Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 57) Show all publications
Gurdal, S. & Sorbring, E. (2024). Cultural values, parenting and child adjustment in Sweden. International Journal of Psychology, 1-9
Open this publication in new window or tab >>Cultural values, parenting and child adjustment in Sweden
2024 (English)In: International Journal of Psychology, ISSN 0020-7594, E-ISSN 1464-066X, p. 1-9Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

To examine whether mothers' and fathers' individualism, collectivism and conformity values are significantly related to parenting behaviours and child adjustment during middle childhood, mothers (n = 95), fathers (n = 72) and children (n = 98) in Sweden were interviewed when children were, on average, 10 years old. Mothers' collectivism was significantly correlated with mothers' and fathers' higher expectations for children's family obligations. Fathers' collectivism was significantly correlated with mothers' and fathers' higher warmth and with fathers' higher expectations for children's family obligations. Fathers' conformity values were significantly correlated with fewer child internalising problems. Fathers' higher collectivism was associated with more paternal warmth even after taking into account the other cultural values, child gender and fathers' education. Our findings indicate that individual-level cultural values are correlated with some aspects of parenting and child adjustment in Sweden.

Keywords
child adjustment; cultural values; parenting; Sweden
National Category
Applied Psychology
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-21207 (URN)10.1002/ijop.13103 (DOI)38196393 (PubMedID)2-s2.0-85181926718 (Scopus ID)
Note

CC BY 4.0

This research was funded by the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development grant RO1-HD054805.

Available from: 2024-01-17 Created: 2024-01-17 Last updated: 2024-01-17
Gurdal, S., Kapetanovic, S., Einarsson, I., Boson, K. & Claesdotter-Knutsson, E. (2023). Adolescents’ Perceptions of a Relapse Prevention Treatment for Problematic Gaming: A Qualitative Study. Healthcare, 11(17), 2366-2366
Open this publication in new window or tab >>Adolescents’ Perceptions of a Relapse Prevention Treatment for Problematic Gaming: A Qualitative Study
Show others...
2023 (English)In: Healthcare, E-ISSN 2227-9032, Vol. 11, no 17, p. 2366-2366Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Given the increasing prevalence of problematic gaming, in 2013, the diagnosis “Internetgaming disorder (IGD)” was included in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition (DSM-5) as a potential diagnosis. With a new diagnosis, it is important to determine treatment options. The importance of the parent–child relationship has been emphasised in problematic gaming and its treatment. This study aims to provide more knowledge about adolescents’ perceptions of a treatment for problematic gaming and understand whether such treatment may have a bearing on the parent–child relationship. We conducted individual interviews with nine adolescents who completed a treatment for problematic gaming. The interviews were analysed using thematic analysis. The analysis revealed three themes.

Theme 1: adolescents’ experiences of the new treatment;

Theme 2: adolescents’ perceptions of the effect of the treatment on their gaming behaviour; and

Theme 3: adolescents’ perceptions of changes in their parent–child relationships.

The adolescents viewed the treatment as a way of gaining control of their gaming, a process in which a therapist played an integral part. For the majority of the adolescents in our study, the main effects of treatment were gaining insight into how their gaming and gaming-related behaviours affected other parts of their lives. The participants felt that the treatment improved their relationship with their parents through reducing everyday conflicts. This new knowledge can be used for the development of future interventions involving children and adolescents.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI, 2023
Keywords
treatment; problematic gaming; gaming disorder; interviews; children
National Category
Applied Psychology
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-20656 (URN)10.3390/healthcare11172366 (DOI)001060543700001 ()37685400 (PubMedID)2-s2.0-85170359916 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2021-01696
Note

CC-BY 4.0

Available from: 2023-09-01 Created: 2023-09-01 Last updated: 2024-01-08
Svensson, Y. & Gurdal, S. (2023). Att "göra" agens: Yrkesverksammas beskrivningar av sitt praktiska arbete med barns och ungas agens. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Att "göra" agens: Yrkesverksammas beskrivningar av sitt praktiska arbete med barns och ungas agens
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I och med att barnkonventionen blivit lag i Sverige har fler yrkesprofessioner ställts inför frågan hur barns röster ska tas i beaktande där det tidigare inte varit gängse. Mot bakgrund av det har denna rapport två syften, dels att ge konkreta exempel på hur professionella arbetar med det som kallas barns och ungas agens, dels att analysera de faktorer som beskrivs hindra eller vara förutsättningar för detta arbete i praktiken. Då vi också vill undersöka vad agens är för de yrkesverksamma, har vi valt ett begrepp som i sig inte påverkar innebörden av agens på samma sätt som formuleringar såsom att ”ge”, ”ta” eller ”ha” agens gör. Vi har i stället valt ”göra” agens – ett begrepp som även är neutralt, i motsats till ”främja” eller ”hämma”.

”Det är lätt att säga men svårt att göra” är en ofta återkommande mening i samtal om barns och ungas agens. De studenter vi möter på de barn- och ungdomsvetenskapliga utbildningarna har ofta stor erfarenhet av att jobba med barn och unga men frågar ändå: Hur gör man då, rent konkret? Det finns inte ett svar på den frågan, och ”hur:et” måste anpassas till respektive verksamhet. Målet med denna rapport är alltså inte att ge ett svar utan att visa på bredden i hur man kan jobba med frågan. Vi vill också uppmana till reflektion kring hur just ditt eller din verksamhets svar ser ut utifrån.

Till grund för undersökningen ligger korta texter skrivna av tio yrkesverksamma studenter på den nationella (magister) respektive internationella (master) barn- och ungdomsvetenskapliga utbildningen på Högskolan Väst. Idén att undersöka hur studenter tillika yrkesverksamma beskriver agens kom från att utbildningarna utgår ifrån att barn och unga ska vara aktörer i sina egna liv och att de som arbetar med barn och unga bör möjliggöra det på olika sätt.

I linje med det första delsyftet presenteras de tio texterna i sin helhet, som inspiration till hur man kan arbeta med barns och ungas agens i olika verksamheter. Därefter följer analysen i det andra delsyftet, vilken visar att agens ses på olika sätt av de yrkesverksamma. Barn och unga beskrivs som delaktiga aktörer, som jämlikar och experter, men det finns även beskrivningar av den vuxna som en möjliggörare av agens. Barns och ungas agens beskrivs ligga till grund för positiv personlig utveckling, men också för demokrati och inflytande genom ansvar för en själv och andra.

De delvis olika beskrivningarna av vad agens är påverkar skildringarna av hur agens görs. De sammanfattas i en modell bestående av fyra delar: den vuxnas roll, barnets/den ungas roll, samspelets roll respektive kontextens roll i görandet av agens. Resultaten presenteras under samma teman, med identifierade framgångsfaktorer och hinder som underteman (se innehållsförteckningen). Utifrån resultaten i de olika delarna har vi formulerat diskussionsfrågor, tänkta att kopplas till läsarens egen verksamhet och hur barns och ungas agens tar sig uttryck där.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2023. p. 44
Series
Brief reports, BUV
Keywords
unga, barn, yrkesverksamma, agens
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-20868 (URN)
Note

Forskningsmiljön Barn och unga på Högskolan Väst arbetar strategiskt med forskningssamverkan tillsammans med verksamheter som har fokus på barn, ungdomar och unga vuxna. Målet för forskningsmiljön är att producera och sprida kunskap om barns och ungdomars livsvillkor och därmed stärka deras ställning i samhället. Forskningssamverkan med externa verksamheter är ett av de sätt som miljön arbetar på för att nå detta mål. Samarbetet sker i form av en samverkansmodell som avser att skapa goda förutsättningar för både forskningen och den externa samverkansparten. Samverkansmodellen utgår från en dialog mellan forskare och samverkanspart där parterna tillsammans utarbetar och formulerar undersökningsområde och forskningsfrågor.

Available from: 2023-10-27 Created: 2023-10-27 Last updated: 2024-01-09
Gurdal, S., Bacikova-Sleskova, M., Kapetanovic, S., Erlandsson, S. & Sorbring, E. (2023). Community series in the consequences of COVID-19 on the mental well-being of parents, children and adolescents, volume II: Editorial. Frontiers in Psychiatry, 14, 1-2
Open this publication in new window or tab >>Community series in the consequences of COVID-19 on the mental well-being of parents, children and adolescents, volume II: Editorial
Show others...
2023 (English)In: Frontiers in Psychiatry, E-ISSN 1664-0640, Vol. 14, p. 1-2Article in journal, Editorial material (Refereed) Published
Keywords
COVID-19, emotional distress, education, social distancing, isolation, family
National Category
Applied Psychology
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-20616 (URN)10.3389/fpsyt.2023.1249748 (DOI)37496688 (PubMedID)2-s2.0-85165889926 (Scopus ID)
Note

CC-BY

Available from: 2023-08-22 Created: 2023-08-22 Last updated: 2024-01-17
Buchanan, C. M., Glatz, T., Selçuk, Ş., Skinner, A. T., Lansford, J. E., Al-Hassan, S. M., . . . Alampay, L. P. (2023). Developmental Trajectories of Parental Self-Efficacy as Children Transition to Adolescence in Nine Countries: Latent Growth Curve Analyses. Journal of Youth and Adolescence
Open this publication in new window or tab >>Developmental Trajectories of Parental Self-Efficacy as Children Transition to Adolescence in Nine Countries: Latent Growth Curve Analyses
Show others...
2023 (English)In: Journal of Youth and Adolescence, ISSN 0047-2891, E-ISSN 1573-6601Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Little is known about the developmental trajectories of parental self-efficacy as children transition into adolescence. This study examined parental self-efficacy among mothers and fathers over 3 1/2 years representing this transition, and whether the level and developmental trajectory of parental self-efficacy varied by cultural group. Data were drawn from three waves of the Parenting Across Cultures (PAC) project, a large-scale longitudinal, cross-cultural study, and included 1178 mothers and 1041 fathers of children who averaged 9.72 years of age at T1 (51.2% girls). Parents were from nine countries (12 ethnic/cultural groups), which were categorized into those with a predominant collectivistic (i.e., China, Kenya, Philippines, Thailand, Colombia, and Jordan) or individualistic (i.e., Italy, Sweden, and USA) cultural orientation based on Hofstede's Individualism Index (Hofstede Insights, 2021). Latent growth curve analyses supported the hypothesis that parental self-efficacy would decline as children transition into adolescence only for parents from more individualistic countries; parental self-efficacy increased over the same years among parents from more collectivistic countries. Secondary exploratory analyses showed that some demographic characteristics predicted the level and trajectory of parental self-efficacy differently for parents in more individualistic and more collectivistic countries. Results suggest that declines in parental self-efficacy documented in previous research are culturally influenced.

Keywords
Adolescence, Parental self-efficacy, Culture, Individualism, Collectivism
National Category
Applied Psychology
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-21037 (URN)10.1007/s10964-023-01899-z (DOI)001100669600003 ()37957457 (PubMedID)2-s2.0-85176467968 (Scopus ID)
Note

CC BY

Funding This research was funded by the Eunice Kennedy ShriverNational Institute of Child Health and Human Development grantRO1-HD054805 and Fogarty International Center grant RO3-TW008141. This research also was supported by National Instituteon Drug Abuse (NIDA) Grant P30 DA023026, the IntramuralResearch Program of the NIH/NICHD, USA, and an InternationalResearch Fellowship at the Institute for Fiscal Studies, London, UK, funded by the European Research Council under the Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 695300-HKADeC-ERC-2015-AdG).

Available from: 2023-12-27 Created: 2023-12-27 Last updated: 2023-12-27
Kapetanovic, S., Zietz, S., Lansford, J. E., Bacchini, D., Bornstein, M. H., Chang, L., . . . Al-Hassan, S. M. (2023). Parenting, Adolescent Sensation Seeking, and Subsequent Substance Use: Moderation by Adolescent Temperament. Journal of Youth and Adolescence, 52(6), 1235-1254
Open this publication in new window or tab >>Parenting, Adolescent Sensation Seeking, and Subsequent Substance Use: Moderation by Adolescent Temperament
Show others...
2023 (English)In: Journal of Youth and Adolescence, ISSN 0047-2891, E-ISSN 1573-6601, Vol. 52, no 6, p. 1235-1254Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Although previous research has identified links between parenting and adolescent substance use, little is known about therole of adolescent individual processes, such as sensation seeking, and temperamental tendencies for such links. To testtenets from biopsychosocial models of adolescent risk behavior and differential susceptibility theory, this study investigatedlongitudinal associations among positive and harsh parenting, adolescent sensation seeking, and substance use and testedwhether the indirect associations were moderated by adolescent temperament, including activation control, frustration,sadness, and positive emotions. Longitudinal data reported by adolescents (n = 892; 49.66% girls) and their mothers fromeight cultural groups when adolescents were ages 12, 13, and 14 were used. A moderated mediation model showed thatparenting was related to adolescent substance use, both directly and indirectly, through sensation seeking. Indirectassociations were moderated by adolescent temperament. This study advances understanding of the developmental pathsbetween the contextual and individual factors critical for adolescent substance use across a wide range of cultural contexts.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Nature, 2023
Keywords
Adolescents, Sensation seeking, Parenting, Substance use, Temperament
National Category
Applied Psychology
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-19862 (URN)10.1007/s10964-023-01765-y (DOI)000955804800003 ()2-s2.0-85150660988 (Scopus ID)
Note

This article is licensed under a Creative CommonsAttribution 4.0 International License, 

This research has been funded by NICHD grant RO1-HD054805 and Fogarty International Center grant RO3-TW008141. This research also was supported by the Intramural Research Program of the NIH/NICHD, USA, and the Centre for the Evaluation of Development Policies (EDePO) at the Institute for Fiscal Studies (IFS), London, UK, funded by the European Research Council (ERC) under the Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 695300-HKADeC-ERC-2015-AdG). Open access funding provided by University West.

Available from: 2023-04-18 Created: 2023-04-18 Last updated: 2024-01-10
Rothenberg, W. A., Bizzego, A., Esposito, G., Lansford, J. E., Al-Hassan, S. M., Bacchini, D., . . . Alampay, L. P. (2023). Predicting Adolescent Mental Health Outcomes Across Cultures: A Machine Learning Approach. Journal of Youth and Adolescence, 52(8), 1595-1619
Open this publication in new window or tab >>Predicting Adolescent Mental Health Outcomes Across Cultures: A Machine Learning Approach
Show others...
2023 (English)In: Journal of Youth and Adolescence, ISSN 0047-2891, E-ISSN 1573-6601, Vol. 52, no 8, p. 1595-1619Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Adolescent mental health problems are rising rapidly around the world. To combat this rise, clinicians and policymakers need to know which risk factors matter most in predicting poor adolescent mental health. Theory-driven research has identified numerous risk factors that predict adolescent mental health problems but has difficulty distilling and replicating these findings. Data-driven machine learning methods can distill risk factors and replicate findings but have difficulty interpreting findings because these methods are atheoretical. This study demonstrates how data- and theory-driven methods can be integrated to identify the most important preadolescent risk factors in predicting adolescent mental health. Machine learning models examined which of 79 variables assessed at age 10 were the most important predictors of adolescent mental health at ages 13 and 17. These models were examined in a sample of 1176 families with adolescents from nine nations. Machine learning models accurately classified 78% of adolescents who were above-median in age 13 internalizing behavior, 77.3% who were above-median in age 13 externalizing behavior, 73.2% who were above-median in age 17 externalizing behavior, and 60.6% who were above-median in age 17 internalizing behavior. Age 10 measures of youth externalizing and internalizing behavior were the most important predictors of age 13 and 17 externalizing/internalizing behavior, followed by family context variables, parenting behaviors, individual child characteristics, and finally neighborhood and cultural variables. The combination of theoretical and machine-learning models strengthens both approaches and accurately predicts which adolescents demonstrate above average mental health difficulties in approximately 7 of 10 adolescents 3-7 years after the data used in machine learning models were collected.

Keywords
Adolescence; Externalizing; Internalizing; Machine learning; Parenting; Prediction
National Category
Applied Psychology
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-20003 (URN)10.1007/s10964-023-01767-w (DOI)37074622 (PubMedID)2-s2.0-85153089852 (Scopus ID)
Note

This article is made available via the PMC Open Access Subset for unrestricted research re-use and secondary analysis in any form or by any means with acknowledgement of the original source. These permissions are granted for the duration of the World Health Organization (WHO) declaration of COVID-19 as a global pandemic.

Funding

This research has been funded by the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development grants RO1-HD054805 and P2CHD065563 and Fogarty International Center grant RO3-TW008141. This research also was supported by National Institute on Drug Abuse (NIDA) Grant P30 DA023026, the Intramural Research Program of the NIH/NICHD, USA, and an International Research Fellowship at the Institute for Fiscal Studies (IFS), London, UK, funded by the European Research Council (ERC) under the Horizon 2020 research and innovation program (grant agreement No. 695300-HKADeC-ERC-2015-AdG).

Available from: 2023-06-02 Created: 2023-06-02 Last updated: 2024-01-10
Svensson, Y. & Gurdal, S. (2023). Professionellas arbete med barns och ungas agens. In: Abstracts för DecemberkonferensenInstitutionen för individ och samhälle 13 december 2023, Trollhättan, Sweden: . Paper presented at Decemberkonferensen Institutionen för individ och samhälle 13 december 2023, Trollhättan, Sweden (pp. 1-1).
Open this publication in new window or tab >>Professionellas arbete med barns och ungas agens
2023 (Swedish)In: Abstracts för DecemberkonferensenInstitutionen för individ och samhälle 13 december 2023, Trollhättan, Sweden, 2023, p. 1-1Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

I och med att barnkonventionen blivit lag i Sverige har fler yrkesprofessioner ställts inför frågan hur barns röster ska tas i beaktande där det tidigare inte varit gängse. Mot bakgrund av det ville vi i detta projekt dels ge konkreta exempel på hur professionella arbetar med barns och ungas agens, dels undersöka vilka faktorer som beskrivs hindra eller vara förutsättningar för detta arbete i praktiken, dvs. att ”göra” agens.

Undersökningen baseras på texter skrivna av tio yrkesverksamma studenter på barn- och ungdomsvetenskapliga magisterutbildningen på Högskolan Väst där de beskriver sitt praktiska arbete med barns och ungas agens. I den kortrapport som vi skrev presenteras texterna i sin helhet för att visa på konkreta exempel. Texterna analyserades även gällande vad agens beskrivs vara, och hindrande och främjande faktorer. I denna presentation fokuserar vi på ”görandet” av agens och visar på exempel från studenternas texter.

Keywords
barn, yrkesprofessioner, unga, agens
National Category
Pedagogical Work Applied Psychology
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-21114 (URN)
Conference
Decemberkonferensen Institutionen för individ och samhälle 13 december 2023, Trollhättan, Sweden
Available from: 2023-12-21 Created: 2023-12-21 Last updated: 2023-12-21
Kapetanovic, S., Gurdal, S., Einarsson, I., Werner, M., André, F., Håkansson, A. & Claesdotter-Knutsson, E. (2023). Relapse Prevention Therapy for Problem Gaming or Internet Gaming Disorder in Swedish Child and Youth Psychiatric Clinics: Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR Research Protocols, 12, e44318-e44318
Open this publication in new window or tab >>Relapse Prevention Therapy for Problem Gaming or Internet Gaming Disorder in Swedish Child and Youth Psychiatric Clinics: Protocol for a Randomized Controlled Trial
Show others...
2023 (English)In: JMIR Research Protocols, E-ISSN 1929-0748, Vol. 12, p. e44318-e44318Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background:

Although gaming is a common arena where children socialize, an increasing number of children are exhibiting signs of problem gaming or internet gaming disorder. An important factor to the development of problem gaming is parent-child relationships. A cognitive behavioral therapy-based form of treatment, labeled relapse prevention, has been developed as a treatment for child and adolescent problem gaming or internet gaming disorder. However, no study has evaluated the effect of this treatment among Swedish children and youth nor the role of the parent-child relationships in this treatment.

Objective:

This study aims (1) to evaluate a relapse prevention treatment for patients showing signs of problem gaming or internet gaming disorder recruited from child and youth psychiatric clinics and (2) to test whether the quality of parent-child relationships plays a role in the effect of relapse prevention treatment and vice versa-whether the relapse prevention treatment has a spillover effect on the quality of parent-child relationships. Moreover, we explore the carer's attitudes about parent-child relationships and child gaming, as well as experiences of the treatment among the children, their carers, and the clinicians who carried out the treatment.

Methods:

This study is a 2-arm, parallel-group, early-stage randomized controlled trial with embedded qualitative components. Children aged 12-18 years who meet the criteria for problem gaming or internet gaming disorder will be randomized in a 1:1 ratio to either intervention (relapse prevention treatment) or control (treatment as usual), with a total of 160 (80 + 80) participants. The primary outcomes are measures of gaming and gambling behavior before and after intervention, and the secondary outcomes include child ratings of parent-child communication and family functioning. The study is supplemented with a qualitative component with semistructured interviews to capture participants' and clinicians' experiences of the relapse prevention, as well as attitudes about parent-child relationships and parenting needs in carers whose children completed the treatment.

Results:

The trial started in January 2022 and is expected to end in December 2023. The first results are expected in March 2023.

Conclusions:

This study will be the first randomized controlled trial evaluating relapse prevention as a treatment for child and adolescent problem gaming and internet gaming disorder in Sweden. Since problem behaviors in children interact with the family context, investigating parent-child relationships adjacent to the treatment of child problem gaming and internet gaming disorder is an important strength of the study. Further, different parties, ie, children, carers, and clinicians, will be directly or indirectly involved in the evaluation of the treatment, providing more knowledge of the treatment and its effect. Limitations include comorbidity in children with problem gaming and internet gaming disorder and challenges with the recruitment of participants.

Keywords
internet gaming disorder; parent-child relationship; problem gaming; psychiatry; psychology; randomized controlled trial; relapse prevention; treatment
National Category
Applied Psychology Psychiatry Social Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-20873 (URN)10.2196/44318 (DOI)000961969500004 ()36602846 (PubMedID)2-s2.0-85149106269 (Scopus ID)
Note

CC BY 4.0

Trial registration: ClinicalTrials.gov NCT05506384 (retrospectively registered); https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05506384.

International registered report identifier (irrid): DERR1-10.2196/44318.

The data sets generated and/or analyzed during the current study are not publicly available because this study’s ethical review does not allow for study data to be in a public repository. Requests to access the datasets should be addressed to ECK or SK.

Available from: 2023-10-30 Created: 2023-10-30 Last updated: 2024-01-17
Zietz, S., Lansford, J. E., Liu, Q., Long, Q., Oburu, P., Pastorelli, C., . . . Gurdal, S. (2022). A longitudinal examination of the family stress model of economic hardship in seven countries. Children and youth services review, 143, Article ID 106661.
Open this publication in new window or tab >>A longitudinal examination of the family stress model of economic hardship in seven countries
Show others...
2022 (English)In: Children and youth services review, ISSN 0190-7409, E-ISSN 1873-7765, Vol. 143, article id 106661Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The Family Stress Model of Economic Hardship (FSM) posits that economic situations create differences in psychosocial outcomes for parents and developmental outcomes for their adolescent children. However, prior studies guided by the FSM have been mostly in high-income countries and have included only mother report or have not disaggregated mother and father report. Our focal research questions were whether the indirect effect of economic hardship on adolescent mental health was mediated by economic pressure, parental depression, dysfunctional dyadic coping, and parenting, and whether these relations differed by culture and mother versus father report. We conducted multiple group serial mediation path models using longitudinal data from adolescents ages 12–15 in 2008–2012 from 1,082 families in 10 cultural groups in seven countries (Colombia, Italy, Jordan, Kenya, the Philippines, Thailand, and the United States). Taken together, the indirect effect findings suggest partial support for the FSM in most cultural groups across study countries. We found associations among economic hardship, parental depression, parenting, and adolescent internalizing and externalizing. Findings support polices and interventions aimed at disrupting each path in the model to mitigate the effects of economic hardship on parental depression, harsh parenting, and adolescents’ externalizing and internalizing problems. © 2022 Elsevier Ltd

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2022
Keywords
Economic hardship, Parent-child relationships, Family processes, Cross-cultural
National Category
Psychology (excluding Applied Psychology)
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-19293 (URN)10.1016/j.childyouth.2022.106661 (DOI)2-s2.0-85138324360 (Scopus ID)
Note

This research has been funded by the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development grant RO1-HD054805 and Fogarty International Center grant RO3-TW008141. This research also was supported by National Institute on Drug Abuse (NIDA) Grant P30 DA023026, the Intramural Research Program of the NIH/NICHD, USA, and an International Research Fellowship at the Institute for Fiscal Studies (IFS), London, UK, funded by the European Research Council (ERC) under the Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 695300-HKADeC-ERC-2015-AdG). Susannah Zietz was supported by the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development grant F32HD100159.

Available from: 2022-12-20 Created: 2022-12-20 Last updated: 2023-01-25Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7881-5670

Search in DiVA

Show all publications