Change search
Refine search result
1 - 6 of 6
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Flensner, Karin K
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Korp, Peter
  University of Gothenburg, Department of Food and Nutrition, and Sports Science, Gothenburg, Sweden.
  Lindgren, Eva-Carin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Halmstad, Sweden.
  Integration into and through sports?: Sport-activities for migrant children and youths2021In: European Journal for Sport and Society, ISSN 1613-8171, Vol. 18, no 1, p. 64-81Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   Migration over recent years has meant that issues of integration are high on the agenda. Sports clubs are considered important settings for promoting integration. This notion is reflected in national and international policy documents. This study focuses on how leaders in a non-profit sports club, operating in a community where a majority have a migrant background, work with the stated goal of promoting integration. The aim of this study is to explore how leaders interpret and negotiate their explicit assignment to promote integration and counteract segregation and how they try to implement strategies to reach these goals and also to explore how participants experience the sports club's activities related to aspects of integration. The study takes an ethnographic approach with participant observations and interviews. The results indicate that the leaders’ work in terms of integration was related to negotiating diversity, norms, rules and language. Both leaders and participants highlight how the activities enhance feelings of trust despite racism in society and how the leaders worked to create relationships and to make the activities into safe spaces. Whether this work contributes to integration is, however, debatable and the leaders emphasised inclusion as their main strategy and goal.

 • 2.
  Janzon, Bode
  Strömstad Akademi.
  Lärande praktiker i svensk idrott: se, läsa, lyssna och … Studier i fri idrott och fotboll från 1880-tal till 19402020Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Jonsson, Christoffer
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Idrottslärares uppfattningar om eventuella betyg från årskurs 42020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Studier visar att ett införande av betyg i årskurs 4 i idrott och hälsa resulterar i att bedömningsarbetet ger en ökad betydelse och ger bättre förutsättningar för den samlade bedömningskulturen i tidigare stadie, vilket kan leda till att lärare får syn på farhågor i ett tidigt stadie (U2014/4873/S, Skolverket, 2011a). Under lärarutbildningen har svårigheten i att ge en rättvis bedömning och hur betygssättning påverkar elever och vuxna i skolan behandlats ingående. Den här undersökningen sätter den diskussionen i relation till verksamma lärares uppfattning. Syfte: Syftet med studien är undersöka hur idrottslärare arbetar med bedömning samt att ta reda på deras förväntningar och farhågor inför att betyg skulle komma att införas från årskurs 4. Metod: För att besvara vår forskningsfråga har vi valt att göra en kvalitativ studie. Empirin är insamlad med hjälp av enskilda strukturerade intervjuer för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Urvalet är baserat på sex idrottslärare varav en kvinna och fem män med behörighet upp till årskurs 6. Analysarbetet är gjort utifrån en induktiv metod då vi valde att kategorisera våra resultat och lägga in de i olika kategorier. Resultat: Resultaten i studien visade att idrottslärarna upplevde att det skulle bli mer arbete för dom vad det gäller dokumentation. Lärare upplevde att eleverna skulle bli oroade och stressade och att detta i sin tur skulle spegla av sig på undervisningen. Av de lärare vi intervjuade var det ingen som var positiv till ett införande av betyg från årskurs 4.

 • 4.
  Karlsson, Karl
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Vi gör inte alltid det som vi barn vill göra men det är typ okej": En kvalitativ studie om elevinflytande på fritidshem2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läroplanen för fritidshemmet (Skolverket, 2019) belyser att undervisningen på fritidshem ska ta sin utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, behov och intressen. Eleverna i dagens fritidshem får möjlighet till inflytande vid beslut som rör mindre frågor, såsom lekar och val av aktiviteter, men vid större beslut som rör elevernas undervisning ges inte lika stor möjlighet till elevinflytande (Elvstrand, 2009). Och de yngre eleverna i lågstadiet prioriteras först medan de äldre eleverna kommer i andra hand och "bjuds in med armbågen" (Skolinspektionen, 2010, s. 8). Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidshem arbetar med de äldre elevernas inflytande och hur dessa elever upplever sitt eget inflytande i verksamheten. Metod Studien är en kvalitativ studie som använder sig av semistruktuerade intervjuer som metodansats. Semistruktuerade intervjuer innebär att intervjuaren utgår ifrån en förberedd intervjuguide vid tillfället men själva intervjutillfället liknar mer ett vanligt samtal där båda parter ska vara lika delaktiga. Datainsamlingen har skett under eftermiddagstid vid två separata fritidshem, detta för att enbart få mera underlag till studien än det hade gett att enbart arbeta med ett fritidshem. Resultat Resultatet av denna studie visar att eleverna på de två utvalda fritidshemmen upplever en övervägande acceptans över sitt elevinflytande samtidigt som största delen av deras elevinflytande går ut på att få välja mellan olika alternativ, bestämda och planerade, utav lärarna. Studiens resultat visar även på en elevupplevd saknad av formella kanaler där deras åsikter och synpunkter kan bli hörda och på så sätt påverka verksamheten. Resultatet visar även ur ett pedagogiskt perspektiv att arbetssätten för ett arbete med elevinflytande kan se ut på två skilda sätt, informellt elevinflytande och formellt elevinflytande, vilket innebär olika fördelar och nackdelar. Den generella slutsatsen som dras utifrån Shiers och Harts delaktighetsteorier är att eleverna inte har någon påtaglig möjlighet till elevinflytande.

 • 5.
  Ljung, Lisa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ljung, Lucas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Att använda digitala verktyg på fritidshem: - en intervjustudie med fritidslärare om digitala aktiviteter i fritidshemsverksamheten2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the last two decades, digital tools within the school organisations have gotten more attention. The purpose of this study is to provide more knowledge on the use of digital tools within the organised leisure time. The chosen method is four semi-structured interviews with four educated leisure time center teachers from two different leisure time centers. In one of these organisations the answers differed to such an extent that we decided to compare these as three rather than two. One of the leisure time organisations is private, while the other two put in comparison are public organisations. The three leisure time organisations work with different prerequisites, whereas the first has one iPad per student while the second have access to one iPad per 24 students and the third and last have access to one iPad per 12 students. Our study revealed that all the interviewed leisure time teachers involve digital tools in their education through different tactics. In the result as well as the discussion topics the differences between the leisure time organisations are put into perspective. The differences include, view on the use of digital tools within the leisure time organisation, prerequisites, access to digital tools, activities, the teachers digital competence and area of use, those are some pros and cons from the teachers point of view.

 • 6.
  Quennerstedt, Mikael
  et al.
  School of Health Sciences, Örebro University, Örebro (SWE).
  Barker, Dean
  School of Health Sciences, Örebro University, Örebro (SWE).
  Johansson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Korp, Peter
  Department of Food and Nutrition, and Sport Sciences, Gothenburg University, Gothenburg (SWE).
  The relation between teaching physical education and discourses on body weight - an integrative review of research2021In: CURRICULUM STUDIES IN HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION, ISSN 2574-2981, Vol. 12, no 3, p. 287-305Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this integrative review of research is to contribute to knowledge about the relation between teaching physical education (PE) and discourses of body weight. The review consists of summarising and synthesising features focusing on how discourses on the relation between teaching PE and body weight in scientific literature in different ways shape the idea of the role of PE. The results of the review reveal that the purposes, content, and forms for teaching PE constitute three discourses of teaching PE in relation to body weight: (i) a risk discourse, (ii) a critical obesity discourse, and (iii) a pluralistic discourse. From these discourses, five different roles of PE are identified; (i) Solving obesity and inactivity, (ii) Including overweight pupils, (iii) Rejecting an obesity epidemic, (iv) Supporting and understanding overweight pupils, and (v) Transforming PE in relation to a plurality of perspectives on body weight. As a consequence, we urge practitioners to take a reflective distance towards the purpose, content, and the pedagogies they are employing in relation to discourses on body weight in order to make informed decisions regarding PE curricula.

  Download full text (epub)
  T&F Open Access
1 - 6 of 6
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf