Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Hälsofrämjande Innovation i samverkan
Title [en]
Health promotion in Collaboration
Abstract [sv]

Hälso- och sjukvård, tandvård, Malmö stad, akademins professionsutbildningar samt olika folkhälsoaktörer har tillsammans med privata näringslivsaktörer, idéburen sektor och medborgare skapat förutsättningar och ett program I UDI1 för en jämlikare hälsa i socialt utsatta områden

Syftet med projektet i steg 2 är att vidareutveckla ett hälsofrämjande arbete. Genom en innovationsplattform i socialt utsatta områden som tar utgångspunkt i medborgarna behov i samverkan med näringslivet, offentlig/idéburen sektor och akademins professionsutbildningar skapas förutsättningar att minska den ojämlika hälsan i befolkningen. Innovationsplattformen består av tre UDI - lab som relateras till tandhälsa, egenvård, träning (idrott), fysisk aktivitet och hälsoinfo/kommunikation i grupper av barn, ungdomar, kvinnor/ män i socialt utsatta stadsområden.

Labbens målsättning är samproduktion av innovativa produkter/tjänster för hälsa utifrån användarnas egna behov som sedan lägger grunden för interventioner. Innovationsplattformen skall följas upp och utvärderas enligt en internationell modell CBPR (community based participatory research) som även utvärderar partnerskap, mäter social impact och  hälsa. Behövliga systemförändringar identifieras genom samverkans aktiviteter såväl som i idéer till nya produkter/tjänster samtidigt som individer genom sociala processer integreras i samhället och till utbildning och arbete.

Medverkande organisationer: TePe Munhygien, Apotek hjärtat, Semcon, Radix, Trianon, Needsdrive AB, Malmö stad, Region Skåne, Samordningsförbundet FINSAM, Länsstyrelsen Skåne, Röda Korset, Rädda Barnen, Skånes idrottsförbund.

Abstract [en]

A societal challenge is to reduce the inequalities in health in the population. A health-promoting innovation platform in collaboration between the users, business community, public/non-governmental sector and the academy's education system takes this challenge.

People from socially disadvantaged areas become co-producers of health promotion activities in co-labs for open innovation, an approach that, in itself, creates both innovations for society/industry and improved health of the participating individuals. In this processes, self - reported health and system changes are identified through the partnership activities, as well as by ideas for new products/services.

The innovation platform consists of three UDI lab related to dental health, self care, exercise and health literacy in groups of children, youth, women/men in disadvantaged urban areas. The goal of the health promotion labs is innovative products/services for health based on the users' needs and for future interventions. The innovation platform will be followed up and evaluated according to a contemporary CBPR model (community based participatory) that evaluates partnerships and by measuring Health.

Project OfficerRämgård, Margareta
Co-InvestigatorTham, Kerstin
Co-InvestigatorKottorp, Anders
Co-InvestigatorSalonen, Tapio
Co-InvestigatorKlingberg, Gunilla
Co-InvestigatorKlinge, Björn
Coordinating organisation
Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV)
Funder
Period
2017-08-15 - 2019-08-30
Keywords [sv]
tandhälsa, egenvård, träning, idrott, fysisk aktivitet, Hälso- och sjukvård, tandvård, jämlik hälsa,
Keywords [en]
health promotion, innovation, dental health, self care, exercise
National Category
Health Sciences
Identifiers
DiVA, id: project:2362

Search in DiVA

Health Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar