Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Liss, Ann
Publications (4 of 4) Show all publications
Liss, A. & Mossberg, L. (2022). Tillit: Röster från Grästorps unga invånare. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Tillit: Röster från Grästorps unga invånare
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I Norden är den sociala tilliten så hög att inga andra länder kommer i ens närheten av samma nivåer. Det för med sig samhälleliga vinster, då tillit är som ett smörjmedel som gör att kommunikationen flyter smidigare på såväl samhälls- som individnivå, vilket gör att det lämnas mindre utrymme för konflikter med påföljande kostnader. En hög social tillit ger därmed en starkare ekonomisk tillväxt samtidigt som den engagerar medborgare i samhället och ökar den individuella lyckan (Nordiska ministerrådet, 2017; Trägårdh etal., 2013). Enkelt uttryckt är tillit en förutsättning för ett gott liv och ett välfungerande samhälle (Blennberger, 2009).Grästorps kommun har i samverkan med Högskolan Väst undersökt tilliten till kommunen. Genom egna efterforskningar hade man funnit att kommunens gymnasieungdomar saknade en naturlig dialog med kommunstyret, och då man stod inför en implementering av tillitsbaserad styrning, vilken förutsätter dialog med medborgarna, önskade man studera tillliten till kommunen bland Grästorps unga invånare. I ett samverkansprojekt mellan Grästorps kommun och forskarna Linda Mossberg och Ann Liss från Högskolan Väst formulerades därför följande frågeställningar:

• Vad skapar tillit bland Grästorps unga invånare?

• Hur kan tilliten till kommunen utvecklas och stärkas bland Grästorps unga invånare?

Inledningsvis kan sägas att Grästorp inte är undantaget den generellt höga tilliten i Norden. Ungdomarna i studien sammanfattar det när de pratar om ”Grästorpssyndromet”, ett ord som rymmer en uppfattning om Grästorp som en trygg plats som man gärna återvänder till. I de fokusgrupper som hållits framkommer bilden av Grästorp som en plats där alla känner – eller känner till – alla och litar på varandra. I det följande kommer den bilden att analyseras och diskuteras. Vad bär den med sig och hur kan tilliten stärkas ytterligare?

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2022. p. 24
Series
Brief reports, BUV
Keywords
Social tillit, kollektiv identitet, ungdomar
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-18469 (URN)
Note

Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön på Högskolan Väst arbetar strategiskt med forskningssamverkan tillsammans med verksamheter som har fokus på barn, ungdomar och unga vuxna. Målet för forskningsmiljön är att producera och sprida kunskap om barns och ungdomars livsvillkor och därmed stärka deras ställning i samhället. Forskningssamverkan med externa verksamheter är ett av de sätt som miljön arbetar på för att nå detta mål. Samarbetet sker i form av en samverkansmodell som avser att skapa goda förutsättningar för både forskningen och den externa samverkans parten. Samverkansmodellen utgår från en dialog mellan forskareoch samverkanspart där parterna tillsammans utarbetar och formulerar undersökningsområde och forskningsfrågor.

Available from: 2022-06-09 Created: 2022-06-09 Last updated: 2022-09-22Bibliographically approved
Liss, A. (2019). Exempel 9: Uppsökande socialt arbete: en gränsöverskridande arbetsmetod. In: Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.) (Ed.), Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd (pp. 96-100). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Exempel 9: Uppsökande socialt arbete: en gränsöverskridande arbetsmetod
2019 (Swedish)In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, p. 96-100Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019
Keywords
Socialt arbete med barn, Lysekil, forskning
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Social Work
Research subject
Child and Youth studies; Work Integrated Learning; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13585 (URN)978-91-47-12700-9 (ISBN)
Available from: 2019-02-21 Created: 2019-02-21 Last updated: 2019-12-11Bibliographically approved
Liss, A. (2019). Uppsökande socialt arbete: Fältsekreterarnas arbete och erfarenheter i Lysekils kommun. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Uppsökande socialt arbete: Fältsekreterarnas arbete och erfarenheter i Lysekils kommun
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2019. p. 32
Series
Brief reports, BUV
Keywords
Uppsökande verksamhet, Lysekil, socialtjänsten
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14008 (URN)
Available from: 2019-06-28 Created: 2019-06-28 Last updated: 2022-09-22Bibliographically approved
Liss, A. (2001). Utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Autism 2000. Trollhättan: Högskolan Trollhättan/Uddevalla
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Autism 2000
2001 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Trollhättan/Uddevalla, 2001. p. 27
Series
Working paper / University Trollhättan/Uddevalla, ISSN 1403-9494 ; 2001:01
Keywords
Kompetensutveckling, Autism 2000
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-51 (URN)
Available from: 2009-03-13 Created: 2009-03-13 Last updated: 2020-04-02Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications