Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 1 - 50 av 205
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Adolfsson, Josefin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Jonsson, Sofie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Sambandet mellan arbetsengagemang och personlighetsdragen i Big Five2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetsengagemang är ett vanligt förekommande begrepp inom både forskning och organisationer. För att förstå arbetsengagemang relaterat till medarbetarnas individuella egenskaper och behov, har föreliggande studie undersökt sambandet mellan arbetsengagemang och personlighetsdragen i Big Five; openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness och neuroticism.

  Undersökningen genomfördes med kvantitativ metod, där yrkesverksamma individer (N=193) fick besvara enkätformulär hämtade från Mini-IPIP6 Svensk version vad berör personlighetsdrag, samt UWES-9 vad gäller arbetsengagemang. Tre av personlighetsdragen samvarierade statistisktsignifikant med arbetsengagemang. Conscientiousness och extraversion påvisade positiva samband med arbetsengagemang och neuroticism visade på negativa samband medarbetsengagemang, där de tre personlighetsdragen fortfarande visande statistiskt signifikant samvariation med arbetsengagemang även under kontroll av variabeln ålder. 

 • 2.
  Aguilar Gustavsson, Katerina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Gil, Darlene
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Chefers upplevelser av e-ledarskapet under pandemin2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Chefers arbetssätt har till följd av covid-19 förändrats. Arbete som innan utfördes på fysisk plats har under pandemin utförts på distans via digitala verktyg. Det är mot denna bakgrund vårt intresse har väckts att undersöka hur chefer som tidigare inte utövat ledarskap på distans, i stället har upplevt hur det digitala ledarskapet har kunnat tillämpas till följd av pandemin.

  Studien har ett retrospektivt syfte genom att undersöka vilka utmaningar och möjligheter ledare inom offentlig verksamhet säger sig upplevt i det digitala ledarskapet. Studien har haft en kvalitativ ansats baserat på semistrukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av en tematisk analys. I studien deltog elva chefer med olika åldrar, kön, yrkesroller och geografisk plats på sin verksamhet. Resultatet visar på både många utmaningar och möjligheter med eledarskapet som uppstått till följd av ett påtvingat distansarbete. En snabb anpassningsförmåga har funnits hos cheferna i deras e-ledarskap och där ledningen skett medhjälp av digitala verktyg. Resultatet visar exempel på ett lyckat e-ledarskap i mening av kreativa lösningar, kompetensutveckling och en ökad förståelse för medarbetarnas behov och mående under pandemin.

 • 3.
  Aliti, Seburan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Upplevd individuell arbetsprestation i arbetslivet: med fokus på personlighet2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att prestera inom arbetslivet är viktigt i dagens samhälle för att kunna utvecklas, få erfarenhet och kunna bedömas av sin chef. Tidigare forskning visar att vår personlighet spelar en stor roll i arbetslivet. Denna studie fokuserar på tre olika former av upplevd arbetsprestation, det vill säga uppgiftsbaserad arbetsprestation (vardagliga arbetsuppgifter), kontextuell arbetsprestation (initiativtagande utöver de vardagliga arbetsuppgifterna) och kontraproduktiv arbetsbeteende (arbetar emot verksamheten). Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan aspekter av individuell arbetsprestation och personlighetsdimensioner. I studien användes test som mäter personlighet utifrån HEXACO (Mini-IPIP6) och Dark Triad (SD3), samt den individuella arbetsprestationen (IWPQ) för att undersöka samband mellan frågeformulären. I studien deltog 207 personer (M = 36.13 år, SD = 19 år; 109 män). Resultaten visade, som förväntat, att uppgiftsbaserad arbetsprestation var positivt relaterad (.35) till samvetsgrannhet och negativt (-.36) till neuroticism. Kontextuell arbetsprestation var bl.a positivt relaterad (.41) till öppenhet, vilket var den starkaste korrelationen. Kontraproduktiv arbetsbeteende visade starkast korrelation med neuroticism (.39). Studiens resultat tyder på att personlighetsdrag har betydelse för den upplevda individuella arbetsprestationen vilket kan vara behjälpligt vid personalutveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Andersson, Anton
  et al.
  Department of Psychology, University of Gothenburg (SWE).
  Kajonius, Petri
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi. Department of Psychology, Lund University (SWE).
  Thorvaldsson, Valgeir
  Department of Psychology, University of Gothenburg, Center for Ageing and Health (AgeCap), University of Gothenburg, (SWE).
  Testing the personality differentiation by intelligence hypothesis in a representative sample of Swedish hexagenerians2022Ingår i: Journal of Research in Personality, ISSN 0092-6566, E-ISSN 1095-7251, Vol. 99, artikel-id 104242Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Personality Differentiation by Intelligence Hypothesis (PDIH) predicts larger trait-variances, and smaller across-trait covariances for individuals with higher intelligence. We tested these predictions using multiple-group confirmatory factor analyses (MG-CFA), while controlling for the potential confound of systematic method variance related to reversed items using a correlated trait, correlated method (CTCM) approach. Participants between the ages of 62 and 68 completed measures of personality (Mini-IPIP: Donnellan et al., 2006) and intelligence (Raven APM-12: Arthur & Day, 1994). After establishing strict measurement invariance (MI), we found no support for larger variances, and only minor support for lower trait covariances as related to higher intelligence. Overall, the findings provide scant support for the PDIH when controlling for systematic method variance.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andersson, Casper
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Henriksson, Simon
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Sambandet mellan mörka personlighetsdrag och statiskt- samt dynamiskt tankesätt2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det saknas forskning som undersöker om det finns ett samband mellan den mörka triaden, i form av machiavellianism, narcissism, psykopati och ett statiskt - samt dynamiskt tankesätt. Denna explorativa studie syftade således till att undersöka om det fanns ett samband mellan dessa fenomen. Metodvalet var kvantitativ genom ett digitalt enkätutskick. Frågorna från enkäten som användes i resultaten bestod av 27 frågor relaterade till den mörka triaden och 16 frågor relaterade till statiskt och dynamiskt tankesätt inom intelligens och talang. Instrumentet SD3 användes för att mäta nivåer av personlighetsdrag inom den mörka triadenoch DMI användes för att mäta nivåer av statiskt eller dynamiskt tankesätt för intelligens och talang. Höga värden i enkäten innebar ett statiskt tankesätt, låga värden innebar ett dynamiskt. Totalt antal respondenter uppgick till 82 personer (M = 36 år, SD = 14.4, 52.4%kvinnor, 3.7% annat). Bekvämlighetsurval användes i undersökningen och studien riktades främst mot yrkesverksamma.

  Resultaten indikerade på att endast personlighetsdraget machiavellianism inom den mörka triaden korrelerade signifikant med ett statiskt tankesätt, både inom intelligens och talang. Resultatet uppvisade inga samband mellan den mörka triaden och ett dynamiskt tankesätt. Begränsningar och implikationer inför framtida forskning diskuterades. 

 • 6.
  Andersson, Katarina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Issa Boström, Lisa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Sambandet mellan medarbetarresiliensoch mörka triaden: En kvantitativ studie bland yrkesverksamma2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det saknas forskning om hur sambandet mellan begreppet medarbetarresiliens och varje enskilt drag i den mörka triaden ser ut bland yrkesverksamma. Syftet med denna studie är därför att fylla kunskapsglappet och undersöka relationen mellan medarbetarresiliens och machiavellism, narcissism och psykopati som ingår i mörka triaden. En kvantitativ studie genomfördes och baserades på de validerade mätinstrumenten Employee Resilience Scale (EmpRes) samt Short Dark Triad (SD3). I studien ingick totalt 120 yrkesverksamma respondenter. Via en multipel regressionsanalys studerades förhållandet mellan medarbetarresiliens och mörka triaden: machiavellism, narcissism och psykopati, med kontroll för bakgrundsvariabler. Resultaten tyder på att medarbetare med högre machiavellismtenderar att ha lägre medarbetarresiliens vilket kan vara en utmaning för organisationen. 

 • 7.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Beckman, Anita
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  ”Jag skulle så jätte, jätte, jättegärna vilja ha ett fast jobb att gå till”: Om att vara ung och arbetslös i Västervik2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The centre of Child and Youth Studies at University West works strategically with other regional research environments and institutions that study children, youths and young adults. The goal of our research centre is to spread knowledge about the social conditions under which children and young people live, thereby strengthening their position in society. Collaboration with external research environments is one of the ways that our research domain works to reach that goal. Partnerships are formed through a model that strives to create good conditions for both our research and that of our partners. This model is grounded in a dialogue between research partners who work together to select areas of interest and formulate hypotheses. These research projects are financed equally by the university and our partners. The following report is the result of one of  these research partnerships.Advanced industrial society has been replaced by a society based upon knowledge and information where industrial work/manufacturing becomes less common. Västervik is one of the small towns in Sweden whose main industries have closed down or severely decreased their workforce during the last few decades of great structural change. The groups in the job market that have been most affected by these changes are young men and women, something which is evident in the high unemployment rates among the young population. The purpose of this study was to investigate young people’s own experiences and thoughts regarding their own situation as jobseekers in the municipality of Västervik. How do they see themselves and the situation they find themselves in? The narratives were collected in the form of 18 in-depth interviews with young men and women between the ages of 19-25, all them registered at the job center in Västervik. In the report different aspects of their situation are discussed, such as: the young people’s relation to their hometown, their thoughts on the meaning and value of work, the role of education, the economic, social and emotional consequences of unemployment, and their experiences of taking part in various programs for unemployed. The narratives we have encountered can be seen as having some general validity in the sense that many of their experiences are probably shared by other unemployed young people in other locations in Sweden, but Västervik is also a specific town with a specific history and specific conditions.The young men and women have an ambivalent relationship to their hometown. On the one hand they want to start a life in the same location, but on the other, the future there is seen as very uncertain. Many of those interviewed would like to have the kind of industrial jobs that their parents have and grandparents experienced, but which are nowadays less and less common. The norm of a fulltime job is strong among the young men and women – something which strengthens the image of the evident dissonance between their seemingly traditional dreams and intentions and the structures of possibilities the municipality and community suggest for them. Connected to this are the ways the young people must relate to the postindustrial demands of employability – which means the ability to enterprise and market oneself on a competitive market. These demands presuppose abilities that are more likely to be socialized and practiced in certain social environments rather than in others, and the majority of the young men and women interviewed have a background in aworking class environment where these values and approaches are far from selfevident.The socioeconomic marginalization that these young people experienceresults in much curtailed possibilities for a period of youthful experimentation aswell as for an expected adulthood. Being unemployed means one has difficulty ingaining the status of an adult, but due to economic shortages, there are also limits to how much they can take part in this experimental lifestyle that characterizes youth. The young men and women’s situation can thereby be seen as a grey zone; they are neither young nor adults in the normative sense. In some of the narratives the young people express critical thoughts with regard to the social conditions that their difficult situation can be related to. By extension, expressing these thoughts and stating their opinion can be strengthening and mobilizing for them, both as individuals and as a group. Insights may be gained about unemployment as a shared experience rather than as a personal failure

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Andreasson, Julia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Samuelsson, Paulina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Personlighet som prediktor för organisationslojalitet: En kvantitativ studie om sambanden mellan femfaktormodellenoch organisationslojalitet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studier på personlighetsområdet har genomförts i många år där resultat vittnar om att personlighet spelar roll för olika livsutfall. Däremot har få studier på området undersökt sambanden mellan personlighet och organisationslojalitet. Tidigare forskning visar att organisationer kan undkomma onödiga kostnader genom att anställa individer som tenderar att bidra med hög organisationslojalitet. Vår studie avsåg därmed att fortsätta undersöka sambanden mellan personlighet och organisationslojalitet. En kvantitativ metod användes och datainsamling skedde genom ett webbaserat frågeformulär bestående av 48 påståenden. Frågeformuläret bestod av två etablerade instrument, IPIP-30 och Organizational Commitment Questionnaire (OCQ), som avsåg mäta personlighetsdimensionerna och organisationslojalitet. Totalt deltog 155 personer i studien (M = 34 år, SD = 12, range18-64 år, 75% kvinnor) med genomsnittlig anställningstid i sin organisation på 6.5år (SD = 8.5, range 0.7-44 år). Resultaten var delvis i linje med tidigare forskning där personlighetsdimensionerna neuroticism, samvetsgrannhet och vänlighet har visat sig predicera organisationslojalitet. Ett oväntat resultat i föreliggande studie var att extroversion inte påvisade samband med organisationslojalitet. En regressionsanalys vittnade om att personlighet kunde förklara ≈ 20% av variansen inom organisationslojalitet. Resultaten bidrar till ökad kunskap kring att personlighet kan användas som prediktor för organisationslojalitet. Vår slutsats är att personlighet kan användas som prediktor för att finna lojala individer, som är en investering för organisationer då man kan undkomma hög personalomsättning och onödiga kostnader, samt erhålla individer som tenderar att bidra med det lilla extra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andresen, Johanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Tomic, Viktoria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En undersökning av vilka faktorer som samvarierar med visstidsanställdas korttidssjukskrivning på en telefonbank2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tillväxten av sjukfrånvaron har under de senare åren lett till höga kostnader för sjukskrivningar och förtidspensioner i offentliga budgetar. Denna studie bygger på kvantitativ data som tagits fram via ett eget konstruerat frågeformulär. Syftet med studien var att kartlägga faktorer som samvarierar med den höga korttidssjukfrånvaron bland visstidsanställda på företaget. Tidigare studier har visat på ett samband med korttidssjukskrivning och variablerna ledarskap, upplevd stress, motivation samt arbetsuppgifter. Studiens problemställning inkluderade därför dessa fyra ämnesområden. Dessa ställdes sedan i relation till ålder, kön och antal gånger den anställde varit hemma trots att denne varit arbetsförmögen. I undersökningen inkluderades visstidsanställda i åldrarna 18 och visstidsanställda uppåt pensionsåldern. Av 90 medarbetare besvarades totalt 40 enkäter. Mann- Whitney U och Kruskall-Wallis test användes för att beräkna skillnader mellan grupper, (åldersgrupper och kön). Spermans rangkorrelation användes för att beräkna sambandet mellan variablerna. Resultatet av studien påvisade att kvinnor visade sig ha stannat hemma mer frekvent än männen trots att de varit arbetsförmögna. Av studien framkom även att det fanns en signifikant skillnad mellan variabeln "att stanna hemma trots att individen var arbetsförmögen" och variablerna motivation, arbetsuppgifter och stress. Resultaten visade på medelstarka och svaga samband mellan variabeln "att stanna hemma trots att individen är arbetsförmögen" och variablerna motivation (-,45), upplevd stress (,45), arbetsuppgifter (-,33) och kvaliteten på ledarskap (-,26); det sistnämnda var inte statistiskt signifikant. För att reducera antalet korttidssjukskrivningar fordras stora investeringar från den enskilde individen, arbetsgivarna samt samhället, och det behövs vidare forskning på hur dessa problem ska förhindras

 • 10.
  Bador, Kourosh
  et al.
  Agera Sweden ACT AB, Borås Sweden.
  Bador, Nima
  Agera Sweden ACT AB, Borås Sweden.
  Kerekes, Nora
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Partnership Interacts with the Association between Leisure-Time Physical Activity and Positive Affect2016Ingår i: Psychology, ISSN 2152-7180, Vol. 7, nr 6, s. 768-775Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Subjective well-being is a central concept of positive psychology, and is directly coupled with a high level of positive affect and a low level of negative affect. Positive affect is associated with enthusiasm, activity, hope and inspiration, while negative affect is associated with emotions such as anger, contempt, guilt, shame, fear, anxiety, depression, and stress. Physical activityis crucial for both physical and mental health and is positively associated with well-being. Gender and social factors (e.g., parenthood or partnership) have complex relations with well-being and affect. In the present study we aimed to 1) examine the association between leisure-time physical activity and affect and 2) investigate whether or not social factors interact with this association. Method: The study included information from 155 Swedish university students: 64 men (mean age 23 years) and 91 women (mean age 27 years). Students were asked to estimate their usual engagement in physical activity during their leisure-time by responding to the Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire. They also reported the level of positive and negative emotions experienced during past weeks by completing the Positive Affect and Negative Affect Schedule instrument. Results: In the Swedish student population leisure-time physical activity correlated only with positive and not with negative affect. Students' gender, age or whether or not they had children did not influence this association. However, this correlation differed significantly between those who lived with a partner and those who were single. Conclusion: Leisure-time physical activityis positively correlated with an overall subjective well-being, and this correlation is modifiedby the social factor of partnership

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Basinska, Beata A.
  et al.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  Wiciak, Izabela
  Police Academy, Szczytno, Poland.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Burnout among a group of policemen: the role of fatigue and emotions in the work context2012Ingår i: Book of Proceedings: Proceedings of the 10th European Academy of Occupational Health Psychology Conference / [ed] Jain, Aditya, Hollis, David, Andreou, Nicholas, Wehrle, Flavia, Nottingham: I-WHO, International House, Jubilee Campus , 2012, s. 125-126Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Policework is a profession with a high risk of operational and organizational stress at work. The aim of this research was to investigate the effect of job-related affectivity and fatigue on burnout; specifically we aimed to study the relation between acute fatigue and burnout and the indirect role of emotion during work.

  We adopted the concept of burnout with two components: exhaustion and disengagement (Halbesleben & Demerouti, 2005). In this concept, exhaustion is related to the energetic aspect, and disengagement is connected to the motivational aspect. We hypothesized that acute fatigue is a precursor to burnout. According to Van Katwyk et al. (2000), psychological well-being is synonymous with work-related affectivity, and emotions are classified into four categories: high and low-arousal of pleasant emotions and high and low-arousal of unpleasant emotions. According to the theory of stress by Selye (1978), eustress and distress are assumed to be a high arousal of emotion.

  Methods: Acute fatigue was measured by the index in accordance with the Japan Society for Occupational Health. In order to investigate exhaustion and disengagement the Oldenburg Burnout Inventory was used (Halbesleben & Demerouti, 2005). Job-related affective well-being was used to assess emotions within the work context (Van Katwyk et al., 2000). Hierarchical regressions analyses were performed.

  Group: 187 policemen (28 women) filled in the questionnaires. Half of them worked in the prevention department and one-third were on duty in the criminal division. Their average work experience was 14.7 years (range 5 - 28).

  Results: Fatigue had a direct impact on exhaustion and disengagement. This first effect was 3 times stronger than the second. In the next step the emotions were entered into these separate models. We observed that a low arousal of unpleasant emotions had an indirect relation with fatigue and exhaustion. Additionally, a high arousal of positive and negative emotions (eustress and distress) mediated between fatigue and disengagement. These effects of partial mediation were large (f2 = .34 and f2 = .32 respectively).

  Conclusion: Our results indicate that a high arousal of emotions can lead to a deterioration of motivation of work, but a low arousal of negative emotions reduce energetic ability to work among policemen.

   

   

 • 12.
  Basinska, Beata A.
  et al.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  Wiciak, Izabela
  Police Acad Szczytno, Dept Adm, SzczytnoPoland.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Fatigue and burnout in police officers: the mediating role of emotions2014Ingår i: Policing: an international Journal of Police Strategies and Managment, ISSN 1363-951X, E-ISSN 1758-695X, Vol. 37, nr 3, s. 665-680Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The policing profession is associated with psychosocial hazard. Fatigue and burnout often affect police officers, and may impair the functioning of the organization and public safety. The relationship between fatigue and burnout may be modified by job-related emotions. While negative emotions have been extensively studied, the role of positive emotions at work is relatively less known. Additionally, there is insufficient knowledge about the role of the intensity of emotions. The purpose of this paper is to examine the role of job-related emotions in the relationship between fatigue and burnout in police officers.

  Design/methodology/approach – In all, 169 police officers (26 women) completed a test battery that assessed acute fatigue, burnout (Oldenburg Burnout Inventory: exhaustion and disengagement), and emotions (Job-related Affective Well-being Scale).

  Findings – Acute fatigue was associated more strongly with exhaustion than with disengagement. Low-arousal negative emotions partially mediated the relationship between fatigue and exhaustion. High-arousal positive and negative emotions were partial mediators between fatigue and disengagement experienced by police officers.

  Research limitations/implications – The results show that high-arousal emotions were associated with changes in work motivation, while low-arousal negative emotions reduced energetic ability to work.

  Originality/value – This paper enhances understanding of burnout among police officers and the mediating role of emotions. The patterns of the relationships between fatigue, burnout and emotions are discussed in the context of the conservation of resources theory and the tripartite model of anxiety and depression.

 • 13.
  Berg, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Nordevik, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Uppfattningar och nöjdhet kring en HR-funktions uppgifter2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med teorin om verklighetsforskning som ramverk utfördes en undersökning på uppdrag av HR-funktionen på Parker Hannifin AB i Sverige. Då det i tidigare forskning visat sig finnas oklarheter kring rollfördelningen mellan chefer och HR-personal samt att chefers förväntningar på HR-funktionen influerar dess roll, genomfördes denna undersökning kring uppfattningar och nöjdhet gällande en HR-funktions uppgifter. Studien syftade till att belysa eventuella skillnader i kundnöjdhet bland chefer utifrån vilken enhet de tillhör, vilken chefsposition de har, hur länge de arbetat som chef inom organisationen samt hur ofta de är i kontakt med HR. Det undersöktes även ifall åsikter kring förbättringsområden har förändrats sedan senast utförd undersökning. Studien genomfördes via en dokumentanalys och ett egentillverkat frågeformulär som skickades ut till samtliga chefer inom Parker i Sverige. Resultatet tyder på att flera förbättringsområden kvarstår, att befintliga dokument är inkonsekventa i förhållande till varandra samt att det fanns flera signifikanta skillnader mellan chefernas uppfattningar. Förslagsvis bör HR-avdelningarna samt de olika dokumenten bli mer samstämmiga för att rollfördelningen skall bli tydligare. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Berglöv, Jonna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Två arbetslag inom förskolan och deras syn på trivsel och arbetstillfredsställelse: En kvalitativ studie2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns lite forskning kring förskollärares upplevelse av trivsel och arbetstillfredsställelse och därför syftade den här studien till att undersöka det hos förskollärare från två nybildade arbetslag. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats med en tematisk analysmetod genom halvstrukturerade intervjuer och öppna observationer. Resultatet visade att aspekter som påverkade positivt var känsla av upprymdhet i att gå till arbetet, glädje i att vara med barnen och trygghet i arbetslagen. Aspekter som påverkade negativt var stress, tidsbrist och frustration över saker de inte kunde kontrollera. Deras arbetsmiljö skulle förbättras om de negativa aspekterna reducerades och om de fick göra de förändringar de önskade. Exempel på förändringar var att de ville ha mer tid till planering, mindre barngrupper och större budget.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Två arbetslag inom förskolan och deras syn på trivsel och arbetstillfredsställelse: En kvalitativ studie
 • 15.
  Bergqvist, Douglas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Warsame, Adam
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Informellt lärande och Organisationsengagemang2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hög personalomsättning bekostar organisationer många problem som följd av att en anställd väljer att lämna. Informellt lärande och organisationsengagemang är två fenomen som är betydande för att minska personalomsättningen.

  Material och metod: Frågeformuläret (bestod av instrumenten Organizational Commitment Questionnaire; LPW) har används för att undersöka sambandet mellan informellt lärande och organisationsengagemang. 130 respondenter från 7 företag besvarade frågeformuläret som innehöll 56 frågor och respondenterna åldersspann var mellan 19-63 år. Studien använder sigav en kvantitativ metod för att samla in data och för att kunna analysera den insamlade datan användes IBM SPSS Statistics (version 27). Pearson korrelationsanalys användes för attundersöka sambandet mellan informellt lärande och organisationsengagemang och detta efterföljdes med regressionsanalys för att se sambandet kvarstår. Kontrollvariabler som förekom i korrelationsanalysen var följande ålder, högsta utbildning, anställningsform,personalansvar, arbetslivserfarenheter och hälsotillstånd. Kontrollvariablerna anser författarna av denna studie vara relevanta för arbetsgivare som tar del av studien.

  Resultat: Ett medelstarkt positivt korrelation (r = .37), hittades mellan informellt lärande och organisationsengagemang även efter att sambandet har kontrollerats för stress, kön, ålder, högsta utbildning, anställningsform, arbetslivserfarenheter och hälsotillstånd i en regressionsanalys.

  Slutsats: Arbetstagare som lär sig i arbetsplatsens har ett högt organisationsengagemang men även att arbetstagare som är mycket engagerade i sin organisation tenderar också att lära sig bättre på arbetsplatsen. Genom att undersöka det informella lärandet och organisationsengagemanget kan man successivt arbeta för en arbetsplats som ständigt strävar efter att behålla sina anställda.

 • 16.
  Berndtsson, Elin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Björn, Wilma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Blir vi attraherade av likheter eller olikheter i personligheten?2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är mänskligt för personer att attraheras av varandra då det är väsentligt för varje människa att känna kärlek och samhörighet. Studiens syfte är att undersöka om det är likheter eller olikheter i personlighetsdrag som gör att personer skapar en attraktion till varandra. Denna kvantitativa studie mätte attraktion mellan deltagarna och deras ideala partner genom PEN-modellen som bygger på personlighetsdragen psykoticism, extraversion, neuroticism och Lie Scale. Datainsamling skedde genom en webbenkät utformad från EPQR-A (Revised Eysenck Personality Questionnaire) med 42 frågor och tre bakgrundsfrågor. I studien deltog 276 deltagare i åldrarna 17 till 78 år som identifierade sig som antingen man N = 68), kvinna (N = 205) eller 'annat' (N = 3). Webbenkäten skickades ut som en länk till närstående via mejl, via Facebook och med hjälp av en QR-kod till personer på Högskolan Väst. Resultatet visade att det finns statistiskt signifikanta korrelationer som visar att likheter inom personlighetsdragen extraversion och neuroticism attraherar. Resultatet fann en koppling till studiens teorier och tidigare forskning. Studiens slutsats var att det är likheter som får människor att attraheras till varandra, vilket också var svaret på studiens forskningsfråga som lyder: Är det olikheter eller likheter i personligheten som får människor att attraheras till varandra?

 • 17.
  Blomgren, Malin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Sixtensson, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Könsskillnader i personlighetsdrag utifrån Big Five2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Big five är en personlighetsteori som säger att det finns fem olika personlighetsdrag; neuroticism, extraversion, tillmötesgående, samvetsgrannhet samt öppenhet. Viss tidigare forskning har visat att kvinnor har högre grad av personlighetsdragen samvetsgrannhet, tillmötesgående och neuroticism i Big Five än vad män har. I denna studie undersöks det om detta stämmer in på den svenska befolkningen med frågeställningen: Finns det könsskillnader i personlighetsdrag hos den svenska befolkningen? Studien har tagit del av datamaterial ur SOM- undersökningen (2018) där personlighetsdragen i Big Five mättes med den etablerade enkäten BFI-10. Antal kvinnor i studien var 936 och antal män var 853. Med IBM SPSS statistics analyserades resultatet med fem stycken t-test. Resultatet visade på könsskillnader på fyra av fem personlighetsdrag samt att män hade högre grad av samtliga personlighetsdrag än kvinnor. Detta resultat stämmer till viss del överens med tidigare forskning där könsskillnader mellan personlighetsdrag konstaterats men kvinnors nivåer gentemot mäns inom personlighetsdragen sett annorlunda ut. Anledningen till att resultatet i studien går lite åt ett annat håll kan vara för studierna är gjorda i olika länder samt att SOMundersökningen (2018) har en större svarsandel av äldre personer än yngre.

 • 18.
  Blomqvist Storm, Evelina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Edvartsen, Andreas
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Arbetsbelastning och personlighet: En sambandsstudie om högstadielärares upplevda arbetsbelastning och personlighetsdrag2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Grundskollärare är ett yrke där hög upplevd arbetsbelastning är vanligt. Negativa följder kring den mentala hälsan kan uppstå hos arbetare som erfars högarbetsbelastning. För att ta reda på varför upplevd arbetsbelastning ser olika ut hos individer formulerades ett syfte att undersöka sambandet mellan upplevd arbetsbelastning och personlighet hos högstadielärare i Sverige. Syftet preciserades med frågeställningen: Hur samvarierar upplevd arbetsbelastning med personlighetsdrag hos högstadielärare i Sverige?

  Metod: En kvantitativ enkätundersökning genomfördes där 113 högstadielärare från kommunala skolor runt om i Sverige besvarade ett frågeformulär där mätinstrumenten Quantitative Workload Inventory (QWI) och IPIP-30 användes för att bestämma deltagarnas upplevda arbetsbelastning respektive personlighetsdrag. All data analyserades i programmet IBM SPSS Statistics version 28.

  Resultat: Ett svagt positivt samband återfanns mellan upplevd arbetsbelastning och neuroticism, välvillighet respektive samvetsgrannhet trots kontroll för bakgrundsvariabeln antal arbetstimmar i veckan. Extraversion och öppenhet hade inget signifikant samband med upplevd arbetsbelastning hos högstadielärarna i undersökningen.

  Diskussion: Ju högre nivåer av arbetsbelastning individen upplever desto högre nivåer av personlighetsdragen neuroticism, välvillighet och/eller samvetsgrannhet har individen enligt studiens resultat, respektive ju lägre nivåer av upplevd arbetsbelastning individen erhåller desto lägre nivåer av neuroticism, välvillighet och/eller samvetsgrannhet har denne.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Bohlin, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Music and risk in an existential and gendered world2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Adolescents in Western society often expose themselves to high levels of sound at gyms, rock concerts, discotheques etc. These behaviours are as threatening to young people’s health as more traditional risk behaviours. Testing boundaries and risk taking are fundamental aspects of young people’s lives and the processes of developing their identities. There is, however, a need to balance reasonable risk taking and risks that can damage health. The aim of Study I was to analyze the relationship between self-exposure to noise, risk behaviours and risk judgements among 310 Swedish adolescents aged 15-20 (167 men/143 women). The adolescents’ behaviour in different traditional risk situations correlated with behaviour in noisy environments, and judgements about traditional risks correlated with judgement regarding noise exposure. Another finding was that young women judge risk situations as generally more dangerous than young men, although they behave in the same way as the men. We suggest that this difference is a social and culture based phenomenon which underlines the importance of adopting a gender perspective in the analysis of risk factors. Adolescents reporting permanent tinnitus judged loud music as more risky than adolescents with no symptoms and they did not listen to loud music as often as those with occasional tinnitus. The aims of study II were to illuminate  the complexity of risk behaviour, the meaning and purpose of adolescent risk-taking in both a traditional sense (e.g. smoking and drug use) and in noisy environments (e.g. discotheques and rock concerts), in relation to norms and gender roles in contemporary society. In total, 16 adolescents (8 men/8 women, aged 15-19) were interviewed individually and in focus groups. The interviewees’ responses revealed social reproduction of gender and class. Main themes of the phenomena for both genders emerged: Social identity and Existential identity of risk taking. The descriptive sub themes, however, which together formed the general structure, were rather diverse for men and women. The incorporation of social and existential theories on gender as basic factors in the analysis of attitudes towards risk-taking behaviours is considered to be of utmost importance. Likewise, research on hearing prevention for young people needs to acknowledge and make use of theories on risk behaviour and similarly, the theories on risk behaviour should acknowledge noise as a risk factor.

               Study III aims to increase the knowledge about young women’s and men’s risk judgement and behaviour by investigating patterns in adolescent risk activities among 310 adolescents aged 15-20 (143 women; 167 men). The Australian instrument ARQ, developed by Gullone et al, was used with additional questions on hearing risks [1] and a factor analysis was conducted. The main results showed that the factor structure in the judgement and behaviour scale for Swedish adolescents was rather different from the factor structure in the Australian sample. The factor structure was not similar to the Australian sample split on gender and there were differences in factor structures between genders among Swedish adolescents. The results are discussed from a gender and existential perspective on risk taking, and it is emphasized that research on risk behaviour needs to reconceptualize stereotypical ideas about gender and the existential period in adolescence. The aim of Study IV was to investigate possible gender differences regarding psychometric scales measuring risk perception in noisy situations, attitudes towards loud music, perceived susceptibility to noise, and individual norms and ideals related to activities where loud music is played. In addition, the purpose was to analyze whether these variables are associated with protective behaviour, e.g. the use of hearing protection. A questionnaire was administered to a Swedish sample including 543 adolescents aged 16 to 20. The result revealed significant gender differences for all the psychometric scales. Furthermore, all psychometric measures were associated with hearing protection use in musical settings. Contrary to previous studies, gender did not solely contribute to any explanation of protective behaviour in the analysis. One conclusion is that although gender does not contribute solely to the explanation of protective behaviour, gender may affect psychological variables such as risk perception, attitudes and perceived susceptibility and these variables may in turn be valuable for decision-making and protective behaviour in noisy situations. Although women tend to be more ’careful’ psychologically, they nevertheless tend to behave in the same way as men regarding actual noise-related risk-taking.

   

 • 20.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Widén, Stephen E.
  School of Health and Medical Sciences Swedish Institute for Disability Research Örebro University, Sweden..
  University teacher and student judgments on misleading behavior in study situations2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study deals with teachers' and students' judgments of misleading (e.g. cheating or plagiarism) behaviors during examinations. The data was collected at a university in Sweden using a questionnaire presenting specific behaviors to bejudged. In total, 253 individuals completed the questionnaire. The teachers, incontrast to the students, tended to judge the behaviors presented as more serious. There was, however, plenty of variation in the judgments made by both teachers and students. Although the teachers, on average, tended to judge the behaviors as more serious, about 20% of the students were found to judge the behaviors as more serious than the average teacher. It was also found that about 20 % of the teachers judged the scenarios as less serious compared to the average student judgments. This indicates a lack of agreement among teachers and students on the definition of misleading behavior. Subjective opinions seem to play a more important role for judgment than having actual knowledge about the rules and regulations stating what misleading behaviors really are inacademic work.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Bornstein, Marc H
  et al.
  Child and Family Research, Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Public Health Service, Bethesda, MD, USA..
  Putnick, Diane L
  Child and Family Research, Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Public Health Service, Bethesda, MD, USA..
  Lansford, Jennifer E
  Center for Child and Family Policy, Duke University, Durham, NC, USA.
  Al-Hassan, Suha M
  Hashemite University, Zarqa, Jordan..
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Naples, Italy.
  Bombi, Anna Silvia
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Pschology, Italy..
  Chang, Lei
  University of Macau, Macau, China.
  Deater-Deckard, Kirby
  University of Massachusetts at Amherst, Amherst, MA, USA..
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A
  Duke University, Durham, NC, USA..
  Malone, Patrick S
  Duke University, Durham, NC, USA..
  Oburu, Paul
  Maseno University, Maseno, Kenya..
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T
  Duke University, Durham, NC, USA..
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand..
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Rome University La Sapienza, Rome, Italy..
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Mixed blessings: parental religiousness, parenting, and child adjustment in global perspective.2017Ingår i: Journal of Child Psychology and Psychiatry, ISSN 0021-9630, E-ISSN 1469-7610, Vol. 58, nr 8, s. 880-892Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Most studies of the effects of parental religiousness on parenting and child development focus on a particular religion or cultural group, which limits generalizations that can be made about the effects of parental religiousness on family life.

  METHODS: We assessed the associations among parental religiousness, parenting, and children's adjustment in a 3-year longitudinal investigation of 1,198 families from nine countries. We included four religions (Catholicism, Protestantism, Buddhism, and Islam) plus unaffiliated parents, two positive (efficacy and warmth) and two negative (control and rejection) parenting practices, and two positive (social competence and school performance) and two negative (internalizing and externalizing) child outcomes. Parents and children were informants.

  RESULTS: Greater parent religiousness had both positive and negative associations with parenting and child adjustment. Greater parent religiousness when children were age 8 was associated with higher parental efficacy at age 9 and, in turn, children's better social competence and school performance and fewer child internalizing and externalizing problems at age 10. However, greater parent religiousness at age 8 was also associated with more parental control at age 9, which in turn was associated with more child internalizing and externalizing problems at age 10. Parental warmth and rejection had inconsistent relations with parental religiousness and child outcomes depending on the informant. With a few exceptions, similar patterns of results held for all four religions and the unaffiliated, nine sites, mothers and fathers, girls and boys, and controlling for demographic covariates.

  CONCLUSIONS: Parents and children agree that parental religiousness is associated with more controlling parenting and, in turn, increased child problem behaviors. However, children see religiousness as related to parental rejection, whereas parents see religiousness as related to parental efficacy and warmth, which have different associations with child functioning. Studying both parent and child views of religiousness and parenting are important to understand the effects of parental religiousness on parents and children.

 • 22.
  Bowen, Erica
  et al.
  University of Worcester, Institute of Health and Society, United Kingdom.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Meeting adolescents 'where they're at': the use of technology to prevent violence and abuse in adolescent romantic relationships2017Ingår i: Eliminating gender-based violence / [ed] A. Taket & B.R. Crisp (red), Abingdon: Routledge, 2017, s. 54-67Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Brevestedt, Emelie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Beroende av datorspel: Är barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar en riskgrupp för att utveckla ett datorspelsberoende?2022Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Datorspelandet har de senaste åren ökat markant och i snitt lägger barn och unga mer än 3 timmar per dag på att spela datorspel. Datorspelsberoende är en ny diagnos som 2018 sjukdomsklassades av World Health Organization och går där under benämningen ”gaming disorder” då det i nuläget inte finns en korrekt svensk översättning. I de allra flesta fall innebär inte ett datorspelande något problematiskt men för vissa barn och unga kan ett datorspelsberoende växa fram. Flera studier har undersökt de riskfaktorer som är kopplade till datorspelsberoende och där ses neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som en riskfaktor för att utveckla ett datorspelsberoende. 

  Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen kring diagnosen datorspelsberoende och att föra fram kunskap kring huruvida neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och AST är tänkbara riskfaktorer till att utveckla ett datorspelsberoende. Syftet är vidare att undersöka om det är just neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som är den huvudsakliga riskfaktorn eller om det finns kringliggande och samverkande faktorer som påverkar att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i högre grad löper risk för att fastna i ett beroende. 

  Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt där 12 kvantitativa vetenskapliga artiklar inkluderades. Sökningar gjordes framför allt i databasen APA PsycINFO. Artiklarna granskades och värderades. 

  Resultat: Utifrån de frågeställningar som arbetet vilar på visade resultat på att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i högre grad drabbas av ett datorspelsberoende. Resultat visar även att det finns andra samverkande faktorer som påverkar graden av ett datorspelsberoende hos barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

  Slutsats: Datorspelsberoende är ett relativt nytt forskningsområde men ett område som ständigt ökar och behöver bevakas. Fler och fler barn spelar datorspel och en del av dessa barn hamnar i ett datorspelsberoende. Denna litteraturstudie visar på en samverkan mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och en ökad grad av datorspelsberoende samtidigt som det finns flera andra samverkande faktorer såsom kön, ålder, psykisk ohälsa och svårigheter i socialt samspel. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ett behov av att skapa sociala nätverk och få utlopp för sin hyperaktivitet och genom att spela datorspel kan dessa behov tillgodoses. Datorspel ger barn möjligheten att trots svårigheter i sociala samspel få ett nätverk av kamrater inom liknande intressen utan att behöva utsättas för det som är svårt. Svårigheter med datorspel är att flera av de datorspel som finns är oändliga och spelaren har därför svårt att sluta upp med sitt spelande då det ständigt innebär nya belöningar och framgång. Detta leder i sin tur till att andra delar av en spelares liv inte längre är lika viktiga och barnet göms undan i en anonym värld. Det är av högsta vikt att uppmärksamma, förebygga och arbeta för en sund och rolig stund på internet där man kan ta vara på alla de bra saker som finns men under begränsade former. 

 • 24.
  Buchanan, Christy M
  et al.
  Department of Psychology, Wake Forest University, Winston-Salem, NC, (USA).
  Zietz, Susannah
  Duke University (USA).
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Durham, (USA).
  Skinner, Ann T.
  Duke University (USA).
  Di Giunta, Laura
  Università di Roma “La Sapienza”, Rome, (ITA).
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University (USA).
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Liu, Qin
  Chongqing Medical University (CHN).
  Long, Qian
  Duke Kunshan University (CHN).
  Oburu, Paul
  Maseno University (KEN).
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma “La Sapienza” (ITA).
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Steinberg, Laurence
  Temple University (USA) and King Abdulaziz University (SAU).
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University (THA).
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Department of Psychology, Universidad de San Buenaventura, Medellín 050001, (COL).
  Yotanyamaneewong, Saengduean
  Department of Psychology, Chiang Mai University, Chiang Mai (THA).
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University (PHL).
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University and Emirates College for Advanced Education (ARE).
  Bacchini, Dario
  University of Naples “Federico II”, Neapel, (ITA).
  Bornstein, Marc H.
  Child and Family Research, Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Public Health Service, Bethesda, MD, (USA).
  Chang, Lei
  University of Macau (MAC).
  Deater-Deckard, Kirby
  Department of Psychological and Brain Sciences, University of Massachusetts, Amherst, MA 01002, (USA).
  Typicality and trajectories of problematic and positive behaviors over adolescence in eight countries.2022Ingår i: Frontiers in Psychology, E-ISSN 1664-1078, Vol. 13, artikel-id 991727Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study, we examine the predictions of a storm and stress characterization of adolescence concerning typicality and trajectories of internalizing, externalizing, and wellbeing from late childhood through late adolescence. Using data from the Parenting Across Cultures study, levels and trajectories of these characteristics were analyzed for 1,211 adolescents from 11 cultural groups across eight countries. Data were longitudinal, collected at seven timepoints from 8 to 17 years of age. Results provide more support for a storm and stress characterization with respect to the developmental trajectories of behavior and characteristics from childhood to adolescence or across the adolescent years than with respect to typicality of behavior. Overall, adolescents' behavior was more positive than negative in all cultural groups across childhood and adolescence. There was cultural variability in both prevalence and trajectories of behavior. The data provide support for arguments that a more positive and nuanced characterization of adolescence is appropriate and important.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Böckman, Pontus
  et al.
  Vetenskap och folkbildning VoF.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Fredrikson, Mats
  Uppsala universitet.
  Katz, Dan
  VoF.
  Malmaeus, Fredrik
  Primärvården Göteborg.
  Melin, Lennart
  Uppsala universitet.
  Skoruppa, Björn
  Göteborg.
  Wolf, Li
  Göteborg.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholms universitet.
  DN Debatt. ”Pseudovetenskap frodas i vården och på universiteten”2020Ingår i: Dagens NyheterArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 26.
  Börresen, Henrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Bytyqi, Andiona
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  En kvantitativ studie om sambandet mellan personlighet och arbetsengagemang2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens organisationer är det ofta förväntat att de anställda ska vara proaktiva, ta initiativ, ta ansvar för sin utveckling samt prestera på en hög nivå. Det är därför viktigt att arbetstagare har ett högt arbetsengagemang för att kunna möta organisationens förväntningar. Forskning har visat att personlighetsdrag har ett samband med arbetsengagemang. Syftet med studien är således att undersöka hur förhållandet ser ut mellan personlighetsdrag och arbetsengagemang i en svensk kontext. I denna kvantitativa tvärsnittsstudie används enkäter för att samla in data från ett bekvämlighetsurval. Totalt svarade 123 personer i spannet 20 till 69 år på samtliga frågor. Mätinstrumenten som användes var Big Five Inventory (BFI-44) och Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9). Data analyserades och presenterades i en korrelationstabell samt en regressionstabell. Ett starkt statistiskt signifikant och positivt samband hittades mellan samvetsgrannhet och arbetsengagemang även efter att sambandet kontrollerats för informellt lärande, kön, ålder och hälsotillstånd. Det kan bero på att arbetstagare som är målinriktade och ansvarstagande också är mer engagerade i arbetet. Med hjälp av personlighetsdraget samvetsgrannhet går det således att predicera arbetstagares arbetsengagemang.

 • 27.
  Carlsbogård, Amanda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Semmelhofer, Vilde
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Big Five och organisationslojalitet: En kvantitativ studie om sambandet mellan individens personlighet och organisationslojalitet2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning kring organisationslojalitet har på senare tid ökat, då fenomenet är en viktig faktor sett till aspekten av att behålla personal. Forskning efterfrågar studier om sambandet mellan organisationslojalitet och personlighet, då personlighet spelar stor en viktig roll när det gäller att förutse en individs val och preferenser i en arbetskontext. Vår studie har som syfte att bygga vidare på den tidigare forskningen, genom en frågeställning som syftar till att undersöka huruvida sambandet mellan de olika personlighetsdragen inom Big Five och organisationslojalitet skildras. Studien genomfördes genom en kvantitativ metod där datainsamlingen skedde via en enkät bestående av 50 frågor. Enkäten hade sin grund i de validerade instrumenten IPIP-30 och Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) som avsåg mäta personlighet respektive organisationslojalitet. I vår studie deltog 187 respondenter där den mest representativa åldersgruppen var inom spannet av 18-30 år. Könsfördelningen bestod av en majoritet kvinnor, på 68,6%. Resultatet tyder på att vissa personlighetsdrag uppvisade samband med organisationslojalitet. Extraversion, neuroticism och samvetsgrannhet uppvisade ett signifikant samband med organisationslojalitet. Välvillighet och öppenhet påvisade inget signifikant samband med organisationslojalitet. I studiens regressionsanalys går det att utläsa att 13,7% av variansen i organisationslojalitet kan förklaras av personlighet inom Big Five. Vår slutsats är att personlighet är en viktig faktor för organisationer att beakta i sitt arbete av att behålla personal. Det grundas i resultatet av hur vissa personlighetsdrag uppvisar samband samt kan predicera organisationslojalitet.

 • 28.
  Chang, Lei
  et al.
  University of Macau, Department of Psychology, China.
  Lu, Hui Jing
  The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, People's Republic of China.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA; Institute for Fiscal Studies, London, UK.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA ; King Abdulaziz University.
  Chen, Bin-Bin
  Fudan University Department of Psychology, Shanghai, China..
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Deater-Deckard, Kirby
  University of Massachusetts Amherst, Department of Psychological and Brain Sciences, Amherst, MA, USA.
  Bacchini, Dario
  University of Naples Federico II, Department of Humanistic Studies, Napoli, Italy..
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Department of Psychology, Rome, Italy.
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Department of Educational Psychology, Maseno, Kenya.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Department of Special Education, Zarqa, Jordan; Counseling, Special Education, and Neuroscience Division, Emirates College for Advanced Education, Abu Dhabi, UAE.
  Di Giunta, Laura
  Rome University La Sapienza, Faculty of Psychology , Rome, Italy .
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Universidad San Buenaventura, Department of Psychology, Bogota,Colombia.
  Yotanyamaneewong, Saengduean
  Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
  External environment and internal state in relation to life-history behavioural profiles of adolescents in nine countries2019Ingår i: Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, ISSN 0962-8452, E-ISSN 1471-2954, Vol. 286, nr 1917, artikel-id 20192097Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The external environment has traditionally been considered as the primary driver of animal life history (LH). Recent research suggests that animals' internal state is also involved, especially in forming LH behavioural phenotypes. The present study investigated how these two factors interact in formulating LH in humans. Based on a longitudinal sample of 1223 adolescents in nine countries, the results show that harsh and unpredictable environments and adverse internal states in childhood are each uniquely associated with fast LH behavioural profiles consisting of aggression, impulsivity, and risk-taking in adolescence. The external environment and internal state each strengthened the LH association of the other, but overall the external environment was more predictive of LH than was the internal state. These findings suggest that individuals rely on a multitude and consistency of sensory information in more decisively calibrating LH and behavioural strategies.

 • 29.
  Chang, Lei
  et al.
  University of Macau, Department of Psychology, China.
  Lu, Hui Jing
  The Hong Kong Polytechnic University, Department of Applied Social Sciences, China.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Chen, Bin Bin
  Fudan University, Department of Psychology, Shanghai, China.
  Tian, Qian
  Fudan University, Department of Psychology, Shanghai, China.
  Bacchini, Dario
  University of Naples “Federico II”, Department of Psychology, Italy.
  Deater-Deckard, Kirby
  University of Massachusetts Amherst, Amherst, MA, USA.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Rome, Italy.
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Zarqa, Jordan .
  Oburu, Paul
  Maseno University, Maseno, Kenya.
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Di Giunta, Laura
  Rome University La Sapienza, Faculty of Psycholog , Rome, Italy .
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Universidad San Buenaventura, Medellín, Colombia.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Chiang Mai, Thailand.
  Environmental harshness and unpredictability, life history, and social and academic behavior of adolescents in nine countries.2019Ingår i: Developmental Psychology, ISSN 0012-1649, E-ISSN 1939-0599, Vol. 55, nr 4, s. 890-903Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Safety is essential for life. To survive, humans and other animals have developed sets of psychological and physiological adaptations known as life history (LH) tradeoff strategies in response to various safety constraints. Evolutionarily selected LH strategies in turn regulate development and behavior to optimize survival under prevailing safety conditions. The present study tested LH hypotheses concerning safety based on a 6-year longitudinal sample of 1,245 adolescents and their parents from 9 countries. The results revealed that, invariant across countries, environmental harshness, and unpredictability (lack of safety) was negatively associated with slow LH behavioral profile, measured 2 years later, and slow LH behavioral profile was negatively and positively associated with externalizing behavior and academic performance, respectively, as measured an additional 2 years later. These results support the evolutionary conception that human development responds to environmental safety cues through LH regulation of social and learning behaviors. (PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved).

 • 30.
  Clausén Gull, Ingela
  et al.
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm (SWE).
  Kapetanovic, Sabina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Norman, Åsa
  Department of Clinical Neurosciences, Karolinska Institute, Stockholm (SWE).
  Ferrer-Wreder, Laura
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm (SWE).
  Olsson, Tina M.
  Department of Social Work, University of Gothenburg, Gothenburg, (SWE) School of Health and Welfare, Jönköping University, Jönköping.
  Eninger, Lilianne
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm (SWE).
  Neighborhood conditions in a Swedish context: Two studies of reliability and validity of virtual systematic social observation using Google Street View2023Ingår i: Frontiers in Psychology, E-ISSN 1664-1078, Vol. 14, s. 1-16, artikel-id 1020742Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: The goal of these studies was to investigate the reliability and validity of virtual systematic social observation (virtual SSO) using Google Street View in a Swedish neighborhood context.

  METHODS: This was accomplished in two studies. Study 1 focused on interrater reliability and construct validity, comparing ratings conducted in-person to those done using Google Street View, across 24 study sites within four postal code areas. Study 2 focused on criterion validity of virtual SSO in terms of neighborhoods with low versus high income levels, including 133 study sites within 22 postal code areas in a large Swedish city. In both studies, assessment of the neighborhood context was conducted at each study site, using a protocol adapted to a Swedish context.

  RESULTS: Scales for Physical Decay, Neighborhood Dangerousness, and Physical Disorder were found to be reliable, with adequate interrater reliability, high consistency across methods, and high internal consistency. In Study 2, significantly higher levels of observed Physical Decay, Neighborhood Dangerousness, and signs of garbage or litter were observed in postal codes areas (site data was aggregated to postal code level) with lower as compared to higher income levels.

  DISCUSSION: We concluded that the scales within the virtual SSO with Google Street View protocol that were developed in this series of studies represents a reliable and valid measure of several key neighborhood contextual features. Implications for understanding the complex person-context interactions central to many theories of positive development among youth were discussed in relation to the study findings.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Danemo, Björn
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Schultz, Tobias
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En kritisk granskning av riskstyrningsprocessen på Reinertsen Sverige AB: en kvalitativ studie ur projektledarna på Reinertsen Sverige AB perspektiv.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom petroleumindustrin arbetar företag systematiskt med riskstyrningsprocesser för att förhindra storolyckor. Trots detta förekommer det ett flertal olyckor inom petroleumindustrin som kan härledas till brister i riskstyrningsarbete. Syftet med föreliggande studie var att kritiskt granska riskstyrningsprocessen utifrån hur projektledare på Reinertsen Sverige AB upplever riskstyrningsprocessen och vilka faktorer som påverkar projektledarnas förmåga att bedriva riskstyrning effektivt. Syftet var även att undersöka hur grupprocesser och kommunikation skapar förutsättningar för riskstyrningsprocessen. Datainsamlingsmetoden i studien var enskilda semi-strukturerade intervjuer med fem projektledare vilka analyserades kvalitativt genom tematisk analys. Resultatet visar att projektledarna upplever en variation i det kollektiva engagemanget vilket begränsar teamets möjligheter till en effektiv riskstyrningsprocess. Projektledarna påpekade även ett behov av ökad kompetens i riskstyrningsprocessen, detta kan härledas till bristande utbildning inom riskhantering och erfarenhet av offshoreinstallationer. Projektledarna pekade även på att kommunikationen mellan Reinertsen och plattformarna var bristfällig vilket påverkade riskstyrningsprocessen. Studiens resultat visar på att det kan utläsas tre påverkansfaktorer i riskstyrningsprocessen. Gruppdynamik, kommunikation och erfarenhet är faktorer som ligger till grund för de brister och utvecklingsområden som projektledarna pekat på-

 • 32.
  Deater-Deckard, Kirby
  et al.
  University of Massachusetts Amherst, Amherst, MA, USA.
  Godwin, Jennifer
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Universidad San Buenaventura,Consultorio Psicologico Popular, Medellín, Colombia.
  Yotanyamaneewong, Saengduean
  Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Zarqa, Jordan; Emirates College for Advanced Education.
  Bacchini, Dario
  University of Naples Federico II, Department of Psychology, Italy.
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA.
  Chang, Lei
  University of Macau, Department of Psychology, China.
  Di Giunta, Laura
  Rome University La Sapienza, Faculty of Psycholog , Rome, Italy .
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Maseno, Kenya.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA ; King Abdulaziz University.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Chiang Mai, Thailand.
  Chaos, Danger, and Maternal Parenting in Families: Links with Adolescent Adjustment in Low- and Middle-Income Countries2019Ingår i: Developmental Science, ISSN 1363-755X, E-ISSN 1467-7687, Vol. 22, nr 5, artikel-id e12855Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The current longitudinal study is the first comparative investigation across Low- and Middle- Income Countries (LMICs) to test the hypothesis that harsher and less affectionate maternal parenting (child age 14 years, on average) statistically mediates the prediction from prior household chaos and neighborhood danger (at 13 years) to subsequent adolescent maladjustment (externalizing, internalizing, and school performance problems at 15 years). The sample included 511 urban families in six LMICs: China, Colombia, Jordan, Kenya, the Philippines, and Thailand. Multigroup structural equation modeling showed consistent associations between chaos, danger, affectionate and harsh parenting, and adolescent adjustment problems. There was some support for the hypothesis, with nearly all countries showing a modest indirect effect of maternal hostility (but not affection) for adolescent externalizing, internalizing, and scholastic problems. Results provide further evidence that chaotic home and dangerous neighborhood environments increase risk for adolescent maladjustment in LMIC contexts, via harsher maternal parenting. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 • 33.
  Drewitz, Nicolaj
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Linnarsson, Amanda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Personlighet och Förtroende: Finns det något samband?: En kvantitativ studie om förtroende för en regering2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett högt förtroende för politiska institutioner bland befolkningen är viktigt för både individers välbefinnande och för att samhället ska fungera väl. Förtroendet för politiska processer är nödvändigt för världsekonomin och för demokratin. Det finns mycket forskning om befolkningens tillit till politiska institutioner i relation till deras personlighetsdrag. Författarna känner dock inte till någon tidigare forskning på hur personlighetsdrag och förtroendet för någon regering i Sverige samvarierar. Studien ämnade därför att undersöka förtroendet för den sittande regeringen i Sverige 2018 i relation till personlighetsdragen i femfaktormodellen, med SOM-undersökningen från 2018 som datamaterial. Urvalet av undersökningsdeltagare gjordes slumpmässigt av registerdata från Skatteverkets folkbokföringsregister. 1540 respondenter inkluderades i den multipla linjära regressionsanalysen. 5000 bootstrapiterationer användes vid kontroll för bakgrundsvariablerna inkomst och utbildning. Resultatet visade ett svagt positivt samband mellan agreeableness och förtroendet för den dåvarande sittande regeringen i Sverige. Övriga dimensioner i femfaktormodellen blev inte signifikanta. Studien tyder på att personer som skattade högt på agreeableness i femfaktormodellens personlighetstest tenderade att ha högre förtroende för den regering som satt under insamlingsdataperioden.Behovet av en gemensam konceptualisering av både begrepp och mätmetoder inom forskningsområdet diskuteras.

 • 34. Drysdale, Maureen
  et al.
  Ward, Lisa J.
  Johansson, Kristina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Zaitseva, Elena
  Sheri, Dressler
  Comparing the Attributes of Students in Cooperative Education or Work-Integrated Learning Programs in Four Countries2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  New technologies, the internalization of markets, and higher numbers of university graduates have led to greater competition for employment and greater needs for higher-order employment skills, practical experience, and a strong sense of competence. An increasing number of students are turning to work-integrated programs of learning (WIL) –where they can gain the necessary skills to enhance their future employment and career prospects.

  The aim of this international project was to examine the relationship between work-integrated learning and the psychological variables believed to play a role for success in the transition to the labour market.

  Students from four countries (Canada, Sweden, England, and the USA) completed the same online questionnaire measuring self-concept, self-efficacy, hope (goal-setting, goal achievement), procrastination, motivation, study skills, and work ethic. Results indicated there were many attitudes and behaviours shared by WIL and non-WIL students in the four countries – however there were also significant differences that shed light on WIL outcomes and/or the type of students who select WIL, regardless of where they reside. WIL students appear to have a stronger math self-concept and problem-solving self-concept. Non WIL students appear to have more confidence to attain academic and career goals, but it decreases by the end of their studies. On the other hand, confidence increases substantially for WIL students. Gender effects and achievement differences between the two groups will also be discussed. In summary, Students in WIL programs –regardless of where they reside -appear more similar than different.

 • 35.
  Duell, Natasha
  et al.
  Temple University, Department of Psychology, PA, United States .
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Department of Psychology, PA, United States .
  Chein, Jason
  Temple University, Department of Psychology, PA, United States .
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Queen Rania Faculty for Childhood, HJordan .
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Department of Psychology, Italy .
  Lei, Chang
  University of Macau, Department of Psychology, Macau .
  Chaudhary, Nandita
  University of Dheli, Department of Human Development and Childhood Studies, Lady Irwin College, India .
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth .A
  Duke University, Center for Child and Family Policy, NC, United States .
  Fanti, Kostas A.
  University of Cyprus, Department of Psychology,Cyprus .
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, NC, United States .
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, NC, United States .
  Oburu, Paul
  Maseno University, Department of Educational Psychology, Kenya .
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma, Department of Psychology, Italy .
  Skinner, AnnT.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, NC, United States .
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Tapanya, Somabt
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Thailand .
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Universidad San Buenaventura, Consultorio Psicológico Popular, France .
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Department of Psychology, Philippines .
  Interaction of reward seeking and self-regulation in the prediction of risk taking: A cross-national test of the dual systems model2016Ingår i: Developmental Psychology, ISSN 0012-1649, E-ISSN 1939-0599, Vol. 52, nr 10, s. 1593-1605Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the present analysis, we test the dual systems model of adolescent risk taking in a cross-national sample of over 5,200 individuals aged 10 through 30 (M = 17.05 years, SD = 5.91) from 11 countries. We examine whether reward seeking and self-regulation make independent, additive, or interactive contributions to risk taking, and ask whether these relations differ as a function of age and culture. To compare across cultures, we conduct 2 sets of analyses: 1 comparing individuals from Asian and Western countries, and 1 comparing individuals from low- and high-GDP countries. Results indicate that reward seeking and self-regulation have largely independent associations with risk taking and that the influences of each variable on risk taking are not unique to adolescence, but that their link to risk taking varies across cultures. © 2016 American Psychological Association.

 • 36.
  Duell, Natasha
  et al.
  Temple University, Department of Psychology, United States.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA ; King Abdulaziz University.
  Icenogle, Grace
  Temple University, Department of Psychology, United States.
  Chein, Jason
  Temple University, Department of Psychology, United States.
  Chaudhary, Nandita
  Lady Irwin College, Department of Human Development and Childhood Studies, LUniversity of Delhi, India.
  Di Giunta, Laura
  Rome University La Sapienza, Faculty of Psychology , Rome, Italy .
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Fanti, Kostas A.
  University of Cyprus, Department of Psychology, Cyprus.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Department of Educational Psychology, Maseno, Kenya.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Department of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Chiang Mai, Thailand.
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Universidad San Buenaventura, Department of Psychology, Bogota,Colombia.
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Department of Special Education, Zarqa, Jordan; Counseling, Special Education, and Neuroscience Division, Emirates College for Advanced Education, Abu Dhabi, UAE.
  Takash, Hanan M. S.
  Hashemite Univ, Queen Rania Fac Childhood, Zarqa, Jordan.
  Bacchini, Dario
  University of Naples Federico II, Department of Humanistic Studies, Napoli, Italy..
  Chang, Lei
  University of Macau, Department of Psychology, China.
  Correction: Age Patterns in Risk Taking Across the World (vol 47, pg 1052, 2018)2019Ingår i: Journal of Youth and Adolescence, ISSN 0047-2891, E-ISSN 1573-6601, Vol. 48, nr 4, s. 835-836Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the original publication, the legends for Figs 4 and 5 were incorrect, such that each regression line was mislabeled with the incorrect country. Below are the correctly labeled countries. The authors apologize for any confusion or misinformation this error may have caused.

 • 37.
  Duell, Natasha
  et al.
  Temple University, Department of Psychology,Philadelphia, USA.
  Steinberg, Laurence
  Temple University,Department of Psychology, Philadelphia, PA, USA and King Abdulaziz University.
  Icenogle, Grace
  Temple University, Department of Psychology,Philadelphia, USA.
  Chein, Jason
  Temple University, Department of Psychology,Philadelphia, USA.
  Chaudhary, Nandita
  University of Delhi, Department of Human Development and Childhood Studies, Lady Irwin College, New Delhi, India..
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA..
  Fanti, Kostas A.
  University of Cyprus, Department of Psychology, Kallipoleos, Cyprus..
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA..
  Oburu, Paul
  Maseno University, Department of Educational Psychology, Maseno, Kenya.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma, La Sapienza, Department of Psychology, Roma, RM, Italy.
  Skinner, Anne T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Chiang Mai, Thailand..
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Universidad San Buenaventura, Consultorio Psicológico Popular, Medellín, Colombia .
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Department of Psychology, Metro Manila, Philippines.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University and Emirates College for Advanced Education, Al Zafranah, Abu Dhabi, United Arab Emirates.
  Takash, Hanan M. S.
  Hashemite University, Queen Rania Faculty for Childhood, Zarqa, Jordan..
  Bacchini, Dario
  University of Campania Luigi Vanvitelli, Department of Psychology, Caserta, CE, Italy .
  Chang, Lei
  University of Macau, Department of Psychology,Zhuhai Shi, China..
  Age patterns in risk taking across the world2018Ingår i: Journal of Youth and Adolescence, ISSN 0047-2891, E-ISSN 1573-6601, Vol. 47, nr 5, s. 1052-1072Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Epidemiological data indicate that risk behaviors are among the leading causes of adolescent morbidity and mortality worldwide. Consistent with this, laboratory-based studies of age differences in risk behavior allude to a peak in adolescence, suggesting that adolescents demonstrate a heightened propensity, or inherent inclination, to take risks. Unlike epidemiological reports, studies of risk taking propensity have been limited to Western samples, leaving questions about the extent to which heightened risk taking propensity is an inherent or culturally constructed aspect of adolescence. In the present study, age patterns in risk-taking propensity (using two laboratory tasks: the Stoplight and the BART) and real-world risk taking (using self-reports of health and antisocial risk taking) were examined in a sample of 5,227 individuals (50.7% female) ages 10-30 (M = 17.05 years, SD = 5.91) from 11 Western and non-Western countries (China, Colombia, Cyprus, India, Italy, Jordan, Kenya, the Philippines, Sweden, Thailand, and the US). Two hypotheses were tested: (1) risk taking follows an inverted-U pattern across age groups, peaking earlier on measures of risk taking propensity than on measures of real-world risk taking, and (2) age patterns in risk taking propensity are more consistent across countries than age patterns in real-world risk taking. Overall, risk taking followed the hypothesized inverted-U pattern across age groups, with health risk taking evincing the latest peak. Age patterns in risk taking propensity were more consistent across countries than age patterns in real-world risk taking. Results suggest that although the association between age and risk taking is sensitive to measurement and culture, around the world, risk taking is generally highest among late adolescents

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Dåderman, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lindgren, May
  Lund University.
  Lidberg, Lars
  Karolinska Institutet.
  The prevalence of dyslexia and AD/HD in a sample of forensic psychiatric rapists2004Ingår i: Nordic Journal of Psychiatry, ISSN 0803-9488, E-ISSN 1502-4725, Vol. 58, nr 5, s. 371-381Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The prevalence of dyslexia and attention deficit/hyperactivity disorder (AD/HD) (DSM-IV) is markedly increased among those who are sentenced for criminal offences. The aim of the study was to identify developmental disabilities, dyslexia and AD/HD among severely disturbed men in forensic psychiatric care, and to study the co-occurrence of such disabilities, with the objective to discuss the importance of the diagnoses in forensic psychiatry. The participants were 10 males who had committed rape on adult women, and included two murder-rapists, one of which had murdered more than one victim (i.e. a serial murderer). All had been assigned to special long term forensic psychiatric care, based predominantly on a psychodynamic ground. In order to be identified as having dyslexia, a participant’s performance on at least three out of four tests of academic skills had to be markedly below the expected level (more than two stanine steps), given the participant’s non-verbal intellectual capacity and considering the length of his education. AD/HD was investigated by studying the participants’ forensic psychiatric files and by a clinical interview. Seven of the 10 participants met the DSM-IV criteria for dyslexia, and six of them met the DSM-IV criteria for AD/HD. Four participants had AD/HD and dyslexia, three had AD/HD but no dyslexia, and two had dyslexia but no AD/HD. Only one participant had neither dyslexia nor AD/HD. The participants with dyslexia performed well in tests assessing non-verbal reasoning, visuo-spatial capacity and visual memory. Although the generalization of the results from 10 rapists is severely limited, the results indicate the importance of assessing dyslexia as well as AD/HD in people who are admitted for forensic psychiatric assessment. The lack of correct diagnoses may negatively influence the choice of appropriate forensic psychiatric care. Early assessment of those disorders might have a positive influence on the psychological development and socialization process in people with dyslexia and/or AD/HD.

 • 39.
  Dåderman, Anna M.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Basinska, Beata A.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  The work-family interface: Job demands, work engagement and turnover intentions of Polish nurses2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A conflict between one's professional life and one's family life may lead to lower well-being both at work and home. Most nurses are women who have traditionally reconciled their professional life with family life. One aim of this study was to examine the relationships between the work-family conflict (WFC),the family-work conflict (FWC), and the perception of job demands (quantitative workload and interpersonal conflicts at work). We intended also to examine the components of work engagement (vigour, dedication, and absorption) and turnover intentions. Another aim was to determine whether the variables that we examined are important for turnover intentions. This study comprised Polish registered nurses. The following instruments were used:Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales (Netemeyer, Boles, &McMurrian, 1996), the Interpersonal Conflict at Work Scale and Quantitative Workload Index (Spector & Jex, 1998), the Utrecht Work Engagement Scale(Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006), and measures of turnover intentions (intention to leave the present workplace and intention to leave the nursing profession). The score on the scale to measure WFC was positively related to perceived workload and to both turnover intentions, while negatively related to vigour. The WFC was experienced significantly more intensively than FWC. The perception of differences in mean scale scores of job demands had a moderate effect on the FWC and WFC, while differences in mean scale scores of vigour had a strong effect on the WFC. WFC, quantitative workload and a low level of dedication were significant predictors of the intention to leave the present workplace, while the level of job demands was a significant predictor of theintention to leave the nursing profession. The results are interpreted and discussed using Hobfoll's Conservation of Resources theory.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Dåderman, Anna M.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Colli, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  The significance of the sense of coherence for various coping resources in stress situations used by police officers in on-the-beat service2014Ingår i: International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, ISSN 1232-1087, E-ISSN 1896-494X, Vol. 27, nr 1, s. 3-15Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BackgroundPolice officers meet many stressors as part of their occupation. The psychological resource "sense of coherence" (SOC) protects against ill-health, but its impact on coping resources for stress situations has not been studied in the population of police officers. Different approaches to investigate the significance of SOC for different outcomes have been identified in literature, leading to some difficulties in the interpretation and generalization of results. The aim was therefore to explore SOC and the coping resources, and to examine the significance of SOC for various coping resources for stress using different models in a sample of Swedish police officers providing on-the-beat service.

  Materials and MethodsOne hundred and one police officers (age: mean = 33 years, SD = 8; 29 females) were included, and the Orientation to Life Questionnaire (SOC-29) and the Coping Resources Inventory (CRI) were used. The dependent variable in each regression analysis was one of the coping resources: cognitive, social, emotional, spiritual/philosophical, physical, and a global resource. Global SOC-29 and/or its components (comprehensibility, manageability, and meaningfulness) were investigated as independent variables.

  ResultsAll CRI and SOC-29 scores except for that of spiritual/philosophical resources were higher than those of reference groups. Manageability was the most important component of SOC for various coping resources in stress situations used by police officers.

  ConclusionA deeper study of manageability will give useful information, because this component of SOC is particularly significant in the variation in resources used by police officers to cope with stress. Salutogenesis, the origin of well-being, should be more in focus of future research on workplaces with a high level of occupational stress.

 • 41.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Karolinska Institutet.
  Det har blivit populärt att vara psykiskt sjuk i Kalifornien: konsekvenser av den nya lagen Three-strikes and you're out law2000Ingår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 97, nr 51-52, s. 6038-6039Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Årets symposium anordnad av American College of Forensic Psychiatry ägde rum i Newport Beach i Kalifornien. Ett särskilt tema var en drastisk lagändring och dess konsekvenser för rättspsykiatrin. 1992 blev en ung kvinna skjuten till döds av en nyligen villkorligt frigiven man. Familjens engagemang resulterade i en lagändring. En ny lag, kallad Three-strikes and you're out law, infördes 1994. Efter införande av den nya lagen har antalet begångna mord sjunkit till 5o procent. Efter lagändringen började många kriminella simulera psykisk störning.

 • 42.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Developing courses in quantitative methods for undergraduate psychology students: teaching facilitated by experimental exercises with work-related elements2016Ingår i: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan: Högskolan Väst , 2016, s. 3-4Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  University teachers need to develop and implement effective teaching methods when educating students who come to the university through “broadened recruitment”, that is, students with parents without higher education, and also older students who want to supplement their previous university education. These groups have, at least theoretically, more practical experiences and possible poorer study outcomes.

   

  University West tops the list of Swedish universities in the percentage of students with parents without higher education. In addition, during recent years, unemployment in the region around University West increased (by about 75%). This fact leads to a higher percentage of older students with work-related experience. These rapid changes have put us who teach methods and statistics before the question of how to teach more effectively, so that a high “throughput” can be maintained in combination with a constantly decreasing number of teaching hours. Broadening participation and high throughput: how can we make it happen?

   

  This study was an attempt to implement “learning by doing”, an activity-based teaching method where theory, practice, reflection and action are combined. In their learning of experimental methods and statistics, students at University West were expected to integrate their past and present working skills in an experiment that simulated two work-related situations (applying for employment as a manager, and applying for leave of absence from prison). In a three-group experiment, an attempt was made to manipulate the applicant’s degree of empathy, which was then measured with the IRI scale. Collected data were used in statistics education, and results were discussed with students. In subsequent knowledge tests, the proportion of the grade “fail” was low. Course evaluations reflected a high degree of student satisfaction.

   

  Therefore, the use of “learning by doing” in the teaching of statistics, which is normally considered to be difficult to understand and apply, is recommended in order to increase motivation to learn statistics.

 • 43.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Differences between severely conduct-disordered juvenile males and normal juvenile males: the study of personality traits1999Ingår i: Personality and Individual Differences, ISSN 0191-8869, E-ISSN 1873-3549, Vol. 26, nr 5, s. 827-845Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Personality traits among a group of 47 severely conduct-disordered (C-D) juvenile males from four Swedish national correctional institutions for serious offences were studied. The Karolinska Scales of Personality (KSP), the Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-I), including an impulsivity scale from the Impulsiveness-Venturesomeness-Empathy (IVE) inventory, and the Zuckerman Sensation-Seeking Scales (SSS) form V, were administered to the C-D juveniles. The scores from the KSP for this group were compared to scores from a presentative group of 82 normal juvenile male subjects from the Swedish longitudinal research program Individual Development and Adaptation (IDA). Pearson product-moment correlations were calculated between the KSP scales and scales from the EPQ-I, and between the SSS and scales from the EPQ-I and KSP inventories. The C-D juveniles displayed notably higher scores than the mean normal scores on psychopathy-related personality scales. The present results are consistent with earlier findings concerning personality dimensions in adult criminal psychopaths: high scores on impulsivity and sensation seeking, and low scores on conformity reflected in low socialization and high psychoticism.

 • 44.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Fallet Thomas Quick: ”Bortträngda” minnen och hans diagnoser2016Ingår i: Diagnoser / [ed] Kurt Almqvist, Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse , 2016, 1. ed., s. 55-64Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 45.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Hur kan ett arbetsintegrerat lärande (AIL) synliggöras inom ämnet psykologi?2016Ingår i: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan, 2016, s. 1-2Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syfte med denna presentation är att tydliggöra hur vi inom ämnet psykologi synliggör AIL, genom att beskriva resultaten från genomförda studier inom ett samverkansprojekt med aktörer från arbetslivet och akademin. Resultat från detta projekt ledde till ett nyligen avslutat verifieringsprojekt, finansierat av Innovations Kontor Väst, Chalmers. Båda projekten kommer att presenteras. Exempel ges på hur dessa psykologiska forskningsprojekt kunnat bidra till implementeringen av AIL i psykologiundervisning.

  Syfte med projektet ”Studier om en ny svensk ledarskapsmodell som bygger på teorin om ledarintelligens” var att utveckla en praktiskt tillämpbar ledarskapsmodell som bygger på Ronthys teori (2006, 2013) om ledarskapets intelligens. Detta gjordes genom att validera teorin bland chefer och ledare i ett samarbete mellan forskare inom akademin och externa aktörer (organisationer och företag). Teorin är sprungen ur Ronthys erfarenheter av att undervisa och att handleda omkring 4 000 chefer i utvecklingssamtal.

  Ett flertal examensarbeten har skrivits inom projektet, och några har resulterat i konferenspresentationer och i vetenskapliga publikationer. Genom sitt deltagande i projektet får våra studenter kontakter med ansvariga i kommuner, företag och organisationer, och ökar därigenom sina möjligheter att bli anställda. De får även bättre förståelse av arbetslivets villkor och kan på ett djupare sätt diskutera sina resultat, och får därmed bättre studieresultat. Genom examensarbeten bedrivs en reflexionsdrivande undervisning, där studenter lär sig vad det kan innebära att vara chef eller ledare i ett arbetsliv som är i förändring. Allt detta kräver eftertanke: ”Vem är jag?”, ”Vad vill jag jobba med?”. Studenterna får även en närmare relation till yrken och verksamheter utanför akademin, samt utvecklar sin yrkeskompetens genom att reflektera kring användningen av testmetodik.

  Slutsatsen är att AIL kan synliggöras i såväl psykologisk forskning som undervisning på samma sätt som AIL synliggörs i andra ämnen, exempelvis pedagogik eller informatik.

 • 46.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Basinska, Beata A.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  Job Demands, Engagement, and Turnover Intentions in Polish Nurses: The Role of Work-Family Interface2016Ingår i: Frontiers in Psychology, E-ISSN 1664-1078, Vol. 7, artikel-id 1621Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Poland has lower ratios of employed registered nurses per 1,000 inhabitants than the EU average. Polish nurses work under miserable conditions without assisting personnel, and they reconcile their professional demands with responsibilities for their families; 96% of them are women.

  Rationale/Aims: This study uses Hobfoll’s conservation of resources (CORs) theory to explain the role of various resources in the improvement of work conditions in the nursing profession. Work-family conflict (WFC) and family work conflict (FWC) threaten to deplete nurses’ resources. This paper set out to (1) examine the extent to which perceived job demands (workload and interpersonal conflicts at work) and engagement (vigor, dedication, and absorption) are associated with turnover intentions (the intention to leave the present workplace and the intention to leave the nursing profession); (2) attempt to determine whether levels of WFC and FWC moderate these associations.

  Design/Method: This study comprised 188 female registered nurses. The inclusion criterion was to live with a partner and/or have children.

  Results: WFC was moderately related to FWC. Hierarchical regression analyses showed that only high job demands and low vigor were significantly associated with turnover intentions. WFC was experienced more intensively than FWC. Job demands, vigor, dedication, and turnover intentions had a strong effect on WFC, while absorption had a strong effect on FWC. However, levels of WFC and FWC did not significantly moderate these associations.

  Originality/Conclusion: The study produces new knowledge by examining a constellation of job demands, work engagement and WFC, which reflect the management of personal resources. Results from such a constellation in nurses from countries with a post-transformational economic system have not previously been discussed in the light of COR theory. Most importantly, we conclude that WFC does not intensify turnover intentions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Basinska, Beata A.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  Work-family interference: Occupational demands, work engagement and turnover intentions in nurses2015Ingår i: PSYSOC-2015 Abstracts Book, 2015, s. 26-26Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The question of how to manage incompatible professional and non-professional demands has attracted attention from both scholars and practitioners in recent decades. One aim of this study was to examine the relationships between the work-family conflict (WFC), the family-work conflict (FWC), and the perception of job demands (quantitative workload and interpersonal conflicts at work). We intended also to examine the components of work engagement (vigour, dedication, and absorption) and turnover intentions. Another aim was to determine whether the variables that we examined are important for turnover intentions. This study comprised 98 nurses (mean age 41, SD = 6 years). The following instruments were used: Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales, the Interpersonal Conflict at Work Scale and Quantitative Workload Index, the Utrecht Work Engagement Scale, and measures of turnover intentions. The score on the scale to measure WFC was positively related to perceived workload and to both turnover intentions, while negatively related to vigour. The FWC was positively related to absorption. The WFC was experienced significantly more intensively than FWC. The perception of differences in mean scale scores of job demands had a moderate effect on the FWC and WFC, while differences in mean scale scores of vigour had a strong effect on the WFC. WFC, quantitative workload and a low level of dedication were significant predictors of the intention to leave the present workplace, while the level of job demands was a significant predictor of the intention to leave the nursing profession. The results are interpreted and discussed using Hobfoll’s Conservation of Resources theory. Health organizations should develop guidance and counselling to promote good and efficient work with decent working conditions and a happy family life for nurses.

 • 48.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Hellström, Åke
  Department of Psychology, Stockholm University, Sweden.
  Interrater Reliability of Psychopathy Checklist-Revised: Results on Multiple Analysis Levels for a Sample of Patients Undergoing Forensic Psychiatric Evaluation2018Ingår i: Criminal justice and behavior, ISSN 0093-8548, E-ISSN 1552-3594, Vol. 45, nr 2, s. 234-263Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Scores from the Psychopathy Checklist–Revised (PCL-R) are used to support decisions regarding personal liberty. In our study, performed in an applied forensic psychiatric setting, intraclass correlation coefficients (ICC) for absolute agreement, single rater (ICCA1) were .89 for the total score, .82 for Factor 1, .88 for Factor 2, and .78 to .86 for the four facets. These results stand in contrast to lower reliabilities found in a majority of field studies. Disagreement among raters made a low contribution (0%-5%) to variability of scores on the total score, factor, and facet level. For individual items, ICCA1 varied from .38 to .94, with >.80 for seven of the 20 items. Items 17 (“Many short-term marital relationships”) and 19 (“Revocation of conditional release”) showed very low reliabilities (.38 and .43, respectively). The importance of knowledge about factors that can affect scoring of forensic instruments (e.g., education, training, experience, motivation, raters’ personality, and quality of file data) is emphasized.

 • 49.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Hellström, Åke
  Department of Psychology, Stockholm University, Sweden.
  Psychopathy Assessment with PCL-R has High Interrater Reliability if Conducted Without Bias2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Scores of the Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) are used to support decisions regarding personal liberty. There is increasing concern about its interrater reliability in applied contexts, where low reliabilites have been obtained. We report a study in which 12 forensic psychiatric staff raters assessed 43 male offenders for psychopathy using the PCL-R. These ratings were compared with those obtained at a second occasion from separate interviews utilizing similar file data by an independent researcher, experienced as an expert for the defense. Intraclass correlation coefficients were high; .89 for the PCL-R total scale, .82 for Factor 1, and .38 – .94 for individual items. These results stand in contrast to the considerably lower reliabilities found in recent field studies, mainly conducted within adversary judicial systems. In such contexts, ratings may be biased. Interrater reliability of PCL-R is likely be increased if raters utilize similar data. 

 • 50.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Kajonius, Petri
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi. Department of Psychology, Lund University, Lund (SWE).
  Hallberg, Angela
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Skog, Sandra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Hellström, Åke
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm (SWE).
  Leading with a cool head and a warm heart: trait-based leadership resources linked to task performance, perceived stress, and work engagement2023Ingår i: Current Psychology, ISSN 1046-1310, E-ISSN 1936-4733, Vol. 42, s. 299559-29580Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Leaders of today need to achieve well in terms of task performance, perceiving low stress, and having high levels of work engagement. One may ask whether trait-based leadership resource factors can be identified and how such resource factors might relate to task performance, perceived stress, and work engagement. Our aim was to test the hypothesis, derived from Hobfoll’s motivational Conservation of Resources (COR) theory, that there are trait-based leadership resource factors, which are differentially correlated to the leaders’ task performance, perceived stress, and work engagement. Leaders (N = 344) aged from 23 to 65 years (M = 49, SD = 8.6; 58% women) completed an online questionnaire including measures of task performance, perceived stress, work engagement, personality traits, trait emotional intelligence, empathy, performance-related self-esteem, compassionate and rational leadership competence, and coping resources for stress. Using exploratory factor analysis, we identified four trait-based leadership resource factors. With Bonferroni adjustment, and controlling for sex, age, number of years in the current managerial position, self-deceptive enhancement, and impression management, only Rational Mastery was significantly positively correlated with task performance. Rational Mastery, Efficient Coping, and Modesty were negatively correlated with perceived stress, and all factors except Modesty, but including the fourth (Good-Heartedness) were positively correlated with work engagement. Organizations striving for sustainable work conditions should support trait-based leadership, which depends not only on a task-oriented resource such as rational mastery, but also on human-oriented resources such as efficient coping, modesty, and good-heartedness, all of them being differentially related to task performance, perceived stress, and work engagement.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
12345 1 - 50 av 205
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf