Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 1 - 50 av 194
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Adolfsson, Marica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Sarheim, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Dela eller dölja?: En kvantitativ studie om kunskapshantering och avsikten att lämna arbetsplatsen2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På den svenska arbetsmarknaden råder det kompetensbrist vilket medför att arbetsgivare får sänka de formella utbildnings- och erfarenhetskraven vid rekrytering och i stället erbjuda intern utbildning till de kandidater som anses ha förmågan lära sig i efterhand. Då medarbetarnas humankapital är många organisationers främsta konkurrensfördelar är de av vikt att potentiella kandidater och befintliga medarbetare vill stanna inom organisationen.

  Denna studie fokuserar på att undersöka sambandet mellan kunskapsdelning, kunskapsdöljande och medarbetarnas avsikt till att lämna organisationen. Undersökningen genomfördes med en kvantitativ metodansats. Datainsamlingen utfördes genom en digital enkätundersökning, vilket genererad i kvantitativa data som kunde analyseras i statistikprogrammet SPSS analytics version 29. Datainsamlingsinstrumentet innefattades av TIS-6, som är ett validerat instrument för att mäta medarbetarnas avsikt till att lämna organisationen. Utöver TIS-6 instrumentet inkluderades 11 frågor om kunskapsdelning och 9 frågor om kunskapsdöljande för att kunna mäta respektive fenomen. Instrumentet för kunskapsdelning är baserat på ett underlag som är utvecklat av Wang och Kwek (2018), Wang m.fl. (2017) och Xiao m.fl (2017). Instrumentet för att mäta kunskapsdöljande bygger på ett underlag framtaget av Shirahada och Zang (2022). Ett bekvämlighetsurval tillämpades vilket resulterade i ett deltagarunderlag om totalt 214 respondenter.

  Resultaten påvisar inget signifikant samband mellan kunskapsdelning och medarbetarens avsikt till att lämna organisationen. Däremot påvisar studien ett svagt positivt samband mellan kunskapsdöljande och avsikten att lämna organisationen, vilket innebär att medarbetare som upplever ett kunskapsdöljande inom organisationen har en större avsikt att lämna.

 • 2.
  Al-Hassan, Suha M.
  et al.
  Special Education Department, Hashemite University, Zarqa (JOR); Abu Dhabi Early Childhood Authority, Abu Dhabi (ARE).
  Duell, Natasha
  Department of Psychology and Neuroscience, University of North Carolina Chapel Hill, Chapel Hill, NC (USA).
  Lansford, Jennifer E.
  Center for Child and Family Policy, Duke University, Durham, NC (USA).
  Dodge, Kenneth A.
  Sanford School of Public Policy, Duke University, Durham, NC (USA).
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Liu, Qin
  Department of Maternal and Child Health & Adolescent Health, Chongqing Medical University, Chongqing (CHN).
  Long, Qian
  Global Health Research Center, Duke University, Kunshan (CHN).
  Oburu, Paul
  Department Of Educational Psychology, Maseno University, Maseno (KEN).
  Pastorelli, Concetta
  Department of Psychology, Università di Roma “La Sapienza”, Rome (ITA).
  Skinner, Ann T.
  Center for Child and Family Policy, Duke University, Durham, NC (USA).
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Steinberg, Laurence
  Department of Psychology, King Abdulaziz University, Jeddah (SAU).
  Tapanya, Sombat
  Department of Family Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai (THA).
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Department of Psychology, Universidad de San Buenaventura, Medellin (COL).
  Yotanyamaneewong, Saengduean
  Department pf Psychology, Chiang Mai University, Chiang Mai (THA).
  Alampay, Liane Peña
  Department of Psychology, Ateneo de Manila University, Manila (PHL).
  Bacchini, Dario
  Department of Humanistic Studies, University of Naples “Federico II”, Naples (ITA).
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Adolescent Health and Human Development, UNICEF, and Institute for Fiscal Studies, Bethesda, MD (USA).
  Chang, Lei
  Department of Psychology, University of Macau, Macau (CHN).
  Deater-Deckard, Kirby
  Department of Psychological and Brain Sciences, University of Massachusetts, Amherst, Amherst, MA (USA).
  Di Giunta, Laura
  Department of Psychology, Università di Roma “La Sapienza”, Rome (ITA).
  Parents’ learning support and school attitudes in relation to adolescent academic identity and school performance in nine countries2024Ingår i: European Journal of Psychology of Education, ISSN 0256-2928, E-ISSN 1878-5174, s. 1-26Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An important question for parents and educators alike is how to promote adolescents’ academic identity and school performance. This study investigated relations among parental education, parents’ attitudes toward their adolescents’ school, parental support for learning at home, and adolescents’ academic identity and school performance over time and in different national contexts. Longitudinal data were collected from adolescents and their parents in nine countries (China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, the Philippines, Sweden, Thailand, and the United States). When adolescents were 16 years old, their mothers (N = 1083) and fathers (N = 859) provided data. When adolescents were 17 years old, 1049 adolescents (50% girls) and their mothers (N = 1001) and fathers (N = 749) provided data. Multiple-group path analyses indicated that, across cultures, higher parent education was associated with better adolescent school performance. Parents’ attitudes toward their adolescents’ school and parent support for learning in the home were not associated with adolescents’ school performance but were associated with academic identity. The findings suggest somewhat different pathways to school performance versus academic identity. Implications for helping parents and educators in different countries promote adolescents’ academic identity and achievement are discussed.

 • 3.
  Almén, Kristina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Skoglund, Ida
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Sambandet mellan att känna sig trygg i sitt bostadsområde och livstillfredställelse i Göteborgs stad2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att känna känsla av samhörighet är viktigt på både samhälls- och individnivå, för att känna livstillfredställelse och trygghet. Det finns ingen tidigare forskning i Sverige i vilken utsträckning fenomen; trygghet i bostadsområdet och livstillfredsställelse, kan samvariera. Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan trygghet i bostadsområdet och livstillfredsställelse bland invånare i Göteborgs Stad. Studien är baserad på SOM-undersökningen från 2020.

  Enkäten skickades ut till 8000 respondenter i åldrarna 16–85, som var slumpmässigt utvalda. Av dessa 8000 respondenterna var det totalt 3956 personer som valde att delta i undersökningen. För att undersöka sambandet mellan fenomenen användes en korrelationsanalys samt en multipel regressionsanalys. I korrelationsanalysen jämfördes fenomenen mot kontrollvariablerna kön, ålder, utbildning och etnicitet. I regressionsanalysen användes endast kontrollvariablerna kön, utbildning och etnicitet. Utifrån analyserna visar resultatet på att det förekommer ett svagt positivt samband mellan trygghet i bostadsområdet och livstillfredsställelse, detta även efter sambandet testats mot kontrollvariablerna. Regressionsanalysen visade att livstillfredställelse och kontrollvariablerna tillsammans hade en förklaringsgrad på 7,3%.

 • 4.
  Altikriti, Yara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Nilsson Herranen, Janina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Att vara präst: En kvalitativ studie om prästers yrkesidentitet2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på prästers yrkesidentitet inom Svenska kyrkan genom att utforska deras syn på uppdraget och deras självbild som präster. Syftet är att få en djupare förståelse för deras upplevelse av deras yrkesidentitet. Tidigare forskning indikerar att prästens identitet är intimt kopplad till kyrkan, församlingen och yrkesrollen.

  Vigningslöftena och krav på representativitet är centrala för deras identitet, men kan också vara kopplade till psykisk påfrestning.I studien användes ett bekvämlighetsurval av präster inom Svenska kyrkan, vilket resulterade i en blandning av bekanta och obekanta präster. En kvalitativ metod, med semistrukturerade intervjuguide, användes för att fånga upp individuella upplevelser. Datainsamlingen genomfördes främst genom fysiska intervjuer och några telefonsamtal. Validitet bekräftades genom respondentvalidering och öppen redovisning av forskningsprocessen.

  Resultatet analyserades utifrån en tematisk analys. Resultatet visade på tydliga likheter med kraven för prästvigning inom Svenska kyrkan. Känslan av kallelse och meningsfullhet, tillsammans med betydelsen av prästens roll som en del av deras identitet vilket speglar tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Respondenternas identitet som präst är starkt kopplad till deras relation till Gud och uppfyllandet av kyrkans uppdrag. Denna integration av yrkesrollen i deras personliga identitet harmoniserar med social identitetsteori och tidigare forskning om formandet av en yrkesidentitet.

 • 5.
  Andersson, Mitchell J.
  et al.
  Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychiatry, Lund University, Lund (SWE); Clinical Sports and Mental Health Unit, Malmö Addiction Center, Region Skåne, Malmö (SWE).
  Kapetanovic, Sabina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Håkansson, Anders
  Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychiatry, Lund University, Lund (SWE); Clinical Sports and Mental Health Unit, Malmö Addiction Center, Region Skåne, Malmö (SWE).
  Claesdotter-Knutsson, Emma
  Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychiatry, Lund University, Lund (SWE); Clinical Sports and Mental Health Unit, Malmö Addiction Center, Region Skåne, Malmö (SWE).
  Concussion history associated with adolescent psychological distress but not hazardous gambling: a cross-sectional study2024Ingår i: BMC Psychology, E-ISSN 2050-7283, Vol. 12, nr 1, s. 1-10, artikel-id 329Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Sustaining multiple concussions over one’s lifetime may be associated with behavioral and mood changes beyond the acute phase of injury. The present cross-sectional study examined the relationship between concussion history, the incidence of current moderate-severe psychological distress, and lifetime adolescent hazardous gambling in high school students.

  Methods

  Four-hundred fifty-nine high school students from southern Sweden (age: 16.81 ± 0.83, 58.2% male) completed a survey assessing concussion history (0,1,2…>8), psychological distress using the Kessler-6 scale, and lifetime hazardous gambling using the NODS-CLiP scale.

  Results

  Participants who self-reported three or more concussions were more likely to endorse moderate-severe symptoms of psychological distress than those with no concussion history while controlling for covariates, OR = 2.71, 95% CI [1.19, 6.18]. In contrast, concussion history was not associated with hazardous gambling after controlling for confounding variables.

  Conclusions

  Self-reporting three or more concussions was associated with increased current psychological distress beyond the acute phase of injury among high school students. Adolescents who have sustained multiple concussions should undergo mental health evaluations beyond the acute phase of injury to identify and treat psychological distress, but probing for hazardous gambling may not be clinically relevant in this previously concussed adolescent population.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  André, Frida
  et al.
  Department of Clinical Sciences, Lund, Faculty of Medicine, Lund University, Lund (SWE).
  Kapetanovic, Sabina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Einarsson, Isak
  Department of Clinical Sciences, Lund, Faculty of Medicine, Lund University, Lund (SWE); Region Skane, Child and Adolescent Psychiatry, Regional Outpatient Care, Lund University Hospital, Lund (SWE).
  Trebbin Harvard, Sunna
  Civic Centre Children and Youth, The Social Services Administration, Copenhagen (DNK).
  Franzén, Leonard
  Social Services, Malmö (SWE).
  Möttus, Annika
  Region Skane, Child and Adolescent Psychiatry, Regional Outpatient Care, Lund University Hospital, Lund (SWE).
  Håkansson, Anders
  Department of Clinical Sciences, Lund, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, (SWE); Region Skåne, Malmö Addiction Centre, Gambling Disorder Unit, Malmö (SWE).
  Claesdotter-Knutsson, Emma
  Department of Clinical Sciences, Lund, Faculty of Medicine, Lund University, Lund (SWE); Region Skane, Child and Adolescent Psychiatry, Regional Outpatient Care, Lund University Hospital, Lund (SWE).
  Relapse prevention therapy for internet gaming disorder in Swedish child and adolescent psychiatric clinics: a randomized controlled trial2023Ingår i: Frontiers in Psychiatry, E-ISSN 1664-0640, Vol. 14Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives: To evaluate the effectiveness of relapse prevention (RP) as a treatment for internet gaming disorder (IGD).

  Design: Randomized controlled trial.

  Setting: Three child and adolescent psychiatry (CAP) units in Region Skåne, Sweden.

  Participants: Children aged 13-18 years, coming for their first visit to CAP during 2022, were screened for gaming behavior. Those who met the proposed DSM-5 criteria for IGD were offered participation in the trial, if they had the capacity to provide written informed consent and if they spoke Swedish. A total of 111 CAP patients agreed to participate. Out of those, 11 patients were excluded due to incorrect inclusion such as young age (n = 1), or due to the absence of responses to follow-up measures (n = 9). After exclusion, 102 participants remained (intervention = 47, control = 55).

  Interventions: The intervention, RP, is based on cognitive behavioral treatment (CBT) and was provided individually, comprising of five to seven 45-min sessions over a period of 5 to 7 weeks versus treatment as usual.

  Outcome measures: Participants were assessed with Game Addiction Scale for Adolescents pre-treatment (GASA) (baseline), post-treatment (treatment group only), and 3 months after baseline (follow-up).

  Results: The repeated measures ANOVA showed a significant interaction effect between treatment and time. Both the control group and treatment group lowered their mean GASA score from baseline to follow-up significantly, but the improvement was greater in the treatment group (mean difference in control group -5.1, p < 0.001, 95% CI = - 3.390 to -6.755, mean difference in treatment group -9.9, p < 0.001, 95% CI = -11.746 to -8.105).

  Conclusion: RP was found to be superior to treatment as usual in terms of reduction of IGD symptoms. Future research should address which aspects within a given treatment are effective, who benefits from treatment, in what aspects, and why.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ardenmyr, Lisa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Hylen, Christine
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Vad är viktigt i ett ledarskap?: En sambandsanalys med personlighetsdrag som prediktorer för vad som uppfattas viktigt i det utvecklande ledarskapet2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ledarskap är ett konstant intressant område inom organisationsforskningen och utvecklande ledarskap sticker specifikt ut som en ledarskapsmodell anpassad till en skandinavisk kontext.

  Studien syftar till att undersöka om och hur personlighetsdragen hos svenska medarbetare predicerar vilka facetter inom det utvecklande- samt positivt betonade konventionella ledarskapet som uppfattas vara viktigast. För att studera sambandet mellan personlighet och hur viktigt specifika ledarskapsegenskaper inom utvecklande ledarskap uppfattas, använder sig den här studien av en kvantitativ metod. Via en webbenkät med 154 deltagare undersöktes personlighet och hur viktigt diverse ledarskapsegenskaper ansågs med hjälp av instrumenten Personality Item Pool Representation of the NEO PI-R 30 items (IPIPNEO-30) och Developmental leadership questionnaire (DLQ). Det insamlade materialet analyserades genom två omgångar multipel linjära regressionsanalyser, med och utan kontrollvariabler.

  Resultatet i studien visade att personlighetsdraget välvillighet hade flest positiva samband till de olika ledaregenskapsfacetterna inom utvecklande- samt positivt betonat konventionellt ledarskap. Även personlighetsdragen extraversion och samvetsgrannhet hade varsitt svagt samband till en av ledaregenskapsfacetterna. Överraskande visade resultatet även att kön hade ett tydligt samband med flertalet ledaregenskapsfacetter. Studien visar därmed på att det finns vissa samband mellan personlighet hos medarbetaren och hur viktiga olika ledarskapsegenskaper anses vara, vilket kan tänkas vara användbar information vid utvecklandet av ledarskap inom organisationer.

 • 8.
  Axelsson, Malin
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för sjuksköterskeutbildning.
  Personlighetens betydelse för uppnådd och upplevd astmakontroll2011Ingår i: Fagbladet Allergi i praksis, ISSN 0806-5462, ISSN 0806-5462, s. 12-15Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  Baatz, Julia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Davidsson, Jennifer
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Organisatorisk och social arbetsmiljö i relation till välbefinnande bland lärare: En kvantitativ studie om yrkesverksamma lärares upplevda arbetsmiljö och välbefinnande2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läraryrket är en samhällsviktig funktion, men arbetsmiljön inom professionen är inte alltid trivsam och innefattar bland annat en stor andel stressrelaterade sjukskrivningar. Därav syftar aktuell studie till att undersöka i vilken grad organisatorisk och social arbetsmiljö relaterar till välbefinnande hos yrkesverksamma lärare. Även underkategorier inom arbetsmiljö undersöktes i relation till välbefinnande.

  Studien baseras på en kvantitativ metod (N=48) inom en lärarkontext och inkluderar instrumenten Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) och WHO-5 Well Being Index. Resultatet påvisade bland annat en positiv korrelation mellan arbetsmiljö och välbefinnande och diskuterades i relation till tidigare forskning på området. Övriga underkategorier som relaterade till välbefinnande var; krav i arbetet, hälsa och välbefinnande, samspel mellan individ och arbete samt relationer och ledarskap. Utöver detta konkluderades också att välbefinnande är ett komplext fenomen och fler komponenter bör tas i beaktning för att kunna dra generella slutsatser.

 • 10.
  Bador, Kourosh
  et al.
  AGERA KBT AB, Gothenburg, Sweden.
  Kerekes, Nora
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Evaluation of an Integrated Intensive Cognitive Behavioral Therapy Treatment Within Addiction Care2020Ingår i: Journal of Behavioral Health Services & Research, ISSN 1094-3412, E-ISSN 1556-3308, Vol. 47, nr 1, s. 102-112Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The study aimed to evaluate an integrated intensive cognitive behavioral therapy (CBT) group treatment for people with substance-related syndrome in outpatient care and to identify eventual gender differences. The study population consisted of 35 outpatients (18 male, 17 female) at a clinic in Western Sweden. The patients completed a four-month period of intensive group therapy and participated in the data collection at admission and discharge. The data were collected using the following inventories: Beck Depression and Anxiety Inventories, Rosenberg Self-Esteem Scale,Hopelessness Scale, and Trait Hope Scale. Results showed decreases in anxiety, depression and experience of hopelessness, and increases in self-esteem and hope. In females, the most dramatic improvement was measured for the anxiety and depression attributes, while in males the strongest effect was measured for hope and self-esteem. This study provides clinical evidence of the positive effects of integrated intensive CBT in outpatient care of people with substance-related syndrome.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Basinska, Beata A.
  et al.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Be fearless : Positive affect as a mediator between venturesomeness and self-efficacy in future entrepreneurs and managers: Être intrépide : affect positif agissant comme médiateur entre l’audace et la connaissance de ses propres capacités chez les futurs entrepreneurs et managers2018Ingår i: Revue Européenne de Psychologie Appliquée / European Review of Applied Psychology, ISSN 1162-9088, Vol. 68, nr 4-5, s. 171-180Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction and objectives. – Self-efficacy, personality and different affect states in entrepreneurs and managers are important factors for effectiveness and well-being. The aim of the study was to examine in young adults during entrepreneurship-related education, the relationships between venturesomeness and self-efficacy, and the mediating effects of positive affect and positive emotions (joviality, self-assurance, attentiveness) on these relationships.

  Method. – One hundred and fifty-three participants (mean age 22 years) completed questionnaires that assessed venturesomeness, general self-efficacy, positive affect (measured as a state), and positive emotions. Bootstrapping analyses with simple and multiple mediators were conducted, controlled for gender, to estimate the indirect effects of positive affect and positive emotions on venturesomeness and general self-efficacy.

  Results. – Venturesomeness was significantly correlated with self-efficacy. Positive affect (model 1), joviality and self-assurance, but not attentiveness (model 2), were complete mediators in the relationship between venturesomeness and self-efficacy.

  Conclusion. – The present study provides new evidence that heightened venturesomeness is related to higher levels of positive affect, self-assurance and joviality. Venturesomeness, therefore, may strengthen self-efficacy in young people during entrepreneurship-related education, and positive emotions may lead to an aware use of resources, including self-efficacy. These results may stimulate young people to be braveand to try new experiences.

 • 12.
  Basinska, Beata Aleksandra
  et al.
  Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology, Narutowicza 11/12, Gdańsk (POL).
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Psychometric properties of the Bern illegitimate tasks scale using classical test and item response theories2023Ingår i: Scientific Reports, E-ISSN 2045-2322, Vol. 13, nr 1, artikel-id 7211Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Combining a classical test theory and an item response theory (IRT), this study aimed to investigate the psychometric properties of the Bern Illegitimate Tasks Scale (BITS) by measuring two conceptually separate dimensions capturing unnecessary tasks (perceived by employees as pointless) and unreasonable tasks (perceived as unfairly or inappropriately assigned). Data collected among Polish employees in two samples (N= 965 and N= 803) were analysed. Results from the classical test theory (parallel analysis, exploratory and confrmatory factor analyses) indicated two correlated factors with four items each, confrming the theory of illegitimate tasks. This study is the frst to report item and scale functioning using IRT analysis of each of the two dimensions of BITS. All items on each dimension had acceptable discrimination and difculty parameters. Moreover, items had measurement invariance between men and women. All levels of unnecessary and unreasonable tasks were reliably captured by BITS items. Convergent and discriminant validities of both dimensions of BITS were confrmed in relation to work overload, work performance and occupational wellbeing. We conclude that BITS, in the case of the Polish version, is psychometrically suitable to use with the working population.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Basińska, Beata A.
  et al.
  Gdansk University of Technology, Poland.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Work Values of Police Officers and their Relationship with Job Burnout and Work Engagement2019Ingår i: Frontiers in Psychology, E-ISSN 1664-1078, Vol. 10, artikel-id 442Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Values represent people’s highest priorities and are cognitive representations of basic motivations. Work values determine what is important for employees in their work and what they want to achieve in their work. Past research shows that levels of both aspects of job-related well-being, job burnout and work engagement, are related to work values. The policing profession is associated with high engagement and a risk of burnout. There is a gap in the literature regarding the hierarchy of work values in police officers, how work values are associated with job burnout and work engagement in this group, and whether work values in police officers are sensitive to different levels of job burnout and work engagement. Therefore, the aim of our study was to examine the relationships between work values and job burnout and work engagement, in a group of experienced police officers. We investigated: (a) the hierarchy of work values based on Super’s theory of career development, (b) relationships between work values and burnout and work engagement, and (c) differences between the work values in four groups (burned-out, strained, engaged, and relaxed). A group of 234 Polish police officers completed the Work Values Inventory (WVI) modeled upon Super’s theory, the Oldenburg Burnout Inventory and the Utrecht Work Engagement Scale. The results show that police officers gave the highest priority to extrinsic work values. Job burnout was negatively correlated with the cognitive intrinsic work values (Creativity, Challenge, and Variety), while work engagement was positively correlated with the largest group of intrinsic work values (Creativity, Challenge, Variety, Altruism, and Achievement), as well as with the extrinsic work values (Prestige and Co-workers). The police officers showed significant differences, between levels of job burnout and work engagement, for intrinsic work values such as Variety, Challenge, and Creativity (large effects), and for Altruism and Prestige (moderate effects). The findings are discussed within the context of the Conservation of Resources theory, which explains how people invest and protect their personal resources, and how this is connected with preferred work values. We conclude that intrinsic work values are sensitive to different levels of burnout and engagement.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Björkum, Klara
  et al.
  Campus Västervik, Västervik kommun (SWE).
  Henriksson, Gerd
  Barn- och utbildningsförvaltningen Västervik kommun (SWE).
  Bergnehr, Disa
  Linnéuniversitetet (SWE).
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Att motverka och förebygga problematisk skolfrånvaro2023Ingår i: Skolhälsan, ISSN 0284-284X, nr 2, s. 28-30Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Bohlin, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  "Häng med på fest vid Sipperödssjön om en kvart"2012Ingår i: Barnbladet : SHSTF:s rikssektion för sjuksköterskor i öppen och sluten barnavård och barnsjukvård, ISSN 0349-1994, Vol. 37, nr 5, s. 6-9Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Bolin, Anette
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Nyman, Johanna
  Trollhättans Stad, Trollhättan (SWE).
  Socialtjänstens brottsförebyggande arbete ur ungas perspektiv2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sverige har en lång historia av brottsförebyggande initiativ för att tidigt upptäcka ungdomar som är involverade i brottslighet eller befinner sig i kriminella miljöer. På operativ nivå involverar samarbetet främst socialtjänst och polis. Socialtjänsten i Trollhättans Stad har under 2021–2022 genomfört brottsförebyggande insatser inom ramen för projektet Tidig upptäckt – tidig insats (TUTI). Den här rapporten redovisar den följeforskning som bedrivits i anslutning till arbetet.TUTI bygger på tidiga interventioner, delaktighet och samverkan, såväl övergripande som i det enskilda fallet. Ambitionen med projektet var att minska risken för att unga 9–17 år utvecklar en kriminell livsstil samt förebygga risk för kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa och utanförskap. Detta genom att systematisera det arbete med brottsförebyggande insatser gällande unga förstagångslagöverträdare som sker i samverkan mellan socialtjänst, polis, åklagare och civilsamhälle.Följeforskningen har kartlagt typ av och bakgrund till orosanmälningar för unga 9–17 år i Trollhättans Stad samt undersökt ungas egna erfarenheter och förståelse av socialtjänstens brottsförebyggande insatser (TUTI-insatser). I studien har både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder använts. Data har tagits fram dels på aggregerad nivå gällande orosanmälningar i Trollhättans Stad under perioden 2017–2022, dels gällande de 196 unga som under perioden 2021–2022 erbjöds socialtjänstens brottsförebyggande insatser. Orsaker till orosanmälan var främst ringa stöld (30%), misshandel/våld/hot (20%) samt ringa narkotikabrott (20%). Ungefär hälften av de som erbjöds brottsförebyggande insatser tackade ja till insats. 21 av dessa deltog i återkommande kvalitativa intervjuer. Totalt genomfördes 41 intervjuer.Majoriteten av de intervjuade uppger vid uppföljningen cirka ett år efter den första intervjun att de inte har haft någon ny kontakt med socialtjänsten och att TUTI-stödet har förstärkt deras kapacitet att inte begå någon ny lagöverträdelse. Alla vittnar om att de redan vid tidpunkten för händelsen bestämt sig för att det var dumt gjort, men för några av dem var rentav det väsentligt att de fick stöd att vidmakthålla beslutet. De unga berättar att de har lärt sig mer om sig själva och utvecklat sin förmåga att ta positiva snarare än negativa beslut.För att förstå unga som för första gången kommer i kontakt med samhällets representanter när de misstänks för ett brott, har materialet analyserats med hjälp av modellen för proceduriell rättvisa (Tyler & Blader, 2003). Resultaten visar att de unga har högt förtroende för samhällets reaktion och ger legitimitet till det stöd som ges i kedjan av insatser: polis, mottagningsgrupp och familjebehandlare. Sammantaget kan vi konstatera att unga som genomgått hela TUTI-kedjan upplever samhällets reaktion vid sin första lagöverträdelse som positiv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Boson, Karin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi. Department of Behavioral SDepartment of Psychology, University of Gothenburg, Göteborg (SWE) ;Department of Psychology, Inland Norway University of Applied Sciences, Lillehammer (NOR).
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Claesdotter-Knutsson, Emma
  Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Lund University, Lund (SWE); Region Skåne, Child and Adolescent Psychiatry, Regional Outpatient Care, Lund University Hospital, Lund (SWE).
  Kapetanovic, Sabina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi. Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm (SWE).
  Adolescent gaming and parent–child emotional closeness: bivariate relationships in a longitudinal perspective2024Ingår i: Current Psychology, ISSN 1046-1310, E-ISSN 1936-4733Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to add knowledge of the longitudinal associations between gaming and emotional closeness between parents and their children. We hypothesized that parent–child emotional closeness was linked to less gaming activity over time and that more gaming activity was linked to less parent–child emotional closeness over time. We also tested the moderating efect of child gender on these anticipated links. This study involved a sample of Swedish adolescents, spanning the developmental years from age 12.5 to 17, and included data from two time points (T1; year 2013 and T2; years 2017/2018) with N=782 participants (T1 Mage=12.10, SD=0.40; 49.6% girls). Utilizing a series of Cross-Lagged Panel Models, we found that emotional closeness to both mother and father predicted less time spent on gaming over time. More time spent on gaming predicted less emotional closeness to mother over time. Additionally, gaming activity among girls was specifcally related to less emotional closeness to their father over time. Strengthening parent–child relationships and emotional bonds may be crucial in safeguarding adolescents from developing habits of excessive gaming that could potentially pose problems for their psychosocial development.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Buchanan, Christy M.
  et al.
  Wake Forest Univ, Winston Salem (USA).
  Glatz, Terese
  Orebro Univ, Orebro (SWE).
  Selçuk, Şule
  Hacettepe Univ, Ankara (TUR).
  Skinner, Ann T.
  Duke Univ, Durham, NC (USA).
  Lansford, Jennifer E.
  Duke Univ, Durham, NC (USA).
  Al-Hassan, Suha M.
  Abu Dhabi Early Childhood Authority, Abu Dhabi (ARE); Hashemite University, Zarqa (JOR).
  Bacchini, Dario
  Department of Humanistic Studies, University of Naples “Federico II” (ITA).
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver, National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda; 0 UNICEF, New York (USA); Institute for Fiscal Studies, London (GBR).
  Chang, Lei
  Department of Psychology, University of Macau (CHN).
  Deater-Deckard, Kirby
  Department of Psychological and Brain Sciences, University of Massachusetts, Amherst (USA).
  Di Giunta, Laura
  Department of Psychology, Università di Roma La Sapienza, Rome (ITA).
  Dodge, Kenneth A.
  Center for Child and Family Policy, Duke University, Durham (USA).
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Liu, Qin
  Maternal and Child Health, School of Public Health and Management, Chongqing Medical University, Chongqing (CHN).
  Long, Qian
  Global Health Research Center, Duke Kunshan University, Kunshan (CHN).
  Oburu, Paul
  Department of Psychology, Maseno University, Maseno (KEN).
  Pastorelli, Concetta
  Department of Psychology, Università di Roma La Sapienza, Rome (ITA).
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Tapanya, Sombat
  Peace Culture Foundation, Chiang Mai (THA).
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia (USA); King Abdulaziz University (SAU).
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Universidad de San Buenaventura, Medellín (COL).
  Yotanyamaneewong, Saengduean
  Chiang Mai University, Suthep, Chiang Mai (THA).
  Alampay, Liane Peña
  Department of Psychology, Ateneo de Manila University (PHL).
  Developmental Trajectories of Parental Self-Efficacy as Children Transition to Adolescence in Nine Countries: Latent Growth Curve Analyses2023Ingår i: Journal of Youth and Adolescence, ISSN 0047-2891, E-ISSN 1573-6601, Vol. 53, s. 1047-1065Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Little is known about the developmental trajectories of parental self-efficacy as children transition into adolescence. This study examined parental self-efficacy among mothers and fathers over 3 1/2 years representing this transition, and whether the level and developmental trajectory of parental self-efficacy varied by cultural group. Data were drawn from three waves of the Parenting Across Cultures (PAC) project, a large-scale longitudinal, cross-cultural study, and included 1178 mothers and 1041 fathers of children who averaged 9.72 years of age at T1 (51.2% girls). Parents were from nine countries (12 ethnic/cultural groups), which were categorized into those with a predominant collectivistic (i.e., China, Kenya, Philippines, Thailand, Colombia, and Jordan) or individualistic (i.e., Italy, Sweden, and USA) cultural orientation based on Hofstede's Individualism Index (Hofstede Insights, 2021). Latent growth curve analyses supported the hypothesis that parental self-efficacy would decline as children transition into adolescence only for parents from more individualistic countries; parental self-efficacy increased over the same years among parents from more collectivistic countries. Secondary exploratory analyses showed that some demographic characteristics predicted the level and trajectory of parental self-efficacy differently for parents in more individualistic and more collectivistic countries. Results suggest that declines in parental self-efficacy documented in previous research are culturally influenced.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Campbell, Cory
  et al.
  University of Washington, Seattle (USA).
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, (USA).
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, (USA).
  Deater-Deckard, Kirby
  University of Massachusetts Amherst, Department of Psychological and Brain Sciences, Amherst, MA, USA (USA).
  Di Giunta, Laura
  Rome University La Sapienza, Faculty of Psychology , Rome, Italy (ITA).
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Norham, NC (USA).
  Liu, Qin
  Chongqing Medical University, Chongqing (CHN).
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Pastorelli, Concetta
  Sapienza, University of Rome (ITA).
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia (USA).
  Tapanya, Sombat
  Private practice (THA).
  Uribe Tirado, Liliana
  Universidad de San Buenaventura, Bogota (COL).
  Yotanyamaneewong, Saengduean
  Chiang Mai University, Chiang Mai (THA).
  Pena Alampay, Liane
  Ateneo de Manila University, Manila (PHL).
  Al-Hassan, Suha
  The Hashemite University, Zarqa (JOR).
  Baccini, Dario
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Rockville (USA).
  Chang, Lei
  University of Macau, Macau (CHN).
  Parallel Growth of Children’s Internalizing Behaviors Predicted by Positive Parenting Behaviors2021Ingår i: SRCD 2021 Virtual Biennial Meeting, 2021Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The global outbreak of COVID-19 has impacted all systems essential to human life and wellbeing (Masten & Motto-Stefanidi, 2020). The complex combination of health and economic stressors together with difficulty accessing protective factors may impact the family system in particular. Families differ in their responses to stressors (Bonanno et al., 2010), and the way in which families adjust to events and transitions related to the pandemic may be related to the distress perceived by children and their long-term wellbeing (Felix et al., 2013).This symposium will examine whether and through which processes families adjust during the global outbreak of COVID-19. We explore 2 research questions: 1)What did families do during the pandemic to maintain resilience? 2)What are the main protective and risk factors within the family context that are related to children’s and adolescents’ adjustment during this stressful and potentially traumatic event?Three strengths characterize the symposium. First, longitudinal designs with pre- and post-onset measurements enabled us to capture the dynamic nature of changes impacted by the COVID-19 outbreak. Second, the global nature of the outbreak is represented in cross-cultural perspective to understand commonalities and specificities of the processes activated by the event in different countries from Europe, North America, and Asia. Finally, mechanisms of resiliency and vulnerability examining the adjustment of the family members are assessed through longitudinal moderation and mediation analyses.

 • 20.
  Christensen, Filippa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Karlsson, Vilma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  HR-medarbetares upplevelser av krav, kontroll, stöd vid distansarbete i offentlig sektor: En kvalitativ undersökning av arbetsmiljöfaktorer vid distansarbete2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige har den arbetsrelaterade ohälsan ökat, och stressrelaterad sjukfrånvaro utgör uppemot hälften av all frånvaro. Den arbetsrelaterade stressen har inte bara ökat, utan även distansarbete. Distansarbete är ett arbetssätt som tillför fördelar som flexibilitet för de anställda, exempelvis gällande balans mellan arbets- och privatliv. Å andra sidan kräver arbetssättet strategier för att gränserna inte ska suddas ut. Då det finns brist på arbetsmiljöforskning inom just HR-medarbetare och många HR-medarbetare i offentliga verksamheter bland annat arbetar med arbetsmiljö och friskfaktorer, syftar denna studie till att fylla kunskapsglappet och därmed undersöka hur HR-medarbetare i offentlig sektor upplever krav, kontroll och stöd vid distansarbete, samt deras erfarenhet av stöttning i HR frågor.

  Vår studie fokuserar på att undersöka medarbetarnas välmående under distansarbete genom att utvärdera krav, kontroll och stöd. Metoden för denna kvalitativa studie är semistrukturerade intervjuer, och resultaten har bearbetats med en tematisk analys. Resultatet visar att distansarbete ger medarbetarna möjlighet att anpassa arbetssätt utifrån individuella behov, vilket ökar medarbetarnas välmående. Trots positiva aspekter som ökad flexibilitet och autonomi, finns det upplevelser av överarbete och brist på pauser. Respondenterna upplever höga arbetskrav vid distansarbete, men de flesta känner att de kan hantera dessa. Stöd från chefer och kollegor förklaras som avgörande, även om det inte ersätter den informella samhörigheten på kontoret.

  Distansarbetet bidrar till smidigare integration av arbets- och vardagsliv, men skapar också utmaningar i gräns- sättningarna mellan dem. HR-rollen upplevs som utmanande då den kräver balans mellan att arbeta för organisationens intressen och deras individuella behov som medarbetare.

 • 21.
  Dauman, Nicolas
  et al.
  University of Poitiers, Department of Psychology, Poitiers , France.
  Haza, Marion
  University of Poitiers, Department of Psychology, Poitiers , France.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Liberating parents from guilt: a grounded theory study of parents' internet communities for the recognition of ADHD2019Ingår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 14, nr 1, artikel-id 1564520Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: This study presents a qualitative analysis of information posted on the Internet by two communities of French parents promoting the recognition of ADHD in the context of current health and school practices.

  METHOD: Grounded Theory (Strauss & Corbin's approach) was applied to the posted messages, with the aim to discover the main concern and common theme through a constant comparison analysis.

  RESULTS: Liberating parents from feeling responsible for their child's misconduct was found to be the core category. From this perspective, we account for the commitment of the digital communities to formalize the child's conduct as a consequence of a neurodevelopmental disorder. This approach helps to account for the promotion of behavioural expertise and conditioning strategies (e.g., positive reinforcement) for handling the child's so-called disorder as appropriate parental responses. Giving evidence for parenting struggles was the third main concern of the communities, in the face of perceived skepticism from professionals towards ADHD as a medical condition.

  CONCLUSIONS: By using examples from countries that are found to have a more pro-medical approach to ADHD, the communities aim at improving such medical practices in France. Issues surrounding the claim that ADHD would require a specific style of parenting are also discussed.

 • 22.
  Drysdale, Maureen
  et al.
  Faculty of Health, University of Waterloo Director, Well-Link Research Lab, St. Jerome’s University, Waterloo (CAN).
  Johansson, Kristina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Callaghan, Sarah
  Faculty of Health, University of Waterloo Lab Manager, Well-Link Research Lab St. Jerome’s University, Waterloo (CAN).
  Folger, Miriam
  Baden-Heidenheim Cooperative State University(DHBW), Heidenheim an der Brenz (DEU).
  Mahr, Andreas
  Faculty of Technology, Baden-Heidenheim Cooperative State University (DHBW), Heidenheim an det Brenz (DEU).
  Belongingness, peer support, social connections, and well-being of WIL students in Canada, Germany, and Sweden2022Ingår i: International Conference on Work Integrated Learning: Abstract Book, Trollhättan: University West , 2022, s. 30-31Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction

  WIL in the context of higher education is a model of experiential education as per Kolb’s theory (Kolb, 1984; Kolb & Kolb, 2012) - which intentionally integrates students’ theoretical academic studies within a workplace or practical environment The purposeful integration of theory with practice supports learning, with the workplace serving as the mechanism for the enhanced learning, and while students are the primary focus of WIL, the essential philosophy is an educational partnership between universities, employers, and communities with the aim of providing students with an enriched learning experience (Blom, 2013; Johnston, 2017).

  Students who participate in a work-integrated learning (WIL) program during their higher education studies are often better prepared for work after graduation compared to students who do not receive discipline specific practical experience (Mandal & Edwards, 2021; Smith et al., 2019; Weldon & Ngo, 2019). But does this better preparedness come with a price? Do these students - who often spend months away from their campus community – have adequate access to important support networks and/or do they struggle with their well-being? Research has shown that overall well-being, social and peer support, social connections, and establishing a strong sense of belonging are believed to be important in a successful school-to-work transition and achieving a strong career identity (Conely et al., 2014; Huegaerts et al., 2020; Ruschoff et al., 2018). Students who participate in WIL – however have less access to their peers and the university community due to being away for work terms (McBeath et al., 2018). It is unknown whether this influences their overall well-being and subsequent transition to full-time work after graduation. As such, they deserve attention in the research on participation in WIL programs and the subsequent transition to the labour market.

  Goal and Research Questions

  This study furthers our understanding of how support systems and sense of belonging impact student mental health and well-being during work-terms. The results can inform the design of a support intervention aimed at improving and maintaining health and well-being outcomes for WIL students. Results also contribute to the literature regarding WIL, sense of belonging, peer support, social connections, well-being, and preparedness for school-to-work transitions.

  The study involved developing and administering a quantitative measure to examine aspects of, and the importance of, peer support and sense of belonging on improved mental health and well-being for WIL students. We also examined the role that social media and social connections played in this relationship. More specifically, we addressed the following research questions:

  1. What perceptions do WIL students have about sense of belonging and peer support?

  2. What demographic factors impact sense of belonging and peer support?

  3. How does WIL influence peer support and sense of belonging?

  4. How are peer support and sense of belonging related to mental health, and other psychological and health related outcomes in our WIL students?5. What role does social media and in particular virtual social connections play in sense of belonging, peer support, and well-being?6. What is the relationship between sense of belonging, peer support, social connections, mental health, and preparedness for school-to-work transitions? 

  Methods

  Data was collected from three institutions of higher education, namely University of Waterloo in Ca nada, University West in Sweden, and Baden-Heidenheim Cooperative State University (DHBW) in Germany. Ethical clearance was secured at all three institutions prior to data collection. Participants (WIL students) completed an online survey addressing sense of belonging, social and peer support, school-to-work self-efficacy, social media use, and well-being during their WIL placements. In addition to demographic variables (sex, age, year of study, and number of WIL placements) and constructed items measuring school-to-work efficacy and social media use for support and belonging, the survey also contained the following published scales:

  • Sense of Belonging Instrument (SOBI: Hagerty & Patusky, 1995)
  •  Psychological Sense of School Membership (PSSM: Goodenow, 1993)
  •  Interpersonal Support Evaluation List (ISEL -shortened version: Cohen et al., 1985)
  • Self-Description Questionnaire III (SDQ-III: Marsh & O’Neill, 1984)
  • Satisfaction with Life Scale (SWLS: Diener et al., 1985)
  •  Well-Being Manifestation Measure Scale (WBMMS: Massé et al., 1998) 

  Consent to participate was indicated by the participant’s voluntary completion of the online survey. The survey took approximately 15 to 20 minutes to complete. After correcting for missing data, the final data set had a sample size of 480 (University of Waterloo, n=190; University West, n=112, DHBW, n=178).

  Data Analysis

  Descriptive analyses provided frequencies, percentages, means, and standard deviations for the demographic variables. A series of t-tests were run to determine significant differences on the dependent variables as a function of country and demographics. A series of ANOVAs followed by Tukeys’ HSD post hoc analysis, were run to determine significant main effects. Levene’s test was performed for the demographic independent variables and the assumption of homogeneity of variance was satisfied. Finally, correlational analysis was run to examine significant relationships between the dependent variables – Sense of Belonging, Peer Support, school-to-work efficacy, Mental Health, and Well-Being. Incomplete scales (i.e., missing data) were eliminated from the analysis.

  Results

  Results indicated that WIL students from the three institutions reported only moderate levels of sense of belonging, however they perceived high levels of support from their peers. Higher levels of sense of belonging to the university community and access to high quality peer support was strongly related to better overall mental health and well-being. Interestingly, while WIL students perceived social media and virtual social connections during work terms as playing an important role in supporting their sense of belonging to peers and the university community, they preferred face to face social interactions for promoting their well-being. Additional results and implications will be provided in the presentation.

 • 23.
  Duvander, Ann-Zofie
  et al.
  Stockholm universitet.
  Haas, Linda
  Indiana University.
  Hwang, Philip
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Göteborgs Universitet.
  Sweden Country Note2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Basinska, Beata A.
  Management and Economics, Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland.
  Evolutionary benefits of personality traits when facing workplace bullying2021Ingår i: Personality and Individual Differences, ISSN 0191-8869, E-ISSN 1873-3549, Vol. 177, artikel-id 110849Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Facing workplace bullying negatively affects physical and mental health, and consequently quality of life and well-being. Personality traits that can help an individual survive and reproduce entail more benefits than costs. Building on  two evolutionary theories, Life History Theory and Costly Signaling Theory, this study aims to provide novel insights into how and why personality traits are associated with facing workplace bullying and health-related quality of life. A heterogeneous group of 324 employees in Sweden provided data on workplace bullying, perceived health-related quality of life, and personality traits, controlling for sex and age. We found that openness (HEXACO model) and Machiavellianism (Dark Triad model) served as moderators. Employees with high values of  these traits experienced significantly less affected health-related quality of  life  when facing workplace bullying. Our results indicate evolutionary origins of the personality traits openness and Machia-vellianism. A new finding is that possessing, exhibiting, and maintaining traits reflecting a more creative and competitive interpersonal style increases an employee’s ability to survive aversive environments.  

 • 25.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Basinska, Beata A.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  Job Demands, Engagement, and Turnover Intentions in Polish Nurses: The Role of Work-Family Interface2018Ingår i: Psychosocial job dimensions and distress/well-being: issues and challenges in occupational health psychology / [ed] Renato Pisanti, James Campbell Quick, Montgomery Anthony, Frontiers Media S.A., 2018, 1, s. 91-104Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background:

  Poland has lower ratios of employed registered nurses per 1,000 inhabitants than the EU average. Polish nurses work under miserable conditions without assisting personnel, and they reconcile their professional demands with responsibilities for their families; 96% of them are women.

  Rationale/Aims:

  This study uses Hobfoll's conservation of resources (CORs) theory to explain the role of various resources in the improvement of work conditions in the nursing profession. Work-family conflict (WFC) and family work conflict (FWC) threaten to deplete nurses' resources. This paper set out to (1) examine the extent to which perceived job demands (workload and interpersonal conflicts at work) and engagement (vigor, dedication, and absorption) are associated with turnover intentions (the intention to leave the present workplace and the intention to leave the nursing profession); (2) attempt to determine whether levels of WFC and FWC moderate these associations.

  Design/Method:

  This study comprised 188 female registered nurses. The inclusion criterion was to live with a partner and/or have children.

  Results:

  WFC was moderately related to FWC. Hierarchical regression analyses showed that only high job demands and low vigor were significantly associated with turnover intentions. WFC was experienced more intensively than FWC. Job demands, vigor, dedication, and turnover intentions had a strong effect on WFC, while absorption had a strong effect on FWC. However, levels of WFC and FWC did not significantly moderate these associations.

  Originality/Conclusion:

  The study produces new knowledge by examining a constellation of job demands, work engagement and WFC, which reflect the management of personal resources. Results from such a constellation in nurses from countries with a post-transformational economic system have not previously been discussed in the light of COR theory. Most importantly, we conclude that WFC does not intensify turnover intentions.

 • 26.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi. Department of Clinical Neuroscience, Division of Forensic Psychiatry, Karolinska Institutet.
  Hallberg, Angela
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Skog, Sandra
  Kajonius, Petri
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  A Leadership Meta-Resource Factor Explicates Task Performance, Work Engagement, and Perceived Stress2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Past research links emotional leadership resources (e.g., emotional intelligence) positively with important working life outcomes, such as health, job satisfaction, job performance, organizational commitment, and leadership effectiveness. However, no study has yet described emotional leadership resources based on traits linked with work motivation and stress resilience. The aim was to describe emotional leadership resources based on traits in a novel fashion (meta-traits, based on structural trait analysis). Our hypothesis was that an emotional leadership meta-resource factor would converge with motivation and stress resilience. Participants (N = 344) were leaders aged between 23 and 65 years (M = 49, SD = 8.6; 58% women) who completed an online questionnaire including measures of common traits (e.g., trait emotional intelligence, Big Six), and coping resources. We estimated work motivation by self-rated work engagement, and stress resilience by the level of perceived stress. We used an exploratory factor analysis approach to describe and structure our data, and structural equation modelling (SEM) to test whether an emotional leadership meta-resource factor would converge with work motivation and stress resilience. Our findings revealed that the investigated traits and resources could be described along four broad emotional leadership resource factors, namely (1) Externalizing, (2) Moral goodness, (3) “Destrudo”, and (4) Rational mastery. As expected, the emotional leadership meta-resource factor showed a strong convergence (~.80) with both work motivation and stress resilience. “Externalizing” and “Rational mastery” were the most important emotional resource factors. The findings are discussed using Hobfoll’s motivational Conservation of Resources (COR) theory. It is concluded that common traits, including personality traits, and coping resources comprise an emotional leadership meta-resource factor, which to a high degree converges with work motivation and stress resilience. The results imply that organizations may strengthen work motivation and reduce stress by recruiting leaders possessing valuable emotional leadership resources.

 • 27.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi. Karolinska Institutet.
  Hallberg, Angela
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Skog, Sandra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Kajonius, Petri
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Emotional Leadership in Relation to Task Performance, Work Engagement, and Perceived Stress2019Ingår i: Working for the greater good: Inspiring people, designing jobs and leading organizations for a more inclusive society / [ed] Prof. Franco Fraccaroli, Turin, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: To describe and explore emotional leadership meta-resources based on traits (self-esteem, emotional intelligence, leadership intelligence, empathy, Big Six, narcissism) and coping resources (e.g. cognitive), using Hobfoll’s motivational Conservation of Resources (COR). Our hypothesis was that leadership resources would be positively related to work engagement and negatively to perceived stress.

  Methodology: Participants (N = 344) were leaders aged between 23 and 65 years (M = 49, SD = 8.6; 58% women) who completed an online questionnaire including measures of common traits and coping resources. Work engagement was measured by Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9; Schaufeli & Bakker, 2004), and stress by Perceived Stress Scale (PSS-10; Cohen & Williamson, 1988). We used an exploratory factor analysis approach to describe and structure our data, and structural equation modelling (SEM) to test whether an emotional leadership meta-resource factor would be positively related to work engagement and negatively to perceived stress.

  Results: The investigated traits and resources could be described along four broad emotional leadership resource factors: (1) Externalizing; (2) Moral goodness; (3) Destrudo; (4) Rational mastery. As expected, the emotional leadership meta-resource factor showed a strong convergence (~.80) with both work engagement (positively) and perceived stress (negatively). 

  Research/Practical Implications: The results imply that organizations may strengthen work engagement and reduce stress by recruiting leaders possessing valuable emotional leadership resources.

  Originality/Value: Our study is the first to describe emotional leadership resources based on traits linked with work engagement and perceived stress in a novel fashion (meta-traits, based on structural trait analysis).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Hjalmarsson, Annica
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Relationship between emotional intelligence, personality and work performance: A cross-sectional study2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The background of this study is the observation that people with high emotional intelligence (EI) perform well at work. The aim of this study was to further validate the Trait Emotional Intelligence Questionnaire Short Form (TEIQue-SF) by (1) investigating its relationships with the Mini International Personality Item Pool-6 Inventory (Mini-IPIP6), the Short Dark Triad Assessment (SD3), and the Individual Work Performance Questionnaire (IWPQ), (2) identifying which personality traits best explain variations in trait EI, and (3) investigating whether trait EI can predict variations in each dimension (Task Performance, Contextual Performance, and Counterproductive Work Behavior, CWB) of self-perceived work performance. A cross-sectional study was done with 228 Swedish participants (M = 34 years, SD = 12.6, range 16-71 years, 66% women) with an average work experience of 14 years (SD = 11.5). One expected result was that all dimensions of trait EI correlated negatively with Neuroticism and Machiavellianism, and positively with Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Openness to Experience, and Narcissism. Self-control and Sociability had, however, almost zero correlation with Machiavellianism. A positive correlation was found between all dimensions of EI and Task Performance and Contextual Performance. Standard regression analyses showed that 26% to 46% of the variation in the different dimensions of EI was explained by the “Big Six” personality traits. Hierarchical multiple regression analyses indicated that trait EI accounted for a significant proportion of the variation in Contextual Performance that was not explained by any of the “Big Six” personality traits, and that trait EI did not explain any variation in CWB above Neuroticism and Honesty-Humility. In addition, trait EI explained an additional 6% of the variation in Task Performance when controlling for gender, age, Neuroticism and Conscientiousness. It is concluded that the Swedish version of the TEIQue-SF has shown reasonable theoretically and empirically grounded relationships with relevant variables for the workplace.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Ingelgård, Anders
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi. Mölnlycke Health Care .
  Koopmans, Linda
  Sustainable Productivity & Employability, Leiden, The Netherlands (NLD).
  Cross-cultural adaptation, from Dutch to Swedish language, of the Individual Work Performance Questionnaire2020Ingår i: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 65, nr 1, s. 97-109Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: There is a need for a short, self-rated, validated and reliable instrument for individual work performance suitable for generic use in the Swedish work and organizational context. The Individual Work Performance Questionnaire (IWPQ), comprising originally 47 items, was initially developed in the Netherlands, based on a four-dimensional conceptual framework, in which individual work performance consisted of task performance, contextual performance, adaptive performance, and counterproductive work behavior. During the development process, IWPQ was shortened to 18 items with three scales formally labeled as Task performance, Contextual performance, and Counterproductive work behavior (CWB), capturing three work performance types. The current version of the IWPQ, consisting of 18 items and three scales, was then translated as well as cross-culturally adapted to American-English and Indonesian contexts.

  OBJECTIVES: To translate and adapt the current IWPQ version, consisting of 18 items, from the Dutch to the Swedish context, to assess its content validity through cognitive interviews, to apply it to a pilot group to present descriptive statistics, to calculate the questionnaire’s internal consistency, as well as to clarify whether the translated items capture three or four performance types.

  METHODS: The Dutch version of the IWPQ, consisting of 18 items, was translated into Swedish. A six-stage translation and adaptation process was used: forward translation, synthesis, back translation, harmonization, cognitive interviews, revision, and sampling and analyses of pilot data for 206 managers (149 women) from five Swedish municipalities.

  RESULTS: IWPQ instructions, wording of a few items and one response form were slightly modified. The pilot testing showed Cronbach’s alphas similar to the Dutch version of the IWPQ, ranging between 0.73 and 0.82, good mean-inter-item correlations (all above 0.36). In deciding how many factors to retain, we employed both parallel analysis (PA), and Velicer’s minimum average partial (MAP) test. The number of factors to retain was, as indicated by PA, four, and by MAP, three or four. Exploratory factor analysis (principal axis factoring) revealed clearly separate factors, corresponding to four, rather than three, performance types. A new factor, roughly representing adaptive performance, comprised in the original, longer version of the IWPQ, emerged.

  CONCLUSIONS: The Swedish version of the IWPQ was successfully translated and adapted in a pilot group of managers. Before it is used, it should be validated in a larger group of managers and in more heterogeneous groups of both white- and blue-collar workers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Kajonius, Petri
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi. Department of Psychology, Lund University, Lund (SWE).
  An item response theory analysis of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire Short-Form (TEIQue-SF) in the workplace2022Ingår i: Heliyon, E-ISSN 2405-8440, Vol. 8, nr 2Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Trait emotional intelligence (EI) predicts important outcomes in the workplace. This study is the first one that reports item and scale functioning in the workplace using item response theory (IRT) analysis of the global 30-item Trait Emotional Intelligence Questionnaire Short-Form (TEIQue-SF). Past IRT research, performed mostly on undergraduate English-speaking students, showed that several items in TEIQue-SF were poorly informative. Data collected in Sweden from 972 employed persons were analyzed. IRT with a graded response model was utilized to analyze items of the global TEIQue-SF scale. As was found in past research, the lowest response category in all items had extreme difficulty threshold parameter values, and only low and moderate levels of latent trait EI were adequately captured, but most items had good values of the discrimination parameters, indicating adequate item informativeness. Four items, which in past research have also shown weak psychometric properties, were poorly informative. To effectively measure trait EI in today’s organizations, there is an advantage in using the most informative items to best represent this construct. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Elsevier OA
 • 31.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Kajonius, Petri
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Gärningsmannaprofilering: personlighetens betydelse för utförandet av brott2022Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 32.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Kajonius, Petri J.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Linking grandiose and vulnerable narcissism to managerial work performance, through the lens of core personality traits and social desirability2024Ingår i: Scientific Reports, E-ISSN 2045-2322, Vol. 14, nr 1, artikel-id 12213Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  While grandiose narcissism is well-studied, vulnerable narcissism remains largely unexplored in the workplace context. Our study aimed to compare grandiose and vulnerable narcissism among managers and people from the general population. Within the managerial sample, our objective was to examine how these traits diverge concerning core personality traits and socially desirable responses. Furthermore, we endeavored to explore their associations with individual managerial performance, encompassing task performance, contextual performance, and counterproductive work behavior (CWB). Involving a pool of managerial participants (N = 344), we found that compared to the general population, managers exhibited higher levels of grandiose narcissism and lower levels of vulnerable narcissism. While both narcissistic variants had a minimal correlation (r = .02) with each other, they differentially predicted work performance. Notably, grandiose narcissism did not significantly predict any work performance dimension, whereas vulnerable narcissism, along with neuroticism, predicted higher CWB and lower task performance. Conscientiousness emerged as the strongest predictor of task performance. This study suggests that organizations might not benefit from managers with vulnerable narcissism. Understanding these distinct narcissistic variants offers insights into their impacts on managerial performance in work settings.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Ragnestål-Impola, Carina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Workplace bullies, not their victims, score high on the Dark Triad and Extraversion, and low on Agreeableness and Honesty-Humility2019Ingår i: Heliyon, E-ISSN 2405-8440, Vol. 5, nr 10, artikel-id e02609Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Most past research has focused mainly on the personality of the victims of bullying and not on the personality of workplace bullies. Some researchers have suggested that bullies and their victims may share bully-typifying personality traits. The aims of this study were to find out what characterizes the personalities of workplace bullies and their victims, and to investigate the relationship between the Dark Triad, HEXACO and workplace bullying. We tested three hypotheses. H1: Machiavellianism and Psychopathy, but not Narcissism, predict the use of bullying tactics (i.e., bullying perpetration). H2: (Low) Honesty-Humility, (low) Agreeableness and (high) Extraversion predict the use of bullying tactics. H3: Honesty-Humility moderates the association between Machiavellianism and the use of bullying tactics. Employees in southwestern Sweden (N = 172; 99 women) across various occupations and organizations were surveyed. Negative Acts Questionnaire-Perpetrators (NAQ-P) and Negative Acts Questionnaire-Revised (NAQ-R) were used to assess the use of bullying tactics and victimization. NAQ-P was correlated with NAQ-R (r = .27), indicating some overlap between the use of bullying tactics and victimization. NAQ-P was correlated with Machiavellianism (.60), Psychopathy (.58), Narcissism (.54), Agreeableness (-.34), Honesty-Humility (-.29) and Extraversion (.28). The results of linear regressions confirmed H1, but only partially confirmed H2: Machiavellianism, Psychopathy, (low) Agreeableness and (high) Extraversion explained 32%, 25%, 27% and 19%, respectively, of the variation in the NAQ-P. Replicating past research, NAQ-R was correlated with Neuroticism (.27), Extraversion (-.22), Openness (-.19) and Conscientiousness (-.16). Neuroticism explained 25% and (low) Extraversion 17% of the variation in the NAQ-R. Confirming H3, Honesty-Humility moderated the relationship between the NAQ-P and Machiavellianism. We conclude that bullies, but not their victims, are callous, manipulative, extravert and disagreeable, and that dishonest Machiavellians are the biggest bullies of all. In practice, the victims of workplace bullying need strong and supportive leadership to protect them from bullies with exploitative and manipulative personality profiles.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  El Amri, Erica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Strinnås, Fredrik
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Upplevelser av återhämtningsmöjligheter under arbetstid: ett sjuksköterskeperspektiv2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av möjligheter till återhämtning under arbetstid samt rollen av reflektion för återhämtningen. En kvalitativ ansats ansågs lämplig och semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta sjuksköterskor anställda på sjukhus inom offentlig sektor. Den tematiska analysen resulterade i tre teman samt ett subtema. Resultatet indikerar viktiga faktorer som kan främja återhämtning på arbetstid, exempelvis fysisk aktivitet, mikropauser, miljöombyte, stöd från chefer och kollegor samt möjlighet till reflektion under arbetsdagen och i samband med att allvarliga händelser inträffat.

  Resultatet indikerar även att sjuksköterskornas yrkeserfarenhet samt känsla av meningsfullhet påverkar hur de uppfattar balansen mellan arbetskrav och arbetsresurser.

  Sammanfattningsvis visar studien att personliga resurser och möjlighet till återhämtning kan främjas av faktorer som reflektion, meningsfullhet och yrkeserfarenhet. Vid sidan av detta betonas även vikten av chefers stöd och lyhördhet såväl som organisatoriska resurser för att möjliggöra sjuksköterskors återhämtning under arbetstid.

 • 35.
  Elfstrand Corlin, Tinna
  et al.
  School of Health and Education, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Kajonius, Petri
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier. School of Health and Education, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Kazemi, Ali
  School of Health and Education, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  The impact of personality on person-centred care: a study of care staff in Swedish nursing homes2017Ingår i: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 12, nr 2, artikel-id e12132Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim and objective

  In this study, we explore how personal and situational factors relate to the provision of person-centred care (PCC) in nursing homes. Specifically, we focus on the relationship between the care staff's personality traits and provision of PCC and to what extent perceptions of the working environment influences this relationship.

  Background

  The ultimate goal of elderly care is to meet the older person's needs and individual preferences (PCC). Interpersonal aspects of care and the quality of relationship between the care staff and the older person are therefore central in PCC.

  Design and methods

  A cross-sectional Swedish sample of elderly care staff (= 322) completed an electronic survey including measures of personality (Mini-IPIP) and person-centred care (Individualized Care Inventory, ICI). A principal component analysis was conducted on the ICI-data to separate the user orientation (process quality) of PCC from the preconditions (structure quality) of PCC.

  Results

  Among the five factors of personality, neuroticism was the strongest predictor of ICI user orientation. ICI preconditions significantly mediated this relationship, indicating the importance of a supportive working environment. In addition, stress was introduced as a potential explanation and was shown to mediate the impact of neuroticism on ICI preconditions.

  Conclusions

  Personality traits have a significant impact on user orientation, and the perception of a supportive and stress free working environment is an important prerequisite for achieving high-quality person-centred elderly care.

  Implications for practice

  Understanding how personality is linked to the way care staff interacts with the older person adds a new perspective on provision of person-centred elderly care.

 • 36.
  Elfstrand Corlin, Tinna
  et al.
  University of Gothenburg, Department of Psychology, Gothenburg, Sweden..
  Kazemi, Ali
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  The older person as a client, customer or service user?2019Ingår i: Working with Older People, ISSN 1366-3666, E-ISSN 2042-8790, Vol. 24, nr 1, s. 9-26Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose The purpose of this paper is to describe three different approaches to work in elderly care (i.e. professional, market-oriented and person-centred) and examine whether these theoretically derived approaches can be confirmed empirically. Additional aims were to examine the endorsement of these approaches and whether there were differences in the endorsement of these approaches in nursing home vs home care and municipality vs privately run care units. Design/methodology/approach Data were collected using a cross-sectional survey study of frontline care staff (n=1,342). Exploratory factor analysis was used to investigate the empirical validity of the proposed approaches to work in elderly care. A series of paired and independent samples t-tests were conducted to analyse mean differences between the proposed approaches to work. Findings A principal axis factoring analysis yielded three theoretically meaningful factors as proposed. These results indicated that the respondents were able to differentiate between three distinct but related approaches to work with older persons. The results also showed that the professional care approach was the highest endorsed and the market-oriented the lowest endorsed approach. No notable differences in approaches to work were observed in nursing home vs home care and municipality vs privately run care units. Originality/value This is the first study to examine multiple approaches to work in elderly care as previous research studies mainly have investigated the person-centred care approach. Current findings indicate that these approaches to work often coexist in various combinations and that the care staff adopts all these approaches but to varying degrees. The approaches differ in several important respects (e.g. legitimacy and view of the older person) and most likely affect the way care staff treats the older person and how the older person perceives their relationship with the care staff. Knowledge about these differences facilitates management of the care staff’s work situation and helps to improve the quality of care.

 • 37.
  Eriksson, Sarah
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Svanberg, Linnea
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Hur framställs poliser av allmänheten i media?: En kvalitativ studie om polisers subjektiva upplevelser och åsikter2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är polisen en yrkesgrupp som blivit allt mer utsatta, trots att deras arbetsuppgifter handlar om att vi som individer ska känna oss trygga i samhället. Sociala medier används idag av polisen runt om i landet för att kunna sprida information kring deras arbete men också viktig information för allmänheten att ta del av. Nackdelen med sociala medier är att vem som helst kan publicera vad som helst i stor utsträckning. Detta gör att privatpersoner väljer att filma polisen för att i sin tur sprida materialet. Även traditionell media sprider nyheter och händelser på sina kanaler som i sin tur leder till att polisen ibland framställs på ett annat sätt. Våran studie är baserad på George Gerbners kultiveringsteori från 1976 och undersöker hur individer som är verksamma inom polisen upplever framställningen av poliser i sociala medier. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med åtta anställda inom polisen, detta leder sedan in på tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) av det transkriberade materialet. Studiens resultat visade att förståelse för arbetet, hatet mot polisen, samhörighet och sociala medier är viktiga begrepp för polisers uppfattning kring hur de framställs på sociala medier. Studien kan bidra till en ökad förståelse kring hur polisens roll i samhället handlar om att skapa trygghet samt hur sociala medier kan framställa polisen på fel sätt.

 • 38.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  ADHD - Omsorg framför utredning2018Ingår i: Best Practice :Psykiatri/neurologi, Vol. 9, nr 34, s. 17-19Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 39.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Varför har NPD-diagnoser för barn utvecklats till en epidemi?2023Ingår i: Abstracts för Decemberkonferensen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2023, s. 1-1Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den neuropsykiatriska diagnosmanualen är ett trubbigt verktyg och saknar dessutom – i de flesta fall – ett individuellt perspektiv på de drabbade barnens situation. Att inte erkänna att människors erfarenheter och upplevelser skiljer sig åt, riskerar att marginalisera barn och unga. Vi behöver förstå att unga som försöker leva upp till vuxensamhällets förväntningar äger förmågor och egenskaper som behöver vårt skydd.

  Tyvärr lägger psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra privata mottagningar för ADHD en stor del av sin tid på att utreda de lidande barnen, istället för att erbjuda terapi och stöd till både barn och vårdgivare. Föräldrar som i stället erbjuds hjälp att se sitt barn som en unik individ, utan den normativa bilden av önskvärt beteende, kan öka sin empatiska förmåga och sin tillit till barnet.

 • 40.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Dauman, Nicolas
  Department of Psychology, University of Poitiers, Poitiers (FRA).
  The Aftermath of Silencing the Trauma: A Narrative Case Study2023Ingår i: Narrative and Mental Health: Reimagining Theory and Practice / [ed] Mildorf, Jarmila, Punzi, Elisabeth, Singer, Christoph, Oxford: Oxford University Press, 2023, s. 86-103Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The association between silence and powerlessness is one reason behind rape victims’ decision to remain silent about the assault. Rape victims, who most often are traumatized, face a wide array of negative experiences as a consequence of the violence. At the heart of this trauma narrative is the case of a female patient, 70 years old, suffering from tinnitus, for which she was offered psychotherapy. During one of the last therapy sessions the patient disclosed that she was raped at the age of 22 by a man she met when searching for a job. This case study explores the complex relationship between sensory fragments (i.e., hallucinations and tinnitus) and the disclosure of a hidden trauma that occurred half a century earlier. It also illustrates how establishing a confidential therapeutic alliance can contribute to a sustained integration of fragmented experiences of the trauma into a personal history.

 • 41.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Hornborg, Christoffer
  Department of Sociology and Work Science, Gothenburg University, Gothenburg (SWE), Campus Västervik, Västervik (SWE).
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Dauman, Nicolas
  Department of Psychology, Université de Poitiers, Univ Rennes, Univ Angers, Univ Brest, RPPSY, Poitiers (FRA).
  Is ADHD a way of conceptualizing long-term emotional stress and social disadvantage?2022Ingår i: Frontiers In Public Health, ISSN 2296-2565, Vol. 10, s. 1-14, artikel-id 966900Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background:

  The prevalent, neuropsychiatric, deficit perspective on childrenand youth diagnosed with ADHD prohibits a multidimensional approach wheresocio-economic status, family stress and relationships within the familiesare relevant factors to examine. Assessments of ADHD through the use ofrating scales and short-term interventions may lead not only to overdiagnosis but also to a reductionistic approach in the psychiatric field. This literaturereview aims to address research outside the prevailing discourse on ADHD as an organic brain dysfunction and broaden the perspectives on children’s behavioral difculties.

  Methods:

  The articles included in this applied, mixed-method, systematic review includes 26 peer-reviewed articles, both English and French, with a search focus on ADHD in children and youth related to Attachment stylesand relationships.

  Results:

  In the studies reported, researchers approached correlations between ADHD and attachment in different ways, and in most cases, there was a caution to address causality. The role of parents was found to be both buffering and aggravating for the appearance of ADHD. In the French case studies, the diagnosis was conceptualized as a relational phenomenon where the child’s behavior was inseparable from family member’s suffering.

  Discussion:

  This review article illustrates how children’s difficulties in terms of ADHD symptoms can be addressed through a paradigm where emotional and cognitive dysregulation is understood through psychosocial factors rather than as a neurological condition. In our view, to avoid an overly reductionistic and medicalized approach to children’s behavioral difficulties, it is time to reiterate the value of the biopsychosocial perspective.

  Conclusion:

  Professionals and researchers need to acknowledge that becoming diagnosed with ADHD has a strong connection to economic disadvantage, social status, and familial care. The academic discourse of addressing brain dysfunctions might serve the unintended purpose of masking emotional stress and social disadvantage that manifests across generations. A biopsychosocial approach to ADHD including family, emotional history, and socio-economic issues could imply a lesser focus on medical treatment as a first choice.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Punzi, E.
  Department of Psychology, Gothenburg University, Sweden.
  A biased ADHD discourse ignores human uniqueness2017Ingår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 12, artikel-id 1319584Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Forsberg, Louise
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Ohlsson, Matilda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Sociala medier och självförtroende: Hur användandet av sociala medier samverkar med upplevt självförtroende2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund.

  Närvaron på sociala medier är hög bland Sveriges befolkning och tidigare forskning tyder på att intensiv användning kan ha en negativ effekt på välbefinnandet, samtidigt har självförtroende visat sig vara en viktig faktor för individens välbefinnande. Vidare finns det begränsad forskning om hur självförtroende samvarierar med användningen av sociala medier, detta pekar på att det finns mycket att utforska inom detta område.

  Material och metod.

  För att besvara studiens syfte och frågeställning om hur användningen av sociala medier samverkar med upplevt självförtroende hos den svenska befolkningen, användes den nationella SOM-undersökningen från 2015. 3400 personer i åldrarna 16 till 85 blev slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret. Totalt var det 1685 respondenter som svarade på samtliga frågor, inklusive kontrollvariablerna. För att undersöka sambandet mellan sociala medier och självförtroende med hänsyn till bakgrundsvariablerna, användes multipel regressionsanalys.

  Resultat.

  Resultatet visade på ett svagt negativt samband mellan sociala medier och självförtroende, däremot kvarstod inte sambandet under kontroll för kön, utbildning och ålder.Slutsats. Graden av sociala medieanvändning är en av flera faktorer som kan ha en negativ påverkan på självförtroendet. Dessutom påverkas användningen av sociala medier och självförtroendet av faktorer som kön, utbildning och ålder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Forsen, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Zainel, Iman
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Work-life balance och HR: En kvantitativ studie som undersöker skillnader mellan HR-chefer och HR-specialisters upplevda work-life balance2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Individer som arbetar inom HR utgör en viktig funktion inom organisationer. Dessa individer möter vanligtvis prövningar kopplat till work-life balance, inte bara hos sig själva utan även hos individer de stöttar i sitt arbete. Tidigare forskning visar att en balans mellan arbete och privatliv kan skapa högre arbetstillfredsställelse. Forskning inom chefsgrupper visar att personer i chefspositioner upplever en högre kontroll över sitt arbete, vilket genererar en möjlighet att ha en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Syftet med denna studie är därför att undersöka om nivåerna av upplevd work-life balance skiljer sig mellan grupperna HR-chefer och HR-specialister.

  Metod och material:

  Studien är utförd med en kvantitativ ansats där ett representativt urval har använts. 230 respondenter deltog i enkätstudien och instrumentet som använts är 11-item WLB-scale. För att undersöka hur stora skillnader det var mellan grupperna har medelvärdesskillnader utförts samt en korrelationsanalys.

  Resultat:

  Studien visar att det finns en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna, denna skillnad är inte så stor (d=0.30). Skillnaden visar att HR-chefer i genomsnitt upplever högre nivåer av work-life balance.

  Slutsats:

  Skillnaderna i respondenternas upplevelser av work-life balance går att koppla till respondenternas befattning.

 • 45.
  Fredriksson, Viktor
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Vidimlić, Emil
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Flexibilitet och personlighet: En kvantitativ studie om vikariers upplevelse av gig-arbete2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett allt vanligare koncept på arbetsmarknaden är kortsiktiga och flexibla anställningar som kommit att kallas för gig-arbeten. Ett exempel på en anställning inom gig-ekonomin är vikariearbete inom skolverksamhet. I denna uppsats har en kvantitativ studie genomförts på vikarier (N = 215) som tillhör en vikariepool, för att se om det finns ett samband mellan vikariers personligheter och deras upplevelse av att ha en flexibel och temporär uppdragsanställning. Studien var en enkätstudie innehållande personlighetstestet HEXACO (BHI 24) samt frågor kring upplevelsen av flexibilitet på arbetsplatsen. Extraversion (r = .28), agreeableness (r = .29) och openness experience (r = .19) var de personlighetsdrag som korrelerade starkast med det konstrukt som i denna studie benämns ”arbetsrelaterad flexibilitet”. Honesty-humility (r = .03) och emotionality (r = -.07) uppvisade inte en statistiskt signifikant relation till flexibilitet. Studien visar att det finns samband mellan upplevelse av flexibilitet i gigarbete och personlighet, men det finns många andra faktorer som också påverkar utfallet i sambandet.

 • 46.
  Glatz, Terese
  et al.
  School of Behavioural, Social, and Legal sciences, Örebro University, Örebro (SWE).
  Alsarve, Jenny
  School of Humanities, Education, and Social sciences, Gothenburg University, Gothenburg (SWE).
  Daneback, Kristian
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  An examination of parents’ online activities and links to demographic characteristics among parents in Sweden2023Ingår i: Journal of Family Social Work, ISSN 1052-2158, E-ISSN 1540-4072, Vol. 26, nr 1, s. 45-66Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study, we examined parents’ online activities and whether engagement in specific activities attracts certain parents. Additionally, we examined sub-groups of parents regarding their difficulties to interpret and deal with online information. We used a sample of 401 parents of children below the age of five living in Sweden. The results showed that most parents used the Internet frequently, but there were differences in what activities parents were involved in. In general, results suggested that mothers and parents of younger children used the Internet more to find information about parenting related issues compared to fathers and parents of older children. Mothers seemed to rely more on online information in their parenting role than did fathers, but at the same time, they reported more troubles dealing with the information they found online. Additionally, parents with higher education read parenting blogs whereas parents with lower education posted photos and information on Social Networking Sites (SNS). The results of this study offer important knowledge regarding variations in parents’ online use and might be used to develop support offered to different groups of parents. © 2023 Taylor & Francis Group, LLC.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Glatz, Terese
  et al.
  Örebro University, Örebro (SWE).
  Daneback, Kristian
  Gothenburg University, Gothenburg (SWE).
  Alsarve, Jenny
  Örebro University, Örebro (SWE).
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Parents’ Feelings, Distress, and Self-Efficacy in Response to Social Comparisons on Social Media2023Ingår i: Journal of Child and Family Studies, ISSN 1062-1024, E-ISSN 1573-2843, Vol. 32, nr 8, s. 2453-2464Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Parents’ social comparisons on social networking sites (SNS) is a research area of growing interest. In this study, we examined parents’ positive and negative feelings when comparing with other parents and associations with self-reported distress (i.e., stress and depression) and self-efficacy. We used a sample of 422 Swedish parents of children below the age offive (Mage = 1.29 years). In a first step, we examined construct validity of two new measures on parents’ positive and negative feelings when doing comparisons on SNS. In a second step, we examined associations with self-reported parenting.

  Results showed that parents reported more positive feelings than negative feelings in relation to other parents on SNS.

  Further, negative feelings when doing social comparisons were linked to more distress and lower level of self-efficacy, where as positive feelings when doing social comparisons predicted higher level of self-efficacy, but not distress. These results suggest that negative feelings are related to lower actual levels of distress and self-efficacy, but positive feelings can have an instant positive effect on parents’ perceived competence, but not on their well-being. Practitioners can encourage parents to reflect on who they compare with on SNS and why, as it might enable evaluations that could lead to selfimprovement rather than weakening of oneself as a parent.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Grankvist, Gunne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Persson, Anders
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Återinför muntliga examinationer för att motverka fusk: Debatt 16 september, 20232023Ingår i: Universitetsläraren, s. 1-1Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  När det blir en sjukdom: en studie om hur olika yrkesprofessioners arbete påverkas då spelberoende, 'Internet Gaming Disorder', blir en diagnos.2018Ingår i: Nya vägar, nya perspektiv: Barn- och ungdoms nätverket i samarbete med Tema barn, Linkopings universitet, Linköping: Linköpings universitet , 2018, s. 8-8Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Idag arbetar flera verksamheter på olika sätt med de diagnoser som finns och påverkar barn och ungdomar i skolan. Nya diagnoser tillkommer då och då, och sommaren 2018 informerade Världshälsoorganisationen (WHO) om att TV-spelberoende nu klassas som en diagnos, s.k. Internet Gaming Disorder (IGD). TV-spel av olika karaktär är frekvent använda av barn och ungdomar och i Sverige spelar 87 % av barn 9-12 år varje dag. Spelberoende är omdiskuterat och kan ses som ett eget problem eller en följd av andra problem. Avsaknaden av forskning inom området innebar att American Pyschiatric Association uppmanade till mer forskning om Internet Gaming Disorder och med en IGD-diagnos från WHO kommer mer kunskap inom området att behövas. Syftet med föreliggande studie är att följa hur elevhälsans, socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete förändras i och med en ny diagnos och vilket lärande som därigenom kommer till stånd. Vidare ska studien undersöka hur förhållningssättet till barns och ungdomars aktörskap ser ut vid ny diagnos.

 • 50.
  Gurdal, Sevtap
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Bacikova-Sleskova, Maria
  University of Pavol Jozef Šafárik, Košice (SVK).
  Kapetanovic, Sabina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Community series in the consequences of COVID-19 on the mental well-being of parents, children and adolescents, volume II: Editorial2023Ingår i: Frontiers in Psychiatry, E-ISSN 1664-0640, Vol. 14, s. 1-2Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234 1 - 50 av 194
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf