Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1314
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdallah, Nagam
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Absir, Hlinna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Medarbetarnas perspektiv på organisationsförändring, ledarskap och organisationskultur: Effekten av Covid-19 på organisationsförändring inom vården2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte var att bidra med en djupare kunskap om organisationsförändringar inom vården med fokus på Covid-19 och dess påverkan på ledarskapet och organisationskulturen utifrån medarbetarnas perspektiv. Studien har en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer är den metod som använts för att kunna ha djupare samtal med våra respondenter. Valet av organisationer grundade sig i att skapa en djupare helhetsbild av vårdorganisationer och inte avgränsa studien till endast en form av vårdorganisation. Studien slutsats kom fram till att Covid-19 medfört stora förändringar inom vården som påverkat ledarskapet och organisationskulturen. Studien har kommit fram till att vården har lyckats med att hantera förändringen och anpassa sig men samtidigt har de misslyckats med att behålla eller utveckla sin organisationskultur så att den främjar medarbetarna. Studien visar att vårdorganisationer har misslyckats med att hantera motstånd från medarbetarna vilket beror på att medarbetare inte delar organisationens visioner och mål om förändringen. Studien har presenterat ett resultat som visar att ledarskapet inom vården har inte förändrats mycket i jämförelse med innan pandemin. Men det visar sig tydligt att ledarna inte har samma relation med sina medarbetare som förut vilket påverkat organisationskulturen. 

 • 2.
  Abdallah, Rosanne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Bajrakti, Lirije
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  En studie om hur reklam på sociala medier påverkar individers köpbeteende2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sociala medier har idag vuxit och blivit mer populärt bland miljontals användare. I och med sociala mediers ökande försöker företag att attrahera fler kunder, till följd av att de publicerar reklam på sociala medier just på grund av dess aktiva användare. Reklam har i syfte att kunna locka till kunder att köpa en speciell vara eller produkt.

  Eftersom användning av sociala medier ökar uppstod ett stort intresse hos oss att undersöka hur reklam inom sociala medier påverkar individers köpbeetende. Vikten beträffande denna studie har lagts på att analysera hur köpbeteendet hos unga individer påverkas av reklam inom sociala medier. Syftet med denna studie var att bidra med ett effektivt underlag till företag i praktiken, alltför att få inblick på individers handlingsätt vid översyn av reklam sociala medier.

  Metod som användes för att åstadkomma vår forskningsfråga var en kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer i samverkan av tio utvalda respondenter, som under dagligt bruk är aktiva på sociala medier.

  Vår undersökning resulterade i att unga individer upplever reklam på sociala medier intresseväckande till att göra ett köp, till följd av att reklam som uppstår skall vara i riktning av deras intresse. Utöver intresselådan uppkommer irritation och individer klickar bort reklam eftersom det ansågs som onödiga meddelande som inte är av behövlighet.

 • 3.
  Abdallah, Soujoud
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  IFRS 9 och dess övergångseffekt på transparens inom den svenska banksektorn2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Efter den globala finanskrisen, som tog full fart 2008, påbörjade IASB arbetet av den nya standarden IFRS 9 gällande finansiella instrument som ersatte IAS 39. Det som utlöste arbetet för en ny standard var att analyser från finanskrisen visade att krisens effekter inte hade varit lika stora om bankernas redovisning av kreditförluster, istället för att vara reaktiva, tog hänsyn till framåtblickande information. Syftet med IFRS 9 var därför att bland annat lösa denna "för lite för sent" redovisning av kreditförluster. IFRS 9 började tillämpas 2018 och innan tillämpningen fanns en förväntan att standarden skulle öka transparens och finansiell stabilitet. Med detta som bakgrund är syftet med föreliggande studie att få kunskap om övergångseffekten av IFRS 9 på den svenska banksektorn nu när den har implementerats för att studera huruvida IFRS 9 lyckats öka transparensen av finansiella rapporter inom svenska banker. I samband med detta studerades också huruvida IFRS 9 skapat nya problem. För att uppfylla studiens syfte genomfördes en kvalitativ textanalys av svenska börsnoterade bankernas årsredovisningar före och efter tillämpningen av IFRS 9. Empirin granskades utifrån kvalitativa egenskaperna relevans, korrekt återgivande, begriplighet och jämförbarhet då dessa är relaterade till transparens. Empirin analyserades utifrån huruvida en ökning av dessa hittades efter implementeringen av IFRS 9. Studien drar slutsatsen att transparensen både minskat och ökat beroende på vilken kvalitativ egenskap årsredovisningarna analyseras utifrån. Dock identifieras ett nytt problem i form av opportunistisk handling då bedömningsutrymmet ökar enligt den nya standarden, vilket också minskar jämförbarheten.

 • 4.
  Abdel Ahad, George
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Dilli Abo, Jack
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Digitalisering utifrån ekonomers perspektiv: En fallstudie vid två offentliga organisationer2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Digitalisering är ett aktuellt ämne i dagsläget och teknologin har vuxit samt påverkat samhället. Det har påverkat ekonomer och deras arbetssätt. Det förekommer flertalet studier angående hur digitalisering påverkar ekonomrollen inom privat sektor, forskning kring ekonomernas egna erfarenheter och inom den offentliga sektorn är dock fåtalig. Offentlig sektor har kritiserats då den tekniska utvecklingen inte går framåt i den takt som övriga samhället. Detta då de har strukturer som försvårar införandet av moderniseringsarbete. Syftet med studien är att kartlägga och analysera erfarenheter med digitalisering samt möjligheter och utmaningar kring det utifrån ekonomers perspektiv. Studien har genomförts genom en kvalitativ metod där datainsamlingen gjordes på två offentliga organisationer genom sex semistrukturerade intervjuer. Digitalisering resulterar i att analog information skiftar till att bli digitaliserade. Den förbättrar den interna effektiviteten genom att effektivisera arbetsprocesser genom att eliminera manuella hanteringar och reducera de mänskliga felen. Ekonomistyrsystem handlar om att påverka beteendes hos medarbetarnas, men även chefernas beteende i organisationen. Studiens empiriska resultat visar att digitalisering har bidragit till en övergång från det analoga till det digitala. Det visar även att digitaliseringen har effektiviserat arbetsprocesser inom organisationerna. Vad gäller ekonomistyrningen i organisationerna har studien identifierat att det i arbetssättet främst råder en kombination av resultat- samt handlingsstyrning i organisationerna. Slutsatserna som studien presenterar är att fördelarna med digitalisering är att det har lett till effektivare arbetsprocesser och frigjort tid till mer kvalificerade arbetsuppgifter. Möjligheterna är att effektiviseringen leder till att mer fokus kan sättas på att hantera med kvalificerade arbetsuppgifter som faktiskt kräver det mänskliga ögat och minska de mänskliga felen. En nackdel är att ekonomerna inte besitter IT- kompetensen, och behöver ta hjälp av IT-avdelningen, vilket i sig är en utmaning då det uppstår utmaningar gällande kommunikationen. På grund utav detta upplever ekonomerna detta att systemen inte alltid är optimala att hantera utifrån deras arbetsuppgifter. Ytterligare en nackdel med digitaliseringen är att den påverkar den sociala kontakten och den kreativa förmågan negativt till följd av fler digitala möten istället för att träffas fysiskt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abdu, Ramadan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Zerhouni, Jonas
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Värdering av elitlicenser inom fotbollsallsvenskan: Hur gör man och hur påverkar variationsmöjligheterna jämförbarheten?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Redovisningen för företag har under en lång tid varit ett bra sätt att visa lönsamheten för utomstående personer. Då redovisningen blivit mer legitim med tiden och ständigt dragits mot mer verkliga siffror av hur det gått för företaget så att det inte ger en missvisande bild av företagets lönsamhet. Detta är då viktigt för att det finns många utomstående personer som är redo att investera i ett företag med bra lönsamhet. Med tiden har det blivit viktigare för företag och föreningar av olika slag att ha en korrekt bokföring för de som är bokföringsskyldiga. Det har under ett tag blivit en stor sak inom fotbollens värld där man mer och mer tar upp bokföringsfrågor i de stora fotbollsklubbarna som både problem för vissa och gynnsamma regler för andra. Då det är av så stort intresse så tyckte vi att vi skulle göra den här uppsatsen om hur det ser ut i Sverige när det kommer till redovisningsreglerna och de olika metoderna.Tillvägagångssättet som vi valt att använda för att utföra av studien var en kvalitativ forsknings-metod. Vi utgick därför ifrån den hermeneutiska tolkningsläran, för att det skulle vara ett bra verktyg för att nå våra mål då det ökar kunskap och tolkning inom vårt forskningsämne (Wallén, 1996), (Bryman & Bell, 2013).Resultatet av studien visar att Svenska fotbollsförbundet har givit fotbollsklubbarna två sätt att redovisa spelarförvärv. Dessa två sätt är att antingen kostnadsföra spelarförvärvet som en direkt kostnad eller att aktivera spelarförvärvet i balansräkningen (Svenska fotbollsförbundet, 2013). Bland klubbarna i allsvenskan så aktiverar de flesta spelarförvärven i balansräkningen, endast två klubbar kostnadsför spelarförvärv som en direkt kostnad. Alla fotbollsklubbarna ska enligt Svenska fotbollsförbundet (2013) göra avskrivningar linjärt med kontraktstiden.

 • 6.
  Abdul, Renas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Khorram, Shaga
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ledarskap och motivation: En kvalitativ studie om monetära belöningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Behovet av att motivera och belöna medarbetare för att öka deras prestation har varit viktigt för organisationer och företag i alla tider. Genom att ha högmotiverade medarbetare kan företagen konkurrera på arbetsmarknaden och uppnå sina mål. Tidigare forskning har visat på olika aspekter av monetär belöning och dess påverkan på medarbetare. Beroende på hur de monetära belöningssystemen utformas kan det få olika utfall på medarbetarnas motivation och prestation. Ledarna har en stor roll i att ta reda på hur de kan motivera sina anställda på bästa sätt.

  Vår studie syftar till att ta reda på varför monetär belöning används av ledare och hur medarbetarnas motivation påverkas av det.

  Vi har genom en kvalitativ metod i form av intervjuer undersökt fenomenet monetär belöning och dess användning inom byggbranschen. I den teoretiska referensramen belyses olika motivationsteorier och ledarskapsstilar som stöd för att tolka den inhämtade empirin.

  Från vår inhämtade empiri framkom att ledarens roll är viktig i hur medarbetarna motiveras, vilken påverkan monetär belöning har på medarbetarnas motivation samt varför ledningar väljer att använda monetär belöning. Det framkom även att monetärt belöningssystem fungerar bra inom byggbranschen.

  Vi drar slutsats att medarbetarnas motivation påverkas positivt och ledaren använder sig av monetär belöning då det leder till bra resultat för företaget då de uppfyller sina mål. Kostnaderna för monetär belöning vägs upp av att företaget får nöjda kunder.

 • 7.
  Abu Shanab, Ahmed
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Mohammadi, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ledarskapsstilars påverkan på inre och yttre motivation: - En kvalitativ studie2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att skapa förståelse för hur varierande ledarskap påverkar inre och yttre motivation hos medarbetare. Följande forskningsfråga var skapad: Hur påverkar rådande ledarskapsstil den inre och yttre motivationen hos medarbetare? Tidigare forskning studerar vanligtvis sambandet mellan ledarskap och motivation som en helhet. Problematiken med att se motivation som en helhet är att motivation påverkas av diversefaktorer och bör således delas in i inre och yttre motivation. Studier som studerar sambandet med inre och yttre motivation (även kallat self-determination theory) bestrider varandra vad avser dragna slutsatser. För att besvara forskningsfrågan har en kvalitativmetod använts där semistrukturerade telefon intervjuer har utförts i en etablerad organisation beläget i Göteborgsområdet. Studiens val av respondenter består av tio respondenter varav åtta är medarbetare och två är ledare. Vidare tillämpades det fyra forskningsetiska principer som avsåg öka studiens tillförlighet. Ledarskapsstilar som studerades i studien var transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap, laissez-faireledarskap och karismatiskt ledarskap. Tidigare forskning tyder på att transformativt ledarskap har en positiv påverkan på inre och yttre motivation medan transaktionellt ledarskap har enligt tidigare forskning en positiv påverkan på yttre motivation och ingen påverkan på inre motivation. Laissez-faireledarskap har enligt tidigare forskning negativ påverkan på inre och yttre motivationmedan karismatiskt ledarskap har enligt tidigare forskning en positiv påverkan på inre och yttre motivation. Studiens empiri bestod av två transformativa ledarskapsstilar, fem transaktionella ledarskapsstilar, två laissez-faire ledarskapsstilar och en karismatisk ledarskapsstil. Efter studien fastställs det att transformativa ledarskapet påverkar inre och yttre motivation positivt eftersom medarbetare får feedback och uppmuntran. Transaktionell ledarskap påverkar endast yttre motivation positivt eftersom ledare anpassar relationer med medarbetare som ett ekonomiskt utbyte. Laissez-faire ledarskap har ingen påverkan på yttre motivation men kan både resultera i en negativ eller positiv påverkan på inre motivation. Karismatiskt ledarskap har en positiv påverkan på inre och yttre motivation eftersom ledarskapsstilen skapar en god relation mellan ledaren och medarbetaren.

 • 8.
  Achehboune, Amira
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Karim, Varin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Distansarbetets inverkan på unga anställdas work-life balance: En kvalitativ studie om hur unga anställda i ett säljbolag upplever worklife balance2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen och coronapandemin som utbröts år 2019 var orsakerna till att distansarbete blev allt mer aktuellt på flera arbetsplatser. En snabb förändring genomfördes i samhället då majoriteten av alla organisationer införde distansarbete för att undvika spridning av coronan. I samband med coronapandemin, växte begreppet work-life balance fram. Begreppet handlar om att skapa en balans mellan arbetsliv och privatliv. Syftet med den här studien är att undersöka hur distansarbetet påverkar unga anställdas work-life balance. Den teoretiska referensramen visar att distansarbete kan ha en positiv och en negativ inverkan på anställdas work-life balance. De negativa aspekterna med distansarbete är främst isolering som kan bidra till psykisk ohälsa, övertid och distraktioner i arbetsmiljön som har en negativ påverkan på anställdas work-life balance. De positiva aspekter som nämns är att anställda kan spara tid och pengar på grund av minskad pendling. Anställda kan därtill strukturera upp sin dag, kontrollera arbetsmiljön efter egna preferenser, bli mer produktiva och tillfredsställda i sitt arbete. Vidare har dessa positiva aspekter en god inverkan på anställdas work-life balance. Metoden som används för att samla in data är en kvalitativ forskningsstrategi där respondenter har valts ut med hjälp av ett målstyrt urval. Empirin bygger på 8 semistrukturerade intervjuer där unga anställda besvarar frågor utifrån en bearbetad intervjuguide.

  Studien visar att distansarbete kan ha en positiv och en negativ inverkan på distansarbete. De positiva effekter som studien har kommit fram till är tidsbesparing, möjlighet till att utföra hemmasysslor, tid till att spendera med familj och vänner, förbättrad arbetsmiljö och ökad arbetstillfredsställelse. De negativa aspekter som studien har kommit fram till är övertid, psykisk ohälsa, social isolering och distraktioner i arbetsmiljön. Det insamlade datamaterialet stöds av den tidigare forskningen som lyfter upp liknande aspekter om hur anställdas work-life balance påverkas av distansarbete. Den slutsats som kan dras är att distansarbetet inte bara har en positiv inverkan på unga anställdas work-life balance. Det finns även många negativa faktorer som kan påverka unga anställdas work-life balance under distansarbete.

 • 9.
  Ackevall, Sofia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Adamsson, Tobias
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Har generationstillhörighet påverkan på arbetsmotivation?: En kvantitativ studie om skillnader i motivation mellan Generation Y och Baby boomers2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På dagens arbetsmarknad är fyra generationer aktiva, vilket är fler än någonsin tidigare. Anställda från samtliga generationer behöver motiveras för att prestera på arbetet. Tidigare forskning visar att människor som tillhör samma generation har upplevt liknande händelser och omständigheter och därför liknar varandra. Eftersom generationer har påverkats av olika externa faktorer tenderar de att skilja sig åt i vissa avseenden. Det saknas dock kunskap huruvida det föreligger skillnader i inre och yttre motivation mellan olika generationer. Trots att det kan förekomma skillnader i vad som motiverar dem, förväntas personer tillhörande olika generationer arbeta under samma förutsättningar och premisser.

  Studien syftar därför till att bidra med kunskap om eventuella skillnader i inre och yttre motivation mellan generation Y och Baby boomers. Studien grundar sig i tidigare forskning om bland annat inre och yttre motivation, generationer och självbestämmandeteorin, vilket resulterade i hypoteser som testades.

  För att uppfylla studiens syfte användes en kvantitativ metod där en webbaserad enkätundersökning genomfördes och besvarades av 149 respondenter. En vetenskapligt framtagen enkät kallad Work extrinsic and intrinsic motivation scale (WEIMS) användes för att mäta motivation genom 18 olika påståenden. Därefter studerades samband mellan de två generationerna och variablerna inre samt yttre motivation. Sambandsanalyser utfördes även mellan motivation och ålder samt mellan motivation och kön i syfte att utesluta eller uppmärksamma de faktorernas påverkan på studiens resultat.

  En slutsats är att Baby boomers uppvisar högre inre motivation än generation Y medan generation Y uppvisar högre yttre motivation än Baby boomers. Skillnaderna är dock inte statistiskt säkerställda. En ytterligare slutsats är att inga betydande skillnader i motivation visade sig mellan olika åldersgrupper inom samma generation. Däremot kunde samband mellan kön och motivation statistiskt säkerställas. Kvinnor uppvisade högre inre motivation än män medan män uppvisade högre yttre motivation än kvinnor. Slutligen konstaterades det att inre motivation generellt är högre än yttre motivation oberoende av generationstillhörighet, ålder och kön.

 • 10.
  Aden, Abdikadar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Türtscher, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Young Swedish adults' attitudes towards offshoring2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Offshoring, meaning the movement of business operations to foreign countries, has recently grown. It provides the company with opportunities which are not available domestically, but it also bears risks. The public has recently blamed the strategy of offshoring for weak growth of domestic economy, decreasing competitiveness, salary stagnation, job losses, lower worker morale, and poverty. As a consequence, a firm carrying out offshoring activities could suffer from consumers' negative attitudes towards offshoring, as the consumers are unwilling to buy their products/services or take actions against the company.

  This study addresses the Swedish young adults' attitudes towards offshoring. Young adults are playing an important role in economy as consumers, future workers, innovators, leaders and decision makers. The study investigates the factors that were underlying the formation of attitudes towards offshoring. We focused especially on three factors, namely consumer ethnocentrism, economic threat and quality beliefs.

  In order to address these issues, a quantitative research approach was applied and primary data were collected. The variables for the online survey were mainly distilled from Durvasula and Lysonski (2009) as well Grappi, Romani and Bagozzi (2013).

  The gathered data have been analyzed via the software of SPSS by performing correlation tests and analyzing descriptive statistic measures. The results indicated that Swedish young adults had neutral attitudes towards offshoring. We also found that two of the studied factors, consumer ethnocentrism and economic threat, were vital in the formation of the attitudes towards offshoring.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Adolfsson, Clara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Samuelsson, Arvid
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ledares kommunikation ur ett internt marknadsföringsperspektiv: Främjande av medarbetarnas motivation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Information och kommunikation är två viktiga faktorer som ska fungera i organisationer. Hur ledarna kan förhålla sig till detta men även hur ledarna kan skapa en meningsfullhet för medarbetarna är något som är viktigt för deras motivation. Ledares kommunikation kan vara ett potentiellt verktyg i en intern marknadsföring för att skapa mening och motivera medarbetarna. Dock finns det alltid svårigheter i att kommunicera. Det finns alltid bra eller mindre bra sätt att kommunicera på. Uppsatsen grundar sig i kommunikation och intern marknadsföring där syftet var att undersöka och försöka skapa en förståelse för hur ledare anser att deras interna kommunikation i organisationer kan användas i intern marknadsföring som ett potentiellt hjälpmedel för att motivera sina medarbetare. Uppsatsens forskningsfråga är formulerad med syftet i åtanke och ledde till följande fråga: Hur använder ledare kommunikation i den interna marknadsföringen för att motivera medarbetare? En kvalitativ metod har använts där undersökningen skedde genom semistrukturerade intervjuer med tio ledare, fem kvinnor och fem män på olika hierarkiska positioner inom både den privata och offentliga sektorn. Teoriavsnittet är utformat efter sju olika teman. Dessa teman är genomgående i uppsatsen och syftar till att länka ihop uppsatsens teori- och empiriavsnitt för att slutligen mynna ut i analysen. Uppsatsen visar på två viktiga beståndsdelar som ledare anser kan bidra till medarbetarmotivation. En envägskommunikation som kan bidra med transparens och som ökar informationstillgängligheten vilket kan ha betydelse för medarbetarnas motivation. En tvåvägskommunikation som de anser öka förståelsen av information och budskap vilket de ser bidrar till ökad motivation hos medarbetarna. Studien visar även att ledare anser att då de använder tvåvägskommunikation genom ömsesidig feedback ökar medarbetarnas delaktighet. Vidare anser de att det kan bidra till en tydligare förståelse för organisationens gemensamma målbild och har ett positivt inflytande på medarbetarna. En tydlighet och en kontinuerlig ström av information i kombination med feedback och återkoppling var något ledarna ansåg kunde underlätta för medarbetarna. Det visade sig vara något som ledarna ser ha en positiv påverkan på medarbetarnas engagemang och kan bidra till att stärka deras psykologiska kontrakt gentemot organisationen.

 • 12.
  Adolfsson, Clara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Samuelsson, Arvid
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Prestationsbaserade belöningssystem: en kvalitativ studie om butiksanställdas arbetsmotivation2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Alla företag idag använder sig av något slags prestationsbaserat belöningssystem för att motivera sina anställda. Det är dock inte säkert att alla anställda på en arbetsplats implementerar detta på sig själva. Uppsatsen syftade till att undersöka problemet ur de anställdas perspektiv. Uppsatsen grundar sig i ämnet motivation där syftet var att få en förståelse för hur butiksanställda inom detaljhandeln upplever prestationsbaserade belöningssystem. Uppsatsens forskningsfrågor formulerades med syftet i åtanke och ledde till följande frågor: Hur upplever butiksanställda prestationsbaserade belöningssystem och har belöningssystem som styrmedel inverkan på arbetsmotivationen hos anställda? En kvalitativ metod har används där undersökningen skedde genom semistrukturerade intervjuer med sex butiksanställda på olika butiker inom detaljhandeln. Teoriavsnittet är strukturerat utefter fyra teman, motivation och beteende, prestationsbaserade belöningssystem som motivationstrategi, finansiella och icke-finansiella belöningars betydelse samt komplikationer och brister i prestationsbaserade belöningssystem. Dessa teman är genomgående i hela uppsatsen och syftar till att koppla ihop uppsatsens olika delar på ett tydligt sätt. Uppsatsen visade på två viktiga beståndsdelar som utgör grunden för hur butiksanställda upplever prestationsbaserade belöningssystem. För det första måste det finnas ett samband mellan prestationen och belöningen för att det ska upplevas positivt av de anställda. Den andra beståndsdelen visade sig vara att belöningssystemen behöver vara rättvist utformade för att de ska verka motiverande. Det visade sig även att en kombination av finansiella och icke-finansiella belöningar var framgångsrikt för att motivera anställda och att de anställda i stor utsträckning är till freds när de känner delaktighet, sammanhållning och när de utvecklas på arbetsplatsen.

 • 13.
  Adolfsson, Ida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Berger-Månsson, Matilda
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Tidsbegränsade anställningsformer: Varför använderarbetsgivare inom detaljhandeln sig av dessa?2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns en pågående debatt kring ämnet tidsbegränsad anställning. Debatten handlar om hur man ska tolka lagen samt om den bör förändras. I Sverige är det Lagen om anställningsskydd som reglerar de olika anställningsformer som finns att tillgå. Huvudregeln är en tillsvidareanställning men det finns också goda möjligheter att anställa tidsbegränsat. I Sverige är idag, av de som är sysselsatta i åldern 16-64 år, 15,1 procent tidsbegränsat anställda. Denna stora andel gör att ämnet är intressant att studera. I debatten som pågår finns det ett argument emot tidsbegränsade anställningar, då arbetstagarorganisationer anser att dessa missbrukas. I de olika branscherna i Sverige skiljer sig antalet tidsbegränsade anställningar åt. Inom detaljhandelsbranschen, som denna undersökning fokuserar på, är andelen tidsbegränsade anställningar cirka 17 procent (SCB, 2015, s. 9). Varför väljer då arbetsgivare inom handeln att anställa tidsbegränsat? Detta är något vi undersökt med syftet att ta reda på hur arbetsgivare tänker vid rekrytering och vid val av anställningsform. Med en kvalitativ undersökningsansats har studien genomförts. Vid några få intervjuer har vi kunnat ta del av djupgående information och resonemang ifrån arbetsgivare. Teorin fokuserar på LAS samt på tidigare forskning. Den tidigare forskningen kan sammanfattas med att det finns ett flertal bakomliggande orsaker till att arbetsgivare väljer att anställa tidsbegränsat. Flexibilitet och ekonomi spelar en stor roll. Teorier pekar på att arbetsmarknaden, som en föränderlig miljö, bidrar till att arbetsgivare väljer att skriva anställningsavtal på kort sikt. Detta har gjort att de icke-traditionella, tillfälliga anställningarna har ökat. I den empiriska undersökning som gjorts motiverar respondenter varför de valt att anställa tidsbegränsat och vad de anser om det. För att arbetsgivarna ska hålla verksamheten rullande, utan att kostnaderna drar iväg så behöver de kunna täcka ett tillfälligt behov, till exempel vid sjukdom, med hjälp av en eller flera tidsbegränsade anställningar. Vår analys och slutsats visar att de tidsbegränsade anställningarna används för att arbetsgivarna måste. Detta för att verksamheten ska fungera. Den förförståelse vi presenterar i inledningen till uppsatsen anser vi vara motbevisad.

 • 14.
  Adolfsson, Ida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Broberg, Matilda
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  It Takes Two to Tango: En studie om organisationer i finans och försäkringsbranschen och deras syn på att behålla medarbetare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  "Hur arbetar organisationers ledning med att behålla sina medarbetare? -Vad har motivationsfaktorer för betydelse?"

  Idag har många organisationer hög personalomsättning vilket oftast ses som ett problem. När en organisation har lagt ner tid och resurser på rekrytering så krävs det fortfarande arbete kring personalfrågor. För att behålla medarbetare inom organisationer, för att inte bli av med dem, så krävs ytterligare arbete vilket organisationer bör vara medvetna om. Syftet med den här studien är att ta reda på ledningens arbete kring motivation för att behålla befintliga medarbetare. Studien ämnar till att ta reda på hur de motiverar medarbetare för att ge en ökad arbetstillfredsställelse och därmed få medarbetare att inte vilja lämna organisationen. För att kunna uppnå syftet med studien har vi med en kvalitativ metod genomfört fem djupgående intervjuer. Dessa intervjuer har gjorts på personer med en ledningsposition inom finans och försäkringsbranschen. Empirin visar de olika ledarnas arbetssätt gällande rekrytering och hur de själva motivera individer. Alla respondenter har fått möjligheten att med egna ord själva berätta vad som är motivation för dom. Empirin visar även vilka belöningssystem dessa organisationer har och vad ledningen anser dessa har för effekt. Bland annat resonerar tidigare forskning kring personalomsättningskostnader samt vad som krävs för att behålla befintliga medarbetare inom organisationen. Tidigare forskning visar även att det råder delade meningar om vad motivation är, hur det uppfylls och vem som bär ansvaret för att upprätthålla motivation. Resultatet visar att det finns specifika motivationsfaktorer som kan vara avgörande för om medarbetare stannar eller väljer att avsluta sin tjänst. Rekrytering visar sig också spela roll vid arbetet kring att behålla medarbetare.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Agatity, Szimona
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Alagic, Amra
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Sambandet mellan friskvårdsbidrag, motivation och prestation: En studie gjord vid ett universitet i Västra Götalands region2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en undersökning av upplevt samband mellan friskvårdsbidrag, motivation och prestation. Syftet med studien var att undersöka vad det fanns för samband mellan nyttjandet av friskvårdsbidrag och personalens arbetsmotivation samt prestation.

  Undersökningen är underlaget för denna B-uppsats som skrevs som en del av Personalekonomiprogrammet vid Högskolan Väst. Studien har genomförts på ett valt universitet i Västra Götalands region. Metoden som har använts var av kvalitativ karaktär vilket handlar om att försöka förstå individers svar och tolka dessa.

  150 anställda har blivit slumpmässigt utvalda för att besvara en enkätundersökning som skapades för att studera hur friskvårdsbidraget påverkar de anställdas motivation och prestation.

  I teoriavsnittet presenteras flera relevanta teorier som exempelvis Herzbergs (1966) och Maslows (1987) motivationsteorier, samt studier som har gjorts i andra länder som sedan har använts för att analysera enkätsvaren.

  Empirin består av en sammanställning av enkätsvaren. Resultatet av undersökningen visade att mestadels av respondenterna menade att de ansåg att det fanns ett samband mellan nyttjandet av friskvårdsbidrag, motivation och prestation. Flera av respondenterna ansåg att deras egen motivation till arbetet påverkades av friskvårdsbidraget och även en del av de personerna som inte använder bidraget i dagsläget höll med om ett möjligt samband mellan friskvårdsbidrag, motivation och prestation. Flera svarspersoner menade att de saknade information från arbetsgivarens sida och att de gärna hade velat bli mer informerade kring detta. Slutligen har vi några rekommendationer till arbetsgivaren gällande vad denne kan göra för att engagera sin personal mer och få de att nyttja friskvårdsbidraget.

 • 16.
  Agbefah, Doreen
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kankam, Patrick
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  The Impact of Accounting records on the performance of Small and Medium Scale Enterprises2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Accounting record keeping by Small and Medium Scale Enterprise (SMEs) is essential to many developing countries. Since it enables a country in its strategic formulation and implementation of national development policies and plans. Previous research indicates that despite the importance of record keeping, most SMEs in developing countries such as Ghana do not keep accounting records. The purpose of this study is to generate knowledge about the impact of accounting record keeping on the performance of SMEs. To fulfil this purpose, a quantitative analysis was done based on the impact accounting record has on the performance of SMEs in Ghana. Quantitative method was used to collect data using structured questionnaire. The study used descriptive statistics, and Pearson correlation to determine the relationship between the accounting record keeping and performance. Findings from the study indicates that there is a significance positive strong relationship between accounting record keeping and performance of SMEs. This study shows that most SME owners perceived accounting record keeping and performance has a positive relationship. The study further confirms that keeping accounting records has a strong impact on the performance of the business just like previous research shown. 

 • 17.
  Agicic, Emina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Valdivia Newman, Estefania
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Att hantera kompetens: En undersökning om hur kompetens hanteras och utvecklas inom den offentliga sektorn2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Betydelsen för organisationer att inneha rätt kompetens och säkerställa kompetens i framtiden kan innebära stora konkurrensfördelar, men även en effektivisering och förbättring av prestationer. Genom rekrytering eller kompetensutveckling kan tillgången till nyckelkompetens säkerställas och därmed likaså framgång i organisationer. Detta bidrar även till varaktiga relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare, samtidigt som de mänskliga resurserna ger en positiv effekt på organisationen. Men hur ska ledningen veta vilken kompetens som redan finns? Eller hur kompetensen kan användas i organisationen? Syftet med denna studie var därför att bidra med ny kunskap hur kompetensidentifiering-, bedömnings- och användningsprocessen ser ut i organisationer. Undersökningen avsåg även att studera hur organisationer stöttar lärande och vilka metoder som används. För att uppfylla syftet valdes en kvalitativ metod där totalt fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra medarbetare och en ledare på en avdelning inom en kommunal organisation. Intervjuerna baserades på teorier om kompetenshantering och lärande som tillsammans mynnade ut i en tolkningsmodell. Undersökningen visade att organisationen uppmuntrar lärande genom att erbjuda utbildningar i största möjliga mån. Utbildningarna som erbjöds skedde på individnivå, men kunde spridas till andra anställda genom bland annat grupp- och samarbetsaktiviteter. Informanterna ansåg att gruppaktiviteter medförde att kunskap och kompetenser utbyttes bland kollegor och att det eventuellt bidrog med mer lärande än vad som kunnat ske individuellt. Avdelningens främsta verktyg för kompetenshantering sammanfattades som medarbetarsamtal där anställda återger huruvida de klarar av det dagliga arbetet samt vilka kunskaper de anser sig själva besitta eller sakna. Kompetens användes på många olika sätt i organisationen men en intressant aspekt var att anställda med lång erfarenhet inom sitt område även fick utbilda övrig personal. Organisationen använde i många fall befintlig kunskap vilket främst berodde på kostnadsbesparingar, men använde även externa kurser när det var nödvändigt. Slutsatsen var att metoden för kompetenshantering upplevdes som en god metod som förutsätter ett nära arbete mellan chefer och anställda samt en god kommunikation. Dock bedöms den som relativt kortsiktig och har därmed svårt att förutse organisatoriska kompetensbehov i framtiden. Den förutsätter även att anställda ska vara bekväma att tala om sina brister, vara engagerade och initiera utveckling.

 • 18.
  Ahl, Felix
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Irving, Nathalie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen: En multipel fallstudie av två redovisningsbyråer inom den privata sektorn2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Digitalisering är en faktor som växer i takt med samhällets förändringar och därmed måste olika organisationer ha i beaktande en förändringsprocess som innebär att möta nya perspektiv och arbetssätt. Redovisningsprocessen är en av många processer som genomgått en omvälvande utveckling och som fortfarande är i ständig förändring. Denna studie kommer därmed undersöka på vilket sätt digitaliseringen påverkat redovisningsprocessen i olika organisationer. Syftet med denna uppsats är att få en mer detaljerad bild över hur redovisningskonsulterna påverkats av förändringen på grund av digitaliseringen i en mer digitaliserad redovisningsbyrå och en mindre digitaliserad redovisningsbyrå inom den privata sektorn. Studien genomfördes med en kvalitativ metod där datainsamlingen gjordes på två byråer inom den privata sektorn genom en enkätundersökning. Enkäten bestod av öppna enkätfrågor där respondenterna fick svara fritt. Resultatet visade på att digitaliseringen av redovisningsprocessen ökat effektiviteten i arbetet. Detta har lett till att det finns mer tid över till andra arbetsuppgifter som till exempel rådgivning. Studien har även visat att redovisningskonsulterna till övervägande del har en positiv inställning till att arbetet blir mer och mer digitaliserat. Vid en jämförelse av redovisningsprocessen mellan två olika byråer har vi kunnat se hur digitaliseringsprocessen har påverkat redovisningsbyråerna. I den mer digitaliserade byrån har arbetet blivit mer effektivt i takt med att kontoret har blivit papperslöst. I den mindre digitaliserade redovisningsbyrån har arbetet för de delar som digitaliserats blivit effektivare medan övriga delar är under en pågående utvecklingsprocess. 

 • 19.
  Ahlquist, Morgan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Zetterman, Malin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Rekryteringsprocessen: En studie om de olika faktorer som påverkar rekrytering2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ämnet rekrytering väcker många känslor oavsett kontext. Inledningsvis framgick det tydligt i vårt val av ämne att det sällan är svart på vit och därmed behovet av en begränsning. I syfte att göra denna studie objektiv i möjligaste mån beslöt vi oss för att forska om rekryteringsprocessen och hur denna faktiskt är uppbyggd. Processen är onekligen det kugghjul som får resten av maskineriet att rulla och därmed bör denna vara välutvecklad och effektiv.

  Huvudsakligen utgår denna studie från ett kvalitativt perspektiv där syftet är att svara på forskningsfrågan; "Hur ser rekryteringsprocessen ut? - Vilket moment har störst betydelse under processen?". Teori och forskning baseras på aktuell liksom äldre arbeten men som ännu är tillämpningsbara i den mån att de ej är motbevisade. Empirin insamlades genom sex olika intervjuer med olika aktörer inom rekryteringssammanhang. De befinner sig på olika nivåer och bidrar därmed med olika perspektiv på hur processen kan se ut från deras respektive organisation. Uppsatsen mynnar ut i en analys av teori och empiri där vi, genom vårt hermeneutiska synsätt skapar oss en väl validerad tolkning av respektive process. Analysen formuleras sedan till en slutsats där vi förtydligar svaret på forskningsfrågan.

  Resultatet av vår studie visar hur processen är beroende av olika moment där en kravanalys, urvalsmetodik och noga planerade intervjuer med inslag av personlighet- respektive beteendetester är nyckeln till framgång. Det absolut viktigaste momentet är dock den mer moderna e-rekryteringen där fokus ligger på effektivitet och automatisering av rekrytering. Trots de skillnader som kan komma att finnas mellan organisationsstorlekar ser detta moment ut att bli en större hybrid allt eftersom kunskapen ökar oberoende av organisationen.

 • 20.
  Ahmadi, Ahmad
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Career Development as Entrepreneur or Employee.: A Study of Some Immigrants' Individual Career Development in the two Municipalities: Lidköping and Mariestad - Sweden"2012Inngår i: Uddevalla Symposium 2012 : Entrepreneurship and Innovation Networks. Revised papers presented at the 15th Uddevalla Symposium 14-16 June, 2012, Faro, Portugal. / [ed] Bernhard, Irene, Trollhättan: University West , 2012, s. 11-27Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 21.
  Ahmadi, Ahmad
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Institutions, processes, and business development: A case study of Iranian entrepreneurs in Sweden2012Inngår i: The Iranian community in Sweden: Multidisciplinary perspectives / [ed] Hassan Hosseini-Kaladjahi, Tumba: The Multicultural Centre , 2012, 1, s. 45-64Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 22.
  Ahmadi, Ahmad
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lind, B.
  Firms success factors or corporate competitiveness2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 23.
  Alaei, Seyed Fatemeh
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Andersson, Anette
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Privatization: What we learn from failure: A case study of Iran Air2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis was conducted to assess how the privatization of Iran Air process managed in last efforts and how should it be in right way. It increases the knowledge about privatization in Iran and the need for it. Iran air as our case study is a flag-carrier airline company that is protected by government regulations and subsidies. We try to find the reasons for failure of privatization in Iran Air and their attempt on privatization.

  The method used to collect data was a qualitative methodology, consisting of semi-structured interviews with relevant managers, and knowledgeable professors and the official sites and press. In conclusion, we find that privatization is an important need for Iran Air Company and the main problems that are against Iran Air can be categorized to political, financial, and social. The effects of political connections are most pronounced in countries with high levels of corruption. Iran’s level of corruption and law enforcement environment are lower than those are in developed countries. The root of financial problems of government and the company is the deficiency of liquidity to compensate the debts, but the share did not sell. The social problem arises from the uncertainty of the future of employees of going private company. Decreasing the level of corruption and increasing law enforcement in country are general solution for political problem. Preparing transparent financial statements and fair evaluation of share base price are our suggestion to Iran Air. The staff must be sure of their future. Social Security Organization and employment laws of country or any other response organization must protect them

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Alagic, Amra
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Anthonsen, Emelie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Socialt ansvarstagande: En studie kring arbete med CSR inom detaljhandeln ochhur media kritiskt granskar detta2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Organisationers sociala ansvarstagande har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat, speciellt inom detaljhandeln. CSR-arbete har blivit viktigt för samhället vilket påverkar verksamheters arbete med detta. Således har även medierapporteringen beträffande deras sociala ansvarstagande ökat. Hur kan detta påverka organisationerna och deras rapportering kring socialt ansvarstagande? I samband med att CSR har blivit ett välkänt begrepp som allt fler verksamheter arbetar med har även begreppet CSI vuxit fram. Det handlar om att organisationer arbetar på ett ansvarslöst sätt i syfte att uppnå legitimitet. Företag är beroende av sina intressenter som i sin tur kan påverkas av media. Det ligger alltså i deras intresse att förmedla en positiv bild till sin omvärld och kan göra det genom att bland annat upprätta hållbarhetsredovisningar. Syftet med denna studie var att bidra med kunskap kring hur ett publikt företag med många intressenter arbetar med socialt ansvarstagande och hur de påverkas av medias rapportering angående det. Vi har utfört en kvalitativ studie där vi analyserat 15 hållbarhetsrapporter som upprättats av H&M mellanåren 2002–2016. Det har vi gjort med hjälp av en innehållsanalys där vi utformat ett kodningsschema. Vi valde att söka på centrala begrepp och undersökte hur många gånger dessa förekom i H&Ms hållbarhetsrapporter. Vi har även analyserat medias rapportering gällande företagets sociala ansvarstagande. Vår teoretiska referensram består av forskningsom behandlar begreppen CSR, CSI, intressenter, legitimitet, hållbarhetsrapportering samt media. Vi presenterar en analysmodell som fungerade som en utgångspunkt då vi med hjälp av denna satte vår empiri i förhållande till den teoretiska referensramenoch har därefter fört en diskussion kring detta. Empirin består av vårt utformade kodningsschema samt material som är hämtat från media och H&Ms hemsida. Tillsammans med den teoretiska referensramen utgör dessa grunden för vår diskussion och slutsats. Vår huvudsakliga slutsats är att organisationens hållbarhetsrapportering främst påverkas av intressenternas krav och önskemål. Vi har inte kunnat identifiera en större påverkan från medias sida på verksamhetens rapportering gällande CSR vilket styrker detta påstående.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Al-Bayati, Asmaa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Duran, Esin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  The courage to continue to perform during the global pandemic: A study about the outcomes of Covid-19 on employee productivity2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Covid-19 outbreak has resulted in important changes for employees', hence this research investigated how the changed working conditions, as working remotely during the Covid-19 crisis has affected the productivity of employees. The study aimed to generate new knowledge on how this new working style impacts employee’s productivity and whether to implement this in the future. This study contributes to filling the research gap on how Covid-19 has affected employee productivity in an internationally operating organization.

  The theory section aimed to integrate different parts of relevant and important literature about the chosen topic. Information about working remotely, employee productivity, and factors affecting productivity were provided in this section. The theory section aims to explain employee productivity and how this has been affected by working remotely. To answer the research question: How has remote work during Covid-19 affected employee productivity in an international organization? a quantitative research approach was adopted to collect the primary data. Given the nature of the Covid-19 pandemic, many organizations have implemented remote work policies. The linear regression model was conducted to measure the study hypothesis which is based on independent variables, work environment, employee commitment, and organizational support on the dependent variable employee productivity. The result of the regression model revealed that there is no statistically significant relationship between chosen independent and dependent variables. Consequently, it is not possible to assume that employees have been negatively affected during Covid-19. 

 • 26.
  Albinsson, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Magnusson, Rebecca
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Belöningssystemets effekt på personalens trivsel och gemenskap: En fallstudie inom en säljorganisation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Globaliseringen som råder har format marknaden och ökat konkurrensen bland företag. Att hålla sig kvar på marknaden genom att satsa på sin personal har därför blivit allt vik-tigare. Med ett belöningssystem kan företaget motivera sina medarbetare att prestera mer. Ett belöningssystem kan vara mixat vilket betyder att det består av grupp- och individba-serade belöningar och mål samt finansiella- och icke-finansiella belöningar. Det vi redan vet är att alla motiveras av olika faktorer, därför är det intressant i sin tur att studera vilka effekter olika sorter av belöningar har på personalens gemenskap och trivsel.

  Syftet med den här studien har varit att öka förståelsen hur ett mixat belöningssystem påverkar personalens gemenskap och individuella trivsel i en säljorganisation. För att uppfylla syftet har en teoretisk referensram fyllts med vad ett belöningssystem är och hur det ser ut i en säljorganisation, och framförallt vad det finns för fördelar och nackdelar med att använda de olika typerna av belöningarna. En redogörelse om arbetsmotivation, trivsel och gemenskap har också framförts.

  Undersökningen har varit av kvalitativ sort, där intervjuer har genomförts på ett företag med ett väl utvecklat belöningssystem. Vi fick en bred uppfattning kring vad säljarna ansåg om belöningssystemet och hur det påverkade deras gemenskap och trivsel. Det här har presenterats i empirin och därefter har teorin samt empirin diskuterats i analysavsnit-tet.

  Vi har ökat förståelsen att gruppmål och gruppbelöningar främjar gemenskapen, men samtidigt behövs individuella belöningar för att gynna den personliga utvecklingen trots att dessa uppmuntrar tävlan mellan säljare. De finansiella belöningarna är kortsiktiga men viktiga för att ge säljare något konkret för deras arbetsinsats. Medan de icke-finansiella belöningarna krävs för att berömma, uppmuntra och stärka den individuella trivsel både på kort och lång sikt.

 • 27.
  Alchahin, Jean
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Van Nguyen, Phuong
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Typ II-fel ur ett nytt perspektiv: en kvalitativ studie som kartlägger konkursförvaltares intryck av typ II-fel2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie, som undersöker typ II-fel ur ett konkursförvaltarperspektiv, syftar till att ge revisorer insyn i varför svenska konkursförvaltare uppfattar andelen typ II-fel som hög. Typ II-fel uppkommer då revisorn i revisionsberättelsen inte redogör för de osäkerhetsfaktorer som hotar klienternas fortsatta drift, och verksamheten därefter försätts i konkurs. Revisorsfunktionen skall fungera som ett kontrollerande organ, med uppgiften att intyga för redovisningsanvändarna att styrelsens förvaltning av de finansiella rapporterna enligt årsredovisningslagen uppvisat en rättvisande bild. Trots detta betonar tidigare forskning att revisorer fortlöpande avvikit från att utfärda varningar om fortlevnad. Detta förfarande utmynnar i mer komplexa bolagskonkurser, vilket på sikt ökar arbetsbördan för konkursförvaltare med uppdrag att avveckla konkursboet. Då konkursförvaltare i förhållande till typ II-fel blir centrala aktörer, har denna studie syftat till att få kunskap om typ II-fel ur deras perspektiv. För att föreliggande syfte skulle uppnås formulerades vår forskningsfråga, vilken avsåg att belysa huruvida konkursförvaltare upplever att typ II-fel förekommer, för att i förevarande fall kartlägga de faktorer som utgör en del av kärnproblematiken. Fem konkursförvaltare, som avvecklat minst ett antal hundra företagskonkurser, fick möjligheten att besvara forskningsfrågan. Eftersom denna studie ämnade att nå en djupförståelse, genomfördes den med hjälp av kvalitativa personliga intervjuer. Tidigare forskning belyser andelen typ II-fel som hög, i linje med att de icke-utfärdade going concern varningarna antagits ha kopplingar till flera bakomliggande faktorer. De intervjuade konkursförvaltarna gav emellertid uttryck för en större komplexitet, både vad gäller andelen typ II-fel, och de förhållanden som utgör en del av kärnproblematiken. Baserat på det resultat som analysen framfört, drogs slutsatsen att typ II-fel förekommer. Revisorers icke-utfärdade varningar om fortlevnad grundar sig på bedömningsproblematik, klientföretag, revisorsegenskaper, dålig bolagsordning, konkursprocess samt att det under revisorsgranskningen inträffar nya omständigheter som undanröjer varningarna.

 • 28.
  Aldhagen, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  En studie i lojalitet inom högintensivyrken: En kvalitativ studie inom den svenska fastighetsmäklarbranschen2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Personalomsättning har en naturlig variation beroende på bransch och organisation. Inom högintensiva branscher är hög personalomsättning vanligt förekommande, men ofrivilligt höga nivåer kan ses som en indikation på problem inom företaget och dess ledarskap. Studiens syfte är att undersöka företagsledares perspektiv på personallojalitet för att uppnå önskad nivå av personalomsättning inom högintensivyrken. Utifrån ett ledarskapsperspektiv studeras vilka verktyg som företagsledare använder för att proaktivt uppnå personallojalitet och önskad personalomsättning. Som studieobjekt valdes fastighetsmäklarbranschen som högintensivbransch, och för studiens genomförande valdes en kvalitativ metod bestående av fyra djupintervjuer med tre företagsledare och en HR-ansvarig, samtliga verksamma inom mäklarföretag. Empirin belyser företag i tre olika stadier i tillväxt. Det mindre mäklarföretaget saknar strukturerad personalpolicy,och det mellanstora företaget har resurser men saknar verktyg för det strukturerade personalarbete som krävs för att nå önskad tillväxt. Det större, etablerade företaget har nått en stabil tillväxt med fokus på långsiktighet inte minst vad gäller personalomsättningen, vilket har krävt en konkretiserad personalpolicy och en HRansvarig med kompetens och erfarenhet. Resultatet visar också hur företagsledare inom fastighetsmäklarbranschen som högintensivbransch saknar kunskap, erfarenhet och intresse för personalfrågor, varför en kompetent personalansvarig anses nödvändig för att personalarbetet ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. Studiens slutsats belyser hur personalomsättningen och lojaliteten följer HR-arbetet och företagets parallella tillväxt, och visar på en utveckling inom mäklarbranschen som högintensivbransch där ett strategiskt personalarbete är fundamentalt för företagets utveckling, varför en proaktivitet vad gäller personallojalitet i form av HR-kompentens är att rekommendera.

 • 29.
  Aldjamali, Amir
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Rekrytering av säljare: Vad är det som efterfrågas hos en säljare?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mobilkommunikationsbranschen växer, flera företag lanserar nya mobiler, och antalet mobilåterförsäljare ökar. Konkurrensen inom branschen för mobilåterförsäljare är tuff, där servicen hamnar i fokus. Servicen som mobilåterförsäljare erbjuder gör så att säljarna hamnar i fokus, där de agerar som företagets ansikten utåt. Att hitta duktiga säljare blir därför en viktig del för mobilåterförsäljarna. Syftet med denna studie är att undersöka vilka egenskaper och kärnkompetenser som en rekryterare bör efterfråga hos en säljare, som arbetar inom mobilåterförsäljning i butik, samt även undersöka vilka rekryteringsmetoder som är lämpliga att använda i samband med rekryteringsprocessen. Studien strävar efter att bidra till att nya företag inom försäljningsbranschen ökar sin chans till att kunna etablera sig, genom at trekrytera rätt säljare. Sex kvalitativa intervjuer har genomförts med totalt nio respondenter, för att samla in empiri som både har sammanställts och analyserats med stöd av en teoretisk referensram bestående av bland annat relevant tidigare forskning. Egenskaper och kärnkompetenser som bör efterfrågas vid rekrytering, är framförallt kommunikationsförmågan, men även motivation och lojalitet. Företag behöver vara tydliga i sitt behov, framförallt bland företag med begränsade ekonomiska resurser. Under rekryteringsprocessen spelar kommunikation mellan rekryterare och kandidat en viktig roll, därför bör rekryteraren genomföra rekryteringsmetoder där hen får möjlighet till att observera kandidatens kommunikationsförmåga. Både kommunikation och utbildning spelar en viktig roll i rekryteringsprocessen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Alexandersson, Elin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Broberg, Martina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Butikskommunikation inom modebutiker: En observationsstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Butiker behöver vara konkurrenskraftiga i den rådande omgivningen där stora köpcentrum växer fram och kunder ställer allt högre krav på en bra shoppingupplevelse. Tidigare studier gjorda inom butikskommunikation visar att kunders beslut fattas huvudsakligen under butiksbesöket. Det innebär möjligheter för butiker att påverka kundernas köpprocess under butiksbesöket genom att använda sig av en passande butikskommunikation som påverkar, påminner och inspirerar kunderna. Detaljister bör vara medvetna om hur butikens kommunikation ser ut och hur de ska sträva efter att förbättra den. Detaljister bör därför veta vilka effekter butikskommunikationen har för att sedan kunna utföra förändringar i förhoppningen att öka kundernas shoppingupplevelse.

  Studien syfta till udersöka hur tre butiker kommunicerar med kunder gällande sortiment, butikslayout, färger och belysning. Ambitionen var också att komma med förändringsförslag gällande dessa komponenter som förhoppningsvis skulle kunna förbättra shoppingupplevelsen i butikerna. Studien genomfördes med en kvalitativ undersökningsansats genom observationer i de tre butikerna för att erhålla kunskap om de valda komponenterna, för att sedan granska dessa mot teori.

  Resultatet från studien visade att butikerna kommunicerade till kunderna på liknande sätt gällande presentation av sortiment, butikslayouten, färger samt belysning, men att det även skilde sig på vissa punkter. Förändringsförslag gällande butik A och C gavs inom komponenterna som förhoppningsvis skulle kunna skapa en ännu bättre shoppingupplevelse för kunderna vid butiksbesöket. Förändringsförslag för butik A var att se över den täta placeringen av sortimentet vilket skapade snäva gångar och skapade svårigheter att överblicka sortimentet samt försöka skapa en öppnare layout i butiken. Både för butik A och C var ett förändringsförslag att använda sig av en enhetlig bakgrundfärg på grund av butikernas färgrika sortiment samt att butik A skulle kunna skapat en bättre färgstruktur på sitt sortiment. Butik B ansågs ha en butikskommunikation som levde upp till förväntningarna utifrån teori, vilket resulterade i att inga förändringar har angetts för denna butik.

 • 31.
  Alexandersson, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Hur kan organisationer arbeta för att behålla den yngre generationen: En studie om motivationsfaktorer i verkstadsindustrin2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag står organisationer inför ett större generationsskifte, där den yngre generationen som är mer villig att byta arbetsplats, ska ta över efter den äldre generationen som är mer villiga att stanna länge på en arbetsplats. I och med att den yngre generationen beskrivs som mer bytesbenägna, står organisationerna inför en utmaning att kunna behålla dem. I arbetet med att behålla de anställda ligger det stort vikt vid att motivera sina anställda, och organisationerna behöver ta hänsyn till varje individs personliga preferens över vad som motiverar dem. Med bakgrund i detta är studiens syfte att bidra med kunskap om vad som motiverar anställda att fortsatt vilja arbeta kvar inom en organisation. Samt att försöka finna likheter och skillnader i vad som motiverar anställda av den yngre och äldre generationen. Studiens teoretiska referensram bygger på tre framgångsrika motivationsfaktorer, Herzbergs tvåfaktorsteori, inre och yttre motivationsfaktorer samt Deci och Ryans självbestämmande teori. Vidare lyfter teorin begreppet employee retention, arbetet med att behålla anställda. Den tidigare forskningen på generationsskiftet visar på att det finns stora skillnader mellan generationerna och att den yngre generationen sätter högre krav på organisationen än den äldre. För att uppnå studiens syfte har jag med en kvalitativ metod genomfört en enkätundersökning på en organisation som står inför utmaningen med detta generationsskifte. Empirin visar på att det är främst motivationsfaktorerna kompensation och arbetsrelaterade relationer som är viktiga för de anställda. Vidare visar empirin att det finns stora likheter mellan generationerna, men den yngre generationen värdesätter utbildning och erkännande högre än den äldre generationen. Resultatet i denna studie visar att organisationer bör lägga ett stort fokus på faktorerna kompensation och arbetsrelaterade relationer, men för att möta den yngre generationens krav bör organisationerna lägga stor vikt vid faktorerna erkännande och utbildning. 

 • 32.
  Alfredsson, Marcus
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Andersson, Jesper
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Flerdimensionell styrning inom offentlig sektor: Effekter på chefers motivation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En metod för att underlätta genomförandet av strategi och förbättra prestationer som under de senaste decennierna vuxit sig starkare inom den offentliga sektorn är att använda sig av så kallad flerdimensionell styrning (FDS). Att använda sig av FDS innebär att använda sig av både finansiella och icke-finansiella prestationsmått. För att FDS enligt tidigare forskning skall ha en motiverande effekt skall prestationsmåtten ligga i linje med organisationens övergripande mål och cheferna skall ha möjlighet att påverka de mått som följs upp. Måtten skall även ha en lagom svårighetsgrad, d.v.s. att de skall vara utmanande men samtidigt nåbara. Tidigare forskning menar även att mått som är kopplade till meningsfulla belöningar samt ett tydligt orsak- och verkansamband mellan finansiella och icke-finansiella mått ökar motivationen. Denna studie har som syfte att undersöka på vilket sätt en FDS påverkar chefers motivation inom den offentliga sektorn. Detta har gjorts genom att intervjua ett antal chefer inom den offentliga sektorn för att på så sätt få en inblick i hur FDS påverkar deras motivation. Av studiens resultat indikeras att FDS har möjligheter att öka chefernas motivation, och detta kan vara kopplat till flera faktorer. En faktor som har förutsättningar att skapa en ökad motivation är om prestationsmåtten är kopplade till meningsfulla belöningar. Studiens resultat tyder även på att FDS inte är nödvändigt för att chefer skall vara motiverade att prestera då de redan har en viss grundmotivation, men att FDS kan bidra till att öka motivationen ytterligare. Anledningen till detta är att de får en viss bekräftelse av att de presterat bra samt att de får tydliga direktiv om vad som förväntas av dem. Prestationsmåtten inom en FDS kan dock även motivera cheferna till att agera på ett sätt som inte alltid är optimalt för organisationen. Konkurrenssituationen som finns med den privata sektorn inom kommunala verksamheter gör att prestationsmått kan manipuleras i syfte att visa bättre resultat än konkurrenter. Manipulation av prestationsmått skulle även kunna förekomma vid låg kommunikation mellan över- och underordnad. Inom den offentliga sektorn finns det även risk att FDS leder till att chefer motiveras att fokusera på de prestationer som mäts och följs upp, medan de prestationer vilka inte följs upp bortprioriteras och blir lidande. 

 • 33.
  Alfredsson, Samona
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Thai, Vong
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Kvinnors karriär i en mansdominerad bransch: En kvalitativ studie om kvinnors upplevda karriärmöjligheter i ett It-företag2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hållbar utveckling är något som alltmer kommit att hamna på tapeten och som numera anses vara avgörande på många sätt. FNs Agenda 2030 fastställer ett antal hållbarhetsmål som rör ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter som samtliga medlemsländer uppmuntras att eftersträva.

  Gällande den sociala aspekten ligger jämställdhet mellan könen som ett delmål som regeringen arbetat fram en jämställdhetspolitik utefter, inom vilket bland annat kvinnors karriärmöjligheter står i fokus. Detta till trots råder det fortfarande idag en stor o-jämställdhet på arbetsmarknaden där kvinnor tenderar att halka efter i männens karriäravancemang. Tidigare forskning kring jämställdhet på arbetsplatsen påvisar komplexiteten inom området genom att belysa olika faktorer såsom kön, könsfördelning, tokenism, glastak och intersektionalitet som några exempel på bidragande faktorer som spelar roll för kvinnors karriärutveckling. Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter och begränsningar kvinnor upplever deras möjligheter till att göra karriär. Den teoretiska referensram som tagits fram som grund förstudien utgår från tidigare forskning och vetenskapliga artiklar, där teorin grundar sig i Edgar Scheins teori om organisationskultur. Med den teoretiska referensramen som grund genomfördes insamling av empiri genom en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med åtta kvinnor på ett It-företag. Studiens resultat visar att de anställda upplever att organisationskultur är något som bidrar till de värderingar som finns i en organisation, att kulturen styr hur personer väljer att förhålla sig till sin omgivning. I resultatet framgår det också att de anställda upplever att karriärmöjligheterna är goda och att alla oavsett kön har möjlighet att komma till tals. Vi kan också konstatera att företaget värdesätter vikten av kompetenta medarbetare, genom att erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Detta signalerar att företaget satsar mycket på att rekrytera kvinnor in till organisationen, vilket kan anses vara positivt ur ett jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv, inom vilket bland annat kvinnors karriärmöjligheter står i fokus. Denna studie kan bidra till att ge en ökad förståelse förhur kvinnors karriärmöjligheter inom mansdominerade branscher ser ut idag samt belysa de eventuella problem som fortfarande återfinns på många arbetsplatser, kopplat till organisationskulturen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Algotsson, Simon
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Öhlander, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Uncertainties in the Innovation Process: The Impact of External Uncertainties2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis is about How External Uncertainties Affect the Innovation Process. Written during the spring term of 2020 by Simon Algotsson and Johan Öhlander. The thesis main goal is to generate knowledge about the properties and sources of external uncertainties and create an understanding of how they can come to affect an innovation process. This research encourages organizations that are planning to participate, or currently resides in an innovation process to give it a read. Anyone who seeks a deeper understanding of the impact of external uncertainties may use our findings as a source of inspiration. The research question we have answered is: How do external uncertainties affect the innovation process? As the title and research question shows, innovation and uncertainties are the two most common denominators in this work. Presented in the theoretical framework is previous research done concerning the innovation process, and what it consists of. As well as how other researchers describe different types of uncertainties. We have also constructed our own model of how external uncertainties can give rise to internal uncertainties. For this type of research, a qualitative method has been selected, since it enabled us to go in-depth in one specific innovation process. We have conducted two interviews with the CEO and CFO of a company referred to as Gamma. They have both shared their own perspectives of the innovation process their company has gone through. The data collected from the interview has been transcribed separately and is later presented in the empirical evidence. The final sections of this thesis include the analysis and the conclusion. In these chapters we draw parallels between the research presented in the theoretical framework and Gamma's innovation process. The process we have investigated for this thesis encountered several uncertainties, both internal and external. In the analysis we present the authors own model of how external uncertainties came to affect Gamma's innovation process. The conclusion discusses the significant findings of the research such as how Gamma's innovation turned into a 'black hole' for the profits generated by the company.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Al-Hasbani, Sally
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Noura, Melissa
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ledarskap hos män och kvinnor: Har ledarskap ett genus?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här studien har vi studerat ledarskap med koppling till genus, genom att studera tidigare forskning och sedan jämföra med det empiriska materialet genom intervjuer hos ledare. Intresset för det valda ämnesområdet uppmärksammades när vi genom statistik jämförde antalet manliga ledare med kvinnliga. Detta påvisade att det råder ojämställdhet mellan könen i antalet ledarskapsbefattningar. Därför valde vi att undersöka ämnesområdet ur flera aspekter för att skapa oss en uppfattning till den bakomliggande anledningen där manliga ledare besitter fler ledarskapspositioner än kvinnliga. Det finns mängder med forskning kring skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap, det som skiljer denna studie från resterande är att vi utgår ifrån ledarskap hos män och kvinnor för att undersöka om ledarskap har ett bakomliggande genus. Detta genom att studera ledarskap med hänsyn till genusperspektivet där vi framhäver jämställdhet, ledarskap, egenskaper, föreställningar, maktpositioner samt kvinnliga och manliga ledarroller.

  I denna studie använder vi oss av en kvalitativ metod, nämligen djupintervjuer. För att denna metod anser vi vara relevant för rapporten då vi strävar efter djup och innehållsrik data. Vidare presenterar vi under vår teoretiska referensram tidigare forskning och teorier i form av vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Teman som framhävs under den teoretiska referensramen är ledarskap, ledarskapsstilar, manligt och kvinnligt ledarskap, genusperspektivet på ledarskap samt stereotyper. Därefter presenterar vi i det empiriska avsnittet vår insamlade data i form av utförda intervjuer på sex olika ledare, varav tre manliga och tre kvinnliga. Där delar respondenterna med sig av sina tidigare erfarenheter samt uppfattningar kring ämnet. Efter att studerat tidigare forskning och intervjuat ledare inom olika ledarskapsbefattningar diskuterar vi under analys och tolkning, teori och empiri där vi jämför, tolkar och framhäver egna åsikter kring det valda ämnesområdet. Detta för att redogöra för en slutsats och besvara forskningsfrågan.

  Efter genomförd undersökning där vi tagit del av ledares erfarenheter och föreställningar och jämfört med tidigare forskning drar vi slutsatsen om att ledarskap inte direkt har ett bakomliggande genus. Det visar sig att ledarskap är personlighetsbaserat där det skiljer i egenskaper, värderingar och attityder. Detta för att vi är olika som individer och värderar olika. Samtidigt använder sig både manliga och kvinnliga ledare av egenskaper som klassas maskulint respektive feminint. Vi kan dock inte förneka att män av biologiska skäl har ett kroppsspråk och egenskaper som ger en bild av manlig dominans inom ledarskap till skillnad från kvinnor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Ali, Abdifatah
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  A qualitative study of the importance of leadership and organisational conditions regarding the working conditions for social workers.: An employee perspective.2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sick leave due to stress has almost doubled and now there is a severe shortage of social workers in many municipalities. The Swedish Social Insurance Agency recently presented figures on sick leave among employees in Sweden. The results revealed that sick leave due to stress has dramatically increased. The Swedish Social Insurance Agency indicates that the worst group that had a high sick leave related to stress were social workers that work in social services. Social workers sick leave due to stress has nearly doubled between the years 2010-2014. The report indicates that the situation is alarming and that it is hard to find new social workers. Many social services in Sweden are trying to recruit social workers but, it is hard to find social workers (SVT, 2016). The purpose of this study was examining the importance of leadership and organisational conditions for social workers and their working conditions. This study was desired to find out the employees (social workers) perceptions of the importance of leadership and organisational conditions for their working conditions including their health. The objective of the study was to increase the understanding of importance of leadership and organisation conditions for social workers and their working conditions including their wellbeing. It is important to mention that the study’s focal point was to examine the social workers and their working conditions from Swedish context. The purpose of the study was to answer the following research questions:

  1- How does leadership affect employees (social workers) working conditions?

  2- How do organisations conditions affect employees working situation and their health?

  To answer the research questions, six semi-structured interviews were conducted and analysed with the help of the theoretical frame of reference. The study found out that there is a need to improve several areas within social service to provide a better and health promoting workplace for social workers. The study found out that there is the need of more health promoting activities, better working environment, honest leaders, good communication and better organisational conditions to improve the working conditions of social workers. Leadership plays a great role to improve the working conditions of social workers and therefore there is the need of cooperation and commitment from employees and organisations to make this possible.

 • 37.
  Ali, Adnan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Alam, M. Ashan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Role and Performance of Microcredit in Pakistan2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Microcredit provides small loans to poor people and small enterprises. It is the best solution of removing poverty. This research provides an overview of the role and performance of microcredit in Pakistan. The major objective of the study is to show the microfinance sector performance and impact of the microcredit on the different poverty levels. This study is based on both quantitative and qualitative methods in order to answer the thesis questions. The result of the study was that microcredit helps in the poverty alleviation of different categories of poor people and has the positive effects on their living standards. It was found that there is a high interest rate on micro loans because of the administrative cost. We discovered that there are three types of organizations that provide services of microfinance in Pakistan. The government takes interest and supports the microfinance sector and of their main initiative is microfinance ordinance 2001. It was observed that there is improvement in the microfinance sector in the recent years in terms of investments, active borrowers, branches and personnel.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Ali, Fatima
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Personalekonomisk redovisning och dess nyckeltal: Poängen med personalekonomisk redovisning som lyfter fram personalnyckeltal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De senaste årtiondena har personalens värde i form av resurs fått tilltagande uppmärksamhet i personalintensiva företag. Under nittiotalet kom ett lagförslag från arbetsmiljökommissionen gällande att alla organisationer skall upprätta en personalekonomisk redovisning. Men lagförslaget avslogs eftersom de flesta organisationer redan frivilligt börjat med att införa sådana redovisningar. I denna studie visas det om organisationer använder dig av personalekonomisk redovisning och i så fall i hur stor utsträckning. Syftet med studien är att få förståelse för hur de personalekonomiska nyckeltalen i ett företags redovisning påverkar verksamheten och hur valet av visst personalnyckeltal bestäms. Personalnyckeltalen som är en del av personalredovisningen lyfts fram via personalfrågor. Genom att ledningen tar upp personalfrågor och håller kommunikationen mellan medarbetarna effektivt har det resulterat till ett gott arbetsplatsklimat för både medarbetarnas välbefinnde och för företagets lönsamhet.

  Studiens kvalitativa undersökningsansats består av tidigare forskning som lyfter fram betydelsen av personalekonomi och dess redovisning samt dess nyckeltal. Detta stryks av två intervjuundersökningar av personalen i två olika företags branscher. Baserat på teoretiska referensramen och den insamlade empirin har fyra faktorer diskuterats i analysavsnittet där de förklarar varför de använder personalekonomisk redovisning och nyckeltal. Dessa fyra faktorer är organisation, intresse, kompetens och utvecklade system.

 • 39.
  Ali, Sabina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kaká, Solin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Belöningssystem: dess påverkan på medarbetarnas motivation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Organisationer tillämpar belöningssystem som ett motivationsverktyg för att få anställda att arbeta i samma riktning som organisationen och att uppnå de uppsatta målen. Det har blivit en utmaning för organisationer att skapa en drivkraft som motiverar anställda, för vad som motiverar är högst personligt. Syftet med studien är att undersöka hur belöningssystem kan bidra till motivation bland medarbetarna, samt hur den mest optimala mixen av finansiella och icke- finansiella belöningar ser ut. Studien är baserad på frågeställningar om vad anställda inom det valda företaget har för syn på belöningssystem som företaget tillämpar sig av. Genom att undersöka belöningssystem kommer det att ge djupgående kunskap kring hur belöningssystem fungerar samt hur de anställda uppfattar belöningssystemet. Studien är baserad på en kvalitativ metod för att få en helhetsuppfattning om belöningssystem inom det valda företaget, men för att även få en realistisk uppfattning av verkligheten har ansatsen varit induktiv vid empiriska data. Den empiriska delen bygger på en sammanfattning av de utförda intervjuerna. I studien har vi analyserat tidigare forskning tillsammans med den empiriska datan. Vårt resultat indikerar på att både finansiella och icke-finansiella belöningar är viktiga motivationskällor hos medarbetarna. Det krävs en mix av båda belöningarna för att belöningssystemet ska ha det mest optimala motivationsinflytandet på anställda. Vårt resultat tyder dock på att icke-finansiella belöningar övervägde den finansiellas betydelse, framförallt hos de äldre medarbetarna när det gäller utbildnings och utvecklingsmöjligheter. Motivationspreferenserna varierade mellan de olika intervjupersonerna, men alla var enade om att det bör finnas en kombination av dessa belöningar i ett företag, för att uppnå högsta möjliga motivationsnivå.

 • 40.
  Alihuseyinl, Jahangir
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Soudi, Hamzi Yihia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Belöningssystemets påverkan på social hållbarhet inom en livsmedelsorganisation: Upplevelser från personal och ledare2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Belöningssystem i sig är ett styrsystem som består av olika typer av belöningar, såsom bonus,befordran och liknande. Syftet med belöningssystem är att attrahera och motivera de anställda till att arbeta effektivare, men även för att kunna lättare bilda gemenskap mellan medarbetarna för ett gott samarbete mot samma mål. Belöningssystemet anses även vara enav de största utmaningarna som organisationerna står inför, eftersom det handlar om att ledare behöver hitta rätt sätt att belöna och påverka sina medarbetare för att de ska kunna prestera bättre och arbeta mot samma mål. Det handlar därmed om att implementera rättvisbelöningssystem som skulle passa för var och en, då personalen upplever belöningssystem på olika sätt. Komplexiteten ligger dock i att människor är individer och som alla uppfattar belöningar på olika sätt. Det uppstår då problematik i att organisationen och ledningen inte alltid kan tillämpa ett jämställt och rättvist belöningssystem som passar för all sin personal,samt förhålla sig till den sociala hållbarheten. Denna problematik är främst aktuellt inom livsmedelsorganisationer, där det finns svårigheter med att tillämpa rättvis belöningssystem.Syftet med denna studien är därmed att skapa djupare förståelse kring hur personalen och ledaren upplever att belöningssystem påverkar den sociala hållbarheten inom en livsmedelsorganisation. I genomförandet av studien har en kvalitativ metod tillämpats där  semistrukturerade intervjuer har genomförts. I intervjuerna har åtta respondenter deltagit,varav fyra av deltagarna var anställda och varav fyra hade sin roll i ledningen inom den utvalda organisationen. Studien har resulterat i att både personalen och ledaren upplever negativa påverkan av belöningssystemet på social hållbarhet i den utvalda organisationen.Personalen upplever att belöningssystemet är orättvist och inte skapar en god jämställdhet mellan den utvalda organisationens medarbetare, samt försämrar den sociala integrationen mellan de anställda. De anser att vissa anställda blir mindre motiverade av belöningssystemet,vilket i sin tur leder till en försämrad social arbetsmiljö. Ledarna å sin sida upplever även att belöningssystemet påverkar social hållbarhet negativt, då det upplevs att försämra personalens välbefinnande, samt gemenskapen mellan dem, vilket i sin tur minskar känslan av tillit hos personalen gentemot ledningen. Dock så upplever ledarna att implementeringen av ett rättvis belöningssystem som passar ens egen, kan ge en positiv påverkan på social hållbarhet i framtiden.

 • 41.
  Alkan, Bahar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Skorup, Milica
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Frivillig IFRS: En möjlighet eller onödighet?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om varför en del företag frivilligt väljer att införa det internationella redovisningsregelverket IFRS. 2005 antog EU IFRS vilket innebär att noterade företag måste redovisa enligt regelverket medan onoterade företag har möjligheten att välja om regelverket ska införas eller inte. Det finns olika anledningar till att företag frivilligt inför IFRS eller väljer att avstå från det, anledningar till frivilligt införande kan exempelvis vara företagsstorlek eller önskemål från intressenter. Trots dem positiva effekter som regelverket bidrar med finns det negativa effekter så som att införandet av regelverket är kostsamt. Syftet som behandlas i denna studie är att ta reda på vilka motiv som auktoriserade revisorer tolkar ligger bakom införandet av frivillig IFRS. Auktoriserade revisorer är en yrkesgrupp med stor kunskap inom redovisning vilket gör det relevant att intervjua sådana. Syftet har undersökts i enlighet med en kvalitativ metod medan forskningsansatsen är induktiv. För att undersöka vilka motiv som auktoriserade revisor tolkar ligger bakom frivilligt införande av IFRS har semistrukturerade intervjuer genomförts. Studiens forskningsfråga lyder enligt följande: Vad finns det för motiv till att frivilligt införa IFRS för onoterade företag? I analysen kan det konstateras att majoriteten av intervjupersonerna anser att företag tillämpar frivillig IFRS för att exempelvis företagen vill bli noterade. Agentkostnader, informationsasymmetri och externa relationer är tre motiv som enligt tidigare forskning har en påverkan på vilket redovisningsval ett företag gör. Majoriteten av intervju-personer ansåg att agentkostnader är ett betydande motiv då det kan uppgå till stora belopp. Externa relationer är ett motiv som studien visar är en påverkande faktor, exempelvis kan det vara relevant för företag att införa IFRS för att kunna ta lån av vissa banker. Andra motiv som bidrar till frivilligt införande av IFRS visar studien kan vara ägarens vision. Positiva effekter vid redovisning enligt IFRS är att större jämförbarhet uppstår. Trots fördelarna visar studien även att det finns negativa effekter av IFRS. Exempelvis är det kostsamt att införa och redovisa enligt IFRS då det är ett komplext regelverk samtidigt som personalen inte alltid är förändringsbenägen vid införandet av ett nytt system. Resultatet av studien visar att det finns externa och interna motiv till frivilligt införande av IFRS. Utöver detta visar även studien att det finns påverkande effekter som uppstår genom tillämpning av regelverket

 • 42.
  Alkan, Bahar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Skorup, Milica
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Investeringsprocess: En studie om investeringsprocessen i tillverkningsföretag2015Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om investeringsprocessens olika delar dvs. planeringen, genomförandet, beslutsunderlaget och uppföljningen av investeringar. Forskningsfrågorna utgörs av två frågor som handlar om hur investeringsprocessen ser ut från initiativ till verklighet och vilka faktorer som är mest väsentliga vid det slutgiltiga investeringsbeslutet. Uppsatsen avgränsas i syftet till företag som är verksamma inom tillverkningsbranschen. Detta är en bransch där det många gånger krävs en viss kapacitet i form av resurser som maskiner och dylikt för att kunna tillverka. Vidare är uppsatsen avgränsad till företag som inte klassificeras som stora företag dvs. färre än 250 anställda i samband med en omsättning som inte är större än 50 miljoner euro.

  Studien av investeringsprocessen har genomförs genom en kvalitativ metod som har inneburit en induktiv ansats där utrymme har getts åt tolkning. För att undersöka fenomenet har bland annat intervjuer via e-post skett, detta underlag är det som senare utgör empiriavsnittet och analyseras i analysavsnittet. Dem företag som slutligen har deltagit i uppsatsen är Trollhätteplast AB, Leröy Smögen Seafood AB och Sandflo Mekanik AB. Det visade sig att dem deltagande företagens investeringsprocess skiljde sig åt. Samtliga deltagande företag använde sig av någon sorts planering men det fanns inte en fullbordad kombination av investeringsplaneringar i samband med investeringar. Behovet av investeringar uppkom på likartade sätt inom samtliga företag dvs. ett upptäckt gap som behövs fyllas. Likaså var ansvarsfördelningen vid genomförandet av investeringar likartad. Vidare visade det sig att de avgörande faktorerna vid ett investeringsbeslut hade en sammankoppling med företagens affärsidé. En annan aspekt som var väsentlig vid investeringsbeslut är lönsamhet däremot framkom det att detta inte är den mest avgörande faktorn.

 • 43.
  Allansson, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Employer branding riktad mot studenter: En kvalitativ studie om en biltillverkares arbete med arbetsgivarvarumärket2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vid valet av arbetsgivare finns det olika faktorer som gör arbetsgivare mer eller mindre attraktiva hos studenter vid sökande av jobb. Undersökningar om vad studenter värderar hos en arbetsgivare varierar och det finns begränsad forskning om detta inom biltillverkningsindustrin. Därför syftar denna studie till att utöka kunskapen om hur biltillverkare i Sverige arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke för att attrahera studenter samt vilken bild som organisationen vill förmedla till studenterna och hur studenterna uppfattar organisationen.

  Studien är en fallstudie och data har samlats in genom kvalitativa enkätundersökningar där två av respondenterna arbetar på en HR-avdelning och nio respondenter är studerande och verksamma inom samma organisation. Employer Branding handlar om hur potentiella medarbetare, och redan anställda, har skapat sig en bild av en organisation som arbetsgivare. Arbetsgivare försöker bygga upp en kännedom om organisationen, en positiv bild och ett positivt rykte som bör stämma överens med verkligheten. För att stärka sitt arbetsgivarvarumärke arbetar organisationer med praktikplatser, rekrytering genom högskolor, sociala medier och jobbannonser. Värderingen av vad som gör en arbetsgivare attraktiv varierar men några faktorer som arbetssökande ser som attraktiva är lön, organisationskultur, företagsstabilitet, anställningstrygghet, avancemangsmöjlighet och utveckling.

  Studien kommer fram till att organisationen arbetar med sociala medier, event, föreläsningar och arbetsdagar för att nå ut till studenter. Organisationen arbetar genom praktikplatser, rekrytering genom skolor, traineeprogram, sociala medier, mässor och skolarrangemang. De försöker också att väcka intresse för ingenjörsyrket och teknik bland ungdomar och berättar om sin historia och försöker att alltid finnas lättillgängliga för studenter att knyta kontakt. Organisationen vill vara det självklara valet för studenter som arbetsgivare. Studenterna värderar goda kommunikationsfärdigheter hos en blivande arbetsgivare. De framhäver arbetsvillkor, lön och raster som bra egenskaper hos deras arbetsgivare. Organisationen uppfyller de önskande egenskaper som studenter i Sverige sökerår 2023.

 • 44.
  Allert, Ida
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Komponentavskrivning av byggnader i kommuner: Implementeringsprocessen och dess svårigheter.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inför räkenskapsåret 2014 infördes ett uttalat krav på komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar i Sveriges kommuner av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Kravet har till stor del införts för en ökad harmonisering med de kommunala bolagen. Rekommendationerna från rådet är ett principbaserat regelsystem, vilket innebär att kommunerna får göra egna tolkningar av mindre detaljerade regler. Detta kan leda till att kommuner gör olika tolkningar av kravet på komponentavskrivning och möjligtvis kunna leda till att jämförbarheten minskar mellan kommuner.

  Syftet med studien har varit att få en ökad kunskap om hur kommuner ett år efter att kravet på komponentavskrivning införts, har tolkat kravet på komponentavskrivning av byggna-der och vilka svårigheter som de upplevt i implementeringsprocessen. Vidare har syftet även varit att studera om jämförbarheten mellan kommuner minskar med införandet, då det inte finns några specifika regler för hur indelningen i komponenter ska göras.

  Studien har utgått från en kvalitativ metod, och personliga intervjuer har genomförts med ekonomer från fyra kommuner i Västsverige. Teorin som ligger till grund för stu-dien har baserats på institutionell teori, som betonar förändringsprocesser i organisat-ioner samt varför organisationer tenderar att efterlikna varandra.

  Resultatet av studien visade att ett fåtal kommuner påbörjat själva komponentavskrivningen. Dock framgår att kommunerna förmodligen kommer använda sig av en liknande komponentmodell då de utgår från information och vägledning från samma normgivande organ i arbetet med komponentavskrivning. De största svårigheterna som kommunerna generellt sätt upplevt är framför allt den bristande vägledningen i tolkningen av rekommendationerna samt hur detaljerad komponentindelningen ska vara. Att hälften av kommunerna inte påbörjat komponentavskrivning i tid kan möjligtvis förklaras av att budgetprioriteringar i regel varit överordnad redovisningsprinciper i svenska kommuner, men även tyda på att kommunerna vill undvika kostsamma misstag och därför inväntar reaktioner från andra kommuner. Det kan även ha sin förklaring i det motstånd som uppstått i enstaka kommun. Detta kan dels förklaras av att det generellt sett anses svårare att genomföra en förändring som inte går emot etablerade regler och rutiner i en organisation, men också av kommunens specifika särart där budgeten spelar stor roll. Kommunerna har även tittat mycket på hur andra kommuner har hanterat frågan, vilket bör resultera i liknande modeller och minska risken för att jämförbarheten minskar.

 • 45.
  Allert, Ida
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  The knowing doing gap: En studie av de bakomliggande orsakerna till det gap som råder mellan unga kvinnors attityd och beteende till hållbart mode2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka de bakomliggande faktorerna bakom det gap som finns mellan unga svenska kvinnors attityd och handling till hållbart mode. Detta undersöks med litteraturen som utgångspunkt och en enkätundersökning. Tidigare studier visar att unga kvinnor anser sig värna om miljö och människor men dessa goda intentioner översätts inte i handling. Resultatet bekräftar tidigare studier samt de orsaker som antas ligga bakom. Studien visar att de bakomliggande faktorerna till det gap som råder mellan unga kvinnors attityd och handling vad gäller hållbart mode framför allt är bristen på utbud, information, okunskap, en begränsad ekonomi samt psykiska faktorer som välbefinnande av att handla snygga kläder och ett starkt begär av det senaste modet. Studien visar även att unga kvinnor inspirerar varandra och därför också påverkar varandras beteende

 • 46.
  Alm, Helén
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Strategisk Talent Management: Strategier för att behålla sina vassaste medarbetare2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kompetensförsörjning är en mycket viktig del i organisationer för att se till att organisationen har rätt form av kompetens till att möta omgivningens krav. Rekrytering av nya medarbetare är mycket kostsamt och det är därför viktigt att behålla de medarbetare som finns i organisationen. En särskild form av karriärplanering rör de som visar framfötterna i organisationer, eller som har potential att göra det, vilket ofta kallas talangutveckling eller Talent management. Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur Talent management kan vara en strategisk del i organisationer och för att få talanger att stanna kvar inom organisationen. För att studera detta gjordes en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Talent management kan vara en strategisk del i organisationers arbete och är ett vanligt förekommande HR-aktivitet i organisationer. Studien visar att talanger stannar kvar i en organisation när de har ett utmanande arbete som innebär mycket ansvar, de upplever att de har ett förtroende hos sin chef, de har en god möjlighet till karriärutveckling samt att de har en bra arbetsmiljö. Studien visar att som chef till en talang är det viktigt att ge medarbetare feedback och beröm, ha samtal gällande karriärplanering, låta medarbetare arbeta med det de är bra på samt ge de medarbetare som motiveras av det få fler arbetsuppgifter eller mer ansvar.

 • 47.
  Almqvist, Fanny
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  En longitudinell studie av goodwill sedan införandet av IFRS 3 och IAS36: Har nedskrivningar utförts och på vilka grunder vilar dess beslut2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Goodwill är ett komplext och väl diskuterat redovisningsområde. Detta på grund av svårigheten att definiera vad goodwill är, ingen tydlig gemensam metod för hantering av tillgången har funnits och att de nu baseras på tolkningar, bedömningar och uppskattningar. Tidigare forskning som skriver om goodwill och standarderna IFRS 3 och IAS 36 tar upp svårigheterna med informationskraven, definieringen av goodwill, svårigheter med standarderna och även om nedskrivningar under de första åren efter införandet av standarderna. Däremot saknas det longitudinella studier mellan åren 2005-2018, där man ser till företag som tillämpar redovisningsstandarderna för att se om nedskrivningar har gjorts sedan införandet. Syftet med denna longitudinella studie är att undersöka och kartlägga huruvida företag som tillämpar IFRS 3 och IAS 36 hanterar goodwill och eventuell nedskrivningsprövning, men också vilka anledningar som kan tänkas ligga bakom en nedskrivning av posten. Forskningsfrågor är:

   Har nedskrivningar gjorts sedan införandet av IFRS 3 och IAS 36?

   Vad anses vara anledningen till att nedskrivning görs eller inte görs?

  Teorin tar upp hur nedskrivningsprövning av goodwill görs, svårigheterna med nedskrivningar och kritik mot redovisningsstandarderna. Nyckelorden som använts är: goodwill, IAS 36, IFRS 3, impairment, negative, reasons och why. För att få fram empiri har en longitudinell studie genomförts av fjorton företags årsredovisningar under sju år. Tidsperioden är mellan 2005-2018 och företagen har valts utifrån en lista från en artikel på Avanza. Empirin visar på att nedskrivningar har gjorts och med hur mycket. Den tar även upp hur nedskrivningsbedömningar görs och vad anledningen till att en nedskrivning görs eller inte. Analysen diskuterar svaren från empirin utifrån presenterad teori, där tidigare forskning ser att få nedskrivningar görs och att informationen kring goodwill är knapp i årsredovisningarna. Slutsatsen för studien är att nedskrivningar har gjorts och detta exempelvis på grund av förändrade marknadsförhållanden och avyttringar. Det tas även upp svårigheter med nedskrivningsprövningar.

 • 48.
  Almér, Gustav
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Wallander, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Digitaliseringen av redovisningsbranschen: Påverkan och drivkrafter2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen innebär en stor förändring för organisationer. En bransch som påverkas mycket av digitaliseringen är redovisningsbranschen. Det finns studier som vittnar om att redovisningsyrket är på väg att automatiseras helt, medan andra påstår att det är en yrkesroll i förändring. Digitaliseringen medför nya utmaningar för byråerna i redovisningsbranschen, men trots det, verkar utvecklingen inte avta. Mycket är oklart om hur digitaliseringen påverkar redovisningsbranschen i praktiken och det finns en avsaknad av studier på området. Syftet med studien är således att öka förståelsen för hur redovisningsbranschen påverkas av digitaliseringen samt vad det är som driver denna digitala utveckling i branschen. Tidigare forskning visar att digitaliseringen leder till automatisering av arbetsuppgifter, en förändrad yrkesroll och implementering av digitala lösningar i redovisningsbranschen. Litteraturen visar också att institutionell teori kan förklara vad som driver förändringar i redovisningsbranschen. Enligt institutionell teori påverkas organisationer av normer och traditioner i deras omvärld, vilket leder till att organisationer i samma bransch blir alltmer homogena. Detta kan förklaras med tre så kallade isomorfismer: tvingande, imiterande och normativa. För att skapa en djupare förståelse för intresseområdet användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med fem respondenter från olika redovisningsbyråer i Sverige. Studien visar på att den digitala utvecklingen inte kommit så långt som litteraturen föreslår. Digitaliseringen påverkar redovisningsbranschen på det sätt att när vissa arbetsuppgifter automatiseras övergår redovisningskonsultens yrkesroll till mer rådgivning och analysering av resultat. Hela branschen förändras och fokus skiftar från löpande bokföring till expertkunskap inom redovisning. Vad som driver denna förändring visade sig vara en rad olika drivkrafter, som att myndigheter ställer krav, en önskan om effektivisering och att andra byråer lyckas med digitaliseringsåtgärder. Studien visar att digitalisering kan anses vara en källa för legitimitet och de redovisningsbyråer som inte ställer om till ett digitalt arbetssätt kommer inte överleva på lång sikt. Drivkrafterna går att hänföra till tvingande, imiterande och normativa isomorfismer, varav normativ ansågs vara den viktigaste. Vi har genom studien bidragit till en ökad förståelse för hur digitaliseringen av redovisningsbranschen ser ut i praktiken samt för vad som anses vara de främsta drivkrafterna till att digitalisera. 

 • 49.
  Alnakeshbandi, Sari
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Eshgham, Golchehreh
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Sustainability and CSR online communication by Nordic Banks2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Both experts and scholars have assured that Corporate Social Responsibility is one of competitive advantage components for MNEs. The increasing focus on sustainability comes from rising stakeholders' pressures for more organizational accountability and transparency across a range of corporate behavioural issue. Recently one of the main interesting areas for banks is solving social problems and concerning community welfare plans. Hence banks become one of the most active sector regarding investment on CSR practices.

  Many companies are able to publish their sustainability issues online, but they do not because they are afraid to be attacked and criticized by NGOs, which mean that they do not have enough experience in communicating their CSR activities online.

  Many recent researches regarding communicating sustainability online have lack of their findings' generalizability across different industry and countries therefore, it is recommended to conduct future researches that have this generalizability for specific industry and area or region, therefore authors have chosen Nordic Banks as a specific industry and region for their thesis.

  Research question: How do banks in Nordic countries communicate their CSR and three aspects of sustainability through online?

  Purpose: This thesis aims to understand the way in which Nordic banks convey their CSR's messages online. Beside the authors seek to identify similarities and differences of communicating the messages between Nordic banks regarding sustainability dimensions.

  Design/Methodology/Approach: This thesis is qualitative and has followed deductive approach. Meanwhile, multiple case is the study design. Six Nordic bank which are: Nordea, Swedbank, SEB, Handelsbanken, Danske bank and DNB are in the sample of this thesis. The data have collected through online observation of each banks' corporate websites regarding communicating sustainability dimensions terms.

  Findings: The CSR and Sustainability online message that is communicated by Nordic bank is reach, the banks have some similarity and differences in conveying their CSR and sustainability online message.

 • 50.
  Alsaffar, Karim
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Mujic, Marko
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Relationen mellan ledarskap, organisationskultur och struktur: hur bekräftas en relation som är osynlig?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns flertalet faktorer som samspelar och påverkar en organisations överlevnad och effektivitet. De faktorer vi valt att studera är ledarskap, organisationskultur- och struktur och hur dessa faktorer fungerar i relation. För att förstå relationens samspel men även förstå hur relationen förbättras så har vi studerat olika typer av ledarskap, organisationskulturer- och strukturer. Det har hjälpt oss förstå att organisationens tillvägagångssätt och värderingar kräver en viss typ av exempelvis ledarstil och ledarstilen behöver en viss typ av organisationskultur- och struktur för att relationen ska fungera effektivt. Schein (1993) förklarar att organisationskulturer skapas av en ständig interaktion mellan de anställda i en organisation och formas av ledarskapets beteende och därför är det viktigt att ledarstilen och organisationskulturen fungerar i relation mot varandra.

  Till hjälp för denna studie så har vi valt en organisation för att kunna besvara hur relationen mellan ledarskap, organisationskultur- och struktur fungerar i praktiken. Organisationen vi har undersökt är Ur & Penn AB som arbetar inom detaljhandeln, vi vill dock poängtera att denna studie går att applicera på andra organisationer inom detaljhandeln som hjälpmedel för att identifiera och besvara vilken typ av ledarstil, organisationskultur- och struktur den har. För att sedan kunna inta en ställning och förstå hur förändringar ska behandlas för att tillgodose sina organisationsbehov. När vi kunde besvara det så kunde vi identifiera överlappningar och gap i relationen som Anthony (1990) beskriver som problematiskt och uppstår när det råder osämja i relationen men även när förändringar uppstår som är partiska till en faktor.

  Vi har utgått från en kvalitativ studie och genomfört semistrukturerade intervjuer. För att få en helhetlig bild av organisationen så valde vi respondenter från Marknadsföring, Ekonomi, Inköp, Logistik, HR den verkställande direktören samt en butiksanställd.

  Som resultat har vi studerat hur strukturella förändringar har påverkat organisationen och relationen till organisationskulturen och ledarskapet. Vi har även bevisat vilken typ av ledarskap, organisationskultur- och struktur Ur & Penn har och även om det är ett bra tillvägagångssätt för att få en relation som är fungerande.

1234567 1 - 50 of 1314
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf