Change search
Refine search result
1 - 11 of 11
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Brülde, Bengt
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Folkhälsoarbetets mål I:: Den relevanta individvariabeln2008In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 85, no 2, p. 158-166Article in journal (Other academic)
 • 2.
  Brülde, Bengt
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Folkhälsoarbetets mål II:: Det distributiva målet2008In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 85, no 2, p. 167-173Article in journal (Other academic)
 • 3.
  Brülde, Bengt
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Några olika frågor om folkhälsa2008In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 85, no 2, p. 150-157Article in journal (Other academic)
 • 4.
  Carlström, Eric
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Ullah, Muhammad
  Hur leker olika barn bäst: om sjuksköterskor och biståndsbedömare i kommunal vård och omsorg2002In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 79, no 5, p. 453-463Article in journal (Refereed)
 • 5.
  Kajonius, Petri
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Rankning av Sveriges kommuners äldreomsorg i Öppna jämförelser2014In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 91, no 4, p. 323-331Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Med den ökande andelen äldre personer i Sverige har diskussionen om kvalitet i äldreomsorgen tagit ny fart. Idag är äldreomsorgsbeslut baserat på den omfattande årsrapporten, Öppna jämförelser, som rankar alla Sveriges kommuner utifrån ett antal kvalitetsindikatorer. Relevant för området sociala studier och hälsa, visar sekundäranalyser av dessa data att Öppna jämförelser gör en missvisande rankning som inte tar hänsyn till hur de äldre har svarat, och inte heller påtalar hur små skillnaderna mellan högst och lägst rankade kommuner är. Genom att använda effektstorleksmått presenteras i artikeln ett nytt och mer korrekt sätt att ranka kommuner. Vidare föreslås i denna artikel att Öppna jämförelser i sina framtida mätningar inkluderar reliabla och valida mått på brukarorienterad omsorg då detta har visat sig ha positiva effekter på äldres upplevelse av omsorgskvalitet.

 • 6.
  Karlsson, Margareta
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  Wikström, Ann-Charlott
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet2013In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 90, no 1, p. 172-178Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vid Högskolan Väst i Specialistsjuksköterskeprogrammet som leder till distriktssköterska finns två inriktningar, inriktning mot avancerad vård i hemmet respektive folkhälsa. Utbildningen med inriktning mot avancerad vård i hemmet ger kompetens att arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård. Allt fler svårt sjuka människor med många olika sjukdomar och komplexa omvårdnadsbehov vårdas i sina hem. Människor i livets slutskede vårdas alltmer i det egna hemmet omgivna av avancerad medicinteknisk utrustning. I specialistsjuksköterskans arbete ingår att ha förmåga till självständighet, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och ett professionellt och fördjupat ansvar att leda och utveckla omvårdnaden. I Specialistsjuksköterskeutbildningen vid Högskolan Väst uppnår sjuksköterskorna två examina efter fullgjord utbildning, en yrkesexamen, i förevarande fall distriktssköterska och en generell examen, magisterexamen. Högskolan Väst har anpassat utbildningsbehovet efter hur omvärlden förändrats för att tillmötesgå kompetens inom specialistsjuksköterskeutbildning med fokus på avancerad vård i hemmet.

 • 7.
  Magnusson, Ann-Sofie
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Eriksson, Monica
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Barnkonventionen på samhällsagendan?: En studie om förekomst av konventionen i svensk tryckt press och på webb.2019In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 96, no 4, p. 585-593Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Sverige ratificerade FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, 1990. Juni 2018 beslutade riksdagen att göra barnkonventionen till svensk lag. Barnkonventionen har således varit en del av svenska samhället under trettio år. Huruvida människor känner till detta kan hänga samman med i vilken utsträckning svenska medier uppmärksammat barnkonventionen och dess eventuella status som svensk lag. En utgångspunkt är mediers roll i samhället. Det handlar om att ge information, granska makt, visa på olika uppfattningar och skapa underlag för debatt och beslut. I studien undersöks om barnkonventionen omnämns i svenska medier, ifall det nämns med koppling till lag och ifall det sker förändringar över tid.

 • 8.
  Nehls, Eddy
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Alkohol: en aktör att räkna med2009In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 86, no 2, p. 192-200Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikelns mål är att visa hur kulturvetenskapliga teorier och metoder kan användas för att öppna upp för nya förståelser för vad alkohol kan sägas vara. Alkohol är en central beståndsdel i den västerländska samtidskulturen, med utvecklad förmåga att sprida sig i det sammanhang som allt och alla delar. I artikeln lanseras två begrepp, event och aktör och med hjälp av dem visas exempel på hur en fördjupad förståelse för problemet skulle kunna utarbetas, vilket behövs för att kunna utforma en långsiktigt hållbar och ur hälsosynpunkt bättre alkoholpolitik.

 • 9.
  Niemi, Mariella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Naturbaserade diskurser i teori och praktik: motiv och argument2012In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 89, no 3, p. 268-276Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The article discusses how teachers who work with people with intellectual disabilities in a daily activity center specializing in horticultural work, and in an upper secondary special school specializing in farming, argues in favor of the value of nature. The theoretical starting point is based on a discourse inspired approach. Three interpretative repertoires have been identified: nature makes us happy, nature demands motivation and nature leads to fellowship, which all emphasize or deny different values connected with nature. They may also be seen as common resources that can be used when there is a need to legitimate the existence of the activities studied. The repertoires are also discussed in relation to texts about the relationship between man and nature.

 • 10.
  Sorbring, Emma
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Skolans identifiering av barn i gråzonen2017In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 94, no 4, p. 477-484Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna artikel genomlyses projektet Team Agera som ingår i Folkhälsomyndighetens nationella satsning på stöd till barn i riskmiljöer. Team Agera är en tvärprofessionell, utökad och fördjupad elevhälsa. Syftet med verksamheten är att erbjuda insatser som av tradition erbjudits av socialtjänsten, i ett försök att öka tillgängligheten av stöd till barn och familjer. Insatserna fokuseras på: 1) barn i familjer med missbruksproblem eller psykisk ohälsa, eller där våld förekommer samt 2) barn med psykisk ohälsa. Genom att arbeta förebyggande är målet att tidigare och i ökad utsträckning hitta de barn och familjer som av olika anledningar är i behov av hjälp och stöd. I artikeln ligger fokus på att besvara frågan: På vilket sätt kan en verksamhet som Team Agera möjliggöra en ökad potential att agera i den så kallade gråzon som utgörs av elever och föräldrar som annars "trillar utanför" systemet, alternativt inte får hjälp och stöd förrän långt efter det att behoven uppkommit?

 • 11.
  Tengblad, Stefan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.(Medarbetarskap och Organisatorisk resiliens (FORE), Followership and Organizational Resilience).
  Kajonius, Petri
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology. Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande..
  Brukarorientering och nöjdhet i svensk äldreomsorg2016In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 93, no 1, p. 178-189Article in journal (Refereed)
1 - 11 of 11
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf