Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Björquist, ElisabetORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5435-1637
Publications (10 of 16) Show all publications
Björquist, E., Persson, S. & Molin, M. (2024). ‘There is a fear of not being SUPER knowledgeable’: social workers striving to enhance children’s participation in the assessment process for disability support. European Journal of Social Work, 1-13
Open this publication in new window or tab >>‘There is a fear of not being SUPER knowledgeable’: social workers striving to enhance children’s participation in the assessment process for disability support
2024 (English)In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, p. 1-13Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

There is a need for more knowledge about how to enhance children’s participation in the assessment process when applying for support in accordance with the Swedish Disability Act (SDA). Here, Augmentative and Alternative Communication (AAC) has been highlighted as a successful way of letting children have a say in matters that concern their everyday lives. This study examines, from social workers’ perspectives, how increased participation can be made possible for children with disabilities during the process of decision-making and planning for support. Based on focus group interviews (N = 17) and individual interviews (N = 11) the findings reveal that the social worker shows a readiness to listen to children’s voices. However, they experience a range of both facilitating, but predominantly complicating, factors when meeting with the child and their parents. It is argued that the social workers’ professional discretion to some extent is influenced by the prevailing organisational culture, where a permissive work climate and proactive leadership are attributed great importance.

Abstract [sv]

Det behövs mer kunskap om hur barns delaktighet kan stärkas i bedömningsprocessen vid ansökan om stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Här har Alternativ ochK ompletterande Kommunikation (AKK) lyfts fram som ett framgångsrikt sätt att låta barn komma till tals i frågor som rör deras vardag. Denna studie undersöker, utifrån socialarbetares perspektiv, hur ökad delaktighet kan möjliggöras för barn med funktionsnedsättning under beslutsfattande och planering för stöd. Baserat på fokusgruppsintervjuer (N = 17) och individuella intervjuer (N = 11) visar resultaten att den handläggande socialarbetaren ofta visar en beredskap och vilja att lyssna på barns röster. De upplever dock en rad både underlättande men framför allt komplicerande faktorer i mötet med barnet och dess föräldrar. Studien konkluderar att socialarbetarnas professionella handlingsutrymme för att främja barns delaktighet i utredningsprocessen i viss mån påverkas av den rådande organisationskulturen, där tillåtande arbetsklimat och proaktivt ledarskap tillskrivs stor betydelse.

Keywords
Children’s participation; disability; Augmentative and Alternative Communication (AAC); professional discretion, Barns delaktighet; funktionshinder; Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK); handlingsutrymme
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-21205 (URN)10.1080/13691457.2023.2297147 (DOI)2-s2.0-85181247000 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2020-01335
Note

CC BY 4.0

Available from: 2024-01-16 Created: 2024-01-16 Last updated: 2024-01-16
Björquist, E., Persson, S. & Molin, M. (2024). ‘There is a fear of not being SUPER knowledgeable’: social workers striving to enhance children’s participation in the assessment process for disability support. European Journal of Social Work, 27(3), 625-637
Open this publication in new window or tab >>‘There is a fear of not being SUPER knowledgeable’: social workers striving to enhance children’s participation in the assessment process for disability support
2024 (English)In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 27, no 3, p. 625-637Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

There is a need for more knowledge about how to enhance children’s participation in the assessment process when applying for support in accordance with the Swedish Disability Act (SDA). Here, Augmentative and Alternative Communication (AAC) has been highlighted as a successful way of letting children have a say in matters that concern their everyday lives. This study examines, from social workers’ perspectives, how increased participation can be made possible for children with disabilities during the process of decision-making and planning for support. Based on focus group interviews (N = 17) and individual interviews (N = 11) the findings reveal that the social worker shows a readiness to listen to children’s voices. However, they experience a range of both facilitating, but predominantly complicating, factors when meeting with the child and their parents. It is argued that the social workers’ professional discretion to some extent is influenced by the prevailing organisational culture, where a permissive work climate and proactive leadership are attributed great importance.

Abstract [sv]

Det behövs mer kunskap om hur barns delaktighet kan stärkas i bedömningsprocessen vid ansökan om stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Här har Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) lyfts fram som ett framgångsrikt sätt att låta barn komma till tals i frågor som rör deras vardag. Denna studie undersöker, utifrån socialarbetares perspektiv, hur ökad delaktighet kan möjliggöras för barn med funktionsnedsättning under beslutsfattande och planering för stöd. Baserat på fokusgruppsintervjuer (N = 17) och individuella intervjuer (N = 11) visar resultaten att den handläggande socialarbetaren ofta visar en beredskap och vilja att lyssna på barns röster. De upplever dock en rad både underlättande men framför allt komplicerande faktorer i mötet med barnet och dess föräldrar. Studien konkluderar att socialarbetarnas professionella handlingsutrymme för att främja barns delaktighet i utredningsprocessen i viss mån påverkas av den rådande organisationskulturen, där tillåtande arbetsklimat och proaktivt ledarskap tillskrivs stor betydelse.

Keywords
Children’s participation; disability; Augmentative and Alternative Communication (AAC); professional discretion, Barns delaktighet; funktionshinder; Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK); handlingsutrymme
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-21512 (URN)10.1080/13691457.2023.2297147 (DOI)001135107900001 ()2-s2.0-85181247000 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2020-01335
Note

CC BY NC 4.0

Available from: 2024-04-24 Created: 2024-04-24 Last updated: 2024-04-24
Björquist, E., Persson, S. & Molin, M. (2024). ‘There is a fear of not being SUPER knowledgeable’–social workers striving to enhance children’s participation in the assessment process for disability support;: 'Det finns en rädsla att inte vara SUPER kunnig’–Om socialarbetares strävan för att öka barns delaktighet i utredningsprocessen om stödinsatser enligt LSS]. European Journal of Social Work
Open this publication in new window or tab >>‘There is a fear of not being SUPER knowledgeable’–social workers striving to enhance children’s participation in the assessment process for disability support;: 'Det finns en rädsla att inte vara SUPER kunnig’–Om socialarbetares strävan för att öka barns delaktighet i utredningsprocessen om stödinsatser enligt LSS]
2024 (English)In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

There is a need for more knowledge about how to enhance children’s participation in the assessment process when applying for support in accordance with the Swedish Disability Act (SDA). Here, Augmentative and Alternative Communication (AAC) has been highlighted as a successful way of letting children have a say in matters that concern their everyday lives. This study examines, from social workers’ perspectives, how increased participation can be made possible for children with disabilities during the process of decision-making and planning for support. Based on focus group interviews (N = 17) and individual interviews (N = 11) the findings reveal that the social worker shows a readiness to listen to children’s voices. However, they experience a range of both facilitating, but predominantly complicating, factors when meeting with the child and their parents. It is argued that the social workers’ professional discretion to some extent is influenced by the prevailing organisational culture, where a permissive work climate and proactive leadership are attributed great importance.  

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2024
Keywords
Children’s participation, disability, Augmentative and Alternative Communication (AAC), professional discretion
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-21200 (URN)10.1080/13691457.2023.2297147 (DOI)001135107900001 ()2-s2.0-85181247000 (Scopus ID)
Note

CC BY 4.0

Available from: 2024-01-19 Created: 2024-01-19 Last updated: 2024-01-19Bibliographically approved
Hansson, A., Björquist, E. & Bolin, A. (2023). Socialtjänstens beslutsfattande i myndighetsutövning. In: Abstracts för Decemberkonferensen: . Paper presented at Decemberkonferensen Institutionen för individ och samhälle 13 december 2023, Trollhättan, Sweden (pp. 1-1). Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Socialtjänstens beslutsfattande i myndighetsutövning
2023 (Swedish)In: Abstracts för Decemberkonferensen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2023, p. 1-1Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet ” Socialtjänstens beslutsfattande i myndighetsutövning” handlar ytterst om att studera beslutsfattandet i myndighetsutövning vilket präglas av hög grad av komplexitet. Det finns enligt forskning svårigheter med att teoretiskt fånga beslutsfattande processer med stöd av rationella eller byråkratiska modeller då erfarenhet och känsla många gånger är drivande i det sociala arbetets beslutsfattande. Syftet med studien att undersöka socialsekreterares erfarenheter av och förståelsen för intuitivt och analytiskt präglat beslutsfattande inom den myndighetsutövande praktiken inom vuxenenheten, försörjningsstöd och familjestöd (barn och ungdomsgrupps, familjerätt och familjehem). Teoretiskt och analytiskt har vi utgått en psykologisk modell för beslutsfattande som bygger på dubbla processer av intuition och analys. Resultaten som presenteras är tentativa och vi välkomnar input på de tolkningar vi gjort (work in progress).

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2023
Keywords
socialtjänsten, myndighetsutövning
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-21124 (URN)
Conference
Decemberkonferensen Institutionen för individ och samhälle 13 december 2023, Trollhättan, Sweden
Available from: 2023-12-21 Created: 2023-12-21 Last updated: 2024-03-20Bibliographically approved
Björquist, E. & Tryggvason, N. (2022). When you are not here, I cannot do what I want on the tablet: The use of ICT to promote social participation of young people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities, 27(2), 466-482
Open this publication in new window or tab >>When you are not here, I cannot do what I want on the tablet: The use of ICT to promote social participation of young people with intellectual disabilities
2022 (English)In: Journal of Intellectual Disabilities, ISSN 1744-6295, E-ISSN 1744-6309, Vol. 27, no 2, p. 466-482Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Most youths use Information and Communication Technology (ICT) for socialising, but there is a discussion about whether using ICT promotes social participation for youths with intellectual disabilities (IDs). Employing the concepts of social participation and self-determination together with the youths’ perspectives, as conveyed by staff, we examine how social participation might be promoted for youths with ID in institutional settings in Sweden. The findings revealed three overarching themes. The first theme, Developing skills, self-determination and becoming less reliant, illustrates the basic use of ICT. The second theme, Sharing events, socialising and participating with others, draws attention to how youths take technology a step further to interact with others. The third theme, Resources and attitudes, concerns the youths’ need and desires for adequate support and equipment and the mindset of surrounding communities concerning ICT. Our conclusion is that ICT has the potential to promote social participation if the youths have access to personalised equipment and supportive staff. © The Author(s) 2022.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2022
Keywords
attitudes, ICT, intellectual disabilities, social participation, youths
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-18439 (URN)10.1177/17446295221087574 (DOI)000798794200001 ()2-s2.0-85129903857 (Scopus ID)
Available from: 2022-09-28 Created: 2022-09-28 Last updated: 2024-03-21
Isaksson, C. & Björquist, E. (2021). Enhanced participation or just another activity?: The social shaping of iPad use for youths with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities, 25(4), 619-635
Open this publication in new window or tab >>Enhanced participation or just another activity?: The social shaping of iPad use for youths with intellectual disabilities
2021 (English)In: Journal of Intellectual Disabilities, ISSN 1744-6295, E-ISSN 1744-6309, Vol. 25, no 4, p. 619-635Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The use of smartphones and tablet devices in activities is believed to have great potential for enhancing the participation of people with intellectual disabilities. However, these technologies, in themselves, do not contribute to participation. What matters is how they are used. Employing the concept of domestication and insights gained from interviews with staff, this article examines conditions for the enhanced participation of youths with intellectual disability and how tablet devices are being integrated into social care settings, in particular. The findings reveal two approaches to tablet integration. In one approach, tablet use is an organized practice focused on technology acquisition, skills improvement and entertainment. In the other, it is integrated into existing practices as an aid to interpersonal communication. The organized digital activities create conditions for the youths to participate like non-disabled peers. The greatest potential for enabling participation with each other is when the youths themselves initiate the use of tablets.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2021
Keywords
domestication; iPad use; participation; staff members; youths with intellectual disabilities
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Child and Youth studies; Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-16261 (URN)10.1177/1744629520911311 (DOI)000523947000001 ()2-s2.0-85114332069 (Scopus ID)
Available from: 2021-01-29 Created: 2021-01-29 Last updated: 2022-04-01Bibliographically approved
Björquist, E. & Persson, S. (2021). "Förberedelsen är väl grundbulten liksom”: Att möjliggöra barns delaktighet i utredningsprocessen enligt LSS. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>"Förberedelsen är väl grundbulten liksom”: Att möjliggöra barns delaktighet i utredningsprocessen enligt LSS
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2021. p. 24
Series
Kortrapport
Keywords
Utredningsprocessen, LSS, delaktighet
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-17905 (URN)
Available from: 2021-12-09 Created: 2021-12-09 Last updated: 2021-12-09
Björquist, E., Isaksson, C. & Tryggvason, N. (2019). Digitalt stöd för delaktighet: Ungas användning av digital teknik inom ramen för kommunernas LSS-verksamhet. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Digitalt stöd för delaktighet: Ungas användning av digital teknik inom ramen för kommunernas LSS-verksamhet
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2019. p. 24
Series
Brief reports, BUV
Keywords
Digital delaktighet, ungdomar
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14004 (URN)
Available from: 2019-06-28 Created: 2019-06-28 Last updated: 2022-09-22Bibliographically approved
Björquist, E. (2016). Mind the gap: transition to adulthood – youths' with disabilities and their caregivers' perspectives. (Doctoral dissertation). Lund: Lunds University, Faculty of Medicine
Open this publication in new window or tab >>Mind the gap: transition to adulthood – youths' with disabilities and their caregivers' perspectives
2016 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Transition to adulthood, referring to the process of moving from childhood to adulthood, can be a complex period for youths with disabilities who might need special support transitioning into an independent life as adults. Caregivers are significant persons for the youths, which is why their own health and wellbeing is important. Therefore the overall aim of this thesis was to gain a deeper understanding of health and wellbeing, challenges, preferences and needs during the transition from childhood to adulthood in youths with disabilities and their caregivers. The thesis is comprised of two studies, study A focusing on the perspectives of youths with CP (Paper I) and of their caregivers (Paper II) and Study B focusing on the perspectives of immigrant youths with disabilities and caregivers from Middle Eastern countries residing in Sweden (Paper III and IV). Study A had a qualitative approach and involved focus groups and individual interviews with 12 male and female youths, 17-18 years of age, with CP and various physical and cognitive levels of disabilities (Paper I), as well as 15 mothers and fathers (Paper II). The interviews were analysed using qualitative content analysis. In Study B, a combination of qualitative and quantitative methods was used. Based on structured and semi-structured questionnaires in combination with open ended questions interviews were conducted in Swedish or Arabic with 17 male and female youths, 13-24 years of age with various disabilities and 10 mothers, five fathers and one sibling. The families were all immigrants with Middle Eastern origin and most of them had lived in Sweden for more than five years. The questionnaires Family Need Survey (FNS), Rotterdam Transition Profile (RTP) and Canadian Occupational Performance Measure (COPM) were all translated and adapted to Swedish except for COPM where there already was a Swedish version. The results were analysed using mainly descriptive statistics and based on the framework of International Classification of Functioning, Disability and Health – Children & Youth Version (ICF-CY). The findings from study A showed that the experiences of youths and caregivers mostly concerned mental health and wellbeing described as both positive and negative experiences. Their family life was experienced as important, secure and convenient, which made the youths feel safe and gave parents a sense of meaningfulness. Youths described participation, socialising and love as being important, but also challenging and worrying. Caregivers experienced sorrow and anger and together with demanding logistics, planning and worrying, their health was affected negatively during their children's transition to adulthood. The findings from study B showed that youths were dependent on their caregivers for transportations, participating in leisure activities and socialising with friends. They were also dependent on their caregivers for the demanding of support and health care. The youths had few or no experiences of intimate relationships but felt that they were expected to get married in the future which worried them and their caregivers. Caregivers were uncomfortable with using the term intellectual disability. Caregivers needed help to understand their child's condition and to explain the child's condition to their wives/husbands. A significant difference was found in what problems youths identified with and what their caregivers identified as their youth's problems. The youths experienced problems with handling finances, transportations and seeking employment or daily activities whilst their caregiver thought their youth's primary problems involved self-care. The overall finding showed that to strengthen health and wellbeing in youths with disabilities and their caregivers and to meet challenges, preferences and needs during transition from childhood to adulthood both youths and caregivers need information and support. Both youths and caregivers expressed a desire for individualised support given by one person who could facilitate the transition period by coordinating information and give support based on individual preferences and needs. During the recruiting process in both studies, great challenges were experienced in finding participants. Collaboration with professionals in schools and leisure activities was found to be the most effective way to get in contact with immigrant youths and thereby also their caregivers. The findings from this thesis may enable professionals to develop and improve best practice guidelines for support, habilitation and health care in youths' transition. To facilitate for the youth to transfer from services with a family-centred approach to person-centred adult services, their autonomy must be strengthened by involving them in their own transition planning early on. Immigrant youths need special information and support about love and the freedom of choice to get married. The COPM and RTP are suggested to be used as tools in person-centred transition planning given they are used customized and applied with cultural sensibility. To enable those with communication limitations to give their independent voice the use of communication tools is necessary. Furthermore, the transition to person-centred adult support and health care should be flexible and not determined by biological age. However, youths need support by their caregivers who in turn might both need, and want, support for themselves and occasionally hands-on support. Guidance by a specially designated navigator aimed to support the whole family would be an option to meet individual needs. The information and support should be culturally sensitive with respect to various linguistic and cultural experiences. To close the gaps between systems of care collaboration was discussed to be necessary to facilitate the transition between support and health care for children and youths as well as services for adults. The use of ICF-CY as a framework for understanding needs and the standardised terminology in ICF-CY in documentation can facilitate this collaboration.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Lunds University, Faculty of Medicine, 2016. p. 114
Keywords
Disability, youth, caregiver, transition to adulthood, immigrant, preferences, needs
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-10779 (URN)978-91-7619-261-0 (ISBN)9789176192610 (ISBN)
Supervisors
Available from: 2017-03-07 Created: 2017-03-07 Last updated: 2023-04-05Bibliographically approved
Björquist, E., Nordmark, E. & Hallström, I. (2016). Parents’ Experiences of Health and Needs When Supporting Their Adolescents With Cerebral PalsyDuring Transition to Adulthood. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 26(2), 2014-216
Open this publication in new window or tab >>Parents’ Experiences of Health and Needs When Supporting Their Adolescents With Cerebral PalsyDuring Transition to Adulthood
2016 (English)In: Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, ISSN 0194-2638, E-ISSN 1541-3144, Vol. 26, no 2, p. 2014-216Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

ABSTRACT. Aims: Parents are the primary support providers for adolescents with disabilities,their health and wellbeing is therefore of great importance when planning foryouths’ transition into adulthood. The aim of this study was to gain a deeper understandingof how parents of adolescents with cerebral palsy (CP) experience their ownhealth and wellbeing and their needs for support during the adolescent’s transition toadulthood. Methods: An inductive qualitative approach was used, including interviewswith 15 mothers and fathers to 10 adolescents with CP aged 17–18 years. Latent contentanalysis was used for analyzing the data. Results: Themain theme “Friction blisters chafingand healing during transition” illustrates the parents’ experiences. Five sub-themesformed the parents’ experiences of concerns along with sorrow and stress in life, worriesabout what was to come, their need for support, strategies for coping, and experiencesof cohesion. Conclusions: Knowledge of parents’ experiences of their health, wellbeing,and needs provide valuable information for the planning of transition for adolescentswith disabilities. Help with parents’ sorrow, stress, and worry in daily life might be facilitatedand parental health safeguarded by a navigator who can both guide and givehands-on support.

Keywords
Adolescents, cerebral palsy, health andwellbeing, parents’ experiences, qualitative interviews, transition
National Category
Nursing
Research subject
Child and Youth studies; NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Public health science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-9052 (URN)10.3109/01942638.2015.1101041 (DOI)
Available from: 2016-02-09 Created: 2016-02-09 Last updated: 2021-03-10Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5435-1637

Search in DiVA

Show all publications