Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 11) Show all publications
Johansson, A. (2019). Exempel 3: Lärarens relation till barn med "problembild" och med deras föräldrar. In: Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.) (Ed.), Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd (pp. 50-56). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Exempel 3: Lärarens relation till barn med "problembild" och med deras föräldrar
2019 (Swedish)In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, p. 50-56Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019
Keywords
Problembarn, Lärare och elever, Lärare och föräldrar, forskning
National Category
Learning
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13495 (URN)978-91-47-12700-9 (ISBN)
Available from: 2019-02-07 Created: 2019-02-07 Last updated: 2019-12-11Bibliographically approved
Johansson, A. & Halvarsson, C. (2019). "Man lär jättemycket av varandra": En studie av kollegialt lärande bland lärare i grundskolan. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>"Man lär jättemycket av varandra": En studie av kollegialt lärande bland lärare i grundskolan
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2019. p. 20
Series
Rapport i korthet
Keywords
Grundskolan, kollegialt lärande
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14003 (URN)
Available from: 2019-06-28 Created: 2019-06-28 Last updated: 2019-12-10Bibliographically approved
Johansson, A. & Halvarsson, C. (2019). Struktur, relation och kommunikation: Om lärares ledarskap i klassrummet. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Struktur, relation och kommunikation: Om lärares ledarskap i klassrummet
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

The study is part of a project of cooperation between University West and the elementary schools of the Municipal of Grästorp. Since the project has an interactive approach the purpose/research questions and the choice of methods have been developed in dialogue between researcher and practitioners. The overall purpose has been to explore, make visible and problematize the teacher´s leadership in the classroom. Moreover to follow up and make visible learning processes in learning conversations, as wells as develop and strengthen the professional competence of the teachers. The research questions explored in this study are: What is the meaning of the teacher's leadership in the classroom? How do the teachers understand their leadership in the classroom? The informants participating in the studies are teachers. The empirical material consist mainly of focus group interviews as well as observations of collegial learning sessions among the teachers. The theoretical points of departure for the investigation is a relational perspective as well as a sociocultural perspective. The analysis is organized around four themes: leadership as structure and order, leadership as relationship, non-verbal communication in the shaping and conducting of leadership and finally, authority and legitimacy as negotiated and deserved. Leadership is not perceived as "given" based in the formal role and position but the leadership is seen as created in relation to, and in interaction with the pupils. The main obstacle identified for practicing a good leadership is lack of time and stress.

Abstract [sv]

Studien ingår i ett samverkansprojekt mellan Högskolan Väst och grundskolorna i Grästorp. Projektet har en interaktiv ansats vilket bl.a. betyder att syfte/frågeställningar och metod har utvecklats i dialog mellan forskare och praktiker. Det övergripande syftet är att lyfta fram lärares erfarenheter och upplevelser av ledarskap i klassrummet samt att utforska, synliggöra och problematisera detta ledarskap. Vidare att följa upp och synliggöra läroprocesser i lärande samtal och att utveckla lärarnas kompetens och stärka dem i sin yrkesroll. De frågeställningar som utforskats i föreliggande delstudie är: "Vad är innebörden av lärarens ledarskap i klassrummet? Hur uppfattar lärarna sitt ledarskap i klassrummet? Studiens informanter utgörs av lärare som arbetar i årkurserna 1-9. Det empiriska materialet består till huvudsakligen av fokusgruppsintervjuer samt observationer av träffar av kollegialt lärande samt inspelningar. Den teoretiska utgångspunkten för studierna är ett relationellt respektive och sociokulturellt perspektiv. Analysen har fokuserat på ledarskap som struktur och ordning, ledarskap som relation, icke-verbal kommunikation i skapandet och utövandet av ledarskap samt auktoritet och legitimitet som förtjänad och förhandlad. Ledarskap uppfattas inte som givet utifrån rollen utan snarare att det "blir till" i relation till, och i samspel, med eleverna. Det främsta hindret för att praktisera ett gott ledarskap i klassrummet identifieras som tidsbrist och stress.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2019. p. 98
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196 ; 2019:1
Keywords
teacher, classroom management, relational perspective, lärare, ledarskap i klassrummet, relationellt perspektiv
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13589 (URN)978-91-88847-21-8 (ISBN)
Available from: 2019-02-21 Created: 2019-02-21 Last updated: 2020-01-09
Johansson, A. (2019). Summering av sex års samverkansforskning för främjande av barns och ungas välfärd: Teman och utmaningar. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Summering av sex års samverkansforskning för främjande av barns och ungas välfärd: Teman och utmaningar
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2019. p. 23
Series
Rapport i korthet
Keywords
Samverkansforskning, barn, ungdomar, välfärdsarbete
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14919 (URN)
Available from: 2020-01-28 Created: 2020-01-28 Last updated: 2020-01-28
Johansson, A. (2018). ISIS-chan: the meanings of the Manga girl in image warfare against the Islamic State. Critical Studies on Terrorism, 11(1), 1-25
Open this publication in new window or tab >>ISIS-chan: the meanings of the Manga girl in image warfare against the Islamic State
2018 (English)In: Critical Studies on Terrorism, ISSN 1753-9153, E-ISSN 1753-9161, Vol. 11, no 1, p. 1-25-Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article explores gendered meanings of ISIS-chan, an Internet meme in the form of a manga girl, produced and used to disrupt the messages from the Islamic State. Moreover, it investigates the performative power of ISIS-chan, and how it is used/interpreted as it circulates on the Internet. The ISIS-chan campaign is seen as an example of how the girl figure is mobilised in the political context of the War on Terror. Characterised by girlish playfulness, humour and creativity, I suggest that ISIS-chan challenges the stereotypical representations of femininity in the War on Terror, and may be perceived as a trickster.

Keywords
SIS-chan, Islamic State, image war, manga girl, trickster figure
National Category
Religious Studies Cultural Studies
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-11618 (URN)10.1080/17539153.2017.1348889 (DOI)000433372900001 ()2-s2.0-85025815306 (Scopus ID)
Note

 Published online: 25 Jul 2017

Available from: 2017-09-21 Created: 2017-09-21 Last updated: 2019-10-24Bibliographically approved
Johansson, A. (2017). Feta män: Maskulinitet, makt och motstånd. Ed: Irene Publishing
Open this publication in new window or tab >>Feta män: Maskulinitet, makt och motstånd
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Ed: Irene Publishing, 2017. p. 381
Keywords
Övervikt hos män, Manlighet, Fetma i massmedier
National Category
Gender Studies
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-11848 (URN)9789188061225 (ISBN)
Available from: 2017-11-30 Created: 2017-11-30 Last updated: 2019-12-05Bibliographically approved
Johansson, A. (2017). "Har man inte föräldrarna med sig så kommer man ingenstans": om lärares relationer till föräldrar med barn som har "problem". Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>"Har man inte föräldrarna med sig så kommer man ingenstans": om lärares relationer till föräldrar med barn som har "problem"
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2017. p. 24
Series
Rapport i korthet
Keywords
Problembild, relationer, föräldrar, lärare
National Category
Social Work Pedagogical Work
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-11247 (URN)
Projects
Lärares relationer till barn med ”problembild" och med deras” föräldrar
Available from: 2017-08-01 Created: 2017-08-01 Last updated: 2019-12-05
Laskar, P., Johansson, A. & Mulinari, D. (2016). Decolonising the Rainbow Flag. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 8(3), 192-217
Open this publication in new window or tab >>Decolonising the Rainbow Flag
2016 (English)In: Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, ISSN 2000-1525, E-ISSN 2000-1525, Vol. 8, no 3, p. 192-217Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of the article is to explore the location and the meaning given to the rainbow flag in places outside the hegemonic centre. Through three case studies in the global North and South, held together by a multi-ethnographic approach, as well as a certain theoretical tension between the rainbow flag as a boundary object and/or a floating signifier, we seek to study where the flag belongs, to whom it belongs, with particular focus on how. The three case studies, which are situated in a city in the Global South (Buenos Aires), in a conflict war zone in the Middle East (the West Bank) and in a racialised neighbourhood in the Global North (Sweden), share despite their diversity a peripheral location to hegemonic forms of knowledge production regimes. Central to our analysis is how the rainbow flag is given a multitude of original and radical different meanings that may challenge the colonial/Eurocentric notions which up to a certain extent are embedded in the rainbow flag. © 2009-2017 Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research. All rights reserved.

National Category
Gender Studies
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-11596 (URN)10.3384/cu.2000.1525.1683193 (DOI)2-s2.0-85012040184 (Scopus ID)
Funder
Swedish Research Council
Note

cited By 0

Available from: 2017-09-21 Created: 2017-09-21 Last updated: 2019-12-03Bibliographically approved
Johansson, A. & Vinthagen, S. (2015). Dimensions of everyday resistance: the Palestinian Sumud. Journal of Political Power, 8(1), 109-139
Open this publication in new window or tab >>Dimensions of everyday resistance: the Palestinian Sumud
2015 (English)In: Journal of Political Power, ISSN 2158-379X, E-ISSN 2158-3803, Vol. 8, no 1, p. 109-139Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article applies our earlier proposed theoretical framework on everyday resistance in the case of Palestinian Sumūd (steadfastness) in relation to the Israeli-occupied Palestinian territories and the Palestinian refugee camps in Lebanon. Our original framework rests on the dimensions of: (I) repertoires of everyday resistance; (II) relationships of agents; as well as the (III) spatialization and (IV) temporalization of everyday resistance. The already existing complex theoretical debates as well as the rich body of empirical work regarding the Israel/Palestine conflict give us an opportunity to illustrate and explore the possibilities as well as the limits of the proposed framework. Our hope is that in this way, we encourage more systematic research on and a more nuanced understanding of everyday resistance.

National Category
Social Sciences Interdisciplinary International Migration and Ethnic Relations
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-7854 (URN)10.1080/2158379X.2015.1010803 (DOI)2-s2.0-84924233916 (Scopus ID)
Available from: 2015-08-12 Created: 2015-08-10 Last updated: 2019-12-02Bibliographically approved
Johansson, A. (2015). ”Har man inte föräldrarna med sig så kommer man ingenstans”: ‐om lärares relationer till föräldrar med barn som har ”problem”. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>”Har man inte föräldrarna med sig så kommer man ingenstans”: ‐om lärares relationer till föräldrar med barn som har ”problem”
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

The study is part of a project of cooperation between University West and the elementary schools of the Municipal of Uddevalla. Since the project has an interactive approach the purpose/research questions and the choice of methods have been developed in dialogue between researcher and practitioners. The overall purpose has primarily been to make visible both the good examples as well as the difficult situations in teacher´s relationships with children defined as “having problems”, as well as with their parents. Further it is to develop and strengthen the professional competence of the teachers. The specific aim of this part of the project is to explore how teachers perceive theirrelationships with the parents of children defined as ”having problems”? What are the possibilities and which are the obstacles? The empirical material consist of ten qualitative interviews with female teacher´s teaching in 1-3 grade. The theoretical point of departure is a relational approach and a perspective of power. Relational work, relational competence and relational practices are understood as being entangled with practices of power. The analysis shows that the informants emphasize the role of the parents in supporting their children and that they see it being of vital importance to create a trusting relationship with the parents. To create and sustain this relationship the informants use a multitude of relational practices; such as giving positive feed- back, making the child responsible, listen, show empathy, be personal as well as setting boundaries. The ideal for cooperation is a partnership in which the teacher and parent/s work together as a team, however with the teacherdefining “the problem” and leading the work. The mail obstacle to co-operation is defined by the informants is the lack of insight or understanding of the parents, them not willing to acknowledge of the “problems” of their child.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2015. p. 119
Series
Rapport Högskolan Väst ; 4
Keywords
Relationell pedagogik, lärarroll, makt, föräldradeltagande, relationell professionalitet
National Category
Pedagogical Work
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Pedagogics; SOCIAL SCIENCE, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-8730 (URN)
Available from: 2015-11-28 Created: 2015-11-28 Last updated: 2016-12-01Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2589-0631

Search in DiVA

Show all publications