Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Forslund Frykedal, KarinORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1391-3346
Publications (10 of 37) Show all publications
Hammar Chiriac, E. & Forslund Frykedal, K. (2023). Individual group work assessment in cooperative learning: possibilities and challenges. In: Robyn M. Gillies, Barbara Millis & Neil Davidson (Ed.), Contemporary global perspectives on cooperative learning: applications across educational contexts (pp. 94-108). Routledge
Open this publication in new window or tab >>Individual group work assessment in cooperative learning: possibilities and challenges
2023 (English)In: Contemporary global perspectives on cooperative learning: applications across educational contexts / [ed] Robyn M. Gillies, Barbara Millis & Neil Davidson, Routledge, 2023, p. 94-108Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Summary of the book:

This volume captures contemporary global developments in cooperative learning (CL) across varied educational contexts, levels, and disciplines. Cooperative learning is widely recognized as a pedagogical practice that promotes socialization and learning among students, from kindergarten to tertiary education and across different subject domains. With chapters from contributors throughout the Global North and South, this comprehensive volume offers a wide-ranging perspective and addresses a range of cooperative learning pedagogies including relational, online, and peer learning, STAD, the Jigsaw model, and dialogic talk. The chapters draw on novel empirical research and theory to highlight best practices in cooperative learning, whilst also considering the challenges, limitations, and factors which drive or inhibit learner engagement and success. Consistent attention is given to the pivotal role of the educator in implementing cooperative learning to maximum benefit to enhance students’ affective, social, cognitive, and metacognitive learning. Thus, this book will appeal to scholars and researchers across a variety of subjects; and will provide an additional benefit to in-service and pre-service educators who already practice cooperative learning in their classrooms, as well as those who are interested in implementing the model. 

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2023
Series
Routledge research in education
Keywords
Education and globalization, Group work in education, Grupparbete, lärande
National Category
Learning
Research subject
Work Integrated Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-19973 (URN)9781003268192 (ISBN)9781032213934 (ISBN)
Available from: 2023-05-23 Created: 2023-05-23 Last updated: 2024-01-10Bibliographically approved
Forslund Frykedal, K. (2023). Lärarstudenters förutsättningar att utveckla yrkesspecifika kunskaper: En studie av matematikdidaktikutbildningen i Förskollärar- och Grundlärarprogrammets tre inriktningar. Educare (2), 187-209
Open this publication in new window or tab >>Lärarstudenters förutsättningar att utveckla yrkesspecifika kunskaper: En studie av matematikdidaktikutbildningen i Förskollärar- och Grundlärarprogrammets tre inriktningar
2023 (Swedish)In: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, no 2, p. 187-209Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study aims to investigate how the courses in didactics of mathematics in preschool and primary teacher education create conditions for preservice teachers to develop professional knowledge in an interactive learning process that integrates the knowledge domains of mathematical subject knowledge and pedagogical mathematical knowledge. An analysis of 20 course documents and 8 focus group interviews with students have been done. The results show that the intentions in the documents create conditions for the students to develop mathematical subject knowledge. Still, they were given inferior conditions for pedagogical mathematical knowledge. In the focus groups, perceptions emerged among the participants about a changed view of mathematics during the education, from being an abstract theoretical subject to a subject to be explored and discovered through various practical exercises and activities. As support for transferring their newly discovered perception, it is important that the students participate in core practices to bridge the gap between theoretical and practical knowledge in teacher education. The continued development of such core practices, in which student teachers can integrate professional knowledge and skills into their education, is an important implication of this study.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö University, 2023
Keywords
didactics of mathematics, mathematical subject knowledge, pedagogical mathematical knowledge, pedagogical knowledge, teacher education
National Category
Didactics Learning
Research subject
Work Integrated Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-21143 (URN)10.24834/educare.2023.2.933 (DOI)
Note

CC BY 4.0

Available from: 2024-01-08 Created: 2024-01-08 Last updated: 2024-01-08
Ekström, S., Forslund Frykedal, K., Hermansson, A., Ögren Jansson, M. & Lundström, M. (2023). Micro-teaching i Grundlärarprogrammet: Ett utvecklings- och forskningsprojekt för att stödja lärarstudenter att utveckla yrkesspecifik kunskap i matematik. In: Abstracts för Decemberkonferensen: . Paper presented at Decemberkonferensen Institutionen för individ och samhälle 13 december 2023, Trollhättan, Sweden (pp. 1-1). Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Micro-teaching i Grundlärarprogrammet: Ett utvecklings- och forskningsprojekt för att stödja lärarstudenter att utveckla yrkesspecifik kunskap i matematik
Show others...
2023 (Swedish)In: Abstracts för Decemberkonferensen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2023, p. 1-1Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Vid matematikutbildningen i lärarprogrammen vid Högskolan Väst (HV) genomförs ett utvecklings- och forskningsprojekt (med flera delstudier) för att stödja lärarstudenter att utveckla specifik yrkeskunskap som förbereder dem för undervisningens komplexitet. Kontexten i den här studien är förskoleklassen, den skolform som ska knyta samman förskolans och skolans pedagogik. I en granskning av undervisningen i förskoleklassen (Skolinspektionen, 2015) framkom att endast en fjärdedel av eleverna får en undervisning som motsvarar läroplanens övergripande mål för kunskaper. Det finns därför ett stort behov av att utveckla undervisningen i förskoleklass. Detta gäller särskilt undervisningen i matematik.

Teoretisk utgångspunkt i projektet är Banduras teori om självtillit i att undervisa (1997). Forskningen behandlar individens föreställningar om sin kompetens och inte den reella undervisningsförmågan. Det finns dock en tydlig koppling mellan lärares uppfattningar om sin kompetens och vad deras elever presterar. I studien undersöker vi lärarstudenters tilltro till deras egen förmåga att undervisa i matematik och hur den förändras när studenterna får genomföra micro-teaching inför sin VFU (Pekdağ et al., 2020).

Studien inleddes med att studenterna fick undervisning i matematik och därefter med handledningsstöd planera en matematiklektion. Lärarutbildare och studentkollegor gav feedback via ett strukturerat observationsprotokoll i ett intilliggande hybridklassrum. Samma undervisningssession genomfördes sedan på VFU där läraren observerade och gav feedback. Datainsamling har skett genom fokusgrupper för att fånga studenternas upplevelse av micro-teaching och om/hur den förändrat deras tillit till att undervisa i matematik. Teoretiskt analysverktyg är fyra aspekter som stöd för utveckling av självtillit (Bandura, 1997).

Generellt upplevde studenterna micro-teaching som lärorikt och vill gärna möta liknande upplägg igen. Kontinuerlig återkoppling på ett begränsat innehåll upplevdes positivt. Studenterna tyckte tekniken med micro-teaching var en bra lärsituation, som blandade teori och praktik samt gav dem nya perspektiv på deras egen undervisning, en “levande kunskap”.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2023
Keywords
lärarstudenter, kunskap, matematik, förskola
National Category
Pedagogical Work Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-21129 (URN)
Conference
Decemberkonferensen Institutionen för individ och samhälle 13 december 2023, Trollhättan, Sweden
Available from: 2023-12-21 Created: 2023-12-21 Last updated: 2024-03-20Bibliographically approved
Forslund Frykedal, K. & Barimani, M. (2022). Att leda föräldragrupper på mödrahälsovården ur ett föräldrastödsperspektiv (2.ed.). In: Lindgren, H., Christensson, K. & Dykes, A.-K. (Ed.), Reproduktiv hälsa: barnmorskans kompetensområde (pp. 424-434). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att leda föräldragrupper på mödrahälsovården ur ett föräldrastödsperspektiv
2022 (Swedish)In: Reproduktiv hälsa: barnmorskans kompetensområde / [ed] Lindgren, H., Christensson, K. & Dykes, A.-K., Lund: Studentlitteratur AB, 2022, 2., p. 424-434Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2022 Edition: 2.
Keywords
barnmorska, graviditet, förlossning, föräldraskap
National Category
Nursing
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-18130 (URN)9789144138237 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council, 2016-03550
Note

Projektinformation: Lärande inom primärvården – en interventionsstudie med sjuksköterskor som ledare för föräldragrupper

Available from: 2022-02-07 Created: 2022-02-07 Last updated: 2022-02-07Bibliographically approved
Forslund Frykedal, K. & Hammar Chiriac, E. (2022). Formative Written Feedback asa means for Promoting Collaboration and Individual Accountability. In: : . Paper presented at NERA 2022 Conference "Education and involvement in precarious times"; Reykjavík Iceland June 1st to June 3rd 2022: Abtract book (pp. 21-22).
Open this publication in new window or tab >>Formative Written Feedback asa means for Promoting Collaboration and Individual Accountability
2022 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Group work can provide students with valuable opportunities for cooperative learning both of knowledge and abilities related to academic factors and of collaborative skills. However, the requirement from the curriculum to assess students’ knowledge andability individually in group work is a challenging and complex task for teachers. In addition, research on group work assessment in educational context is a neglected research area, and especially individual group work assessment. Accordingly, little theoretical knowledge or useful tools have been provided to assist teachers in this important but difficult task. A special challenge, compared to traditional assessment in education, seems to be how to discern individual knowledge from the joint work when assessing. One way for teachers to assess students during group work, and simultaneously promote their further work and learning, is to provide them with individual formative assessment, by employing feedback. Recent studies indicates that teachers’ feedback to the students also may support individual accountability,i.e., facilitates students’ ability to work more independently in group work where everyone is responsible for their part of the work but also for the group's joint assignments. Against this backdrop, the aim of this presentation is to explore and problematize in what way teachers’ formative written feedback, on students’ individual work during group work promotes or impedes collaboration and individual accountability.

Social Interdependence Theory emphasizing positive interdependence as means for promoting collaboration as well as individual accountability for well-functioning groupwork, together with Shute’s (2008) guidelines for useful feedback, are utilized as overarching theoretical perspectives. Shute claims that there are several types of feedback that can be delivered and a large variability of the effects for the students. Useful feedback depends, according to Shute (2008), on motive, opportunity and means, that is, meet the student’s needs and is given when the student is prepared to use the feedback. 

The study focuses on written formative feedback as means for formative assessment. Data were obtained through 149 feedback documents from six teachers. Feedback was given during a group work assignment when students were working on the individual part of the common group task. The teachers were asked to use their own.

The results display that the written feedback to the students includes comments on following levels: individual (“you”), group (“your group) and “not distinct” (not possibleto discern which level). Furthermore, the results display that the teachers convey feedback in manageable units, focusing on the task to enhance the quality of the work or to promote collaboration and individual accountability. Thus, the paper contributes with relevant Nordic educational research by presenting theoretical knowledge on the sparsely researched area concerning written individual feedback as a means for formative assessment in connection with group work assessment.

National Category
Educational Sciences
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-18755 (URN)
Conference
NERA 2022 Conference "Education and involvement in precarious times"; Reykjavík Iceland June 1st to June 3rd 2022: Abtract book
Funder
Swedish Research Council, 721 2012-5476
Available from: 2022-06-30 Created: 2022-06-30 Last updated: 2022-06-30Bibliographically approved
Forslund Frykedal, K. (2022). Föräldragrupper inom barnhälsovården: Forskning, tillämpning och metoder. Vårdmagasinet Hälsa (1), 18-20
Open this publication in new window or tab >>Föräldragrupper inom barnhälsovården: Forskning, tillämpning och metoder
2022 (Swedish)In: Vårdmagasinet Hälsa, ISSN 2003-1165, no 1, p. 18-20Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2022
Keywords
Föräldragrupper, föräldraskap
National Category
Nursing
Research subject
Child and Youth studies; NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Nursing science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-18314 (URN)
Funder
Swedish Research Council, 2016-03550
Available from: 2022-05-02 Created: 2022-05-02 Last updated: 2022-05-02Bibliographically approved
Hammar Chiriac, E. & Forslund Frykedal, K. (2022). Group work assessment intervention project: A methodological perspective. Cogent Education, 9(1)
Open this publication in new window or tab >>Group work assessment intervention project: A methodological perspective
2022 (English)In: Cogent Education, E-ISSN 2331-186X, Vol. 9, no 1Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The assessment of individual knowledge and abilities should be frequently undertaken when learning is developed in interactions with other students, such as in group work and/or cooperative learning. Previous research reveals that group work assessment is a neglected research area, and this applies in particular to group work assessment interventions studies. The focus of this article is methodological, and its aim is to provide a reflective and critical account of a group work assessment intervention project, and the implications of the different choices made in this process. The intervention project that was scrutinized had a mixed-method longitudinal quasi-experimental design, and interventions in the form of shorter educational sessions were central to the project. Both qualitative and quantitative data were collected, analyzed, and compiled. The methodological issues discussed and problematized were the importance of (a) establishing collaboration with teachers; (b) well-thought-out and delimited methodological choices, and subsequent consequences; and (c) including both teachers and students to secure successful effects of the interventions. As a result of the study, it was concluded that intervention could be beneficial as a means of increasing the scientific knowledge in relation to intervention studies, and also to the emerging discourse on group work assessment.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2022
Keywords
Cooperative learning, group work assessment, group work, intervention project, methodological aspects
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-19099 (URN)10.1080/2331186x.2022.2095885 (DOI)000821308600001 ()2-s2.0-85133501086 (Scopus ID)
Funder
Swedish Research Council, VR dnr 721 2012-5476
Available from: 2022-09-02 Created: 2022-09-02 Last updated: 2024-04-10Bibliographically approved
Forslund Frykedal, K., Rosander, M., Barimani, M. & Belin, A. (2021). Cooperative learning in parental education groups: child healthcare nurses’ views on their work asleaders and on the groups. Children's health care, 51(1), 20-36
Open this publication in new window or tab >>Cooperative learning in parental education groups: child healthcare nurses’ views on their work asleaders and on the groups
2021 (English)In: Children's health care, ISSN 0273-9615, E-ISSN 1532-6888, Vol. 51, no 1, p. 20-36Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

New parents are offered parental education groups as a way to support their transition to parenthood. Interactive approaches in these groups are of importance, but studies have reported a lack of activities that support interaction. Cooperative learning is a structured method when working with groups and based on five elements essential to maximizing the cooperative potential of groups. The aim was to investigate the leadership skills of child healthcare nurses as leaders for parental education groups, their ideas about creating conditions for wellfunctioning groups, and what is required to achieve this. The results were analyzed and discussed using social interdependence theory as a framework and especially the five elements of cooperative learning. Further, the study used a qualitative descriptive design, and eight qualitative interviews were analyzed deductively using thematic analysis. The results showed that in their narratives the nurses display vocational knowledge and describe conditions important for their groups from a cooperative learning perspective. Nevertheless, the results indicate that the nurses had difficulty explicitly instructing parents to use their personal experiences and social skills to get groups to function effectively. Knowledge developed in the workplaces from the experience of leading groups is mostly implicit, and formal knowledge and awareness of leadership is necessary for development of the role.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2021
Keywords
Child healthcare nurses; cooperative learning; leadership; parental education groups; social interdependence iheory
National Category
Pedagogy Nursing
Research subject
Work Integrated Learning; Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-16966 (URN)10.1080/02739615.2021.1949319 (DOI)000678973400001 ()2-s2.0-85111690617 (Scopus ID)
Available from: 2021-08-12 Created: 2021-08-12 Last updated: 2022-04-04Bibliographically approved
Forslund Frykedal, K., Berlin, A. & Barimani, M. (2021). Föräldragrupper inom mödra- och barnhälsovård: Forskning, tillämpning och metoder om ledarskap för välfungerande grupper. Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Föräldragrupper inom mödra- och barnhälsovård: Forskning, tillämpning och metoder om ledarskap för välfungerande grupper
2021 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Den här texten vänder sig till er som leder eller ska leda föräldragrupper. Med föräldragrupper menar vi de grupper som fungerar som stöd för blivande och nyblivna föräldrar, dvs. det handlar om föräldragrupper på mödrahälsovården (MHV) för blivande föräldrar som leds av barnmorskor och föräldragrupper inom barnhälso­vården (BHV) för nyblivna föräldrar som leds av barnsjuksköterskor eller distrikts­sköterskor. Texten är uppdelad på 7 kapitel. I det första kapitlet tar vi upp de stödjande aktivi­te­ter som riktas till blivande och nya föräldrar. Kapitel ett omfattar också vad övergången till vad föräldraskap innebär, både det som kan vara fysiskt och psykiskt påfrestande men också utvecklande. Vi kommer även in på grupper av nya föräldrar som kan behöva extra stöd, t.ex. ensamstående, samkönade, unga föräldrar och föräldrar som inte pratar svenska. I kapitel två flyttar vi fokus till vad det är som ska stödjas–barnens och föräldrarnas behov. Kapitel tre behandlar föräldrarnas förväntningar och tankar om föräldra­grupper–vad vill föräldrar att för­äldragrupper ska ta upp och hur vill de att de ska genomföras. I kapitel fyra riktas till ledaren och ledarrollen. Vi kommer in på olika förhållningssätt kopplat till att vara ledare, men också att skapa förutsättningar för ett lärande för deltagande föräldrar. Vi granskar hur den profession­ella rollen ser ut, men också svårigheterna med att uppfylla alla de förväntningar som finns på ledare för föräldragrupper. Femte kapitlet tar upp hur gruppen fungerar och vad som kan underlätta, men också försvåra arbetet med en grupp. Det handlar bl.a. om hur man skapar trygghet, om roller, normer och strukturer i en föräldragrupp. Vi avslutar med två kapitel som har fokus på strategier och metoder för att lättare kunna tackla potentiella problem och svårigheter, som man kan uppleva finns i föräldragrupper, och istället vända det till något positivt. I dessa två kapitel beskriver vi kooperativt lärande och kollegial handledning och ger också konkreta idéer på hur dessa två metoder eller strategier kan tillämpas på föräldra­gruppen.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping University Electronic Press, 2021. p. 65
Keywords
barn, föräldrar, barnhälsovården
National Category
Nursing
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-17679 (URN)10.3384/9789179290375 (DOI)978-91-7929-037-5 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council, 721-2012-5473Swedish Research Council, 2016-03550
Available from: 2021-11-03 Created: 2021-11-03 Last updated: 2021-12-09Bibliographically approved
Forslund Frykedal, K. (2021). Individual feedback in connection with cooperativelearning – a possible way to support individualaccountability. Acadmia Letters
Open this publication in new window or tab >>Individual feedback in connection with cooperativelearning – a possible way to support individualaccountability
2021 (English)In: Acadmia LettersArticle in journal (Other academic) Published
Abstract [en]

Previous research shows that very few studies concerning assessment in connection with cooperative learning (CL) has been conducted (van Aalst, 2013; Forsell et al., 2020). Accordingly,very little theoretical knowledge or useful tools have been provided to assist teachers in thissignificant but difficult task. Besides, teachers often express feelings of uncertainty about howto make group work assessments (Ross & Rolheiser, 2003) and a special challenge seems tobe how to disentangle the individual from the joint work when assessing (Forsell et., al 2020).Consequently, there is a need to develop theoretical knowledge and instruments for assessingin connection with CL (van Aalst, 2013; Johnson & Johnson, 2004). However, research ismaking progress and some promising findings, as well as practical tools, are beginning toemerge (e.g. Bookhart, 2013; Johnson & Johnson, 2004). Recent research also indicates thatteachers’ feedback to the students may support students ability to work more independently inCL and thereby gain more equal opportunities in the their work (Forslund Frykedal & HammarChiriac, 2018). Assessment in connection with CL can also be about the quest for equitabilityproviding students with equal educational opportunity, as students tend to find assessment inconnection with CL unjust (Forslund Frykedal & Hammar Chiriac, 2016).One way for teachers to assess students during CL is to provide the students with formativeassessment, by employing feedback. The objective in this paper is to explore and problematize if teachers’ formative assessment, by way of written feedback, on students’ individualwork during CL supports or impedes student’s further work with the task, hence guiding orhampering the students’ possibility for individual accountability

Place, publisher, year, edition, pages
Academia, 2021
Keywords
feedback, cooperative learning, CL, accountability
National Category
Pedagogy Didactics Pedagogical Work
Research subject
Work Integrated Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-18029 (URN)
Available from: 2022-01-12 Created: 2022-01-12 Last updated: 2022-01-12
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1391-3346

Search in DiVA

Show all publications