Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 22 av 22
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Elin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Boström, Viktoria
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Emballagenedbrytning: Framtagning av förslag till utformning av ny arbetsstation till Volvo Pentas fabrik i Vara2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  AB Volvo Penta tillverkar och säljer motorer och drivsystem för marina och industriella applikationer. Fabriken i Vara är specialiserad inom tillverkning av marina dieselmotorer.Varafabriken står inför stora förändringar som kommer att innebära bland annat utbyggnation, ombyggnation och förflyttningar av arbetsplatser. Detta till följd av en sammanslagning med Volvo Penta Production (VPP) som i dagsläget ligger i Göteborg. I samband med sammanslagningen ska stationen för emballagenedbrytning flyttas. Samtidigt ska utformningen ses över för att kunna göra stationen effektivare och mer ergonomisk.Syftet med projektet är att utforma en arbetsstation där effektiv nedbrytning av befintligt emballage kan genomföras på ett ergonomiskt sätt för stationens operatörer. Målet var att ta fram ett lösningsförslag där layout, utrustning och arbetssätt ingår.För att uppfylla syfte och mål utfördes litteraturstudier, datainsamling och faktainsamling. Teorin som studerades behandlade främst lean, stationsutformning, arbetsmiljö och ergonomi. Data samlades in genom en nulägesanalys där dagens station undersöktes. Intressenter, tidigare studier och befintligt emballage identifierades och sammanställdes. Därefter utfördes benchmarking på VPP i Göteborg, Logent AB i Skövde och Mape Sweden AB i Trollhättan. Faktainsamling gjordes i form av observationer på plats, intervjuer och en workshop med operatörer och medarbetare.Därefter startade processen med framtagning av lösningsförslag. Krav på en ny station identifierades och utgjorde ett underlag inför framtagningen. Därefter studerades möjliga flöden för en ny station. Dels undersöktes det befintliga flödet och dels andra möjliga flöden. Efter analys av flödena gick projektgruppen vidare med två flöden. Ett flöde med parallella banor och ett flöde med U-formad bana. Sedan formades möjliga layouter. Dessa vägdes mot identifierade krav och befintlig teori och resultatet blev en U-cell med yttre placering av operatör och material.Dagens station måste göras om då den är klassad som en riskarbetsplats. Det framtagna förslaget är tänkt som vägvisning för Penta. Förslaget behöver utvecklas vidare för att kunna implementera förändringarna.

 • 2.
  Andersson, Oskar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Persson, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Flödesförbättring för processkedja på GKN2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  GKN Aerospace är en världsledande leverantör av flygmotorkomponenter. Aerospace delen har totalt 35 anläggningar på fyra kontinenter och sysselsätter i skrivande stund över 12,000 personer. Produkterna produceras i svårarbetade material med extremt höga krav på noggrannhet.

  Fallstudien har genomförts på GKN Aerospace i Trollhättan och syftar till att identifiera störningsmoment i den inledande delen av processkedjan för produkterna LM2500 och 3-9C. Målsättningen är att arbetet ska mynna ut i åtgärdsförslag som syftar till att jämna ut flödet och skapa förutsättningar att hålla den givna takttiden på elva timmar.

  GKN har under lång tid arbetat med Lean Production som därför ligger till grund för den teoretiska referensramen. Den huvudsakliga metoden för arbetet var datainsamling från affärssystemet, som har kompletteras med intervjuer och observationer i verksamheten. En viktig del inom Lean är att eliminera slöserier. Därför har de åtta slöserierna legat som grundstruktur för resultatdelen. Utifrån den valda strukturen kunde ett flertal slöserier identifieras. Tillsammans med analysen som är underbyggd av teori och datainsamling mynnar arbetet ut i förbättringsförslag, där de viktigaste är:

  • Se över underhållsrutiner då maskinstopp ger upphov till förhållandevis många timmars väntan och medför oförutsägbarhet i produktionen.

  • Utjämna arbetsbördan mellan processerna för att minska balanseringsförluster i

  produktionen.

  • Arbeta mot att initiera ett enstycksflöde genom separation av operationer som i dagsläget bearbetas i samma maskin.

 • 3.
  Asad, Ahmed
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Sallander, Rikard
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Balansering och tidsoptimering av materialsatsning till F12-monteringen på Parker PMDE Trollhättan2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I industriföretag används managementverktyg för att utveckla och effektivisera verksamheten så att ledtider och slöseri reduceras i samtliga processer. Parker PMDE Trollhättan tillverkar hydraulikmaskiner. Sedan 90-talet har Parker bedrivit verksamhetsutveckling enligt management principer i Lean Production. Ett nästa steg i Parkers ständiga förbättringsarbete var att undersöka möjligheter att utveckla en materialsatsningsavdelning så att en person kan förse monteringen med material tillräckligt snabbt utan att extra resurser behöver tillsättas. I dagsläget råder det obalans gentemot takttider i monteringen och det tar längre tid för satsningen att plocka ihop fyra satser än vad det tar för monteringen att förbruka dessa satser.Målet med examensarbetet var att ta fram förbättringsförslag där en person får förutsättningar att plocka ihop material till montering av fyra hydraulikmaskiner på mindre än 16 minuter. Delmålen var att göra en kartläggning av tider och arbetsmoment vid satsningen. Avgränsningarna i projektet var att inte undersöka processer utanför satsningen. Examensarbetet utformades efter DMAIC-metodiken, som är en projektmodell för faktabaserad problemlösning och tydlig struktur. Metoderna som användes vid insamling av data var observationer och analys av videoinspelat material som utfördes i programvaran AviX Method. Videoinspelningarna kategoriserades som olika aktiviteter i satsningsprocessen där gång, plock, scannertid, förmontering och övrig tid var de största kategorierna. Arbetsmoment identifierades som var tidskrävande och ej tillförde värde i processen. Mätningarna låg till grund för generering av lösningsförslagen.Baserat på ovanstående resultat och med hjälp av brainstorming genererades lösningsförslag tillsammans med produktionstekniker och materialhanterare. De lösningsförslag som uppfyllde målet med projektet att plocka en 4-sats under 16 minuter var pick by voice, pick by light, ringscanner och flytt av kilpress. Pick by voice anses vara lösningen som företaget bör införa eftersom den reducerar plocktid, scannertid och är ett flexibelt system. Ytterligare två lösningsförslag togs fram som inte uppfyllde målet men uppfattas som värda för företaget att utreda vidare utifrån Lean Production och ergonomiska skäl. De lösningsförslagen som inte uppfyllde målen bestod av en förändring av plockrundan och införande av en magnetlyft.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Borgström, Benedikte
  et al.
  Malmö University, Malmö (SWE).
  Hertz, Susanne
  Jönköping University, Jönköping (SWE).
  Jensen, Leif Magnus
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi.
  Road Haulier Competition: Implications for Supply Chain Integration2024Ingår i: Supply Chain: Perspectives and Applications / [ed] Ágota Bányai, IntechOpen , 2024, s. 1-17Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Road freight competition is playing out in deregulated markets. The EU single market is a market with abundant responses in terms of haulier strategic actions. This chapter situates the crucial role of road haulier strategies in the logistics service supply chain and industrial supply chain to achieve sustainability. Competitive and sustainable transport depends on effective transport services, vehicles and transport infrastructure, and conditions that foster the development of transport and logistics services. By examining how four case firms develop competences and make use of available resources we develop insights into road haulier competition and its implications. The chapter contributes to understanding how road hauliers are part of logistics service chains as well as industrial supply chains and how the many links and relationships increase the magnitude and implications of hauliers’ performances.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Brodin, Johan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Johansson, Erik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Spårbarhet inom återvinningsindustrin2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är utfört för Hoglin Recycling AB i Kungshamn, även kallat Västsvensk Fettåtervinning. Företaget hämtar och förädlar matfett från kunder i västra Sverige och Småland. Slutprodukten säljer Hoglin sedan vidare till en återförsäljare. Syftet med arbetet är att hitta det mest lämpliga spårbarhetssystemet för Hoglin så att de på ett säkert och effektivt sätt kan hålla isär sina två produkter, animaliskt och vegetabiliskt matfett. Med hjälp av litteraturstudier, diskussioner och experiment har gruppen tagit fram ett förslag som även skulle kunna implementeras i andra verksamheter.

  För att göra tunnor som matfettet förvaras i spårbara har djupare litteraturstudier gjorts på olika spårningsmetoder som streckkoder, RFID och GPS vilka är några av de vanligaste metoderna för att spåra produkter. För att kunna särskilja dessa och välja ut vilken spårningsmetod som var mest lämplig i Hoglins fall valde gruppen att använda sig av verktygen screening- och scoringmatriser. I dessa moment rankades spårningsmetoderna i sju olika kategorier där endimensionella streckkoder blev det vinnande konceptet.

  För att ett spårbarhetssystem skall fungera fullt ut krävs inte bara en spårningsmetod utan även att informationen kan sparas och senare kunna användas vid behov, detta har gruppen valt att kalla spårningssystem. Gruppen valde då att utöka teoristudierna inom detta område. Med den nya informationen valde gruppen att jämföra ett färdigutvecklat spårningssystem från en leverantör med en egenutvecklad mobilapplikation. För att välja ut vilket av spårningssystemen som skulle väljas skapades en SWOT-analys för vart och ett av systemen. Mobilapplikationen visade sig vara bäst lämpat med fördelar både vid kostnad och vid möjlighet till att skräddarsy till ett specifikt ändamål. Endast ett problem kvarstod gällande huruvida GPS:en på en mobiltelefon var tillräckligt bra för att spåra tunnornas plats. När gruppen bestämt sig för att gå vidare med detta spårningssystem genomfördes experiment på en mobiltelefons GPS.

  Resultatet av arbetet mynnade ut i en kravspecifikation med de krav spårbarhetssystemet hade på sig och en beskrivning över hur det skulle fungera. För att ge en förståelse för hur systemet skulle kunna tänkas se ut illustrerades applikationen med hjälp av bilder.

 • 6.
  Elisson, Niklas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Dahlberg, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Simuleringsmodell för flaskhalsidentifiering i produktionsflöde2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskare på Produktionstekniskt Center, PTC, i Trollhättan har läst om en ovanlig metod för att identifiera flaskhalsar i industriell produktion. Metoden kallas för Skiftande flaskhalsidentifiering och fungerar så att den mäter hur länge en maskin varit aktiv. Den maskin som varit aktiv längst är den tillfälliga flaskhalsen i produktionsprocessen och den maskin som varit mest andel flaskhals under en specifik tidsperiod är den flaskhals som företaget bör satsa resurser på att åtgärda.

  Syftet med examensarbetet har varit att demonstrera möjligheterna med ett system för identifikation av flaskhalsar. Detta gjordes genom att undersöka simuleringar i programmet Plant Simulation.

  Parallellt med arbetet pågick ett snarlikt praktiskt projekt på en produktionslina i verkstaden på PTC. Produktionslinan användes som utgångspunkt för simulering och från denna gjordes datainsamling för att kunna skapa en kopia i simuleringsprogrammet. Dessa ingångsdata användes därefter till samtliga tester och kallades Basmodellen.

  Arbetet resulterade i en manuell analys av den valda metoden för att identifiera flaskhalsar. Simuleringsprogrammet saknade kapacitet att mäta den data som krävdes för att skapa en automatisk analys av skiftande flaskhalsidentifiering. Resultatet av den manuella analysen visade att metoden infriade ställda mål, att ta fram ett fungerande system för att i förväg kunna identifiera flaskhalsar.

  En enkel prototyp för framtida arbete skapades. Den beskrev erforderliga steg som ett program behöver för att analysen av skiftande flaskhalsar ska bli automatisk. Prototypen kommer att ligga till grund för vidare forskning inom skiftande flaskhalsidentifiering

 • 7.
  Fakhri, Joniss
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Mousa, Sara
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Identifying problems and improving a cross-dock process2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  DFDS Logistics Contracts AB is an organization belonging to the DFDS Group, which operates in 25 countries. The Danish company DFDS is active in the logistics industry and operates among Europe's most oversized assimilated shipping and logistics networks. The organization wanted to identify problems in its cross-dock terminal. The study that has been conducted has aimed to improve the process in the cross-dock terminal. The study's goalwas to identify problems in the process, and to find suggestions for improvement.

  Identifying problems was based on the literature review of various tools and methods outlining how the problem can be tackled. The process problems were identified using a current state map and interviews with employees from the terminal. These methods were used in the preparation of the improvement suggestions. The current state map identified problems from the waiting times within each process step. The interviews identified thequantity of problems and the cause of them and concluded why these problems occur.

  The improvement suggestions presented were based on the studied literature and the suggestions and ideas of the terminal employees. Six improvement suggestions were designed to make the cross-dock terminal more efficient by reducing the total waiting time in the process and thus reducing the total lead time. The presented improvement suggestions can be generalized and applied to other organizations, partly in different industries.

  The improvement suggestions are mainly based on Lean principles. The focus has been on making it easy to do easily from the beginning, reducing the non-value-added time, which is waste, and involving employees in the work process, by observing the process and getting an overall picture of it, performing a current state map with the employees identified where problems occur and relevant data such as waiting times and cycle times. As well as interviews that identified the problems, the cause of the problems, what wastage was being carried out,and a suggestion for improvement, the purpose and goal of the study were achieved.

  The value of the study lies in how the combination of the literature study and the methodological choices achieved the purpose and goal. It can be concluded that involvingthe company's employees when identifying problems in a process and finding improvementsuggestions is beneficial on several levels. The study outlines how a cross-dock process can be improved by identifying problems.

 • 8.
  Gharaibeh, Lina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Matarneh, Sandra
  Department of Civil Engineering, Al-Ahliyya Amman University, Amman, (JOR).
  Eriksson, Kristina M.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Lantz, Björn
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi.
  Digital transformation of the wood construction supply chain through building information modelling: current state of practice2023Ingår i: Construction Innovation, ISSN 1471-4175, E-ISSN 1477-0857, Vol. 24, nr 7, s. 273-291Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: This study aims to present a state-of-the-art review of building information modelling (BIM) in the Swedish construction practice with a focus on wood construction. It focuses on examining the extent, maturity and actual practices of BIM in the Swedish wood construction industry, by analysing practitioners’ perspectives on the current state of BIM and its perceived benefits. Design/methodology/approach: A qualitative approach was selected, given the study’s exploratory character. Initially, an extensive review was undertaken to examine the current state of BIM utilisation and its associated advantages within the construction industry. Subsequently, empirical data were acquired through semi-structured interviews featuring open-ended questions, aimed at comprehensively assessing the prevailing extent of BIM integration within the Swedish wood construction sector. Findings: The research concluded that the wood construction industry in Sweden is shifting towards BIM on different levels, where in some cases, the level of implementation is still modest. It should be emphasised that the wood construction industry in Sweden is not realising the full potential of BIM. The industry is still using a combination of BIM and traditional methods, thus, limiting the benefits that full BIM implementation could offer the industry. Originality/value: This study provided empirical evidence on the current perceptions and state of practice of the Swedish wood construction industry regarding BIM maturity. © 2023, Lina Gharaibeh, Sandra Matarneh, Kristina Eriksson and Björn Lantz.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Henriksson, Elias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Säfström, Erik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Hur Lean kan öka produktiviteten i en tillverkningsindustri: En fallstudie på Dahrén Group2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag krävs det att verksamheter söker och identifierar nya tillvägagångssätt för att vara flexibla och konkurrenskraftiga. För att lyckas med det behöver verksamheter arbeta med ständiga förbättringar och tillverkningsstrategier. En fallstudie har genomförts på ett industriellt företag, Dahrén Group som är ledande i Europa på ledningstråd av koppar och aluminium. Tråden används främst för generatorer, transformatorer och motorer. Produktionen är belägen i Nossebro med cirka 270 anställda. Dahrén Group har som mål att de vill öka produktiviteten på spinnavdelningen med hjälp av Lean. Studien använder sig av en analys i tre delar på spinnavdelningen och en litteraturstudie som grund för att identifiera områden på avdelningen som ska hjälpa företaget att öka sin produktivitet och minimera förekomsten av flaskhalsar. Analysen grundar sig i observationer och intervjuer som har gjorts med alla operatörer på avdelningen, produktionstekniker och produktivitetsansvarig. Den teoretiska litteraturen ligger som stöttning och för en ökad förståelse inom ämnet Lean. Tre förbättringsområden presenteras som en verksamhet kan arbeta med för att öka sin produktivitet och minska påverkan av flaskhalsar: minskning av slöseri, standardisering av arbetssätt och arbeta med ett coachande ledarskap. Under observationer kunde maskiner stå stilla längre stunder trots att det fanns orderläggning. På avdelningen konstaterades att operatörerna utförde arbetsuppgifter på olika sätt och inga tydliga arbetsrutiner fanns för exempelvis ställbyten. Slöseri identifierades som onödiga transporter, kontroller, lagerhållning och skrot. Nya rutiner med städ områdenför struktur och ordning har införts, dock ej i samråd med operatörer vilket bidragit till ett minskat engagemang. I framtiden kan detta arbete användas som riktlinjer och inspiration för andra verksamheter inom tillverkningsindustrin men också bidra till en ökad kunskap inom ämnet. Det rekommenderas att genomföra en djupare analys av de olika områdena, inklusive mätning av kvantitativa data för att tydligt visa kostnaderna för olika typer av slöseri. Standardisering av arbetssätt är också viktigt för att undvika sårbarhet vid förändringar och för att bevara viktig kompetens i verksamheten. Stärkandet av det coachande ledarskapet är avgörande för att inspirera och engagera medarbetarna och för att gemensamma mål ska kunna uppnås

 • 10.
  Jacobsson, Filip
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Standardiserad manuell hantering av fel- och omärkta lådor på Varner DC2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varner distributionscenter i Vänersborg är en del av koncernen Varner Retail. Koncernen innefattar klädkedjor som Dressman, Cubus, Bik Bok, Volt med flera. Distributionscentret i Vänersborg invigdes i mitten av 2016 och skall distribuera varor till koncernens alla butiker över norra Europa. Syftet med det nybyggda distributionscentret är att effektivisera varudistributionen och minska koncernens kostnader för lagring och distribution. När distributionscentret uppfördes började arbetet med att skapa processtandarder. Verktyget de använder är Standard Operating Procedures (SOP), vilka är dokument innehållande processens risker och en arbetsinstruktion för dess genomförande. Att vidareutveckla och komplettera de SOP:er som används är en viktig del av arbetet för att säkerställa att de är relevanta för det dagliga arbetet. Arbetet initierades utifrån ett behov av ett standardiserat arbetssätt för hanteringen av en vanlig felorsak i distributionscentret. Om lådor innehållande varor som skall mottagas har felaktig eller ingen streckkod behövs särskild hantering av dessa. Den automatiserade lådmottagningen kan inte utan rätt streckkod avgöra vilka varor lådan innehåller. Tidigare har inte en fullständig standardiserad arbetsinstruktion funnits tillgänglig i befintlig SOP. Arbetet som beskrivs i denna rapport består således av att studera nuläge, befintliga och vedertagna metoder för att utveckla ett standardiserat arbetsmoment och presentera det för företaget. Vidare i rapporten presenteras förslag till fortsatt arbete med att implementera standardiseringar, vidareutbilda personal och arbeta med ständiga förbättringar.

 • 11.
  Jellbo, Oskar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för process- och produktutveckling.
  Sjöström, Rikard
  PLANs forsknings- och tillämpningskonferens 2006: effektivitet och samverkan i försörjningskedjor2006Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Johansson, Martin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Landin, Olof
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  En studie i hur järnvägens möjligheter kan appliceras inom AB Volvo: med hänsyn tagen till företagets logistikkrav2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  2011 var året då AB Volvos nye VD Olof Persson presenterade en omfattande omorganisation. Denna förändring var en bidragande faktor till uppstarten av detta examensarbete.

  Volvo Group Logistics Services (VGLS) är Volvokoncernens globala logistikpartner, vilka designar, hanterar och optimerar alla koncernens in- och utgående transporter. I och med omorganisationen har VGLS startat ett projekt gällande ansvarsfördelning kring tåg som logistiklösning. Som en del i detta arbete skapades ett behov av en analys kring logistikkrav och tågets möjligheter att leva upp till dem.

  De logistikkrav som identifierats som gemensamma inom AB Volvo är bland annat logistiklösningar i linje med kärnvärden, hög leveransprecision, hög leveranssäkerhet och hög informationstillgänglighet. Identifieringen utgår från kvalitativa och kvantitativa metoder. I realiteten innebär det att intervjuer med enkätinslag är de metoder som har används. Resultatet är sammanställt och uppdelat i två delar, järnvägstransporters förutsättningar och AB Volvos gemensamma logistikkrav.

  Utifrån resultatet har en analys gjorts med utgångspunkt i hur väl tågets möjligheter kan leva upp till de satta kraven. Med nuvarande infrastruktur anser vi att det är svårt för tågtransporter att konkurrera med lastbilstransporter. Tåg kan dock leverera en hög leveransprecision till en bra ledtid där rätt förutsättningar finns. Vår bild är att det för närvarande endast är hel- och blocktågslösningar som kan mäta sig med vägtransporter. Nackdelen med sådana lösningar är att flödena är volymkrävande.

  Tågets möjlighet att vara effektivt ur ett totalt logistikkostnadsperspektiv är individuellt och beror på flödet. Den individuella effektiviteten härstammar från godsets natur, transportavstånd, infrastrukturellt upplägg, volymer och godsets värde. Således går det inte att fastslå att tågtransporter generellt är mer lönsamma än vägtransporter. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT
 • 13.
  Khalil, Joseph
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Abbas, Mohammed
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Lösningsförslag på uppbyggnad av befintlig arbetsstation2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Produktionsledningen i Varafabriken är medvetna om ett logistiskt problem som av prioriteringsskäl lämnats oåtgärdat. För tillfället står ett flertal olika backslag i monteringsstationen som sällan beställs av kunden, därför minskar behovet av dessa artiklar i produktionen. Detta medför att stora ytor upptas av backslag. Produktionsytan bör utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Volvo Penta AB är ett affärsområde inom Volvo AB som tillverkar, utvecklar och säljer båtmotorer och drivsystem för fritidsbruk, marina och industriella applikationer. Varafabriken är specialiserade inom tillverkning av marina dieselmotorer. I fabriken tillverkas även större varianter av motorer. Syftet med projektet är att produktionsytan och monteringsstationen som upptas av backslag ändras för att förenkla arbetet för operatörerna. Målet med projektet är att presentera ett förslag på hur en ny monteringsstation för backslag kan utformas. Stationen skall utformas för att bli effektivare. För att syfte och mål skall uppfyllas utfördes datainsamling, litteraturstudier och faktainsamling. Teorier studerade främst Lean produktion, arbetsmiljö och ergonomi, utformning av arbetsplats, materialförsörjning, felsäkring, kittning och sekvensering. Datainsamling utfördes genom en nulägesanalys där dagens station undersöktes. Sedan genomfördes benchmarking på Volvo Powertrain Production AB i Skövde, Swegon AB i Kvänum och Volvo Penta i Vara. Insamling av fakta och information gjordes i form av observationer på plats, intervjuer och workshop med medarbetare. Processen för framtagning av lösningförslag startade med att identifiera krav på stationen. För att få en bra start i framtagning av lösningsförslag har olika typer av stationsupplägg studerats. Den befintliga stationen studerades för att undersöka om ändringar kunde göras i ställagen. Andra typer av lösningsförslag var en fungerande process genom att flytta backslagsbufferten ihop med sekvensering och kittning, alternativt förflyttning av hela stationen. I samband med framtagning av lösningsförslag skall stationen möjligtvis flyttas, om inte en bättre lösning för den befintliga ytan presenteras. Samtidigt finns möjligheter att utveckla en bättre arbetsplats vad gäller ergonomi och effektivitet. Efter en nytto-analys togs det fram två lösningförslag, vilka var rörlig kittningsvagn på annan station eller kittning vid station. Dessa vägdes mot en nytto-analys där nyttorna värderats och resultat blev kittning vid station. Förslaget är tänkt som vägvisning för Volvo Penta, och kan vidareutvecklas vid implementering.

 • 14.
  Koca, Serhat
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Uca, Rodem
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kartläggning av problemområden i godshanteringen vid införande av en digital truckapplikation: Siemens Industrial Turbomachinery AB i Trollhättan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under vårterminen 2019 genomfördes ett examensarbete med syfte att göra en kartläggning av möjliga problemområden i godshanteringen vid införande av en digital truckapplikation vid Siemens Industrial Turbomachinery AB i Trollhättan. Målet med examensarbetet var att utifrån skillnaderna mellan godshantering i SIT-Trollhättan och SIT-Finspång (där applikationen idag används) identifiera möjliga problemområden vid införande av den digitala truckapplikationen Ubertruck till SIT-Trollhättan. Examensarbetet kommer inte att beröra implementeringsprocessen av Ubertruck. Förslag på digital design för eventuell anpassning av Ubertruck ingick inte som en del av arbetet.

  För att identifiera möjliga problemområden vid införande av Ubertruck så kartlagdes godshanteringen vid både SIT-Trollhättan och SIT-Finspång med hjälp av intervjuer och observationer, totalt genomfördes det fem intervjuer.

  Med hjälp av resultatet från kartläggningarna identifierades två problemområden vid SIT Trollhättan, bristfällig spårbarhet och onödiga transporter. Det fastställdes att dessa problemområden förekommer i mellanlager och produktion. Den bristfälliga spårbarheten i mellanlager beror på användningen av ett system som enbart anger vilket mellanlager godset ligger, men inte var i mellanlagret (dvs. vilken hyllplats) godset är placerad. Bristfälligheten i produktion beror på att det inte finns något system för att spåra godsen till operationerna, därför är det enbart godshanteraren som levererar godset och operatören som tar emot godset som känner till var i produktion godset ligger. Detta medför att godshanteraren måste leta efter gods som genomgått en operation, vilket leder till onödiga transporter. De onödiga transporterna beror också på att mellanlagren är utspridda över hela produktionsanläggningen, vilket leder till långa transportsträckor mellan operationerna och mellanlagren.

  Slutsatsen med bakgrund till syftet är att möjliga problemområden vid införande av Ubertruck är bristfällig spårbarhet och onödiga transporter som lokaliseras i mellanlager och produktion vid SIT-Trollhättan.

 • 15.
  Käpynen, Heidi
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Rydell, Sandra
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Arbetssätt kring värdeflödesanalys för tillverkning av marina båtmotorer på Volvo Penta2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Volvo Penta är ett företag som har tillverkat båtmotorer sedan 1907, men idag tillverkar de även drivsystem för industriellt bruk. Fabriken som ligger i Vara tillverkar endast driv­system för marint bruk av följande varianter; D4, D6 och D3.

  Kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn är Volvo Pentas kärnvärden och detta är grunden för per­sonalens arbetssätt, produktutveckling samt hur de bemöter sina kunder. Genom att utgå ifrån Volvo Production System, VPS, strävar företaget efter sina kärnvärden. En av grundstenarna i VPS är ständiga förbättringar och där ingår arbetet med värde­flödes­ana­lyser, som innebär en studie kring andelen värdeskapande tid i förhållande till den totala tiden. Genom att analysera värdeflödet utifrån kunden fås en helhetsbild och slöserier samt ba­lans­eringsförluster blir synliga och kan sedan elimineras. Då fokus ska ligga på det totala flödet kan en vision om att nå det önskvärda framtida tillståndet bildas.

  Volvo Penta i Vara har tidigare gjort en värdeflödesanalys, VFA, men den blev inte kom­plett då hänsyn enbart hade tagits till takttider. Viktiga parametrar såsom ställtider, slöserier och obalanser hade blivit utelämnade. Företaget gav därför ut ett uppdrag till två studenter från Högskolan Väst med syfte att ta fram ett arbetssätt för hur en VFA ska göras samt ta reda på om Cost Deployment, CD, kan kopplas till teorin om VFA.

  Utifrån insamlade teorier kring VFA och utförda intervjuer, med två företag samt en anställd på Volvo Penta som arbetat med denna metodik, kunde författarna sammanställa ett arbetssätt. Arbetssättet testades vid en fall­studie då en övergripande VFA över hela fabriken gjordes. Därefter diskuterades arbets­sättet och de förbättringar som togs fram testades vid utformande av VFA på detaljerad nivå. Det slutgiltliga arbetssättet bestod utav en checklista med en beskrivande lathund som ska underlätta datainsamlingen. Även en verktygslåda har tagit fram som hjälp vid sammanställning av VFA:n. Det sammanställda arbetssättet överlämnades till Volvo Penta i Vara med rekommendationer för framtida arbete. Dessa rekommendationer var bland annat att införa arbetssättet som en standard och testa det på andra delar av flödet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arbetssätt för värdeflödesanalys
 • 16.
  Ljung, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Widell, Gill
  Seafarers´ working career in a life cycle perspective: driving forces and turning points2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Nilsson, Anders
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Karlsson, Josefin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Att arbeta proaktivt med leveransförseningar2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie utfördes på grund av att Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB i Trollhättan ville arbeta mer proaktivt med leveransförseningar på flera nivåer i företaget. De hade svårt att nå upp till sitt mål gällande leveranssäkerheten från sina leverantörer och därmed var det ett aktuellt problem. Studiens syfte var att visa hur ett företag och företagets leverantörer arbetar med leveransförseningar idag samt att ge förslag på hur de kan arbeta mer proaktivt med detta. Det var en kvalitativ studie och information samlades i första hand in genom semistrukturerade intervjuer. Under studien utfördes en litteraturstudie inom bland annat följande områden; supply chain, inköp, leverantörsrelationer, kommunikation och Lean.

  Parkers inköpsarbete är uppdelat på strategiskt inköp, operativt inköp samt avropare. Vid jämförelse av empirin mot teorin upptäcktes att leveransbevakning inte fanns med i varken arbetsbeskrivningar eller processkartor, men att avroparna utför det spontant ändå. Parker har även en rutin som säger att allting ska tas upp på ett materialstyrningsmöte kallat "12:45-mötet", vilket inte överensstämmer med det faktiska arbetssättet.

  Gruppen har undersökt hur Parkers leverantörer Tunnelstam AB och Nothav AB arbetar med leveranser till Parker idag. Tunnelstam AB har en leveranssäkerhet ut till kund på cirka 95 procent trots att de enbart har en leveranssäkerhet från sina underleverantörer på cirka 80 procent. Nothav AB arbetar med att utbilda de anställda så att de skall kunna arbeta på fler arbetsstationer, för att på så sätt öka sin flexibilitet och minska risken för leveransförseningar.

  Under studien har fyra områden med förbättringspotential identifierats där varje område består av ett antal förbättringsförslag. De fyra områdena är följande; leveransbevakning, standardiserad dokumentation utanför "12:45-mötet", proaktivt arbetssätt för strategiskt inköp samt besök för avropare och leverantörer. Gruppen rekommenderar Parker att överväga alla förbättringsförslag då gruppen anser att förslagen kommer att förbättra Parkers förmåga att arbeta proaktivt med leveransförseningar

 • 18.
  Ramanathan, Prabhu K.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Autonomous Driving Cars: Decision-Making2021Ingår i: Internet of Vehicles and its Applications in Autonomous Driving / [ed] Gupta, Nishu; Prakash, Arun; Tripathi, Rajeev, Springer, 2021, s. 31-39Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study is an overview of autonomous cars and also the challenges faced in the field of autonomous cars. Recent advances are being made in the field of planning, perception, and decision-making for autonomous vehicles. This has led to great improvements in functional capabilities; several prototypes are already on roads. The challenge is to obtain the safe execution of vehicles in all driving situations. In this study, we will see recent methodologies for vehicle control using kinematic and dynamic model, collaborative autonomy, decision-making system for autonomous vehicles using convolutional neural network, path planning for autonomous vehicles using model predictive control, real-time decision-making for autonomous city vehicle using world model and driving maneuver system, and intention-aware autonomous driving decision-making using hidden Markov model and partially observable Markov decision process.

 • 19.
  Sabelsjö, Emanuel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kunskap driver ständiga förbättringar2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att vara ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag över lång tid räcker det inte med att ha en bra produkt. Det ställs krav på faktorer som anpassning, flexibilitet och innovation för att överleva och vara framgångsrik. För att dessa faktorer ska erhållas krävs en viss egenskap: förmågan att lära. Att kalla ett företag för en ”lärande organisation” är det största erkännande som kan ges. För att vara en lärande organisation krävs det ständiga förbättringar. För att nå till nivån som krävs för att lära och förbättra måste ett antal steg passeras på vägen. Till att börja med måste det finnas en vilja. Därefter krävs kompetens och kunskap, som sedan omsätts till handlingar. Av dessa handlingar uppnås sedan lärande och förbättringar. För att nå till toppen krävs det en stabil grund. Det första steget, vilja, är en förutsättning som måste finnas. Nästa steg är kompetens. Så för att bli framgångsrik med ständiga förbättringar är det en grundförutsättning att besitta relevant kunskap. Syftet med detta examensarbete är att identifiera viktiga kunskapsområden i förbättringsarbetet och att koppla ihop kompetensen med framgången inom förbättringsarbetet. Därmed är det tänkt att resultatet ska visa vilka områden som gör företag framgångsrika med förbättringsarbetet. Examensarbetet har utförts på C2 Management, ett konsultbolag i Stockholm som hjälper företag att etablera ständiga förbättringar som en del i arbetet. Som hjälpmedel för att utveckla förbättringsarbetet framåt använder C2 Management ett IT-system för ärendehantering, System C2™. Där kan kunder hantera alla typer av förbättringsärenden så som reklamationer, kundsynpunkter och avvikelser. Som första steg i arbetet genomfördes en litteraturstudie där litteratur inom kvalitet och ständiga förbättringar studerades. Utifrån litteraturstudien identifierades sex viktiga kunskapsområden. Vidare genomfördes en fallstudie för att identifiera de olika områdenas påverkan på förbättringsarbetet. I fallstudien ingick intervjuer med förbättringsledare på sex olika enheter inom samma verksamhet. Intervjuerna bestod av öppna frågor och enkätfrågor med fördefinierade svar, där enheterna fick ranka kompetensen inom olika områden. För att se enheternas status i förbättringsarbetet analyserades statistik hämtad från System C2™, då verksamheten är kunder till C2 Management. Statistiken kan beskrivas som olika nyckeltal i förbättringsarbetet. De mönster som urskildes när de olika nyckeltalen i förbättringsarbetet och kunskapsrankingen studerades är att områdena ledarskap och arbetssätt är de områden som är viktigast att besitta hög kompetens i för att bli framgångsrik med förbättringsarbetet.

 • 20.
  Seraj, Adam M.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Logistikoptimering med 3PL-Integration2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   Bakgrund – Essity, en framstående aktör inom hygien- och hälsobranschen, står inför utmaningar gällande logistikflödet för konsumentprodukter från produktionsanläggningen i Lilla Edet till kunder i Danmark. Den nuvarande logistikprocessen involverar intern transport med egna lastbilar till externa lager. I detta sammanhang är det av yttersta vikt att säkerställa snabba och kostnadseffektiva leveranser, samtidigt som kundtillfredsställelse upprätthålls.

  Syfte – Projektet syftar till att analysera och optimera Essitys nuvarande logistikflöde för konsumentprodukter. Fokus ligger på att identifiera potentiella förbättringar för att säkerställa smidiga och effektiva leveranser till den danska marknaden. En central del av studien innefattar även övervägandet av att integrera en tredjepartslogistikpartner (3PL) för att ytterligare förbättra logistikstrukturen.

  Metod – En omfattande metodik har använts, där både kvalitativa och kvantitativa aspekter har analyserats. Genom intervjuer och observationer har data samlats in för att skapa en holistisk förståelse för nuvarande logistikflöde och eventuella alternativa lösningar.

  Resultat och diskussion – Den omfattande analysen av Essitys nuvarande logistikflöde avslöjar viktiga insikter. Den befintliga metoden, med intern transport till externa lager, visar sig vara ekonomiskt gynnsam, särskilt när kontrakterade kostnader för externa lager och andra projektrelaterade utgifter för år 2023 beaktas. Det är värt att notera att de ekonomiska data för en alternativ lösning från en potentiell 3PL-leverantör gäller för år 2025. För att förstå möjliga förändringar i kostnader över tid har hänsyn tagits till den potentiella ökningen av kostnaderna för den befintliga metoden. Diskussionen inkluderar också miljöaspekter, där olika lösningar övervägs för att identifiera den mest hållbara och lönsamma strategin för Essitys logistik. Lösning 2, som involverar byggandet av ett nytt lager (green warehouse) och användning av elfordon och HVO-drivna lastbilar, presenterar sig som en hållbar inriktning som kan minska CO2-utsläppen och bidra till Essitys övergripande mål att minska miljöpåverkan.

  Rekommendationer för Essity – Baserat på resultaten av analysen rekommenderas Essity att genomföra en benchmarking för att undersöka erbjudanden från andra potentiella 3PL- leverantörer. Förhandlingar med det nuvarande externa lagret för att förbättra prisstrukturen bör övervägas, särskilt med tanke på de betydande totala kostnaderna för båda lösningarna. Slutligen bör Essity överväga att göra en strategisk investering i att bygga ett utökat manuellt lager nära det befintliga, vilket kan möjliggöra ökad flexibilitet och kostnadseffektivitet över tiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Sundberg, Josefine
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Effektivisering av plåtlager på ett tillverkande företag2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete genomfördes våren 2022 med syfte att studera ett företags lagerverksamhet och identifiera potentiella förbättringsåtgärder som kunde implementeras för att nå en ökad lagereffektivisering. Målet med studien var att nå en bättre nyttjandegrad av verksamhetens lagerutrymme samt minimera andelen icke-värdeskapande aktiviteter. Arbetet genomfördes på uppdrag av Trestad Laser AB i Trollhättan. 

  Studiens undersökningsdesign var fallstudie vilket innebär att ett specifikt fall granskades i syfte att finna lösning på problem som identifierats av arbetsgivaren. Studien innehöll både kvalitativa och kvantitativa data. För insamling av sekundärdata användes litteraturstudier samt information hämtad från affärssystemet. Vid insamling av primärdata användes ostrukturerade intervjuer, observationer samt tidsstudier. Till hjälp för att analysera data användes också relevanta verktyg från de sju lednings samt de sju kvalitetsverktygen.

  Genom insamling av primärdata kunde det identifieras att mycket tid lades på letande efter material samt på att flytta på pallar som står i vägen vid plockning av plåt. Vid tidsstudierna bekräftades detta då det beräknades att genomsnittligen 80% av tiden lades på dessa aktiviteter. För att bedöma den tid som spenderades på värdeskapande aktiviteter användes processkartläggning. Det identifierades då att majoriteten av tiden för plockning lades på icke-värdeskapande aktiviteter som inte heller ansågs som nödvändiga.

  För att identifiera grundorsaker till problemen som behövde lösas användes Ishikawa-diagram. Grundorsakerna som identifierades mynnade ut i att personalen inte visste var material skulle placeras då det inte fanns några uppmärkta lagerplatser, det fanns mycket material i lagerutrymmena, det fanns inget utarbetat standardiserat arbetssätt, lågt nyttjande av pallställ samt stort lagersaldo.

  Vid framtagning av lösningar på dessa problem användes träddiagram där en variant av brainstorming med berörda personer genomfördes samt baserades på den teoretiska referensramen som utarbetats. Förbättringsförslagen som genererades var: implementering av 5S, införande av handdatorer med streckkodsläsare för plockning samt inleveranser av material, ABC-klassificering samt utveckling av standardiserat arbetssätt.

  En fullständig eliminering av de två problemområdena ansågs inte som rimlig då företaget ligger i uppstartsfasen, men de förväntas reduceras. De förväntade effekterna vid implementering av förbättringsåtgärderna var reducering med 80% i tid för plockning av plåt. Åtgärderna förväntas också bidra till att minimera riskerna för felplock, bättre styrning av lagernivåer samt bättre struktur på lagerutrymmet. 

 • 22.
  Svennungsson, Anton
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Optimering av fyllnadsgraden i containrar lastade med laminatrullar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mölnlycke Health Care är en världsledande leverantör av engångsprodukter för sårbehandling och operation, företaget har 7500 anställda. Mölnlycke Health Care är verksamma inom 90 länder och har tillverkning i nio länder. Vid tillverkning av bland annat laminat utförs produktion på flera olika fabriker, vilket innebär att det transporteras mycket gods i produktionsflödena. För flödet av laminatrullar skickas godset i container från fabrik i Belgien till fabrik i Thailand där laminatet vidareförädlas. Företaget uppskattar att fyllnadsgraden i containern är cirka 50 procent, vilket inte är en önskvärd siffra från företagets sida. Leveranserna påverkar både företagets ekonomi och samhällets miljö negativt. Målet med studien är kartlägga de faktorer som påverkar fyllnadsgraden samt ge förslag på åtgärder som kan vidtas för att öka fyllnadsgraden.

  För att skapa förståelse för vilka faktorer som i allmänhet påverkar fyllnadsgraden har litteratur som berör ämnesområdet studerats. Faktorer som enligt teorin påverkar fyllnadsgraden har sedan använts som grund då information om nuläget samlats in och analyserats. Bakomliggande orsaker till låg fyllnadsgrad har rangordnats med hjälp av FMEA-modell som sedan stod till grund för konceptgenerering med hjälp av en konceptkombinationstabell och konceptsållningsmatris.

  Resultatet av studien blev att 10 stycken bakomliggande orsaker till låg fyllnadsgrad identifierades, samt att fyra stycken åtgärdskoncept valdes ut genom konceptsållningen. Vilka namngetts som koncept I, F, G och B.

  I – Optimerar fyllnadsgraden med 34 %, besparar 2,6 miljoner kronor per år i transportkostnader och sänker CO2 utsläppen från transport med 161 208 kg på år.

  F – Optimerar fyllnadsgraden med 43,42 %, besparar 3,3 miljoner kronor per år i transportkostnader och sänker CO2 utsläppen från transport med 205 777 kg per år.

  G – Optimerar fyllnadsgraden med 38,5 %, besparar 2,9 miljoner kronor per år i transportkostnader och sänker CO2 utsläppen från transport med 179 544 kg per år.

  B – Optimerar fyllnadsgraden med 39,26 %, besparar 3 miljoner kronor per år i transportkostnader och sänker CO2 utsläppen från transport med 186 138 kg per år.

1 - 22 av 22
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf