Endre søk
ExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Prosjekt

Prosjekttyp/Bidragsform
Project grant
Tittel [sv]
Betydelsen av personlighet för studenters beredskap för interprofessionellt lärande
Tittel [en]
The significance of personality for students' readiness for interprofessional learning
Abstract [sv]

Samverkan i interprofessionella team anses idag nödvändigt för att optimera vården och maximera kompetensen för att möta utmaningarna i dagens komplexa vård. För att kunna samverka i interprofessionella team behöver studenter inom vårdprofessioner däribland sjuksköterskor förberedas under sin utbildning. Tidigare forskning visar att faktorer såsom kön och typ av utbildning har betydelse för studenters beredskap för interprofessionellt lärande. Det finns även indikationer om att personlighet skulle kunna ha betydelse för lärande men i relation till interprofessionellt lärande är forskningen mycket begränsad.

Personlighet påverkar tankar, känslor och beteende och bidrar till människors olikheter. Aktuellt projekt avser att generera kunskap om personlighetens betydelse för beredskapen till interprofessionellt lärande. Genererad kunskap kan komma att ligga till grund för att utveckling av instruktioner och förberedelser inför sjuksköterskestudenters verksamhetsförlagda utbildning då samverkan i interprofessionella team ska tränas.

Finansiär: Institutionen för vårdvetenskap samt Alice Lindströms studiefond

Abstract [en]

Collaboration in interprofessional teams is considered necessary in order to optimize healthcare and maximize competence to meet the challenges of today's complex care. Previous research has shown that interprofessional learning prepares students for future collaborative work. Furthermore, readiness to interprofessional collaboration seems to be related to biological sex and education. Personality traits are clearly related to group dynamic and performance, but less is known about the influence of personality on nursing students’ readiness for interprofessional learning.

The current project aims to generate knowledge of nursing students’ readiness for interprofessional learning in association with personality traits. The generated knowledge could contribute to altered preparations and instructions prior to the clinical placement where interprofessional learning is practiced.

Financer: Department of Care Science samt Alice Lindströms studiefond

Project OfficerAxelsson, Malin
Co-InvestigatorCarlson, Elisabeth
Co-InvestigatorJakobsson, Jenny
Koordinerande organisasjon
Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV)
Tidsperiod
2017-10-01 - 2020-01-01
HSV kategori
Medical and Health Sciences
Identifikatorer
DiVA, id: project:2465

Søk i DiVA

Medical and Health Sciences

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar