Endre søk
Begrens søket
12 1 - 50 of 68
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdullah, Loai
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Hansson, Robert
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Dimensionering av skruvförband i spannmålselevator2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Andersson, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Design of a high precision and highdamping joint2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The objective of this thesis was to design a joint that combines high precision and high damping. A possible application for the joint is to reduce vibrations in machine tools or workpieces during metal cutting processes. The goal was that the joint would clamp a test steel beam with the maximum repeatable referencing precision of 0,05 mm and increase the dynamic stiffness in the beam by 200 %. The increase in dynamic stiffness should also be achieved with less than 20 % reduction in static stiffness in the beam. Five different joint types were evaluated from which pinned joint was selected. Damping is accomplished by incorporating a thin layer of viscoelastic material in the joining surfaces and three pins are used for precision alignment between the surfaces.

  The joint was tested with the finite element method to evaluate the damping property before it was manufactured. After manufacturing, an experimental modal test was performed using an impact hammer to evaluate the damping capability. The precision of the joint was measured in a CNC machine. Experiments showed that the repeatable referencing precision of the joint is inside 0,05 mm. The dynamic stiffness in the beam is increased by 180 % with 23 % decrease in static stiffness. 

 • 3.
  Andersson, Oskar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Persson, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Flödesförbättring för processkedja på GKN2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  GKN Aerospace är en världsledande leverantör av flygmotorkomponenter. Aerospace delen har totalt 35 anläggningar på fyra kontinenter och sysselsätter i skrivande stund över 12,000 personer. Produkterna produceras i svårarbetade material med extremt höga krav på noggrannhet.

  Fallstudien har genomförts på GKN Aerospace i Trollhättan och syftar till att identifiera störningsmoment i den inledande delen av processkedjan för produkterna LM2500 och 3-9C. Målsättningen är att arbetet ska mynna ut i åtgärdsförslag som syftar till att jämna ut flödet och skapa förutsättningar att hålla den givna takttiden på elva timmar.

  GKN har under lång tid arbetat med Lean Production som därför ligger till grund för den teoretiska referensramen. Den huvudsakliga metoden för arbetet var datainsamling från affärssystemet, som har kompletteras med intervjuer och observationer i verksamheten. En viktig del inom Lean är att eliminera slöserier. Därför har de åtta slöserierna legat som grundstruktur för resultatdelen. Utifrån den valda strukturen kunde ett flertal slöserier identifieras. Tillsammans med analysen som är underbyggd av teori och datainsamling mynnar arbetet ut i förbättringsförslag, där de viktigaste är:

  • Se över underhållsrutiner då maskinstopp ger upphov till förhållandevis många timmars väntan och medför oförutsägbarhet i produktionen.

  • Utjämna arbetsbördan mellan processerna för att minska balanseringsförluster i

  produktionen.

  • Arbeta mot att initiera ett enstycksflöde genom separation av operationer som i dagsläget bearbetas i samma maskin.

 • 4.
  Blom, Roger
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Höglund, Annika
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Konsekvensredovisning vid detaljplanering: En studie av planer enligt nya PBL2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Till stor del bygger samhällsplanering på förändring och utveckling av den fysiska miljön, vilket närboende kan ha olika synpunkter på. För att uppnå acceptans vid en förändring är det viktigt att berörda känner delaktighet i processen samt att informationen är tydlig och begriplig även för den som inte är kunnig inom området. Vid framtagande av en detaljplan ska planbeskrivningen ange de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för dess tänkta genomförande. För att de berörda fastighetsägarna ska kunna läsa och förstå hur de påverkas av en detaljplan måste planbeskrivningen tydligt och begripligt redovisa det tänkta genomförandets konsekvenser.

  Syftet med studien är att få svar på i vilken omfattning konsekvensredovisning av genomförandefrågor förekommer och om kraven i 2011 års Plan- och bygglag (PBL) kan anses vara uppfyllda. PBL-kommittén konstaterar år 2005 att beskrivningarna av genomförandet av detaljplaner många gånger är bristfälliga eller saknas helt. Införandet av en ny PBL den 2 maj år 2011 syftade bland annat till att stärka genomförandefrågornas status. I studien undersöktes omfattningen av redovisningen med avseende på organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor samt om redovisningen sker summariskt eller fastighetsvis. Studien omfattar 84 detaljplaner från Västra Götalands och Stockholms län som var i granskningsskedet under vecka 14 och 15, år 2014. För att få en bild av tillämpningen av 2011 års PBL 4:33 § skapades 19 frågor. Till dessa frågor togs ett antal kategorier/svarsalternativ fram som användes för att klassificera innehållet i planbeskrivningarna. Resultatet visar att det förekommer en stor variation på omfattningen av konsekvensredovisning i planbeskrivningen. Ett genomsnittligt värde på hur vanligt det är med bristfällig konsekvensredovisning (i de applicerbara fallen) i respektive huvudgrupp ger följande resultat:

   Organisatoriska frågor: 49 %

   Tekniska frågor: 30 %

   Ekonomiska frågor: 68 %

   Fastighetsrättsliga frågor: 13 %

  Studien visar också att fastighetsvis redovisning förekommer i mycket begränsad omfattning. Med ovanstående resultat är det tveksamt om ett flertal av detaljplanerna uppfyller lagens krav på redovisning och skulle klara en prövning i domstol

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Broberg, Erik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Johansson, Robin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Analys av fri stationsuppställning med totalstation med avseende på mätta längder och riktningar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stationsetablering innebär bestämning av ett mätinstruments fysiska läge och orienterad riktning. I dagens bygg- och anläggningsbransch används nästan uteslutande fri station för att etablera en stationspunkt för mätningar. På en byggplats är tillgången till referensobjekt ofta begränsad. Instrumentets placering blir därför en kompromiss mellan tillgång till referensobjekt och tillgång till den plats där inmätning respektive utsättning skall ske. Denna kompromiss ger upphov till skiftande geometriska konfigurationer hos referensobjekten, vilka påverkar mätresultatet.

  Studiens syfte är att undersöka om simuleringar av fria stationsuppställningar i Svensk Byggnadsgeodesis (SBG:s) programvara Geo verifieras av fältmätningar och efterföljande beräkningar av osäkerhetsparametrar orsakade av konfiguration och mätta längder och riktningar. Delmål var att etablera ett testnät för att sedan genomföra simulering och fältmätning av fri stationsetablering mot. Analysen av fri stationsuppställning innefattade endast simulering och fältmätning i plan, med parametrarna X, Y och riktning.

  I samtliga konfigurationer verifieras simuleringarna av fältmätningarna genom att redovisade osäkerhetsellipser, till form och utbredning, överensstämmer. Detta innebär att genom simulering i SBG Geo kan svagheter i konfigurationer upptäckas och undvikas vid fältmätning, vilket är både tids- och resurssparande.

  Studiens slutsats är; Simulera mera. Simulering i SBG Geo visar god överensstämmelse med fältmätning och är där med ett effektivt planeringsverktyg för mätning samt att vid etablering av fri station bör referensobjekten placeras så att stationspunkten interpoleras för lägst osäkerhet. Faktorer att beakta vid fri station är, enligt studien: konfigurationen, mätningarnas kvalitet och att tillräcklig kontrollerbarhet (k-tal) föreligger

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Brodin, Johan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Johansson, Erik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Spårbarhet inom återvinningsindustrin2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är utfört för Hoglin Recycling AB i Kungshamn, även kallat Västsvensk Fettåtervinning. Företaget hämtar och förädlar matfett från kunder i västra Sverige och Småland. Slutprodukten säljer Hoglin sedan vidare till en återförsäljare. Syftet med arbetet är att hitta det mest lämpliga spårbarhetssystemet för Hoglin så att de på ett säkert och effektivt sätt kan hålla isär sina två produkter, animaliskt och vegetabiliskt matfett. Med hjälp av litteraturstudier, diskussioner och experiment har gruppen tagit fram ett förslag som även skulle kunna implementeras i andra verksamheter.

  För att göra tunnor som matfettet förvaras i spårbara har djupare litteraturstudier gjorts på olika spårningsmetoder som streckkoder, RFID och GPS vilka är några av de vanligaste metoderna för att spåra produkter. För att kunna särskilja dessa och välja ut vilken spårningsmetod som var mest lämplig i Hoglins fall valde gruppen att använda sig av verktygen screening- och scoringmatriser. I dessa moment rankades spårningsmetoderna i sju olika kategorier där endimensionella streckkoder blev det vinnande konceptet.

  För att ett spårbarhetssystem skall fungera fullt ut krävs inte bara en spårningsmetod utan även att informationen kan sparas och senare kunna användas vid behov, detta har gruppen valt att kalla spårningssystem. Gruppen valde då att utöka teoristudierna inom detta område. Med den nya informationen valde gruppen att jämföra ett färdigutvecklat spårningssystem från en leverantör med en egenutvecklad mobilapplikation. För att välja ut vilket av spårningssystemen som skulle väljas skapades en SWOT-analys för vart och ett av systemen. Mobilapplikationen visade sig vara bäst lämpat med fördelar både vid kostnad och vid möjlighet till att skräddarsy till ett specifikt ändamål. Endast ett problem kvarstod gällande huruvida GPS:en på en mobiltelefon var tillräckligt bra för att spåra tunnornas plats. När gruppen bestämt sig för att gå vidare med detta spårningssystem genomfördes experiment på en mobiltelefons GPS.

  Resultatet av arbetet mynnade ut i en kravspecifikation med de krav spårbarhetssystemet hade på sig och en beskrivning över hur det skulle fungera. För att ge en förståelse för hur systemet skulle kunna tänkas se ut illustrerades applikationen med hjälp av bilder.

 • 7.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Eriksson, Lina
  Mid Sweden University, Department of Psychology, Östersund, Sweden.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  A health‐related quality management approach to evaluating health promotion activities2012Inngår i: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 4, nr 1, s. 76-85Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to describe health promotion activities accomplished within a project and to measure the conditions for sustainable health within the case organizations. Also, the purpose is to test a previously developed measurement approach, which measures health-related quality management.

  Design/methodology/approach – A health promotion project currently being carried out at eight Swedish elementary schools has been studied. In earlier research a measurement approach was developed to measure health-related quality management. The approach was handed out to the co-workers at the eight different schools in the initial stage of the project. The leaders at the schools were informed of the results of their own school and the mean value of all the eight schools. The consistency and reliability of the statements within the approach was tested.

  Findings – A description of health promotion activities accomplished and planned within the project can be found. The results from the measurement of the health-related quality management in the eight schools are presented, together with the mean score of all schools. The test of the measurement approach is presented and discussed.

  Originality/value – A description of health promotion activities can help managers and project leaders to plan and carry out valuable health promotion activities in their striving for both sustainable health among the co-workers and efficient organizations. This measurement approach can help managers and project leaders to measure the effects of the health promotion activities

 • 8.
  Börjesson, Sofie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Wikman, Emelie
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Geografiska informationssystem som analysverktyg av kommunal planering: En studie om markinnehav i Kungälv-, Lysekil- & Skövde kommun2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan år 1900 har en stor befolkningsökning skett i Sverige vilket idag har lett till att strategisk planering är viktig för samhällets fortsatta utveckling. Den senaste kommunreformen år 1970-71 ledde till större kommuner och ett ökat ansvar. Kommunerna skulle nu börja arbeta aktivt med samhällsplaneringsfrågor och inga juridiska skillnader skulle finnas kvar. Idag sker den kommunala utvecklingen i olika takt, dels beroende på geografiskt läge och resurser men även för att det inte finns något regionalt system som kontrollerar hur kommunerna arbetar med markfrågor. I samband med Väröfallet år 1963 uppmärksammades att den fysiska planeringen hamnade i skuggan av ekonomiska intressen. Efter händelsen fick människor upp ögonen för miljöfrågor och rädslan för miljöförstörelser på jorden ökade. I och med Väröfallet började kommunerna arbeta mer aktivt med miljöfrågor men först år 1999 antog Riksdagen 15 miljökvalitetsmål som senare blev 16 stycken år 2005. Miljökvalitetsmålen regleras i miljöbalken. Miljökvalitetsmålen skulle främja en hållbar utveckling och riksintressena finns för att skydda den biologiska mångfalden. Syftet med studien är att kartlägga tre kommuners markinnehav och hur användningen påverkats sedan den senaste kommunreformen. Metoderna som använts i studien är kvalitativ och kvantitativ. Den kvantitativa delen består av konkret kartframställning i programmet ArcMap där tillhandahållet kartmaterial kommer från respektive kommun och en tidigare kurs. Kartframställningen är ett viktigt moment för att analysera hur markinnehavet ser ut samt riksintressenas utbredning i kommunerna. Den kvalitativa delen i studien består av intervjuer med kommunala representanter som delgivit oss fakta kring markfrågor och planeringsstrategi. I studien undersöks även om det finns något regionalt system som kontrollerar deras arbetssätt. Resultatet av de framställda kartorna visar kommunalt markinnehav, kommunal industrimark, riksintressen och privata markägare som är av betydelse. En del i resultatet är en analys av areal på kartorna som gjordes med hjälp av GIS-verktyg för att visa hur mycket kommunal mark och industrimark som täcks av riksintressen. En annan del i resultatet är att visuellt se kommunala förutsättningar för framtida utveckling. Sammanfattningsvis bör kommunerna arbeta aktivt med GIS-verktyg som ett hjälpmedel för kontroll av markanvändningen. Genom GIS kan kommunerna hålla sig uppdaterade och se hur förändringar i kommunen sker över tid. Slutsatsen av studien är att kommunerna måste arbeta strategiskt för att utveckla ett hållbart samhälle

 • 9.
  Dannberg, Sara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Norrman, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  RUFRIS vs Trepunktsmetoden: en jämförelse vid etablering av nya utgångspunkter2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I och med införandet av referenssystemet SWEREF99 har Lantmäteriet släppt ansvaret för fysiskt markerade punkter i plan. Detta innebär att det inte går att lita på att kvaliteten på befintliga punkter är tillräckligt bra för att användas som utgångspunkter i olika projekt. Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra två olika metoder, Realtidsuppdaterad fri station (RUFRIS) och Trepunktsmetoden, för etablering av nya utgångspunkter i områden där det inte finns några kända punkter. RUFRIS baseras på en kombination av Real Time Kinematic (RTK), alternativt nätverks-RTK (N-RTK), och vinkel- och längdmätning med totalstation för att etablera en fri station. Trepunktsmetoden bygger på att en halvtimmes statisk GNSS-mätning kombineras med stommätning med totalstation för att skapa ett nät med ett starkt internt samband.

  Studien tar upp vilken osäkerhet mätmetoderna har samt hur tillämpningen av dem fungerar i praktiken. Studien syftar även till att belysa i vilka situationer respektive metod är lämplig att använda. För att utföra studien användes en kvantitativ metod som gick ut på att två punkter, som var gemensamma för båda metoder, mättes in 15 gånger. En jämförelse gjordes därefter för osäkerheten, i både plan och höjd, mellan de koordinater som mätmetoderna gett. Även tidsåtgången för utförandet av de två metoderna jämfördes.

  I studien framkom att det inte går att påvisa någon skillnad i osäkerhet i plan eller höjd mellan de båda metoderna. RUFRIS har ett enklare utförande rent praktiskt samt lämpar sig väl för endast en person att använda. Metoden kan till exempel användas vid kontroll av markmodeller vid vägbyggen. Trepunktsmetoden har ett starkare internt samband mellan punkterna, på grund av att vinklarna och längderna från stommätningen bibehålls vid transformationen av de statiska mätningarna. Metoden lämpar sig därför bättre för etablering av byggplatsnät. Metoden innehåller fler steg vid användandet, vilket gör att den tar något längre tid att genomföra jämfört med RUFRIS, samt att det är större risk att det blir fel i något av stegen. Trepunktsmetoden kan användas av en person, men det förkortar tiden och underlättar genomförandet betydligt om två personer hjälps åt

 • 10.
  Dawid, Nahren
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Melvinsdotter, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Att skydda natur och kulturhistorisk bebyggelse enligt plan- och bygglagen och miljöbalken2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi undersökt hur fem kommuner i Västra Götaland arbetar med att skydda natur och kulturhistoriskt intressant bebyggelse i kommunal planläggning genom detaljplaner, områdesbestämmelser, natur- eller kulturreservat. Sammanlagt har tio planer från kommunerna Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv och Partille studerats. Fem av planerna i studien är bildade enligt plan- och bygglagen (1987:10) och fem av planerna är bildade enligt miljöbalken (1998:808). I merparten av planerna har kommunen genom planläggningen velat bevara, skydda och/eller utveckla djur- och växtliv, kulturhistoriska värden, rekreationsvärden och möjlighet till friluftsliv för allmänheten. Studien har omfattats av två delmoment; dels har granskning skett av aktuella planhandlingar och dels har intervjuer genomförts med en för planen ansvarig handläggare.

  Studien visar att det är otydligt hur val av planform skett och att kommunerna inte övervägt olika alternativ av planläggning. Resultatet visar också att kommunerna i huvudsak använder sig av detaljplaneinstrumentet vid planläggning och att kunskap om de olika planformerna skiljer sig åt både mellan tjänstemännen och hos politikerna. Tjänstemännen i studien uppfattar att politikerna inte vet så mycket om de olika planformerna utan att tjänstemännen planerar och tar fram förslag till politikerna. Studien konstaterar att den politiska viljeinriktningen dock är av väsentlig vikt för att skapa bevarande planer. Om politikerna inte vill skydda områden genom planläggning avsätts inte heller resurser till det.

  Ur bevarandesynpunkt visar resultatet att natur- och kulturreservat är den planform som ger bäst skydd. Genom reservatens föreskrifter kan kommunen tydligt bestämma förbud och andra rådighetsinskränkningar för både sakägare och allmänheten. I reservatsbesluten finns också krav på att det ska finnas en skötselplan vilket inte finns lagreglerat för detaljplan eller områdesbestämmelser. Ett reservatsbeslut är också svårare att upphäva jämfört med detaljplan och områdesbestämmelser

 • 11.
  Elbing, Tommy
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Parametriserad stötfångarmodell av öppen profiltyp2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts på Benteler Aluminium System Norway i Raufoss i sam-arbete med Benteler Engineering Service. Eftersom fordonsindustrin kräver lättare och säkrare fordon övergår alltfler biltillverkare till en stötfångare i aluminium istället för den traditionella i stål. Ett lättare fordon kan direkt kopplas till en lägre bränsleförbrukning och därmed minskad miljöpåverkan.

  De stötfångare som BASN tillverkar idag utgår ifrån extruderade aluminium profiler som bockas och formas till önskad geometri. Det unika med BASN är att hela värdekedjan finns tillgänglig på en och samma plats, från gjutning av egna legeringar till extrudering, formning och färdigställning.

  Att utföra ändringar i CAD-modeller är tidskrävande och kostsamt. För att uppnå en mer tidseffektiv process är målet att skapa en parametriserad CAD-modell. Ändringar utföras då på ett snabbare och enklare sätt och ledtiderna på konstruktionssidan kan reduceras.

  En CAD-modell har tagits fram som med hjälp av parametrar reglerar geometrin på stöt-fångaren. Stötfångarmodellen är av typen öppen profil. CAD-programmet beräknar enkla krockparametrar som maximalt böjmoment vid ren böjning och maximal kraft. Vidare har ett verktyg implementerats som präglar stötfångarens mittensektion för att öka styvheten.

  Målet att skapa en parametrisead CAD-modell är uppfyllt. Det är även möjligt att skapa parametriseade modeller av andra profiltyper som stängda profiler eller flerkammarprofiler.

 • 12.
  Eliasson, Richard
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Development of new concepts for a blow moulded gymshaker2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This project report covers how to perform a structured product development process. The process involves several steps in which different methods and tools are used.

  The purpose of the project is to develop a gymshaker in order to make the company, Emballator Mellerud Plast AB, competitive on the gymshaker market. The main goal of this project has been to present a viable proposal for a physical prototype of the product.

  The product development process starts, in this report, with opportunity identification and ends with a prototype of the product. Methods that are used throughout the process are for example; structured requirement lists with metrics and values, concept generation by exploring different sources, concept selection through different selection tools and computer-aided design modelling.

  A final model of the gymshaker was not officially made, but a preliminary model and drawing were made.

  In conclusion, structured documentation was important throughout the whole process to ensure that every solution was preserved and to be able to reflect thoroughly. The product development process resulted in a prototype of a gymshaker with only three components, the cap (two-parted) and the body. The shaker will be a low cost product considering the few components and the material cost

 • 13.
  Elisson, Niklas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Dahlberg, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Simuleringsmodell för flaskhalsidentifiering i produktionsflöde2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskare på Produktionstekniskt Center, PTC, i Trollhättan har läst om en ovanlig metod för att identifiera flaskhalsar i industriell produktion. Metoden kallas för Skiftande flaskhalsidentifiering och fungerar så att den mäter hur länge en maskin varit aktiv. Den maskin som varit aktiv längst är den tillfälliga flaskhalsen i produktionsprocessen och den maskin som varit mest andel flaskhals under en specifik tidsperiod är den flaskhals som företaget bör satsa resurser på att åtgärda.

  Syftet med examensarbetet har varit att demonstrera möjligheterna med ett system för identifikation av flaskhalsar. Detta gjordes genom att undersöka simuleringar i programmet Plant Simulation.

  Parallellt med arbetet pågick ett snarlikt praktiskt projekt på en produktionslina i verkstaden på PTC. Produktionslinan användes som utgångspunkt för simulering och från denna gjordes datainsamling för att kunna skapa en kopia i simuleringsprogrammet. Dessa ingångsdata användes därefter till samtliga tester och kallades Basmodellen.

  Arbetet resulterade i en manuell analys av den valda metoden för att identifiera flaskhalsar. Simuleringsprogrammet saknade kapacitet att mäta den data som krävdes för att skapa en automatisk analys av skiftande flaskhalsidentifiering. Resultatet av den manuella analysen visade att metoden infriade ställda mål, att ta fram ett fungerande system för att i förväg kunna identifiera flaskhalsar.

  En enkel prototyp för framtida arbete skapades. Den beskrev erforderliga steg som ett program behöver för att analysen av skiftande flaskhalsar ska bli automatisk. Prototypen kommer att ligga till grund för vidare forskning inom skiftande flaskhalsidentifiering

 • 14.
  Emanuelsson, Kathleen
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Effektiva styrmått i ett partnerskap inom outsourcing2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har genomförts på AstraZeneca i Mölndal vars syfte har varit att beskriva hur viktigt det är att även mjuka värden ska ingå som styrmått för leveranser. Målet med studien har varit att utveckla ett förhållningssätt som tar hänsyn till både resultat och värderingar kopplat till Lean Production.

  Utgångspunkten i studien är baserad på ett antal frågeställningar som tar ställning till om det går att använda värderingar som styrmått i leveranser och hur de kan mätas. Även frågeställningar som berör aspekten om vad som är viktigast att mäta samt om de befintliga mätetalen är tillräckligt förankrade med verkligheten tas upp. Frågeställningarna redogörs i rapportens inledning.

  Studien består av en kvalitativ ansats där intervjumetoden och observationer har tillämpats för att erhålla en djupare förståelse av den specifika situationen. Teorin utgör den forskningsbaserade referensram som kopplats till arbetet. Empirin innehåller en utförlig beskrivning om datainsamlingen. Genom att koppla den teorietiska referensramen och själva arbetet, har en viss modell tagits fram för att uppnå syftet och målet.

  Efter studien visade det sig att de befintliga nyckeltalen inte är förankrade nog med verkligheten eftersom mjuka värden inte beaktats tillräckligt när kraven tas fram i ett avtal. Resultatet presenterar även att värderingar kan användas mer i styrningen av leveranser genom att konvertera begrepp till nyckeltal. Detta ska sedan mätas i skalor med hjälp av den framtagna modellen.

 • 15.
  Eriksson, Joakim
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Gustavsson, Victor
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Varumärkesarbete i ett mindre industri-företag: en studie av FTG Cranes ABs varumärkesarbete2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  FTG Cranes är ett företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter till jord- och skogsbruksbranschen. FTG Cranes AB har tre starka varumärken Mowi och Moheda för skogsvagnar samt V-kran för timmerkranar. Ett problem som företaget har är att varu-märkena Mowi och Moheda delvis konkurrerar med varandra om ungefär samma kunder. Detta har medfört att marknadsföringsarbetet har blivit komplicerat för företaget. Med detta som bakgrund har företaget beslutat att undersöka sitt varumärkesarbete.

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur ett industriföretag med tre starka och etable-rade varumärken bedriver sitt varumärkesarbete. Efter att företagets varumärkesarbete har kartlagts och undersökts är syftet att författarna till detta arbete ska ta fram tänkbara för-bättringsförslag till företaget. Målet med undersökningen är att FTG Cranes AB ska kunna dra nytta av de slutsatser och den information som framkommer och därmed ha möjlighet att utveckla sitt varumärkesarbete.

  För att samla in data till undersökningen har författarna valt att använda sig av en kvalitativ metod, som består av semi-strukturerade intervjuer. Den kvalitativa metoden valdes för att den är bra när det gäller att beskriva ett fenomen i dess sammanhang och därefter presen-tera en tolkning av fenomenet som ger en ökad förståelse. För att samla in den data och information som utredningens teoriavsnitt bygger på så genomfördes en litteraturstudie där både sökningar i böcker och elektroniska arkiv genomfördes.

  Genom intervjuer med anställda på företaget framkom det att FTG Cranes AB arbetar och verkar på en marknad med flera aktörer och hård konkurrens, detta medför att varumärke-nas rykte och historia har stor betydelse när det gäller att behålla och erövra nya marknads-andelar. Vid intervjutillfällena erhålls också information om vart varumärkenas namn kom ifrån och vilka som var varje varumärkes starkaste egenskaper. Även information om kon-cernens symbol och varumärke erhölls. När det gäller varje varumärkes identitet tycker författarna till denna undersökning att det fanns skillnader i vad intervjupersonerna svarade

 • 16.
  Eshagh, Mehdi
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Bagherbandi, Mohammad
  University of Gävle, Department of Industrial Development.
  Combined Moho Estimators2014Inngår i: Geodynamics Research International Bulletin, E-ISSN 2345-4997, Vol. 1, nr 3, s. 1-11Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In this study, we develop three estimators to optimally combine seismic and gravimetric models of Moho surface. The first estimator combines them by their special harmonic coefficients; the second one uses the spherical harmonic coefficients of the seismic model and use integral formula for the gravimetric one. The kernel of the integral terms of this estimator shows that a cap size of 20 is required for the integration, but since this integral is presented to combine the low frequencies of the gravimetric model, a low resolution model is enough for the integration. The third estimator uses the gravity anomaly and converts its low frequencies to those of the gravimetric Moho model, meanwhile combining them with those of seismic one. This integral requires an integration domain of 30 for the gravity anomalies but since the maximum degree of this kernel is limited to a specific degree, the use of its spectral form is recommended. The kernel of the integral involving the gravity anomalies, developed for recovering high frequencies of Moho, is written in a closed-from formula and its singularity is investigated. This kernel is well-behaving and decreases fast, meaning that it is suitable for recovering the high frequencies of Moho surface.

 • 17.
  Eshagh, Mehdi
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Tenzer, Robert
  Wuhan University, China.
  Sub-crustal stress determined using gravity and crust structure models2015Inngår i: Computational Geosciences, ISSN 1420-0597, E-ISSN 1573-1499, s. 115-125Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The sub-crustal stress induced by mantle convection has been traditionally computed using the Runcorn formulae of solving the Navier-Stokes problem. The main disadvantage of this method is a limited spectral resolution (up to degree 25 of spherical harmonics) due to a divergence of the spherical harmonic expression. To improve the spectral resolution, we propose a new method of computing the horizontal components of the sub-crustal stress based on utilising the stress function with a numerical differentiation. According to the proposed method, the stress function is functionally related to the gravity and crust structure models expressed in terms of spherical harmonics, instead of directly relating the stress components with partial derivatives of these spherical harmonics. The stress components are then computed from the stress function by applying a numerical differentiation. This modification increases the degree-dependent convergence domain of the asymptotically convergent series and consequently allows computing the stress components to a higher spectral resolution, which is compatible with currently available global crustal models. We further utilise the solution to the Vening Meinesz-Moritz inverse problem of isostasy in definition of the stress function. This definition facilitates a variable crustal thickness instead of assuming only a constant value adopted in the Runcorn formulae. The crustal thickness and sub-crustal stress are then determined directly from gravity data and a crustal structure model. We apply this numerical approach to compute the sub-crustal stress globally. Regional results are also presented and discussed over study areas of oceanic subduction zones, convergent continent-to-continent collision zones and hotspots. We demonstrate that the largest (in magnitude) sub-crustal stress occurs mainly along seismically active convergent tectonic plate boundaries.

 • 18.
  Fahlström, Karl
  et al.
  Swerea KIMAB.
  Andersson, Oscar
  KTH Royal Institute of Technology.
  Todal, Urban
  Volvo Car Corporation.
  Melander, Arne
  Swerea KIMAB.
  Svensson, Lars-Erik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Karlsson, Leif
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Distortion Analysis in Laser Welding of Ultra High Strength Steel2014Inngår i: Proceedings of the 6th International Swedish Production Symposium 2014 / [ed] Stahre, Johan, Johansson, Björn & Björkman, Mats, 2014, s. 1-9Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Due to increased demands on reduced weight in automotive industries, the use of ultra high strength steels (UHSS) has increased. When laser welding UHSS sheets, heating and cooling of the material will cause geometrical distortions and may cause low joint quality. 700 mm long U-beam structures of 1 mm thick boron steel simulating structural pillars in body-in-white constructions have been welded along the flanges with different welding speeds to investigate distortions and weld quality. The results show that final distortions appear in the range of 0-8 mm. FE simulation methods have also been presented which generally predict the distribution of welding distortions.

 • 19.
  Gustafsson, Albin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Krüger, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Suggestions for improvement of a concept development process2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis has been performed at Autoliv Sverige AB in Vårgårda. The purpose of the thesis is to study and evaluate concept development methods which could be implemented and potentially improve the current concept development process at Autoliv. Where methods could have no potential improvement should short term suggestions, which could be implemented promptly, be developed with direct or indirect impact on the process. The suggestions for improvement should make the process more effective, more robust and more resource efficient.

  The approach for this thesis followed the process for process development by Willoch (2012). The thesis work started with a literature review of the theoretical framework for product, concept and process development. The start also included a study of different methods for concept development. In theory and practise the current concept development process was then studied. A requirement specification was defined to support the suggestions for potential improvement. The theory and empirical study, together with the specification, became the basis for the suggested potential improvement. The implementation of suggestions was one of the limitations for this thesis work and therefore excluded.

  The suggestions for potential improvement were separated in long and short term suggestions. The long term suggestions were mainly a modification of the current concept development process where three phases was increased into four phases. The first phase in the current process contained both planning and concept generation. By separating those two activities the concept generation was more defined and could provide a more robust concept. From the concept development methods the Agile thinking was suggested to be implemented to provide the process an iterative approach and by that an increased efficiency. The short term suggestions were e.g. Pre-APDS improvement forum, overview of parallel work, training, objectives and reduction of disturbance factors. The purpose with the short term suggestions, which could be implemented promptly, was to complement the long-term suggestions and increase the continuous improvements of the Pre-APDS process

 • 20.
  Gustafsson, Annika
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Jägerev, André
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Strandfastigheters gränser: En studie av gränser i vatten.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vattendrag och stränder graderades under 1700-1800-talet mycket lågt (impediment) då marken inte var odlingsbar. Samma mark är idag eftertraktad av människor för fritids- eller permanentboende i en lugn miljö. Problem kan idag uppstå vid gränssättningen av strandfastigheter som nybildas. Problemen är vanligen kopplade till var gränserna verkligen är belägna och var fastighetsägarna anser att gränserna borde vara belägna. För att bestämma var gränserna går måste lantmätaren gå tillbaka till ursprungshandlingarna för stamfastigheten och utföra en grundlig arkivforskning.

  Syftet är att undersöka hur gränssättningen utförs idag. Frågor som besvaras i studien är: Hur bestäms gränserna för strandfastigheter juridiskt? Hur ser noggrannheten ut för gränserna i vattenområden och har djupkurvans osäkerhet någon inverkan på gränssättningen? På vilket sätt kan batymetrisk laserskanning, jämfört med nuvarande metoder, vara en lämplig metod för att bestämma strandfastigheters gränser?

  Metoden som valdes var kvalitativa intervjuer. Intervjuerna utfördes med utvalda personer på Lantmäteriet samt företaget Airborne Hydrography AB.

  Teorin bakom undersökningen uppdelades i tre delar. Första delen behandlar Lantmäteriets arbetssätt vid gränssättning av strandfastigheter. Den andra delen behandlar strandfastigheter och lagarna som ska följas för att bilda dem. Den tredje delen behandlar batymetrisk laserskanning och den tekniska noggrannheten instrumenten är kapabla att leverera.

  Resultatet visar att noggrannheten på gränserna i vattenområdet är svårbedömda då redovisning av gränserna ofta saknas och ursprungliga strandlinjen är svår att lokalisera. Laserbatymetri kan i vissa fall inverka positivt på gränssättningen i strandfastigheters vattenområden och underlätta lantmätarens arbete med gränssättningen. Slutsatsen är att lantmätarna är tvungna att utföra omfattande arkivforskning för att kunna bestämma strandlinjen och att handlingarna i en förrättning blir svårare att tolka ju äldre stamfastigheterna är.

  Genom att undersöka nuvarande tillvägagångssätt vid strandfastigheters gränssättning och föra ihop resultatet med den laserbatymetriska mätmetoden fann författarna en möjlig lösning för de osäkra gränserna i vattenområden. Strandlinjen, 300 meters gränslinjen samt var 3 meters djupkurvan är belägen

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Gustafsson, Pontus
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Larsson, Patrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Utkastbegränsning samt anpassning av krockgardiner vid sidorutor i bagageutrymme2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This bachelor’s thesis was performed as a concept development project at Autoliv Sverige AB, an automotive safety company located in Vårgårda, Sweden.

  US vehicle safety standards require countermeasures to prevent a vehicle occupant from ejection through side windows during a rollover crash. Autoliv is currently using a three-row inflatable curtain to fulfil these requirements but wish to evaluate possibilities for a different type of countermeasure for side windows in a vehicle’s cargo area. Main evaluation parameters were cost, weight, size, and ejection mitigation performance.

  To reach the purpose of the project, concept generation, evaluation and simulation has been performed prior to building a prototype. The prototype was built to test a function principle and not to be considered as a final concept. It was tested in a horizontal impactor to provide further evaluation data.

  By generating concepts, conducting simulations, construct a prototype and perform an impact test, an evaluation and comparison between new and old concepts can be performed. The impactor tests indicated that the identified function principle can provide performance necessary to prevent ejection.

  Conclusions was made that even if the physical prototype did not surpass the limits regarding cost, weight or size, the function has great opportunities for refinement, unless any existing patents would hinder further development. It performs best and show great potential in small windows and gives a minor increase in ejection mitigation performance in larger windows. Weight saving can be achieved if a refined prototype can be implemented

 • 22.
  Halmsjö, Jesper
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Hansen Andreasson, Karl
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Påläggssvetsning av kylturbulatorer med kall metallöverföring2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Siemens Industrial Turbomachinery i Trollhättan tillverkar främst brännkammare till gasturbiner. En av de viktigaste produkterna är brännkammare till gasturbinen SGT-800. I ett av tillverkningsstegen svarvas i dagsläget kylturbulatorer fram ur brännkammarmanteln.

  Turbulatorernas syfte är att skapa turbulens i luftflödet och på så vis kyla konstruktionen. Siemens anser att det av flera anledningar vore fördelaktigt att ersätta dagens avverkande tillverkningsprocess med en additiv tillverkningsmetod. Projektet har undersökt påläggssvetsning av kylturbulatorer med hjälp av Cold Metal Transfer-teknik (CMT). CMT är en vidareutveckling av MIG-svetsning med lägre värmeöverföring och sprutfri deponering. Införande av den nya tekniken skulle teoretiskt sett innebära ekonomiska besparingar samt förkortade led- och transporttider. En kvantitativ studie med svetsförsök har utförts på PTC, Trollhättan. Målet har varit att uppnå en viss storlek och geometri på svetsrillan. Svetsförsöken är baserade på statistisk försöksplanering. Resultatet av försöken ligger till grund för regressionsmodeller över hur val av svetsparametrar påverkar rillans höjd, bredd, vinkel, inträngning och värmeöverföring.

  Optimering ledde till rillor med goda metallurgiska egenskaper, fria från sprickor och bindfel, där dimensionerna ligger inom kravbilden. De optimerade parametrarna användes därefter vid tillverkning av sicksack-formade turbulatorer, ett mönster vilket tros höja kyleffektiviteten av brännkammarmanteln. Samtliga försök har varit begränsade till svetsning på raka plåtar 

 • 23.
  Henriksen, Daniel
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Lööf, Rebeca
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Fält, Jonas
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Verksamhetsmodell för införande av nya produkter2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört på GKN Aerospace i Trollhättan. Målet med arbetet har varit att förbättra processen för uppstart av nya produkter med avseende på ledtid, kvalitet och kostnad. För att förbättra processen skulle ett förslag på en verksamhetsmodell tas fram där arbetssätt för beredning och inkörning av nya produkter skulle beskrivas.

  Arbetet har utgått från ett produktutvecklingsperspektiv. Information har baserats på intervjuer och gruppdiskussioner med anställda på GKN Aerospace samt litteratur om arbetssätt och filosofier.

  Genom att identifiera kundbehov och vikta dessa mot varandra kunde slutligen kravbilden för den nya verksamhetsmodellen fastställas. Utifrån kravbilden skapades ett antal olika koncept med avseende på olika arbetssätt där ett koncept slutligen kunde väljas och vidareutvecklas.

  Arbetet resulterade i ett förslag till en ny verksamhetsmodell där arbetssätt och tillhörande instruktioner finns dokumenterade i en handbok. Handboken beskriver bland annat verksamhetsmodellens olika delar där de delaktiga funktionerna presenteras kortfattat med dess informationsflöde och syfte i respektive del. Syftet med handboken är att fungera som stöd åt projektledare och övriga medarbetare vid införande av nya produkter.

  Som grund till fortsatt arbete och implementering av den nya verksamhetsmodellen skapades en implementeringsplan som bland annat analyserar risker och beskriver åtgärder som GKN bör slutföra innan implementering av verksamhetsmodellen kan påbörjas

 • 24.
  Hermansson, Jonas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Bergström-Kvidén, Sebastian
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Kartläggning och effektivisering av externa transporter på Siemens Industrial Turbomachinery AB i Trollhättan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts på Siemens Industrial Turbomachinery AB i Trollhättan (SIT) och har behandlat kartläggning samt visualisering av externa transporter, vilka uppkommer i samband med lejdoperationer för brännkammarmodellen SGT-800B. Vidare har arbetsgruppen utfört en miljöutredning kopplat till dessa transporter.

  För att utföra examensarbetet valdes att både använda ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer samt datainsamling från SAP. Den insamlade data låg till grund för ett artikelregister där data från intervjuerna och SAP matades in. Detta i form av: vikt, körsträcka, flakmeter och transportkostnad. Miljöutredningen byggdes på insamlat material från lastbilstransporters generella utsläppsnivåer och den totala körsträckan i artikelregistret.

  Examensarbetet resulterade i ett antal olika histogram vilka påvisade: transportkostnad, körsträcka, transportkostnad per mil och mest frekvent använt transportföretag. Två paretodiagram skapades i syfte att kartlägga transportkostnad och körsträcka på artikelnivå för att på så sätt visualisera vilka artiklar som är de stora kostnads- och körsträcksbärarna. Miljöutredningen resulterade i en tabell med data över de totala utsläppen för transporter till lejdoperationer.

  Vid beräkning av SITs totala transportkostnad har ingen hänsyn tagits till samlastning eller slingkörning vilket skulle reducera transportkostnaden. Vidare framkom att SIT hade möjlig kostnadsreduceringspotential från deras nuvarande transportkostnader.

  Slutsatserna av examensarbetet är att de transporter som transportföretag A utför är den transportkostnadsbärare som SIT främst bör arbeta vidare med. Detta ger den potentiellt största totala transportkostnadsreduceringen inom en tvåårsperiod

 • 25.
  Hugosson, Erika
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Ohlsson, Fredrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Detaljplaneprocessen: En studie av allmänhetens kännedom2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En detaljplan är ett verktyg som kommunerna använder för att genomföra politiska beslut vad beträffar användningen av mark och vatten. Detaljplanen kan liknas vid regler som kommunen uppställer för den som äger marken. De kan enbart tas fram och antas av kommuner. Innan en detaljplan får antas av kommunen ska den genomgå en process med väl definierade skeden. Kortfattat är dessa skeden, framtagande av planförslag, samråd, kungörelse, granskning och antagande. Processen för framtagande av en detaljplan kan även benämnas planförfarande och regleras särskilt i 5 kap. plan- och bygglagen.

  Flera av detaljplaneprocessens skeden syftar till att berörda sakägare och myndigheter ska ges möjlighet till delaktighet och påverkan men viktigast är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Om allmänheten inte känner till i vilket skede av processen det finns möjlighet till påverkan och därmed inte känner sig delaktig finns risk för att tanken bakom detaljplaneprocessen inte fullföljs.

  Syftet med studien är att undersöka vad allmänheten känner till om detaljplaneprocessen. Vi vill även ge en inblick i om samhällsmedborgarna känner till i vilket skede av processen det finns möjlighet att påverka planen.

  Studien bygger främst på en enkätundersökning som besvarades av allmänheten i Trollhättan och Göteborg. Den kvantitativa metoden kompletteras med en kvalitativ metod i form av intervjuer med ansvariga i samma kommuner, Trollhättan och Göteborg.

  Studien visar att allmänhetens kännedom om detaljplaneprocessen och dess innehåll var låg. Endast 36 % av respondenterna kände ganska väl eller i större utsträckning till att det finns en process för att ta fram detaljplaner. De djupgående kunskapsfrågorna visade att runt 40 % av allmänheten inte kände till något av skedena i processen eller var i processen allmänheten har möjlighet att påverka detaljplaneförslaget. Vår studie pekar på att kunskapsnivån om detaljplaneprocessens skeden är låg

 • 26.
  Hultman, Pernilla
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Bergsman, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Antagande av detaljplan: Byggnadsnämnd eller kommunfullmäktige?2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag byggs det allt för få bostäder i Sverige vilket resulterar i en bostadsbrist, främst i storstadsregionerna. För att öka byggandet av bostäder har socialdepartementet utformat en proposition "En enklare planprocess". Propositionen är framtagen för att påskynda detaljplaneprocessen som idag tar lång tid. En paragraf i propositionen innebär att kommunfullmäktige kan ge i uppdrag åt byggnadsnämnden att anta detaljplaner. Möjligheten att delegera detaljplanebeslut finns redan i dagens plan- och bygglagstiftning men den nya skulle innebära en tydligare gräns för vilka detaljplaner som får antas i byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen.

  Studien har i syfte att undersöka vilka skillnader som kan komma att uppstå i och med det nya lagförslaget vad gäller antagande av detaljplaner. Ett problem som finns är att många detaljplaner innehåller bestämmelser som saknar lagligt stöd i plan- och bygglagen. Att planbestämmelserna saknar lagligt stöd kan leda till att enskilda fastighetsägare utsätts för ekonomisk skada.

  För insamling av data till resultatet användes en webbaserad enkätundersökning som skickades till kommunfullmäktige och byggnadsnämnder i Västra Götaland. För att stärka resultatet från enkäten genomfördes även sex intervjuer med tre personer från byggnadsnämnden och tre personer från kommunfullmäktige i tre olika kommuner. Resultatet utifrån enkäten tyder på att byggnadsnämnden och kommunfullmäktige har liknande kunskaper angående planbestämmelser men att byggnadsnämnden har något bättre kunskaper. Resultatet av intervjuerna visar på att byggnadsnämnden har bättre kunskaper angående planbestämmelser än kommunfullmäktige men att ingen av dem har tillräcklig kunskap för att förhindra detaljplaner med bestämmelser som saknar lagligt stöd i plan- och bygglagen. Enligt intervjuerna litar politikerna på att tjänstemännen har de kunskaper som krävs för att inte använda sig av planbestämmelser som saknar lagligt stöd.

  Slutsatsen är att tjänstemännen behöver utveckla sina kunskaper om detaljplanebestämmelser eftersom politikerna själva tycker att de inte behöver kunna plan- och bygglagstiftningen. En annan slutsats är att det vore lämpligt med ett organ utanför kommunen som granskar detaljplanebestämmelser med tanke på den bristfälliga kunskapen hos politikerna.

 • 27.
  Ingesson, Samuel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Felkällor i NRTK: Fallstudier i skog och moln2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  To achieve centimetre accuracy in measurement with GNSS-technology it is common to use NRTK. In Sweden the national NRTK system has the name SWEPOS. This thesis contains two case studies in SWEPOS.

  In the first case study measurement in forest is discussed. The primary purpose was to discover the amount of correlation between the standard deviation according to the instrument and the in reality horizontal radial deviation from the true position of a point. The secondary purpose was to find out if this correlation could be beneficial for field work when there is a need for positioning with small such radial deviation. I discovered that there is a solid correlation between the instruments standard deviation and the radial deviation. This thesis contains a method for taking benefit from this correlation. The method makes positioning with a relative small radial deviation, considered that the measurement is made in forest condition, possible. The expected radial deviation achieved with this method could be less than 0,06 m.

  The purpose of the second case study was to discover if there is a correlation between the water content in clouds and accuracy in position in SWEPOS. No correlation could be detected. The reason for the zero result may be that the amount of measurement in SWEPOS was too small.

 • 28.
  Jansson, Robin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Konceptframtagning av ett fällbart fäste till underkörningsskydd2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Säkerheten i trafiken är ett område som berör näst intill hela samhället. En typ av olycka där antalet svårt skadade har ökat sedan 1980-talet är upphinnande-olyckor. Detta innebär att två fordon som färdas i samma riktning krockar med varandra. Upphinnande-olyckor kan bli extra allvarliga i fallet när en lastbil blir påkörd bakifrån av en personbil. För att förhindra svåra skador i detta fall har kravet om ett skydd längst bak på vissa lastbilsekipage införts. Konstruktionen kallas för ett underkörningsskydd och består, normalt sett, av en skyddsbalk som monteras på lastbilsramen genom en fästanordning. I detta examensarbete presenteras en produktutvecklingsprocess som utförts för en fällbar fästanordning till ett underkörningsskydd. Arbetet genomfördes på VBG GROUP som är en verkstadskoncern inom industrisektorn vars division VBG Truck Equipment levererar utrustning till lastbilar och släp. Syftet var att ta fram ett konceptförslag som uppfyller eller överträffar de grundläggande kraven som ställs på produkten från bland annat lagar, kunder och företaget. Lagkraven innehåller även en kommande ändring för underkörningsskyddets reglemente. Processen genomgick följande moment; litteraturstudie, kravidentifiering, konceptgenerering, konceptselektering, FMEA, DFM samt CAD och FEM. Den valda metoden fungerade väl då den ledde fram till ett resultat som uppfyllde syftet med arbetet. Det resulterande konceptförslaget består av två roterande armar och underkörningsskyddet fälls upp med handkraft samt låses via handtag vid skyddsbalken. Konceptförslagen klarar, i teorin, av de krav det har testats mot. Innan konceptförslaget kan produceras behöver det dels genomgå ett mer ingående detaljkonstruktionsarbete, dels en eller flera prototyp-tillverkningar med tillhörande provning och till sist produktionsplanering och produktions-förberedelser

 • 29.
  Javidi Shirvan, Alireza
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Choquet, Isabelle
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för tillverkningsprocesser.
  Nilsson, Håkan
  Chalmers University of Technology.
  Modelling of electrode-arc coupling in electric arc welding2014Inngår i: Proceedings of The 6th International Swedish Production Symposium 2014 16-18 September 2014 / [ed] Johan Stahre, Björn Johansson,Mats Björkman, 2014, s. 1-8Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Modelling of the arc in electric arc welding is significant to achieve a better pro-cess understanding, thus gain better weld quality and a more efficient production process.It requires knowing the conditions at the surfaces of the anode and cathode. These condi-tions are very difficult to set from measurements and should be calculated. This requiresmodelling the complex physics of the electrode layer coupling electrode and arc. Thispaper presents a self-consistent electrode layer model that 1) is suited to welding applica-tions, 2) accounts for the known physics taking place, and 3) satisfies the basic conservationrequirements. The model is tested for different conditions. Its potentiality for welding ap-plications is shown through calculations coupling plasma arc, electrode and cathode layermodels. The calculations are done for both tungsten and thoriated tungsten electrode.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Johansson, Dennis
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Strömmer, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Effektivisera lagerhållningen och införa ett beställningssystem på SI TECH AB2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet har utförts på SI TECH AB som ligger i Brastad, i Lysekils kommun, under perioden 2014-01-21 till 2014-04-03. Syftet med examensarbetet har varit att utarbeta ett antal förslag som skulle kunna effektivisera och förbättra materialstyrningen och lagerhållningen i mellanlagret på SI TECH AB. För att uppnå examensarbetets syfte sattes fyra mål upp, vilka var följande:

   Få en tydligare struktur på mellanlagret genom uppmärkning av lagerplatser och placeringskartor samt koppla lagerplaceringarna till företagets affärsdatasystem.

   Utforma en modell som gör att avläsning av lagersaldot kan ske på ett enklare sätt.

   Arbeta fram ett lämpligt beställningssystem genom att räkna fram beställningspunkter.

   Minska företagets kapitalbindning med 20 procent och därmed förbättra kassalikviditeten i företaget.

  Förbättringsförslagen togs fram med hjälp av den teoretiska referensram författarna erhållit genom en litteraturstudie som utfördes i examensarbetets initiala skede. Vidare utfördes en nulägeskartläggning av mellanlagret på SI TECH AB som även den låg till grund för förbättringsförslagen. Ett antal förbättringsförslag infördes praktiskt på SI TECH AB och detta skapade en positiv dominoeffekt som gjorde att nya förbättringsförslag framkom under examensarbetets gång.

  Resultatet av förbättringsförslagen och det praktiska arbetet var att kapitalbindningen minskat och lagerplaceringarna på mellanlagret märkts upp. Dessutom infördes ett beställningssystem som visualiserar lagersaldot och beställningspunkterna på ett tydligt sätt, samtidigt som det minskar lagernivåerna och sänker kapitalbindningen

 • 31.
  Johansson, Jennie
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Ersättning vid tidigare oupptäckt fast fornlämning: En studie om hur ersättning kan bestämmas enligt 2 kap. 15 § lag (1988:950) om kulturminnen m.m.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om hur ersättning kan bestämmas då en tidigare oupptäckt fast fornlämning måste bevaras på upptäcktsplatsen. Syftet med arbetet är att undersöka och ge förslag på hur ersättning skulle kunna bestämmas. Då det inte finns någon rättspraxis och området är relativt outforskat kan detta arbete användas som vägledning till ersättningsfrågan i 2 kap. 15 § lag (1988:950) om kulturminnen m.m.De frågor som besvaras är: Vad ska ersättas när 2 kap. 15 § lag (1988:950) om kulturminnen m.m. är tillämplig och vad är en skälig ersättning då 2 kap. 15 § lag (1988:950) om kulturminnen m.m. är tillämplig?För att söka svar på dessa frågor har en litteraturstudie utförts. I litteraturstudien har hänsyn tagits till en juridisk metod där det finns uttalade rättskällor som ska användas i en viss hierarkisk ordning. I arbetet har även komparativ metod använts där jämförelse mellan liknande lagar har lett till vägledning.Studien har kommit fram till att skador på grund av tidigare oupptäckta fasta fornlämningar ska bedömmas enligt skadeståndslagen (1972:207) och dess ersättningsregler för sakskada. Därför ska fastighetens värdeminskning, utgifter som blivit onyttiga och förlorad vinst ersättas. Vad som är skäligt att ersätta är inte samma sak som vad som borde ersättas. Denna studie har kommit fram till att skäligt är att ersätta en viss del av fastighetens värdeminskning samt utgifter som blivit onyttiga. Svaren på frågorna är framtagna genom en analys då svaren inte gick att finna i förarbeten eller doktrin till lag (1988:950) om kulturminnen m.m.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Karlsson, Anton
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Överkritisk bearbetning av strukturdetalj2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är ett samarbete mellan Produktionstekniskt centrum (PTC) och Saab Aeronautics. Syftet med arbetet var att presentera en arbetsmetodik framtagen av Prof. Yusuf Altinta samt att undersöka möjligheten att bearbeta i det överkritiska området med metoden som tillvägagångssätt. Arbetet avgränsas till att vid vibrationsbekämpning enbart använda sig av Prof. Yusuf Altintas arbetsmetodik.

  Då efterfrågan på bättre och mer hållfasta material ökar, medför detta också att tillverkningsmetoderna har utvecklats betydligt under de senaste åren. Genom att bearbeta i det överkritiska området finns möjlighet till stora produktivitetsvinster.

  Arbetet har delats in i tre delar bestående av teoretiska studier, praktisk övning och fallstudier. De teoretiska studierna bestod av granskning av vetenskapliga artiklar och litteratur i ämnet, särskilt benämns Manufacturing automation av Prof. Yusuf Altintas. Praktiska övningar bestod i hantering av programvarorna Mathcad, Cutpro och utrustning för excitering av bearbetningsmaskin. De två fallstudierna har utförts på Formfräsning AB och Saab Aeronautics, tillsammans har fallstudierna innefattad både grov- och finbearbetning i aluminium.

  Vid grovbearbetning i aluminium har en ökning i volymavverkningshastighet varit möjlig med 392 procent. Dålig yta efter finbearbetning orsakad av vibrationer kan kartläggas med stabilitetslobsdiagram, SLD och ingående parametrar. För en härledning av detta samband är studier av skärverktygets omslutningsvinkel vid ingrepp nödvändiga.

  Båda fallstudiernas resultat visar den potential som finns vid optimering av både grov- och finbearbetning om arbetsmetodiken tillämpas

 • 33.
  Karlsson, Leif
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Börjesson, J.
  ESAB AB, PO Box 8004, Göteborg.
  Orientation relationships of intragranular austenite in duplex stainless steel weld metals2014Inngår i: Science and technology of welding and joining, ISSN 1362-1718, E-ISSN 1743-2936, Vol. 19, nr 4, s. 318-323Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Formation and characteristics of fine intragranular austenite were studied for low energy input duplex stainless steel welds. Microstructures were largely ferritic with some allotriomorphic grain boundary austenite, Widmanstätten type austenite, fine intragranular austenite and nitrides. Electron backscattered diffraction analysis revealed that grain boundary austenite had a random orientation relationship (OR) with one of the adjacent ferrite grains and was close to Kurdjumov-Sachs (KS) with the other, whereas Widmanstätten austenite always showed an OR near KS. The finest intragranular austenite was mainly randomly oriented, whereas coarser austenite more often was close to KS. It is argued that the OR of intragranular austenite with the ferritic matrix is governed by a combination of composition, determining driving force for nucleation at temperature, cooling rate and the availability of nitrides acting as nucleation sites. A random OR is most likely for higher cooling rates and compositions promoting nucleation at lower temperatures. © 2014 Institute of Materials, Minerals and Mining.

 • 34.
  Karlsson, Leif
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Hurtig, Kjell
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för maskinteknik.
  Svensson, Lars-Erik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Influence of dilution on properties of high strength steel weld metals2014Inngår i: Biuletyn Instytutu Spawalnictwa W Gliwicach: Rocznik 58, 2014, s. 65-71Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 35.
  Karlsson, Leif
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Svensson, Lars-Erik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Hurtig, Kjell
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för maskinteknik.
  Efficient welding of high strength steel2014Inngår i: Proceedings of the 6th International Swedish Production Symposium 2014 / [ed] Stahre, Johan, Johansson, Björn & Björkman, Mats, 2014, s. 1-8Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

   Producing welds with properties matching those of the steel is a challenge at high strength levels. The present study investigated how cooling rates and dilution affects strength and toughness when welding steels with yield strengths of 777 MPa and 1193 MPa. Overmatching weld metal strength was achieved for the less strong steel and weld strengths >1000 MPa were recorded for the stronger steel. Fracture in transverse tensile testing was always located in base material or HAZ. Low dilution, rapid cooling and single pass welding contributed to higher strength. Impact toughness was higher for lower strength and low dilution.

 • 36.
  Keyvani, Ali
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Structuring and use of motion data for computer manikin work task simulations2014Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Modelling and simulation of human motions are of great interest for a number of industrial applications such as ergonomics and production planning. Over time, efforts have been made to provide computerized human models with biomechanically accurate underlying skeleton and realistically rendered volumetric representation of muscles, skin, clothes, etc. known as computer manikins. Despite considerable progress in computational methods for human motion generation in these models, there are still major challenges to generate natural looking motions for daily routine tasks for example in manual assembly lines. This research work proposes a software platform, related methods, and data structures to support use of real motion data for simulating and analysing routine work tasks. One contribution of this thesis is to find ways to deploy motion data in a uniform and efficient manner. The outcomes are a data schema, standards for data conversions, and procedures to aggregate motion data in a unified database. Another part of this thesis is dedicated to 'generating new motions by re-using stored data'. This is done by a synthesizer platform consisting of modules which are able to decompose tasks into primary motions, to search and retrieve motion pieces from the motion database, and to compose a new motion based on the required specifications. In addition, this thesis, presents a method to analyse the generated motions using time-varied motion data. Results of this work contribute in extending current tool functionalities by simulating complicate routine motions which, if not impossible, are very hard to simulate using today's computational algorithms. This work also improves the use of time-varied direct measurement analysis tools against traditional static observational methods.

 • 37.
  Keyvani, Ali
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Lämkull, D.
  Virtal Methods and IT, Volvo Cars, Gothenburg.
  Bolmsjö, Gunnar
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för automationssystem.
  Örtengren, Roland
  Chalmers tekniska högskola.
  Extending Functionalities of DHM Tools Using Motion Databases2014Inngår i: International Journal of Industrial Ergonomics, ISSN 0169-8141, E-ISSN 1872-8219Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 38.
  Keyvani, Ali
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik. Chalmers University of Technology.
  Paul, G.
  School of Public Health and Social Work, Queensland University of Technology, Brisbane.
  Lämkull, D.
  Virtal Methods and IT, Volvo Cars, Gothenburg.
  Bolmsjö, Gunnar
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för automationssystem.
  Örtengren, Roland
  Chalmers tekniska högskola.
  Standardization of Motion Databases for DHM Applications: Challenges, Issues and considerations2014Inngår i: Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 39.
  Lagrosen, Stefan
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Work integrated learning for employee health in schools 2014Inngår i: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 6, nr 4, s. 387-398Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to examine relationships between quality management health dimensions, employee health, flow and work integrated learning in primary schools. Previous research has indicated relationships between quality management and health. In this study, the role that work integrated learning plays in the connection between quality and health is investigated.

  Design/methodology/approach – The study object has been a number of schools. A quantitative survey has been carried out. A random sample of 20 primary schools, of which 13 (65 per cent) agreed to participate, was selected. Questionnaires to their 301 employees were delivered and 229 (76 per cent)were returned. The reliability of the items were analysed with Cronbach’s alpha test. The statistical relationships between the items were studied with Pearson’s correlation test.

  Findings – The results show that the items are reliable. Moreover, statistical correlations between work integrated learning on the one hand and employee health, quality management health dimensions and flow on the other hand are found.

  Research limitations/implications – One limitation is that the research has only been carried out in schools and the possibilities of generalising the findings to other sectors are uncertain. Research implications are the relationships that have been identified between work integrated learning and the other factors.

  Practical implications – The knowledge that has resulted from the study should be useful for organisations in their attempts to improve the health status of the employees.

  Originality/value – The relationship between work integrated learning and employee health has not been studied in any other major study.

 • 40.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  De tre intelligenserna: [Recension av boken LQ - Ledarintelligens: Så utvecklar du din ledarintelligens med hjälp av själ, hjärta och hjärna av Marika Ronthy]2013Inngår i: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, nr 5, s. 62-62Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 41.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Förändra med finess: [Recension av boken STÅ ALDRIG STILL! – Så kan du använda kommunikation och ledarskap för att drivaframgångsrik förändring av Per Schlingman.]2014Inngår i: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, nr 1, s. 62-62Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 42.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Kliv på ABC-tåget: [Recension av boken "Kvalitet från A till Ö"]2012Inngår i: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, nr 1, s. 62-62Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 43.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Kunskap som konkurrensfördel: [Recension av Kunskapsöverföring och Knowledge Management av Anna Jonsson]2012Inngår i: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, nr 5, s. 60-60Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 44.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Lär känna din hjärna :: Recension av boken [Den sociala hjärnan  av Katarina Gospic.]2014Inngår i: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, nr 3, s. 58-58Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Bokrecension av Gospic, Katarina (2014). Den sociala hjärnan. Stockholm: Bromberg

 • 45.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Samarbete som gör oss friskare2012Inngår i: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, nr 3, s. 62-62Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 46.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Samla styrkorna: [Recension av boken:  STYRKEBASERAD TEAMUTVECKLING – En praktisk handbok i Appreciative Inquiry]2013Inngår i: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, nr 3, s. 57-57Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 47.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Skaffa hjärnkoll: [recension av boken Välj rätt - En guide till bra beslut av Katarina Gospic]2013Inngår i: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, nr 1, s. 62-62Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 48.
  Lagrosen, Yvonne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Chebl, Rana
  Altran, Levallois‐Perret, France.
  Rios-Tuesta, Max
  Altran Sud‐Ouest at Airbus SAS, Levallois‐Perret, France.
  Organisational learning and Six Sigma deployment readiness evaluation2011Inngår i: International Journal of Lean Six Sigma, ISSN 2040-4166, E-ISSN 2040-4174, Vol. 2, nr 1, s. 23-40Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to provide a greater understanding of organisational learning in connection with assessment of Six Sigma readiness. Different forms that a possible deployment can take in the organisation's context based on the degree of readiness are explored.

  Design/methodology/approach

  The empirical data are derived from 12 in‐depth semi‐structured interviews of selected employees having different functions in the studied organisation, a global distribution system and information technology (IT) solutions provider to the travel and tourism industry. In addition, they include participant observation and documentation. The interview questions were built based on a modified version of Kettinger and Grover readiness assessment framework.

  Findings

  The study shows that organisational learning can provide a useful framework for assessing Six Sigma readiness in an IT organisation. A synthesized model is proposed combining the frameworks of an adapted Kettinger and Grover model and the core disciplines of the learning organisation. Further, the results suggest that having Six Sigma as a company‐wide strategy may not prove useful or suitable in the current context. However, the analysis shows that having Six Sigma as an improvement programme provides a structure for the improvement work and the define, measure, analyze, improve and control methodology is needed to address some current inefficiencies and problems.

  Research limitations/implications

  This is a single case study and the possibility of generalising this finding to other contexts remains uncertain. Therefore, more research is needed. The procedure of using organisational learning as an assessment framework for Six Sigma readiness has been shown to be useful.

  Practical implications

  Implementing Six Sigma means a large investment and therefore it is important to make the right deployment approach. Having one integrated readiness assessment model should be useful for companies when assessing their readiness.

  Originality/value–

  Knowledge of a Six Sigma readiness evaluation in an organisational learning context should be valuable for many organisations. In addition, research regarding Six Sigma in software companies is limited.

 • 49.
  Lagrosen, Yvonne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Lagrosen, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  The effects of quality management, a survey of Swedish quality professionals2005Inngår i: International Journal of Operations and Production Managment, Vol. 25, nr 10, s. 940-952Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – In this study, the effects of the different models and tools of quality management are examined. The purpose is to identify differences in the effects generated by different qualitymanagement models and tools.

  Design/methodology/approach – A questionnaire was mailed to 500 Swedish quality professionals. The questions concerned their companies’ adoption of the values of TQM, the use of the models and tools of TQM and the effects they notice. Correlation analysis and multiple regression analysis were carried out.

  Findings – The findings show that there is statistical correlation between the adoption of the values of TQM and successful quality management. The usefulness of the Swedish Quality Award, the European Quality Award and ISO 9000 as well as several of the quality management tools is also indicated. Regarding ISO 9000 specific effects have been found.

  Research limitations/implications – A limitation of the study is that the financial outcomes of the quality management practices are not measured but only the managers’ perceptions of effects produced. The implication for further research is an increased knowledge of the different effects of the quality management practices and the significance of the values, particularly three values that were included in the multiple regression models.

  Practical implications – The specific findings on the effects of ISO 9000 are useful for managers when implementing the standard. The results of the study also indicate the importance of emphasising the values for successful quality management.

  Originality/value – This study has provided more detailed knowledge of the effects of the differentquality management practices, particularly of ISO 9000.

 • 50.
  Lagrosen, Yvonne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Travis, Fred
  Maharishi University of Management, USA.
  Developing a neuropsychological measurement to capture workplace learning2014Inngår i: PMA (The Performance Management Association) 14 Conference Proceedings: Performance Management: Designing the High-Performing Organization, Aarhus: Aarhus University , 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of the paper is to develop a measurement instrument which measures workplace learning and reflects the connections between quality, learning and brain functioning. 

  Design/ Approach/ Methodology

  A literature review is conducted, investigating measures of workplace learning as well as the connections between brain functioning and management. Further studies will use the Brain Integration Scale, whether the brain functions in isolated units or as an integrated whole, calculated from brain waves measured during two reaction-time tasks, to compare levels of brain integration with measures of quality and learning.

   Findings

  The dimensions “empathy”, “integrity”, “presence and communication”, “influence”, “development”, “being informed”, “work-integrated learning” and “flow” were found to be relevant from the literature review to be tested for inclusion in the measurement instrument. Other measures which has shown to be correlated with high brain integration could be included as well. 

  Practical implication

  High organisational change requires continuous flexibility of leaders and co-workers, which can lead to poor health. The proposed measurement instrument can be used by managers togain insight into underlying mechanisms in the organisational culture that influence employees´ learning and potential for development. It could be used as a first step for improvements “to break the ice”.

  Orginality/value

  Traditional ways of measuring working environment are rarely connected to brain functioning of the employees. Only requiring small resources, this approach adds to an understanding of underlying mechanisms.

12 1 - 50 of 68
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf