Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 25 av 25
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Alsén, Pia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Illness perceptions of fatigue and the association with sense of coherence and stress in patients one year after myocardial infarction.2016Ingår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 25, nr 3-4, s. 525-533Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aims and objectives. To explore the associations between illness perceptions offatigue, sense of coherence and stress in patients one year after myocardial infarc-tion.Background. Post-myocardial infarction fatigue is a stressful symptom that is dif-ficult to cope with. Patients' illness perceptions of fatigue guide professionals inpredicting how individuals will respond emotionally and cognitively to symptoms.Individuals' sense of coherence can be seen as a coping resource in managingstressors.Design. A cross-sectional study design was used.Method. One year post-myocardial infarction, a total of 74 patients still experi-encing fatigue completed four questionnaires: the Multidimensional Fatigue ScaleInventory -20, the Brief Illness Perception Questionnaire, the Sense of Coherencescale (sense of coherence-13) and a single-item measure of stress symptoms.Descriptive statistics, correlations and stepwise regression analysis were carriedout.Results. Strong negative associations were found between illness perceptions offatigue, sense of coherence and stress. Sense of coherence has an impact on illnessperceptions of fatigue. Of the dimensions of sense of coherence, comprehensibilityseemed to play the greatest role in explaining illness perceptions of fatigueone year after myocardial infarction.Conclusion. To strengthen patients' coping resources, health-care professionalsshould create opportunities for patients to gain individual-level knowledge thatallows them to distinguish between common fatigue symptoms and warning signsfor myocardial infarction.Relevance to clinical practice. There is a need to improve strategies for copingwith fatigue. It is also essential to identify patients with fatigue after myocardialinfarction, as they need explanations for their symptoms and extra support

 • 2.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur.
  Johansson, Josefine
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur.
  "Where I come from cannot make me who I want to be”: A Minor Field Study in the townships of Cape Town2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mål: Denna uppsats syftar till att undersöka hur ungdomar, som har genomgått Leadership South’s program, upplever utbildningen. Syftet är också att analysera deltagarnas upplevda känsla av egenmakt, så kallad empowerment, och uppfattningar om deras eget lärande och erfarenheter av att vara en fadder (peer educator). Slutligen vill vi också undersöka hur respondenterna agerar för att dela med sig av sina erfarenheter.

  Metod: Grundad teori är den metod som använts i forskningen som presenteras i denna uppsats. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en enkät med öppna frågor följd av en kvalitativ intervju.

  Resultat: Resultatet visar att de ungdomar som deltagit i vår undersökning har stärkts genom ökad självkänsla och ökad motivation. Utbildningen har också gett dem ökade kunskaper i kommunikation, att lyssna och att facilitera andra. Vidare har ungdomarna, genom ökad självkännedom, lärt sig att motivera och stötta sina kamrater och tillsammans dela och sprida information.

 • 3.
  Aronsson, Mariana
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Lindström, Åsa
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  "Du får lite att fundera över liksom": En intervjustudie av medarbetarnas upplevelse av reflektion som arbetsmetod inom äldreomsorgen2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka medarbetarnas upplevelse av reflektion som arbetsmetod. Urvalet för studien har bestått av 16 medarbetare (kvinnor mellan 25-55 år) från fyra särskilda boende inom äldreomsorgen som regelbundet arbetar med reflektion som arbetsmetod. Metoden för studien har varit av kvalitativ karaktär som har inspirerats av ett fenomenologiskt tillvägagångssätt. Den empiri som samlats in har bestått av 16 bandade individuella semistrukturerade intervjuer. Frågorna som ställts har varit öppna för att ge respondenterna möjlighet till att utveckla sina synpunkter och tankar samt ge studien ett djup. Alla 16 intervjuer har sedan transkriberats och analyserats för att komma fram till ett resultat.

  Den teoretiska referensramen för denna studie innefattar litteratur och tidigare forskning om reflektionens betydelse för lärande och kompetensutveckling i arbetslivet.

  I resultatet har tre övergripande teman framträtt;

  Lärande, Professionellt förhållningssätt och Kultur. Dessa teman sammanfattar de kategorier som har kommit fram i studien. Studien visar att reflektion som arbetsmetod ger arbetsgruppen en bättre samhörighet där de lär av varandra samt att de får ett respektfullt förhållningssätt gentemot varandra. För den enskilde personen ger metoden en större självinsikt, en bättre kommunikationsförmåga samt en ökad kompetens. Slutsatsen av studien visar att den reflekterande arbetsmetoden kan betraktas som arbetsredskap som lägger grund för ett gemensamt lärande där medarbetarna får möjlighet till att utveckla såväl omsorgsarbetet som de gemensamma värderingarna för att kunna stärka och utveckla kvalitén av vård och omsorg.

 • 4.
  Berlin, Johan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Carlström, Eric D.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå. Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institute of Health and Care Sciences.
  The Three-Level Collaboration Exercise: Impact of Learning and Usefulness2015Ingår i: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 23, nr 4, s. 257-265Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to examine the emergency personnel’s perception of the effects of exercises, with regard to learning and usefulness. The exercises were quasi-experimental and constructed in such a way that employees from different organizations overlapped each other’s tasks. This was accomplished by: having asymmetries included in the scenarios, repeating exercise procedures and testing different strategies, which were discussed at joint seminars. The exercises were compared to a similar study, published in this journal, of nonquasi-experimental but merely traditional exercises. Surveys were distributed and collected from emergency personnel in connection with seven exercises. At the exercises, 94.3% of the personnel thought that the exercises had a focus on collaboration (traditional exercises, 75.6%).

 • 5.
  Bolin, Anette
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Ymefors, Mattias
  Teambaserat skolsocialt arbete: fördjupad och utökad elevhälsa2017Ingår i: Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet / [ed] Backlund, Åsa, Högdin, Sara & Weitz, Ylva Spånberger (red.), Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, s. 183-194Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 6.
  Boman, Åse
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för vårdvetenskap på avancerad nivå.
  Brink, Eva
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap.
  Salutogen omvårdnad2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 191-208Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 7.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Folkhälsa och salutogenes2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 105-125Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Kritik av den salutogena teorin2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 78-91Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  Eriksson, Monica
  Folkhälsans forskningscentrum, Helsingfors, Finland.
  Salutogenes och känsla av sammanhang: begrepp inom vården?2007Ingår i: Vård i fokus, Vol. 24, nr 4, s. 5-8Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning]2015 (uppl. 1. uppl.)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Salutogenes är mer än känsla av sammanhang2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 92-104Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Samband mellan SOC och hälsa: en kunskapsinventering2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 47-77Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Teorin om hälsans ursprung: en systematisk forskningsöversikt2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 14-46Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Utblick2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 209-211Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 15.
  Eriksson, Monica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Winroth, Jan
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Hälsa och hälsofrämjande: klargöra begrepp2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 1-13Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Friberg, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för vårdvetenskap på grundnivå.
  Strömsnäs, Cassandra
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för vårdvetenskap på grundnivå.
  Behandlingsalternativ för personer med ätstörningsproblematik: En litteraturstudie2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background.

  An eating disorder is a serious mental illness that affects the whole body, mentally and physically. Women are more likely to develop an eating disorder than men. The largest diagnostic group is the EDNOS group (Eating Disorders Not Otherwise Specified) which includes BED (Binge Eating Disorder). This study focuses on the two other diagnostic groups, Anorexia Nervosa (self-starvation) and Bulimia Nervosa (binging and self-induced purging).

  Aim

  This study’s aim is to describe treatment options for people with eating disorders.

  Method

  An examination of articles was conducted. Articles were retrieved from data bases andanalysed.

  Results

  The findings were divided into themes and subthemes. Four themes were found, psychotherapeutic treatment, psychopharmacological treatment,treatment with alternative methods and the importance of a therapeutic relationship.The result shows that there are several treatment methods for an eating disorder and that the caregiver has a major part in the recovery.

  Conclusion

  No universal treatment was found so it’s important to adapt the treatment to the person’s needs. It’s also important to remember to not insult or wound the person. As a caregiver it’s necessary to remember to see beyond the disorder and see the person behind it in order to build a therapeutic relationship

 • 17.
  Herrman, Margaretha 
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Att organisera kulturaktiviteter över verksamhetsgränser: Följeforskning/utvärdering av projekt med kultur som hälsofrämjande verktyg2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Herrman, Margaretha 
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Föreställningar och attityder till åldrande2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 19.
  Herrman, Margaretha 
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Äldre finns dom?: Om föreställningar och attityder till äldre/åldrande där film utgör exempel.2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 20.
  Herrman, Margaretha 
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Wahlström, Emmie
  Mälardalens högskola.
  Cultural activities for the elderly: project, organizational development or innovation for the future?2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 21.
  Kerekes, Nora
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Prison Adjusted Measure of Aggression (PAMA)2018Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Källsson, Mekela
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Olsson, Anneli
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Högskolelärares arbetsvillkor: Några högskolelärares uppfattningar om sin arbetssituation2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur lärarna på Högskolan Väst uppfattar sin arbetssituation. Finns det en balans mellan arbetstid och arbetsuppgifter, om inte, vad beror det på? De frågor vi sökt få svar på fokuseras på deras uppfattning av arbetstid, arbetsuppgifter, tillgänglighet i form av stöd och resurser, delaktighet och vilken uppfattning de har om balans mellan arbetsliv och fritid. Studien baseras på semistrukturerade intervjuer som utförts med högsko-lelärare på Högskolan Väst. För att lyfta fram lärarnas egna uppfattningar är en fenomenografisk ansats att föredra eftersom de då har möjlighet att själva beskriva och förklara hur de uppfattar arbetssituationen och det är med inspiration från fenomenografin som studien gjorts.

  Resultatet av studien visar att det handlar om yrkesidentitet, de olika roller som en högskolelärartjänst innehåller samt individens förmåga att se sig själv i en kontext. Uppfattningar om prioriteringar, kvalitén på undervisning, möten med studenter och det sociala nätverket med kollegor på Högskolan Väst har varit återkommande fenomen under intervjusamtalen likaså hur lärarna uppfattar sina möjligheter att påverka arbetssituationen.

  Vår studie visar på komplexiteten att ha fler roller i en lärartjänst och att detta tillsammans med ekonomiska villkor i organisationen och större studentgrupper gör att högskolelärare ibland uppfattar sin arbetssituation som påfrestande. Det lärarna ser som positivt är kontakten med studenter och att de ger studenterna goda förutsättningar för det kommande arbetslivet

 • 23.
  Larsson, Ingrid
  et al.
  Department of Endocrinology, Diabetology and Metabolism, Internal medicine, University of Gothenburg, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg.
  Lissner, Lauren
  University of Gothenburg, Public Health Epidemiology Unit, Department of Public Health and Community Medicine, Sahlgrenska Academy, Gothenburg.
  Samuelson, Gösta
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för vårdvetenskap på avancerad nivå.
  Fors, Hans
  Department of Paediatrics, Northern Älvsborg Hospital, Trollhättan.
  Lantz, Henrik
  University of Gothenburg, Sahlgrenska University Hospital,Department of Endocrinology, Diabetology and Metabolism, Internal medicine, Gothenburg.
  Näslund, Ingmar
  Department of Surgery, Örebro University Hospital, Örebro.
  Carlsson, Lena M.
  Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Gothenburg.
  Sjöström, Lars
  University of Gothenburg, Department of Molecular and Clinical Medicine, Sahlgrenska Academy, .
  Bosaeus, Ingvar
  Department of Endocrinology, Diabetology and Metabolism, Internal medicine, University of Gothenburg, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg.
  Body composition through adult life: Swedish reference data on body composition2015Ingår i: European Journal of Clinical Nutrition, ISSN 0954-3007, E-ISSN 1476-5640, Vol. 69, nr 7, s. 837-842Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background/Objectives:The prevalence of obesity, defined as body mass index (BMI) greater than or equal to30 kg/m2, differs between populations; however, there is a need for data on description on body composition in reference populations of different ages and from different countries. The objective of this study was to pool dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) body composition reference data from population-based Swedish cohorts.Subjects/Methods:Four population-based cross-sectional cohort studies including 1424 adult Swedes were divided into five age groups (20–29, 30–39, 40–49, 50–61 and 75 years of age); BMI 24.6±3.9 kg/m2 were pooled. Body composition was measured with DXA.

  Results:The difference in BMI from the youngest to the oldest age group was 3.2 and 4.3 kg/m2 in men and women, respectively (P<0.001, both sexes), and fat mass (FM) was 9.9 and 9.1% higher in the oldest compared with the youngest men and women (P<0.001, both sexes). Fat-free mass (FFM) remained stable up to 60 years of age in men (P=0.83) and was lower at 75 years of age compared with the younger ages. In women, FFM was lower from age 60. From youngest to oldest age groups, height-adjusted FM differed from 4.6 to 7.8 kg/m2 in men and from 6.8 to 10.8 kg/m2 in women (P<0.001, both sexes).

  Conclusions:Our results provide reference data on body composition in Swedish populations. BMI and FM were higher among older age groups compared with the younger ones. FFM remained stable up to 60 years of age and was lower first among the 75 years of age.

 • 24.
  Winroth, Jan
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Organisation som arena för hälsofrämjande arbete2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 126-190Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 25.
  Zouini, Btissame
  et al.
  Abdelmalek Essaadi University, Department of Biology, Faculty of Sciences, Tetouan, Morocco.
  Senhaji, Meftaha
  Abdelmalek Essaadi University, Department of Biology, Faculty of Sciences,Tetouan, Morocco.
  Kerekes, Nora
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Self-reported aggressive and antisocial behaviors in Moroccan high school students2019Ingår i: Psihologija, ISSN 1451-9283, Vol. 52, nr 3, s. 235-247Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aims of the present study were to map the level and distribution of aggressive and antisocial behaviors in a sample of Moroccan high school students and to define the level of these behaviors in adolescents who reported parental alcohol use problems and/or experienced abuse. In total, 375 high school students completed the "Mental and Somatic Health without borders (MeSHe)" survey that includes the Life History of Aggression scale. Male students had significantly higher scores for aggression and antisocial behaviors than female. The students who reported experience of abuse or parental alcohol use problems scored significantly higher for aggression, self-directed aggression, and antisocial behaviors compared to students not reporting these negative psychosocial factors. Previously shown gender-specific patterns in aggressive and antisocial behaviors, but not in self-harm behaviors were confirmed in these Moroccan high school students. Reported experience of abuse and/or parental alcohol use problems were associated with increased frequency of aggressive and antisocial behaviors.

1 - 25 av 25
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf