Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
von Friedrichs, YvonneORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2951-9204
Alternative names
Publications (4 of 4) Show all publications
Arvemo, T., Bernhard, I., Lundh Snis, U., Olsson, A. K., Torsein, E. & von Friedrichs, Y. (2017). Samverkan och utveckling i Gamlebyen. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Samverkan och utveckling i Gamlebyen
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Högskolan Västs Rapport 3 - Samverkan och utveckling i Gamlebyen består av en studie av Gamlebyen Fredrikstads kommune, Norge. Denna studie baseras på 18 djupintervjuer med 21 aktörer i och kring Gamlebyen, Fredrikstads kommune, som genomfördes perioden november 2016 - februari 2017 samt en webb-enkät med 22 elever (blivande hantverkare) vid Plus-skolen i Gamlebyen i mars 2017. Syfte med studien var att fånga aktörernas uppfattning om Gamlebyens attraktivitet, vision, nuläge och utmaningar i samverkan. Syftet var även att ge förslag för samarbete och styrning som potential för framtida näringsutveckling och engagemang. Vidare syftar studien långsiktigt till ge ett underlag och gränsöverskridande inspiration för planering och utveckling av kommande centrumutvecklande aktiviteter såväl inom som utanför projektets regi.Studien visar på den mångfald av aktörer som verkar i Gamlebyen och den brist på samarbete och kommunikation som denna mångfald ger upphov till. Området saknar en gemensam vision om Gamlebyen skall utvecklas och bevaras. Sammantaget gör detta att Gamlebyen hämmas i sin utveckling och inte får den attraktionskraft som området har potential för. Många aktörer känner att kommunens satsningar på andra områden i Fredrikstad har haft ett negativt inflytande på området.För att Gamlebyen skall kunna nå sin potential behövs en samordnande roll av typen centrumutvecklare som koordinerar dels internt i Gamlebyen men även verkar in mot kommun och centrum för ökad samordning. En gemensam intern kommunikationsplattform för aktörerna i Gamlebyen är av stor vikt för att öka kommunikationen i området och samordna aktuell och korrekt information.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2017. p. 32
Series
Högskolan Väst rapport - Urban Platsinnovation ; 3
Keywords
Centrumutveckling, Lysekils kommun, Högskolan Väst
National Category
Business Administration
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Business administration; Work Integrated Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13074 (URN)
Projects
Urban Platsinnovation
Funder
Interreg Sweden-Norway
Available from: 2018-11-05 Created: 2018-11-05 Last updated: 2018-11-07Bibliographically approved
Arvemo, T., Bernhard, I., Lundh Snis, U., Olsson, A. K., Torsein, E. & von Friedrichs, Y. (2016). Besökar- och boendestudie i Lysekil sensommaren 2016. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Besökar- och boendestudie i Lysekil sensommaren 2016
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En studie av besökare och boende i Lysekil genomfördes med 279 svarande respondenter under tiden 26 juli - 14 september 2016. Syftet med studien var att öka kunskapen om både boendes och besökandes uppfattningar om Lysekil.Studien syftar även till att ge ett bidrag till ett större underlag för och gränsöverskridande inspiration till planering och utveckling av kommande centrumutvecklande aktiviteter såväl inom som utanför projektets regi.151 besökande och 128 permanent boende besvarade undersökningen.Undersökningen visar att de besökande framför allt kommer till Lysekil för att koppla av och är nöjda med sitt besök i Lysekil samt med service och utbud, stadsmiljö och faciliteter. En stor majoritet av besökarna har besökt Lysekil innan och anger att man kommer att besöka Lysekil igen. Av de besökande är det 97% som sannolikt kommer rekommendera andra ett besök i Lysekil. Ungefär hälften av de besökande bor mer än 10 mil från Lysekil.Bland de permanent boende i Lysekil är man också nöjd med utbudet av restauranger, kvalitén på restaurangmaten samt service på restaurang och i butik. Man är också nöjd med stadsmiljön, skyltning/vägvisning, hur lätt det är att ta sig till Lysekil, faciliteter och kvalitén på boende. En majoritet av de tillfrågade är missnöjda med parkeringssituationen i Lysekil. Utbudet av butiker och uteliv har mer utspridda svar.Samtliga respondenter fick tillfälle att ge förslag på vad som kan förbättras i Lysekils centrum. Av 279 respondenter gav 123 besökande och 114 boende i Lysekil förbättringsförslag. Förslagen, som är både konkreta och visionära, rör huvudsakligen följande sju teman; Trivsel och intryck av stadsmiljön, Infrastruktur, parkering mm, Husbilsparkering/ställplatser, Information och Skyltning, Aktiviteter/evenemang, Utbud och Övrigt.Vår rekommendation är att, de nätverk och aktörer som är anslutna till projektet i Lysekil, tar del av och diskuterar studiens resultat inför framtida centrumutvecklande aktiviteter. Vi rekommenderar även att man åtgärdar de förbättringsförslag som går att genomföra på kort sikt och redan nu diskuterar de mer långsiktiga och eventuellt resurstunga förbättringsförslag.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2016. p. 31
Series
Högskolan Väst rapport- Urban platsinnovation ; 2
Keywords
Centrumutveckling, Lysekils kommun, Högskolan Väst
National Category
Business Administration
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Business administration; SOCIAL SCIENCE, Business administration; Work Integrated Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13071 (URN)
Projects
Urban Platsinnovation
Funder
Interreg Sweden-Norway
Available from: 2018-11-05 Created: 2018-11-05 Last updated: 2018-11-07Bibliographically approved
Arvemo, T., Bernhard, I., Lundh Snis, U., Olsson, A. K., Torsein, E. & von Friedrichs, Y. (2016). En gränsöverskridande workshop om: Hvordan kan vi bruke undersøkelser til å skape et bedre sentrum?. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>En gränsöverskridande workshop om: Hvordan kan vi bruke undersøkelser til å skape et bedre sentrum?
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En gränsöverskridande workshop om Hvordan kan vi bruke undersøkelser til å skape et bedre sentrum? genomfördes den 27 oktober 2016 i Fredrikstad under stormöte 2 i projektet Urban Platsinnovation. Syftet med workshopen var att näringsidkare och kommuner i Sverige och Norge ska knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Under workshopen diskuterade de 62 deltagarna undersökningar som beslutsunderlag samt deltagande och samverkan för utveckling av centrum. I anslutning till workshopen redogjordes för tre i projektet genomförda studier. Workshopens genomförande och dokumentation syftar till att ge ett underlag och gränsöverskridande inspiration till planering och utveckling av kommande centrumutvecklande aktiviteter såväl inom som utanför projektets regi.Workshopsdeltagarna får idag information om kunder, besökare och medborgare genom olika spridda kanaler; via kartläggningar, handelsutredningar, nationella näringslivstudier, egna undersökningar via sociala medier, webbstatistik, kommunens kundtjänst, medborgarkontor, medborgardialoger (brukermedvirkning), samtal och personlig kontakt, sociala möten och nätverk, cafédialoger/dialog med organisationer, företag och föreningar, mässor och genom nyheter i dagstidning (avis). Samtliga deltagare menar att studier av det slag som presenterades vid workshopen är mycket viktiga. Presenterade studier är intressanta då de visar på fakta och statistik – vilket inte alltid stämmer med vad man tror eller hört. Faktaunderlag är viktigt för att kunna arbeta framåt. Kritisk och djupare analys, koordinering, samordning och bättre kommunikation kring studier och resultat behövs. Deltagarna framhåller vikten av att dels ha tillgång till ett kvantitativt datamaterial i form av besöksdata som kan kopplas till annan data såsom omsättning, dels till ett kvalitativt material som fokuserar på vem besökaren är, orsaker till besök samt vilka önskemål besökare men även boende har.Det råder en stark vilja till samverkan mellan de olika aktörerna för centrumutvecklingen. I vissa fall och i vissa kommuner fungerar samverkan riktigt bra mellan framför allt kommun och butiksägare. Dock inses vikten av en bredare representativitet i grupperingar för centrumutvecklingen. Nya aktörer välkomnas samt tydliga strategier och roller. Viljan att engagera sig och delta finns, och många ser möjligheten att genom detta projekt få till en hel del bra grundarbete. Bra exempel ges på kanaler och plattformar för informationsspridning och kommunikation och deltagarna ser gärna en fortsatt utveckling av dessa för samverkan och koordinering av olika aktiviteter.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2016. p. 28
Series
Högskolan Väst rapport - Urban platsinnovation ; 1
Keywords
Centrumutveckling, Lysekils kommun, Högskolan Väst
National Category
Business Administration
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Business administration; Work Integrated Learning; Work Integrated Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13070 (URN)
Projects
Urban Platsinnovation
Funder
Interreg Sweden-Norway
Note

Interregprojektet Urban Platsinnovation, Sverige-Norge, arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. En viktig del av projektet är samverkan mellan deltagande kommuner, lokala näringslivsorganisationer och forskare. Projektet har som huvudmål att stärka konkurrenskraften och öka innovationsförmågan hos handels- och upplevelsenäringen för att skapa ökad aktivitet och attraktivitet i centrum. Projektet genomförs under 2015-2018. Deltagande partners är Fredrikstad kommune, Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstad kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun och Åmåls kommun.

Available from: 2018-11-05 Created: 2018-11-05 Last updated: 2018-11-07Bibliographically approved
Bernhard, I., Olsson, A. K. & von Friedrichs, Y. (2016). Women Entrepreneurs' Participation in Local Tourism Networks in Sweden: a Pilot Study. In: Iréne Bernhard (Ed.), Uddevalla Symposium 2016: Geography, Open Innovation,Diversity and Entrepreneurship. Revised papers presented at the 19th Uddevalla Symposium, 30 June- 2 July, 2016, London, UK: . Paper presented at Uddevalla Symposium 2016: Geography, Open Innovation,Diversity and Entrepreneurship. The 19th Uddevalla Symposium, 30 June- 2 July, 2016, London, UK (pp. 257-267). Trollhättan: University West
Open this publication in new window or tab >>Women Entrepreneurs' Participation in Local Tourism Networks in Sweden: a Pilot Study
2016 (English)In: Uddevalla Symposium 2016: Geography, Open Innovation,Diversity and Entrepreneurship. Revised papers presented at the 19th Uddevalla Symposium, 30 June- 2 July, 2016, London, UK / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2016, p. 257-267Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In tourism contexts entrepreneurship contributes to the ongoing transformation and development of places and regions. In recent decades interest in the importance of women entrepreneurship in the perspective of local and regional development has increased worldwide. The tourism industry is characterized by a high degree of women entrepreneurs in small enterprises, innovation capacity and also a high growth of benefits from networking. The aim of this study is to explore women entrepreneurs' participation in local tourism networks in Sweden. Using a qualitative method approach, this pilot study on women entrepreneurs' participation in local tourism networks explores local support and collaboration in networks with particular reference to a Swedish context. Findings indicate that there is no special focus on or support for women entrepreneurs in any of the three cases. Furthermore there is limited knowledge ofthe local distribution of male and female entrepreneurs. There are contextual characteristics of the Swedish tourism sector that may affect women entrepreneursand their participation in tourism networks.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: University West, 2016
Series
Rapport Högskolan Väst ; 2016:5
Keywords
Woman entrepreneur, tourism, networks, innovation, gender
National Category
Business Administration
Research subject
Work Integrated Learning; SOCIAL SCIENCE, Business administration
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-10522 (URN)978-91-87531-39-2 (ISBN)
Conference
Uddevalla Symposium 2016: Geography, Open Innovation,Diversity and Entrepreneurship. The 19th Uddevalla Symposium, 30 June- 2 July, 2016, London, UK
Available from: 2017-01-10 Created: 2017-01-10 Last updated: 2017-01-10Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2951-9204

Search in DiVA

Show all publications