Change search
Refine search result
1 - 38 of 38
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Attitudes to Ageing and Elderly Care: Film Stories as Mirror or Creator of Norms2015In: International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), ISSN 2349-0373, Vol. 2, no 10, p. 55-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on representations of older people in popular culture shows that this group is awarded limited space and often assigned negative images. How older people are represented in film stories reflects general notions of ageing, which may have consequences for the design and quality of elderly care. In this study, cultural studies and gerontological research are used for interpretation of feature films to discuss how standards on age and ageing are created and maintained. Contemporary films with older starring characters are analysed. Ageism is visible in the films, which may contribute to negative views of old age. Older people have, or are perceived to have, impairments and extensive care needs. They are in some ways treated as minors. The older characters display resistance and ambitions to control their lives. There is a challenge to redefine prevailing age norms and meet increasing demands for care of older people.

 • 2.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Dialog och cogenerativt lärande som kompetensutvecklingsmöjlighet2012In: VILÄR-konferens, 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Andelen äldre i befolkningen ökar, vilket innebär en utmaning för olika aktörer när det gäller att kunna ge äldre vård och omsorg med hög kvalitet och med hänsyn tagen till skilda individuella sociala och kulturella behov. Allt fler hjälpbehövande personer i befolkningen, inom ramen för begränsade ekonomiska och personella resurser, är en utmaning samtidigt som kommande grupper av äldre förväntas ställa andra och alltmer individualiserade krav.

  Den personal som arbetar inom vård- och omsorgsarbete är främst kvinnor. De flesta är deltidsanställda med korta utbildningar. Vård- och omsorgsarbete innebär ofta ett fysiskt och psykiskt tungt arbete, vilket synliggörs i socialförsäkringsstatistik vad gäller korttids- som långtidsfrånvaro. Ett sätt att möta framtida omsorgsbehov och omsorgens arbetsvillkor är via utbildning och kompetensutveckling.

  Vilka kvaliteter och kompetenser är nödvändiga för att möta dagens och morgondagens äldregrupper? Hur ska utbildningskrav formuleras? Hur ska omsorgen utformas som arbetsplats och vilka kvaliteter bör omsorgsgivaren representera? Sådana frågor formuleras och besvaras ofta via utredningar iscensatta och genomförda av tjänstemän på centrala positioner. Vi har valt att sätta fokus på hur den personal som idag bedriver omsorgsarbete för äldre, resonerar om sina erfarenheter av arbetets kvaliteter och de möjligheter de kan se vad gäller att lära för omsorgsarbete som i arbetet.

  Vi har genomfört en pilotstudie i form av work shops med två grupper kvinnor anställda som undersköterskor och biträden. Syftet var att undersöka vård- och omsorgspersonals överväganden när det gäller förutsättningar för att arbeta heltid. Respondenterna har uttryckt hinder och möjligheter för heltidsarbete, utbildningsbehov och formulerat hur den goda arbetsplatsen bör utformas för att möjliggöra hög kvalitet.

  Vår slutsats är att det finns interna kompetensutvecklingsmöjligheter som kan formuleras som behov av dialog och cogenerativt lärande mellan vårdpersonal, arbetsgivare och utbildningsanordnare som sätt att möta utmaningen att ge god omsorgskvalitet och förbättrade arbetsvillkor.

 • 3.
  Herrman, Margaretha 
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Lärande samverkan: ett interaktivt forskningsprojekt i hemtjänsten2016In: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, 2016Conference paper (Other academic)
 • 4.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Med hemtjänsten som medforskare2017In: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, no 2, p. 40-45Article in journal (Other academic)
 • 5.
  Herrman, Margaretha 
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Spelfilm som ett normkritiskt diskussionsunderlag i utbildning: attityder till åldrande och äldre2014Conference paper (Other academic)
 • 6.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Äldreomsorgens nationella värdegrund: reflektioner över äldre brukares nöjdhet och hemtjänstens villkor2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport handlar om ett värdegrundsarbete och är ett resultat av ett utvecklingsarbete som bedrivits i samverkan mellan personal i ett hemtjänstdistrikt i Trollhättan och två forskare vid Högskolan Väst. Texten är,där inget annat anges, författad av undersköterskor och vårdbiträden, enskilt eller i grupp. Rapporten inleds med en bakgrund där hemtjänstpersonalen beskriver sitt arbete och hur det är organiserat. Därefter gör de en genomgång av den av Socialstyrelsen fastställda värdegrunden för äldreomsorg som visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund för en verksamhet. Denna del följs av personalens beskrivning av arbetsprocessen och om samtal om hur forskning går till, forskningsetik, intervjuer, analys och rapportskrivande. Det övergripande syftet med projektet som helhet är att ta tillvara brukares synpunkter och personalens kunskaper och erfarenheter för att utveckla och öka kvaliteten i hemtjänstarbetet. För att undersöka brukarnas uppfattning om värdegrundsarbetet har personalen intervjuat nitton av sina brukare. Resultatet av brukarnas synpunkter redovisas tillsammans med respektive värdegrundsbegrepp. För att ge en inblick i hemtjänstens komplexa arbete har personalen också skrivit ett antal korta berättelser. Dessa illustrerar vardagliga situationer och personalens reflektioner över relationer och arbetsinnehåll. Rapporten avslutas med forskarnas tankar om processarbetet. Rapporten vänder sig till politiker,brukare, tjänstemän, närstående, chefer, intresserade av vård- och omsorgsyrken och personal inom olika verksamheter för att de ska få en insyn ihemtjänstarbetet.

 • 7.
  Herrman, Margaretha 
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Wahlström, Emmie
  Mälardalens högskola.
  Cultural activities for the elderly: project, organizational development or innovation for the future?2014Conference paper (Other academic)
 • 8.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Wahlström, Emmie
  Lärande som verksamhetsutveckling i projektorienterat arbete med äldre?2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Organisationer är i ständig förändring och man stävar kontinuerligt efter utveckling. Utvecklingsarbete har ofta ekonomiska perspektiv där effektivitet och produktivitet är i fokus. I föreliggande studie är intresset att studera pedagogiska perspektiv och att fokus läggs på dynamiska interpersonella resurser, skapade av människor, snarare än att diskutera de ekonomiska styrningsprinciperna (Nonaka & Toyama 2007). Hur gemensamma värderingar kan realiseras i en projektorganisation, genom delaktighet och lärande är vad vi vill undersöka. Det studerade objektet är ett projekt som skapades utifrån att Vänersborgs kommun under 2011/2012 ansökte och beviljades medel från Statens kulturråd för ”Kultur för äldre” för åren 2012/2013. Det övergripande målet med projektet är att stärka äldres livskvalitet genom att kommunens alla äldre oavsett boendeform ges möjlighet att delta i olika former av kulturaktiviteter. Iscensättandet av ”Kultur för äldre” uppmärksammar flera samtida problemområden – äldres möjligheter till delaktighet, förhållningssätt till äldre, åldersöverskridande aktiviteter, inkludering, interprofessionell samverkan, lärande organisationer etc.

  ”Kultur för äldre” är ett projekt som är unikt i sitt slag och arbetet har en verksamhetsövergripande ambition där kultursektorn, förskola, musikskola och äldreomsorgen samverkar för ett gemensamt mål: att förbättra äldre kommuninvånares livskvalitet. Projektet utmärks av ett interprofessionellt arbetssätt där olika delprojekt kräver samarbete mellan olika parter. Sett i perspektiv av att samverkan sker i relationella processer ställer vi frågor som:

  Vilka förståelser finns för förändringsbehov på kollektiv och individuell nivå?

  Vilka värderingar, vilken former av delaktighet synliggörs i projektet?

  Vilka mellanmänskliga påverkans- och förändringsprocesser synliggörs i projektet?

  Metod: Vi har använt etnografiska metoder som intervjuer med projektledare, verksamhetschefer och personal inom de olika sektorerna, samt observationer av verksamhetsövergripande möten (ledningsgrupper). Materialet består av drygt tjugo intervjuer, dokumentärfilm och skriftligt material. 

   

   

 • 9.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Wahlström, Emmie
  Mälardalens högskola.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Winroth, Jan
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  "Det är roligt när de kommer och spelar och sjunger": Kulturprojekt för äldre - ett utvecklingsarbete?2014Report (Other academic)
 • 10.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Wahlström, Emmie
  Mälardalens högskola.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Winroth, Jan
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Resultatsammanställning avseende: Organisering och implementering av kulturaktiviteter i syfte att främja den jämlika hälsan bland äldre2014Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Kostmann, Ebba
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Children's Perspectives on Health.: What Makes Children Feel Good According to Themselves?2012In: International Journal of Education, ISSN 1948-5476, E-ISSN 1948-5476, Vol. 4, no 1, p. 1-11Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The object of this study is to examine children’s perspectives on health and what elements make them feel good. Health promoting contributions rarely emanate from children’s perspectives but most often from a child perspective, what adults consider children need in order to feel well. There are relatively few studies made from children’s viewpoints on health - children should be made more involved in the shaping of health interventions. The study was carried out at two nine-year compulsory schools in Western Sweden, 78 pupils aged 9 through 11years participated. To collect the material interviews was the principal source, and the result is mainly supported by an analysis of the contents from 52 interviews. What the children declared to be the most important element for health were relations. This circumstance was stated in 88 percent of the interviews, and it was in substance the relations to family and friends that were brought up. A condition to lift children’s perspectives is that they are taken seriously, that their part-taking leads to influence and a real utilization of their opinions. A conclusion from this study is that activities that handle health for children and young people should consider children’s perspectives: partly through focusing the work on promoting children’s social and familial relations, and partly to let the children participate more in the final shape of contents and working methods.

 • 12.
  Lundh Snis, Ulrika
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Nilsson, Ann
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Pareto, Lena
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Petersen, Ann-Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Spante, Maria
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Wicke, Kurt
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nordic Innovation Networks in Education: Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design2012In: Uddevalla Symposium 2012 : Entrepreneurship and Innovation Networks. Revised papers presented at the 15th Uddevalla Symposium 14-16 June, 2012, Faro, Portugal. / [ed] Bernhard, Irene, 2012, p. 553-571Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This is an EU-funded project related to cross boarder collaboration for educational purposes supported by information and communication technologies between Danish, Norwegian and Swedish schools. The project started in 2011 and extends to 2014 so this empirically dominated paper reports on early findings related to cross-border collaboration challenges. The aim of the project is to develop innovative cross-border teaching models by the means of user-driven, practice-based co-design processes between practitioners and researchers. In the first year, 18 classes from 13 schools in Denmark, Norway and Sweden in the Öresund-Kattegatt-Skagerack region participated. Organized in so called Nordic class-match groups (consisting of students and teachers from one class in each country) new cross-border teaching models are co-created, tested and evaluated in an iterative process. Since teaching models are subject dependent, the project develop teaching models in several subject domains, i.e. math, language, science and social studies / history. Heretofore findings show, however, that organizational and technical issues have superseded and squeezed out subject-oriented discussions due to surprisingly many practical issues that needed to be handled first. We have identified three major thresholds to overcome. The first is related to technical difficulties in schools when diverse IT systems are to be synchronized. The second threshold concerns scheduling coordination difficulties in order to allow synchronous cross boarder collaboration. The third threshold concerns linguistic and communication difficulties rooted in participants communicating in their respective Nordic language. Being able to communicate within Nordic languages are explicit learning goals in all three schools systems, and therefore part of the project aim and consequently all participants are expected to use their native languages when communicating. The next phase of the project is therefore to find solutions to these technical, organizational and linguistic barriers, and already now we see some barrier breaking models taking shape in the active network of Nordic teachers, students, school leaders, IT support teams and researchers.

   

 • 13.
  Lundh Snis, Ulrika
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Nilsson, Ann
  Nilsson, Lena A.
  Pareto, Lena
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Petersen, Ann-Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  Spante, Maria
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Wicke, Kurt
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nordic Innovation Networks in Education: Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design2012In: Uddevalla Symposium 2012: Entrepreneurship and Innovation Networks Revised papers presented at the 15th Uddevalla Symposium / [ed] Iréne Bernhard (ed), 2012, p. 553-571Conference paper (Refereed)
 • 14.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Att utveckla kunskap om matematiksvårigheter med utgångspunkt från lärares kunskap och erfarenhet2012In: VILÄR konferens  2012, Abstract: Interaktiv session, 2012, p. 10-Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Många lärare deltar i kompetensutveckling. Tidigare var det ofta fristående ämneskurser på grund- eller fördjupningsnivå. Numera erbjuds masterprogram som ska ge fördjupade kunskaper för kvalificerad yrkesutövning eller förberedelse till forskarutbildning. Studien genomförs i kursen Matematik i specialpedagogiska perspektiv som behandlar matematiksvårigheter, ett komplext och nybildat forskningsområde (Lunde 2011).

  Det råder oenighet om hur matematiksvårigheter ska undersökas och hur stor andel det handlar om. Ca 1-3 % anses ha specifika matematiksvårigheter medan 40-50 % har bristande matematisk förståelse i något avseende vilket till viss del kan förklara försämrade resultat i internationella undersökningar som TIMSS (Skolverket 2010). Att öka elevers konceptuella förståelse är en central del i att motverka matematiksvårigheter.

  Kursdeltagarna har lång yrkeserfarenhet. Några undervisar elever med specifika matematiksvårigheter, andra är förskollärare med intresse för små barns matematik, klasslärare eller matematiklärare till exempel för vuxna i arbetsmarknadsåtgärder. Kursen ingår i ett masterprogram med inriktning mot specialpedagogik som är ett tvärvetenskapligt område där medicinska perspektiv till stor del dominerat. Det är angeläget att stärka pedagogiska och didaktiska perspektiv inom området specialpedagogik. Hur kan lärares kunskaper och erfarenhet främja elevers matematikförståelse? Hur kan lärares erfarenheter stärka det pedagogiska perspektivet i specialpedagogik?

  Kursens syfte är att öka förståelsen för komplexiteten i matematiksvårigheter och hur man kan arbeta för att främja matematikförståelse. Kursen utformas som "cogenerative learning" och dialogseminarier (Elden & Levin 1991; Lennerstad 2012) vilket innebär kommunikation mellan kursdeltagarna genom texter och examinerande seminarier. Vid seminarierna delas förberedda reflektioner utifrån litteratur och erfarenhet. En uppgift för seminariet är att formulera frågor till sin egen praktik. Frågor och idéer sammanfattas för fördjupat lärande och långsiktiga samtal mellan yrkeserfarna och forskare för att formulera praktikers kunskap för utvecklad praktik och frågor för fortsatt forskning i examensarbeten. Kursen genomförs under ht 12 och preliminära slutsatser presenteras.

 • 15.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Du äger ditt liv: Vad vill du med ditt liv?2018Report (Other academic)
 • 16.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
  Hälsofrämjande och inkluderande processer2014In: Inkludering: möjligheter och utmaningar / [ed] Margareta Sandström, Lena Nilsson, Jonas Stier, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1. uppl., p. 163-179Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet diskuterar hur inkluderande och hälsofrämjande arbetssätt kan förstås i relation till vartannat. Exempel ges från lärarstudenters användning av begreppen vid en kurs i inkluderande och hälsofrämjande pedgogik i samspel. 

 • 17.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Samverkansforskning för barn och ungas hälsa, välfärd och lärande2019In: Samverkan som gör skillnad : på riktigt: Parallella spår: Samverkanstorg: Workshops : 9. maj, 2019Conference paper (Other academic)
 • 18.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Samverkansforskning kring satsningen i Vara2014In: Psynkprojektets Stormöte, Att främja psykisk hälsa i förskola och skola. 11 november, 2014 (websänd konferens)., 2014Conference paper (Other academic)
 • 19.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Wip - halvtidsresultat2014Conference paper (Other academic)
 • 20.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Aktionsforskning som modell för utvecklingsprocesser och lärande i äldreomsorg och förskola2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkt i detta paper är ett utvecklingsarbete vars ursprungliga syfte var att söka nya arbetsuppgifter för kommunal musikskola. Eftersom kommunen har en musikprofil väcktes idén att låta musiklärarna arbeta med barn i förskolan och låta dessa besöka äldreboenden och sjunga tillsammans med äldre. Samarbete utvecklades mellan musikskolan, äldreomsorgen och förskolan. Högskolan Väst fick uppdrag att följa projektet som dokumenterats genom film, massmedia samt en uppsats. Ett omfattande intervjumaterial ska redovisas i rapporter och artiklar.Forskning visar att kulturutövning av olika slag kan bidra till äldres hälsa och livskvalitet. En aspekt av många möjliga infallsvinklar att undersöka i den typ av verksamhetsöverskridande projekt som vi studerar är hur omsorg om äldre kan utvecklas. Problem som lyfts fram är behov av resurser för en äldrevård som kan ta hand om ökningen av antalet äldre, behov av personal samt personalens kompetens (Nilsson & Herrman 2012). Gerontologer uppmärksammar att forskning bör ske ur ett tvärvetenskapligt perspektiv (Tornstam 2005). I detta paper är syftet att undersöka hur deltagarorienterad aktionsforskning inom vård och omsorg för äldre kan bedrivas och hur akademien kan bidra till kvalitet i välfärdsarbetet? Vilka möjligheter till lärande och förändring ger intersektoriell samverkan och möte mellan kommunala verksamheter och högskolan? I projektet är huvuddelen av arbetskraften kvinnor med kvinnokodade arbetsuppgifter. Kan feministiskt inspirerad aktionsforskning framhäva kunskapsvärdet i kvinnligt kodade yrken (Heldke 2002, Minnich 2002, Gillberg 2009).Hur kan en feministiskt inspirerad forskning stödja utvecklingsarbete? Aktionsforskning kan stödja ett tekniskt och praktiskt kunskapsintresse dvs. att bidra till att tolka och förändra situationer genom att frigöra deltagares potential. I aktionsforskning fokuseras handlingar. Forskningsprocessen innebär att undersöka handlingar och aktörers föreställningar, om/hur dessa kan bli gemensamma och bidra till en kollektiv problemlösning. Kan detta stödja verksamhetsutveckling och teoretisering av erfarenheter för en ökad förståelse?

 • 21.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Att bygga gemensamma miljöer: delaktighet och lärande genom dialogplanering2012In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 6, no 1, p. 12-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim is to investigate how dialogue planning can provide users and professionals with tools for learning and be a path to organizational development in the context of design and construction of a town square and a sports hall adjacent to a K-9 school. Design and construction was carried out in collaboration between a municipality, a building contractor, school staff and students. A model for dialogue planning using artistic practice and collaboration with an artist was applied to develop an authentic dialogue. An architect and an artist were project managers. Their role was to support students to formulate interests, needs and creative solutions. Awareness of the complexity of planning was developed.

  Students’ participation had major impact on the design of the town square. With support, students can give a qualified contribution, significant for design of physical environment. Students’ involvement contributes to the learning of professional partners. Learning takes place primarily at the horizontal level around the students. Learning can be seen vertically among representatives of the school and community. Among building producers horizontal learning can be seen with entrepreneurs directly facing students.

 • 22.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Co-generative learning at the frontline of elderly care: options for full-time work in the outermost reaches of the organisation2012In: International Journal of Educational Research and Technology, ISSN 0976-4089, Vol. 3, no 2, p. 44-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  The proportion of elderly in the population grows all over the world which means a great challenge providing qualified health care, care in nursing homes and community care for the elderly. Staff in the elder care is predominantly female workforce with auxiliary part time positions and short training. Care work is often, not recognized as heavy work in the same way as male-dominated working-class occupations. From the stand point of management, the employers, home care workers are situated outermost in the organization. From the care workers perspective, however, they are on the frontline. In Sweden, for a long period, quite a lot of pilot projects to provide full time work in home care and nursing homes have been carried out. The purpose of this study is to examine how home care workers consider opportunities to work full time. What benefits could be anticipated, what are the obstacles, how should working conditions and environmental be changed for the care workers to accept and cope with full time employments? Further what training would be needed and how should education be accomplished?

  The study has been conducted with round table workshops with two groups of women, employed as assistant nurses or as unskilled auxiliary nurses. They express a strong engagement for care work. They also express a perceived competence from their experience on the front line, both for the hands on work and for higher level skills, for example of assessment and advanced commitments. Further they are voicing a disappointment in the employer regarding organization, equipment and support.

  The conclusions are, there is need for dialogue and cogenerative learning between care workers, the employer and education providers, both as a way to meet the challenge the increasing proportion of elderly imposes, increasing the quality in care work and as a way to provide care workers with better working conditions.

 • 23.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Intergenerational Learning – Children Singing Along with Older People: Possibilities and Complications in a Project Context2016In: Advances in social sciences research journal, E-ISSN 2055-0286, Vol. 3, no 1, p. 187-200Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Culture for Older People is a project funded by Swedish Arts Council. The aim of the project, managed by heads of department’s för the preschool, the older care and the culture school, is increased well-being for older people. In this article one of the activities, Children Singing Along with Older People is scrutinised in an ongoing evaluation.  In this subproject, headed by expert music teachers together with preschool teachers and care home staff, five-year old preschoolers visit care homes for singing along with the residents. The project is poly-motivated; besides improved well-being for older people, also enhanced learning for the children and interprofessional learning for staff. The concept musicking, which highlights music as an activity creating community and relations between participators, is used for discussing the meetings between the children and older people. Results are based on observations of activities and interviews with staff. Music is an activity that can be used for enhanced well-being and creating relations as well as learning. Nonetheless there are issues in the project that need to be discussed e. g. children’s participation and role, the older’s activity or desire for passivity and support for learning among the staff as well among children and older.

 • 24.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences. Uppsala universitet.
  Sandström, Margareta
  Uppsala universitet.
  Lilja, Johnny
  Displaying Mathematical Literacy: Pupils' Talk about Mathematical Activities2013In: Journal of Curriculum and Teaching, ISSN 1927-2677, E-ISSN 1927-2685, Vol. 2, no 2, p. 55-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to exemplify pupils’ mastering of mathematical literacy. The study is a comparative multiple case study. In pupils’ talk of mathematical activities aspects of mathematical literacy are discerned. A distinction is made between pupils: (1) pupils in mathematical difficulties, (2) pupils with another mother tongue than Swedish or (3) pupils without mathematical difficulties. The study was performed as a comparative multiple case study. The ”cases” were constituted by the three groups of pupils, and these were compared. Seventy-two pupils in grade 5 in six different primary schools in Sweden participated: twenty-four pupils in mathematical difficulties (twelve girls and twelve boys), twenty-four pupils with another native language than Swedish (twelve girls and twelve boys) and twenty-four pupils without mathematical difficulties (twelve girls and twelve boys). After each of the performed lessons in which the activities were carried out the pupils were interviewed (groupwise in the above defined groups) about their experience of the activities. In the analysis of the results three ideal types were described, on for each group of pupils. The idealt types were discussed with relation to mathematical literacy.

   

 • 25.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Att forska i samverkan och gemensamt skapa kunskap2019In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, p. 19-24Chapter in book (Other academic)
 • 26.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Barns och ungas välfärd och ett kunskapsbaserat arbetssätt2019In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, p. 25-28Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Forskningsmetoder för samverkansforskning2019In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, p. 115-120Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Sorbring, EmmaUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd2019Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok beskriver hur samverkansforskning kan användas för att främja och stärka barns och ungas välfärd. Här presenteras tio exempel på praktiknära forskning mellan forskare och praktiker, vilka på ett eller annat sätt arbetar med eller för barn, unga och deras familjer, till exempel inom skola, socialtjänst och vård.

 • 29.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Är samverkansforskning riktig forskning?2019In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, p. 29-32Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Wiedel, Daniel Olof
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Exempel 1: Att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd2019In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stckholm: Liber, 2019, p. 35-41Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Wiedel, Daniel Olof
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Forskning i samverkan: Att vara nära men se med nya ögon2018In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 12, no 1, p. 87-101Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to investigate how collaborative research can be used to develop early interventions in preschool. The research has been conducted together with preschool heads, special educators and social educators in a small municipality. The initiative was taken by municipal managers. After the development work had started, researchers were invited to a collaborative research process that lasted for about two years. Data was collected through process meetings, critical incidents, interviews, surveys and group discussions. The process is characterized by phases where different staff groups were involved. Preschool teachers both stressed their own skills and also emphasized the importance of continuous support and guidance from special and social educators. Managers emphasized their increased overall skills about early interventions. Collaborative research has helped to structure, quality assure and anchor focus on early interventions. It has been a tool for highlighting the issue from different perspectives, when staff and researchers work together. It has helped paying attention to important aspects, suggesting new directions when needed. In the research process, social and special educators have received valuable support in their new roles in the preschool environment. When the research process was completed, permanent support for early interventions was implemented.

 • 32.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Wiedel, Daniel Olof
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Samverkansforskning, för interprofessionellt lärande och utveckling av tidiga insatser i förskolan2016In: ViLär 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, 2016Conference paper (Other academic)
 • 33.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Wiedel, Daniel Olof
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tidiga insatser i förskolan: erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun2016Report (Other academic)
 • 34.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Wiedel, Daniel Olof
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tidiga insatser i förskolan: erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun2016Report (Other academic)
 • 35.
  Sandström, Margareta
  et al.
  Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
  Inkluderande matematikundervisning2014In: Inkludering: möjligheter och utmaningar / [ed] Margareta Sandström, Lena Nilsson, Jonas Stier, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1. uppl., p. 125-143Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet har elevers i årskurs 5 upplevelse av matematik och olika sorters matematikuppgifter i fokus. Upplevelserna skiljer sig åt mellan flerspråkiga elever och elever med eller utan matematiksvårigheter. Elever erfar matematisk, kreativ, språklig och social stimulans av olika slags matematikuppgifter.

 • 36.
  Sandström, Margareta
  et al.
  Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
  Nilsson, Lena A.University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.Stier, JonasMälardalens högskola.
  Inkludering: möjligheter och utmaningar2014Collection (editor) (Other academic)
 • 37.
  Sorbring, Emma
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Rapportering, spridning och nyttinggörande2019In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, p. 121-123Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Sorbring, Emma
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Tips och råd inför samverkansforskning2019In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, p. 124-128Chapter in book (Other academic)
1 - 38 of 38
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf