Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 58
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Nilsson, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  "Det är upp till er hur det ska bli...": att följa en renoveringsprocess i skolmiljö2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna studie sätter fokus på elevers delaktighet i dialogplanering vid renovering av skolmiljö. Vårt projektintresse har vuxit fram i en växelverkan mellan fastighetsförvaltares intentioner att utveckla nya modeller för planering: delaktighet och dialog, och det intresse för lärande i arbetslivet som inryms i Högskolans Västs profil Arbetsintegrerat lärande, AIL. En övergripande frågeställning i denna rapport handlar om vilka möjligheter till ömsesidigt lärande som finns i dialogplanering. I vår analys har vi betonat en kritisk granskning av delaktighet som en styrningspraktik som gränsar till manipulation och där ansvaret läggs på de som varit delaktiga för eventuella felval. En mer positiv analys kan göras t ex med hjälp av Healey et al (2003) som menar att i deliberativ styrning finns möjligheter till ökad institutionell kapacitet via resurser i form av kunskaper och relationer. Resurserna kan utvecklas på olika nivåer från att all tillgänglig kunskap används och nya relationer skapas till att maktrelationer påverkas och ny kunskap skapas vilket kan leda till en ökning i den institutionella kapaciteten vilket kanske kan behövas för att ge elever ett större inflytande och en utveckling av professionella verksamheter. I detta projekt har man ändå kommit en bit på väg mot bättre relationer för de elever som deltog och dessa elevers kunskaper och erfarenheter har synliggjorts och till viss del kunnat utnyttjas. För att öka den institutionella kapaciteten menar vi att man måste tillåta att processen får mer tid och är mer öppen. Healey et el (2003) poängterar komplexiteten i planeringsprocesser och menar att trots att man inte når ända fram är det värt besväret att skapa dessa horisontella relationer genom att göra så många som möjligt delaktiga och det finns dessutom ingen återvändo.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Attitudes to Ageing and Elderly Care: Film Stories as Mirror or Creator of Norms2015Ingår i: International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), ISSN 2349-0373, Vol. 2, nr 10, s. 55-66Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research on representations of older people in popular culture shows that this group is awarded limited space and often assigned negative images. How older people are represented in film stories reflects general notions of ageing, which may have consequences for the design and quality of elderly care. In this study, cultural studies and gerontological research are used for interpretation of feature films to discuss how standards on age and ageing are created and maintained. Contemporary films with older starring characters are analysed. Ageism is visible in the films, which may contribute to negative views of old age. Older people have, or are perceived to have, impairments and extensive care needs. They are in some ways treated as minors. The older characters display resistance and ambitions to control their lives. There is a challenge to redefine prevailing age norms and meet increasing demands for care of older people.

 • 3.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Dialog och cogenerativt lärande som kompetensutvecklingsmöjlighet2012Ingår i: VILÄR-konferens, 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Andelen äldre i befolkningen ökar, vilket innebär en utmaning för olika aktörer när det gäller att kunna ge äldre vård och omsorg med hög kvalitet och med hänsyn tagen till skilda individuella sociala och kulturella behov. Allt fler hjälpbehövande personer i befolkningen, inom ramen för begränsade ekonomiska och personella resurser, är en utmaning samtidigt som kommande grupper av äldre förväntas ställa andra och alltmer individualiserade krav.

  Den personal som arbetar inom vård- och omsorgsarbete är främst kvinnor. De flesta är deltidsanställda med korta utbildningar. Vård- och omsorgsarbete innebär ofta ett fysiskt och psykiskt tungt arbete, vilket synliggörs i socialförsäkringsstatistik vad gäller korttids- som långtidsfrånvaro. Ett sätt att möta framtida omsorgsbehov och omsorgens arbetsvillkor är via utbildning och kompetensutveckling.

  Vilka kvaliteter och kompetenser är nödvändiga för att möta dagens och morgondagens äldregrupper? Hur ska utbildningskrav formuleras? Hur ska omsorgen utformas som arbetsplats och vilka kvaliteter bör omsorgsgivaren representera? Sådana frågor formuleras och besvaras ofta via utredningar iscensatta och genomförda av tjänstemän på centrala positioner. Vi har valt att sätta fokus på hur den personal som idag bedriver omsorgsarbete för äldre, resonerar om sina erfarenheter av arbetets kvaliteter och de möjligheter de kan se vad gäller att lära för omsorgsarbete som i arbetet.

  Vi har genomfört en pilotstudie i form av work shops med två grupper kvinnor anställda som undersköterskor och biträden. Syftet var att undersöka vård- och omsorgspersonals överväganden när det gäller förutsättningar för att arbeta heltid. Respondenterna har uttryckt hinder och möjligheter för heltidsarbete, utbildningsbehov och formulerat hur den goda arbetsplatsen bör utformas för att möjliggöra hög kvalitet.

  Vår slutsats är att det finns interna kompetensutvecklingsmöjligheter som kan formuleras som behov av dialog och cogenerativt lärande mellan vårdpersonal, arbetsgivare och utbildningsanordnare som sätt att möta utmaningen att ge god omsorgskvalitet och förbättrade arbetsvillkor.

 • 4.
  Herrman, Margaretha 
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Lärande samverkan: ett interaktivt forskningsprojekt i hemtjänsten2016Ingår i: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Med hemtjänsten som medforskare2017Ingår i: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, nr 2, s. 40-45Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 6.
  Herrman, Margaretha 
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Spelfilm som ett normkritiskt diskussionsunderlag i utbildning: attityder till åldrande och äldre2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 7.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Äldreomsorgens nationella värdegrund: reflektioner över äldre brukares nöjdhet och hemtjänstens villkor2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport handlar om ett värdegrundsarbete och är ett resultat av ett utvecklingsarbete som bedrivits i samverkan mellan personal i ett hemtjänstdistrikt i Trollhättan och två forskare vid Högskolan Väst. Texten är,där inget annat anges, författad av undersköterskor och vårdbiträden, enskilt eller i grupp. Rapporten inleds med en bakgrund där hemtjänstpersonalen beskriver sitt arbete och hur det är organiserat. Därefter gör de en genomgång av den av Socialstyrelsen fastställda värdegrunden för äldreomsorg som visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund för en verksamhet. Denna del följs av personalens beskrivning av arbetsprocessen och om samtal om hur forskning går till, forskningsetik, intervjuer, analys och rapportskrivande. Det övergripande syftet med projektet som helhet är att ta tillvara brukares synpunkter och personalens kunskaper och erfarenheter för att utveckla och öka kvaliteten i hemtjänstarbetet. För att undersöka brukarnas uppfattning om värdegrundsarbetet har personalen intervjuat nitton av sina brukare. Resultatet av brukarnas synpunkter redovisas tillsammans med respektive värdegrundsbegrepp. För att ge en inblick i hemtjänstens komplexa arbete har personalen också skrivit ett antal korta berättelser. Dessa illustrerar vardagliga situationer och personalens reflektioner över relationer och arbetsinnehåll. Rapporten avslutas med forskarnas tankar om processarbetet. Rapporten vänder sig till politiker,brukare, tjänstemän, närstående, chefer, intresserade av vård- och omsorgsyrken och personal inom olika verksamheter för att de ska få en insyn ihemtjänstarbetet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Herrman, Margaretha 
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Wahlström, Emmie
  Mälardalens högskola.
  Cultural activities for the elderly: project, organizational development or innovation for the future?2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Wahlström, Emmie
  Lärande som verksamhetsutveckling i projektorienterat arbete med äldre?2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Organisationer är i ständig förändring och man stävar kontinuerligt efter utveckling. Utvecklingsarbete har ofta ekonomiska perspektiv där effektivitet och produktivitet är i fokus. I föreliggande studie är intresset att studera pedagogiska perspektiv och att fokus läggs på dynamiska interpersonella resurser, skapade av människor, snarare än att diskutera de ekonomiska styrningsprinciperna (Nonaka & Toyama 2007). Hur gemensamma värderingar kan realiseras i en projektorganisation, genom delaktighet och lärande är vad vi vill undersöka. Det studerade objektet är ett projekt som skapades utifrån att Vänersborgs kommun under 2011/2012 ansökte och beviljades medel från Statens kulturråd för ”Kultur för äldre” för åren 2012/2013. Det övergripande målet med projektet är att stärka äldres livskvalitet genom att kommunens alla äldre oavsett boendeform ges möjlighet att delta i olika former av kulturaktiviteter. Iscensättandet av ”Kultur för äldre” uppmärksammar flera samtida problemområden – äldres möjligheter till delaktighet, förhållningssätt till äldre, åldersöverskridande aktiviteter, inkludering, interprofessionell samverkan, lärande organisationer etc.

  ”Kultur för äldre” är ett projekt som är unikt i sitt slag och arbetet har en verksamhetsövergripande ambition där kultursektorn, förskola, musikskola och äldreomsorgen samverkar för ett gemensamt mål: att förbättra äldre kommuninvånares livskvalitet. Projektet utmärks av ett interprofessionellt arbetssätt där olika delprojekt kräver samarbete mellan olika parter. Sett i perspektiv av att samverkan sker i relationella processer ställer vi frågor som:

  Vilka förståelser finns för förändringsbehov på kollektiv och individuell nivå?

  Vilka värderingar, vilken former av delaktighet synliggörs i projektet?

  Vilka mellanmänskliga påverkans- och förändringsprocesser synliggörs i projektet?

  Metod: Vi har använt etnografiska metoder som intervjuer med projektledare, verksamhetschefer och personal inom de olika sektorerna, samt observationer av verksamhetsövergripande möten (ledningsgrupper). Materialet består av drygt tjugo intervjuer, dokumentärfilm och skriftligt material. 

   

   

 • 10.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Nilsson, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Lundh Snis, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Flensburg, Per
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Interprofessionellt samarbete2010Ingår i: Lärande i och för det nya arbetslivet / [ed] Lagrosen, Stefan, Lundh Snis, Ulrika & Nehls, Eddy, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1, s. 191-220Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Wahlström, Emmie
  Mälardalens högskola.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Winroth, Jan
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  "Det är roligt när de kommer och spelar och sjunger": Kulturprojekt för äldre - ett utvecklingsarbete?2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Wahlström, Emmie
  Mälardalens högskola.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Winroth, Jan
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Resultatsammanställning avseende: Organisering och implementering av kulturaktiviteter i syfte att främja den jämlika hälsan bland äldre2014Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 13. Hilderfors, Maria
  et al.
  Blomster, Carolina
  Ceder, Johan
  Hartelius, Björn
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Session 10: Motivation och skolframgång: Hur kan skolframgång på yrkesprogram främjas?2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Kostmann, Ebba
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Children's Perspectives on Health.: What Makes Children Feel Good According to Themselves?2012Ingår i: International Journal of Education, E-ISSN 1948-5476, Vol. 4, nr 1, s. 1-11Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The object of this study is to examine children’s perspectives on health and what elements make them feel good. Health promoting contributions rarely emanate from children’s perspectives but most often from a child perspective, what adults consider children need in order to feel well. There are relatively few studies made from children’s viewpoints on health - children should be made more involved in the shaping of health interventions. The study was carried out at two nine-year compulsory schools in Western Sweden, 78 pupils aged 9 through 11years participated. To collect the material interviews was the principal source, and the result is mainly supported by an analysis of the contents from 52 interviews. What the children declared to be the most important element for health were relations. This circumstance was stated in 88 percent of the interviews, and it was in substance the relations to family and friends that were brought up. A condition to lift children’s perspectives is that they are taken seriously, that their part-taking leads to influence and a real utilization of their opinions. A conclusion from this study is that activities that handle health for children and young people should consider children’s perspectives: partly through focusing the work on promoting children’s social and familial relations, and partly to let the children participate more in the final shape of contents and working methods.

 • 15. Kronberg, Helena
  et al.
  Granbeck, Mita
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Session 10: Motivation och skolframgång: Du äger ditt liv – utvecklingsarbete för ökad inre motivation i skolarbetet2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Lundh Snis, Ulrika
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Nilsson, Ann
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Pareto, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Petersen, Ann-Louise
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Spante, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Wicke, Kurt
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Nordic Innovation Networks in Education: Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design2012Ingår i: Uddevalla Symposium 2012 : Entrepreneurship and Innovation Networks. Revised papers presented at the 15th Uddevalla Symposium 14-16 June, 2012, Faro, Portugal. / [ed] Bernhard, Irene, 2012, s. 553-571Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This is an EU-funded project related to cross boarder collaboration for educational purposes supported by information and communication technologies between Danish, Norwegian and Swedish schools. The project started in 2011 and extends to 2014 so this empirically dominated paper reports on early findings related to cross-border collaboration challenges. The aim of the project is to develop innovative cross-border teaching models by the means of user-driven, practice-based co-design processes between practitioners and researchers. In the first year, 18 classes from 13 schools in Denmark, Norway and Sweden in the Öresund-Kattegatt-Skagerack region participated. Organized in so called Nordic class-match groups (consisting of students and teachers from one class in each country) new cross-border teaching models are co-created, tested and evaluated in an iterative process. Since teaching models are subject dependent, the project develop teaching models in several subject domains, i.e. math, language, science and social studies / history. Heretofore findings show, however, that organizational and technical issues have superseded and squeezed out subject-oriented discussions due to surprisingly many practical issues that needed to be handled first. We have identified three major thresholds to overcome. The first is related to technical difficulties in schools when diverse IT systems are to be synchronized. The second threshold concerns scheduling coordination difficulties in order to allow synchronous cross boarder collaboration. The third threshold concerns linguistic and communication difficulties rooted in participants communicating in their respective Nordic language. Being able to communicate within Nordic languages are explicit learning goals in all three schools systems, and therefore part of the project aim and consequently all participants are expected to use their native languages when communicating. The next phase of the project is therefore to find solutions to these technical, organizational and linguistic barriers, and already now we see some barrier breaking models taking shape in the active network of Nordic teachers, students, school leaders, IT support teams and researchers.

   

 • 17.
  Lundh Snis, Ulrika
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Nilsson, Ann
  Nilsson, Lena A.
  Pareto, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Petersen, Ann-Louise
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  Spante, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Wicke, Kurt
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Nordic Innovation Networks in Education: Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design2012Ingår i: Uddevalla Symposium 2012: Entrepreneurship and Innovation Networks Revised papers presented at the 15th Uddevalla Symposium / [ed] Iréne Bernhard (ed), 2012, s. 553-571Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 18.
  Nilsson, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Brukets nya döttrar: pedagogiska perspektiv i en mållös utvärdering av ett sex- och samlevnadsprojekt2005Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Denna utvärdering handlar om ett sex- och samlevnadsprojekt som vänder sig till invandrare. Såväl projektet som utvärderingen har genomförts med medel från Folkhälsoinstitutet och Landstinget Dalarna. Utvärderingen är en processutvärdering som beskriver aktiviteter och utveckling men som också diskuterar olika nivåer och sammanhang som projektet bedrivs inom. Hur hiv-prevention ska bedrivas är inte självklart. Ska det bedrivas som ett preventivt projekt med syfte att förebygga sexuellt överförda infektioner eller som ett hälsofrämjande projekt som handlar om relationer, makt över sin kropp, sexualitet och hälsa? Försök görs att problematisera såväl det grundläggande projekttänkandet som rimligheten i att bedriva projekt riktade mot invandrare som ytterst handlar om kvinnors makt över sina liv och kroppar samt hälsoproblems orsaker och hälsans främjande. Att placera hiv-prevention och sex- och samlevnadsarbete i olika samhällsperspektiv kan möjliggöra en bredare förståelse av sexuellt överförda infektioner utifrån hälsans bestämningsfaktorer. Det i sin tur öppnar för en mångfald teoretiska modeller att luta utvärderingen emot. Dessa olika förslag till teorianknytning är tentativt gjorda och ska ses som uppslag till fortsatt arbete på området. Några av idéerna kommer att prövas i kommande artiklar. Idéerna kan ses som uppslag för att vidareutveckla olika slags hälsoarbete eller förkastas. Projektägare i detta fall är ett studieförbund och jag har jag fokuserat på hur studieförbundet har agerat i utrymmet mellan sin egen verksamhet och det offentliga. Utvärderingen tar upp komplexiteten i folkhälsoarbete med en styrning uppifrån som handlar om sjukdomsidentifierade mål, ett tal om människors förmåga att göra egna hälsofrämjande val och lokal styrning som kan innebära möjlighet till frigörelse men också risk för ny disciplinering och inrättning i det rätta ledet. Idén med projekt är uttryck för en styrningsform som präglas av ambivalens mellan tron på det rätta handlandet och människors egna val. Studieförbundet har rollen av en aktör som kanske kan bidra till emancipation, lärande och utvecklande av röst i förhållande till att ”utveckla förmågan att kunna göra val som leder till bibehållen sexuell hälsa”. Jag vill tacka Elsebeth Fog, Margaretha Herrman och Carina Kullgren som läst och gett konstruktiva synpunkter under olika skeden av skrivandet. Under arbetet med rapporten har min insikt i utvärderingsproblematik successivt ökat och ändrat min syn på hur man formar ett projekt och en utvärdering. Denna insikt är samtidigt en medvetenhet om att hela idén med projektarbete är att man inte vet när man börjar det som man förhoppningsvis vet när man är färdig med en utvärdering. Jag vill med dessa ord påminna om eftertankens kranka blekhet och tillägna rapporten mina studenter i utvärderingskurserna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Nilsson, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Hälsa och lärande: Kunskapssammanställning avseende samband mellan elevers hälsa och studieframgång/inlärning2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hälsa och lärande är något det talas mycket om men kunskapen på området är bristfällig. Den forskning som finns har olika utgångspunkter vilket visar på komplexitet. Rapporten ger en översikt som visar på olika sätt att angripa området. Hälsoprogram kan påverka lärande. Program för att främja skolframgång och lärande är de som bäst främjar hälsa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hälsa och lärande
 • 20.
  Nilsson, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Hälsofrämjande strategier i skola vård och omsorg: delrapport III i forskningsprojektet Långtidsfrisk eller långtidssjukskriven2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under perioden 1997-2004 har det skett en dramatisk ökning av sjukfrånvaro och långtidssjukskrivning. Särskilt hög har ökningen varit bland kvinnor som arbetar i skola, vård och omsorg. Under samma period har det skett stora förändringar inom den offentliga sektorn. Samtidigt har också intresset för hälsofrämjande arbete på arbetsplatser ökat och utvecklats. Syfte: Att belysa långtidssjukskrivnas och långtidsfriskas utsagor om arbete, ohälsa och friskvård i relation till några strategier för hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. Design och resultat: Undersökningen genomfördes genom enkäter till 163 långtidssjukskrivna och 118 långtidsfriska samt intervjuer med 13 långtidssjukskrivna och sex långtidsfriska. Samtliga var yrkesverksamma inom skola, vård eller omsorg. Materialet har analyserats dels med utgångspunkt från ett förändringsperspektiv på arbete inom skola, vård och omsorg, dels med utgångspunkt från tre strategier för hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. Dessa strategier är traditionellt arbetsmiljöarbete, friskvård och förändrad organisation med ökat stöd och delaktighet. Arbetstagarna uppfattar att brister i den fysiska arbetsmiljön är en bidragande orsak till deras ohälsa. Därtill kommer starka upplevelser av ständiga omorganisationer och nedskärningar samt att deras kompetens och erfarenheter inte tas tillvara. Slutsatser: De tre strategierna behöver kombineras och traditionellt arbetsmiljöarbete behöver få ökad uppmärksamhet med fokus på den arbetssituation som föreligger inom skola, vård och omsorg. För att åstadkomma ökad delaktighet från arbetstagarna och ta tillvara den potential som ligger i arbetstagarnas kompetens och därigenom utveckla verksamheten behöver nya participatoriska arbetsformer prövas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Nilsson, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  The Roles of Participation and Dialogue in Health Promoting Schools: Cases from Sweden2005Ingår i: The Health Promoting School: International Advances in Theory, Evaluation and Practice / [ed] Clift, Stephen & Bruun Jensen, Bjarne, Copenhagen: Danish University of Education , 2005, 1, s. 253-269Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Nilsson, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Vad är ett hälsoäventyr?: Teoribas och diskussion kring upplevelse- och hälsoäventyrspedagogik2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport utgörs huvudsakligen av en litteraturstudie över områdena upplevelsepedagogik och hälsoäventyrsmetodik i avsikt att undersöka på vilka pedagogiska teorier verksamheten vid Hälsoäventyret Oasen vilar. Tillvägagångssätt har varit att via svenska och internationella databaser söka på de svenska begreppen samt på översättningar som experience och health adventure. Dessutom har verksamheten i viss utsträckning undersökts. Det har gjorts som en diskursanalys av Hälsoäventyret Oasens presentation på www.halsoaventyret.se samt en analys av fyra examensarbeten där några av Oasens program studeras. Avslutningsvis förs en diskussion om kvalitetskriterier för Oasen.

  Resultatet av litteraturöversikten visar att det finns ytterst litet skrivet om upplevelseoch äventyrspedagogik på svenska. Däremot finns en omfattande litteratur om lärande som bygger på experience och om health adventures. Litteraturöversikt, diskursanalys och examensarbeten tydliggör att upplevelsepedagogik och äventyrsmetodik inte är enhetliga begrepp. De kan byggas på skilda pedagogiska grunder allt ifrån Deweys erfarenhetslärande vid 1800-talets slut via frigörande pedagogik till det sena 1900-talets diskussion om multipla intelligenser. Detta innebär att det finns flera stabila grunder.

  Jag har inte funnit någon forskning på området upplevelsepedagogik ställt i relation till hälsoäventyr. Via health adventures kan dock en koppling göras till science centers som utgör en förebild för Hälsoäventyret och därigenom till museipedagogik. På detta område finns en omfattande forskning. En svensk avhandling på området (Fors 2006) samt internationell forskning visar att upplevelser vid museer kan stödjas på till exempel konstruktivistiska eller sociokulturella pedagogiska teorier. Även här finns olika slags pedagogiska teorier.

  Examensarbetena och utvärderingar från andra hälsoäventyr visar att besökare huvudsakligen är nöjda med det som erbjuds vid en verksamhet som Hälsoäventyrets. Kvaliteten vid denna typ av verksamhet kan ökas genom en kontinuerlig reflektion över den egna verksamheten samt en utökad samverkan med de sammanhang som besökarna kommer från. Det betyder att Hälsoäventyret kan behöva göra en utökad omvärldsanalys och initiera en utökad dialog med skolor, det vill säga den verksamhet som har det huvudsakliga ansvaret för barns och ungdomars lärande tillika ett stort ansvar för deras välbefinnande. En sådan samverkan skulle kunna inriktas mot estetiskt lärande vilket framträder i diskursanalysen eller mot det naturvetenskapliga området vilket framträder i parallellen med science centers. Det kan också finnas anledning att se över det sammanhang i vilket Hälsoäventyret befinner sig: kan det folkhälsoarbete som riktar sig till barn och ungdom använda Hälsoäventyret på ett mer genomtänkt sätt?

  Vid arbetet med denna litteraturöversikt har jag inte funnit någon forskning om hälsoäventyr. Hälsoäventyr kan utvecklas som ett unikt forskningsområde för Västra Götalandsregionen. En aktuell ingång till sådan forskning skulle kunna vara via science området med en koppling till begreppet science literacy som innefattar praktiska, medborgerliga och kulturella aspekter av naturvetenskap. En motsvarighet till detta begrepp finns i begreppet health literacy som skulle kunna användas som utgångspunkt för forskning på upplevelse- och hälsoäventyrsmetodik. Health literacy kan innebära att omvandla kunskap och erfarenheter till en praktisk och användbar förståelse i ett sammanhang av delaktighet och ansvar för sig själv och sin omgivning. En inledande uppgift kan vara att undersöka hur barn förstår olika hälsoaspekter och hur deras förståelse eventuellt förändras vid besök på Oasen samt att närmare beskriva och undersöka hur begreppet health literacy kan användas i sammanhanget.

 • 23.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Att utveckla kunskap om matematiksvårigheter med utgångspunkt från lärares kunskap och erfarenhet2012Ingår i: VILÄR konferens  2012, Abstract: Interaktiv session, 2012, s. 10-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Många lärare deltar i kompetensutveckling. Tidigare var det ofta fristående ämneskurser på grund- eller fördjupningsnivå. Numera erbjuds masterprogram som ska ge fördjupade kunskaper för kvalificerad yrkesutövning eller förberedelse till forskarutbildning. Studien genomförs i kursen Matematik i specialpedagogiska perspektiv som behandlar matematiksvårigheter, ett komplext och nybildat forskningsområde (Lunde 2011).

  Det råder oenighet om hur matematiksvårigheter ska undersökas och hur stor andel det handlar om. Ca 1-3 % anses ha specifika matematiksvårigheter medan 40-50 % har bristande matematisk förståelse i något avseende vilket till viss del kan förklara försämrade resultat i internationella undersökningar som TIMSS (Skolverket 2010). Att öka elevers konceptuella förståelse är en central del i att motverka matematiksvårigheter.

  Kursdeltagarna har lång yrkeserfarenhet. Några undervisar elever med specifika matematiksvårigheter, andra är förskollärare med intresse för små barns matematik, klasslärare eller matematiklärare till exempel för vuxna i arbetsmarknadsåtgärder. Kursen ingår i ett masterprogram med inriktning mot specialpedagogik som är ett tvärvetenskapligt område där medicinska perspektiv till stor del dominerat. Det är angeläget att stärka pedagogiska och didaktiska perspektiv inom området specialpedagogik. Hur kan lärares kunskaper och erfarenhet främja elevers matematikförståelse? Hur kan lärares erfarenheter stärka det pedagogiska perspektivet i specialpedagogik?

  Kursens syfte är att öka förståelsen för komplexiteten i matematiksvårigheter och hur man kan arbeta för att främja matematikförståelse. Kursen utformas som "cogenerative learning" och dialogseminarier (Elden & Levin 1991; Lennerstad 2012) vilket innebär kommunikation mellan kursdeltagarna genom texter och examinerande seminarier. Vid seminarierna delas förberedda reflektioner utifrån litteratur och erfarenhet. En uppgift för seminariet är att formulera frågor till sin egen praktik. Frågor och idéer sammanfattas för fördjupat lärande och långsiktiga samtal mellan yrkeserfarna och forskare för att formulera praktikers kunskap för utvecklad praktik och frågor för fortsatt forskning i examensarbeten. Kursen genomförs under ht 12 och preliminära slutsatser presenteras.

 • 24.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Du äger ditt liv: Vad vill du med ditt liv?2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
  Hälsofrämjande och inkluderande processer2014Ingår i: Inkludering: möjligheter och utmaningar / [ed] Margareta Sandström, Lena Nilsson, Jonas Stier, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1. uppl., s. 163-179Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kapitlet diskuterar hur inkluderande och hälsofrämjande arbetssätt kan förstås i relation till vartannat. Exempel ges från lärarstudenters användning av begreppen vid en kurs i inkluderande och hälsofrämjande pedgogik i samspel. 

 • 26.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Jag vill ha en egen stickblogg: essä om utbildning för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning2022Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  PDF
 • 27.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Samverkansforskning för barn och ungas hälsa, välfärd och lärande2019Ingår i: Samverkan som gör skillnad : på riktigt: Parallella spår: Samverkanstorg: Workshops : 9. maj, 2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 28.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Samverkansforskning kring satsningen i Vara2014Ingår i: Psynkprojektets Stormöte, Att främja psykisk hälsa i förskola och skola. 11 november, 2014 (websänd konferens)., 2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Stolta och arbetssmarta: yrkeselevers plats i gymnasieskolan: elevers bild att gå på ett yrkesprogram2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 30.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Tvåspråkiga elever är starkare läsare och skribenter på svenska än på modersmålet2022Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 31.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Wip - halvtidsresultat2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 32.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Herrman, Margaretha
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Aktionsforskning som modell för utvecklingsprocesser och lärande i äldreomsorg och förskola2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkt i detta paper är ett utvecklingsarbete vars ursprungliga syfte var att söka nya arbetsuppgifter för kommunal musikskola. Eftersom kommunen har en musikprofil väcktes idén att låta musiklärarna arbeta med barn i förskolan och låta dessa besöka äldreboenden och sjunga tillsammans med äldre. Samarbete utvecklades mellan musikskolan, äldreomsorgen och förskolan. Högskolan Väst fick uppdrag att följa projektet som dokumenterats genom film, massmedia samt en uppsats. Ett omfattande intervjumaterial ska redovisas i rapporter och artiklar.Forskning visar att kulturutövning av olika slag kan bidra till äldres hälsa och livskvalitet. En aspekt av många möjliga infallsvinklar att undersöka i den typ av verksamhetsöverskridande projekt som vi studerar är hur omsorg om äldre kan utvecklas. Problem som lyfts fram är behov av resurser för en äldrevård som kan ta hand om ökningen av antalet äldre, behov av personal samt personalens kompetens (Nilsson & Herrman 2012). Gerontologer uppmärksammar att forskning bör ske ur ett tvärvetenskapligt perspektiv (Tornstam 2005). I detta paper är syftet att undersöka hur deltagarorienterad aktionsforskning inom vård och omsorg för äldre kan bedrivas och hur akademien kan bidra till kvalitet i välfärdsarbetet? Vilka möjligheter till lärande och förändring ger intersektoriell samverkan och möte mellan kommunala verksamheter och högskolan? I projektet är huvuddelen av arbetskraften kvinnor med kvinnokodade arbetsuppgifter. Kan feministiskt inspirerad aktionsforskning framhäva kunskapsvärdet i kvinnligt kodade yrken (Heldke 2002, Minnich 2002, Gillberg 2009).Hur kan en feministiskt inspirerad forskning stödja utvecklingsarbete? Aktionsforskning kan stödja ett tekniskt och praktiskt kunskapsintresse dvs. att bidra till att tolka och förändra situationer genom att frigöra deltagares potential. I aktionsforskning fokuseras handlingar. Forskningsprocessen innebär att undersöka handlingar och aktörers föreställningar, om/hur dessa kan bli gemensamma och bidra till en kollektiv problemlösning. Kan detta stödja verksamhetsutveckling och teoretisering av erfarenheter för en ökad förståelse?

 • 33.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Herrman, Margaretha
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Att bygga gemensamma miljöer: delaktighet och lärande genom dialogplanering2012Ingår i: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 6, nr 1, s. 12-29Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim is to investigate how dialogue planning can provide users and professionals with tools for learning and be a path to organizational development in the context of design and construction of a town square and a sports hall adjacent to a K-9 school. Design and construction was carried out in collaboration between a municipality, a building contractor, school staff and students. A model for dialogue planning using artistic practice and collaboration with an artist was applied to develop an authentic dialogue. An architect and an artist were project managers. Their role was to support students to formulate interests, needs and creative solutions. Awareness of the complexity of planning was developed.

  Students’ participation had major impact on the design of the town square. With support, students can give a qualified contribution, significant for design of physical environment. Students’ involvement contributes to the learning of professional partners. Learning takes place primarily at the horizontal level around the students. Learning can be seen vertically among representatives of the school and community. Among building producers horizontal learning can be seen with entrepreneurs directly facing students.

 • 34.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Herrman, Margaretha
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Co-generative learning at the frontline of elderly care: options for full-time work in the outermost reaches of the organisation2012Ingår i: International Journal of Educational Research and Technology, ISSN 0976-4089, Vol. 3, nr 2, s. 44-52Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  The proportion of elderly in the population grows all over the world which means a great challenge providing qualified health care, care in nursing homes and community care for the elderly. Staff in the elder care is predominantly female workforce with auxiliary part time positions and short training. Care work is often, not recognized as heavy work in the same way as male-dominated working-class occupations. From the stand point of management, the employers, home care workers are situated outermost in the organization. From the care workers perspective, however, they are on the frontline. In Sweden, for a long period, quite a lot of pilot projects to provide full time work in home care and nursing homes have been carried out. The purpose of this study is to examine how home care workers consider opportunities to work full time. What benefits could be anticipated, what are the obstacles, how should working conditions and environmental be changed for the care workers to accept and cope with full time employments? Further what training would be needed and how should education be accomplished?

  The study has been conducted with round table workshops with two groups of women, employed as assistant nurses or as unskilled auxiliary nurses. They express a strong engagement for care work. They also express a perceived competence from their experience on the front line, both for the hands on work and for higher level skills, for example of assessment and advanced commitments. Further they are voicing a disappointment in the employer regarding organization, equipment and support.

  The conclusions are, there is need for dialogue and cogenerative learning between care workers, the employer and education providers, both as a way to meet the challenge the increasing proportion of elderly imposes, increasing the quality in care work and as a way to provide care workers with better working conditions.

 • 35.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Herrman, Margaretha
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Intergenerational Learning – Children Singing Along with Older People: Possibilities and Complications in a Project Context2016Ingår i: Advances in social sciences research journal, E-ISSN 2055-0286, Vol. 3, nr 1, s. 187-200Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Culture for Older People is a project funded by Swedish Arts Council. The aim of the project, managed by heads of department’s för the preschool, the older care and the culture school, is increased well-being for older people. In this article one of the activities, Children Singing Along with Older People is scrutinised in an ongoing evaluation.  In this subproject, headed by expert music teachers together with preschool teachers and care home staff, five-year old preschoolers visit care homes for singing along with the residents. The project is poly-motivated; besides improved well-being for older people, also enhanced learning for the children and interprofessional learning for staff. The concept musicking, which highlights music as an activity creating community and relations between participators, is used for discussing the meetings between the children and older people. Results are based on observations of activities and interviews with staff. Music is an activity that can be used for enhanced well-being and creating relations as well as learning. Nonetheless there are issues in the project that need to be discussed e. g. children’s participation and role, the older’s activity or desire for passivity and support for learning among the staff as well among children and older.

 • 36.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Lundgren Walther, Maud
  Kunskapsförbundet Väst, Trollhättan (SWE).
  Tamm, Linda
  Kunskapsförbundet Väst, Trollhättan (SWE).
  Vemmervik Andersson, Åsa
  Kunskapsförbundet Väst, Trollhättan (SWE).
  Hur kan alla bli delaktiga?: Digitalisering inom särskild utbildning på grundläggande nivå2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna rapport sammanfattas det arbete som bedrivits i en forskningscirkel om digitalisering inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå, sedan 2020 en del av komvux. I rapporten används begreppet lärvux, en benämning som eleverna själva föredrar.

  Initiativet till cirkeln togs av lärare vid den särskilda utbildningen, vilka upplevde diskriminerande strukturer som minskar elevernas möjlighet till delaktighet i det digitaliserade samhället. Syftet med forskningscirkeln var att undersöka utbildningens status inom komvux med avseende på samverkan med andra omsorgsaktörer, dess plats i utbildningshierarkin samt hur den kan utvecklas för att öka elevernas delaktighet i samhällets digitalisering. Rapporten inleds med en översikt över hur synen på intellektuell funktionsnedsättning har förändrats. I FN:s funktionsrättskonvention poängteras att personer med funktionsnedsättning ska åtnjuta mänskliga rättigheter utan diskriminering. Rätt till utbildning, daglig verksamhet, stöd och service i boende har fått genomslag i lagstiftning. Granskning av hur konventionen efterlevs visar dock på en rad brister. Likaså visar forskning om intellektuella funktionsnedsättningar med fokus på rättvisa, delaktighet och digitalisering på brister i bemötande och möjligheter till delaktighet i samhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Ringsby Jansson, Bibbi
  Gatu, Kerstin
  Begripsam, Stockholm (SWE).
  Öberg, Robert
  Klamas, Maria
  Fyrbodals kommunalförbund, Udddevalla (SWE).
  Kauffeldt, Camilla
  Kunskapsförbundet, Trollhättan (SWE).
  Hur kan alla bli delaktiga?: Förutsättningar för digitalisering inom särskild utbildning på grundläggande nivå.2022Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 38.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap. Uppsala universitet.
  Sandström, Margareta
  Uppsala universitet.
  Lilja, Johnny
  Displaying Mathematical Literacy: Pupils' Talk about Mathematical Activities2013Ingår i: Journal of Curriculum and Teaching, ISSN 1927-2677, E-ISSN 1927-2685, Vol. 2, nr 2, s. 55-61Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to exemplify pupils’ mastering of mathematical literacy. The study is a comparative multiple case study. In pupils’ talk of mathematical activities aspects of mathematical literacy are discerned. A distinction is made between pupils: (1) pupils in mathematical difficulties, (2) pupils with another mother tongue than Swedish or (3) pupils without mathematical difficulties. The study was performed as a comparative multiple case study. The ”cases” were constituted by the three groups of pupils, and these were compared. Seventy-two pupils in grade 5 in six different primary schools in Sweden participated: twenty-four pupils in mathematical difficulties (twelve girls and twelve boys), twenty-four pupils with another native language than Swedish (twelve girls and twelve boys) and twenty-four pupils without mathematical difficulties (twelve girls and twelve boys). After each of the performed lessons in which the activities were carried out the pupils were interviewed (groupwise in the above defined groups) about their experience of the activities. In the analysis of the results three ideal types were described, on for each group of pupils. The idealt types were discussed with relation to mathematical literacy.

   

 • 39.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Att forska i samverkan och gemensamt skapa kunskap2019Ingår i: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, s. 19-24Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 40.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Barns och ungas välfärd och ett kunskapsbaserat arbetssätt2019Ingår i: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, s. 25-28Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 41.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Ett utvidgat hälsobegrepp i förskolan2022Ingår i: En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet / [ed] Nielsen, Anneli, Nyroos, Mikaela, Stockholm: Liber, 2022, 1., s. 87-100Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bokens sammanfattning:

  Den utbildning och fostran som barn möter under den första delen av livet har betydelse för deras utveckling, lärande och framtida livsvillkor. Förskolan är det första steget i utbildningen och därför är dess roll viktig. I förskolans uppdrag framgår att alla barn har rätt till gemenskap. Barnen har också rätt till en undervisning som är organiserad utifrån deras behov. I den här antologin är därför frågor om alla barns inflytande, delaktighet och perspektiv tongivande. Boken tar upp specialpedagogik, inkludering och likvärdighet och utgår från ett historiskt och samtida sammanhang. Specialpedagogik och specialpedagogisk verksamhet problematiseras samtidigt som relevanta områden som rör förskolan presenteras. 

 • 42.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Forskningsmetoder för samverkansforskning2019Ingår i: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, s. 115-120Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 43.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sorbring, EmmaHögskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd2019Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna bok beskriver hur samverkansforskning kan användas för att främja och stärka barns och ungas välfärd. Här presenteras tio exempel på praktiknära forskning mellan forskare och praktiker, vilka på ett eller annat sätt arbetar med eller för barn, unga och deras familjer, till exempel inom skola, socialtjänst och vård.

 • 44.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Är samverkansforskning riktig forskning?2019Ingår i: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, s. 29-32Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 45.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Wiedel, Daniel Olof
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Exempel 1: Att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd2019Ingår i: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stckholm: Liber, 2019, s. 35-41Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Wiedel, Daniel Olof
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Forskning i samverkan: Att vara nära men se med nya ögon2018Ingår i: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 12, nr 1, s. 87-101Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to investigate how collaborative research can be used to develop early interventions in preschool. The research has been conducted together with preschool heads, special educators and social educators in a small municipality. The initiative was taken by municipal managers. After the development work had started, researchers were invited to a collaborative research process that lasted for about two years. Data was collected through process meetings, critical incidents, interviews, surveys and group discussions. The process is characterized by phases where different staff groups were involved. Preschool teachers both stressed their own skills and also emphasized the importance of continuous support and guidance from special and social educators. Managers emphasized their increased overall skills about early interventions. Collaborative research has helped to structure, quality assure and anchor focus on early interventions. It has been a tool for highlighting the issue from different perspectives, when staff and researchers work together. It has helped paying attention to important aspects, suggesting new directions when needed. In the research process, social and special educators have received valuable support in their new roles in the preschool environment. When the research process was completed, permanent support for early interventions was implemented.

 • 47.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Wiedel, Daniel Olof
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Samverkansforskning, för interprofessionellt lärande och utveckling av tidiga insatser i förskolan2016Ingår i: ViLär 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Wiedel, Daniel Olof
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Tidiga insatser i förskolan: erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Nilsson, Lena
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Lander, Rolf
  Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Aktioner för hälsa och skolutveckling: ett pilotprojekt om hälsa och lärande2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 50.
  Nilsson, Lena
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Lindström, Bengt
  Nodic school of public health.
  Learning as a health promoting process, the salutogenic interpretation of the Swedish curricula1998Ingår i: Internet journal for health promotion, Vol. 14Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Skolan har stor betydelse för att främja barns och ungdomars hälsa. Skolan kan ge hälsofrämjande effekter på sikt särskilt för elever som inte trivs i skolan. Det understryker behovet av att utveckla metoder som inkluderar samtliga elever i skolans hälsofrämjande arbete. I denna studie görs en salutogen tolkning av den svenska läroplanen (Lpo 94) som betonar fyra aspekter av kunskap: förtrogenhet, fakta, förståelse och färdigheter. I artikeln relateras teorier om lärande till det salutogena konceptet och noterar att lärande och hälsofrämjande inbegriper grundläggande likheter. Läroplanens kunskapssyn poängterar att framgångsrikt lärande är baserat på upplevd förståelse, meningsskapande och att göra kunskap användbar. Komponenterna i det salutogena konceptet känslan av sammanhang är begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Läroplanens tolkning av kunskap kan därmed betraktas som utgångspunkt för hälsofrämjande skola. Även forskning om mekanismerna bakom s k effektiva skolor kan tolkas i ljuset av salutogena mekanismer. Det innebär att såväl läroplan som skolans organisation och personalens attityder kan stödja hälsofrämjande processer. För att utveckla skolans hälsofrämjande effekter bör lärande fokusera på förståelse, hanterbarhet och mening.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Learning as a health promoting process
12 1 - 50 av 58
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf