Endre søk
Begrens søket
12 1 - 50 of 52
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Adolfsson, Sofia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Lööf, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Ört Dahlen, Marie
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Sätts hyresgästen i fokus?2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På grund av den bostadsbrist på som idag delvis råder på hyresrättsmarknaden, kan frågan ställas huruvida fastighetsföretagen har incitament till att arbeta kunddrivet för att därmed öka sin konkurrenskraft. Att allmännyttiga bostadsbolag ska drivas utifrån affärsmässiga principer bestäms genom en ny lag från 2011 - Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Den nya lagstiftningen medför också ett nytt hyressättningssystem. Dessa förändringar kan komma att medföra nya spelregler på marknaden som innebär en ökad konkurrens bland fastighetsföretagen samt att kunden kan komma att ställa högre krav på sin hyresvärd.

   

  Studiens syfte är att kartlägga och jämföra huruvida fastighetsföretag sätter sina kunder i fokus samt att kartlägga hyresgästers upplevelser vad gäller trivsel i sitt boende och vad de anser vara en idealisk förvaltning. För att kunna besvara syftet har en kvantitativ enkätundersökning med ett visst inslag av kvalitativa, öppna, frågor riktats mot hyresgäster från två fastighetsbolag, ett allmännyttigt och ett privatägt, och från två olika bostadsområden. Vidare har direkta kvalitativa intervjuer skett med företrädare från de undersökta fastighetsbolagen AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag samt Lundqvist Byggförvaltning AB. Dessa genomfördes för att få en insikt i och förståelse för hur kundorienterat bolagen arbetar.

   

  Litteraturen som studien har baserats på innefattar områdena fastighetsförvaltning, kunddriven förvaltning och service management. Utifrån denna litteratur har sedan teorier legat till grund för inledande kunskapsinhämtning och frågeställningar. Senare har dessa teorier kopplats till empirin i studiens analysdel.

   

  Vad som framkommer i resultatet påvisar att hyresgäster endast i viss mån sätts i fokus av sin hyresvärd. Detta indikerar på att fastighetsföretagen inte till fullo arbetar kundorienterat. Resultatet visar även på att både förvaltaren och fastighetens geografiska läge är av betydelse för till vilken grad hyresgästen sätts i fokus. Vidare framkommer vilka faktorer som påverkar hyresgästernas trivsel samt att en summering av hur en idealisk förvaltning bedrivs, enligt tillfrågade hyresgäster, redovisas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Andersson, Anna-Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Kringtjänster vid fastighetsförmedling: En studie av konsekvenserna med nya fastighetsmäklarlagen2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Projektet syftar till att klargöra hur den nya fastighetsmäklarlagen ifrån 2011 har mottagits och vilka konsekvenser den har fått för mäklarnas arbete, när det gäller kringtjänster. Mäklarens arbete har inte förändrats på något radikalt sätt. Tidigare fanns ett arbete med kringtjänster vilka inte fick erhållas arvode för medan det efter lagändringen är möjligt med ersättning. Denna får däremot, enligt den nya lagen, endast vara obetydlig.

  Målet med projektet var att ge svar på ett flertal frågeställningar. Att undersöka hur lagen utfallit avseende utbud och efterfrågan av kringtjänster samt utreda om skillnader finns i omfattning av utbud och användande utav kringtjänster vad avser storstad – landsort? Dessutom undersöktes antalet prövade tillsynsärenden och branschens syn på framtiden.

  För att utreda frågeställningarna användes den deskriptiva metoden i kombination med den sekundära informationen. Detta för att beskriva och förklara bakgrunden och vilket synsätt branschen haft på frågan om kringtjänster tidigare. För att nå den primära informationen och utreda vilka åsikter och tankar som nu finns gällande kringtjänster användes kvalitativa frågor i samband med att utvalda branschrepresentanter intervjuades. Fastighetsmäklarförbundet (FMF) och Mäklarsamfundet intervjuades för att få en övergripande bild av marknaden. De mäklarbolag som intervjuades, valdes för att de antingen var bland de största i landet eller hade någon knytning till kringtjänstsamarbeten.

  Branschen har tagit emot lagändringen på olika sätt. Till exempel får Bjurfors mäklare inte själva del i den ersättning som tillfaller företaget för de kringtjänster som förmedlas utan ersättningen går till administrationen av kringtjänsterna. Länsförsäkringar fastighetsförmedling tar inte ut någon ersättning när det gäller de samarbeten och tjänster de förmedlar. Övriga använder sig av kringtjänsteersättningar i varierande mängd. Branschorganisationerna har skilda utgångspunkter i flertalet frågor och olika synsätt. FMF var när förslaget kom, emot att ersättning för kringtjänster skulle tillåtas och Mäklarsamfundet arbetade för förslaget. FMF förhandlar vissa tjänster som är nära knutna till mäklaryrket åt sina medlemmar, medan Mäklarsamfundet har avvecklat de produkter som de haft. Fastighetsmäklarnämnden har ännu inte prövat något tillsynsärende gällande hantering av kringtjänster och de oklara ersättningsanvisningarna utifrån den nya fastighetsmäklarlagen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Björking, Sofia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Tjulander, Jennie
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Etablering av vindparker på arrenderad mark: En studie av markåtkomst för vägar2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vindkraftsutbyggnaden i Sverige har ökat i hög takt de senaste åren. Mellan år 2008 – 2011 ökade produktionen av el från vindkraft med 209 %.  Under år 2011 motsvarade detta en energiproduktion på 6,1 TWh, vilket tyder på att Sverige ligger i god fas för att uppnå det av riksdagen antagna utbyggnadsmålet att produktionen år 2020 ska uppgå till 30 TWh.

  Vid etablering av vindparker är en väl genomförd projektering av stor vikt för att uppnå lönsamhet och minimera riskerna i projektet. De olika faserna i projekteringen innefattar en viktig förprojektering där förutsättningarna för etableringen utreds, projektering med samråd och upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning, ansökan om de tillstånd och lov som krävs, upphandling av verk och entreprenadarbeten samt den avslutande byggnationen där vägar anläggs, verk uppförs och starkströmsledningar ansluts till elnätet.  I arbetet ges en generell modell för hur man kan gå tillväga och vilka faktorer som ska beaktas.

  Syftet med arbetet är att utreda hur rätt till väg kan säkerställas i samband med vindkraftsetablering på arrenderad mark. Frågan är viktig i sammanhanget och behöver lösas för att kunna uppföra, underhålla och nedmontera verken.

  Då arrendeupplåtelse föreligger ges arrendatorn i avtalet vanligtvis rätt att inom arrendeområdet nyttja och anlägga de vägar som behövs för etableringen. Utom arrendeområdet är det inte alltid lika självklart hur rätten till väg ska säkerställas. Vanligtvis behöver breddning och förstärkning ske av de befintliga vägar som ska nyttjas samt även nya vägsträckningar anläggas. Beroende på vilka förutsättningar och behov som föreligger i det enskilda fallet kan nyttjanderätt, gemensamhetsanläggning eller i vissa fall officialrättigheter bli aktuella.

  Den faktor som är av störst betydelse för vilket alternativ som kan användas är om vindkraftsanläggningen är uppförd eller inte. Eftersom vindkraftbolaget i arrendefallet inte äger någon fastighet som en rättighet kan knytas till kan endast nyttjanderätt användas då anläggningen inte är uppförd. Om berörda fastighetsägare motsätter sig åtgärden finns även möjlighet till att tvångsvis expropriera nyttjanderätt. När anläggningen är uppförd är även alternativen att inträda i en gemensamhetsanläggning eller upplåta ett officialservitut enligt anläggningslagen möjliga. Dessa kan tillämpas både när fastighetsägarna är positiva till åtgärden men även i vissa fall utan deras medgivande.

  I arbetet utreds de olika alternativens innebörd och tillämplighet för att i slutändan analyseras och sammanfattas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Bäckman, Caroline
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Lorentzon, Malin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  GIS-applikationer i smartphones och till surfplattor2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete avser redogöra om och hur kommuner och kommunala bolag använder sig av mobila GIS-appar i det dagliga arbetet. Det ska även ge en allmän beskrivning av hur teknologin fungerar och hur marknaden ser ut.

  Som det är just nu ökar användningen av smarta mobiler, så kallade "smartphones", hos allmänheten och även företag har börjat köpa in smartphones till kontoren. Även försäljningen av surfplattor har ökat och förväntas öka ännu mer de närmaste åren. Detta medför att marknaden för applikationer har ökat avsevärt. När det gäller användandet av mobila GIS-appar inom kommuner och kommunala bolag verkar marknaden just nu vara ganska liten men intresset ökar. Av de som svarat på vår enkät svarade en majoritet att de skulle kunna tänka sig att använda mobila GIS-appar och att de var intresserade av att utveckla egna applikationer specialiserade för deras behov.

  Teknologin utvecklas väldigt snabbt just nu och nya modeller av både smartphones och surfplattor kommer ständigt ut på marknaden. Modellerna blir tåligare och kraftfullare men än så länge är det en bit kvar innan de kommer ikapp den ruggade PC:n när det gäller funktionalitet.

  Just nu är det inte många av de kommuner och kommunala bolag som svarat på enkäten som använder mobila GIS-appar ofta i sitt dagliga arbete. Detta verkar bero på att informationen om vilka applikationer som finns och hur man använder dem inte når ut till organisationerna. Rädslan för att enheterna som applikationerna används på inte ska klara av fältarbete är också en av anledningarna till att andra metoder väljs.

  Vad vi kommit fram till efter sammanställningen av enkäten och de två telefonintervjuer som gjorts är att kommunerna och deras kommunala bolag är intresserade av mobila GIS-appar och vill kunna ta till sig tekniken men vet inte hur det ska gå till än.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Börjesson, Sofie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Wikman, Emelie
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Geografiska informationssystem som analysverktyg av kommunal planering: En studie om markinnehav i Kungälv-, Lysekil- & Skövde kommun2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan år 1900 har en stor befolkningsökning skett i Sverige vilket idag har lett till att strategisk planering är viktig för samhällets fortsatta utveckling. Den senaste kommunreformen år 1970-71 ledde till större kommuner och ett ökat ansvar. Kommunerna skulle nu börja arbeta aktivt med samhällsplaneringsfrågor och inga juridiska skillnader skulle finnas kvar. Idag sker den kommunala utvecklingen i olika takt, dels beroende på geografiskt läge och resurser men även för att det inte finns något regionalt system som kontrollerar hur kommunerna arbetar med markfrågor. I samband med Väröfallet år 1963 uppmärksammades att den fysiska planeringen hamnade i skuggan av ekonomiska intressen. Efter händelsen fick människor upp ögonen för miljöfrågor och rädslan för miljöförstörelser på jorden ökade. I och med Väröfallet började kommunerna arbeta mer aktivt med miljöfrågor men först år 1999 antog Riksdagen 15 miljökvalitetsmål som senare blev 16 stycken år 2005. Miljökvalitetsmålen regleras i miljöbalken. Miljökvalitetsmålen skulle främja en hållbar utveckling och riksintressena finns för att skydda den biologiska mångfalden. Syftet med studien är att kartlägga tre kommuners markinnehav och hur användningen påverkats sedan den senaste kommunreformen. Metoderna som använts i studien är kvalitativ och kvantitativ. Den kvantitativa delen består av konkret kartframställning i programmet ArcMap där tillhandahållet kartmaterial kommer från respektive kommun och en tidigare kurs. Kartframställningen är ett viktigt moment för att analysera hur markinnehavet ser ut samt riksintressenas utbredning i kommunerna. Den kvalitativa delen i studien består av intervjuer med kommunala representanter som delgivit oss fakta kring markfrågor och planeringsstrategi. I studien undersöks även om det finns något regionalt system som kontrollerar deras arbetssätt. Resultatet av de framställda kartorna visar kommunalt markinnehav, kommunal industrimark, riksintressen och privata markägare som är av betydelse. En del i resultatet är en analys av areal på kartorna som gjordes med hjälp av GIS-verktyg för att visa hur mycket kommunal mark och industrimark som täcks av riksintressen. En annan del i resultatet är att visuellt se kommunala förutsättningar för framtida utveckling. Sammanfattningsvis bör kommunerna arbeta aktivt med GIS-verktyg som ett hjälpmedel för kontroll av markanvändningen. Genom GIS kan kommunerna hålla sig uppdaterade och se hur förändringar i kommunen sker över tid. Slutsatsen av studien är att kommunerna måste arbeta strategiskt för att utveckla ett hållbart samhälle

 • 6.
  Carlsson, Emma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Almqvist, Åsa
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Gränspunkter i Trollhättans Stads databas2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I vårt examensarbete har vi studerat gränspunkter som är skapade genom förrättningar och dokumenterade i koordinatsystem som inte längre är aktuella att använda. Vi har studerat kedjan från inmätning av befintliga gränspunkter, till att de är transformerade och införda i Trollhättans Stads databas.

  Vi har arbetat med tre olika områden i Trollhättan, vilka är Skoftebyn, centrum och Kalltorps By. De har tillkommit vid olika tidsperioder, har olika typer av bebyggelse samt är redovisade i olika typer av koordinatsystem. Genom vårt arbete har vi sett att olika områden i Trollhättan har olika väl bevarade gränsmarkeringar. I de villaområden vi studerat har flertalet av gränspunkterna återfunnits, medan de i centrum varit obefintliga, sånär som på gränsmarkeringar utvisade med hushörn.

  För att få ett djupare sammanhang har vi gjort en historisk tillbakablick där vi studerat gränser ur en allmän synvinkel. Vi har även intervjuat mätchefen i Trollhättans Stad, Roger Johansson, för att få information om Trollhättans Stads mäthistorik.

  Förberedelser inför inmätning av gränspunkter gjordes genom att förrättningsakterna granskades för att få information om gränsernas sträckning och dess utmärkningssätt. Inmätningarna av gränspunkterna utfördes med GPS och fördes därefter in i TopoCad 14.

  Gränspunkterna från förrättningsakten transformerades från det ursprungliga förrättningssystemet till Sweref 99 och fördes därefter in i databasen. Vårt tillvägagångssätt för koordinattransformationerna och för hur införandet av gränspunkterna i databasen har gått tillväga, finns utförligt dokumenterade.

  Jämförelsen mellan de radiella avvikelserna och lantmäteriets gränsvärden på 5cm i stadsmiljö och 10 cm på landsbygden visar att mycket noggranna inmätningar kommer att krävas för att införa alla gränspunkter i Trollhättans Stads databas för gränspunkter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Eklund, Kristin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Detaljplan och naturreservat: En jämförelse mellan två kommunala processer2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Naturområden kan bevaras och skyddas av olika anledningar, på grund av dess naturvärden, kulturvärden eller dess värden för friluftsliv och rekreation. Svensk lagstiftning författar att värdefull natur är av riksintresse och ska skyddas mot sådana ingrepp som exempelvis fysisk planering kan innebära. Detaljplan och naturreservat är två olika planformer som kommuner använder sig av för att skapa naturområden för bevarandet av värden eller för säkerställning av naturområden för friluftsliv och rekreation.

  Syftet med studien är att jämföra den kommunala detaljplaneprocessen med den kommunala naturreservatsprocessen. Jämförelsen kommer att inrikta sig mot att finna likheter och skillnader mellan de två processerna för att kunna svara på frågan vilken av processerna som kommuner normalt bör använda sig av för att skapa naturområden. För att ge svar på frågorna har de två processernas moment kartlagts. För kartläggningen har den rättsdogmatiska metoden använts vilket innebär att rättskällor, såsom författningar, rättspraxis, förarbeten och doktrin studeras.

  Vad studien har visat på är att naturreservat är den planform som bör användas. Det kan tyckas klart men studien har påvisat varför naturreservat ska användas. Förutom att vara det mer inriktade beslutet för natur och miljöfrågor, finns där fördelar både för fastighetsägare och kommunen. Fastighetsägare kan involveras mer i processen och i besluten och dessutom har miljöbalken mer generösa regler för ersättning än om när detaljplaner skapats. För kommuner innebär naturreservatsprocessen ett större fokus mot miljöfrågor samt möjligheter för statliga bidrag. Naturreservatsprocessen är även ett starkare och mer permanent skydd och säkerställer kommunens beslut mot framtida maktskifte

 • 8.
  Eshagh, Mehdi
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  An integral approach to regional gravity field refinement using Earth gravity models2013Inngår i: Journal of Geodynamics, ISSN 0264-3707, E-ISSN 1879-1670, Vol. 68, s. 18-28Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The idea of this paper is to refine the terrestrial gravimetric data with the Earth's gravity models (EGMs) and produce a high quality source of gravity data. For this purpose, biased and unbiased integral estimators are presented. These estimators are used to refine gravimetric data over Fennoscandia with the ITG-GRACE2010s and GO_CONS_GCF_2_DIR_R2 EGMs, which are the recent products of the gravity field and climate experiment (GRACE) and the gravity field and steady-state ocean circulation explorer (GOCE) satellite missions. Numerical results show that the biased integral estimator has smaller global root mean square error (RMSE) than the unbiased one. Also a simple strategy is presented to down-weight the low-frequencies the terrestrial data in spectral combination. The gravity anomalies, computed by EGM08, are compared to the refined anomalies for evaluation purpose. In the case of using a cap size of 1° for integration the EGM08 gravity anomalies are more correlated with the refined ones. Also the band-limited kernels can simply be generated to maximum degree of the used EGMs for both estimators. Comparisons of the combined anomalies and those of EGM08 show insignificant differences between the biased and unbiased estimators in practice. However, the biased estimator seems to be proper one for gravity data refinement due to its smaller global RMSE.

 • 9.
  Eshagh, Mehdi
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Determination of Moho Discontinuity from Satellite Gradiometry Data: Linear Approach2014Inngår i: Geodynamics Reseach International Bulletin, E-ISSN 2345-4997, Vol. 1, nr 2, s. 1-13Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The satellite gradiometry data (SGD) can be used for studying the crustal structure in addition to the Earth’s gravity field. This paper will show how this type of data is related to the Moho discontinuity or the boundary between the Earth’s crust and mantle. Here, the Vening Meinesz-Moritz (VMM) theory of isostasy is used and its mathematical formulae are modified to use the SGD instead of the Earth gravity models. A linear integral equation with a well-behaving kernel is presented by approximating the Moho depth formula derived based on the VMM theory. The error of this approximation is less than 300 m in Iran as the study area. Furthermore, this paper shows that the contribution of the higher degree harmonics than 215 is less than 1% with respect to the total signal of Moho undulations. This means that the use of SGD is meaningful as they sense the harmonics of the Earth’s gravity field to this degree. Two methods of one-step and two-step are proposed for Moho determination and applied in Iran.  It is shown that to reduce the effect of spatial truncation error of the integral formulae of both methods the central area should be smaller by 6 than the inversion area. Numerical studies show that the two-step approach is superior to the other one and the root mean squared error of differences between the Moho model recovered by an Earth gravity model and SGD is about 1.5 km in Iran.

 • 10.
  Eshagh, Mehdi
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  From satellite gradiometry data to the sub-crustal stress due to the mantle convection2014Inngår i: Pure and Applied Geophysics, ISSN 0033-4553, E-ISSN 1420-9136, Vol. 171, nr 9, s. 2391-2406Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Subcrustal stress induced by mantle convection can be determined by the Earth's gravitational potential. In this study, the spherical harmonic expansion of the simplified Navier–Stokes equation is developed further so satellite gradiometry data (SGD) can be used to determine the subcrustal stress. To do so, we present two methods for producing the stress components or an equivalent function thereof, the so-called S function, from which the stress components can be computed numerically. First, some integral estimators are presented to integrate the SGD and deliver the stress components and/or the S function. Second, integral equations are constructed for inversion of the SGD to the aforementioned quantities. The kernel functions of the integrals of both approaches are plotted and interpreted. The behaviour of the integral kernels is dependent on the signal and noise spectra in the first approach whilst it does not depend on extra information in the second method. It is shown that recovering the stress from the vertical–vertical gradients, using the integral estimators presented, is suitable, but when using the integral equations the vertical–vertical gradients are recommended for recovering the S function and the vertical–horizontal gradients for the stress components. This study is theoretical and numerical results using synthetic or real data are not given.

 • 11.
  Eshagh, Mehdi
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  From tensor to vector of gravitation2014Inngår i: Artificial Satellites, ISSN 2083-6104, Vol. 49, nr 2, s. 63-80Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Different gravitational force models are used for determining the satellites’ orbits. The satellite gravity gradiometry (SGG) data contain this gravitational information and the satellite accelerations can be determined from them. In this study, we present that amongst the elements of the gravitational tensor in the local north-oriented frame, all of the elements are suitable for this purpose except Txy. Three integral formulae with the same kernel function are presented for recovering the accelerations from the SGG data. The kernel of these integrals is well-behaving which means that the contribution of the far-zone data is not very significant to their integration results; but this contribution is also dependent on the type of the data being integrated. Our numerical studies show that the standard deviations of the differences between the accelerations recovered from Tzz, Txz and Tyz  and those computed by an existing Earth´s gravity model reduce by increasing the cap size of integration. However, their root mean squared errors increase for recovering Tyfrom Tyz.  Larger cap sizes than 5   is recommended for recovering Tx and Tz  but smaller ones for Ty.

 • 12.
  Eshagh, Mehdi
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Integral Approaches to Determine Sub-Crustal Stress from Terrestrial Gravimetric Data2016Inngår i: Pure and Applied Geophysics, ISSN 0033-4553, E-ISSN 1420-9136, Vol. 173, nr 3, s. 805-825Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The spherical harmonic expressions of the horizontal sub-crustal stress components induced by the mantle convection are convergent only to low degrees. In this paper, we use the method of stress (S) function with numerical differentiation and present a formula for determining the degree of convergence from the mean Moho depth. We found that for the global mean Moho depth, 23 km, this convergence degree is 622 and for Iran, 35 km, it is 372. Also, three methods are developed and applied for computing the sub-crustal stress, (1) direct integration with a spectral kernel limited up to the degree of convergence, (2) integral inversion with a kernel having closed-form formula without any frequency limit, and (3) solving an integral equation with limited spectral kernel to the convergence degree. The second method has no divergence problem and its kernel function is well behaving so that the system of equations from which the S function is determined is stable, and no regularisation is needed to solve it. It should be noted that for using this method the resolution of the recovery should be higher than 0.5° × 0.5°, otherwise the recovered S function and correspondingly the stress components will have smaller magnitude than those derived from the other two methods. Our numerical studies for stress recovery in Iran and its surrounding areas show that the methods, which use the limited spectral kernels to the convergence degree, deliver consistent results to that of the spherical harmonic expansion.

 • 13.
  Eshagh, Mehdi
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Integral developments of Vening Meinesz-Moritz formula for local determination of Moho discontinuity and their applications in Iran2014Inngår i: Geodynamics Research International Bulletin, E-ISSN 2345-4997, Vol. 2, nr 3, s. I-IXArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Global models of the Earth gravity field and topographic/bathymetric data can be used for the gravimetric determination of the Moho discontinuity based on the Vening Meinesz-Moritz theory. In this paper, we mathematically develop this method in such a way that the local data can be used for Moho modelling. Two integral formulae are presented, one for integrating the data and one for their inversion. The kernels of both integrals are well-behaving meaning that the contribution of far-zone quantities being integrated are not very significant in the results. Both of these methods are applied for computing the Moho model of Iran and their results are compared to the Moho model determined based on the global models. Consistency of the computed Moho models from the simulated data and the global models verifies the correctness of both approaches. The presented methods are consistent even for the case of using real data. Numerical results show that the minimum value of the Moho models derived by the simulated data and global models are about 31 km, whilst those derived from the real data are about 3 km smaller. Similarly, the mean value of Moho depths derived from real data is about 1 km smaller than that from the global models.

 • 14.
  Eshagh, Mehdi
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap. Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Numerical aspects of EGM08-based geoid computations in Fennoscandia regarding the applied reference surface and error propagation2013Inngår i: Journal of Applied Geophysics, ISSN 0926-9851, E-ISSN 1879-1859, Vol. 96, s. 28-32Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  So far the recent Earth's gravity model, EGM08, has been successfully applied for different geophysical and geodetic purposes. In this paper, we show that the computation of geoid and gravity anomaly on the reference ellipsoid is of essential importance but error propagation of EGM08 on this surface is not successful due to downward continuation of the errors. Also we illustrate that some artefacts appear in the computed geoid and gravity anomaly to lower degree and order than 2190. This means that the role of higher degree harmonics than 2160 is to remove these artefacts from the results. Consequently, EGM08 must be always used to degree and order 2190 to avoid the numerical problems. © 2013 Elsevier B.V.

 • 15.
  Eshagh, Mehdi
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  On the relation between Moho and sub-crustal stress induced by mantle convection2015Inngår i: Journal of Geophysics and Engineering, ISSN 1742-2132, E-ISSN 1742-2140, Vol. 12, nr 1, s. 1-11Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The sub-crustal stress components due to mantle convection have a direct relation with the spherical harmonic coefficients of the Earth's disturbing potential like those of the Moho model, developed by the Vening–Meinesz–Moritz theory. In this paper, the relation between the stress components and the global and local models of Moho is mathematically developed in three different ways. Here, we present the S function (S) with a numerical differentiation approach to generate the stress components and we show that its spherical harmonic series is convergent to a degree of about 600 based on a mean global Moho depth of 23 km. An integral approach is developed for integration of a local Moho model for the stress recovery, but the kernels of this integral are not likely to be convergent and should be generated by their spectral forms to a limited degree. Another method is developed based on integral inversion, which is free of any mathematical problem and suitable for recovering S from an existing model of Moho. Our numerical presentation shows that the stress has a good agreement with the tectonic boundaries and the places at which the curvature of the Moho surface changes.

 • 16.
  Eshagh, Mehdi
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  On the reliability and error calibration of some recent Earth's gravity models of GOCE with respect to EGM082013Inngår i: Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, ISSN 1217-8977, E-ISSN 1587-1037, Vol. 48, nr 2, s. 199-208Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer (GOCE) mission is dedicated to recover spherical harmonic coefficients of the Earth's gravity field to degree and order of about 250 using its satellite gradiometric data. Since these data are contaminated with coloured noise, therefore, their inversion will not be straightforward. Unsuccessful modelling of this noise will lead to biases in the harmonic coefficients presented in the Earth's gravity models (EGMs). In this study, five of the recent EGMs of GOCE such as two direct, two time-wise and one space-wise solution are used to degree and order 240 and their reliability is investigated with respect to EGM08 which is assumed as a reliable EGM. The detected unreliable coefficients and their errors are replaced by the corresponding ones from EGM08 as a combination strategy. A condition adjustment model is organised for each two corresponding coefficients of GOCE EGMs and EGM08; and errors of the GOCE EGMs are calibrated based on a scaling factor, obtained from a posteriori variance factor. When the factor is less than 2.5 it will be multiplied to the error otherwise the error of EGM08 coefficient will be considered as the calibrated one. At the end, a simple geoid estimator is presented which considers the EGMs and their errors and its outcomes are compared with the corresponding geoid heights derived from the Global Positioning System (GPS) and the levelling data (GPS/levelling data), over Fennoscandia. This comparison shows that some of the combined-calibrated GOCE EGMs are closer to the GPS/levelling data than the original ones.

 • 17.
  Eshagh, Mehdi
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap. Department of Geodesy, K.N.Toosi University of Technology, Tehran.
  Spectral combination of spherical gradiometric boundary-value problems: a theoretical study2012Inngår i: Pure and Applied Geophysics, ISSN 0033-4553, E-ISSN 1420-9136, Vol. 169, s. 2201-2215Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Earth’s gravity potential can be determined from its second-order partial derivatives using the spherical gradiometric boundary-value problems which have three integral solutions. The problem of merging these solutions by spectral combination is the main subject of this paper. Integral estimators of biased- and unbiased-types are presented for recovering the disturbing gravity potential from gravity gradients. It is shown that only kernels of the biased-type integral estimators are suitable for simultaneous downward continuation and combination of gravity gradients. Numerical results show insignificant practical difference between the biased and unbiased estimators at sea level and the contribution of far-zone gravity gradients remains significant for integration. These contributions depend on the noise level of the gravity gradients at higher levels than sea. In the cases of combining the gravity gradients, contaminated with Gaussian noise, at sea and 250 km levels the errors of the estimated geoid heights are about 10 and 3 times smaller than those obtained by each integral

 • 18.
  Eshagh, Mehdi
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Alizadeh-Khameneh, Mohammad. Amin
  Royal Institute of Technology (KTH), Division of Geodesy and Geoinformatics.
  The effect of constraints on bi-objective optimisation of geodetic networks2015Inngår i: Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, ISSN 1217-8977, E-ISSN 1587-1037, Vol. 50, nr 4, s. 449-459Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  One of the problems in the single-objective optimisation models (SOOMs) for optimising geodetic networks is the contradiction of the controlling constraints, which may lead to their violation or infeasibility in the optimisation process. One way to solve this problem is to use a bi-objective optimisation model (BOOM) instead of SOOMs. In this paper, we will use the BOOM of precision and reliability and investigate the influence of the controlling constraints in a two-dimensional simulated network. Our studies show that the unconstrained BOOM is a good model, which almost fulfils our precision and reliability demands of the network. This model is also economical as more observables are removed from the plan whilst adding the controlling constraints leads to including more observables, which have no significant role

 • 19.
  Eshagh, Mehdi
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap. K N Toosi University of Technology, Department of Geodesy, Tehran, Iran.
  Bagherbandi, Mohammad
  University of Gävle, Department of Industrial Development, IT and Land Management .
  Quality description for gravimetric and seismic Moho models of Fennoscandia through a combined adjustment2012Inngår i: Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, ISSN 1217-8977, E-ISSN 1587-1037, Vol. 47, nr 4, s. 388-401Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The gravimetric model of the Moho discontinuity is usually derived based on isostatic adjustment theories considering floating crust on the viscous mantle. In computation of such a model some a priori information about the density contrast between the crust and mantle and the mean Moho depth are required. Due to our poor knowledge about them they are assumed unrealistically constant. In this paper, our idea is to improve a computed gravimetric Moho model, by the Vening Meinesz-Moritz theory, using the seismic model in Fennoscandia and estimate the error of each model through a combined adjustment with variance component estimation process. Corrective surfaces of bi-linear, bi-quadratic, bi-cubic and multi-quadric radial based function are used to model the discrepancies between the models and estimating the errors of the models. Numerical studies show that in the case of using the bi-linear surface negative variance components were come out, the bi-quadratic can model the difference better and delivers errors of 2.7 km and 1.5 km for the gravimetric and seismic models, respectively. These errors are 2.1 km and 1.6 km in the case of using the bi-cubic surface and 1 km and 1.5 km when the multi-quadric radial base function is used. The combined gravimetric models will be computed based on the estimated errors and each corrective surface.

 • 20.
  Eshagh, Mehdi
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap. Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Ebadi, Sahar
  K.N.Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
  A strategy to calibrate errors of Earth gravity models2014Inngår i: Journal of Applied Geophysics, ISSN 0926-9851, E-ISSN 1879-1859, Vol. 103, nr April, s. 215-220Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper, three independent Earth gravity models (EGMs) ofGO_CONS_GCF_2_TIM_R4, AIUB-GRACE03S and ULux_CHAMP2013s are combined to degree and order 120. The geoid models of these EGMs are computed and compared with the Global Positioning System (GPS) and levelling data over Fennoscandia. We found that the simple mean of these geoid models is closer to the GPS/levelling data than their weighted mean. This means that errors of the EGMs are not properly estimated as they are used in the weighted mean solution. We develop a method based on solving a nonlinear condition adjustment model to calibrate the errors so that the result of weighted mean becomes the same as that of the simple mean. Numerical results show slight changes in the errors of GRACE03S but large ones in those of GO_CONS_GCF_2_TIM_R4 and ULux_CHAMP2013s. Furthermore, the weighted mean solution considering the calibrated errors and some additional constraints is better than GOCO03S to degree and order 120 over Fennoscandia.

 • 21.
  Eshagh, Mehdi
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Ebadi, Sahar
  Department of Geodesy, K.N.Toosi University of Technology.
  Geoid modelling based on EGM08 and the recent Earth gravity models of GOCE2013Inngår i: Earth Science Informatics, ISSN 1865-0473, Vol. 6, nr 3, s. 113-125Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 22.
  Eshagh, Mehdi
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Ghorbannia, Morteza
  K.N. Toosi University of Technology, Department of Geodesy, Tehran.
  The effect of spatial truncation error on the variance of gravity anomalies derived from inversion of satellite orbital and gradiometric data2014Inngår i: Advances in Space Research, ISSN 0273-1177, E-ISSN 1879-1948, Vol. 54, nr 2, s. 261-271Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The spatial truncation error (STE) is a significant systematic error in the integral inversion of satellite gradiometric and orbital data to gravity anomalies at sea level. In order to reduce the effect of STE, a larger area than the desired one is considered in the inversion process, but the anomalies located in its central part are selected as the final results. The STE influences the variance of the results as well because the residual vector, which is contaminated with STE, is used for its estimation. The situation is even more complicated in variance component estimation because of its iterative nature. In this paper, we present a strategy to reduce the effect of STE on the a posteriori variance factor and the variance components for inversion of satellite orbital and gradiometric data to gravity anomalies at sea level. The idea is to define two windowing matrices for reducing this error from the estimated residuals and anomalies. Our simulation studies over Fennoscandia show that the differences between the 0.5°×0.5°0.5°×0.5° gravity anomalies obtained from orbital data and an existing gravity model have standard deviation (STD) and root mean squared error (RMSE) of 10.9 and 12.1 mGal, respectively, and those obtained from gradiometric data have 7.9 and 10.1 in the same units. In the case that they are combined using windowed variance components the STD and RMSE become 6.1 and 8.4 mGal. Also, the mean value of the estimated RMSE after using the windowed variances is in agreement with the RMSE of the differences between the estimated anomalies and those obtained from the gravity model.

 • 23.
  Eshagh, Mehdi
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Ghorbannia, Morteza
  Department of Geodesy, K.N.Toosi University of Technology.
  The use of Gaussian equations of motions of a satellite for local gravity anomaly recovery2013Inngår i: Advances in Space Research, ISSN 0273-1177, E-ISSN 1879-1948, Vol. 52, nr 1, s. 30-38Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The orbital elements of a low Earth orbiting satellite and their velocities can be used for local determination of gravity anomaly. The important issue is to find direct relations among the anomalies and these parameters. Here, a primary theoretical study is presented for this purpose. The Gaussian equations of motion of a satellite are used to develop integral formulas for recovering the gravity anomalies. The behaviour of kernels of the integrals are investigated for a two-month simulated orbit similar to that of the Gravity field and steady-state ocean circulation explorer (GOCE) mission over Fennoscandia. Numerical investigations show that the integral formulas have neither isotropic nor well-behaved kernels. In such a case, gravity anomaly recovery is not successful due to large spatial truncation error of the integral formulas. Reformulation of the problem by combining the orbital elements and their velocities leads to an integral with a well-behaved kernel which is suitable for our purpose. Also based on these combinations some general relations among the orbital elements and their velocities are obtained which can be used for validation of orbital parameters and their velocities

 • 24.
  Eshagh, Mehdi
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Sprlak, Michal
  University of West Bohemia, NTIS - New Technologies for the Information Society, Faculty of Applied Sciences, Plzeň, Czech Republic.
  On the integral inversion of satellite-to-satellite velocity differences for local gravity field recovery: A theoretical study2016Inngår i: Celestial mechanics & dynamical astronomy, ISSN 0923-2958, E-ISSN 1572-9478, Vol. 124, nr 2, s. 124-144Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The gravity field can be recovered locally from the satellite-to-satellite velocity differences (VDs) between twin-satellites moving in the same orbit. To do so, three different integral formulae are derived in this paper to recover geoid height, radial component of gravity anomaly and gravity disturbance at sea level. Their kernel functions contain the product of two Legendre polynomials with different arguments. Such kernels are relatively complicated and it may be impossible to find their closed-forms. However, we could find the one related to recovering the geoid height from the VD data. The use of spectral forms of the kernels is possible and one does not have to generate them to very high degrees. The kernel functions are well-behaving meaning that they reduce the contribution of far-zone data and for example a cap margin of 7∘ is enough for recovering gravity anomalies. This means that the inversion area should be larger by 7∘ from all directions than the desired area to reduce the effect of spatial truncation error of the integral formula. Numerical studies using simulated data over Fennoscandia showed that when the distance between the twin-satellites is small, higher frequencies of the anomalies can be recovered from the VD data. In the ideal case of having short distance between the satellites flying at 250 km level, recovering radial component of gravity anomaly with an accuracy of 7 mGal is possible over Fennoscandia, if the VD data is contaminated only with the spatial truncation error, which is an ideal assumption. However, the problem is that the power of VD signal is very low when the satellites are close and it is very difficult to recognise the signal amongst the noise of the VD data. We also show that for a successful determination of gravity anomalies at sea level from an altitude of 250 km mean VDs with better accuracy than 0.01 mm/s are required. When coloured noise at this level is used for the VDs at 250 km with separation of 300 km, the accuracy of recovery will be about 11 mGal over Fennoscandia. In the case of using the real velocities of the satellites, the main problems are downward/upward continuation of the VDs on the mean orbital sphere and taking the azimuthal integration of them.

 • 25.
  Freiholtz, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Skredriskhantering i utvalda kommuner2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att kartlägga och beskriva det juridiska och finansiella motorer som styr genomförande av skredförebyggande åtgärder. Detta syfte underbyggs i sin tur av två frågeställningar; vilket juridiskt ramverk har kommuner att förhålla sig till vid skredriskhantering samt vilka planstrategier som används i de tre kommunerna vid förebyggande av skred?

  Studien avgränsas till att enbart beröra tre kommuner med samhällen i Götaälvdalen. Fokus ligger på skedet före ett skred och är redovisat ur ett kommunalt perspektiv. Två metoder har valts för insamling av data. Dels semi-strukturerade intervjuer av sex respondenter som alla är yrkersverksamma inom skredriskrelaterade yrkesområden. Hälften jobbar med skredriskförbyggande åtgärder i de tre valda kommunerna. De tre övriga respondenterna jobbar vid andra berörda myndigheter. Tillvägagångssättet följder ett mönster av insamling av data, sovring av materialet samt sammanställning av resultatet. I teoriavsnittet redovisas fem viktiga bakgrundsområden och syftet är att ge en grundläggande bild av skredproblemet i samhället. De tvärvetenskapliga ämnen som redovisas tar upp geologiska förutsättningar, historiska skred i Göta älvdalen, klimatförändringar, geotekniska åtgärder samt de olika myndigheter som är berörda av skredförebyggande åtgärder.

  Resultatdelen består av två delar. Den första heter Rättsliga ramverk och innehåller en kartläggning av de lagar som är tillämpliga på skredförebyggande åtgärder. De lagar som redovisas är plan och bygglagen, miljöbalken, lagen om skydd mot olyckor, lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, expropriationslagen, skadeståndslagen preskriptionslagen samt jordabalken. Den andra delen av resultatet heter Kommunala strategier och här redovisas kommunernas praktiska tillvägagångssätt vid skredförebyggande arbete. Kapitlet avslutas med en resultatanalys som sammanställer de svar som framkommit. Därefter följer ett diskussionsavsnitt som innehåller en värdering av framkomna svar samt redovisar framgångar såväl som brister i arbetet. I slutsatsen kopplas svaren som redovisats ihop med problemställningarna i början av studien. Här besvaras också det bakomliggande syftet och frågeställningarna. Här finns även en värdering av gjorda resultat samt reflektioner över vad som kunde gjorts annorlunda. Utöver detta så redovisas flera intressanta aspekter som inte täcks av denna studie och som förslagsvis kan bli framtida arbeten. Slutligen redovisas studiens källor samt flera bilagor som ansetts nödvändiga för att öka läsarens förståelse för studien

 • 26.
  Holmer, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Carlsson, Lisa
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Tomträttens värdepåverkan vid försäljning: En jämförande studie av radhus i Göteborg2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Köpeskillingen på en fastighet påverkas av flertalet faktorer, såsom läge, utbud och efterfrågan. En fastighet kan ha flera typer av upplåtelseformer, två av dem är äganderätt och tomträtt, där man vid innehav av en tomträtt betalar en årlig avgäld. Avgälden kan ses som en form av hyra till markägaren, som enligt teorin ska vara en prispåverkande faktor. Syftet med studien är att undersöka om tomträtten som upplåtelseform är en prispåverkande faktor. Samt att undersöka om det finns tydliga skillnader på tomträttens värdepåverkan vid försäljning beroende på i vilket område fastigheten är belägen. Studien är en undersökning genomförd på Lantmäteriets sammanställda data av försålda småhus av typen radhus mellan åren 2011 – 2013 i Göteborgs kommun. Det är en jämförande studie med kvantitativa beräkningar med redovisning av den procentuella skillnaden av försäljningspriserna mellan de två typerna av upplåtelseformer. Resultatet av studien visade att det är en prisskillnad mellan försålda radhus upplåtna med tomträtt och försålda radhus med äganderätt, där tomträtterna hade ett något lägre försäljningspris i de flesta studerade områden. I fem av de åtta områdena var medelpriset i kr/kvm för de försålda tomträtten lägre än för de försålda äganderätten. I sex av de åtta områdena var medelvärdet för K/T lägre för de försålda tomträtterna än för de försålda äganderätterna. Avgäldens storlek hade en liten påverkan på prisskillnaden oavsett om fastigheten var belägen i ett billigare eller dyrare område. Tomträtten kan konstateras vara en prispåverkande faktor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Johansson, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Rosenkvist, Agnes
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Landsbygdsutveckling i strandnära lägen: Länsstyrelsernas och kommunernas tillämpning av lagstiftningen2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet är att kartlägga och analysera hur lagstiftningen gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) tillämpas, genom att studera länsstyrelserna i Sverige och kommunerna Mariestad, Färgelanda, Munkedal och Mellerud. Möjligheten för kommunerna att kunna peka ut LIS-områden i översiktsplanerna har funnits sedan 1 februari 2010 och det är länsstyrelsernas uppgift att bevaka att inte strandskyddets syften motverkas på ett oacceptabelt sätt.

  Ett antal länsstyrelser i Sverige har tagit fram råd för hur kommunerna ska gå till väga vid utpekandet av LIS-områden. Dessa råd skiljer sig något åt, både vad gäller omfattning och innehåll. Vi tror dock att flera av skillnaderna kan bero på att länsstyrelserna omedvetet har uttryckt sig olika och att det i slutändan är möjligt att en prövning, oavsett länsstyrelse, skulle ge samma resultat.

  Det är tydligt att det finns en intressekonflikt mellan strandskyddets syften och LIS. Länsstyrelserna betonar, i sina råd, vikten av långsiktig planering hos kommunerna och att utpekandet av LIS-områden inte ska göras lättvindigt. De kommuner som vi har studerat har pekat ut ett förhållandevis stort antal LIS-områden, varav ett flertal är belägna vid Vänern. Vid Vänern råder utvidgat strandskydd och dessutom ska LIS användas restriktivt där om det råder ett högt bebyggelsetryck.

  Kommunernas planering ser olika ut och har olika detaljeringsgrad, vissa har tagit fram detaljerade tematiska tillägg till översiktsplanen medan någon har arbetat fram ett översiktligt tematiskt planeringsunderlag. Av länsstyrelsens yttranden framkommer kritik mot flera av LIS-områdena, som gäller alltifrån detaljer till hela LIS-områdens lämplighet. Kritiken beaktas i olika utsträckning av kommunerna, men vad gäller LIS-områden som länsstyrelsen anser olämpliga väljer oftast kommunen att behålla dessa. Detta, i kombination med kommunernas sätt att beskriva och motivera LIS-områdena, gör att vi ibland ifrågasätter hur stora möjligheterna är till genomförande, åtminstone inom en överskådlig tid.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Karlsson, Amanda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Magnusson, Jenny
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Plan- och bygglagens krav på detaljplanebestämmelser: En granskning i Skåne län2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kommunen har möjlighet att med hjälp av en detaljplan reglera användningen av mark- och vattenområden. Detaljplanens planbestämmelser är rättsligt bindande efter att planen har vunnit laga kraft och vad som får regleras med dem anges i 4 kapitlet plan- och bygglagen (PBL). Kapitlet är uttömmande vilket betyder att endast det som står uppräknat där får regleras. Kapitlet ger även krav på planbestämmelsernas tydlighet. I PBL finns även att läsa att det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten vilket leder till att kommunen har planmonopol. 

  I de fall kommunen använder sig av planbestämmelser i en detaljplan som inte har stöd i PBL:s 4 kapitel innebär det att gällande lagstiftning ej följs. Detta kan leda till att trovärdigheten för rättsystemet minskar samt dess otydlighet kan ge berörda fastighetsägare svårigheter att tolka bestämmelsernas innebörd.

  Tidigare arbeten har visat att kommunen använder sig av planbestämmelser som sträcker sig utanför gällande lagstiftning och i det här arbetet granskas ytterligare 279 planer för att undersöka om det förekommer planbestämmelser som saknar lagstöd eller anses vara otydliga.

  Bestämmelserna som i denna studie ansetts felaktiga har kategoriserats i fyra olika kategorier efter på vilket sätt de anses vara bristande. En kategori utgörs av planbestämmelser som saknar lagstöd och tre kategorier består av bestämmelser som på olika sätt är otydliga.

  Resultatet av granskningen visar att närmare hälften av de granskade detaljplanerna innehåller någon eller några detaljplanebestämmelser som inte uppfyller lagens krav på tydlighet eller inte ingår bland de uppräknade bestämmelserna i 4 kapitlet PBL. Studiens resultat visar också att otydliga planbestämmelser förekommer oftare än planbestämmelser som saknar lagstöd.    

  Boverket hävdar att de felaktiga bestämmelserna ska anses ogiltiga men trots det kan förekomsten av dem ge konsekvenser. Orsakerna till dess förekomst kan vara många och ett antal olika lösningsförslag finns, bland annat utökad granskning och hänvisning till lagtext på plankartan vid varje använd bestämmelse.

  Fulltekst (pdf)
  Plan- och bygglagens krav på detaljplanebestämmelser - En granskning i Skåne län
 • 29.
  Karlsson, Camia
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Utvecklingen av geografiska informationssystem: en studie vid Trollhättan stad och kommun2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Keyvani, Ali
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap. Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Forskningsmiljön produktionsteknik(PTW).
  Toward motion-capture-based digital human modelling2012Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
 • 31.
  Keyvani, Ali
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap. Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Forskningsmiljön produktionsteknik(PTW).
  Johansson, Henrik
  Ericsson, Mikael
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Motion synthesizer platform for moving manikins2012Inngår i: 2012 AHFE International Conference 21-25 July 2012 Hilton San Francisco, Union Square, California: Conference proceedings, AHFE , 2012, s. 545-554Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 32.
  Keyvani, Ali
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap. Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Forskningsmiljön produktionsteknik(PTW).
  Johansson, Henrik
  Ericsson, Mikael
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Lämkull, Dan
  Volvo Car Corporation.
  Örtengren, Roland
  Chalmers.
  Schema for Motion Capture Data Management2011Inngår i: Lecture Notes in Computer Science. 3rd International Conference on Digital Human Modeling, ICDHM 2011: Orlando, 9-14 July 2011, 2011, s. 99-108Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A unified database platform capable of storing both motion captured data and information about these motions (metadata) is described. The platform stores large motion captured data in order to be used by different applications for searching, comparing, analyzing and updating existing motions. The platform is intended to be used to choose a realistic motion in simulation of production lines. It is capable of supporting and handling different motion formats, various skeleton types and distinctive body regions in a uniform data model. Extended annotating system is also introduced to mark the captured data not only in the time domain (temporal) but also on different body regions (spatial). To utilize the platform, sample tests are performed to prove the functionality. Several motion captured data is uploaded to the database while MATLAB is used to access the data, ergonomically analyze the motions based on OWAS standard, and add the results to the database by automatic tagging of the postures.

 • 33.
  Keyvani, Ali
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap. Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Forskningsmiljön produktionsteknik(PTW).
  Lämkull, Dan
  Volvo Car Corporation, Gothenburg.
  Bolmsjö, Gunnar
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Örtengren, Roland
  Chalmers University.
  Using methods-time measurement to connect digital humans and motion databases2013Inngår i: Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, E-ISSN 1611-3349, Vol. 8026, nr Part 2, s. 343-352Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To simulate human motions in DHM tools, using techniques which are based on real human data is one promising solution. We have presented a solution in this study to connect motion databases with DHM tools. We have showed that using a motion database with MTM-based annotations is a promising way in order to synthesize natural looking motions. A platform consists of a Motion Database, a Motion Generator, and a DHM tool was introduced and tested. The results showed successful application of the presented platform in the designed test case. © 2013 Springer-Verlag.

 • 34.
  Lundström, Patrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Öinert, Johan
  Köpenhamns Universitet.
  Skew category algebras associated with partially defined dynamical systems2012Inngår i: International Journal of Mathematics, ISSN 0129-167X, Vol. 23, nr 4, s. 16-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We introduce partially defined dynamical systems defined on a topological space. To each such system we associate a functor s from a category G to Top^op and show that it defines what we call a skew category algebra AxG. We study the connection between topological freeness of s and, on the one hand, ideal properties of AxG and, on the other hand, maximal commutativity of A in AxG. In particular, we show that if G is a groupoid and for each e in ob(G) the group of all morphisms from e to e is countable and the topological space s(e) is Tychonoff and Baire, then the following assertions are equivalent: (i) s is topologically free; (ii) A has the ideal intersection property, that is if I is a nonzero ideal of AxG, then I \cap A is not equal to zero; (iii) the ring A is a maximal abelian complex subalgebra of AxG. Thereby, we generalize a result by Svensson, Silvestrov and de Jeu from the additive group of integers to a large class of groupoids.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Löfstrand, Mynta
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  En studie om GIS-dokumentation iTrollhättan Energi AB - Affärsområde Vatten: Införande, behov och utveckling2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ge en överblick på hur man inför GIS i en verksamhet och vad för dokumentationsbehov och hur utvecklingsmöjligheterna ser ut hos Trollhättan energi affärsområde Vatten.

  Insamlandet av fakta gjordes med intervjuer och litteraturstudier. På grund av egna erfarenheter och kunskaper hos affärsområde Vattens GIS-dokumentation underlättades sökandet och insamlandet av fakta.  

  Resultaten som erhållits indikerar på att det finns ett relativt stort behov av att dokumentera i GIS runt om i Vatten-verksamheten. Många av de tillfrågade har svarat att de uppskattar en gemensam dokumentation för samverkans skull och för att det underlättar informationens tillgänglighet. Undersökningen belyser att GIS-kompetensen behöver höjas hos medarbetarna. Studien visar dessutom att det saknas en ordentlig organisation för GIS-frågorna och att GIS-frågan saknar ett klart syfte och mål.

  Slutsatsen är att det finns behov av att upprätta en GIS strategi som styrdokument och handlingsplaner utefter GIS strategin. GIS strategin ska behandla syfte, mål och frågorna kring organisationen, ansvarsförhållanden, kompetensutveckling och datapolicy om införandet av GIS. Handlingsplan är en konkret plan över vad som behöver göras och för att på kort sikt styra arbetet med GIS och informationshantering.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Major, Stina
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Förtroendet för fastighetsmäklare2012Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De senaste tio åren har undersökningar genomförts av bland annat Mäklarsamfundet (Wörmann, 2006) och Fastighetsbyrån (Fastighetsbyrån, 2010) där svenska folkets förtroende för mäklare granskats. I Fastighetsbyråns undersökning från december 2010 framkommer det att endast fem procent av svenskarna har högt förtroende för mäklare i allmänhet. Samtidigt presenterar flera stora kedjor att de har mer än 70 procent nöjda kunder, vilket kan verka något motsägelsefullt.

  Detta arbete syftar till att undersöka vad skillnaderna i dessa siffror beror på och vad som påverkar kundnöjdheten hos mäklares kunder. Detta görs genom intervjuer med personer som har olika förhållanden till mäklare för att se om åsikterna hos grupperna skiljer sig åt. Fem mäklarfirmor har dessutom ombetts delta för att ge en klarare bild av hur de mäter sin kundnöjdhet.

  De personer som deltagit i studien har angett att de inte baserar sina åsikter och synpunkter angående mäklare på en stereotyp, utan på egna erfarenheter. Ingen av de tillfrågade uppger att media har spelat in och påverkat deras bild av fastighetsmäklare. Istället är det enskilda mäklare som presterat eller underpresterat i förhållande till köpare och säljares förväntningar som bidragit till den bild de har av fastighetsmäklare.

  Information, öppenhet och ärlighet är de gemensamma nämnare som både köpare och säljare efterlyser hos en bra mäklare. Det är inga stora förändringar som behövs för att skapa ett bättre rykte och öka förtroendet för mäklarkåren.

  Fulltekst (pdf)
  förtroendet för fastighetsmäklare
 • 37. Norin, Dab
  et al.
  Johansson, Jan M.
  Mårtensson, Stig-Göran
  Eshagh, Mehdi
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Geodetic activities in Sweden 2010–20142015Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 38.
  Nozari, Masoud
  et al.
  Department of Geodesy, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
  Eshagh, Mehdi
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap. Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  An alternative approach to Eulerian pole determination and unification of velocity fields of tectonic motions2014Inngår i: Tectonophysics, ISSN 0040-1951, E-ISSN 1879-3266, Vol. 617, s. 79-87Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  One of the methods of unifying the global positioning system (GPS) velocity fields (VFs) of tectonic motions is based on the Eulerian vector (EV) estimation. In this method the difference between each available local VF and a reference VF (REF) is derived and an EV is estimated for the differences in a least-squares sense. After that each local VF is unified with respect to REF using the EV. The classical approach to the EV determination is nonlinear and requires the approximate EV. To solve this problem a simple linear approach is developed in this paper for estimating the EV and applied for unifying the existing local VFs in Iran. Our approach is free of the approximate parameters of the EV, faster and more efficient than the classical one. Here, both of the classical and the new approaches are numerically applied and compared to each other; and used to unify the VFs covering a large part of Iran. The unified velocity field shows an overall northward motion with respect to Eurasia with a convergence pattern around the southern Caspian Basin and a little divergence in the central and southern areas.

 • 39.
  Nystedt, Patrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  A combinatorial proof of associativity of Ore extensions2013Inngår i: Discrete Mathematics, ISSN 0012-365X, E-ISSN 1872-681X, Vol. 313, nr 23, s. 2748-2750Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We use a counting argument to show that Ore extensions are associative. 

 • 40.
  Nystedt, Patrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Öinert, J.
  Lund University, Centre for Mathematical Sciences.
  Simple rings and degree maps2014Inngår i: Journal of Algebra, ISSN 0021-8693, E-ISSN 1090-266X, Vol. 401, s. 201-219Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  For an extension A/B of neither necessarily associative nor necessarily unital rings, we investigate the connection between simplicity of A with a property that we call A-simplicity of B. By this we mean that there is no non-trivial ideal I of B being A-invariant, that is satisfying A I ⊆ I A. We show that A-simplicity of B is a necessary condition for simplicity of A for a large class of ring extensions when B is a direct summand of A. To obtain sufficient conditions for simplicity of A, we introduce the concept of a degree map for A/B. By this we mean a map d from A to the set of non-negative integers satisfying the following two conditions: (d1) if a ∈ A, then d(a) = 0 if and only if a = 0; (d2) there is a subset X of B generating B as a ring such that for each non-zero ideal I of A and each non-zero a ∈ I there is a non-zero a ' ∈ I with d(a ') ≤ d(a) and d(a 'b - ba ') < d(a) for all b ∈ X. We show that if the centralizer C of B in A is an A-simple ring, every intersection of C with an ideal of A is A-invariant, A C A = A and there is a degree map for A/B, then A is simple. We apply these results to various types of graded and filtered rings, such as skew group rings, Ore extensions and Cayley-Dickson doublings. © 2013 Elsevier Inc.

 • 41.
  Nystedt, Patrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Öinert, Johan
  University of Copenhagen, Department of Mathematical Sciences.
  Simple skew category algebras associated with minimal partially defined dynamical systems2013Inngår i: Discrete and Continuous Dynamical Systems, ISSN 1078-0947, E-ISSN 1553-5231, Vol. 33, nr 9, s. 4157-4171Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this article, we continue our study of category dynamical systems, that is functors s from a category G to Topop, and their corresponding skew category algebras. Suppose that the spaces s(e), for e ∈ ob(G), are compact Hausdorff. We show that if (i) the skew category algebra is simple, then (ii) G is inverse connected, (iii) s is minimal and (iv) s is faithful. We also show that if G is a locally abelian groupoid, then (i) is equivalent to (ii), (iii) and (iv). Thereby, we generalize results by Öinert for skew group algebras to a large class of skew category algebras.

 • 42.
  Pettersson, Mattias
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Ombyggnation och modernisering av transformatorstation för anslutning av vindkraft2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Rejlers Ingenjörer i Göteborg. Syftet med arbetet är att genom en projektering övergripande presentera utförandet, komponenter, funktioner, ekonomi och situationsplaner för två förslag på stationsutformningar i samband med en ombyggnation och utvidgning av en transformatorstation. Transformatorstationen har i nuläget två spänningsnivåer på 40 kV och 10 kV. I samband med ombyggnationen skall stationen kompletteras med ytterligare en spänningsnivå på 20 kV, för anslutning av ett antal vindkraftverk. För att anläggningen skall uppfylla grundläggande krav, utförs projekteringen genom att sortera och sammanställa relevant information från gällande föreskrifter, standarder och tekniska riktlinjer. Vidare inhämtas ytterligare information från litteratur, kataloger, produktblad och muntlig kontakt med uppdragsgivaren. I arbetet presenteras två förslag på stationsutformningar i enlighet med syftet. Stationens högspänningsapparater dimensioneras och presenteras, och dess reläskyddsfunktioner identifieras. I båda alternativen är transformatorerna placerade utomhus med en stationsbyggnad som rymmer 10 kV-, 20 kV-ställverket, ett batterirum och ett kontrollrum. Skillnaden mellan alternativen ligger främst i att ett av alternativen har ett utomhusbyggt luftisolerat 40 kV-ställverk medan det andra alternativet har ett kompaktare inomhusbyggt luftisolerat 40 kV-ställverk. Den totalt beräknade kostnaden, inklusive drift- och underhållskostnader, under en 25-årsperiod beräknas uppgå till 22,7 Mkr för utomhusalternativet och 22,4 Mkr för inomhusalternativet. Skillnaden mellan alternativen förväntas stiga till inomhusalternativets fördel, om även samhällskostnader vid avbrott vägs in i kalkylen. Rekommendationen är att transformatorstationen uppförs enligt inomhusalternativet, eftersom detta torde anses ge bäst totalekonomi, driftsäkerhet och skydd mot obehörigt tillträde.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Prick, Mattias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Blidberg, Christian
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Kulturhistorisk intressant bebyggelse: Bevarande med stöd av Plan- och Bygglagen2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kommunerna har möjlighet att skydda bevarandevärd bebyggelse i detaljplaner genom att meddela skydds- och varsamhetsbestämmelser på de fastigheter som är värda att bevara. Vad som är tillåtet att skydda med sådana bestämmelser regleras i 4 kap 16§ PBL.

  Tidigare undersökning visar att det kan finnas problem med utformningen av dessa bevarandebestämmelser. Både att de saknar stöd i PBL och att de är otydligt formulerade.

  I studien har granskats hur bevarandebestämmelserna är utformade i Västra Götalands Läns kommuner, om de har någon brist/otydlighet. Materialet som har granskats är de detaljplaner som varit under pågående arbete i kommunerna under tiden v.14 till v.16.  

  Till bygglovshandläggare i samtliga kommuner i Västra Götalands Län har en enkät skickats ut, där de fick svara på hur det är att jobba med bevarandevärd bebyggelse vid bygglovsprövning. En sammanställning som baserades på svaren från enkäten gjordes, där bland annat deras syn på vikten av korrekta bestämmelser ges.

  Resultatet av enkäten visar på att den största utmaningen för bygglovshandläggarna är att övertyga fastighetsägarna om att de har en värdefull byggnad som är värd att bevara. Tydligare bevarandebestämmelser skulle underlätta för denna argumentation i kontakt med fastighetsägaren och ge klara riktlinjer vid beslut.

  Granskningen visade att drygt en tiondel av bestämmelserna saknar lagligt stöd eller regleras med annan lagstiftning. Tydlighetskravet som PBL ställer på planbestämmelserna uppfylls inte i cirka hälften av fallen. Detta innebär att drygt 60 % av bestämmelserna uppvisar någon brist/otydlighet.

  Upprättandet av detaljplaner är kommunernas ansvar. Bristerna i utformningen av planbestämmelser är så stora att det är tveksamt om endast mer utbildning till planförfattarna, och information och råd till kommunerna hjälper för att avhjälpa problemet. Någon form av statlig överprövning av detaljplaner innan de godkänns och antas kan vara en lösning på problemet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Roos, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Framtagning av handbok för projektering och installation av värmekabel inom processindustrin2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom processindustrin används värmekabel flitigt för att förhindra vätskor från att frysa och för att kontrollera deras viskositet. Beroende på vilken av dessa funktioner som eftersöks används olika metoder och typer av värmekabel där både projektering och montering skiljer sig åt mellan dem. För projektören är det svårt att på ett övergripligt sätt hålla reda på all information då det inte finns en ensam källa där all information är samlad. De olika källorna kan både vara gällande standarder inom området och de företag som är inblandade (leverantör och beställare). För att ge projektören bättre förutsättningar och förståelse kring ämnet samt undvika vanliga "fallgropar" på vägen behövs därför något som på ett enkelt sätt både förklarar grundläggande principer samt specifika problem som ofta uppstår. I det här examensarbetet behandlas detta problem genom att skapa en handbok kring ämnet värmekablar. Handboken är avsedd att kunna användas av både oerfarna som vana projektörer. Teorin kring värmekablar har samlats in med hjälp av att studera befintligt material hos olika leverantörer samt genom intervju av kontaktperson på Pentair Thermal Management samt via samtal med handledare på COWI AB. Likaså har en intervju gjorts på Preemraff i Lysekil för att få bättre kunskap kring hur värmekabel hanteras i en verklig miljö. Underlaget till handbokens utformande har huvudsakligen hämtats från böcker som berör ämnet instruktionsutveckling och teknikinformationsförmedling. Resultatet av examensarbetet utmynnar i en handbok för både vana och ovana projektörer. En vidareutveckling av detta arbete är förslagsvis att göra en bredare jämförelse genom att intervjua fler företag, både leverantörer och användare, och på så vis ha möjlighet att öka användbarheten av boken 

 • 45.
  Skoglund, Anneli
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Gustavsson, Malin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Detaljplanering: planbestämmelsers användning i praktiken2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Tano, Ingrid
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap. Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Contributions to multivariate process capability indices2012Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
 • 47.
  Tano, Ingrid
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Vännman, Kerstin
  Luleå Tekniska universitet.
  A multivariate process capability index based on the first principal component only2013Inngår i: Quality and Reliability Engineering International, ISSN 0748-8017, E-ISSN 1099-1638, Vol. 29, nr 7, s. 987-1003Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 48.
  Tenzer, Robert
  et al.
  Wuhan University, Sch Geodesy & Geomat, Key Lab Geospace Environm & Geodesy, Wuhan 430072, Peoples R China.
  Eshagh, Mehdi
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Global Sub-Crustal Stress Field2016Inngår i: Geostatistical and Geospatial Approaches for the Characterization of Natural Resources in the Environment / [ed] Raju, N. Janardhana, Springer International Publishing , 2016, s. 461-465Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The sub-crustal stress has been traditionally computed using the Runcorn's formulae. This method allows computing the stress field only with a very limited spectral resolution. To overcome this problem, we apply a new method of computing the sub-crustal stress components based on utilizing the stress function with a subsequent numerical differentiation. This method increases the (degree-dependent) convergence domain of the asymptotically-convergent series and consequently allows evaluating the stress components to a higher spectral resolution compatible with currently available global crustal models. This method also facilitates the variable Moho geometry, instead of assuming only a constant Moho depth in the Runcorn's formulae. The crustal thickness and the sub-crustal stress are then determined directly from gravity and (seismic) crustal structure models. The numerical result reveals that the largest intensity of the sub-crustal stress occurs mainly along seismically active convergent tectonic plate boundaries, particularly along oceanic subduction zones and continent-to-continent collision zones.

 • 49.
  Thorstensson, Andreas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Ödman, John
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Huvudmannaskap för allmän plats: en studie av ansvarsfördelning med fokus på delat huvudmannaskap2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Vanhatalo, E.
  et al.
  Luleå University of Technology, Quality Technology and Management.
  Bergquist, B.
  Luleå University of Technology, Quality Technology and Management.
  Vännman, Kerstin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Towards improved analysis methods for two-level factorial experiments with time series responses2013Inngår i: Quality and Reliability Engineering International, ISSN 0748-8017, E-ISSN 1099-1638, Vol. 29, nr 5, s. 725-741Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Dynamic processes exhibit a time delay between the disturbances and the resulting process response. Therefore, one has to acknowledge process dynamics, such as transition times, when planning and analyzing experiments in dynamic processes. In this article, we explore, discuss, and compare different methods to estimate location effects for two-level factorial experiments where the responses are represented by time series. Particularly, we outline the use of intervention-noise modeling to estimate the effects and to compare this method by using the averages of the response observations in each run as the single response. The comparisons are made by simulated experiments using a dynamic continuous process model. The results show that the effect estimates for the different analysis methods are similar. Using the average of the response in each run, but removing the transition time, is found to be a competitive, robust, and straightforward method, whereas intervention-noise models are found to be more comprehensive, render slightly fewer spurious effects, find more of the active effects for unreplicated experiments and provide the possibility to model effect dynamics. Copyright © 2012 John Wiley & Sons, Ltd. Copyright © 2012 John Wiley & Sons, Ltd.

12 1 - 50 of 52
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf