Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 18 av 18
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Bukovac, Sandra
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Hvrat, Aida
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  "Man kan behöva en spark i rumpan": En intervjustudie om medarbetarnas uppfattningar kring en organisations friskvårdssatsning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie är syftet att undersöka hur medarbetarna i en organisation ser på träning under arbetstid samt hur de motiveras och lär sig. Studiens resultat syftar till att bidra med underlag för vidareutveckling av hälsosatsningen utifrån deltagarnas behov. Studien förväntas också bidra med kunskap om friskvårdssatsningar i arbetslivet. För att besvara syftet har vi utfört 14 intervjuer. Vi har använt oss av kvalitativ innehållsanalys för tolkning av materialet med fenomenografisk inriktning. Resultatet visar att deltagares uppfattningar av fenomenet hälsa är av skiftande karaktär. En del uppfattar hälsa som frånvaro av sjukdom och andra ur ett mer helhetstänkande perspektiv. Lärandeaspekten handlar för en del om att lära sig utföra träningsmomenten med exempelvis gummiband medan det för andra handlar om att etablera helt nya vanor i form av ökad fysisk aktivitet. Förslag på förbättringar som kom fram var: förlängning av tiden för träningen, att få en lokal att vistas på, fler instruktioner av övningar, fler gruppaktiviteter samt att planera in aktiviteter under studiedagar. Vad som uppfattas som meningsfullt med satsningen var att chefen visar att hen bryr sig om sina medarbetare, att bli pushad till att börja träna genom obligatorisk träning, samt att man motiveras till träning för att slippa kroppsliga symptom som smärta.

 • 2.
  Elvén, Nick
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Jarjis, Marina
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Vad gömmer sig bakom reklamen?: En studie om representationer av klass och etnicitet i svensk tv-reklam2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka representationer av etnicitet och klass i de två svenska kommersiella tv-kanalerna Tv3 och Kanal5. Undersökningen bygger på en enkel textanalys av insamlat material och under analysarbetet har begrepp som representation, den Andre, etnicitet, vithet och klass används. För att specificera vårt syfte har vi utgått ifrån två frågeställningar: Vilka representationer av etnicitet förekommer i reklamen? Vilka representationer av klass förekommer i reklamen?

  Sju olika teman utkristalliserade sig under analysarbetets gång. Under huvudrubriken "Etnicitet" finner vi det första temat, Icke-västerlänningar som exotiska. Detta tema handlar om att innehållet i reklamfilmerna anspelar på koloniala föreställningar om "de Andra" och att gruppen "icke-västerlänningar" framställs som exotisk och annorlunda i förhållande till de västerländska karaktärerna. Detta gäller även för temat Stereotypen pizzabagaren/restaurangägaren. Detta tema handlar om hur reklamfilmen för GE Money Banks reklamfilm anspelar på föreställningar/fördomar om att icke-västerlänningar arbetar som pizzabagare/restaurangägare. I det tredje temat, Icke-västerlänningar som framgångsrika eller "ordinära", lyfter vi fram bilden av den icke-västerländska karaktären som, mot alla odds, lyckas nå framgång och status. I detta fall skriver texten tillbaka, eller bryter, mot vissa narrativa strukturer. Det vackra Sverige är det fjärde och sista temat under huvudrubriken etnicitet. I detta tema lyfter vi fram reklamfilmer som anspelar på representationer av Sverige och någon form av svenskhet.

  Under den andra rubriken "Klass" kom det första temat att handla om De pålitliga yrkesgrupperna - doktorer och tandläkare. Här diskuterar vi vissa yrkesgruppers trovärdighet, och hur man kan koppla denna trovärdighet till klass. I det andra temat, Den normativa medelklassen, diskuterar vi hur medelklass används som ideal i tv-reklam generellt. Här lyfter vi fram medelklassens vita leenden där reklamfilmerna anspelar på en exklusiv miljö. Vi menar att detta speglar relationen mellan klass och tandhälsa idag, där god tandhälsa är likställt med god ekonomisk status. I det tredje temat, Arbetarklassmannen, lyfter vi fram en reklamfilm som inte förhåller sig till medeklassnormen, utan lyfter fram arbetarklassen och en blue collar-sfär i vilken drömmar stannar vid drömmar och/eller längtan efter kött konstruerar arbetarklassmannen som man.

  Sammanfattningsvis kan vi kortfattat konstatera att representanter för andra etniska grupper än svenska var sällsynta i reklaminslagen. Om och när det förekom, så handlade det, åtminstone i vårt material, framför allt om att framställa dessa som avvikande och/eller exotiska. När det kommer till klassperspektivet så var den normativa medelklassen ett ständigt återkommande inslag i reklaminslagen, såväl när det kommer till utseende som miljöer och konsumtionsvanor. I reklamens värld är medelklassnormen stark.

 • 3.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Folkhälsa och salutogenes2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 105-125Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 4.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Kritik av den salutogena teorin2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 78-91Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning]2015 (uppl. 1. uppl.)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 6.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap. Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Salutogenes: om hälsans ursprung - från forskning till praktisk tillämpning2015Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna bok ger ett vetenskapligt perspektiv på salutogenes - det goda livets ursprung. Forskningsfältet salutogenes beskrivs här med utgångspunkt i människors strävan efter det goda livet, mitt i arbete med att ta hand om barn och familj och att göra en fullödig insats inom arbetslivet antingen man är ledare eller medarbetare. Principer för tillämpning i arbetslivet diskuteras också.Läs merForskningsfältet salutogenes beskrivs här med utgångspunkt i människors strävan efter det goda livet, mitt i arbete med att ta hand om barn och familj och att göra en fullödig insats inom arbetslivet antingen som ledare eller medarbetare. Principer för tillämpning i arbetslivet diskuteras också. Boken är skriven av forskare med god kännedom på området och bidrar med ny kunskap då salutogenes sätts i ett sammanhang. Författarna relaterar kunskapsområdet till hälsofrämjande och visar hur viktiga människors olika förmågor och resurser för hälsa och välbefinnande är för hälsofrämjande.Om författarnaMonica Eriksson är politices doktor och docent i socialpolitik med inriktning hälsofrämjande. Författarna är verksamma vid Högskolan Väst och Centrum för Salutogenes och arbetar dagligen med frågor kring hälsa i olika sammanhang.

 • 7.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Salutogenes är mer än känsla av sammanhang2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 92-104Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Samband mellan SOC och hälsa: en kunskapsinventering2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 47-77Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Teorin om hälsans ursprung: en systematisk forskningsöversikt2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 14-46Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Utblick2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 209-211Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 11.
  Eriksson, Monica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Winroth, Jan
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Hälsa och hälsofrämjande: klargöra begrepp2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 1-13Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Forsman, Berit
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Sköra äldre patienters erfarenheter av akut återinläggning på sjukhus2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Frail elderly is described as multi diseased, vulnerable, in need of medication and hospital care. The group of patients is a growing part of the population in the western world. Theories of patient centered care, health literacy and hand over problems are also described in the background. Aim: to describe a group of frail elderly patients experiences of hospital readmission and identify possible organizational flaws. Method: Qualitative data was collected from 20 patients during their second visit at the hospital and a content analysis was performed. Results: Findings were; experiences of ill being ever since the first hospitalization period due to not being well enough, being sent home to quickly or relatives not being strong enough to handle the situation. Experiences of not being informed or being informed in a noisy surrounding about the given care, and how to rehab when returning home. Findings also described situations of misunderstanding related to informant´s present medication and finally a need for appropriate discharge calls for the frail elderly patient. Conclusion: The results highlight a need to act according to the patient´s legal rights to be informed and participate in the decision-making. An implementation of patient centered care can make it possible. An increased number of nursing specialists in the elderly care might also lead to improved continuity and give support to the frail elderly.

 • 13.
  Lindsten, Linneá
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Stenberg, Måns
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Det är som en amöba som måste ändra sig utifrån de förutsättningar som är: En fenomenologisk studie om ledarskap och dess utveckling i en kommunal organisation2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka deltagares upplevelser hur ett ledarskapsprogram bidrar till ett utvecklat sätt att tänka och agera som ledare. Undersökningen har genomförts i den kommunala organisationen Trollhättans Stad. Uppsatsen motiveras med Trollhättans Stads önskan att följa upp programmet en tid efter att det avslutats för att kunna se de långsiktiga effekterna. Därför valdes de två första årgångarna av programmet för att få en tydlig bild av deltagarnas lärande och omsättning av det i praktiken. För att svara på studiens syfte har elva intervjuer genomförts, inspirerade av en fenomenologisk ansats. Materialet har behandlats med en analysmetod uppdelad i två faser inspirerad av en tolkande fenomenologisk analys (IPA). Resultatet pekar på ett mångfacetterat och komplext ledarskap, som behöver flera olika delar för att vara lyckosamt. Deltagarna lyfter vikten av att förstå organisationen man verkar i och hitta sig själva i ledarskapet för att kunna leda och arbeta med förändring samt utveckling. Här har utbildningen varit en viktig del och deltagarna uttrycker framför allt värdet av att träffa chefer från andra verksamheter och kunna diskutera frågor i ett öppet klimat, vilket har utvecklat ett individuellt lärande i samspel med andra.

 • 14.
  Marciniak, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Inkluderingsprocesser för nyanlända elever i grundskolan2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje år kommer närmare 100 000 flyktingar till Sverige varav en fjärdedel är barn i skolåldern. På vilket sätt de mottas av skolan, kan påverka deras fortsatta liv i Sverige och engagemang i det svenska samhället. Studiens syfte är att belysa, analysera och diskutera hur de nyanlända eleverna ingår i inkluderings- samt exkluderingsprocesser i den svenska skolan och lärarnas roll i denna inkluderingsprocess. I studien kommer även Arbetsintegrerat Lärande (AIL) diskuteras som en teori och en arbetsmetod för verksamhetsutveckling. Undersökningen är en kvalitativ studie. Empirin består av sju intervjuer med lärare från en förberedelseklass och en reguljär klass 3. Vidare består empirin även av resultat från deltagande observationer som genomförts både i förberedelseklassen och i den ordinarie klassen.

  Resultatet, som presenteras tematiskt, visar att de nyanlända eleverna ingår både i inkluderings- och exkluderingsprocesser i den svenska skolan samtidigt. Lärarnas roll i inkluderingsprocessen är central och deras kunskap och engagemang går inte att underskatta. Samtidigt visar studiens empiri att lärarna och ledningen i den skolan där som undersökningen gjordes, bryter mot de regler som Arbetsintegrerad Lärande föreslår för verksamhetsutveckling. Samverkan mellan lärare från olika arbetsgrupper finns inte med i den formella planeringen.

 • 15.
  Nyman, Katarina
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  One shade of sex: en analys av kön, genus och sexualitet i romanen Fifty shades of Grey2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka diskurser om kön, genus och sexualitet som finns tillgängliga i romanen Fifty shades of grey. För att uppfylla syftet analyserades materialet utifrån en diskursanalytisk metod där en poststrukturalistisk förståelse för språket utgjorde grunden i den teoretiska utgångspunkten. För att kunna identifiera diskurserna strukturerade jag upp analysen utifrån mönster av representationer i texten kring begreppen kön, genus och sexualitet. Jag använde mig även av begreppet diskursordning för att se hur relationerna mellan diskurserna såg ut. Analysen visar att tre teman av representationer utgör grunden i könsdiskursen: kroppar och kön, egenskaper och personligheter samt intressen och kunskaper hos den manliga och kvinnliga huvudkaraktären legitimerar varandra utifrån fixerade relationer. Denna diskurs samverkade med sexualitetsdiskursen i en diskursiv ordning, som präglas av att sexualiteten representeras med hjälp av de tre teman som återfanns i könsdiskursen. Det tydligaste mönstret i sexualitetsdiskursen var representationen av kvinnlig sexualitet som passiv. Det fanns även representationer av hegemonisk maskulinitet som fungerar stöttande för den över- och underordning som råder mellan huvudkaraktärerna. Utöver dessa två samverkande diskurser fann jag även en heteronormativ diskurs där vissa mönster framträdde, men även vissa heteronormativa avbrott.

 • 16.
  Toghanian, Sara
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Feminint och maskulint ledarskap: En studie av ledare och deras syn på ledarskap ur ett genusperspektiv2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intresset för denna uppsats väcktes då jag ställde mig frågan hur det kommer sig att de yrkesgrupper kvinnliga chefer dominerar inom är vård, omsorg och socialtjänst medan männen däremot är överrepresenterade t ex. inom byggbranschen, ekonomi, industribranschen och utan tvekan överrepresenterade bland chefer i arbetslivet. Med denna studie vill jag bidra till ökad förståelse för konstruktionen av ledarskap ur ett genusperspektiv. Jag har djupintervjuat fem olika ledare på samma företag om deras upplevelse om ledarskap ur ett genusperspektiv. Därefter har jag undersökt om de upplever någon skillnad mellan kvinnligt och manligt ledarskap. Jag vill även veta om de tycker deras kön påverkar deras roll som ledare. På så vis har jag skapat mig en bild över hur dessa ledare tycker en ledare bör vara, om de tycker att ledarrollen påverkas av kön samt hur de själva gör sig till ledare. Jag har kommit fram till att samhället och arbetslivet är djupt präglad av mannen som norm. Detta har bidragit till att kvinnor anses vara ofullkomliga i jämförelse med mannen och därmed ofullständiga för att kunna vara goda ledare.Vi ser dock nya former av hur ledarskap konstrueras där det maskulina och feminina ledarskapet har hittat nya former. Detta är tydligast inom "nya" organisationer som är kvinnodominerande.

 • 17.
  Wennerberg, Mia M.T.
  et al.
  University of Gothenburg,Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, Gothenburg, Sweden.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Danielson, Ella
  University of Gothenburg,Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, Gothenburg, Sweden.
  Lundgren, Solveig M.
  University of Gothenburg,Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, Gothenburg, Sweden.
  Unravelling Swedish informal caregivers' Generalized Resistance Resources2016Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 30, nr 3, s. 602-603Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BackgroundInterlinked aspects, as demographic changes, accentuation on home-based community care, increase the amount of informal caregivers to older adults. To preserve and enhance their health are subsequently essential and a reoccurring topic on political agendas. How this may be achieved is vividly debated and mainly focused on elimination of risks and stresses associated with caregiving. Within health promotion, the salutogenic approach focusing on resources to health is recognised and this approach was used to acquire necessary knowledge to enhance caregivers' health 'the salutogenic way'.AimTo present Generalised and Specific Resistance Resources (GRRs/SRRs) described by caregivers as stemming from themselves and their carerecipients.MethodologyTo unravel caregivers' GRRs/SRRs, a theory-driven, explorative design guided by definitions of GRRs/SRRs was utilised. Data were collected through salutogenically guided interviews with 32 Swedish caregivers in one municipality. Inductively, data were analysed using content analysis to identify each caregiver's SRRs and thereafter deduction to identify the population's GRRs.FindingsThe synthesis of findings, caregivinghood, encompasses several domains of GRRs seemingly involved in caregivers' movements towards health. In the caregiver domain, 'Being someone significant in my own eyes' unites the essence of having access to GRRs stemming from oneself and 'Being "blessed" with a co-operative co-worker' that of having access to GRRs stemming from the carerecipient. This may be the core in an orientation to life which creates positive life experiences, since it enables caregivers to find a 'fit' between the possible and desired when resolving challenges.Conclusion and implicationsHealth-promoting initiatives should be conducted as partnerships between formal and informal sources due to the versatility of GRRs. It also seems essential to empower both parties so that they may make sense of their situation and use their available GRRs/SRRs in this 'joint venture' of managing. Thereby, their motivation to continue the journey through Caregivinghood may be enhanced.

 • 18.
  Winroth, Jan
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Organisation som arena för hälsofrämjande arbete2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 126-190Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
1 - 18 av 18
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf