opportunities and fostering economic expansion. However, the allocation of cloud computing resources remains a significant challenge for small and mediumsized enterprises (SMEs). The primary objective of this qualitative study was to examine the challenges associated with the allocation of cloud computing resources in small and mediumsized enterprises (SMEs). The research encompassed a comprehensive examination of existing literature and the utilization of semi-structured interviews to gather data from small and medium-sized enterprise (SME) owners and managers. The study focused only on two developed nations, namely the United States of America and the United Kingdom, as well as two developing countries, namely India and Pakistan. The literature review identified many issues that have an influence on the allocation of cloud computing resources in small and medium-sized enterprises (SMEs). These challenges include financial constraints, organizational culture, availability of competent individuals, and advancements in technology. The insights obtained from conducting interviews with small and medium-sized enterprise (SME) owners and managers provided useful information on the current methodologies employed for assigning cloud computing resources, as well as the obstacles faced by SMEs in effectively distributing these resources. The study's findings indicate that the successful operation of small and medium enterprises (SMEs) heavily relies on the efficient allocation of cloud computing resources. Furthermore, addressing challenges in this area necessitates a purposeful and proactive strategy. The findings of this study offer valuable insights into the cloud computing resource allocation tactics employed by small and medium-sized enterprises (SMEs). As a result, policymakers, researchers, and SME owners and managers may utilize these insights to effectively implement successful strategies for allocating cloud computing resources.

 • 3.
  Abovarda, Adam
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Vallo Hult, Helena
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Master Östlund, Christian
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Pålsson, Paul
  NU Hospital Group (SWE); University of Gothenburg (SWE).
  E-learning as Part of Residency Education2023Ingår i: Caring is Sharing: Exploiting the Value in Data for Health and Innovation. Proceeddings of MIE 2023 / [ed] Maria Hägglund, Madeleine Blusi, Stefano Bonacina, Lina Nilsson, Inge Cort Madsen, Sylvia Pelayo, Anne Moen, Arriel Benis, Lars Lindsköld, Parisis Gallos, IOS Press, 2023, Vol. 302, s. 496-497Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Through a literature review in combination with qualitative analysis of course evaluations, this study examines aspects that contribute to enhancing elearning for physicians in a residency education program. The literature review and the qualitative analysis outline three main factors (pedagogical, technological, and organizational), highlighting the importance of a holistic approach that includes learning and technology in context when integrating e-learning strategies in adult learning programs. The findings contribute insights and practical guidance for education organizers on how to conduct e-learning during and after the pandemic.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Adebahr, Johan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och informatik, Avd för informatik.
  Andersson, Victor
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och informatik, Avd för informatik.
  Övervakning: Var går gränsen?: En studie av lastbilschaufförer som arbetar i Bohuslän och hur de ser på IT som hjälpmedel och övervakning på jobbet2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag implementeras övervakningstjänster allt mer i olika verksamheter, särskilt inom transportbranschen. Implementeringen av övervakningstjänster möjliggör en bättre säkerhet och effektivare arbetsgång i form av att man som företag kan se bränsleförbrukning, lastbilars position och planera rutter utifrån leveransplats. Vi ville få kunskap om hur man övervakar anställda inom andra branscher och hur de anställda reagerar på övervakningen och utförde därför en bakgrundsundersökning där vi läste olika fallstudier från bland annat hemtjänsten, försäljningsbranschen och grundskolan. Vår frågeställning blev var går gränsen för acceptabel övervakning? Vi besvarade den genom att utföra intervjuer i två omgångar med tio respektive sex chaufförer som körde för företag i Bohuslän samt via en bakgrundsundersökning. Några chaufförer hade kort arbetserfarenhet och några längre, några chaufförer arbetade för större företag och några för mindre. På så sätt kunde vi se om deras svar skiljde sig utifrån antal år i branschen och eller storlek på företag. Resultatet av intervjuerna jämfördes därefter med bakgrundsundersökningen och resultatet vi kom fram till var att lastbilschaufförer numera accepterar att de blir övervakade via positioneringstjänster för att det leder till en effektivare ruttplanering. Chaufförerna anser även att det är bra att deras chefer kan se hur de kör. Genom att kunna se över sin förbrukning och hur man kör så möjliggörs en körstil som innebär mindre drivmedelsutgifter för företaget. Chaufförerna som arbetar i Bohuslän är också väl medvetna att tjänsterna krävs för att kunna konkurrera med utländska åkerier som kör för en billigare kostnad.Chaufförerna tyckte också att så länge övervakning var av relevant karaktär som driver företaget i rätt riktning anses det vara i sin ordning. Med relevant karaktär menade chaufförerna att företaget övervakar hur deras arbete flyter på och hur man kan effektivisera företaget utan att kränka deras personliga integritet. Efter vi jämfört våra intervjusvar med den bakgrundsundersökning vi utfört så kom vi fram till att. Lastbilschaufförer generellt sett har mer lojala åsikter för sitt företag än övriga yrken som vi haft med i vår undersökning.Nyckelord: Övervakning, lojala arbetare, IT-system, konkurrens

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Afzal, Muhammad Israr
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  A Qualitative Analysis about the Features that Attract the Users Toward V-Commerce2023Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As our world evolves, technology continues to advance, impacting various aspects of our daily lives. One significant realm that has been revolutionized by technology is marketing, with Information and Communication Technology (ICT) playing a central role in this transformation. An innovative manifestation of this progress is "V-commerce" – a form of online shopping that harnesses the power of virtual reality technology to offer customers a fully immersive and three-dimensional shopping experience. Despite being a novel concept, V-commerce holds great promise in the field of marketing, prompting a need for extensive research to unravel the factors that attract users to embrace this innovative shopping paradigm.

  This study delves into the core aspects that underlie the allure of V-commerce. By examining the elements of virtual presence, intensity, satisfaction, and involvement, the research uncovers the pivotal factors that draw individuals to this technology-driven shopping experience.Through insightful interviews with a diverse group of ten participants, this study seeks to unravel the perspectives, opinions, and insights regarding the determinants influencing the adoption of V-commerce. The findings shed light on the distinct advantages that set V-commerce apart from traditional web-based shopping. The allure of remote communication, the vividness of information, interactive engagement, and unmatched convenience emerge as pivotal factors driving customers toward V-commerce over conventional online shopping methods.

 • 6.
  Aggestam, Lena
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi.
  Johansson, Madeleine
  Department of Adult Psychiatry, NU-Care Hospital, Lärketorpsvägen, 461 73 Trollhättan (SWE).
  Kylén, Erik
  MedFilm AB, Staveredsgatan 20, 461 31 Trollhättan (SWE).
  Stenholm, Joel
  MedFilm AB, Staveredsgatan 20, 461 31 Trollhättan (SWE).
  Svensson, Ann
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik. School of Business Economics and IT, University West, Gustava Melins Gata 2, 461 32 Trollhättan, Sweden.
  The Development and Evaluation of an Animated Video for Pre- and Postoperative Instructions for Patients with Osteoarthritis: A Design Science Research Approach2024Ingår i: Geriatrics, E-ISSN 2308-3417, Vol. 9, nr 19, s. 1-11Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Osteoarthritis (OA) is a condition in the hip or knee joints that develops during a long period of time and sometimes needs hip or knee joint replacement surgery when pain gets too intense for the patient. This paper describes how an animated video for pre- and postoperative instructions for patients with osteoarthritis was designed. The design science research (DSR) approach was followed by creating a web-based animated video. The web-based animated video is used to support surgical departments with education for patients suffering from OA. In the web-based animated video, information about OA surgical treatment and its pre- and post-arrangements was included. The relevance, the rigor, and the design cycles were focused on, with some iterations of and improvements in the animations. Even after implementation, there was a feedback-loop with comments from the surgeons and their patients. Moreover, as more departments will use the web-based animated video, they want to make their special mark on it, so that further changes will be made. This paper presents the design and successful implementation of an animated video for pre- and postoperative instructions for patients with osteoarthritis, tightly linked to the patient journey and the workflow of healthcare professionals. The animated video serves not only as a tool to improve care but also as a basis for further scientific research studies. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Aggestam, Lena
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi.
  van Laere, Joeri
  School of Informatics, University of Skövde, Box 408, 54128 Skövde (SWE).
  Svensson, Ann
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  How to Apply and Manage Critical Success Factors in Healthcare Information Systems Development?: †2023Ingår i: Systems, ISSN 2079-8954, Vol. 11, nr 9, s. -17, artikel-id 469Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Studies on Critical Success Factors (CSFs) in Healthcare Information Systems (HIS) development projects have traditionally often been limited to retrospectively identifying CSFs in a finished project. In this paper, we focus on how to prospectively apply and manage CSFs in HIS projects. Based on a holistic perspective and systems thinking, an inductive research strategy was applied and a single in-depth case study was conducted. The findings include detailed descriptions that contribute to further understanding of how to prospectively apply and manage CSFs in HIS projects. The analysis reveals that CSFs must be applied differently and managed on various system levels. Furthermore, it shows how interactions exist between different system levels, both in the case of a specific CSF and between different CSFs on various system levels. Our analysis framework and findings indicate new directions for future research: how to prospectively apply and manage CSFs in HIS development projects can now be investigated both in a more holistic way and more in detail. Finally, healthcare practitioners can use the descriptions as practical checklists for guiding them in how to realize situational adaptation of CSFs in HIS projects across different system levels.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Aghaee, Naghmeh
  et al.
  Stockholm Univ, Stockholm.
  Jobe, William
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Karunaratne, Thashme
  Stockholm University, Sweden.
  Smedberg, Åsa
  Stockholm University, Sweden.
  Hansson, Henrik
  Stockholm University, Sweden.
  Tedre, Matti
  Stockholm University, Sweden.
  Interaction Gaps in PhD Education and ICT as a Way Forward: Results from a Study in Sweden2016Ingår i: International Review of Research in Open and Distance Learning, E-ISSN 1492-3831, Vol. 17, nr 3, s. 360-383Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many research studies have highlighted the low completion rate and slow progress in PhD education. Universities strive to improve throughput and quality in their PhD education programs. In this study, the perceived problems of PhD education are investigated from PhD students' points of view, and how an Information and Communication Technology Support System (ICTSS) may alleviate these problems. Data were collected through an online open questionnaire sent to the PhD students at the Department of (the institution's name has been removed during the double-blind review) with a 59% response rate. The results revealed a number of problems in the PhD education and highlighted how online technology can support PhD education and facilitate interaction and communication, affect the PhD students' satisfaction, and have positive impacts on PhD students' stress. A system was prototyped, in order to facilitate different types of online interaction through accessing a set of online and structured resources and specific communication channels. Although the number of informants was not large, the result of the study provided some rudimentary ideas that refer to interaction problems and how an online ICTSS may facilitate PhD education by providing distance and collaborative learning, and PhD students' self-managed communication.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Ahanor, Otabor Enoyoze
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Challenges facing Nigerian Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) In Adopting Cloud Technology2023Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The transformative potential of cloud computing in driving business efficiency and innovation is well-acknowledged globally. However, its adoption among small and medium-sized enterprises (SMEs) in Nigeria, a developing economy, is still under-explored and fraught with unique challenges including infrastructural deficits, high internet costs, limited technical expertise, concerns over data security and sovereignty, and regulatory uncertainties. This study investigates the challenges and opportunities associated with the adoption by leveraging a qualitative research approach, the study utilizes in-depth interviews with a diverse group of stakeholders to collect rich, contextual data. Guided by the Technology Acceptance Model (TAM) and the Technology-Organization-Environment (TOE) frameworks, the collected data is analysed to illuminate the key technological, organizational, and environmental factors affecting cloud adoption. By offering critical insights into the realities and complexities of technology adoption, the study aims to inform strategic decision-making among SMEs, policymakers, and technology vendors. It also proposes actionable recommendations for overcoming the identified barriers and optimizing the potential of cloud technology for the growth and competitiveness of Nigerian SMEs. The outcomes of this research highlight the need for collaborative efforts in fostering an environment conducive to technological advancement and digital transformation in the SME sector in Nigeria.

 • 10.
  Alamin Hassan, Wasem
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Jari, Malcom
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Från Valsedelsystem till blockchain-baserade E-valsystem: En kvantitativ studie om väljarnas acceptans till digitalisering2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Demokrati bygger på konsensus bland befolkningen genom röstning. Idag använder vi ett valsedelssystem som kräver en centraliserad kontrollenhet med en pålitlig grupp för att genomföra valprocessen samt registrera och räkna röstsedlarna. Under senare år har studier visat att det traditionella valsedelsystemet introducerat många möjligheter för korruption och manipulation av röster. Denna avhandling introducerar ett förslag på ett alternativt tillvägagångssätt för att genomföra valprocessen, nämligen ett blockchain-baserat e-valsystem. Blockchain tillhandahåller flera funktioner som kan skydda mot korruption och manipulering av röster, och det ger en nivå av transparens som inte kan matchas av det traditionella pappersvalsystemet.

  Denna studie kombineras kvantitativa resultat från en frågeställning om väljarnas attityder till e-valsystem tillsammans med relevant forskning om blockchain-lösningar och svenska lagar & arbetssätt. Data som samlades in överfördes till Microsoft Excel där vi skapade tabeller och diagram för att mäta frekvensen av svaren för de olika frågorna.

  Studien rapporterar att väljarnas attityder till blockchain-baserade e-röstningssystem var positiva. Det visade sig att de flesta av väljarna inte var emot förändring och de som inte kände till blockchain var villiga att lära sig för att säkerställa en så säker och pålitlig demokrati som möjligt. Från enkätundersökningen svarade väljarna att de egenskaper som var viktiga för en e-röstning var dataintegritet och anonymitet. Utifrån empirin och tidigare studier skapades ett förslag till ett blockchain-baserat e-valsystem. Genom att använda flera blockkedjor, smarta kontrakt och med hjälp av en arkitektur där väljardata är fragmenterad, skulle det föreslagna systemet kunna öka säkerheten kring anonymitet och dataintegritet i samband med väljardata.

 • 11.
  Ali Hassen, Yasin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och informatik, Avd för informatik.
  Role of ICT for the growth of small enterprises in Ethiopia2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Small enterprises strive to survive and grow in the business they are involved. They makeefforts to utilize different resources and technologies available to this end as long as it isaffordable and productive. Information Communication Technology or ICT and e-commerceare among those technologies that take the front line. This study asks the question ‘howmuch are Ethiopian small enterprises responsive to ICT and the internet and how much ofthe benefits have they utilized for their growth?’ It takes five small enterprises involved inimport and export business to perform case study research on the issue and examines theirutilization level of the technology. The findings show that small enterprises in the countryare on a very low level of utilizing ICT and e-commerce due to several reasons among whichare scarcity in infrastructure development and expertise in the area coupled with barriersfrom government policy and bank regulations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  MA Thesis
 • 12.
  Ali, Hussein
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Al-Habobi, Ahmed
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Svenska molnleverantörers perspektiv på säkerhetsrisker vid användning av molntjänster2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På senare tid har införandet av så det kallade molnet och molntjänster bidragit till en märkbar utveckling inom IT-branschen. Det som utmärker molntjänster är främst möjligheten att ha tillgång till data från olika enheter oavsett geografisk lokalisering. Idag används molntjänster av flera användare runt om i hela världen. Dock finns det en hel del risker med dessa tjänster, som kan få förödande konsekvenser. I denna studie identifieras säkerhetsrisker som uppstår vid utnyttjande av molntjänster. Dessa säkerhetsrisker undersöks mer djupgående i syfte att minimera riskerna för att uppnå en ökad säkerhet vid bruk av molntjänster. Syftet besvarades genom att använda en vetenskaplig metod där insamlandet av kvalitativ data är i fokus. Den kvalitativa undersökningen baserades på data från intervjuer med respondenter från olika molnleverantörer i Sverige. Resultatet visar att graden av säkerhetsrisker, så som dataförlust och försök av dataintrång av exempelvis DDOS-attacker, är beroende av molnleverantör och typ av molntjänst. Detta innebär att antal risker i en molntjänst varierar beroende på vilken leverantör som erbjuder tjänsten. Det är i dagsläget näst intill omöjligt att utesluta de säkerhetsrisker molnet medför. Dock påvisar denna studie att potentialen för att minimera dessa säkerhetsrisker ligger i utformandet av avtalet mellan molnleverantör och kund och att båda parter identifierar och kommer överens om vilka säkerhetsrisker som är acceptabla för kunden.   

 • 13.
  Ali, Rashid
  et al.
  Department of Information and Communication Engineering Yeungnam University, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea.
  Ashgar, Summara
  Department of Information and Communication Engineering Yeungnam University, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea.
  Spante, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Kim, Sung Won
  Department of Information and Communication Engineering Yeungnam University, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea.
  Kim, Byung-Seo
  Department of Computer & Information Communication Engineering Hongik University, Sejong, Republic of Korea.
  Competence development at workplace: a work integrated informal learning (WIIL) approach2016Ingår i: Far East Journal of Electronics and Communications, ISSN 0973-7006, Vol. 2, s. 35-42Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Learning within the organization is not only linked to the formal training and education of the employees, but also to informal processes of sharing knowledge. The knowledge is often embedded in organizational activities, practices and norms, as well as in social ties among individuals in the organization. We analyzed employees' behavior and acceptance of online social networking as an information system (IS) of learning. The analysis is performed by a descriptive case survey within a telecom corporation in Pakistan. The purpose of our study is to bring an informal learning system at workplace. In this study we obtain quantitative data from 105 out of 180 targeted employees. The results show that a majority of the studied employees favor social networking to connect colleagues at different levels and more than half of the respondents share their knowledge and experiences using social sites. Nearly half of the respondents strongly agree that knowledge sharing is an important role of social sites within the organization and many are in favor of social media as an informal learning system. The results also show how the professionals use social networking sites to share their experiences and to build a virtual break in hierarchical levels of professions. This paper illustrates the benefits of social networking sites as an informal work integrated learning tool that also serves as an IS model for the organization.

 • 14.
  Ali, Rashid
  et al.
  Department of Information and Communication Engineering Yeungnam University, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea.
  Ashgar, Summara
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Spante, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Kim, Sung Won
  Department of Information and Communication Engineering Yeungnam University, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea.
  Kim, Byung-Seo
  Department of Computer & Information Communication Engineering Hongik University, Sejong, Republic of Korea.
  Social Networking sites for Interdisciplinary Learning at Workplace: Work integrated informal Learning (WiiL)2016Ingår i: International Conference on Advanced Computing, Communication and Information Sciences (ICACCI-2016): Proceedings, Pushpa Publishing House , 2016, s. 9-9Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Work Integrated Learning (WIL) studies usually focuses on educational situations when professional organizations are actively involved in learning processes for students in higher education. However, after completing the institutional period entering the professional arena, the professional person is still actually a student at the workplace as s/he never stops learning. Learning within the organization is not only linked to the formal training and education of the employees, but also to informal processes of sharing knowledge. The knowledge is often embedded in organizational activities, practices and norms, as well as in social ties among individuals in the organization. Our analysis of employees' behavior and acceptance of online social networking as an information system (IS) of learning is performed by a descriptive case survey within a telecom corporation in Pakistan. Thepurpose of our study is to bring an informal learning system at workplace. In this study we quantitative data isobtained from 105 out of 180 targeted employees. The results show that a majority of the studied employees favors social networking to connect colleagues at different levels and more than half of the respondents share their knowledge and experiences using social sites. Nearly half of the respondents strongly agree that knowledge sharing is an important role of social sites within the organization and many are in favor of social media as an informal learning system. The results also show how the professionals use social networking sites to share their experiences and to build a virtual break in hierarchical levels of professions. This paper illustrates the benefits of social networking sites as an informal work integrated learning tool that also serves as an IS model for the organization.

 • 15.
  Al-Mashhadi, Maryam
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Karlsson, Kevin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Hur upplevs den digitala kompetensen bland studenter som läser en IT-utbildning?: En kvantitativ studie om digital kompetens på Högskolan Väst2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur studenter på en programbaserad IT-utbildning upplever deras digitala kompetens samt om en demografisk faktor som kön kan ha en påverkan på studenternas upplevda digitala kompetens. En enkätundersökning som formulerades utifrån Digcomp 2.0 ramverket besvarades av studenterna på Högskolan Väst.

  Resultatet som samlades in kunde peka på en sämre upplevd digital kompetens inom två aspekter av Digcomp 2.0 men kunde inte påvisa någon signifikant könsskillnad. Oavsett erhöll studien en låg reliabilitet och slutsatser kunde därför inte dras. Sammantaget kan resultatet peka mot att respondenternas upplevda digitala kompetens har fortfarande potential för vidareutveckling. 

 • 16.
  Amiri, Aimal
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Simaei, Peyman
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Undersökning av Matter-standarden för IoT inom säkerhetsbranschen i ett västsvenskt IT-säkerhetsföretag2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Införandet av IoT (Internet of Things) har ändrat människors levnadssätt genom att använda hemapplikationer som integrerar med termostater, strömbrytare, smarta lås, apparater och övervakningssystem. Med dessa applikationer har man möjlighet att interagera samt övervaka sina bostäder var som helst. På grund av det är fler industrier och människor som har anammat IoT, har oro kring integriteten och säkerheten väckts för IoT-enheter. Sedan IoT infördes på marknaden har flertal intressenter, leverantörer samt forskare utvecklat IoTlösningar parallellt. Trots att det finns flera protokoll samt enhetstyper för IoT på marknaden, så är det bara några IoT produkter från olika leverantörer som är kompatibla och interoperabla med varandra. Denna kvalitativa studie handlar om utmaningar, möjligheter och säkerhetsaspekter som finns vid anslutning av IoT med Matter-standarden. Studien rapporterar att även om radiokommunikationsstandarden Matter löser en del av säkerhetsutmaningar som finns med IoT, är det fortfarande oklart hur väl kan det skydda användarnas integritet. 

 • 17.
  Amoson, Jonas
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Porting the Netsurf web browser to Plan 92023Ingår i: IWP9 2023 : 9th International Workshop on Plan 9 (IWP9) Waterloo, Ontario, Canada, 21–23 April 2023: Proceedings / [ed] Engel, Michael, Waterloo: University of Waterloo , 2023, s. 91-97Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Netsurf has recently been ported to Plan 9 (9front), bringing a more powerful browser to the Plan 9 users. This paper describes the steps done inthe porting effort and the solutions considered for challenges encountered in the tool chain, the environment and the build system. Solutionsfall in different categories, depending on where they can be implemented: in upstream Netsurf, in 9front or if they have to be maintainedas patches outside the official Netsurf sources.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Anderson, Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Skudrickiene, Jurate
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Effekten av att balansera bildkvalitet och prestanda: för ökad upplevd säkerhet och en bättre användarupplevelse inom e-handel2022Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns flera områden inom forskningen som berör bildkvalitet i förhållande till prestanda samt även “känslan av upplevd säkerhet” på en sida.

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på till vilken grad bildkvalitet och prestanda (webbsidans laddningstid) kan påverka känslan av hur säker och pålitlig en sida är, samt hur användarupplevelsen påverkas om det inte finns en god balans mellan bildkvalitet och prestanda. Vi vill även ta reda på om några av dessa faktorer kan vara av genusrelaterad betydelse.

  Vi har utfört en enkätundersökning där respondenter ombetts besöka 3 likadana exempel-webbsidor fast med olika bildupplösningar.

  Resultaten som baseras på vår enkätundersökning antyder att just en god balans mellan bildkvalitet och prestanda faktiskt både ökar förtroendet och ger en bättre användarupplevelse, även om det generellt verkar som om man lägger mer vikt vid att bilderna ska vara av god kvalitet än att sidans laddningstid är kort. Vi har därav dragit slutsatsen att man då upplever webbsidor som pålitligare vilket ökar benägenheten att lita på sidan och genomföra ett köp, samt att återkomma till sidan i framtiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Andersson, Elin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Henningstam, Fanny
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Den digitala kompetensen inom äldreomsorgen: En kvalitativ studie ur vårdpersonalen perspektiv2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen av hälso- och sjukvården bidrar till ökad effektivitet och har därmedpotential att möta samhällets växande vårdbehov och efterfrågan. Digitaliseringen för med sig möjligheter, men också utmaningar för personalen inom hälso- och sjukvården, med tanke på att digitaliseringen medför att de behöver utveckla en digital kompetens. Personalens digitala kompetens inom vården är en av de aspekter som utgör störst grund för en framgångsrik digitalisering inom hälso- och sjukvården. När digitaliseringen av hälso- och sjukvården påbörjades fick inte den digitala kompetensen tillräcklig med uppmärksamhet. I samband med införandet av ny teknik kan vårdpersonalen utveckla en frustration till att anta den nya tekniken om de inte har den digitala kompetensen som behövs för att hantera tekniken. Därav forskningsfrågan: Hur upplever vårdpersonal inom äldreomsorgen användandet av digitala verktyg i arbetet, och hur ser de själva på utmaningar och behov vad gäller digital kompetens på arbetsplatsen? Syftet är att få en förståelse för vårdpersonalens digitala kompetens inom äldreomsorgen, genom att undersöka deras upplevelser och inställningar till att använda digitala verktyg samt vilken utbildning de har fått för att genomföra digitala arbetsuppgifter. En kvalitativ studie genomfördes med semistrukturerade intervjuer för att samla in data i syfte att få en förståelse för respondenternas upplevelser av sin digitala kompetens. Intervjuerna utfördes med respondenter från två äldreboenden och en hemtjänst. Tio personer som arbetar inom äldreomsorgen har deltagit i studien. Analysen av intervjudata genomfördes med en tematisk analys. Resultatet som framkom i studien var att den nuvarande utbildningen för de digitala verktygen inte är tillräcklig. Vårdpersonalen anser utifrån deras egna erfarenheter att en mer grundlig samt kontinuerlig utbildning borde införas eftersom detta skulle ge dem bättre möjlighet att kunna utveckla en digital kompetens.Sammanfattningsvis skapar studien en förståelse för vårdpersonalens upplevelser av digitala verktyg samt vilken kunskap och utbildning som personalen upplever som nödvändig för att stärka deras digitala kompetens. Vidare upplever vårdpersonalen även att de digitala arbetsuppgifterna missköts, och för att minimera bristerna kring digital kompetens och användningen av digitala verktyg anser vårdpersonalen att en mer grundlig och kontinuerlig utbildning är nödvändig.

 • 20.
  Andersson, Filip
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Stjernqvist, David
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Integritetsparadoxen vid personanpassad annonsering: Informatik- och ekonomistudenters upplevelser2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur informatik- och ekonomistudenter upplever att sin personliga integritet påverkas vid personanpassade annonser på Facebook. Denna studie kommer presentera hur datainsamling sker-, vilka regler som finns vid datainsamling samt hur personanpassade annonser blir möjliga att utforma. Vidare använder denna studie SOR-modellen som analytiskt ramverk i syfte att särskilja olika faktorer som påverkar respondenternas personliga integritet. Det har genomförts semistrukturerade intervjuer med fiktiva annonser som komplement på fyra informatikstudenter och fyra ekonomistudenter på Högskolan Väst. Intervjuerna har röstinspelats och transkriberats med selektiv transkribering för att identifiera nyckelcitat. Dessa citat har sedan grupperats utefter datainsamling, personlig annonsering, integritetsparadox och klickintention. Resultatet av denna studie påvisar att utformningen av annonsen har en stor påverkan på hur integritetsparadoxen uppfattas. Hur denna studies respondenter upplever integritetsparadoxen vid personanpassade annonser baseras på hur trygg respondenten känner sig vid den datainsamling som sker. 

 • 21.
  Andersson, Fredrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Animation och visuell perception: En möjlig syntes mellan animerade bilder och statiska produkter2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  This thesis examines the possibility of initially capturing the recipient's attention with an animated character. Selected animated movements of the character are used to move the recipient's concentration and attention further to desired points and artifacts off-screen.The purpose is to get a clearer indication of which of the selected movements are more likely to be effective for this purpose. The methods are selected for qualitative research and consist of a design process to produce visual material adapted for a visual experiment in a defined environment with associated qualitative interviews of randomly selected informants. The results were based on analyzes of primary data from the visual experiment with visual perception as a theoretical explanatory model. This data is considered to support a hypothetical possibility to use an animated character to design a synthesis between the monitor's internal visual content and nearby external artifacts.

  The end results shows that a static movement strategy is needed for an animated character to effectively move the recipient's attention between the internal and external content within the desired context. This is considered to include a chronologically structured interaction between dynamic body movements followed by temporarily static gestures that informatively indicate a clear direction.

 • 22.
  Andersson Hallsten, Edwin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Andersson, Niklas
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Digitaliseringens påverkan på butiksanställda: En kvalitativ studie ur butikspersonalens perspektiv2022Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige är ett högt rankat land när det kommer till digitalisering, detta innebär att många delar av samhället är, samt fortsätter att digitaliseras och handeln är inte ett undantag. I takt med digitaliseringen förändras butikspersonals arbete och arbetsuppgifter, därför är syftet med denna studie att undersöka vilka för och nackdelar digitaliseringen har fört med sig utifrån den anställdes perspektiv. Frågeställningen som kom att användas i denna undersökning var: Hur upplever butiksanställda att digitaliseringen påverkar deras arbetsmiljö? För att besvara frågeställningen utfördes sju semistrukturerade-intervjuer med respondenter från två av dem ledande livsmedelsbutikerna i Sverige. Det insamlade materialet från intervjuerna transkriberades och därefter utfördes en tematisk analys som blev grunden för resultat och diskussion. Resultatet visade att digitaliseringen för med sig förändrade arbetsuppgifter då dem kan elimineras, förändras eller tillkomma på grund av digitaliseringen. I många fall sågs dessa förändringar som ett bra stöd för personalen dock nämndes det att digitaliseringen sällan eliminerar arbetsuppgifter utan snarare förändrar, då den tiden man sparar in från hur arbetsuppgiften tidigare utförts istället används för att underhålla systemet som förändrade arbetsuppgiften. Den ständiga digitaliseringen har drivit butikerna till att bli ytterst beroende av tekniken för att bedriva sin verksamhet, ett flertal respondenter påpekade det faktum att om ett system som butiken är beroende av ligger nere finns det ingen reservplan för att fortsätta driva butiken utan detta system. 

 • 23.
  Andersson, Marcus
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Kartläggning och automatisering av den interna varuförsörjningskedjan: en fallstudie på Lindex AB2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den snabbt ökande digitaliseringen som sker i dagens samhälle påverkar såväl människor som teknik. Utvecklingen av digitala kanaler låter oss idag kommunicera och handla på helt nya sätt samtidigt som robotar är på väg att bli en del i vardagen. Inom e-handel har utveckling av automatiserade system och robotliknande teknik kommit långt och kan bidra till effektivare processer i företag. Lindex AB är ett av Sveriges största modeföretag och konkurrera ständigt med andra företag på marknaden för att uppfylla kunders behov och krav på service. Något som blivit allt viktigare på detaljhandelsmarknaden är försäljning genom digitala kanaler och e-handel där ordrarna ökar samtidigt som det ställs högre krav på kortare ledtider.

  Lindex har i denna studie en central del där syftet är att undersöka möjligheter och hinder för automatiserade lösningar i lager genom att studera orderhanteringen i Lindex e-handelsmiljö. Studien innefattar en teoridel som introducerar läsaren till automatisering av lagerprocesser där flera exempel på robotlösningar och avancerade lagersystem presenteras. Att ha robotar som transporterar varor till personalen istället för den traditionella versionen där personalen plockar varor från stationära plockplatser är idag en möjlighet. Detta kan innebära effektivare processer och slutligen kortare ledtider till kund.

  Intervjuer och observationer ligger till grund för studiens kvalitativa undersökningsansats som ger följd till ett resultat med mycket bilder. Totalt har sex observationer och tre intervjuer genomförts för att noggrant studera företagets processer. Deltagande observationerna har genomförts där författaren fått möjligheten att följa och studera nyckelprocesserna i Lindex varuflöde på en lagernivå.

  Slutsatsen visar på att det skulle vara svårt att automatisera processer på grund av flera hinder men tyder på att en av processerna som observerats har god möjlighet till automatisering på grund av dess starka koppling till lagersystem.

 • 24.
  Andersson, Måns
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  GraphQL vs. REST med relationsbaserade- och icke-relationsbaserade databaser: En komparativ studie av prestanda i webbtjänster.2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med ökande användning av molntjänster och den snabba utvecklingen av mobila enheter ökar behovet av snabb och lättviktig datahämtning. Men för att kunna leverera en sömlös och effektiv upplevelse för användare och klienter krävs att kommunikationen mellan applikationer på internet också kan hålla en hög kvalité. En vanlig teknologi för kommunikation mellan webbtjänster är Representational State Transfer (REST)-arkitektur. REST medför begränsningar som kan minska möjligheten till att konstruera flexibla webbtjänster, vilket kan innebära en försämrad prestanda med längre responstider. Alternativa lösningar har börjat dyka upp däribland frågespråket GraphQL som utvecklats i syfte att tänja på de begränsningar som tidigare funnits och på så sätt uppnå en annan flexibilitet. För att bidra med ett resultat som var applicerbart i samband med olika typer av databaslösningar testades GraphQL och REST med både en relationsbaserad- och en icke-relationsbaserad databas.

  I denna studie utfördes en jämförelse av prestanda vid olika typer av förfrågningar för att utvärdera om GraphQL kan bidra med flexibilitet och samtidigt bibehålla en likvärdig prestanda. Undersökningen gick ut på att mäta latens och datavolym vid mer eller mindre komplexa förfrågningar.

  Resultaten av mätningarna visade att GraphQL presterar bättre än REST i avseende latens när fler än en slutpunkt används för REST. Vid enbart en slutpunkt är REST, vid användning av både SQL-databas och NoSQL-databas, snabbare än motparten GraphQL. I avseende datavolym presterar i samtliga fall REST bättre än GraphQL. Vid datahämtning från fyra slutpunkter i REST har GraphQL SQL en mindre datavolym än REST NoSQL, men REST SQL är fortfarande minst.

  GraphQL med SQL-databas presterar i samtliga fall bättre än GraphQL med NoSQL-databas, i avseende både latens och datavolym.

  I avseende latens presterar REST med NoSQL-databas bättre än REST med SQL-databas i tre fall av fyra. I avseendedatavolym presterar REST med SQL-databas bättre än REST med NoSQL-databas i samtliga fall, både i storlek på förfrågan och storlek på svar.

 • 25.
  Andersson, Peter
  et al.
  Gothenburg university.
  Cederlund, Katarina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Lyngfelt, Anna
  Gothenburg university.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Crossing borders by the use of digital tools in classrooms representing different socioeconomic backgrounds2015Ingår i: NERASymposium: “Situating literacies in educational settings”, 4-6 March 2015, Gothenburg, 2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 26.
  Andersson, Ulf
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Informatics and Media production2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Arvemo, Tobias
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Gellerstedt, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Can Measurements of Online Behavior Predict Course Performance?2016Ingår i: Proceedings of the 7th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2016 and the 7th International Multi-Conference onSociety and Information Technologies: ICSIT 2016: Volume II (Post-Conference Edition), 2016, s. 4-9Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article is a pilot study on the relationship between performance in online classes and behavior in online discussion forums. Measuring student activity on the discussion forum, the collected data is then analyzed and mapped to the performance of the students on the course. The student activity was dividedinto a number of parameters, and during the study these parameters were compared to the performance of the students.The significance of each parameter was also analyzed through a Kruskall-Wallis-test Overall there was a strong tendency thatstudents with more activity and engagement received higher grades. This is in the future useful for developing some kind of monitoring to identify and support students on the verge of failing the course.

 • 28.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Arvemo, Tobias
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Gellerstedt, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  How well can completion of online courses be predicted using binary logistic regression?2016Ingår i: Proceedings of IRIS39, Information Systems Research Seminar in Scandinavia, Ljungskile, August 7-10, 2016 / [ed] Pareto, Lena, Svensson, Lars, Lundin, Johan, Lundh Snis, Ulrika Lundh Snis, 2016, s. 1-12Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This article uses binary logistic regression to create models for predicting course performance. The data used is the data-trail left by students activities on a discussion forum while attending an online course. The purpose of the study is to evalute how well models based on binary logistic regression can be used to predict course completion.Three sets of data was used for this. One set collected at the end of the course, one collected after 75% of the course and one set collected after half the course. The result of the study says that it's possible to design models with an accuracy of between 70% and 80% using these methods, regardless of what time is used.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Ansah, Helen
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Assessing the Factors that Influence the Adoption of Artificial Intelligence and Robotics in Ghana Healthcare Service2022Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to access the factors that influence the adoption of AI and robotics in the Ghana healthcare from the perspective of medical professionals and patients. Technology acceptance model was used to access the factors that influence the adoption of AI and robotics. A qualitative method with semi-structured interviews was applied to this study. This study included 8 participants with different occupations. This study resulted in many different views and perspectives. Whereas some participants were resisted the use of robotics and AI in GHS, others found it interesting. The results indicated that AI and robotics can be adopted by the GHS to supplement the human resource need, support medical professionals in their line of duty to reduce stress and enhance the quality-of-service delivery by improving diagnosis. The study suggested that to influence the adoption of AI and robotics, medical professionals must be trained, and the public must be sensitized. Also, AI and robotics can be included in school curriculums and successfully implemented by piloting or trials.

 • 30.
  Arghavan Shahlaei, Charlotte
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Rangraz, Masood
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Stenmark, Dick
  University of Gothenburg, Gothenburg, (SWE).
  Conceptualizing Competence: A Study On Digitalization Of Work Practices2020Ingår i: Proceedings of the 28th European Conference on Information Systems (ECIS), 2020, artikel-id 197Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Competence development at work has since long been a core managerial challenge and a topic that has received a steady research interest. In academia, the topic has been explored in what we see as two scholarly traditions: 1) the earlier scholarship on ‘competence’ where discussions of technology have largely been absent, and 2) the later scholarship on ‘digital competence’ where the focus has been on the individual’s abilities to use particular Information Technology (IT) artifacts. With the increased sophistication of digitalization in today’s society, we suggest—while attending to digitalization—competence scholarship needs to go beyond the study of individuals’ ability to use particular IT artifacts. One way to do so is to investigate how digitalization transforms work conditions, and how individuals respond to these shifts. In this study, we focus on the role of today’s cyber-infrastructural technology, such as social media, in re-writing work conditions. By examining, through in-depth interviews, how the work of communication practitioners is digitalized, we 1) extend the conceptualization of digital competence beyond the customary IT competence, and 2) suggest two levels of competence based on two empirically grounded conceptualizations; competence as the optimization of existing resources, and competence as the envisioning of new possibilities.

 • 31.
  Arghavan Shahlaei, Charlotte
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Rangraz, Masood
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Stenmark, Dick
  University of Gothenburg, Department of Applied Information Technology.
  Transformation Of Competence: The Effects Of Digitalization Oncommunicators' Work2017Ingår i: Proceedings of the 25th European Conference on Information Systems (ECIS),: ECIS 2017 Proceedings, 2017, s. 195-209Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Studying human competence in relation with digitalization is currently an under-researched area within information systems scholarship. This paper presents a response to the contemporary calls within the IS field for studying the changes brought on by the advent of digitalization. Based on indepth interviews with professional communicators, we illustrate the effects of digitalization on the formation of work related competences. Employing a new sociotechnical system approach (Neo-STS), we analyze and illustrate the effects of digitalization in multiple ways. First, we propose that any further study of competence cannot be inadvertent to the phenomenon of digitalization. Second, we suggest a new approach for studying competence in relation with digitalization as opposed to studying "digital competence". Third, by applying a Neo-STS perspective, we provide a substantiated explanation of the transformation of competences in the work of communicators.

 • 32.
  Arvidsson, Mikaela
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Wilenius, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Svensson, Ann
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  The Value of Investments in Competence Development and Cross-Cultural Knowledge Sharing2015Ingår i: Proceedings Cross-Cultural Business Conference 2015, Steyr, Austria / [ed] Margarethe Überwimmer, Teresa Gangl, Martina Gaisch, Robert Füreder, David Humbarger, Friedrich Bauinger, Hannes Hofstadler, Jörg Kraigher-Krainer, Christian Stadlmann, Pavel Štrach, Andreas Zehetner (Eds.), Aachen: Shaker Verlag, 2015, s. 13-27Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 33.
  Asatiani, Aleksandre
  et al.
  University of Gothenburg (SWE).
  Norström, Livia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Information systems for sustainable remote workplaces2023Ingår i: Journal of strategic information systems, ISSN 0963-8687, E-ISSN 1873-1198, Vol. 32, nr 3, artikel-id 101789Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This review discusses the challenges associated with the sustainability of remote workplaces, which have become more prevalent due to the growing trend of work digitalization and the pandemic-induced push to remote work. These challenges are highlighted in literature across various disciplines, including information systems, but these discourses have remained isolated from each other. In this review, we consolidated and synthesized research on remote work from the perspective of individual workers by reviewing 187 articles published between 1999 and 2020 in recognized academic journals from fields including information systems, organizational studies, economics, human resources, sociology, and psychology. We identified five key themes that concern opportunities and challenges to sustainable remote workplaces: (1) key characteristics, (2) work-life boundaries; (3) health and well-being; (4) social interaction, and (5) leadership. Building on our findings we created a framework that recognizes two interrelated categories of factors influencing remote workplace sustainability – rigid base characteristics and contextual remote workplace variables – that together shape the trajectory of remote workplace sustainability in the long term. The framework also identifies the potential role of information systems in modulating the impact of the base characteristics to build continuities that encourage more sustainable remote workplaces. The paper concludes by offering a research agenda for information systems for sustainable remote workplaces based on the three IS theoretical frames: inclusion, dignity, and boundary objects.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Askengren, Stephanie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Hjort, Camilla
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Krisens effekt på kommunernas arbete med webbtillgänglighet: – En kvalitativ undersökning kring tillgängligt material på webben under en världskris.2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under en krissituation i samhället behöver människor information om vad exakt det är som händer. Det ställer stora krav på kommuner att snabbt komma med ny information som alla kan ta del av. För att alla personer ska kunna ta del av det material och information som läggs ut krävs en webbstandard för att informationen kan anpassas till olika skärmar, hjälpverktyg och personer med funktionsnedsättningar. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS) ska se till att alla människor kan besöka webben på sina egna villkor. Lagen träder i kraft och måste efterföljas den 22 september 2020 av offentliga aktörer. Syftet med uppsatsen är skapa en förståelse för hur kommuner arbetar med tillgängligt under krissituationer, samt att få en förståelse kring hur krissituationer påverkar webbtillgänglighetsarbetet. Metoder som vi valt att använda för att samla in data är en kvalitativ forskningsmetod genom att genomföra intervjuer med både experter på ämnet samt personer som arbetar på kommunkontor. Resultatet av denna studie visar på hur kommuner kan använda sig av de lagar och riktlinjer som en prioriteringslista för fortsatt arbete. Med de intervjuer som vi gjort med kommunanställda har vi även kommit fram till strategier som skulle kunna implementeras i kommunens arbete med webbtillgänglighet under krissituationer.

 • 35.
  Asp Johansson, Vidar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Väisänen, John
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Vårdens behov av modernisering av sina kommunikationssystem: En kvalitativ studie om varför man använder omodern teknik och hur den skulle kunna digitaliseras2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intresset för att digitalisera vården i Sverige ökar, dock finns det fortfarande äldre tekniker som verkar omöjliga att få bort. Faxmaskinen används dagligen inom vården och är därmed en svår process att ersätta. Studier visar att faxen behövs att ersätta då den har flera säkerhetsbrister. Faxen brister i patientsäkerhet vilket är viktigt att uppehålla inom vården. Problematiken uppstår eftersom vårdare måste skriva ut patientinformationen för att sedan faxa den vidare och då kan det faxas fel, även om faxen kommer rätt passerar den mellan flera händer.

  Den här studien försöker ta reda på hur denna information skulle kunna digitaliseras genom att se över hur faxen verkligen används i vårdorganisationerna. Ersättning av faxen skulle kunna leda till att effektivisera vården, minska dubbelarbete och skapa en säkrare kommunikation inom vården.

  Denna studie har med en kvalitativ ansats genomfört intervjuer med personal inom vård och omsorg ifrån kommuner runt om Västra Götaland i Sverige för att få en djupare inblick i användning av faxen och hur den skulle kunna ersättas. Teorin är grundad efter ett sociotekniskt perspektiv där man tar hänsyn för både det tekniska och sociala i en processändring. Med hjälp av teorin har tidigare forskning tagits fram som har varit grunden för att sätta upp intervjufrågorna. Där alla delar i teorin analyserats för att ge bästa lösningen för hur den faxade informationen skulle kunna digitaliserats.

  Resultatet av studien visade att det behövs att ändra både arbetsprocesser och skapa nya funktioner i systemet för att kunna kommunicera mellan olika system. Alternativt införa ett gemensamt system för alla vårdgivare. Man behöver alltså veta exakt hur en process utförs i en organisation och digitalisera den en efter en för att få faxen att försvinna helt.

 • 36.
  Axelsson, Ann-Sofie
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Spante, Maria
  Chalmers University of Technology.
  Needs and Challenges with Respect to Establishing a Collaboratory within Library and Information Science: Practitioners' Perspectives2009Ingår i: Change Challenges Leadership: Library in the Academic Community / [ed] M-L. Huotari and A. Lehto (eds.), Tampere: Tampere University , 2009, s. 62-80Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 37.
  Babaheidari, Said Morad
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  A Heideggerian Approach to "Educationalness" Aspect of Educational Technologies2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Broadly speaking, educational technology is primarily viewed as learning tools. But whenever we emphasize on the adjective "educational", we must however be clear about what we mean by the educationalness aspect of these technologies. Therefore, we shall consider that there exist a lot of conceptual problems associated with the particularly such an ambiguous loaded term. As an example, researchers use various keywords/concepts such as 'learning' aimed at saying learners are either learn:'via'; 'through'; and, 'with' educational technologies but not definitely 'by' them. Why? Because in the latter case; using the English proposition 'by' it means we have in somehow accepted these tools are able to teach learners automatically. However, at the end; it's only the learner who learn depending on manyfactors, each determining the ratio of her/his leaning curve. So, knowing which appropriate English proposition to use is of paramount importance. Inspired by Heideggerian approach to the notion of technology, which should concern us today as well, the main purpose of this paper is to discuss the"what" aspect of the learners regarding how they maintain their relationships with whatever educational technologies in use. It seems that these Teaching-learning tools such as YouTube has not been used effectively due to mainly the various learners, more or less, unawareness about how to approach the "essence" of these learning tools. To operationalize the Heideggerian approach to learning, his notion of the "essence of technology" will be discussed by using Technology, Pedagogy, and Content (TPAC) framework. Using such a framework will help us to discuss what and how learners manage their knowledge cognitively.

 • 38.
  Babaheidari, Said Morad
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Determinants of Perceived IT Management in Primary School Settings: integrating self-management, shared management, and IT policy into technology acceptance model2015Ingår i: Proceedings of the 38th Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 38), Oulu, Finland, 9-12 August. / [ed] Anssi Öörni, Netta Iivari, Kari Kuutti, Harri Oinas-Kukkonen and Mikko Rajanen (eds.), 2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 39.
  Babaheidari, Said Morad
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Flensburg, Per
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Towards a Framework for Re-conceptualization of Work-integrated Learning: an ontological approach2015Ingår i: 19th World Conference Proceedings Refereed Papers, 2015, s. 1-17Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The concept of Work-integrated learning (WIL) is very closely connected to the concept of purposefully designed curriculum. The main focus is on conducting a range of rigorous approaches to integrate theory with the practice. The existing view of the WIL emerged out of the theory of employability. WIL has been traditionally viewed as a strategic merely curriculum design rather than adopting a Whole-organization approach to effective leadership theory–practice symbiosis (LTPS), which we advocate. Such an approach is useful in enhancing an awareness to consider concerns and interests of all stakeholders that are involved in the multiple initiatives pursued in higher education institutions. But it requires fundamental rethinking and radical design of WIL-inspired educational processes such as course design. Rethinking implies approaching WIL ontologically. Depending on which extent the concept of WIL has been perceived by universities worldwide, it has been thus viewed and implemented from a diverse spectrum of perspectives. First, we discuss the implications for the existed conceptual differences. Thereafter, and inspired by the main philosophical assumptions underpinning a Whole-organization approach to WIL, we propose and thus thoroughly concretize a framework which we call Work-related Educational Activities (WREA). The model which is the theoretical foundation of WREA consists of a category of several components. After identification of the main components of the model, we adopt an ontological approach to the reconceptualization of WIL. The aim of this paper is twofold. Firstly, to demonstrate how University West in Sweden views WIL, which is its newly announced research profile. Secondly, an attempt to re-conceptualize WIL by conducting an ontological approach to WREA.

 • 40.
  Babaheidari, Said Morad
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Haj-Bolouri, Amir
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Högberg, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ljungdahl Eriksson, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Lundh Snis, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Norström, Livia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Pareto, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Willermark, Sara
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Work-integrated Learning in a Doctoral Course in Informatics2016Ingår i: Proceedings of IRIS39, Information Systems Research Seminar in Scandinavia, Ljungskile, August 7-10, 2016 / [ed] Pareto, Lena, Svensson, Lars, Lundin, Johan, Lundh Snis, Ulrika Lundh Snis, 2016, s. 1-11Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Being the first university in the world to provide doctoral program in Work-integrated Learning (WIL), we face the challenge of how to integrate doctoral courses into the WIL philosophy, which is the profile of the University West, Sweden. To exemplify what we mean by such a notion of integration, we introduce and demonstrate our proposed ontological approach to integrate a PhDcourse into the fundamental concepts underpinning WIL. The WIL within the context of informatics research (which is a subfield of the IS discipline) playsfive different roles of (1) the main course content, (2) the target occupation ofthe students and occupational field of the teachers, (3) the analytical perspective of the research activities in the course, (4) the educational method where teachers and students conduct collaborative research activities as a cognitive apprenticeship learning model, and (5) a co-authored research paper as outcome.The outcomes of such a conducted approach and lessons learned from the course will be thoroughly described. In the course, a meta-analysis of WIL informatics research will be performed to examine four dimensions which are: theories relevant for WIL; methods used in WIL research; occupational fields in WIL informatics studies; and roles of technology in WIL research. The course is arranged in the these phases: Local investigation; locally rooted research within the informatics field is examined by the course participants in dialogue with the authors of a number of published articles in order to see the extent and the how aspects of these identified WIL-oriented research work; Local synthesis; both teachers and the PhD students (i.e., course participants) explore the results and synthesize a local WIL-model; Global overview; a number of related international literature is selected and studied; Global synthesis; The local WIL model is compared to the global investigation. Co-authoring; a research paper is co-authored by the course participants and presented at a conference. By doing so, we enhance our understandings and thus contribute to one additional practical application of WIL's pedagogical philosophy, which influences the course content, the course format, the activities, the teaching-learning model,and the outcome of the course.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Back, Hampus
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Danielsson, Ola
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Utvecklares uppfattning av par-programmering jämfört med solo-programmering: En intervjustudie med fokus på positiv och negativ påverkan på arbetet2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Par-programmering är en utvecklingsteknik som under längre tid forskats mycket om. Par-programmering används ofta för att lösa komplexa kodproblem och används i utbildningssyfte. Syftet med den här studien är att djupgående få en förståelse för hur utvecklare på utvecklingsföretag inom den privata sektorn i Västra Götalandsregionen uppfattar par-programmering jämfört med solo-programmering. Studien kommer med hjälp av tidigare forskning, en semistrukturerade fokusgruppintervju och personliga intervjuer besvara studiens frågeställning. Studien undersöker positiva och negativa aspekter som är baserad på tidigare forskning. De aspekter som identifierats är kvalitet, inlärning, effektiv arbetstid, fokus, inkompatibla par, inkörningstid och tidspress. Semistrukturerade intervjuer har bidragit till att det går att fastställa att de flesta utvecklare har en positiv inställning till par-programmering om par-programmering tillämpas på korrekt sätt. Resultatet ger tydliga indikationer på att par-programmering bör användas i utbildningssyfte samt att en samsyn kring tillvägagångssätt är av yttersta vikt för ett lyckat utfall. Det framgår tydligt att par-programmering också bör användas då behovet finns snarare än att göra det till något påtvingat.

 • 42.
  Backlund, Stefan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Wingård, Robin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Den datorgenererade matbilden: En undersökning av graden av aptitlighet hos datorgenererade matbilder gjorda i reklamsyfte2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I flera år har återskapandet av fotorealistiska bilder spelat en viktig roll när det gäller användningen av 3D-CGI för visualisering och marknadsföring. Återskapandet av något som kan kallas fotorealistiskt utan att ha använt en kamera medför många fördelar och möjligheter som fotografering har svårt att uppnå. På grund av detta har flera företag börjat använda CGI som en alternativ metod för marknadsföring istället för fotografi. Det finns dock fortfarande områden där användningen av CGI är begränsad, antingen på grund av hög komplexitet vilket innebär höga kostnader. För denna studie fokuserar vi på användningen och upplevelsen av CGI-bilder av mat som används i reklam. Anledningen till detta är på grund av vår dagliga interaktion och konsumtion av mat, vilket kan medföra att vår perception av något som just mat, drastiskt kan skilja sig från vår perception av andra produkter som är skapade med hjälp av CGI.

  För att testa vår perception av CGI-bilder av mat formulerade vi en enkätundersökning vars syfte var att jämföra CGI-bilder med dess fotografiska motsvarighet för att döma den aptitlighet som deltagarna känner inför varje bild. Detta genomfördes genom att deltagarna betygsatte olika bilder med ett aptitlighetsvärde samt kommenterade om hur de kände inför specifika bilder och även deras generella åsikter om användningen av CGI för marknadsföring. Vår undersökning visade en ringa preferens mot CGI-bilderna jämfört med de fotografierna som vi använt. Det fanns dock flera deltagare som ogillade det "plastiga" och orealistiska utseendet av CGI-bilderna vilket ledde till mycket lägre aptitlighet. Vi hypotiserar att anledningen till en preferens för CGI-bilderna i denna studie är för att CGI-bilder kan ha en orealistisk perfektion som kan framhäva mer aptitlighet än vad produkten utseende skulle göra i verkligheten. Vilken typ av produkt som bilderna representerar kan också spela en stor del i vårt resultat. I denna studie använde vi bilder på chokladbitar, resultatet kan därför starkt vara kopplat till val av bilder och om studien skulle använt bilder av andra matkategorier, t.ex. kött, frukt eller grönsaker, skulle resultatet kunna se annorlunda ut.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Bauhn, Robin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Strömbom, Erik
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  LMS - Skyddsnät eller trampolin?: En studie om lärares användning av Canvas påverkar studenters upplevda lärmiljö2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats ämnar undersöka utifrån studenters perspektiv hur lärarens användande av Canvas ger möjligheter för att skapa goda lärmiljöer för högskolestudenter. Syftet med studien är att fånga upp studenters upplevelser av hur de och sina lärare använder sig utav av Canvas Learning management system för att skapa en bra lärmiljö inom Canvas. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer. Empirin ställdes sedan mot Chickering & Gamsons (1987) sju principer för god praxis vid högre utbildning. Resultatet av studien visade att Canvas ger alla möjligheter för att skapa en bra lärmiljö i 6 av de 7 principerna. Resultatet visar dock att mer arbete behöver läggas inom Canvas från både studenter och lärares håll för att uppnå ännu bättre resultat.

 • 44.
  Bayar, Aylin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Bergman, Tilde
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Att förändra utan att förstöra: En intervjuundersökning om hur externa byråer arbetar med rebranding2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens marknad kräver att företagen behöver ha förmågan att vara attraktiva. Företagen behöver ständigt se till att deras visuella element och grafiska profil förhåller sig till de nuvarande marknadsförutsättningarna. Marknaden ställer högre krav på hur företag exponerar sina varumärken och många gånger behöver företagen genomgå en rebranding för att hålla sitt varumärke relevant. Ofta behöver företag anlita en extern part för att genomföra rebranding, denna hjälp kan i dessa fall komma från en extern reklam- eller mediabyrå.

  Syftet med studien är att undersöka vad som är orsaken till rebranding och hur externa byråer arbetar med processen. Studien undersöker även vilka faktorer byråerna tar hänsyn till i utformande i utformandet av en ny visuell identitet samt om det är viktigt att bevara kärnelement från den tidigare visuella identiteten. Detta genom att utgå från frågeställningarna "Vilka är orsakerna till att ett företag väljer att göra en rebranding av sitt varumärke?", "Vad tar externa byråer hänsyn till vid utformandet av en ny visuell identitet?" samt "Är det viktigt att bevara grafiska element från den tidigare visuella identiteten?".

  För att besvara frågeställningarna har forskarna tillämpat en kvalitativ studie där intervjuer med utvalda respondenter från tre externa byråer har genomförts. Intervjuerna var semistrukturerade och byggde på öppna frågor som möjliggjorde för väl utvecklade svar. Teori grundas på sekundärkällor och tidigare forskning som handlar om området rebranding, visuell identitet och identitetens olika element.

  Studiens slutsats visar att de externa byråerna arbetar olika med rebranding. Vissa byråer väljer att ta stor hänsyn till det tidigare existerande varumärket medan andra vågar vara helt nytänkande. Orsakerna till rebranding kan vara relativt skilda och studien indikerar på en ytterligare faktor som handlar om att vissa företag har en visuell identitet som inte samverkar med deras produkter eller tjänster. De externa byråerna tar hänsyn till många av de aspekter kring utformandet som tidigare forskning behandlar. Det framkommer även att företagets logotyp ska laddas med värde och behov. Byråerna tillför också idén om att skapa mönster, piktogram och illustrationer, målet med dessa grafiska element är att de ska kunna associeras lika starkt till varumärket som företagets logotyp gör.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45. Bednar, Peter
  et al.
  Zaghloul, Fatema
  Welch, Christine
  Nolte, Alexander
  Rajanen, Mikko
  Islind, Anna Sigridur
  Hult, Helena Vallo
  Ravarini, Aurelio
  Braccini, Alesso Maria
  STPIS’23 Proceeding Preface2023Ingår i: CEUR Workshop Proceedings 2023 9th International Conference on Socio-Technical Perspective in Information Systems Development, STPIS 2023 / [ed] Bednar P., Bednar P., Zaghloul F., Welch C., Nolte A., Nolte A., Rajanen M., Islind A.S., Hult V.H., Hult H.V., Ravarini A., Braccini A.M., CEUR-WS , 2023, Vol. 3598, s. I-IIIKonferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Bengtegård, Dante
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Mo, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Fotogrammetri och 3D-artisten: En studie om fotogrammetrin inom spelindustrin och dess effekt på branschens artister2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under lång tid har modellering för 3D-spel strävat efter att uppnå fotorealism. Vägen dit har gått igenom de traditionella metoderna som 3D-artister länge använt sig av som boxmodellering och digital skulptering. Men under mitten på 2010-talet dyker det upp en ny teknik som bygger på fotogrammetri och som ökar förväntningarna på fotorealistiska 3D-tillämpningar samt på effektivare arbetsprocesser. Sedan dess har intresset för tekniken ökat inom speltillverkning och branschen genomgår nu en kapprustning för att inte halka efter i utvecklingen. Syftet med undersökning handlar om att förstå hur implementationen av denna teknik påverkar 3D-artisterna i spelbranschen. För att kunna undersöka detta, som inte tidigare behandlats av vetenskaplig litteratur, har vi genomfört både en surveyundersökning och en serie av intervjuer. Vi ser i våra resultat att respondenterna i det stora hela ställer sig positiva till förändringen. Tekniken innebär för dem en effektivisering och en genväg på vägen till fotorealism, samtidigt som vi inte ser någon stark indikation på att tekniken förminskar artisternas kreativitet eller orsakar något som kan benämnas som disruptivt i deras arbetsflöden.

 • 47.
  Bergquist, Magnus
  et al.
  Knowledge Management Group, Viktoria Institute, Gothenburg, Sweden.
  Ljungberg, Jan
  Lundh Snis, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för informatik och matematik (HTU).
  Practising peer review in organizations: a qualifier for knowledge dissemination and legitimization2001Ingår i: JIT. Journal of information technology (Print), ISSN 0268-3962, E-ISSN 1466-4437, Vol. 16, nr 2, s. 99-112Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A key issue in many organizations is how to disseminate information in an effective way and, more importantly, how to make use of this information in order to create new knowledge. One way of addressing this problem is to focus on how information is socially transformed into knowledge. This includes how knowledge is handled in practice and how the knowledge produced is qualified as being something worth knowing and acting upon. Two well-established practices for doing this are the refereeing system and the peer review process. These are used in scientific communities as a means of validating and legitimating knowledge, for example by reviewing journal papers before publishing or project proposals before granting funds, etc. This paper argues that peer review is a useful concept when looking at knowledge creation and legitimization in organizations. The social meaning of peer review is to legitimize new knowledge by organizationally sanctioning it and thereby creating a platform for collective sense making. This paper uses an example from a field study in a pharmaceutical company in order to illustrate this argument. The study took place in a quality support department where the quality of health care products and processes was assessed. The organization had a need for fast and reliable updating of information that could influence how the production process of pharmaceuticals should be carried out. In order to cope with these problems the department established an 'evaluation loop', which shared several characteristics with the peer review process.

 • 48.
  Bergqvist, Pontus
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Aweidah, Amin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  JavaScript-ramverk för webbutveckling: En jämförande studie för utveckling av moderna webbapplikationer2022Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan JavaScript kom till och började användas för att skapa interaktiva gränssnitt för webbplatser så har det funnits ett behov för webbutvecklare att enklare kunna skapa dessa gränssnitt med hjälp av någon form av ramverk. Kraven på gränssnitten har med tiden ökat och modern webbutveckling innebär idag att man använder sig av ett SPA-ramverk för att kunna ta fram dessa gränssnitt.

  Vår studie syftar till att utreda vilka ramverk som är de mest populära, för att sedan kolla på varför just dessa ramverk kom att bli populära. Urvalet av ramverk som studien lägger fokus på är avgränsat till de tre mest populära ramverken -React.js, Angular och Vue.js, där populariteten avgörs genom insamlad data från plattformar som Github och StackOverflow.

  De områden vi valde att kolla närmare på var prestanda samt hur enkelt det är att lära sig ramverket. För att undersöka dessa områden närmare har vi använt oss av flera olika tidigare studier som vi har gjort en sammanställning av, för att se om det går att göra några meningsfulla slutsatser kring det.

  Om man är ute efter ett ramverk som är enklare att lära sig så har de flesta tyckt att Vue.js är enklast av dessa tre och att det är gärna ett ramverk som de använder sig av i framtiden när det kommer till inlärningskurvan, på nästa plats kommer då React.js och slutligen Angular.

  I vår slutsats kommer vi fram till att det inte finns någon meningsfull skillnad mellan React.js, Angular och Vue.js med avseende på prestanda. Därför så är prestandan inte viktig för hur populärt ett ramverk är mellan dessa tre.Något som är gemensamt för de tre ramverken är hur dem använder antingen en virtuell DOM eller shadow DOM. Andra ramverk som hanterar detta annorlunda har betydande skillnad i prestanda och det kan vara en intressant utgångspunkt.

 • 49.
  Bergstedt, Tobias
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Sociala mediers påverkan på vår kreativitet: En studie i hur referensmaterial från sociala medier påverkar vår kreativa förmåga2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen gjordes för att undersöka vad användandet av referensmaterial från sociala medier har för inverkan på kreativiteten hos studenter och yrkesverksamma inom det kreativa fältet. Detta gjordes genom att med hjälp av en Estet och Media-klass från De la Gardiegymnasiet utföra ett experiment där deltagarna i två testgrupper fick som uppgift att individuellt skapa en bild av en drake. Med hjälp av en förundersökningsenkät samt en utvärderingsenkät kunde en intressant slutsats dras.

  Resultatet av undersökningen blev att vi inte påverkas något nämnvärt av inspiration och referensmaterial från sociala medier. Det blev en tydlig skillnad mellan resultatet från de två grupperna, men detta kunde förklaras med hjälp av förundersökningsenkäten. I denna syntes det tydligt att deltagarna i grupp 2 ansåg sig själva vara mer kreativa än deltagarna i grupp 1. Förutsatt att deltagarna har uppskattat sin förmåga på ett korrekt sätt innebär det att, efter korrigering utifrån detta, skillnaden är näst intill obefintlig.

 • 50.
  Bergström, Arvid
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Jacobsen, Judit Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Utvecklares inställning till open source ochfree software: Med utgångspunkt i motivation2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Open source och free software är något som i stort sett berör alla mjukvaruprogram som används idag. Syftet med denna studien är att få en tydligare bild av vad som motiverar utvecklare att använda open source och/eller free software. Vi valde att göra en relationell studie där vi tittar på sambandet mellan motivation, free software och open source. För att utföra denna studie skapade vi en enkät. Vi frågade alla typer av utvecklare och ställde frågor som berör FLOSS/FOSS (FLOSS/FOSS står för free libre open source software/free open source software och kommer i uppsatsen användas när vi syftar till både free software och open source). Resultatet visar att utvecklarna främst drivs av yttre motivation, att både free software och open source används i lika stor utsträckning och att trots att användandet av FLOSS/FOSS är stort så är kunskapen kring rörelserna och deras innebörd låg

1234567 1 - 50 av 659
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf