Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 302
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Agus, Claudio
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Svensson, Lukas
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Vilka egenskaper påverkar slutpriserna på bostadsrätter i centrala Göteborg?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att med hjälp av en hedonisk prismodell och regressionsanalyser visa vilka konkreta bostadsrättegenskaper som är prispåverkande och hur mycket på bostadsrättsmarknaden i centrala Göteborg. Information från 332 sålda bostadsrätter i mellan 18-02-2015 till 18-05-2015 har använts i beräkningarna som delats upp i olika variabler. De olika oberoende variablerna som boyta, avgift, läge förklarar den beroende variabeln som är bostadsrätternas slutpris. Ett kortare tidsintervall har använts för att minimera prispåverkan från makroekonomiska faktorer som inflation, ränteförändringar och konjunkturprognoser. Fyra olika församlingsområden i Göteborg har undersökts, Johanneberg, Vasa, Annedal och Domkyrkan. Information om de sålda objekten är inhämtad från värderingsdata.se. Resultatet visade att storlek, avgiften, tillgång till balkong, våningsplan och åldern var prispåverkande. Storleken visade på absolut störst prispåverkan.

 • 2.
  Ahlerup, Pelle
  et al.
  Göteborgs universitet Handelshögskolan. Institutionen för nationalekonomi med statistik.
  Tengstam, Sven
  Do the land-poor gain from agricultural investments? Empirical evidence from Zambia using panel data2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the context of the global land rush, some portray large-scale land acquisitions as a potent threat to the livelihoods of already marginalized rural farming households in Africa. In order to avoid the potential pitfall of studying a particular project that may well have atypical effects, this paper systematically investigates the impact on commercial farm wage incomes for rural smallholder households of all pledged investments in the agricultural sector in Zambia between 1994 and 2007. The results suggest that agricultural investments are associated with a robust moderate positive effect, but only for households with a relative shortage of land.

 • 3.
  Aigbefo, Glory
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Aseghehey, Mekonen Araia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Business and Financial Analysis of Arctic Paper Munkedals AB2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis evaluates both the business and financial performance of Arctic Paper Munkedals AB. The company was founded in 1817 and is located in Munkedal, Sweden. The evaluation was achieved through ratio analysis of the annual reports of Arctic Paper Munkedals AB over a five-year period and business performance analysis using the balanced scorecard model. The data collections are from the annual financial reports for five years before the 2008 recession. Different financial ratios were evaluated such as short-term liquidity ratios, leverage ratios, profitability ratios, asset utilization and capital market ratios. The mathematical calculations were established for ratio analysis from 2003-2007 along with graphical analysis and comparisons. According to Altman (The Journal of Finance, 1968), observed evidence for five years prior to failure was cited as conclusive that ratio analysis can be useful in the prediction of failure. The research paper also analyzes the business performance of Arctic Paper Munkedals AB using the balanced scorecard model. This model is a customer-based planning and process improvement system, with its primary focus on driving an organization's change process by identifying and evaluating pertinent performance measures. It complements the traditional financial perspective with other non­financial perspectives such as customer satisfaction, internal business process as well as learning and growth. The balanced set of performance measures tells a concise yet complete story about the achievement and performance of the organization toward its mission and goals. It provides a holistic view of what is happening in the organization.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Akyol, Philip
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Popovski, Filip
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Hushållens skuldsättning: En studie om faktorerna bakom hushållens skuldsättning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer som är de mest drivande i svenska hushålls skuldsättning. Vi använder Meng m.fl. (2011) modell för att få tillgång till effekterna av arbetslöshet, antalet nybyggnation av bostäder, befolkning, bruttonationalprodukten, fastighetsprisindex, konsumentprisindex och bolåneräntan på den svenska hushållens skuldsättning under perioden 1995-2015. För att få en tillsyn på hur stora effekter dessa faktorer har på de svenska hushållens skuldsättning använder vi kointegration och ECM "Error Correction Model" som ger en tillgång till effekterna på både lång- och kort sikt. Studiens resultat pekar på BNP och bostadspriser som de mest drivande faktorer till att hushållens skulder har ökat på långsikt, medan det kortsiktigt är faktorer som arbetslöshet och bostadspriser som är mest drivande.

 • 5.
  Albinsson, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Faktorer som påverkar skuldkvoten hos de svenska hushållen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den senaste tiden har skuldkvoten i Sverige ökat markant i och med att räntan har varit rekordlåg har allt fler fått möjlighet att exempelvis låna pengar för att kunna köpa hus. Därför kommer detta arbete handla om faktorer som påverkar skuldkvoten hos hushållen i Sverige. För att ta reda på hur skuldkvoten påverkas av andra faktorer, kommer Meng m.fl (2011) modell att användas där skuldkvot kommer vara den beroende variabeln, medan de oberoende variablerna kommer vara BNP, realränta, fastighetsprisindex, antal nyproducerade fastigheter, arbetslöshet samt förändring av inflation. Den tidsperiod som kommer undersökas i detta arbete är mellan åren 1996-2016. Det kommer sedan göras diverse tester för att se så att de valda variablerna är signifikanta i sammanhanget. Slutligen kommer resultaten analyseras för att se huruvida de oberoende variablerna påverkar skuldkvoten. Efter utförda regressioner visade slutligen Error Correction Modellen att fastighetsprisindex, bruttonationalprodukt och arbetslöshet är det som påverkar skuldkvoten mest hos de svenska hushållen.

 • 6.
  Alfredsson, Lisa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Nilsson, Linnea
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Hushållens konsumtion: En kvantitativ studie om makroekonomiska faktorer som påverkar hushållens konsumtion i Sverige2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De svenska hushållens konsumtion motsvarar två tredjedelar av Sveriges BNP-tillväxt, vilket gör att hushållens konsumtion därmed kan ses som motorn i den svenska ekonomin. Konsumtionsförändringar kan av denna anledning ha stor betydelse för landets ekonomi och är därför mycket viktiga att undersöka och inbringa förståelse kring. Syftet med denna studie är att undersöka de svenska hushållens konsumtionsbeteende genom att analysera hur makroekonomiska variabler påverkar detta. De makroekonomiska variabler som undersöks är: disponibel inkomst, inflation, sparränta samt förmögenhet, bestående av finansiella och reala tillgångar. För att enklare inbringa förståelse kring hushållens konsumtionsbeteende kommer de mest välkända konsumtionsteorierna att ligga till grund för studien, vilka är: Keynes konsumtionsteori, Livscykelhypotesen och Permanenta inkomsthypotesen. Då en kvantitativ studie utförs studeras samband mellan ekonomiska makrovariabler under tidsperioden 1986 till 2017 genom en ekonometrisk modell. Utifrån tidigare forskning och insamlat dataset tillämpas en Autoregressive Distributed Lag Model (ADL). Resultatet av studien visar på ett samband mellan hushållens konsumtion och de förklarande variablerna disponibel inkomst, inflation och real förmögenhet. Hur variablerna påverkar konsumtionen över tid är mycket svårt att identifiera på grund av osignifikans i variablernas tidsförskjutningar.

 • 7.
  Almqvist, Angelica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Nadj, Sanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Leder invandring till ekonomiska förluster?: Hur arbetskraftinvandringen påverkar Sveriges ekonomi2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige har en historia av arbetskraftsinvandring sedan andra världskriget. Dock har strukturen på invandringen förändrats med tiden och kan idag sägas bestå till stor del av flyktinginvandring. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka effekter arbetskraftsinvandringen har på Sveriges ekonomiska tillväxt. Vår studie kommer även utreda om Sverige behöver arbetskraftsinvandring för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Vi vill med uppsatsen skapa en diskussion som kan ge ökad förståelse för arbetskraftsinvandringens påverkan. Den tidsperiod som undersöks sträcker sig från 1970 till 2014. En Panel Vector autoregressionsmodell (så kallad VAR) användas som grund till analysen av sambandet mellan arbetskraftsinvandring och ekonomisk tillväxt i Sverige. Med stöd av tidigare forskning förs både en teoretisk diskussion och en jämförelse av resultaten kring arbetskraftsinvandringens effekt på tillväxten. I studien kan vi utläsa en positiv påverkan på Sveriges ekonomiska tillväxt av invandringen. Dock tar variabeln invandring inte enbart hänsyn till arbetskraftsinvandringen, vilket kan ge ett missvisande resultat, för effekterna av övrig invandring fångas upp. I analysen av resultaten kan vi tolka att invandringen inte tränger undan inhemsk arbetskraft, eftersom det finns en positiv påverkan på sysselsättningsgraden.

 • 8.
  Andersson, Emil
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Velevski, Walter
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Insynshandelns påverkan på aktiekursen: Existerar möjligheter att erhålla överavkastning vid insynsköp?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är att undersöka om utomstående investerare kan erhålla överavkastning gentemot marknaden genom att följa VD:ers insynsköp av aktier i deras aktiebolag.

  Teoretiska perspektiv: Studien inkluderar teorier såsom den effektiva marknadshypotesen, informationsasymmetri och signaleringshypotesen.

  Metod: Studien grundas genom en kvantitativ metod som via en deduktiv ansats ska testa marknadseffektiviteten när en VD utför en köptransaktion i sitt eget bolag. Framtagen data ska via modeller och tester presentera om det råder överavkastningsmöjligheter.

  Resultat: För att besvara huvudfrågan behöver studien genomgå två hypoteser. Första hypotesen; aktiekursen påverkas när en VD köper aktier i sitt egna bolag. Studien visar att det finns en signifikant skillnad mot test-värdet ”noll”. Därför förkastar författarna noll-hypotesen och accepterar mothypotesen, vilket innebär att när en VD köper aktier visar författarnas resultat att VD:ns handling påverkar kursen positivt.

  När studien kunde fastställa att aktiekursen påverkas positivt av VD-köp, fortsätter studien med att besvara hypotes två; kan en privatperson erhålla överavkastning genom att följa en VD:s köptransaktioner. Det visar sig inte finnas en signifikant säkerhet att man kan erhålla överavkastning genom att följa VD-köptransaktioner. Därför accepterar författarna nollhypotesen och förkastar mothypotesen. Det fastslogs genom att undersöka om signifikant skillnad råder från första handelsdagen då informationen offentliggjordes och framåt.

  Studien granskar också indexrörelser under samma period för att avgöra om avkastningsmöjligheter är större/mindre om man följer VD-köp istället för att köpa index. Studien visar också att kursutvecklingen som sker på grund av VD-köptransaktionerna, presterar bättre än index under samma tidsperiod.

 • 9.
  Andersson, Jakop
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Johansson, Jonathan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Hedge funds: A bang for the buck?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Hedge funds are an investment alternative that has become more available to retail investors, it is a segment in the financial sector that now manage over 2000 billion USD. A key factor to it is increased popularity is due to the substantial decrease in minimum investment, making it a more considerable alternative for the average investor. With the latest year’s volatile markets, one could understand that the fundamental structure of a hedge fund seems lucrative, being able to hedge their portfolios in declining markets. These advantages do not come without a price and hedge fund are known to take the highest management fees in the business, allowing for successful hedge fund managers to obtain some of the highest salaries on this plant. Are these salaries justified due to abnormal returns?

  To answer this questions as comprehensive as possible, we first conducted a test for the random walk hypothesis, exploring if it is possible to predict market movements. Finding this possible, we proceeded to test for how well European and North American hedge fund managers have performed overall.

  Testing for excessive return over relevant benchmark indices by performing tests for the capital asset pricing model, Jensen’s alfa and the Fama and French three factor model to validate the results even further. With all tests concluding that hedge fund managers succeed to outperforming their benchmark indices. We later conducted tests for both the Sharpe and Treynor ratio to interpret how much of a risk-adjusted abnormal return the hedge fund managers achieved.

 • 10.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Stolt, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Immigration & fastighetspriser2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka huruvida invandringen i Sverige påverkar de svenska fastighetspriserna, och i så fall hur och i vilken utsträckning. Studien avser fastighetspriser för småhus i Sverige under åren 1993 – 2012. Ett delsyfte är att undersöka vilken grupp av invandrare som påverkar fastighetspriserna mest, de hemvändande svenskfödda eller de utlandsfödda. Studien baseras på flera regressionsanalyser med variabler hämtade med utgångspunkt i DiPasquale och Wheaton-modellen. Den variabel som ska förklaras i analyserna är fastighetspriset och de förklarande variablerna är ränta, disponibel inkomst, skuldsättning, arbetslöshet, nybyggnation, hyra, bruttonationalprodukt samt invandring.

  I likhet med tidigare forskning från Schweiz, Spanien, Kanada, USA och Nya Zeeland, kommer studien fram till att det finns ett positivt samband mellan immigration och fastighetspriser. Dock påvisar resultatet, på kort sikt, en starkare relation mellan dessa i Sverige än i de övriga länderna. Vad gäller delsyftet angående de olika invandringsgruppernas påverkan, visar studien att det på kort sikt är de hemvändande svenskfödda invandrarna som i större utsträckning påverkar fastighetspriserna. En slutsats som kan dras av denna undersökning är att invandring och den efterföljande prisstegringen kan innebära en viss olägenhet för nya bostadsköpare. Samtidigt kan invandringen bidra till nybyggande och därmed även till arbetstillfällen

 • 11.
  Andersson, Martin
  et al.
  Royal Institute of Technology, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS).
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Spatial dependence and the representation of space in empirical models2009Ingår i: The annals of regional science, ISSN 0570-1864, E-ISSN 1432-0592, Vol. 43, nr 1, s. 159-180Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 12.
  Antonsson, Linnéa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Fredriksson, Louise
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  De sänkta arbetsgivaravgifternas effekt på ungdomsarbetslösheten: En tidsserieanalys mellan åren 2005 och 20172018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige har de senaste åren, likt många andra europeiska länder, kämpat med höga ungdomsarbetslöshetsnivåer. I ett försök att bekämpa detta växande problem implementerades en reform som i två steg sänkte arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Tidigare forskning har pekat på små eller inga effekter på sysselsättningen till följd av liknande reformer. Istället har man i vissa fall kunnat påvisa en positiv effekt på lönenivåerna. Man har även kunnat påvisa att ungdomsarbetslösheten är känsligare för konjunkturförändringar än vuxenarbetslösheten.

  I denna uppsats undersöker vi effekten på ungdomsarbetslösheten efter sänkningen av arbetsgivaravgifterna genom att inkludera data hämtad från SCB, Riksbanken och OECD som omfattar åren 2005 till 2017. Modellen som används inkluderar ungdomsarbetslöshetsnivån, real BNP, terms of trade, realräntan, inflationen, tax wedge och en dummyvariabel för sänkningen av arbetsgivar-avgifterna som antar värdet 1 mellan 2007K2 och 2016K2.

  Resultatet från estimeringen visar ingen signifikant effekt från skattereformen och inte heller på de andra variablerna inkluderade i modellen med undantag från BNP som påvisade en mycket liten signifikant effekt på ungdomsarbetslösheten.

 • 13.
  Arvedal, Fredrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Aronsson, Hampuz
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Actively managed mutual funds versus index funds: Risk-adjusted performance from an investor's perspective2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper examines the performance of 15 Swedish index stock funds and 30 Swedish actively managed mutual stock funds during the period 27th of March 1995 to 27th of March 2015, from and investor's perspective. Specifically we use Jensen's alpha and capital asset pricing model (CAPM) to examine fund performance. The result indicates that actively managed funds in Sweden do not outperform index funds, according to Jensen's alpha and beta. Actively managed funds are thus not worth their extra management fees and costs.

 • 14.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Different Measures of Economic Growth Lead to Different Conclusions?2011Ingår i: Uddevalla Symposium 2010. Innovation and Multidimensional Entrepreneurship - Economic, Social and Academic Aspects : Revised papers, Trollhättan: University West , 2011, s. 57-70Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  When regional growth studies are conducted, a common measure of economic growth is the wage sum. One reason for this may be the limited access to GDP (Gross Domestic Product) data on regional level. However, in Sweden there exists GDP data on municipal level, which enables studies where the effects of using GDP data or wage data can be compared. The aim of the present study is to investigate the difference the use of the measures GMP (Gross Municipal Product) and the sum of wages has on growth models. Since the two measures are similar but not identical the choice of measure of growth can influence the conclusions of an investigation. This might lead to contradictory results on for instance how knowledge activities influence economic growth. Therefore an empirical investigation on Swedish data is conducted in order test whether or not the use of GMP and wage sum respectively in a regional economic growth model give rise to different results. GMP and wage sum data on municipality level are used to calculate two output measures; percentage change and percentage change per employee in two different time periods. Local, intra-regional and inter-regional accessibility to R&D are the main explanatory variables used in the model. The results indicate that the models using any version of change in wage sum as dependent variable has more statistically significant parameters than the corresponding model using change in GMP.

 • 15.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Do different measures of economic growth lead to different conclusions?2012Ingår i: Entrepreneurship, social capital and governance: Directions for the sustainable development and competitiveness of regions / [ed] Charlie Karlsson, Börje Johansson, Roger R Stough, Edward Elgar Publishing, 2012, s. 263-280Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Growth and regional growth are regularly concepts of current interest. Studies of regional growth have been conducted by numerous scholars but the way that the growth concept is defined and the way it is measured varies a great deal. Lack of proper regional data may be a reason why this discrepancy occurs. Economic growth is closely related to the industrial structure, health, and demography and income distribution of the economy. The measure used for national economic growth is the change in gross domestic product (GDP). GDP measures the value added of all goods and services produced in the economy. The production of goods and services generates primary incomes for households; another method of measuring GDP is therefore to add up all incomes. One part of this income consists of the sum of all wages paid to households. Hence wage sum data are sometimes used as an alternative measure of economic growth. There are different ways to use GDP and wage sum data to measure economic growth at the regional level. In Sweden, the gross regional product (GRP) change is used by Statistics Sweden and Swedish Agency for Economic and Regional Growth. The Swedish Agency for Growth Policy Analysis (Growth Analysis) on the other hand uses changes in labor productivity as a measure of economic growth in regions. Growth analysis then uses wage sum per employee or wage sum per capita as an estimator of labor productivity.

 • 16.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Employment and economic activity in different Swedish border regions2018Ingår i: Globalization, International Spillovers and Sectoral Changes: Implications for Regions and Industries / [ed] Charlie Karlsson, Andreas P. Cornett and Tina Wallin, Edward Elgar Publishing, 2018, s. 265-290Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Employment and Economic Activity in Different Swedish Border Regions2015Ingår i: Uddevalla Symposium 2015. Regional Development in an International Context. Regional, National, Cross Border and International Factors for Growth and Development: Revised papers presented at the 18th Uddevalla Symposium, 11-13 June, Sönderborg, Denmark / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2015, s. 45-57Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigate how the effect of cross border activities between Sweden and its three Nordic neighbours influence the Swedish local economies along the border using municipal data from 2009. Two measures for the local economies are examined, economic activity (measured by gross pay per inhabitant) and employment rates. The Swedish border regions where divided into four regions: The Swedish border to Finland, The Swedish border to the part of Norway not included in the Oslo labour market, The Swedish border to the Oslo labour market, and the Swedish-Danish border region. The regression models show how the the regions compare to the Swedish average when controlled for market structure and accessibility to population. For Sweden's border regions to Denmark and the Oslo labour market there are significant improvements in both economic activity and employment rates when the border activity is included. The improvement is highest for the Oslo border regions. For the Swedish border to Finland and to the part of Norway not included inte the Olso labour market the border activity has no significant influence on either economic activity or employment rates.

 • 18.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Indicators of Economic Development: An Exploratory Study Using Swedish Municipal Data Contrasting Economic Development and Growth2016Ingår i: Uddevalla Symposium 2016: Geography, Open Innovation,Diversity and Entrepreneurship. Revised papers presented at the 19th Uddevalla Symposium, 30 June- 2 July, 2016, London, UK / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2016, s. 111-123Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores different definitions of Economic Development and possible measures for Economic Development and how they relate to measures commonly used for studying Economic Growth. The data is from 2013 and 2014 and are found in official Swedish data repositories and include variables such as gross pay per inhabitant, citizen satisfaction with the municipal, Gini-coefficient for Swedish municipals. Our main conclusions are that indicators for Economic Growth and Economic Development in some cases move in opposite directions and hence that driving growth might diminish parts of the development.

 • 19.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Indicators of economic development: an exploratory study using Swedish municipal data contrasting economic development and growth2018Ingår i: Geography, Open Innovation and Entrepreneurship: New Horizons in Regional Science series / [ed] Gråsjö, U., Karlsson, C. och Bernhard, I., Edward Elgar Publishing, 2018, s. 359-376Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter explores possible measures of economic development and how they relate to measures commonly used for studying economic growth. Since potential factors for measuring economic development typically differ greatly over large geographical areas, we will study the indicators on a municipality level to avoid large geographical units of analysis. The data is from 2013 and 2014 and is found in official Swedish data repositories, and include variables such as gross pay per employee, citizen satisfaction with the municipality and Gini-coefficient for Swedish municipals. The results indicate that trying to find one overall measure for economic development is not feasible. Our main conclusions are that indicators for economic growth and economic development in some cases move in opposite directions. There is a need for more direct and harmonized, national and international data to further drive the research in the field of economic development.

 • 20.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Productivity and Cross border Accessibility to Human Capital: A Study Comparing Norwegian and Swedish Border Regions2014Ingår i: Uddevalla Symposium 2014. Geography of Growth. The Frequency, Nature and Consequences of Entrepreneurship and Innovation in Regions of Varying Density: Revised papers presented at the 17th Uddevalla Symposium 12-14 June, 2014, Uddevalla, Sweden / [ed] Irene Bernhard, Trollhättan: University West , 2014, s. 69-84Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  While border regions are peripheral areas on a national scale, they gain a more central position in the actual border region, due to their location at the interface of domestic and foreign markets. It is a specific location advantage for firms located in border regions that they are close to foreign labour markets making it easier to employ workers from abroad. An increased labour mobility results in a pooling of workers from both sides of the border. With few border impediments, the labour markets located on the two sides of the border might melt into a common labour market, allowing a more efficient allocation of labour. The aim of this study is to examine to what extent economic productivity (gross pay) in the border regions between Sweden and Norway is affected by accessibility to highly educated labour. The southern border between Norway and Sweden is interesting to study since, on the Norwegian side of the border, the local labor market region Sør-Østfold is a neighboring region to the Oslo region, while on the Swedish side of the border, the regions are more considered to be rural areas. As main result we show that the parts of productivity generated by the cross-border workforce is shown to be driven by the accessibility of cross-border human capital both for municipals with an influx of foreign workforce and for the municipals with an outflow of workforce to a foreign country.

 • 21.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Productivity and cross-border accessibility to human capital: A study comparing Norwegian and Swedish border regions2017Ingår i: Geographies of Growth: Innovations, Networks and Collaborations / [ed] Edited by Charlie Karlsson, Martin Andersson and Lina Bjerke, Edward Elgar Publishing Ltd. , 2017, s. 48-69Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Tentative Indices for Regional Economic Development: An Exploratory Study Using Swedish Municipal Data2018Ingår i: Uddevalla Symposium 2018: Diversity, Innovation, Entrepreneurship – Regional, Urban, National and International Perspectives: Revised papers presented at the 21st Uddevalla Symposium, 14–16 June, 2018, Luleå, Sweden / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West West , 2018, s. 47-57Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Using variable selections methods this paper examines variables potentially suitable as indicators for different dimensions of economic development. Since potential factors for measuring economic development typically will differ greatly over large geographical areas the study use indicators on municipality level to avoid large geographical units of analysis. The analysis is performed on Swedish municipality data from 2015. An extensive search yielded a number of prospects indicators to use even though the official data gathered in Sweden are not particularly suitable for investigating the softer dimensions of economic development. The results of the study suggest that the indicators of economic development can be categorized into five dimensions/indices that represent "Quality of Living", "Economic Capacity", "Wealth and Stability", "Growing Worries" and "GMP per inhabitant" in the municipality

 • 23.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  University Colleges Effect on Municipal Growth in Swedish Middle-sized Municipalities2008Ingår i: Uddevalla Symposium 2008: Spatial Dispersed Production and Network Governance: Revised papers presented at the 11th Uddevalla Symposium, 15-17 May, 2008, Kyoto, Japan / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2008, s. 85-98Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The main purpose in this paper is to study to what extent accessibility to R&D is an important factor of explaining municipal economic growth. Of special interests is the question whether, the effect of company (private) R&D efforts on economic growth differ if a university college is present in the municipality or not. Therefore the empirical analysis is conducted on a reduced dataset (92 out of 290 municipalities), containing only middle-sized municipalities without traditional ´old´ universities. The idea of the selection process was to find two sets of comparable municipalities with one containing municipalities with university colleges and one with municipalities without university colleges. In the empirical analysis a knowledge production function is estimated with the difference in Gross Municipal Product, GMP, between 1993 and 2001 as the output. In order to account for the importance of proximity, the explanatory variables are expressed as accessibilities to university and company R&D. The total accessibility is then decomposed into local, intra-regional and inter-regional accessibility to R&D. The main results show that local and intra-regional accessibility to company R&D has positive effects on economic growth. On the other hand, local accessibility to university R&D is of no importance, while there are influential effects of intra-regional university R&D. Moreover, the presence of university college R&D activities decreases the importance of the local accessibilitiy to company R&D or put it differently, local accessibility to company R&D is more important in municipalitites without university college activities.

 • 24.
  Arvidson, Katarina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Johansson, Linn
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  What causes household debt to increase in Sweden?: a quantitative study of factors influencing indebtedness of Swedish households2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De svenska hushållens skuldsättning verkar vara en uppåtgående spiral utan slut. Från såväl politiskt håll som från andra källor hörs varningar för vilka risker detta skuldsättningsbeteende medför. En alltför hög skuldsättning kan orsaka problem inte bara för det individuella hushållet, utan för hela ekonomin. En lågkonjunktur som sammanfaller med minskande bostadspriser, i form av en läckande bostadsbubbla, har visat sig ta lång tid att återuppnå stabilitet efter. Den ökande skuldkvot som hushållens lånebeteende bidragit till kan elda på dessa problem ytterligare. Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för hur svenska hushållens skulder är sammansatta, eller mer precist vad det är som orsakar att ökningen ser ut som den gör. Speciellt faktorer förutom disponibel inkomst är i fokus eftersom skuldkvoten i Sverige har ökat markant de senaste decennierna. En empirisk, kvantitativ analys utförs genom en OLS multipel regressionsmodell samt en Error correctionmodell. Ekonomisk teori och kunskaper från tidigare forskning ligger till grund för valet av variabler som använts i modellen. Analysen pekar på att produktion av nya fastigheter, stigande utveckling av fastighetspriser, inflation och ökande konsumtion kan vara möjliga förklarande variabler i den uppskattade modellen. Tidsserieanalysen bygger på kvartalsdata med observationer från 1996-2015.

 • 25.
  Arvidsson, Ola
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Karlsson, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Är Kinas växelkurs rätt prissatt?: Håller Kinas växelkurs enligt PPP mot USA, Storbritannien och Tyskland2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om den relativa köpkraftspatiteten håller för den kinesiska växelkursen sedan deras reform på valutan år 1994. Jämförelser gjordes med Kinas tre största handelspartners USA, Storbritannien och Tyskland mellan åren 1994 till 2013. Stationäritet och kointegration har kontrollerats på alla variabler för att därefter kunna genomföra regressionstester av de månatliga data. Vi använde oss av data för ländernas konsumentprisindex, nominella växelkurs och reala växelkurs. Resultatet av studien visade att den relativa köpkraftspariteten inte håller. Vi använde också diagram av den reala växelkursen för ett förenklat test. De visade också att varken relativ eller absolut köpkraftsparitet håller.

 • 26.
  Asal, Mahar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Jalilvand, Abol
  Loyola University, Chicago.
  Do Size and Value Premia Vary across Industry and during the Bull and Bear Market Conditions?: Evidence from the Euro Area2014Ingår i: Proceedings of Eurasia Business Research Conference / [ed] Mr. Md. Mahbubul Hoque Bhuiyan, 2014, Vol. no 319Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The elimination of exchange rate risk and overall integration of the European equity markets have created new opportunities to utilize industry-specific diversification strategies for portfolio and risk management decisions. Using daily return data for five major industries in the Euro area over the period, 2001-2012, our findings show that an industry-specific three-factor Fama and French type model provides a robust explanation of security returns. While, our results further emphasize the widespread influence of the “value” and “size” premiums in the Euro area, we show that the pattern, sign, size, and significance of these factors vary widely across different industries and during the “bull” (2003-2007) and “bear” (2007-2009) market conditions. The size premium predominantly plays a positive, stable and significant role in explaining security returns under different market conditions. On the other hand, the results for the value premium is not convincing. Its estimated coefficients are both positive and significant (30% of all cases), and negative and significant (66% of all cases). Nor does our results provide convincing evidence for the conventional risk-based argument in support of the existence of size and value premiums in the Euro area. Value stocks are generally associated with higher betas than those of growth stocks only during the bear market condition. The betas for small caps are consistently lower than those for the large caps. Finally, the momentum effect does not appear to play a strong rule in explaining security returns in the Euro area.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Asal, Maher
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Estimating the Cost of Equity Capital of the Banking Sector in the Eurozone2015Ingår i: Journal of Applied Finance and Banking, ISSN 1792-6580, E-ISSN 1792-6599, Vol. 5, nr 6, s. 69-96Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The objectives of this paper are, first, to estimate the long-run cost of equity capital for the banking sector using data from the Eurozone, US, UK, Sweden and Switzerland for the period 1999-2014. Our inference differs from that of previous studies because we employ a dynamic panel GMM model with a fixed effect and a multi-factor asset pricing framework to explain the variation of the cost of equity capital across banks in terms of risk-factors including, bank size, leverage, business cycle and regulations. Second, this model analyzes whether the cost of equity of banks in Eurozone differs from banks’ cost of equity in the U.S. Our findings show that the multi-factor asset pricing framework does provide a robust explanation of the cost of equity for banking sector. Our findings are consistent with those of IIF (2011) in that a higher leverage ratio, an increase in capital requirement and regulation resulting in an increase of the cost of equity in the banking sector. However, the pattern, sign, size, and significance of these factors vary widely between the Eurozone and the US

 • 28.
  Asal, Maher
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Has the Euro Boosted Equity Markets in the Euro Area?2012Ingår i: Journal of Business Administration Research, ISSN 1927-9515, Vol. 1, nr 2, s. 51-70Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper analyses the impact of the Euro on the development of equity markets in the Euro area and compares the results with those of the United States, UK, and Japan. Specifically, using data on 11 EMU countries from 1990-2010, we examine the impact of the Euro on different measures of stock market size, market liquidity, and concentration. It then uses a variety of ARFIMA and GARCH models to test whether the volatility returns have decreased following the introduction of the Euro. We found that the Euro enhances the depth and the liquidity in Euro area equity markets and that concentration and the unconditional volatility of returns have significantly increased in most Euro area equity markets. Furthermore, although our results identify the United States, Italy, Greece, and Euronext as the fastest growing markets on aggregate, it identifies Ireland and Germany as the lowest growing markets when information on market size, liquidity measures, volatility, and concentration measures.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Has the Euro Boosted.pdf
 • 29.
  Asal, Maher
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Is there a bubble in the Swedish housing market?2019Ingår i: Journal of European Real Estate Research, ISSN 1753-9269, E-ISSN 1753-9277, Vol. 12, nr 1, s. 32-61Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose This paper aims to investigate the presence of a housing bubble using Swedish data from 1986Q1-2016Q4 by using various methods. Design/methodology/approachFirst, the authors use affordability indicators and asset-pricing approaches, including the price-to-income ratio, price-to-rent ratio and user cost, supplemented by a qualitative discussion of other factors affecting house prices. Second, the authors use cointegration techniques to compute the fundamental (or long-run) price, which is then compared with the actual price to test the degree of Sweden'€™s housing price bubble during the studied period. Third, they apply the univariate right-tailed unit root test procedure to capture bursting bubbles and to date-stamp bubbles. Findings The authors find evidence for rational housing bubbles with explosive behavioral components beginning in 2004. These bubbles do not continuously diverge but instead periodically revert to their fundamental value. However, the deviation is persistent, and without any policy correction, it takes decades for real house prices to return to equilibrium.Originality/value The policy implication is that monetary policy designed to contain mortgage demand and thereby prevent burst episodes in the housing market must address external imbalances, as revealed in real exchange rate undervaluation. It is unlikely that current policies will stop the rise of house prices, as the growth of mortgage credit, improvement in Sweden’s international competitiveness and the path of interest rates are much more important factors.

 • 30.
  Asal, Maher
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Long-run drivers and short-term dynamics of Swedish real house prices2018Ingår i: International Journal of Housing Markets and Analysis, ISSN 1753-8270, E-ISSN 1753-8289, Vol. 11, nr 1, s. 45-72Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  This paper aims to assess the long-run drivers and short-term dynamics of real house prices in Sweden for 1986Q1 to 2016Q4. More specifically, the author examines the extent to which real house prices are determined by affordability, demographics and asset price factors.

  Design/methodology/approach

  The author conducts a cointegration analysis and applies a vector autoregression model to examine the long- and short-run responsiveness of Swedish real house prices to a number of key categories of fundamental variables.

  Findings

  The empirical results indicate that house prices will increase in the long run by 1.04 per cent in response to a 1 per cent increase in household real disposable income, whereas real after-tax mortgage interest and real effective exchange rates show average long-term effects of approximately – 8 and – 0.7 per cent, respectively. In addition, the results show that the growth of real house prices is affected by growth in mortgage credit, real after-tax mortgage interest rates and disposable incomes in the short run, whereas the real effective exchange rate is the most significant determinant of Swedish real house appreciation.

  Originality/value

  The impact of the two lending restrictions been implemented after the financial crisis – the mortgage cap in October 2010 and the amortization requirement in June 2016 – are ineffective to stabilize the housing market. This suggests that macroprudential measures designed to ease pressure on housing prices and reduce risks to financial stability need to focus on these fundamentals and address the issues of tax deductibility on mortgage rates and the gradual implementation of debt-to-income limits to contain mortgage demand and improve households' resilience to shocks.

 • 31.
  Asal, Maher
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Long-Run Drivers and Short-Term Dynamics of the Swedish Real House Prices2016Ingår i: Abstract of Economic, Finance and Management Outlook: 7th International Conference on Economics,Finance and Management Outlooks, 15-16 October, 2016, Hotel Grand Flora Dubai, UAE, 2016, Vol. 7, artikel-id 307/16/7 th ICEFMOKonferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper uses cointegration and vector autoregressive (VAR) model to investigate the long-run drivers and short-term dynamics of the real house prices in Sweden forthe period 1986Q to 1995Q4. Specifically, we examine the extent to which real houseprices are determined by affordability, demographic, and asset price factors. The empirical results indicate house prices to increase in the long-run by 0.8% in response to a 1% increase in household's real disposable income, while after tax mortgage interest rate and real effective exchange rate show average long-term effects of approximately - 1% and - 5.3%, respectively. Suggesting that fiscal policy aimed todampen real house appreciation needs to adress the issue of tax deductibility onmortgage rate. In addition, our results indicate that the growth of real house prices is affected by the growth of mortgage credit, after tax mortgage interest rate and disposable income in the short run, and among which the real effective exchange rateis the most significant determinant behind Swedish real house appreciation.

 • 32.
  Asal, Maher
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi.
  Non-linear Growth Impacts of Financial Development in Euro Area2012Ingår i: International Journal of Economics and Finance, ISSN 1916-9728, E-ISSN 1916-971X, Vol. 4, nr 12, s. 23-38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Using GMM model and data from 11 Euro Area countries and 5 non-Euro countries over the period 1989 to 2011, we explore the nonlinear effects of financial development on the performance of Euro Area economy that is: its growth, capital accumulation, investment and productivity. Four measures of financial developments are examined, namely, liquidity, size, volatility and bank’s loans to private enterprises. Special consideration is devoted to modeling threshold effects of public debt that has increased substantially in recent years in several Euro countries. We found that the effect of stock market size is always positive whether we consider the level of real per capita income or its growth. However, the effect of banking sector, volatility, liquidity and public debt are generally negative. In addition, we find support for the channels of investment, saving, total factor productivity, and capital intensity. For all the four channels, the results indicate a significant negative link between banking development and volatility of stock returns. The impact of debt on growth seems to be negative with the turning point of public debt likely to be between 45-65%.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Non-linear Growth Impacts.pdf
 • 33.
  Asal, Maher
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Testing for the presence of skill in Swedish mutual fund performance: Evidence from a bootstrap analysis2016Ingår i: Journal of Economics and Business, ISSN 0148-6195, E-ISSN 1879-1735, Vol. 88, s. 22-35Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We use a pooled panel bootstrap procedure and different benchmark models of performance to investigate presence of skill in mutual fund performance across different investment styles based on Swedish data from February 2007 to March 2015. To check robustness, we apply serial correlation, unit root, and variance ratio tests to examine the predictability and market efficiency of gross and net excess returns. The results suggest that Swedish funds underperform their benchmarks, net of costs. In addition, very few managers outperform the market, and too many managers underperform the market due to good and bad skills rather than good or bad luck. © 2016 Elsevier Inc.

 • 34.
  Asal, Maher
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  The Impact of Euro on Sectoral Equity Returns and Portfolio Risk2011Ingår i: International Advances in Economic Research, Vol. 17, nr 2, s. 119-133Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper examines the implications of the adoption of the euro and the resulting monetary policy integration for investors in the Euro area in terms of stock market diversification. In particular, we study the difference between investment strategies based on country indices and on sector indices. In addition, we use GARCH-M to model return and volatility for the daily sectoral euro equity indices from 1992 to 2009 to analyze how and to what extent volatility in the sector equity index is driven by shocks occurring in the US, aggregate European equity index, aggregate Euro Zone equity index, and the global equity index. We find strong evidence that diversification over sectors yields more efficient portfolios than diversification over countries and that the volatility spillover of the aggregated Euro zone equity return index on the sectoral equity return index has increased after the launch of the euro. © 2011 International Atlantic Economic Society 

 • 35.
  Asal, Maher
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Jalilvand, Abolhassan
  Rolseth, Lars
  Do Size and Value Premia Vary Across Industry and Market Conditions?: Evidence from the Euro Area2015Ingår i: Journal of Business and Policy Research, ISSN 1449-387, Vol. 10, nr 1, s. 1-1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper investigates whether value and size premia exist in the Euro area’s industry returns and, if so, what factors are driving them. We use a Garch-M (1,1) model on daily return data from the STOXX market indices for five major industries in the euro area. Our findings show that an industry-specific three-factor Fama and French type model does provide a robust explanation of returns over the period, 2001-2012. While, our results further emphasize the widespread influence of the value and size effects in the Euro market, the pattern, sign, size, and significance of these factors vary widely across different industries and market conditions.

 • 36.
  Asplund, Linn
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Lindblad, Sabina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Finanskrisens påverkan på Sveriges export.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att studera hur finanskrisen år 2007-2008 i USA påverkade Sveriges export. Den valda modellen innehåller följande variabler: Sveriges totala export till USA, USA:s reala BNP, exportpriset till alla exporterade varor till USA, och USA:s exportvägda effektiva växelkurs jämfört med den svenska kronan. Modellen är tagen från Aydın et al (2004) som i sin tur har utvecklat modellen från Warner and Kreinin (1983). Aydın et al (2004) har använt denna modell i sin rapport för att förklara det turkiska exportutbudet och importefterfrågan. Förutom variablerna i modellen har det valts att läggas till ytterligare en variabel, Svenska bankernas utlåning till Svenska icke finansiella företag. Denna variabel har lagts till för att undersöka om Sveriges export påverkades av en finanskris i Sverige och inte i USA under denna period. I uppsatsen kommer det att göras sex olika regressioner, två som visar hur Sveriges export såg ut innan krisen bröt ut, två under krisen och två regressioner från år 2000 fram till år 2014. Detta för att tydliggöra hur exporten påverkats från år till år. Resultatet av dessa regressioner visade att de variabler som var med i ursprungsmodellen var signifikanta mot den Svenska exporten. Den sista variabeln som var de Svenska bankernas utlåning till icke finansiella företag visade inte på någon signifikans mot den Svenska importen vilket då gjorde att slutsatsen drogs, den Svenska exporten påverkades alltså inte av den finanskrisen som var i Sverige.

 • 37.
  Assmo, Per
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Creative Industrial Development for Regional Economic Growth: The Example of Regional Film Centres in Sweden.2007Ingår i: Uddevalla Symposium 2006: Entrepreneurship and Development - Local Processes and Global Patterns: Revised papers presented at the 9th Uddevalla Symposium, 15-17 June, Fairfax, VA, USA / [ed] Iréne Johansson, Trollhättan: University West , 2007, s. 91-103Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Knowledge and creativity are increasingsly important factors for economic growth. Changes in the economic landscape mean that the location of human capacity becomes a key aspect for knowledge creation and regional economic growth. This article discusses the influence of political-economic structures and the importance of the creative human capital, in relation to the development and localisation of a government supported regional film industry in Sweden. The overall aim for initialising these regional film production centres is to enhance regional economic growth in new creative industrial sectors that can replace and/or supplement the traditional industry in the respective region. This article argues that this kind of creative industry is generally most likely to be mor successful in locations that can provide financial support and attract the key creative human capital. Regions with high population density and diversified economy will thereby be the best suited.

 • 38.
  Assmo, Per
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  From Global to Local2014Ingår i: Uddevalla Symposium 2014. Geography of Growth. The Frequency, Nature and Consequences of Entrepreneurship and Innovation in Regions of Varying Density: Revised papers presented at the 17th Uddevalla Symposium 12-14 June, 2014, Uddevalla, Sweden / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2014, s. 85-96Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 39.
  Assmo, Per
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Wihlborg, Elin
  Local alternative development through a time-spatial lens: A case study of Ydre inspired by Hägerstrand2012Ingår i: Entrepreneurship, Social Capital And Governance: Directions for the Sustainable Development and Competitiveness of Regions / [ed] Charlie Karlsson, Börje Johansson, Roger R Stough, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012, s. 378-391Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the contemporary market-oriented society, we seem to be more globally interdependent. The market economy system enhances large-scale production where search for increased productivity strives to 'compress' time. At the same time, the market economy tends to expand in space, for example sells products over longer distances. A result of this 'space expansion' and 'time compression' through the conventional economic market system is that local small-scale production and trade have increasing difficulty in competing and surviving (Assmo and Wihlborg, 2007). Even so, conventional economic growth (valued in monetary terms) is commonly seen as the only way to cure any development problem arising from poverty, unemployment, crime, pollution and depletion of natural resources. In a provocative manner similar to Daly (1992), one can argue that this conventional monetary valued growth perspective is trapped in a terminal state of 'growthmania'. People's organization of daily activities to improve or sustain their livelihood is much more than what is generally calculated and thereby shown in monetary values.

 • 40.
  Assmo, Per
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Wilhborg, Elin
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Local Policy Entrepreneurs and Sustainable Development in Rural Areas2015Ingår i: Uddevalla Symposium 2015. Regional Development in an International Context. Regional, National, Cross Border and International Factors for Growth and Development: Revised papers presented at the 18th Uddevalla Symposium, 11-13 June, Sönderborg, Denmark / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2015, s. 59-74Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 41.
  Axelsson, Adam
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Toftered, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Är småhus övervärderade i Stockholm, Göteborg och Malmö?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 42.
  Bahno, William
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Zymeri, Endrit
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Investmentbankernas avstånd från insolvens: En analys av USA:s investmentbanker fram till och efter finanskrisen 2008.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Financial crises in USA 2008 is seen as one of the worst crises in the last ninety years. Financial crises went hard on the American economy and abroad as a whole. Pressures under both administrations and rising house prices was one factor that led to the burst of house bubble in 2008. America has today eight financial institution seen as systemically important banks globally and holds a big market share in the US market. If one of these institution goes closer against bankruptcy, it can jeopardize the US and world economy as well. This thesis aims to analyze how the largest and systemically important investment banks operations could affect their distance from insolvency. With the data that is available, one has constructed and used a panel data to see and calculated Z-Score, with Z-Score as dependent and six independent variables over a time period of 17 years. In the panel regression the results show that comparing mean of Z-Score and predicted Z-Score, the values are similar and both follows a trend. This indicates that model used in thesis, belongs with Z-Score. The result showed that Z-Score for some banks were lower than normally under the financial crisis.

 • 43.
  Bergendahl, Robin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Vad driver de svenska småhuspriserna?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utreda vilka faktorer som påverkar de svenska småhuspriserna, och i så fall hur och i vilken utsträckning. Med stöd av tidigare studier som enhetlig pekar ut bolåneräntan och disponibel inkomst som de faktorer vilka har tydligast inverkan på fastighetspriserna i Sverige, utökas de förklarande variablerna i denna studie med hjälp av en stock-flow modell. Tidsseriedata från 1993-2013 behandlas för enhetsrötter och kointegration för att skattas i en regressionsanalys i form en "Error Correction Model", med avsikten att utreda både ett kort- och långsiktigt samband. Resultatet bekräftar reporäntan och disponibel inkomst som två viktiga faktorer för att förklara det långsiktiga sambandet med priserna på småhus i Sverige, tillsammans med ytterligare faktorer såsom BNP, hushållens skuldsättning och arbetslösheten. På kort sikt är dels den historiska utvecklingen av huspriserna en nyckelfaktor, men faktorer som disponibel inkomst, ränta, BNP och hushållens skuldsättning är också viktiga krafter för att förklara småhuspriserna. En slutsats som kan dras är att hushållens förmåga till ökad konsumtion, när inkomsterna ökar, avspeglas i småhuspriserna. En låg ränta gör samtidigt att fler än någonsin har råd att låna på en marknad med ett redan mycket begränsat bostadsutbud

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Recension av: En illusion av frihet? Företag och organisationer i regelsamhället.2006Ingår i: Nordiske organisasjonsstudier, ISSN 1501-8237, Vol. 8, nr 4, s. 113-117Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 45.
  Bernhard, Irene
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Entrepreneurs and Policy Networks: A Study of the Implementation of two Swedish Municipal Contact Centers2012Ingår i: Uddevalla Symposium 2012 : Entrepreneurship and Innovation Networks. Revised papers presented at the 15th Uddevalla Symposium 14-16 June, 2012, Faro, Portugal. / [ed] Bernhard, Irene, Trollhättan: University West , 2012, 1, s. 79-93Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper aims to discuss lessons learned of policy entrepreneurs to analyze how local policy entrepreneurs are acting in setting up local municipal contact centers - a Swedish local e-governmental initiative. The increased interest in political entrepreneurship has both analytical and practical grounds and implications. The networked governance settings demand new roles of entrepreneurial actors, which are approached here in relation to their localization, how they act to expand action spaces for themselves as well as others in the local community.

  …This case study is based on qualitative field studies. The main methods used were interviews with key actors, document studies and observations. The results indicate two main implications of Contact Centers; they localize public services and combine different services into a one-stop operation, striving to provide a ‘holistic’ approach to the individual citizen in her local context. However, contact center implementation also includes an organizational change within the municipalities, facilitating a reorganization of back-office procedures in order to optimize the efficiency and quality aspects. The policy entrepreneurs forming the contact centers promoted them from different perspectives and with varying ambitions. In one of the studied cases the core values of inclusion and participation grounded the design of the contact center, while in the other case the issue as such was the key – a new organizational approach. This is here explained as two illustrations of different approaches of policy networks and entrepreneurial behavior.

 • 46.
  Bernhard, Irene
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  The Role of Innovation with Focus on its Relevance for Regional Development: A Selected Recent Literature Review2014Ingår i: Uddevalla Symposium 2014. Geography of Growth. The Frequency, Nature and Consequences of Entrepreneurship and Innovation in Regions of Varying Density: Revised papers presented at the 17th Uddevalla Symposium 12-14 June, 2014, Uddevalla, Sweden / [ed] Irene Bernhard, Trollhättan: University West , 2014, s. 145-164Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to present a review of recent research theories and to draw some conclusions for a new tentative research agenda on the role of innovation with focus on its relevance for regional development in a European context. The paper is more policy-oriented than theory-oriented. The analysis is based on a literature review of 15 articles published in 2012 or 2013 and is a further study of a literature review analysis based on selected literature from 2011 and 2012. The method has an explorative approach that is primarily concerned with generating knowledge for building theory. Some tentative implications for a new research agenda are suggested although results imply that for some of the most innovative European regions, innovation does not always pay off.

      It is suggested to apply a broader view of the concept of regional innovation including not only technological but also other types such as social innovation. Further it is suggested that a region no longer should be viewed as a bounded territory with a set of characteristics but as a space of professionals and social networks. A more proactive role by regional governance is advocated. It is argued that there is an increasing role of regional policymakers, not least to develop policies for different types of knowledge that have not traditionally been considered central to their activities. A constructed regional advantage approach based more on the uniqueness of the capabilities of regions and not only on the basis of R&D efforts is still argued for. The importance of cross-sector knowledge interactions and the importance of combining different types of knowledge for driving innovation are suggested. Further, the concept of “learning region” is criticized and needs to be developed. A theoretical framework towards a suggestion for operationalization of the concept of “learning region” is presented.

 • 47.
  Bernhard, Irene
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi.
  Uddevalla Symposium 2009 The Geography of Innovation and Entrepreneurship: Revised papers presented at the 12th Uddevalla Symposium, 11-13 June 2009, Bari, Italy2009Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 48.
  Bernhard, Irene
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Uddevalla Symposium 2011. Entrepreneurial Knowledge, Technology and Transformation of Regions: Revised papers presented at the 14th Uddevalla Symposium, 16-18 June, 2011, Bergamo, Italy2011Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This proceedings consists of  thirty-nine revised papers, first presented at the fourteenth Uddevalla Symposium & the Third International Symposium of Entrepreneurship of E-Lab at University of Bergamo, June, 16-18, 2011 , held at University of Bergamo, Italy. The overall theme was “Entrepreneurial Knowledge, Technology and Transformation of Regions”. The symposium was hosted by the E-Lab, University of Bergamo, Italy. The purpose of the symposium was to contribute to an increased understanding of the role of entrepreneurial knowledge and technology for the transformation of regions by means of the entry, growth and exit of firms.      Except for the overall theme there were twelve special sub-themes, chaired by invited scholars from the Uddevalla Symposium Network: “Work-integrated learning in transforming regions” “Entrepreneurship, family business and innovation”, “Slow city movement and sustainable local development”, “Shrinking urban regions”, “Entrepreneurship, networking and regional development”, “Resilience capacity of firms and new forms of innovation”, “Cluster development and regional transformation in an economic perspective”, “Entrepreneurship policy in comparative perspective”, “Learning and knowledge transfer processes in small firms’ clusters”, “The spatial agglomeration of business services”, “Entrepreneurship, creativity and the brain”, and “Productivity and financing of regional infrastructure.      Ten keynote-speakers gave presentations during these three days; Prof. Shaker A. Zahra, Carlson School of Management, University of Minnesota, USA. Assoc. Prof.  Charlotta Mellander, Jönköping International Business School, Sweden, Prof. David Audretsch, Indiana University, USA, Assoc. Prof. Johan Klaesson Jönköping International Business School & CenSE, Sweden, Prof. Andrés Rodriguez-Pose, London School of Economics, UK, Prof. Hans Westlund, The Royal Institute of Technology, Stockholm & Jönköping International Business School, Sweden,  Prof. Maryann P. Feldman, University of North Carolina, Chapel Hill, USA,  Prof. Giovanna Dossena, University of Bergamo, Italy,  Prof. Hans Lööf, The Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden,  and Prof. Zoltan J. Acz, George Mason University, USA.      To stimulate high quality papers a Best Paper Award as well as a Best PhD Can¬didate Paper Award was announced and financially supported by the municipality of Uddevalla, Sweden. The winners of the Best Paper were Johan Klaesson & Sofia Wixe, Jönköping International Business School and CEnSE (Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics), Jönköping, Sweden. The winner of the Best PhD Can¬didate Paper Award was Mattias Örnerheim, Linköping University, Sweden.         Organizers of this 14th Uddevalla Symposium were the University West, Sweden and the E-Lab at University of Bergamo, in co-operation with Jönköping International Business School (JIBS), and George Mason University, School of Public Policy, USA. The symposium was also financial supported by the Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE), Jönköping International Business School, Sweden and Centre of Excellence for Science and Innovations Studies (CESIS), Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.         This symposium would not have been possible without a lot of work and support also from certain individuals. The editor expresses sincere gratitude to all participants, participating organizations, not at least the local organizers at the University of Bergamo, and especially to Dr. Christina Bettinelli.          Also I thank all members of the Uddevalla Symposium Organising Committee and all colleagues at University West. A special thank goes to Rebecca Olsson, University West not at least for editorial help.

  Trollhättan, Sweden in December 2011 Department for Economics & IT, University West

  Iréne BernhardEditor   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Abstract; Uddevalla Symposium 2011. Entrepreneuril Knowledge, Technology and Transformation of Regions
 • 49.
  Bernhard, Irene
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Uddevalla Symposium 2012: Entrepreneurship and Innovation Networks: Revised papers presented at the 15th Uddevalla Symposium 14-16 June, 2012, Faro, Portugal2012Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This research report consists of forty-four revised papers, first presented and discussed at the fifteenth Uddevalla Symposium held at University of Algarve, Faro, Portugal, June, 14-16, 2012[1] and hosted by Research Centre for Spatial and Organisational Dynamics (CIEO), University of Algarve. The overall theme was Entrepreneurship and Innovation Networks”.  The purpose of the symposium was to contribute to an increased understanding of the role of entrepreneurship and innovation networks for the transformation of regions. Hundred researchers from various fields, such as economic geography, entrepreneurship, international business, management, political science, regional economics, small business economics and urban and regional planning, from more than 20 countries took part. Except for the overall theme there were the following six sub-themes, chaired by invited scholars from the Uddevalla Symposium Network: Learning in Organizational Networks, Chair: Assoc. Prof. Lars Svensson, Research Director, University West, Trollhättan, Sweden. Learning Networks for Entrepreneurial and Regional Development, Chair: Prof. Stefan Lagrosen, University West, Trollhättan, Sweden. Demythologising the Entrepreneurial University, Chair: Prof. David Charles, European Policies Research Centre, University of Strathclyde, UK. Regional Innovation Systems and Innovation Networks, Chair: Prof. Christina Ponsiglione, University of Naples Federico II, Italy. Mobility and Innovation Flows, Chair: Prof. Teresa de Noronha, Research Centre for spatial and Organizational Dynamics (CIEO), University of Algarve, Portugal and Academics Entrepreneurship and Innovation – bridging perspectives and pushing the frontier, Chairs: Prof. Martin Andersson and Prof. Åsa Lindholm-Dahlstrand, Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE), Lund University, Sweden. Uddevalla Symposiumis a yearly international scientific symposium ran by University West (former University of Trollhättan-Uddevalla), Sweden and established in 1998 in Uddevalla, Sweden. The primary objective is to foster research collaboration and bring together leading-edge views between experts, researchers and insightful practitioners from various fields of regional science, international business, economics, entrepreneurship and small business economics as well as from regional economics, regional planning, economic geography/economic history/political science and sociology in order to increase our knowledge as regards research questions related to “Entrepreneurship  and Regional Development".

          Organizers of this 15th Uddevalla Symposium were the University West, Sweden and the CIEO, at University of Algarve, in co-operation with Jönköping International Business School (JIBS), and George Mason University, School of Public Policy, USA. The symposium was also financial supported by the Centre of Excellence for Science and Innovations Studies (CESIS), Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden and Jönköping International Business School; the Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE), Lund University, Sweden and the Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE), Jönköping International Business School, Sweden.

   

 • 50.
  Bernhard, Irene
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Uddevalla Symposium 2013. Innovation, High-Growth Entrepreneurship and Regional Development: Revised papers presented at the 16th Uddevalla Symposium 13-15 June, 2013, Kansa City, MO, USA2013Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
1234567 1 - 50 av 302
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf