Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (2 of 2) Show all publications
Holm, S., Henriksen, A. & Beckman, A. (2019). "Här är ganska nice, men...": Ungdomars tankar om Västervik och om vad som är viktigt i livet. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>"Här är ganska nice, men...": Ungdomars tankar om Västervik och om vad som är viktigt i livet
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2019. p. 28
Series
Rapport i korthet
Keywords
Ungdomar, Västervik, flyttmönster
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14006 (URN)
Available from: 2019-06-28 Created: 2019-06-28 Last updated: 2019-06-28Bibliographically approved
Björquist, E., Holm, S. & Svensson, L. A. (2012). KAFU: en utvärderingsstudie av ett arbetsmarknadsprojekt. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>KAFU: en utvärderingsstudie av ett arbetsmarknadsprojekt
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I rapporten redovisas resultat, analyser och slutsatser av en utvärdering där utgångs-punkten var ett genomfört arbetsmarknadsprojekt i Trollhättans stad, vilket delvis finan-sierades av Europeiska Socialfonden. Utvärderingen har både ett tjänstemanna- och ett deltagarperspektiv.

När det gäller tjänstemannaperspektivet ska följande frågeställningar besvaras:

• Hur görs urvalet av deltagare?

• Hur görs bedömningen av enskilda deltagares motivation?

• Vilka förväntningar och föreställningar har tjänstemän på projektet?

• Vad menar tjänstemännen är viktiga faktorer för att lyckas med projektet?När det gäller deltagarperspektivet ska följande frågeställningar bevaras:

• Hur gick det till för att komma med i projektet?

• Vilka faktorer påverkar deltagarnas motivation att delta?

• Vilka tankar och erfarenheter har deltagarna om av att vara med i projektet?

• Vad anger deltagarna som viktiga faktorer för att lyckas?

Projektet är uppbyggt kring en modell som består av tre huvuddelar; antagning, folk-högskolestudier och en prövo- och introduktionstid. Målet är att deltagarna efter genom-fört projekt antingen ska ha ett arbete, påbörjat studier eller startat ett företag.Resultatet av utvärderingen bygger på fokusgrupper, intervjuer och dokument. Fokus-grupper har genomförts med tjänstemän. Intervjuer har genomförts med både tjänste-män och deltagare. Utvärderingsgruppen har haft tillgång till ett omfattande skriftligt material som belyser projektets olika delar. Det handlar om ett statistiskt material och tjänstemännens erfarenheter efter projektet.

För att illustrera antagningen redogörs för olika typfall; ett där antagningen var ”solklar”, ett där antagningen var tveksam och ett där det blev avslag. I samband med detta presenteras olika kännetecken som sedermera resulterade i antagning eller avslag. Det finns också fall som betraktas som självklara, men där personen ändå har svårt att komma i arbete. Ytterligare ett fall beskriver ett lyckat fall trots tveksamheter vid antag-ningen. Därefter redovisas tjänstemännens skriftliga erfarenheter av antagningsprocess-en samt vad som framkommit vid intervjuerna.Som framkom i det samlade materialet framstår urvalsprocessen som komplex och det är heller inte självklart vem eller vilka som borde bli deltagare i projektet. Det framgår å ena sidan att se att en deltagare som uppfyller kriterierna/kraven inte självklart lyckas i projektet, men att tveksamma fall ändå lyckas fullt ut. Det är alltså ingen enkel urvals-process att ta ut de rätta deltagarna. Det förefaller alltså vara så att projektets grundläg-gande krav enbart kan förklara en del av varför vissa lyckas bättre än andra.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2012. p. 57
Series
Rapport Högskolan Väst
Keywords
Kronogården, arbete, företagande, utbildning
National Category
Social Work
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14412 (URN)
Available from: 2019-09-13 Created: 2019-09-13 Last updated: 2020-01-28
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2642-1765

Search in DiVA

Show all publications