Change search
Refine search result
1 - 16 of 16
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Beckman, Anita
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hur tänkte dom vuxna då?: Elevers perspektiv på kolans mellanrumsmiljöer2021Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ekström, Sara
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Forslund Frykedal, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hermansson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ögren Jansson, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Micro-teaching i Grundlärarprogrammet: Ett utvecklings- och forskningsprojekt för att stödja lärarstudenter att utveckla yrkesspecifik kunskap i matematik2023In: Abstracts för Decemberkonferensen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2023, p. 1-1Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid matematikutbildningen i lärarprogrammen vid Högskolan Väst (HV) genomförs ett utvecklings- och forskningsprojekt (med flera delstudier) för att stödja lärarstudenter att utveckla specifik yrkeskunskap som förbereder dem för undervisningens komplexitet. Kontexten i den här studien är förskoleklassen, den skolform som ska knyta samman förskolans och skolans pedagogik. I en granskning av undervisningen i förskoleklassen (Skolinspektionen, 2015) framkom att endast en fjärdedel av eleverna får en undervisning som motsvarar läroplanens övergripande mål för kunskaper. Det finns därför ett stort behov av att utveckla undervisningen i förskoleklass. Detta gäller särskilt undervisningen i matematik.

  Teoretisk utgångspunkt i projektet är Banduras teori om självtillit i att undervisa (1997). Forskningen behandlar individens föreställningar om sin kompetens och inte den reella undervisningsförmågan. Det finns dock en tydlig koppling mellan lärares uppfattningar om sin kompetens och vad deras elever presterar. I studien undersöker vi lärarstudenters tilltro till deras egen förmåga att undervisa i matematik och hur den förändras när studenterna får genomföra micro-teaching inför sin VFU (Pekdağ et al., 2020).

  Studien inleddes med att studenterna fick undervisning i matematik och därefter med handledningsstöd planera en matematiklektion. Lärarutbildare och studentkollegor gav feedback via ett strukturerat observationsprotokoll i ett intilliggande hybridklassrum. Samma undervisningssession genomfördes sedan på VFU där läraren observerade och gav feedback. Datainsamling har skett genom fokusgrupper för att fånga studenternas upplevelse av micro-teaching och om/hur den förändrat deras tillit till att undervisa i matematik. Teoretiskt analysverktyg är fyra aspekter som stöd för utveckling av självtillit (Bandura, 1997).

  Generellt upplevde studenterna micro-teaching som lärorikt och vill gärna möta liknande upplägg igen. Kontinuerlig återkoppling på ett begränsat innehåll upplevdes positivt. Studenterna tyckte tekniken med micro-teaching var en bra lärsituation, som blandade teori och praktik samt gav dem nya perspektiv på deras egen undervisning, en “levande kunskap”.

 • 3.
  Granbom, Ingrid
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Barns och elevers övergångar mellan olika skolformer2015Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Granbom, Ingrid
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Children’s Transitions from Preschool to School2016In: NERA 2016, 9-11 march, Helsinki, Finland, 44th congress, 2016, 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This is an ongoing project where one community in Sweden, along with University West, are studying children's transitions between different school types. This school differs from others in the sense that different school types are placed in the same building. One of the aim is to promote cooperation between different school forms. In the first phase, children’s transition from preschool to preschool classes and to school was studied. The project is characterized by an attempt of deepening knowledge. The researches and the professionals have reflected upon children's transitions between preschool and preschool classes and the knowledge is based on current research and the teachers own experiences. The areas treated are routines for transitions, educational and social continuity, and opportunities for children to take part in and the transition between preschool and school. We have collected our data through a case study where one school is participating. The participating school has children from 3 years to 7 years. The investigation was formed as a research circle were some themes were discussed. The discussions were recorded and transcribed by the researchers. Benefits identified in the analysis is for example that most of the participating children know both the school environment and most of the teachers. This does not apply to all children, when some children are coming from other preschools when they start preschool class at age of six. It also emerges that the structure during handovers from preschool to preschool classes vary even if the community has some guidelines for how the information should be submitted. The professionals have different systems for educational documentation in the various school forms and documentation is not used in order to learn more about children’s learning processes. Focus of documentation in preschool is learning processes in which children participate. The information requested from school teachers however, concerns children’s social relations and information about children with special needs rather than knowledge about the learning processes in which children have participated. Even though teachers work in the same school, one conclusion in this study is that there are some discontinuity regarding for example tools for documentation, the process of children's learning, organization of groups and children's social relations. The study shows that children are quite used to participate and move between different groups before they start school. These transitions differ in many ways from the transition to preschool class and school and it is not considered when the teachers are planning the classes.

 • 5.
  Johansson, Eva M.
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nielsen, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hansen Orwehag, Monica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Unika individer och kollektivt samspel2018In: Samhälle, genus och pedagogik: utbildningsvetenskapligaperspektiv : vänbok till Inga Wernersson / [ed] Kerstin von Brömssen, Signild Risenfors & Lena Sjöberg, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 141-159Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel diskuterar vi kunskaper och kunskapande i förhållande till individ och grupp. Vilka föreskrifter finns i styrdokumenten? Vi dröjer oss också kvar vid hur läraren, i sin undervisning, kan främja elevernas kunskapande? Hur möter läraren de enskilda eleverna och hur kan läraren utnyttja gruppdynamiken? Och, inte minst viktigt, hur kan läraren skapa trygga grupper där varje elev får lära och utvecklas harmoniskt och där ingen blir utanför och tappar landfästet? Slutligen knyter vi ihop detta genom att belysa undervisningen i lärarutbildningen – hur kan studenterna hitta sina segelleder och ankarplatser i fritidshemmet, skolan och förskolan?

 • 6.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore and describe preschool children’s use of mathematics in their communication with others. This study is limited to examining situations in which children communicate with other children and adults. Moreover, the aim is to deepen the understanding of how preschool children use mathematics to convey mathematical meanings with other children and adults in preschool. The research questions is: How do children communicate mathematics? In what kind of situations does mathematics occur in their communication? What mathematical content is communicated? The theoretical framework is selected from a sociocultural perspective, which is a collective term for theories which assume that language's original function is communicative and that it is a means of social interaction. From a socio-cultural perspective, language, culture and children's actions are seen as essential elements of childhood development and learning. Prerequisites for this development include children’s participation in creating an interaction with their environment. In order to study preschool children's mathematical communication, this study is based in ethnographic methodological traditions. The results show that preschool children communicate mathematics through: linguistic expressions, semiotics, linguistic tools and bodily expressions. Children communicate mathematically in situations when: they are making comparisons, when they are comparing changes, and when they are trying to give descriptions about the world which surrounds them. It also shows that preschool routines, material support and activities stimulate mathematical communication. When teachers are supportive and engaged in children’s communication their mathematical knowledge can also be developed and deepened

 • 7.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kommunikation och matematiklärande2020Other (Other academic)
 • 8.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lärande och omsorg för alla barn i förskolegruppen2011In: Konsten att navigera mellan individ och grupp: lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem / [ed] Nielsen, Cecilia, Malmö: Gleerups , 2011, 1. uppl., p. 91-110Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Mäta och utforska tid i förskolan2019In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, no 1, p. 3-7Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att förstå olika aspekter av tid anses svårt för yngre barn. Mätningar innebär att jämföra storheter och att egenskaper hos föremål kan mätas och beräknas. Därför kan mätning av tid upplevas som mer abstrakt än att exempelvis mäta längd eller volym. I artikeln ges exempel på när barn i olika förskolor utmanas att utforska tid i lek och i samtal med andra barn och vuxna.

 • 10.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Preschool children's efforts to communicate matehmatical2015In: NERA 2015 the 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association 4-6 March 2015, 2015Conference paper (Other academic)
 • 11.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Preschool children’s efforts to communicate mathematics2016In: NERA 2016, 9-11 march, Helsinki, Finland, 44th congress, 2016, 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The latest curriculum for Swedish preschools (Lfpö98, 2010) stipulates that children should get more stimulation and guidance from teachers in order to increase their competencies and acquire new knowledge through their own activity. Mathematics is one of six domains which have been strengthened in the new curriculum and therefore it is important to investigate more about how children are using and how they are learning mathematics in preschools. The purpose of the present study is to explore and describe preschool children’s use of mathematics in their communication with others. This study is limited to examining situations in which children communicate with other children and adults. Moreover, the aim is to deepen the understanding of how preschool children use mathematics to convey mathematical meanings with other children and adults in preschool. The research questions was: How do children communicate mathematics? In what kind of situations does mathematics occur in their communication? What mathematical content is communicated? The theoretical framework was selected from a sociocultural perspective, which is a collective term for theories which assume that language's original function is communicative and that it is a means of social interaction. From a socio-cultural perspective, language, culture and children's actions are seen as essential elements of childhood development and learning. Prerequisites for this development include children’s participation in creating an interaction with their environment. In order to study preschool children's mathematical communication, this study was based on an ethnographic methodological traditions. 31 children’s mathematical communication was observed under 16 months. The results shows that preschool children are communicating mathematics through: linguistic representations, symbols and signs, linguistic tools and bodily expressions. Children communicate mathematically in situations when they are making comparisons about changes, and when they are trying to give descriptions about the world which surrounds them. It also shows that preschool routines, material support and activities stimulate mathematical communication. When teachers are supportive and engaged in children’s communication their mathematical knowledge can also be developed and deepened.

 • 12.
  Lundström, Marita
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Beckman, Anita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Do grown-ups even think?": school environment from children's perspective2019In: WERA-IRN Conference: Extended Education : Practices, Theories and Activities, 2019, p. 40-41, article id Individual Paper Presentations, Session 1 C -PolstjärnanConference paper (Other academic)
 • 13.
  Lundström, Marita
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Beckman, Anita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Varför gör dom ens så, när dom bygger en skola?": elevers erfarenheter av fritidshemmets mellanrumsmiljöer2022In: Barn i fritidshem / [ed] Lago, Lina & Elvstrand, Helene, Stockholm: Liber, 2022, Första, p. 42-60Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Lundström, Marita
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Granbom, Ingrid
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Exempel 2: Kvalitetsarbete i förskola och skola2019In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, p. 43-50Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Lundström, Marita
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hansen Orwehag, Monica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Energibesparing i ord och handling: Installation av energisparsystem och undervisning om elenergi i relation till hållbar utveckling : förskoleanställdas erfarenheter och förskolebarns förståelse2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Centrum för hållbar utveckling (CHU) på Högskolan Väst har tillsammans med teknikföretaget Raybased finansierat och genomfört detta forskningsprojekt om energibesparing. Syftet med riktade samverkansprojekt är att främja forskning och/eller utveckling i nära samarbete mellanforskare och externa aktörer. I ett samverkansprojekt är det forskaren och den externa verksamheten/aktören som tillsammans formulerar de frågeställningar som ska studeras, och undersökningens upplägg och metod arbetas fram i dialog mellan forskaren och samverkansparten. Avsikten med samverkansprojekt inom CHU på Högskolan Väst är att de ska främja kunskapsutveckling kring hållbarhetsfrågor. Det här forskningsprojektet syftar till att få fördjupad kunskap om brukarnas upplevelser av såväl implementering som användande av ett nytt energisparsystem på en förskola i Trollhättan. Systemet installerades av Raybased och omfattar belysning, värme och ventilation på förskolans samtliga tre avdelningar. I samband med installationen byttes armaturerna ut, och dimrar och rörelsevakter för belysningen installerades i vissa utrymmen. På varje avdelning finns numera också en display(läsplatta) med hjälp av vilken personalen kan reglera belysning, värme och ventilation samt avläsa statistik över energiförbrukningen på de olika avdelningarna. Studien undersöker även om energisparsystemet kan knytas till den pedagogiska verksamhetens innehåll. Det görs i form av en lärstudie (delstudie 2) med fokus på hållbar utveckling där vi prövar om förskolebarn kan utveckla en förståelse för hur vatten kan omvandlas till elenergi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Nielsen, Cecilia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hansen Orwehag, Monica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Johansson, Eva M.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Wernersson, Inga
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Vikström, Ragnhild
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Konsten att navigera mellan individ och grupp: lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem2011 (ed. 1. uppl.)Book (Other academic)
1 - 16 of 16
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf