Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (2 of 2) Show all publications
Borg, M. (2019). "It´s Not For Real": The Tablet as Palette in Early Childhood Education. International Journal of Education & the Arts, 20(14), 1-21
Open this publication in new window or tab >>"It´s Not For Real": The Tablet as Palette in Early Childhood Education
2019 (English)In: International Journal of Education & the Arts, E-ISSN 1529-8094, Vol. 20, no 14, p. 1-21Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This qualitative study investigated how a group of three-year-old preschool children use the drawing application Doodlecast on iPads. The smoothness, rapid response, and distinctive digital visual expressions of the tablet provided visual feedback that influenced the children's preferences for colors. Doodlecast seemed to encourage the children to explore colors and superimpose and fill-in the iPad's screen. In addition, they painted very precise shapes and lines, which seemed to facilitate pattern making and discovery of signs and relations. The children used the eraser tool to correct, reveal, remove, and create shapes. Irrespective of the method –erasing, superimposing, or filling-in the screen – the clear and professional result seemed to provide a visual confirmation that the children were able to master formulas.

National Category
Information Systems, Social aspects Pedagogy
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Informatics
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14605 (URN)10.26209/ijea20n14 (DOI)000474513300001 ()2-s2.0-85079698038 (Scopus ID)
Available from: 2019-10-17 Created: 2019-10-17 Last updated: 2023-12-15
Borg, M. (2015). Alice for the iPad, popup-boken och 1800-talets visuella kulturer. Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur, 6(01), 37-47
Open this publication in new window or tab >>Alice for the iPad, popup-boken och 1800-talets visuella kulturer
2015 (Swedish)In: Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur, ISSN 1891-5752, E-ISSN 1891-5760, Vol. 6, no 01, p. 37-47Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Applikationen Alice for the iPad (2010) släpptes kort efter lanseringen av den första surfplattan och är en adaption av Lewis Carrolls The Nursery «Alice» (1890), en förkortad version av Alice i underlandet (1866) med illustrationer av John Tenniel. I artikeln är syftet att lyfta fram betydelsen av den återhållsamma animeringen av Tenniels bilder, och poängtera hur rörelsescheman remedierar och (re)konstruerar 1800-talets visuella kulturer och tidens intresse för optisk apparatur/leksaker och popup-böcker, som på olika sätt i tid och rum utmanade den tvådimensionella stillbilden. Analysen visar hur rörelsemönster varieras, kombineras och används som ett stilistiskt men också narrativt verktyg: animationerna tillåts påverka framställningen, utan att förändra själva berättelsen. Den traditionellt framställda illustrationens möte med den digitala bildens estetik behandlas, hur den senares distinkta uttryck låter det av handen tecknade framträda i relief och tillika göra anspråk på autenticitet. Till detta kommer adaptionen, förflyttningen från materiell bok till bilderboksapplikation för surfplatta, hur appen tycks kräva och uppmana till ett visst hanterande, och liksom popup-boken baseras på det taktila och påverkbara. En central slutsats är att de enkla animationerna i kombination med ett ålderdomligt uttryck och välkända 1800-talsillustrationer bidrar till att varje förändring överraskar, bryter mot en förväntad stillhet. Animationernas och scenernas slutenhet bidrar också till en bibehållen bokkänsla. Applikationen är både synlig och osynlig i sin stil, den presenterar sig som en optisk leksak eller en högst materiell popup-bok från förr, samtidigt som just det uttalat ålderdomliga är självreflekterande.

Abstract [en]

Alice for the iPad (Atomic Antelope, 2010) is an application launched shortly after the first tablet was introduced by Apple in 2010. Based on The Nursery «Alice» (1890), an abridged bedtime version of Lewis Carroll's classic Alice's Adventures in Wonderland (1866), the app adds subtle animations to John Tenniel's original illustrations. The app seems to be echoing and (re)constructing the past by varying and combining different patterns of movements, remediating the look of nineteenth-century popular pop-up books or «movables», as well as contemporaneous optical toys and apparatuses, which in different ways challenged the two-dimensional still image... One key issue addressed by the article is the meeting between a classical traditional style and the aesthetic premises of the digital image, as a way to highlight the former and to confirm authenticity. Alice for the iPad handles questions raised by adaptation, how to remain true to the original material under qualitatively different conditions. The article explores how the app is simultaneously visible and transparent, presenting itself as an optical toy or three-dimensional pop-up book from the past, yet producing its compelling self-reflective aspect precisely by mobilizing these «old» technologies.

Keywords
Tablets, pop-up books, movables, remediation, adaptation, picturebooks apps
National Category
Cultural Studies
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Informatics
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-7620 (URN)
Available from: 2015-06-02 Created: 2015-05-30 Last updated: 2019-12-03Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6126-7265

Search in DiVA

Show all publications