Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 3089
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aarenstrup, Filip
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Effektivisering av informationsflödet mellan säljkontoren i orderprocessen inom Höganäs AB2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Höganäs AB är ett av Sveriges äldsta företag som grundades 1797, företaget har idag 1900 anställda och är en ledande tillverkare av metallpulver. Från dotterbolaget Höganäs Sweden AB lastades förra året 300 000 ton metallpulver ut. Materialet skickades till Höganäs ABs kunder som främst består av komponenttillverkare inom bil- trä- och verktygsindustrin.

  Examensarbetet har utförts på Höganäs AB med syfte att presentera ett förslag till arbetssätt som kan effektivisera orderhanteringsprocessen. Genom att undersöka hur det operativa arbetet i processen utfärdades på dotterbolaget Höganäs Sweden AB identifierades nuläget.

  Orderprocessen består av många arbetsmoment och flera avdelningar involveras, vilket höjer komplexiteten i processen och ställer krav på en effektiv kommunikation. Orderhanteringen i processen kan variera beroende på faktorerna leveransvillkor, betalningsvillkor, transportsätt, produkttyp, land, tullklarering och kvantiteten. Faktorernas variation gör det svårt att implementera ett standardiserat arbetssätt.

  Det är värdefullt för Höganäs AB att effektivisera orderprocessen. Informationen som registreras i affärssystemet från kundordern är ett viktigt underlag för produktion-, utlastning- och planeringsavdelningar. Kan data erhållas tidigare i hög kvalitet skapas förutsättningar att höja leveranssäkerheten och det påverkar kundrelationerna positivt.

  Med stöd från insamlat teoretiskt underlag samt kvalitativ och kvantitativ primär data från Höganäs Sweden AB har ett arbetssätt utformats som effektiviserar processen. Det nya arbetssättet effektiviserar totala processtiden med 40 procent och total ledtid med 32 procent. Utöver effektiviseringen minskar det nya arbetssättet antalet manuella informationsutbyten i processen.

 • 2.
  Abbas, Ahmad
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Ali, Mouhamad Riyadh
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Kollimationsfel hos avvägare, estimeringsmetoder och osäkerhetsanalys2022Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Avvägning är en traditionell metod som används för höjdmätning mellan två eller flera punkter. Vid avvägning med avvägningsinstrument kan det uppstå olika fel som påverkar höjdmätningarna, exempelvis grova fel och slumpmässiga fel som är mänskliga felkällor. Ett annat typ av fel som påverkar höjdmätningarna är systematiska fel, det är sådana fel som finns i själva instrument såsom kollimationsfel. Kollimationsfel innebär att siktlinjen på ett avvägningsinstrument inte är horisontell, detta leder att avvägningsinstrumentet inte visar det sanna värdet för mätningarna.

  För att undersöka om avvägningsinstrumentet har kollimationsfel utför man en kollimationskontroll. Det finns två traditionella metoder som används för att utföra kollimationskontroll, Two peg test och Alternativ two peg test. Syftet med detta arbete är att undersöka och rekommendera vilken av de två metoderna som ger mest noggrannhet samt är mest praktisk att använda. Detta genom en jämförelse mellan de två metoderna som har utförts med avvägningsinstrument som har kollimatiosnkontrollerats med de två metoderna.

  Kollimations Kontrollerna utfördes i Högskolan Västs campus med fyra olika avvägningsinstrument. De första kontrollerna utfördes för att erhålla hur stort kollimationsfel det finns på avvägningsinstrumenten och för att jämföra storleken på kollimationsfelen mellan de två metoderna, two peg test och alternative two peg test. Sedan korrigerades instrumenten genom att horisontera siktlinjen för att sedan utföra ytterligare kollimationskontroller för att jämföra kollimationsfelen efter korrigeringen. För two peg test metoden användes ett totalt avstånd på 40 meter och för alternativ two peg test användes ett totalt avstånd på 30 meter.

  Resultaten av kollimationskontrollerna visade att alla avvägare hade kollimationsfel. Efter justering och ytterligare kollimationskontroll med de två metoderna visade sig att alternative two peg test är den metoden som är mest praktisk och ger bäst noggrannhet.

 • 3.
  Abbas, Mohamed
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Småskaliga elproduktionskällor som bygger på förnyelsebar energi lämpliga för installation i städer eller tätorter2021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie kartlägger ett antal olika småskaliga elproduktionsanläggningar som bygger på förnyelsebar energi lämpliga att installera i stadsmiljön. Studien inkluderar solceller, vindkraftverk och småskaliga vattenkraftverk. Arbetet studerar förutsättningarna och potentialen för att dessa kraftkällor ska kunna installeras och drivas i bostadsområden. Studien omfattar hur dessa anläggningar fungerar, faktorerna som påverkar olika anläggningar och användningsområden i stadsmiljön.

  Arbetet omfattar också ett par lönsamhetsanalyser för sol- och vindkraft. Lönsamhetsanalysen innehåller en ekonomisk jämförelse mellan sol- vindkraft och vanlig el in köpt från elföretag. Studien visar hur lönsamt det är för ett mellanstort hus med en årsförbrukning av ca 16 000 kWh att installera solceller eller ett mindre vindkraftverk. Alla intäkter som till exempel statliga bidrag och försäljning av överskottsel inkluderas

  Resultatet från lönsamhetsanalysen indikerar att det är lönsamt att satsa på produktions anläggningar som bygger på förnyelsebar energi i jämförelse med att köpa el från elleverantör. Lönsamheten är nyttig för båda privatpersoner och samhället som helhet. 

 • 4.
  Abbas, Tabassom
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Sandblom, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Digitalisering av arbetsflöde för avvikelsehantering på inköpt material: En fallstudie utförd på Nolato Cerbo AB i Trollhättan2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett examensarbete genomfördes på Nolato Cerbo AB i Trollhättan, med målet att utforma ett förslag på ett digitalt arbetsflöde för avvikelsehantering på inköpt material. De frågeställningar som arbetet skulle besvara var:

  • Kan ett arbetsflöde för avvikelser på inköpt material digitaliseras för att underlätta dokumentering, spårbarhet och hantering av information?

  • Hur ska arbetsflödet utformas för att uppnå de interna intressenternas krav och behov?

  • Vilka fördelar respektive nackdelar kan uppstå vid införandet av ett digitalt arbetsflöde?

  För att kartlägga hur flödet ser ut i nuläget samt problem med flödet, genomfördes intervjuer med de berörda avdelningarna. Intervjuerna tog också upp de anställdas åsikter om ett digitalt flöde. Ett flödesschema skapades och därefter identifierades slöseri i flödet. En benchmarking genomfördes också på Varner Retail Logistics AB, för att se hur ett annat företag arbetar med ett digitalt flöde för avvikelsehantering. Ett nytt flödesschema togs fram för avvikelsehantering på inköpt material, där de manuella delarna digitaliserades. Efter att ett test genomförts med berörd personal kunde det konstateras att det digitala flödet kommer underlätta dokumentering, spårbarhet och hantering av information. De interna intressenternas krav och behov uppfylldes också. Fördelar som respondenterna anser kan uppnås med det digitala flödet var tidsbesparing, ingen manuell pappershantering, snabbare spridning av informationoch att rätt information fylls i från början. Nackdelar som anses kan uppstå är att det kommer ta tid för personalen att lära sig och vänja sig vid det nya arbetssättet, samt begränsningar i mobilapplikationen. Slutsatserna som drogs var att det digitala flödet kommer att kunna användas om det utformas enligt författarnas förslag, men förändringar kan komma att ske i flödet i framtiden. Det kan också finnas personal på Nolato Cerbo AB som känner en osäkerhet inför digitalisering och förändringar. För att implementeringen ska bli lyckad kommer därför utbildning och information om digitaliseringens möjligheter krävas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abdallah, Ali
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Yosef, Janan
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Elbilsladdning längs E62021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige finns det ca 220 000 elbilar vilket motsvarar ca 4 % av totala antalet bilar, och målet är att fram till år 2030 ha 2,5 miljoner elbilar. För att klara av målet behöver laddningsinfrastrukturen i Sverige byggas ut, inte minst vid motorvägarna. Uppgiften är att undersöka möjligheten till utbyggnad av laddinfrastrukturen på E6 mellan Göteborg och Malmö. Den valda placeringen för installation av laddningsstationer längs med E6 mellan Göteborg och Malmö är vid Heberg utanför Falkenberg. Den platsen anses vara lämplig då den har en stor parkering och en restaurang där eventuella kunder kan vila upp sig och äta mat samtidigt som deras elbil laddas. Det kör ca 25 000 bilar på E6 vid Heberg dagligen, och det kan antas att ca 50 elbilar per dygn kommer att laddas vid den valda platsen. Installationen består av 6 laddningsstationer vid Laxbutiken i Heberg, två snabbladdare och 4 semisnabbladdare. Snabbladdarna är av modell Terra 184 CC med en effekt på 180 kW och kan ladda upp till tre bilar samtidigt. Semisnabbladdarna är av modell Chargestorm Connected 2 med två laddningspunkter för varje stolpe och en effekt på 22 kW per stolpe/punkt. Snabbladdare kan ladda en bil på mellan 20–30 minuter medan det med en semisnabbladdare tar 1–2 timmar. Laddningstiden beror på batteriets storlek, hur mycket det ska laddas samt med vilken effekt som laddningen sker. Den totala effekten som krävs för att ladda med full effekt samtidigt på samtliga laddningsstolpar är 448 kW. En nätstation kommer att installeras med en transformator på 800 kVA. Överdimensioneringen görs för att säkerställa att en utbyggnad är möjlig i framtiden utan att byta ut transformatorn. Kablarna överdimensioneras också för att även dessa ska klara högre effekter i framtiden. Investeringskostnaden för projektet kommer att ligga på ca 1 856 000 kr inklusive material, kablar och laddstationer. Det förväntade inbetalningsöverskottet ligger på ca 894 000 kr första året. Betalterminaler kommer att hyras in och installeras vid varje laddningsstation till en årlig kostnad av 85 740 kr inklusive hyra och transaktionsavgifter. Fördelen med denna lösning är att administrationen sköts av en extern aktör. Med 50 % stöd från klimatklivet kommer investeringen att vara återbetald inom 1,1 år. 

 • 6.
  Abdallah, Houda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Saleh, Najat
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Cyberattacks through Stegomalware2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Stegomalware is a type of malware that utilizes steganography to evade detection. It hides amalicious code inside an innocuous cover medium. The cover medium could be of any type: image, audio, video or even network protocols. Stegomalware has also shown to be a highly effective method to bypass detection. This has led it to increase in popularity among cybercriminals. In this thesis, the aim is to shed light on these cyberattack techniques and show the potential harm that could impact organizations, people, and transmitted data over the network. This is done by exploring the following: state of the art, the use of malware steganography in cyberattacks, most used techniques, and how to defend against them. The prevalent tools used by cybercriminals along with various existing stegomalware prevention and detection techniques have been surveyed and studied. A practical implementation was done with the purpose of observing the technical process that takes place at the point of data hiding. In total two tests were done, with both using the Least Significant Bit (LSB) algorithmto achieve the desired results. 

 • 7.
  Abdallah, Hussein
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Gustafsson, Robin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Elbilsladdning längs vägen Trollhättan-Sälen2021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Antalet elbilar har ökat drastiskt de senaste åren och intresset för förnybar energi blir större. Dessutom ökar även behovet för bra laddinfrastruktur på vägarna som räcker för alla nya elbilar. Detta examensarbete handlar om att placera ut laddinfrastruktur längs vägen Trollhättan-Sälen. 

  I rapporten finns information kring de olika sorters elbilar som finns i nuläget med olika säkerhetsnivåer och kontaktyper. Olika metoder används för att räkna ut elbilars räckvidd. Rapporten innehåller även information kring vilka regler och lagar som gäller vid installation av laddstationer. 

  För att ta reda på var det behövs ny laddinfrastruktur på sträckan studeras hur många elbilar som kör på de specifika vägarna varje dag. Detta görs för att ta fram en uppskattning av behovet av laddstationer. Det är dock svårt att veta hur länge bilarna behöver laddas då det finns stora skillnader i elbilars kapacitet beroende på vilken modell det är. Dessutom stannar inte alla lika länge eller laddar tills batteriet är fullt.

  Det utfördes även andra studier innan arbetet på börjades för att få en bättre uppfattning om villkoren som finns på sträckan Trollhättan till Sälen. Det viktigt att placera de nyaladdstationerna där det faktiskt behövs ny laddinfrastruktur. Åmål, Sunne och Limedforsen valdes baserat på undersökningen som gjordes innan val av placering.

  Olika företag kontaktades under projektets gång fast det var bara ett företag som kunde ange priserna på produkterna, och därför valdes ABB som leverantör och priserna på laddstationer kommer därmed från ABB. EBRE’s kostnadskalkyl används för att få fram priserna på nätstation, transformator, schakt och kabel m.m.

 • 8.
  Abdallah, Karl
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Sisodia, Raoul
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Kvalitetsproblem med inre dörrpanel2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis work has been conducted at International Automotive Components Group in Torslanda, Sweden. The company produces door panels, instrument panels, consoles and cockpits for the automotive industry.

  During the production of door panels, defects such as pressure marks and scratches emerge which results in scrap and rework. The objective of the thesis work was to identify the causes of pressure marks and scratches and also to suggest measures to reduce the amount of scrap and rework on door panels.

  Through observations, interviews and experiments, several causes leading to pressure marks and scratches on door panels were identified. Small pieces of plastics on fixtures, the operator's rough handling and specific process steps are the main causes that result in pressure marks and scratches.

  Pressure marks and scratches emerge at several places on the door panels during the production. To reduce the amount of pressure marks and scratches both short-term and long-term measures were suggested. Some of the measures are:

  •  Use vacuum cleaners at some stations
  •  Add padding on unpadded areas and edges
  •  Make new instructions that emphasize to keep production stations clean and to avoid rough handling
  •  Introduce workshops to engage operators
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Abdallah, Kristian
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Pedestrian Protection System: Hood lift study2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Every year approximately 400 000 pedestrians are killed worldwide in road related injuries where children and elderly are the most exposed age groups. The design of the front-end of a vehicle and the structural stiffness have a significant influence on the kinematics and injury risks of the pedestrian body. To create a clearance between the rigid hood structure and the hood, the hood is lifted. A lifted hood does however not provide protection over the cowl, windscreen and A-pillar areas.

  This study is performed at Autoliv Sverige AB and the purpose is to examine how fast the hood can be lifted 100 mm using a pedestrian protection airbag. The airbag give an extended protection while covering the cowl, windscreen and A-pillar areas.

  A concept generation session was performed where modifications of the current pedestrian protection airbag, for a faster hood lift, were proposed. The generated concepts proceeded to a concept screening session where the Autoliv evaluation matrix was used.

  The selected concepts went further to static testing where the performance of each concept was tested. The performance include the lift time of 100 mm for the most rearward section of the hood, positioning of the cushion and pressure distribution. The tests were carried out in a room temperature environment.

  To conclude the thesis work, one winning concept could not be obtained. Two concepts excelled themselves from all the concepts and a difference in the performances between these two concepts could not be found.

  In this thesis no calculations on costs such as material costs and manufacturing costs has been made. This can be the major aspect on choosing one winning concept but due to the fact that there is no time for a cost analysis in this thesis, the PPA development team will take over.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Abdalrhman, Slah Aldeen
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Virtual model of a production process: Seam sealing line at Scania2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The concept of digital factories is becoming more popular among the manufactures due to its contributions in simplifying the work of plant engineers and reducing time to market of the products [1]. The main aim of this thesis was to investigate the possible applications of a digital copy of production processes by creating a virtual model of a seam sealing line in the paint department at Scania in Oskarshamn. The main usage of the virtual model was to perform offline programming of the robots. The benefits of offline programming were investigated and compared to online programming. Some comparisons between offline and online programming were made when it comes to the time needed for programming, the accuracy of generated robot paths, the workflow of both approaches and the required knowledge to turn from online programming to offline programming.

  The result of the conducted experiment showed that the time of robot programming can be reduced, and the accuracy of robot paths increases by implementing an offline programming tool. The other application of virtual which was investigated in this thesis was virtual commissioning. Virtual commissioning is a method used to test and validate robot and control (PLC) programs in a virtual environment before implementing in the real plant. The software in the loop was selected as an approach for building the virtual commissioning model after presenting the different existed approaches. The result of the model showed great benefits of virtual commissioning not just in reducing the time of traditional of the new built line but even when replacing parts in an already existing manufacturing. Virtual commissioning is still new in the manufacturing, therefore, there are many issues which should be solved to get an optimal model that imitates perfectly the real plant.

 • 11.
  Abdi, Abdurazak
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Omar, Hassan
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Undersökning av två faktorer autentiseringsmöjligheter för inloggning till Linux-server samt Microsoft-Azure MFA2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Två-faktorautentisering är en tvåstegsverifieringsprocess som syftar till att ge ytterligare säkerhetsnivå genom att kräva att användaren verifierar sig med hjälp av en sekundär metod,för att säkerställa att personer som försöker få tillgång till ett online-konto är rätt person och utan 2fa kan hackare få tillgång till känslig information eller konto enbart genom att känna till offrets lösenord.I denna studie kommer mest använt 3 olika alternativa två faktor autentiseringsmöjligheter för inloggning till Linux servrar undersökas för att se vilken 2fa som är både användarvänlig och säker att använda. Faktorer som kommer att undersökas är kostnad, plattformskompatibilitet, tillförlitlighet, säkerhetsmässigt och tid samt backupalternativ.undersökningen kommer vara baserat på intervjuer om Högskolan Västs IT avdelnings nya två faktor autentiseringssystem för anställda. Det kommer ställas frågor till systemspecialist som har tagit fram två faktorer autentiseringslösningen och Högskolans anställda som kommer använda azure mfa lösningen. Frågorna kommer vara baserad anställdas behov av två faktor autentiseringssystem och hur de anställda upplever den nya två faktor autentiseringslösningen.Resultaten från de praktiska testerna påvisar att Yubikey var den mest säkra autentiseringsmetoden och duo var den mest användarvänliga metoden. Resultaten som samlats från intervjuerna visade att anledningen till att Högskolan Västs IT-avdelning vill implementera två faktorer autentiseringen var att skydda mot Phishing attacker som kan vara svåra att upptäcka

 • 12.
  Abdo, Adel
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Tesfai, Henon
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Öka energieffektiviteten genom Industri 4.02021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts i samråd med PTC i Trollhättan, Sverige. Rapporten består av en omfattad litraturstudie om de olika aspekterna som berör, att öka energieffektiviteten genom Industri 4.0. De olika aspekterna som berör “Öka energieffektiviteten genom Industri 4.0” har undersökts och ett beslut togs av författarna, att genom att förstå sig på de olika aspekterna inom de berörda ämnet kommer en djupare förståelse existera när resultatet är presenterat. De olika aspekterna är grundläggande information om Industri 4.0, förebyggande underhåll, allmän kännedom om ventilation, minimera temperaturökningen och öka energieffektiviteten i en industrilokal med hjälp av ventilation och en informations del om litiumjonbatteriet.

  Slutligen har ett resultat framtagits till krossning och separationsrummet för att öka energieffektiviteten i rummet. Resultat består av två delar i en och samma lösning. De två stegen är genom att återanvända luften i rummet, öka energieffektiviteten i att behöva värma upp eller kyla ner en ny extern luft. Den andra steget är att med hjälp av AI och Big data teknologin skall datorsystemet som kontrollerar ventilationssystemet lära sig och känna igen mönster på vädret och temperaturen i den externa miljön utanför industrilokalen. När datorsystemet lärt sig det kan den implementera den lärdomen om när det är lägligt att ny extern luft ska ersätta den befintliga luften i rummet och när det är lägligt att försöka återanvända luften i rummet för att öka på energieffektiviteten i att värma upp och kyla ner luften. Genom personlig kommunikation med handledare Johan Dahlström har ett resultat framtagits av författarna. Resultat anses uppnå målet som är att öka energieffektivitetenmed hjälp av Industri 4.0.

 • 13. Abdul Rashid, S. H.
  et al.
  Eriksson, Kristina M.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Human Values: Increasing importance in the automotive production systems2001Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 14.
  Abdulhasan, Zaid
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Al-Zurbatee, Hawraa
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Drönarens utvecklingsmöjligheter tillkostnadseffektiv kartframställning2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Unmanned Aerial System (UAS) eller drönare som det kallas i det vardagliga språket, är ett obemannade flygfarkoster som användes för första gången inom militären. Under de senaste åren har användningen av UAS blivit mer vanligt. Med hjälp av denna teknik kan insamling av data ske. Detta för att drönarna är utrustade med digitala stillbildskameror. Insamlingen av data sker när kamerorna tar bilder av markytan under flygningen. Studiens syfte var att undersöka för- och nackdelar med UAS-fotogrammetri för kartframställningsamt om tekniken kan ersätta eller komplettera traditionella kartframställningsmetoder. Root Mean Square (RMS-värdarna) varierade mellan olika undersökningarna, det kan bero på olika saker, exempelvis vad är det för typ av mark, asfalt eller grus, flyghöjden, vilken typ och storlek avstödpunkter har använts, vädret kan även påverka mätningen och så vidare. De ovannämnda orsakerna kan påverka noggrannheten i mätningarna. Resultatet för denna studie är att UAS-fotogrammetrin kan i vissa fall ersätta eller komplettera traditionella kartframställningsmetoderna. Denna studie har genom olika rapporter samt tidigare forskning visat att med hjälp av UAS- fotogrammetri kan kartframställning bli effektivare. Den totala tiden för mätningarna var ganska kort jämfört med traditionella mätningarna. Detta kan medföra en snabb kartframställning via UAS-fotogrammetri. Noggrannheten på experimenten har delvis klarat HMK-rekommendationer, som är 5 centimeter.

 • 15.
  Abdulkareem, Haji  
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Javidan, Mustafa
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Nätutvecklingsplan för området Hälltorp i Trollhättan2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Efter att flertal långa avbrott inträffat på luftledningen som matar mottagningsstationen Torsred, och på grund av en utbredning av bostadsbebyggelsen i närliggande område har Trollhättan Energi Elnät AB insett att en ny mottagningsstation som ersätter det befintliga behöver byggas på en ny plats. Föreliggande examensarbete omfattar utredning och uträkning av ett nytt elnät samt förslag på hur det nya elnätet kan integreras med det befintliga. Även en ny selektivplan och nya reservmatningsvägar för det nya elnätet utreds.

  Den befintliga mottagningsstationen Torsred matas från Vattenfall Eldistribution AB:s 130/10 kV transformator OT00 via en drygt 1 km lång luftledning. Nollpunkten i Torsred är kopplad till högspänningsskenan och består av ett nollpunktsmotstånd och en nollpunktsreaktor. Den totala lastströmmen i Torsred är 925 A och vid kortslutning i samlingsskenan uppstår 154 MVA kortslutningseffekt. Fördelningsstationen Ängen med en kortslutningseffekt på 138 MVA är en underliggande station till Torsred som matar områdena Öresjö, Edsäter och Hjärtum. Samtliga utgående ledningar i Torsred och Ängen skyddas med reläskydd och med olika tids-och strömsinställningar på dessa reläer råder selektivitet i underliggande elnätet.

  Den nya mottagningsstationen är tänkt att byggas nära inmatningspunkten OT00. Enligt beräkningar kommer kortslutningseffekten i den nya mottagningsstationen uppgå till 227 MVA och i den nya nätstationen Ängen till 200 MVA. Generering av kapacitiva jordfelsströmmar ökar på grund av att drygt 1 km luftledning raseras och ytterligare 7,5 km jordkablar inkluderas i det nya elnätet. Nollpunktsreaktorn behöver nu uppgraderas till 20 A större än det befintliga på grund av den ökade kapacitiva genereringen i elnätet. Kostnaden för att bygga den nya mottagningsstationen uppgår till cirka 9 Mkr. Den befintliga mottagningsstationen Torsred kommer att raseras och ersättas med en ny 800 kVA nätstation som senare utgör matningen till en del av lågspänningsnätet i området Strömslund. Befintliga fördelningsstationen Ängen kommer att moderniseras och fungera som en vanlig nätstation. Den totala kostnaden för hela projektet beräknas bli 11,4 Mkr.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Abdulla, Zine
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Varför blir inte detaljplanelagd mark för bostadsändamål bebyggd?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018, ett resultat av en nationell undersökning av bostadsmarknaden i Sverige, råder det underskott på bostäder i 243 av Sveriges 290 kommuner. För att möta en ökad efterfrågan av bostäder behövs ett ökat bostadsbyggande. I detaljplaner regleras de rättigheter, byggrätter, som anger med vad och i vilken omfattning fastighetsägare får bebygga mark. Detaljplaner är de juridiskt bindande handlingar som upprättas och antas av kommuner i syfte att bland annat bestämma användningen av mark- och vattenområden. Det finns flera orsaker till bostadsbristen och en är att Sveriges befolkning fortsätter att öka, både på grund av naturlig befolkningstillväxt och på grund av immigration. En växande befolkning medför bland annat ett ökat bostadsbehov vilket i sin tur ställer krav på bostadsmarknaden, nämligen att utbudet av bostäder ska anpassas efter bostadsefterfrågan. En annan orsak är att det idag är den privata sektorn som står för den större delen av bostadsförsörjningen. Den privata sektorn har inte det ansvar som kommuner har vad gäller att tillgodose kommuninvånares bostadsbehov, utan de privata aktörerna har som syfte att gå med vinst. Följaktligen innebär det att privatägda bygg- och bostadsföretag bygger när det är ekonomiskt gynnsamt och inte endast för att det finns ett bostadsbehov. Med anledning av att det i dagsläget ännu råder bostadsbrist i flertalet kommuner, vilket är problematiskt, är det intressant att undersöka vilka faktorer som har betydelse för bostadsbyggandet.

  I examensarbetet studerades gällande detaljplaner för bostadsändamål. De detaljplaner som inte var genomförda användes som underlag vid intervjuerna med berörda fastighetsägare, det vill säga fastighetsägare som är i besittning av outnyttjade byggrätter för bostadsändamål.

  Syftet med studien var att försöka komma underfund med vilka faktorer som påverkar att detaljplanelagd mark för bostadsändamål inte bebyggs.

  Studiens resultat visar att bland faktorerna är det främst marknadsläget, hög- och lågkonjunktur, som påverkar huruvida bostadsbyggande kommer igång eller inte. Det är även faktorer som till exempel bygglovshandläggningstider som påverkar hur snart ett bostadsbyggande kan komma igång.

  Slutsatsen av studien var bland annat att marknadsläget verkar vara den mest påverkande faktorn och eftersom marknaden styrs av vinstberoende aktörer kommer utbud och efterfrågan inte alltid mötas. Andra slutsatser som drogs var att det som byggs inte är det som efterfrågas och att bygglovshandläggningstiden tar längre tid än vad som regleras i plan- och bygglagen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Abdullah, Loai
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Hansson, Robert
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Dimensionering av skruvförband i spannmålselevator2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Abdulmohsin, Haider
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Prediction of cutting forces for second layer removal in metal cutting process2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bearbetningsprocessers studier och teorier kan återförvisas till början av maskinens ålder, men den senaste tidens utveckling i informationsteknik (Datorer, processorer, etc.) gör det lättare för forskare att förutsäga material beteende under olika bearbetningsprocesser.

  skärande bearbetning är inte en enkel process för att analysera på grund av mängden av variabler som påverkar processen, i denna studie författaren försöker att analysera och förklara de krafter som verkar på en AISI 1045 arbetsstycke under skärandet av materialets andra lager med FEM, ett av de utmanande problem var att åter genomföra de krafter resulterade från det första lagret bearbetningen i den nya skärningsprocessen för att ge studien mer tillförlitlig utgång att jämföra med de faktiska resultat som erhållits tidigare, hur har man lyckats med att nå detta förklaras i " Metodik" avsnittet, det finns många program används för att definiera FEM-analys var och en har sina fördelar och begränsningar, LS-DYNA som används i denna studie är ett av de programmen "det är kapabel att simulera olinjära problem med stora deformationer, avancerade materialmodeller och komplexa kontaktförhållanden".

  LS-DYNA, HyperMesh och Ls-prepost används i denna studie för att mesha de verktyg och arbetsstycke, och förinställda materialparametrar respektive.

 • 19.
  Abebe Mengistu, Bemnet
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Internal sensor measurement to reduce the need of coordinate measuring machines2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis presents the approach of determining the machining  errors on a five axis CNC machine using sensors already fitted in the machine to extract valuable data up on process called CITE(CNC Integrity Tracing Equipment) system and measuring the machined workpiece geometry using CMM(Coordinate measurement machine). CITE measurement system is the data acquisition hardware and software system developed by University West for collecting position information from encoders of a machine tool. The collected information could then be used to assess the quality and adjustment of a machine tool, CNC programs and the CNC control parameters. The aim of this study is to examine the roundness and concentricity detection capacity of the CITE system by conducting different milling methods and a turning process. In an example cutting of a workpiece, the CITE measurement system was used for recording the machining process. After that, radial error, centre point deviation and circle roundness errors, analysed using MATLAB based on collected CNC tool movement data. CMM measurement used to verify the results obtained from the CITE measurement system. The investigation conducted on the small circles shows that the CITE measurement system have capability of identifying radial errors in different method of millings (slot, up and down). Centre point deviation and roundness errors measured by the CITE system doesn`t show significant differences between milling methods as seen on CMM measurement.

 • 20.
  Abelsson, Ove
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Bogdanovic, Dragan
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Reservdelshantering för maskinunderhåll2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Underhållsavdelningen på Volvo Aero ansvarar för reservdelshanteringen vid köp av nya utrustningar. För att minska tiden för produktionsstopp måste reservdelar finnas tillgängliga på lager när ett behov uppstår. Vid inköpsstadiet erhålls en rekommenderad reservdelslista från maskinleverantören. Erhållen reservdelslista används främst när maskindelar går sönder, för att se vilka möjliga leverantörer som finns. Något arbete med vilka reservdelar som bör finnas tillgängliga utförs inte. Den strategi som används idag är att reservdelar beställs hem efter den erfarenhet som erhålls under maskinens drift.

  Ett arbetssätt har tagits fram för att hantera den rekommenderade reservdelslistan och därmed öka tillgängligheten i utrustningen och få en bättre ekonomi. Arbetssättet består av fyra steg. Första steget är att se över vilka av de rekommenderade reservdelarna som finns på Volvo Aeros egna förråd. Steg två är att ta fram en ny beställningspunkt för de reservdelar som redan finns på lager förutsatt att förbrukningen kommer att öka. Steg tre är att val om lagerläggning räknas ut matematiskt då livslängden för reservdelen är känd. Steg fyra innebär att feleffektsanalys skall göras för beslut om lagerläggning för reservdelar med icke känd livslängd. I den rekommenderade reservdelslistan ska information som till exempel artikelbenämning, fabrikat, typbeteckning dessutom erhållas om respektive reservdel. Arbetssättet ska tillsammans med informationen från reservdelslistan avgöra om vilka reservdelar som ska lagerläggas.

  Ett verktyg har också tagits fram för att förenkla arbetssteg ett till fyra. För att verktyget ska kunna användas fullt ut måste maskinleverantören följa Volvo Aeros tekniska specifikation, där det står beskrivet att rekommenderade reservdelar skall anges med en viss data. Data som artikelbenämning, fabrikat och typbeteckning måste finnas i Volvo Aeros system på alla reservdelar som lagrats för att steg ett ska kunna utföras. Den nuvarande tekniska specifikationen bör dessutom kompletteras med uppgifterna om felfrekvens, hur många av reservdelen som finns i maskin och om reservdelen är reparerbar. Dessa uppgifter är en hjälp för att lättare avgöra om reservdelarna skall lagerläggas alternativt köpas vid behov. Arbetssättet och tilläggen i den tekniska specifikationen ska förhoppningsvis leda till ett mer strukturerat arbetssätt och en mer ekonomisk reservdelshantering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Abolhanna, Hussein
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Jämförelse av toppeffekten mellan nätstationsmätare och Velanders formel2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Elnätet dimensioneras för att klara årets största effekttoppar. Det är viktigt att överväga sammanlagringen mellan flera kunder, eftersom individuella kunders effekttoppar skulle ge felaktiga uppskattningar av nätstationens högsta förbrukning. Idag finns det timinformation om varje nätstations förbrukning, vilket inte fanns tidigare. Tidigare uppskattades storleken på effekttoppar i nätstationen från den årliga förbrukningen för uppkopplade kunder enligt den så kallade Velanders formel. För att utvärdera denna uppskattning av toppeffekten jämfördes nätstationens och underliggande kunders timförbrukning med de effekter som beräknats med denna formel. Resultatet av jämförelsen visade att formeln i vissa stationer överskattade eller underkastade storleken på den förväntade toppeffekten. Det förändrade energi-till-effektförhållandet på grund av laddning av en elbil gör att nya Velanderkonstanter behöver tas fram för hushåll med elbilsladdare. För att kunna göra dettaär det även viktigt att elnätsföretagen får information om montering av laddboxar och dess maximala laddeffekt. Historisk har elnätet ofta överdimensionerats, till stor del på grund av osäkerheten om förväntad förbrukningen och den ofta relativt låga kostnadsökningen medatt välja en grövre kabel i samband med utbyggnad av elnätet. Med elektrifieringen av fordonsflottan och produktionen av el med solceller hos konsumenter ökar belastningen på lågspänningsnäten och inmatning kan förekomma till nätstationer. Genom förbättrad mätning i nätstationer kan skillnaden mellan verkliga toppeffekten och dimensionerad maximal effekt minskas. Detta i sin tur kan minska behovet av nyinvestering i nätet för att klara energiomställningen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Abou Nada, Fahed
  et al.
  Lund University, Department of Physics, Division of Combustion Physics, Box 118, Lund, Swede.
  Lantz, Andreas
  Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång, Sweden.
  Larfeldt, Jenny
  Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång, Sweden.
  Markocsan, Nicolaie
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Alden, Marcus
  Lund University, Department of Physics, Division of Combustion Physics, Box 118, Lund, Swede.
  Richter, Mattias
  Lund University, Department of Physics, Division of Combustion Physics, Box 118, Lund, Swede.
  Remote temperature sensing on and beneath atmospheric plasma sprayed thermal barrier coatings using thermographic phosphors2016Ingår i: Surface & Coatings Technology, ISSN 0257-8972, E-ISSN 1879-3347, Vol. 302, s. 359-367Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Investigations on remote temperature sensing of yttria stabilized zirconia (YSZ) thermal barrier coatings (TBCs) at the surface and at the bond-coat/top-coat interface were carried out. Using Y2O3:Eu thermographic phosphor as an embedded temperature sensing layer, sub-surface temperature probing through 300 mu m of atmospheric plasma sprayed YSZ is demonstrated. The Y2O3:Eu thermographic phosphor displays a temperature sensitivity ranging between 400 degrees C up to a maximum of 900 degrees C when utilizing the luminescence originating from the 611 nm emission band. Dysprosium stabilized zirconia (10 wt.% DySZ), a TBC material, is also investigated and established as a temperature sensor from 400 degrees C up to a temperature of 1000 degrees C using both the intensity decay time and emission intensity ratio methods. In addition, the luminescence of presumed optically inactive YSZ materials was spectroscopically investigated in terms of optical interferences caused by impurities. A validation temperature probing measurement through 300 mu m of YSZ top-coat was successfully performed in a SGT-800 Siemens burner running at six different operating conditions in an atmospheric combustion rig. (C) 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 23.
  Abrahamsen, Alexandra
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Data Science for In-process Chatter Classification2022Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Milling is one of the most crucial processes in machining. Every industry demands a stable milling process for a smoother finish and material cost reduction. Chatter is a vibrating phenomenon which affects the workpiece's quality, its dimensional accuracy, and tool life. It is required to classify the chatter phenomenon to devise an effective chatter prevention strategy.

  Several classification strategies are being used, including frequency and time-related strategies. Since the chattering phenomenon is a frequency-based phenomenon so a frequency-based feature set can be of vital importance. However, frequency-based strategies have a problem of noise. The noise problem can be addressed by combining frequency and time-domain methods.

  Thus, a hybrid approach based on the frequency and time-based feature set is developed and used in conjunction with k-means-based unsupervised learning to come up with a practical but reliable classifier. The proposed classifier algorithm offers good performance, clearly distinguishing between chatter and stable conditions.

  Based on the chatter classification in this work, it is possible to identify thresholds for chattering detection. It is essential to mention that the thresholds obtained from this work will only be useful for the machine and tool used in the experiments and will not be of use for other machines and need more investigation. 

 • 24.
  Abrahamsen, Alexandra
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Life cycle assessment of grit blasting and femtosecond laser patterning: a comparison of surface preparation techniques2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to assess the life cycle impacts of conventional grit-blasting and FSL patterning as an alternative surface preparation. FSL has notable advantages in that it does not leave any contaminationon surface, whereas grit blasting does. By employment of Life Cycle Analysis (LCA) method, a powerful methodology for evaluating the environmental impacts of the process used in the production of a product could be utilised. The LCA methodology largely relies on data about inputs, outputs and environmental impacts of a process. It has four iterative phases, namely clear definition of goal and scope, inventory analysis, impact assessment and interpretation. The goal was set as the evaluation of the environmental impact between conventional grit-blasting and femtosecond laser patterning. The scope restricted the system boundary to 'cradle to gate' without the consideration of machinery. Data was gathered from multiple sources under limitations imposed by COVID-19 and other factors. The impact assessment employed the LCA Impact 2002+ Endpoint methodology to process data inputs to determine the comparative impacts of both systems on climate change, ecosystem quality, resources, and human health. The interpretation of the LCA Impact 2002+ method applied to a Canadian scenario showed that the femtosecond laser was significantly less damaging on all metrics except for human health. Human health was disadvantaged for the femtosecond laser solely because of ionising radiation, which could potentially be mitigated through radiation safety protocols. A sensitivity analysis using the Impact 2002+ model was run for India. The results were very different and showed less damage to all four categories for grit blasting. This is driven by the higher electricity consumption (57 times more) of the femtosecond laser process combined with the difference in the source of power generation in India, where the generation of electricity causes more damage due to its greater reliance on non-renewable fossil fuels. Further exploration can be done to enhance the data inputs into this model as per the limitations and assumptions already stated.

 • 25.
  Abrahamsson, Amanda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Wilsson, Camilla
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Framtagning av koncept för en ergonomisk materialhantering i en tillverkningsgrupp2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har genomförts på Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB i Trollhättan. Arbetet behandlar konceptframtagning för en arbetsplats i en tillverkningsgrupp. I tillverkningsgruppen behandlas detaljer med en maximal vikt på 13 kg som förflyttas mellan vagnar och fleroperationsfräsen Heckert 4, allt arbete utförs på ett höj- och sänkbart golv för att ge operatören rätt förutsättningar för arbete i Heckert 4. Den berörda arbetsytan är i nuläget inte ergonomiskt anpassad för operatörerna då belastningsergonomiska risker i form av manuella lyft, vridningar och böjda arbetsställningar förekommer i det dagliga arbetet. Syftet med detta examensarbete är att förbättra arbetsytan vid fleroperationsfräsen Heckert 4 på ett sådant sätt att den blir mer ergonomisk och riskfri för operatörerna. Målet var att generera ett koncept för en mer ergonomisk arbetsyta samt förebygga risken för belastningsskador hos operatörerna.

  Arbetet inleddes med att information samlades in i form av observationer och intervjuer. Genom detta kunde en nulägesbeskrivning fastställas samt en behov- och kravlista sammanställas. En riskanalys genomfördes över nuläget och bidrog till ytterligare krav i listan. Därefter genererades idéer på lösningar för de problem som uppmärksammades i nulägesbeskrivningen. Dessa kombinerades sedan till koncept som innehöll lösningar för de belastningsergonomiska risker som identifierades. Med en konceptsållningsmatris sållades koncepten ned och bedömdes mot nuläget. De högst rankade konceptenutvärderades vidare i en konceptvalsmatris som slutligen gav ett vinnande koncept. Det vinnande konceptet modellerades och förbättrades ytterligare.

  Det resulterande konceptet som redovisas till Parker för fortsatt arbete är koncept I+.Koncept I+ består av två rörliga avlastningsytor placerade på det höj- och sänkbara golvet vid vardera sida om Heckert 4. Även två avlastningsbänkar är placerade på golvet för att underlätta arbetet för operatörerna. Den ena avlastningsbänken är utrustad med ett verktygsställ med plats för de verktygsbrickor som ska användas för att satsa fram nödvändiga verktyg.

  Konceptet I+ minskar de belastningsergonomiska riskerna genom att tillåta skjuvning av detaljerna istället för manuella lyft i kombination med vridningar. Då detaljerna kan följa med när golvet höjs upp elimineras det böjmoment som operatörerna tidigare utförde. Om Parker väljer att fortsätta utvecklingen av detta koncept kommer de att erhålla en mer riskfri arbetsyta med förbättrad ergonomi och minskad risk för belastningsskador.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Abrahamsson, Sten
  et al.
  Gotland University.
  Tosteby, Jonas
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för process- och produktutveckling.
  Isaksson, Raine
  Gotland University.
  Integrated Management Systems: testing a model for integration2011Ingår i: 14th Toulon-Verona Conference: Organizational Excellence in Service. Conference Proceedings / [ed] Jacques Martin & Claudio Baccarani., Alicante: University of Alicante , 2011, s. 22-35Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Management systems are widely used for creating order, minimising risks and for assuring performance. Management systems are in many occasions integrated since this has been found to be beneficial. In this paper a model for a fully integrated management system (IMS) based on the three axes of level, extent and scope of integration is tested for relevance. The studied system permits the integration of all relevant process dimensions. The research is only in a pilot stage, but the initial results are promising and indicate that there are advantages in using the process view as a base for identifying critical aspects to be managed. A review of the current situation for system integration is studied and the model is subjected to some tests using Sweden as a case. The background study shows that system integration still is limited, especially when comparing with a fully integrated IMS. The feedback from the organisations interviewed is positive and supports continued work with development of the model.

 • 27.
  Abrehdary, Majid
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Sjöberg, Lars
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik. Royal Institute of Technology, Stockholm (SWE).
  A New Moho Depth Model for Fennoscandia with Special Correction for the Glacial Isostatic Effect2021Ingår i: Pure and Applied Geophysics, ISSN 0033-4553, E-ISSN 1420-9136, Vol. 178, nr 3, s. 877-888Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study, we present a new Moho depth model in Fennoscandia and its surroundings. The model is tailored from data sets of XGM2019e gravitationl field, Earth2014 topography and seismic crustal model CRUST1.0 using the Vening Meinesz-Moritz model based on isostatic theory to a resolution of 1° × 1°. To that end, the refined Bouguer gravity disturbance is determined by reducing the observed field for gravity effect of topography, density heterogeneities related to bathymetry, ice, sediments, and other crustal components. Moreover, stripping of non-isostatic effects of gravity signals from mass anomalies below the crust due to crustal thickening/thinning, thermal expansion of the mantle, Delayed Glacial Isostatic Adjustment (DGIA), i.e., the effect of future GIA, and plate flexure has also been performed. As Fennoscandia is a key area for GIA research, we particularly investigate the DGIA effect on the gravity disturbance and gravimetric Moho depth determination in this area. One may ask whether the DGIA effect is sufficiently well removed in the application of the general non-isostatic effects in such an area, and to answer this question, the Moho depth is determined both with and without specific removal of the DGIA effect prior to non-isostatic effect and Moho depth determinations. The numerical results yield that the RMS difference of the Moho depth from our model HVMD19 vs. the seismic CRUST19 and GRAD09 models are 3.8/4.2 km and 3.7/4.0 km when the above strategy for removing the DGIA effect is/is not applied, respectively, and the mean value differences are 1.2/1.4 km and 0.98/1.4 km, respectively. Hence, our study shows that the specific correction for the DGIA effect on gravity disturbance is slightly significant, resulting in individual changes in the gravimetric Moho depth up to − 1.3 km towards the seismic results. On the other hand, our study shows large discrepancies between gravimetric and seismic Moho models along the Norwegian coastline, which might be due to uncompensated non-isostatic effects caused by tectonic motions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Abrehdary, Majid
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Sjöberg, Lars
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik. Division of Geodesy and Satellite Positioning, Royal Institute of Technology (KTH), SE-10044 Stockholm, (SWE).
  Moho density contrast in Antarctica determined by satellite gravity and seismic models2021Ingår i: Geophysical Journal International, ISSN 0956-540X, E-ISSN 1365-246X, Vol. 225, nr 3, s. 1952-1962Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As recovering the crust-mantle/Moho density contrast (MDC) significantly depends on the properties of the Earth’s crust and upper mantle, varying from place to place, it is an oversimplification to define a constant standard value for it. It is especially challenging in Antarctica, where almost all the bedrock is covered with a thick layer of ice, and seismic data cannot provide a sufficient spatial resolution for geological and geophysical applications. As an alternative, we determine the MDC in Antarctica and its surrounding seas with a resolution of 1°x 1° by the Vening Meinesz-Moritz gravimetric-isostatic technique using the XGM2019e Earth Gravitational Model and Earth2014 topographic/bathymetric information along with CRUST1.0 and CRUST19 seismic crustal models. The numerical results show that our model, named HVMDC20, varies from 81 kg m-3 in the Pacific Antarctic mid-oceanic ridge to 579 kg m-3 in the Gamburtsev Mountain Range in the central continent with a general average of 403 kg m-3. To assess our computations, we compare our estimates with those of some other gravimetric as well as seismic models (KTH11, GEMMA12C, KTH15C and CRUST1.0), illustrating that our estimates agree fairly well with KTH15C and CRUST1.0 but rather poor with the other models. In addition, we compare the geological signatures with HVMDC20, showing how the main geological structures contribute to the MDC. Finally, we study the remaining glacial isostatic adjustment effect on gravity to figure out how much it affects the MDC recovery, yielding a correlation of the optimum spectral window (7< n <12) between XGM2019e and W12a GIA models of the order of ~0.6 contributing within a negligible \pm 14 kg m-3 to the MDC. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Geophysical Journal International
 • 29.
  Abrehdary, Majid
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Sjöberg, Lars
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik. Royal Institute of Technology (KTH), Division of Geodesy and Satellite Positioning, Stockholm, SE-10044, Sweden.
  Recovering Moho constituents from satellite altimetry and gravimetric data for Europe and surroundings2019Ingår i: Journal of Applied Geodesy, ISSN 1862-9016, E-ISSN 1862-9024, Vol. 13, nr 4, s. 291-303Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this research, we present a local Moho model, named MOHV19, including Moho depth and Moho density contrast (or shortly Moho constituents) with corresponding uncertainties, which are mapped from altimetric and gravimetric data (DSNSC08) in addition to seismic tomographic (CRUST1.0) and Earth topographic data (Earth2014) to a resolution of 1° × 1° based on a solution of Vening Meinesz-Moritz' theory of isostasy. The MOHV19 model covers the area of entire European plate along with the surrounding oceans, bounded by latitudes (30 °N–82 °N) and longitudes (40 °W–70 °E). The article aims to interpret the Moho model resulted via altimetric and gravimetric information from the geological and geophysical perspectives along with investigating the relation between the Moho depth and Moho density contrast. Our numerical results show that estimated Moho depths range from 7.5 to 57.9 km with continental and oceanic averages of 41.3 ± 4.9 km and 21.6 ± 9.2 km, respectively, and an overall average of 30.9 ± 12.3 km. The estimated Moho density contrast ranges from 60.2 to 565.8 kg/m3, with averages of 421.8 ± 57.9 and 284.4 ± 62.9 kg/m3 for continental and oceanic regions, respectively, with a total average of 350.3 ± 91.5 kg/m3. In most areas, estimated uncertainties in the Moho constituents are less than 3 km and 40 kg/m3, respectively, but they reach to much more significant values under Iceland, parts of Gulf of Bothnia and along the Kvitoya Island. Comparing the Moho depths estimated by MOHV19 and those derived by CRUST1.0, MDN07, GRAD09 and MD19 models shows that MOHV19 agree fairly well with CRUST1.0 but rather poor with other models. The RMS difference between the Moho density contrasts estimated by MOHV19 and CRUST1.0 models is 49.45 kg/m3.

 • 30.
  Abrehdary, Majid
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Sjöberg, Lars E.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik. Royal Institute of Technology (KTH), Division of Geodesy and Satellite Positioning, Stockholm, SE-100 44, Sweden.
  Sampietro, Daniele
  GReD S.r.l., Via Cavour 2, Lomazzo (CO), 22074, Italy.
  Contribution of satellite altimetry in modelling Moho density contrast in oceanic areas2019Ingår i: Journal of Applied Geodesy, ISSN 1862-9016, E-ISSN 1862-9024, Vol. 3, nr 1, s. 33-40Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The determination of the oceanic Moho (or crust-mantle) density contrast derived from seismic acquisitions suffers from severe lack of data in large parts of the oceans, where have not yet been sufficiently covered by such data. In order to overcome this limitation, gravitational field models obtained by means of satellite altimetry missions can be proficiently exploited, as they provide global uniform information with a sufficient accuracy and resolution for such a task. In this article, we estimate a new Moho density contrast model named MDC2018, using the marine gravity field from satellite altimetry in combination with a seismic-based crustal model and Earth's topographic/bathymetric data. The solution is based on the theory leading to Vening Meinesz-Moritz's isostatic model. The study results in a high-accuracy Moho density contrast model with a resolution of 1° × 1° in oceanic areas. The numerical investigations show that the estimated density contrast ranges from 14.2 to 599.7 kg/m3 with a global average of 293 kg/m3. In order to evaluate the accuracy of the MDC2018 model, the result was compared with some published global models, revealing that our altimetric model is able to image rather reliable information in most of the oceanic areas. However, the differences between this model and the published results are most notable along the coastal and polar zones, which are most likely due to that the quality and coverage of the satellite altimetry data are worsened in these regions.

 • 31.
  Abrehdary, Majid
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Sjöberg, Lars Erik
  Hogskolan i Gavle, Gavle, Sweden .
  Estimating a combined Moho model for marine areas via satellite altimetric: gravity and seismic crustal models2020Ingår i: Studia Geophysica et Geodaetica, ISSN 0039-3169, E-ISSN 1573-1626, Vol. 64, s. 1-25Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Isostasy is a key concept in geoscience in interpreting the state of mass balance between the Earth's lithosphere and viscous asthenosphere. A more satisfactory test of isostasy is to determine the depth to and density contrast between crust and mantle at the Moho discontinuity (Moho). Generally, the Moho can be mapped by seismic information, but the limited coverage of such data over large portions of the world (in particular at seas) and economic considerations make a combined gravimetric-seismic method a more realistic approach. The determination of a high-resolution of the Moho constituents for marine areas requires the combination of gravimetric and seismic data to diminish substantially the seismic data gaps. In this study, we estimate the Moho constituents globally for ocean regions to a resolution of 1° × 1° by applying the Vening Meinesz-Moritz method from gravimetric data and combine it with estimates derived from seismic data in a new model named COMHV19. The data files of GMG14 satellite altimetry-derived marine gravity field, the Earth2014 Earth topographic/bathymetric model, CRUST1.0 and CRUST19 crustal seismic models are used in a least-squares procedure. The numerical computations show that the Moho depths range from 7.3 km (in Kolbeinsey Ridge) to 52.6 km (in the Gulf of Bothnia) with a global average of 16.4 km and standard deviation of the order of 7.5 km. Estimated Moho density contrasts vary between 20 kg m-3 (north of Iceland) to 570 kg m-3 (in Baltic Sea), with a global average of 313.7 kg m-3 and standard deviation of the order of 77.4 kg m-3. When comparing the computed Moho depths with current knowledge of crustal structure, they are generally found to be in good agreement with other crustal models. However, in certain regions, such as oceanic spreading ridges and hot spots, we generally obtain thinner crust than proposed by other models, which is likely the result of improvements in the new model. We also see evidence for thickening of oceanic crust with increasing age. Hence, the new combined Moho model is able to image rather reliable information in most of the oceanic areas, in particular in ocean ridges, which are important features in ocean basins.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Abu Ghanem, Anas
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  IPv4 mot IPv6 IPsec tunnel2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensrapporten studerar skillnaden i hur datatrafik påverkas mellan IPsec VPN tunn-lar över IPv4 gentemot IPv6. Den datatrafik som skickas över tunnlarna är UDP- och TCPpaket där hastigheten på data mäts.

  Av de producerade resultatvärden kan slutsatsen dras att IPsec VPN tunnel över IPv4 är bättre jämfört med IPv6 då bandbredden är snabbare, men skillnaden är så pass liten att påverkan egentligen är obetydlig.

 • 33.
  Abu Ghanem, Anas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Eftekhari, Sina
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  A study of the network traffic between Bitcoin nodes2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bitcoin är ett digitalt penningsystem som är decentraliserat och inte kontrolleras av en central myndighet. Det fungerar som en kryptovaluta över ett peer-to-peer-nätverk och alla noder i nätverket har ett offentligt register över vem som äger vad och vem som gör vad. Transaktioner skyddas genom kryptografi och låses med tiden i ett datablock och addera still blockkedjan. Alla transaktioner och de nya blocken skickas med TCP protokoll för att transportera dessa paket till andra noder i nätverket.

  Bitcoin protokollet använder olika meddelandetyper i kommunikationen mellan noder i nätverket. Denna studie undersöker alla meddelandetyper som används i Bitcoin-nätverketunder två olika etapper: Nedladdning av blockkedjan till en Bitcoin-nod kontra att köra noden efter att blockkedjan har laddats ner.

  Från de producerade resultaten kan man dra slutsatsen att nätverkstrafiken mellan Bitcoin noder varierar beroende på vilka meddelanden som ska skickas och i vilken fas noden befinner sig i. 

 • 34.
  Abudaher, Mohammed
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för data- och elektroteknik.
  Alomari, Kamal
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för data- och elektroteknik.
  Energieffektivisering i köpcentret Sisjö Entré i Göteborg2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med energieffektivisering menas att man använder energi på ett effektivt sätt som ska leda till en positiv inverkan på miljö och samhälle.

  Sisjö Entré är ett köpcentrum som har en årlig energiförbrukning på 1 865 270 kWh och bör enligt Energimyndighetens riktvärde ha en årlig förbrukning på 1 530 000 kWh, alltså en minskning med 18 %. Köpcentret består av 17 butiker och i examensarbetet undersöks fem butiker vilka är Toys Я Us, Rusta, Burger King, Babyproffsen och Webhallen. I dessa utförs mätningar på ventilation och belysning med syftet att studera vilka laster i butikerna som orsakar mest förbrukning. Målet är att komma fram till förslag på åtgärder för att minska energiförbrukning samt kostnader.

  Vi kom fram till att belysning är den största lasten i handelslokaler vilka är Toys Я Us, Rusta, Babyproffsen och Webhallen medan den största lasten i restauranger (Burger King) är utrustningen i köket som står för 75 % av restaurangens totala förbrukning.

  I Rusta upptäckte vi att elmätarna visade lägre värden än den verkliga förbrukningen. Efter undersökningen kom vi fram till att felet antingen ligger i elmätarna eller i dess strömtransformator och måste åtgärdas.

  Vi har gett förslag på att byta ut en del av den befintliga belysningen samt gett förslag på att sektionera vissa delar i några av butikerna. Dessutom har vi gett förslag på att reducera drifttiderna på ventilationsaggregaten.

  Utifrån dessa förslag och energiberäkningar kom vi fram till att man i de fem butikerna kan minska den årliga energiförbrukningen från 1 865 270 kWh till 1 576 670 kWh, alltså en minskning på 15,5 %. Därmed minskar kostnaderna med ca 228 000 sek/år

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Abuibaid, Abdallah
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Enhancement of an assembly linethrough robotization of the manual station2023Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This work is being carried out in collaboration with the TYRI Light industry to improve their existing assembly line, which currently has 8 stations. Out of these, three stations are operated by humans, and the rest are automated. The main focus of this project is on the first station, which is currently operated manually. While another master’s student from University West focuses on improving an automated second station and enhancing the fourth station, which is operated by a human worker. The seventh station, which operated manually, requires a human worker because of its complexity and flexibility of human.At this first station, there are two tasks involved. The first task is picking up components and placing them on an empty fixture, while the second task is picking up the finished product from the fixture and placing it on the palletizing process. Currently, it takes 19 seconds for a human worker to complete these tasks before sending the fixture to the next station.The goal of this project is to investigate whether this first station can be improved by using a robot instead. If a robot can perform these two tasks faster than 19 seconds, enhance workplace safety, and handle both tasks effectively without a need for more robots or external assistants. To achieve this, a discussion was made with the TYRI supervisor to select a collaborative robot for this task. To validate the work, ABB RobotStudio simulation software is used. The collaborative robot should be equipped with a specially designed gripper, which is suitable for the collaborative mode. Furthermore, in order to make the gripper suitable for TYRI’s components measurements, it was customized by a mechanism feature, which RobotStudio has.With the help of literature studies and various methods, the successful implementation of the robot was achieved. The robot was integrated outside the assembly line and was able to handle both tasks at the first station. Which indeed improved workplace safety. However, the robot took a total of 30.8 seconds to complete the tasks, which is longer than the 19 seconds goal was aimed for. As a result, the robot didn’t meet the desired cycle time required in this case

 • 36.
  Abusultan, Mukhlis
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Robotize pizza making – Robizza: A conceptual model design and analysis for automating pizzerias2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Food Industry Automation is one of the sectors that took an advantage of industry fourth revolution, where food industry robots start to play a significant role in planting, transporting, processing, and even preparing various dishes. Pizza making is one of the food sectors that is entirely done by food experts and pizza chefs in small and medium business pizzerias, and even though pizza factories have mass production of pizza, they still don’t produce the required freshness and good taste pizza like the one you find it in pizza restaurants. The project studies food industry automation and then designs a conceptual model for robotizing pizza making process, providing a fully automated solution for medium and small pizza-making bakeries. Demonstrating what technologies are required to implement the idea and how to overcome challenges such as quality assurance and preserving hygiene standards adds to that, showing technical limitations and opportunities. The project study is based on theoretical and experimental aspects using an application development kit, Arduino IDE, and simulating the whole process with ABB robot studio simulation. 

 • 37.
  Adamsson, Kristoffer
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Analys och optimering av verktygsförslitning vid skärande bearbetning i superlegering2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom flygmotorindustrin idag används superlegeringar i komponenter till jetmotorer. För att öka verkningsgraden hos dessa motorer, genom högre förbränningstemperaturer, utvecklas nya material som bibehåller sin hållfasthet vid allt högre temperaturer. När materialegenskaper förbättras hos dessa material medför det samtidigt att de blir svårare att tillverka med skärande bearbetning.

  I Sektorverkstaden på GKN Aerospace Sweden i Trollhättan tillverkas en stor mängd detaljer med ett flertal olika skärande verktyg. Några av dessa verktyg, för en specifik detalj, har undersökts i detta examensarbete. Detaljerna tillverkas av en mycket svårbearbetad superlegering vilken medför extremt högt verktygsslitage och därmed höga verktygs-kostnader.

  För att möjliggöra förbättringar av bearbetningsprocessen utfördes först en litteraturstudie. Studiens fokus var att identifiera information om de olika verktygs-förslitningarna som förekommer vid skärande bearbetning i superlegeringar. Därefter analyserades specifikt utvalda verktyg. Analysen bestod framförallt av en klassificering av de olika verktygsförslitningstyperna. Parallellt med att verktygen klassificerades utfördes mätningar av storleken på verktygsslitaget med hjälp av ett digitalt mikroskop.

  Den insamlade informationen användes senare för en statistisk analys vilket identifierade den vanligast förekommande förslitningstypen. Analysen visade att majoriteten av verktygen hade urflisningar på skäreggen. För att identifiera var i bearbetningsprocessen dessa urflisningar uppkom så genererades förslitningskurvor på fasförslitningen för två av verktygen. Under denna del av arbetet upptäcktes att flertalet av urflisningarna uppstod då verktygen gick in i ingrepp i arbetsstycket.

  Sista delen av examensarbete var att utforma förbättringsförslag utifrån tidigare studier, på hur bearbetningsprocesserna kunde förbättras för att ge en bättre verktygsekonomi. Ett förslag var att optimera ingångarna i arbetsstycket. En annan var optimering av skärdata, då främst gällande varvtal, så rekommenderades en ökning av varvtalet för att minska risken för urflisning av skäreggen. Detta på grund av att de antas härstamma från så kallade skadliga vibrationer vilket kan avhjälpas med optimering mot varvtal. För de keramiska verktygen rekommenderades ett ökat spindelvarvtal eftersom bearbetningen idag utfördes med mycket lägre skärhastighet än vad forskningsresultat visar på är nödvändigt för skärverktyg i keramik. Slutligen formulerades en checklista för personal inom tillverkningen, som kan användas för optimering av verktygsförslitningen hos GKN Aerospace Sweden.

 • 38.
  Adegoke, Olutayo
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Processability of Laser Powder Bed Fusion of Alloy 247LC: Influence of process parameters on microstructure and defects2020Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis is about laser powder bed fusion (L-PBF) of the nickel-based superalloy: Alloy 247LC. Alloy 247LC is used mainly in gas turbine blades and processing the blades with L-PBF confers performance advantage over the blades manufactured with conventional methods. This is mainly because L-PBF is more suitable, than conventional methods, for manufacturing the complex cooling holes in the blades. The research was motivated by the need for academia and industry to gain knowledge about the processability of the alloy using L-PBF. The knowledge is essential in order to eventually solve the problem of cracking which is a major problem when manufacturing the alloy. In addition, dense parts with low void content should be manufactured and the parts should meet the required performance. Thus, the thesis answered some of the important questions related to process parameter-microstructure-defect relationships.

  The thesis presented an introduction in chapter 1. A literature review was made in chapter 2 to 4. In chapter 2, the topic of additive manufacturing was introduced followed by an overview of laser powder bed fusion. Chapter 3 focused on superalloys. Here, a review was made from the broader perspective of superalloys but was eventually narrowed down to the characteristics of nickelbased superalloys and finally Alloy 247LC. Chapter 4 reviewed the main research on L-PBF of Alloy 247LC. The methodology applied in the thesis was discussed in chapter 5. The thesis applied statistical design of experiments to show the influence of process parameters on the defects and microstructure, so a detail description of the method was warranted. This was given at the beginning of chapter 5 and followed by the description of the L-PBF manufacturing and the characterization methods. The main results and discussions, in chapter 6, included a preliminary investigation on how the process parameters influenced the amount of discontinuity in single track samples. This was followed by the results and discussions on the investigation of voids, cracks and microhardness in cube samples (detail presentation was given in the attached paper B). Finally, the thesis presented results of the microstructure obtainable in L-PBF manufactured Alloy 247LC. The initial results of the microstructure investigation were presented in paper A.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Adegoke, Olutayo
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Processability of Laser Powder Bed Fusion of Alloy 247LC-Influence of process parameters on microstructure and defects2021Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Populärvetenskaplig sammanfattning

  Denna avhandling handlar om laserpulverbäddsmältning (L-PBF) av legeringen247LC. Legering 247LC används i gasturbinblad och tillverkningen av bladen medL-PBF ger fördelar i förhållande till bladen tillverkade med konventionella metoder. Detta beror huvudsakligen på att L-PBF är mer lämpad än konventionella metoder för att tillverka de komplexa geometrier som krävs förbladen. Forskningen var motiverad utifrån behovet hos akademi och industri att få kunskap om legeringens processbarhet gällande L-PBF. Kunskapen är nödvändig för att kunna lösa problemet med sprickbildning, vilket är ett stort problem vid tillverkningen av legeringen. Avhandlingen besvarade några av de viktiga frågorna relaterade till förhållandet mellan processparametrar och mikrostruktur.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Adegoke, Olutayo
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Andersson, Joel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Brodin, Håkan
  Materials Technology Additive Manufacturing Product Development-Industrial Gas Turbines, Siemens Industrial Turbomachinery, Finspång, SE-612 83, Sweden.
  Pederson, Robert
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Influence of laser powder bed fusion process parameters on voids, cracks, and microhardness of nickel-based superalloy alloy 247LC2020Ingår i: Materials, ISSN 1996-1944, E-ISSN 1996-1944, Vol. 13, nr 17, artikel-id 3770Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The manufacturing of parts from nickel-based superalloy Alloy 247LC by laser powder bed fusion (L-PBF) is challenging, primarily owing to the alloy’s susceptibility to cracks. Apart from the cracks, voids created during the L-PBF process should also be minimized to produce dense parts. In this study, samples of Alloy 247LC were manufactured by L-PBF, several of which could be produced with voids and crack density close to zero. A statistical design of experiments was used to evaluate the influence of the process parameters, namely laser power, scanning speed, and hatch distance (inherent to the volumetric energy density) on void formation, crack density, and microhardness of the samples. The window of process parameters, in which minimum voids and/or cracks were present, was predicted. It was shown that the void content increased steeply at a volumetric energy density threshold below 81 J/mm3. The crack density, on the other hand, increased steeply at a volumetric energy density threshold above 163 J/mm3. The microhardness displayed a relatively low value in three samples which displayed the lowest volumetric energy density and highest void content. It was also observed that two samples, which displayed the highest volumetric energy density and crack density, demonstrated a relatively high microhardness; which could be a vital evidence in future investigations to determine the fundamental mechanism of cracking. The laser power was concluded to be the strongest and statistically most significant process parameter that influenced void formation and microhardness. The interaction of laser power and hatch distance was the strongest and most significant factor that influenced the crack density. © 2020 by the authors.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Adegoke, Olutayo
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Andersson, Joel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Brodin, Håkan
  Siemens Industrial Turbomachinery, Finspång, 612 83, Sweden.
  Pederson, Robert
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Review of laser powder bed fusion of gamma-prime-strengthened nickel-based superalloys2020Ingår i: Metals, ISSN 2075-4701, Vol. 10, nr 8, artikel-id 996Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper reviews state of the art laser powder bed fusion (L-PBF) manufacturing of γ′ nickel-based superalloys. L-PBF resembles welding; therefore, weld-cracking mechanisms, such as solidification, liquation, strain age, and ductility-dip cracking, may occur during L-PBF manufacturing. Spherical pores and lack-of-fusion voids are other defects that may occur in γ′-strengthened nickel-based superalloys manufactured with L-PBF. There is a correlation between defect formation and the process parameters used in the L-PBF process. Prerequisites for solidification cracking include nonequilibrium solidification due to segregating elements, the presence of liquid film between cells, a wide critical temperature range, and the presence of thermal or residual stress. These prerequisites are present in L-PBF processes. The phases found in L-PBF-manufactured γ′-strengthened superalloys closely resemble those of the equivalent cast materials, where γ, γ′, and γ/γ′ eutectic and carbides are typically present in the microstructure. Additionally, the sizes of the γ′ particles are small in as-built L-PBF materials because of the high cooling rate. Furthermore, the creep performance of L-PBF-manufactured materials is inferior to that of cast material because of the presence of defects and the small grain size in the L-PBF materials; however, some vertically built L-PBF materials have demonstrated creep properties that are close to those of cast materials.© 2020 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Adegoke, Olutayo
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Andersson, Joel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Brodin, Håkan
  Siemens Industrial Turbomachinery, 612 83, Finspång (SWE).
  Pederson, Robert
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Harlin, Peter
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT). Sandvik Additive Manufacturing, Sandviken (SWE).
  Influence of laser powder bed fusion process parameters on the microstructure and cracking susceptibility of nickel-based superalloy Alloy 247LC2022Ingår i: Results in Materials, ISSN 2590-048X, Vol. 13, artikel-id 100256Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Microstructures of material conditions of nickel-based superalloy Alloy 247LC fabricated using laser powder bed fusion (L-PBF) were investigated. Experiments designed in a prior study revealed the L-PBF process parameters for which the material conditions displayed a reduced susceptibility to cracking. Certain process parameters produced material conditions with an increased susceptibility to cracking. In this study, the material conditions were investigated in detail to reveal their microstructure and to determine the cause of cracking. The reason for the transition between a reduced to an increased susceptibility to cracking was examined. The results revealed solidification cracking occurred at high-angle grain boundaries. Solidification cracking may have been promoted at high-angle grain boundaries because of the undercooling contribution of the grain boundary energy. Furthermore, Si segregation was observed in the cracks. Thus, the presence of Si most likely promoted solidification cracking. It was observed that a high crack density, which occurred in the high energy density material condition, was associated with a large average grain size. The fact that certain combination of process parameters produced microstructures with a low susceptibility to cracking, indicates that reliable Alloy 247LC material may be printed using L-PBF by employing improved process parameters. © 2022

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Adegoke, Olutayo
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Andersson, Joel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Ojo, Olanrewaju A.
  University of Manitoba, Winnipeg, Canada.
  Brodin, Håkan
  Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspang, Sweden .
  Pederson, Robert
  GKN Aerospace, Redditch, United Kingdom.
  Laser beam powder bed fusion and post processing of alloy 247LC2019Ingår i: MS and T 2019 - Materials Science and Technology, Materials Science and Technology , 2019, s. 27-34Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Alloy 247LC is sensitive to cracking during laser beam powder bed fusion (PBF-LB) manufacturing. Post processing is thus required to close cracks and achieve desired properties. In this study, samples of Alloy 247LC were manufactured by PBF-LB and subsequently post processed by hot isostatic pressing (HIP), HIP + solution and ageing heat treatments. The microstructure was characterized. Results showed cracks in the as-built condition. Cracks were not detected after HIP. Bright microconstituents were observed in the region between the cells, mainly, because of the partitioning of Hf and Ta into the intercellular region, where they presumably form carbides. What is assumed to be oxides were prominent in the microstructure. Thermodynamic calculations showed rapid formation of ?’ precipitates in the alloy, due to the high total concentration of Al and Ta and this was linked to the high hardness values in the as-built condition. © 2019 MS&T19®

 • 44.
  Adegoke, Olutayo
  et al.
  Siemens Energy, Finspång (SWE).
  Kumara, Chamara
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT). FEV Sverige AB, Trollhättan (SWE).
  Thuvander, Matttias
  Department of Physics, Chalmers University of Technology, Gothenburg (SWE).
  Deirmina, Faraz
  Siemens Energy, Finspång (SWE).
  Andersson, Joel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Brodin, Håkan
  Siemens Energy, Finspång (SWE).
  Harlin, Peter
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT). Sandvik Additive Manufacturing, Sandviken (SWE).
  Pederson, Robert
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Scanning electron microscopy and atom probe tomography characterization of laser powder bed fusion precipitation strengthening nickel-based superalloy2023Ingår i: Micron, ISSN 0968-4328, E-ISSN 1878-4291, Vol. 171, artikel-id 103472Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Atom probe tomography (APT) was utilized to supplement scanning electron microscopy (SEM) characterizationof a precipitation strengthening nickel-based superalloy, Alloy 247LC, processed by laser powder bed fusion (LPBF). It was observed that the material in the as-built condition had a relatively high strength. Using both SEMand APT, it was concluded that the high strength was not attributed to the typical precipitation strengtheningeffect of γ’. In the absence of γ’ it could be reasonably inferred that the numerous black dots observed in thecells/grains with SEM were dislocations and as such should be contributing significantly to the strengthening.Thus, the current investigation demonstrated that relatively high strengthening can be attained in L-PBF even inthe absence of precipitated γ’. Even though γ’ was not precipitated, the APT analysis displayed a nanometer scalepartitioning of Cr that could be contributing to the strengthening. After heat-treatment, γ’ was precipitated and itdemonstrated the expected high strengthening behavior. Al, Ta and Ti partitioned to γ’. The strong partitioningof Ta in γ’ is indicative that the element, together with Al and Ti, was contributing to the strain-age crackingoccurring during heat-treatment. Cr, Mo and Co partitioned to the matrix γ phase. Hf, Ta, Ti and W were found inthe carbides corroborating previous reports that they are MC. 

 • 45.
  Adegoke, Olutayo
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Polisetti, Satyanarayana Rao
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Xu, Jinghao
  Linköpings universitet, Linköping.
  Andersson, Joel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Brodin, Håkan
  Siemens Industrial Turbomachinery, Finspång.
  Pederson, Robert
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Harlin, Peter
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT). Sandvik Additive Manufacturing, Sandviken.
  Influence of laser powder bed fusion process parameters on the microstructure of solution heat-treated nickel-based superalloy Alloy 247LC2022Ingår i: Materials Characterization, ISSN 1044-5803, E-ISSN 1873-4189, Vol. 183, artikel-id 111612Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study, Alloy 247LC samples were built with different laser powder bed fusion (L-PBF) process parameters. The samples were then subjected to solution heat treatment at 1260 °C for 2 h. The grain size of all the samples increased significantly after the heat treatment. The relationship between the process parameters and grain size of the samples was investigated by performing a design of experiment analysis. The results indicated that the laser power was the most significant process parameter that influenced the grain height and aspect ratio. The laser power also significantly influenced the grain width. The as-built and as-built + heat-treated samples with high, medium, and low energy densities were characterized using a field emission gun scanning electron microscope equipped with an electron backscatter diffraction detector. The micrographs revealed that the cells present in the as-built samples disappeared after the heat treatment. Isolated cases of twinning were observed in the grains of the as-built + heat-treated samples. The disappearance of cells, increase in the grain size, and appearance of twins suggested that recrystallization occurred in the alloy after the heat treatment. The occurrence of recrystallization was confirmed by analyzing the grain orientation spread of the alloy, which was lower and more predominantly <1° in the as-built + heat-treated conditions than in the as-built conditions. The microhardness of the as-built + heat-treated samples were high which was plausible because γ’ precipitates were observed in the samples. However, the L-PBF process parameters had a very low correlation with the microhardness of the as-built + heat-treated samples.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Aden, Mohamud Abdullahi
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Araya, Abel Russom
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Hotet Ransomware mot företag, myndigheter och kommuner2022Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ransomware har ökat de senaste åren, vilket har orsakat många företag förödande konsekvenser. Incidenter med Ransomware kan allvarligt påverka affärsprocesser och lämna företagen utan data som behövs för att driva och leverera verksamhetskritiska tjänster.

  Detta examensarbete grundas på att hur prioriteras hotet med Ransomware hos företag, myndigheter och kommuner. Efter åratals på media om Ransomware attacker som har skett mot svenska företag och myndigheter så undersöks i denna uppsats om hur väl förberedda och medvetna är företag och myndigheter om Ransomware attacker, allt från om attack har skett, hur de upplever det och vilka lösningar de har använt för att lösa det.

  Utifrån de litteraturstudie och undersökningar som vi har genomfört om Ransomware-attacker samt i kombination med intervjustudien så kan slutsats dras om att olika aktörer både inom privata sektor och den offentliga så finns det olika syn och upplevelser om en ökad hotbild. Men att både offentliga och privata sektorn har planer, rutiner och strategier mot Ransomware-attacker

 • 47.
  Adli, E.
  et al.
  University of Oslo, Oslo, Norway.
  Gjersdal, H.
  University of Oslo, Oslo, Norway.
  Røhne, O.M.
  University of Oslo, Oslo, Norway.
  Dorholt, O.
  University of Oslo, Oslo, Norway.
  Bang, D.M.
  University of Oslo, Oslo, Norway.
  Thomas, D,
  ESS ERIC, Lund, Sweden.
  Shea, T.
  ESS ERIC, Lund, Sweden.
  Andersson, R.
  ESS ERIC, Lund, Sweden.
  Ibison, M.G.
  University of Liverpool and Cockcroft Institute, Daresbury, UK.
  Welsch, C.P
  University of Liverpool and Cockcroft Institute, Daresbury, UK.
  Joshi, Shrikant V.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT). Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Forskningsmiljön produktionsteknik(PTW).
  The Ess Target Proton Beam Imaging Systemas In-Kind Contribution2017Ingår i: Proceedings of IPAC2017, Copenhagen, Denmark, 2017, s. 3422-3425Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 48.
  Adli, Erik
  et al.
  University of Oslo, Oslo (NOR).
  Gjersdal, Håvard
  University of Oslo, Oslo (NOR).
  Sjøbæk, Kyrre N.
  University of Oslo, Oslo (NOR).
  Christoforo, Grey
  University of Oslo, Oslo (NOR).
  Fackelman, Eric D.
  University of Oslo, Oslo (NOR).
  Røhne, Ole M.
  University of Oslo, Oslo (NOR).
  Ringnes, Jonas S.
  University of Oslo, Oslo (NOR).
  Solbak, Simen R.
  University of Oslo, Oslo (NOR).
  Lithun, Maren C.
  University of Oslo, Oslo (NOR).
  Thomas, Cyrille
  ESS ERIC, Lund (SWE).
  Levinsen, Yngve
  ESS ERIC, Lund (SWE).
  Rosengren, Kaj
  ESS ERIC, Lund (SWE).
  Shea, Thomas
  ESS ERIC, Lund (SWE).
  Bell, Gerard
  STFC (GBR).
  Ibison, Mark
  University of Liverpool and Cockcroft Institute, Daresbury (GBR).
  Joshi, Shrikant V.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Björklund, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Progress Of The Ess Proton Beam Imaging Systems2022Ingår i: LINAC2022, ACoW Publishing , 2022, s. 395-398Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The ESS Target Proton Beam Imaging Systems has the objective to image the 5 MW ESS proton beam as it entersthe spallation target. The imaging systems has to operate in a harsh radiation environment, leading to a number of challenges : development of radiation hard photon sources, long and aperture-restricted optical paths and fast electronics required to provide rapid information in case of beam anomalies. This paper outlines how main challenges of the imaging systems have been addressed, and the status of deployment as ESS gets closer to beam.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Adolfsson, Sebastian
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  RatSLAM with Viso2: Implementation of alternative monocular odometer2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this work, a ROS (Robot Operating System) version of Open RatSLAM, [1] [2], was tested with Viso2 [3] as an alternative monocular odometer. A land based rover [4] was used to perform data acquisition and a remote control tool was developed to facilitate this procedure, implemented as ROS nodes on both Ubuntu 16.04 and on Android 7.0.An additional requirement that comes from using Viso2 is the need for camera information together with the image stream, which might require camera calibration. A ROS node to manually add this camera information was made as well as a node to change the generated odometry message from Viso2 to a form that RatSLAM uses. The implemented odometer uses feature tracking to estimate motion, which is fundamentally different to matching intensity profiles which the original method does and can hence be used when different properties of the visual odometry function is desired. From experiments, it was seen that the feature tracking method from Viso2 generated amore robust motion estimate in terms of real world scale and it was also able to better handle environments of varying illumination or that contains large continuous surfaces of the same colour. However, the feature tracking may give slight variations in the generated data upon successive runs due to the random selection of features to track. Since the structure of RatSLAM gives the system ability to make loop closures even with large differences in position, an alternative odometry does not necessarily give a significant improvement in performance of the system in environments that the original system operates well in. Even though both algorithms show difficulty with estimating fast rotations, especially when the camera view contains areas with few features, the performance improvement in Viso2 together with its ability to better maintain the real-world scale motivates its usefulness. The source code, as well as instructions for installation and usage is public

 • 50.
  Adolfsson, Sebastian
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  RatSLAM with Viso2: Implementation of alternative monocular odometer2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this work, a ROS (Robot Operating System) version of OpenRatSLAM, [1] [2], was tested with Viso2 [3] as an alternative monocular odometer. A land based rover [4] was used to perform data acquisition and a remote control tool was developed to facilitate this procedure, implemented as ROS nodes on both Ubuntu 16.04 and on Android 7.0.  An additional requirement that comes from using Viso2 is the need for camera information together with the image stream, which might require camera calibration. A ROS node to manually add this camera information was made as well as a node to change the generated odometry message from Viso2 to a form that RatSLAM uses. The implemented odometer uses feature tracking to estimate motion, which is fundamentally different to matching intensity profiles which the original method does and can hence be used when different properties of the visual odometry function is desired. From experiments, it was seen that the feature tracking method from Viso2 generated a more robust motion estimate in terms of real world scale and it was also able to better handle environments of varying illumination or that contains large continuous surfaces of the same colour. However, the feature tracking may give slight variations in the generated data upon successive runs due to the random selection of features to track. Since the structure of RatSLAM gives the system ability to make loop closures even with large differences in position, an alternative odometry does not necessarily give a significant improvement in performance of the system in environments that the original system operates well in. Even though both algorithms show difficulty with estimating fast rotations, especially when the camera view contains areas with few features, the performance improvement in Viso2 together with its ability to better maintain the real-world scale motivates its usefulness.  The source code, as well as instructions for installation and usage is public.

1234567 1 - 50 av 3089
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf