Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Thorn, Jessica
Publications (6 of 6) Show all publications
Molin, M. & Thorn, J. (2022). Funktionalitet, normmedvetenhet och anhörigperspektiv (2ed.). In: Dahlborg, E. & Tengelin, E. (Ed.), Jämlik vård: normmedvetna perspektiv (pp. 183-214). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Funktionalitet, normmedvetenhet och anhörigperspektiv
2022 (Swedish)In: Jämlik vård: normmedvetna perspektiv / [ed] Dahlborg, E. & Tengelin, E., Lund: Studentlitteratur , 2022, 2, p. 183-214Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2022 Edition: 2
Keywords
Funktionshinder, ADD, anhörig, barn
National Category
Nursing
Research subject
NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Nursing science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-19103 (URN)9789144151069 (ISBN)
Available from: 2022-09-07 Created: 2022-09-07 Last updated: 2022-09-19Bibliographically approved
Thorn, J. (2022). How librarian involvement enhances students’ information literacy. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 13(1), 63-70
Open this publication in new window or tab >>How librarian involvement enhances students’ information literacy
2022 (English)In: Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, E-ISSN 1890-5900, Vol. 13, no 1, p. 63-70Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In 2017, 120 University West nursing students wrote a scientific report as an examination. Merely 30 students passed on their first attempt and one of the identified shortcomings concerned information literacy. In collaboration with the course coordinators, the liaison librarian modified the course design adding new contents as well as new assignments to create a kickstart for the students who lack the information literacy required in higher education. The module in information literacy training was extended to provide the students with the skills needed for successful results and thus making them better equipped for the rest of their studies, as well as for lifelong learning. This best practice article accounts for the course development, focusing on library instruction. Furthermore, it posits that the principles of andragogy, student activating methods and the united effort to meet the students where they are, have enhanced their learning process and consequently their information literacy. In 2020 and 2021, the students who passed the scientific report examination on their first attempt more than doubled. Due to librarian involvement, new pedagogical approaches, and a fruitful collaboration with course coordinators, these students’ information literacy skills seem to have improved.

Place, publisher, year, edition, pages
Tromsö: , 2022
Keywords
andragogy, collaboration, course development, information literacy, librarian as a facilitator, nursing education, student activating methods
National Category
Information Studies Pedagogical Work
Research subject
Work Integrated Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-19282 (URN)10.15845/noril.v13i1.3783 (DOI)
Available from: 2022-10-18 Created: 2022-10-18 Last updated: 2023-09-29
Thorn, J. (2021). An academic kickstart: How librarian involvement enhances students’ academic literacy. In: : . Paper presented at Creating Knowledge, June 3rd-4th, 2021, in Tromsø, Norway. Online.
Open this publication in new window or tab >>An academic kickstart: How librarian involvement enhances students’ academic literacy
2021 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

In 2017 only 30 students out of 120 inthe nursing education program passed the examination assignment, a scientific report,on their first course. The coordinators of the course set out together withtheir liaison librarian to change the depressing scores. They developed change in the course content and assignments were made to strengthen the students’ academic literacy. The teachers offered lectures about the nursing profession,science and nursing theory, the research process, ethics, communication and scientific writing. The liaison librarian developed a set of five lectures, workshops and a reference quiz. The content of the five lectures is:

• Brief library introduction

• Reference management in Active Learning Classrooms

• How to search for references and how to review scientific articles,lecture and workshop

• How to search for scientific articles in Cinahl, lecture and workshop

• An openfive-hour workshop together with librarians, Supplemental Instruction leaders1 and writing instructors from the Language Resource Center.

Instead of diminishing the academic literacy demands,the course content has been increased with extended academic literacy training and the students’ tasks rely more than ever on scientific grounds. The changes were made to give all the students prerequisites to successfully pass the course carrying more knowledge with higher academic literacy and thus being better equipped for the rest of their education.This semester 90 of 120 students passed the scientific report examination on their first attempt. This session, An Academic Kickstart, will explain how the developmental change evolved and how the principles of andragogy and the implicit effort to locate the students’ point of departure have enhanced the students’ learning process and academic literacy.

1A Supplemental Instructor is a student who already has passed the course and help other students to understand the concepts of the course content and to find effective study strategies https://www.hv.se/en/student/jobb-och-karriar/si-leader

Series
Septentrio Conference Series, ISSN 2387-3086 ; 2
Keywords
academic integration, academic literacy, andragogy, nursing education, education program development, information literacy
National Category
Didactics Learning Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-17609 (URN)
Conference
Creating Knowledge, June 3rd-4th, 2021, in Tromsø, Norway. Online
Note

Power Point Presentation.

Bilaga med Utveckingsarbetet på Mittuniversitetet

Available from: 2021-10-21 Created: 2021-10-21 Last updated: 2022-12-07Bibliographically approved
Thorn, J. (2020). Att erbjuda verktygslådan: akademisk informationskompetens på sjuksköterskeprogrammets första kurs. (Student paper). Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Att erbjuda verktygslådan: akademisk informationskompetens på sjuksköterskeprogrammets första kurs
2020 (Swedish)Student thesis
Publisher
p. 19
Keywords
Informationskompetens, sjuksköterskeprogrammet
National Category
Pedagogy Nursing Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-19456 (URN)
Thesis level
Student paper other, 10 credits / 15 HE credits
Note

Mittuniversitetet - Utvecklingsarbete – PE007A Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp Vårterminen 2020. 

Available from: 2022-12-19 Created: 2022-12-09 Last updated: 2022-12-19Bibliographically approved
Thorn, J. & Wilner, A. (2018). Från akademi till arbetsliv: samverkan mellan högskolebibliotek och sjukhusbibliotek. In: Kristina Johansson (Ed.), : VILÄR abstraktbok. Paper presented at VILÄR, 6-7 december 2018, Mölndal, Sverige (pp. 2-2). Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Från akademi till arbetsliv: samverkan mellan högskolebibliotek och sjukhusbibliotek
2018 (Swedish)In: : VILÄR abstraktbok / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 2-2Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Våren 2016 startade Anna Wilner på NU-biblioteket, NU-sjukvården (innefattar Näloch Uddevalla sjukhus), och jag, Jessica Thorn, biblioteket Högskolan Väst, upp ett projekt där vi ville undersöka om pedagogisk samverkan mellan våra verksamheter underlättar för nyexaminerade sjuksköterskor att fortsätta söka evidensbaserad kunskap i sin kliniska vardag. I högskolelagen står att studenter ska lära sig söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. När sjuksköterskorna kommer ut i arbetslivet har de en arbetsbeskrivning som säger att de ska arbeta utifrån en evidensbaserad vård, dvs en vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta samt en önskan att utveckla våra pedagogiska metoder ledde till frågorna:Har den samverkan mellan högskolebibliotek och sjukhusbibliotek vi genomfört underlättat sjuksköterskornas sökning efter evidens när de kommer ut i arbetslivet? Vi har följt en kull sjuksköterskestudenter under utbildningen samt ett halvår efter avslutad utbildning. Studenterna har under sin utbildning, på ett mer uttalat sätt än tidigare, getts information kring NU-biblioteket och de resurser som erbjuds där under studietidens gång. I fokus har frågor kring evidensbaserad informationssökning stått. Vi har genomfört fokusgrupper, intervjuer och enkäter med studenterna vid olika tillfällen under och efter utbildningen. Som kontrollgrupp har kullen terminen före undersökningsgruppen använts. Vårt samarbete har inte på ett tydligt sätt påverkat de nyexaminerade sjuksköterskornas informationssökning. De inser vikten av att hålla sig uppdaterade med ny forskning, men organisatoriska utmaningar påverkar. Tidsbrist och att individen är ny på jobbet är de stora hindren. De nyexaminerade sjuksköterskorna faller snabbt in i den kultur som råder på arbetsplatsen. De nyvunna kunskaperna om varandras biblioteksverksamheter har lett till många vinster för oss som bibliotekarier. Vårt samarbete ger mervärde på flera nivåer. Vi kan bättre stötta våra gemensamma användare, både studenter och yrkesaktiva sjuksköterskor då vi har kunskap om varandra

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2018
Keywords
Samverkan, högskolebibliotek, sjukhusbibliotek
National Category
Information Studies Pedagogical Work
Research subject
Work Integrated Learning; SOCIAL SCIENCE, Pedagogics
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13436 (URN)978-91-87531-46-0 (ISBN)978-91-87531-47-7 (ISBN)
Conference
VILÄR, 6-7 december 2018, Mölndal, Sverige
Available from: 2019-01-21 Created: 2019-01-21 Last updated: 2019-10-23Bibliographically approved
Wilner, A., Thorn, J. & Hurtig, C. (2016). Sjuksköterskornas sökning efter evidens – hur kan vi överbrygga steget från akademi till arbetsliv?: Samverkan mellan högskolebibliotek och sjukhusbibliotek. In: : . Paper presented at Mötesplats Profession – Forskning, 27-28 oktober 2016 Borås (pp. 1-18). Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Sjuksköterskornas sökning efter evidens – hur kan vi överbrygga steget från akademi till arbetsliv?: Samverkan mellan högskolebibliotek och sjukhusbibliotek
2016 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2016
Keywords
Informationssökning, sjuksköterskor, högskolebibliotek, sjukhusbibliotek
National Category
Information Studies
Research subject
Work Integrated Learning; SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-10758 (URN)
Conference
Mötesplats Profession – Forskning, 27-28 oktober 2016 Borås
Available from: 2017-02-27 Created: 2017-02-27 Last updated: 2019-12-04Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications