Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 344
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Albinsson, Louise
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Sahlsten, Jessica
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Personlighetstest vid rekrytering: En kvalitativ studie ur ett arbetsperspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Personlighetstest vid rekryteringssammanhang är en vanlig förekommande urvalsmetod för företag. I rekryteringsprocessen används personlighetstest som ett verktyg för att hitta rätt person på rätt plats. Syftet med denna kvalitativa studie är att finna exempel på hur ett test används som en urvalsmetod i rekrytering av chefer och vilken funktion testet har i rekryteringsprocessen. För att uppnå syfte och frågeställningar har det genomförts semistrukturerade intervjuer för att illustrera respondenternas uppfattningar, upplevelser och erfarenheter om personlighetstest i rekrytering. Detta har studerats utifrån två synvinklar, nämligen från HR och butikschefer på ICA Special. Respondenterna som intervjuades var två kvinnor från ICA Specials HR-avdelning och fyra butikschefer, en man och tre kvinnor från ICA MAXI butiker. Respondenterna var i åldrarna från 35-60 år. Intervjuguiderna var uppdelade i två, en intervjuguide för HR och en intervjuguide för butikscheferna. Intervjumaterialet analyserades utifrån en tematisk analys. I resultatet har det framkommit att ett personlighetstest har funktionen av ett komplement för att kunna urskilja kandidater, ett kvitto på vad rekryteraren ser, hör och känner under processen, men också en självreflektion för butikscheferna som har utfört testet. Dessutom framkomdet i resultatet att återkoppling av kandidatens profil anses vara ett av de mest betydelsefulla momenten i en rekryteringsprocess och som respondenterna ansåg måste återkopplas till kandidaten i form av ett samtal. Slutligen framkommer det även i resultatet att HR använder sig av kommunikativ kompetens vid återkopplingen av kandidatens profil då de relaterar profilen till situationer, för att få kandidaten att få en bättre förståelse av det som visar sig i profilen.

 • 2.
  Alexandersson, Paula
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Carrvik, Marie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Personlighet och medarbetarskap2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på om samband finns mellan personlighetsdrag, upplevt medarbetarskap och upplevd arbetstrivsel. Med medarbetarskap menas medarbetarnas känsla av mening, kompetens, självbestämmande och påverkan på jobbet. I studien undersöktes det om det finns en skillnad mellan upplevt och önskat medarbetarskap och om denna skillnad kan förklaras av personlighet. Studien undersöker även om skillnaden har ett samband med trivsel. En enkätundersökning genomfördes på Sjöfartsverket. För att mäta personlighet användes personlighetsskalan Mini-IPIP6 och för att mäta upplevt och önskat medarbetarskap användes Spreitzer’s Empowerment Scale. Resultaten visar att personlighetsdraget neuroticism korrelerade negativt med det upplevda medarbetarskapet, önskat medarbetarskap och trivsel. Extroversion, vänlighet och samvetsgrannhet korrelerade positivt med upplevt medarbetarskap, önskat medarbetarskap och trivsel. Resultaten bekräftar till stor del tidigare forskning på området. Mycket forskning har tidigare gjorts på området personlighet och en etablerad teori på området är "Big Five". Medarbetarskap är å andra sidan ett relativt nytt begrepp.

 • 3.
  Alkema, Johanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lindberg, Madelene
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Feedback är en gåva,men vågar du ge den?: Fem chefers upplevelser kring användandet av feedback på arbetsplatsen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur ledare arbetar med feedback som ettverktyg i sin chefsroll. Tidigare forskning beskrev hur feedback används inom organisationer för att utveckla individers prestation och beteende. Vidare belysteshur det saknas forskning kring upplevelserna av att arbeta med feedback. Den tidigare forskningen visade också på att feedback blir en process hos såväl mottagare som avsändare. För avsändaren kunde processen vara präglad av orosamt obehag och resultera i en försämrad presentation av feedbacken. Cheferna upplevde att processen hos mottagaren, influerades av personliga egenskaper vilka påverkade perceptionen. Informanterna bestod av fem ledare varav fyra män och en kvinna. Dessa chefer hade olika befattningar och geografiska placeringar på samma företag. Då uppsatsen syftar till att belysa dessa chefers upplevelser valdes en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer och tematisk analys. En del av resultatet stämde överrens med den tidigare forskningen samt beskrev hur feedback kan vara präglat av rädsla hos avsändaren i de fall då cheferna skulle delge kritiserande feedback. Informanterna betonade att feedback bör ses som en gåva,då den främjar den individuella utvecklingen och därigenom är något som mottagaren bör vara tacksam över. Möjligtvis är det inte presentationen avfeedback som behöver utvecklas framöver utan öppenheten och acceptansen hos mottagaren. Detta för att som företag ha en tillåtande kultur där medarbetarna och inte bara ledningen efterfrågar personlig feedback.

 • 4.
  Almäng, Jan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. University of Gothenburg, Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science, Gothenburg, Sweden.
  Time, Mode and Perceptual Content2012Inngår i: Acta Analytica, ISSN 0353-5150, E-ISSN 1874-6349, Vol. 27, nr 4, s. 425-439Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Francois Recanati has recently argued that each perceptual state has two distinct kinds of content, complete and explicit content. According to Recanati, the former is a function of the latter and the psychological mode of perception. Furthermore, he has argued that explicit content is temporally neutral and that time-consciousness is a feature of psychological mode. In this paper it is argued, pace Recanati, that explicit content is not temporally neutral. Recanati's position is initially presented. Three desiderata for a theory of time-consciousness are subsequently introduced. It is then argued that a theory locating time-consciousness as a feature of psychological mode will fail to satisfy these desiderata. In the last section the intentionality of memories is discussed. Using the notion of shiftable indexical, it is argued that memories have the same explicit content as perceptions, but that they nevertheless can have different conditions of satisfaction since they are entertained in different modes.

 • 5.
  Andersson, Amanda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Silva, Marcelo
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Känsla av sammanhang: En kvantitativ studie bland elever i årskurs 8 och 92015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka elevers känsla av sammanhang (KASAM). Skillnader mellan kön, årskurs, inriktning och samband mellan KASAM och bakgrundsvariabler har undersökts. Antonovskys livsfrågeformulär användes för att mäta elevernas KASAM. Deltagarna var flickor och pojkar i högstadiet (N = 79). Eleverna gick antingen traditionell skolgång eller med musikalisk inriktning. För att undersöka skillnaderna mellan variablerna genomfördes t-test. Persons korrelationsanalys utfördes mellan KASAM och bakgrundsvariabler för att undersöka samband. För att undersöka vilka item som var viktigast för eleverna inom KASAM genomfördes medelvärden. Det fanns skillnader mellan könen vilket även tidigare forskning stödjer. Resultatet uppvisade skillnader mellan årskurserna där elever i årskurs 8 hade högre KASAM än eleverna i årskurs 9 och inriktningarna där elever i traditionell skolgång hade högre KASAM än eleverna i musikklasserna, vilket diskuteras utifrån tidigare forskning. Samband fanns mellan KASAM och hur eleverna trivs i skolan, vilket är i linje med tidigare forskning. De items som var skattade högst av eleverna visade att de sällan känt sig orättvist behandlade, sällan befunnit sig i en obekant situation som de inte visste hur de skulle hantera och att de upplevt att deras liv hittills haft mål och mening.

 • 6.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Trischler, Alma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Work-life balance: En studie om balansen mellanarbete och fritid2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Work-life balance är ett område vars betydelse ökat för organisationer på senare år. Forskning inom området visar på att upplevelsen av obalans mellan arbete och fritid kan leda till bland annat stress. Work-life balance undersöktes genom underbegreppen Work-family conflict och Family-work conflict. Eftersom kunskapen om vad som påverkar en individs upplevelse av balans mellan arbete och fritid tros bli en överlevnadsfråga för organisationer, ansågs ämnet vara intressant. Skillnaden mellan Work-family conflict och Family-work conflict är var konflikten uppstår. Är det arbetet som går ut över fritiden är det en Work-family conflict och om fritiden går ut över arbetet är det en Family-work conflict. Studien gjordes i form av en webbenkät som besvarades av 130 personer mellan 22 och 66 år. 58% kvinnor och 42% män. Det visade sig att personer med barn under 18 år upplever Family-work conflict och därmed ingen Work-life balance. Studien visade även att värderingar hade signifikanta samband med Work–life balance som bland annat visade på att personer som lägger stor vikt vid självöverskridande värderingar tenderar att inte uppleva Work-life balance. En multipel regressionsanalys visade också att värderingar var de variabler som spelade störst roll för upplevelsen av Work-family conflict och Family-work conflict.

 • 7.
  Andersson, Charlotta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Andersson, Jessica
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En kvantitativ studie om hälsoprofilbedömning, motivation och självbestämmande teorin2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka motivation, upplevd hälsa och genomförd hälsoprofilbedömning. Motivationen mättes utifrån de tre psykologiska basbehoven inom självbestämmande teorin; autonomi, kompetens och samhörighet. Detta gjordes genom en svensk översättning av Basic Needs Satisfaction at work scale (BNS), ihop med frågor kring upplevd hälsa och framkomna resultat från deltagarnas tidigare genomförda hälsoprofilbedömningar. Studien genomfördes på ett fastighetsbolag beläget i Västra Götalands län med 69 tillfrågade deltagare. Av dessa besvarades 15 enkäter utav män och 12 utav kvinnor. De framkomna resultaten utifrån Cohen´s d visade på att det förekom vissa könsskillnader utifrån upplevelsen av de psykologiska basbehoven. Den största skillnaden återfanns i behovet av samhörighet. Resultaten visade här på att kvinnorna hade tenderat att värdera behovet av samhörighet högre än männen. Det gick även att se hur det förekom betydande skillnader mellan basbehoven baserat utifrån ålder. Resultaten visade på att deltagare som var 50 år eller äldre hade värderat behovet av autonomi högre än de som var 49 år eller yngre. Genom att se till skillnaderna mellan de bägge åldersgrupperna framkom också resultat i stickprovet som visade på hur deltagare ur den yngre åldersgruppen (49 år eller yngre) tenderade att uppleva sin hälsa som bättre än de inom åldersgruppen på 50 år eller äldre. Dessutom framkom det också resultat över hur upplevelsen av hälsan tenderade att skilja sig åt mellan könen. Resultaten från stickprovet visade på att männen tenderade att uppleva sin hälsa som något bättre än kvinnorna. Däremot visade ingen av de framkomna resultaten på någon statistisk signifikans.

 • 8.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Erlingfors, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Medel för att bidra till jämnare könsfördelningar inom yrkesgrupper och avdelningar: En kvalitativ studie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genus- och jämställdhetsarbete i organisationer är idag aktuellt, då organisationer enligt svensk lag ska arbeta för att bli jämställda (SFS 1991:433, §9 & Diskrimineringsombudsmannen, 2009). Genom intervjuer med individer från ett västsvenskt bolag studeras genus- och jämställdhetsfrågor i relation till yrkesgrupper och avdelningar. Genom tematisk analysmetod har materialet bearbetats och koder samt teman urskilts. Ambitionen med den här studien är att undersöka hur bolaget arbetar och skulle kunna arbeta med genus- och jämställdhet, för att så småningom få jämnare könsfördelade yrkesgrupper och avdelningar. Rekrytering är en faktor, av flera, som visat sig ha stor betydelse i studiens resultat. Engagemang och fokus är ytterligare faktorer som respondenterna anser är viktiga, då detta är en betydande grund att stå på för att genomföra en förändring inom genus och jämställdhetsarbete. Enligt Glans (2008) är viljan att förändras, det viktigaste i ett förändringsarbete. För att skapa jämnare könsfördelning i olika yrkesgrupper, har forskarna kommit fram till, att det är viktigt att organisationer arbetar aktivt med att vilja och våga förändras.

 • 9.
  Andersson, Nina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Augustsson, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  "Jag vill göra det och jag vill göra det bra": En kvalitativ studie om arbetsmotivation hos anställda med kundrelaterat yrke2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vare sig det handlar om kundservice eller försäljning är kundkontakten ett servicemöte som är centralt för en affärsdrivande verksamhet. Arbetsuppgifter som innefattar kundkontakt är av avsevärd betydelse för företaget då den anställde är företagets ansikte utåt och spelar en avgörande roll när det gäller att influera kundens uppfattning. För att de anställda ska kunna bidra till ett bra servicemöte är det viktigt att de känner sig motiverade. Hur anställda med kundrelaterade yrken ser på sin arbetsmotivation och vilka faktorer de uppfattar som motiverande var i fokus för denna studie. I studien deltog fem anställda med kundrelaterade arbetsuppgifter. Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer. En tematisk analys genomfördes. Resultatet visade att den viktigaste motivationsfaktorn var kommunikation och samspel med kollegor, chefer och kunder. Likt en katalysator inverkade samspelet med andra på den inre viljan att prestera. På så sätt skapades en positiv spiral, som påverkade individens motivation positivt. Andra motivationsfaktorer som belystes som viktiga av respondenterna var behovet av att tillhöra, känna gemenskap och få vardaglig feedback. Samtidigt var behovet av utmaning i arbetet, utvecklingsmöjligheter samt att arbeta mot egna uppsatta mål centralt. Dessa faktorer diskuterades utifrån motivationsteorier samt relaterades till aktuell forskning avseende motivation. Studiens bidrag är en fördjupad förståelse för vad anställda med kundrelaterade yrken motiveras av. Genom att belysa faktorer som är betydande för respondenter kan verksamheten få en rikare förståelse och rikta energi och resurser gentemot dessa

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Beckman, Anita
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  ”Jag skulle så jätte, jätte, jättegärna vilja ha ett fast jobb att gå till”: Om att vara ung och arbetslös i Västervik2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The centre of Child and Youth Studies at University West works strategically with other regional research environments and institutions that study children, youths and young adults. The goal of our research centre is to spread knowledge about the social conditions under which children and young people live, thereby strengthening their position in society. Collaboration with external research environments is one of the ways that our research domain works to reach that goal. Partnerships are formed through a model that strives to create good conditions for both our research and that of our partners. This model is grounded in a dialogue between research partners who work together to select areas of interest and formulate hypotheses. These research projects are financed equally by the university and our partners. The following report is the result of one of  these research partnerships.Advanced industrial society has been replaced by a society based upon knowledge and information where industrial work/manufacturing becomes less common. Västervik is one of the small towns in Sweden whose main industries have closed down or severely decreased their workforce during the last few decades of great structural change. The groups in the job market that have been most affected by these changes are young men and women, something which is evident in the high unemployment rates among the young population. The purpose of this study was to investigate young people’s own experiences and thoughts regarding their own situation as jobseekers in the municipality of Västervik. How do they see themselves and the situation they find themselves in? The narratives were collected in the form of 18 in-depth interviews with young men and women between the ages of 19-25, all them registered at the job center in Västervik. In the report different aspects of their situation are discussed, such as: the young people’s relation to their hometown, their thoughts on the meaning and value of work, the role of education, the economic, social and emotional consequences of unemployment, and their experiences of taking part in various programs for unemployed. The narratives we have encountered can be seen as having some general validity in the sense that many of their experiences are probably shared by other unemployed young people in other locations in Sweden, but Västervik is also a specific town with a specific history and specific conditions.The young men and women have an ambivalent relationship to their hometown. On the one hand they want to start a life in the same location, but on the other, the future there is seen as very uncertain. Many of those interviewed would like to have the kind of industrial jobs that their parents have and grandparents experienced, but which are nowadays less and less common. The norm of a fulltime job is strong among the young men and women – something which strengthens the image of the evident dissonance between their seemingly traditional dreams and intentions and the structures of possibilities the municipality and community suggest for them. Connected to this are the ways the young people must relate to the postindustrial demands of employability – which means the ability to enterprise and market oneself on a competitive market. These demands presuppose abilities that are more likely to be socialized and practiced in certain social environments rather than in others, and the majority of the young men and women interviewed have a background in aworking class environment where these values and approaches are far from selfevident.The socioeconomic marginalization that these young people experienceresults in much curtailed possibilities for a period of youthful experimentation aswell as for an expected adulthood. Being unemployed means one has difficulty ingaining the status of an adult, but due to economic shortages, there are also limits to how much they can take part in this experimental lifestyle that characterizes youth. The young men and women’s situation can thereby be seen as a grey zone; they are neither young nor adults in the normative sense. In some of the narratives the young people express critical thoughts with regard to the social conditions that their difficult situation can be related to. By extension, expressing these thoughts and stating their opinion can be strengthening and mobilizing for them, both as individuals and as a group. Insights may be gained about unemployment as a shared experience rather than as a personal failure

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Beckman, Anita
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Young working class men without work: re-imagining masculinity in post-industrial societies2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This paper discusses narratives from young working class men, living in a small Swedish town located outside the emerging economic regions. Like in many other European countries the rate of unemployment among youth is disproportionally high in Sweden. From a broad material of in-depth interviews with unemployed young people the issue of masculinity in relation to work is an emerging, though not always specified or articulated, theme. Industrial societies has turned post-industrial. The labor market has undergone major structural changes during the last four decades and since working class masculinity traditionally has been closely connected to wage labor and to the ability to provide for oneself as well as for others - being the main breadwinner of the family - masculinity is forced to be re-imagined. In the ongoing construction of identity and young masculinity, nostalgic images of a recently lost way of life where employment meant hard labor but also a durable and respected position in the community, are retold. Parallel to these narratives and sometimes in opposition to them, there are also wishes and dreams of alternative ways of relating one's own role, identity and masculinity to a different set of work ethics where neither wage labor nor traditional masculinity need to form it´s stable categories.

 • 12.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Bohlin, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lundin, Linda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Adolescents' self-defining internet experiences2015Inngår i: Technology and youth: growing up in a digital world / [ed] Kinney, David A., Bass, Loretta, Blair, Sampson Lee, Neff Claster, Patricia, Emerald Group Publishing Limited, 2015, s. 105-131Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AbstractPurposeThe purpose of this study was to investigate how young women and men perceive the Internet as a phenomenon and what role and meaning they ascribe to the Internet as an arena for defining themselves and for shaping their identity.Methodology/approachThe empirical data consist of narratives written by Swedish adolescents. Using content analysis the analysis was carried out in three steps: (1) finding categories and themes, (2) calculation of statistical differences in category frequencies, (3) a theoretically informed interpretation of central themes, using Bourdieu's concept of different forms of capital, and Giddens' concept of "pure relations."FindingsThe narratives exemplify how computer literacy and technological competence can be converted into social, cultural, and symbolic capital. Gender differences occur both in statistical differences between category frequencies in girls' and boys' narratives and in the interpretation of central themes. But there are also several examples that show more complex and contradictory tendencies, exceeding or transformative of gender differences and hierarchy.Originality/valueThis study considers adolescents' own perspectives on an arena of great importance. The analyses have been performed both qualitatively and quantitatively, which gives a nuanced picture of young people's self-defining experiences on the Internet.

 • 13.
  Andresen, Johanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Tomic, Viktoria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En undersökning av vilka faktorer som samvarierar med visstidsanställdas korttidssjukskrivning på en telefonbank2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tillväxten av sjukfrånvaron har under de senare åren lett till höga kostnader för sjukskrivningar och förtidspensioner i offentliga budgetar. Denna studie bygger på kvantitativ data som tagits fram via ett eget konstruerat frågeformulär. Syftet med studien var att kartlägga faktorer som samvarierar med den höga korttidssjukfrånvaron bland visstidsanställda på företaget. Tidigare studier har visat på ett samband med korttidssjukskrivning och variablerna ledarskap, upplevd stress, motivation samt arbetsuppgifter. Studiens problemställning inkluderade därför dessa fyra ämnesområden. Dessa ställdes sedan i relation till ålder, kön och antal gånger den anställde varit hemma trots att denne varit arbetsförmögen. I undersökningen inkluderades visstidsanställda i åldrarna 18 och visstidsanställda uppåt pensionsåldern. Av 90 medarbetare besvarades totalt 40 enkäter. Mann- Whitney U och Kruskall-Wallis test användes för att beräkna skillnader mellan grupper, (åldersgrupper och kön). Spermans rangkorrelation användes för att beräkna sambandet mellan variablerna. Resultatet av studien påvisade att kvinnor visade sig ha stannat hemma mer frekvent än männen trots att de varit arbetsförmögna. Av studien framkom även att det fanns en signifikant skillnad mellan variabeln "att stanna hemma trots att individen var arbetsförmögen" och variablerna motivation, arbetsuppgifter och stress. Resultaten visade på medelstarka och svaga samband mellan variabeln "att stanna hemma trots att individen är arbetsförmögen" och variablerna motivation (-,45), upplevd stress (,45), arbetsuppgifter (-,33) och kvaliteten på ledarskap (-,26); det sistnämnda var inte statistiskt signifikant. För att reducera antalet korttidssjukskrivningar fordras stora investeringar från den enskilde individen, arbetsgivarna samt samhället, och det behövs vidare forskning på hur dessa problem ska förhindras

 • 14.
  Arnbro, Emelie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Olofsson, Hanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Upplevt innovativt organisationsklimat: En kvantitativ studie bland tjänstemännen på Swedish Match2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Innovativitet inom den egna organisationen är ett relevant konkurrensverktyg för dagens företag. Det svenskgrundade tobaksföretaget Swedish Match har under senare år lagt allt mer fokus på att utveckla ett organisationsklimat där innovativitet uppmuntras.

  Studiens frågeställning var att undersöka i vilken mån variationen i upplevt innovativt organisationsklimat på Swedish Match kunde förklaras av de anställdas grundläggande värderingar samt hur länge de varit anställda inom företaget. Studien genomfördes inom verksamhetsområdet Supply Chain och berörde tjänstemännen inom detta verksamhetsområde. Studien vilar på teorier inom områdena organisationsklimat och innovativitet inom organisationer samt Schwartz modell över relationer mellan olika värderingar.

  Metoden som användes var kvantitativ och data samlades in genom ett frågeformulär i två delar. Den ena delen berörde deltagarnas grundläggande värderingar som syftade till att mäta i vilken grad tjänstemännen strävade efter att vara öppna inför förändringar eller konservatism. Den andra syftade till att undersöka i vilken mån deltagarna upplevde organisationsklimatet som innovativt.

  Resultatet visade att det upplevda innovativa organisationsklimatet inte kunde förklaras av tjänstemännens grundläggande värderingar då sambandet var närmare noll. Ett medelstarkt samband uppmättes mellan variablerna antal arbetade år i företaget och upplevt innovativt organisationsklimat. Detta resultat indikerade att de tjänstemän som hade arbetat längre på Swedish Match i högre grad upplevde organisationsklimatet som innovativt än de som arbetat kortare tid. Inget av sambanden var statistiskt signifikanta varav studien kom att fokusera på att förklara det medelstarka sambandet.

 • 15.
  Axelsson, Angelica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Hjelmäng, Linda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Personlighetens samverkan med riskperception2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka samband mellan subjektiv riskperception och personlighetsdrag, samt ålder och riskperception. Enkäter delades ut till 31 deltagare, varav 11 stycken var isolerare och 20 var ställningsbyggare. Respondenterna fick besvara huruvida de blev utsatta för diverse risker på sin arbetsplats och utifrån detta beräknades korrelationer med resultat från deras personlighetstest. Studien visade på ett negativt samband mellan personlighetsdraget vänlighet och riskperception, alltså att ju högre värde på vänlighet desto svagare var upplevelsen utav att bli utsatt för allvarliga risker på arbetsplatsen. Det visade sig även finnas ett starkt positivt samband mellan personlighetsdraget samvetsgrannhet och riskperception, vilket innebar att ju högre värde på samvetsgrannhet desto starkare upplevelse hade respondenterna utav att bli utsatt för en allvarlig risk. Studien visade även att personlighetsdimensionerna tillsammans svarade för 19 % av variansen i riskperceptionen.

 • 16.
  Axelsson, Johanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Bolinder, Victoria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Upplevelser av arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse: Bland tekniker och förskolepersonal2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien genomfördes för att undersöka om det fanns några skillnader mellan två olika yrkesgrupper i den upplevda arbetsmotivationen (i form av autonomi, kompetens och samhörighet) samt den upplevda arbetstillfredsställelsen (i form av inre, yttre och generell arbetstillfredsställelse). De etablerade mätverktygen Basic need satisfaction at work scale samt Minnesota satisfaction questionnaire användes för att undersöka dessa upplevelser av arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Studien undersökte även om det fanns några åldersskillnader i respondenternas upplevelser. Studiens syfte var också att undersöka om det fanns några samband mellan arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Yrkesgrupperna som undersöktes var från ett teknikföretag och en förskoleverksamhet. I enkätundersökningen deltog 34 respondenter, i åldrarna 22-63 år. Av respondenterna var 21 kvinnor och 13 män.

  Resultatet visade att det inte fanns någon skillnad mellan de två yrkesgrupperna i upplevd arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Däremot visade resultatet att det fanns en viss skillnad mellan åldersgrupperna 1 (22-35 år) och 2 (36-49 år) inom samhörighet. Åldersgrupp 2 visade en högre upplevd samhörighet, som innebär individers behov av att känna gemenskap med andra. Vidare visade studiens resultat att det fanns positiva statistiska signifikanta samband mellan den generella arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen. Det fanns även positiva signifikanta samband mellan inre arbetstillfredsställelse och samtliga delskalor inom arbetsmotivation (samhörighet, autonomi och kompetens). Även generell arbetstillfredsställelse korrelerade positivt signifikant med alla dessa delskalor. Det betyder att ju högre upplevd inre arbetstillfredsställelse desto högre upplevelse av delskalorna inom arbetsmotivation, detta gällde även för den generella arbetstillfredsställelsen och delskalorna i arbetsmotivation.

 • 17.
  Bador, Nima
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Sambandet mellan Hopp och Självkänsla: En studie i positiv psykologi2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hopp och Självkänsla är två begrepp som studerats länge inom positiv psykologi och Hoppteorin av Snyder och kollegor (1991) förklarade hur egenskaperna hänger ihop. Hopp är ett begrepp inom kognitiv motivationsteori och definieras som den generella upplevelsen att ens mål går att uppnå medan Självkänsla är upplevelsen av det egna värdet. Hopp består av två komponenter:

  Agency och Pathway. Pathway är vägfinnande tänkande och Agency den motiverande komponenten. Föreliggande studie syftade till att undersöka sambandet mellan Hopp samt Hopps två komponenter med Självkänsla. Betydelsen av kön och ålder på Hopp och Självkänsla undersöktes i detaljer. I svensk kontext, enligt vår vetskap, saknas studier om relationen mellan Hopp och Självkänsla. Deltagarna var 136 svenska högskolestudenter med en medelålder på 24 år (SD = 5.6 år), 53 % män och 47 % kvinnor. Väletablerade självskattningsskalor användes, The Hope Scale för att mäta Hopp och Rosenberg Self-Esteem Scale (modifierad) för Självkänsla. Icke-parametrik test av Spearman och Mann-Whitney användes för dataanalys. Resultaten visade att kvinnor har ett signifikant högre värde av Hopp och Agency. Vuxna (över 22 år) hade signifikant högre Hopp, Agency, Pathway och Självkänsla än unga vuxna (under 22 år). Kön påverkade inte Självkänsla. Trots att det fanns en medelstark och signifikant korrelation mellan Hopp och Självkänsla visade multipel regressionsanalys att Agency var den enda oberoende variabeln som signifikant bidrog till Självkänsla. Att kvinnor uppvisar högre Hopp än män och att vuxna uppvisar högre Hopp än unga vuxna är två resultat som inte är i linje med tidigare studier.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Balic, Adnan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Chefers syn på motivation och hur de skapar motivation bland medarbetare i en teknisk verksamhet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Motivation är ett komplext område och samtidigt en viktig faktor att skapa och upprätthålla på arbetsplatser. Syftet med denna studie är därför att undersöka chefers syn på motivation och hur de skapar motivation i en teknisk verksamhet. Dels undersöks hur cheferna motiverar sina medarbetare utifrån inre och yttre motivationsaspekter, samt hur de går tillväga för att upprätthålla motivationen på arbetsplatsen. Detta gjordes medhjälp av en kvalitativ metod där intervjuer utfördes med fyra chefer; tre män och en kvinna. Efter intervjuerna analyserades materialet med hjälp av tematisk analysmetod. Denna analysmetod identifierade ett antal begrepp som deltagarna uppfattade vara viktiga vid yttre och inre motivation. De teman som framkom var trygghet på arbetsplatsen, kommunikation och utveckling. Dessa tre teman utgjorde grunden i det motivationsarbete som beskrevs av informanterna vilka uppfattade att yttre och inre motivation har olika betydelser för motivationen. De tre teman som kom fram i resultatet är enligt informanterna viktiga faktorer som behövs tas hänsyn till vid motivationsarbete. Att ha en bra kommunikation med medarbetare samt att medarbetare ska känna sig trygga på arbetsplatsen utgjorde en bas till hur motivation uppstår. Utveckling var också ett viktigt tema där medarbetare behöver känna att de kan utvecklas på arbetsplatsen. Detta gör att medarbetare strävar efter att arbeta effektivare och är villiga att lära sig nya saker.

 • 19.
  Bartha, Fredrika
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Balans mellan arbete och fritid – en möjlighet eller omöjlighet i dagens flexibla arbetsliv?: En kvalitativ studie om första linjens chefer och deras upplevelse av balans2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Balans mellan arbete och fritid är ett omdiskuterat ämne i dagens arbetsliv. Obalans mellan arbete och övrigt liv är relaterat till ett sämre välbefinnande bland annat i form av stressrelaterade konsekvenser. Även ur ett organisatoriskt perspektiv medför obalansen negativa konsekvenser exempelvis lägre produktivitet, minskat engagemang och ökade kostnader. Idag erbjuder många organisationer sina anställda olika flexibla lösningar i syfte att höja autonomin. Flexibiliteten tycks minska konflikten mellan arbete och fritid. Dock tyder forskning på att arbetsbelastningen kan öka, i synnerhet om flexibiliteten kombineras med mål- och resultatstyrda arbetsuppgifter. Studiens syfte var att undersöka hur första linjens chefer upplever balans mellan arbete och fritid samt vilka förutsättningar som var avgörande för att uppnå balans. Studien genomfördes på en statlig myndighet i Västra Götalands län. Undersökningen är av kvalitativ karaktär och baseras på semistrukturerade intervjuer med fyra chefer av första linjen. Förutom flexibla förutsättningar i arbetets tid och förläggning fanns det ytterligare faktorer som upplevdes avgörande för individens förmåga att upprätthålla balans. En av studiens slutsatser är vikten av stöd från chefer och kolleger när det kommer till att kunna avgränsa arbetet. Utan detta stöd verkar de flexibla förutsättningarna som arbetet erbjuder förlora sin effekt när det kommer till att nå en balans mellan arbete och fritid. Fokus bör därför läggas på att aktivt kommunicera hur organisationen resonerar kring hälsa, välmående och arbetsbelastning. Dessutom bör det upprättas riktlinjer som medarbetare kan förhålla sig till, dels för att kunna avgränsa arbetet och dels för att motverka faktorer som strider mot uppsatta riktlinjer.

 • 20.
  Basinska, Beata A.
  et al.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Pozytywny afekt a relacja między śmiałością, impulsywnością i własną skutecznością [Positive affectivity and the relationship between venturesomeness, impulsiveness and self-efficacy]2012Inngår i: Zdrowie w cyklu zycia czlowieka [Health across the life span] / [ed] Oginska-Bulik, Nina & Miniszewska, Joanna, Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2012, 1., s. 109-125Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Recent research has demonstrated a relationship between personality, affectivity and performance. The purpose of this study was to examine the mediating effect of basic and general positive affectivity on personality traits (venturesomeness and impulsiveness) and self-efficacy. Methods: The correlational design was used. 175 students filled in the Impulsiveness – Venturesomeness - Empathy Inventory (Eysenck et al., 1985), PANAS (Watson, Clark, 1994 - basic and general positive affectivity) and General Self-Efficacy (GESE by Schwarzer et al., 2008). Findings: Impulsiveness did not matter to the strength of self-efficacy, and was independent of positive affectivity. The results obtained indicated a significant mediating effect of basic positive affectivity, self-assurance and joviality, on the link between venturesomeness and general self-efficacy, and a direct impact of general positive affectivity on self-efficacy.

 • 21.
  Basinska, Beata A.
  et al.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  Wiciak, Izabela
  Police Academy, Szczytno, Poland.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Burnout among a group of policemen: the role of fatigue and emotions in the work context2012Inngår i: Book of Proceedings: Proceedings of the 10th European Academy of Occupational Health Psychology Conference / [ed] Jain, Aditya, Hollis, David, Andreou, Nicholas, Wehrle, Flavia, Nottingham: I-WHO, International House, Jubilee Campus , 2012, s. 125-126Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Policework is a profession with a high risk of operational and organizational stress at work. The aim of this research was to investigate the effect of job-related affectivity and fatigue on burnout; specifically we aimed to study the relation between acute fatigue and burnout and the indirect role of emotion during work.

  We adopted the concept of burnout with two components: exhaustion and disengagement (Halbesleben & Demerouti, 2005). In this concept, exhaustion is related to the energetic aspect, and disengagement is connected to the motivational aspect. We hypothesized that acute fatigue is a precursor to burnout. According to Van Katwyk et al. (2000), psychological well-being is synonymous with work-related affectivity, and emotions are classified into four categories: high and low-arousal of pleasant emotions and high and low-arousal of unpleasant emotions. According to the theory of stress by Selye (1978), eustress and distress are assumed to be a high arousal of emotion.

  Methods: Acute fatigue was measured by the index in accordance with the Japan Society for Occupational Health. In order to investigate exhaustion and disengagement the Oldenburg Burnout Inventory was used (Halbesleben & Demerouti, 2005). Job-related affective well-being was used to assess emotions within the work context (Van Katwyk et al., 2000). Hierarchical regressions analyses were performed.

  Group: 187 policemen (28 women) filled in the questionnaires. Half of them worked in the prevention department and one-third were on duty in the criminal division. Their average work experience was 14.7 years (range 5 - 28).

  Results: Fatigue had a direct impact on exhaustion and disengagement. This first effect was 3 times stronger than the second. In the next step the emotions were entered into these separate models. We observed that a low arousal of unpleasant emotions had an indirect relation with fatigue and exhaustion. Additionally, a high arousal of positive and negative emotions (eustress and distress) mediated between fatigue and disengagement. These effects of partial mediation were large (f2 = .34 and f2 = .32 respectively).

  Conclusion: Our results indicate that a high arousal of emotions can lead to a deterioration of motivation of work, but a low arousal of negative emotions reduce energetic ability to work among policemen.

   

   

 • 22.
  Basinska, Beata A.
  et al.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  Wiciak, Izabela
  Police Acad Szczytno, Dept Adm, SzczytnoPoland.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Fatigue and burnout in police officers: the mediating role of emotions2014Inngår i: Policing: an international Journal of Police Strategies and Managment, ISSN 1363-951X, E-ISSN 1758-695X, Vol. 37, nr 3, s. 665-680Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The policing profession is associated with psychosocial hazard. Fatigue and burnout often affect police officers, and may impair the functioning of the organization and public safety. The relationship between fatigue and burnout may be modified by job-related emotions. While negative emotions have been extensively studied, the role of positive emotions at work is relatively less known. Additionally, there is insufficient knowledge about the role of the intensity of emotions. The purpose of this paper is to examine the role of job-related emotions in the relationship between fatigue and burnout in police officers.

  Design/methodology/approach – In all, 169 police officers (26 women) completed a test battery that assessed acute fatigue, burnout (Oldenburg Burnout Inventory: exhaustion and disengagement), and emotions (Job-related Affective Well-being Scale).

  Findings – Acute fatigue was associated more strongly with exhaustion than with disengagement. Low-arousal negative emotions partially mediated the relationship between fatigue and exhaustion. High-arousal positive and negative emotions were partial mediators between fatigue and disengagement experienced by police officers.

  Research limitations/implications – The results show that high-arousal emotions were associated with changes in work motivation, while low-arousal negative emotions reduced energetic ability to work.

  Originality/value – This paper enhances understanding of burnout among police officers and the mediating role of emotions. The patterns of the relationships between fatigue, burnout and emotions are discussed in the context of the conservation of resources theory and the tripartite model of anxiety and depression.

 • 23.
  Basinska, Beata A.
  et al.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  Wiciak, Izabela
  Police Academy in Szczytno, Poland.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Fatigue, vigor and dedication: the role of job-related emotions2013Inngår i: Imagine the future world: How do we want to work tomorrow? / [ed] Hertel, Guido & Holling, Heinz, 2013, s. 11-11Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose. The aim of the study was to examine the role of job-related positive and negative emotions between acute fatigue at work and engagement. We tested two components of engagement: vigor (energetic aspect) and dedication (motivational aspect). We hypothesized that negative emotions mediate in energy depletion process and positive emotions mediate in broadening of energetic and motivational resources.

  Design/Methodology. Fatigue was measured by an index in accordance with the Japan Society for Occupational Health. The Utrecht Work Engagement Scale – short version (UWES) was used to evaluate vigor and dedication (Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006). Job-related affective well-being (JAWS) was used to assess positive and negative emotions (Van Katwyk et al., 2000). The study group consisted of 174 police officers (the average tenure of 10 years, range 1–23).

  Results. Baron and Kenny approach and the Sobel test supported our hypotheses. Fatigue was more negative related to vigor than dedication. We observed that positive and negative emotions fully mediated between fatigue and vigor (large effect size f2 = .36). Additionally, positive emotions fully mediated between fatigue and dedication (medium effect size f2 = .16). We confirmed these results by the Sobel test.

  Limitations. The correlational design was applied.

  Research/Practical Implications. Our results indicate that in police officers positive emotions may lead to broadening of energetic and motivational resources.

 • 24.
  Berghé, Lisa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Johansson, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  “Vi behöver varandra”: En kvalitativ studie om psykologiska kontrakt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att beskriva arbetstagarnas förväntningar på deras anställningsförhållande samt att öka förståelsen för hur förväntningarna påverkade deras arbetsbeteende. Som teoretisk ram användes framförallt begreppet om det psykologiska kontraktet som bygger på arbetstagarens och arbetsgivarens uppfattningar om ömsesidiga åtaganden i ett anställningsförhållande. Beroende på hur arbetssituationen utvecklas kan det ha positiva och negativa effekter på det psykologiska kontraktet (Rousseau, 1995; Coyle-Sharpio, 2002; Kahlke & Schmidt, 2002; Turney & Feldman, 2000). Det psykologiska kontraktet börjar formas i rekryteringsprocessen, ibland ännu tidigare (Robinson & Rousseau, 1994; Kahlke & Schmidt, 2002). I denna studie undersöktes arbetstagarnas förväntningar på Göteborgs Stad som arbetsgivare och hur relationen till arbetsgivaren utvecklades under det första anställningsåret. Genom att intervjua sex tjänstemän utifrån en semistrukturerad intervjuguide samlades data in som analyserades med en kvalitativ tematisk analys.

  Resultatet av studien visade att tjänstemännen var övervägande relationsorienterade i sin anställning. Fyra relationer identifierades som uppfattades ha effekt på det psykologiska kontraktet; relationen till organisationsstrukturen, chefen, kollegorna och uppdraget. Utifrån dessa relationer fanns det hämmande och drivande krafter som påverkade arbetstagarens uppfattning om anställningsförhållandet. Emotionella reaktioner från icke uppfyllda förväntningar kunde i linje med Schalk och Freeses teori (1993) därför komma att skada det psykologiska kontraktet (Schalk & Freese, 1993; refererad i Anderson & Schalk, 1998). Samtidigt kunde meningsfulla relationer och möten skapa starka band till arbetsgivaren, lindra skadorna på det psykologiska kontraktet och skapa stimulerande arbetssituationer. Resultaten handlar om betydelsen av att kommunicera förväntningar på arbetsförhållandet för att undvika att förlora motivation.

 • 25.
  Berglöv, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En kvalitativ studie om vad anställda anser är ett givande medarbetarsamtal2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersökte medarbetares subjektiva erfarenhet och åsikt kring vad ett givande medarbetarsamtal innebär, innehåller och resulterar i. En kvalitativ forskningsmetod användes genom semistrukturerade intervjuer med ett urval på fem medarbetare som arbetade på ett och samma företag. Data analyserades genom en tematisk analysmetod. Studiens resultat visade att informanterna ansåg att ett givande medarbetarsamtal är ett samtal där arbetsresultatet hos medarbetaren är i fokus, där medarbetaren själv är i fokus samt att medarbetarsamtalet ger positiva utfall. Dessa utfall vara en känsla av tillfredställelse, inspiration och motivation till att prestera väl samt att få en tydlig målbild om vad som krävs för att nå dit. En relationsskapande del av medarbetarsamtalet lyftes även som ett positivt önskat utfall.

 • 26.
  Biel, Anders
  et al.
  Göteborg University.
  Grankvist, Gunne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  The effect of environmental information on professional purchasers' preference for food products2010Inngår i: British Food Journal, ISSN 0007-070X, E-ISSN 1758-4108, Vol. 112, nr 3, s. 251-260Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to examine how variation in product information about environmental consequences could make professional food purchasers inclined to choose more environmentally friendly alternatives. Design/methodology/approach: In an internet-based experiment, the paper systematically varies environmental and price information about food products and measures the effects on product choice. In addition, the paper varies the condition of choice. Findings: More complex and detailed environmental information, compared with simpler and less detailed information, was paired with a stronger preference for environmentally benign products. This effect was accentuated when the task was to minimize costs compared with that to promote the environment. Negative information, which is bad for the environment, had a stronger effect than positive information. Originality/value: The research shows that detailed information emphasising potentially destructive environmental consequences may promote the choice of environmentally sustainable products among professional purchasers. © Emerald Group Publishing Limited.

 • 27.
  Bjerninge, Beatrice
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Johansson, Malin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En kvantitativ studie om individers personlighetsdrags samband till den upplevda arbetstillfredsställelsen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka samband mellan de personlighetsdrag som omfattas i Five Factor Model, FFM, och i vilken grad individer upplever arbetstillfredsställelse. Det undersöktes även om man kunde se ett samband mellan arbetstillfredsställelse och individernas ålder. Arbetstillfredsställelsen studerades genom Minnesota Satisfaction Questionnaire, MSQ, som undersöker individers upplevelse av inre, yttre och generell arbetstillfredsställelse. Individers grad av personlighetsdimension undersöktes med hjälp av en svensk förkortad version av FFM. Materialet som ligger till grund för studiens resultat kommer från 52 besvarade enkäter som gjorts på två arbetsplatser. Ett tydligt resultat var att högre grad av Extraversion hör ihop med den högre graden av arbetstillfredsställelse. I vår studie undersöktes det om ålder hade ett samband arbetstillfredsställelse, föreliggande studie visade ett negativt medelstarkt samband till den yttre arbetstillfredsställelsen. Då varje individ, utifrån FFM, har en unik kombination av de fem personlighetsdragen, kan studiens resultat inte generaliseras till hur individer generellt sett upplever arbetstillfredsställelse. Föreliggande studie har endast kunnat förstärka de resultat som tidigare studier har kommit fram till; att det finns samband mellan de fem personlighetsdragen och arbetstillfredsställelse

 • 28.
  Björkgren, Beatrice
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Näverbrant, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Organisationsidentifikation: En undersökning om sambandet mellan organisationsidentifikation och hur attraktivt man uppfattar företaget man arbetar på2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att studera sambandet mellan ett företags attraktivitet och individers organisationsidentifikation samt om det fanns en skillnad på lokal (SKF Sverige) och global nivå (SKF koncernen). Organisationsidentifikation kan beskrivas som i vilken grad en individ identifierar sig med en organisation och är sannolikt starkare i organisationer som uppfattas attraktiva, jämfört med organisationer som inte uppfattas vara det. Ju högre grad av upplevd attraktivitet, desto starkare tenderar den organisatoriska identifikationen hos medarbetarna alltså att bli (Maxwell & Knox, 2009). Frågor avsedda att mäta grad av organisationsidentifikation och attraktivitet ställdes via en internetbaserad enkät till trettiotre anställda på SKF, Svenska Kullager fabriken, i Göteborg. Av dessa trettiotre var 39 % (13) män och 61 % (20) kvinnor. Resultatet påvisade ett starkt positivt samband mellan organisationsidentifikation och attraktivitet. Den föreliggande studien lyckades inte besvara frågan om det fanns någon skillnad på global och lokal nivå

 • 29.
  Bodin, Andreas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Edgren, David
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  "Tänk chef, tänk man": Kvinnliga och manligachefers upplevda förutsättningar kring chefskapet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Färre kvinnor än män återfinns i ledande positioner och de kvinnor som innehar sådana har i regel lägre lön. Syftet med studien är undersöka om respondenterna upplever att det finns olika förutsättningar för kvinnor och män att nå ledande positioner, i utövandet av sitt chefskap samt att försöka förstå hur de ser på frågor kring ledarskap i relation till manligt och kvinnligt? Finns det olika upplevda förutsättningar för kvinnor och män i rollen som chef? Hur ser dessa i sådana fall ut och vad beror de på? Tillskrivs kvinnliga och manliga chefer olika egenskaper? För att försöka få svar på dessa genomfördes en kvalitativ studie där vi intervjuade tre kvinnliga och tre manliga chefer inom en offentlig förvaltning. De huvudteman som framkom var "Chefskapet", "Chefsegenskaper", "Privatliv" samt "Mentorer och förebilder". Resultatet visade att respondenterna hade blivit chefer utav olika anledningar och att det fanns en stor skillnad i utbildningsnivå mellan könen. Respondenterna uppfattade att det fanns skillnader i utövandet av ledarskap mellan män och kvinnor. De kvinnliga och de manliga cheferna beskrev manligt och kvinnligt ledarskap utifrån "mjuka" och "hårda" egenskaper. Detta ligger i linje med redan etablerade fördomar eller kategorier som återfanns i teorin. Framförallt de kvinnliga cheferna upplevde kombinationen mellan chefskap och privatliv som svårbalanserade. Avsaknande av förebilder och mentorer upplevdes som ett problem från flera av respondenterna och som en möjlig åtgärd påtalades kvotering. Ämnet upplevdes som väldigt komplext och en slutsats var att det fanns vissa skillnader i upplevda förutsättningar för män och kvinnor i chefskapet.

 • 30.
  Bohlin, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  "Häng med på fest vid Sipperödssjön om en kvart"2012Inngår i: Barnbladet : SHSTF:s rikssektion för sjuksköterskor i öppen och sluten barnavård och barnsjukvård, ISSN 0349-1994, Vol. 37, nr 5, s. 6-9Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 31.
  Bohlin, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Music and risk in an existential and gendered world2011Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Adolescents in Western society often expose themselves to high levels of sound at gyms, rock concerts, discotheques etc. These behaviours are as threatening to young people’s health as more traditional risk behaviours. Testing boundaries and risk taking are fundamental aspects of young people’s lives and the processes of developing their identities. There is, however, a need to balance reasonable risk taking and risks that can damage health. The aim of Study I was to analyze the relationship between self-exposure to noise, risk behaviours and risk judgements among 310 Swedish adolescents aged 15-20 (167 men/143 women). The adolescents’ behaviour in different traditional risk situations correlated with behaviour in noisy environments, and judgements about traditional risks correlated with judgement regarding noise exposure. Another finding was that young women judge risk situations as generally more dangerous than young men, although they behave in the same way as the men. We suggest that this difference is a social and culture based phenomenon which underlines the importance of adopting a gender perspective in the analysis of risk factors. Adolescents reporting permanent tinnitus judged loud music as more risky than adolescents with no symptoms and they did not listen to loud music as often as those with occasional tinnitus. The aims of study II were to illuminate  the complexity of risk behaviour, the meaning and purpose of adolescent risk-taking in both a traditional sense (e.g. smoking and drug use) and in noisy environments (e.g. discotheques and rock concerts), in relation to norms and gender roles in contemporary society. In total, 16 adolescents (8 men/8 women, aged 15-19) were interviewed individually and in focus groups. The interviewees’ responses revealed social reproduction of gender and class. Main themes of the phenomena for both genders emerged: Social identity and Existential identity of risk taking. The descriptive sub themes, however, which together formed the general structure, were rather diverse for men and women. The incorporation of social and existential theories on gender as basic factors in the analysis of attitudes towards risk-taking behaviours is considered to be of utmost importance. Likewise, research on hearing prevention for young people needs to acknowledge and make use of theories on risk behaviour and similarly, the theories on risk behaviour should acknowledge noise as a risk factor.

               Study III aims to increase the knowledge about young women’s and men’s risk judgement and behaviour by investigating patterns in adolescent risk activities among 310 adolescents aged 15-20 (143 women; 167 men). The Australian instrument ARQ, developed by Gullone et al, was used with additional questions on hearing risks [1] and a factor analysis was conducted. The main results showed that the factor structure in the judgement and behaviour scale for Swedish adolescents was rather different from the factor structure in the Australian sample. The factor structure was not similar to the Australian sample split on gender and there were differences in factor structures between genders among Swedish adolescents. The results are discussed from a gender and existential perspective on risk taking, and it is emphasized that research on risk behaviour needs to reconceptualize stereotypical ideas about gender and the existential period in adolescence. The aim of Study IV was to investigate possible gender differences regarding psychometric scales measuring risk perception in noisy situations, attitudes towards loud music, perceived susceptibility to noise, and individual norms and ideals related to activities where loud music is played. In addition, the purpose was to analyze whether these variables are associated with protective behaviour, e.g. the use of hearing protection. A questionnaire was administered to a Swedish sample including 543 adolescents aged 16 to 20. The result revealed significant gender differences for all the psychometric scales. Furthermore, all psychometric measures were associated with hearing protection use in musical settings. Contrary to previous studies, gender did not solely contribute to any explanation of protective behaviour in the analysis. One conclusion is that although gender does not contribute solely to the explanation of protective behaviour, gender may affect psychological variables such as risk perception, attitudes and perceived susceptibility and these variables may in turn be valuable for decision-making and protective behaviour in noisy situations. Although women tend to be more ’careful’ psychologically, they nevertheless tend to behave in the same way as men regarding actual noise-related risk-taking.

   

 • 32.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Att leva i transithallen: en fenomenologisk studie om arbetssökande kvinnor med utländsk bakgrund och med funktionshinder2002Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 33.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Risk behaviour and noise exposure among adolescents2007Inngår i: Noise & Health, ISSN 1463-1741, E-ISSN 1998-4030, Vol. 9, nr 36, s. 55-63Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 34.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Kapetanovic, Sabina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Adolescents’ voices on organization via social media2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Adolescents are industrious users of social media (i.e. Facebook, Instagram, Twitter) and most of 9-16 years old in EU´s 25 countries have a profile on a social network where they can socialize, express their thoughts and feelings. In Sweden there have been recent actions where adolescents have organized themselves with help from social media very quickly and with many participators. Studies have shown both positive and negative effects of using social media. Positive, since almost everyone can share experiences or make their voice heard. Negative, since young people can expose themselves and others to situations that can be difficult to manage. There are concerns that adolescents online can be socially isolated from their friends in “real life”, while others mean that social media increases the possibility for adolescent to make new friends and develop existing relationships. Significance: Earlier studies have focused on use of social media in school and social resisting gatherings, but not as many studies on adolescents’ use of social media for organizing their activities in everyday life. Young people can be considered to be digital natives and adults, that constitute a certain power in the society, can be considered as digital immigrants. From that perspective it is important to let young people’s own voices be heard on a central arena for daily activities. Hence, the aim the presented study was to examine how adolescents describe social media as an arena for organizing themselves and how the organizational actions affect their everyday life. Data derives from interviews with 13-19-year old pupils, and were recruited from the Western part of Sweden. The interviews were analyzed with thematic analysis in several steps. Results revealed that social media is perceived both positive and negative. Social media was described as an arena where young people can experience feelings of being free, but also as an arena that contributes to major problems. The adolescents describe social media as a platform where social power is performed, but that the users are unaware about the responsibilities that follow such power. Conclusions drawn from this study is that young people reason about the complexity of what social media means for organizing events and relationships in everyday life and social medias are seen as both problematic and enabling. The study contributes, by letting young people´s own voices being heard, a better understanding of adolescents’ experience of social organization in new medias.

  Adolescents' voices on organization via social media. Available from: http://www.researchgate.net/publication/281280719_Adolescents'_voices_on_organization_via_social_media [accessed Oct 29, 2015].

 • 35.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Kapetanovic, Sabina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Risk discourses in Swedish tabloids2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: People of all ages participate in activities that can pose a risk to their health. However, it is important not only to see risks as threats, but also something that can enhance positive experiences and opportunities. The media has a huge influence on young people and thus there are good reasons to investigate how risks and risk-taking are portrayed. Significance: The communication in the media can be described as bi-directional, with subjects covered from many different perspectives, for example the reporting of views and values held by the authorities, politicians, residents and other community stakeholders. The human identity is constructed from self-experiences, but also through the different public discourses (collectively agreed discussions or arguments) that are present in the media and in everyday speech. For adolescents in particular, contact with the media affects their lives and the development of their identity. Hence, the media plays an important role in the presentation of how the world is constituted. The aim of this study was therefore to explore how risks and risk taking are described in media targeting young people in Sweden. Methods: 270 adolescents aged 15-20 years were surveyed on which newspapers they primarily read. Two daily tabloids were identified, both in paper format and on the Internet. Hence, the data consisted of two daily tabloids, each studied over a 14 day period. Each article that mentioned risks and risk taking was analyzed using discourse analysis from three perspectives: 1) what is stated, 2) by whom and 3) how such statements are articulated. Results showed that risks were mainly addressed in four ways; 1) News reports by journalists and press spokespersons articulating the theme “offender, heroes and victims”, e.g. news about crimes and accidents. 2) Reports about sports by athletes, coaches, doctors and columnists on the theme “enduring punches and injuries”, e.g. reports about violence and injuries in sports. 3) Reports, about entertainment by actors, performers, presenters and columnists about “Idols, drugs and confessions”, e.g. celebrities’’ confession stories, and 4) Expert- and opinion reports by journalists, experts, panels about “opinions and influence”, e.g. columnists writing about current events. The Conclusion drawn is the importance of discussing the discourses media create and reproduce, and that all levels of society need to take responsibility for what risks are reported, how and, by whom. For example, the media can reproduce outdated gender roles and may obstruct equal opportunities for young men and women. This study contributes in several ways, one being to bring awareness on how discourses are presented in the media and the impact on young peoples’ opportunities to create balanced and conscious attitudes to risk.

  Risk discourses in Swedish tabloids. Available from: http://www.researchgate.net/publication/281280598_Risk_discourses_in_Swedish_tabloids [accessed Oct 29, 2015].

 • 36.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Malm, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Saura, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Riskdiskurser i kvällspressen2014Inngår i: Att förstå ungdomars identitetsskapande: en inspirations- och metodbok / [ed] Sorbring, E., Andersson, Å. & Molin, M., Stockholm: Liber, 2014, 1, s. 166-187Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Kapitlet fokuserar på vanligt förekommande sätt att beskriva risker i olika medier.

 • 37.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Erlandssson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Voices on risk-taking : Young women and men in an existential and social world 2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

   

  The present study was influenced by existential - and gender aspects on young people's everyday lives with the aim to shed light on the complexity of the phenomenon of risk-taking, the meaning and purpose of adolescent risk-taking in a traditional sense (e.g. smoking and drug using) and in noisy environments (e.g. discotheques and rock concerts). The intention was to identify possible new ways of understanding young people's experiences and apprehensions about different risk behaviours by the use of qualitative method; The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Sixteen adolescents (8 men/8 women, aged 15-19) were interviewed, 4 in separate interviews and 12 in focus groups. The analysis revealed two dimensions: "Social identity" and "Existential identity" and six superordinate themes of the phenomena of risk-taking. The two dimensions and the six super-ordinate themes were equal for women and men, while the sub-themes were found to be gender-related. The interviewees' responses revealed social (gender) - and existential considerations which affected the participants in many areas of their daily lives. The study implies that one of the challenges for the preventive strategies is to be able to talk about risk-taking in terms of both threat and development, and not as a case of either or. 

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Widen, Stephen E.
  Örebro University, Institute for Disability Research, School of Health and Medical Sciences.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Risks and music - Patterns among young women and men in Sweden2011Inngår i: Noise & Health, ISSN 1463-1741, E-ISSN 1998-4030, Vol. 13, nr 53, s. 310-319Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Music and high levels of sound have not traditionally been associated with risk-taking behaviors. Loud music may intensify and bring more power and meaning to the musical experience, but it can at the same time be harmful to hearing. The present study aims to increase the knowledge about young women′s and men′s risk judgement and behaviour by investigating patterns in adolescent risk activities among 310 adolescents aged 15-20 (143 women; 167 men). The Australian instrument ARQ was used with additional questions on hearing risks and a factor analysis was conducted. The main results showed that the factor structure in the judgement and behavior scale for Swedish adolescents was rather different from the factor structure in the Australian sample. Also, the factor structure was not similar to the Australian sample split on gender. The results are discussed from a gender- and existential perspective on risk taking, and it is emphasized that research on risk behavior needs to reconceptualize stereotypical ideas about gender and the existential period in adolescence.

 • 39.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Widén, Stephen E.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Risktagande: Hot eller utveckling?2008Inngår i: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, s. 93-107Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 40.
  Bolin, Anette
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Consequences of Availability of 'extended' Pupil Welfare interventions: Effects on School Performance2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Children living in families with alcohol or drug misuse, violence or a parent's psychiatric illness are commonly regarded as a group at risk of developing social and health problems, but also at risk of failing in school. In Sweden social services have the responsibility to intervene to change the situation for such children (National Board of Health and Welfare, 2013). Teachers, school social workers and other relevant staff all have important roles to play in identifying pupils within this target group (Backlund, 2007). However research demonstrates that this process can be prolonged. Nor is it unusual that parents and/or pupils are unwilling to accept support until the home situation becomes very serious and/or where the pupil's school achievements have deteriorated in a serious way (SOU 2010).This presentation offers an evaluation of an ongoing project 'Extended In-Depth Pupil Welfare' (2013–2015) funded by the Swedish Public Health Agency and which is one of sixteen projects aimed at children and young people within this target group in the national program 'Developing New Evidenced Methods for Prevention and Interventions'. The 'Extended In-Depth Pupil Welfare' project is based on the hypothesis that, by making established evidence-proven intervention methods normally offered by social services in social service settings available for pupils and their parents in a school setting, children and parents may be more willing to accept/or seek support at an earlier stage than had the interventions been available through normal social services channels. The research questions are: 'Does availability influence willingness to seek and accept support?', and 'In what way does this support influence school performance?'In recent decades a great deal of attention has been directed to the creation and implementation of effective interventions designed to adress the needs of pupils at risk of failing academically (Allen-Meares, Montgomery & Kim, 2013; Dube & Orpinas, 2009). Interventions operate at a number of levels. While Tier 1 interventions are at the whole school level, Tier 2 interventions address specific groups and individuals (Allen-Meares et al., 2013). In Sweden a multitude of collaborative joint ventures by social services and schools at both tiers have emerged in recent years (SOU, 2010). A national evaluation of a government sponsored program comprising more than one hundred collaborative projects revealed that collaboration is in great need of development. Further, a majority of teachers report that collaboration with social services, child psychiatry, the police and other agencies is, in different ways, unsatisfactory (Danermark, Englund & Germundsson, 2010). From this point of departure the 'Extended In-Depth Pupil Welfare' project is based on the assumption that if the school is the sole stakeholder in providing support interventions, actions can be more effectively directed in ways that best fit the school's organization and impact most directly on pupils' school achievement. For example, research demonstrates that when social services and schools are both stakeholders, the process of identifying and supporting pupils in need is not only unnecessarily time-consuming, but also less effective (Bolin 2011).Focusing on an interprofessional staff group comprising two teachers and two social workers based on-site in a medium sized primary/secondary school, and comparing pupils' and parents' perceptions of the availability of pupil welfare support with similar parental/pupil perceptions at another school used as a control, the objectives of this research is to theoretically analyse and critically evaluate the impact on school performance of on-site extended pupil welfare support. In this presentation focus is directed to findings emerging from interview data with pupils at the intervention school, and on their perceptions of the impact that the work of the interprofessional support team has had on their approaches to school work.Methodology, Methods, Research Instruments or Sources UsedIn addition to assessing pupils' achievement (encapsulated in subject grades) the study also focuses on the perception the pupils have of the impact on school performance of on-site social welfare support, and it is these findings that are presented here. Individual interviews have been carried out with participating pupils and their parents. The rationale behind this choice is that interviews are contextualised and can thus provide depth and detail (as opposed to questionnaire based approaches), and are to be preferred when 'why' and 'how' questions have been posed (Flyvbjerg, 2007). The interviews with pupils were carried out using a semi-structured guide, as is recommended for interviews with children (Docherty & Sandelowski, 1999). The guide consisted of a series of open questions pertaining to the pupil's understanding of the process of receiving support; the pupil's perception of the impact of the intervention with regard to school performance; out-of-school activities and activities in the family, and if positive changes are experienced, how enduring the pupil perceives such changes to be. The interviews with the pupils took place in a municipality community hall or in a room at the school. When processing the raw information the interviews were digitally-recorded and transcribed verbatim. The data was processed using NVIVO 10. Each interview transcript was entered as a single case, with twenty cases in total. The approach adopted when analysing the empirical data has been inspired by what Patton (2002) describes as thematic analysis and involves the recognition of patterns. Data was coded and closely analyzed by identifying increasing levels of abstraction in the material (Braun & Clarke, 2006). Conclusions, Expected Outcomes or FindingsPreliminary results indicate that pupils see encounters with the on-site interprofessional support team as impacting on their attendance, approaches to school work and achievement. This, as the pupils report, is in part due to the experience in lessons of being able to keep away from conflicts with other pupils and teachers. Previously a consequence of being involved in conflicts meant the pupil having to leave lessons. Pupils also speak of experiencing an increased capacity for subject goal attainment. A majority of the interviewees estimate that they have improved their grade in at least two or three subjects, often pointing to core subjects such as Swedish, Maths and English. Further, the results indicate that the pupils perceive they can control whether, and if so, when they want to receive support from the support team. This, they report, contributes to a willingness to both emotionally and cognitively engage in the program and in the counselling provided. They describe that this engagement gives them tools to better focus on subject learning in class, to take control of their emotions and not to initiate conflicts or respond violently in peer relations in the classroom. A particularly interesting finding is that pupils do not perceive that support from the onsite team is attached to any sense of stigma, shame or embarrassment. Indeed, some pupils' accounts indicate that, when receiving support from the team, they feel much more comfortable about talking about problems they experience in the home such as, for example, violence or parents' alcohol misuse. However, some negative experiences of receiving support from the onsite team are revealed. For example, pupils perceive that the staff are not as immediately available as they would like them to be, and that support is not sufficiently 'on-demand', thus causing causes them anxiety and feelings of reduced self-worth

 • 41.
  Bolin, Anette
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Consequences of availability of social work support in a school context: 'Extended' pupil welfare interventions and effects on school performance2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Children living in families with alcohol misuse, violence or a parent’s psychiatric illness are not only commonly regarded as a group at risk of developing social problems, but also at risk of failing in school. Teachers and school social workers have important roles to play in identifying these pupils. However research demonstrates that this process can be prolonged. Nor is it unusual that parents and/or pupils are unwilling to accept support until the home situation becomes serious and/or where the pupil’s school achievements have deteriorated.This presentation is based on an evaluation of the project ‘Extended In-Depth Pupil Welfare’ funded by the Swedish Public Health Agency´s national program ‘Developing New Evidenced Methods for Prevention and Interventions’. The project is based on the hypothesis that, by making established evidence-proven intervention methods normally offered by social services in social service settings available for pupils and their parents in a school setting, children and parents may be more willing to both seek and accept support at an earlier stage than had such interventions been available through normal social services channels. The research questions are: ‘Does availability influence willingness to seek and accept support?’, and ‘In what way does this support influence school performance?’ The empirical base for this presentation draws on (i) data from a survey of parents (N=137) and pupils (N=49) pre- and post-project that focused on perceptions of the availability of support from pupil welfare and socials services, (ii) data on school performance with regard to pupils in receipt of interventions (N=86), and (iii) individual interviews (N=20) with pupils who received interventions. Results indicate that the availability of social workers plays an important role for children’s motivation to seek/or accept support. Pupils regard encounters with the on-site interprofessional support team as impacting on their attendance, approaches to school work and achievement.

 • 42.
  Bolin, Anette
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  När många vill "hjälpa till": Barns och ungdomars erfarenheter av interprofessionellt samarbete inom den sociala barnavården2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The concept of children's agency can be used to understand how children actively shape their lives. While in social work there is a growing body of research on how children experience meetings that involve collaborating professionals, little is known about the ways in which they exert an influence and the strategies they use. The purpose of the study was, in a Swedish context, to explore children's perceptions of their agentic capacity to influence who works with them when many different professionals are involved in providing support. Secondly, the aim was to investigate the perceptions of their agentic capacity in regulating their participation and exerting an influence on outcomes in interprofessional collaborative meetings. Interviews were carried out with 28 children in receipt of social services support. The results revealed that, for the older children, perceptions of the exercise of agency involved both the exclusion of certain professionals from the collaborating group as well as the identification of those perceived asbeing able to help. Additionally, the children's agency could be seen to be implicated in their perceptions of actively making decisions to acquiesce in collaborative solutions. For the younger children agency was revealed in the way that they interpreted the situations involving collaborating professionals, recognizing that it is primarily parents who decide about contact with different 'helpers". Findings with regards to the second aim revealed that children perceive professionals' talk as restricting opportunities for input. They also perceive they have capacity to exercise agency by (i) conforming to expectations by pretending to be bored and disengaged, butat the same time paying close attention to what is going on, alert to important details concerning them, (ii) by using exit strategies, and (iii) by developing 'in-situ' strategies to end meetings believed to be of little value. Rather than, as previously suggested, being powerless in such circumstances, the children talk of how they carefully assess situations, and, from a position of apparent subordination, talk of ways of acting that reveal their agentic capacity. These insights are of importance for practitioners, who are encouraged to look beyond behaviours that first meet the eye.This research has been funded by the Swedish Children's Welfare Foundation Sweden (Stiftelsen Allmänna Barnhuset)

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Boman, Åse
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för vårdvetenskap på avancerad nivå.
  Bohlin, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Eklöf, Mats
  Forsander, Gun
  Törner, Marianne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. University of Gothenburg.
  Conceptions of diabetes and diabetes care in young people with minority background" 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 44.
  Boman, Åse
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå.
  Bohlin, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Eklöf, Mats
  University of Gothenburg, Gothenburg.
  Forsander, Gun
  University of Gothenburg, Gothenburg.
  Törner, Marianne
  University of Gothenburg, Gothenburg.
  Conceptions of Diabetes and Diabetes Care in Young People With Minority Backgrounds.2015Inngår i: Qualitative Health Research, ISSN 1049-7323, E-ISSN 1552-7557, Vol. 25, nr 1, s. 5-15Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Adolescents with type 1 diabetes (T1DM) need stable self-care routines for good metabolic control to minimize future cardiovascular health complications. These routines are demanding, and might be particularly challenging in underprivileged groups. The aim of this study was to gain in-depth knowledge on the experience of adolescents with T1DM and a non-Swedish background regarding factors that might influence their ability to take care of themselves; in particular, factors that might influence diabetes management routines, their social situation, and the support they receive from caregivers. We interviewed 12 adolescents with T1DM and minority backgrounds. The results indicated resources and constraints in the adolescents' social context and in the health care organization. The adolescents developed conceptions that helped to explain and excuse their self-care failures, and their successes. These findings highlight the importance of integrating T1DM as part of the individual's personal prerequisites. We discuss implications for the organization of diabetes care for adolescents.

 • 45.
  Bornstein, Marc H.
  et al.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Child and Family Research, Bethesda.
  Putnick, Diane L.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Child and Family Research, Bethesda.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC,.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC,.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Thailand.
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Rome University ‘La Sapienza’, Faculty of Psychology, Italy.
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Department of Psychology, Quezon, Philippines.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Queen Rania Faculty for Childhood, Jordan.
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Department of Psychology, Italy.
  Bombi, Anna Silvia
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Pschology, Italy..
  Chang, Lei
  Chinese University of Hong Kong, Department of Educational Psychology, China.
  Deater-Deckard, Kirby
  Virginia Polytechnic Institute and State University, Department of Psychology, Blacksburg, VA, USA.
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC,.
  Malone, Patrick S.
  University of South Carolina, Department of Psychology, Columbia, SC, USA.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Department of Psychology, Kenya.
  Mother and father socially desirable responding in nine countries: Two kinds of agreement and relations to parenting self-reports2015Inngår i: International Journal of Psychology, ISSN 0020-7594, E-ISSN 1464-066X, Vol. 50, nr 3, s. 174-185Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We assessed 2 forms of agreement between mothers’ and fathers’ socially desirable responding in China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, the Philippines, Sweden, Thailand and the United States (N = 1110 families). Mothers and fathers in all 9 countries reported socially desirable responding in the upper half of the distribution, and countries varied minimally (but China was higher than the cross-country grand mean and Sweden lower). Mothers and fathers did not differ in reported levels of socially desirable responding, and mothers’ and fathers’ socially desirable responding were largely uncorrelated. With one exception, mothers’ and fathers’ socially desirable responding were similarly correlated with self-perceptions of parenting, and correlations varied somewhat across countries. These findings are set in a discussion of socially desirable responding, cultural psychology and family systems.

 • 46.
  Boström, Jessica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Johansson, Tore
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Sjuksköterskors motivation och inställning till att arbeta på två olika avdelningar2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  NU-sjukvården önskade hantera sina resurser optimalt och öka kostnadseffektiviteten. Med denna studie undersöktes vad som skulle kunna motivera sjuksköterskor på kirurgi- respektive medicinavdelningar (N= 62) att öka sin kompetens för att arbeta på två olika avdelningar, om inställningen till detta skiljer sig mellan områdena samt huruvida ålder, anställningstid, inre motivationoch omotivation kunde predicera inställningen till att arbeta på två olika avdelningar. Instrumentet bestod av fyra delar. En demografisk del, två förundersökningen konstruerade skalor avseende att mäta sjuksköterskornas motivation till att öka sin kompetens för att arbeta på två olika avdelningar och inställningen till detta system, samt en svensk version av Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale. Svarsfrekvensen var 60,9% och respondenterna var mellan 23 och 62 år (M = 39,8, SD= 11). Undersökningen visade att sjuksköterskorna främst motiverades till att arbeta på två olika avdelningar av högre lön, både på sikt och omgående. Inställningen till att arbeta på två olika avdelningar skiljde sig inte signifikant mellan de olika områdena.Motivationstyperna inre motivation och omotivation kunde var för sig signifikant förutse inställningen till att arbeta på två olika avdelningar. De sjuksköterskor som var mest positivt inställda till att arbeta på två olika avdelningar var de sjuksköterskor som drevs av att uppnå resultat och få belöningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47. Boström, P.K.
  et al.
  Broberg, M.
  Hwang, Philip
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Parents' descriptions and experiences of young children recently diagnosed with intellectual disability2010Inngår i: Child Care Health and Development, ISSN 0305-1862, E-ISSN 1365-2214, Vol. 36, nr 1, s. 93-100Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of the present study was to explore the variation of parents' descriptions and experiences of their child that was recently identified to have an intellectual disability (ID). Methods: The study applied interpretative phenomenological analysis and analysis of narrative style looking at content and form of parental narratives. Data was collected from nine fathers and eight mothers through semi-structured interviews within 6 months following diagnosis. Results: Analysis revealed three factors indicating the parents' level of processing: (1) emotional expressions regarding the child - varying between limited (distanced or idealized) and balanced/affectionate; (2) experience of the disability - varying between preoccupation and acceptance; and (3) time orientation - varying in terms of flexibility and temporal focus. Conclusions: Although parents of children with ID describe negative emotions in relation to the child and the disability, most of these parents also describe positive emotions that seemed to balance the negative experiences. © 2009 The Authors. Journal compilation © 2009 Blackwell Publishing Ltd.

 • 48.
  Bowen, Erica
  et al.
  Coventry University.
  Holdsworth, Emma
  Coventry University.
  Leen, Eline
  University of Erlangen.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Helsing, Bo
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Jaans, Sebastian
  Limbourg Catholic University.
  Awouters, Valere
  Limbourg Catholic University.
  Northern European Adolescent Attitudes Toward Dating Violence2013Inngår i: Violence and Victims, ISSN 0886-6708, E-ISSN 1945-7073, Vol. 28, nr 4, s. 619-634Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A focus group methodology was used to examine attitudes toward dating violence among 86 adolescents (aged 12-17) from four northern European countries (England, Sweden, Germany, and Belgium). Four superordinate themes were identified from thematic analyses: gender identities, television as the educator, perceived acceptability of dating violence, and the decision to seek help/tell someone. Although violence in relationships was generally not condoned, when violence was used by females, was unintended (despite its consequences), or was in retaliation for infidelity, violence was perceived as acceptable. Adolescents indicated that their views were stereotypical and based solely on stereotypical television portrayals of violence in relationships. Stereotypical beliefs and portrayals generate barriers for victimized males to seek help because of fear of embarrassment.

 • 49.
  Bowen, Erica
  et al.
  Coventry University, England.
  Walker, Kate
  Coventry University, England.
  Mawer, Matthew
  Coventry University, England.
  Holdsworth, Emma
  Coventry University, England.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Helsing, Bo
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Bolin, Anette
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Leen, Eline
  Friedrich-Alexander University Erlangen, Germany.
  Held, Paul
  Friedrich-Alexander University Erlangen, Germany.
  Awouters, Valère
  Limburg Catholic University College, Belgium.
  Jans, Sebastiaan
  Limburg Catholic University College, Belgium.
  "It’s like you're actually playing as yourself": Development and preliminary evaluation of 'Green Acres High'€™, a serious game-based primary intervention to combat adolescent dating violence2014Inngår i: Psychosocial Intervention, ISSN 1132-0559, E-ISSN 2173-4712, Vol. 23, nr 1, s. 43-55Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper provides an overview of the development of 'Green Acres High', a serious game-based primary intervention to raise awareness of and change attitudes towards dating violence in adolescents, and an analysis of how adolescents described their experience of playing this game. Transcripts from focus group data were analysed using thematic analysis. The global theme that was developed, Assessment of the game, was represented by two organising themes, Positive assessment: Pedagogical Underpinnings andNegative Assessment: Functionality Limitations and Frustrations. These represented the fact that overall the learning experience was positive based on the pedagogical principles and content that could be embedded in this digital game but that technical issues with the game needed to be addressed as these could impinge on the learning experience of the adolescents. It was seen that using a serious game was a valid and meaningful way for adolescents to learn about dating violence and that this is a viable alternative or adjunct to traditional teaching methods.

 • 50.
  Brandt, Sara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Hed, Lisa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Att prestera mera?: En sambandsstudie kring organisationsidentifikation och organizational citizenship behavior inom bemanningsbranschen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka samband mellan variablerna organisationsidentifikation, organizational citizenship behavior, upplevd organisatorisk prestige och anställningstid. Variablerna undersöktes dels för att seom deltagarnas identifikation med den aktuella organisationen har ett samband med anställningstid och upplevd organisatorisk prestige, samt i vilken grad deltagarna väljer att prestera utöver rollförväntan. Sambandsstudien utfördes på ett serviceföretag i Trollhättan, inom affärsområdet bemanning och rekrytering. Totalt tillfrågades 90 kollektivanställda medarbetare verksamma inom lager/logistik samt tillverkningsindustrin. Svarfrekvensen blev låg då endast 29 deltog. Deltagarnas ålder varierade mellan 20 och 57 år (M=37) och den genomsnittliga anställningstiden var 14 månader. Studien genomfördes med kvantitativ metod,med hjälp av en enkät uppbyggd av tre delar som mätte grad av organisationsidentifikation, grad av organizational citizenship behavior samt upplevd organisatorisk prestige. Mael scale, OCB-scale, Mael's perceived organizational prestige scale användes för att mäta de tre variablerna. Resultatet visade svaga samband mellan organisationsidentifikation och organizational citizenship behavior samt organisationsidentifikation och upplevd organisatorisk prestige. Dock var dessa samband inte statistiskt signifikanta. Det gick inte att utläsa statistiskt signifikanta samband mellan anställningstid och organisationsidentifikation. Resultatet visade dock ett starkt statistiskt signifikant samband mellan variablerna organizational citizenship behavior och anställningstid. De variabler som använts i studien har uppnått god reliabilitet med alfavärden från .71, dock inte upplevd organisatorisk prestige som hade ett alfavärde på .45. Framtida forskning bör fokusera på att vidare undersöka identifikationens betydelse för bemanningsbranschen med dess triangulära relation mellan konsult, bemanningsföretag och kundföretag.

1234567 1 - 50 of 344
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf