Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 7 av 7
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Henry, Alastair
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Tynkkinen, Mona
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Becoming a Process Researcher of One's Own Development: Using an Identity Mapping Model to Make Sense of Transformation Dynamics During the Practicum2017Ingår i: Innovative Practices in Language Teacher Education / [ed] Gregersen, Tammy S.; MacIntyre, Peter D., Springer International Publishing , 2017, s. 205-228Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Inspired by Steenbeek and van Geert’s (2015) proposal that teachers need to become process researchers of their own development, and making use of methods of retroduction, the innovation we present comes in the form of a model that provides preservice language teachers with the knowledge and tools needed to map the dynamics of identity development during practicum periods. We provide an outline of the model and describe how we used it mentoring a group of preservice teachers. When mentors take on the role of complexity coaches and offer insights into complexity principles such as nonlinearity and the interrelationship of timescales, students have opportunities to investigate shifts in their emerging teacher identities, and to identify the signature dynamics of their identity systems. Taking on the role of a process researcher, preservice teachers can gain important self-insights and become able to identify and make sense of identity transformations. By facilitating such insights and providing opportunities for ‘in-the-moment identity management’, the model can play an important role in the process of developing a coherent professional identity.

 • 2.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Tynkkinen, Mona
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Att planera för textuell medvetenhet och språkliga upptäckter i teknik-medierad undervisning2015Ingår i: Next Generation Learning Conference (NGL2015), 18-19 november 2015, Högskolan Dalarna, Falun: Book of Abstract, 2015, s. C2-33Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Dagens teknik tillgängliggör resurser för elever och lärare i skolan som gör det möjligt att förmedla och representera kunskap digitalt i samarbete med andra och i kombinationer av uttryck. Digitaliseringen innebär nya villkor för kommunikation och interaktion. Lärande idag är allt mer beroende av samarbete och utbyte av kunskaper. Textkulturen i skolan förändras och skriften har fått konkurrens av andra uttrycksformer. Syftet med vår presentation är att problematisera och visa på hur arbetet med svenskämnet i förändring gestaltas i samarbetsbaserad undervisning i digitala miljöer.

  Med bas i ett EU-finansierat projekt Gränsöverskridande Nordisk Undervisning (GNU, http://projektgnu.eu) mellan skolor i Sverige, Norge och Danmark har vi genom praktiknära och aktionsinriktade ansatser studerat och tillsammans med lärare bedrivit ett tre-årigt skolutvecklingsarbete med fokus på grannspråksundervisning.

  Utifrån teorier om design för lärande, multimodalt meningsskapande (social semiotik, multiliteracies) och elevforskning presenterar vi de didaktiska ansatserna i detta utvecklingsarbete i relation till vilka förmågor och kunskapskrav som fokuseras, vilkauttrycksformer som kommer till ytan i det meningsskapande arbete som bedrivs och vilka samarbetsformer synliggörs och utvecklas. Vi synliggör komplexiteten, utmaningar och mervärden i samarbetsbaserat, digital undervisning.

  Genom våra resultat illustrerar vi att digitala samarbetsformer kräver avancerade ämneskompetenser och medvetenhet om didaktisk design för att planera för språkliga upptäckter och utveckla textmedvetenhet. Det handlar om att utveckla ämnesspecifika och digitala kompetenser för det gemensamma arbetet vid skärmen som bidrar till ett aktivt och dialogiskt lärande. 

 • 3.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Tynkkinen, Mona
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Textuell design, språkliga upptäckter och metasamtal i digitala sammanhang2016Ingår i: Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö / [ed] Sylvana Sofkova Hashemi & Maria Spante, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, s. 47-66Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 4.
  Tynkkinen, Mona
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Precarious Sounds: the Sound of ‘Coloring-Pencil-through-Wordlessness’2022Ingår i: Education and involvement in precarious times: Abstract book, NERA Conference 2022 / [ed] Michael Dal, Reykjavík: School of Education, University of Iceland, 2022, s. 868-869Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Tynkkinen, Mona
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Samspel och (sam)tal för (gem)ensamt lärande: En diskursanalys av hur lärarstudenter konstruerar undervisning och lärarkunskap under examination2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hur lärarutbildning lämpligen organiseras avseende högskole- respektive verksamhetsförlagda studier är under ständig diskussion i såväl policydokument som forskning. För att kunna tala om hur lärarutbildning kan och bör organiseras blir dock ett första steg att klargöra hur lärarstudenter konstruerar undervisning och (lärar-) kunskap inom ramen för lärarutbildning.

  Syfte: Empirin för föreliggande studie inhämtas från ett utvecklingsprojekt som arbetats fram inom ramen för en ämneslärarutbildning inför hösten 2016. Syftet med studien är att klargöra hur lärarstudenter konstruerar undervisning och lärarkunskap under examination som inbegriper undervisning i autentisk undervisningsmiljö (en klass med elever), respons från klasslärare samt efterföljande reflektionsseminarium baserat på videoupptagning av genomförd undervisning och lärarens respons.

  Metod: I studien nyttjas diskursanalys av fyra lärarstudenters verbala- och icke-verbala kommunikation i samband med examination. Resultaten av en deskriptiv respektive genealogisk analysfas presenteras med hjälp av praxisgemenskapen som tankefigur.

  Resultat: Diskursanalysen visar hur lärarstudenterna inom ramen för aktuell examination rör sig mellan vad som kan beskrivas som tre olika praxisgemenskaper: klassen-som-praxisgemenskap; lärare-som-praxisgemenskap samt lärarstudentgruppen-som-praxisgemenskap. Den undervisning lärarstudenter konstruerar korrelerar med etablerad undervisningspraktik som studenten själv iakttagit. Den lärarkunskap som konstrueras villkoras av andra inom den aktuella gemenskapen. Respektive praxisgemenskap har också sina egna rationaler som lärarstudenten behöver förhålla sig till i samband med examination. De positioner som lärarstudenten förmår att förhandla och upprätthålla villkorar också vad som är möjligt att sägas/göras i vilken praxisgemenskap och av vem.

  Konklusion: Lärarutbildningen kan sägas innefatta två parallella, informella utbildningar jämte den formella utbildningen. Lärarstudenten ställs inför överväganden mellan vad som kan beskrivas som intra- respektive interpersonella diskurser som villkorar hur lärarstudenten konstruerar undervisning och lärarkunskap i samband med examination. Lärarstudenter behöver därför inom ramen för lärarutbildning göras varse om konsekvenser kopplade till intrapersonella diskurser, de olika roller som finns tillgängliga för lärarstudenten, samt interpersonella diskurser, hur val av roll verkar i mötet med andra i en praxisgemenskap.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Tynkkinen, Mona
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  When Outside Becomes Inside: an Exploration of a Becoming Teacher-Assemblage and the Event ‘to Classroom’2022Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 7.
  Winman, Thomas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Vesterlind, Marie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Tynkkinen, Mona
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Nunstedt, Håkan
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.
  Eriksson, Marita
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.
  Lärande inom och mellan verksamhetsfält2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
1 - 7 av 7
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf