Change search
Refine search result
1 - 11 of 11
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Eriksson, Monica
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Alsén, Pia
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Lycke, Liselott
  University West, Department of Engineering Science.
  Tano, Ingrid
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Aronsson, Gunnar
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  ARK: modell för att systematiskt arbeta med hållbart arbetsliv inom universitet och högskola (UoH)2018In: FALF 2018 - program och abstraktbok / [ed] Per Lindberg, Gävle: University Press , 2018, p. 123-123Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Hållbart arbetsliv är idag ledord för arbetslivets förändrade villkor. Inom UoH i Sverige fanns i slutet av 2017 omkring 75 000 anställda varav ca 35 000 inom forskning och undervisning (UKÄ, 2017). Det är en sektor med stor betydelse för samhällsutvecklingen i Sverige. Arbetsmiljön inom sektorn ställer särskilda krav på personalen. Förvånansvärt få studier har gjorts i Sverige om arbetsmiljön för personal inom UoH. Med förebild från Norge implementeras nu för första gången i Sverige en forskningsbaserad (krav-resurs-modellen) och sektorsspecifik ny modell för att systematiskt arbeta med arbetsmiljön, den s.k. Ark-modellen (arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser, se figur) vid Högskolan Väst. Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 betonar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vilket väl tillgodoses i denna modell.

  Syfte

  Att systematiskt och långsiktigt arbeta med arbetsmiljön ur ett främjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv på såväl individ- som organisatorisk nivå för att utveckla förhållanden som bidrar till ett hållbart arbetsliv.

  Metod

  Genom KIWEST (Knowledge Intensive Work Environment Survey Target) kartläggs arbetsmiljön utifrån 28 olika dimensioner. Kategorier som belyses är t.ex. sociala, uppgiftsbaserade och organisatoriska resurser samt jobbkrav och tillhörighet till jobbet. Organisatoriska förhållanden mäts med FaktaARK 1 medan genomförda insatser mäts med FaktaARK 2.

  Resultat

  KIWEST sändes till all personal med 20 % anställning eller mer. Utav 539 tillfrågade personer svarade 376, vilket ger en svarsfrekvens på 69,8 %. Resultatet visar att specifikt för sektorn är upplevelsen av tidspress samtidigt som arbetet upplevs som meningsfullt och viktigt. Nu följer analyser, planering, genomförande och utvärdering av insatser på olika nivåer inom högskolan. KIWEST-formuläret sänds till personalen med 3-års intervall. I förbättringsarbetet ingår även att granska och utvärdera genomförandet, därvid ingår även metodutveckling. Förbättringsarbetet sätts in i ett större organisatoriskt perspektiv och är en naturlig del i kvalitetssäkringsprocessen och ledningssystemet. ARK-processen förväntas bidra till teoriutveckling av krav- och resursmodellen samt öka kunskapen om arbetsmiljön inom UoH.

 • 2.
  Lycke, Liselott
  et al.
  University West, Department of Engineering Science.
  Tano, Ingrid
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mechanical Engineering and Natural Sciences.
  Building Quality Culture in Higher Education2016In: Proceedings of the 19th QMOD-ICQSS Conference, International Conference on Quality and Service Sciences, September 21-23, pp. 939-952, Rome, Italy. / [ed] Su Mi Dahlgaard-Park, Dr. Prof., Lund University & Jens J. Dahlgaard, Dr. Prof,. Linkoping University, Lund: Lund University Library Press , 2016, p. 939-952Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - Describe an approach to build a quality culture within a Higher Education InstitutionMethodology/Approach Case study

  Findings - We show the result of the mapped processes of a Higher Education Institution; Management planning and control, Education, Research and Support, and describe how the mapping was performed, working in cross functional teams. Further on we discuss the result ofthe pilot and the plan for implementation.

  Originality/Value of paper - A process-oriented approach in a Higher education institutions, with its complexity, creates opportunities for successful quality assurance and control when having an integrated quality assurance system.

 • 3.
  Lycke, Liselott
  et al.
  University West, Department of Engineering Science.
  Tano, Ingrid
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Building quality culture in higher education2017In: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 9, no 3-4, p. 331-346Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to describe an approach to build a quality culture within a higher education institution. Design/methodology/approach: This paper is based on Action research and a Case study. Findings: The authors show the result of the mapped processes of a higher education institution, Management planning and control, Education, Research and Support, and describe how the mapping was performed, working in cross-functional teams. Further on, they discuss the result of the pilot and the plan for implementation. Originality/value: A process-oriented approach in higher education institutions, with its complexity, creates opportunities for successful quality assurance and control when having an integrated quality assurance system. © 2017, © Emerald Publishing Limited.

 • 4.
  Lycke, Liselott
  et al.
  University West, Department of Engineering Science.
  Tano, Ingrid
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mechanical Engineering and Natural Sciences.
  Kvalitetskultur och lärande organisation genom AIL2016In: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan: Högskolan Väst , 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har offentlig sektor pressats att öka effektiviteten, minska kostnaderna och förbättra kvaliteten, bl.a. genom påverkan från New Public Management (NPM). Detta innebär bland annat ökad marknads¬orientering, ökad konkurrens, kundfokus, förbättrad service, decentralisering, större kontroll och ökat fokus på ledarskap (Thylefors, 2016).Universiteten är myndigheter inom den offentliga sektorn och har märkt av effektiviseringskraven och kostnadsjakten. Lärosäten är komplexa professionella organisationer där högutbildade personer arbetar självständigt och styr sitt eget arbete. Det innebär att beslutsfattandet ofta är decentraliserat och att ledarskapet ofta är svagt. Konsekvensen blir organisationer som är svåra att förändra (Mintzberg, 1989).Vid Högskolan Väst pågår det en innovativ process för att bygga upp en kvalitetskultur och ett hållbart, effektivt sätt att arbeta. Syftet är bl.a. kostnadsreducering och effektivisering genom förenkling och transparens. Projektet startade hösten 2014 och ett omfattande arbete med att identifiera och kartlägga processer pågår. Under processkartläggningen deltar medarbetare från olika områden och funktioner inom hela högskolan och hänsyn har tagits till kompetens och personliga kunskaper och erfarenheter.Genom regelbundna träffar i workshop har deltagarna bidragit med personliga och organisatoriska kunskaper när processerna kartlagts. Arbetssättet som använts är AIL-modellen beskriven av Eriksson (Eriksson, 2015). Modellen är ett arbetssätt där teoribaserad kunskap och erfarenhet bearbetas genom produktiv reflektion. Reflektionen utvecklar nytt, djupare lärande som inte¬greras i det pågående arbetet. Bearbetandet av nytt lärande och erfarenhetsba¬serad kunskap bidrar till att ny, djupare, kunskap utvecklas. Denna nya kunskap kan i sin tur integreras i arbetet och blir ny kompetens för deltagarna.Under kartläggningen har komplexiteten i lärosätets verksamhet blivit tydlig och resulterar i en gemensam bild, vilket bidragit till att skapa en helhetssyn genom ökad förståelse för hur detaljerna samverkar. Författarna, som båda varit involverade i projektet i olika grad, har genom sina kunskaper, erfarenheter och roller inom lärosätet insett att projektet kan bidra till ett nytt sätt att arbeta som integrerar kvalitetsarbetet i det dagliga arbetet. Processkartläggningen skapar förutsättningar för att t.ex. integrera kvalitetssäkringssystemet för utbildning på ett tydligt sätt. Författarna är just nu involverade i det arbetet. Arbetssättet och det breda deltagandet har bidragit till stort engagemang och skapar goda förutsättningar för ett nytt processorienterat synsätt där förståelse för verksamhetens processer och komplexitet underlättas. Detta ger i sin tur förutsättningar för att bygga en lärande organisation med tydlig kvalitetskultur.

 • 5.
  Tano, Ingrid
  University West, Department of Engineering Science, Division of Natural Sciences and Electrical and Surveying Engineering. University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Contributions to multivariate process capability indices2012Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 6.
  Tano, Ingrid
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Lycke, Liselott
  A Guide to Develop Quality Assurance System within HEIs2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose: Describe and develop a guide to help HEIs(Higher Education Institutions) to develop a Quality Assurance System, which engages both managers, teachers and other coworkers involved in the education process.

  Design/methodology/approach: Case study, action research

  Findings: We highlight the problem to get involvement from teachers and other co-workers working with a Quality Assurance System. Therefore we suggest a guide, which will increase the understanding, engagement and involvement for quality assurance in HEIs.

  Originality/Value: The guide creates opportunities for successful quality assurance and quality control in HEIs, with its complexity. The guide follows the education process and has a process-oriented approach.

  Keywords: Higher Education, Quality Assurance System, Quality Management, Learning Meeting, Work Integrated Learning

  In September 2016 the Swedish Higher Education Authority presented a new system for quality assurance in higher education (HE) that includes both monitoring and enhancement of quality work. The new national system demands HEIs to develop their own Quality Assurance Systems and adopt the new national system to its own context. This paper describes an internal guide created to support the departments work to expand their Quality Assurance System from just monitoring to include enhancement of quality work in an applied context. The aim of the Guide is to support departments to identify which activities that need to be systematized and what needs to be documented and communicated in order to achieve both monitoring and enhancement of quality work. The Guide follows a common education process in order to assure quality in the most vital activities in the process. This paper will describe the Guide and the connection to the education process and show that the Guide is generalizable to education processes in other HEIs. The paper also suggests that when working with the Guide during so-called Learning Meetings, the organization will adapt Work Integrated Learning when developing new knowledge and hereby building a chain of trust in the organization.

 • 7.
  Tano, Ingrid
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mechanical Engineering and Natural Sciences.
  Nylen, Per
  University West, Department of Engineering Science.
  Wigren, Jan
  Gupta, Mohit Kumar
  University West, Department of Engineering Science, Division of Manufacturing Processes.
  Curry, Nicholas
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mechanical Engineering.
  Relationships between Coating Microstructure and Thermal Conductivity in Thermal Barrier Coatings – A modelling Approach2010In: International Thermal Spray Conference and Exposition, ITCS Singapore 2010: 3-5 May 2010,  Singapore, Düsseldorft: DVS Media , 2010, p. 66-72Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Fundamental understanding of relationships between coating microstructure and thermal conductivity is important to be able to understand the influence of coating defects, such as delaminations and pores, on heat insulation in thermal barrier coatings. Object-Oriented Finite element analysis (OOF) has recently been shown as an effective tool for evaluating thermo-mechanical material behaviour, because of this method's capability to incorporate the inherent material microstructure as an input to the model. In this work, this method was combined with multi-variate statistical modelling. The statistical model was used for screening and tentative relationship building and the finite element model was thereafter used for verification of the statistical modelling results. Characterisation of the coatings included microstructure, porosity and crack content and thermal conductivity measurements. A range of coating architectures was investigated including High purity Yttria stabilised Zirconia, Dysprosia stabilised Zirconia and Dysprosia stabilised Zirconia with porosity former. Evaluation of the thermal conductivity was conducted using the Laser Flash Technique. The microstructures were examined both on as-sprayed samples as well as on heat treated samples. The feasibility of the combined two modelling approaches, including their capability to establish relationships between coating microstructure and thermal conductivity, is discussed.

 • 8.
  Tano, Ingrid
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Natural Sciences and Electrical and Surveying Engineering.
  Vännman, Kerstin
  Luleå Tekniska universitet.
  A multivariate process capability index based on the first principal component only2013In: Quality and Reliability Engineering International, ISSN 0748-8017, E-ISSN 1099-1638, Vol. 29, no 7, p. 987-1003Article in journal (Refereed)
 • 9.
  Tano, Ingrid
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Computer, Electrical and Surveying Engineering.
  Vännman, Kerstin
  Umeå universitet, Umeå, Sverige.
  Comparing Confidence Intervals for Multivariate Process capability Indices2012In: Quality and Reliability Engineering International, ISSN 0748-8017, E-ISSN 1099-1638, Vol. 28, no 4, p. 481-495Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Multivariate process capability indices (MPCIs) are needed for process capability analysis when the quality of a process is determined by several univariate quality characteristics that are correlated. There are several different MPCIs described in the literature, but confidence intervals have been derived for only a handful of these. In practice, the conclusion about process capability must be drawn from a random sample. Hence, confidence intervals or tests for MPCIs are important. With a case study as a start and under the assumption of multivariate normality, we review and compare four different available methods for calculating confidence intervals of MPCIs that generalize the univariate index Cp. Two of the methods are based on the ratio of a tolerance region to a process region, and two are based on the principal component analysis. For two of the methods, we derive approximate confidence intervals, which are easy to calculate and can be used for moderate sample sizes. We discuss issues that need to be solved before the studied methods can be applied more generally in practice. For instance, three of the methods have approximate confidence levels only, but no investigation has been carried out on how good these approximations are. Furthermore, we highlight the problem with the correspondence between the index value and the probability of nonconformance. We also elucidate a major drawback with the existing MPCIs on the basis of the principal component analysis. Our investigation shows the need for more research to obtain an MPCI with confidence interval such that conclusions about the process capability can be drawn at a known confidence level and that a stated value of the MPCI limits the probability of nonconformance in a known way. 

 • 10.
  Tano, Ingrid
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Land Surveying and Mathematics.
  Vännman, Kerstin
  Umeå universitet & Luleå tekniska universitet.
  Multivariate process capability analysis applied on a thermal spraying process2011In: 25th International Conference on Surface Modification Technologies, SMT25, University West in Trollhättan, Sweden, on June 20-22, 2011., 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract

  Our interest in multivariate capability indices (MPCI) is based on a case from a thermal spray­ing process at Volvo Aero Corporation, Sweden, where they wanted to determine the process capability of a three-dimensional variable. The process can be characterized as a high temperature “spray paint­ing” to protect the sprayed surface against, e.g. heat, corrosion and erosion. Different porosity is desirable depending on what the thermally sprayed coating should protect against. There is a relation be­tween the porosity and the in-flame variables and it would be preferable to se­cure the porosity during spraying instead as of today, afterwards. Since the three-dimensional, in-flame, variables are correlated one way to do this could be to calculate a MPCI of the in-flame variables. There are a number of different MPCIs described in the literature, but for only a hand­ful of these confidence intervals have been derived. In practise the conclusion about process capability must be drawn from a random sample. Hence, confidence or tests for MPCIs are important. Four different available methods for calcu­lating confidence intervals of MPCIs are being reviewed and compared. Current investigation shows issues that need to be solved before the studied methods can be applied more generally in practice.

 • 11.
  Tano, Ingrid
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Land Surveying and Mathematics.
  Vännman, Kerstin
  Umeå Universitet & Luleå tekniska universitet & Högskolan Väst.
  Multivariate Process Capability Indices—A New Principal Component Analysis Approach2011In: ENBIS1- Coimbra, Portogal, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Often the quality of a process is determined by several correlated quality characteristics. In such cases the quality characteristic should be treated as a vector and a number of different multivariate process capability indices (MPCI:s) have been developed for such a situation. One of the existing MPCIs described in the literature is based on principal component analysis (PCA). The idea behind this MPCI is to do a PCA and consider only the first few principle components that explain the main part of the variability. Then one of the well-known univariate process capability indices is applied to each selected principle component and thereafter the univariate process capability indices for the selected principle components are combined to one MPCI. In order define this MPCI the tolerance region for the quality characteristic vector is transformed to a separate specification interval for each principal component. Recently it was shown that this transformation of the tolerance region into separate specification intervals is done in an improper way. And it is far from obvious how to obtain the individual specification limits for each selected principal component when the transformation is properly made. This problem gets complicated for 2 principal components and even worse for more than 2 principal components. We propose a new method based on PCA that circumvent these difficulties for the case when the tolerance region is a hyper-rectangular. This method first transforms the original data in a suitable way. Then PCA is done on the transformed data and it is shown that only the first principal component is needed to deem a process as capable or not at a stated significance level. Hence, a multivariate situation is transferred into a univariate situation and well-known theory for univariate process capability indices can be used to draw conclusions about the process capability. The properties of this method are investigated through a simulation study.

1 - 11 of 11
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf