Endre søk
ExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Prosjekt

Prosjekttyp/Bidragsform
Project grant
Tittel [sv]
Studenters beredskap och kompetens för interprofessionellt lärande och personlighetens betydelse samt patienters och närståendes erfarenheter av att delta i interprofessionellt lärande
Tittel [en]
The Complexity of Interprofessional Education: Student Readiness, Self –Efficacy, Personality and Patients’ and next-of-kins’ Experience
Abstract [sv]

Projektet ingår i forskningsplattformen Research Informed Development of Higher Education and Interdisciplinary Collaboration (RIDHE-IDC).

Samverkan i interprofessionella team anses idag nödvändigt för att optimera vården och maximera kompetensen för att möta utmaningarna i dagens komplexa vård. För att kunna samverka i interprofessionella team behöver studenter inom vårdprofessioner förberedas under sin utbildning avseende interprofessionellt lärande och det anses angeläget att studenterna förbereds tidigt i utbildningen.

Tidigare forskning visar att faktorer såsom utbildning, kön och personlighet har betydelse för studenters beredskap för interprofessionellt lärande men forskningen är begränsad. Personlighet påverkar tankar, känslor och beteende och bidrar till människors olikheter. Aktuellt projekt avser att generera kunskap om beredskap för interprofessionellt lärande hos studenter inom olika vårdprofessioner och vilken betydelse personligheten har för beredskap för interprofessionellt lärande.

Dessutom visar en nyligen genomförd Cochrane review att det saknas forskning kring effekter av interprofessionellt lärande på patientens vård eller upplevelse av vård. Det saknas därmed studier som undersöker patienters erfarenhet av att delta i interprofessionella team trots att flera studier lyfter vikten av att patienten ses som en del i det vårdande teamet. Dessutom finns behov av kunskap om hur närstående till personer som vårdas av interprofessionella team upplever delaktighet i teamet.

Syftet med aktuellt projekt är I) Att undersöka vilka faktorer som påverkar interprofessionellt lärande i relation till beredskap för och kompetens inom interprofessionell samverkan samt personlighetsdrag hos studenter vid läkar-,sjuksköterske-, fysioterapeut- och arbetsterapeutprogrammen samt biomedicinska analytikerprogrammet; II) Att utforska patienters erfarenhet av att delta i vården under interprofessionellt lärande; III) Att undersöka närståendes erfarenheter av delaktighet interprofessionella vårdteam. 

Abstract [en]

In recent decades, the gap between groups experiencing health or ill-health has increased both globally and locally. In response to these challenges, interprofessional collaboration between health care providers has been suggested as the most important improvement in care delivery, in particular to patients with complicated medical conditions.

It has been argued that these skills are not intuitive or learned at work and the current training of health professionals has been criticized for insufficient preparation of students for interprofessional collaboration. Thereby, interprofessional education needs to be implemented into curricula, preferably introduced early in undergraduate education. Students´ readiness to collaborate seems to be related to sex and type of health care education, and is influenced by personality.

There seems to be a scarcity of studies exploring health care students’ personality traits and readiness for interprofessional collaboration, which most likely impact on their competence and willingness to learn in an interprofessional team. In addition, despite convincing arguments stating that patients’ participation in health care decisions is associated with better health-related outcomes for the participating patient, few studies that explore patients’ and next-of-kins’ experience of participation in interprofessional teams have been systematically explored.

The overall aim for is two-fold. First, to investigate influencing factors of interprofessional learning and to explore readiness and self-assessed self-efficacy for competence in interprofessional collaboration in relation to personality traits in health care students. Second, to explore the effectiveness of interprofessional education on patients´ experience of participation. Third, to explore next-of-kins’ experience of participating in interprofessional healthcare teams. 

Co-InvestigatorAxelsson, Malin
Co-InvestigatorCarlson, Elisabeth
Co-InvestigatorJakobsson, Jenny
Co-InvestigatorKottorp, Anders
Co-InvestigatorCarlsson, Elin
Co-InvestigatorGudmundsson, Petri
Co-InvestigatorKumlien, Christine
Koordinerande organisasjon
Malmö universitet
Forskningsfinansiär
Tidsperiod
2019-09-02 - 2021-12-31
Emneord [sv]
Vårdvetenskap
Emneord [en]
Care science
Identifikatorer
DiVA, id: project:2734

Søk i DiVA

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar