Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 779
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdallah, Rosanne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Bajrakti, Lirije
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  En studie om hur reklam på sociala medier påverkar individers köpbeteende2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sociala medier har idag vuxit och blivit mer populärt bland miljontals användare. I och med sociala mediers ökande försöker företag att attrahera fler kunder, till följd av att de publicerar reklam på sociala medier just på grund av dess aktiva användare. Reklam har i syfte att kunna locka till kunder att köpa en speciell vara eller produkt.

  Eftersom användning av sociala medier ökar uppstod ett stort intresse hos oss att undersöka hur reklam inom sociala medier påverkar individers köpbeetende. Vikten beträffande denna studie har lagts på att analysera hur köpbeteendet hos unga individer påverkas av reklam inom sociala medier. Syftet med denna studie var att bidra med ett effektivt underlag till företag i praktiken, alltför att få inblick på individers handlingsätt vid översyn av reklam sociala medier.

  Metod som användes för att åstadkomma vår forskningsfråga var en kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer i samverkan av tio utvalda respondenter, som under dagligt bruk är aktiva på sociala medier.

  Vår undersökning resulterade i att unga individer upplever reklam på sociala medier intresseväckande till att göra ett köp, till följd av att reklam som uppstår skall vara i riktning av deras intresse. Utöver intresselådan uppkommer irritation och individer klickar bort reklam eftersom det ansågs som onödiga meddelande som inte är av behövlighet.

 • 2.
  Abdu, Ramadan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Zerhouni, Jonas
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Värdering av elitlicenser inom fotbollsallsvenskan: Hur gör man och hur påverkar variationsmöjligheterna jämförbarheten?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Redovisningen för företag har under en lång tid varit ett bra sätt att visa lönsamheten för utomstående personer. Då redovisningen blivit mer legitim med tiden och ständigt dragits mot mer verkliga siffror av hur det gått för företaget så att det inte ger en missvisande bild av företagets lönsamhet. Detta är då viktigt för att det finns många utomstående personer som är redo att investera i ett företag med bra lönsamhet. Med tiden har det blivit viktigare för företag och föreningar av olika slag att ha en korrekt bokföring för de som är bokföringsskyldiga. Det har under ett tag blivit en stor sak inom fotbollens värld där man mer och mer tar upp bokföringsfrågor i de stora fotbollsklubbarna som både problem för vissa och gynnsamma regler för andra. Då det är av så stort intresse så tyckte vi att vi skulle göra den här uppsatsen om hur det ser ut i Sverige när det kommer till redovisningsreglerna och de olika metoderna.Tillvägagångssättet som vi valt att använda för att utföra av studien var en kvalitativ forsknings-metod. Vi utgick därför ifrån den hermeneutiska tolkningsläran, för att det skulle vara ett bra verktyg för att nå våra mål då det ökar kunskap och tolkning inom vårt forskningsämne (Wallén, 1996), (Bryman & Bell, 2013).Resultatet av studien visar att Svenska fotbollsförbundet har givit fotbollsklubbarna två sätt att redovisa spelarförvärv. Dessa två sätt är att antingen kostnadsföra spelarförvärvet som en direkt kostnad eller att aktivera spelarförvärvet i balansräkningen (Svenska fotbollsförbundet, 2013). Bland klubbarna i allsvenskan så aktiverar de flesta spelarförvärven i balansräkningen, endast två klubbar kostnadsför spelarförvärv som en direkt kostnad. Alla fotbollsklubbarna ska enligt Svenska fotbollsförbundet (2013) göra avskrivningar linjärt med kontraktstiden.

 • 3.
  Abdul, Renas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Khorram, Shaga
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ledarskap och motivation: En kvalitativ studie om monetära belöningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Behovet av att motivera och belöna medarbetare för att öka deras prestation har varit viktigt för organisationer och företag i alla tider. Genom att ha högmotiverade medarbetare kan företagen konkurrera på arbetsmarknaden och uppnå sina mål. Tidigare forskning har visat på olika aspekter av monetär belöning och dess påverkan på medarbetare. Beroende på hur de monetära belöningssystemen utformas kan det få olika utfall på medarbetarnas motivation och prestation. Ledarna har en stor roll i att ta reda på hur de kan motivera sina anställda på bästa sätt.

  Vår studie syftar till att ta reda på varför monetär belöning används av ledare och hur medarbetarnas motivation påverkas av det.

  Vi har genom en kvalitativ metod i form av intervjuer undersökt fenomenet monetär belöning och dess användning inom byggbranschen. I den teoretiska referensramen belyses olika motivationsteorier och ledarskapsstilar som stöd för att tolka den inhämtade empirin.

  Från vår inhämtade empiri framkom att ledarens roll är viktig i hur medarbetarna motiveras, vilken påverkan monetär belöning har på medarbetarnas motivation samt varför ledningar väljer att använda monetär belöning. Det framkom även att monetärt belöningssystem fungerar bra inom byggbranschen.

  Vi drar slutsats att medarbetarnas motivation påverkas positivt och ledaren använder sig av monetär belöning då det leder till bra resultat för företaget då de uppfyller sina mål. Kostnaderna för monetär belöning vägs upp av att företaget får nöjda kunder.

 • 4.
  Aden, Abdikadar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Türtscher, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Young Swedish adults' attitudes towards offshoring2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Offshoring, meaning the movement of business operations to foreign countries, has recently grown. It provides the company with opportunities which are not available domestically, but it also bears risks. The public has recently blamed the strategy of offshoring for weak growth of domestic economy, decreasing competitiveness, salary stagnation, job losses, lower worker morale, and poverty. As a consequence, a firm carrying out offshoring activities could suffer from consumers' negative attitudes towards offshoring, as the consumers are unwilling to buy their products/services or take actions against the company.

  This study addresses the Swedish young adults' attitudes towards offshoring. Young adults are playing an important role in economy as consumers, future workers, innovators, leaders and decision makers. The study investigates the factors that were underlying the formation of attitudes towards offshoring. We focused especially on three factors, namely consumer ethnocentrism, economic threat and quality beliefs.

  In order to address these issues, a quantitative research approach was applied and primary data were collected. The variables for the online survey were mainly distilled from Durvasula and Lysonski (2009) as well Grappi, Romani and Bagozzi (2013).

  The gathered data have been analyzed via the software of SPSS by performing correlation tests and analyzing descriptive statistic measures. The results indicated that Swedish young adults had neutral attitudes towards offshoring. We also found that two of the studied factors, consumer ethnocentrism and economic threat, were vital in the formation of the attitudes towards offshoring.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Adolfsson, Clara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Samuelsson, Arvid
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ledares kommunikation ur ett internt marknadsföringsperspektiv: Främjande av medarbetarnas motivation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Information och kommunikation är två viktiga faktorer som ska fungera i organisationer. Hur ledarna kan förhålla sig till detta men även hur ledarna kan skapa en meningsfullhet för medarbetarna är något som är viktigt för deras motivation. Ledares kommunikation kan vara ett potentiellt verktyg i en intern marknadsföring för att skapa mening och motivera medarbetarna. Dock finns det alltid svårigheter i att kommunicera. Det finns alltid bra eller mindre bra sätt att kommunicera på. Uppsatsen grundar sig i kommunikation och intern marknadsföring där syftet var att undersöka och försöka skapa en förståelse för hur ledare anser att deras interna kommunikation i organisationer kan användas i intern marknadsföring som ett potentiellt hjälpmedel för att motivera sina medarbetare. Uppsatsens forskningsfråga är formulerad med syftet i åtanke och ledde till följande fråga: Hur använder ledare kommunikation i den interna marknadsföringen för att motivera medarbetare? En kvalitativ metod har använts där undersökningen skedde genom semistrukturerade intervjuer med tio ledare, fem kvinnor och fem män på olika hierarkiska positioner inom både den privata och offentliga sektorn. Teoriavsnittet är utformat efter sju olika teman. Dessa teman är genomgående i uppsatsen och syftar till att länka ihop uppsatsens teori- och empiriavsnitt för att slutligen mynna ut i analysen. Uppsatsen visar på två viktiga beståndsdelar som ledare anser kan bidra till medarbetarmotivation. En envägskommunikation som kan bidra med transparens och som ökar informationstillgängligheten vilket kan ha betydelse för medarbetarnas motivation. En tvåvägskommunikation som de anser öka förståelsen av information och budskap vilket de ser bidrar till ökad motivation hos medarbetarna. Studien visar även att ledare anser att då de använder tvåvägskommunikation genom ömsesidig feedback ökar medarbetarnas delaktighet. Vidare anser de att det kan bidra till en tydligare förståelse för organisationens gemensamma målbild och har ett positivt inflytande på medarbetarna. En tydlighet och en kontinuerlig ström av information i kombination med feedback och återkoppling var något ledarna ansåg kunde underlätta för medarbetarna. Det visade sig vara något som ledarna ser ha en positiv påverkan på medarbetarnas engagemang och kan bidra till att stärka deras psykologiska kontrakt gentemot organisationen.

 • 6.
  Adolfsson, Clara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Samuelsson, Arvid
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Prestationsbaserade belöningssystem: en kvalitativ studie om butiksanställdas arbetsmotivation2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Alla företag idag använder sig av något slags prestationsbaserat belöningssystem för att motivera sina anställda. Det är dock inte säkert att alla anställda på en arbetsplats implementerar detta på sig själva. Uppsatsen syftade till att undersöka problemet ur de anställdas perspektiv. Uppsatsen grundar sig i ämnet motivation där syftet var att få en förståelse för hur butiksanställda inom detaljhandeln upplever prestationsbaserade belöningssystem. Uppsatsens forskningsfrågor formulerades med syftet i åtanke och ledde till följande frågor: Hur upplever butiksanställda prestationsbaserade belöningssystem och har belöningssystem som styrmedel inverkan på arbetsmotivationen hos anställda? En kvalitativ metod har används där undersökningen skedde genom semistrukturerade intervjuer med sex butiksanställda på olika butiker inom detaljhandeln. Teoriavsnittet är strukturerat utefter fyra teman, motivation och beteende, prestationsbaserade belöningssystem som motivationstrategi, finansiella och icke-finansiella belöningars betydelse samt komplikationer och brister i prestationsbaserade belöningssystem. Dessa teman är genomgående i hela uppsatsen och syftar till att koppla ihop uppsatsens olika delar på ett tydligt sätt. Uppsatsen visade på två viktiga beståndsdelar som utgör grunden för hur butiksanställda upplever prestationsbaserade belöningssystem. För det första måste det finnas ett samband mellan prestationen och belöningen för att det ska upplevas positivt av de anställda. Den andra beståndsdelen visade sig vara att belöningssystemen behöver vara rättvist utformade för att de ska verka motiverande. Det visade sig även att en kombination av finansiella och icke-finansiella belöningar var framgångsrikt för att motivera anställda och att de anställda i stor utsträckning är till freds när de känner delaktighet, sammanhållning och när de utvecklas på arbetsplatsen.

 • 7.
  Adolfsson, Ida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Berger-Månsson, Matilda
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Tidsbegränsade anställningsformer: Varför använderarbetsgivare inom detaljhandeln sig av dessa?2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns en pågående debatt kring ämnet tidsbegränsad anställning. Debatten handlar om hur man ska tolka lagen samt om den bör förändras. I Sverige är det Lagen om anställningsskydd som reglerar de olika anställningsformer som finns att tillgå. Huvudregeln är en tillsvidareanställning men det finns också goda möjligheter att anställa tidsbegränsat. I Sverige är idag, av de som är sysselsatta i åldern 16-64 år, 15,1 procent tidsbegränsat anställda. Denna stora andel gör att ämnet är intressant att studera. I debatten som pågår finns det ett argument emot tidsbegränsade anställningar, då arbetstagarorganisationer anser att dessa missbrukas. I de olika branscherna i Sverige skiljer sig antalet tidsbegränsade anställningar åt. Inom detaljhandelsbranschen, som denna undersökning fokuserar på, är andelen tidsbegränsade anställningar cirka 17 procent (SCB, 2015, s. 9). Varför väljer då arbetsgivare inom handeln att anställa tidsbegränsat? Detta är något vi undersökt med syftet att ta reda på hur arbetsgivare tänker vid rekrytering och vid val av anställningsform. Med en kvalitativ undersökningsansats har studien genomförts. Vid några få intervjuer har vi kunnat ta del av djupgående information och resonemang ifrån arbetsgivare. Teorin fokuserar på LAS samt på tidigare forskning. Den tidigare forskningen kan sammanfattas med att det finns ett flertal bakomliggande orsaker till att arbetsgivare väljer att anställa tidsbegränsat. Flexibilitet och ekonomi spelar en stor roll. Teorier pekar på att arbetsmarknaden, som en föränderlig miljö, bidrar till att arbetsgivare väljer att skriva anställningsavtal på kort sikt. Detta har gjort att de icke-traditionella, tillfälliga anställningarna har ökat. I den empiriska undersökning som gjorts motiverar respondenter varför de valt att anställa tidsbegränsat och vad de anser om det. För att arbetsgivarna ska hålla verksamheten rullande, utan att kostnaderna drar iväg så behöver de kunna täcka ett tillfälligt behov, till exempel vid sjukdom, med hjälp av en eller flera tidsbegränsade anställningar. Vår analys och slutsats visar att de tidsbegränsade anställningarna används för att arbetsgivarna måste. Detta för att verksamheten ska fungera. Den förförståelse vi presenterar i inledningen till uppsatsen anser vi vara motbevisad.

 • 8.
  Adolfsson, Ida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Broberg, Matilda
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  It Takes Two to Tango: En studie om organisationer i finans och försäkringsbranschen och deras syn på att behålla medarbetare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  "Hur arbetar organisationers ledning med att behålla sina medarbetare? -Vad har motivationsfaktorer för betydelse?"

  Idag har många organisationer hög personalomsättning vilket oftast ses som ett problem. När en organisation har lagt ner tid och resurser på rekrytering så krävs det fortfarande arbete kring personalfrågor. För att behålla medarbetare inom organisationer, för att inte bli av med dem, så krävs ytterligare arbete vilket organisationer bör vara medvetna om. Syftet med den här studien är att ta reda på ledningens arbete kring motivation för att behålla befintliga medarbetare. Studien ämnar till att ta reda på hur de motiverar medarbetare för att ge en ökad arbetstillfredsställelse och därmed få medarbetare att inte vilja lämna organisationen. För att kunna uppnå syftet med studien har vi med en kvalitativ metod genomfört fem djupgående intervjuer. Dessa intervjuer har gjorts på personer med en ledningsposition inom finans och försäkringsbranschen. Empirin visar de olika ledarnas arbetssätt gällande rekrytering och hur de själva motivera individer. Alla respondenter har fått möjligheten att med egna ord själva berätta vad som är motivation för dom. Empirin visar även vilka belöningssystem dessa organisationer har och vad ledningen anser dessa har för effekt. Bland annat resonerar tidigare forskning kring personalomsättningskostnader samt vad som krävs för att behålla befintliga medarbetare inom organisationen. Tidigare forskning visar även att det råder delade meningar om vad motivation är, hur det uppfylls och vem som bär ansvaret för att upprätthålla motivation. Resultatet visar att det finns specifika motivationsfaktorer som kan vara avgörande för om medarbetare stannar eller väljer att avsluta sin tjänst. Rekrytering visar sig också spela roll vid arbetet kring att behålla medarbetare.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Agatity, Szimona
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Alagic, Amra
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Sambandet mellan friskvårdsbidrag, motivation och prestation: En studie gjord vid ett universitet i Västra Götalands region2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en undersökning av upplevt samband mellan friskvårdsbidrag, motivation och prestation. Syftet med studien var att undersöka vad det fanns för samband mellan nyttjandet av friskvårdsbidrag och personalens arbetsmotivation samt prestation.

  Undersökningen är underlaget för denna B-uppsats som skrevs som en del av Personalekonomiprogrammet vid Högskolan Väst. Studien har genomförts på ett valt universitet i Västra Götalands region. Metoden som har använts var av kvalitativ karaktär vilket handlar om att försöka förstå individers svar och tolka dessa.

  150 anställda har blivit slumpmässigt utvalda för att besvara en enkätundersökning som skapades för att studera hur friskvårdsbidraget påverkar de anställdas motivation och prestation.

  I teoriavsnittet presenteras flera relevanta teorier som exempelvis Herzbergs (1966) och Maslows (1987) motivationsteorier, samt studier som har gjorts i andra länder som sedan har använts för att analysera enkätsvaren.

  Empirin består av en sammanställning av enkätsvaren. Resultatet av undersökningen visade att mestadels av respondenterna menade att de ansåg att det fanns ett samband mellan nyttjandet av friskvårdsbidrag, motivation och prestation. Flera av respondenterna ansåg att deras egen motivation till arbetet påverkades av friskvårdsbidraget och även en del av de personerna som inte använder bidraget i dagsläget höll med om ett möjligt samband mellan friskvårdsbidrag, motivation och prestation. Flera svarspersoner menade att de saknade information från arbetsgivarens sida och att de gärna hade velat bli mer informerade kring detta. Slutligen har vi några rekommendationer till arbetsgivaren gällande vad denne kan göra för att engagera sin personal mer och få de att nyttja friskvårdsbidraget.

 • 10.
  Ahmadi, Ahmad
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Career Development as Entrepreneur or Employee.: A Study of Some Immigrants' Individual Career Development in the two Municipalities: Lidköping and Mariestad - Sweden"2012Inngår i: Uddevalla Symposium 2012 : Entrepreneurship and Innovation Networks. Revised papers presented at the 15th Uddevalla Symposium 14-16 June, 2012, Faro, Portugal. / [ed] Bernhard, Irene, Trollhättan: University West , 2012, s. 11-27Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 11.
  Ahmadi, Ahmad
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  From work-integrated learning (WIL) to WIL-element2017Inngår i: INTED2017 Proceedings, IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN , 2017, s. 7679-7685Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Well-being in the society and improvement of people's life standards are linked to sustainable development in society. Stimulation of the individual's learning, competencies and career development contributes to community development and hence promotion of the sustainable development of our society in the future. Therefore it is of great importance to discuss different learning concepts and developing theories of learning and work integrated learning (WIL).University West vision is a work integrated learning, as approach and method. Discussion and debate about what WIL is and how it should be applied in education and courses is going on constantly on the university and has largely been made since the university was founded. On the syllabuses of different courses on basic and advanced level, stats that the work integrated learning elements should be mentioned. On the guidelines presents examples of what WIL-element can be, leaves to those who plans the courses to identify what such a moment can be. My view is that; as definition and identification of such moments are, left to every employee, there is an uncertainty in what WIL-element actually is. Different disciplines can define the concept differently and thereby the uncertainty is high about what really WIL-elements can be. That is why, I believe it is of great importance to discuss what WIL is?.Purpose of the study is to identify what the colleges at university west, consider to be WIL-elements and how it is applied in practice in courses. The study's purpose is also to contribute to the theoretical development of WIL and theories of learning.Part one is introduction. Part two deals with description of WIL, theoretical foundations for the study. Work-integrated learning has been defined differently and in different ways. But what is common is the combination of theory and practice or academia and work/workplace.In part three discusses approach and survey's design and empirical presentation. In part four presents some facts from reality, ie, empirical facts. Part five is about discussion and conclusions. When discussing WIL, often is focus and emphases is primarily on the workplace and experiential learning. While on University West, is focus on theoretical learning in the first place, not on the workplace. The focus is on the learning that happens at the university and how it should be linked to practice and workplace. This means that the starting point is from the opposite side. Another aspect is that, the perception of WIL, is vague and not precise.

 • 12.
  Ahmadi, Ahmad
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Institutions, processes, and business development: A case study of Iranian entrepreneurs in Sweden2012Inngår i: The Iranian community in Sweden: Multidisciplinary perspectives / [ed] Hassan Hosseini-Kaladjahi, Tumba: The Multicultural Centre , 2012, 1, s. 45-64Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 13.
  Ahmadi, Ahmad
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Integration of immigrants into Swedish society: Two differentstrategies which have been influenced by politics and culture2014Inngår i: The 7th Nordic Working Life Conference Threats and Possibilities Facing Nordic Working Life University of Gothenburg, Sweden, June 11-13 2014: Book of Abstracts and Programme / [ed] Tommy Isidorsson, Göteborg: Göteborgs universitet, 2014, s. 229-230Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is description and understanding of the individual career development (as entrepreneur or employee) as a dynamical process. I have studied the interaction and cooperation between different formal (politics) and informal (culture) institutions and their impacts on the individual's carrier development process (as entrepreneur as well as employee) during three different stages, i.e. socialization processes, opportunity identification processes, and finally career formation and development processes. Research methodology is qualitative i.e. case study, and consists of several cases. Study is based on twenty interviews at the two municipalities (10 from each one – four unemployed, three employed and three businessmen/entrepreneurs) and observation of municipalities at the west Sweden so called "Västra götalands Regionen". Individual's career development from two municipalities are compared with each other. Different categories (employed, unemployed and businessmen)are compared and differences in influences of institutions on different categories in two municipalities are identified and described. Study shows that both formal and informal institutions affect individual's career development process during three stages, i.e. socialization processes, career identification/creation processes, and finally career formation's development process. In other words, survey shows that, Politics and culture affects individual's career development and thereby regional development. Theoretical contributions are: results of this study can contribute to different understanding of entrepreneurship, employment and unemployment. It widens theoretical views of the subject, by understanding the role institutions can play at the individual's career development processes. 230 Practical contributions are: results can be used in individual career development by job centers and for planning and avoiding or facing future unemployment. It can also be used in companies and other workplaces planning and construction or formation of employee´s career development.

 • 14.
  Ahmadi, Ahmad
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lind, B.
  Firms success factors or corporate competitiveness2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 15.
  Alaei, Seyed Fatemeh
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Andersson, Anette
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Privatization: What we learn from failure: A case study of Iran Air2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis was conducted to assess how the privatization of Iran Air process managed in last efforts and how should it be in right way. It increases the knowledge about privatization in Iran and the need for it. Iran air as our case study is a flag-carrier airline company that is protected by government regulations and subsidies. We try to find the reasons for failure of privatization in Iran Air and their attempt on privatization.

  The method used to collect data was a qualitative methodology, consisting of semi-structured interviews with relevant managers, and knowledgeable professors and the official sites and press. In conclusion, we find that privatization is an important need for Iran Air Company and the main problems that are against Iran Air can be categorized to political, financial, and social. The effects of political connections are most pronounced in countries with high levels of corruption. Iran’s level of corruption and law enforcement environment are lower than those are in developed countries. The root of financial problems of government and the company is the deficiency of liquidity to compensate the debts, but the share did not sell. The social problem arises from the uncertainty of the future of employees of going private company. Decreasing the level of corruption and increasing law enforcement in country are general solution for political problem. Preparing transparent financial statements and fair evaluation of share base price are our suggestion to Iran Air. The staff must be sure of their future. Social Security Organization and employment laws of country or any other response organization must protect them

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Alagic, Amra
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Anthonsen, Emelie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Socialt ansvarstagande: En studie kring arbete med CSR inom detaljhandeln ochhur media kritiskt granskar detta2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Organisationers sociala ansvarstagande har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat, speciellt inom detaljhandeln. CSR-arbete har blivit viktigt för samhället vilket påverkar verksamheters arbete med detta. Således har även medierapporteringen beträffande deras sociala ansvarstagande ökat. Hur kan detta påverka organisationerna och deras rapportering kring socialt ansvarstagande? I samband med att CSR har blivit ett välkänt begrepp som allt fler verksamheter arbetar med har även begreppet CSI vuxit fram. Det handlar om att organisationer arbetar på ett ansvarslöst sätt i syfte att uppnå legitimitet. Företag är beroende av sina intressenter som i sin tur kan påverkas av media. Det ligger alltså i deras intresse att förmedla en positiv bild till sin omvärld och kan göra det genom att bland annat upprätta hållbarhetsredovisningar. Syftet med denna studie var att bidra med kunskap kring hur ett publikt företag med många intressenter arbetar med socialt ansvarstagande och hur de påverkas av medias rapportering angående det. Vi har utfört en kvalitativ studie där vi analyserat 15 hållbarhetsrapporter som upprättats av H&M mellanåren 2002–2016. Det har vi gjort med hjälp av en innehållsanalys där vi utformat ett kodningsschema. Vi valde att söka på centrala begrepp och undersökte hur många gånger dessa förekom i H&Ms hållbarhetsrapporter. Vi har även analyserat medias rapportering gällande företagets sociala ansvarstagande. Vår teoretiska referensram består av forskningsom behandlar begreppen CSR, CSI, intressenter, legitimitet, hållbarhetsrapportering samt media. Vi presenterar en analysmodell som fungerade som en utgångspunkt då vi med hjälp av denna satte vår empiri i förhållande till den teoretiska referensramenoch har därefter fört en diskussion kring detta. Empirin består av vårt utformade kodningsschema samt material som är hämtat från media och H&Ms hemsida. Tillsammans med den teoretiska referensramen utgör dessa grunden för vår diskussion och slutsats. Vår huvudsakliga slutsats är att organisationens hållbarhetsrapportering främst påverkas av intressenternas krav och önskemål. Vi har inte kunnat identifiera en större påverkan från medias sida på verksamhetens rapportering gällande CSR vilket styrker detta påstående.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Albinsson, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Magnusson, Rebecca
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Belöningssystemets effekt på personalens trivsel och gemenskap: En fallstudie inom en säljorganisation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Globaliseringen som råder har format marknaden och ökat konkurrensen bland företag. Att hålla sig kvar på marknaden genom att satsa på sin personal har därför blivit allt vik-tigare. Med ett belöningssystem kan företaget motivera sina medarbetare att prestera mer. Ett belöningssystem kan vara mixat vilket betyder att det består av grupp- och individba-serade belöningar och mål samt finansiella- och icke-finansiella belöningar. Det vi redan vet är att alla motiveras av olika faktorer, därför är det intressant i sin tur att studera vilka effekter olika sorter av belöningar har på personalens gemenskap och trivsel.

  Syftet med den här studien har varit att öka förståelsen hur ett mixat belöningssystem påverkar personalens gemenskap och individuella trivsel i en säljorganisation. För att uppfylla syftet har en teoretisk referensram fyllts med vad ett belöningssystem är och hur det ser ut i en säljorganisation, och framförallt vad det finns för fördelar och nackdelar med att använda de olika typerna av belöningarna. En redogörelse om arbetsmotivation, trivsel och gemenskap har också framförts.

  Undersökningen har varit av kvalitativ sort, där intervjuer har genomförts på ett företag med ett väl utvecklat belöningssystem. Vi fick en bred uppfattning kring vad säljarna ansåg om belöningssystemet och hur det påverkade deras gemenskap och trivsel. Det här har presenterats i empirin och därefter har teorin samt empirin diskuterats i analysavsnit-tet.

  Vi har ökat förståelsen att gruppmål och gruppbelöningar främjar gemenskapen, men samtidigt behövs individuella belöningar för att gynna den personliga utvecklingen trots att dessa uppmuntrar tävlan mellan säljare. De finansiella belöningarna är kortsiktiga men viktiga för att ge säljare något konkret för deras arbetsinsats. Medan de icke-finansiella belöningarna krävs för att berömma, uppmuntra och stärka den individuella trivsel både på kort och lång sikt.

 • 18.
  Albulena, Sadiki
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Grujoska, Stefanie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Vinnande marknadsföring: För rekryterings och bemanningsföretaget Jobbakuten2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att hjälpa Jobbakuten med deras marknadsföringsstrategi då de inte visste hur det skulle marknadsföra sig på bästa sätt. Jobbakuten är ett rekryterings och bemanningsföretag som funnits i branschen i 15 år och är därmed det äldsta företaget. För att hjälpa dem att utforma en marknadsföringsstrategi har vi tagit hjälp utav teorierna relationsmarknadsföring, då deras kunder tyckte detta är det bästa sättet. Sedan har vi även gjort en SWOT-analys för att på så vis ha en bättre insikt över vad det är som är företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Förutom detta så har vi även använt oss utav marknadsföringsmodellerna AIDAS-F, DRIP och gått igenom olika marknadsföringskanaler, för att på så vis hitta det som passar Jobbakuten bäst.

  För att kunna göra en marknadsföringsstrategi så har vi även valt att göra en enkätundersökning, som vi riktade till allmänheten för att på så vis få med mer synpunkter. Vi har även telefonintervjuat tio av företagets kunder där vi ställde frågor om företaget, vad de tyckte om företaget och hur dem anser de bör marknadsföra sig. Dessa undersökningar bidrog till att vi anser att Jobbakuten bör trycka på relationsmarknadsföring för att på så vis trygga sin plats hos sina kunder, då det uppskattades mycket utav kunderna

 • 19.
  Alchahin, Jean
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Van Nguyen, Phuong
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Typ II-fel ur ett nytt perspektiv: en kvalitativ studie som kartlägger konkursförvaltares intryck av typ II-fel2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie, som undersöker typ II-fel ur ett konkursförvaltarperspektiv, syftar till att ge revisorer insyn i varför svenska konkursförvaltare uppfattar andelen typ II-fel som hög. Typ II-fel uppkommer då revisorn i revisionsberättelsen inte redogör för de osäkerhetsfaktorer som hotar klienternas fortsatta drift, och verksamheten därefter försätts i konkurs. Revisorsfunktionen skall fungera som ett kontrollerande organ, med uppgiften att intyga för redovisningsanvändarna att styrelsens förvaltning av de finansiella rapporterna enligt årsredovisningslagen uppvisat en rättvisande bild. Trots detta betonar tidigare forskning att revisorer fortlöpande avvikit från att utfärda varningar om fortlevnad. Detta förfarande utmynnar i mer komplexa bolagskonkurser, vilket på sikt ökar arbetsbördan för konkursförvaltare med uppdrag att avveckla konkursboet. Då konkursförvaltare i förhållande till typ II-fel blir centrala aktörer, har denna studie syftat till att få kunskap om typ II-fel ur deras perspektiv. För att föreliggande syfte skulle uppnås formulerades vår forskningsfråga, vilken avsåg att belysa huruvida konkursförvaltare upplever att typ II-fel förekommer, för att i förevarande fall kartlägga de faktorer som utgör en del av kärnproblematiken. Fem konkursförvaltare, som avvecklat minst ett antal hundra företagskonkurser, fick möjligheten att besvara forskningsfrågan. Eftersom denna studie ämnade att nå en djupförståelse, genomfördes den med hjälp av kvalitativa personliga intervjuer. Tidigare forskning belyser andelen typ II-fel som hög, i linje med att de icke-utfärdade going concern varningarna antagits ha kopplingar till flera bakomliggande faktorer. De intervjuade konkursförvaltarna gav emellertid uttryck för en större komplexitet, både vad gäller andelen typ II-fel, och de förhållanden som utgör en del av kärnproblematiken. Baserat på det resultat som analysen framfört, drogs slutsatsen att typ II-fel förekommer. Revisorers icke-utfärdade varningar om fortlevnad grundar sig på bedömningsproblematik, klientföretag, revisorsegenskaper, dålig bolagsordning, konkursprocess samt att det under revisorsgranskningen inträffar nya omständigheter som undanröjer varningarna.

 • 20.
  Aldjamali, Amir
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Rekrytering av säljare: Vad är det som efterfrågas hos en säljare?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mobilkommunikationsbranschen växer, flera företag lanserar nya mobiler, och antalet mobilåterförsäljare ökar. Konkurrensen inom branschen för mobilåterförsäljare är tuff, där servicen hamnar i fokus. Servicen som mobilåterförsäljare erbjuder gör så att säljarna hamnar i fokus, där de agerar som företagets ansikten utåt. Att hitta duktiga säljare blir därför en viktig del för mobilåterförsäljarna. Syftet med denna studie är att undersöka vilka egenskaper och kärnkompetenser som en rekryterare bör efterfråga hos en säljare, som arbetar inom mobilåterförsäljning i butik, samt även undersöka vilka rekryteringsmetoder som är lämpliga att använda i samband med rekryteringsprocessen. Studien strävar efter att bidra till att nya företag inom försäljningsbranschen ökar sin chans till att kunna etablera sig, genom at trekrytera rätt säljare. Sex kvalitativa intervjuer har genomförts med totalt nio respondenter, för att samla in empiri som både har sammanställts och analyserats med stöd av en teoretisk referensram bestående av bland annat relevant tidigare forskning. Egenskaper och kärnkompetenser som bör efterfrågas vid rekrytering, är framförallt kommunikationsförmågan, men även motivation och lojalitet. Företag behöver vara tydliga i sitt behov, framförallt bland företag med begränsade ekonomiska resurser. Under rekryteringsprocessen spelar kommunikation mellan rekryterare och kandidat en viktig roll, därför bör rekryteraren genomföra rekryteringsmetoder där hen får möjlighet till att observera kandidatens kommunikationsförmåga. Både kommunikation och utbildning spelar en viktig roll i rekryteringsprocessen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Alexandersson, Elin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Broberg, Martina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Butikskommunikation inom modebutiker: En observationsstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Butiker behöver vara konkurrenskraftiga i den rådande omgivningen där stora köpcentrum växer fram och kunder ställer allt högre krav på en bra shoppingupplevelse. Tidigare studier gjorda inom butikskommunikation visar att kunders beslut fattas huvudsakligen under butiksbesöket. Det innebär möjligheter för butiker att påverka kundernas köpprocess under butiksbesöket genom att använda sig av en passande butikskommunikation som påverkar, påminner och inspirerar kunderna. Detaljister bör vara medvetna om hur butikens kommunikation ser ut och hur de ska sträva efter att förbättra den. Detaljister bör därför veta vilka effekter butikskommunikationen har för att sedan kunna utföra förändringar i förhoppningen att öka kundernas shoppingupplevelse.

  Studien syfta till udersöka hur tre butiker kommunicerar med kunder gällande sortiment, butikslayout, färger och belysning. Ambitionen var också att komma med förändringsförslag gällande dessa komponenter som förhoppningsvis skulle kunna förbättra shoppingupplevelsen i butikerna. Studien genomfördes med en kvalitativ undersökningsansats genom observationer i de tre butikerna för att erhålla kunskap om de valda komponenterna, för att sedan granska dessa mot teori.

  Resultatet från studien visade att butikerna kommunicerade till kunderna på liknande sätt gällande presentation av sortiment, butikslayouten, färger samt belysning, men att det även skilde sig på vissa punkter. Förändringsförslag gällande butik A och C gavs inom komponenterna som förhoppningsvis skulle kunna skapa en ännu bättre shoppingupplevelse för kunderna vid butiksbesöket. Förändringsförslag för butik A var att se över den täta placeringen av sortimentet vilket skapade snäva gångar och skapade svårigheter att överblicka sortimentet samt försöka skapa en öppnare layout i butiken. Både för butik A och C var ett förändringsförslag att använda sig av en enhetlig bakgrundfärg på grund av butikernas färgrika sortiment samt att butik A skulle kunna skapat en bättre färgstruktur på sitt sortiment. Butik B ansågs ha en butikskommunikation som levde upp till förväntningarna utifrån teori, vilket resulterade i att inga förändringar har angetts för denna butik.

 • 22.
  Alfredsson, Marcus
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Andersson, Jesper
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Flerdimensionell styrning inom offentlig sektor: Effekter på chefers motivation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En metod för att underlätta genomförandet av strategi och förbättra prestationer som under de senaste decennierna vuxit sig starkare inom den offentliga sektorn är att använda sig av så kallad flerdimensionell styrning (FDS). Att använda sig av FDS innebär att använda sig av både finansiella och icke-finansiella prestationsmått. För att FDS enligt tidigare forskning skall ha en motiverande effekt skall prestationsmåtten ligga i linje med organisationens övergripande mål och cheferna skall ha möjlighet att påverka de mått som följs upp. Måtten skall även ha en lagom svårighetsgrad, d.v.s. att de skall vara utmanande men samtidigt nåbara. Tidigare forskning menar även att mått som är kopplade till meningsfulla belöningar samt ett tydligt orsak- och verkansamband mellan finansiella och icke-finansiella mått ökar motivationen. Denna studie har som syfte att undersöka på vilket sätt en FDS påverkar chefers motivation inom den offentliga sektorn. Detta har gjorts genom att intervjua ett antal chefer inom den offentliga sektorn för att på så sätt få en inblick i hur FDS påverkar deras motivation. Av studiens resultat indikeras att FDS har möjligheter att öka chefernas motivation, och detta kan vara kopplat till flera faktorer. En faktor som har förutsättningar att skapa en ökad motivation är om prestationsmåtten är kopplade till meningsfulla belöningar. Studiens resultat tyder även på att FDS inte är nödvändigt för att chefer skall vara motiverade att prestera då de redan har en viss grundmotivation, men att FDS kan bidra till att öka motivationen ytterligare. Anledningen till detta är att de får en viss bekräftelse av att de presterat bra samt att de får tydliga direktiv om vad som förväntas av dem. Prestationsmåtten inom en FDS kan dock även motivera cheferna till att agera på ett sätt som inte alltid är optimalt för organisationen. Konkurrenssituationen som finns med den privata sektorn inom kommunala verksamheter gör att prestationsmått kan manipuleras i syfte att visa bättre resultat än konkurrenter. Manipulation av prestationsmått skulle även kunna förekomma vid låg kommunikation mellan över- och underordnad. Inom den offentliga sektorn finns det även risk att FDS leder till att chefer motiveras att fokusera på de prestationer som mäts och följs upp, medan de prestationer vilka inte följs upp bortprioriteras och blir lidande. 

 • 23.
  Al-Hasbani, Sally
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Noura, Melissa
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ledarskap hos män och kvinnor: Har ledarskap ett genus?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här studien har vi studerat ledarskap med koppling till genus, genom att studera tidigare forskning och sedan jämföra med det empiriska materialet genom intervjuer hos ledare. Intresset för det valda ämnesområdet uppmärksammades när vi genom statistik jämförde antalet manliga ledare med kvinnliga. Detta påvisade att det råder ojämställdhet mellan könen i antalet ledarskapsbefattningar. Därför valde vi att undersöka ämnesområdet ur flera aspekter för att skapa oss en uppfattning till den bakomliggande anledningen där manliga ledare besitter fler ledarskapspositioner än kvinnliga. Det finns mängder med forskning kring skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap, det som skiljer denna studie från resterande är att vi utgår ifrån ledarskap hos män och kvinnor för att undersöka om ledarskap har ett bakomliggande genus. Detta genom att studera ledarskap med hänsyn till genusperspektivet där vi framhäver jämställdhet, ledarskap, egenskaper, föreställningar, maktpositioner samt kvinnliga och manliga ledarroller.

  I denna studie använder vi oss av en kvalitativ metod, nämligen djupintervjuer. För att denna metod anser vi vara relevant för rapporten då vi strävar efter djup och innehållsrik data. Vidare presenterar vi under vår teoretiska referensram tidigare forskning och teorier i form av vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Teman som framhävs under den teoretiska referensramen är ledarskap, ledarskapsstilar, manligt och kvinnligt ledarskap, genusperspektivet på ledarskap samt stereotyper. Därefter presenterar vi i det empiriska avsnittet vår insamlade data i form av utförda intervjuer på sex olika ledare, varav tre manliga och tre kvinnliga. Där delar respondenterna med sig av sina tidigare erfarenheter samt uppfattningar kring ämnet. Efter att studerat tidigare forskning och intervjuat ledare inom olika ledarskapsbefattningar diskuterar vi under analys och tolkning, teori och empiri där vi jämför, tolkar och framhäver egna åsikter kring det valda ämnesområdet. Detta för att redogöra för en slutsats och besvara forskningsfrågan.

  Efter genomförd undersökning där vi tagit del av ledares erfarenheter och föreställningar och jämfört med tidigare forskning drar vi slutsatsen om att ledarskap inte direkt har ett bakomliggande genus. Det visar sig att ledarskap är personlighetsbaserat där det skiljer i egenskaper, värderingar och attityder. Detta för att vi är olika som individer och värderar olika. Samtidigt använder sig både manliga och kvinnliga ledare av egenskaper som klassas maskulint respektive feminint. Vi kan dock inte förneka att män av biologiska skäl har ett kroppsspråk och egenskaper som ger en bild av manlig dominans inom ledarskap till skillnad från kvinnor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Ali, Fatima
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Personalekonomisk redovisning och dess nyckeltal: Poängen med personalekonomisk redovisning som lyfter fram personalnyckeltal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De senaste årtiondena har personalens värde i form av resurs fått tilltagande uppmärksamhet i personalintensiva företag. Under nittiotalet kom ett lagförslag från arbetsmiljökommissionen gällande att alla organisationer skall upprätta en personalekonomisk redovisning. Men lagförslaget avslogs eftersom de flesta organisationer redan frivilligt börjat med att införa sådana redovisningar. I denna studie visas det om organisationer använder dig av personalekonomisk redovisning och i så fall i hur stor utsträckning. Syftet med studien är att få förståelse för hur de personalekonomiska nyckeltalen i ett företags redovisning påverkar verksamheten och hur valet av visst personalnyckeltal bestäms. Personalnyckeltalen som är en del av personalredovisningen lyfts fram via personalfrågor. Genom att ledningen tar upp personalfrågor och håller kommunikationen mellan medarbetarna effektivt har det resulterat till ett gott arbetsplatsklimat för både medarbetarnas välbefinnde och för företagets lönsamhet.

  Studiens kvalitativa undersökningsansats består av tidigare forskning som lyfter fram betydelsen av personalekonomi och dess redovisning samt dess nyckeltal. Detta stryks av två intervjuundersökningar av personalen i två olika företags branscher. Baserat på teoretiska referensramen och den insamlade empirin har fyra faktorer diskuterats i analysavsnittet där de förklarar varför de använder personalekonomisk redovisning och nyckeltal. Dessa fyra faktorer är organisation, intresse, kompetens och utvecklade system.

 • 25.
  Ali, Sabina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kaká, Solin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Belöningssystem: dess påverkan på medarbetarnas motivation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Organisationer tillämpar belöningssystem som ett motivationsverktyg för att få anställda att arbeta i samma riktning som organisationen och att uppnå de uppsatta målen. Det har blivit en utmaning för organisationer att skapa en drivkraft som motiverar anställda, för vad som motiverar är högst personligt. Syftet med studien är att undersöka hur belöningssystem kan bidra till motivation bland medarbetarna, samt hur den mest optimala mixen av finansiella och icke- finansiella belöningar ser ut. Studien är baserad på frågeställningar om vad anställda inom det valda företaget har för syn på belöningssystem som företaget tillämpar sig av. Genom att undersöka belöningssystem kommer det att ge djupgående kunskap kring hur belöningssystem fungerar samt hur de anställda uppfattar belöningssystemet. Studien är baserad på en kvalitativ metod för att få en helhetsuppfattning om belöningssystem inom det valda företaget, men för att även få en realistisk uppfattning av verkligheten har ansatsen varit induktiv vid empiriska data. Den empiriska delen bygger på en sammanfattning av de utförda intervjuerna. I studien har vi analyserat tidigare forskning tillsammans med den empiriska datan. Vårt resultat indikerar på att både finansiella och icke-finansiella belöningar är viktiga motivationskällor hos medarbetarna. Det krävs en mix av båda belöningarna för att belöningssystemet ska ha det mest optimala motivationsinflytandet på anställda. Vårt resultat tyder dock på att icke-finansiella belöningar övervägde den finansiellas betydelse, framförallt hos de äldre medarbetarna när det gäller utbildnings och utvecklingsmöjligheter. Motivationspreferenserna varierade mellan de olika intervjupersonerna, men alla var enade om att det bör finnas en kombination av dessa belöningar i ett företag, för att uppnå högsta möjliga motivationsnivå.

 • 26.
  Alkan, Bahar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Skorup, Milica
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Frivillig IFRS: En möjlighet eller onödighet?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om varför en del företag frivilligt väljer att införa det internationella redovisningsregelverket IFRS. 2005 antog EU IFRS vilket innebär att noterade företag måste redovisa enligt regelverket medan onoterade företag har möjligheten att välja om regelverket ska införas eller inte. Det finns olika anledningar till att företag frivilligt inför IFRS eller väljer att avstå från det, anledningar till frivilligt införande kan exempelvis vara företagsstorlek eller önskemål från intressenter. Trots dem positiva effekter som regelverket bidrar med finns det negativa effekter så som att införandet av regelverket är kostsamt. Syftet som behandlas i denna studie är att ta reda på vilka motiv som auktoriserade revisorer tolkar ligger bakom införandet av frivillig IFRS. Auktoriserade revisorer är en yrkesgrupp med stor kunskap inom redovisning vilket gör det relevant att intervjua sådana. Syftet har undersökts i enlighet med en kvalitativ metod medan forskningsansatsen är induktiv. För att undersöka vilka motiv som auktoriserade revisor tolkar ligger bakom frivilligt införande av IFRS har semistrukturerade intervjuer genomförts. Studiens forskningsfråga lyder enligt följande: Vad finns det för motiv till att frivilligt införa IFRS för onoterade företag? I analysen kan det konstateras att majoriteten av intervjupersonerna anser att företag tillämpar frivillig IFRS för att exempelvis företagen vill bli noterade. Agentkostnader, informationsasymmetri och externa relationer är tre motiv som enligt tidigare forskning har en påverkan på vilket redovisningsval ett företag gör. Majoriteten av intervju-personer ansåg att agentkostnader är ett betydande motiv då det kan uppgå till stora belopp. Externa relationer är ett motiv som studien visar är en påverkande faktor, exempelvis kan det vara relevant för företag att införa IFRS för att kunna ta lån av vissa banker. Andra motiv som bidrar till frivilligt införande av IFRS visar studien kan vara ägarens vision. Positiva effekter vid redovisning enligt IFRS är att större jämförbarhet uppstår. Trots fördelarna visar studien även att det finns negativa effekter av IFRS. Exempelvis är det kostsamt att införa och redovisa enligt IFRS då det är ett komplext regelverk samtidigt som personalen inte alltid är förändringsbenägen vid införandet av ett nytt system. Resultatet av studien visar att det finns externa och interna motiv till frivilligt införande av IFRS. Utöver detta visar även studien att det finns påverkande effekter som uppstår genom tillämpning av regelverket

 • 27.
  Alkan, Bahar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Skorup, Milica
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Investeringsprocess: En studie om investeringsprocessen i tillverkningsföretag2015Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om investeringsprocessens olika delar dvs. planeringen, genomförandet, beslutsunderlaget och uppföljningen av investeringar. Forskningsfrågorna utgörs av två frågor som handlar om hur investeringsprocessen ser ut från initiativ till verklighet och vilka faktorer som är mest väsentliga vid det slutgiltiga investeringsbeslutet. Uppsatsen avgränsas i syftet till företag som är verksamma inom tillverkningsbranschen. Detta är en bransch där det många gånger krävs en viss kapacitet i form av resurser som maskiner och dylikt för att kunna tillverka. Vidare är uppsatsen avgränsad till företag som inte klassificeras som stora företag dvs. färre än 250 anställda i samband med en omsättning som inte är större än 50 miljoner euro.

  Studien av investeringsprocessen har genomförs genom en kvalitativ metod som har inneburit en induktiv ansats där utrymme har getts åt tolkning. För att undersöka fenomenet har bland annat intervjuer via e-post skett, detta underlag är det som senare utgör empiriavsnittet och analyseras i analysavsnittet. Dem företag som slutligen har deltagit i uppsatsen är Trollhätteplast AB, Leröy Smögen Seafood AB och Sandflo Mekanik AB. Det visade sig att dem deltagande företagens investeringsprocess skiljde sig åt. Samtliga deltagande företag använde sig av någon sorts planering men det fanns inte en fullbordad kombination av investeringsplaneringar i samband med investeringar. Behovet av investeringar uppkom på likartade sätt inom samtliga företag dvs. ett upptäckt gap som behövs fyllas. Likaså var ansvarsfördelningen vid genomförandet av investeringar likartad. Vidare visade det sig att de avgörande faktorerna vid ett investeringsbeslut hade en sammankoppling med företagens affärsidé. En annan aspekt som var väsentlig vid investeringsbeslut är lönsamhet däremot framkom det att detta inte är den mest avgörande faktorn.

 • 28.
  Allert, Ida
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Komponentavskrivning av byggnader i kommuner: Implementeringsprocessen och dess svårigheter.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inför räkenskapsåret 2014 infördes ett uttalat krav på komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar i Sveriges kommuner av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Kravet har till stor del införts för en ökad harmonisering med de kommunala bolagen. Rekommendationerna från rådet är ett principbaserat regelsystem, vilket innebär att kommunerna får göra egna tolkningar av mindre detaljerade regler. Detta kan leda till att kommuner gör olika tolkningar av kravet på komponentavskrivning och möjligtvis kunna leda till att jämförbarheten minskar mellan kommuner.

  Syftet med studien har varit att få en ökad kunskap om hur kommuner ett år efter att kravet på komponentavskrivning införts, har tolkat kravet på komponentavskrivning av byggna-der och vilka svårigheter som de upplevt i implementeringsprocessen. Vidare har syftet även varit att studera om jämförbarheten mellan kommuner minskar med införandet, då det inte finns några specifika regler för hur indelningen i komponenter ska göras.

  Studien har utgått från en kvalitativ metod, och personliga intervjuer har genomförts med ekonomer från fyra kommuner i Västsverige. Teorin som ligger till grund för stu-dien har baserats på institutionell teori, som betonar förändringsprocesser i organisat-ioner samt varför organisationer tenderar att efterlikna varandra.

  Resultatet av studien visade att ett fåtal kommuner påbörjat själva komponentavskrivningen. Dock framgår att kommunerna förmodligen kommer använda sig av en liknande komponentmodell då de utgår från information och vägledning från samma normgivande organ i arbetet med komponentavskrivning. De största svårigheterna som kommunerna generellt sätt upplevt är framför allt den bristande vägledningen i tolkningen av rekommendationerna samt hur detaljerad komponentindelningen ska vara. Att hälften av kommunerna inte påbörjat komponentavskrivning i tid kan möjligtvis förklaras av att budgetprioriteringar i regel varit överordnad redovisningsprinciper i svenska kommuner, men även tyda på att kommunerna vill undvika kostsamma misstag och därför inväntar reaktioner från andra kommuner. Det kan även ha sin förklaring i det motstånd som uppstått i enstaka kommun. Detta kan dels förklaras av att det generellt sett anses svårare att genomföra en förändring som inte går emot etablerade regler och rutiner i en organisation, men också av kommunens specifika särart där budgeten spelar stor roll. Kommunerna har även tittat mycket på hur andra kommuner har hanterat frågan, vilket bör resultera i liknande modeller och minska risken för att jämförbarheten minskar.

 • 29.
  Allert, Ida
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  The knowing doing gap: En studie av de bakomliggande orsakerna till det gap som råder mellan unga kvinnors attityd och beteende till hållbart mode2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka de bakomliggande faktorerna bakom det gap som finns mellan unga svenska kvinnors attityd och handling till hållbart mode. Detta undersöks med litteraturen som utgångspunkt och en enkätundersökning. Tidigare studier visar att unga kvinnor anser sig värna om miljö och människor men dessa goda intentioner översätts inte i handling. Resultatet bekräftar tidigare studier samt de orsaker som antas ligga bakom. Studien visar att de bakomliggande faktorerna till det gap som råder mellan unga kvinnors attityd och handling vad gäller hållbart mode framför allt är bristen på utbud, information, okunskap, en begränsad ekonomi samt psykiska faktorer som välbefinnande av att handla snygga kläder och ett starkt begär av det senaste modet. Studien visar även att unga kvinnor inspirerar varandra och därför också påverkar varandras beteende

 • 30.
  Alm, Helén
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Strategisk Talent Management: Strategier för att behålla sina vassaste medarbetare2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kompetensförsörjning är en mycket viktig del i organisationer för att se till att organisationen har rätt form av kompetens till att möta omgivningens krav. Rekrytering av nya medarbetare är mycket kostsamt och det är därför viktigt att behålla de medarbetare som finns i organisationen. En särskild form av karriärplanering rör de som visar framfötterna i organisationer, eller som har potential att göra det, vilket ofta kallas talangutveckling eller Talent management. Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur Talent management kan vara en strategisk del i organisationer och för att få talanger att stanna kvar inom organisationen. För att studera detta gjordes en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Talent management kan vara en strategisk del i organisationers arbete och är ett vanligt förekommande HR-aktivitet i organisationer. Studien visar att talanger stannar kvar i en organisation när de har ett utmanande arbete som innebär mycket ansvar, de upplever att de har ett förtroende hos sin chef, de har en god möjlighet till karriärutveckling samt att de har en bra arbetsmiljö. Studien visar att som chef till en talang är det viktigt att ge medarbetare feedback och beröm, ha samtal gällande karriärplanering, låta medarbetare arbeta med det de är bra på samt ge de medarbetare som motiveras av det få fler arbetsuppgifter eller mer ansvar.

 • 31.
  Almqvist, Fanny
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  En longitudinell studie av goodwill sedan införandet av IFRS 3 och IAS36: Har nedskrivningar utförts och på vilka grunder vilar dess beslut2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Goodwill är ett komplext och väl diskuterat redovisningsområde. Detta på grund av svårigheten att definiera vad goodwill är, ingen tydlig gemensam metod för hantering av tillgången har funnits och att de nu baseras på tolkningar, bedömningar och uppskattningar. Tidigare forskning som skriver om goodwill och standarderna IFRS 3 och IAS 36 tar upp svårigheterna med informationskraven, definieringen av goodwill, svårigheter med standarderna och även om nedskrivningar under de första åren efter införandet av standarderna. Däremot saknas det longitudinella studier mellan åren 2005-2018, där man ser till företag som tillämpar redovisningsstandarderna för att se om nedskrivningar har gjorts sedan införandet. Syftet med denna longitudinella studie är att undersöka och kartlägga huruvida företag som tillämpar IFRS 3 och IAS 36 hanterar goodwill och eventuell nedskrivningsprövning, men också vilka anledningar som kan tänkas ligga bakom en nedskrivning av posten. Forskningsfrågor är:

   Har nedskrivningar gjorts sedan införandet av IFRS 3 och IAS 36?

   Vad anses vara anledningen till att nedskrivning görs eller inte görs?

  Teorin tar upp hur nedskrivningsprövning av goodwill görs, svårigheterna med nedskrivningar och kritik mot redovisningsstandarderna. Nyckelorden som använts är: goodwill, IAS 36, IFRS 3, impairment, negative, reasons och why. För att få fram empiri har en longitudinell studie genomförts av fjorton företags årsredovisningar under sju år. Tidsperioden är mellan 2005-2018 och företagen har valts utifrån en lista från en artikel på Avanza. Empirin visar på att nedskrivningar har gjorts och med hur mycket. Den tar även upp hur nedskrivningsbedömningar görs och vad anledningen till att en nedskrivning görs eller inte. Analysen diskuterar svaren från empirin utifrån presenterad teori, där tidigare forskning ser att få nedskrivningar görs och att informationen kring goodwill är knapp i årsredovisningarna. Slutsatsen för studien är att nedskrivningar har gjorts och detta exempelvis på grund av förändrade marknadsförhållanden och avyttringar. Det tas även upp svårigheter med nedskrivningsprövningar.

 • 32.
  Alnakeshbandi, Sari
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Eshgham, Golchehreh
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Sustainability and CSR online communication by Nordic Banks2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Both experts and scholars have assured that Corporate Social Responsibility is one of competitive advantage components for MNEs. The increasing focus on sustainability comes from rising stakeholders' pressures for more organizational accountability and transparency across a range of corporate behavioural issue. Recently one of the main interesting areas for banks is solving social problems and concerning community welfare plans. Hence banks become one of the most active sector regarding investment on CSR practices.

  Many companies are able to publish their sustainability issues online, but they do not because they are afraid to be attacked and criticized by NGOs, which mean that they do not have enough experience in communicating their CSR activities online.

  Many recent researches regarding communicating sustainability online have lack of their findings' generalizability across different industry and countries therefore, it is recommended to conduct future researches that have this generalizability for specific industry and area or region, therefore authors have chosen Nordic Banks as a specific industry and region for their thesis.

  Research question: How do banks in Nordic countries communicate their CSR and three aspects of sustainability through online?

  Purpose: This thesis aims to understand the way in which Nordic banks convey their CSR's messages online. Beside the authors seek to identify similarities and differences of communicating the messages between Nordic banks regarding sustainability dimensions.

  Design/Methodology/Approach: This thesis is qualitative and has followed deductive approach. Meanwhile, multiple case is the study design. Six Nordic bank which are: Nordea, Swedbank, SEB, Handelsbanken, Danske bank and DNB are in the sample of this thesis. The data have collected through online observation of each banks' corporate websites regarding communicating sustainability dimensions terms.

  Findings: The CSR and Sustainability online message that is communicated by Nordic bank is reach, the banks have some similarity and differences in conveying their CSR and sustainability online message.

 • 33.
  Alsaffar, Karim
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Mujic, Marko
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Relationen mellan ledarskap, organisationskultur och struktur: hur bekräftas en relation som är osynlig?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns flertalet faktorer som samspelar och påverkar en organisations överlevnad och effektivitet. De faktorer vi valt att studera är ledarskap, organisationskultur- och struktur och hur dessa faktorer fungerar i relation. För att förstå relationens samspel men även förstå hur relationen förbättras så har vi studerat olika typer av ledarskap, organisationskulturer- och strukturer. Det har hjälpt oss förstå att organisationens tillvägagångssätt och värderingar kräver en viss typ av exempelvis ledarstil och ledarstilen behöver en viss typ av organisationskultur- och struktur för att relationen ska fungera effektivt. Schein (1993) förklarar att organisationskulturer skapas av en ständig interaktion mellan de anställda i en organisation och formas av ledarskapets beteende och därför är det viktigt att ledarstilen och organisationskulturen fungerar i relation mot varandra.

  Till hjälp för denna studie så har vi valt en organisation för att kunna besvara hur relationen mellan ledarskap, organisationskultur- och struktur fungerar i praktiken. Organisationen vi har undersökt är Ur & Penn AB som arbetar inom detaljhandeln, vi vill dock poängtera att denna studie går att applicera på andra organisationer inom detaljhandeln som hjälpmedel för att identifiera och besvara vilken typ av ledarstil, organisationskultur- och struktur den har. För att sedan kunna inta en ställning och förstå hur förändringar ska behandlas för att tillgodose sina organisationsbehov. När vi kunde besvara det så kunde vi identifiera överlappningar och gap i relationen som Anthony (1990) beskriver som problematiskt och uppstår när det råder osämja i relationen men även när förändringar uppstår som är partiska till en faktor.

  Vi har utgått från en kvalitativ studie och genomfört semistrukturerade intervjuer. För att få en helhetlig bild av organisationen så valde vi respondenter från Marknadsföring, Ekonomi, Inköp, Logistik, HR den verkställande direktören samt en butiksanställd.

  Som resultat har vi studerat hur strukturella förändringar har påverkat organisationen och relationen till organisationskulturen och ledarskapet. Vi har även bevisat vilken typ av ledarskap, organisationskultur- och struktur Ur & Penn har och även om det är ett bra tillvägagångssätt för att få en relation som är fungerande.

 • 34.
  Alsaffar, Karim
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Mujic, Marko
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ökad lönsamhet2015Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lönsamhet har en nyckelroll i företagande och man försöker ständigt öka den. Företag letar därför ständigt efter nya sätt att tjäna pengar på samtidigt som man sänker kostnaderna. Ur & Penn hade år 2015 en lönsamhet på 7 % och syftet med denna studie var att försöka förbättra den. Denna studie har ett hermeneutiskt synsätt och har utförts med hjälp av en kvalitativ metod. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer från två nyckel aktörer i Ur & Penn. Studiens resultat visade b.la att det finns stora förbättringspotential i Ur & Penns lager och inköp. Lagren har för mycket kapital bundet och inköpen görs med liten hänsyn till lagret och efterfrågan. För att förbättra inköpen måste man med hjälp av formler räkna på hur stor kvantitet som är ekonomiskt optimal.

 • 35.
  Alwassati, Salman
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hallgren, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  En kvantitativ studie om förekomsten av big bath på Stockholmsbörsen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En kvantitativ studie om big bath på Stockholmsbörsen skrevs av Salman Alwassiti och Martin Hallgren som läst ekonomprogrammet på Högskolan väst i Trollhättan under vårterminen 2017. Internationellt sett har många studier om big bath och dess relation till olika variabler genomförts. Två variabler som bekräftats har ett tydligt samband till big bath var negativt resultat och byte av VD. Det som gjorde vår studie intressant var att det utifrån vår vetskap blev första gången som ett negativt resultat och VD-byte testades i kombination för samband till big bath. Utifrån vår vetskap blev det även första gången negativt resultat och VD-byte testades separat för samband till big bath på den svenska marknaden. Globaliseringen har även fört med sig nya ekonomiska spelregler som International Financial Reporting Standards (IFRS). Vilket haft en påverkan på tendenserna till big bath. Studiens syfte var att uppnå ett tydligt resultat som besvarar forskningsfrågorna:

  1. Påverkar ett negativt resultat förekomsten av big bath?

  2. Påverkar ett VD-byte förekomsten av big bath?

  3. Påverkar negativt resultat och VD-byte i kombination förekomsten av big bath?

  Syftet med studien var att uppnå tydliga resultat som besvarar dessa forskningsfrågor. Belägg för samband mellan negativt resultat, VD-byte, de båda i kombination och big bath skaffades genom vetenskapliga artiklar till studiens teoretiska referensram. Utifrån teorin har de olika hypoteserna sedan deducerats fram:

  Hypotes 1: Ett negativt ekonomiskt resultat ökar förekomsten av big bath.

  Hypotes 2: Graden av big bath ökar vid ett VD-byte.

  Hypotes 3: Kombinationen av både ett negativt resultat och VD-byte ökar förekomsten till att ett big bath inträffar.

  Forskningsfrågorna besvarades genom att de olika hypoteserna antingen överensstämde med verkligheten eller var tvungna att förkastas. För att testa hypoteserna gjordes ett urval på totalt 180 små-, medelstora och stora börsnoterade företag på Stockholmsbörsens aktiemarknad under verksamhetsåren 2013, 2014 och 2015. Datan togs från de slumpmässigt utvalda bolagens årsredovisningar. Studiens resultat blev att det finns ett samband mellan negativt resultat och big bath vilket var väntat. Korrelationestestet visade att det råder en negativ korrelation mellan big bath och relativt resultat på -0,277. Den standardiserade betakoefficienten indikerade även ett samband på -0,277. Signifikansen för de båda testen låg på 0,000. Sverige var alltså i linje med de övriga undersökta länderna från teorikapitlet. Inga statistiskt signifikanta samband gick att finna mellan big bath och VD-byte, vilket går emot den teoretiska referensramen. Det gick inte att finna något samband mellan en kombination av negativt resultat och VD-byte till big bath. Som förslag till fortsatta studier kan big bath studeras i relation till IFRS införande i Sverige.

 • 36.
  Andersson, Agneta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Andersson, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Organisationsförändring med arbetstidsmodell: En studie i Trollhättans Stad2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens tjänstesamhälle är personalen den viktigaste resursen och även den största kostnadsposten. Ett sätt för företagen att få ner kostnaderna är att effektivisera sin verksamhet, minska övertidskostnader och minska antalet timvikarier är att satsa på införandet av produktivare arbetstidsmodeller. Produktivare arbetstidsmodeller kan leda till att det finns en tydligare gräns och balans mellan arbete och fritid. Kommunicera och ge aktuell information om planerade organisatoriska förändringar är viktigt och bidrar till att hjälpa de anställda att bättre förstå hur förändringen kommer att påverka dem. Syfte med uppsatsen är att ta del av en organisationsförändring och få förståelse för hur personalen upplever den och dess konsekvenser i Trollhättans Stad.

  Författarna har valt en kvalitativ metod i denna studie med tanke på syftet som innebär att ta del och få förståelse hur förändringen påverkar personalen i Trollhättans Stad. För att komplettera den kvalitativa metoden har även en kvantitativ metod används genom att ta del av en medarbetarenkät som Trollhättans Stad har genomfört. Författarna har intervjuat fem medarbetare i Trollhättans Stad och underlag för den teoretiska referensramen är inhämtat från litteratur om organisation, organisationsförändring, arbetstidsmodeller, arbetsmiljö, hälsa, stress och motivation. Referensramen innefattar också vetenskapliga artiklar som är hämtade från Högskolan Västs artikeldatabas. Den empiriska datainsamling har gjorts utifrån intervjuerna och medarbetarenkäten som har kopplats ihop med den teoretiska referensramen för att besvara syftet och frågeställningarna i analys och slutsats. Studiens slutsats visar på hur ledningen har använts sig av medarbetarna och hur de har varit delaktiga i förändringsprocessen. Personalen har själva varit med och beslutat om hur problemen skulle lösas

 • 37.
  Andersson, Annie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lindgren, Sharon
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Leasing nu och i framtiden: Attityder till de nyaredovisningsreglerna för leasing2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Redovisning av leasing har diskuterats under många år. Den nuvarande standarden, IAS 17, har kritiserat på grund av att många företag har möjlighet att klassificera sina leasingavtal som operationella för att slippa redovisa leasingen som en tillgång eller skuld i balansräkningen. IASB och FASB jobbar gemensamt för att ändra standarden för leasingredovisning och de engagerar olika grupper av intressenter genom att de skickar in comment letters. Det första förslaget för ändringar av standarden var Exposure Draft 2010/9. Förslaget fick så många kommentarer att det resulterade i ett reviderat förslag som kom ut i maj 2013 och heter Exposure Draft 2013/6.

  Syftet med denna studie har varit att undersöka attityder från olika grupper (akademiker, upprättare, användare, redovisningsprofession, nationella reglerare och andra internationella intresseorganisationer) i Europa till det nya förslaget i Exposure Draft 2013/6 - Leasing, angående frågorna som handlar om leasingredovisning hos leasingtagare och klassifikation av leasing. Tycker de olika grupperna att det nya förslaget besvarar problemen, angående klassifikation och redovisning av leasing, som finns i den nuvarande internationella redovisningsstandarden (IAS 17) eller skapar det bara nya problem? Vi har också undersökt i vilken utsträckning dessa grupper deltar med kommentarer i comment letters.

  Studien är en kvalitativ undersökning där vi analyserade och tolkade kommentarer och attityder i comment letters till det nya förslaget. I den teoretiska referensramen tas upp hur forskningen bedrivs för att ta fram nya standarder, hur och i vilken grad de olika grupperna är involverade i detta genom deltagande i comment letters och den kritik som riktats mot det nya förslaget angående klassifikation och redovisning. Resultatet av studien baserades på 151 comment letters skickade till IASB/FASB. Analysen har gjorts genom att använda analysmodellen i avsnitt 3.9 och det empiriska resultatet har kopplats till den teoretiska referensramen.

  Resultatet visade att det inte finns några akademiker från Europa som deltagit i comment letters. Den grupp som har kommenterat comment letters i störst utsträckning har visat sig vara upprättare och detta går i linje med vad tidigare forskning visat. Majoriteten inom samtliga grupper håller inte med om det nya förslaget. Attityden mot förslaget är negativ både när det gäller redovisning hos leasingtagare och klassifikation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Andersson, Carolina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Urbath, Josephine
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Bon APPetite!: A case study about the willingness of potential guests to use an app for a specific hotel restaurant2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Bon APPetite: A case study about the willingness of potential guests to use an app for a specific hotel restaurant is a bachelor thesis about the research subject marketing written by Carolina Andersson and Josephine Urbath (University West, spring 2016). Today we live in an era where technological activity is a part of people's everyday life. People are comfortable with using technological equipment on a daily basis where smartphone apps, is a dominant factor (Morosan & DeFranco, 2015). Further, providing information via apps has proven to increase experienced service quality as well as guest loyalty (Okumus & Bilgihan, 2014). There is already a variety of successful apps at the global market that works well for hotels (Chen, Hsu & Wu, 2012). However, there is a gap in the market where restaurants located inside hotels communicate with guests. Based on the problem discussion the research question "Are potential guests willing to use an app for a specific hotel restaurant, and if there is a need, what services are desired in such an app?" was formulated. This study's main purpose is to generate new knowledge if there is willingness for potential guests to use an app for a specific hotel restaurant. Advertising via mobile apps are not perceived to be distracting and annoying in the eyes of audiences. The added value that apps provide users with, rather attract new users to experience the easy handling and availability (Gupta, 2013). This research was accomplished as a case study. Qualitative approach was partly used, but a quantitative investigation method was mainly utilized. Empirical data was conducted as analytical statistics in this study and data was presented from a random sample of 148 respondents. The analysis chapter contains an analysis and discussion of the theoretical framework and empirical data. Parallels have been drawn and own opinions have been presented. Besides an app marketing point of view, this study also contains a section of study implications where cash flows and net present values are calculated as well as word of mouth and environmental sustainability are analyzed. These research findings show that there is willingness and that it can be beneficial to invest in an app for a specific hotel restaurant. Females and males have different preferences regarding app services, however top three lists of the most desired services are summarized in this thesis. This thesis ends with conclusions that answers to the research question and fulfils the purpose of this case study.

 • 39.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Salih, Shpresa
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Skolors marknadsföring: En fallstudie om huruvida två gymnasieskolors marknadsföring når fram till potentiella elever2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolors marknadsföring - En fallstudie om huruvida två gymnasieskolors marknadsföring når fram till potentiella elever, är en kandidatuppsats skriven av Emelie Andersson och Shpresa Salihi, under vårterminen 2016. I början på 1900-talet började marknadsföring som koncept att användas och växa sig större. Idag förändras organisationers omvärld i en snabb takt och teknologin förbättras kontinuerligt och konkurrensen ökar, vilket har medfört att det nu är ännu viktigare att organisationer utvecklar strategier och planer för sin marknadsföring för att de ska kunna stå sig i konkurrensen och nå sina mål. Detta gäller idag även skolor som en följd av friskolereformen och digitaliseringen. Friskolereformen har skapat både nya möjligheter, men även nya problem och utmaningar, som skolor och elever inte stått inför tidigare. I och med att marknadsföring inom skolor är relativt nytt, finns det ett problem att skolor inte har tillräcklig kunskap om vilket/vilka marknadsföringssätt och kanaler som är mest lämpliga för skolor att marknadsföra sig genom. Med tanke på att det finns många olika sätt och kanaler att marknadsföra sig på och att skolors resurser ofta är begränsade, är det både intressant och viktigt att ta reda på vilket/vilka sätt och kanaler som är mest lämpliga för skolor att marknadsföra sig genom. Därmed har det i denna uppsats undersökts "Vilken strategi har skolorna för sin marknadsföring, för att nå potentiella elever?", "Hur och genom vilka kanaler marknadsför sig skolorna för att nå potentiella elever?", "Vilket marknadsföringsbudskap vill skolorna förmedla till de potentiella eleverna?", Och "Når skolornas budskap fram till eleverna? ". Syftet med denna studie var att bidra med ökad kunskap kring hur skolorna marknadsför sig och om deras marknadsföring når fram till eleverna. I denna uppsats har det genomförts två olika delstudier på de två skolor som undersökts, dels kvalitativa semistrukturerade intervjuer, samt enkätundersökningar. Därmed har det till största del använts en kvalitativ forskningsmetod i denna uppsats. Teorin i denna uppsats har utgått från fyra olika teman, vilka var: skolors upplevda behov av marknadsföring, vad som påverkar valet av strategi och vilken strategi skolor bör välja, hur skolor marknadsför sig och hur skolor bör marknadsföra sig. I empirikapitlet har sedan intervjusvaren med de ansvariga för skolans marknadsföring och resultatet från enkätundersökningarna utförda av eleverna presenterats utifrån de teman som framkom i teorin och som analys- tolkningsmodellen bestod av. Slutsatserna som har dragits i denna uppsats och resultatet visar att skola X1 och skola X2 har liknande strategier för sin marknadsföring. Vidare kan ses att både skola X1 och skola X2 marknadsför sig på många olika sätt och genom många olika kanaler. Resultatet visar också att de båda skolorna framför allt når eleverna genom att marknadsföra sig genom en kombination av besök på högstadieskolor, öppethus, sociala medier och word of mouth i form av rekommendationer från vänner. Slutligen visar resultatet att båda skolorna genom sin marknadsföring till största del når fram med sitt avsedda budskap.

 • 40.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Salihi, Shpresa
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Framgångsrika entreprenörer: Vilka faktorer är avgörande för en entreprenörs framgång?2015Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett populärt och vanligt förekommande ord inom management och ekonomi är ordet "entreprenör". Dessutom har Svenskt näringsliv byggts upp och präglats av framgångsrika entreprenörer. Att entreprenörskap blir allt viktigare kan ses idag genom att entreprenörskap har blivit ett skolämne. Under de senaste åren har entreprenörer fått en ökad betydelse inom den globala ekonomin. Deras förmåga att se möjligheter, ta risker och förvandla sina idéer till framgångsrika satsningar är avgörande för att skapa nya arbeten och för den globala ekonomins återhämtning.

  Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns några gemensamma faktorer som leder till att entreprenörer når framgång. Vi ska även studera om entreprenörerna upplever att deras bakgrund, uppväxt, utbildning och erfarenheter har påverkat deras entreprenörskap, och i sådana fall hur.

  Frågeställning: Vilka faktorer är det som avgör om en entreprenör når framgång eller inte?

  Metod: I detta arbete har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. För att kunna besvara vår undersökningsfråga har vi genomfört två intervjuer genom personligt möte, två via mejl och för de två sista entreprenörerna har vi inhämtat material via podcast, radioprogram, blogg och självbiografi. I vår studie har tre kvinnliga och tre manliga entreprenörer medverkat.

  Resultat: Vårt arbete visar att det inte bara är en faktor som avgör om en person blir en framgångsrik entreprenör, utan det finns flera faktorer som påverkar och är avgörande. Entreprenörer påverkas både av deras personliga egenskaper, men även yttre påverkan som bakgrund, erfarenheter och miljö har stor betydelse. En annan faktor är att få möjlighet att arbeta med det personen brinner för och att inte vara rädd för att misslyckas, utan se det som en lärdom. För att lyckas krävs faktorer som att inneha starka drivkrafter och en vilja att nå sina mål. Det kan också vara till fördel att få goda råd och stöd och möjlighet att finna inspiration. Sist men inte minst ska det till lite tur och rätt timing.

 • 41.
  Andersson, Emma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Börjesson, Cecilia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hur fastighetsmäklare väljer att marknadsföra sig och sina objekt: Det är viktigt att lämna ut rätt information till rätt person, på rätt sätt och i rätt kanal2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Efter att Internet fick sin slagkraft i början av 1990-talet har utvecklingen inom företagsverksamhet gått explosionsartat fort fram. Sättet hur vi kommunicerar med varandra övergick ifrån att människor tog sig en kaffe på sta’n till att de istället satte sig på ett Internet-café och chattade med varandra i olika forum. Människor gick från ett aktivt social liv ute till ett aktivt liv inne.

  Vi vill i denna uppsats ta upp, att valet av information som fastighetsförmedlingar väljer att ge ut till sin målgrupp har stor betydelse för dagens kunder. Mycket av dagens information sprids på Internet och därmed har företagen fått utöka sina informationskanaler.

  Vi lägger fokus på marknadsföringen, den information och kanaler som fastighetsbyråerna använder sig av. Vi använde oss utav kurslitteratur inom företagsekonomi och fastighetsförmedling. Samt mäklarbyråernas egna hemsidor och vetenskapliga artiklar vi hittat i skolans databaser. Genom intervjuer med mäklare och en enkätundersökning som var riktad mot allmänheten, kom vi till slutsatsen att det inte var så stor skillnad som vi förväntat oss. Det visade sig under resans gång att kanalen word-of-mouth (WOM) är av stor betydelse i fastighetsmäklarbranschen

 • 42.
  Andersson, Emma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Flysjö, Malin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Förändringsarbete och motstånd: Inom energibranschen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Most organizations go through some kind of changing process during its lifetime. Unfortunately many of these changes fail due to different reasons. Larger changing processes cost companies lots of effort and there are many things to take into account during the process. In many cases a massive resistance among the employees is also present. This paper has focused on different reasons for resistance during a changing process and found out that communication is a main success factor, but also that the management team has an important role to fulfil in order to structure and organize the changing process. This study has proceeded as a case study where we have investigated employees, managers and consultants' experiences of changing processes and the resistance created by change management. In our study, we have worked along a qualitative method with an interpretive approach to create an understanding for the subject

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Andersson, Emma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Larsson, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Framtida organisationsförändringar: Hur skulle detta kunna påverka verksamheten och dess personal2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mottaglig organisationens personal är för den kommande förändringen att minska två tjänster till en samt vad det kan få för konsekvenser ekonomiskt och strukturellt. Uppsatsens resultat ska ligga till grund för kommande beslut fattade utav företagets VD när det gäller den framtida personalomsättningen.

  Metod:

  Författarna till denna uppsats har valt att genomföra denna studie med hjälp av en kvalitativ metod, dess tolkning kommer att genomföras utefter de svar som empirin ger. Empiridelen består utav enkätfrågor som tar upp hurvida personalen kommer att påverkas samt om denna typ av organisation är förändringsbenägna då det har en äldre struktur och företagets anställda och styrelse är av den äldre generationen samt att företaget är Buhusläns äldsta och största Oljebolag. Det innebär att vi kommer att se sambandet mellan författranas teoretiska referensram och dess empiridel. Det inkluderas en del sekundärdata som berör en doktorsavhandling kring ämnet förändring samt vetenskaplig artikel.

  Tolkning kommer att ske utifrån de svar empirin ger och därför är vårt arbete en fallstudie med en deduktiv, kvalitativ inriktning. Vilket innebär att författarna vilar på en tolkningsbas av det empiriska materialet kontra samband och skillnader med detsamma och vår teoretiska referensram.

  Teori:

  Uppsatsens teoretiska del består utav flertal poster som går in i förändring. För att skapa en helhetsbild och kunna se flera sidor utav hur förändring påverkar samt vad som påverkar den. I det stora hela utgår författarnas teoridel ifrån flertal viktiga ämnen som går in i förändring såsom arbetsmotivation, tyst kunskap och downsizing, grundläggande förändringsprocesser, rekrytering och ledarskap medmera.

  Empiri:

  Denna del i uppsatsen ger oss personalens syn på hur de ser på förändring och hur de tror att en förändring hade påverkat organisationen som de arbetar i. Dessa svar finns i samlad form under avsnittet enkätfrågor.

  Slusats och analys:

  Här sammanställs författarnas teoretiska referensram i studien samt dess empiri för att kunna besvara forskningsfrågorna och syftet. Slusatsen berättar att om de i organisationen Kungshamnsfiskarna AB skall lyckas genomföra en förändring så skall den ske kontinuerligt och långsamt, samt att alla inblandade både personal och styrelse skall ha tillgång till all information innan förändringen genomförs. Viktigt är det även att genomföra en gedigen rekryteringsprocess samt att ha en lång inskolningsperiod för att på bästa sätt bevara den tysta kunskapen

 • 44.
  Andersson, Emmelie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ekström, Jennie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Outsourca ekonomifunktionen eller inte?: En studie av mikroföretag belägna inom Vara kommun2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns olika sätt för en småföretagare att hantera sin ekonomifunktion. Först och främst måste beslut tas gällande om funktionen ska finnas internt i verksamheten eller överlåtas till ett externt företag. Att outsourca sin ekonomifunktion kan innebära både möjligheter och hinder för verksamheten och syftet med vår studie är att kartlägga och analysera dessa. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med djupintervjuer. Intervjuerna skedde med respektive ägare till åtta olika mikroföretag inom restaurang- och bageribranschen. Den teoretiska referensramen behandlar tre olika perspektiv som alla beskriver olika fördelar som outsourcing kan medföra. Dessa perspektiv är det kostnadsbaserade-, det kompetensbaserade- och det relationsbaserade perspektivet. Utöver fördelarna har vi även behandlat kritik mot dessa perspektiv, alltså eventuella nackdelar som kan förekomma. Som avslutning har vi dessutom redovisat för hur en väl genomförd beslutsprocess kan se ut ur ett teoretiskt perspektiv. Vår empiri består av en sammanställning av våra åtta intervjuer. Alla respondenterna hade till stor del liknande tankar och åsikter gällande outsourcing. Den största faktorn som ledde till skilda åsikter var gällande om deras respektive intresse låg i själva produktionen eller om de hade hela företagsdrivandet som intresse. Det som alla respondenter hade gemensamma åsikter om, och som även poängteras i den teoretiska referensramen, är betydelsen av kontroll när man driver ett eget företag. Denna kontroll kan bli lidande om ekonomifunktionen outsourcas eftersom ägarna till mikroföretag då inte har samma regelbundna uppsikt över hur det går för företaget. För att undkomma problemet med bristande kontroll kan en personlig och nära relation till den som har hand om outsourcingen vara lösningen. Genom att denna person har vetskap om hur ägaren tänker och tycker blir chansen att företaget drivs i enighet med dennes individuella preferenser större. En annan viktig fråga gällande outsourcing är kostnadsfrågan, vilken på många sätt hänger ihop med vikten av en bra beslutsprocess. På kort sikt kan outsourcing verka dyrt, de kostnadsbesparingar som framkommer i teorin märks först av på lite längre sikt. Därför är det viktigt att fatta ett välgrundat beslut med ett både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv.

 • 45.
  Andersson, Fred
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Högt eller lågt? En studie i organisationsstruktur på en svensk friskola2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan industrialiseringen tog fart under 1800-talet har flera olika teorier inom organisations-struktur utvecklats för att effektivisera arbete. Länge var de hierarkiska strukturerna förhärskande men i takt med att arbetare kunde ställa större krav på sina arbetsgivare gick utvecklingen mer och mer åt det demokratiska hållet. Demokratiseringen, eller tillplattningen som den också kallas, har ofta hyllats även om dess förtjänster kan ifrågasättas, särskilt då det relativt hierarkiska konceptet Lean Production gjorde sitt intåg i de västliga industrierna något decennium efter den mer demokratiska sociotekniken. Vidare ifrågasätter flera forskare att tillplattning av organisationer i praktiken leder till demokrati.

  Denna studie har undersökt hur en friskola i Sverige är organiserad utifrån ett platt kontra hierarkiskt perspektiv med hjälp av ett antal kända teorier om organisationsstruktur. En slutsats blev att organisationen mest kunde liknas vid de två relativt platta organisations-strukturerna socioteknik och organisk struktur. Studien fann även att den platta organisationsstrukturen inte var helt problemfri då den svaga formella strukturen verkade ha gett upphov till en stark informell struktur inom medarbetarnas arbetslag. På samma gång framträdde en delvis dold hierarkisk styrning av skolans normer från företagsledningen. Denna hade flera aspekter som medarbetare uppskattade, dock ledde den i vissa fall till förtryck av åsikter.

 • 46.
  Andersson, Hanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Det frivilliga tillämpandet av IFRS hos K3-företag: En kvantitativ undersökning av större onoterade K3-företag i Sverige2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Europeiska unionen beslutade att från och med den 1 januari 2005 skulle alla noterade bolag inom unionen upprätta sin koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Den bakomliggande anledningen till beslutet var att en gemensam redovisningsstandard förhoppningsvis skulle underlätta kapitalflödet och förbättra redovisningens jämförbarhet. I Sverige är det endast noterade bolag som är tvingade att tillämpa IFRS. Onoterade bolag har dock rätt att frivilligt använda sig av IFRS. Den tidigare forskningen kring IFRS har främst fokuserat på IFRS i noterade företag och därför valde jag att undersöka den frivilliga tillämpningen av IFRS i onoterade K3-företag. Utifrån den tidigare forskningen som behandlar anledningar och motiv till varför företag väljer att tillämpa IFRS ledde min litteratursökning fram till olika faktorer som kan påverka huruvida ett företag väljer att använda IFRS eller inte. Faktorerna som forskare har tagit upp är bland annat företagsstorlek, skuldsättningsgrad, utländskt ägande, utländska intäkter, kapitalkostnader samt ägarstruktur. Utifrån dessa faktorer formulerades olika hypoteser. För att besvara studiens syfte har en kvantitativ metod tillämpats. Den insamlade datan består av information och nyckeltal från årsredovisningar tillhörande 180 olika företag. För att testa hypoteserna har dataprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) använts. I SPSS gjordes sambandstabeller, Chi-två tester, Pearsons r samt jämförelser mellan medelvärden och medianvärden. Resultatet av testerna visade att det fanns ett samband mellan val av regelverk och företagsstorlek, mellan regelverk och skuldsättning, mellan regelverk och utländskt ägande, mellan regelverk och utländska intäkter samt mellan val av regelverk och kapitalkostnader. Slutsatsen blev att IFRS-företagen har en större företagsstorlek, de är mer skuldsatta, har en lägre soliditet och det är mer vanligt förekommande med utländska ägare för IFRS-företag än för K3- företag. IFRS-företagen redovisar också en större andel av utländska intäkter samt har högre kapitalkostnader jämfört med K3-företag.

 • 47.
  Andersson, Hanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Andrésson, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Deltagande i budgetprocessen: En fallstudie om vilka faktorer som bidrar till motivation och minskar slack2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att skapa en budget handlar om att ta fram en prognos för framtida ekonomiska resultat både vad det gäller likviditet, resultat- och balansräkningen. Den kan ha olika syften inom ett företag och kan användas för att motivera de underordnade cheferna genom att låta dem vara delaktiga i processen då det skapas mål som leder till en belöning. Deltagande i budgetprocessen definieras som en process där de underordnade cheferna är involverade och har befogenhet att påverka budgeteringen. Tidigare forskning visar både fördelar och nackdelar med att låta de underordnade cheferna delta. Positiva effekter är att de underordnade chefer får en motivation genom att delta i processen och de negativa effekterna är att de underordnade cheferna har möjlighet att förhandla in slack i budgeten för att lättare nå de uppsatta målen. Den tidigare forskningen beskriver också olika faktorer som kan påverka att de underordnade cheferna blir motiverade eller får en benägenhet att skapa och förhindra att slack uppkommer. Syftet med denna undersökning var att studera på vilket sätt deltagande i budgetprocessen påverkar de underordnade chefernas motivation och benägenhet till budgetslack. Vidare är syftet att undersöka vilka faktorer som kan påverka att de underordnade cheferna blir motiverade i sitt arbete samt risken för att de förhandlar in slack. För att besvara forskningsfrågan användes en kvalitativ forskningsmetod där tolv intervjuer genomfördes på det specifika företaget. Det fallföretaget som studien är genomförd på arbetar aktivt med att låta de underordnade cheferna delta i budgetprocessen och ses där som en viktig faktor för att processen blir framgångsrik. Resultatet av studien visar att det är av vikt för företag att låta de underordnade cheferna delta i budgetprocessen då det är en av de största orsakerna som leder till motivation för dem. Det visar också att deltagandet leder till att företagsledningen får relevant information till budgeten då det är de underordnade cheferna som har den största kunskapen om sin avdelning. Genom studien går det att utläsa fyra faktorer som leder till att de underordnade cheferna får motivation och dessa är kommunikation, strategisk planering, gemenskap och samarbete samt personligheter. Där är kommunikation den viktigaste faktorn som både indirekt och direkt påverkar de andra faktorerna. Slack anses inte förekomma på detta företag och det går inte genom studien se att deltagande skulle leda till att det skapas slack. Studien visar två faktorer som leder till att slack inte uppkommer i detta företaget och det är informationsasymmetri samt gemenskap och samarbete.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Andersson, Hanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Andrésson, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Rättvisande bild: revisorers tolkning av begreppet2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Begreppet rättvisande bild kom in i den svenska lagstiftningen efter det att Sverige gick med i EU 1994 och är från början ett begrepp som kom från den anglosaxiska traditionen. Då Sverige härstammar från den kontinentala traditionen har det inneburit en svårighet hur begreppet ska kunna appliceras på den svenska redovisningen. Orsaken till detta är att vi har en stark koppling mellan beskattning och redovisning vilket inte finns i länder med den anglosaxiska traditionen. Walton (1993) beskriver detta på ett bra sätt då det i ett tv-program intervjuades tre insatta personer som fick en fråga om vad rättvisande bild betyder och där de alla hade svårigheter att ge ett konkret svar. Då det även finns god redovisningssed i den svenska lagstiftningen, som i många hänseenden liknar rättvisande bild, har det även funnits motstånd mot att ha båda begreppen kvar i lagstiftningen.

  Syftet med denna rapport är att genom att intervjua revisorer ta reda på hur deras tolkning kring begreppet ser ut. Vi vill även urskilja orsakerna till de problem som upplevts vid användningen av rättvisande bild i den svenska redovisningen. För att uppnå studiens syfte genomfördes kvalitativa intervjuer med fyra stycken revisorer som arbetar vid någon de fyra stora revisionsbyråerna i Sverige.

  I teoridelen beskrivs redovisningens historia kort för att ge dig som läsare en bakgrund till hur begreppet rättvisande bild uppstått och varför det fått en stor inverkan på den svenska redovisningen. Det beskrivs även om IFRS som tillsammans med EU medfört att begreppet finns i den svenska redovisningen, "true and fair view" som på svenska översatts till rättvisande bild, den svenska betydelsen av begreppet och god redovisningssed. Detta material har sedan fungerat som en grund för insamlandet av empiri och tolkning av det insamlade materialet.

  Resultatet i studien visar på att det finns en liknande bild om vad syftet med begreppet rättvisande bild är inom den svenska lagstiftningen men att hur de anser att den rättvisande bilden ser ut kan skilja sig åt. Några av de intervjuade tror också att begreppet är så inarbetat i den svenska redovisningen att företag inte tänker på det medvetet utan att de genom följa de lagar och normer som finns kommer till en rättvis bild. Studien visar också att det finns plats för båda begreppen i den svenska lagstiftningen och att de båda begreppen samspelar för att kunna uppvisa rätt bild av företaget.

 • 49.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Tjärndal, Lina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Motivationsaspekter inom olika branscher: Hur stor påverkan har egentligen motivationen på prestationen inom en organisation?2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats inom Metod & Uppsats i företagsekonomi studerar vi hur motivationen kan ha en påverkan på prestationen, inom olika branscher. Det finns flera motivationsfaktorer som kan utövas och en av dem är Herzbergs motivationsteori som vi tar upp i bakgrunden och teoriavsnittet. Studiens syfte är att undersöka den påverkan som motivationen har inom en organisation och arbetet där i. För att kunna besvara vårt syfte kommer vi hämta information från både vetenskapliga artiklar, intervjuer samt övrig litteratur som är relevant för denna studie.

  Vidare beskrivs olika motivationsfaktorer som kan utövas inom organisationer. Mål och motivationsfaktorer har en koppling till varandra då man behöver mål för att kunna få viss typ av motivation. Motivation och värden tas även upp för att kunna skapa en förståelse för hur det kan se ut inom organisationer och hur vissa använder dessa aspekter i hopp om att kunna öka motivationen. Huvudfokus för denna uppsats är alltså motivation.

  Avgränsningar inom denna rapport sker via utvalda branscher vi valt ut där både ledare och anställda arbetar. Detta för att kunna smalna av rapportens område och endast fokusera på en viss kategori av organisationer. Utifrån detta vill vi besvara vårt syfte.

  Metodvalet för denna uppsats föll på en kvalitativ metod. Vi anser att denna metod är lämplig för denna typ av studie då vi genomför intervjuer samt samlar in data från vetenskapliga artiklar och övriga källor. Dessutom använder vi oss utav en intervjuguide.

  I empirin presenteras de svar vi fått från de respondenter vi intervjuat för denna studie. Vi har intervjuat både ledare och anställda för att kunna få en spridning inom organisation och motivation. Detta tror vi även ökar tillförlitligheten för denna studie.

  Analysavsnittet innehåller sammanställning av den information vi samlat in till teoriavsnittet för att sedan kunna koppla samman detta med intervjusvaren vi fått fram via intervjuer med samtliga respondenter. Detta för att kunna jämföra hur det faktiskt ser ut inom organisationer inom motivation och hur respondenterna faktiskt upplever motivationen som utövas.

  Slutsatsen innehåller den slutsats vi kommit fram till. Vi anser att vi kan besvara vårt syfte med denna studie. Vi kan dra slutsatser kring hur motivation utövas inom de olika organisationer som vi har studerat.

 • 50.
  Andersson, Pernilla
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Sjöstedt, Victoria
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Att förändra en högskolas kodplan: fallstudie vid Högskolan Väst2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studie "Att förändra en högskolas kodplan (- fallstudie vid Högskolan Väst)" i kursen Examensarbete i företagsekonomi - kandidatexamen med inriktning mot redovisning, VT 2013 har genomförts av Pernilla Andersson och Victoria Sjöstedt.

  Vi har på uppdrag av Högskolan Väst undersökt hur en kodstruktur kan vara strukturerad för att uppfylla interna och externa redovisningskrav och behov. Bakgrunden till studien orsakades av att de upplevde en problematik med deras befintliga kodstruktur som hade skapats 2002. Organisationen hade förändrats under dessa tio år varför strukturen behövde justeras, dessutom hade de börjat växa ur sina nummerserier. Ett beslutsstödssystem hade också införskaffats där ekonomisystemet eventuellt skulle implementeras varför kodstrukturen även behövde kunna integreras med andra system för att få fram relevant information. Högskolans kodplan vid studiens genomförande bestod av fälten konton, ansvar, verksamhetsgren, motpart, finansiär, anläggning och objekt. Syftet med studien var att lägga en teoretisk grund för en ny kodstruktur som kunde uppfylla verksamhetens krav och behov. Gruppintervjuer med åtta fokusgrupper samt fyra individuella semi-strukturerade intervjuer inom Högskolan Västs organisation användes som metod för datainsamling. De befattningar som intervjuades var beslutsfattare, olika befattningar inom ekonomifunktion, utredare, koordinator för kvalitet samt forskningsrådgivare. För att få med några ytterligare behov granskades även vissa officiella dokument som Högskolans årsredovisning, regleringsbrev, Ekonomistyrningsverkets (ESV) rekommendationer och regelhänvisningar. Vår undersökning grundade sig i en teori kring ABC-kalkylering i relation till traditionella metoder. Empirinsamlingen visade på ett behov av att kunna få ABC-redovisning men att det vid tidpunkten för studien inte var fullt genomförbart eftersom det skulle innebära mycket manuellt arbete varför fler datasystem i så fall behövde integreras som exempelvis ett tjänsteplaneringssystem. Vi kunde konstatera genom empirin och teorin att det högskolan saknade var en ABC-redovisning, med fokus på ansvar och objekt. Kodplanens struktur som vi rekommenderar till Högskolan Väst är en grund för att kunna utvecklas till en ABC-modell efterhand som system implementeras. Vi kunde även konstatera att Högskolan Västs nuvarande kodstruktur inte behövde någon större omstrukturering utan att istället interna rapporter och uppföljningsmallar behövde förändras till att bli mer aktivitetsbaserade istället för kontobaserade som de var vid tillfället för studien.

  Fulltekst (pdf)
  attforandraenhogskolaskodplan
1234567 1 - 50 of 779
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf