Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 58
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Frida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ljung Milton, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Alla barn har rätt till ett språk: En kvalitativ studie om förskolans didaktiska arbete med barns språkutveckling2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vilka didaktiska val pedagoger gör i sitt arbete för att främja språkutvecklingen hos barn inom förskolans pedagogiska verksamhet. Vi vill även genom denna undersökning synliggöra vilka hjälpmedel pedagoger använder sig av i den språkutvecklande undervisningen.

  Studiens data har samlats in genom den kvalitativa metoden semistrukturerad intervju där vi tagit hjälp av tolv informanter som ställt upp och deltagit vid en intervju.

  Studien påvisar att pedagoger har tillgång till flertalet hjälpmedel i den språkutvecklande undervisningen men även att leken, miljön och den dagliga verksamheten bidrar till barns språkutveckling. Detta stärks även genom den tidigare forskning som studien delger.

 • 2.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Svenska som demokratiämne och social reproduktion2012In: Nordisk modersmålsdidaktikk: Forskning, felt og fag / [ed] Sigmund Ongstad, Oslo: Novus Forlag, 2012, p. 203-223Chapter in book (Refereed)
 • 3.
  Carlson, Pernilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  “You can’t trust anyone”: Authority and Social Control in J. D. Salinger’s The Catcher in the Rye2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Carlzon, Marion Nyokabi
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Hosseini, Nasrin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Integrering av vardagsmatematiken och skolmatematiken: hur upplever elever att den påverkar deras attityd till matematik?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har uppmärksammat att det finns ett glapp mellan skolmatematiken och vardagsmatematiken som gör att eleverna ofta känner sig oberörda av den matematiken som undervisas i skolan. Detta i sin tur leder till en dalande motivation och intresse och påverkar elevernas attityd till ämnet matematik på ett negativt sätt. Vi funderade om en integrering av skolmatematiken och vardagsmatematiken kan leda till en förändrad attityd hos eleverna. Detta ligger som grund till vår undersökning.

 • 5.
  Chiriac, Eva Hammar
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping, Sweden.
  Forslund Frykedal, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Teacher´s Talk about Group Work Assessment before and after Participation in An Intervention2019In: Creative Education, ISSN 2151-4755, E-ISSN 2151-4771, Vol. 10, no 9, article id 95471Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous research has shown that teachers use an indistinct vocabulary, employ few concepts, and expose an embryonic professional language when talking about group work assessment, thus indicating a lack of a professional language. Building on Granström´s three different modes of language use everyday, pseudo-meta- and meta-language, the purpose of this article was to examine the teachers use of languages when talking about group work assessment. Specifically, if and how teachers use of modes of languages are influenced by them partaking in 1) a study about assessment in group work and 2) in an intervention in form of a short educational session. Data were gathered from interviews with eight teachers working in years five and eight in five Swedish compulsory schools and analysed both qualitatively and quantitatively. The results revealed that all of the teachers use Granstöms mode of languages to a varying degree when talking about assessment in cooperative situations. A core finding was that intervention in the form of a short education influenced the teachers way of talking in a positive way. By participating in the intervention, the teachers developed and expanded their mode of language, thereby promoting the use of a common professional language about group work assessment.

 • 6.
  Dahlin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Strandell, Elizabeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Intercultural teaching through textbooks: A content analysis of Swedish EFL textbooks2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative content analysis has investigated if three Swedish EFL textbooks, from some of the largest publishers in Sweden, correspond to intercultural ideas in the curriculum for upper secondary schools, and the course syllabus for English 5.

  The theories used in this study are based on Risager's three criteria for a categorized and analytical content analysis (1991), Kachru's model of World Englishes (1985) and three curricula dating from 1994-2011 (Skolverket). In this study, a number of different theories concerning intercultural awareness have been used in order to analyse the results that were discovered when applying Risager's criteria.

  This study has shown that Swedish EFL textbooks have limitations regarding the goals set out by the Educational Board of Sweden (Skolverket). The results of the study show that Swedish EFL textbooks tend to focus on Kachru's inner circle of English and disregard other cultures that belong to the outer and expanding circles of Kachru's model. It has been demonstrated that in the current curriculum and English syllabus there are ideas and thoughts missing concerning intercultural awareness. Therefore, more research is needed in the field of learning materials, and that is why this essay has been written. The analysis of the textbooks was conducted by using three of Risager's relevant criteria for qualitative content analysis to be able to answer the research questions.

 • 7.
  Fagerberg, Robin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Göransson, Björn
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Gymnasieskolan och elevdatorer: En intervjustudie2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning har genom intervjuer ämnat undersöka hur elever och lärare upplever att elevdatorer har förändrat undervisningen i gymnasieskolan. Resultat ifrån intervjuerna har kopplats ihop och sorterats efter SAMR-modellen som också haft stor inverkan på de krav som Skolverket sätter upp. Som tillägg till denna modell har också Hindrance, vilket har som syfte att diskutera negativa aspekter av elevdatorer, använts för att möjlliggöra en diskussion kring det. Arbetet avslutas med en diskussion där resultat ställs i förhållande till skolverket och annan relevant forskning. Bakgrund: Som bakgrund till vår undersökning finnes, förutom egna reflektioner under VFU-perioder, skolverket och i synnerhet SAMR-modellen som också utgjort mall för hur resultatet ifrån intervjuerna har kategoriserats och analyserats. Eftersom forskningsfältet inom valt område är stort har det varit omöjligt att, under den tidsperiod som detta arbete avser, ta del av all forskning som finns. Bakgrund har därför begränsats till det som ansetts relevant för just det vi ämnar undersöka. Syfte: Syftet med arbetet är att få ökad kunskap om hur lärare och elever anser att laptops fungerar i undervisningen. Vi vill också, om än i mindre utsträckning, undersöka hur användandet av datorn som hjälpmedel skiljer sig mellan olika ämnen. Metod: Kvalitativa intervjuer genomförs både med lärare och elevgrupper på fyra olika skolor i västra Sverige med fokus ifrån ett sociokulturellt perspektiv där upplevelser och erfarenheter ifrån användandet av elevdatorer står i fokus. Resultat: Resultatet visar att elevdatorer till viss del effektiviserar och underlättar undervisningen både för lärare och elever. Elevdatorn ses också som en distraherande faktor som eleverna har svårt att hålla sig ifrån men jämställs i dessa fall med mobiltelefoner, att dagdrömma eller att sitta och kladda på bänken. I helhet visar resultatet alltså att elevdatorer har en positiv inverkan på studiemiljön.

 • 8.
  Gillerstedt, Monica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Isaksson, Anders
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Gymnasielevers problem med procenträkning.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen handlar om gymnasieelevers svårigheter med procentavsnittet i matematik. Syftet var att undersöka vilka svårigheter eleverna har att lösa olika sorters räkneuppgifter av procentkaraktär. Vi ville även veta om det skiljer i svårighet att lösa sifferuppgifter respektive textuppgifter samt hur det är med den matematiska begreppsförståelsen. Studien är gjord på två gymnasieskolor i Västsverige och omfattar 68 elever från fyra olika klasser i årskurs 1 på teknikprogrammet. Samtliga elever har svarat på ett skriftligt test i form av ett diagnostiskt prov och av dessa har sedan 19 elever också intervjuats. Den skriftliga diagnosen bestod av uppgifter av följande fem typer: Att räkna ut delen, då det hela och procenttalet är kända. Att räkna ut det hela, då delen och procenttalet är kända. Att räkna ut procenttalet, då delen och det hela är kända. Begreppen procent och procentenheter. Kombinationer och räkning med procent i flera steg. Elevernas svar har granskats och analyserats med utgångspunkt från Kilpatrick, Swafford och Bradfords (2001) samt Mölleheds (2001) forskning vars arbeten lyfter fram olika färdigheter och påverkansfaktorer som har betydelse för elevernas resultat vid problemlösning i matematik. Vi har funnit att de flesta elever inte har så stora problem när det gäller de enklare uppgifterna. De problem som finns här består mest av missförstånd av texten, låg uppmärksamhet och bristande räkneförmåga. De lite mer krävande uppgifterna avslöjar desto fler svårigheter. Både antalet svårigheter och antalet elever med svårigheter ökar. I diagnosen finner vi exempel på osäkerhet kring Kilpatricks et al. (2001) alla matematiska färdigheter samt flera av Mölleheds (2001) påverkansfaktorer. Svårigheterna består i osäkerhet att räkna på rätt sätt och att tolka det uträknade värdet för att kunna svara på den ställda frågan. En textuppgift med helheter och delar som måste byta relation under lösningen av problemet ställer till bekymmer för många. Ingen av de undersökta eleverna har ritat upp och visualiserat i sina uträkningar vilket är en brist då det hade förenklat förståelsen av texten. Vi har även funnit att det finns problem med att på ett korrekt sätt ställa upp det bråk som räknar ut procenttalet, då delen och det hela är kända. En del elever vill gärna ha den stora delen i nämnaren oavsett fråga. Det finns även brister i den matematiska begreppsförståelsen vilken är av stor betydelse för problemlösning. Skillnaden mellan procent och procentenheter är ett sådant exempel. Begreppet procentenheter har gett stora svårigheter för eleverna att tolka och beräkna liksom behandlingen av olika förändringsfaktorer.

 • 9.
  Gustafsson, Hanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bidrar ämnesintegrering till ökad begreppsförståelse i matematik och naturkunskap?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De senaste åren har flera debatter förts kring svenska elevers sjunkande matematikkunskaper och vad detta kan bero på. I PISA-undersökningen från år 2012 visar svenska elever ett försämrat resultat i både matematik och naturvetenskap. Som verksam lärare i skolan har jag fått uppfattningen av att eleverna har svårt att se helheten i att olika företeelser hänger ihop och påverkar varandra. Vare sig det är matematik, naturvetenskap eller något annat skolämne, finns det alltid kopplingar dem emellan som inverkar på resultatet och vilka följder som blir utifrån olika händelser.

  Syftet med denna undersökning är först och främst att kartlägga elevernas begreppsförståelse och undersöka vilka samband eleverna ser mellan matematik och naturkunskap med avseende på begrepp och tillämpning av dessa. Därtill diskuteras på vilket sätt integrering av matematik och naturkunskap i undervisningen kan öka elevernas begreppsförståelse och allmänna förståelse för matematik. Undersökningen utgår ifrån tre teoretiska perspektiv; konstruktivistisk, ämnesdidaktisk och variationsteoretisk. Fokus är att lyfta fram metodiken utifrån teorierna, då begreppsförståelse och undervisning går hand i hand och därtill bör sammankopplas för att öka elevernas förståelse för både begrepp och helhetstänk.

  I undersökningen har totalt 19 elever, i en åldersintegrerad klass, på högstadiet deltagit. Eleverna fick lösa två uppgifter vardera av naturvetenskaplig karaktär, men där matematiska begrepp så som förhållande och skrivsättet g/cmfanns med. Därefter fick de skriftligt fylla i en enkät med frågor rörande hur de löst uppgifterna och vilka skolämnen de då använt sig av. Utifrån enkäterna har sedan 8 elever medverkat i enskilda intervjuer. Vid intervjutillfället har ett mer djupgående samtal förts kring hur eleverna har tolkat de matematiska begreppen snedstreck som division och förhållande, och hur dessa begrepp kan relatera till andra ämnen.

  Undersökningen visar att flera elever har svårt att förstå att det är just division som skall beräknas när divisionstecknet är skrivet som ett snedstreck (/). De har även svårt att korrekt matematiskt beskriva innebörden av begreppet förhållande. Vid intervjuerna framgår det att eleverna med hjälp av ledande frågor kan se ett samband av att begrepp kan ses ur ett matematiskt såväl som ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Undersökningen kunde påvisa att eleverna i viss mån fick en större förståelse för helheten genom ämnesintegrering vid beskrivning av olika begrepp.

 • 10.
  Hankanen, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Less is more?: The Use of English in Swedish Women's Magazines' Advertising2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the status of being a global language English has a rather big influence on other languages. The present study investigates the frequency of English in Swedish lifestyle magazines' advertising and discusses why, how and in what contexts code-switching into English occurs. The method used is a qualitative and a quantitative perspective. Four of the biggest magazines in Sweden with female target groups are examined to investigate the frequency of code-switching into English. The magazines are

  Frida, Veckorevyn, Amelia and M-Magasin. The magazines represent women of different age groups which made it possible to see if there are any variations in the use of English between these. English is often seen as a language of the young people in Sweden, but as the results show, English is used in all these age groups. It was found that over half of all the analysed advertisements use English to some extent. The results were divided into five different contexts where English is used in Swedish advertising. The findings were discussed in relation to the age perspective and they show that it is possible to distinguish differences between age groups. Considering the fact that influence from the English language is an on-going process and as this study shows that half of the analysed advertisements use English to some extent, this subject clearly enables for further research

 • 11.
  Hansen Orwehag, Monica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Fritidspedagogisk didaktik: att vara lärare i fritidshem2013In: Fritidshemmets didaktik / [ed] Pihlgren, Ann S., Lund: Studentlitteratur, 2013, p. 27-57Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Hansson, Patrik
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Salkic, Jasmin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Hur påverkas elever av de nationella proven?": En studie kring elevers uppfattning om det nationella provet i samhällskunskap2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  I vår studie har vi valt att undersöka elevernas upplevelser av det nationella provet i samhällskunskap. Undersökningen bygger på tidigare forskning om nationella prov samt teorier om testängslan. Fokus ligger på elevernas upplevelser innan, under och efter det nationella provet där stress utgör en viktig del. Därutöver behandlas elevernas upplevelse av undervisningen, utformningen samt bedömningen av det nationella provet i samhällskunskap.

  Syfte:

  Syftet med studien är att lyfta fram elevernas upplevelser samt uppfattningar av det nationella provet i samhällskunskap detta då nationella provet inom det samhällsvetenskapliga ämnet är tämligen nystiftat. Dessutom ville vi få fram elevernas tankar kring provets utformning. Detta utifrån följande frågeställningar, upplevde eleverna att det nationella provet gav en rättvis bedömning i ämnet? Hur påverkades deras stressnivå innan, under och efter provet? Upplevde eleverna att undervisningen påverkades av det nationella provet?

  Metod:

  Materialet till studien samlades in genom kvalitativa intervjuer där tolv elever fick möjlighet att komma till tals vid varsitt intervjutillfälle. Alla intervjuer spelades in och transkriberades sedan i sin helhet. Under intervjuerna var båda författarna till uppsatsen närvarande. En av dem hade till uppgift att intervjua eleverna medan den andre förde anteckningar om elevernas reaktioner, kroppsspråk samt annan intressant information. Både det nedskrivna och det inspelade materialet analyserades och låg sedan till grund för resultatet av studien.

  Resultatet:

  Resultatet i undersökningen presenteras i fem kategorier; utformningen, svårighetsnivå, undervisning, bedömning och stress. Eleverna hade inte mycket att påpeka när det kom till utformningen av provet medan uppfattningen kring svårighetsgrad varierade beroende på vilken elev man frågade. Undervisningen varierade beroende på vilken skola eleverna gått på och det var intressant att höra hur olika lärare agerade när de väl fick reda på vilket ämne eleverna skulle skriva det nationella provet i. De flesta elever var inne på att bedömningen var rättvis då de fick samma betyg på det nationella provet som i de flesta andra prov i samhällskunskap. När det gäller hälsan återkom begreppet stress i de flesta av intervjuerna och eleverna påverkades olika innan, under och efter det nationella provet.

 • 13.
  Henry, Alastair
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  A drama of selves: Investigating teacher identity development from dialogical and complexity perspectives2019In: Studies in Second Language Learning and Teaching, ISSN 2083-5205, Vol. 9, no 2, p. 263-285Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Identity is of increasing interest in teacher education. Crucial for resilience, the development of a coherent professional identity has been characterized as emerging from tensions between multiple and sometimes conflicting conceptions of what it means to be someone who teaches (Akkerman & Meijer, 2011). While light is being shed on these often antagonistic relations, less is known about the dynamics of identity formation and transformation. Providing a contribution to work on language teacher identity, in this single case study Hermans’ (2008) concept of the dialogical self is combined with complexity principles in an investigation of changes in the emerging professional identity of a pre-service English teacher during a practicum. Drawing on intra- and inter-personal data, experiences of learning to become a person who teaches English are conceptualized as a drama that is played out between different and sometimes unaligned selves. Analyses show how this inner drama maps onto the landscape of an emerging teacher identity, how tensions can be understood systemically, and how a teacher identity system can have a signature dynamic.

 • 14.
  Karppinen, Annika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Nysten, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Heta hunkar och snygga snärtor i klassrummet: har livsstilsmagasin en roll i svenskundervisningen?2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Populärlitteratur har traditionellt inte haft någon stark ställning i svenskundervisningen. Detta har på senare tid ändrats till att populärlitterära romaner mycket väl kan förekomma som läsmaterial. Populärlitteratur är emellertid ett svårdefinierat begrepp, och studiens utgångspunkt är att även livsstilsmagasin ska räknas till populärlitteraturens sfär. För att kunna använda dessa texter i en undervisningssituation krävs att läraren vet vad dessa tidningar innehåller. Fokus i studien ligger dels på populärkulturens roll i samhället, dels på livsstilsmagasinens roll i populärkulturen.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka innehållet i ett antal livsstilsmagasin samt den bild av samhället de ger uttryck för. Vidare utforskar vi det språk som används i livsstilsmagasinen och vilket värde livsstilsmagasin skulle kunna ha i svenskundervisningen.

  Metod: Metoden som använts är Foucaultinspirerad diskursanalys som tillämpats på ett antal livsstilsmagasin. Vi stöder oss främst på teorier om populärkultur och genusteori. De livsstilsmagasin som valdes ut till studien är de som läses mest av ungdomar i 13-19 års ålder enligt SIFOs undersökning 2009.

  Resultat: Livsstilsmagasin beskylls ofta för att vara ytliga. Vi hävdar att de har ett budskap som ofta förbises och att livsstilsmagasinen både avslöjar och upprätthåller de rådande normerna i samhället. Bland annat syns i livsstilsmagasinen att det finns strikta regler för vad som kan skrivas i dem. Dessutom bidrar magasinen till att förstärka stereotyper och uppmuntrar till konsumtion. Livsstilsmagasinens syn på relationen mellan kvinnor och män är traditionell med kvinnan underordnad mannen. Detta gör livsstilsmagasin till värdefulla och intressanta texter att använda i svenskundervisningen som underlag för analys och diskussion.

 • 15.
  Kittelmann Flensner, Karin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Larsson, Göran
  University of Gothenburg, Department of Literature, History of Ideas and Religion, Box 200, Gothenburg, S-405 30, Sweden.
  Säljö, Roger
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration. University of Gothenburg, Department of Education, Communication and Learning, Box 100, Gothenburg, S-405 30, Sweden.
  Jihadists and refugees at the theatre: Global conflicts in classroom practices in Sweden2019In: Education Sciences, E-ISSN 2227-7102, Vol. 9, no 2, article id 80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In democratic societies schools have an obligation to address complex societal issues such as ethnic/religious tensions and social conflicts. The article reports an exploratory study of how theatre plays were used in upper-secondary schools to generate pedagogically relevant platforms for addressing the current Middle East conflicts and their impact on European societies in the context of religious education and civics. The schools are situated in areas with substantive migrant populations of mixed backgrounds, and this has implications for how these issues are understood as a lived experience. In the same classrooms, there were students who had refugee backgrounds, who represented different interpretations of Islam, and religion more generally, and whose families were victims of terrorism. There were also students with strong nationalist views. The study is ethnographic documenting theatre visits and classroom activities in relation to two plays about the Middle East situation. The results show that plays may open up new opportunities for addressing these issues, but that they may also be perceived as normative and generate opposition. An interesting observation is that a play may generate space for students to tell their refugee story in class, which personalized the experience of what it means to be a refugee. © 2019 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.

 • 16.
  Landin, Philip
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ett studiemotiverande svenskämne: En inblick i sjätteklasselevers tankar kring skolgång och studiemotivation i svenskämnet.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och syfte

  Svenska som skolämne och ämnets undervisning är av föränderlig karaktär och har genom tiden genomgått ett flertal förändringar och identitetsbyten. Detta har också påverkat ämnets innehåll och arbetssätt vilket i sin tur inverkar på elevernas lust att lära. Motivation är en avgörande faktor när man ställs inför någon form av uppgift, därför blir motivation ett särskilt viktigt område inom skolan. Denna undersökning syftar därför till att ge en inblick i, beskriva och problematisera elevers syn på studiemotivation och faktorer som styr/påverkar deras studiemotivation i positiv kontra negativ riktning inom svenskämnet.

  Metod

  Samtliga intervjuer genomfördes med elever från en årskurs 6 där de cirka 75 eleverna är fördelade på tre klasser. För uppsatsens syfte ansågs kvalitativa fokusgruppintervjuer som den mest lämpliga forskningsmetoden för insamlandet av empirin. Det var 24 elever som valde att delta i undersökningen. Då motivation som forskningsfält är väldigt komplext bygger uppsatsens teoretiska ramverk och analysverktyg på både mer övergripande motivationsteori (exempelvis Maslows behovsteori), men också på centrala begrepp inom motivationsforskningen.

  Resultat och analys

  För att bibehålla relevans och kontinuitet sammanvävdes resultat- och analysdel. En av de tydligaste slutsatserna som utkristalliseras är den stora differensen mellan denna studie och tidigare empiriska undersökningar. Denna skillnad gäller främst informanternas inställning till skolan och dess verksamhet. Informanterna i denna undersökning har en överlag mer positiv inställning till skolan än informanterna i tidigare undersökning som omnämns i denna studie. De viktigaste motivationsfaktorerna som utmynnas i informanternas diskussioner är det sociala klimatet och trygghet, läraren och skoluppgifterna och variation

 • 17.
  Lundgren, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Fyhr, Emelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Barns samspel i förskolan: En studie om förskollärares syn på barns samspel2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utifrån vår granskning av tidigare forskning om barns samspel framgick det att samspel är något som ständigt pågår i förskolan. Samtlig litteratur vi använt oss av i tidigare forskning berör olika delar inom barns samspel. I litteraturen lyfts bland annat förslag på hur samspelet kan se ut mellan barn samt aspekten av pedagogens betydelse för barnens samspel med varandra. Syfte: Syftet med denna studie är att få en bild av förskollärares syn på barns samspel i förskolan. Metod: I föreliggande studie har vi använt oss av kvalitativ metod i form av intervjuer med förskollärare. Som analysverktyg använde vi oss av Samförståndsdomänen och Samtalsdomänen från Sterns självutvecklingsteori för att kunna kategorisera det insamlade datamaterialet.

  Resultat: Vårt huvudsakliga resultat är att vi kunde finna ett antal återkommande aspekter som förskollärarna talade om kring barns samspel. Dessa aspekter var bland annat sociala koder, lära-känna process och gemensamma mål och regler. I studiens resultat lyfts dessa aspekter fram som betydelsefulla i relation till barns samspel. Detta för att barnen ska kunna skapa fungerande samspel i förskolan. Resultatet visar även att barns samspel kan se olika ut beroende på vem de samspelar med och vilken avsikt barnet har med samspelet. Förskollärarna talade om påverkande faktorer i barns samspel, vilket bland annat kunde vara ålder, personlighet eller hur långt de kommit i sin språkutveckling.

 • 18.
  Lundh Snis, Ulrika
  et al.
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  Lindroth, Tomas
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  Nilsson, Stefan
  Stahl-Falck, Pia
  Östlund, Christian
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  Svensson, Lars
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  Sorensen, Carsten
  Grundén, Kerstin
  Exploring Tools and Methods for Work-Integrated Learning2002In: Proceedings of E-Learn 2002--World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education / [ed] Margaret Driscoll; Thomas C. Reeves, Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) , 2002, p. 2234-2237Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Most organizations have high hopes regarding the potential for eLearning to address the increasing demands for constant learning that characterizes life in a knowledge society. However, most existing designs are strongly influenced by traditional classroom-based education, and are consequently poorly adapted to the situated conditions of real work practices. This paper tries to frame a research domain labeled work-integrated learning, where focus is set on developing innovative tools and methods for technology-mediated learning, rooted in understanding of the specific conditions for various organizational settings. The paper proposes a four-level stage model as a framework for both analysis of organizations and design of new tools and methods for eLearning.

 • 19.
  Lunneblad, Johannes
  et al.
  Inst för pedagogik, kommunikation och lärande, GU.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En prövningens tid.: Om det nationella provet i svenska i Skolår 52010In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 15, no 2/3, p. 81-96Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Stephen J. Ball har under senare tid diskuterat hur olika testprak-tiker kommit att dominera utbildningsdiskursen globalt och nationellt. På policy-nivå lyfts ofta de nationella proven fram som lösningen på många problem och har många olika syften. Proven skall fungera både diagnostiskt på individnivå, och ut-värdera måluppfyllelsen på nationell nivå. Dessutom skall de utgöra en kvalitetsindi-kator på skolnivå. I praktiken blir testerna en viktig del av ett kontrollsystem som reglerar hur tiden i skolan används och vad som blir innehållet i undervisningen. Testerna ingår i en »culture of performativity» som dominerar utbildningssystemet. Utifrån ett diskursanalytiskt angreppssätt visas hur denna kultur kommer till uttryck i vardagen i en svensk skolklass i år 5, när en del av det nationella provet i svenska genomförs. Studien är också policyetnografisk i det att intresset riktas mot hur poli-tiska mål och intentioner omsätts i skolans praktik. Läraren som iscensätter provet har ett ambivalent förhållningssätt till proven, men hon förbereder sig noggrant och hoppas att det skall gå bra för eleverna, samtidigt som hon ifrågasätter poängen med att genomföra proven. Under provsituationen har eleverna ett distanserat förhåll-ningssätt men uppträder som om de verkligen gjort provet då läraren frågar dem. Testningen får effekten att lärare och elever handlar som om testet var ett relevant och objektivt mått på elevernas kunskaper

 • 20.
  Mehrstam, Christian
  Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.
  3xBaudelaire: främlingar, kadaver och korrespondenser i forskning och läroböcker för gymnasium och universitet2009In: Främlingskap och främmandegöring: förhållningssätt till litteratur i universitetsundervisningen / [ed] Thorson, Staffan & Ekholm, Christer, Göteborg: Daidalos, 2009Chapter in book (Other academic)
 • 21. Mehrstam, Christian
  Fallet med den muterade science fictiondeckaren: Om populärkulturens litteraritet och didaktiska potential2010In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 40, no 1, p. 35-49Article in journal (Refereed)
 • 22.
  Mehrstam, Christian
  Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.
  Från ryska dockor till slutbossen i Chrono Trigger: social cybernetik som sätt att lära2009In: Manus, ISSN 2000-4028, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Mehrstam, Christian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Järnjätten är starkare än Järnmannen: budskap, fritid och informellt lärande i litteraturdidaktik2015In: Litteratur och läsning: litteraturdidaktikens nya möjligheter / [ed] Jönsson, Maria & Öhman, Anders, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, 1. uppl, p. 43-66Chapter in book (Other academic)
 • 24.
  Mehrstam, Christian
  Göteborgs universitet, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.
  Läs och lär med det mänskliga djuret2010In: Svenskläraren: Tidskrift för svenskundervisning, ISSN 0346-2412, Vol. 54, no 1, p. 12-14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Mehrstam, Christian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
  Mellan text och text: Nedre halvan av sidan 306 i Litteraturorientering2003In: Första nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Växjö 8–9 januari 2003 / [ed] Einarsson, Jan & Malmgren, Gun, Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning , 2003, p. 141-159Chapter in book (Other academic)
 • 26.
  Mehrstam, Christian
  Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
  Pippi, pappor och texter som grejar2005In: Perspektiv på didaktik: Svenskämnet i fokus / [ed] Ask, Sofia, Natur och kultur, 2005Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Mehrstam, Christian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Svenskämnet och undergången: om genre, identitet och läsning i katastrofrapporternas tid2012In: Svenskämnet igår, idag, imorgon: Svensklärarföreningen 100 år 1912-2012 / [ed] Skar, Gustaf & Tengberg, Michael, Stockholm: Svensklärarföreningen , 2012, p. 130-146Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Mehrstam, Christian
  Göteborgs universitet. Humanistiska fakulteten.
  Textteori för läsforskare2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The dissertation examines a prevalent problem in reception studies: how can we actually observe and describe the text (defined as an element that enables and restricts reading experiences) as either given and transcendent to any reading practice or as uniquely produced in each reading? The author tries to find a solution by aid of Wittgenstein's philosophy of language, Kenneth Burke's socio-rhetorics and Niklas Luhmann's systems theory. These perspectives are discussed in turn and tested in readings of a few pages on Mayakovsky and futurism taken from a textbook. The reading practices are constructed from national upper secondary school curricula. Wittgensteinian life-forms, language games, rules, family resemblances and aspects are found to be sufficient to outline the principles but not the details of a functional text theory. Burkean form, identity and dramatism provide a lot of detail, but cannot answer important questions about artifacts and self-observation. These answers can be provided by use of Luhmann's autopoiesis, form, structural couplings, persons and self-reference, but at the cost of great abstraction and loss of analytical clarity. The last chapter presents the conditions that need to be filled by any text theory with the ability to solve the problem. Most importantly, text, reader and reading practice must be considered as immergent, meaning that they are properly visible only from inside practices, which are always communal. In order to observe any text, the scholar must learn to immerse himself in the specific reading practice by way of its outward tokens (written rules, verbal accounts etc). The aspect seeing needed to perceive the text and describe its potential effects on reading experiences can only be acquired in the identity of a member of the specific reading community

 • 29.
  Mehrstam, Christian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Under pälsen: Främmandegöringspedagogik och antropomorfa serier2010In: Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten: sjunde Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Malmö 18-20 november 2009 / [ed] Adelmann, Kent, Uppsala: SMDI , 2010, p. 122-131Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Mehrstam, Christian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Världen slutar med dig: Om betydelsen av deltagarperspektiv på läsning2010In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 3-4, p. 47-58Article in journal (Refereed)
 • 31.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences. Uppsala universitet.
  Sandström, Margareta
  Uppsala universitet.
  Lilja, Johnny
  Displaying Mathematical Literacy: Pupils' Talk about Mathematical Activities2013In: Journal of Curriculum and Teaching, ISSN 1927-2677, E-ISSN 1927-2685, Vol. 2, no 2, p. 55-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to exemplify pupils’ mastering of mathematical literacy. The study is a comparative multiple case study. In pupils’ talk of mathematical activities aspects of mathematical literacy are discerned. A distinction is made between pupils: (1) pupils in mathematical difficulties, (2) pupils with another mother tongue than Swedish or (3) pupils without mathematical difficulties. The study was performed as a comparative multiple case study. The ”cases” were constituted by the three groups of pupils, and these were compared. Seventy-two pupils in grade 5 in six different primary schools in Sweden participated: twenty-four pupils in mathematical difficulties (twelve girls and twelve boys), twenty-four pupils with another native language than Swedish (twelve girls and twelve boys) and twenty-four pupils without mathematical difficulties (twelve girls and twelve boys). After each of the performed lessons in which the activities were carried out the pupils were interviewed (groupwise in the above defined groups) about their experience of the activities. In the analysis of the results three ideal types were described, on for each group of pupils. The idealt types were discussed with relation to mathematical literacy.

   

 • 32.
  Nordenstam, Anna
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Andersson, Peter
  Holmberg, Per
  Lyngfelt, Anna
  Göteborgs universitet.
  Widhe, Olle
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Inledning2014In: Mångfaldens möjligheter: Litteratur- och språkdidaktik i Norden / [ed] Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfelt, Anna Nordenstam, Olle Widhe, Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) , 2014, p. 9-11Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Olofsson, Rasmus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Why the fruckle should anyone be proud of being a goblin?": Racism in Terry Pratchett's Snuff2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Parnevall, Emelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pettersson, Sara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Stavning i skolan: en studie av lärares uppfattning om stavningsundervisning och stavningsproblem i årskurs 4-92010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vi har valt att titta på stavning utifrån två perspektiv. Det historiska perspektivet visar hur stavningen förändrats genom åren. Det är viktigt eftersom det än idag har betydelse för hur vi stavar. Nyare forskning visar olika forskares syn på stavning. En stor del i nyare forskning är skolverkets studie 2003 där de bland annat undersökt undervisningen i svenska och elevers kunskaper. Forskare visar att det finns yttre faktorer som påverkar vår stavning. Dialekter och datorn är två faktorer som påverkar stavningen både positivt och negativt. Stavning och skriftspråk har stor betydelse för varandra så vi har valt att plocka ut de delar som stämmer bäst överens med vår studie.

   

  Syfte: Syftet med vår studie var att undersöka elevers stavningsproblem ur ett lärarperspektiv i årskurs fyra till nio. Utifrån syftet skapades följande två frågeställningar:

   

  Finns det skillnader i stavningsundervisningen på de olika stadierna?

  Finns det skillnader i stavningsproblematiken mellan de olika stadierna?

   

  Metod: Vi använder oss i vår uppsats av en kvantitativ metod som delvis består av kvalitativa frågor. Vi använder oss av en enkät undersökning som riktar sig till pedagoger i årskurs fyra till nio. Pedagogerna som svarat på enkäten arbetar i en Västsvensk kommun. Det är totalt 12 skolor, varav 9 F–sex-skolor och 3 sju–nio-skolor. 29 pedagoger medverkade i vår studie. Enkäten består av 17 frågor, varav 14 kvantitativa och 3 kvalitativa frågor. Resultatet har behandlats i tre omgångar. Vi delade upp varje stadie för sig innan vi gjorde en jämförande analys. Vi kategoriserade respondenternas svar och sedan försökt hitta likheter och skillnader i dessa.

   

  Resultat: Resultatet behandlar stavning utifrån tre aspekter: Ordkunskap, inlärning och undervisning. Resultatet har delats upp i tre delar: årskurs 4–6, årskurs 7–9 och jämförande analys. Läsning, dialekter och kommunikationsverktyg har stor betydelse för elevers stavning. Läsning har positiv inverkan på stavning eftersom elever exponeras för ord. Oavsett elevers ålder kan man se att läsning spelar stor roll. Talspråk och skriftspråk har ibland en otydlig gräns. Elever stavar orden som de uttalas istället för att använda sig av skriftspråkets normer. Dialekter berikar vårt språk men kan samtidigt ses som en svårighet i stavningssammanhang. En stor del av vår vardag innebär kommunikation av olika slag. Barn och ungdomar kommunicerar bland annat genom sms och datorer. Vid denna typ av kommunikation använder de sig av ett förkortat språk. Dessa språk har stora influenser av talspråket men även av engelskan. Det har visat sig att elever använder sig av dessa språk även i skolan. Det påverkar deras stavning eftersom de hellre använder sig av dessa ord.

 • 35.
  Risenfors, Signild
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Identitet: att formas som människa2016In: Religioner, livsåskådningar och etik: för lärare årskurs 4-6 / [ed] O.Franck, C. Osbeck & K von Brömssen, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, p. 219-234Chapter in book (Other academic)
 • 36.
  Samuelsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  En digital anslagstavla för lärare i slöjd2017In: Slöjd i en digital skola / [ed] Martina Rylander Lundström, Stockholm: Lärarförlaget , 2017, p. 139-156Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Samuelsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pathfinders or Explorers: Student teachers' ways of handling the challenges of classroom management in a simulation2018In: Education in the North, ISSN 0424-5512Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Twenty-three Swedish student teachers volunteered to try to handle ordinary and difficult challenges of classroom management in a realistic, hypertext-based computer simulation. The point of departure for constructing this simulation was international classroom management research. The simulation offered the students an opportunity to choose from authoritarian, authoritative, democratic, and abdicated leadership styles as approaches to handling six teaching sequences. The results of the test showed that on the one hand, the students shifted between different leadership styles during the test, but on the other hand, that they used either a pathfinder or an explorative approach while doing so. Pathfinders acted as if they were searching for the shortest and fastest way through the simulation; while explorers looked into more or less all the options presented. Also shown was that none of them used the same leadership style to handle ordinary or difficult challenges. Almost all of the students used the authoritative and democratic leadership style, which could be understood as them (a) recognizing the greater validity of these two leadership styles, and therefore eliminating extremes like the authoritarian and abdicated ones, (b) selecting authoritative and democratic choices to reflect what they themselves experienced as pupils in school and as students during their practice teaching and (c) perceiving that these leadership styles are close to an ideal for the way they want to perform as teachers as soon as they start working.

 • 38.
  Sjöberg, Lena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bedömning av matematikkunskaper genom individuella utvecklingsplaner2017In: "Alla människors möte borde vara så": texter om bedömning : vänbok till Astrid Pettersson / [ed] Lisa Björklund Boistrup, Maria Nordlund & Eva Norén, Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholm universitet , 2017, p. 80-93Chapter in book (Other academic)
 • 39.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Digitaliseringen skapar ett nytt sorts lärande2015In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, no 1, p. 16-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Digitala kombinationer av skrift, bild och ljud innebär en ny sorts läsning och skrivande. Det kräver en ny pedagogik som baseras på en kritisk hållning till media och olika kommunikativa medel. Det visar forskning på digitala satsningar på lågstadiet.

 • 40.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Textkompetenser och interaktion i teknikfyllda klassrum: Mot berikande och utvecklande ämnesdidaktik med interaktiva skrivtavlor i fokus (Slutrapport Nordic SMART – Sverige)2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Nordic SMART School Project was initiated in August 2010 in Sweden on the initiative of Roskilde municipality in Denmark as a development of the project "IT - a school for everyone". Schools and researchers in Sweden and Norway were invited to the project. The report summarizes the experiences and results of the Swedish part in the project on the integration and use of interactive whiteboards in grade six in two schools in Uddevalla during the school year 2010-2011. The overall aim of the project was to study IT-enriched teaching and develop, test and implement new teaching methods in the subjects of Swedish and mathematics. The aim was to study and develop didactics in the subjects along with the introduction of interactive whiteboard with focus on inclusion and differentiation in teaching, collaborative learning and communication in the classrooms. The introduction of interactive whiteboard has developed towards a more IT-oriented practice in the classrooms and initiated teaching that is stimulating and active with students that participate, communicate, collaborate and learn from each other. The didactic development indicates that the board's potential for interactivity supports collaborative learning and encourages active, authentic and dialogical education. However, implementation of new technology in teaching takes time and above all requires that educators develop a user competence that allows them to develop more advanced forms of teaching.  

 • 41.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Wiki-mediated Writing: design, media, writing strategies and feedback in online text production2013In: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, ISSN 1504-9922, E-ISSN 1504-9922, Vol. 7, no 1, p. Art. 8 : 1-21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Bringing social media arenas, such as wikis, into the classroom invites teaching approaches that engage students in authentic, participatory and creative writing processes. This case study examines the online text production of primary school students in a wiki environment and how the key functionalities for commentary, discussion, logging skills of text and multimodal expression are utilized in practice to develop writing. Exploring the design of assignments and analysing the nature of final texts, writing strategies and feedback reveals an iterative process of writing dominated by strategies of expanding texts with new information and occasional surface editing. The students composed individual narratives on selected themes augmented by drawings, images, speaking avatars and video clips. Feedback was mainly provided by the teachers in the form of encouraging comments and corrective revisions directly in the students’ texts. Peer response was rare, in one project taking the form of discussion posts. Revising indicating increased language awareness was observed among second language learners. Overall, the study demonstrates a tension between instructional design, the affordances of the writing arena and the space for creativity when engaging students in advanced, participatory and reflective composing and revising of texts. 

 • 42.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Spante, Maria
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Den didaktiska designens betydelse: IT-didaktiska modeller och ramvillkor2016In: Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö / [ed] Sylvana Sofkova Hashemi & Maria Spante, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, p. 125-136Chapter in book (Other academic)
 • 43.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Spante, Maria
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Didaktisk design och IT-didaktiska samarbetsmodeller i gränsöverskridande undervisning2015In: NGL 2015. Next Generation Learning Conference, 18-19 november 2015, Högskolan Dalarna Falun: Book of Abstract, 2015, p. B2-20Conference paper (Other academic)
 • 44.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Tynkkinen, Mona
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Att planera för textuell medvetenhet och språkliga upptäckter i teknik-medierad undervisning2015In: Next Generation Learning Conference (NGL2015), 18-19 november 2015, Högskolan Dalarna, Falun: Book of Abstract, 2015, p. C2-33Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Dagens teknik tillgängliggör resurser för elever och lärare i skolan som gör det möjligt att förmedla och representera kunskap digitalt i samarbete med andra och i kombinationer av uttryck. Digitaliseringen innebär nya villkor för kommunikation och interaktion. Lärande idag är allt mer beroende av samarbete och utbyte av kunskaper. Textkulturen i skolan förändras och skriften har fått konkurrens av andra uttrycksformer. Syftet med vår presentation är att problematisera och visa på hur arbetet med svenskämnet i förändring gestaltas i samarbetsbaserad undervisning i digitala miljöer.

  Med bas i ett EU-finansierat projekt Gränsöverskridande Nordisk Undervisning (GNU, http://projektgnu.eu) mellan skolor i Sverige, Norge och Danmark har vi genom praktiknära och aktionsinriktade ansatser studerat och tillsammans med lärare bedrivit ett tre-årigt skolutvecklingsarbete med fokus på grannspråksundervisning.

  Utifrån teorier om design för lärande, multimodalt meningsskapande (social semiotik, multiliteracies) och elevforskning presenterar vi de didaktiska ansatserna i detta utvecklingsarbete i relation till vilka förmågor och kunskapskrav som fokuseras, vilkauttrycksformer som kommer till ytan i det meningsskapande arbete som bedrivs och vilka samarbetsformer synliggörs och utvecklas. Vi synliggör komplexiteten, utmaningar och mervärden i samarbetsbaserat, digital undervisning.

  Genom våra resultat illustrerar vi att digitala samarbetsformer kräver avancerade ämneskompetenser och medvetenhet om didaktisk design för att planera för språkliga upptäckter och utveckla textmedvetenhet. Det handlar om att utveckla ämnesspecifika och digitala kompetenser för det gemensamma arbetet vid skärmen som bidrar till ett aktivt och dialogiskt lärande. 

 • 45.
  Somi, Gabriella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Normmedveten undervisning: En kvalitativ studie om didaktiska utmaningar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka vilka didaktiska utmaningar gymnasielärare i ämnet Samhällskunskap upplever med att undervisa om normmedvetenhet till gymnasieelever, med fokus på elevernas olika bakgrunder såsom socioekonomisk bakgrund som i föreliggande studie associeras med skolsegregation, men även etnicitet och kön. Frågeställningarna som besvaras i studien är vilka utmaningar lärare upplever i den didaktiska planeringen och hur lärare arbetar med den normmedvetna undervisningen grundat på elevernas olika uppfattningar, kring normrelaterade begrepp.

  Metoden är kvalitativa samtalsintervjuer som utfördes med fem gymnasielärare i Samhällskunskap. Lärarna arbetar på tre olika gymnasieskolor i centrala Göteborg. Samtalsintervjuerna utfördes under en vecka, en intervju i början av veckan, tre stycken i mitten av veckan och en i slutet av veckan. Transkriberingen genomfördes dagen efter respektive intervju, för att upptäcka om teman förekom i samtalen. När sista intervjun utfördes fick studien en variation i svaren.

  Resultatet visar att lektionsplaneringen påverkas av elevers känslor och detta leder till olika arbetsmetoder för den normmedvetna undervisningen. Respondenterna strävar efter att ingen elev ska bli kränkt under lektionen och det andra perspektivet är att planera så att undervisningen blir bred. Lärarna vill att eleverna ska uppleva någon slags relation till undervisningen genom vilka normer som valts ut. Utmaningarna i att utföra sådana lektioner blir att somliga elever kan känna en tillhörighet till vissa normer och därför kan känna sig anklagade. Planeringen påverkas även av elevsammansättningen då somliga elever är stökigare än andra och detta leder till enskilda arbeten istället för klassrumsdiskussioner. Ytterligare en utmaning är att somliga elever befinner sig i normen och dessa elever är omedvetna. Sådana elever menar somliga respondenter att man måste fokusera på.

 • 46.
  Spante, Maria
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Karlsen, Asgjerd
  Vestfold University College.
  Nortvig, Anne-mette
  University of Aalborg.
  Christiansen, Rene
  University College Zealand.
  Cross-border collaboration in History among Nordic students: a case study about creating innovative ICT-didactic models2013In: The European Conference on Technology in the Classroom Brighton, UK 2013 The European Conference on Technology in the Classroom Conference Proceedings 2013, Naka Ward, Nagoya, Aichi Japan: The International Academic Forum (IAFOR) , 2013, p. 137-149Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The larger Nordic project (GNU) aims at developing innovative cross-border teaching models in different subject domains i.e. math, language, science and social studies/history. This paper provides an in-depth description and analysis of how four social science/history teachers and their 70 students (5th-7th grade) worked together between November 2011 and December 2012. Previous research regarding use of ICT in history education in primary schools is limited (Haydn 2001, Lipscomb 2002) thus calling for contemporary investigations in this particular subject domain. The TPACK model, enhancing the combination of teachers pedagogical, content and technical competence (Koehler & Mishra 2006 and 2009) , was used as analytical framework together with nation specific curriculum and EU recommendations regarding students skills for lifelong learning (Recommendation 2006/962/EC).A range of empirical material was analyzed such as classroom observations, students video productions, texts and photos distributed and shared on a mutual blog, real time interaction (Adobe Connect) and teachers’ communication (e-mail, Google docs, wikis). The teachers tried out two ICT didactic models. In the asynchronous model, the major focus was on form and content of the video productions being shared whereas working with the synchronous model the major focus was on content and quality of the communication.Notwithstanding obstacles, cross-border collaboration provided added value. The nation specific differences triggered curiosity and motivation to produce digital presentations of history content to be understood by the students in the three nations and facilitating goal fulfillment in communication skills and digital competence. However, reaching subjectspecific goals in history persisted challenging.

 • 47.
  Spante, Maria
  et al.
  University West, Department of Economics and Informatics.
  Karlsen, Asgjerd
  Vestfold University College.
  Nortvig, Anne-Mette
  University of Aalborg.
  Christiansen, Rene
  University College Zealand.
  Cross-border collaboration in history among Nordic students: a case study about creating innovative ICT-didactic models2014In: IAFOR Journal of Education, ISSN 2187-0594, Vol. 2, no 2, p. 55-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Gränsöverskridande Nordisk Undervisning/Utdanelse (GNU, meaning Cross-Border Nordic Education), the larger Nordic project, under which this case study was carried out, aims at developing innovative, cross-border teaching models in different subject domains in elementary school, including mathematics, language, science, social studies and history. This paper provides an in-depth description and analysis of how four social science and history elementary school teachers and their 70 students (5th–7th grades) worked together between November 2011 and December 2012. Previous research regarding the use of information and communication technology (ICT) in history education in elementary schools is limited, thus calling for contemporary investigations in this particular subject domain.The Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) model, enhancing the combination of teachers’ pedagogical, content and technical competence, was used as the analytical framework, together with nation-specific curricula and the European Union’s recommendations regarding students’ skills for lifelong learning. A range of empirical materials was analyzed, such as classroom observations, students’ video productions, texts and photos distributed and shared on a mutual blog, real-time interaction and teachers’ communication. The teachers tried out two ICT didactic models. In the asynchronous model, the major focus was on the form and content of the video productions being shared, whereas work with the synchronous model concentrated on the content and quality of the communication. Notwithstanding obstacles, cross-border collaboration provided added value. The nation-specific differences triggered curiosity and motivation to produce digital presentations of history content to be understood by the students in the three nations, facilitating goal fulfillment in communication skills and digital competence. However, achieving subject-specific goals in history remained challenging. 

 • 48.
  Svedäng, Maria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Utomhuspedagogik i fritidshemmet2015In: Fritidshemmet och skolan: det gemensamma uppdraget / [ed] Pihlgren, Ann S., Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 269-286Chapter in book (Other academic)
 • 49.
  Svedäng, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Spante, Maria
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Doing cross-border science experiments using ICT for co-planning, documentation and evaluation as a method for increased motivation to participate in and learn about science experiments2014In: Society for Information Technology & Teacher Education International Conference / [ed] M. Searson & M. Ochoa, Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education, 2014, p. 2332-2340Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Two ninth grade classes – one Swedish and one Danish worked together doing chemistry experiments. Their assignment was to seek out and choose an experiment to perform, then plan for and execute the experiment while making a videotape of the experiment to upload onto their mutual blog, and finally, to give feedback on the videos. Analysis of the students’ activities and the material they produced indicated that they attained the goals in relation to planning and documenting a science experiment. Their level of enthusiasm was deemed to be high, and they were apparently motivated by working with students from another school in another country. However, a deeper analysis of the experimental content showed that the specifically scientific learning was rather superficial, and would have benefitted from greater teacher guidance during the experiment.

 • 50.
  Varga, Anita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Frågan som didaktiskt verktyg: en studie av textsamtal kring skönlitteratur i årskurs 6 och 72016In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 4, no 2, p. 24-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Within reading research the use of question formulation has been identified as an important didactic tool, Palincsar & Brown, 1984, and Pressley, 1992. This article is a contribution to investigations within this field. It studies the use of question-posing as a didactic tool based on empirical research carried out in two classes in grades 6 and 7. The study exemplifies the use of questions aimed to train pupils to read the lines, between and beyond them, to identify and establish reading-comprehension strategies, to formulate their own questions in relation to texts and reading-processes, to defend and verify interpretations and to internalize a meta-language within a personal vocabulary.

12 1 - 50 of 58
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf