Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 337
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abd-Alhe, Manar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Ernhjelm, Henrietta
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Vad är svenska bilisters inställning till självkörande bilars ageranden i etiskt svåra situationer?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka svenska bilisters inställning till självkörande bilar. Uppsatsen belyser vidare de etiska beslut och den etiska problematik som existerar för självkörande bilar.

  För att besvara frågeställningen "Vad är svenska bilisters inställning till självkörande bilars ageranden i etiskt svåra situationer?" har en kvalitativ metodansats använts. Artificiell intelligens är ett brett område med många kategorier och därför har en avgränsning gjorts till bilindustrin.

  Med hjälp av intervjuer samt litteraturundersökning har etiska dilemman som existerar för självkörande bilar kunnat fastställas. Resultatet av litteraturundersökningen har jämförts med intervjuer som genomförts för arbetet. Problem som har kunnat identifieras är exempelvis ansvar vid olyckor samt beslutfattande i etisk svåra situationer. Ytterligare en problematik som i studien har identifierats, är vem som ska prioriteras i en situation där en olycka är oundviklig. Vid resultatet har det framkommit att bilens ageranden inte alltid överensstämmer med förarens etiska principer samt att allmänheten oftast saknar kunskap inom området självkörande bilar. Människor har en förmåga att agera på reflex vid plötsliga händelser, till skillnad från ett system som kan fatta snabba kalkylerande beslut.

 • 2.
  Aghaee, Naghmeh
  et al.
  Stockholm University.
  Karunaratne, Thashmee
  Stockholm University.
  Smedberg, Åsa
  Stockholm University.
  Jobe, William
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Communication and Collaboration Gaps among PhD Students and ICT as a Way Forward: Results from a Study in Sweden2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The low completion rate and slow progress in PhD education have been highlighted in many studies. However, the interaction problems and communication gaps that PhD students encounter make this attempt even more challenging. The aim of this study is to investigate the peer interaction problems and ICT based solutions from PhD students’ perspectives. The data collection method was an online questionnaire and in-depth interviews were used to follow up. The target group for the survey was the PhD students in Computer Science at Stockholm University. The total number of respondents for the survey was 53 PhD students and eleven randomly selected PhD students for the interviews. The results reflected a lack of peer interaction as an important issue in the perspective of the students. Based on this, the study showed several ICT solutions that have the potential to reduce the interaction problems and thereby improve PhD students’ collaborative learning and research quality.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahmad, Ibrahim
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Eriksson, Niels-Oliver
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Virtual Reality och Augmented Reality inom pedagogiken: Lärares uppfattningar om Virtual Reality och Augmented Reality som ett hjälpmedel iutbildning på grundskole- och gymnasienivå2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att med hjälp av en kvalitativ datainsamling undersöka lärares åsikter samt uppfattningar av att tillämpa Virtual Reality och Augmented Reality i utbildningen. För att besvara studiens frågeställningar har empiri samlats in med hjälp av semistruktureradeintervjuer tillsammans med fem lärare från olika skolor i Sverige. Studiens diskussion har haft sin utgångspunkt i tidigare forskning som undersökt tillämpningen av Virtual Reality och Augmented Reality. Utifrån det resultat av de intervjuer som bedrevs med lärarna gick det att hitta ett antal gemensamma och återkommande teman i lärarnas åsikter och uppfattningar om Virtual Reality och Augmented Reality som ett hjälpmedel inom pedagogiken. Resultat visar att lärarna generellt sett är positivt inställda gentemot en framtid där Virtual Reality och Augmented Reality är ett vanligt inslag i pedagogiken, men de menar ändå på att det finns ett antal hinder som måste övervinnas för att nå denna verklighet.

 • 4.
  Ali, Rashid
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Performance of Network Redundancy in SCTP: Introducing effect of different factors on Multi-homing2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The main purpose of designing the Stream Control Protocol (SCTP) was tooffer a robust transfer of traffic between the hosts over the networks. For this reasonSCTP multi-homing feature was designed, in which an SCTP sender can access destinationhost with multiple IP addresses in the same session. If the primary path between the sourceand the destination is down, the traffic may still be sent to the destination by utilizingredundant path. And SCTP multi-homing also supports for the concurrent multipathtransfer of traffic. This paper introduces the effect of different network factors likeconcurrent cross traffic, congestion control algorithms and SACK timers on multi -homingfeature of SCTP. Throughput and end-to-end packet delay were used as performancemetrics to introduce the effect of these factors. From the study it was introduced thatconcurrent cross traffic in the network behaves same on multi -homed interfaces and bothinterfaces were affected almost same. It was concluded that congestion control algorithmsalso affects on multi-homing, the RED congestion control algorithm reduced delay andimproved throughput of the SCTP multi-homing. In RFC4960 recommended SACK timeris 200ms, but when 100ms SACK timer was used with concurrent multipath transfer inSCTP (CMT-SCTP) multi-homing, the high throughput and low delay was achieved ascompared with 200ms and 300ms, which indicated that different SACK timers affects onmulti-homing feature of SCTP. All the simulation works have been conducted in NS2network simulator. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Amoson, Jonas
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Building complex GUIs in Plan 92009Ingår i: Proceedings 4th International Workshop on Plan9, Athens, GA: University of Georgia , 2009, s. 15-21Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  How can non-trivial graphical user interfaces be designed in Plan 9 without them losing their minimalistic style? Different toolkits are discussed, and a proposal for a tabbed toolbar is suggested as a way to add functionality without cluttering the interface and avoiding the use of pop-up dialog boxes. A hypothetical port to the GUI in LyX is used as an example.

 • 6.
  Amoson, Jonas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för automation och datateknik.
  Lundqvist, Thomas
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för automation och datateknik.
  A light-weigh non-hierarchical file system navigation extension2012Ingår i: Proceedings of the 7th International Workshop on Plan 9 / [ed] Eric Jul, Dublin, Ireland, 2012, s. 11-13Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Drawbacks in organising and finding files in hierarchies have led researchers to explorenon-hierarchical and search-based filesystems, where file identity and belonging is pred-icated by tagging files to categories. We have implemented a chdir() shell extension en-abling navigation to a directory using a search expression. Our extension is light-weightand avoids modifying the file system to guarantee backwards compatibility for applicationsrelying on normal hierarchical file namespaces.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  searchpath_amoson_lundqvist_2012
 • 7.
  Ampem, Daniel Kwame Baidoo
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Helping Out Refugees: the Way Forward Stakeholders' Activities for Newcomers in Trollhättan2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study used the qualitative research approach to investigate stakeholders' activities, stakeholders' opinions on technology, stakeholders' opinions on newcomers and problems of stakeholders in Trollhättan. Interest was on provided activities of the stakeholders'. With the actor network theory (ANT) framework, the study addressed the problem of newcomers to know about stakeholders' activities in Trollhättan. Semi structured in-depth interviews were conducted on seven stakeholders in Trollhättan municipality. A private company, Trollhättan Municipality Employment Office, the Red Cross, a university and three non-profit organizations. Data were analyzed based on summative content analyses. The study revealed that stakeholders arrange varied types of initiatives but it was hard for refugees that were placed in Trollhättan, especially newly arrived in Trollhättan to get access to the initiatives. The study concluded that reaching out to newly arrived newcomers is a major problem for stakeholders in Trollhättan.

 • 8.
  Andersson, Lisette
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Bengtsson, Christian
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Behovet av ett mobilt informations- och dokumentationsverktyg i hemtjänsten: Personalens perspektiv2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trots att arbetet inom hemtjänstverksamheter oftast är mobilt, sker dokumentations- och informationshanteringen i informationssystem via stationära datorer. Behovet av mobila lösningar inom vården har blivit mer aktuellt då de kan bidra till ökad trygghet, höjd kvalitet och tidsbesparingar. Forskning visar dock att verksamhetskunnande ofta förbises i utvecklandet av hälso- och sjukvårdssystem, vilket bidrar till att IT-stöden inte är anpassade till verksamhetens behov. Den här studien syftar till att öka förståelsen för hur hemtjänstpersonal anser att ett mobilt IT-stöd påverkar omsorgsarbetet och verksamhetens rutiner.

  Studien genomfördes i en hemtjänstverksamhet genom kvalitativa intervjuer av sex respondenter där vi har använt oss av en tematisk analysmodell innehållande tre teoretiska områden: Effektivisering, Användarvänlighet och Användbarhet, Tillfredsställelse och motivation. Resultatet visar att ett mobilt IT-stöd skulle bidra med en klar nytta i verksamheten och att det befintliga informationssystemet skulle kunna kompletteras eller ersättas. Dock finns det fortfarande en rädsla och negativa attityder hos personalen gentemot vilka hinder och risker ny teknik kan tillföra.

 • 9. Andersson, M.
  et al.
  Heldal, R.
  Christiernin, Linn G.
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Applying task-based division in multi-layered design: an industrial case study2005Ingår i: Human-Computer Interaction 2005: Proceeding of The IASTED International Conference on Human-Computer Interaction (IASTED-HCI)Phoenix, USA, November 14 - 16, 2005, Acta Press , 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 10.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion.
  Josefsson, Pernilla
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion.
  Pareto, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Challenges in designing virtual environments training social skills for children with autism2006Ingår i: International Journal on Disability and Human Development, ISSN 1565-012X, Vol. 5, nr 2, s. 105-111Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to explore particular challenges faced when designing virtual environments for children with autism, with the purpose of training social skills. Our findings are based on studying autistic behavior during three years (primary and secondary sources), analysis of related system and other computer mediated assistive technology, as well as general game design. From these studies, we have identified eight critical design parameters that must be adjustable in a system suitable for autistic persons. The importance of the parameters, their variation range, as well as the need for independent adjustment of these were estimated and verified by experienced expert pedagogues. Copyright © Freund Publishing House Limited.

 • 11.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion.
  Josefsson, Pernilla
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion.
  Pareto, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Challenges in designing virtual environments training social skills for children with autism2006Ingår i: Proceedings of 6th International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies, University of Reading , 2006, s. 35-43Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to explore particular challenges faced when designing virtual environments for children with autism, with the purpose of training social skills. Our findings are based on studying autistic behaviour during three years (primary and secondary sources), analysis of related system and other computer mediated assistive technology, as well as general game design. From these studies we have identified eight critical design parameters that need to be adjustable in a system suitable for autistic persons. The parameters importance, their variation range, as well as the need for independent adjustment of these were estimated and verified by experienced expert pedagogues.

 • 12.
  Arghavan Shahlaei, Charlotte
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Lundh Snis, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Stenmark, Dick
  University of Gothenburg, Department of Applied Information Technology, Gothenburg, Sweden.
  Organizing in the age of digital product platforms: The work of integrated vehicle control engineers2019Ingår i: CEUR Workshop Proceedings, ISSN 1613-0073, E-ISSN 1613-0073, Vol. 2398, s. 17-25Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As flexibility and generativity of digitized information continuously afford new possibilities, a significant challenge for organizations becomes pinpointing practices that are befitting from various aspects. Two overarching digitization eras have so far determined the greatness of the challenge for organizations; 'computerization', and 'the Internet'. Today, a third era of digitization is marked by the emergence of digitized products. As increasing numbers of code line and software are being incorporated in previously physical products such as cars, they can be used as complete products on one layer, and simultaneously turn into platforms enabling other firms to develop and integrate new components, content, or services on another layer. As digital product platform's multiple design layers need to be open to various applications and agendas, their development requires new justifications and approaches for organizing work. By applying a Neo Socio-Technical Systems frame of reference on the work of engineers as they engage in developing digitized products, we 1. discuss changes of work and organizing along three eras of digitization, 2. provide a rich empirical instance by identifying what steps engineers take in preparation for developing digital product platforms, and 3. discuss the implications of these steps for the literature on practice and organizing. ©Copyright held by the author(s).

 • 13.
  Aronsson, Andreas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för data- och elektroteknik.
  Bäversjö, Jonathan
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för data- och elektroteknik.
  Undersökning av gratis WiFi i Göteborg2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här projektrapporten undersöks ett antal av de gratis WiFi-punkter som erbjuds av diverse företag i centrala Göteborg och hur de förhåller sig till de mobila nätverken. Det som undersöktes var trafikmängd, bandbreddskapacitet, frekvenskanaler, signalstyrka och huruvida användaravtal var implementerade.

  Mätningarna visade att det i allmänhet inte var särskilt stor trafikmängd på näten, iallafall inte jämfört med maxkapaciteten som varje nätverk var kapabel till. Vilket troligtvis beror på de mobila nätverkens utbredning samt hastighet de är kapabla till. Kanalerna var med några undantag välfördelade efter 802.11 standard. Användaravtal var implementerade på de större kedjorna men ej på de mindre individuella företagen

 • 14.
  Aronsson, Jonas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Drechsel, Nils
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Dags att köra agilt!: vilka är de främsta för-­ och nackdelarna med att använda en agil systemutvecklingsmetod?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med studien och rapporten var att bidra till en ökad förståelse kring agila metoder för att kunna fatta beslut om användande av en agil systemutvecklingsmetod är motiverad. Studien var av kvalitativ karaktär och arbetade utifrån frågeställningen "vilkade främsta för- och nackdelarna med att använda en agil systemutvecklingsmetod?". Med hjälp utav djupintervjuer och litteraturstudier samlades empiri och vetenskaplig teori in.Vilken utvecklingsmetod en organisation använder har visats sig vara avgörande för organisationens produktivitet och kvalitet på dess resultat. Den sekventiella metoden har varit normen för IT-utvecklingsprojekt under en lång tid, vilket är orsaken till att vissaorganisationer fortfarande använder den. Allmänna problemen med den sekventiella metoden är att den har svårt att hantera förändringar, svårt att leverera vad kunden efterfrågar samt att modellen skjuter fram riskfulla och utmanande moment till slutet av projektet. Att istället byta till en agil metod kan vara lösningen på dessa problem då metoden är framtagen för att vara flexibel med nära kundsamarbete för att säkerställa att resultatet som levereras stämmer överens med vad kunden efterfrågade. Slutsatsen av studien har visat sig vara att de främsta fördelarna med en agil metod är: Den levererar vad kunden efterfrågar, kan enkelt hantera kravförändringar, är anpassningsbar samt ger enhögre kvalité på slutprodukten. De främsta nackdelarna studien har visat sig vara: Hantering utav dokumentation, svårt att skala upp till stora organisationer samt att metoden är krävande.

 • 15.
  Arriazú Nolasco, Noelia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Vegan lifestile on Facebook: An online ethnography study2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In recent years there has been an increase in the number of vegans in the world. The main goal of my research is to understand the vegan struggles in their daily life and study how Facebook might help them solve these difficulties. This master's thesis focuses on the user perspective and how they perceive barriers to follow a vegetarian lifestyle in Spain. The research questions are about finding those barriers and knowing how they could be solved by using Facebook groups. For this purpose, an ethnographic approach has been used.

  The target group of this study are vegans who have gone through the time of change and may have had some problems in making that decision. Fifteen vegans have been interviewed to find challenges that have arisen when they have changed their lifestyles. After that, an online ethnography study has been performed by observing the content of a Facebook group, called "Vegetarianos y Veganos – España", focusing on publications where group members were asking for advice, information or solutions.

  The results indicate that the investigated group of Facebook is essential for the exchange of information, knowledge and experience. The members also contribute to increased knowledge through publications and comments. But most importantly, the members receive solutions to the problems they share with the group.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Arvola, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Information and Computer Science,Linköping, Sweden.
  Samuelsson, Marcus
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Nordvall, Mathias
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Ragnemalm, Eva L.
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Simulated Provocations: A Hypermedia Radio Theatre for Reflection on Classroom Management2018Ingår i: Journal Simulation & Gaming, ISSN 1046-8781, E-ISSN 1552-826X, Vol. 49, nr 2, s. 98-114Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background. Learning to manage a classroom is a difficult but important part of teacher education. Earlier research on simulations for learning classroom management has highlighted the difficulty of supporting reflection.Purpose. This case study explores and evaluates the design of a simulation for student teachers' reflection on classroom management.Design. The design process resulted in the scenario-based SIMPROV simulation, which was made in the form of a hypermedia radio theatre that students go through in pairs or triads. Authoritarian, authoritative, democratic, and compliant leadership styles were built into the choices student teachers made.Evaluation. The simulation was evaluated in two courses where the participants' level of reflection and perceived knowledge improvement was measured using a questionnaire. Forty-three first-year student teachers, 48 third-year student teachers, and 38 of the student teachers' mentors participated in the evaluation.Results. The results indicate that participants engaged in reflection and understanding to a high degree, and only to a low degree in critical reflection or habitual action.Conclusions. The conclusions are that the scenario-based simulation designed as a hypermedia radio theatre supported knowledge improvement, understanding, and reflection and that social interaction during and after simulation sessions was an important feature.

 • 17.
  Asker Zada, Salar
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Ad Hoc Networks: Performance Evaluation Of Proactive, Reactive And Hybrid Routing Protocols In NS2 2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  No infrastructure, no centralized administration and self-configuration are the main characteristics of MANETs. The primary motivation of MANET deployment is to increase portability, mobility and flexibility. However, this mobility causes an unpredictable change in topology and makes routing more difficult. Many routing algorithms have been proposed and tested over the last few years in order to provide an efficient routing in Ad Hoc networks. In this report we will show our conducted study with AODV (reactive), DSDV (proactive) and ZRP (hybrid) routing protocols. The performance of routing protocols have been evaluated carefully by analyzing the affects of changing network parameters such as, number of nodes, velocity, pause time, workload and flows on three performance metrics: packet delivery ratio, routing cost and average end- to- end delay. All the simulation work has been conducted in NS2. Our simulation results show that AODV gives better performance in all designed simulation models in terms of packets delivery ratio. DSDV shows the second best performance. Performance of ZRP is found average.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Asplund, Carl-Fredrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för data- och elektroteknik.
  Svensson, Max
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för data- och elektroteknik.
  Mätning av uppstartstid i multicastprotokollen PIM dense-mode och PIM sparse-mode2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna rapport undersöks vilket multicastprotokoll som behöver minst tid till att starta en multicastström från sändare till mottagare. Protokollen som mäts är IPv4 PIM dense-mode, IPv4 PIM sparse-mode samt IPv6 PIM sparse-mode. Mätningarna baseras på hur lång tid det tar från att en klient skickar förfrågan om att få gå med i en multicastgrupp till att klienten mottar multicastströmmen. Mätningsresultaten genom Cisco 2901 routers visade i vår labbmiljö att PIM dense-mode behöver minst tid för att leverera trafiken i jämförelse med IPv4/IPv6 PIM sparse-mode. Alla protokoll visade sig prestera under 20 millisekunder sett till medianen, vilket är under gränsen för vad en människa anser ske omedelbart

 • 19.
  Axelsson, Lenny
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datateknik.
  A Concept of an Interactive Controlled Vertical Blind2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  One of the most common devices found worldwide in todays society, is the curtain in

  various designs. Different designs which requires different types of physical efforts to be

  used and adjusted to achieve the intended purpose.

  Due to lack of features in a regular vertical blind and its construction, it makes it hard to

  use and apply with normal behaviours of the human. Where the basic idea is based on a

  static design with a parallel relationship between the individual vertical blinds is the

  prototype based on individual movements of the blinds. A static relationship, which

  requires repeated adjustment through the day and the movement of the sun to achieve the

  desirable functionality. However, when the user gets interrupted and distracted for example

  at work repeatedly during a complete day, his or her performance and creativity at work

  will be reduced.

  In this paper I have chosen to focus on the interaction design of the vertical blind and how

  to improve the interaction relationship between it and the user. Also showing how it is

  possible to create solutions for a simple and common unit like a vertical blind, by means of

  interactive models, use cases, technical predictions and a proposal of a future GUI that

  makes it possible to implement the models in a prototype of an embedded system. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  ICVB
 • 20. Babaheidari, Said Morad
  Evaluating Information Systems by using interpretive evaluation approaches and models2009Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  As information systems/technologies (IS/IT) become embedded in organizations, these systems cannot be isolated from important issues such as human intellect, culture, philosophy, politics and socio-organizational changes. Limited business resources on one hand and the various concerns and demands from different stakeholders on the other hand have led to an ever-growing need to evaluate IS/IT investments. In other words, due to the heavy rise of IS/IT costs IS/IT investments must be justified. Evaluation of IS/IT investments is generally taken to mean the identification and the measurement of capital expenditures spent on and the initial anticipated revenues gained from the deployments of these systems (IS/IT). One of the main fundamental characteristics of interpretive approach (IA) is to highlight and facilitate evaluation as an interactive learning process. Interpretive approach concentrates on the lifecycle perspective of IS/IT investments argued to be a complex managerial issue. It is crucial to notice that stakeholders, their claims, concerns and issues are at the core of IEA.

 • 21.
  Babaheidari, Said Morad
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Pareto, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Spante, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Svensson, Lars
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  A Systematic Process for Selecting a Typical Case in School Setting2013Ingår i: Proceedings IRIS 36: August 11-14 2013 at Gran, Norway / [ed] Bratteteig, Tone, Aanestad, Margunn & Skorve, Espen, Oslo: University of Oslo , 2013, s. 461-472Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes the rationale behind the concrete steps how we systematically have gone through the case selection process as the first phase of a research project named Consequences of the Digitalization of Schools. The project is a single-case longitudinal (5-year long) study and adopts a so called Whole-School Approach. Previous research has criticized case studies for lack of both systematic approach and transparency in the presentation of the case selection process. The purpose of the presentation of this case selection process is to contribute to enhancing understanding of and broadening knowledge on systematic and transparent case selection techniques. The SIRIS database has been used to select a typical Swedish primary school in the chosen municipality where the project will be conducted. The SIRIS database contains annually statistics from all primary schools in Sweden, and is available online for public use. We demonstrate how and why a particular school representing a so called typical school was selected as our case. 

 • 22.
  Babaheidari, Said Morad
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Svensson, Lars
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Managing the Digitalization of Schools: an explorative study of school principals’ and IT-managers’ perceptions2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The deployment of ICT in school setting is in many ways a complex managerial task that involves several stakeholder groups. Firstly, principals and deans have to relate to the local, regional, national, and international policies and governing systems. Furthermore, the voices of teachers, students and their parents have to be considered and negotiated. In this paper, we explore how school principals’ and municipal IT-managers’ perceive the usefulness and the potential role that ICT play in the school context. In a pilot study of a single school district in a Swedish municipality, we have interviewed representatives from the municipal board of education, the municipal IT-support for schools, and two principals. By using the Technology Acceptance Model (TAM3) as an analytical lens to understand the two constructs of “Perceived usefulness” and the possible role of ICT, we conclude that the barriers for successful integration of IT into educational practices requires firstly overcoming the lack of coordinated ICT investment strategy and tracking of ICT. This can be done by having a clearly articulated ICT policy distributed to school staff which we argue will positively influence the perceived usefulness as expressed by principals and their governing body. Secondly, inclusion of ICT in all aspects of teachers’ professional school activities will bring change to school activities and processes.

 • 23.
  Bakraqi, Valon
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Humed Darir, Yasir
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Användarvänlig interaktion med mobila enheter: En studie av centrala designprinciper för mobila enheter2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens bakgrund tar upp hur teknologin för mobila enheter har utvecklats i rasande fart, vilket i sin tur har lett till att användningen av smarttelefoner expanderat. I och samhällets ökade användning av smarttelefoner så har webbplatserna inte följt med i utvecklingen av användarvänligheten. Studien tar upp svårigheterna att anpassa gränssnittet från den stationära datorn till smarttelefonens gränssnitt.

  Användarvänligheten har undersökts på utvalda flygbolags webbplatser när man besöker dem via en smarttelefon. Studiens syfte var att undersöka de problem som kan uppstå när de utvalda webbplatserna inte är användarvänliga. Studien beskriver även hur olika designprinciper tillämpas på de utvalda webbplatserna. Tidigare forskning i ämnet visar att det är svårt att anpassa en webbplats till en smartphone. Samma designprinciper krävs som för de vanliga webbplatserna, men de behöver följas på ett striktare sätt. Dessutom visar tidigare forskning att användarvänligheten är en viktig aspekt i designen av webbplatsen till smarttelefonen. Det har tillämpats en kvalitativ ansats i studien.

  För att samla in material till studien har metoden "think aloud" tillämpats. Intervjuer har genomförts för att få en djupare förståelse. Resultatet visar att det finns en stor brist kring användarvänligheten i de mobila webbplatser som undersökts utifrån designprinciper och principer för användarvänlighet. Områden som är väsentliga att tilllämpa för att uppnå en god interaktion mellan webbplatsen och användare är att webbplatsen ska anpassa sig efter besökarens enhet. Webbplatsen ska inte förvirra användaren samt att webbplatsen återkopplar till användaren var denna befinner sig på webbplatsen.

 • 24.
  Begicevic, Dias
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Vi ses på nätet: en studie om ungdomars sätt att umgås via datorn2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Då ungdomar idag tenderar att spendera en del av sin fritid framför datorn och där kommunicera via olika internetbaserade kommunikationsverktyg kan frågan ställas om denna kommunikation skiljer sig åt från kommunikation som sker i verkligheten, och om detta i sin tur påverkan förmågan att på ett empatiskt sätt kunna kommunicera med sina medmänniskor. Uppsatsens frågeställning är om kommunikation via Internet och i verkligheten skiljer sig åt, hur ungdomarna själva ser på umgänget via internetbaserade kommunikationsverktyg samt hur detta påverkar dem. Som metod har kvalitativa intervjuer använts för att kunna få så utförliga svar som möjligt från respondenterna.Undersökningens resultat visar på att ungdomar skiljer på sitt sätt att vara beroende av vilken umgängesform som nyttjas. Val av umgängesform görs utifrån humör, hemmets regler, väder och årstid. Internetbaserade kommunikationsverktyg används mer som ett komplement till fysiska träffar i stället för att ersätta dem, trots detta finns en skepsis hos föräldrarna mot kommunikation via Internet. Slutsatsen kan dras att umgänge och kommunikation via Internet inte ersätter fysisk interaktion med andra människor utan snarare fungerar som ett komplement till denna. En medvetenhet om att kommunikationen kan se hårdare ut över Internet finns och inte används vid fysiska träffar samt att kommunikation över Internet verkar ske mer intensivt under en kortare period av tonårstiden kan även slutsatsen att interaktion med andra människor i verkligheten inte nämnvärt påverkas. Arbetet stämmer till stor del överens med vad tidigare forskning visat.

 • 25.
  Bennulf, Mattias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Danielsson, Fredrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Svensson, Bo
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Identification of resources and parts in a Plug and Produce system using OPC UA2019Ingår i: Procedia Manufacturing, E-ISSN 2351-9789, Vol. 38, s. 858-865Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes a method together with an implementation for automating the detection, identification and configuration of newly added resources and parts in a Plug and Produce system using OPC UA. In a Plug and Produce system, resources and parts are usually controlled by agents, forming a multi-agent system of collaborating resources. Hence, when a resource or part is connected to the system, a corresponding agent must be instantiated and associated with that specific device. In order to automate this, the system needs information about newly connected devices. This information could, for example, be positional data describing where the device is connected. Some devices like tools and parts to be processed have no own network connection, but still, they should get an agent with correct configuration instantiated. In this work, OPC UA is used for communication between devices and the corresponding agents. All agents and their communication are handled by an Agent Handling System, consisting of an OPC UA HUB together with functions for device detection and agent instantiation. The HUB is used for transferring data between devices and their agents in the network by OPC UA protocols. When a device is connected to the network, it is detected, and a connection is automatically created to the HUB that becomes configured for transmitting data between the device and its corresponding agent. © 2019 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

 • 26.
  Berndtsson, Jesper
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik.
  By, Mathias
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik.
  Cactuz: The modular toolbox for evaluating Intrusion Prevention Systems2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Intrusion prevention systems are a widely used today to protect the local network from threats on the world wide web by blocking unwanted packets, but still be able to forward desirable traffic. Before placing the intrusion prevention system in a live network, the system can be tested with it capabilities in a test environment.

  This paper is about the build of the toolbox "Cactuz", developed with 11 different test sce-narios with the availability to expand. The report contains general information about threats and attacks but also the software and tools included in the build. The result of the build is presented as the toolbox which includes multiple attacks and tests with a user interface. Cac-tuz is evaluated by Snort IPS where the evaluation of each attack is presented and analyzed.

 • 27.
  Bernhard, Irene
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion.
  Blomgren, Roger
  Flensburg, Per
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Grundén, Kerstin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  En kritisk analys av IT-visioner inom hälsa och kultur2010Ingår i: Förvaltning och medborgarskap i förändring: etablerad praxis och kritiska perspektiv / [ed] Lindblad-Gidlund, Katarina, Ekelin, Annelie, Eriksén, Sara, Ranerup, Agneta, Lund: Studentlitteratur, 2010, 1, s. 251-270Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 28.
  Bernhard, Irene
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion.
  Grundén, Kerstin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och informatik, Avd för informatik.
  Kompetensstrategier vid införande av kundcenter i kommuner2010Ingår i: Lärande i och för det nya arbetslivet / [ed] Lagrosen, Stefan, Lundh-Snis Ulrika, Nehls, Eddy, Lund: Studentlitteratur, 2010, 1, s. 31-46Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Bernhardsson, Lennarth
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Pineda, Maria Victoria
  Information Technology Department, College of Computer Studies.
  The Great Learning Experience: An attempt to understand learning from the wies of the millenial learners.2011Ingår i: Connecting Communities: The A B C D of eLearning, Palawan, 2011, s. 1-5Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Millenial learners are individuals born after 1985 with very wide exposure to various types of media enhanced by technology. They are persons who had listened to music while in the wombof their mothers and had watched television starting at age 0. Most of them would have hada music player or a game pad or a mobile phone at age 8. (Deterle, Dede and Schrier, 2008)These millenial learners grew up with constant web connectivity at their fingertips to assist themin their homeworks.

  The present pedagogies our academic institutions employ to support the learning style ofthe web generation of students may not be as suitable. Social constructivism, transformativelearning or problem-based learning, while prevalent in the Asian context, may be more perfectfor cognitively dynamic students. Our students nowadays are more adept to constructingknowledge, content (Attwell, 2007) and even more independent in their learning priorities.This study attempts to understand the new learning practices among our students. This studyattempts to find out how college students define what a good learning experience is. It is alsothe intention of the study to explore new educational practices and hopefully drive ways ofdesigning and developing the future of learning activities.

  The study was conceived in May 2011 and was planned to collect data in the form of shortvideos in a span of six months, from June to December. There will be two sets of samples, onefrom the students of De La Salle University of the Philippines (DLSU) and the other from thestudents of University West (UW) in Sweden.

  The experiment asked for a two minute video that will be created and expressed by anindividual or group of students. This meant planning and organization to compose the thoughts,the message and the content of the video. Since this contains the expression of the studentsthemselves, the self-expression equates to a great degree of authenticity.

  This paper will impart the work-in-progress of this experiment, the Great Learning Experience.To date, there are twenty videos from DLSU and fifteen videos from UW. This paper will tell themethods used in the different classes and the initial findings. Comparison of the UW and DLSUvideos is not included in the paper.

 • 30.
  Björkman, Inger
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap.
  Johansson, Ann
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och informatik.
  Implications of IT in Different Professions2006Ingår i: Information Technology: New Generations, 2006. ITNG 2006. Third International Conference on10-12 April 2006, 2006, s. 11-19Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Development of information systems and IT are continuously ongoing in almost every company and organisation. More and more IT development is performed in organisations characterised by professional work. Two studies are performed to point out two types of professions. One study is carried out at an airbase within the Swedish Air Force and one study is done in a health care organisation in Sweden. The aim of this paper is to describe and analyse the different types of professional work in these organisations. Some implications of the use of IT in different types of professional work are addressed

 • 31.
  Boklund, Andreas
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Performance Prediction of Future Generation Computer Systems2006Ingår i: Proceedings of the International Conference on Applied Computing: San Sebastian, Spain, Feb 25-28, 2006, s. 42-48Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 32.
  Boklund, Andreas
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Wombat lurar nätskurkarna2006Ingår i: Datormagazin, ISSN 1650-1306, nr 10, s. 86-90Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 33.
  Boklund, Andreas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Christiernin, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Skriv en bandbreddsmätare i C2007Ingår i: Datormagazin, ISSN 1650-1306, nr 7, s. 113-117Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 34.
  Boklund, Andreas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Christiernin, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Johansson, Christer
  Lindell, Håkan
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  A Comprative Study of Forward and Reverse Engineering in UML Tools2007Ingår i: Proceedings of the International Conference on Applied Computing: Salamanca 2007, Spain, IADIS , 2007, s. 535-540Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the process of developing computer based applications the use of descriptive models to depict the architecture and design of the application is practical and brings many advantages. The most commonly used standard today is the Unified Modeling Language. There are many tools that implemented support for this standard for modeling, and they vary in functionality. A comparative study, including a selection of these tools, will show advantages and disadvantages for each tool. The purpose of this study is to test a selection of these modeling tools for a typical three-tier layered web service application. The tools tested in this study are Microsoft Visual Studio 2005 .NET Beta, PowerDesigner and Visual Paradigm. Rational Rose would have been included if it would have supported C#. In this study tests are performed in regard to modeling a class diagram, forward engineering to source code from the class diagram and reverse engineering from source code to class diagram. Despite the shortage of diagram types MS Visual Studio proved to be the most reliable tool for this particular type of applications.

 • 35.
  Boklund, Andreas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Jiresjö, Christian
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Mankefors, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  The Story Behind Midnight, a Part Time High Performance Cluster2003Ingår i: International conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications / [ed] Hamid R. Arabnia, Las Vegas: CSREA Press , 2003, s. 173-178Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this paper, we present the creation process andthe purpose behind the Midnight cluster. It isdisguised as a computer laboratory during the day,but turns into a high performance compute clusterduring the night.The main focus of this paper is on the basic issueswith creating a part time compute cluster. TheMidnight cluster was constructed to serve both as aCPU harvester and as a platform for further studies.The main goal of our upcoming research is toev aluate different methods for handling shapechangeand process management on the cluster, andhow these factors affect running processes, stabilityand performance.

 • 36.
  Boklund, Andreas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Namaki, Nima
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Mankefors-Christiernin, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik. Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Gustafsson, J
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Lingbrand, M
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Dual-core efficiency for engineering simulation applications2008Ingår i: 2008 International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications, PDPTA 2008: Las Vegas, NV; 14 July 2008 through 17 July 2008, 2008, s. 962-968Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 37.
  Boklund, Andreas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Namaki, Nima
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Mankefors-Christiernin, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Jiresjö, Christian
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  A characterisation tool for the impact of network deficiencies on HPC applications2008Ingår i: Proceedings of the 2008 International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications, PDPTA 2008, 2008, s. 888-894Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 38.
  Borjesson, Anna
  et al.
  Ericsson, Goteborg.
  Pareto, Lars
  IT University of Goteborg.
  Lundh Snis, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Staron, Miroslaw
  IT University of Goteborg.
  Continuing professional development by practitioner integrated learning2007Ingår i: Companion to the 22nd ACM SIGPLAN conference on Object-oriented programming systems and applications companion: Conference on Object Oriented Programming Systems Languages and Applications, ACM , 2007, s. 897-907Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 39.
  Boström, Malin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Staciwa, Monika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Digital Nudging för hållbarhet: En experimentell studie om digital nudging för hållbarhet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur digitala användargränssnitt med digitala nudges som formats utifrån FBM (Fogg Behaviour model) samt PSD-modellen (Persuasive Systems Design) kan användas för främjandet av hållbara konsumtionsmönster.

  Studiens datainsamlingsmetoder är experimentella användartester i semi-kontrollerad miljö där användardata på ett mobilbaserat användargränssnitt samlas in för analys. Användargränssnittet som testades var en prototyp av en app för hyrbilar utvecklad i samband med studien. Komplementerande intervjuer av deltagarna utfördes i samband med tester för att få en djupare förståelse av designsituationer och de faktorer som kan ha en påverkan på användarnas val, bl.a. deras upplevelser och attityder.

  Resultaten från experimentet i vilken olika digitala nudges testas, tolkas och analyseras från ett persuasive design-perspektiv med hjälp av FBM och PSD-modellerna som konceptualiserar persuasive design. Avsikten är att bättre förstå hur digitala nudges kan användas för att leda användare till mer hållbara konsumtionsbeteenden.

  Vi avslutar med en diskussion om hur applicerbara dessa modeller är för att designa nudges i sammanhang för hållbarhet. Diskussionen ämnar leda till en induktiv slutsats om vilka variabler och vilka förhållanden som fungerar bäst för att leda användare till miljövänligare alternativ med hjälp av nudges.

 • 40.
  Bramfors, Emanuel P
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Distansmöten i verksamheten: En fallstudie av distansmöten i Fyrbodals kommunalförbund2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vad tjänstemän och ledning inom en statlig organisation som Fyrbodals kommunalförbund har för erfarenheter och uppfattningar om distansmöten. Studien har också haft i syfte att redogöra för vilka faktorer som anses som viktiga för respondenterna för att höja distansmötens kvalitet och effektivitet. I denna uppsats har möteskultur, mötesverktyg och möteshantering inom Fyrbodals kommunalförbund behandlats. Organisationen har jag valt att undersöka på grund av tidigare erfarenheter inom denna.

  Fallstudien har använts som forskningsmetod med betoning på kvalitativa studier. Jag har haft en kvalitativ ansats i mitt uppsatsarbete med aspekter som användbarhet kring teknik, med individers erfarenheter och uppfattningar av distansmöten som huvudmål. De olika delmetoder som använts i denna fallstudie var semistrukturerade intervjuer och dokumentstudier, samt litteraturstudier. Genom att delvis använda mig av Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, (UTAUT), med hjälp av vissa utvalda parametrar, kunde användbarhet kring teknik analyseras på ett effektivt sätt. UTAUT är en teori som bygger på åtta andra modeller för användaraccepterande av ny teknik. I mina intervjuer kunde jag fånga flera problem som faller inom ramen för användbarhet. Med hjälp av UTAUT kunde mönster och grupperingar urskiljas. Studiens resultat visar att distansmöten överlag är någonting positivt, ur den bemärkelsen att man slipper resa, kan spara pengar och att mötena blir effektiva. De viktigaste resultaten som påverkar effektivitet och kvalitet vid distansmöten, är en tydlig, förutbestämd uppgjord mötesstruktur med en utbildad mötesordförande som håller i mötena, samt återkommande utbildningar inom kommunikationsverktygen.

 • 41.
  Broberg, Patrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för process- och produktutveckling.
  Towards Automation of Non-Destructive Testing of Welds2011Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  All welding processes can give rise to defects that will weaken the joint and can lead to failure of the welded structure. Because of this, non-destructive testing (NDT) of welds have become increasingly important to ensure the structural integrity when the material becomes thinner and stronger and welds become smaller; all to reduce weight in order to save material and reduce emissions due to lighter constructions.

  Several NDT methods exists for testing welds and they all have their advantages and disadvantages when it comes to the types and sizes of defects that are detectable, but also in the ability to automate the method. Several methods were compared using common weld defects to determine which method or methods were best suited for automated NDT of welds. The methods compared were radiography, phased array ultrasound, eddy current, thermography and shearography. Phased array ultrasound was deemed most suitable for detecting the weld defects used in the comparison and for automation and was therefore chosen to be used in the continuation of this work. Thermography was shown to be useful for detecting surface defects; something not easily detected using ultrasound. A combination of these techniques will be able to find most weld defects of interest.

  Automation of NDT can be split into two separate areas; mechanisation of the testing and automation of the analysis, both presenting their own difficulties. The problem of mechanising the testing has been solved for simple geometries but for more general welds it will require a more advance system using an industrial robot or similar. Automation of the analysis of phased array ultrasound data consists of detection, sizing, positioning and classification of defects. There are several problems to solve before a completely automatic analysis can be made, including positioning of the data, improving signal quality, segmenting the images and classifying the defects. As a step on the way towards positioning of the data, and thereby easing the analysis, the phase of the signal was studied. It was shown that the phase can be used for finding corners in the image and will also improve the ability to position the corner as compared to using the amplitude of the signal. Further work will have to be done to improve the signal in order to reliably analyse the data automatically.

 • 42.
  Bäck, Pernilla
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Sidhu Koskela, Niklas
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  En mobil stads-applikation i Trollhättans utveckling mot en smartare stad2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper maps out the possibility to create and implement a mobile application based on a project brief from mCity, that will help Trollhättan in becoming a smarter city. The reader gains a deeper understanding of how, with the help of data collection and analysis can infer patterns and based on that, create an interface as well as content that meets project objectives and contribute to the development from a Smart City perspective.We have, by interviewing local government employees and citizens, created a prototype built upon approved methods in usability that meets the above criteria which has also been tested on further citizens to evaluate the usability and user experience.Using this mapping, we believe that the future development and implementation of this and/or a similar type of application has been facilitated and the reconciliations made, indicate that such an implementation would also be of Trollhättan's advantage in its quest to become a smarter city

 • 43.
  Bäckman, Kjell
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Ant Colony Optimization and Evolutionary Algorithms Applied to Jazz Solo Improvisation2010Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

   

  This paper describes an experiment of using a variant of the TSP (Traveling Salesman Problem) of ACO (Ant Colony Optimization) and automatic fitness in the evolutionary algorithm to create jazz improvisation solos. It is a sub-project of our overall EJI (Evolutionary Jazz Improvisation) project, where we try to explore the inner nature of jazz music and model jazz improvisation solos and jazz harmony in the computer by means of evolutionary algorithms, swarm theory, chaos theory, neural networks, memetics and other kinds of heuristics

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 44. Bäckman, R
  et al.
  Christiernin, Linn G.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Mankefors-Christiernin, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik. Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  MIDAS: a process support tool for multi-layered designsIngår i: Journal of Information Technology Theory and Application, ISSN 1552-6496, E-ISSN 1532-4516Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 45. Calås, G.
  et al.
  Christiernin, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Boklund, Andreas
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Robustness Analysis and Technology Forecasting: Survey on a Missing Combination in Software Development2006Ingår i: Proceedings of the International conference on Software Engineering :: innsbruck, Austria, 2006, s. 329-334Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Calås, Göran
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Boklund, Andreas
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Mankefors-Christiernin, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  A First Draft of RATF: A Method Combining Robustness Analysis and Technology Forecasting2006Ingår i: Information Technology: New Generations, 2006. ITNG 2006. Third International Conference on, 2006, s. 72-77Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper is based on an extensive study performed on a large software suite for over a decade. From the experiences derived from this study we created a first draft of a method combining an extended robustness analysis (RA) method with the future oriented method of technology forecasting (TF). In this method TF provides information about the systems future evolution to the RA which then generates the software design. The RA and TF methods then form a feedback loop, which results in an improved reusable and robust software design. The purpose of the RATF method is to predict the evolutional path of the software system, thus making preparations for (example) functionality that will be needed in future generations, i.e. utilizing the power-of-prediction to implement the base of tomorrow's functions today

 • 47.
  Calås, Göran
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Mankefors-Christiernin, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Boklund, Andreas
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för datavetenskap.
  Combining robust analysis and technology forecasting: A missing combination in contemporary methods2006Ingår i: Proceedings of the IASTED International Conference on Software Engineering: as part of the 24th IASTED International Multi-Conference on APPLIED INFORMATICS, Innsbruck, 2006, s. 329-334Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Seven software engineering methods and one general purpose system engineering method TRIZ was evaluated concerning their abilities to combine software technology forecasting, that is prediction of potential software evolution with robustness analysis, which is a method to model a system tolerant to changes. None of the investigated software engineering method or process concepts combines software technology forecasting with robustness analysis to any great extent. Several of the methods evaluated do contribute with techniques and principles, that potentially could be combined and give systematically technology forecasting with comprehensively robustness analysis though. This defines a new frontier for research into a combined "super class" method for software development.

 • 48.
  Cardon, Peter W.
  et al.
  University of South Carolina.
  Marshall, Bryan
  Georgia College, State Univ.
  Choi, Jeongil
  Soongsiil Univ.
  El-Shinnaway, Maha. M.
  American Univ. of Cairo.
  North, Matthew
  Washington Jefferson College.
  Svensson, Lars
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Wang, Sujie
  Nankai Univ.
  Noris, Daniel T.
  McNeese State University.
  Cui, Lixin
  Beijing Institute of Technology.
  Goreva, Natalya
  Point Park Univ..
  Raungpaka, Voraphan
  Kasetsart University.
  Usluata, Ayseli
  Kasetsart University.
  Whelan, Catherine
  Georgia College & State Univ.
  Cho, Juyun
  Colorado State Univ. - Pueblo.
  Collier, Caroline
  Georgia College & State Univ.
  Nillson, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Ravid, Gilad
  University of Haifa.
  Valenzuala, Juan Pablo
  Georgia College & State Univ..
  Online and offline social ties of social network website users: An exploratory study in eleven societies2009Ingår i: Journal of Computer Information Systems, ISSN 0887-4417, Vol. 50, nr 1, s. 54-64Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study presents results of a survey about social network website (SNW) usage that was administered to university students in China, Egypt, France, Israel, India, Korea, Macao, Sweden, Thailand, Turkey, and the United States. The offline and online social ties of SNW users were examined by nationality, levels of individualism-collectivism (I-C), gender, SNW usage, age, and access location. Contrary to existing literature, we found no differences in the number of offline friends between individualist and collectivist nations. Similarly, there was not a difference in the number of online social ties between individualist and collectivist nations. However, members of collectivist nations had significantly more online social ties never met in person. Heavy SNW users in individualist nations maintained significantly higher numbers of offline social ties; however, heavy SNW users in collectivist nations did not have higher numbers of offline social ties. Related implications and recommendations are provided.

 • 49.
  Carlsson, Lotta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Ramare, Isabella
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Visionen av det framtida stadslivet: En semiotisk analys av informationsfilmer om det Västsvenska paketet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The future is often created by visions since we tend to strive towards them to reach the future wedesire, a vision can thus affect both lives and destinies (Rubin, 2013:40). Therefore it's relevant to attempt to understand how visions of the future are visualized and communicated. It's also important for these visualizations to be well-made and thought-through so that people understand and want to follow the vision (Baum, Locke, Kirkpatrick, 1998:45). We chose to examine this phenomenon by studying three movies about the West Swedish Package; The dream of the good life (2011), West Swedish Package - an investment that paves the way for the future (2014) och Västsvenska Paketet - Möten mellan människor (2014). Using a semiotic analysis we examined how the vision of future urban life was presented. We also looked at the rhetorical elements that are used to present the vision. We found several similarities in how the vision was presented in the films. Overall they show a very optimistic future. They paint a picture of the good life where only certain kinds of people and lifestyles are depicted. On the rhetorical plane they use a lot of emotionally persuasive arguments (patos), they try to gain trust (etos) and they use some logical arguments (logos). We also discuss if an overly optimistic image of the future could generate a negative response, especially in such ad ebated topic as the West Swedish Package.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Carrasco Henriksson, Rebecka
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  En läkande lek: Digitala spel som stöd till ett barn i sorg2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Spel är en naturlig del i många människors vardag och har gått från att vara ett mer avvikande intresse till att bli Sveriges största kulturexport. Expanderingen har även lett till att dessa digitala verktyg har fått utvecklats och hitta nya användningsformer som därmed skapar nya utmaningar för spelutvecklare.

  Spel som har ett högre syfte än den rena underhållningen hamnar under genren serious games och används inom olika användningsområden såsom försvaret, sjukvården, utbildning, affärsrörelser och psykologi vilket är ämnet för denna uppsats.

  Genom att kombinera och sammanföra tidigare forskning som bottnar sig i psykologin samt spelvetenskapen vill jag besvara frågorna: Hur kan spel användas som ett terapeutiskt verktyg i ett barn sorgeprocess? och Vilka egenskaper bör ett sådant spel fokusera på? Dessa besvaras genom granskning av tidigare forskning samt empiriskt insamlat material från två intervjuer med personer med olika specialistkunskaper för att få ett bredare perspektiv.

  Barns sorgeprocesser kan te sig väldigt olika beroende på individen och därför är det mycket svårt att dra några generella slutsatser för hur ett sådant spel ska designas. Spel har som möjlighet att motivera och engagera och detta är inget unikt för ett serious game, därför blir en mätningsfunktion avgörande i ett digitalt rehabiliteringsverktyg och ett sätt att förse terapeuten med information om patienten.

  Det bildliga språket gör det också möjligt för barnet att enklare förmedla sina känslor eftersom det talade språket kan vara en begränsning. För de äldre barnen så kan socialt stöd genom spelet vara viktigt för att kunna träffa andra i samma situation och tillsammans bearbeta sorgen.

  Sorgen är ingen linjär process och kan visa sig på olika sätt och därför bör spelet erbjuda olika tillägg för att kunna anpassas till den enskilda individen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 av 337
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf