Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Davydenko, Sofia
Publications (2 of 2) Show all publications
Varga, A. & Davydenko, S. (2023). Läsfrämjande undervisning i gymnasieskolan: ett utvecklingsprojekt i samverkan mellan Högskolan Väst och Kunskapsförbundet Väst vårterminen 2022. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Läsfrämjande undervisning i gymnasieskolan: ett utvecklingsprojekt i samverkan mellan Högskolan Väst och Kunskapsförbundet Väst vårterminen 2022
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten är ett resultat av ett samverkansprojekt mellan Högskolan Väst och Kunskapsförbundet Västs fyra gymnasieskolor Magnus Åberggymnasiet och Nils Ericssongymnasiet i Trollhättan samt Birger Sjöberggymnasiet och Birger Sjöberggymnasiets kommunala vuxenutbildning i Vänersborg under vårterminen 2022. De fyra skolorna har sedan några år tillbaka arbetat i förbundsövergripande ämnesgrupper för att utveckla verksamheten och i ämnesgruppen i svenska är litteraturundervisningen i fokus. För att komma vidare i detta arbete vände sig lärare vid Kunskapsförbundet Väst till Högskolan Väst, vilket ledde fram till det samarbete som redovisas i rapporten. Läsfrämjande undervisning i gymnasieskolan är både ett forsknings- och ett utvecklingsprojekt. Den del av projektet som beforskades handlar om hur elevers flerspråkighet kan tillvaratas i undervisning om och med skönlitteratur. Denna studie kommer att publiceras separat som en vetenskaplig artikel. I den här rapporten redovisas endast den del av projektet som fokuserar på fortbildning och verksamhetsutveckling, med särskilt fokus på hur lärare kan stödja elevers läsutveckling och stimulera deras läsintresse genom aktiviteter i klassrummet.

Tyngdpunkten har vilat på att stärka lärarnas egen ämnesdidaktiska kompetens genom:

• motivationsteorier,

• litteraturdidaktisk forskning,

• samtalsstrategier,

• transspråkande pedagogik.

Utvecklingsprojektet genomfördes främst i form av forskningscirklar, där forskare och lärare tillsammans har diskuterat aktuell forskning inom litteraturdidaktik, andraspråksdidaktik och motivation samt metoder för hur litteraturdidaktisk undervisning kan planeras och genomföras i syfte att främja såväl elevers kunskapsutveckling som deras läsintresse inom ramen för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Dessa metoder har sedan prövats i verksamheten under projektet gång.Sammantaget genomfördes fem forskningscirklar, varav en i samband med Kunskapsförbundets Västs förbundsövergripande K-dag. De diskussioner som fördes under forskningscirklarna visar att det redan idag bedrivs stimulerande och läsfrämjande undervisning av ett lärarkollegium bestående av mycket kompetenta lärare, varav flera har många års erfarenhet av undervisning om och med skönlitteratur i gymnasieskolan och/eller på vuxenutbildningen, både i svenska och svenska som andraspråk. Att utvärdera effekten av utvecklingsprojektet är dock alltför tidigt att göra. Det rör sig om ett systematiskt arbete över tid för att såväl lärare som elever ska ges möjlighet att komma in i nya sätt att arbeta.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2023. p. 20
Series
Rapport i korthet
Keywords
läsfrämjande, gymnasium, undervisning
National Category
Learning
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-19729 (URN)
Note

Ett ULF-projekt (utbildning, lärande, forskning) genomförs inom ramen för regeringens satsning på praktiknära forskning och enligt de riktlinjer som anges där. ULF-projekt ska genomföras i professionen och tillsammans med professionen samt även ge lärare möjlighet att bedriva forskning i den egna verksamheten. I ett sådant forskningsprojekt formas forskningsfrågorna utifrån professionens behov tillsammans med professionen. Praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning har som mål att producera kunskap som är till direkt nytta i verksamheten men också bidrar till forskningen.

Rapporten är ett samarbetsprojekt mellan Kunskapsförbundet Väst och Högskolan Väst.

Available from: 2023-03-02 Created: 2023-03-02 Last updated: 2024-01-10
Henry, A. & Davydenko, S. (2020). Thriving? Or Surviving?: An Approach-Avoidance Perspective on Adult Language Learners' Motivation. The Modern language journal, 104(2), 363-380
Open this publication in new window or tab >>Thriving? Or Surviving?: An Approach-Avoidance Perspective on Adult Language Learners' Motivation
2020 (English)In: The Modern language journal, ISSN 0026-7902, E-ISSN 1540-4781, Vol. 104, no 2, p. 363-380Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Learning a language is a long-term undertaking. In this endeavor, motivation is served by patterns of regulation that steer and control behavior. Regulation can be focused on possibilities and opportunities (an approach pattern), or the implications of failure (an avoidance pattern). Responding to calls for work with a focus on regulation (Papi et al., 2019), and with the aim of developing insights into second-language perseverance, this study explores the regulation profiles of highly motivated adult learners of Swedish. Using the directed motivational currents construct as a template, analyses of interview data from 18 participants revealed distinct patterns of approach- and avoidance-focused regulation. While approach orientations were associated with enjoyment and well-being, avoidance orientations were associated with worry and stress. The effects of regulatory orientations on motivational sustainability are discussed, and implications for theory and practice are considered. © National Federation of Modern Language Teachers Associations

Keywords
L2 motivation; approach–avoidance; regulation; directed motivational currents; L2 persever-ance; migration
National Category
Applied Psychology Specific Languages
Research subject
HUMANITIES, Linguistics; HUMANITIES, English
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-15170 (URN)10.1111/modl.12635 (DOI)000543212300004 ()2-s2.0-85083979651 (Scopus ID)
Available from: 2020-05-16 Created: 2020-05-16 Last updated: 2021-02-01Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications