Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Arghavan Shahlaei, CharlotteORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1424-8651
Publications (10 of 10) Show all publications
Arghavan Shahlaei, C. & Lundh Snis, U. (2022). Conceptualizing industrial workplace learning: an information systems perspective. Journal of Workplace Learning, 35(9), 1-21
Open this publication in new window or tab >>Conceptualizing industrial workplace learning: an information systems perspective
2022 (English)In: Journal of Workplace Learning, ISSN 1366-5626, E-ISSN 1758-7859, Vol. 35, no 9, p. 1-21Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose: The purpose of this paper is to identify the constituent parts of learning in the manufacturing work context and understand why these parts are key in the learning of the employees. Design/methodology/approach: The data was collected from two sources: a literature review of the Information Systems literature to establish an initial picture of what learning in relation to digital technologies entails and in-depth interviews with engineers in the automotive industry whose knowledge-intensive work is exposed to substantial digital transformation. Findings: The authors first identified three constituent parts for learning: change, reflection and deliberation. When the authors cross-checked the initial findings through in-depth interviews with the engineers, it was found that these three themes trigger learning through three different mechanisms, that is, balancing newness, finding point of reference and organizing actively. Thus, the findings of this paper extend beyond a categorical identification of what constitutes learning to also illustrate why learning entails these constituent parts. Research limitations/implications: This paper implies that progressive learning requires active organizing of learning stages. The data is limited to the review of the Information Systems field. The authors have also only focused on the automotive industry as the representative sector in the manufacturing industry. Practical implications: Applying the model of progressive learning can be a primary way to actively plan and organize learning opportunities for employees. This is key for supporting learning culture in organizations that are exposed to continuous and disruptive changes. Social implications: A significant part of social sustainability is based on sustainable employability and feelings of contentment at work. This paper is an attempt to highlight how sustainable employability can be achieved by providing effective learning opportunities at work. Originality/value: The originality of this paper emerges from two sources. First, the authors conducted the literature review and in-depth interviews by devising innovative methods because of the challenges of identifying when (informal) learning has occurred at work. Second, the authors owe the in-depth interviews to the first author’s extensive familiarity with the automotive industry and the knowledge and rapport acquired through her prior longitudinal research on the engineers’ work. It was this background that allowed the authors to find out when these engineers were about to leave the firm because of discontent about their competence development. 

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2022
Keywords
Manufacturing industry, Learning, Workplace learning, Industry 4.0, Digitalization, Work practice
National Category
Work Sciences Learning
Research subject
Work Integrated Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-19160 (URN)10.1108/JWL-04-2021-0048 (DOI)000835772200001 ()2-s2.0-85136459260 (Scopus ID)
Available from: 2022-10-25 Created: 2022-10-25 Last updated: 2023-06-02
Arghavan Shahlaei, C. (2021). Rethinking Competence: On Performing Digital Transformation. (Doctoral dissertation). Trollhättan: University West
Open this publication in new window or tab >>Rethinking Competence: On Performing Digital Transformation
2021 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [sv]

Nya fenomen växer fram i takt med att vi införlivar digitala tekniker på arbetsplatsen. Den digitala omvandlingen undersöks här främst i betydelsen av att omvandla affärsmodeller för att skapa konkurrensfördelar. Men det är inte bara den affärsmässiga sidan av den digitala omvandlingen som är viktig. Även andra aspekter, såsom omvandling av arbetsmetoder och kompetenser, har betydelse. Istället för att fokusera på hur företag kan överleva trots ständiga tekniska förändringar ställer jag i denna forskning frågan hur medarbetarna klarar den ständiga förnyelsen på arbetsplatsen. Några av de frågor jag söker svaret på är: Vad består digital kompetens av? Vilka aspekter i arbetet förändras i takt med den ökande närvaron av digitala tekniker på arbetsplatsen? Hur påverkar dessa föränderliga aspekter kompetensen på arbetsplatsen? Varför är medarbetare frustrerade över sin kompetensutveckling, trots att de arbetar framgångsrikt med avancerade digitala tekniker? Hur kan vi främja kompetensutvecklingsprocesser på arbetsplatsen på ett följsamt sätt?

Som exempel använder jag två yrken som genomgår en omfattande digital omvandling: digital kommunikation och fordonsteknik. I båda dessa yrken kommer man i kontakt med infrastrukturmässiga digitala tekniker, såsom digitala kommunikationsplattformar och den digitala fordonskontrollplattformen för självkörande funktioner. Genom att fokusera på kommunikationsansvarigas och fordonsteknikers arbete tillhandahåller jag argument för digital omvandling som en utpräglad form av förändring. De fall som presenteras visar också hur arbetet måste organiseras dynamiskt, och hur medarbetare påverkas genom behovet av att förhålla sig till omständigheter som ständigt utvecklas.

För att tillhandahålla dessa argument har jag förlitat mig på utförliga data som har samlats in genom 59 intervjuer med medarbetare och chefer, åtta månaders iakttagelser av teknikernas arbete och flera års studier på fältet där jag har följt deras arbete. Baserat på slutsatserna som presenteras i fem akademiskt granskade artiklar, undersöks följande punkter i avhandlingen:

Omvandling kontra förändring: Olika aspekter av arbetet omvandlas genom införandet av digitala tekniker. Denna omvandling är ett resultat av en mångfaldig, inre och anbringad utveckling av gränser, förhållanden, innebörder och stödjande viiimetoder på arbetsplatsen. Omvandlingen skiljer sig därmed från förändring i form av utbyte av färdigheter som ett resultat av en toppstyrd implementering av i förväg utarbetade svar på fördefinierade problem.

Att uppfatta arbetet kontra att ständigt föreställa sig arbetet: Användningen av digitala tekniker utvidgar det vi kan/bör göra på arbetsplatsen och som ett resultat av det blir kompetens något som inte bara innebär förmågan att förstå de nuvarande arbetsförhållandena utan även förmågan att föreställa sig nya. Förmågan att föreställa sig nya möjligheter uppnås genom ständig utvärdering av nuvarande arbetsomständigheter. Följaktligen omvandlas kompetens genom ständig utvärdering till en pågående process där man reviderar sin förståelse för arbetet. Men uppbyggandet av den här typen av dynamisk förmåga hindras av tänkesätt som historiskt har föranletts av fördefinierade problem och optimala lösningar.

Att utföra arbetet kontra kompetens på arbetsplatsen: Heterogena mekanismer krävs för att stödja den ständigt föränderliga förståelsen för arbetsförhållanden. Heterogeniteten hos dessa mekanismer visas i förekomsten av motsatta eller överflödiga åtgärder som alla är oumbärliga för att arbetssystemet ska fungera väl. Resultaten visar dock att det faktiskt har biverkningar att genomdriva en sådan tankemässig anpassningsförmåga och handlingsmångfald. Även om arbetssystemet är lyckat, bedöms individernas utveckling på lång sikt av behovet att förhålla sig till omständigheter som ständigt utvecklas.

Att uppfatta kontra att förstå: I arbetssituationer där digitala tekniker införlivas i stor utsträckning är förändring en bestående faktor. För att hantera förändringen krävs därför löpande eftertanke och ständigt övervägande. Det innebär att medarbetarnas inte kan ha ett fast och statiskt tänkesätt för att kunna förstå sitt arbete. Arbetet är i stället en pågående process och medarbetarna måste engagera sig i olika pågående aktiviteter. Det handlar alltså om att fokusera på att förstå snarare än begreppsmässiga tillstånd, och detta visar att stödlösningar måste uttänkas i takt med att arbetsförhållandena förändras. Fördefinierade problem och optimala lösningar blir med andra ord inte lika viktiga.

Slutsatserna ovan får konsekvenser för medarbetarnas digitala kompetens. Dessa konsekvenser kan sammanfattas i fyra förutsättningar för förståelsen av digital kompetens:

Digital kompetens, förutsättning 1: När arbetet kring digitala plattformar kräver att medarbetarna utför olika uppgifter på kort tid, och ixi frånvaro av direkta organisatoriska krav, utmanas medarbetarnas kompetens genom behovet av att ständigt dra nya gränser.

Digital kompetens, förutsättning 2: När arbetet kring digitala plattformar kräver att medarbetarna tillmötesgår ett ökat antal heterogena sociala och tekniska faktorer, utmanas medarbetarnas kompetens genom behovet av att ständigt förhålla sig till vad som är värt att medverka i.

Digital kompetens, förutsättning 3: När arbetet kring digitala plattformar kräver att medarbetarna kan hämta mening och mål från ett utvidgat nätverk av kontakter, utmanas medarbetarnas kompetens genom behovet av att ständigt utvärdera relevansen av den aktuella valda vägen.

Digital kompetens, förutsättning 4: När arbetet kring digitala plattformar kräver att medarbetarna ständigt omförhandlar målet och vägen dit, utmanas medarbetarnas kompetens genom behovet av att komma ihåg att stödplaner är verkningsfulla i en specifik tidsbegränsad kontext.

Abstract [en]

With increasing incorporation of digital technologies at work, a growing concern has been with the competence of the workforce. To capture the importance of competence in relation to digital technologies, Information Systems has traditionally employed the concept of “IT competence”. In recent years, the more contemporary concept of “digital competence” has made its way into Information Systems. However, regardless of whether these concepts refer to distinct sociotechnical phenomena, it can be said that they provide similar contributions and limitations. As a result, the focus in both the “IT competence” and “digital competence” literature has been primarily limited to the individual’s abilities to use specific IT artifacts to perform certain work tasks. These limitations have bounded our concept of how the incorporation of today’s digital technologies transforms entire work relations and therefore the plausible ways in which the workforce can adapt to these changes. By revisiting the theoretical value of these concepts through a Neo-Sociotechnical Systems approach, my research aim has been to provide an enhanced understanding of a) the implications of the digital transformation of work for competence, and b) digital competence as a theoretical concept that accommodates those implications. The dissertation provides a revised understanding of “digital competence” through a longitudinal and ethnographic study of two digitally transforming professions, i.e., communications and automotive engineering.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: University West, 2021. p. 196
Series
PhD Thesis: University West ; 46
Keywords
Digital competence; digital transformation; digital platforms; Neo-Sociotechnical Systems approach; process view, autonomous drive engineering; digital communication.
National Category
Information Systems
Research subject
Work Integrated Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-17811 (URN)978-91-89325-11-1 (ISBN)978-91-89325-12-8 (ISBN)
Public defence
2021-12-10, F211, Gustava Melins gata, Trollhättan, 14:00 (English)
Supervisors
Note

Paper 5 visas inte för tillfället.

Available from: 2021-11-25 Created: 2021-11-18 Last updated: 2023-06-02
Arghavan Shahlaei, C., Rangraz, M. & Stenmark, D. (2020). Conceptualizing Competence: A Study On Digitalization Of Work Practices. In: Proceedings of the 28th European Conference on Information Systems (ECIS): . Paper presented at 28th European Conference on Information Systems (ECIS), An Online AIS Conference, June 15-17, 2020.. , Article ID 197.
Open this publication in new window or tab >>Conceptualizing Competence: A Study On Digitalization Of Work Practices
2020 (English)In: Proceedings of the 28th European Conference on Information Systems (ECIS), 2020, article id 197Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Competence development at work has since long been a core managerial challenge and a topic that has received a steady research interest. In academia, the topic has been explored in what we see as two scholarly traditions: 1) the earlier scholarship on ‘competence’ where discussions of technology have largely been absent, and 2) the later scholarship on ‘digital competence’ where the focus has been on the individual’s abilities to use particular Information Technology (IT) artifacts. With the increased sophistication of digitalization in today’s society, we suggest—while attending to digitalization—competence scholarship needs to go beyond the study of individuals’ ability to use particular IT artifacts. One way to do so is to investigate how digitalization transforms work conditions, and how individuals respond to these shifts. In this study, we focus on the role of today’s cyber-infrastructural technology, such as social media, in re-writing work conditions. By examining, through in-depth interviews, how the work of communication practitioners is digitalized, we 1) extend the conceptualization of digital competence beyond the customary IT competence, and 2) suggest two levels of competence based on two empirically grounded conceptualizations; competence as the optimization of existing resources, and competence as the envisioning of new possibilities.

Keywords
Conceptualizing Competence, management
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Work Integrated Learning; Production Technology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-15716 (URN)978-1-7336325-1-5 (ISBN)
Conference
28th European Conference on Information Systems (ECIS), An Online AIS Conference, June 15-17, 2020.
Available from: 2020-08-24 Created: 2020-08-24 Last updated: 2023-06-02Bibliographically approved
Arghavan Shahlaei, C. & Kazan, E. (2020). Digitizing Products towards Platforms: the Case of Vehicle Motion System. In: Making Digital Inclusive: Blending the Local and the Global. Paper presented at ICIS 2020 PROCEEDINGS : December 13-20, 2020. Association for Information Systems, Article ID 2557.
Open this publication in new window or tab >>Digitizing Products towards Platforms: the Case of Vehicle Motion System
2020 (English)In: Making Digital Inclusive: Blending the Local and the Global, Association for Information Systems, 2020, article id 2557Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

The development of digital product platforms is a prevailing trend in many industries. As firms incorporate digital technologies into established product categories, they need to manage tensions on multiple organizational layers including strategy, technology and structure. Recent findings suggest that tensions are most likely to be managed by creating resource and coordination flexibility. This paper reports a longitudinal case study of developing a digital product platform. By drawing on organizational ambidexterity theory, we identify four mechanisms—re-scripting, centralizing-re-directing and decoupling—through which the firm creates resource and coordination flexibility. The resulting resource and coordination flexibility in turn lead to the transformation of the firm’s strategy, technology and internal structure. The contribution of this study is in adopting an internal perspective and a bottom-up approach which help to theorize the evolution of digitized products into digital product platforms in an emergent way.

Place, publisher, year, edition, pages
Association for Information Systems, 2020
Keywords
Digital product platforms, industries, digital technology
National Category
Information Systems Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Production Technology; Work Integrated Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-16513 (URN)978-1-7336325-5-3 (ISBN)
Conference
ICIS 2020 PROCEEDINGS : December 13-20, 2020
Available from: 2021-06-16 Created: 2021-06-16 Last updated: 2023-06-02Bibliographically approved
Lundh Snis, U., Arghavan Shahlaei, C. & Hattinger, M. (2019). Knowing the Practice of Industry 4.0 Through Industrial Work-integrated Learning. In: Book of abstracts: 11th International Conference on Research Work & Learning (RWL11). Paper presented at 11th International Conference on Research Work & Learning (RWL11), (pp. 72-73).
Open this publication in new window or tab >>Knowing the Practice of Industry 4.0 Through Industrial Work-integrated Learning
2019 (English)In: Book of abstracts: 11th International Conference on Research Work & Learning (RWL11), 2019, p. 72-73Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

In this article we analyze three manufacturing organizations' manifested expressions of different workplace initiatives related to industry 4.0. Key representatives in these organizations raise their concerns regarding changed content and forms of work as an answer to increased automation and digitalization. The wave of industry 4.0 includes smarter industrial solutions such as internet-based networks so that organizations can use connectivity of machines that can tie product development and continuous data productionwith the factory environment in new ways. Hence, the industrial work environment is under restructuring and industrial companies' work conditions are being transformed. In this article we ask the question: How do industry practitioners that currently are engaged in the transformation processes related to industry 4.0 initiatives perceive their work? Based on interviews with key representatives of three global manufacturing companies we will discuss 73 implications for industrial work-integrated learning (I-WIL) that takes into account the companies' transformative need to rethink their industrial operations and learning mindsets. We found that the introduction of disruptive digital technologies drastically changes the companies' operations. Leaders' management needs to be synchronized with practitioners' new work situations and their learning opportunities.

Keywords
industrial work-integrated learning, industry 4.0, manufacturing industry, sociomateriality, work transformations
National Category
Information Systems, Social aspects Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Work Integrated Learning; Production Technology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-15026 (URN)
Conference
11th International Conference on Research Work & Learning (RWL11),
Available from: 2020-03-02 Created: 2020-03-02 Last updated: 2023-06-02Bibliographically approved
Norström, L., Arghavan Shahlaei, C., Johansson, L.-O., Islind, A. S. & Lundh Snis, U. (2019). New Logics of Ethics in the Age of Digital Platforms: Design Fictions of Autonomous Cars. In: Proceedings of the 17th European Conference on Computer-Supported Cooperative Work-Demos and Posters: . Paper presented at 17th European Conference on Computer-Supported Cooperative Work-Demos and Posters, 8 - 12 June 2019, Salzburg, Austria. European Society for Socially Embedded Technologies (EUSSET), 3
Open this publication in new window or tab >>New Logics of Ethics in the Age of Digital Platforms: Design Fictions of Autonomous Cars
Show others...
2019 (English)In: Proceedings of the 17th European Conference on Computer-Supported Cooperative Work-Demos and Posters, European Society for Socially Embedded Technologies (EUSSET) , 2019, Vol. 3Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [en]

Autonomous cars are the first major examples of Artificial Intelligence (AI) in everyday life. When cars are transformed into platforms,new service relationships emerge between car companies and the car users. These relationships generate gains and catches for both parts related to how physical and non-physical resources are exchanged in the sharing economy; how integrity is negotiated; and how responsibility is delegated when AI enables the car to take over most of the driving. With a "car as a platform approach", in this paper, we present a design fiction on ethical implications for citizens' daily lives with autonomous cars

Place, publisher, year, edition, pages
European Society for Socially Embedded Technologies (EUSSET), 2019
Series
Reports of the European Society for Socially Embedded Technologies, ISSN 2510-2591 ; 2
Keywords
Autonomous Cars, Digital platforms
National Category
Human Computer Interaction Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Software Engineering
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Informatics; Work Integrated Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14562 (URN)10.18420/ecscw2019_p08 (DOI)2-s2.0-85085038193 (Scopus ID)
Conference
17th European Conference on Computer-Supported Cooperative Work-Demos and Posters, 8 - 12 June 2019, Salzburg, Austria
Available from: 2019-10-14 Created: 2019-10-14 Last updated: 2023-06-02Bibliographically approved
Arghavan Shahlaei, C., Lundh Snis, U. & Stenmark, D. (2019). Organizing in the age of digital product platforms: The work of integrated vehicle control engineers. Paper presented at 5th International Workshop on Socio-Technical Perspective in IS Development, STPIS 2019; Stockholm; Sweden; 10 June 2019. CEUR Workshop Proceedings, 2398, 17-25
Open this publication in new window or tab >>Organizing in the age of digital product platforms: The work of integrated vehicle control engineers
2019 (English)In: CEUR Workshop Proceedings, E-ISSN 1613-0073, Vol. 2398, p. 17-25Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

As flexibility and generativity of digitized information continuously afford new possibilities, a significant challenge for organizations becomes pinpointing practices that are befitting from various aspects. Two overarching digitization eras have so far determined the greatness of the challenge for organizations; 'computerization', and 'the Internet'. Today, a third era of digitization is marked by the emergence of digitized products. As increasing numbers of code line and software are being incorporated in previously physical products such as cars, they can be used as complete products on one layer, and simultaneously turn into platforms enabling other firms to develop and integrate new components, content, or services on another layer. As digital product platform's multiple design layers need to be open to various applications and agendas, their development requires new justifications and approaches for organizing work. By applying a Neo Socio-Technical Systems frame of reference on the work of engineers as they engage in developing digitized products, we 1. discuss changes of work and organizing along three eras of digitization, 2. provide a rich empirical instance by identifying what steps engineers take in preparation for developing digital product platforms, and 3. discuss the implications of these steps for the literature on practice and organizing. ©Copyright held by the author(s).

Place, publisher, year, edition, pages
CEUR-WS, 2019
Keywords
Analog to digital conversion; Control system synthesis; Digital integrated circuits; Engineers, Complete products; Digital products; Frame of reference; Integrated vehicle controls; Neo-STS; Physical products; Sociotechnical systems; Work structures, Product design
National Category
Information Systems
Research subject
Work Integrated Learning; SOCIAL SCIENCE, Informatics
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14486 (URN)2-s2.0-85069502156 (Scopus ID)
Conference
5th International Workshop on Socio-Technical Perspective in IS Development, STPIS 2019; Stockholm; Sweden; 10 June 2019
Available from: 2019-10-01 Created: 2019-10-01 Last updated: 2023-06-02Bibliographically approved
Arghavan Shahlaei, C., Lundh Snis, U., Stenmark, D. & Tikekar, R. (2019). Re-organizing for digital product platforms: the work of vehicle motion engineers. In: Pasi Hellsten, Tampere University, Finland (Ed.), Selected Papers of the IRIS: . Paper presented at IRIS42 Tampere University, in Nokia, Finland, 11-14 August 2019.. , Article ID 10.
Open this publication in new window or tab >>Re-organizing for digital product platforms: the work of vehicle motion engineers
2019 (English)In: Selected Papers of the IRIS / [ed] Pasi Hellsten, Tampere University, Finland, 2019, article id 10Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

As flexibility and generativity of digitized information continuously afford new possibilities, a significant challenge for organizations becomes pinpointing forms and kinds of practice that are befitting from various aspects. Two overarching digitization eras have so far determined the greatness of the challenge for organizations; ‘computerization’, and ‘the Internet’. Today, a third era of digitization is marked by the emergence of digitized products. As an increasing number of code lines and software are being incorporated in previously physical products such as cars, they can be used as complete products on one layer, and simultaneously turn into platforms enabling other firms to develop and integrate new components, content, or services on another layer. As digital product platform’s multiple design layers need to be open to various applications and agendas, their development requires new justifications and approaches for organizing work. By looking into the characteristics of digital product platforms, we discuss the shifts in the work of engineers as they engage in developing digitized products along three main courses of action. We illustrate how these courses of action are formed based on the requirements of developing digital product platforms rather than managerial presuppositions

Keywords
digital product platforms, digitization, organizing, work, engineers
National Category
Information Systems
Research subject
Work Integrated Learning; Production Technology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-17810 (URN)
Conference
IRIS42 Tampere University, in Nokia, Finland, 11-14 August 2019.
Available from: 2021-11-18 Created: 2021-11-18 Last updated: 2023-06-02Bibliographically approved
Arghavan Shahlaei, C. & Lundh Snis, U. (2019). What competence is not. In: Kristina Johansson (Ed.), VILÄR 5-6 december 2019, University West, Trollhättan: Abstracts. Paper presented at VILÄR 5-6 december 2019, University West, Trollhättan. Trollhättan: University West
Open this publication in new window or tab >>What competence is not
2019 (English)In: VILÄR 5-6 december 2019, University West, Trollhättan: Abstracts / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan: University West , 2019, p. -3Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

The ambitions of organizational scholarship to enhance employee's performance is viewed as a process of moving from controlling workers to empowering them, from giving orders to creating participatory interactions.These movements are usually pursued in the shadow of a supposed scientific management exactness that aim for a higher performance. However, such ambitions often ultimately translate into organizational efficiency in the sense of less input for more output in performing certain tasks, or in terms of creating customer value. In this scenario, no matter how capable employees are in performing a range of tasks related to a knowledge area, their performance is always evaluated relative to tasks specific to the context of the given organization and dependent upon its demands.

In this study, we examine a highly innovative industrial context, where the arrangement of human competence, and modern agile management processes are implemented with hopes of employee empowerment. Through in-depth interviews, we illustrate how the engineers' presumptions for individual competence development are often at odds with the requirements of performing in the context of their organization.This is while, the agile management processes have famously accommodated the engineers with high levels of freedom to engage in their personal interest areas and to continue learning in that direction. Towards the end, we argue that, although closely entangled, employees' 'competence' and 'performance' refer to distinct grounds.By distinguishing the two terminologies, we aim at voicing both the employees' concerns with developing their competence, as well as the managerial consideration to obtain "competent" performance. Our study contributes to both the management literature on competence at work, as well as studies of workplace learning.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: University West, 2019
Keywords
Interaction, workplace larning
National Category
Learning
Research subject
Work Integrated Learning; SOCIAL SCIENCE, Pedagogics
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14877 (URN)978-91-88847-43-0 (ISBN)978-91-88847-44-7 (ISBN)
Conference
VILÄR 5-6 december 2019, University West, Trollhättan
Available from: 2020-01-20 Created: 2020-01-20 Last updated: 2023-06-04Bibliographically approved
Arghavan Shahlaei, C., Rangraz, M. & Stenmark, D. (2017). Transformation Of Competence: The Effects Of Digitalization Oncommunicators' Work. In: Proceedings of the 25th European Conference on Information Systems (ECIS),: ECIS 2017 Proceedings. Paper presented at 25th European Conference on Information Systems (ECIS), Guimarães, Portugal, June 5-10, 2017 (pp. 195-209).
Open this publication in new window or tab >>Transformation Of Competence: The Effects Of Digitalization Oncommunicators' Work
2017 (English)In: Proceedings of the 25th European Conference on Information Systems (ECIS),: ECIS 2017 Proceedings, 2017, p. 195-209Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

Studying human competence in relation with digitalization is currently an under-researched area within information systems scholarship. This paper presents a response to the contemporary calls within the IS field for studying the changes brought on by the advent of digitalization. Based on indepth interviews with professional communicators, we illustrate the effects of digitalization on the formation of work related competences. Employing a new sociotechnical system approach (Neo-STS), we analyze and illustrate the effects of digitalization in multiple ways. First, we propose that any further study of competence cannot be inadvertent to the phenomenon of digitalization. Second, we suggest a new approach for studying competence in relation with digitalization as opposed to studying "digital competence". Third, by applying a Neo-STS perspective, we provide a substantiated explanation of the transformation of competences in the work of communicators.

National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Informatics
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-11576 (URN)978-989-20-7655-3 (ISBN)
Conference
25th European Conference on Information Systems (ECIS), Guimarães, Portugal, June 5-10, 2017
Note

Online Since June 19, 2017

Available from: 2018-01-10 Created: 2018-01-10 Last updated: 2021-11-18Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1424-8651

Search in DiVA

Show all publications