Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 1 - 50 av 104
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulahovic, Emina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Nemec, Iris
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Socialt samspel och säkerhet: en kvalitativ studie utifrån brandmäns föreställningar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Människan tillbringar en stor del av sitt liv på arbetsplatsen. För att hon skall må bra krävs det att det råder en god arbetsmiljö där en viktig faktor för detta är att hon skall känna en fysisk och känslomässig trygghet på sin arbetsplats. Brandmän är en yrkesgrupp vars arbetsplats ofta är platsen för en olycka eller brand där stora risker kan förekomma. Det har visat sig att ett fungerande socialt samspel inom arbetsgruppen bidrar till att sannolikheten för personsäkerheten ökar. Med utgångspunkt i syftet att studera och förstå brandmännens föreställningar kring hur socialt samspel påverkar deras säkerhet, genomfördes en kvalitativ studie. Deltagarna i studien var sex manliga brandmän mellan åldrarna 28-46 år som har varit yrkesverksamma i 3-15 år. Samtliga har en svensk brandmannautbildning (SMO). Semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Materialet bearbetades och analyserades genom tematisk analys med hjälp av riskhomeostasteorin och FIRO-teorin. Utifrån den tematiska analysen utkristalliserades fyra temata: (1) Upplevd kontroll leder till upplevd säkerhet (2) Vikten av roller i laget (3) Betydelsen av en öppen kommunikation (4) Tillit till varandra. Resultatet visade på att brandmännen upplevde att de kände sig mest säkra på arbetsplatsen när de hade en upplevd kontroll. Resultatet visade även på att de ansåg att det sociala samspelet var viktigt för säkerheten. De faktorer som var utmärkande inom det sociala samspelet var öppen kommunikation, tydliga roller inom arbetsgruppen och tillit till varandra. Slutsatsen som drogs var att brandmännen upplevde att det sociala samspelet har en påverkan på säkerheten.

 • 2.
  Andersson, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  TALKMAP: en kommunikationsmodell för bättre ledarskap?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har främst varit att söka kunskap om hur ledare som använder Talkmapmetoden upplever att metodiken har påverkat deras bemötande och ledarskap. Studien använder sig av de teoretiska perspektiven symbolisk interaktionism, kommunikationsteori samt ett par ledarskapsteorier, för att förstå och tolka de olika upplevelser som respondenterna delgav. Det är en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats, då tolkningarna i studien bygger på respondenternas erfarenheter av att använda Talkmap. Studien utgår ifrån ett abduktivt angreppssätt, och studiens datamaterial utgörs av semistrukturerade intervjuer med sju respondenter.

  Det som framkommit i studien är att samtliga respondenter säger sig ha utvecklats när det gäller bemötande. De har med hjälp av Talkmapmodeller fått kunskaper i hur vi gärna speglar oss i varandra och hur vi kan använda oss av dessa kunskaper i möten med andra. Viktiga aspekter som ledarna lyfter fram är att de numera känner en mindre stress när de kan kontrollera hur samtalet utvecklas. De upplever att kursernas tyngdpunkt ligger på en positivitet och framtidstro, vilket lett till att de ofta reflekterar över sitt ledarskap, och hur de kan prestera ännu bättre nästa gång. Uppsatsens slutsats är att ett gott bemötande alltid kan utvecklas, och att delta i Talkmap och neuroledarskapskursen, bidrar till att det finns fler verktyg att ta till i sitt ledarskap.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Andersson, John-Philip
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Nilsson, Mattias
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Work-family conflict och dess samverkan med individens upplevelse av sin hälsa: en studie på svenska tjänstemän2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4 är centrerad kring de problem som kan uppstå när anställda upplever att arbetslivet negativt influerar privatlivet. Inom psykologin kallas denna konflikt för work-family conflict, och konflikten består av två dimensioner; arbetslivets negativa influens på familjelivet (Arbetsliv-Privatliv), och familjelivets negativa influens på arbetslivet (Privatliv-Arbetsliv). Denna studie har dels undersökt möjliga antecedenters samband med graden av upplevd work-family conflict, och dels om work-family conflict kan ha ett samband med hur en individ upplever sin allmänna hälsa. Respondenterna i studien bestod av 302 tjänstemän (53% kvinnor) som arbetade inom samma logistikföretag. Studien hade en kvantitativ ansats där respondenterna besvarade en enkät som var en sammansättning av välanvända mätinstrument; Copenhagen psychosocial questionnaire version II (COPSOQ II), en moderniserad översatt version av Neteymayer et al.'s (1996) frågeformulär, och Quality marriage index (QMI). Multipel linjär regressionsanalys visade att de sex undersökta antecedenterna tillsammans förklarade 20% av variationen i dimensionen Privatliv-Arbetsliv, respektive 21% av variationen i dimensionen Arbetsliv-Privatliv. Det fanns en stark korrelation mellan variabeln Allmän hälsa och graden av konflikt mellan Arbetsliv-Privatliv (r = -.62), vilket innebär att det finns ett negativt samband mellan svenska tjänstemäns självupplevda allmänna hälsa och i hur stor grad de upplever en konflikt mellan Arbetsliv-Privatliv.

 • 4.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Sandström, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Att mobba andra: En studie om mobbning, psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning och föräldrabarnkommunikation2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mobbning är ett stort globalt problem som har förekommit länge bland ungdomar. Syftet med denna föreliggande studie är att undersöka hur psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning samt föräldrabarnkommunikation relaterar till mobbning. Studien avser att kontrollera bakgrundsvariabler såsom kön, etnicitet och trivsel i området man bor i. Följande frågeställningar formulerades: (a) Finns det något samband mellan psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning, föräldrabarnkommunikation och mobbning? (b) Hur relaterar psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning, föräldrabarnkommunikation till mobbning samtidigt som kön, etnicitet och trivsel i området man bor i kontrolleras? För att studera detta område har vi använt oss av kvantitativ ansats med material från LoRDIA (Longitudinal Research on Development In Adolescence) studie 2015. I studien ingick det 1324 elever från två små och två medelstora städer i Jönköpings och Västra Götalands län i Sverige. Resultatet indikerar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan mobbning, psykisk hälsa, tobak alkohol och droganvändning, samt föräldrabarnkommunikation. Det mest intressanta resultatet i studien visar att det finns en signifikant skillnad mellan pojkar och flickors mobbningsbeteende och vad som predicerar det. Pojkar är mer involverade i mobbning än flickor och deras mobbningsbeteende prediceras av tobak, alkohol, och droganvändning och föräldrabarnkommunikation samt upplevd trivsel i bostadsområdet medan flickors mobbning relaterar till psykisk hälsa, föräldrabarnkommunikation, etnicitet och upplevd trivsel i området.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Beckman, Anita
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Young and working-class without work2016Ingår i: Nordic Youth Research Symposium: Youth Moves – Voices – Spaces – Subjectivities, Trollhättan: Högskolan Väst , 2016, s. 41-41Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper discusses narratives from young unemployed working class men and women, living in a small Swedish town located outside the emerging economic regions. Like in many other European countries the rate of unemployment among youth is disproportionally high in Sweden. The empirical work the study is based on consists of a sample of in-depth interviews with men and women in the ages of 19-24, conducted during 2014. The main research question of the study is about how young unemployed people experience and reflect upon their own situation. Industrial societies have turned post-industrialand this is reflected in the social structure of the communities that for decades used to be dominated by industries and smaller factories. The labor market has undergone major structural changes during the last four decades. Since the cultural and social identity of the working class traditionally has been closely connected to an intergenerational continuity where foundational elements are defined by work and a belonging to the local community, the situation of unemployment means that the identities as well as the community are forced to be reimagined. The narratives from the young men and women in our study can be seen to reflect social and cultural changes that have taken place on a structural level concerning the labor market, the education system and alsothe changed conditions for the formation of social identities. We make use of Margaret Archers concepts contextual discontinuity and contextual incongruity in understanding and discussing these tendencies.

 • 6.
  Andréasson, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Holm, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Personalens upplevelse av krisberedskap i förskolan: en kvalitativ studie i en västsvensk kommun2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kriser förekommer allt oftare inom förskolan och det är viktigt att personalen som hanterar sådana känner sig förberedda. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskolepersonalen upplever beredskapen inför kriser. Studien belyser vikten av en beredskap för att stärka personalens trygghet inför en kris. Genom att prata öppet om ämnet, skapa en krisplan där personalen är delaktig och öva krisplanen regelbundet kan personalens self-efficacy öka. Self-efficacy innebär en individs tro på sin egen förmåga att utöva ett specifikt beteende i en specifik situation. Genom semistrukturerade intervjuer med förskolepersonal undersöktes upplevelsen av krisberedskapen i verksamheten. Resultatet visar att de förskolor som sakar en krisplan genererar osäkerhet och en känsla av otrygghet bland personalen. De som arbetar på en förskola och har en krisplan upplever sig däremot mer trygga och förberedda.

  Resultatet visar även att personalen efterfrågar diskussion kring ämnet kris, regelbundna övningar utöver brand samt utbildning inom området.

 • 7.
  Basinska, Beata A.
  et al.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Be fearless : Positive affect as a mediator between venturesomeness and self-efficacy in future entrepreneurs and managers: Être intrépide : affect positif agissant comme médiateur entre l’audace et la connaissance de ses propres capacités chez les futurs entrepreneurs et managers2018Ingår i: Revue Européenne de Psychologie Appliquée / European Review of Applied Psychology, ISSN 1162-9088, Vol. 68, nr 4-5, s. 171-180Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction and objectives. – Self-efficacy, personality and different affect states in entrepreneurs and managers are important factors for effectiveness and well-being. The aim of the study was to examine in young adults during entrepreneurship-related education, the relationships between venturesomeness and self-efficacy, and the mediating effects of positive affect and positive emotions (joviality, self-assurance, attentiveness) on these relationships.

  Method. – One hundred and fifty-three participants (mean age 22 years) completed questionnaires that assessed venturesomeness, general self-efficacy, positive affect (measured as a state), and positive emotions. Bootstrapping analyses with simple and multiple mediators were conducted, controlled for gender, to estimate the indirect effects of positive affect and positive emotions on venturesomeness and general self-efficacy.

  Results. – Venturesomeness was significantly correlated with self-efficacy. Positive affect (model 1), joviality and self-assurance, but not attentiveness (model 2), were complete mediators in the relationship between venturesomeness and self-efficacy.

  Conclusion. – The present study provides new evidence that heightened venturesomeness is related to higher levels of positive affect, self-assurance and joviality. Venturesomeness, therefore, may strengthen self-efficacy in young people during entrepreneurship-related education, and positive emotions may lead to an aware use of resources, including self-efficacy. These results may stimulate young people to be braveand to try new experiences.

 • 8.
  Beckman, Anita
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Re-imagining Work and Masculinity in a Postindustrial Society2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper discusses the narratives of young working-class men, living in a small town in Sweden that is located outside the regions with economic growth. As in many other European countries, the rate of unemployment among Swedish youth is disproportionally high. Based upon material consisting of in-depth interviews with unemployed young men, the paper will analyze the changed meaning of masculinity in relation to work in a postindustrial society. Since working-class masculinity has traditionally been closely connected to wage labor and to the ability to provide for oneself as well as being the breadwinner of the family, the lack of resources that unemployment implies, means that masculinity and its relational implications must be re-imagined. The young men's narratives can thereby be seen to reflect social and cultural changes that have taken place on a structural level related to the labor market, the educational system, as well as the changed conditions for the formation of social identities. The intergenerational working-class culture on the one hand and neoliberal ideas permeating activities for the unemployed, such as training- and coaching-programs, on the other – serve as reference points for the young men's experience of subordination. In many ways the situation described was marked by deficiency and vulnerability, an effect of the social division of today, where the long-term unemployed are depicted as 'abject others' and even more so if placed in subordinated categories such as (non)working-class males, living in the back country. But what also can be traced in the young men's own narratives are some critical reflections and possible alternative ways of forming social identities and masculinities. This is furthermore related to different kinds of work ethics than the familiar one they have been socialized into when growing up and the other one that they have met as jobseekers.

 • 9.
  Bengtsson, Catarina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  ”…man ser världen på ett helt annat sätt nu helt enkelt”: om gymnasieungdomars erfarenheter av drama och dans2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med detta arbete har varit att söka kunskap om och synliggöra gymnasieungdomars upplevelser och erfarenheter av deltagande i ett kulturprojekt där de estetiska kommunikationsformerna drama och dans använts. Sammanlagt deltog 18 ungdomar från olika gymnasieskolor och introduktionsprogram i kulturprojektet, som genomfördes i en mellanstor sydsvensk stad.

  Arbetet har genomförts i form av en empirisk undersökning och har förhållit sig till två olika forskningsfält; dels forskning om kultur och estetik i skolan och dels barn- och ungdomsvetenskaplig forskning. Det har tagit sin utgångspunkt i en fenomenologisk livsvärldsansats och metodologi och begrepp som livsvärld, intersubjektivitet, kropp, horisont och mening har varit centrala. Också begrepp som används inom forskningsfältet kultur och estetik i skolan relateras till i arbetet.

  I linje med arbetets livsvärldsansats har kvalitativa metoder använts för att genomföra undersökningen. Deltagande observation i kulturprojektet har kombinerats med samtal med ungdomar som velat berätta om sina upplevelser och erfarenheter av kulturprojektet. Datamaterialet utgörs av fältanteckningar från deltagande observationer och transkriberade samtal som genomförts med sex av de ungdomar som fullgjort sitt deltagande i projektet.

  Resultatet av undersökningen visar bland annat att kulturprojektet bidragit till nya och förändrade perspektiv i ungdomarnas livsvärld men också bidragit till ökat självförtroende och studiemotivation. Ungdomarnas upplevelser och erfarenheter av de estetiska kommunikationsformerna kan också förstås i termer av ett estetiskt lärande. Detta estetiska lärande kan relateras till lärande såväl genom drama och dans som i dessa båda estetiska kommunikationsformer.

 • 10.
  Berg, Emmy
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Arbetsnarkomani, stress och engagemang: En kvantitativ studie av samband mellan arbetsnarkomani, stress och engagemang på jobbet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att personer med hög grad av arbetsnarkomani har en högre grad av själv-upplevd stress än personer med hög grad av arbetsengagemang (Schaufeli, Shimazu & Taris, 2009). Syftet med denna studie var således att se om stress kan prediceras utifrån arbetsnarkomani och arbetsengagemang men också om liknande resultat från tidigare studier kunde uppnås gällande samband mellan stress och arbetsnarkomani samt samband mellan stress och arbetsengagemang. Frågeställningarna som formulerades var följande: Kan stress prediceras utifrån arbetsnarkomani och arbetsengagemang? Hur korrelerar stress med arbetsnarkomani? Hur korrelerar stress med arbetsengagemang? Deltagarna i denna studie var 102 personer varav 59 kvinnor och 43 män. Åldersintervallen låg på 19 till 64 år med ett medelvärde (M) på 39år. Tre väletablerade enkäter användes för att mäta arbetsnarkomani (DUWAS-10), arbetsengagemang (UWES) samt stress (PSS-10). Resultatet visade att stress kan prediceras utifrån arbetsnarkomani och arbetsengagemang, den procentuella överlappningen för gemensam varians visade 16,9%. Resultatet visade också att stress har ett positivt samband med arbetsnarkomani samt att stress har ett samband i negativ riktning med arbetsengagemang, vilket till stor del går i linje med tidigare forskning.

 • 11.
  Berner, Elina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Falberg, Felicia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Allmän begåvning: är intelligens, rationalitet, kreativitet och öppenhet dimensioner av en gemensam faktor?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intelligens, rationalitet, öppenhet och kreativitet har ett gemensamt attribut; Alla utgör omdebatterade mått inom tidigare arbets- och organisationspsykologisk forskning. Grundat i detta fanns behov av att undersöka samband mellan dessa variabler, då tidigare forskning påvisat motstridiga resultat. Det var även intressant att undersöka om variablerna tillsammans kunde utgöra delar av en gemensam latent begåvningsfaktor. Med detta som utgångspunkt genomfördes en kvantitativ studie. Datainsamling genomfördes i form av en online-enkät (N = 116, M = 36.61 år, Min: 18 år, Max: 72 år, 57% kvinnor) och analyserades genom korrelationsanalys samt faktoranalys. Följande instrument tillämpades vid mätning; ICAR (Condon & Revelle, 2014) för intelligens, Stanovichs (2014) rationalitetstest, The alternate uses task (Guliford, 1967) och Test of creativity (Harris, 1960) för kreativitet samt Big Five IPIP (Goldberg et al., 2006) för personlighetsdraget öppenhet. Delvis fanns konformitet i resultat mellan föreliggande studie och tidigare empiri. Vidare hade två-faktorlösningen delvis likheter med en två-faktorlösning i tidigare forskning. De mest centrala resultat som framkom var att intelligens/rationalitet och kreativitet/öppenhet visade faktorladdning på två latenta faktorer, samt att det fanns en signifikant stark korrelation mellan rationalitet och intelligens.

 • 12.
  Bodin, Katarina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  DuBar, Helena
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Delaktighet och arbetstillfredsställelse: En jämförelse mellan olika anställningsformer2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar på ett samband mellan delaktighet och arbetstillfredsställelse, men att resultaten behöver omprövas för tidsbegränsade anställningsformer. Därför var syftet med denna studie att undersöka sambandet mellan upplevd delaktighet och arbetstillfredsställelse samt om det finns skillnader i upplevd delaktighet och arbetstillfredsställelse mellan individer i olika anställningsformer. Följande frågeställningar formulerades: (1) Hur ser sambandet mellan upplevd delaktighet och arbetstillfredsställelse ut för arbetstagare med olika anställningsformer? (2) Finns det skillnader i upplevd delaktighet mellan individer i olika anställningsformer? (3) Finns det skillnader i upplevd arbetstillfredsställelse mellan individer i olika anställningsformer? För att mäta delaktighet användes delar av Copenhagen Psychosocial Questionnaire och för att mäta arbetstillfredsställelse användes en kortversion av Minnesota Satisfaction Questionnaire. Studien utfördes genom enkätundersökningar, dels via ett bemanningsföretag, dels via Facebook/LinkedIn (n = 93; varav 45 (48.4%) män och 48 (51.6%) kvinnor i åldrarna 18-61 (MD = 27; IQR = 10). Data analyserades med hjälp av Spearmans rho, Kruskal-Wallis ANOVA-test och Mann-Whitney U-test. Resultaten visade: (1) ett mycket starkt samband mellan delaktighet och arbetstillfredsställelse (r = .715, p < .001), (2) signifikanta skillnader mellan individer i olika anställningsformer i några av skalorna för delaktighet, och (3) inga signifikanta skillnader mellan individer i olika anställningsformer för arbetstillfredsställelse. Oväntat var att inga skillnader fanns i upplevd arbetstillfredsställelse och att tillsvidareanställda genom bemanningsföretag samt individer med tidsbegränsade anställningar generellt rapporterade högre resultat än tillsvidareanställda gällande delaktighet. Resultaten tyder på att ämnet behöver undersökas vidare för att kontrollera om det är anställningsformen eller andra bakomliggande faktorer som är avgörande för upplevd delaktighet och arbetstillfredsställelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Social mobilisering och organisering via sociala medier2016Ingår i: Socialt arbete och internet: att förstå och hantera sociala problem på internet. Liber förlag. Bokkapitel / [ed] K. Daneback & E. Sorbring, Stockholm: Liber, 2016, 1, s. 122-135Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Widén, Stephen E.
  School of Health and Medical Sciences Swedish Institute for Disability Research Örebro University, Sweden..
  University teacher and student judgments on misleading behavior in study situations2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study deals with teachers' and students' judgments of misleading (e.g. cheating or plagiarism) behaviors during examinations. The data was collected at a university in Sweden using a questionnaire presenting specific behaviors to bejudged. In total, 253 individuals completed the questionnaire. The teachers, incontrast to the students, tended to judge the behaviors presented as more serious. There was, however, plenty of variation in the judgments made by both teachers and students. Although the teachers, on average, tended to judge the behaviors as more serious, about 20% of the students were found to judge the behaviors as more serious than the average teacher. It was also found that about 20 % of the teachers judged the scenarios as less serious compared to the average student judgments. This indicates a lack of agreement among teachers and students on the definition of misleading behavior. Subjective opinions seem to play a more important role for judgment than having actual knowledge about the rules and regulations stating what misleading behaviors really are inacademic work.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Bolin, Anette
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Consequences of Availability of 'extended´ Pupil Welfare Interventions2016Ingår i: Nordic Youth Research Symposium: Youth Moves – Voices – Spaces – Subjectivities, Trollhättan: Högskolan Väst , 2016, s. 59-59Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Children and young people living in families with alcohol misuse, violence or a parents psychiatric illness are commonly regarded as a group at risk of developing social and health problems, but also at risk of failing in school. Teachers, school social workers and other relevant staff all have important roles to play in identifying pupils within this target group. However research demonstrates that this process can be prolonged and professionals fail to identify young people at risk in early stages. This presentation offers an evaluation of the project Extended In-Depth Pupil Welfare (2013 2015) funded by the Swedish Public Health Agency. The research questions are: Does availability influence willingness to seek and accept support? , and In what way does this support influence school performance? In this presentation focus is directed to findings emerging from data with children and young people (N=88) who has received interventions. Statistics on grades (grade 7-9) and school absence and interviews (N=20). Thematic analysis has been adopted and the interview data was coded and closely analyzed by identifying increasinglevels of abstraction in the material. The result indicate that the children and young people perceive they can control whether, and if so, when they want to receive support from the support team (self-referrals). This, they report, contributes to a willingness to both emotionally and cognitively engage in the preRepuls program and in the counselling provided. Also three affordances facilitating childrens and young people´sself-referrals is identified: (i) the day-to-day presence of the social workers enables investment in relationships, (ii) team members use communication technologies in domains familiar to the children, and (iii) the social workers practice is visible. A further resultis also that grades are improved, often pointing to subjects such as Swedish, Maths and English and decreased absence from school.

 • 16.
  Bolin, Anette
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  The self-referral affordances of school-based social work support: a case study2017Ingår i: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 20, nr 6, s. 869-881Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Skolsocialt arbete kan främja att barn som far illa eller riskera fara illa upptäcks tidigare genom barns delaktighet i att söka stöd. Med utgångspunkt i Gibsońs teori om affordances (användningsegenskaper, vår översättning) var syftet med denna intervjustudie att identifiera vilka användningsegenskaper för att själva söka stöd var associerat med skolsocialt arbete. Resultatet visade tre användningsegenskaper som möjliggjorde att barnen själva initierade stöd: (i) varje-dag-närvaro av socialarbetare i skolmiljön underbygger att barnen investerar i relation med socialarbetarna (ii) användande av kommunikationsteknologi med hög igenkänningsfaktor understöder att barnen tar kontakt (iii) socialarbetarnas synlighet understödjer att barnen tar kontakt. Gemensamt för alla tre användningsegenskaper är socialarbetarnas tillgänglighet för barnen, och den tillit det tycks skapa.

 • 17.
  Dahl, Maja
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Fransson, Linnéa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Medarbetarens upplevda behov av socialt stöd från chef vid sjukfrånvaro: En kvantitativ studie vid en västsvensk kommun2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I studien studerades variablerna känsla av sammanhang (KASAM) och extroversion för att undersöka om dessa kunde predicera individers upplevda behov av socialt stöd. Undersökningen var en sambandsstudie (N = 135) som hade för avsikt att svara på frågeställningen kring vilka av de testade variabler som kunde predicera det upplevda behovet av socialt stöd vid sjukfrånvaro. De tillfrågade var kommunanställda där åldersfördelningen uppgick till M = 44.14 år, SD = 12.16 år, majoriteten av deltagarna var kvinnor, varav 74.4 % (N = 99) och 25.6 % (N = 34) män. För att ge svar på frågeställningarna användes ett frågeformulär med tre innefattande mätinstrument; den förkortade versionen på 13-frågor av sense of coherence-scale (KASAM), mini-IPIP6 (där endast frågorna som berörde extroversion inkluderades) samt de fem egenkonstruerade frågorna med avsikt att mäta det upplevda behovet av socialt stöd vid sjukfrånvaro. Data analyserades genom en regressionsmodell, ANOVA samt t-test. De viktigaste resultaten som framkom från studien var dels att KASAM ensamt kunde predicera det upplevda behovet av socialt stöd vid sjukfrånvaro, vilket betydde att ju högre KASAM-värde individen skattade desto mer behov av socialt stöd uttrycket denne. Det förelåg även könsskillnader gällande behovet av socialt stöd, kvinnor uttryckte ett högre behov av socialt stöd vid sjukfrånvaro än män. De som i högre grad var extroverta visade sig skatta ett högre KASAM-värde, och de som i högre grad var extroverta visade sig vara äldre. Resultaten visade även att det förelåg skillnader mellan yrkesgrupperna socialt orienterat arbete och administrativt arbete och deras uppmätta nivå av extroversion, där de som arbetade med socialt orienterat arbete i högre grad skattade sig som extroverta. Det finns få tidigare studier med fokus på det upplevda behovet av socialt stöd, vilket gjorde att det var svårt att diskutera likheter med tidigare forskning. Studien skulle kunna vara en vidare diskussion angående individuella olikheter och behov som enligt författarna är av stor betydelse för framtida arbetsliv.

 • 18.
  Dahlström, Lisa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Kan svenska sjuksköterskor balansera sitt arbets- och privatliv?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien är en replikation på Dåderman och Basinskas (2016a) studie. S.k. work-family conflict (WFC) och family-work conflict (FWC) utgår från de problem som kan uppstå när anställda upplever att arbetslivet påverkar privatlivet negativt och vice versa. I studien deltog 98 sjuksköterskor bosatta i Sverige; 94% var kvinnor och 6% var män. Studien var av kvantitativ ansats och enkäten som användes var webbaserad. De frågeformulär som användes var svenska översatta versioner av Quantitative Workload Inventory, Interpersonal Conflict at Work Scale, Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9) som mäter arbetsengagemang (vitalitet, entusiasm och försjunkenhet i arbetet), samt Work-Family Conflict samt Family-Work Conflict scales. Även frågor om avsikten att byta den nuvarande arbetsplatsen respektive avsikten att byta yrke ställdes. Av de resultat som kunde utmätas var det viktigaste resultatet att WFC var större, eller upplevdes med större intensitet, än FWC och det innebär att personer med hög WFC upplever en högre arbetsbelastning. Detta stämmer överens med tidigare forskning.

 • 19.
  Dahnér, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Johnsson, Kim
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Intuitionens vikt som central faktor i rekryteringsprocessen: utbildningens inverkan och framfart2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Eftersom fler utbildar sig inom området personal och arbetsliv sker förändring på arbetsmarknaden, vilket ligger till grund för studiens huvudfråga. Syftet med undersökningen är att se om medarbetares ålder och därmed möjlighet till utbildning inom området kan påverka inställningen till intuition vid rekrytering. Med en enkät gjordes undersökningen vid ett tillfälle på 38 medarbetare från olika HR-avdelningar i Sverige som alla arbetar med rekrytering. Deltagarna fick svara på några bakgrundsfrågor för att sedan skatta hur mycket de höll med om några olika påståenden vilka tillsammans mäter inställningen till intuition. Studien visade på ett starkt positivt samband mellan ålder och antalet arbetade år inom organisationen gentemot inställning till intuition som verktyg i rekryteringsarbete, dock visades inget samband mellan ålder och intuition när det kontrollerades för andra variabler. Sambandet med ålder kan tyda på ett samband mellan utbildning och intuition. Detta för att lägre ålder och färre antal arbetade år inom en organisation innebär större sannolikhet till genomförd utbildning inom HR. Lägre utbildning skulle då leda till mer positiv inställning till intuition. Dessa resultat går i linje med en tidigare studie av Nordin (2015) som fann att rekryterare med lägre utbildning i större omfattning använde sig av sin magkänsla som verktyg än de med högre utbildning.

 • 20.
  Darius, Louise
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Stroh, Veronika
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  En kvalitativ uppsats om socialsekreterares val att lämna sitt yrke2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har det undersökts varför socialsekreterare i en västsvensk kommun har valt att helt lämna sina yrken. Grundorsaken till undersökningen är att bristen på socialsekreterare idag är ett nationellt problem som Sveriges kommuner arbetar mycket med, speciellt i dagens samhälle när det strömmar in flyktingar som behöver tas omhand. Undersökningen gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer och en semistrukturerad intervjuguide. För att analysera resultaten av dessa intervjuer användes tematisk analys. Undersökningen visade att informanterna kände sig missnöjda med flera olika aspekter av sitt arbete. En av de faktorer som kom upp i alla intervjuer var att det krav de hade på sig på att vara tillgängliga hela tiden orsakade stress och avbrott i deras arbete. Ytterligare orsaker till varför de slutade var den höga arbetsbördan, brist på uppskattning och en missnöjdhet med ledarskapet. Informanterna hade gärna stannat kvar som socialsekreterare, eftersom de ansåg att arbetet var meningsfullt, men de andra faktorerna vägde tyngre än meningsfullheten, vilket gjorde att de slutade. Ett förslag som kom upp för att få individerna att stanna var att skapa ett så kallat kontaktcenter i receptionen, där mindre ärenden kunde hanteras direkt med klienterna. Detta hade då gett socialsekreterarna mer tid med sina egna klienter och mer energi till de tyngre fallen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Duell, Natasha
  et al.
  Temple University, Department of Psychology, PA, United States .
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Department of Psychology, PA, United States .
  Chein, Jason
  Temple University, Department of Psychology, PA, United States .
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Queen Rania Faculty for Childhood, HJordan .
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Department of Psychology, Italy .
  Lei, Chang
  University of Macau, Department of Psychology, Macau .
  Chaudhary, Nandita
  University of Dheli, Department of Human Development and Childhood Studies, Lady Irwin College, India .
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth .A
  Duke University, Center for Child and Family Policy, NC, United States .
  Fanti, Kostas A.
  University of Cyprus, Department of Psychology,Cyprus .
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, NC, United States .
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, NC, United States .
  Oburu, Paul
  Maseno University, Department of Educational Psychology, Kenya .
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma, Department of Psychology, Italy .
  Skinner, AnnT.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, NC, United States .
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Tapanya, Somabt
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Thailand .
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Universidad San Buenaventura, Consultorio Psicológico Popular, France .
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Department of Psychology, Philippines .
  Interaction of reward seeking and self-regulation in the prediction of risk taking: A cross-national test of the dual systems model2016Ingår i: Developmental Psychology, ISSN 0012-1649, E-ISSN 1939-0599, Vol. 52, nr 10, s. 1593-1605Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the present analysis, we test the dual systems model of adolescent risk taking in a cross-national sample of over 5,200 individuals aged 10 through 30 (M = 17.05 years, SD = 5.91) from 11 countries. We examine whether reward seeking and self-regulation make independent, additive, or interactive contributions to risk taking, and ask whether these relations differ as a function of age and culture. To compare across cultures, we conduct 2 sets of analyses: 1 comparing individuals from Asian and Western countries, and 1 comparing individuals from low- and high-GDP countries. Results indicate that reward seeking and self-regulation have largely independent associations with risk taking and that the influences of each variable on risk taking are not unique to adolescence, but that their link to risk taking varies across cultures. © 2016 American Psychological Association.

 • 22.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Developing courses in quantitative methods for undergraduate psychology students: teaching facilitated by experimental exercises with work-related elements2016Ingår i: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan: Högskolan Väst , 2016, s. 3-4Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  University teachers need to develop and implement effective teaching methods when educating students who come to the university through “broadened recruitment”, that is, students with parents without higher education, and also older students who want to supplement their previous university education. These groups have, at least theoretically, more practical experiences and possible poorer study outcomes.

   

  University West tops the list of Swedish universities in the percentage of students with parents without higher education. In addition, during recent years, unemployment in the region around University West increased (by about 75%). This fact leads to a higher percentage of older students with work-related experience. These rapid changes have put us who teach methods and statistics before the question of how to teach more effectively, so that a high “throughput” can be maintained in combination with a constantly decreasing number of teaching hours. Broadening participation and high throughput: how can we make it happen?

   

  This study was an attempt to implement “learning by doing”, an activity-based teaching method where theory, practice, reflection and action are combined. In their learning of experimental methods and statistics, students at University West were expected to integrate their past and present working skills in an experiment that simulated two work-related situations (applying for employment as a manager, and applying for leave of absence from prison). In a three-group experiment, an attempt was made to manipulate the applicant’s degree of empathy, which was then measured with the IRI scale. Collected data were used in statistics education, and results were discussed with students. In subsequent knowledge tests, the proportion of the grade “fail” was low. Course evaluations reflected a high degree of student satisfaction.

   

  Therefore, the use of “learning by doing” in the teaching of statistics, which is normally considered to be difficult to understand and apply, is recommended in order to increase motivation to learn statistics.

 • 23.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Fallet Thomas Quick: ”Bortträngda” minnen och hans diagnoser2016Ingår i: Diagnoser / [ed] Kurt Almqvist, Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse , 2016, 1. ed., s. 55-64Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Hur kan ett arbetsintegrerat lärande (AIL) synliggöras inom ämnet psykologi?2016Ingår i: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan, 2016, s. 1-2Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syfte med denna presentation är att tydliggöra hur vi inom ämnet psykologi synliggör AIL, genom att beskriva resultaten från genomförda studier inom ett samverkansprojekt med aktörer från arbetslivet och akademin. Resultat från detta projekt ledde till ett nyligen avslutat verifieringsprojekt, finansierat av Innovations Kontor Väst, Chalmers. Båda projekten kommer att presenteras. Exempel ges på hur dessa psykologiska forskningsprojekt kunnat bidra till implementeringen av AIL i psykologiundervisning.

  Syfte med projektet ”Studier om en ny svensk ledarskapsmodell som bygger på teorin om ledarintelligens” var att utveckla en praktiskt tillämpbar ledarskapsmodell som bygger på Ronthys teori (2006, 2013) om ledarskapets intelligens. Detta gjordes genom att validera teorin bland chefer och ledare i ett samarbete mellan forskare inom akademin och externa aktörer (organisationer och företag). Teorin är sprungen ur Ronthys erfarenheter av att undervisa och att handleda omkring 4 000 chefer i utvecklingssamtal.

  Ett flertal examensarbeten har skrivits inom projektet, och några har resulterat i konferenspresentationer och i vetenskapliga publikationer. Genom sitt deltagande i projektet får våra studenter kontakter med ansvariga i kommuner, företag och organisationer, och ökar därigenom sina möjligheter att bli anställda. De får även bättre förståelse av arbetslivets villkor och kan på ett djupare sätt diskutera sina resultat, och får därmed bättre studieresultat. Genom examensarbeten bedrivs en reflexionsdrivande undervisning, där studenter lär sig vad det kan innebära att vara chef eller ledare i ett arbetsliv som är i förändring. Allt detta kräver eftertanke: ”Vem är jag?”, ”Vad vill jag jobba med?”. Studenterna får även en närmare relation till yrken och verksamheter utanför akademin, samt utvecklar sin yrkeskompetens genom att reflektera kring användningen av testmetodik.

  Slutsatsen är att AIL kan synliggöras i såväl psykologisk forskning som undervisning på samma sätt som AIL synliggörs i andra ämnen, exempelvis pedagogik eller informatik.

 • 25.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Basinska, Beata A.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  Job Demands, Engagement, and Turnover Intentions in Polish Nurses: The Role of Work-Family Interface2016Ingår i: Frontiers in Psychology, E-ISSN 1664-1078, Vol. 7, artikel-id 1621Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Poland has lower ratios of employed registered nurses per 1,000 inhabitants than the EU average. Polish nurses work under miserable conditions without assisting personnel, and they reconcile their professional demands with responsibilities for their families; 96% of them are women.

  Rationale/Aims: This study uses Hobfoll’s conservation of resources (CORs) theory to explain the role of various resources in the improvement of work conditions in the nursing profession. Work-family conflict (WFC) and family work conflict (FWC) threaten to deplete nurses’ resources. This paper set out to (1) examine the extent to which perceived job demands (workload and interpersonal conflicts at work) and engagement (vigor, dedication, and absorption) are associated with turnover intentions (the intention to leave the present workplace and the intention to leave the nursing profession); (2) attempt to determine whether levels of WFC and FWC moderate these associations.

  Design/Method: This study comprised 188 female registered nurses. The inclusion criterion was to live with a partner and/or have children.

  Results: WFC was moderately related to FWC. Hierarchical regression analyses showed that only high job demands and low vigor were significantly associated with turnover intentions. WFC was experienced more intensively than FWC. Job demands, vigor, dedication, and turnover intentions had a strong effect on WFC, while absorption had a strong effect on FWC. However, levels of WFC and FWC did not significantly moderate these associations.

  Originality/Conclusion: The study produces new knowledge by examining a constellation of job demands, work engagement and WFC, which reflect the management of personal resources. Results from such a constellation in nurses from countries with a post-transformational economic system have not previously been discussed in the light of COR theory. Most importantly, we conclude that WFC does not intensify turnover intentions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Ragnestål Impola, Carina
  Basinska, Beata A.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  Some Bright And Dark Sides Of Personality May Be Adaptive For Well-Being In Face Of Workplace Bullying2017Ingår i: Enabling Change Through Work and Organizational Psychology : Opportunities and Challenges for Research and Practice, Dublin, Irland, 2017, artikel-id Th-OR-S36-2Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose Targets of workplace bullying tend to have poor health, and we set out to determine whether personality may predict their health quality. 

  Design/Methodology We collected data from 172 people (98 women); social workers, engineers and restaurant employees. To measure health, we used parts of EQ-5D (usual activities, pain/discomfort and anxiety/depression), and EQ VAS, a visual analogue scale. Bright (Big-Six) and dark (Machiavellianism, subclinical psychopathy, and narcissism) personality traits were measured by MiniIPIP6 and Short-D3. NAQ-R was used to determine who feel bullied. The relationships of the traits and bullying with health (outcome) were analyzed using 3-step hierarchical linear regressions, controlling for gender, age and social desirability.

  Results In face of workplace bullying low extraversion, humility-sincerity and low narcissism significantly predicted poor health related to both discomfort and usual activities. Separate regression models regarding both bright and dark sides of personality predicting depression/anxiety became non-significant when NAQ-R was entered.

  Limitations Cross-sectional design and Swedish population.

  Research/Practical Implications These results imply that high extraversion and narcissism may protect aspects of health important for working life in face of workplace bullying, while low levels of these traits make a target’s health more sensitive. 

  Originality/Value The study is the first to analyze different dimensions of health quality with predictors of both bright and dark personality in face of workplace bullying, discussing the results in the light of Hobfoll’s COR theory and evolution theory. 

 • 27.
  Edvinsson, Stina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Johansson, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Personlighet och arbetstillfredsställelse: en studie om i vilken utsträckning personlighet kan predicera inre, yttre samt generell arbetstillfredsställelse hos lärare2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Personlighet och arbetstillfredsställelse är två välkända begrepp i forskning inom psykologi. Personlighet är de grundläggande egenskaper hos människor som är relativt stabila över tid och som ofta speglas i hur individen reagerar och agerar på saker i vardagslivet (Furnham, 2011). Arbetstillfredsställelse är enligt Spector (1997) hur individer känner angående sitt jobb, i vilken utsträckning de gillar eller ogillar sitt arbete. Baserat på Herzbergs tvåfaktorteori (Kaufmann & Kaufmann, 2010) är arbetstillfredsställelse i denna studie uppdelad i inre, yttre samt generell arbetstillfredsställelse. Studiens syfte var att undersöka huruvida personlighetsdragen neuroticism, extroversion, öppenhet, vänlighet samt samvetsgrannhet kunde predicera inre, yttre samt generell arbetstillfredsställelse. Studien hade en kvantitativ ansats och genomfördes med hjälp av en enkät bestående av mätinstrumenten Big Five Inventory samt Minnesota Satisfaction Questionnare. De 54 respondenterna i denna studie var lärare inom grundskola, gymnasium samt vuxenskola. Medelåldern var 44 år (SD = 12.6), 70% kvinnor och 30% män. Data analyserades genom tre multipla regressionsanalyser som visade att personlighet stod för 4-8% av variansen i de tre faktorerna av arbetstillfredsställelse. Neuroticism var det enda av de fem personlighetsdimensionerna som visade ett signifikant samband med arbetstillfredsställelse. Sambandet var negativt vilket innebar att de som låg högre på skalan neuroticism tenderade att ligga lägre på inre samt generell arbetstillfredsställelse. Detta stämmer i huvudsak överens med tidigare forskning inom ämnet. En slutsats av studien är att inre, yttre samt generell arbetstillfredsställelse till störst del påverkas av andra faktorer.

 • 28.
  Eklund, Jimmie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Hultman, Niclas
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Short Dark Triad: En begreppsvalidering av svensk översättning med femfaktormodellens IPIP-120 och Swedish universities Scales of Personality2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dark triad är en kombination av mörka personlighetsdrag som består av subklinisk psykopati, subklinisk narcissism och machiavellism (Paulhus & Williams, 2002). Jones och Paulhus (2013), utvecklade Short Dark Triad (SD3), ett test som mäter dark triads personlighetsdrag. Den föreliggande studiens syfte var att validera en svensk version av SD3. Respondenterna svarade på nio enkäter som ingick i ett forskningsprojekt varav tre användes till denna studie. Respondenterna (N = 103) var mellan 19 och 64 år, och alla var aktiva i arbetslivet. Konvergent validering gjordes genom korrelationsanalyser som kontrollerade sambanden mellan de delar, i beprövade instrument, som mäter personlighetsdrag relaterade till begreppen subklinisk psykopati, subklinisk narcissism och machiavellism. Sambandsanalyserna gjordes mellan SD3 och IPIP-120 som mäter femfaktormodellens dimensioner, samt Swedish universities Scales of Personality (SSP) som grundar sig på biologiska markörer för olika psykiatriska tillstånd.

  Resultaten gick i huvudsak i linje med tidigare forskning (Furnham, Richards, Rangel, & Jones, 2014) med avseende på sambanden mellan femfaktormodellens dimensioner och SD3. En gemensam kärna i de tre personlighetsdragen i dark triad var ovänlighet, och ett viktigt resultat var de signifikanta negativa sambanden med femfaktordimensionen vänlighet. Den Svenska versionen av SD3 anses validerad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Eklund, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Nilsson, Helena
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Konflikt mellan arbete och privatliv: En studie om samverkande faktorer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhällets strukturer förändras och gränsen mellan arbete och privatliv blir mer otydlig till följd av jämställdhet, ständig nåbarhet via teknologi och ändrade familjekonstellationer, vilket kan skapa konflikt mellan arbete och privatliv. Studiens syfte var att undersöka konflikt mellan arbete och privatliv och hur olika faktorer som socialt stöd i privatlivet, kön, arbetsplats, antal nära vänner och släktingar, ålder, antal år på arbetsplatsen och civilstatus samverkar med konflikten. Enkätundersökningen genomfördes på tre arbetsplatser, hade 45 deltagare, med en medelålder på 45,38 år, varav 13,3% män och 86,7% kvinnor. Enkäter var MOS social support survey samt Work-Family Conflict Scale och de analyserades med multipel linjär regression, oberoende t-test samt oberoende envägs-ANOVA. Studien visade att antal år på arbetsplats samverkade positivt med konflikt mellan arbete och privatliv, vilket även delar av tidigare forskning visat. Övriga undersökta faktorer i studien visade ingen statistisk signifikans vilket delvis var i linje med tidigare forskning. En möjlig slutsats är att kön, civilstatus och hemmaboende barn inte samverkade med upplevd konflikt mellan arbete och privatliv och att det kan härledas till kulturella faktorer och moderna könsroller. Upplevelsen av socialt stöd i privatlivet samverkade inte med konflikt mellan arbete och privatliv vilket står i motsats till en del av tidigare forskning.

 • 30.
  Ekman, Anna-Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Att leda inom Äldreomsorgen: Enhetschefers upplevelser om handlingsutrymme i ledarskapet inom den kommunala sektorn2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studies huvudsyfte är att undersöka enhetschefers upplevelser av ledarskapet inom kommunal hemtjänst. Tidigare forskning pekar på att krav och förväntningar på äldreomsorgens chefer har ökat under de senaste åren, inte minst på grund av New Public Management som är en styrform som anamades på allvar under 90-talet och som syftar till att göra den offentliga sektorn allt mer lik den privata.

  I min studie har jag intervjuat fem enhetschefer inom äldreomsorgen och söker i dessa intervjuer via mina frågeställningar en förståelse för vad denna situation innebär för dem och hur de själva beskriver sitt uppdrag och sitt upplevda handlingsutrymme. Jag ville också undersöka hur de hanterar direktiv som kommer uppifrån när dessa inte står i samklang med övriga versamhetsmål. Resultatet analyseras med stöd av den nyinstitutionella teorin och visar att enhetscheferna beskriver sitt uppdrag som hårt styrt av ekonomiska riktlinjer och att de hamnar i en klämd mellanposition mellan två styrande ideal vilket leder till svårigheter med var de ska rikta sin lojalitet i organisationen.

 • 31.
  El Amrani Enghult, Victoria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Stress och arbetsmotivation: En kvantitativ studie om samband mellan upplevd stress och motivation på arbetet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om det finns något samband mellan upplevd stress hos människan och dennes arbetsmotivation. Studien avsåg även att under-söka om de demografiska frågorna var av relevans för resultatet. Studien grundas i en kvantitativ ansats och bygger på en tvådelad enkät, bestående av en enkät som mäter stressnivå och en som mäter arbetsmotivation. Enkäten som användes för att mäta stress var PSS- Perceived Stress Scale. För att mäta arbetsmotivation använ-des BPNS- Basic Psychological Needs at Work Scale. Undersökningen innefattade 78 respondenter från fem olika arbetsplatser. Studien utgick ifrån P-E fit- teorin, Karaseks krav- och kontrollmodell samt Self Determination Theory. Resultatet av studien visade en signifikant korrelation mellan upplevd stress och arbetsmotivat-ion.

 • 32.
  Elfstrand Corlin, Tinna
  et al.
  School of Health and Education, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Kajonius, Petri
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier. School of Health and Education, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Kazemi, Ali
  School of Health and Education, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  The impact of personality on person-centred care: a study of care staff in Swedish nursing homes2017Ingår i: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 12, nr 2, artikel-id e12132Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim and objective

  In this study, we explore how personal and situational factors relate to the provision of person-centred care (PCC) in nursing homes. Specifically, we focus on the relationship between the care staff's personality traits and provision of PCC and to what extent perceptions of the working environment influences this relationship.

  Background

  The ultimate goal of elderly care is to meet the older person's needs and individual preferences (PCC). Interpersonal aspects of care and the quality of relationship between the care staff and the older person are therefore central in PCC.

  Design and methods

  A cross-sectional Swedish sample of elderly care staff (= 322) completed an electronic survey including measures of personality (Mini-IPIP) and person-centred care (Individualized Care Inventory, ICI). A principal component analysis was conducted on the ICI-data to separate the user orientation (process quality) of PCC from the preconditions (structure quality) of PCC.

  Results

  Among the five factors of personality, neuroticism was the strongest predictor of ICI user orientation. ICI preconditions significantly mediated this relationship, indicating the importance of a supportive working environment. In addition, stress was introduced as a potential explanation and was shown to mediate the impact of neuroticism on ICI preconditions.

  Conclusions

  Personality traits have a significant impact on user orientation, and the perception of a supportive and stress free working environment is an important prerequisite for achieving high-quality person-centred elderly care.

  Implications for practice

  Understanding how personality is linked to the way care staff interacts with the older person adds a new perspective on provision of person-centred elderly care.

 • 33.
  Eriksson, T. Gerhard
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, SE-291 88 Kristianstad, Sweden.
  Masche-No, Johanna G.
  Kristianstad University, Department of Psychology, Building 14, SE-291 88 Kristianstad, Sweden.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Personality traits of prisoners as compared to general populations: Signs of adjustment to the situation?2017Ingår i: Personality and Individual Differences, ISSN 0191-8869, E-ISSN 1873-3549, Vol. 107, s. 237-245Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Two recent studies have challenged the well-established belief that offending behaviors are inversely related to the personality trait of conscientiousness. Therefore, the aim of this study was to explore prisoners’ levels of traits according to the Five-Factor Model (FFM) of personality compared to control groups, with a focus on conscientiousness. Two separate samples of inmates in Swedish high-security prisons were investigated in three studies. Inmates and non-inmates completed a Swedish-language translation of Goldberg’s (1999) International Personality Item Pool questionnaire (IPIP-NEO, Bäckström, 2007). Male inmates (n = 46) in Studies 1 and 2 scored higher on conscientiousness than non-inmates (norm data based on approximately 800 males, and a students’ sample), which conflicts with previous results. Study 3 further explored the conscientiousness differences on the facet level. Male and female inmates (n = 131) scored higher on order and self-discipline (even after an adjustment for social desirability) than students (n = 136). In conjunction with previous findings, these differences are interpreted as being either temporal or enduring adjustments to the prison environment. It is suggested that researchers and clinical teams should cautiously interpret the FFM factor of conscientiousness (and its facets) when planning the further treatment of inmates.

 • 34.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Lundin, Linda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Punzi, Elisabeth
  Gothenburg University, Department of Psychology, Gothenburg, Sweden..
  A discursive analysis concerning information on "ADHD" presented to parents by the National Institute of Mental Health (USA).2016Ingår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 11, artikel-id 30938Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A discourse analysis was performed based on an online document under the headline: "What is Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD, ADD)?" published by the National Institute of Mental Health (NIMH), USA. Three parts of the document were analysed: (1) The introductory part, as this sets the tone of the whole text. (2) Parts of the text that were specifically addressed to parents. (3) Etiology and pathology of "ADHD" with reference to a number of different symptoms and behaviors. Inattention and hyperactivity are presented in the document as a floating spectrum of symptoms caused by "ADHD." Other factors of importance for children's development, that is, early attachment, close relationships, previous experiences, culture, and contexts are ignored. Children who are perceived as inattentive and hyperactive are portrayed as having inherent difficulties with no reference to their emotions or efforts to communicate. The child is viewed as suffering from a lifelong disorder that might not be cured but controlled by a diagnosis and subsequent medication. Parents are advised to control their child's behavior and to strive for early diagnosis in order to receive treatment provided by experts. Those who are presented as experts rely on a biomedical model, and in the document, detailed descriptions of medication to correct the undesired behaviors are provided. The value of judgment in the assessment of different symptoms and behaviors that signifies "ADHD" is absent, rather taken-for-granted beliefs were identified throughout the document. A heterogeneous set of behaviors is solely described as a disorder and hereafter it is stressed that the same behaviors are caused by the disorder. In this manner, cause and effects of "ADHD" are intertwined through circular argumentation.

 • 35.
  Fagerberg, Elin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Jevås, Jennie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Samverkan mellan KASAM, personlighet och stress2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stress på arbetsplatsen ökar i dagens samhälle, och arbetsbelastningen och kraven inom sjukvården blir större. Studiens syfte var att undersöka om det fanns samvariationer mellan KASAM (känsla av sammanhang), stress, personlighetsvariablerna; neuroticism, extraversion, samvetsgrannhet, öppenhet, vänlighet, samt ålder. Även jämförande analyser har genomförts med syftet att undersöka om det fanns skillnader mellan grupper. Undersökningar har också gjorts för att se om KASAM och stress kunde prediceras. En enkätundersökning har genomförts på en barnavdelning vid ett sjukhus i Mellansverige. Det var 44 respondenter som deltog i undersökningen, alla kvinnor. Medelåldern var 48 år. Analyser har genomförts genom korrelationer, regressioner, t-test och ANOVA. Resultatet av studien visade främst ett starkt negativt samband mellan KASAM och stress, vilket låg i linje med tidigare forskning. Det visade också att KASAM har ett positivt samband med ålder bland kvinnor, något som skiljde sig från tidigare forskning, samvariationen har tidigare endast setts bland män. Studien visade också att ålder och stress hade ett signifikant negativt samband. Personlighetsdraget neuroticism visade sig ha ett negativt samband med KASAM och ett positivt samband med upplevd stress. Samvetsgrannhet hade i studien ett negativt samband med stress och ett positivt samband med KASAM. Studien visade även att stress och neuroticism till 62% kunde predicera KASAM. Resultatet visade dessutom att det fanns en signifikant skillnad i graden av upplevd stress mellan de som arbetat 0-5 år, jämfört med de som arbetat 6-20 år, samt de som arbetat 21 år eller mer på arbetsplatsen.

 • 36.
  Fihn, Belinda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Jumark, Linnéa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  "De bästa marknadsförarna är ju våra medarbetare": En kvalitativ studie av medarbetares syn på en organisations interna varumärkesarbete2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att genom att använda medarbetarnas röster studera hur de ser på den egna organisationens interna arbete med organisationens varumärke, d.v.s. internal branding. Tidigare studier som studerat det interna varumärkesarbetet har inte visat på metoder för hur medarbetarna kan involveras i varumärkesarbete. Våra forskningsfrågor handlar om hur medarbetarna upplever organisationens varumärke, hur synen på det interna arbetet skiljer sig mellan ansvariga och medarbetare och hur medarbetarna själva skulle vilja utforma det interna varumärkesarbetet. Resultatet bygger på 12 kvalitativa intervjuer med 8 medarbetare och 4 ansvariga för varumärkesarbetet. Data analyserades genom en tematisk analys. Resultatet visar att medarbetarna har idéer om hur organisations interna varumärkesarbete ska utformas i framtiden. Resultatet är i linje med tidigare forskning men bidrar med att involvera medarbetarna genom att fråga om hur de skulle vilja utforma arbetet. Slutsatsen som kan dras är att organisationer kan involvera medarbetarna i arbetet genom att be dem bidra med sina upplevelser av varumärket idag och hur de skulle vilja att organisationen arbetade i framtiden.

 • 37.
  Foss, Fredrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Kendic, Dalila
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Personlighet, attityd och robotar: en uppsats om personlighet, nationalitet och tidigare erfarenhet av robotar och dess samverkan med attityder till robotar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur personlighet, erfarenhet och kulturella skillnader samverkar med attityder till robotar. Den gjordes därför att implementeringen av robotar i samhället, i synnerhet på arbetsplatser, idag ökar, och människor kommer i framtiden att ha mer kontakt med robotar till vardags. Vad samverkar egentligen med attityder gentemot robotar? För att besvara frågan studerades den ur olika perspektiv, där vi tittade på både interna och externa faktorer som kunde spela en signifikant roll. Interna faktorer var de individuella skillnaderna personlighetsdrag och erfarenhet, och den externa faktorn kulturella skillnader. Personlighet mättes med MINI- International Personality Item Pool, MINI-IPIP. De personlighetsdrag som mättes var extraversion och neuroticism. Attityd till robotar mättes med Negative Attitudes toward Robots Scale. Svaren på enkäterna jämfördes sedan för att analysera eventuella samband och skillnader. Sammanlagt deltog 47 studenter från olika lärosäten runtom i Västsverige i studien, 24 män respektive 23 kvinnor. Av dessa hade 21 tidigare erfarenhet av robotar. Insamlade data analyserades med en standard linjär multipel regressionsanalys och oberoende t-test. Resultaten av den genomförda studien visade en statistisk signifikant skillnad mellan dem med och utan erfarenhet av robotar och det fanns kulturella skillnader. Till skillnad från resultat från tidigare liknande studier om attityder till robotar fann denna studie dock inte att personlighet samverkar med attityd till robotar.

 • 38.
  Frändegård, Mikaela
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Vestgård, Selvi
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Arbetsrelaterad stress: En kvantitativ studie om stress, egenförmåga, socialt stöd och konflikten mellan arbete och privatliv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetsmiljöverkets rapport från 2014 visar att det finns en ökad andel personer med arbetsrelaterad ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2014). Syftet med denna studie var att undersöka hur yrkesgruppen behandlingsassistenter upplever stress, egenförmåga, socialt stöd samt konflikten mellan arbete och privatliv. För att komplettera tidigare forskning inom området genomfördes en kvantitativ enkätstudie. 49 personer deltog i studien, varav 15 kvinnor och 34 män. Medelvärdet för åldern var 41.41 (SD = 10.07). Etablerade enkäter användes för att mäta stress, egenförmåga, socialt stöd samt konflikten mellan arbete och privatliv. Data analyserades via regressionsanalys, korrelationsanalys, oberoende envägsANOVA samt oberoende t-test. Det viktigaste resultatet som framkom av studien var att stress hade starkast samband med egenförmåga och konflikten mellan privatliv-arbete. Resultaten från studien diskuteras i relation till tidigare studier.

 • 39.
  Gagnero, Sanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Stress, egenförmåga, socialt stöd och syskonsplacering hos studenter: en kvantiativ studie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stressrelaterade besvär ökar bland ungdomar och majoriteten av studenter upplever stress flera dagar i veckan. Tidigare forskning har visat att det finns samband mellan stress och egenförmåga, egenförmåga och socialt stöd och mellan stress och socialt stöd. Viss forskning visar även att plats i syskonskaran har ett samband med egenförmåga. Syftet med studien var att undersöka dessa samband ytterligare. De frågor som formulerades var (a) Finns det samband mellan stress, egenförmåga och socialt stöd? (b) Kan upplevt socialt stöd och upplevd egenförmåga predicera stress hos studenter? (c) Finns det skillnad mellan studenter som är yngstabarn, mellanbarn eller äldstabarn när det gäller stress, egenförmåga och socialt stöd?

  Deltagarna var 41 programstudenter, 37 kvinnor och 4 män (M = 25.88, SD = 5.6). Etablerade frågeformulär användes för att mäta stress, egenförmåga och socialt stöd med Cronbachs alfa på .80, .89 och .85. Data analyserades med hjälp av korrelationsanalys, regressionsanalys och oberoende envägsANOVA.

  Resultatet visade att (a) stress hade ett medelstarkt positivt samband med egenförmåga (r = .55, p <.01), att (b) egenförmåga hade ett medelstarkt positivt samband med socialt stöd (r = .37, p <.05) och att (c) det inte fanns något samband mellan stress och socialt stöd. Det var endast egenförmåga som predicerade stress (R = .52, p <.01). Inga skillander fanns mellan syskonplacering kopplat till stress, egenförmåga samt socialt stöd. Resultaten var delvis i linje med tidigare forskning, dock med ett oväntat resultat angående avsaknad på samband mellan stress och socialt stöd. Resultatet diskuteras utifrån möjliga kulturella skillnader.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Grankvist, Gunne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Beliefs in dualism and personal values2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Dualists view mind and body as two fundamentally different kinds of “things”. Mind and the physical body are viewed as equally real and neither of them is, in a primal way, thought to be dependent on the other. Cartesian or “substance” dualism include the idea that mind and body belong to two different substances, the non-physical and the physical. These two substances are furthermore thought to influence each other causally. Physicalism, on the other hand, is the notion that everything is physical or totally dependent of and determined by physical items. In this view everything in the world is composed by the same kind of substance, which is physical or material. All mental states are hence fundamentally physical states. In the current study Swedish university students views on the mind-body relationship as well as the importance they attached to different personal values were measured using a self-report inventory. Students that attached more importance to the power value; that is to strive for social status and prestige, and control or dominance over people and resources, were found to hold stronger non-dualistic or physicalistic views on the mind-body relationship. If similar results in future studies of professional philosophers should be found it would challenge the idea that philosophical arguments and opinions is something “above” or “are unaffected by” psychological factors such as personal values.

 • 41.
  Grankvist, Gunne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Examensarbete på personalvetarprogrammet: en modell att bygga vidare på2016Ingår i: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 42.
  Grankvist, Gunne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Kajonius, Petri
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Persson, Björn
  Department of Cognitive Neuroscience and Philosophy, University of Skövde, Sweden.
  The Relationship between Mind-Body Dualism and Personal Values2016Ingår i: International Journal of Psychological Studies, ISSN 1918-7211, E-ISSN 1918-722X, Vol. 8, nr 2, s. 126-132Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Dualists view the mind and the body as two fundamental different “things”, equally real and independent of each other. Cartesian thought, or substance dualism, maintains that the mind and body are two different substances, the non-physical and the physical, and a causal relationship is assumed to exist between them. Physicalism, on the other hand, is the idea that everything that exists is either physical or totally dependent of and determined by physical items. Hence, all mental states are fundamentally physical states. In the current study we investigated to what degree Swedish university students’ beliefs in mind-body dualism is explained by the importance they attach to personal values. A self-report inventory was used to measure their beliefs and values. Students who held stronger dualistic beliefs attach less importance to the power value (i.e., the effort to achieve social status, prestige, and control or dominance over people and resources). This finding shows that the strength in laypeople’s beliefs in dualism is partially explained by the importance they attach to personal values.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Grankvist, Gunne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Löfvendahl, Eva
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Arbetsintegrerat lärande (AIL) som en ekvation2016Ingår i: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 44.
  Granlund, Mathilda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Strömberg, Hanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Den stressade mellanchefen: livet mellan arbetskrav från över- och underordnade2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att det finns mellanchefer som anser att deras arbetsrelaterade stress är relaterad till krav från både över- och underordnade (Skagert, Dellve, Eklöf, Ljung, Pousette & Ahlborg, 2004). Syftet med den föreliggande studien var att i en offentlig organisation undersöka om mellanchefers upplevda arbetskrav från över- och underordnade har samband med deras upplevda arbetsrelaterade stressnivå. Följande frågeställning formulerades: I vilken grad kan upplevda arbetskrav från överordnade, underordnade, ålder och antal år som mellanchef predicera grad av upplevd arbetsrelaterad stress. Deltagarna i studien var 63 mellanchefer, varav 52 kvinnor och 11 män. Resultatet visade att upplevda arbetskrav från underordnade var den enda oberoende variabeln som statistiskt signifikant predicerade uplevd arbetsrelaterad stress. Antal år som mellanchef hade en negativ statistiskt signifikant korrelation med upplevd arbetsrelaterad stress. Dessa resultat var delvis i linje med presenterad teori och tidigare forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Grgic, Julia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Korneliusson, Linnéa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Medarbetarupplevelser och reaktioner vid en omorganisering: en kvalitativ studie inom en kommunal förvaltning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Organisationsförändring kan vara avgörande om en verksamhet ska kunna möta de nya krav som ställs från omgivningen. Förändringsprocesser är komplexa och tidskrävande. I arbetslivet kan detta leda till att vissa medarbetare drabbas av ohälsa. Forskning om organisationsförändringar är omfattande, men studier som undersöker känsla av sammanhang under förändringsprocesser är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. För att uppfylla syftet hade författarna designat intervjufrågor efter Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang. Följande frågeställningar användes för att besvara målet med syftet; a) Var förändringsprocessen begriplig för medarbetarna? b) Uppfattade medarbetarna att förändringsprocessen var hanterbar utifrån deras individuella handlingsförmågor? och c) Fann medarbetarna meningsfullhet innan, under och efter förändringsprocessen? Semistrukturerade intervjuer med åtta medarbetare inom en kommunal förvaltning genomfördes med fokus på deras upplevelser och reaktioner kring förändringsprocessen. I resultatet av den tematiska analysen framträdde fem teman: (1) volym, (2) otydlighet och personalhälsa, (3) kommunikation, (4) ledarskap och stöd och (5) delaktighet. Studiens resultat gav förståelse för vad känsla av sammanhang innebär under ett förändringsarbete, och kan vara användbar kunskap för förändringsledare. Av den anledningen utgjorde studien ett psykologiskt bidrag till forskningen om arbetsintegrerat lärande. Studiens resultat var att medarbetarna inte upplevt ett hälsofrämjande arbetsklimat under förändringsprocessen. Detta på grund av storleken av förändringen, avsaknaden av stödjande relationer, bristande kommunikation och otydliga roller och ansvarsområden.

 • 46.
  Gurdal, Sevtap
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Swedish Children's Beliefs about Agency in Family, School and Peer Situations2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine children's beliefs with regard to their agency (i.e., to know and predict your own actions and the consequences of them), in different contexts (family, school and peer-situations). Interviews were conducted with 103 ten-year-old Swedish children. Vignettes were presented to the children and their answers were written down for subsequent thematic analysis. Children think of their agency differently depending upon which context they find themselves in. The contexts where children believe most in their agency are found in situations with peers, and the contexts where they believe least in their agency are experienced with teachers. In situations with parents children think they would react with more resistance than with peers and teachers.

 • 47.
  Gurdal, Sevtap
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Swedish children’s beliefs about agency in family, school and peer situationsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Hamdi, Sandra
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Markusian, Susan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Sambandet mellan upplevt organisatoriskt stöd och organisatoriskt engagemang2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning gjordes för att hitta eventuella samband och skillnader mellan olika grupper på två huvudsakliga variabler: organisatoriskt engagemang och upplevt organisatoriskt stöd. Syftet med denna studie var framförallt att undersöka sambandet mellan organisatoriskt engagemang och upplevt organisatoriskt stöd (POS) samt att undersöka vilka andra variabler såsom kön, ålder, anställningsformer, organisationstyp och branscher, som skulle kunna samverka med det organisatoriska engagemanget. Via sociala medier, Facebook och LinkedIn, svarade 120 deltagare på en online-enkät (via Google Forms). Urvalet bestod utav både kvinnor (n =84) och män (n =36) mellan åldrarna 18-62. Instrumentet "8-item Survey of Perceived Organizational Support" (SPOS8) användes för att mäta upplevt organisatoriskt stöd. För att mäta organisatoriskt engagemang användes "Organizational Commitment Scale" som innehöll tre dimensioner för att mäta engagemang: affektivt engagemang, normativt engagemang, och kontinuerligt engagemang. Resultatet visade ett medelstarkt, positivt statistiskt signifikant samband mellan POS och organisatoriskt engagemang. Dimensionen affektivt engagemang hade starkast samband med POS, följt av normativt engagemang, och slutligen kontinuerligt engagemang med ett svagt, negativt icke signifikant samband. Av samtliga undersökta variabler fanns det statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna i anställningsformer (heltid, deltid och säsongsarbete). Resultaten är i linje med tidigare presenterad forskning. Resultatens innebörd och betydelse diskuterades med hänvisning till tidigare teorier och studier. Tankar kring framtida forskning redovisades.

 • 49.
  Hammarbäck, Andreas
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Motivation inom monotona yrken: En kvalitativ undersökning av anställdas upplevelse av motivation2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad som motiverar individer som arbetar inom monotona yrken, samt vad de anser kan förbättras för att de ska uppleva en högre grad av motivation. Studien har genomförts på en kundtjänstavdelning i Göteborg. Sex intervjuer genomfördes och materialet analyserades genom tematisk analys. I studien framkom att alla respondenterna ansåg det viktigt att känna sig motiverad i sitt arbete oavsett vilken roll man har inom organisationen. Det som individerna upplevde motiverade dem i sitt arbete var deras personliga relationer inom arbetsgruppen, möjlighet till personlig utveckling och tydliga mål att arbeta mot. Samhörigheten ansågs vara stark vilket gynnade samarbetet och den skulle kunna stärkas ytterligare genom fler aktiviteter arbetsgrupperna emellan. Resultatet visade att alla respondenterna upplevde att deras känsla av att motivationen kan bli bättre i sitt arbete och ha positiv påverkan på deras resultat.

 • 50.
  Hammarskär, Lisa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  När döden skiljer oss åt: En fenomenografisk studie om hur professionella uppfattar barns behov av stödinsatser då en förälder avlidit2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning gällande barn som förlorat en förälder genom dödsfall pekar på att det finns tydliga tendenser att fokus ofta läggs på den kvarvarande föräldern och att barnet många gånger kommer i skymundan eller glöms bort. Syftet med studien är att undersöka professionellas uppfattningar och yrkeserfarenheter om barns behov av stödinsatser då en förälder avlidit. Studiens teoretiska ansatser är; det salutogena perspektivet, ”den nya barndomssociologin” samt den konstruktivistiska struktureringsteorin. Metoden fenomenografi har använts för att fånga professionellas uppfattningar och materialet har samlats in genom sju semistrukturerade intervjuer.

  Resultatet och slutsatserna visar att professionella utgår från någon form av modell i sitt arbete och modellen vägleder den professionelle i hur barnet kan få information, råd och stöd. Barnets behov av stöd är oftast att finna nya strategier, för att hantera sin vardag och för att skapa en identitet utan ena föräldern. Olika stödinsatser kan hjälpa barnet att avdramatisera och normalisera sina känslor då en förälder avlidit. Ambitionen för de professionella är att lyssna till det enskilda barnet och dennes familjesituation. Detta eftersom barn inte är en homogen grupp och för att på bästa sätt tillmötesgå det behov av stöd det enskilda barnet har. Det viktigaste är att barnet inte upplever att denne även förlorar närvaron och omsorgen från den kvarvarande föräldern genom förälderns egen sorgebearbetning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
123 1 - 50 av 104
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf