Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lycke, Liselott
Publications (4 of 4) Show all publications
Eriksson, M., Alsén, P., Lycke, L., Tano, I. & Aronsson, G. (2018). ARK: modell för att systematiskt arbeta med hållbart arbetsliv inom universitet och högskola (UoH). In: Per Lindberg (Ed.), FALF 2018 - program och abstraktbok: . Paper presented at FALF 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? (pp. 123-123). Gävle: University Press
Open this publication in new window or tab >>ARK: modell för att systematiskt arbeta med hållbart arbetsliv inom universitet och högskola (UoH)
Show others...
2018 (Swedish)In: FALF 2018 - program och abstraktbok / [ed] Per Lindberg, Gävle: University Press , 2018, p. 123-123Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Bakgrund

Hållbart arbetsliv är idag ledord för arbetslivets förändrade villkor. Inom UoH i Sverige fanns i slutet av 2017 omkring 75 000 anställda varav ca 35 000 inom forskning och undervisning (UKÄ, 2017). Det är en sektor med stor betydelse för samhällsutvecklingen i Sverige. Arbetsmiljön inom sektorn ställer särskilda krav på personalen. Förvånansvärt få studier har gjorts i Sverige om arbetsmiljön för personal inom UoH. Med förebild från Norge implementeras nu för första gången i Sverige en forskningsbaserad (krav-resurs-modellen) och sektorsspecifik ny modell för att systematiskt arbeta med arbetsmiljön, den s.k. Ark-modellen (arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser, se figur) vid Högskolan Väst. Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 betonar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vilket väl tillgodoses i denna modell.

Syfte

Att systematiskt och långsiktigt arbeta med arbetsmiljön ur ett främjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv på såväl individ- som organisatorisk nivå för att utveckla förhållanden som bidrar till ett hållbart arbetsliv.

Metod

Genom KIWEST (Knowledge Intensive Work Environment Survey Target) kartläggs arbetsmiljön utifrån 28 olika dimensioner. Kategorier som belyses är t.ex. sociala, uppgiftsbaserade och organisatoriska resurser samt jobbkrav och tillhörighet till jobbet. Organisatoriska förhållanden mäts med FaktaARK 1 medan genomförda insatser mäts med FaktaARK 2.

Resultat

KIWEST sändes till all personal med 20 % anställning eller mer. Utav 539 tillfrågade personer svarade 376, vilket ger en svarsfrekvens på 69,8 %. Resultatet visar att specifikt för sektorn är upplevelsen av tidspress samtidigt som arbetet upplevs som meningsfullt och viktigt. Nu följer analyser, planering, genomförande och utvärdering av insatser på olika nivåer inom högskolan. KIWEST-formuläret sänds till personalen med 3-års intervall. I förbättringsarbetet ingår även att granska och utvärdera genomförandet, därvid ingår även metodutveckling. Förbättringsarbetet sätts in i ett större organisatoriskt perspektiv och är en naturlig del i kvalitetssäkringsprocessen och ledningssystemet. ARK-processen förväntas bidra till teoriutveckling av krav- och resursmodellen samt öka kunskapen om arbetsmiljön inom UoH.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: University Press, 2018
Keywords
Hållbart arbetsliv, ARK, hälsa, universitet och högskola
National Category
Other Health Sciences Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Public health science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-12843 (URN)
Conference
FALF 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?
Available from: 2018-08-28 Created: 2018-08-28 Last updated: 2018-08-29Bibliographically approved
Lycke, L. & Tano, I. (2017). Building quality culture in higher education. International Journal of Quality and Service Sciences, 9(3-4), 331-346
Open this publication in new window or tab >>Building quality culture in higher education
2017 (English)In: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 9, no 3-4, p. 331-346Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose: The purpose of this paper is to describe an approach to build a quality culture within a higher education institution. Design/methodology/approach: This paper is based on Action research and a Case study. Findings: The authors show the result of the mapped processes of a higher education institution, Management planning and control, Education, Research and Support, and describe how the mapping was performed, working in cross-functional teams. Further on, they discuss the result of the pilot and the plan for implementation. Originality/value: A process-oriented approach in higher education institutions, with its complexity, creates opportunities for successful quality assurance and control when having an integrated quality assurance system. © 2017, © Emerald Publishing Limited.

Keywords
Higher education, New Public Management, Process management, Quality assurance, Quality management, Work integrated learning
National Category
Reliability and Maintenance
Research subject
ENGINEERING, Quality management; Work Integrated Learning; ENGINEERING
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-11906 (URN)10.1108/IJQSS-04-2017-0033 (DOI)2-s2.0-85029883764 (Scopus ID)
Available from: 2017-12-12 Created: 2017-12-12 Last updated: 2019-05-21Bibliographically approved
Lycke, L. & Tano, I. (2016). Building Quality Culture in Higher Education. In: Su Mi Dahlgaard-Park, Dr. Prof., Lund University & Jens J. Dahlgaard, Dr. Prof,. Linkoping University (Ed.), Proceedings of the 19th QMOD-ICQSS Conference, International Conference on Quality and Service Sciences, September 21-23, pp. 939-952, Rome, Italy.: . Paper presented at QMOD-ICQSS Conference, International Conference on Quality and Service Sciences Building a Culture for Quality, Innovation and Sustainability (pp. 939-952). Lund: Lund University Library Press
Open this publication in new window or tab >>Building Quality Culture in Higher Education
2016 (English)In: Proceedings of the 19th QMOD-ICQSS Conference, International Conference on Quality and Service Sciences, September 21-23, pp. 939-952, Rome, Italy. / [ed] Su Mi Dahlgaard-Park, Dr. Prof., Lund University & Jens J. Dahlgaard, Dr. Prof,. Linkoping University, Lund: Lund University Library Press , 2016, p. 939-952Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Purpose - Describe an approach to build a quality culture within a Higher Education InstitutionMethodology/Approach Case study

Findings - We show the result of the mapped processes of a Higher Education Institution; Management planning and control, Education, Research and Support, and describe how the mapping was performed, working in cross functional teams. Further on we discuss the result ofthe pilot and the plan for implementation.

Originality/Value of paper - A process-oriented approach in a Higher education institutions, with its complexity, creates opportunities for successful quality assurance and control when having an integrated quality assurance system.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Lund University Library Press, 2016
Keywords
Process Mapping, Process Management, Higher Education, Quality Assurance, Quality Management, New Public Management, Work Integrated Learning
National Category
Reliability and Maintenance
Research subject
Work Integrated Learning; ENGINEERING, Quality management
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-10514 (URN)978-91-7623-086-2 (ISBN)
Conference
QMOD-ICQSS Conference, International Conference on Quality and Service Sciences Building a Culture for Quality, Innovation and Sustainability
Available from: 2017-01-09 Created: 2017-01-09 Last updated: 2018-08-12Bibliographically approved
Lycke, L. & Tano, I. (2016). Kvalitetskultur och lärande organisation genom AIL. In: Kristina Johansson (Ed.), ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg: . Paper presented at ViLär 8-9 december 2016 - en nationell konferens inom verksamhetsintegrerat lärande 2016, Vänersborg, Sweden. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Kvalitetskultur och lärande organisation genom AIL
2016 (Swedish)In: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan: Högskolan Väst , 2016Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Under de senaste decennierna har offentlig sektor pressats att öka effektiviteten, minska kostnaderna och förbättra kvaliteten, bl.a. genom påverkan från New Public Management (NPM). Detta innebär bland annat ökad marknads¬orientering, ökad konkurrens, kundfokus, förbättrad service, decentralisering, större kontroll och ökat fokus på ledarskap (Thylefors, 2016).Universiteten är myndigheter inom den offentliga sektorn och har märkt av effektiviseringskraven och kostnadsjakten. Lärosäten är komplexa professionella organisationer där högutbildade personer arbetar självständigt och styr sitt eget arbete. Det innebär att beslutsfattandet ofta är decentraliserat och att ledarskapet ofta är svagt. Konsekvensen blir organisationer som är svåra att förändra (Mintzberg, 1989).Vid Högskolan Väst pågår det en innovativ process för att bygga upp en kvalitetskultur och ett hållbart, effektivt sätt att arbeta. Syftet är bl.a. kostnadsreducering och effektivisering genom förenkling och transparens. Projektet startade hösten 2014 och ett omfattande arbete med att identifiera och kartlägga processer pågår. Under processkartläggningen deltar medarbetare från olika områden och funktioner inom hela högskolan och hänsyn har tagits till kompetens och personliga kunskaper och erfarenheter.Genom regelbundna träffar i workshop har deltagarna bidragit med personliga och organisatoriska kunskaper när processerna kartlagts. Arbetssättet som använts är AIL-modellen beskriven av Eriksson (Eriksson, 2015). Modellen är ett arbetssätt där teoribaserad kunskap och erfarenhet bearbetas genom produktiv reflektion. Reflektionen utvecklar nytt, djupare lärande som inte¬greras i det pågående arbetet. Bearbetandet av nytt lärande och erfarenhetsba¬serad kunskap bidrar till att ny, djupare, kunskap utvecklas. Denna nya kunskap kan i sin tur integreras i arbetet och blir ny kompetens för deltagarna.Under kartläggningen har komplexiteten i lärosätets verksamhet blivit tydlig och resulterar i en gemensam bild, vilket bidragit till att skapa en helhetssyn genom ökad förståelse för hur detaljerna samverkar. Författarna, som båda varit involverade i projektet i olika grad, har genom sina kunskaper, erfarenheter och roller inom lärosätet insett att projektet kan bidra till ett nytt sätt att arbeta som integrerar kvalitetsarbetet i det dagliga arbetet. Processkartläggningen skapar förutsättningar för att t.ex. integrera kvalitetssäkringssystemet för utbildning på ett tydligt sätt. Författarna är just nu involverade i det arbetet. Arbetssättet och det breda deltagandet har bidragit till stort engagemang och skapar goda förutsättningar för ett nytt processorienterat synsätt där förståelse för verksamhetens processer och komplexitet underlättas. Detta ger i sin tur förutsättningar för att bygga en lärande organisation med tydlig kvalitetskultur.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2016
Keywords
AIL
National Category
Work Sciences Learning
Research subject
Work Integrated Learning; SOCIAL SCIENCE, Pedagogics
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-10429 (URN)
Conference
ViLär 8-9 december 2016 - en nationell konferens inom verksamhetsintegrerat lärande 2016, Vänersborg, Sweden
Available from: 2016-12-29 Created: 2016-12-29 Last updated: 2019-03-15Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications