Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 388
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abbas, Jufoon
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nelson, Lina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Blyga barn i sociala situationer: Pedagogers strategier för att inkludera blyga barn i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag uppmanas barn på förskolan att ta för sig och göra sig hörda, detta för att bli en del av gemenskapen. Blyga barn på förskolan tenderar att bli osynliga vilket leder till att de har svårt att bli delaktiga. I vår studie undersöker vi hur pedagoger arbetar för att inkludera blyga barn i förskolan.

  Syfte: I denna studie undersöker vi hur förskollärare arbetar för att blyga barn ska känna sig inkluderade i sociala situationer.

  Metod: Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat nio verksamma pedagoger på fem olika förskolor. Vi kontaktade cheferna på varje förskola via mejl innan vi skickade ut vårt missivbrev. Efter samtycke från studiedeltagarna spelade vi in våra intervjuer som sedan transkriberades och analyserades.

  Resultat: Resultatet av vår studie är att blyga barn har svårt att bli delaktiga i förskolan och inkluderas endast i vissa situationer. Att det finns olika strategier som pedagoger kan ta till för att stödja dessa barn har visat sig genom tidigare forskning. Dock behövs utbildning till pedagoger för att de ska bli medvetna om dessa strategier då det framkommit att utbildning inom området inte tillhandahålls. Det är också situationsbundet när barn blir blyga, vilket visar att barn är blyga i vissa miljöer eller sammanhang men inte i andra. Barn som är blyga går miste om upplevelser och erfarenheter på förskolan som andra barn får till sig, vilket innebär att de riskerar att gå miste om utvecklingsmöjligheter och att hamna utanför gemenskapen.

 • 2.
  Abdallah, Nour
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nyman, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Naturvetenskap i förskolan: en kvalitativ studie om förskollärares syn på naturvetenskap i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har syftat till att ta reda på hur pedagoger tänker kring arbetet samt vilka möjligheter och svårigheter det finns med att arbeta med naturvetenskap i förskolan. Under vår undersökning har vi utgått ifrån olika övergripande frågeställningar som vilka arbetssätt pedagoger utgår från när det gäller naturvetenskap i förskolan, vad ser pedagoger för möjligheter att arbeta med naturvetenskap i förskolan samt vad för svårigheter pedagoger ser med att arbeta med naturvetenskap i förskolan? I studien utgick vi från den kvalitativa metoden där åtta intervjuer utfördes på två olika förskolor. Intervjufrågorna var öppna för att försöka fånga in så mycket av de intervjuades upplevelser och tankar kring ämnet naturvetenskap. Resultaten i studien visar att pedagoger har olika tankar om hur man arbetar med naturvetenskap samt att pedagoger arbetar på ett varierat sätt. När det gäller arbetsformen fann vi fyra subkategorier, att arbeta med begreppsförståelse, att ha spontana och planerade aktiviteter, att barnen ska upptäcka själva och att uppmuntra barnen till att lära sig genom sociala samspelet.Vi kom även fram till att det finns olika möjligheter samt svårigheter med naturvetenskap somexempelvis att ha en skog nära kan vara en stor möjlighet eftersom det kan underlätta pedagogers arbete. Svårigheter som kan uppstå är att om det förekommer brister på kunskaphos pedagoger kring ämnet naturvetenskap kan detta innebära att det blir svårt att lära barnen om naturvetenskap. Det blir svårt att exempelvis att svara på frågor.

 • 3.
  Abraham, Getahun Yacob
  et al.
  Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  von Brömssen, Kerstin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Internationalisation in teacher education: student teachers' reflections on experiences from a field study in South Africa.2018In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 9, no 4, p. 347-362Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Internationalisation of higher education and teacher education has been a key issue since the 1990s and many universities still attempt to increase student mobility ever since. Much research has been done on the topic of internationalisation and higher education, including teacher education trying to show how a certain programme impacts on students’ learning, especially intercultural learning when it comes to programmes in teacher education. These studies are often directed towards programmes that last several months or a whole year. The focus of this study is rather to explore if and in what way experiences in a two-week field study can contribute to a student teacher’s intercultural learning and professional development. The findings of the research show that even a short field study has an important impact on the individual student teacher’s understanding of themselves and on awareness of teachers’ living and working conditions in a different culture like South Africa.

 • 4.
  Abrahamsson Ekberg  , Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Snell, Paulina  
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  "Du måste vara trygg i dig själv som ledare": En studie om rektorers ledaregenskapers påverkan av den psykosociala arbetsmiljön i skolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The psychosocial work environment refers to the social climate in workplaces which affects all employees who interact with each other. The employees' health and satisfaction in their workplace, is the leader's responsibility and how he or she chooses to respond to their employees' needs also affects the results around the work environment. The study was comprised of eight semi structured interviews where teachers were interviewed regarding their experiences on how the leader's traits and skills affect their psychosocial work environment, and how their leaders should act when conflict arises. Traits are defined in this study as something you are born with and skills are defined as something that you learn. The results indicate that participation, clear directives and responsiveness promote good psychosocial work environment according to the teachers, while master suppression techniques and difficulties in receiving criticism counteract it. In conflict situations it is important that the principal can act as a neutral collocutor but still remain as a mainstay to the teachers.

 • 5. Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Hult, Håkan
  Dahlgren, Lars Owe
  Hård af Segerstad, Helene
  Johansson, Kristina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  From Senior Student to Novice Worker: Learning Trajectories in Political Science, Psychology and Mechanical Engineering2009In: The Routledge international handbook of higher education / [ed] Tight, Malcolm, New York: Routledge , 2009, p. 165-179Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Science.
  Hult, Håkan
  Linköping University, Department of Behavioural Science.
  Dahlgren, Lars Owe
  Linköping University, Department of Behavioural Science.
  Hård af Segerstad, Helene
  Linköping University, Department of Behavioural Science.
  Johansson, Kristina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  The transition from higher education to work life: a comparison between a problem-based learning programme and conventional programmes in Higher education2005In: Symposium at the 33nd Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA). Oslo, March 2005., 2005Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This longitudinal study focuses on the transition from higher education (HE) to worklife. Generally, the transition is considered to have become more complicated due to the changing conditions for work in a supercomplex society. More specifically, there is also still sparse knowledge about how students in PBL programmes cope with the transition process. Previous research on the topic has suggested that there is a need for more complex studies of the relationship between HE and work. The aim of the study is twofold, (i) to describe the way students experience their programme as seniors and later their work situation as novice workers, and (ii) if there are differences regarding these experiences in comparison between a PBL programme (psychology) and conventional progammes (mechanical engineering and political science). The transition from HE to worklife in the three programmes is analysed according to five dimensions; relation to space/areas of operation, identity/tracjectory, professional role characteristics, transition process and relationships between education and work. The results indicate that the PBL-programme is preparing for worklife in a rational way, both regarding generic skills and substantive knowledge. The conventional programmes stand out as preparing for worklife either by providing generic skills or by having a ritual character.

 • 7. Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Johansson, Kristina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Dahlgren, Lars-Owe
  Hård af Segerstad, Helene
  Hult, Håkan
  From senior student to novice worker: learning trajectories in political science, psychology and mechanical engineering.2006In: Studies in Higher Education, ISSN 0307-5079, E-ISSN 1470-174X, Vol. 31, no 5, p. 569-586Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This longitudinal study focuses on the transition from higher education to working life. Research has hitherto described the transition in rather general terms, and there is still only limited knowledge about how graduates construe themselves as professionals, or how they experience the transition to the sociocultural contexts of working life. In this study, the transition is viewed as a trajectory between different communities of practice. Three different Master’s programmes at Linköping University are focused on and compared: political science, psychology and mechanical engineering. The specific aims are to: (i) identify aspects of identity and knowledge formation as reported by informants, both as...

 • 8.
  Ahlcrona, Hampus
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Framvik, Girish
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pedagogers syn på musik som språkutvecklande verktyg: På förskolan och öppna förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Idén till denna studie framkom efter vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) från förskollärarprogrammet på Högskolan Väst. Musiken och sången finns alltid närvarande genom sångstunder, spontansång vid matbordet eller i form av sångtexter och noter uppsatta på väggarna. Dock är de lärarledda musikaktiviteterna ofta i återskapande form, eller call-response form, det vill säga att barn upprepar något som en pedagog sjunger först. Hur kan det komma sig att musiken, som i läroplanen inte har en uttalad koppling till språket, har en förhållandevis stor roll i förskoleverksamhetens vardag?

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger använder musik och musikaktiviteter i språkutvecklande syfte i förskolan. Frågeställningar som användes var på vilka sätt musik kan användas i språkutvecklande syfte, och hur förskolans pedagoger talar om kopplingen mellan musik och språkutveckling.

  Metod: För att svara på dessa frågeställningar valde vi att använda oss av den kvalitativ forskningsmetod, närmare bestämt fokusgrupper. Genom de diskussioner som uppstår i fokusgrupper vidgas deltagarnas synsätt, erfarenheter och åsikter med hjälp av de andra deltagarnas perspektiv. Vi valde just denna metod då vi anser att den ger oss data som kan ge svar på de frågeställningar som framställts. Studien utfördes på förskolor i Västsverige, med deltagare i spridd ålder från flera olika kommunala förskolor samt en öppen förskola inom samma område.

  Resultat: Resultatet visar att musiken till stor del används som ett språkutvecklande verktyg på grund av det intresse och den uppmärksamhet musiken bidrar med, den sprider glädje och hjälper barn att slappna av. Det är lätt att variera lärarledda aktiviteter samt anpassa nivån på lärandeobjektet till varje individs behov och nivå. Enligt vissa pedagoger ses inte användningen av instrument i musikaktiviteter som nödvändigt för barns språkutveckling, men det ses som en stor tillgång att ha musikaliskt kunniga pedagoger i arbetslaget. Det syns även skillnad i arbetssättet på förskolor och på öppna förskolan, där öppna förskolan inte har samma krav på verksamheten. Trots det sker sångstunder och musikaktiviteter regelbundet där syftet ofta är att stötta barn i sin språkliga utveckling.

 • 9.
  Andersson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies.
  TALKMAP: en kommunikationsmodell för bättre ledarskap?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay was primarily to seek knowledge about how leaders using the Talkmap method, feel that their attitude and leadership was affected. The study used symbolic interactionism, communication theory, and some leadership theories, to understand and interpret the respondents' different experiences. This study is qualitative with a hermeneutic approach, and the interpretations are based on respondents' experiences of Talkmap. The study used an abductive approach when analyzing the seven semi-structured interviews.

  The result of the study showed that all respondents felt they had developed their abilities in treatment. They used tools and models in Talkmap, which gave them knowledge of how people like to reflect themselves in each other. This knowledge could be used in interpersonal meetings. One important aspects given by the respondents was that they now felt less stress, since they could control development of conversation. They also felt that the emphasis of the course was on optimism and positivity, which led to the fact that they often reflected on their leadership and how to improve as leaders. The essay concluded that good treatment always can evolve, and by participating in Talkmap the leadership could develop by gaining more tools

 • 10.
  Andersson, Annika
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Boundary work and boundary awareness: a case study of an emergency exercise with blue light students2015In: Proceedings of the ISCRAM 2015 Conference - Kristiansand, May 24-27 / [ed] Palen, Büscher, Comes & Huges, 2015Conference paper (Refereed)
 • 11.
  Andersson, Annika
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  In case of emergency: Collaboration exercises at the boundaries between emergency service organizations2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Due to the emergent and dynamic nature of incidents, the complexity of emergency work is often referred to as a challenge for learning. Another recurrent challenge in emergency work is that of collaboration at and across established organizational boundaries involving actors with specific types of expertise who are operating under different regulations and responsibilities. In addition, training emergency service organizations in collaboration remains a challenge. In light of the difficulties and shortcomings that have been identified in major incident responses, the need for exercises for developing and maintaining collaborative response effectiveness prior to the next incident is often highlighted. The overall aim of this thesis is to understand how full-scale exercises can provide conditions for developing inter-organizational collaboration between the police, ambulance and rescue services at the incident site. Learning activities that carry the potential to support and develop collaborative capacity, and how the alignment of distributed expertise can be trained for, were of particular interest. Interviews with participants in eight full-scale exercises with professionals and interviews and observations of one exercise with senior-level students in Sweden served as the empirical base.Central concepts from Cultural-Historical Activity Theory (CHAT) provided theoretical tools to explore the exercises and understand boundaries between organizations with a wider, systemic approach. The empirical studies show that the participants understood full-scale exercises to be valuable opportunities for becoming involved in response work, making decisions, and acting and interacting in uncertain situations and realistic environments. As in real-life responses, exercises are characterized by the stabilization and confirmation of everyday routines on the one hand, and by improvisation and change on the other hand. The studies also show that exercises tend to focus on specific scenarios,intra-organizational routines, and leadership positions. Infrequent exercises inwhich the participants were only trained in a limited role were perceived to be in adequate for developing preparedness and collaboration. However, the analysis suggested that the way in which exercises were organized and performed had implications for how participants were trained in collaboration.Realizing the potential of boundaries as resources for learning in exercises depends on how boundaries are explicated and approached. Thus, rather than striving to ignore or eliminate boundaries in exercises, the studies illustrated the learning value of explicitly reflecting on the multiple understandings around boundaries. The studies demonstrated that much of the work at an incident site takes place around negotiations. Collaboration at the incident site was not only aquestion about boundary crossing; operational tasks may not always be aligned and have to be prioritized and sequenced. The exercises comprised work situations in which no single motive could explain or determine the collaboration,due to different types of expertise, primary responsibilities and needs forinformation. These factors were understood in terms of the concepts of boundarywork and boundary awareness. These concepts point at a more divergent understanding of collaboration that reaches beyond striving to create mutual understanding between organizations in learning activities. Differences between organizations, such as in terminology, time horizons, priorities, leadership structures, understandings of safety and how intra-organizational decisions and actions could impact the collaborating organizations' work, were central triggers for discussion and negotiation. These differences required explanations in order to make the actions and decisions of one organization understandable and justifiable to another, based on organizational mandates and types of expertise.Giving emergency services the opportunity to work together, to develop an awareness of their expectations of each other in various situations, to use and interpret their own and others' terminologies, and to identify internal hierarchies and motives for prioritizations was essential dimensions of exercises

 • 12.
  Andersson, Christina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Carlsson, Catharina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Barns kunskaper om miljö och hållbar utveckling i vardagen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Miljöproblemen uppmärksammas idag i hela världen. Dagligen hör vi att hoten mot miljön måste åtgärdas och att alla måste hjälpas åt. Riksdag, regering, och flera stora världsorganisationer arbetar hårt med att få in ett miljöperspektiv i all undervisning. Det här gäller från förskolan ända upp till vuxenutbildning. Syftet är att undersöka vad barn vet och kan om vardagliga handlingar som påverkar miljön och en hållbar utveckling på ett positivt sätt i förhållande till vad rapporter och styrdokument föreskriver. Vi genomförde studien med hjälp av kvalitativa gruppintervjuer med 36 barn i åldrarna fem till tio år. Intervjuerna genomfördes gruppvis då vi anser att ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan vara gynnsamt i samtal om ett så stort och komplext ämne som miljö och hållbar utveckling är. Vi använde frågor, bilder och konkret material som underlag när vi genomförde intervjuerna. Generellt anser de flesta barn att det är viktigt med en bra miljö, även om kunskaperna om hur vi åstadkommer detta är varierande. Skillnaden på kunskapen mellan förskolan och grundskolan visade sig vara större än vad vi förväntat oss. Vi kunde inte se att miljöundervisning har gett det resultat och haft den centrala roll som riksdag, regering och världsorganisationer som bland andra FN och OECD föreskrivit.

 • 13.
  Andersson, Emil
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Musik i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Börjesson, Oliver
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Att identifiera resursfaktorer för arbetsnärvaro i en västsvensk kommun: En fenomenografisk ansats2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Sickness absence in Swedish municipalities have increased during the past five years. This is a trend that follows all Swedish municipalities. A municipality in Western Sweden has worked much to prevent sickness absence through rehabilitation. However, the municipality now wants to shift focus and work more with those who are healthy by investigating what creates health among their employees.

  Purpose & Issue: This study aims to investigate which resource factors of health that contributes to the working presence in a municipality in Western Sweden. Method: A qualitative method with inspiration from phenomenography has been used for the study design, for gathering data and for the data analysis.

  Result – Outcome space & Conclusions: Four main categories emerged identifying The result shows four categories identified as the most important resource factors for health among for the informants. These four categories were: job satisfaction, morale, opportunity to influence and wholeness.

 • 15.
  Andersson, Kajsa
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Dunsäter, Torleif
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Skolbibliotek och undervisning: En studie om lärare och skolans bibliotekariers uppfattningar om skolbibliotekets roll i undervisningen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper has been to study teachers´ and librarians´ perspectives of the role of the school library in education in secondary schools. The study is based upon interviews with teachers and librarians from two different schools. We are inspired by phenomenography but we use a descriptive method and the following four parts are described in our result: the use of the school library, investigative approaches, the role of the school library and its environment and the role of the librarian. The conclusions which are evident from our research suggest the library has a fundamental role in the heart of the school. The school library is a multi-functional service used to support school studies, independent work and promote and encourage the reading of fiction. Essential to making the school library function well is professional staff, inspiring new literature and sufficient space to allow such functions to operate without disturbing each other. To ensure co-operation functions optimally the two professions must work effectively together as one team, understanding each other’s roles fully.

 • 16.
  Andersson, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Stark, Claes
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Implementering och vidmakthållande av kompetensutvecklingsinsatser: Friktion och möjligheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to gain an understanding of how managers within two SiS institutions feel that they are working with competence development initiatives regarding MI.

  The result shows that the competence development initiative becomes part of the implementation and the mainteanace of the method, since employees through training in MI receive a common approach with a common language.

  The study is a qualitative study that is based on interviews with managers at two institutions within the State Department Board. The results are reported on the basis of interviews with eight unit managers. The interviews were conducted with the help of semi-structured interview questions that opened up the informants' own stories and gave the researchers the opportunity to ask supplementary questions. The informants were interviewed individually and the interviews were recorded to ensure that the researchers got everything that was said.

  The phenomenological approach of the study wanted to reach the core of the phenomenon how managers at two SiS institutions feel that they are working on competence development initiatives concerning MI. Continued learning and development of MI takes place in everyday life at the workplace where learning in the method needs to be structured so as not to be forgotten. The structure of MI increases the quality of the organization for both young people and staff, as the common approach gives a security. The implementation of MI is a shared responsibility where the managers structure for a good and developing learning environment and employees are responsible for using MI in everyday life through reflection and feedback.

 • 17.
  Andersson, Marianne
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lindholm, Carola
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Reggio Emilia i tanke och handling i en svensk förskolekontext: - Pedagogers förståelser av begreppen "Det rika barnet"och "Miljön som den tredje pedagogen"2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Studien syftar till att få kunskap om hur centrala begrepp inom Reggio Emilias filosofi omsätts i tanke och handling i tre svenska Reggio Emilia förskolor. Med hjälp av ett fenomenografiskt perspektiv vill vi få kunskap om pedagogers uppfattningar kring begreppens innebörd och hur de i så fall menar att det inverkar på barn i praktiken. Det gör vi genom att undersöka hur begreppen "det rika barnet" och "miljön som den tredje pedagogen" uttrycks i tanke och handling. Metod:Intervjuer, observationer av miljöer, fotografier av miljöer, visuell metod, fenomenografisk analysmetod. Resultat: Det framgår av resultatet att innebörden av begreppet ”det rika barnet” inte diskuterats på de förskolor som ingår i studien. Istället har ”det kompetenta barnet” blivit synonymt med begreppet och med deras barnsyn. Pedagogens roll handlar till stor del om att erbjuda material och miljöer som möter barns behov och intressen. Att barns olikheter ses som en tillgång kopplas till de möjligheter miljön erbjuder att utforska. Det är också viktigt att barn tillåts vara olika i miljön. Det finns en tro på det självgående barnet som resulterar i att barn visar vägen i projekt. Miljön stöttar när barn kan fungera självgående, utan att vara beroende av en vuxen. Barns intressen ska återspeglas i miljön, som ändras utifrån deras processer. En tillgänglig och tillåtande miljö möjliggör att barn kan agera självständigt och miljön stöttar på så vis pedagogerna. En väl förberedd miljö kompenserar närvaron av en pedagog och lockar barn genom att vara inspirerande och tilltalande. Att barn ska lära sig något och utvecklas i miljöerna har en framåtsyftande funktion. Det anses också att miljön kan bidra till barns möjligheter att verka i ett demokratiskt sammanhang.

 • 18.
  Andersson, Susanne
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ekström, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Digitalkamera, dataprojektor, smartboard, dator med mera...: En studie kring hur lärarna i år 2-5 ser på multimedia i undervisningen2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En av skolans främsta uppgifter är att rusta eleverna för framtiden på olika sätt. I studien lyfter vi vikten av att eleverna måste kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt (Lpo 94, 2006). Vi undersöker hur lärarna arbetar med olika media i sin undervisning. Vi har också intresserat oss för vilka datorprogram de väljer att använda. Dagens elever har en helt annan erfarenhet av och tillgång till Internet än tidigare elever har haft, vilket gjort att de redan i tidig ålder möts av olika utmaningar och faror. Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärarna ser på multimedia i undervisningen i år 2-5, samt hur multimedia praktiskt används i arbetet med eleverna. Metod: Som metod valde vi kvalitativ semistrukturerad forskningsintervju. Vi har utfört elva intervjuer med mp3-spelare, vilka har transkriberats till text och analyserats. Intervjupersonerna har varit lärare som arbetar i år 2-5, och arbetar i fem olika kommuner. Intervjuerna har vi analyserat utifrån en vidare hermeneutisk tolkning, utifrån ett fenomenologiskt synsätt. Resultat: Vi har funnit att de flesta lärarna arbetar mycket medvetet med multimedia i sin undervisning. De är i stort sett nöjda med de typer och antal av multimedia och program skolan tillhandahåller. Lärarna på de flesta skolorna utbildar eleverna utifrån en medvetenhet om omvärldens faror. Vi har även funnit att lärarens inställning påverkar deras användande av multimedia i undervisningen. Flera lärare anser att PIM-utbildning för kommunens lärare ökar deras engagemang. Är läraren intresserad, så blir eleverna intresserade. Att använda multimedia gör lärandet mer lustfyllt och ökar motivationen hos de flesta elever, samtidigt som det främjar deras samarbete och sociokulturella lärande.

 • 19.
  Andersson Varga, P.
  et al.
  Gothenburg University, Sweden.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Writing for life?: A case study of affordances of writing in four L1 upper secondary classrooms2015In: L1-Educational Studies in Language and Literature, ISSN 1567-6617, E-ISSN 1573-1731, Vol. 15, no SpecialIssue, p. 1-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During the period of 1994-2011 all programmes in Swedish upper secondary school comprised a set of core subjects with the aim to entail equity on the policy level. However, a division between programmes still prevailed on the school level, particularly in the core subject L1 Swedish. The main purpose of this study has been to explore how the teaching of writing in two academic and two vocational programmes differs, which writing repertoires are developed and how writing is assessed. The study is part of a long-term ethnography of writing in upper secondary school (Andersson Varga, 2014). The data produced during the two-year field study contain field notes from writing lessons, lesson observations and talks with four teachers, as well as recorded and transcribed, semi-structured teacher and student interviews, instructions on writing tasks, student texts and teachers’ responses to student texts. This article focus-ses on the preparation for the National Test, the afforded assignments, the realisations of the student texts and the assessment. The teachers in the four programmes handle the national syllabus in relation to the students, resulting in four different curricula in the classroom. Thus, issues of inequity, disparities in curricula as well as different expectations on students, depending on programme, became obvious. To understand the processes of social reproduction, we use Bernstein’s sociology of education (1996, 2000) and the concept of the pedagogic device and pedagogic identity. However, we also show one example of interruption (Singh, 2013) in one of the four classrooms. Thus, the main results demonstrate how one particular teacher brings about change to a group of working class girls. © 2015 International Association for the Improvement of Mother tongue Education.

 • 20.
  Andreasson, Ingela
  et al.
  Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Elevdokumentation: om textpraktiker i skolans värld2009Book (Other academic)
 • 21.
  Andreasson, Ingela
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Individual Educational Plans in Swedish schools: Forming identity and governing functions in pupils’ documentation2013In: International Journal of Special Education, ISSN 0827-3383, E-ISSN 1917-7844, Vol. 28, no 3, p. 55-67Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The documentation of pupils in Swedish schools is extensive and  a documentation culture has come to characterize the schools in recent years. In the context of decentralization and changing governance, focus has increasingly been directed towards assessment, follow-up and evaluation of pupils’ learning and social development. This article examines the Individual Educational Plans (hereafter IEP) used for pupils with special educational needs in Swedish compulsory schools from the perspective of text analyses based on discourse theory. The aim of this study is to shed light on how pupils are constructed in the school’s documentation. The study examines how these IEPs are used as a pedagogical technique for new ways of governing in order to impose self-regulation, individual responsibility and social control.The documents, which comprise the empirical material in this article, are gathered from 14 different schools and consist of documents for a total of 136 pupils with special educational needs

 • 22.
  Ankarberg, Annelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Ödebrink, Gustav
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  ”Det är den personliga feedbacken som får mig att växa”: En kvalitativ studie om medarbetares uppfattningar av medarbetarsamtalet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Despite about one hundred years of reserach on Performance Appraisals, the topic is still relevant today. Performance Appraisals is for many organizations a tool for managing their human resources, partly by giving employees feedback on their work performance and partly for setting goals for the future.

  Purpose: This study aims to investigate employee’s perceptions about the Performance Appraisals an d how it can be used to motivate employees.

  Method: This study’s questions was answered by a qualitative approach. Eight semistructured interviews were conducted, audiorecorded and transcribed. The collected empirical data were analyzed by thematic analysis. Participants: Eight people employed in the healthcare profession were interviewed in the study. Seven of the participants were assistant nurses and one was a nurse. The participants worked at the time of the study at various workplaces in southwestern Sweden and were 26 to 58 years old.

  Results: The results of this study shows the respondents generally believe that the performance appraisals is significant and has a positive effect in the form of giving employees the opportunity to have a conversation where one can discuss their work situation with their manager. The performance appraisal can contribute to increased motivationas it provides an opportunity to “look ahead” and that the employee from his/her manager gets feedback and a sense of support and confidence. In order to create a more long-lasting and persistent effect of increased motivation, the performance appraisal needs to take place more often.

 • 23.
  Arbjörk, Jeanette
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Andersson, Malin
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  "Man får ju känna i morrhåren när man kliver överkanten": Några anställdas uppfattningar kring sitt medarbetarskap2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper has been to investigate how employees of a public administration perceive their employeeship. We have looked at how the employees perceive that the leadership affects the employeeship, how the employees perceive their employeeship and how the employees perceive their learning, all this with the purpose as the foundation. The data was gathered through semi-structured interviews and was analyzed based on a phenomenographic approach, this as we wanted to find the variation in the employees perception. The outcome of the analysis are three categories of description with adherent subcategories to it, where several variations about employeeship are found. "The real employeeship (?)" with subcategories "I take my responsibility with support from the leader" and "Employees are motivated by being able to take care of things themselves but can feel lonely at sometimes". "Learning by work and with others" with subcategories "The significance of relationships for learning" and "Prerequisities for learning are characterized by task and will to learn" and the description category "Influence through action and attitude". The results show that the context of the employeeship determines the type of employeeship that occurs. The responsibility is defined based on various dimensions such as the responsibility to know their limitations, responsibility for relationships in the group and the responsibility to relate to organizational terms. The employees take their responsibility through their competence and with help from leaders and collegues

 • 24.
  Aregård, Alicia
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Har man nära till naturen har man nära till lugnet: En studie av landsbygdsbors förhållande till naturen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka landsbygdsbors förhållande till naturen, med fokus på dess betydelse för det mentala välbefinnandet. Studien har en kvalitativ ansats och material har samlats in i form av självrapporter, i vilka informanter i olika delar av landet har delat med sig av tankar om sin vardag på landsbygden och naturens roll i vardagen. Resultatet visar att närheten till naturen har stor betydelse för informanternas dagliga välbefinnande och deras förmåga att hantera vardagen. Naturen utgör en källa till rekreation och fungerar även som en slags terapeut för bearbetning av tankar och känslor. Den andel av informanterna som både bor och arbetar på landsbygden lägger något större fokus på upplevelsen av att ha naturen ständigt närvarande, jämfört med den grupp som arbetar i tätorter och fokuserar på att de söker sig till naturen i rekreationssyfte. Det framkommer att närheten till naturen har stor betydelse för livskvaliteten, genom att stämma överens med informanternas uppfattningar om vad ett gott liv innebär. Vikten av att leva ett liv som överensstämmer med de egna värderingarna är potentiellt den främsta slutsatsen som kan dras av resultatet. Det tredje och sista temat som framträder visar en medvetenhet kring miljöfrågor och hållbarhet, både kring den fysiska miljön och de strukturella förutsättningar som råder på landsbygden. En viss oro för framtiden lyfts och man understryker hur viktigt det är med en levande landsbygd. Resultatet har tolkats utifrån teorier om livskvalitet, rekreation och miljöengagemang.

 • 25.
  Arvola, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Information and Computer Science,Linköping, Sweden.
  Samuelsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nordvall, Mathias
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Ragnemalm, Eva L.
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Simulated Provocations: A Hypermedia Radio Theatre for Reflection on Classroom Management2018In: Journal Simulation & Gaming, ISSN 1046-8781, E-ISSN 1552-826X, Vol. 49, no 2, p. 98-114Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background. Learning to manage a classroom is a difficult but important part of teacher education. Earlier research on simulations for learning classroom management has highlighted the difficulty of supporting reflection.Purpose. This case study explores and evaluates the design of a simulation for student teachers' reflection on classroom management.Design. The design process resulted in the scenario-based SIMPROV simulation, which was made in the form of a hypermedia radio theatre that students go through in pairs or triads. Authoritarian, authoritative, democratic, and compliant leadership styles were built into the choices student teachers made.Evaluation. The simulation was evaluated in two courses where the participants' level of reflection and perceived knowledge improvement was measured using a questionnaire. Forty-three first-year student teachers, 48 third-year student teachers, and 38 of the student teachers' mentors participated in the evaluation.Results. The results indicate that participants engaged in reflection and understanding to a high degree, and only to a low degree in critical reflection or habitual action.Conclusions. The conclusions are that the scenario-based simulation designed as a hypermedia radio theatre supported knowledge improvement, understanding, and reflection and that social interaction during and after simulation sessions was an important feature.

 • 26.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Utvecklingspedagogiken och den sociala ordningen2011In: Barns lärande i ett livslångt perspektiv / [ed] Williams, Pia, Sheridan, Sonja, Stockholm: Liber , 2011, p. 77-85Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Atle, Ylva
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kihlberg, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Känslokalla flickor och sårbara pojkar?: -En granskning av läroböcker ur ett genusperspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I samhället finns stereotypiska uppfattningar om vad som anses vara kvinnligt och manligt och enligt skolans värdegrund ska skolan motverka dessa uppfattningar. Stereotyper kan bland annat återfinnas i läroböcker. Läroböcker är något som elever dagligen får ta del av. På tidigt 1990-tal upphörde den statliga granskningen av läromedel. Detta bidrar till att lärare inte längre kan ta förgivet att läromedlen överensstämmer med skolans värdegrund och därmed blir uppgiften att granska läromedel betydelsefull. Tidigare forskning om detta ämne visar övergripande att läroböcker i olika ämnen förmedlar en stereotyp bild av det manliga och kvinnliga könet, samt att det manliga könet är överrepresenterat i läroböcker. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka skönlitterära texter från läroböckerna Bums, Prima svenska 6 och ZickZack läsrummet ur ett genusperspektiv. Avsikten är att undersöka hur kvinnor, flickor, män och pojkar gestaltas och konstrueras genom de egenskaper de tillskrivs, samt om något kön är under- eller överrepresenterat. Metod: I studien har en textanalys av läroböcker utförts på skönlitterära texter. Vi har genomfört både kvalitativa och kvantitativa analyser. Det förstnämnda genom att tolka textmaterialets innehåll, och det sistnämnda genom att mäta frekvensen av företeelser utifrån vår forskningsfråga. Den kvalitativa analysen har genomförts utifrån ett schema konstruerat av Nikolajeva, som vi använder som ett analysverktyg. Resultat: Den kvalitativa delen av vår undersökning visar att det kvinnliga och manliga könet konstrueras i läroböckerna. Könen tillskrivs i större utsträckning de stereotypa egenskaperna för respektive kön än vad de tillskrivs det motsatta könets egenskaper. När könen överskrider könsgränserna är det i större utsträckning män som får feminina egenskaper än vad kvinnor får maskulina egenskaper. Vår analys visar även att då det maskulina könet får feminina egenskaper är detta i stor grad pojkar och inte vuxna män, och att då kvinnor får maskulina egenskaper är detta vuxna kvinnor. Vårt kvantitativa resultat visar att män är överrepresenterade kvinnorna i läroböckerna. Både genom fördelningen av huvud- och bipersoner och genom antal förekommande personer, med undantag för en av läroböckerna där det kvinnliga könet får flest huvudroller

 • 28.
  Augustsson, Linn
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Alidost, Sheila
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Upplevelsen av sambandet mellan krav och resurser: En fenomenologisk studie bland förskolepersonal2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  After the curriculum supplement, which took place in 2010, in the follow-up development and evaluation, nurseries additional tasks to follow, which in turn have resulted in higher demands on employees and working team in preschools in Sweden. Our study has been conducted in a preschool in Region Västra Götaland. The business consists of three divisions, which are divided by age of the children, 1-2 years, 3-4 years, and 5-6 years. Each department works two preschool teachers and a nanny. The finding of the case study was that the business does not have enough potential to achieve all the demands from the curriculum. Interestingly was therefore to examine the extent to which pre-school activities are given sufficient opportunities to meet curriculum goals. Our purpose was to catch the boss and employee perceptions of the relationship between requirements and resources. The issues that formed the basis for our case study were: Does the business live up to the demands that the curriculum places based on the available resources of the business? What is the situation with the resources of the business? How does the business to be on the resources available? The approach we used is to get answers to the questions have been through a qualitative approach where data collection methods consisted of semi-structured interviews and participant observation. The participation in the case study has been the employee and manager in early childhood education. The choice of the various occupational categories was of interest to get an overall perspective of requirements and resources for early childhood education. The concepts of requirements and resource formed the basis for the semi-structured interviews. Employees and management interview guides had the same focus but despite this, two different interview guides. One interview guide was used to obtain the employees ' perspective, the second interview wizard to capture management's perspective on employees' administrative work of monitoring, evaluation and development. Henceforth, the case study showed that the employees and the manager's experiences of the new requirements that monitoring, evaluation and development was considered to be time consuming and that this took much time away from the children's group, mainly because of the resources of finances and lack of time. Economy shortage has contributed to large groups of children and employees, which in turn has led to the feeling of inadequacy among employees.

 • 29.
  Babaheidari, Said Morad
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Svensson, Lars
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Managing the Digitalization of Schools: an exploratory study of school principals’ and IT managers’ perceptions about ICT adoption and usefulness2014In: Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2014, Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education, 2014, p. 106-113Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In nowadays increasingly ICT-related investments in an overgrowing competitive school setting, the deployment, maintenance, and particularly the effective use of ICT is in many ways a complex multifaceted managerial task involving several stakeholder groups. In a pilot study of a single school district in a Swedish municipality, we have interviewed representatives from the municipal board of education, the municipal IT-support for schools, and two principals. We have used Technology Acceptance Model (TAM3) as our analytical lens to explore how school principals’ and municipal IT-managers’ perceive ICT adoption, usefulness, and the potential role of ICT. We conclude that the barriers for a successful integration of ICT into school-related activities requires a holistic managerial thinking in order to overcome the lack of coordinated ICT investment strategy and tracking of ICT.

 • 30.
  Bengtsson, Marie
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Nu kör vi!: Mot jämställdhet i åkerinäringen med ett AIL-perspektiv2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 31.
  Berggren, Caroline
  et al.
  Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.
  Cliffordson, Christina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Widening participation trends in Sweden: Regulations and their effects, intended and unintended2012In: Widening Participation in Higher Education: casting the net wide? / [ed] Hinton-Smith, Tamsin, London: Palgrave Macmillan, 2012, p. 197-212Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Widening Participation in Higher Education: Casting the Net Wide? offers an authoritative up-to-date commentary on the challenges facing higher education today, through the perspectives of experts representing universities across the UK, Europe, Africa and the USA. Contributors draw on recent empirical research as well as analysis of historical developments and emerging policy to provide an understanding of these issues of widening participation to educational practitioners, policy makers and academics alike. Up-to-date insights chart the impact of global economic trends and recent policy developments for students, academics, providers and changing course provision. Contributions from emerging and established experts address a broad range of relevant issues, from the question of grade inflation through to the effectiveness of peer outreach programmes. The book provides insight into how the effects of trends including marketization and globalization will continue to impact pivotally on the extent to which higher education is able to act as a force for social equalization or exclusion of opportunities.

 • 32.
  Bergh, Madeleine
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  Sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i mötet med närståeden2012In: Pedagogik inom vård och handledning / [ed] Pilhammar Andersson, Ewa, Lund: Studentlitteratur, 2012, 2., [rev.] uppl, , p. 172 s.p. 65-88Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Bergh, Madeleine
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  Carlson, Elisabeth
  Malmö högskola. Fakulteten Hälsa och samhälle.
  Friberg, Febe
  Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
  Gedda, Birgitta
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Häggström, Eva
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Pilhammar, Ewa
  Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
  Pedagogik inom vård och handledning2012 (ed. 2., [rev.] uppl.)Book (Other academic)
 • 34.
  Berner, Sofie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Skånberg, Sanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Relationen mellan lärande, arbetsrelaterad stress och arbetstillfredsställelse: Privat respektive offentlig sektor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How important is really work satisfaction? Research shows inter alia that employee's worksatisfaction is the fundamental for the employee to be motivated to perform better. If employees don't thrive at work, they will probably not last long, which means that the company needs to recruit new personnel, which in turn is hugely expensive. This means that if employees experience a high level of work satisfaction, they will be more productive, which will be of benefit for the company in form of economic gains. In our opinion, the existing research on the relationship between learning, work-related stress and work satisfaction is insufficient, and there is a lack of research on differences between blue-collar workers and educators in relation to the three aforementioned factors. However, there is research that shows that learning relates positively to work satisfaction and that there is a negative correlation between learning and stress, while some studies points at a negative correlation between stress and work-satisfaction. The purpose with our study was to examine the relation between learning, work-related stress and work satisfaction for both blue-collar workers consisting of workers and officials (N = 43) and primary educators (N =25) respectively. This was done by applying a quantitative method and the data collection (N= 68) was done through a survey constructed in Google Survey, based on questions from COPSOQ II and on (Seppälä et al., 2008;I-shuo (2017). The study showed differences between the two groups when it came to work satisfaction. Workrelated stress was barely non-significant in relation to job satisfaction between the two groups. However, the study didn't hardly show any differences when it came to learning. In addition, the study showed significant negative correlations within both groups when it came to the relationship between work-related stress and work satisfaction. Finally, a significant positive correlation was found between learning and job satisfaction for blue-collar workers. The conclusion of the study was that there were some differences between the different professions.

 • 35.
  Bernhardsson, Patrik
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Hur uppfattar studenter tankebokensimplementering i Web 2.0-verktyg?: En kvalitativ studie om hur studenter uppfattar tankeböckers implementering i Web 2.0-verktyg2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien i denna uppsats är explorativ och förståelseinriktad. Syftet med undersökningen är att undersöka om respondenterna uppfattar att man med hjälp av Web 2.0-verktyg kan stödja lärande utifrån tankebokens koncept.Undersökningen har genomförts på en grupp studenter på Digitala Medieprogrammet vid Högskolan Väst. Studenterna läste vid tillfället en kurs som heter Digitala Distributionsformer, en kurs kring hur man använder olika former av digitala distributionsformer både via internet och mobil. Undersökningen består av en fokusgrupp av dessa studenter, samt observationer kring studenternas användning av de digitala verktygen.Resultatet visar att bloggar ger fördelar och uppmuntrar studenter till ett reflekterat lärande genom t.ex. tankebok som form. Tankebok i blogg kan därigenom bli ett stöd i lärandet.

 • 36.
  Billme, Ulrika
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Sex sportchefers uppfattningar om mental träning i elitserien i ishockey2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning:Den professionella ishockeyspelaren har ishockey som sitt jobb och befinner sig i en stark tävlingsmiljö där man hela tiden blir värderad. Om man inte presterar tillräckligt bra som ishockeyspelare kan man förlora sitt jobb. Ishockeyspelare tränar otroligt mycket fysik och teknik, men denna starkt prestationsbaserad miljö kan också innebära en mental belastning. 

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka uppfattningar om mentala färdigheter i elitserien i ishockey, samt hur man inom samma fält betraktar vikten av att arbeta med mental träning.

  Metod:

  Min empiriska studie innefattar intervjuer med sex sportchefer i elitserien i ishockey. Av det insamlade materialet har tre kategorier skapats och analyserats.

  Resultat:

  Jag fann att mentala färdigheter är något man finner som väldigt viktigt för ishockeyspelare i elitserien. För att klara av den tuffa prestationsmiljön behöver man framförallt ett gott självförtroende och en bra inställning. Man måste också ha bra sociala egenskaper för att kunna fungera bra i ett lag. Klubbarna arbetar med mental träning till viss del både genom idrottspsykologer anslutna till klubben och genom ett dagligt, naturligt arbete inom organisationen. Jag fann också att mental träning är ett relativt nytt fenomen i ishockey, och att det därför finns ett visst motstånd för att utöka arbetet med det.

  Nyckelord:

  Ishockey, elitserien, idrottspsykologi, mental träning.

 • 37.
  Bjarke, Fanny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Varför handlar det inte om oss?": En intersektionell diskursanalys av skönlitteratur i läroböcker i kursen Svenska som andraspråk 32019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skolverket ställer i kursplanen i Svenska som andraspråk 3 tydliga krav på att skönlitteraturen i kursen ska vara skriven av både kvinnor och män och komma från olika kulturer och tider. Eftersom majoriteten av lärarna i Svenska som andraspråk enligt Skolverket inte är behöriga i ämnet, alternativt inte har läst litteraturvetenskap, ställer detta höga krav på att läroböckerna erbjuder skönlitteratur med en stor diversitet för att nå upp till kraven i kursplanen.

  Syfte: Uppsatsens syfte har varit att undersöka om de skönlitterära utdrag samt de skönlitterära texter som förekommer i sin helhet i aktuella läroböcker i Svenska som andraspråk 3 motsvarar kraven på skönlitteratur i kursplanen.

  Metod: Den metod som använts i uppsatsen är kritisk närläsning, där materialet har kvantifierats samt kodats i olika variabler för att kunna analyseras.

  Resultat: Resultatet visade att läroböcker i Svenska som andraspråk 3 reproducerar en manlig och västerländsk diskurs och hegemoni med få inslag av kvinnliga författare och ännu färre inslag av författare från länder som inte tillhör västvärlden. Det såg inte likadant ut i alla fyra analyserade läroböcker, men i tre av fyra var kvinnor kraftigt underrepresenterade och i samtliga läroböcker var en övervägande majoritet av författarna från västvärlden. Invandrarförfattare var enbart representerade i två av läroböckerna, och författare från nationella minoritetsgrupper enbart i en. De läroböcker som hade ett större fokus på litteraturhistoria hade en lägre skönlitterär diversitet.

 • 38.
  Bjelland Guillermard, Elisabeth
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Sjöberg, Katarina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Barnmorskan ur ett pedagogiskt perspektiv: en studie om samspelet mellan barnmorskan och blivande förstagångsföräldrar2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efterfrågan på föräldrastöd ökar i form av behov av fler träffpunkter, stöd i att kritiskt granska information och professionell rådgivning. Samhället erbjuder en mängd olika resurser av föräldrastöd däribland barnmorskans arbete vid mödrahälsovården, vilket bland annat innebär att ge blivande föräldrar stöd genom information, utbildning och rådgivning inför föräldraskapet. Syftet med studien är att undersöka barnmorskans upplevelse av sitt förberedande arbete med blivande förstagångsföräldrar inför föräldraskapet. Studiens teoretiska utgångspunkt är lärande och förändringsprocesser ur ett sociokulturellt perspektiv. Undersökningen baseras på en kvalitativ intervjustudie med inspiration av fenomenologi. Åtta kvinnliga barnmorskor intervjuades. Datamaterialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom två huvudteman; barnmorskans roll och pedagogiska färdigheter och barnmorskans upplevelse av blivande föräldrar. De två huvudteman genomsyras av vikten av att möta människan där den är och skapa medvetenhet, vilket är essensen i barnmorskornas upplevelse av sitt förberedande arbete med blivande förstagångsföräldrar.

   

   

   

 • 39.
  Björck, Ville
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  The idea of academia and the real world and its ironic role in the discourse on Work-integrated Learning2018In: Studies in Continuing Education, ISSN 0158-037X, E-ISSN 1470-126XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Work-integrated Learning (WIL) seeks to bridge the gap between ‘scholastic’ training and work. This study explores the ironic fact that the WIL discourse remains formed by the idea of academia and the real world, an idea that in decisive ways creates this gap. A genealogical discourse analysis of how this idea operates in 79 present and past official documents promoting the Cooperative Education (Co-op) WIL model is used to explore this ironic fact. Two accounts of this idea are dominant in both present and past documents – the deficit account, which merely creates the stated gap, and the collaborative account, which both creates and bridges this gap. I emphasise that the Co-op and other standard WIL models embody and (re)produce the stated idea because they locate ‘scholastic’ training outside the ‘real world’. This separation dates back to scholè – the ancient Greek school that aimed to disconnect ‘school’ from ‘work’. Because WIL has the opposite aim, I argue that this separation is in fact counterproductive for WIL. Finally, I argue that locating WIL in a third place outside university and working life can be a way of avoiding the separation that (re)produces the idea of academia and the real world.

 • 40.
  Björck, Ville
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Johansson, Kristina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Problematising the theory€-practice terminology: a discourse analysis of students'€™ statements on Work-integrated Learning2018In: Journal of Further and Higher Education, ISSN 0309-877X, E-ISSN 0013-1326Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study uses a Foucault-inspired discourse analysis to examine two ideas about learning which reinforce the terminology whereby theory means campus-based training and practice means work placements. The purpose is to problematise this theory–practice terminology and provide scope for a non-dualistic alternative. The ideas examined are the idea of theory vs. practice as the point of departure for learning and the idea of theory and practice as harmonious points of departure for learning. These ideas were voiced by interviewed students who discussed the usual design of Work-integrated Learning (WIL) whereby students go to university to learn ‘theory’ and into working life to learn ‘practice’. The analysis shows how the ideas are formed by different ranking orders between theory and practice which are mutually exclusive, while also working together to reinforce the theory–practice terminology. The discussion on how a non-dualistic terminology can emerge highlights how the usual WIL design forms a dualistic setting where the theory–practice terminology thrives and how designing WIL at a third place between university and working life can provide scope for the terminology we seek.

 • 41.
  Björk, Amanda
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Axelsson, Frida
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Friskvårdssatsning på arbetsplatsen: En studie kring hälsotester samt införandet av träning på arbetstid2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate if a healthcare intervention in form of health dialogue, fitness test and training on working hours created any new knowledge among the participants and if so, what wisdom did it create. This was a collaboration together with Gothenburg city, where the healthcare intervention was implemented on workplaces within meal service. This thesis was done to do a follow-up of the already implemented healthcare intervention. The study for this paper was formed by a qualitative objective and 16 interviews provided a foundation for the study’s result. An inspiration of phenomenography approach formed the study’s objective that was to catch the participant’s experience. At the compilation of the material and the analysis was the Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) used. A part of the result that appeared was that the participants overall thought that the healthcare intervention was good because it was adaptable from all of the participant’s capabilities and therefore everyone could learn something from this, in one way or another. The individuals have gotten an increased knowledge of the impact of small workouts and that everyone has something to gain regardless of previous physical status. A change and experience of the healthcare intervention have resulted in a tighter group cohesion and a better working climate.

 • 42.
  Björk Kruse, Marwin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Olofsson Nilsson, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  I klassrummet finns inga träd: en kvantitativ studie av faktorer som påverkar valet att använda sig av utomhuspedagogik2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utomhuspedagogik har en gedigen historia som sträcker många år tillbaka i tiden. Metoden beskrivs ha många fördelar i undervisningen för elever då de får en direkt koppling till verkligheten i sin undervisning inom de naturvetenskapliga ämnena. Eleverna kan se, testa och diskutera kring naturvetenskapliga fenomen på ett sätt som kan vara svårt i ett klassrum. Dock visar forskning att utomhuspedagogik inte används i den utsträckning som hade varit optimalt för eleverna. Det finns lärteoretiska, fysiska och psykiska perspektiv på användandet av utomhuspedagogik, där lärteorin styrker användandet av metoden och själva användningen kan ge positiva effekter på elevernas fysiska och psykiska hälsa. Forskning om utomhuspedagogik för årskurserna 4–6 är mindre utbredd än de lägre och högre årskurserna.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning som utomhuspedagogik används inom ämnena biologi, kemi och fysik i årskurserna 4–6, samt vilka faktorer som spelar in när lärare väljer eller inte väljer att använda sig utav metoden.

  Metod: Kvantitativ enkätundersökning riktad till lärare inom No-ämnena i årskurserna 4–6.

  Resultat: Studiens resultat visar att det är många lärare som använder sig av utomhuspedagogik, 81,2% av de svarande i den här studien. Vanligtvis bedrivs undervisning utomhus på månads- eller terminsbasis. Hur stort avståndet är till naturen påverkar inte frekvens i hur ofta lärare väljer att flytta undervisning från insidan till utsidan med eleverna. Vi kan se att det finns tre statiskt signifikanta faktorer som påverkar valet att använda sig av utomhuspedagogik, lärarens egna metodkunskaper, kollegernas syn på arbetssättet samt hur trygga lärarna känner sig med att använda metoden med klassen.

 • 43.
  Björnkvist, Caroline
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Janshed, Hanna
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Studenters kost- och motionsvanor vid Högskolan Väst relaterat till kön och institution2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine if there were any differences between students’ dietary and exercise habits depending on sex and affiliated institution at University West. The study was based on 323 questionnaires, relevant literature and scientific works as theses, reports and articles. The results were analyzed from a sociological perspective. Dependent on sex or institution affiliation differences were found of dietary and exercise habits. Female students at University West in many respects indicate somewhat better dietary and exercise habits than male students did. In addition, small differences between the frequency of male and female students’ exercise were found. According to the Swedish guidelines for dietary and exercise students from the Department of Nursing, Health and Culture reported more healthy habits than students in average. Opposite to this finding, students from the Department of Economics & Informatics, showed the least compliance to the Swedish guidelines. Students from the Department of Engineering exercised least frequently compared to students from the other examined institutions at University West.

 • 44.
  Blomqvist, Lukas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Fysisk aktivitet på fritidshem i syfte att motverka stillasittande: En kvalitativ studie om barns rörelse i fritidshem2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bakgrund Stillasittande beteenden blir vanligare i dagens samhälle och WHO (2010) beskriver att det är den fjärde största faktorn till dödlighet globalt. WHO har i sina rekommendationer föreslagit att barn ska vara fysiskt aktiva 60 minuter om dagen för att motverka hälsorisker. På grund av detta blir det alltmer aktuellt för fritidshemmet att bli ett forum för fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet bidrar till ökad kognitiv förmåga och ökade resultat i andra ämnen menar Ericsson (2003). Syfte Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar och hinder det finns med att utöva rörelse i fritidshem i syfte att bidra till en bättre hälsa och motverka stillasittande. Metod Studien är av kvalitativ utformning och utgår ifrån observationer och intervjuer. Observationerna har utförts på två olika fritidshem och dessa riktar sig mot att undersöka fritidslärares utformning av fysisk aktivitet i undervisningen samt barns möjlighet till rörelse och att känna rörelseglädje. Utöver detta utförde jag även fyra semi-strukturerade intervjuer som var utformade efter analysen av observationerna för att jämföra lärares syn på fritidslärares uppmuntran till fysisk aktivitet med hur det faktiskt ser ut. Resultat Barns möjligheter till fysisk aktivitet är relativt god när det kommer till utevistelse och tillgång till idrottshall. Lärares syn på hur de uppmuntrar till rörelse skiljer sig ifrån hur det ser ut i praktiken visar resultatet. De barn som är aktiva i barninitierade lekar uppnår rörelseglädje genom att göra samma sak varje dag. De barn som inte deltar i barninitierade aktiviteter deltar ofta i lärarinitierade aktiviteter men dessa är sällan förekommande på fritidshemmet. Barns möjligheter till att uppnå målen som beskrivs som centrala begrepp i studien är därför begränsad.

 • 45.
  Boklund, Andreas
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science, Division for Computer Science.
  Assessing Lectures, a case Study on the Student’s Perception2006In: Shifting perspectives in engineering education, Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola , 2006, p. 96-103Chapter in book (Other academic)
 • 46.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Intra professional collaboration between social pedagogues and social services case workers around children at risk2010In: Learning to fly: social pedagogy in a contemporary society / [ed] Eriksson, Lisbeth, Winman, Thomas, Göteborg: Daidalos , 2010, p. 224-246Chapter in book (Other academic)
 • 47.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Lärares samarbete med socialtjänsten2011In: Läraryrket: ett mångfacetterat uppdrag / [ed] Henry, Alastair, Gurdal, Sevtap, Asplund Carlsson, Maj, Lund: Studentlitteratur , 2011, 1, p. 209-226Chapter in book (Other academic)
 • 48.
  Boniati, Sofia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Zaytoun, Ornina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Från passage till flexibel mötesplats: En kvalitativ studie om professionellas upplevelse av en renovering2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate how the staff experience the change in the physical work environment with the newly renovated lounge and what affects the staff's experience with the change in the physical work environment. Twelve employees with different professions were selected. The strategic requirements where that they have different professions and have seen how it looked before the change and after. Semi-structured interviews were performed at the respondent's workplace and the collected material was then analyzed with a thematic analysis.

  The result showed that the information has been well thought out and that the managers has been straightforward. The staff felt that they needed all the information to be open to change and it was considered positive that the managers was straight forward in the decision making process. It was also shown that inspiration from the outside world affects the staff's openness to change. This may be because the modernization of the surface has made the company seen as modern and kept up with the development, but also that a sense of pride has been created by having customers reacted positively. It has been perceived that the new lounge has created new flexible workspaces and new meeting places that can be used for both formal and informal occasions.

 • 49.
  Boraghi, Ramina
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Föräldrars uppfattningar om Familjecentralens stöd till familjer i Västsverige: ett lärandeperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In today's society it is more important than ever to focus on families. The family's daily life is characterized by numerous commitments, there is stress in different situations and a sense of not having the necessary skills and expertise needed for parenting. The Family Center has focus on the collaboration with social services. The Family Center is an arena for both the children but also their parents. Another purpose with the Family Center is the daily interaction with parents who may be perceived to have more struggle than others. The Family Center gives these parents extra support in parenting skills.

  Purpose & Issue: The purpose of this study is to investigate parents' perceptions of Family Center support to parents with a particular focus on parents' learning. The questions of issues in the study are: Do the families benefit from the Family Center? Does the Family Center correspond to parents needs for support? How does the parents advantage the Family Center? What do they learn by attending the activities at the Family Center?

  Method: This study is inspired by phenomenography for the study design, for gathering data and for the data analysis.

  Results- Outcome space: The study resulted in four different categories. The first category is professionalism, the interviewees feel that the staff at the family center has skills and that they are professional. The information the parents received shows a variety in everything from general information about children and parenting to more personal knowledge. The second category was the support which made the parents feel safe and supported by the staff at the Family Center. The third category is learning, where the parents talked about how the Family Center is a learning environment where the parents learn from the staff but also from each other's experiences and stories. The fourth category is about the parents' desire for change in the Family Center.

 • 50.
  Borg, Margareta
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  "It´s Not For Real": The Tablet as Palette in Early Childhood Education2019In: International Journal of Education and the Arts, ISSN 1529-8094, E-ISSN 1529-8094, Vol. 20, article id 14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This qualitative study investigated how a group of three-year-old preschool children use the drawing application Doodlecast on iPads. The smoothness, rapid response, and distinctive digital visual expressions of the tablet provided visual feedback that influenced the children's preferences for colors. Doodlecast seemed to encourage the children to explore colors and superimpose and fill-in the iPad's screen. In addition, they painted very precise shapes and lines, which seemed to facilitate pattern making and discovery of signs and relations. The children used the eraser tool to correct, reveal, remove, and create shapes. Irrespective of the method –erasing, superimposing, or filling-in the screen – the clear and professional result seemed to provide a visual confirmation that the children were able to master formulas.

1234567 1 - 50 of 388
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf