Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ljungquist, Marie
Publications (1 of 1) Show all publications
Ljungquist, M. (2018). Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning i den vårdande akten. (Doctoral dissertation). Åbo: Åbo Akademis förlag
Open this publication in new window or tab >>Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning i den vårdande akten
2018 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

The research interests address a need for knowledge regarding the importance of 'acts of caring' for a caritative approach when performing tasks in the care of the elderly. The overall aim of the research was to deepen the understanding of ethics and describe the actions and habits that are important in the 'acts of caring' for both patients and caregivers in relation to the caritative nursing and ethics of care relevant to the caritative care theory. The design of the study design is based on and from a human-scientific perspective and founded on a hermeneutic tradition based on Gadamer's philosophy. Data was collected partly from qualitative interviews with patients and caregivers and partly from a questionnaire for caregivers. The interviews were carried out in several home healthcare contexts. The data has been analysed and interpreted by means of qualitative content analysis. The result shows that the caregiver's caring and non-caring deeds have significance for caregiving and this is manifested in the caregiver's attitude, consciously or unconsciously. And it also shows that repetition results in either good habits or bad habits. With caritative ethics of care, good habits appear that alleviate suffering and promote health in an 'act of caring'. Bad habits, which lead to bad deeds, have no place in the ethics of care and nursing theory, because a non-caring deed cannot create an 'act of caring'. All forms of caring deeds and good habits can be connected to the character traits, virtues and moral integrity of the caregiver, and intertwine in such a way that the good habits of care may arise from another good habit or lead to a new good habit.

Abstract [sv]

Forskningsintresset svarar mot ett kunskapsbehov gällande betydelsen av vårdande gärningar för en caritativ hållning i en vårdande akt inom äldrevården. Forskningens övergripande syfte var att fördjupa förståelsen av etik och beskriva gärningar och vanor som är av betydelse i den vårdande akten för både patienter och vårdare relaterat till det caritativa vårdandet. Studiens design utgår från ett humanvetenskapligt perspektiv med en förankring i en hermeneutisk tradition. Data har samlats in genom intervjuer med patienter och vårdare samt med frågeformulär till vårdare i hemsjukvårdskontexter. Data har analyserats och tolkats med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att vårdarens vårdande och icke-vårdande gärningar har betydelse för vårdandet och visar sig i vårdarens hållning, medvetet eller omedvetet och kan vid upprepning bli goda vanor eller ovanor. I den caritativa vårdetiken framstår den goda vanan som medveten, lindrar lidande och främjar hälsa i en vårdande akt. Ovanan har inte någon plats i den caritativa vårdteorin och etiken, eftersom en icke-vårdande gärning inte kan skapa en vårdande akt. Alla former av vårdande gärningar och goda vanor kan ha ett samband med karaktärsdrag, dygder och vårdarens moraliska integritet och sammanflätas på så sätt att goda vanor i vården kan uppstå från en annan god vana eller leda till en ny god vana.

Place, publisher, year, edition, pages
Åbo: Åbo Akademis förlag, 2018. p. 266
Keywords
bad habits, caring, caritative care theory, deeds, ethics, experience, good habits, hermeneutics, and home health care, nursing, qualitative content analysis, caritativ vårdteori, etik, gärningar, hemsjukvård, hermeneutik, kvalitativ innehållsanalys, ovanor, goda vanor, vana, vårdande.
National Category
Nursing
Research subject
NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Nursing science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-12291 (URN)978-951-765-902-4 (ISBN)978-951-765-901-7 (ISBN)
Supervisors
Available from: 2018-05-16 Created: 2018-05-14 Last updated: 2018-10-09Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications