Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 689
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdallah, Hiba
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Abdallah, Mariam
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Bortglömd och bortgift: En litteraturstudie av pojkars och mäns position i hederskultur i Arkan Asaads Stjärnlösa nätter2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arkan Asaads Stjärnlösa nätter(2012) är en roman som beskriver livet för tonåriga Amar som kommer från en kurdisk familj, med en far som är överordnad och starkt dominerande i familjen. Romanen belyser tydligt vilka förväntningar som finns på Amar i släkten och hur heder och skam och allt vad det innebär är det som styr i samhället. För att rädda samt bevara familjens heder och för att Amars far ska bli stolt över honom så var enda utvägen att han skulle gifta sig med sin kusin Amina utan egen vilja.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur pojkar och mäns position inom hederskultur skildras i Arkan Asaads Stjärnlösa nätter.

  Teoretisk bakgrund: De teoretiska ramverken som ligger till grund för denna studie är Connells (2008) maskulinitetsteori och det intersektionella perspektivet och dess maktstrukturer. Vi använder oss också av Schlytter och Rexvid (2016) definition av heder och skam samt Hanssons (2010) beskrivning av heder på individ- och gruppnivå.

  Metod: Vi har valt att göra en närläsning av verket, där vi kommer att analysera samt tolka den, för att tolka den på bästa sätt kommer vi att stödja oss på hermeneutiken, tolkningsläran. Vi gör en kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att vi fokuserar på specifika delar av verkets innehåll och de delar som är relevanta i denna studie är patriarkala maktstrukturer inom familjer, hederskultur och skam.

  Resultat: Analysen visar att Asaad (2012) skildrar män och pojkar i familjer med hedersrelaterade värderingar och normer som dominanta, aggressiva, hotfulla och våldsamma. Läsaren får också en inblick i den traditionella familjeordningen i Amars familj och den består av Casim med högsta status, mamman som är underordnad pappan och sönerna med högre status än dottern. Men resultatet visar också att Amar är ett offer för hederskulturen då han efter påfrestningar och påtryckningar tvingas gifta sig med sin kusin och tvingas glömma bortegna målsättningar i livet -- allt i hederns namn. Analysdelen visar hur heder och skam präglar Amars familj. På så sätt visar analysen att skam och heder går hand i hand i familjer med hedersrelaterade värderingar och normer, vilket Amars släkt har. Skammens roll är betydligt större och har mer inflytande över familjen än vad kärlek och respekt har. 

 • 2.
  Abdallah, Hiba
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Abdallah, Mariam
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Stereotypa manliga och kvinnliga egenskaper i We hunt the flame: En litteraturstudie ur ett genusperspektiv2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hafsah Faizals We hunt the flame från 2019 är en roman vars berättelse utspelar sig i Arawiya, en värld inspirerad av Ancient Arabia (en värld som fanns innan Islams uppkomst). I berättelsen får vi följa Zafira, en 17-årig kvinna som på grund av samhällets normer får klä ut sig till man, en berömd jägare. Romanen belyser tydligt Arawiyas samhälleliga normer och vad som förväntas av det manliga respektive det kvinnliga könet. För att få chansen att rädda sin hemstad var enda alternativet för henne att klä ut sig till en man eftersom om någon hade vetat om hon var kvinna hade hennes prestationer och hjältelika gärningar blivit fråntagna henne.

  Syfte: Syftet med vårt arbete är att undersöka hur Zafira Bint Iskandar i We Hunt the Flame skildras utifrån ett genusperspektiv och de rådande könsnormerna i romanens värld. Vi ska undersöka om hon är en normbrytare eller inte.

  Teoretisk bakgrund: De teoretiska ramverken som ligger till grund för vårt arbete är Yvonne Hirdmans teori om genusordningen och Maria Nikolajevas motsatsschema.

  Metod: Den valda metoden för detta arbete är en närläsning, vi gör en karaktärsanalys på Zafira för att se hur hon framställs i boken, utifrån Hirdmans genusteori. Vidare stödjer vi oss på den kvalitativa tolkningsmetoden, det hermeneutiska synsättet, men även Nikolajevas motsatsschema.

  Resultat: Analysen visar att Arawiya är ett mansdominerat patriarkalt samhälle där kvinnan är underordnad mannen. Zafira får på grund av omständigheterna dölja sin könstillhörighet för att kunna försörja sin familj. Det gör hon genom att bete sig på ett stereotypiskt maskulint sätt. Genom våra teoretiska utgångspunkter har vi mött en kvinnlig karaktär som kritiserar ett samhälle som begränsar kvinnan, och som bryter mot stereotypiska egenskaper genom att agera på ett sätt som anses vara manligt. I Arawiya är kvinnors positioner begränsade där de inte kan exempelvis bli kalifens efterträdare eller styra ett land. Genom analysen får vi se tydligt hur Hirdmans genusordning bekräftas i Arawiya. Zafira beskrivs ha typiskt manligt kodade egenskaper som att vara självständig, stark, modig, beskyddande och folkets försörjare. Dessa manligt kodade egenskaper är det som stärker hennes mansroll som hon intar då. Trots detta så betyder det inte att hon inte framställs som kvinnlig, då hon gör det i viss mån. Hon betraktades vara sårbar och visar även rädsla vilket är en typiskt kvinnlig egenskap. Det vi har kommit fram till är att protagonisten Zafira Bint Iskandar uppvisar kritik mot genusordningen och bryter mot könsnormerna i Arawiya och faller framförallt i den manliga kategorin i stället för den kvinnliga.

 • 3.
  Abdallah, Narjiss
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Madeline Miller’s Feminist Retelling of Circe: Turning a Cruel Witch into an Empowering Enchantress2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 4.
  Abelin, Åsa
  et al.
  Göteborgs universitet, Avdelningen för lingvistik, logik och vetenskapsteori.
  Thorén, Bosse
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  The perceptual weight of word stress, quantity and tonal word accent in Swedish2018Ingår i: Phonology in Protolanguage and Interlanguage / [ed] Babatsouli, Elena & Ingram, David, Sheffield: Equinox Publishing, 2018, s. 316-341Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Wherever migration or travelling takes place, people need to learn new languages. This learning entails a variety of interlanguages. Irrespective of whether you are a learner or a teacher of a language, you need to decide how to allocate time and effort for learning and teaching into developing different sub-skills of the language. Four skills are considered in second language teaching and learning; listening, reading, speaking and writing. Proficiency in speaking requires sub-competences, such as pragmatic competence, fluency or making a clear pronunciation. Even having each of these sub-competences for speaking require having sub-skills. For example, to have a "good" pronunciation, one needs to well realise segmental features: phonemes, phonotactics, assimilations, and prosodic features: rhythm and intonation. Most of the time, young children learning their first language (L1) as well as additional languages (L2's) acquire these pronunciation skills without formal training and often reach a native-like speech also in additional languages. By contrast, adult learners of an additional language seldom reach nativelikeness in their pronunciation of the language. However, ideally, they still can achieve a fluent, intelligible and well-received pronunciation of the language. The present paper is concerned with the pronunciation of Swedish as an additional language, in particular, three phonemic prosodic contrasts, namely stress contrast, quantity contrast and tonal word accent contrast. We attempt to find out, among these three prosodic contrasts, which is more crucial than the others for making one's speech intelligible. That is, if the second language learner cannot acquire all of them perfectly, which of them should be given more priority in learning and teaching Swedish pronunciation? We also want to study whether or not a pronunciation lacking one or two of these contrasts can still be well understood.

 • 5.
  Adler, Gerda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Pettersson, Susanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  “…inte liksom bara vara i min lilla låda”: spänningsförhållandet mellan instrumentell och identitetsutvecklande skönlitteraturundervisning2022Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa intervjustudie behandlas skönlitteraturundervisning i svenskämnet för årskurs 4–6. ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lgr11, 2019a) och dess utformning innefattar ett spänningsförhållande mellan instrumentell inlärning av mätbara kunskaper och identitetsutvecklande undervisning. I ett tidigare examensarbete vi gjort framkom att lärarna i den studien i stor utsträckning lägger tid på att utveckla elevernas instrumentella förmågor i läsundervisning. Undervisning som möjliggör elevens eget ställningstagande, att utveckla förmågan att lyssna och samtala med andra samt personlighetsutveckling får mindre utrymme. Syftet med studien är därför att undersöka elevernas berättelser kring personlighetsutveckling genom läsundervisning utifrån skönlitteratur. För att besvara syftet ovan har följande frågeställningar formulerats: Vilken undervisning beskriver elever att de får kring skönlitteratur i ämnet svenska i förhållande till identitetsutveckling och instrumentell inlärning? Hur ser elevernas beskrivning av skönlitteraturundervisning ut i relation till värdegrundsuppdraget? För att få svar på våra forskningsfrågor avseende elevernas berättelser kring skönlitteraturundervisningen har vi genomfört 20 semistrukturerade intervjuer med elever från tre olika skolor. I vår forskningsöversikt lyfter vi styrdokumenten i relation till skönlitteraturundervisning, instrumentellt lärande samt identitetsutveckling. Vidare lyfts även aktuell forskning kring skönlitteraturundervisning. Studien har sin utgångspunkt i Deweys (Roth, 2003; Rönnström, 2003; Säljö, 2017) lärandefilosofi och Biestas (2006; 2019; 2022) teorier kring lärande. Resultatet visar att de intervjuade elevernas beskrivning av undervisning där skönlitteratur används tyder på att de får utveckla instrumentella förmågor. På en av tre skolor förekommer identitetsutvecklande undervisningsmoment till viss del, som att kommunicera genom att dela åsikter, värderingar och tankar med varandra. Detta framkom inte i någon större utsträckning i intervjuerna med övriga elever och tyder på att den instrumentella inlärningen får en större plats i undervisningen, trots att båda delarna är viktiga för läsinlärningen. En framträdande del i studiens resultat är att majoriteten av eleverna som deltagit i studien uttrycker en önskan om att få samtala och diskutera sina läsupplevelser av skönlitteraturen med varandra. Vi ser en stor utvecklingspotential i undervisningen där skönlitteratur kan bli en värdefull källa till kunskapsförmedling med utrymme för både instrumentell inlärning och identitetsutvecklande arbetssätt

 • 6.
  Adolphs, Svenja
  et al.
  University of Nottingham, School of English, University Park, NG7 2RD, UK.
  Clark, Leigh
  University College Dublin, School of Information and Communication Studies, Dublin, Ireland.
  Dörnyei, Zoltan
  University of Nottingham, School of English, University Park, NG7 2RD, UK.
  Glover, Tony
  University of Nottingham, School of Computer Science, Jubilee Campus, NG8 1BB, UK.
  Henry, Alastair
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Muir, Christine
  University of Nottingham, School of English, University Park, NG7 2RD, UK.
  Sánchez-Lozano, Enrique
  University of Nottingham, School of Computer Science, Jubilee Campus, NG8 1BB, UK.
  Valstar, Michel
  University of Nottingham, School of Computer Science, Jubilee Campus, NG8 1BB, UK.
  Digital innovations in L2 motivation: Harnessing the power of the Ideal L2 Self2018Ingår i: System (Linköping), ISSN 0346-251X, E-ISSN 1879-3282, Vol. 78, s. 173-185Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sustained motivation is crucial to learning a second language (L2), and one way to support this can be through the mental visualisation of ideal L2 selves (Dörnyei & Kubanyiova, 2014). This paper reports on an exploratory study which investigated the possibility of using technology to create representations of language learners' ideal L2 selves digitally. Nine Chinese learners of L2 English were invited to three semi-structured interviews to discuss their ideal L2 selves and their future language goals, as well as their opinions on several different technological approaches to representing their ideal L2 selves. Three approaches were shown to participants: (a) 2D and 3D animations, (b) Facial Overlay, and (c) Facial Mask. Within these, several iterations were also included (e.g. with/without background or context). Results indicate that 3D animation currently offers the best approach in terms of realism and animation of facial features, and improvements to Facial Overlay could lead to beneficial results in the future. Approaches using the 2D animations and the Facial Mask approach appeared to have little future potential. The descriptive details of learners' ideal L2 selves also provide preliminary directions for the development of content that might be included in future technology-based interventions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7. Ahmadi, Ahmad
  et al.
  Herrman, Margaretha
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Högberg, Karin
  Från akademi till arbete i filmindustrin: Filmproduktionsutbildningens bidrag som kulturbärare eller kulturomformare2011Ingår i: Utmaningar och perspektiv på VerksamhetsIntegrerat LÄRande, 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 8.
  Aijmer Rydsjö, Celia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  ‘We do no harm, we say what we want, and we get paid for it’: Academic Work and Dignity in Stoner by John Williams2021Ingår i: Engaging with Work in English Studies: An Issue-based Approach / [ed] Alastair Henry & Åke Persson, Cham: Springer, 2021, s. 69-95Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Examining the meaning of work in relation to identity, this chapter looks at literary renditions of jobs in academia, especially in the campus novel. Departing from John Williams’ Stoner (1965), the analysis situates the academic novel in a historical and cultural context where the idea that scholarly labour increases self-worth and dignity is under increasing pressure. Further, the theme of work-life dignity is expanded to a wider discussion of the borders and frontiers of the university, particularly of the humanities, in terms of value, usefulness, and productivity. To fully draw out the implications of the analysis, Stoner is read in relation to a range of academic novels that each conspicuously negotiates work, identity, and dignity, including Willa Cather’s The Professor’s House and J.M. Coetzee’s Disgrace.

 • 9.
  Ajanovic, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  A lesson in film2019Ingår i: HRVATSKI FILMSKI LJETOPIS, ISSN 1330-7665, Vol. 25, nr 100, s. 183-187Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 10. Ajanovic, Midhat
  Crtic kao zanr: pristup zanru u filmskoj i digitalnoj animaciji2009Ingår i: Hrvatski filmski ljetopis, ISSN 1330-7665, nr 43/45, s. 99-105Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 11.
  Ajanovic, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  De visuella tonsättarna II: Animationens mästare i urval2012Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Filmvetare Midhat »Ajan« Ajanovic har valt ut ytterligare 30 av sina favoriter i

  De visuella tonsättarna 2. Förutom klassiska animatörer som Bruno Bozzetto, Ray Harry -

  hau sen, Ub Iwerks, Chuck Jones, Jerzy Kucia, Ryan Larkin och Len Lye finns

  nyare världsberömda namn som Igor Kovaljov, Chris Landreth, John Lasseter, Michel Oce -

  lot, Nick Park och Peter Lord (Aardman), Joanna Quinn, Pjotr Sapegin, Georges Schwiz -

  ge bel och Koji Yamamura också med. Även framstående svenskar som Johannes Nyholm

  och Jonas Odell uppmärksammas förstås.

  Boken är andra delen av en planerad heltäckande animationshistoria samlad i fyra populärvetenskapliga böcker.

 • 12. Ajanovic, Midhat
  Dockorna som älskar och skrattar2011Ingår i: Göteborgs-Posten, nr 30/1, s. 98-98Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 13.
  Ajanovic, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Filmdockan: Dockfilmen : genre historia estetik2021Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Genom att undersöka en gren inom animationen som framstår som en alltmer betydelsefull del av vår tids bildkultur bidrar ”Filmdockan” till den pågående, både livliga och spännande, processen inom forskningen kring animerade bilder. Bokens huvudämne är dockfilm, en filmgenre som kännetecknas av att ett animerat, personifierat och människoliknande föremål används som rollfigur inom ramen för en bildberättelse. Genom undersökningar och analys av de animerade filmernas genrekonventioner, estetik, berättar- och montagestrategier kan man även närma sig en förståelse av de historiska, ideologiska, teknologiska, och politiska klimaten och maktförhållandena vid tidpunkten för deras tillblivelse.

  Det första avsnittet ”Docka, begrepp och typer” diskuterar olika definitioner av ordet ”docka” som utgår ifrån dockornas ursprung, deras form och funktion, tekniska aspekter etc. I det här avsnittet ligger betoningen på den så kallade föreställande dockan som med hjälp av dockteaterns spelteknik, filmisk eller digital animation framställs som en särskild sorts ”skådespelare”. Avsnittet inkluderar ävenfrågeställningar som specifikt behandlar animationens art, stil och väsentlighet som bland annat diskussioner om genre, estetik, och representation.

  Det andra avsnittet ”Historiskt panorama” gör en kronologisk genomgång av både de viktigaste estetiska tendenserna och några av de mest framstående människorna bakom historien om den animerade dockan. Den föreställande dockan är i regel en kulturell symbios – resultatet av mellanfolkliga blandningar. Dockfilmens estetik, teknik, motivkretsar, genrekonventioner och hybridiseringar förflyttar sig över tiden och i geografin via internationella kontakter och relationer mellan olika film- och kulturkretsar.

  Det tredje avsnittet ”Dockan på den digitala scenen” framstår som en kort promenad genom historien om digital animation. Flera av pionjärerna inom filmanimation i början av 1900-talet inspirerades av estetiken inom dockteatern i det då nya filmmediet. På samma sätt använde man i slutet av 1980-talet, när den ”digitaliserade dockan” trädde fram, datorer för att skapa en framställningsmodell som i grund och botten har sitt ursprung i teater- och filmanimering.

  Ämnet för det avslutande avsnittet ”Visuellt berättande och dockfilm” är alltså berättandet inom animerad film, och framförallt dess dockfilmsgenre. Animationsberättelsen (animerad film) består av filmspråk som grund med animationsspecifika och uttrycksfulla element som dess överbyggnad. Berättandet är även en viktig koppling mellan dockfilmer som stöds av filmisk respektive digital teknik. På det här viset är dockfilmen tydligt definierad i förhållande till berättelsen i allmänhet

 • 14.
  Ajanovic, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Između sna i smijeha/Between dream and laughter: Luis Bunuel – život, karijera i dvije duboke brazde koje je prvak filmskog nadrealizma zaorao/Luis Bunuel – life, career and a profound imprint left by the pioneer of surrealist cinema2015Ingår i: Hrvatski filmski ljetopis/Croatian Film Chronicle, ISSN 1330-7665, nr 82-83, s. 05-36Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The paper gives an overview of the work, career and poetics of Luis Bunuel, the most important surrealist in the world (active in the cinema of several countries – France, Mexico and Spain). The paper explains the roots of Bunuel’s poetics that derive from the filmmaker’s life experience and different art forms (Goya, Cervantes), his cinema role models (Lang, Eisenstein), his status among other filmmakers, social environment, provocation methods, stylistic techniques, his favorite themes and worldviews (for example, sexuality and constant criticism of Christianity in his films), the context of surrealist art and relationship with film industry. Although very often demonstrating a lack of interest for the rules of the dominant cinema, the traditional film making, even opposing in a planned and explicit manner, Bunuel proved, states the author of the paper, that he could participate (both as director and producer) even in the classical feature film cinematic framework. Considering the wide variety of surrealist (and avant-garde) cinema in general and the complexity of the work by Luis Bunuel, the paper tackles Dada elements and different types of surrealism. Finally, the paper examines the traces of surrealism in cinema and animated film in the post-Bunuel period (and undoubtedly under his influence).

 • 15.
  Ajanovic, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och informatik. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Ohrozený megalopolis japaneského ANIME 32011Ingår i: Homo Felix, ISSN 1338-2268, nr 1, s. 71-72Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 16.
  Ajanovic, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Ohrozený megalopolis japaneského ANIME  42011Ingår i: Homo Felix, ISSN 1338-2268, nr 2/2011, s. 67-71Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Ajanovic, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Ohrozený megalopolis japaneského ANIME 72013Ingår i: Homo Felix. The international journal of animated film,, ISSN 1338-2268, Vol. IV, nr 1, s. 68-71Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Ajanovic, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Polish Animation Between Two Golden Ages2012Ingår i: Etiuda&Anima, 2012, s. 164-164Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 19.
  Ajanovic, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Representative doll on a digital scene 31st Animafest: World Festival of Animated Film (2021)2021Ingår i: Hrvatski filmski ljetopis, ISSN 1330-7665, Vol. 27, nr 107, s. 19-36Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 20.
  Ajanovic, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion.
  The True Giant of Animation: The combination of skillful fingers and animation technique transformed mundane lumps of clay into some of the 20th century's funniest and smartest "people", Their home is the famous animation studio Aardman.2013Ingår i: Catalogue, 36th Göteborg International Film Festival, 2013, ISSN 1102-6448, Vol. 1, nr 1, s. 13-20Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 21.
  Ajanovic, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Tito’s image in the post-Yugoslav essay film2020Ingår i: HRVATSKI FILMSKI LJETOPIS, ISSN 1330-7665, Vol. 26, nr 101, s. 5-8Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Ajanovic, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Ženska crta britanskog animiranog filma/Feminine current of British animation: Bokumentarizam, društveni angažman i feminizam britanske animacije.2011Ingår i: Hrvatski filsmi ljetopis/Croatian Film Chronicle, ISSN 1330-7665, nr 65/66, s. 24-46Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In the animated film of the 1970s and later, the modernist poetics of, for example, theZagrebSchoolstarted to feel outdated. This was the reason for the a whole group of new female and male authors to emerge and to tackle pressing social issues, including animated cinema as a new, alternative medium for public debate. Among a number of social issues tackled primarily in British and Canadian films, the field of gender inequality and the position of women in the society came to the foreground. The paper also follows the history of female presence in animated film and the history of female topics' affirmation in this medium, starting with Helen Smith Dayton, Lotte Reiniger and Mary Ellen Bute, to Marjut Rimminen and the influence of the Channel Four production (producer C. Kitson), or rather the authors such asCaroline Leaf, Angela Martin, Candy Guard, Alison Snowden, Karen Watson and Gillian Lacey. Special attention is dedicated to Alison De Vere and Joanna Quinn. Non.British authors are mentioned as well, such as Monique Renault. What is particularly interesting is the influence of British documentary tradition (alo0ng the lines of John Grierson( which blended with animated film and other visual arts traditions. However, in animated films women had to struggle for the right to comedy as an artistic choice as well because the prejudice related to female sense of humor was extremely strong. The author concludes by stating that contemporary animation does not discriminate against women at all.  

                                                                                               

   

   

 • 23.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  100 years of Swedish Animation2015Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 24.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  A vivid connection: Comics and animation as a context for understanding the work of Nedeljko Dragic i Kresimir Zimonic2011Ingår i: Hrvatski filmski ljetopis/Croatian Film Cronicle, ISSN 1330-7665, nr 68, s. 25-50Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Some of the most prominent authors of the Zagreb School of Animation were (or still are) equally active in the field of animations as in the field of caricature and comics. The co-dependency of interrelation of these two fields in terms of aesthetics, mindset and semiotics is being examined on the example of Nedeljko Dragic andKresimir Zimonic. The history of comic strips and caricature is brought into relation with animated film and with the emergence of modernist animation in particular. Moreover, a special emphasis is placed on the influence of the incursion of specific aesthetic movements, known as comic book schools, on the Croatian comic scene.   

    

   

   

   

 • 25.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  An Attempt at Reading and Understanding the Animated Film Don Quixote by Vladimir Kristl2015Ingår i: Animation: A World History: Volume II: The Birth of a Style / [ed] Giannalberto Bendazzi, Oxford: Focal Press , 2015, s. 71-75Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Ett kompletterande kapitel om Zagrebskolan för animerad film.

 • 26.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Animacija i modernizam / Animation and modernism.2013Ingår i: Hrvatski filmski ljetopis/Croatian Film Chronicle, ISSN 1330-7665, nr 75, s. 27-44Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many important periods of the history of animation arose directly from and are part of the radical modernist wave with the epicentre in the USA that bombarded the world of animation after World War II and the influence of which is still felt today. Explaining the origin of American modernist animation in propaganda and commercial film, as well as in eminent artistic aspirations for artistic freedom, Ajanovic describes the main characteristic and the importance of production of the UPA animation studio, i. e. John Hubley, Stephen Bosustow and other leading figures of animation, placing their work within the production frames of the epoch and stressing their importance. By doing so, he argues in favour of the term modernist animation – a term that is much more precise and useful when analysing the mentioned phenomena – instead of the term reduced or stylized animation.

 • 27.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Animated Documentary – Documentary Animation2019Ingår i: Contemporary Animation JournalArtikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna artikels primära ämne är en tämligen okänd filmgenre, den så kallades animerade dokumentär vars utveckling under senare decennier fick ny fart tack vare moderna tekniska möjligheter. Med filmens inträde i den digitala eran blir denna genre allt mer vanligt inom de recenta rörliga bildproduktionerna. Förutom att ringa in grundläggande kännetecken av en specifik filmform grundad på genretraditionen som växt fram kring hybridiseringen mellan olika genrer är artikeln samtidigt ett försök till en samtidshistorisk kontextualisering. För att illustrera hur animerade dokumentärer synliggör några dolda aspekter av våra liv genom att behandla den mänskliga existensen i ett stort socio-politiskt sammanhang analyseras svensk animerad film i form av en specifik fallstudie.

 • 28.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Animator in focus: Caroline Leaf2010Ingår i: Catalogue, 33rd Göteborg International Film Festival, nr 33, s. 14-15Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 29.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Anime ohrozený megalopolis japaneského 2010Ingår i: Homo Felix, nr 1, s. 68-71Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 30.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Animerad verklighet2018Ingår i: Tecknaren, ISSN 0347-7673, nr 6, s. 24-27Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 31.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Animerat skådespeleri som berör: Filmaren Chris Landreth sätter fokus på nya vågar ut ur "kusliga dalen"2012Ingår i: Göteborgsposten, ISSN 1103-9345, s. 66-66Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 32.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Beyond Self-images: The Context and Development of Animated Documentaries, the Cornerstones of Modern Animation in Sweden.2018Ingår i: Global Animation Theory / [ed] Franziska Bruckner et al., New York: Bloomsbury Academic, 2018, s. 99-116Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It seems that the first decades of the new millennium have brought about a small renaissance of documentaries, especially those that combine live action and animated pictures and even those visualiezd totally by employment of various animation techniques. My concern in the following chapter is the conspicuous propensity in Swedish animation towards animated documentary. In my view Sweden is the country that, besides Canada and Great Britain, has developed the most prolific production of films that merge documentary purposes and animated imagery.

  In this chapter I define animated documentary, as I understand it. I will also take a look into the history of Swedish animation and documentary, with an emphasis on the features that might be the base for the development of the animated documentary. The text will also focus on some factors in the production and social background that, at least partly, explain why the animated documentary is such a prominent feature on the Swedish animation scene and, lastly, it will point at some films and filmmakers that eminently represent the genre. 

 • 33.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Bizarre and Depoliticized2014Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 34.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Black Trains through Dark Landscapes2014Ingår i: Catalogue, 37th Göteborg International Film Festival, ISSN 1102-6448, nr 1, s. 19-24Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 35.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  ”F” kao Fellini / ”F” som Fellini2011Ingår i: Sarajevske sveske/Sarajevos Litterära Tidskrift, ISSN 1512-8539, nr 35-36, s. 379-389Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  En personligt präglat studie i Federico Fellinis liv och arbete.

 • 36.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Film i strip2018Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 37.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Filmska Lutka. Estetika, žanrovske konvencije i hibridiziranje u modelskoj animaciji2019Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det finns varierande definitioner av ordet "docka" som utgår ifrån dockornas ursprung, deras form och funktion, tekniska aspekter etc. Vanligtvis gör man distinktionen mellan olika sorter dockor som exempelvis leksaksdocka (doll), marionett (puppet), handdocka ("glove puppet") och så vidare. I det här arbetet ligger betoningen på den så kallade föreställande dockan som med hjälp av dockteaterns spelteknik, filmisk eller digital animation framställs som en särskild sorts "skådespelare". För att kunna kalla ett föremål för docka måste man alltså urskilja en människa i den även om det handlar om en antropomorf djurdocka eller en på annat sätt stiliserad docka. Både dockteatern och dockfilmen för vuxna är ofta knutna till människans värld och framstår därmed som ett relevant material för att studera förhållanden knutna till livsvillkor i en samtid. Genom undersökningar och analys av de animerade filmernas genrekonventioner, estetik, berättar- och montagestrategier kan man närma sig en förståelse av de historiska, ideologiska, teknologiska, och politiska klimaten och maktförhållandena vid tidpunkten för deras tillblivelse. Den föreställande dockan är i regel en kulturell symbios – resultatet av mellanfolkliga blandningar. Dockfilmens estetik, teknik, motivkretsar, genrekonventioner och hybridiseringar förflyttar sig över tiden och i geografin via internationella kontakter och relationer mellan olika film- och kulturkretsar. Det här arbetet är således en filmvetenskaplig studie i animerad film vars huvudämne är dockfilmen, en filmgenre som framförallt kännetecknas av ett animerat, personifierat och människoliknande föremål som används som rollfigur inom ramen för en bildberättelse. Denna diskussion om dockfilmen är tänkt som en fortsättning till min tidigare forskning. Men detta menar jag framförallt böckerna Animation och realism (utgiven 2004 på engelska och kroatiska) och Den rörliga skämtteckningen (utgiven 2009 på svenska).

 • 38.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Good Soldier Schweik in Civil Suit: Reflections of the Middle European Tradition of Humor in the Animated Films of the Zagreb School2023Ingår i: Asifa Academic Magazine, Vol. 1, nr 1, s. 9-21Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  My ambition here is not to give a firm answer to the eternal question why man laughs. Just like love, humor remains an unsolvable mystery. We do not know why we love someone, just as we do not know what the source of humor is. Man does not know why he loves someone. Man does not know why he laughs at something or someone. And that is a good thing. Life without secrets would be infinitely boring.

  Still, if not humor itself, we can identify what humor carries. Humor, just like art (and art and humor are often united), presents a vision of the world, one view of life.

  This paper is an attempt to analyze humor in Middle European animation illustrated by the example of two characteristic films created within the Zagreb school of animation.

  Already over the first decades of the twentieth century, film animation appeared in almost all middle European countries. Still, the golden age of this medium in this region lasted from the 1950s to the end of 1970s. After World War II, a significant number of animated film studios were founded in the region producing innovative and fresh art of animation often recognized at international film festivals.

  There was no middle European equivalent of Popeye or Superman. Much like in regional literature and visual humor, in animation too there were heroes who were not heroes. Leading characters in middle European animation were often characterized by the “Schweikian” anomaly: little man, who felt like a looser, bearing no illusions towards the presence or the future.

 • 39.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  "Jag går efter min näsa"2010Ingår i: Göteborgs-Posten, Vol. 28 januari, s. 131-131Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 40.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Little man at the turn of the worlds : A view of the origin, history and basis of the phenomenon of the Zagreb School of Animated Film 2010Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 41.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Little Man at the Turn of the Worlds: A View of the Origin, History and the Ideological Foundation of the Phenomenon of the Zagreb School of Animated Film2019Ingår i: Propaganda, Ideology, Animation: Twisted Dreams of History / [ed] Olga Bobrowska, Michał Bobrowski, Bogusław Zmudziński, AGH University of Science and Technology Press , 2019, s. 154-174Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 42.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Mannen som tecknade Musse Pigg2010Ingår i: Göteborgs-Posten, nr 18/12, s. 114-114Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 43.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Microscopic reading of a story on animation2018Ingår i: HRVATSKI FILMSKI LJETOPIS, ISSN 1330-7665, Vol. 24, nr 95, s. 53-58Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 44.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Milan Blazekovic: life in a cartoon =  Život u crtanom filmu 2010 (uppl. 1)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 45.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Nedovrsena prica2010Ingår i: Kvadrat, ISSN 1845-8009, nr 22, s. 93-95Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 46.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Ohrozený megalopolis japaneského ANIME 52012Ingår i: Homo Felix. The international journal of animated film, ISSN 1338-2268, Vol. 3, nr 1, s. 68-72Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 47.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Penicilin protiv mrznja2014Ingår i: Mediacenter SarajevoArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Medicinen mot hatet

  I texten studeras karikatyr och satirbild som ett oersättligt utryck för yttrandefrihet i den massmediala epoken. Textens utgångspunkt är en paradox att karikatyrkonsten blivit ett hett diskussionsämne på samma tid som denna uttrycksform försvinner från vecko- och dagspress.

  Debatten startades efter publiceringen av det nedvärderande karikatyrframställningar av profeten Muhammed i danska och svenska tidningar som de islamtroende upplevde som förolämpande. I texter kortfattat behandlas liknande historiska exemplen på karikatyrer som uppfattades som nedvärdering och förolämpning riktad mot annan etnisk och religiös tillhörighet. Så till exempel publicerades en rad karikatyrer som hånade mormoner i den amerikanska pressen i början av 1900-talet, under en lång period gestaltades svarta på ett ytterst rasistiskt sätt, det fanns karikatyrer som utryckte antisemitism, rysofobi, sexism och misogyni.

  Parallellt med en propagandistisk och ofta av mediamakten missbrukad karikatyr utvecklades även en annan typ av karikatyr och skämtteckning, en som fungerade som en symbol för odogmatisk världssyn, en form av motstånd mot tyranni och en befrielse från terror och den exploatering som människan utövar mot andra människor.

  Ett behov av satiriska och parodiska karikatyrer finns även i de nutida samhällen, såväl de med en lång demokratisk tradition som de samhällen där demokratiska processer befinner sig i en utvecklingsfas.

  Just för dess aktiva roll inom den demokratiska utvecklingen i ett visst samhälle hävdar texten att karikatyrkonsten måste vara tillbaka i massmedier. Dessutom bör karikatyrkonstens studeras som ett akademiskt ämne i samband med studier i konst, journalistik och kommunikationen. 

 • 48.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Priit Pärn2015Ingår i: Animation: A World History: Volume III: Contemporary Times / [ed] Giannalberto Bendazzi, Oxford: Focal Press , 2015, s. 140-144Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Ett kompletterande kapitel om animation i Estland

   

 • 49.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Procvat cjelovečernje animacije (Renaissance of full-length animation): Srastanje dokumentarnog i animiranog filma jedan je od najinteresantnijih fenomena u medijskoj industriji našeg doba, osobito stoga što se u toj formi neke važne teme, pogled na stvarnost i historiju tretiraju na sasvim drugačiji način od onog u standardnim medijima.2015Ingår i: Mediacentar, SarajevoArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Linking up documentary and animated film is one of the most interesting phenomena in the media industry of our time especially as animated documentaries treat some important topics, view of reality and history in a different way from that of the standard media. 

 • 50.
  Ajanović, Midhat
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  "Psychorealism" vs "The Uncanny Valley": Chris Landreth comes across as a digital animation heir to Norman McLaren2012Ingår i: Catalogue, 35th Göteborg International Film Festival, ISSN 1102-6448, nr 1, s. 25-29Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
1234567 1 - 50 av 689
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf